Putin, který neblufuje ("Foreign Policy", USA)

Putin, který neblufuje ("Foreign Policy", USA)

11.6.2014

Stephen M. Walt

 

Ten kdo říká, že Rusko na Ukrajině prohrává, jednoduše nechápe, jak je ta hra vedena.

Kdo vítězí v bitvě o Ukrajinu? Nehledě na udržující se příznaky napětí ve východních oblastech, někteří velmi známí lidé v poslední době předkládají výlučně pozitivní interpretace událostí, které tam probíhají. Prvním z nich se stal americký prezident Barack Obama, který ve své řeči ve West Pointu minulý týden nazval reakci Západu na tuto krizi ukázkou úspěšné mnohostranné diplomacie. Podle jeho slov, „Mobilizace světového mínění a mezinárodních institucí se stala protiváhou ruské propagandě, ruským vojskům na hranici i ozbrojeným militantům.“ Ještě nic neskončilo, varoval, ale ta úsilí „dala ukrajinskému národu šanci zvolit si svou budoucnost“.

Další optimistické hodnocení dal korespondent New York Times, Tom Friedman, který 27. května prohlásil, že Vladimír Putin „mrknul“ a že ruský lídr „velmi mnoho věcí nechápe správně“. Podle slov Friedmana, „Anexe Krymu Putinem oslabila ruskou ekonomiku, dala Číně možnost uzavřít výhodný plynový kontrakt, oživila NATO, přinutila Evropu podniknout kroky ke zrušení své energetické závislosti na ruském plynu, a porodila celoevropské debaty o zvýšení vojenských výdajů“. A jeho až likvidační závěr: „Putin je dnes hrozbou v prvé řadě pro Rusko samotné.“

V těch optimistických hodnoceních je zrnko pravdy v tom smyslu, že Rusku přišlo zaplatit za své nedávné kroky. Obama a Friedman mají pravdu připomínaje nám o tom, že Rusko nepředstavuje geopolitické nebezpečí, jak se nás snažili předsvědčit někteří jestřábi po anexi Krymu. Ale Obama a Friedman přehlédli reálné a naprosto normální motivy, které stojí za kroky Putina: Putin byl připraven zaplatit značnou cenu, protože na stole ležely životně důležité zájmy Ruska. Celkově jsem pevně přesvědčen, že Putin pokládá své kroky v konečném výsledku za úspěšné.

Zamyslete se jednoduše nad tím, čeho Putin dosáhl za několik posledních měsíců.

Za prvé, nadlouho zmrazil myšlenku dalšího rozšíření NATO, pokud ji nepohřbil natrvalo. Rusko vystupovalo proti tažení NATO východním směrem od samého počátku v polovině 90. let, ale nemohlo s tím nic udělat. Krátká válka mezi Ruskem a Gruzií v roce 2008 se stala prvním pokusem Putina narýsovat červenou linii. Ta nevýznamná potyčka významně oslabila chuť k rozšiřování NATO. Nyní Putin krajně jasně a důrazně ukázal, že libovolné pokusy včlenit Ukrajinu do NATO nebo dokonce do EU se setkají s rozhodným odporem ze strany Ruska a mohou vést k rozdělení země.

Za druhé, Putin obnovil kontrolu Ruska nad Krymem a tento jeho krok byl přijat ruskou a krymskou veřejností v drtivé většině kladně, dokonce slavnostně. Připojení Krymu vedlo k nevelkým a krátkodobým nákladům (včetně nevýznamných sankcí), ale Rusko získalo námořní základnu v Sevastopolu a to mu dovoluje ucházet se o naleziště ropy a plynu v Černém moři, které mohou přinést Moskvě trilióny dolarů. Spojené státy i Evropa se mohou pokusit zabránit osvojení těch nalezišť, ještě více zpřísnit sankce, ale nejspíše, jakmile se situace na Ukrajině zklidní, sankce budou oslabeny. Pokud se Rusko rozhodne časem ta naleziště využít, co v takovém případě udělají USA – pošlou 6. námořní flotilu, aby tu činnost překazili?

Za třetí, Putin připomněl ukrajinským lídrům, že má k dispozici nemálo cest, jak jim zkomplikovat život. Jakékoliv by byly jejich osobní pohledy na Putina, je v jejich zájmu udržet přátelské vztahy s Mosvkou. A nový prezident Ukrajiny Petr Porošenko narážku pochopil. V interview s Lally Weymouth z Washington Post na sklonku voleb řekl: „Bez přímého dialogu s Ruskem bude nemožné zajistit bezpečnost Ukrajiny.“ Když přišel k moci, jasně prodemonstroval své přání rozšířit ekonomické vazby Ukrajiny s Evropou, což je velmi důležité pro její oslabenou ekonomiku a pro provedení reforem. Ale zároveň chce i zlepšovat vztahy s Ruskem.

Za čtvrté, pohádky Friedmana o „oživení NATO“ jsou v lepším případě vydávání přání za skutečnost, a v horším čistá fikce. Severoatlantická aliance skutečně přemístila na východ několik nových bojových letadel, aby uklidnila pobaltské země, a Obama během své návštěvy Polska tento týden vystoupil s obvyklými ústními ujištěními a slíbil jednu miliardu dolarů na různá opatření na posílení obrany. Ale Poláky ta odpověď moc neuklidnila a pokračují požadovat po USA spolehlivější ochranu. Chtěli by, aby se na polském území objevila velká vojenská základna NATO. Tato krize také připomněla pozorovatelům, že rozšíření NATO nebylo nikdy založeno na seriózním odhadu zájmů a možností. Spojené státy a jejich spojenci jednoduše vycházeli z toho, že článek 5 o ochraně zemí-členů Severoatlantické aliance se nikdy v praxi nebude muset aplikovat. Nemyslím, že Rusko má záměr provádět ještě nějakou expanzní politiku, nicméně pochybnosti ohledně smysluplnosti předchozího rozšiřování NATO jsou dnes silné jako nikdy.

Friedman také říká, že Evropané začali debaty ohledně zvýšení obranných výdajů, jako by ty rozhovory způsobovaly Putinovi bezesné noci. Ve skutečnosti evropští členové NATO mluví o posílení obranného potenciálu bloku mnoho let, ale výdaje na obranu se jen snižují.

A nakonec, Friedman má za to, že Rusko podepsalo plynový kontrakt na 30 let a 400 miliard dolarů s Čínou jednoduše z beznaděje, a že ten kontrakt je nevýhodný. Těžko je to tak: podle dostupné informace Čína souhlasila platit za plyn jen o něco méně, než platí evropští zákazníci; ale to je přibližně dvakrát tolik než platí spotřebitelé z prostoru SNS, a díky této okolnosti bude Gazprom mít nemalé zisky. Je také důležité, že kontrakt upevňuje čínsko-ruské ekonomické vztahy a rozšiřuje kontingent odběratelů Gazpromu, což mu dá možnost reálně licitovat o ceně jinde. Západní sankce možná i zvýšili připravenost Putina uzavřít ten kontrakt, ale přesto je pro Rusko velmi výhodný.

Závěr je následující: manévry Putina se zdají neúspěšnými jen v tom případě, pokud předpokládat, že jeho cílem bylo rozdělení Ukrajiny a obnovení Sovětského svazu. Ale pokud si myslíte, že jeho hlavní cíl spočíval v nedopuštění přechodu Ukrajiny do sféry vlivu Západu v čele s USA, pak jeho kroky v krizové situace vypadají gramotnými, nelítostnými a úspěšnými.
Krátce řečeno, nepřímé uznání Putinem výsledků posledních voleb na Ukrajině a jeho další kroky ohledně deeskalace krize nesvědčí o tom, že ustoupil před koordinovaným tlakem Západu. Spíše jednoduše snížil stupeň konfrontace, protože dosáhl toho nejdůležitějšího z toho, co chtěl, a prakticky všeho, s čím mohl reálně počítat. Putin „nemrknul“. Jednoduše ví, kdy je čas započítat výhry a provést bilanci.

 

převzato odtud

 

Diskusní téma: Putin, který neblufuje ("Foreign Policy", USA)

Reakce na diskusi

Lin | 14.06.2014

Pokládám za důležité objasnit své postoje ohledně současného dění - s ohledem na tuto diskusi. Budu psát o svých osobních postojích - snad to pomůže oponentům líp chápat. Reaguji vlastně na to, co bylo řečeno níže v rozhovoru Udo x Peter.

Současné dění chápu ne jako boj Ruska a USA, ale jako boj dvou koncepcí (boj o budoucnost lidstva). Také nejsem zastánce revolučních metod "všechno od základu zbourat a postavit nové". To bychom mohli do nekonečna stavět a bourat a dokola se dopouštět chyb ve společné stavbě "domu". Však toto dělají naše "elity" už od "revoluce" - každá nová garnitura nejprve půlku volebního období "bourá" a pak cosi "staví", takže výsledkem je nekonečné (a již vyčerpávající) staveniště.
Mně osobně je jasné, že pokud se nechceme zbytečně vyčerpávat a chceme ve stavbě pokračovat s tím, že "dům" bude den ode dne způsobilejší k obývání, je potřeba zachovat zdravé a na tom pokračovat.

Jsem si také vědoma, že Putin (a Rusko) nás nespasí - že je potřeba sami přiložit ruku k dílu a ne na gauči čekat, jak to celé dopadne.
Také je potřeba být připravený na přechod do jiné, alternativní koncepce. Tj. - vzdělávat se, chápat, co se děje a proč se to děje. Jinak řečeno - zbavovat se pavučiny, do které jsme biblickou koncepcí zamotaní.
Protože pokud to neuděláme, alternativní koncepce pro nás nebude - tj. zůstaneme si v té stávající, odřekneme se pokroku, rozvoje a růstu. Tím to pak bude pro nás pro všechny horší...

Co se týká mých "příliš optimistických pohledů" na věc:
- nejsou jen tak "zbožným přáním". Snažím se o širší pohled a beru v potaz i "prkotiny", jaké jsou třeba popisované v knížce Poslední gambit. Z mé strany tedy nejde o "optimismus za každou cenu".
Z mého pohledu je nyní velmi důležité zachycovat i "prkotiny" a posuzovat dění v souladu s nimi, protože vím, že GP má v současné době s Ruskem stejný cíl alespoň v jednom bodě - a tím je záchrana civilizace.
O tom je i můj výběr zpráv, o který se v diskusi snažím.
Nejde tedy o nějaké "vzhlížení k Rusku" nebo k osobě Putina. Dost nelibě nesu třeba dnešní "neojedinělé) snahy ruských lidí o cosi jako "Putinův kult". Chápu sice, co je k tomu vede (radost, že konečně mají politika na úrovni, takového, kterému jde o blaho země), ale může se to nakonec otočit proti Putinovi samotnému (viz Stalin).
Všechno musí mít míru... a o tu se snažím...
Rusko v čele s Putinem pro nás může být inspirací a vzorem toho, jak by měl pracovat skutečný politik. Vzorem by měla být i současná Ukrajina = co všechno se může stát i u nás, pokud to dopustíme a budeme stejně laxní, jako většina Ukrajinců. Na základě těchto vzorů pak musíme být schopni "přestavby" i v našich podmínkách - pokud chceme mít budoucnost. Rusové to za nás neudělají . Musíme my sami. Ale k tomu se potřebujeme naučit správně rozlišovat - abychom do vedení země byli vůbec schopní delegovat někoho takového, jako je třeba Putin.

Re: Reakce na diskusi

Miko | 24.06.2014

Tento komentár sa mi veľmi páči. Je tam vlastné a kritické myslenie. A formulované ciele.

Peter & ostatní

Míša | 13.06.2014

že vás to furt baví. Tak dám argumenty / protiargumenty, ukážu svůj pohled na věc, podložím třeba něčím (mám-li) a dál, ať si to každý přeber. Řikat, že ten má či nemá pravdu je k prdu. To stejně ukáže až čas.
Poslední dobou se to tady dost "rozkecalo" a blbě se to sleduje. Většina je pak balastem :(
Asi ta chcípající kobyla fakt kope a používá k tomu všechny prostředky. Takže se prosím nenechte unést ke všem těm ROMům (tím myslím toho vocasa trolovacího) a K VĚCI prosííííím :)

návrh

popolvár | 13.06.2014

nikdy nie je vhodné, ak sa kdekolvek vytvorí unipolárny pohlad, názor na vec. Casom by to ustrnulo do podoby vzájomného sa potlapkávania po pleci "akí sme dobrí..." a realita by uz mozno bola ta tam...
Preto je nanajvýs vhodné, aby sa tu odprezentovali rôzne názory, uhly pohladu. Jak optimistické, viac menej realistické, tak aj pesimizmus to môze okorenit.
Aj na manazérskych seminároch ucia, ze riadiaci kolektív musí obsahovat optimistu - vizionára, pesimistu - skeptika a pod. (dávali tomu aj zvieracie názvy - sova, zajac... uz to bolo dávno, detaily vysumeli...) aby sa riadenie niekam nevratne nezvrtlo, mimo realitu...
Ucíme sa tu spracovávat subjektívne analýzy (komplexnejsie aj uzsie) a následne predvídat nejaký budúci vývoj, co najblizsie objektívnej realite... Mat vlastný názor (ale nebyt zadubene tvrdohlavý) a nespoliehat sa len na cudziu "fundovanost". Je dobré, ze sa tu kazdý snazí odprezentovat vlastné vnímanie diania - to treba aj ked sú navzájom nesúladné.
" S E R I E " ma vsak forma a tvrdosijnost s akou sa tu uz neodprezentuváva vlastný názor, ale tvrdosijne presadzuje ako jediný správny. Môzme a nemusíme sa zhodnút. Zálezí to na argumentácii a ochote pripustit, ze aj ten druhý môze mat pravdu. Bud sa vrátime k protodialektickej diskusii (uz neraz to tu bolo popísané - ved sa zahrajme na 2 x (10 + 1) - na hierofantov) a budeme rást, alebo zakrpatieme v snahe "kto koho prestí - precúra". Je plno disk. fór a`la "kto z koho", ale tento web má naviac.
Jednoducho treba len ignorovat reakcie nepodlozené argumentami na spôsob "to je blbost, vsetko zle a pod. Ak mi niekto zareaguje na môj názor, ze je somarina... a nepodlozí argumentami, tak akú vypovedaciu hodnotu má pre mna? Z I A D N U ! Tak preco na to reagovat? Ak ma to vytocí, tak nie provokatér má problém, ale ja sám so sebou - nieco este nezvládam, nemám v sebe pod kontrolou. Sám som si nie istý tým, co tvrdím. To by som si to sám pre seba nemusel potvrdzovat v reakcii na bezobsazné provokácie. Len by som sa v duchu pousmial. Psy bresú a karavány idú...
Pre inspiráciu pozri diskusiu pod Luxovým clánkom o peniazoch - rozhovor ludí, ktorí aj nieco vedia a pritom sa nie vo vsetkom zhodnú... A potom to porovnaj s "brechotom" v iných vláknach...

Re: návrh

Hox | 13.06.2014

souhlas, takto by to mělo být

Zpět !

Mart | 12.06.2014

Prosím všichni se vraťte z nesmyslné osobní debaty k faktu !!! Že hlásná trouba největší stínové moci současného světa ( kde jsou ty debaty o prediktorech) se jasně staví na stranu Putina a Ruska!
Všichni tady víme, co znamená, že takový článek vǔbec vyšel. Fridmanové a podobní už totiž panikaří protože jejich moc nad systémem skončila. Viděli jste jak popravili Cantora?
Americké rodiny už leží v posteli s rusy.
Starší prachatá bába po liposukci se zabouchla do svalnatého zajíčka a cítí ten testosteron :) a prachy!

"Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Linc | 12.06.2014

Jedna věc je jistá. Putin si může dělat co chce a planeta mu bude ještě fandit. Zbraňové systémy RF, kterým Putin říká "asymetrické", jsou tak odstrašující, že žádný Obama s ním do konfliktu nepůjde. Pokud Putin veřejně prohlásil, že ruské zbraně jsou pravděpodobně nejlepší na světě, pak to znamená, že nejlepšími byly již před třiceti lety, natož dnes. Ovšem Obamovi nikdo v USA především žádný konflikt nedovolí. Pentagon je dnes celý latentně v červeném poplachu a strachy hlídá jakýkoliv pohyb sebezastrčenější jaderné hlavice a za obětí příslušných rozhodných amerických generálů na životech se nedaří žádnou hlavici zašantročit a nechat jí vyplavat pod "false flag" někde jinde, např. jako iránsky nebo KLDR iniciované zboží, jak by si to např. přáli někteří loutkáři. Ale zejména – neexistuje americký voják, který by šel do konfliktu s RF. Amíci měli z Rusů strach už ve II. SV, kdy Eisenhower vzdal zamýšlené US/GB tažení proti Stalinovi po roce 1945, když viděl, jak se Stalin nas*al a po provalení zamýšleného spiknutí tzv. Spojenců, vlítnul do Berlína dohody nedohody, obsadil ho a bylo po ptákách. O tom, že by šli proti RF např. Angličani nebo Francouzi, neuvažuje snad ani kancelářsky militantní prezident Zeman, který poskytuje bojové rady vlevo vpravo. Neboli vše je v pořádku, Rusové na Ukrajině to musí ještě chvilku vydržet a na podzim už Porošenko ohlásí snížení mezd a penzí na 40%. A pak to teprve začne. Světová banka bez peněz, IMF bez peněz, EU bez peněz, USA bez peněz a RF se všemi surovinami, na které si člověk vzpomene, s původním zbraňovým systémem, BRICS rezervní měnou, asijským SWIFTem, ruským platebním kartovým systémem a především s armádou, kde všichni vojáci mají stejnou pleť a vlastenecké cítění jako bejk! Chceš plyn? Fajn. Nechceš? Taky fajn. Už dnes lituji všechny "politiky" na Ukrajině, kteří nesou odpovědnost za civilní masakry na jihovýchodě! A taky se směju, když autocenzurní husa v ČT říká, že Rusko potřebuje EU. Nepotřebuje. Rusové jsou schopni přejít na vlastní uzavřený hospodářský systém, ale EU toho schopna není. Nebude-li EU mít možnost vyvážet do RF a Ukrajiny, hospodářsky se stane jako celek Řeckem.

Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

taurus | 12.06.2014

Konečně rozumný názor!
Obzvlášť o tom, že Kyjevský režim je třeba nechat "vyhladovět".
Už jsem měl dost panikerských příspěvků.

Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Peter | 12.06.2014

Ty sa dievča zobuď. Rusko je vo vľmi neistej situácii a zoči voči veľmi neistej budúcnosti .
Tá rozprávka,čo si tu napísla je totálna blbosť.

Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Vandal | 12.06.2014

Tak toto su skutocne zdrcujuce a faktami podlozene protiargumenty. Uplne si to "dievca" svojou argumentacnou vybavou odrovnal... Alebo zeby tu bol odrovnany niekto iny? Nerob si tu hanbu a vrat sa na mainstream.

Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Peter | 12.06.2014

Hlavne ona to má podložené :-) Každé jedno tvrdenie,čo tam uviedla sa dá vyvrátiť. keby to bolo celé písané ako irónia,tak by som to pochopil :-) Totálne bludy.

Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Hox | 12.06.2014

Peter, stále se ti nepodařilo odpovědět na jednu otázku, co jsem ti pokládal už vícekrát - myslíš, že hodnotit něco, co jedinec nechápe a neobtěžoval se s tím seznámit, je známkou zdravého rozumu?

Re: Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Peter | 12.06.2014

Je mi jasné,že dievča to nechápe. Prečo potom vypisuje bludy ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Hox | 12.06.2014

Omyl, týkalo se to tebe ve vztahu s KSB/DVTR. Tedy? Zatím jsi tuto otázku vždy přešel cudným mlčením.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Peter | 12.06.2014

Ja s DVTR a KSB nemám problém, prečítal som, zobral na vedomie. To je všetko.

Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

udo | 12.06.2014

Oki..a čo si myslíš o DVTR, keď si to čítal? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

eru24 | 12.06.2014

Mohol by si napisat v com nema pravdu? proste vyvratit jej argunmenty argumentami.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Peter | 13.06.2014

Už prvá veta príspevku linc (chlapec ? dievča? ) je nepravda, ak už nie nereálna,tak příliš pritiahnutá za vlasy :

"Jedna věc je jistá. Putin si může dělat co chce a planeta mu bude ještě fandit."

Všetko čo nasleduje je vymenovanie rovnakých poloprávd a nezmyslov a zbožných prianí. Ten názor je tak zjednodušujúci a proruský (čo by mi nevadilo) ,ale hlavne neobjektívny.
Na to sa nedá reagovať normálne ,pretože mi to pripadá jako príspevok od nejakého provokatéra,ktorý si robí srandu .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Hox | 13.06.2014

Peter, jak by si vnímal diskutujího, který by tě oslovoval v reakcích "chlapečku"?

Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Kolodej | 12.06.2014

ale na clanok S. Walta z FP (Foreign Policy - co je jeden z najstarsich, siroko uznavanych casopisov pre diplomatov) - tak na to gule nemas aby si reagoval. Vazne, bez naspat na sme, tam si budes rozumiet.

Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Peter | 12.06.2014

Ten článok je len názor niekoho.
Tu máš názor Friedmana,čo asi nebude nejaký amatér.

http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/785/george-friedman-o-tahu-na-moskvu-po-lopate

Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Kolodej | 12.06.2014

uz ta mam na haku. Urazas tu bezdovodne ludi, hras sa na proruskeho ... vlastne je mi jedno na co sa hras. Si mi uplne ukradnuty. To je moje Cest la vie k tvojim prispevkom.

Re: Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Peter | 12.06.2014

Len si ho prečítaj,ak vieš kto je Friedman, malo by ťa to zaujímať, nečítaj len tie proruské :-)

Re: Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Kolodej | 12.06.2014

Tak toto ma tam rozosmialo uplne najviac:
„Partie Spojených států netkví v tom, že masivně vyzbrojí Polsko, vybuduje rumunské námořnictvo anebo transformuje světové trhy s ropou. Je to jednodušší: Washington chce ukázat, že je to vše připraven udělat. Taková demonstrace Rusko donutí, aby své pozice revidovalo už teď, dřív než se hrozba stane skutečností. Nejde o to, že by Spojené státy blufovaly – řeč je o tom, že by svých cílů rády dosáhly, aniž si to vyžádá velkou práci i, řečeno otevřeně, harakiri kolem cen ropy.“
Hahaach :) to je presne ked nejaky tajtrlik predo mnou poskakuje a vykrikuje ze jak ma zbije a potom dostane jednu cez pysk a pochopi, ze na "kto je lepsi herec" sa v tejto partii sachu vobec nehra. Buhehe ... ved nemaju love na nic z toho :)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Kolodej | 12.06.2014

a dalej:
Zemní plyn je mocnou pákou, nenese ovšem bůhvíjaký zisk. Ruský státní rozpočet – a fakticky celá ekonomika – stojí a padají s ropou. Klíčové nebezpečí, jemuž je Moskva vystavena, tkví v tom, že nemá cenu ropy pod kontrolou.

potvrdenie:
Rozhodující jsou kroky k zaplavení světa ropou – s plným vědomím, že jde o krajně obtížnou strategii. Až se Teherán dohodne s Washingtonem o svých jaderných zbraních, otevře se pravděpodobně i íránský trh s ropou a do světa poplyne její velký zdroj.

a teraz:
Rusko se ocitne v enormně komplikovaném postavení v každém případě. Pokud jde o jeho hlavní zbraň – přerušení dodávek plynu do Evropy – nezbude než vzít v úvahu i strategickou zranitelnost Ruska a dost možná dokonce i potenciál destabilizace Ruska samotného.

Ta jak, ved pise ze z plynu Rusko nema nejaky velky zisk. Tak preco po preruseni dodavok - strategicka zranitelnost? - co tym vlastne mysli :))) - destabilizacia? Preco? Ked z plynu NEMA velky zisk? :)))) tak ked vypnu plyn - oddrbu im tu ich SUPER zbran - zaplavenie sveta ropou - lebo tym padom stupne poziadavka po rope :)))) a takychto peral je to plne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Peter | 12.06.2014

[ http://pastebin.com/n4mXqYvs ]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

taurus | 12.06.2014

Jak je vidět, víc dáš na autority, než na argumenty. Proč také používat vlastní mozek, že?:))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Peter | 12.06.2014

Považuješ sa za väčšieho odborníka ako Friedman ?

Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

udo | 12.06.2014

A čo kvalifikuje Friedmana?

Napomôžem:
Snaha o objektivitu, klubová príslušnosť jeho "donorov", oddanosť veci, alebo čo presnejšie, ak vidíš iný dôvod Peter?

PS: Ja nehovorím, že postrehy G.F. a "jeho" skupinky nie sú do istej miery na nejakej konkrétnej z mnohých úrovní chápania objektívnej reality správne..

No otázka je skôr, pre koho onou svojou subjektívnou M&M (Morálkou a Mierou svojho chápania mozaiky objektívnych cieľov globálnych vzťahov) pracuje?

Čo si o tom myslíš Peter a aká si Ty osobne "skala", ak chápeš, kam mierim?

..inak dik za snahu o rozšírenie obzoru..
Viem, že Rusko zďaleke ešte nie je ideálnym zriadením a do akej miery by ním raz na základe aktuálneho vývoja svojich dejín byť mohlo, toť otázka..
V tom máš tiež isto pravdu, ak si toto chcel naznačiť..aspoň tak som Ťa ja chápal..

Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Peter | 12.06.2014

Udo, čital som tvoje príspevky aj k iným témam na tomto blogu,
priznám sa otvorene , nemám na to , aby som s tebou viedol debatu.Myslím to úprimne.
Ja sa snažím čítať názory z celého spektra , urobiť si z toho vlastný názor, čiže aj tie "protiruské" alebo skôr "ruskú situáciu neidealizujúcu" . Netvrdím,že sú na 100% správne ,ale odbiť to slovom "blbosť" by som si netrúfol.
Rusko sa nachádza v určite veľmi delikátnej situácii, ktorej vyústenie je závislé na strašne veľa faktoroch a predpokladám,že ani Putin sám nevie,ako sa to celé vyvŕbi . Nechcem ho tým znevažovať,ale jeho veľmi vyvážené a citlivé reakcie svedčia o tom,že si vážnosť situácie plne uvedomuje.
Tvrdiť,že Rusko to má vyhrané,čo je tu 90% príspevkov, je amatérske a hlúpe ,to je podľa mňa blbosť.
Neviem,čo myslíš tou skalou, ale snažím sa ňou byť pre svoju rodinu a vyššie ambácie nemám. V politike som už bol, stačilo mi.
Na slečnu som reagoval,pretože vymenovala toľko kvázi "faktov" , z ktorých je polovica spochybniteľných a druhá polovica zatiaľ len zbožným prianím.

Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

udo | 13.06.2014

Ja s tebou v podstate súhlasím Peter a viac krát som vyjadril podobný názor ako ty, len opatrnejšie.
Ľudia možno aj tu skáču príliš na druhú stranu..ako sa vravieva..aťa zajace..

Rusi nám sú a budú isto blízki, no najviac im pomôžeme, keď sami budeme gramotní a vytvoríme alternatívne riešenia vývoja Únie. Postupne, bez veľkých fanfár budeme Európu poľudšťovať. Dlhá no jediná..a isto aj veľmi príjemná cesta. Určite nie nemožná, ako by sa jeden z médeii na prvý pohľad nazdávať mohol. Keď pomôžeme tým predstaviteľom, prúdom a presnejšie konkrétnym činom v EU, USA, NATO, ktoré sú objektívne najlepšie..

JednoDucho stále lepšie interpretovať to, čo sa deje, miesto videnia černoty.
Miesto jej projektovania.
Hľadanie konštelácii, v ktorých je skúmaný jav objektívne prospešný, ak chápete.
To je snáď najdôležitejšie, bo tam začína oprava smeru myslenia.
Preto by som aj tu chcel znova upozorniť na nevyhnutnosť hľadania pozitívnych interpretácii.
Tak sa snáď najlepšie a najrýchlejšie vyšvihnete nad úroveň vašich oponentov, či priamo vrahov. Proste ich použijete ako schodík na ďalší level..
Až maškrtne zbaštíte lekciu, cvičenie..

Pravdu máš aj v tom, že ak to znova necháme Rusov riešiť za seba, za:
A. Fakt to nemusia zvládnuť, ako aj ty správne vravíš
B. Ak to zvládnu, s veľkými stratami, budú mať znova isté "právo" hovoriť nám do osudu..a predsa len sú kultúrou miesrne odlišní a ich riešenia pre nás nemusia byť úplne optimálne..
Viď tupé masové preberanie Nemeckých a U.S. riešení v ´89.

Fajn, že si sa pokúsil byť nie len oporou rodine, no aj ako muž aktívnejšie prevziať zodpovednosť za veci naše spoločné (res publica). To sa neodvážil len tak hocikto. Že sa ti to úplne nepodarilo, vôbec nevadí. Máš skúsenosť, ktorá bude ešte prepotrebná..
Nezostal si so samovrahmi búchať do stola na pive..

Kiež by viac ľudí šlo do politiky, miestnych samospráv..
Vyzerá, že asi niet dnes mocnejšej zbrane, ako DVTR, ktorú vám ponúkame nie na memorovanie, ale ako návod na obyčajné sedliacke zamyslenie sa. Je najťažšie a najľahšie zároveň..
Len ju(DVTR/KSB) nezneužívajte, i keď reakcia systému by vás zrejme rýchlo upozornila, ako je aj v úvode napísané..
Budúcnosť nikto za vás neporieši lepśie, ako vy sám.
Neodovzdávajte preto osud svoj a svojich detí do rúk druhých.
Nikto na to v tomto zmysle nemá pravo..vzdať sa rodného daru..odmietnuť ho

Aj sám v poli je vojak, no určite nájdete aj spriaznené duše, ktorým môžete poskytnúť tento mocný politický nástroj, že by aj oni sami sebou v tom marasme zostať mohli a pritom zásadný informačný náskok dostali, ktorý im v podstate garantuje dosahovanie správne postavených cieľov..odpovedí, na správne postavené kľúčové otázky každodenného života.

Ako bezpečnostná garancia bolo vytvorené ICP. Je to Firewall a zároveň Antivírus tohoto otvoreného alternatívneho sociologického operačného systému. Umožní vám pri dostatočnom pochopení, ozmyslení prečítaného, v podstate za akejkoľvek situácie prevzatie kontroly nad samosprávou. Hlavne na dedinách a v menších mestách. Pekne zdola..

Čiže každému, hlavne nezamestnanému by som odporúčal porozmýšľať si nad DVTR a kandidovať pri najbližších voľbách. Rozprávať zo susedmi, rodinou, kolegami, zvyšovať gramotnosť, transformovať dav na ľudí, ovce na občanov..
Prestať sa báť a prípadne vymyslieť aj niečo lepśie, ako túto snahu o uniVers model. nezabúdajte, źe ide len o návrh, i keď na dnešné podmienky dobre prepracovaný.

Je obrovský hlad po ľuďoch uvažujúcich globálno-systematicky.
Ako v štátnej správe, tak aj v privátnej sfére.
Majiteľom firmy, akejkoľvek organizácie je de-facto, vskutku ten, kto najviac chápe. Vždy a automaticky.

Ty to Peter máš o to ľahšie, že si si to už vyskúšal a vieš, ako to nejde. Teraz len skús myslieť, ako by to mohlo ísť a keď nadobudneš po zrelých úvahách pocit, že "prišiel čas", s úsmevom prehľadom a kľudom Angličana..Rusa, ći Slováka sa vráť..
Alebo pokecaj s kamošmi a niekoho tam pošli-te.

Riadiť, formovať druhých, budúCnosť, osud je sranda, zodpovednosť a povinnosť každého Človeka.
Aj a hlavne od toho tu sme..
Aspoň tak to vyzerá..

Puťohujeri to myslia zrovna tak dobre, ako Eurohujeri, akorát sú dnes možno trochu bližšie spravodlivejśej spoloCnosti, ako tí druhí.
To by sme si mohli asi tiež priznať.
Putin, resp. ľudia, čo za ním stoja, by v prípade, že to naozaj do veľkej miery myslia úprimne, tiež nemohli všetko robiť jasne a objektívne priehľadne správne. Riziko, že by ich temnejšia(motivačná?) stránka našej civilizácie mala nutkanie odstrániť, vyzerá byť vyhodnotené ako priveľké, ak chápeš.

Viacerí ľudia tu na portáli majú síce tendenciu hodnotiť skoro všetko z východu v čo najpozitívnejšom svetle, no žiaľ občas zabúdajú na hľadanie, pomenovávanie toho pozitívneho zo západu.
Spoluvytvárajú tak znovu bariéru, zlom, miesto kontinuity.
Cui bono?

Ja osobne ti ďakujem za tvoju snahu o poukázanie na tieto aspekty reality, i keď si ich možno vyjadril trochu ostro, no zároveň určite nie ostrejśie, ako mnohí z tu prítomných iného názoru.
Pekné sny a nový, ešte lepší deň! :)

Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Peter | 13.06.2014

Diki za vyčerpávajúcu reakciu ,

Do tej politiky ma vtiahol jeden priateľ, ktorý si zaumienil niečo zmeniť a kdeže mal dobře poznal,myslelsi,že spolu to zvládneme.
Bohužiaľ za celý čas sme nenašli z náško ale ani z opozičního tábora nikoho ,komu by išlo o verejný záujem . Možno pár, ale aj tí mali strach a radšej sa pridali na opačnú stranu. Celé to bolo len o korupcii, peniazoch, ziskoch, osobnom záujme .Po úpornom boji sme z toho s ciešom zachovať si tvár nobaja vycúvali. Nemienil som strácať čas v danej dobe ( a myslímk,že sa odvtedy nič nezmenilo v politike) neplodným sbažením a radšej ho venovať rodine.

K DVTR ....asi sa to nedá jednou vetou, ale určite je to beh na dlhú,veľmi dlhú trať , vyžadujúci prerod člověka v ČLOVEKA .

Pekný deň

Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Dlhá trať, dlhý pochod? :) | 13.06.2014

To sú tie skúsenosti Peter..
Ako mnohí už pred nami povedali:
"Niekedy si naozaj viac vážim tých, ktorí to aspoň skúsili, ako tých, čo len pri tom pive a pästi zdvihnutej zostali.."

Bolo by naozaj asi naivné si myslieť, že systém, ktorý bol budovaný veky, tisíce liet, možné bude zo dňa na deň rozomlieť.
Navyše..škoda múku zahodiť, spaliť..:)

Beh, chôdza na dlhú trať, cesta, výlet môže byť ale tiež príjemný. Medzicieľ. Nemáme trpieť na ceste. Aj v tomto by sme sa od cigánov učiť mohli. Tak, ako oni od nás v inom mali..

Vieme tak ty, ako aj ja, že jednoDucho, sedliacky myslieť, je v meste ťažko. Preto občasný útek do súladu polí a lesov, na škodu isto nebude. Len nezostať pridlho na strome, bo ten, tiež raz padne a z plodov nové vyrašia. Z tých, čo nezjeme a o to viac z tých čo zjeme..

DVTR nie je nič viac a nič menej, ako snaha o modernejśiu sumarizáciu múdrostí príbehov predkov našich.
Spôsob myslenia, spôsob sveta vnímania a následného, snáď objektívne trochu lepšieho pochopenia, osudu uchopenia..
Nakoľko je, bude táto snaha úspešná, toď otázka..
Isto.. nebolo by na škodu, dať jej ľudovejšiu formu.

KSB je z časti tak z japonského, blízkovýchodného, amerického ako aj rôzneho ďalšieho pôvodu, dedičstva..
Kde všade sa priamo a nepriamo zväčša ruskí autori inšpirovať nechali, možno ani oni sami nevedia
Ako medzinárodne prijateľnejšiu beletristickú verziu sa snažili ponúknuť knihu "Posledný Gambit"..

Snáď aj my budeme časom vedieť ponúknuť našim národom niečo zrozumiteľnejšie..
No aj hudobníkovi naučenie sa teórie(pozorovania, skúsenosti predkov) násobne akceleruje možnosti tvorenia, strojenia človeku ladnejśích diel..

..a tak by bolo asi nemúdre sa domnievať, že s o toľko závažnejším príbehom, ako je riadenie, spoluvytváranie osudu seba, blízkych a ľudstva ako celku, to bude inak..menej pracovne náročné.

..škoda každého umelca, čo talent zahodí..
..a vyzerá, že každý potenciálny človek sa s talentom "umět" predsa len rodí. Preto sa javí zostať živočichom nemúdre, nehodné koruny sTrojenia. A čo s jedincom, druhom, ktorý nedostatočne napĺňa svoj potenciál? Chce sa mu myslieť jenom "Vo tať, po tať"? Naši britskí kolegovia na to hovoria "margin", ohraničený(otrok, zombi, domáci živočích na trihanie a rezanie).

V tom majú žiaľ chápavejší, no pošmyknutí isto pravdu..
a tak aj v tom, že naši východní bratia dali vo forme KSB/DVTR nám vśetkým veľký dar, jeden z najväčších v dejinách, ak nie ten rozprávkový Grál sám.. a presnejśie návod na zostrojenie onoho grálu. Pre kaźdého z nás jedinečného intercom-u, vysielača prijímača pre druh Homo sapiens sapiens na kommu Níkáciu so svojim Strojcom, programátoro-adminom.

Ako Pinnocchio, keď sa Človekom stať túžil,
či Delta zo Star-Treku. Hviezdneho pochodu, chodníka, stopy..
Stopárov sprievodca po galaxí..

Samozrejme, že naše dietky, potomkovia, raz ešte lepśí návod navrhnú.
Toľko k snahe o priblíženie evolúcie kultúry myslenia v našej kultúre v snáď známejśích obrazoch..

Ak si to vskutku osvojíte, vaši oponenti po komunálnych volbách pri vašom entré do miestnosti nutne s úctou podvedome povstanú, i keby ste mandát na prvý krát nedostali.
Tak, ako živočích súctou a láskou rozlíśi Človeka.
I keď bol dovtedy zneuźivaný zlým Panom..

Naozaj ide zrejme o onen "Nikdy nekončící příběh"
riadenia, prenosu obrazov
a preto si aj cestu treba přiměřeně užiť.

Boh je tiež asi gurmán,
no ťažko héDonista..

Príjemnú zábavu a žiadne zbytoćné stresy,
bo času nie je nazvyš, len formovať ho treba.

Pravdu je ľahké a príjemné hovoriť pre toho,
kto sa nachádza medzi +- podobne morálno-chápavostne založenými, vzdelanými..

Preto býva potrebné aj kolegov im samým pomôcť spoluvytvoriť.
Aby hlavne sebou samými zostali,

Ako záhradník, keď tu poleje
myšlienku druhého ..
a tam zas pomlčí, neprihnojí,
čím záhradku nehlučne formuje.
kde nikto ho vlastne neeviduje..

Tu do tône zasadne,
pohľad svoj pokochá
a ďalśích divákov aktívnych,
na ovocí ponukne,
i z bludiska tak vymotá.

Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

udo | 13.06.2014

Dlhá trať, dlhý pochod..snáď kratší a menej bolestivý, ako "Ríše stredu". zRiadenie hľadania, nachádzania spôsobov priblíženi Miery objektívnej, Pravdy a nie falošného ega.

Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Lin | 12.06.2014

...a Petře, je ti jasné, že LINC není totéž, co LIN?
Nazýváš děvčetem, ovšem já mám dojem, že LINC je naopak kluk...

Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Peter | 12.06.2014

Tu už nikto pomaly nevie kto je kto. Peter (teda ja) , michal a proud už boli jednou a tou istou osobou :-)
Dávajte si nicky normálne, ako ja mám vedieť akého pohlavia je lin, linc, proud , ? , ! ........ a podobne :-)

Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Lin | 12.06.2014

Petře, tento nick používám už cca 10 let... a podle mého je zcela normální.
Nemůžu za to, že si někdo zvolí nick podobný.
A těch Petrů se tu také pohybuje až příliš... takže mám snad kvůli tomu naříkat, že Peter (Petr) není normální nick?
Nauč se rozlišovat a hlavně - číst. Pak poznáš i bez nicku, kdo to je. :((

Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Hox | 12.06.2014

takže to jsi nepsala ty? Touché... Peter, tomu se říká šlápnout na vlastní hrábě.

Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Peter | 12.06.2014

Nie je jedno ,kto to písal ? Mne hej. Či lin alebo linc ?

Re: Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Hox | 12.06.2014

Na obsahově konkrétní argumentaci a názory máš v podstatě 2 možnosti reakce, pokud se nechceš sám diskreditovat - odpovědět opět obsahově konkrétně, nebo mlčet.

>Nie je jedno ,kto to písal ?
Jelikož to vypadá to že jsi reagoval s přesvědčením, že víš na koho reaguješ, nemyslím.

Re: Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Lin | 12.06.2014

To je snad jasné už ze samotného slohu že jsem to nepsala já... :(
A pořád používám jen Lin - nic jiného a ani nikde jinde (= na jiných stránkách) nemám jiný nick...

Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Peter | 12.06.2014

[admin: útok v osobní rovině, přesunuto - http://pastebin.com/bmike3YJ
Peter, připomínám ti pravidla - věcná diskuse v neosobní rovině. Neumíš, jdi jinam.]

Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Ivan | 12.06.2014

...no jo... Peter.... málo sa snažíš... nerobíš svojim mecenášom radosť....

Re: Re: Re: "Koordinovaný tlak Západu"? Pouze kecy.

Peter | 13.06.2014

Mňa si ešte v živote nikto nekúpil kamarát.

Přidat nový příspěvek