Reakce na článek "V Astaně byla do jedné organizace sjednocena téměř polovina lidstva"

Reakce na článek "V Astaně byla do jedné organizace sjednocena téměř polovina lidstva"

21.9.2017

Taurus

 

Následující text je reakcí na článek V Astaně byla do jedné organizace sjednocena téměř polovina lidstva. Věda a technika v islámském světě. Projekt “Astana” a projekt “Sever-Jih”. Sjednocování turkických národů pod islám. Je koncipován jako odpověď autorce - "Pozorovatelce".

 

Realita je taková, že každý stát čelí nějakým vnějším a vnitřním tlakům. A záleží na jeho zdrojové stabilitě, nakolik těmto tlakům může úspěšně čelit. Rusko má poměrně velkou zdrojovou stabilitu, proto může provádět svou vlastní konceptuální politiku. Kazachstán takovou stabilitu nemá, proto i Nazarbajev musí víc lavírovat mezi vlastní koncepcí a tlaky prostředí. To je objektivní danost.
Pjakin třeba uvádí, že s myšlenkou Euroasijské unie přišel Nazarbajev ještě před tím, než do čela Ruska přišel Putin. Projekt Eurasijské unie byl zamýšlen v rámci globalizace jako projekt na posílení úlohy Kazachstánu v postsovětském prostoru.
Jenže, jaká je realita dnes? Dnes, v tom projektu hraje první housle Rusko a ve světě je vnímán, jako ruský projekt. Tj. projekt, ve kterém Rusko rozšiřuje svůj vliv na bývalé republiky SSSR. Takže, co se vlastně stalo? Putin převzal řízení v projektu Eurasijské unie a začal ho rozvíjet vlastním směrem.
Stejné je to s projekty ŠOS a BRICS – oba vznikly jako projekty GP. Nicméně, téměř v přímém přenosu vidíme, jak Rusko začíná mít v těch projektech čím dál tím větší vliv, a jak tam začíná prosazovat vlastní konceptuální moc.
Reálná moc, to je v praxi realizovaná schopnost řízení. A globalizace je objektivní proces, který nejde zastavit. Záleží jen na tom, podle které koncepce se bude proces globalizace realizovat. Ve světě existují 2 koncepce – ta, která je nyní formulována v KSB a biblická, která má za cíl zotročení lidstva.
Tudíž, koncentrace prostředků řízení v nějakém regionu sama o sobě není ani dobrá, ani zlá. Je to objektivní proces. Záleží jen na tom, kdo bude těmi prostředky disponovat, kdo vyhraje konkurz v konkurenci koncepcí.

Vrátím se k formátu Astany, ze kterého máte tolik obav. V současné době GP připravuje rozpad USA, které jako jeho nástroj spravovaly území Blízkého východu. Všichni vidíme, že politika GP v tomto regionu ztroskotala a přivedla svět na pokraj 3. světové války. Snahou GP dnes, je stabilizovat tento region, vyvést ho z vlivu USA a k tomu potřebuje nový formát, který se realizuje v Astaně. V této chvíli je tento formát zaměřen na stabilizací regionu Blízkého východu a zastavení válek. Do budoucna, samozřejmě, se GP bude snažit využit tento formát proti Rusku, protože Rusko je jedinou civilizací, které se obává.
Objektivně, v tomto časovém úseku, je formát Astany výhodný pro všechny strany, které chtějí eliminovat nebezpečí 3. světové na území Blízkého východu. Proto je nutné vyvést tyto země z vlivu neokonzervativců, kteří tam za vydatné podpory Izraele prosazují politiku rozděl a panuj. To vidíme i na cílech posledního summitu v Astaně – podpora vědy a rozvoje.
Nazarbajev, jako člověk chápající globální politiku, v tomto smyslu podporuje vektor GP na stabilizaci islámských regionů. Ale, jako patriot své země, si uvědomuje nebezpečí konfrontace s Ruskem. Do budoucna. Z tohoto důvodu se bude snažit, aby i Rusko získalo ve formátu Astany vliv, jelikož je zemí multikonfesionální, ve které žije určité nemalé procento muslimů. To, co vy představujete jako nevýhodu Ruska (množství území, na kterém žijí představitelé islámské konfese), ve skutečnosti je jeho obrovskou výhodou, protože Rusko, jako jediná civilizace ve světě, má zkušenosti bezkonfliktního soužití národů všech světových konfesí a tyto zkušeností může realizovat při prosazování vlastní koncepce i ve formátu Astany.
Kazachstán je také zemí multi konfesionální a Nazarbajev také v rámci možností předvedl, že umí národnostní a etnické spory řešit ku prospěchu rozvoje Kazachstánu. V této souvislosti, mohu jen poznamenat, že v Kazachstánu, vedle státního jazyka kazaštiny, na všech oficiálních úrovních (i úřadech) se používá ruština:
http://www.government.kz/docs/z970000151_20081121.htm

Ještě údaj z Wikipedie – druhým, podle množství nositelů jazyka a prvním v používání je ruština:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5

Vím to i z vlastní zkušenosti, tudíž se neopírám jen o materiály z Wikipedie.

Teď, k otázce polatinštění (přechodu na latinku) kazaštiny. Už jsem psal, o „vnějších a vnitřních“ tlacích, kterým, v rámci možností, musí ta či ona hlava státu čelit.
Otázka polatinštění kazaštiny je tlakem ze strany GP a vnitřní opozice Nazarbajevovi, kterému on čelit nedokázal. Naštěstí, časový horizont připravovaných změn je takový, že dovoluje vyjádřit naději, že vzhledem ke globálnímu vývoji k těmto změnám vůbec nedojde.
Kazaština je poměrně chudý jazyk, který nemá svůj pojmový aparát pro vědu, kulturu, sociologií a jiné obory. Veškerý pojmový aparát je převzat z ruštiny. Tudíž, pokud by došlo k latinizaci kazaštiny, musel by být ruský pojmový aparát přepsán do latinky, což je velký problém, nebo kompletně převeden do jiného jazyka, což je ještě větším problémem, v souvislosti se zvyklostmi akademického prostředí, které změnit ze dne na den nelze už vzhledem k množství písemných materiálů, které za dobu fungování kazaštiny v azbuce vznikly.
Vaše vize globalizace jsou založeny na zjednodušení všech procesů, které jsou vidět na první pohled, jako plány GP. Přičemž, vůbec neberete v potaz jiné aspekty globalizace a mylně se domníváte, že všichni účastnící globálního procesu budou buď pasivně přihlížet nebo aktivně realizovat jeho plány.
Takto ve světě nefunguje. Už jsem vám minule psal, že třeba, velmi podceňujete schopnost Ruska realizovat vlastní koncepcí globalizace, byť s Ruskem sympatizujete. A také velmi podceňujete zájmy a schopností jiných účastníků globálního procesu. Svět je složitější, než se vám jeví.

 

Diskusní téma: Reakce na článek "V Astaně byla do jedné organizace sjednocena téměř polovina lidstva. ..."

.

Lake | 23.09.2017

Žádná církev, žádné náboženství nám nemůže dát víc,
než v nás je. Žádná ideologie nám nemůže dát to,
co v nás není. Pokud v nás není nenávist,
tak ani sebenenávistnější ideologie v nás nenávist
neprobudí. Samozřejmě totéž platí i o lásce i o víře.
Když v nás láska není, když máme zablokovanou srdeční
čakru, tak nám ji žádná ideologie ani nauka sama
o sobě neotevře.
Nikdo a nic nám nemůže dát to, co v nás není,
ani žádný -ista ze všech stran pomyslné barikády.
To je potřeba si stále uvědomovat. Pokud v nás je
láska a není nenávist, nikdy se z nás nemůže stát
něco takového jako je například fašista, terorista,
extrémista či jiný -ista.
Pokud má člověk čisté srdce, nemohou se dostavit
nečisté myšlenky. A pokud se přece jen dostaví,
budou velmi rychle odplaveny jinými.
Lidé mají tendenci se nechat spoutat různými ideologiemi,
náboženskými a světskými vůdci nebo guruy, protože se bojí
vlastního nitra, sami sebe a vlastní odpovědnosti. Nemají
odvahu vidět se takové, jakými skutečně jsou. Chceme-li
mít sílu něco vykonat, musíme napřed poznat sebe sama.

odpověď na příspěvek Lake

pebu | 06.10.2017

Náboženství nám může připomenout co v nás je.

Re: .

Martin | 02.06.2018

V tom, že musíme mít odvahu poznat sami sebe máš pravdu. Ale to, že se člověk nemůže naučit lásce, pravda není. Každý máme v sobě hlas svědomí, jen záleží jak hluboko. Všichni se mohou naučit ho poslouchat. Záleží na výchově, charakteru, okolí atd. - a to nejsou všechno nutné podmínky. Hlavně nevěřit podvodným církvím. Slouží jen k manipulaci s lidmi. Boha máme každý ve svém srdci.

Stavba Astany a jiné otázky.

ТаuRus | 23.09.2017

Kdo si všímá iluminátských symbolu Astany a vyvozuje z toho dalekosáhlé závěry ohledně úmyslů Nazarbajeva, jako nepřítele Ruska a pomalu celého světa, měl by se nejdříve aspoň trochu seznámit s reáliemi té doby a popřemýšlet nad nimi.
Proces přestěhování státního centra z Alma-Aty do Astany započal v roce 1994 a v roce 1998město prezentovali světovému společenství, jako nový centrum státu Kazachstán.
Rok 1994 - těsně po rozpadu SSSR, se kterým Nazarbajev zásadně nesouhlasil a který proběhl tajně od něho. Nazarbajev musel se smířit s reáliemi nové doby a pokusit se vytvořit fungující stát, kterému, stejně, jako Rusku, hrozil rozpad na několik kousků. Etnické konflikty, vyprovokované západními mocnostmi, nefungující státní správa, korupce, prudký propad propad HDP, tlak na privatizací a spojené s ní rozkrádání státních podniků, chudoba obyvatelstva atd. - to vše musel Nazarbajev řešit. Navíc, místní rychlokvašené oligarchové se snažili uchopit moc ve státě a svrhnout Nazarbajeva. V hlavním městě Alma-Atě, místní oligarchat dali Nazarbajevovi ultimatum, že pokud nebude plnit jejích vůli, zaplaví město splaškami z kanalizace, kterou zprivatizovali. To byl jeden z důvodů, proč Nazarbajev rozhodl o přestěhování hlavního města.
Zkuste si jen na chvíli představit, co byste za takových podmínek dělali, jako nejvyšší státník, jehož reálná moc se rovná nule, protože státní aparát je, až na výjimky, kompletně koupený? Buď to vzdáte a přenecháte moc oligarchům nebo začnete vyjednávat a hledat vlivné spojence, za pomoci kterých se budete snažit tu situací řešit, vždyť šlo o přežíti státu a milionů lidí v něm. Kdo v té době mohl být objektivním spojencem Nazarbajeva? - Jelcin? p-rezidentové jiných středoasijských republik, kteří se utápěli ve stejných problémech? Amerika, která z toho chaosu těžila nebo ještě někdo?
Nazarbajev si zvolil několik protivah - Západ, Čína, Turecko, částečně, dle možností, Rusko, které až po nástupu Putina, začalo výrazněji ovlivňovat politiku Kazachstánu.
Vrátím se k Astaně a jejím symbolům. Jak už jsem se zmínil výše, proces stěhování hlavního města do Astany započal v roce 1994. Jako hlavní architekt města byl západem doporučen Sir Norman Robert Foster, mimo jiné i absolvent Yaleské univerzity. Mohl takové doporučení Nazarbajev ignorovat? Domnívám se, že v jeho situací nikoliv.
Ještě otázka, věděl v té době Nazarbajev, že existuje nějaký GP? Asi těžko, vždyť v té době i KSB byla ještě v plénkách. Nazarbajev mohl jenom tušit o existencí globálního řízení, ale kompletní představu o něm neměl. Pochybují, že v té době měl nějakou představu i o iluminátech a jejích symbolech. Navíc byl plně zaneprázdněn jinými naléhavějšími státními problémy, které musel řešit. Takže, ten plán výstavby Astany nejspíše neřešil sám, ale jím pověřená osoba. A on jen posuzoval ty plány z pozice "líbí - nelíbí", tj. celkový dojem. Určitě se mu líbila monumentálnost hlavního náměstí, jako monumentálnost, třeba, i stalinského stylu, na kterém byl odchován.
Nazarbajev je schopný řídící kádr, odchovaný sovětským systémem, který v nejhorších podmínkách dokázal vytvořit fungující stát, přestože historicky, Kazaši svojí státnost nikdy neměli. Dokázal toho víc, než třeba "státníci" na Ukrajině. A přitom, jako na Ukrajině nebo Gruzií musel čelit pokusům o barevné revoluce. Ten fakt, že na hranicích s Ruskem vytvořil ostrov stability, je Rusku ku prospěchu nebo ne? Ten fakt, že Kazachstán vystupuje, jako spojenec Ruska, který spolu s Ruskem buduje ekonomickou a obrannou unií, znamená méně, než pár architektonických "biblických prvků" v Astaně? Že Nazarbajev nepodráží Putina a v těžkých chvílích pro Rusko funguje, jako jeho vyjednávač, znamená co? "Rafinovanou zákeřnost Nazarbajeva, jako hlavního satana planety"?...

Všímejte si řízení a neujíždějte na symbolech. Jestli budete dávat větší váhu symbolům, než skutečnému řízení, můžete vytvořit nějakou mozaiku o světě? Stokrát ne! Vaší "mozaiku" vám budou vytvářet jen konspirační weby, jejíchž hojný vznik jde také v režií GP. Protože ten dnes, likviduje své staré, profláklé instrumenty řízení a vytváří nové. Vždycky vyhrává ten, kdo chápe víc a neskáče na pohozené návnady. "Biblické" symboly byly dobré pro pochopení toho, jak GP uskutečňoval řízení. Nejsou cílem sami pro sebe a toho, kdo umí číst jen symboly a nechápe řízení, odvádí na falešnou cestu.

Re: Stavba Astany a jiné otázky.

Lin | 23.09.2017

Jako kdybych netušila, že vše sklouzne k "symbolice Astany"...
Popsal jsi to snad nejsrozumitelněji, jak to jde.
Vypíchnu základ - architekta Normana Fostera (Angličan).
Předpokládá snad někdo, že by takovýto člověk nezakomponoval do plánů výstavby "atlantské symboly" - a chtěl stavět třeba podle feng šuej?
Vždyť přece stavba probíhala v určité době, kdy byla určitá "historická" situace ve světě a obzvláště v těch místech, kde Kazachstán leží!
Berete na vědomí, že v těch letech vše vypadalo, že Rusko už nikdy nevstane a tak je jedna z "bran" a "křižovatek" na cestě mezi Evropou a Asií "volná"?
Ten anglický architekt nestavěl město pro Kazachy, ale pro "své" lidi. Proto ty symboly, proto ta rozlehlá "obchodní centra" a jednací sály. Toto město mělo plnit účel obchodní křižovatky na cestě z Evropy do Asie a o obchod Kazachů tedy rozhodně nešlo.

A ještě poznámky:
Praha je také plná "atlantských symbolů". Ze stejných důvodů = že toto město nemá sloužit Čechům. Co s tím? Zbourat?
Ke slovu "Astana", co tak evokuje "satana":
Církevní roucho se nazývá sutana. Má snad také co dělat se satanem? Evokuje v někom slovo sutana satana?
Taurus vysvětlil, co znamená v místopisu základ slova "stan". Mají ho třeba i Švédové a myslím, že i Srbové. I u nás se dochovalo slovo "stan" a pochybuju, že by koho napadlo raději ve stanu nespat, aby se tím nedostal "do spárů satana".
Je mi z toho celkem smutno... jak se dá také "utápět v symbolech" a vyvozovat roztodivné závěry.
Astana je určitě velmi zvláštní město a nedivím se, když někdo začne "přemýšlet a pochybovat". Toto chápu. Ale už nechápu, že není braná na zřetel současnost = situace, jaká je nyní - a jaká byla před těmi cca 25 lety...

Re: Re: Stavba Astany a jiné otázky.

ТаuRus | 23.09.2017

S tou sutanou mě nenapadlo. Dobrý argument. :)
A moc děkují za doplnění.

Role Ruska

Něznájka | 22.09.2017

Pane Taurusi, mám otázku. Jste člověk, který umí číst různé tajné symboly. V dokument Putin Interview s rešisérem Steinem projdou oba protagonisté dveřmi a dlouho stojí a rozprávějí v takovém záběru, že mezi jejich hlavami je v pozadí jasně vidět trojůhelník s okem, jako mají zednáři na své pyramidě. Režisér bezpochyby záběr takhle záměrně naplánoval a natočil. Měl byste k tomu nějaké vysvětlení?

Re: Role Ruska

ТаuRus | 22.09.2017

Na ten záběr si nepamatují. Pokud mi napíšete přesný čas záběru, podívám se.

Re: Role Ruska

Lin | 23.09.2017

Já jen... Režisérem není Stein (toho ani neznám), ale Stone. Oliver Stone. Výborný režisér, má na "kontě" filmy jako Barbar Conan, Evita, Četa, Wall Street, Nixon... aj.
Krom rozhovorů s Putinem natočil i Neznámé dějiny Spojených států - a to bych vám vřele doporučovala ke shlédnutí.
Vzhledem k osobnosti O.Stone, vzhledem k jeho "životnímu příběhu", dílu a jeho názorům se dá předpokládat, že je to člověk "od GP" (= že chápe na úrovni globálních elit procesy ve světě).
Jestliže je v "rozhovorech" takový záběr (já nevím, nevšimla jsem si), pak to možná vyplývá z toho, co jsem napsala.

Re: Role Ruska

Lin | 23.09.2017

Ještě jsem zapomněla připsal... nevšimla jsem si, že příspěvek má záhlaví "role Ruska".
Jestli spojujete možnou scénu z dokumentu s rolí Ruska (či přímo Putina), pak mě napadá snad jediné logické vysvětlení = že GP v tuto chvíli Putina velice potřebuje a také potřebuje, aby to "svět" pochopil.

názor

Július | 22.09.2017

Keď si pozrieme architektúru toho mesta, tak je jasné, že tá tam nie je náhodou a atlantská symbolika tam priam kričí.
Okrem toho je známy fakt, že globalisti sa pre Čínu rozhodli už v 70 - 80 rokoch 20 storočia a nie je náhoda, že je Čína v takom silnom ekonomickom postavení v súčasnosti.
Islam má byť to, čo zlikviduje našu civilizáciu.
Rusko je sice multinárodný štát, ale prevahu mali Rusi preto, že boli stále vačšina počtom aj intelektuálne. Ale počet moslimov aj v Rusku stále stúpa a je známy fakt, že sú prognózy,kedy v ruských ozbrojených silách bude mať islam vačšinové zastúpenie.
A potom skončí mierové spolužitie islamu a Ruska. Nakoniec aj Kadyrov vyhlásil, že je priateľ Ruska, pretože si to jeho národ želá...
Rozhodne by som tie názory Pozorovateľky nebral na ľahkú váhu..

Re: názor

Insider | 22.09.2017

Výborný postřeh, já se osobně domnívám, že islamizace Ruska je v dlouhodobém plánu právě přes Kadyrova. Proto do Grozného tečou takové prachy. Kadyrov je přehnaně loajální k Putinovi a je jedním z horkých kandidátů na jeho nástupnictví. A kdo řídí zpoza opony islám, myslím, tušíme správně.
Btw, "globalisté" se pro Čínu rozhodli mnohem dřív. Mao byl jejich dítě, potřebné braně a rechnologie mu zajišťovaly Američané i Izrael. Kulturní revoluce je "jejich" práce.

Re: Re: názor

Hox | 22.09.2017

Panenko skákavá.

Re: Re: názor

Cico Ciciak | 22.09.2017

Pre Čínu sa už rozhodli asi počas tzv. ópiových vojen Britského impéria s Čínou.

Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 22.09.2017

... a možno ešte skôr.
Chcel som len tým povedať, že Julo, ako je už u neho zvykom, zase čerpal info z nejakých pochybných a plytko-informatívnych (skôr dez...) konšpiratívnych zdrojov. :)

Re: Re: Re: Re: názor

Revio | 23.09.2017

Prepáč cico, ale pokiaľ viem, tak Julo nečerpá iba s KSB.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 23.09.2017

Však o tom som písal, že čerpá špatné alebo plytké a neucelené (dez)informácie.

Inak, KSB čerpá asi odkiaľ? Z prsta? :)

Pointa tkvie v tom, že hlavné je vedieť adekvátne pracovať s danými (dez)informáciami, čo Julo (možno iba zámerne) nerobí, čím vytvára "kaleidoskop" v hlave sebe aj iným.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Revio | 23.09.2017

Mne nie

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Lin | 23.09.2017

Mám drobný dotaz:
Jaká je vaše představa o tom, co je KSB?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Revio | 23.09.2017

Ako to myslíte, Aká je moja predstava?
Nemám predstavu. Vnímam realitu.
Hodnotiť to však nechcem. Určite nie tu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Revio | 23.09.2017

Človek, ktorý si vytvára predstavy (ideál). Prispôsobuje realitu predstavám. Miesto toho, aby prispôsoboval predstavy realite. --> Tým nechcem povedať, že nevyužívam predstavivosť. To by bolo predsa hlúpe nepoužívať polovicu mozgu. Ale predstavy sa prispôsobujú realite. Niektorý zatvrdilci dokonca tvrdia, že zmeniť názor je špatné. V podastate sa tak vedoe, alebo podvedome snažia udržať ľudí na mieste, aby sa nerozvýjali.
Čo sa týka KSB. Môj názor nieje ani pozitívny, ani negatívny. Je to realita, ktorú pozorujem. Nestraním. Nepripájam sa k nikomu. (Nestotožňujem sa). Takto ostávam slobodný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Lin | 24.09.2017

No... nevím... taková hodně zvláštní odpověď. Možná v tom hraje roli "názvosloví", možná jsem nepoužila vhodné slovo.
Bez "představy" = obrázku o dané věci, slovu - snad ani člověk nemůže nejen myslet, ale snad i mluvit. Jde o popsání situace, věci, myšlenek... Je to děj, kdy zadní mozek vytvoří obraz a přední mozek ho popíše = způsob toho, jak člověk komunikuje s okolím - a tam se jaksi bez "představ" neobejdete, protože ani realitu nepopíšete bez obrazu a "představy".
Možná jsem mohla napsat "popište, co si myslíte, o čem je KSB". A nevím, zda jste muž nebo žena, použiju mužský rod.

Proč jsem se ptala:
Píšete, že "čerpá nejen z KSB", takže jsem nabyla dojmu (to je ten případ, kdy píšete "nevytvářejte si představy" - proto se ptám, abyste mi to popsal, proč jste to takhle napsal), že si o KSB myslíte, že je to nějaký sborník "povolených informací".
Vždyť přeci každý - a nejen Julek - čerpá ze všech možných zdrojů informací! Proto jsem jaksi nepochopila vaši větu "Julo nečerpá jen z KSB".

Co ale v KSB najdete - to je "návod" na to, jak informace vyhodnocovat. Však jsem to už napsala - jedna informace o jednání v Astaně - a nejméně dvě naprosto odlišná zhodnocení, co se děje.

A ještě využiju tento příspěvek, abych napsala cosi o "představách".
Podle reakcí některých diskutérů jsem usoudila, že představy nejen o KSB, ale i o pojmu "ruská civilizace/koncepce" jsou dost zvláštní.
Dost možná si někteří lidé pod "ruskou civilizací" představují matrjošky, pirohy, medvědy, vodku - a asi i ty komunisty. Přitom "ruská civilizace" světu přináší to, co před mnoha staletími přinášel tzv. "slovanský svět" = jak žít spolu, jak neparazitovat a ani nezotročovat ostatní, jak komunikovat s Bohem a jak nastoupit na cestu "k Člověku". A já vůbec nechápu, co na té KSB může někoho tak pohoršovat, dráždit nebo i děsit...
Takže - ona biblická x ruská koncepce není o ničem jiném, než o atlantské x slovanské "filosofii života". A že zrovna "ruská"? Inu - podle historických okolností, které nastaly. Ruská země nebyla ve známých dějinách nikdy "Atlanty" dobyta a ani podmaněna - což ostatní slovanské země ano. Takže se na té "ruské zemi" zachránil/uchoval slovanský "způsob života" = přístup k životu, k Bohu i ke svým nepřátelům.
Slované mj. nejen že neznali otroctví a parazitování jedněch na druhých, ale nikdy neměli "koloniální choutky = brát si to, co nebylo jejich. U Atlantů je to právě naopak. Slovanský světonázor měl být zničený už dávno (také proto byla použita Bible a násilné "křesty"), ale nějak se to ne zcela podařilo a to díky ruské zemi.
Nebo ještě jinak:
Myslí si někdo, že jediným důvodem pro to "západní umanutí" zničit Rusko je jen o surovinách, vodě a zemi? Zdaleka ne. To nejdůležitější je právě o zničení poslední živé "kolébky" slovanské civilizace, která je schopná ještě nějak "vzdorovat" koncepci biblické = atlantské civilizaci.
Tam výše se někdo ptal, "co je cílem". Tím cílem je - dle mého - přijetí "slovanské filosofie života" = slovanské (ruské) koncepce, podle které by se měl naučit žít "svět", pokud nechce skončit v oněch apokalyptických "vizích a proroctvích".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Revio | 24.09.2017


Som Muž i Žena v tele Muža.

Nie som si istý či ste ma pochopila správne ohladne predstáv. V mojom príspevku síce nájdete napísané: Nemám predstavy. V kontexte som ale povedal, že predstavy mám. Za tie je zodpovedná pravá (ženská) časť mozgu. ich "vysvetlenie" ponúka ľavá (mužská) časť mozgu. K správnemu fungovaniu je potrebné používať obe. preto som napísal toto: Tým nechcem povedať, že nevyužívam predstavivosť. To by bolo predsa hlúpe nepoužívať polovicu mozgu. *Ale predstavy prispôsobujem realite.*
Ešte doplním. Realita je tou predstavou.

Podstata obrazu (predstavi) sa však nikdy nemení. I keď sa prepla s pozitívneho, negatívneho, alebo "premenlivého" (konfliktného) stavu do stavu neutrálneho = pozitívne-negatívneho/negatívne pozitívneho sa podstata nijak nezmenila. Ale jej prejavy Áno. Tie sa zmenili. Podstata sama o sebe sa zmeniť nemôže, pretože tá podstata je Jediný Boh, ktorý je vo svojej jedinečnosti mnohopočetný. Je Stáli vo svojej premenlivosti a premenlivý vo svojej stálosti. On nieje ani dobrý ani zlý. Nieje dokonalý ani nedokonalý. Ale Dokonalý vo svojej nedokonalosti a nedokonalí vo svojej dokonalosti.
Boh nieje stabilný. nieje to jeden obraz. Ten obraz nieje stály. Obraz sa mení, ako sa vyvýja. ale ten kto ho maľuje sa nemení. Menia sa len jeho vlastnosti. Spolu s tým ako sa vyvýja.

Voda, ktorá tečie sa odparí. Zmení sa na vzduch (paru). No zmení sa jej podstata? Nie. Veď znovu padne na zem v podobe dažda (vody).
A keď príde mráz, tak zamrzne a zmení sa na ľad. No zmení sa jej podstata? Nie. Keď sa oteplí, ľad sa roztopí a zmení sa na vodu. Aká je jej podstata?
------------------------------------------------

Toto bude zrejme nestráviteľné vzhladom k predstavám, ale i toto skúsim.
Vlastne napíšem znovu to isté. trochu inak.

Počul som o dvoch typoch ľudí. S mozaikovým a s kaleidoskopickým vnímanim sveta. Poznáte to. Tak ja nepatrím do žiadnej s týchto dvoch skupín. Pri vnímaní používam tak kaleidoskop, ako aj mozaiku. Podľa niektorých popisov môžme nadobudnúť dojem, že Mozaika je OK a kaleidoskop NOK. Podľa mňa sú obe samostatne NOK. Iba spolu sú OK.
Pretože mozaika, alebo predstava je vlastne Paradigma. - O tom som hovoril. -
Kto si vytvorí predstavu/mozaiku a potom sa ide niečím zaoberať. Ten má vopred danú paradigmu, ktorej sa zatvrdilo drží a nieje ochotný ju za žiadnych okolností zmeniť, pretože si myslí, že zmena pohladu/názoru je špatná. Taký človek prispôsobuje realitu vopred danej predstave. Miesto toho, aby prispôsobil svoje predstavi realite.
Preto ani nedáva druhé šance. (nenastaví druhé líce, ako vravel Ježiš. Neodpustí (sebe) a nedá druhú šancu(sebe)). Za to ľudia s kaleidoskopom odpustia všetko. čo tiež nieje múdre.

Niekde som počul, že zmeniť názor prý znamená nemať chrbtovú kosť (byť psychopat). -- To vôbec nie. Pretože, ak sa mýlim. Je správne si to vedieť priznať = zmeniť názor. Tým sa mení úplne všetko. Celé vnímanie sveta. Aspoň pre človeka, ktorý tak učiní prvý krát.

Napríklad dobrý tanečník, ktorý se stydí tancovať na verejnosti, pretože má za to (predstavu), že je trápny. Taký sa medzi ľudmi ťažko uvoľní. Ak sa dokáže uvoľviť, alebo ho niekto vyhecuje a on to rozbalí pred ľuďmi a ukáže im svoje tanečné umenie... Možno sa im to bude páčiť. Ak áno, on to bude vnímať a pochopí, že bol hlúpy. Že jeho doterajšia predstava/mozaika bola mylná. Uvedomí si, aký bol hlúpy. Tým sa mu zmení celý život. Všetky predstavi o ňom. Mozaika sa rosipe akoby ju prehnali kaleidoskopom a začne ju znovu skladať s tých istých farebných kociek.
Ak by tak neučinil.... Celý život by bol hanblivý, uzavretý a nešťastný. Nikdy by sa nepohol vpred.
Potom to možno preženie a otvorí sa až príliš. Na to sa opáli, keď niekomu povie tajomstvo a on ho niekomu prezradí. Pochopí, že ani prílišná otvorenosť nieje dobrá a Mozaika sa znovu rosipe na prach. a znovu sa poskladá do nového obrazu s tých istých kociek. prejde čas a človek sa stane vyrovnanejší a pochopí jednu vec. Nič nieje určíté. A už vôbec nie vopred.
----------------------------------------------------

....???? Zvláštna odpoveď = nečakaná, zaujímavá, vzbudzujúca zvedavosť.... = Neviem čo si mám o tebe myslieť, ale hodne si ma zaujal a chcem o tebe vedieť viac. resp. o tvojom chápani ....????

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Revio | 24.09.2017

To nejdůležitější je právě o zničení poslední živé "kolébky" slovanské civilizace, která je schopná ještě nějak "vzdorovat" koncepci biblické = atlantské civilizaci.

Prečo vzdorovať, keď môžem začleniť ?
Naviac KSB vs Biblia nieje nič pre mňa. to nieje môj boj.
Kto chce nech bojuje. Ja nebojujem, pretože kto bojuje zomrie. Bojaval som a zomrel som. Znovu som sa narodil. Už viac nemusím bojovať. Boh mi položí nepriateľov k nohám. Kto chce, nech povstane proti nám. Mi však niesme proti nikomu. Mi sme sebou, zo sobeou a pre seba. Pre tých, ktorý niesú sami sebou.
Kto ide proti nám. Ide proti sebe. Ide proti Bohu a ten ho zastaví.
Kto je snami je so sebou a kto je so sebou je snami a je sním aj Boh, ktorý je vňom.

Slovan =aj Spravodlivý.... Taký sú po celom svete. a je ich tam viac, ako medzi ""Slovanmi"", Ktorý si myslia, že sa narodil v Slovanskej zemi, tak sú Slovania. Oni niesú ničím. Nieto ešte Slovanmi.
Slovanom sa človek nerodí. Život, ktorý vedie s neho robí Slovana.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 24.09.2017

My s nikým nebojujeme, stejně jako KSB s nikým nebojuje. To, že někteří bojují proti nám je jiná věc.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Revio | 24.09.2017

ááááha. Zvláštne. Takže Vy na tom nemáte žiadny podiel? Chyba je iba v nich?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Lin | 24.09.2017

No tak... z vašich odpovědí jsem se nedozvěděla vůbec nic z toho, na co jsem se ptala = jak byste popsal KSB = o čem si myslíte, že je, popř zda jste aspoň nějaký materiál četl. Nedozvěděla jsem se, proč jste napsal, že "Julo čerpá nejen z KSB".
Takže - vaše odpovědi jsou "zvláštní" = neodpovídající na otázky, zato obsahující to, na co se tazatel (já) vůbec neptal.
A teď:
Souhlas, že Slovanem se člověk nerodí, ale musí se jím stát - stejně se to říká o Rusech - že Rusem se člověk může stát = že žije podle ruského/slovanského světonázoru = potvrzuje to, o čem jsem psala.
Tím "vzdorovat" jsem myslela "bránit se". A jestli si myslíte, že "Bůh nepřítele zastaví", pak... váš názor, který nesdílím. Bůh vám může pomoci, ale nic za vás neudělá (to je to ono "člověče přičiň se, pánbůh ti pomůže").
A nakonec k mozaika vs. kaleidoskop. Jde o příměr, aby se snáze v hlavách lidí vytvořil "obraz" toho, co je myšlené. Z vašeho psaní (popsání) jsem si žádný obraz ani vytvořit nemohla - prostě je to zmatek nad zmatek.
Skládal jste někdy puzzle? Zkuste si to. I když máze po ruce dílky, které nevíte, kam patří a "na sílu" je nacpete jinam, nemusíte pak, když přijdete na chybu, zbourat celý zbytek, který "pasuje". Prostě jen vyměníte určité dílky a zasadíte je správně. O tom to je. Nevidím smysl v tom rozbourat úplně všechno, když "něco" nepasuje - to je plýtvání energií, silami, talentem... atd. A jelikož se takové "životní puzzle" skládá celý život, pak bych byla i na smrtelné posteli stále na samém začátku, kdy neznám ani kousíček toho, co ten obrázek zobrazuje.
Podobný příklad je i se stavěním domu. Rozbourat úplně všechno jen proto, že se mi nepodařilo dobře zasadit jedno okno nebo prkno na střeše - to je přeci nesmyslné...
Díky za diskusi, ode mne vše.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Revio | 24.09.2017

pre Lin.

Cítim v tom troška hnevu. Omlúvam sa za to podpichnutie so Zvláštnosťou. Na základe predošlého príspevku mi nebola jasná vaša energia. Teraz už mám jasnešiu predstavu. Snáď mi túto malú "trúfalosť" dokážete odpustiť.

Áno. Skladal som tie obrázky. Stalo sa mi , že mi nejaký kúsok zapasoval na špatné miesto. veľmi podobný obsahom a takmer identický výkrojom.

čo sa týka predstáv. Ako som hovoril. ja mám Mozaikové i kaleidoskopické vnímanie. Iba s mozaikovým vnímaním sveta to nejde pochopiť. Preto píšem takým štýlom, aby som prinútil ľudí premýšlať. Aby chápali text, ako celok. Význam jednotlivým slovám a vetám dáva až kontext. Človek s mozaikovým vnímaním sveta to nepochopí. pretože si od začiatku vytvára konkrétnu predstavu.
Potom hľadá dôkazy, ktoré potvrdia danú predstavu a všetko ostatné odignoruje. Pretože to nezapadá do jeho mozaiky/predstavy.
Pri tomto štýle písania sa stane to. že jednú vetu, ak pochopíte doslovne a na jej základe si utvoríte mozaiku. Tak sa vám stane to, že následujúca veta ju s vášho pohľadu zbúra. Ale tak to nieje. Je to kontext. časť mozaiky. Tú mozaiku nezbadáte (nepochopíte) podľa jednej doslovne pochopenej vety. Preto si nedokážete vytvoriť konkrétnu predstavu.
Ibaže tak to nieje. jedná sa o ucelený obraz. Ak budete moje slová chápať doslovne a nebudete odvodzovať ich význam s celého kontextu, tak ma nepochopíte. vlastne sa jedná o kaleidoskop. Kontext je mozaika. Preto si mazaiku neutváram dopredu. Ako by som mohol posudzovať človeka podľa jednej vety, ak ani neviem na základe čoho ju povedal? aký názor si podľa toho utvorím? Správny?

Ja som vám odpoveďe dal. Ibaže nebola podľa vaších predstáv. Stoho potom pramení ten hnev a nepochopenie. Keď idem niečo opravovať. Tak neviem kde je chyba. najrv ju musím nájsť. K tomu potrebujem čistú hlavu. Ak si vezmem do hlavy... viete stroj je komplexný celok. Každá súčiastka má svoje miesto. Má vpliv na ostatné. ak vypadne jedna skrutka. Môže sa rosipať celý stroj. Ak nebude reagovať nejaký snímač a ja si vezmem do hlavy, že chyba je v ňom. tak ho vymením a zystím, že ani nový nejde. Pretože chyba je inde a na snímači sa iba prejavila. Niekde sa preruší obvod a do snímača prestane prúdiť energia. ten prestane fungovať. Moja predstava bude, že chyba je v snímači. Ak po jeho výmene budem ďaľej trvvať na svojej predstave, že je chybný snímač. Potom ich môžem vymeniť 1000x a nič nedosiahnem. Ak to chcem opraviť. Musím svoju prvotnú predstavu prehodnotiť. V opačnom prípade si budem trieskať hlavu o múr.

Ja som vám na všetko odpovedal. Čiste a Jasne. Ale nedal som konkrétnu odpoveď. Ani nedám. Vyvetlil som prečo. Všetko na čo ste sa pýtali tam je. Treba to hľadať.

Keby ste vnímali kontext ako celok/mozaiku. Nestane sa vám, že ma nepochopíte. Asi je to lenivosť mysle. Niekomu sa nechce premýšlať a tak chcete konkrétnu odpoveď za použitia konkrétnych termínov, ktorých poučku sa naučil naspameť s nejakej učebnice. preto nedokážete pochopiť význam môjho textu. pretože natrafíte na slovo, ktorého význam máte nejak zafixovaný a už nevnímate jeho význam podľa kontextu v akom bolo použité. nemení sa jeho Jadro, Ale obal. Nie podstata. Ale jej prejav.

Má vaše srdce zmysel samo o sebe? Bude fungovať bez ostatných orgánov? Bude fungovať, ak vypnete mozog, alebo trávenie? Bude fungovať bez energie? Bez riadenia?
Jednotlívé orgány v našom tele majú svoj význam iba ako súčasť tela (celku)
Samé o sebe sú všetky orgány bezvýznamné. nefunkčné.

Ak sa pozriete človeku na chodidlo. Viete ako vyzerá jeho tvár?
Ja nie. preto si neutvorím predstavu vopred. Aby som ju potom nemusel búrať a znovu skladať. Preto si pri pohlade na chodidlo utvorím obraz chodidla. Nie tváre. Hlava nieje chodidlo.
Chodidlo je chodidlo a hlava je hlava.

A čo ak mi niekto povie.? Tá žena Je škaredá. Pri tom ja mám iný vkus. Ak si na základe vopred danej paradigmy (sugescie) utvorím obraz škaredej ženy. Môže sa mi stať, že neuvidím jej krásu. Ak sa pozerám len na jej tvár, či na zadok. Ako uvidím krásu jej duše?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

ТаuRus | 25.09.2017

Už jsem dlouho neviděl někoho takhle mlžit...

Naposledy tohoto nemoudřejšího:
https://vk.com/video131717877_167702997?list=f6d12bc08e5fb0c73f

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

ajm | 25.09.2017

Ono jde o to, co v tom hledáte. Možná jste se už na začátku rozhodl, co v tom chcete vidět.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Revio | 25.09.2017

Áno. Presne to hovorím. Oni majú mozaiku. Teda majú vopred určené čo majú vidieť. To určuje Ruská KSB. Kto nesúhlasí má podľa KSB kaleidoskopické vnímanie sveta. Ktoré je zo strany KSB hodnotené, ako špatné.
Ide o to, aby sa te človek cítil hlúpo. Cieľom je človeka ponížiť a zbúrať mu sebavedomie, aby bol poddajný = manipulovateľný. Máš kaleidoskop, si debil. Preto čítaj KSB, aby si mal mozaiku a bol múdri.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Revio | 25.09.2017

Máš aj argumenty, alebo len nepodložené obvinenia?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

ТаuRus | 26.09.2017

Na přímou otázku (jak byste popsal KSB = o čem si myslíte, že je, popř zda jste aspoň nějaký materiál četl.) , jste napsal:
"Ja som vám na všetko odpovedal. Čiste a Jasne. Ale nedal som konkrétnu odpoveď. Ani nedám. Vyvetlil som prečo. Všetko na čo ste sa pýtali tam je. Treba to hľadať."

Není to, pode vás mlžení? Ještě jednou:
Ja som vám na všetko odpovedal. Čiste a Jasne. Ale nedal som konkrétnu odpoveď. Ani nedám"

Takže,místo toho, abyste napsal, pravdivě, konkrétně, čistě a jasně, že materiály KSB jste nečetl, za což se zde nestřílí, napsal jste 50 cm textu, abyste se vyhl přímé odpovědí.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Heda | 24.09.2017

Zvláštní :) A jak máme chápat tohle:
"On nieje ani dobrý ani zlý. Nieje dokonalý ani nedokonalý."
Já bych radši dobrého Boha..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Revio | 24.09.2017

Pre Hedu. Láska ja neutrálna.
Boh je zdroj všetkej energie. Pozitívnej i negatívnej. Nechá padať dážď na spravodlivých aj hriešnych. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Revio | 25.09.2017

Ešte dodám... Dobre si si vybrala. Pokiaľ nieje ani Dobrý ani zlý = je Dobrý i zlý. Oboje je povolené. Len jedno je schválené a podporované. Dobre si si vybrala :)

lepšie než tý, ktorý si zvolili konflikt. Taký v ktorom nemôžu zvýťaziť.
Ty si už vyhrala. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Heda | 02.10.2017

Děkuji za povzbuzení :) No cesta je ještě daleká...

Re: názor

ТаuRus | 22.09.2017

"Rusku stále stúpa a je známy fakt, že sú prognózy,kedy v ruských ozbrojených silách bude mať islam vačšinové zastúpenie".
Tak ty prognózy bych chtěl vidět. A hlavně, od koho jsou.

Počet muslimu v Ruském impériu a v SSSR byl mnohem vyšší, než v současném Rusku (středoasijské republiky a Ázerbájdžán). A Rusko je překvapivě zvládalo. Přitom, muslimové, kteří žili v carském Rusku, zdaleka nevedli takový moderní způsob života, jako dnes.

Re: Re: názor

Cico Ciciak | 23.09.2017

Tiež by som chcel vidieť tie údajne zaručené info z údajne zaručených zdrojov, z ktorých Julo čerpá. :)

Dakedy sa musím až smiať, keď sem linkne niečo z AE, HS, freeglobe a podobných, často konšpiratívnych zdrojov a narába s tým, ako keby sa skutočne jednalo o stopercentne pravdivé, spoľahlivé a overené veci. :)

Re: Re: názor

jh | 23.09.2017

"Počet muslimu v Ruském impériu a v SSSR byl mnohem vyšší, než v současném Rusku"

pred casom som sa o temu demografie v rusku zaujimal a dopracoval som sa k tomu, ze za posledne 4 roky sice konecne bol zastaveny ubytok obyvatelstva, dokonca konecne bol prirastok, ale kompletne na ukor bielych rusov. bohuzial, neviem kde mam teraz tie linky, ktore som si pozeral a fakt nemam cas momentalne to cele dohladat, ale viem, ze pribudlo nejakych 4 miliony moslimov a po dlhej dobe sa biely rusi dostali pod 80%, cca si pamatam, ze to bolo asi na urovni 78.5. len tak namatkovo som si pozrel to co tvrdis, ze kolko tych mosimov bolo v minulosti, a myslim, ze sa mylis. sice je to len blba wiki, ale ako zaklad postaci:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_Russia

nikdy to nebol nejaky velky rozdiel, ako uvadzas. tie cisla su skoro stale rovnake. dalsia vec. rusko je sice multi kulti krajina, ale rozvoj islamu je v rusku neskutocny. ked bol niekedy na zaciatku 90 - tych rokov pocet mesit v desiatkach, dnes sa bavime o 8000+ mesitach, ktore boli dobudovane. vyslovene sa muslimovia tahaju do centralnej casti ruska ako moskva napr., z okrajovych republik, pretoze ako hovoris, zije sa im tam naozaj lepsie, navyse po duchovnej stranke sa nemozu na nic stazovat. ci je to dobre, alebo zle, ukaze cas. viem, ze boli nejake incidenty v armade, co sa tyka moslimov, zatial sa to podarilo zvladnut.

Re: Re: Re: názor

ТаuRus | 24.09.2017

Jedná chyba, při porovnání počtu muslimu před rokem 1990 bereš v potaz jen obyvatelstvo Ruské federace a ignoruješ počet muslimů ve středoasijských republikách, které také patřili do SSSR a Ruského impéria. Jen dnes, třeba v Uzbekistánu, žije 32 mln. obyvatel, ze kterých min. 90% vyznává islám. Tádžikistán - okolo 9 mln. obyvatel,
Turkménie - 5,5 mln obyvatel, Kirgizie - 6 mln. obyvatel.
Kazachstán - 18. mln obyvatel, z nich 60% muslimů.
To je celkem 60 mln. muslimů. I kdyby se jejích počet za tu dobu zdvojnásobil, což není jisté, tak minimálně jsi nespočítal 30 - 40 mln. muslinů, žijících v SSSR.
Tím pádem, moje tvrzení, že "Počet muslimu v Ruském impériu a v SSSR byl mnohem vyšší, než v současném Rusku", je pravdivé.

Ještě jsem zapomněl na muslimský Ázerbájdžán, který také byl začleněn do Ruského impéria - 9,5 mln obyvatel.

Co se tyče jiné tabulky, o které píšeš, že počet Rusů klesl pod 80%, tak to se tyká jen obyvatel, hlásících se k ruské národností.
Na území Ruska ještě žije okolo 3 mln Ukrajinců, Bělorusové, odhadem 1 mln. a jiných slovanských národností.
Kromě toho od toho zbytku jiných národů, méně, než 20%, odečíst národy vyznávající křesťanství, budhismus a jiné víry. Potom teprve se dostaneš k počtu muslimů. Těch je v Rusku 20 mln., tj. min. o 40 mln. méně, než v SSSR

P.S. Počet mešit v centrálním Rusku se zvýšil kvůli gastarbajtrům ze střední Asie, kteří nemají ruské občanství a jsou v Rusku kvůli práci. Pořád je lepší, když se modlí v mešitách, než na ulici, i kvůli kontrole ideologie imamů.
A pro přesnost, jedná se ne o 8000+ dobudovaných mešit, ale celkem o 8000, včetně starých.
Pro úplný obrázek, množství pravoslavných chrámu v Rusku od roku 1980 se také zvětšilo z 6 893 do 34 764.
http://soborianelj.livejournal.com/370771.html
V odkazu je doklad patriarchy.

Tj. vidíme určitou tendencí nárůstu konfesionálních staveb, což mně radost nedělá, nicméně, nedá se říct, že privilegia mají jen muslimové.


Re: Re: Re: Re: názor

jh | 24.09.2017

preco by to mala byt chyba, ze tabulka zohladnuje len RF? ked sme uz pri tom, tak prave toto je to spravne porovnanie, pretoze dakedy ti muslimovia zostali vo svojich republikach a nepchali sa do RF. mali tam svoju pracu, rodinu a aj vieru. dnes sa naopak "pchaju" do RF, pretoze tam idu za pracou, postupne sa prestahuje cela rodina a s nimi prichadza aj ich viera. samozrejme, ze je lepsie, ked su ako tak pod kontrolou, pretoze tie mesity, to je len jedna stranka veci, dalsia vec, ze sa tam buduju tie ich skoly, kde sa vyucuju, ale tak verim, ze je to riadene vladou, prave preto, aby nad tym mali kontrolu. povedal by som, ze moslimovia maju slusne privilegia, pretoze to zase nie su nejake male dace, co sa pre nich stavaju, aby sa tam modlili, to su kolosi. neviem, ako je to s pravoslavym, ale teda moslimovia zazivaju jednoznacne boom. a je to na ukor bielej populacie, ktora je v krize. to, ze demograficka krivka sa troska podvihla je len robota moslimov. zaujimava bola aj akcia kadyrova nedavno, ked sa zastal moslimov v mjanmarsku. robil tak na svoje triko, bez odobrenia centralnej vlady. chlapec sa asi citi.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

ТаuRus | 24.09.2017

No tož nemáš pravdu, protože SSSR a Ruské impérium spravovaly celý region i se středoasijskými republikami. Žilo se tam podle společné ústavy, existoval státní jazyk - ruština. Pokud se vyskytly etnické konflikty a nejen s Rusy, těch bylo právě nejméně, tak se řešily v zájmu všech. Proto mluvím o zkušenostech Rusů ze soužití s jinými národy, které jsou, obzvlášť v dnešní době, k nezaplacení.
Muslimové v Rusku nemají žádná privilegia, jsou občany, jako ostatní a práva a povinnosti mají stejné.
Kadyrov nic nedělá bez souhlasu centrální vlády. Jestli mluvíš o posledním mítinku, kvůli Mjanmě, tak to byl vzkaz světovému společenství a GP, že Rusko je připravené řešit i otázku Mjanmy, což byl uměle vyvolaný problém, kvůli tomu, aby tam vstoupila Čína. A že ten problém bude řešit rukama muslimů.
Jinak, migrační zákon v Rusku je velmi přísný. Kdo nezvládne zkoušku z ruštiny a dějepisu, může si o nějakém občanství nechat jen zdát.
Muslimové, utíkající za práci do Ruska, vytváří tlak na svoje vlády v tom smyslu, že ve společném státě s Ruskem se měli nejlépe. Např., převážná většina občanů Kirgizie chce zpátky do SSSR.
Co se tyče demografické křivky, žádné statistické údaje, které dokazují "tvojí pravdu" jsem neviděl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jh | 25.09.2017

"No tož nemáš pravdu, protože SSSR a Ruské impérium spravovaly celý region i se středoasijskými republikami. Žilo se tam podle společné ústavy, existoval státní jazyk - ruština. Pokud se vyskytly etnické konflikty a nejen s Rusy, těch bylo právě nejméně, tak se řešily v zájmu všech. Proto mluvím o zkušenostech Rusů ze soužití s jinými národy, které jsou, obzvlášť v dnešní době, k nezaplacení."
este raz taurus. zssr budoval v minulosti lepsi zivot v republikach na ukoch samotnych rusov. toto je fakt. takze ti, ktori zili v republikach nemali zaujem sa trepat do "centralnej casti ruska". teraz je ale situacia ina.

"Muslimové v Rusku nemají žádná privilegia, jsou občany, jako ostatní a práva a povinnosti mají stejné."
ano je to tak. akurat, ze tych mesit, ktore sa im postavilo je neumerne vela, resp. umerne tomu, ako sa stahuju do ruska.

"ak to byl vzkaz světovému společenství a GP, že Rusko je připravené řešit i otázku Mjanmy, což byl uměle vyvolaný problém, kvůli tomu, aby tam vstoupila Čína. A že ten problém bude řešit rukama muslimů."
v poriadku, mozeme to zaobalit do tejto diplomatickej odpovede aj s odkazom pre GP, ale v zasade si povedal, co som mal na mysli, ze kadyrov hra prim a bude v popredi riesenia problemu.

"Co se tyče demografické křivky, žádné statistické údaje, které dokazují "tvojí pravdu" jsem neviděl."
este raz som pozeral, ci nemam niekde tie linky, nemam a nechce sa mi v tom brlat. ak bude troska casu, pozriem si historiu, ci to tam nevysturam, ale momentalne mam ine starosti. zatial to uzavrime, ze je to len moj subjektivny nazor, ze to tak je.

Re: Re: názor

Július | 26.09.2017

V Rusku je vyše 10 mil., približne skor 15 mil. moslimov. Len v Moskve je ich vyše 2 miliónov a sťahujú sa stále ďalší. V Rusku je rovnako ústretová politika imigrácie z bývalých republík ZSSR, takže sem prichádzajú moslimovia aj z týchto bývalých republík.
Jednako platí, že natalita moslimských rodín je viac ako dvojnásobná, oproti ruskému národu.
Mohol by som sem dať čísla a všetko podložiť, ale ty sám iste dobre vieš, že mám pravdu a čísla si možeš nájsť aj sám.
Čo sa týka ozbrojených síl, stačí základná logika.

1. 10 % moslimov 1 moslimský vojak v ruských ozborjených silách na 9 iných.
2. Viac ako 2 násobná natalita moslimov znamená, že mladých ľudí, moslimov bude stále časom viac, ako Rusov, takže už teraz je realita 2 moslimskí vojaci na 8 rusov, alebo iných.
3.Náras imigrácie moslimov do Ruska a fakt, že čečenské rodiny a iné majú aj viac ako 4 deti,
(V Moskve majú tatárske ženy 6 detí, a čečenské a ingušské 10 detí.)

Tiež,že mnohí Rusi konvertovali na islam, tak sa dostávame na možných 3 moslimov, vojakov, na 7 iných.

Ako dlho bude trvať, kým nebude 5 moslimov na 5 iných vojakov v ozbrojených silách ?
Ako sa budú správať potom moslimovia ? Otec Kadyrova sa ako správal k Rusku ?
Netvrdí rovnako Kadyrov, že je zadobre s Putinom a Ruskom, lebo si to jeho islamský ĺud želá ?
Budú moslimovia uplatňovať takíju, keď časom prečíslia Rusov ?

Možeš pouvažovať.

A to sem ešte nedávam čísla, len základnú logiku..

Re: Re: Re: názor

ТаuRus | 27.09.2017

To jsou dobré hausnumera . :)

Re: názor

Cico Ciciak | 22.09.2017

Myslím si Julo, že tie veci sú tu už ľuďom dobre známe a nikto nič nepodceňuje, ako ani rozumnejší ľudia nepodceňujú napr. zabijácké vlastnosti kuchynského noža od príbora alebo manipulatívny potenciál internetu a pod.

Inak, na tomto portáli sa tomu nehovorí "atlantský" projekt, ale tzv. biblický projekt, to len aby si tu neodvádzal pozornosť ľudí od merita vecí. :)

A nechápem, prečo sem stále chodíš, ak podľa toho, čo neustále píšeš, som imho usúdil, že nemáš spolu s, podľa teba "ideológmi" a "sektármi" KOB nič spoločné.
Však to je len zbytočná strata času a energie z tvojej strany (alebo žeby nie? ;) ), až to podľa mňa hraničí s čistým bláznovstvom z tvojej strany.

Prečo nerobíš niečo užitočné, ako napr. nenaprávaš katolíkov žijúcich okolo seba, aby žili aspoň podľa tých desiatich biblických príkazov RKC, údajne pochádzajúcich od samotného Boha, alebo prinajmenšom od Ježiša? :)

Re: názor

ТаuRus | 22.09.2017

Co se tyče symboliky Astany. Co ti mám na to říct? pořád žijeme v "biblickém projektu" a GP stále má v tomto světě vliv.
Ale jinak, podívej se na symboliku Peterburgu. Kolik tam je Egyptu a Atlantidy...? Nicméně, ani ta symbolika nezabránila tomu, aby se tam narodil Putin. :)
Všímejte si víc řízení, než symboliky.

Re: Re: názor

Július | 26.09.2017

Riadenie hovorí o tom, že populácia moslimov narastá v okolí Ruska a aj v samotnom Rusku, vrátane Európy.
Rusko je obklučované islamom zo všetkých strán.
Rusko šlo bojovať do Sýrie aj preto, aby nemuselo bojovať s ISIL priamo na území Ruska.
Nárast islamu v ruskom priestore aj v okolí vysoko zvyšuje pravdepodobnosť radikalizácie moslimov a vytvoreniu vačšieho problému, ako mali Rusi nedávno v Čečensku.
Astana vyzerá násobne viac atlantsky ako iné svetové mestá.
A nežijeme v biblickom projekte, to je manipulácia autorov KSB. Žijeme v judaisticko - talmudskom projekte, čo autori KSB nechcú takto priamo pomenovať..

Re: Re: Re: názor

ТаuRus | 28.09.2017

"Rusko je obklučované islamom zo všetkých strán."

Ze kterých stran, světových?
Tak si nejdříve zjistí, které země "obkličují Rusko" a jakého je vyznání majoritní obyvatelstvo v nich.
Souhlasím jen s jednou větou, kterou jsi napsal:'
"Rusko šlo bojovať do Sýrie aj preto, aby nemuselo bojovať s ISIL priamo na území Ruska."
Ostatní jsou tvoje manipulace.


Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.09.2017

Gruzínsko, Azerbajdžan, Kazachstan, čisto islamské krajiny.
Nórsko, Fínsko, budúce kalifáty, nepriateľské voči Rusku,
Lotyšsko, Litva, nepriateľské voči Rusku, tiež kandidáti na kalifáty,
Mogolsko, Čína, značná islamská komunita,

Muslimové tvoří většinu v sedmi regionech a republikách Ruské federace. V Ingušsku (98 %), v Čečenské republice (96 %), v Dagestánu (94 %), v Kabardsko-Balkarsku (70 %), v Karačajevsko-Čerkesku (54,6 %), v Baškortostánu (54,5 %) a v republice Tatarstán (54 %).

Ostatné si nevyvrátil : :-)

Re: Re: Re: Re: Re: názor

ТаuRus | 28.09.2017

Gruzie je čistě křesťanská země, asi bys měl zopakovat zeměpis.
V Kazachstánu žije 60% Kazachů a nejméně polovina z nich jsou ateisti.
Lotyšsko, Litva - to jsou "monstry", kterých by se Rusko mělo asi obávat nejvíc ze všech. Navíc, muslimové tam ještě nedorazili. :)
Mongolové jsou budhisté a Čína svých pár muslimů zvládne sama.
V republikách RF, které jsi vyjmenoval muslimové žili vždy a vždy je Rusko zvládlo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.09.2017

Gruzínsko má silnú tureckú menšinu, ale je pravda, že to nie je vačšinovo islámska krajina, tam som sa pomýlil..

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.09.2017

A v žiadnej európskej krajine nežije toľko moslimov, ako v Rusku..
Moskva je po Istanbule najvačšie moslimské mesto Európy.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

ТаuRus | 28.09.2017

Evropské krajiny jsou na ruské poměry strašně malé. A navíc, nebavíme o stejných muslimech. Asi je mezi muslimy a muslimy velký rozdíl. Z těch "evropských" bych také měl obavy.
Co se tyče Moskvy, tak přesnou statistku, co se muslimů tyče, nikdo nevede. Překvapuje mě tvá informovanost. :)

Re: názor

Cico Ciciak | 23.09.2017

Trochu som doplni svoj pôvodný koment na teba, tu:
https://pastebin.com/U65aGaRa

astana

gb | 22.09.2017

astana=satan a jeho vláda

Re: astana

ТаuRus | 22.09.2017

Aha . :)

A co takhle zkusit jinak? aSTANa, kazachSTAN, uzbekiSTAN, tadžikiSTAN.
STAN v turských nářečích znamená SÍDLO. Sídlo Kazachů, Uzbeků atd.
aSTANa - přímo v překladu z kazaštiny znamená - hlavní město, jako hlavní sídlo. A nemusíš dělat žádné přesmyčky, aby ti z toho vylezl nějaký satan i s vládou. :).

Re: Re: astana

Pepa | 23.09.2017

hlavni mesto satana

Re: Re: Re: astana

Hox | 23.09.2017

pokud člověk myslí povrchně a nepřemýšlí, pak jistě.

Re: Re: Re: astana

čtenář | 23.09.2017

Možná to takto svádí v češtině, ten satan.. Ale píše se v jiných jazycích stejně? Pokud ne, pak vaše tvrzení nemá význam.
Nebo kdo ví, co třeba v kazachštině znamená slovo "pepa". Třeba něco hanlivého nebo urážlivého !! A je to pravda ?? To už musíte posoudit sám? Opravdu nesmíte myslet povrchně.

Re: Re: Re: Re: astana

Honza | 24.09.2017

:-)) to je dobré.
Ale slovo "satan" je podle mě dost mezinárodní..

Re: Re: Re: Re: Re: astana

ТаuRus | 24.09.2017

Ne, "satan" v Turských nářečích se řekne "šajtan".
Pokud by se Astana jmenovala "Šajtana", potom byste mohli rozvíjet svoje spekulace o spojení se satanem.
Takhle, jste kompletně mimo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: astana

Honza | 24.09.2017

No, asi by chtělo vypátrat, kde má ten název města původ. Myslím, že to není původní název.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: astana

ТаuRus | 24.09.2017

Původní název byl Akmola - Akmolinsk, což v překladu znamená "bílý hrob", kvůli surovým podmínkám ve stepi v zimě. Asi souhlasíš, že by to byl divný název pro hlavní město.
Za SSSR to město se jmenovalo Celinograd , od slova "celina" - souhrnný název pro nikdy neorané území, s jehož osvojením započal Chruščov.
aSTANa přímo v překladu z kazaštiny znamená "hlavní město".¨
A už, prosím vás, zjistěte si to sami na internetu, opravdu už je únavné vyvracet různé spekulace ohledně názvu Astany.

Astana

lake | 22.09.2017

Súhlasím , o tomto je svet a život v ňom!

Poděkování

ТаuRus | 22.09.2017

Děkují všem za slova podpory a povzbuzení. Vážím si toho.
Zvlášť děkují Lin, za doplnění a rozvinutí tématu.

Ďakujem!

Definitiva | 22.09.2017

Ďakujem za kultivovaný Taurusov prejav, výrazne odlišný od jeho jedného kolegu.

Dobře napsané

Lin | 21.09.2017

Díky moc, článek vystihuje nejen podstatu o Astaně, ale také osvětluje ještě další "věci", které jsou někdy zmiňované v diskusích a také uváděny jako "argumenty".
Když někdo poukazuje např. na zednářské symboly Astany a dává to jako důkaz "nového spikleneckého centra" (= že není radno věřit Putinovi, protože buduje zednářské/iluminátské NWO, popř. spolupracuje na islamizaci světa), pak nebere v potaz možnost "převzetí iniciativy někým jiným" - jak se píše v článku. Plány jsou vždy jen plány - do té doby, než se je podaří uskutečnit. To je jako v životě. Člověk má mnoho plánů, ale jen některé svede uskutečnit - či mu je okolnosti dovolí uskutečnit právě v té době, co on chce.
Jako další a "vedlejší produkt" se nám objevuje krásná ukázka toho, jak z jedné a té samé informace vznikají naprosto odlišné vývody.
Vyvodit z mnohanárodnostní a mnohanáboženské reality Ruska jeho nevýhodu - to doopravdy nechápu - jaké myšlenkové pochody k tomuto "vývodu" vedly. Vždyť přeci právě toto dělá Rusko Ruskem a ta tzv. "ruská civilizace" je právě o tom! Rusko má jako jediná země "tisíciletou" zkušenost s mírovým spolužitím mnoha národů, mnoha kultur a mnoha náboženství - uvnitř jedné země. Právě toto se mají naučit od ruské civilizace i ostatní národy a země = jak žít spolu v míru a to bez ztráty své vlastní identity, kulturních a historických tradic.
Přitom se často, bohužel, dočítám o "vývodech", které mluví o "spiklenectví" jen kvůli tomu, když se někde objeví zpráva, že se např. pravoslavný patriarcha pravidelně setkává s vrchním rabínem nebo vrchním imámem.
A já doopravdy nevím a neznám lepší cestu k porozumění, než právě rozhovory, vzájemné poznávání se a snaha o pochopení. Jak jinak? Vyvraždit všechny jiné, kteří nejsou stejní, jako my? Ono papeženecké "zabijte je všechny, on si je už bůh přebere"?
To vzájemné vraždění už přeci dobře "známe" a také víme, k čemu svět dovedlo. Takže by snad bylo na hlavu snažit se vyměnit jednu koncepci za v principu stejnou - jen s jiným názvem...

Re: Dobře napsané

Maroš | 22.09.2017

s Lin v hodnotení článku úplne súhlasím. Nájsť dobré, priehľadné a jednoduchou logikou podoprené názory, či analýzky je už zriedkavé.
Aeronet sledujem už dávno, ale či už Porzovateľkime alebo články "Veľkého kolotoča" čoraz viac tvoria atmosféru strachu a chaosu.
A popritom sa dá povedať "nič nové pod Slnkom", Boj o moc a jeho techniky sú tejto našej, práve prebiehajúcej civilizácii odkiaľsi a odveky známe.

Re: Dobře napsané

Cico Ciciak | 22.09.2017

Áno, tá prirodzená multi-kultúrnosť naproti nanútenej na západe je pre Rusko akurát naopak výhoda.

Veci sa majú tak, že západná akože kresťanská civilizácia sa buď dostane z temnoty zovretia tzv. biblického projektu (vlastne "satanskej" koncepcie života) a pomôže moslimom vo vnútri západu, alebo buď zanikne, keďže nepristupuje k životu adekvátne, alebo sa to tam celé zvrtne na nacionalistický fašizmus a totalitný štát, navyše vznikne fajná zámienka na zrušenie RKC (a možno aj "kresťanstva") ako inštitúcie pod židovskou kuratelou (v skutočnosti GP), ktorá výdatne napomáhala islamizovať a degenerovať západ, a agónia davo-"elitarizmu" na západe sa zase o nejaký čas predĺži, len v nejakom inšom háve.

Potom je možnosť, že vďaka KSB a DVTR sa dostane z pseudo-islamského podvedomého fašistického otroctva práve moslimský svet a naopak potom oni pomôžu nám tu na západe.
Je to možné.

Tak isto túto civilizačnú rolu vo svete môže v najbližších desaťročiach prevziať Rusko (Ruská civilizácia) vďaka rýchlej "penetrácii" informácií z KSB a DVTR.

Pravda je taká, že súčasný formát sveta je dlhodobo neudržateľný a globálnej civilizácii ľudstva hrozí skorý koniec (a to ešte k tomu Oracle napísal článok o možnej prírodnej geo-fyzikálnej katastrofe na Zemi prakticky za pár rokov).
A buď sa podarí vybudovať skutočne Ľudskú globálnu civilizáciu na základe jednotnej skutočne humánnej (bohabojnej) koncepcie globalizácie a rozvoja života na planéte Zem (minimálne so začiatku) v jej historicky sformovaných mnoho-národnostných kultúrnych prejavoch a špecifikách, alebo sa pod nejakým novým ideologickým pozlátkom opäť o nejaký čas predĺži agónia biblického projektu (koncepcie) globalizácie založeného na davo-"elitarizme", ako tomu bolo posledne pred WW2, alebo ešte predtým pred Veľkou francúz. revolúciou a pod.


Re: Re: Dobře napsané

ADM | 23.09.2017

Tu úlohu Rusko dávno přijalo a naplnilo.

Žádná další "záchrana" z Ruska nepřijde, své si RF dávno ve vztahu k nám odpracovalo. Ani muslimové nepřijdou někoho zachraňovat.

Buď se zachráníme sami svým vlastním úsilím, nebo se staneme smutnou kapitolou v učebnici dějepisu.

Doba, kdy to šlo tzv. na někoho hodit - knížete, krále, císaře, prezidenta či "elity" je nenávratně pryč. Neznalost už není omluvou a to tuplem u těch, jež zajistí s alternativou střetli.

Re: Re: Re: Dobře napsané

Cico Ciciak | 23.09.2017

Ty si zrejme nepochopil, čo som mal na mysli, inak by si nenapísal takýto rázny príspevok.
Ja som určite nemal na mysli, že nás bude niekto vodiť za ručičku, to za prvé.
A za druhé, nemyslím si, že čo sa týka Ruska, že to už definitívne zvládli, alebo že sú už viditeľne civilizačným centrom sveta (pozor, ešte stále prevláda vo svete tzv. biblická koncepcia globalizácie GP a nie tá ruská, sformulovaná v KSB a DVTR), alebo že sa nepokúsia nejakým spôsobom riadiť beh procesov na západe, však to na určitej úrovni realizujú aj teraz.
Podľa mňa ich nejakým spôsobom určite v budúcnosti riadiť budú, pretože ak nie oni, tak ich bude riadiť niekto iný, ako napr. proces globalizácie, lenže možno v neprospech Ruska a donekonečna s niekým bojovať nejde a skôr ho treba pretvoriť podľa seba, buď v negatívnom alebo pozitívnom zmysle, presne tak, ako to robí aj GP.

Inak, samozrejme, že súhlasím s tým, že: Pomôž si sám človeče a aj Boh ti pomôže.
Resp. Rusko nám (alebo svetu) pomôže na globálnej úrovni a my (Slováci, Česi, ...) si už musíme (ako malé štátiky) poradiť na lokálnej úrovni.

Re: Re: Re: Re: Dobře napsané

Stryho | 23.09.2017

Pochopil som dobre? cieľom je presadiť Ruskú KSB v celom svete?

Re: Re: Re: Re: Re: Dobře napsané

Hox | 23.09.2017

Stát se Člověkem je nějaká ruská výsada? Čech, Američan se snad nemůže stát Člověkem? Nechápu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dobře napsané

Stryho | 23.09.2017

Ani ja tvoju reakciu. Bola to narážka na konkrétnu časť Cicovho príspevku. O Biblickej a Ruskej koncepcii, ktorá ešte nieje tak rozšírená, tak sa pýtam na cieľ. Ak je to ten cieľ. Tak som rád, že sme sa po ceste sretli.

Re: Re: Re: Re: Dobře napsané

ADM | 23.09.2017

Já myslím, že pochopil a proto jsem napsal, co jsem napsal.

V momentě napsání VM a uvolnění příslušných materiálů do éteru se z Ruska stal automaticky civilizační vůdce.

ČR a SR byly v Evropě v první vlně při šíření alternativy globalizace, tudíž varianta záchrany z externího prostředí je objektivní nonsens.

Žádní muslimové nebo obyvatelé Maghrebu šířit osvětu do Evropy nepůjdou. Ti jsou jen "pojistka", která v případě odmítnutí přehodnocení náhledu na Život smete ty neochotné...

naozaj dobrý článok, gratulujem, Taurus

dusan | 21.09.2017

......

Re: naozaj dobrý článok, gratulujem, Taurus

KL | 21.09.2017

Podobne, pripájam sa. :)

Astana...

Kari | 21.09.2017

Clanek je dobry, souhlasim s nim

V Astaně......

Zuzana | 21.09.2017

Díky za článek, konečně jsem pochopila proč je Astana tak důležitá.

zase

Dagmar | 21.09.2017

ta pozorovatelka, nectu ji, boli me z ni hlava

Přidat nový příspěvek