Reakce biosféry na pornofikaci kultury „vyspělých“ států

16.10.2018

 

Žijeme v historické době, kdy změna poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času již proběhla, ale formování nové logiky sociálního chování jako statisticky převládající a určující život celé společnosti ještě dokončeno nebylo. Jenže společenské řízení na základě předchozí logiky sociálního chování, podmíněné předchozí statistikou rozložení lidí podle typů struktury psychiky charakteristické pro davo-„elitářství“, již přichází o svou stabilitu, tj. moc a produkuje tak mnohá neštěstí a hrozby pro život.

K formování logiky sociálního chování odpovídající novému poměru etalonových frekvencí dochází v naší době, a každý z nás se ho účastní – úmyslně a cílevědomě i nevědomě na základě automatismů chování osvojených v minulosti. A každý má možnost si vědomě, na základě vlastní vůle podmíněné svou mravností a s odpovědností za následky, zvolit ten či onen styl života a v podstatě si tak zvolit svou osobní kulturu psychické činnosti.

Ti, kteří podléhají předchozí logice sociálního chování: rvát se nahoru po stupních vnitřní sociální pyramidy nebo udržovat si své vydobyté výšiny, budou stále častěji rozčarováni, neboť v okamžiku dosažení cíle, nebo osvojení si prostředků k jeho dosažení, společenský význam cíle zmizí, nebo se změní osobní hodnocení jeho významu; dojde k tomu v důsledku zrychlené obnovy kultury. To předurčuje nutnost selekce cílů podle jejich stability v čase, kdy nejvyšší význam budou mít ideály vycházející z věčnosti, které si uchovají svůj význam nezávisle na změnách technosféry a vědeckých výdobytků.

Být člověkem, který je v souladu s Bohem a biosférou, se v novém poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času předurčeně stane nepomíjejícím a soběstačným cílem pro všechny, kteří jsou mravně a intelektuálně zdraví, a tomuto cíli bude nově podřízena veškerá sociální organizace života a moci. Všichni, kteří zůstanou otroky životního shonu, jsou odsouzeni k tomu, že budou biosférou Země odvrhnuti.

Všechny prvky lidstva jako systému v biosféře Země, které nejsou schopné včas zareagovat na změnu poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času, jsou odsouzeny k tomu, že budou odvrženy zemskou biosférou, která vlivem lidské činnosti za posledních několik tisíciletí přechází do jiného režimu své existence. A před biosférou Země je neochrání hermetický bunkr s „náhražkou životního prostředí“, ani medicína. Jedním z faktorů tohoto odvržení bude reakce biosféry na pornofikaci kultury „vyspělých“ států. Uvedeme fragment rozhovoru s akademikem Leonidem Kitajevem-Smykem:

 

Víte, jaká je dnes nejmocnější zbraň hromadného ničení? Striptérky! Ukazuje se, že časté pozorování obnažených ženských vnadů zpravidla vede u mužů k rakovině. A takzvané civilizované lidstvo nezahyne kvůli nějaké jaderné bombě nebo z nedostatku zdrojů, ale kvůli přebytku nahatých ženských, takže na planetě zbydou pouze muslimové.

To nejsou bludy, a dokonce ani žádný futuristický román. Podobnou apokalypsu dokazuje známý doktor, který připravoval první sovětské kosmonauty, autor monumentálního výzkumu Psychologická antropologie stresu, akademik Leonid Kitajev-Smyk. A co je na tom nejzajímavější? Tyto závěry zcela světského vědce se velmi úzce shodují s postuláty hlavních náboženství, která přílišnou erotizaci tabuizují. Tuto holou pravdu akademik odhalil ve svém rozhovoru poskytnutém elektronickému deníku „Rossija za žizň“.

—  V posledních desetiletích se epidemicky šíří onemocnění adenomem (nezhoubný nádor ze žlázového epitelu) a rakovinou prostaty mezi muži ze států evropsko-americké civilizace. Na začátku našeho století se již u 40 % mužů vyskytnul adenom a u starších čtyřiceti let je to již 50 %. V USA patologové zjistili rakovinu prostaty u 80 % mužů, kteří zemřeli ve věku nad 60 let. Jinak řečeno, mnozí z nich se prostě nedožili tragických projevů této nemoci. A co je paradoxem? V muslimských zemích k takovému nárůstu mužské onkologie nedochází!

— Proč? Zdálo by se, že západní státy mají vyspělejší zdravotnictví i celkově vyšší životní úroveň.

— A k jakému závěru jsem dospěl? Ve státech, kde vládne „společnost spotřeby“ se v posledních desetiletích stalo normou oblečení zdůrazňující a obnažující ženské vnady, řečeno vědeckým jazykem – sekundárních pohlavních znaků. Neodbytnou každodenností se stala obnažená ženská břicha a pupky. Stejně svůdně dráždivé jsou oblé křivky v těsných strečových džínách a hluboké dekolty…

To všechno jsou sexuální signály probouzející touhu. Městský muž uvidí podobné „signály“ v průměru 100 – 200 krát denně a tak chtíč, který není uspokojen, vytěsňuje do podvědomí, kde ho jakoby ignoruje, jenže do krve se dostávají androgeny, které – a tady je klíč k pochopení toho procesu! – nejsou do krve vylučovány ve velkém (a tedy onkologicky bezpečném) množství, ale ve středním dávkování, které je kancerogenní.

Ve výsledku u často vzrušeného a neuspokojeného muže probíhá uvnitř jeho organismu zničující kancerogenní útok vedoucí ke smutnému konci.

— Promiňte, ale podle vaší logiky to vypadá tak, že jakékoliv vzrušení by mělo končit pohlavním aktem?

— Ano, takový je mechanismus založený přírodou. Erotika mezi mužem a ženou je nástrojem k obnově rodu, a je ve všech svých projevech organismu prospěšná, proto také mimochodem náboženství stimuluje uzavírání sňatků a manželské vztahy.

Uvedu pro názornost a pochopení fyziologie příklad ze života zvířat. Samice instinktivně vyhledává nejlepšího samce, který je nejvhodnější pro obnovu životaschopného potomstva, a přitom vyřazuje, odmítá horší samce. Ti po ní ale přece toužit nepřestanou… jenže tato jejich touha není uspokojena, ale potlačena… Takže obsah androgenů v krvi je u nich na střední úrovni, a tedy onkologicky nebezpečný. Časem o svou potenci přicházejí, a potom se u nich rozvine rakovina. Tímto způsobem jsou tedy vyřazováni slabší, „nepřitažliví“ samci.

A ve vědě se teď hromadí údaje o tom, že analogické procesy probíhají i u lidí. Proto by mělo být módní zdůrazňování ženských vnad provokující sexuální touhu posuzováno jako vytváření „sexuálního stresu“, díky kterému je uváděn do chodu složitý komplex „sexuálního zavržení“ končící impotencí nebo dokonce rakovinou.

— A to má tedy být tím vysvětlením, proč bohaté a vyspělé národy na Západě vymírají?

— Ano, samozřejmě, je to jeden z nejdůležitějších mechanismů. Dospěl jsem k tomuto závěru a snažím se ho zveřejňovat, aby se o něm dozvěděli všichni: móda obnažující ženy vede k depopulaci (vymírání) evropských národů. Jejich místo na Zemi zaujímají národy, které zachovávají cudnost a zahalenost svých žen, čímž chrání své muže. V první řadě se jedná o islámské národy.

(„Civilizované lidstvo“ zahyne kvůli nahatým ženským – 12.09.2010: http://news.km.ru/czivilizovannoe_chelovechestvo_p).

 

Závěr je jednoduchý: být nositelem zvířecího a dalších nelidských typů struktury psychiky a jejich modifikací se stalo životu nebezpečným. Při lidském typu struktury psychiky funguje jiná algoritmika psychiky a tím pádem také jiná, od ní odvozená fyziologie: jestliže takový člověk mravně-eticky nedospěje ke zralému záměru počít dítě z Lásky v rámci Záměru, nevyvolá v něm ničí sexuálně vyzývavé chování nežádoucí pohlavní touhu vedoucí k algoritmice hromadění hormonálního stresu a rozvoji nemocí popsaných akademikem Leonidem Kitajevem-Smykovem.

 

Diskuse: http://www.vodaksb.eu/diskuse/k-aktualnim-clankum#comment-167473