Proč je Západ vyřízen. Názor inženýra

Proč je Západ vyřízen. Názor inženýra

13.2.2017

J. V.

 

Autor článku klade otázku o úrovni technického vzdělávání na Západě, a to zejména v USA. Proč jsou v USA inženýři cizinci, zatímco dělníci jsou Američané? Ne se všemi závěry lze souhlasit, ale dojmy popsané autorem pomáhají pochopit zvláštnosti pochopením charakteristiky západního technologického životního stylu ...

 

Proč je Západ vyřízen. Názor inženýra

V tomto krátkém článku se chci podělit o svá zjištění založená na tom, co jsem viděl na vlastní oči. Pracuji jako inženýr na moskevské pobočce velkého amerického výrobce letadel. Je to práce na dálku. Američané pošlou zadání a inženýři v moskevské kanceláři pracují jako kresliči, ovšem nikoli na rýsovacím prkně, ale v 3D modeláři. Přesně stejné práce pro tuto společnost se provádí v Itálii, Japonsku a dalších zemích. Docela často se práce neomezuje pouze na „kreslení“, často jde o rozpracování celých sestav.

Práce je také spojena s častými služebními cestami do USA, kde jsou umístěny továrny. Na těchto služebních cestách jsem strávil dost měsíců. Hned jsem si všiml jistých podivností, které jsem si ještě donedávna nemohl vysvětlit.

Základem je to, že inženýrský personál Američanů prakticky nemluví bez přízvuku. To znamená, že prakticky žádný z inženýrů, alespoň z oblasti civilního letectví, se nenarodil ve Spojených státech. Dělníci jsou většinou původem z USA, většinou běloši a nad čtyřicet let, ale inženýři jsou převážně cizinci, nebo naturalizovaní cizinci. Ve výsledku je všechno vzhůru nohama, inženýři jsou cizinci a dělníci domácí.

Když jsem ukázal skupinovou fotografii inženýrů kalifornského oddělení mým přátelům v Rusku, všichni se jako jeden muž ptali: „To je někde v Thajsku?“. Opravdu, z padesáti lidí nebylo víc, než pět evropských tváří. Zbytek tvořili Asiaté, hlavně z vietnamské diaspory a asi čtvrtinu Mexičané. Nemohl jsem pochopit, proč neexistují domácí inženýři. Koneckonců, platy amerických inženýrů jsou na úrovni lékařů. U zahraničních pracovníků, kterým firma neplatí žádné příspěvky do penzijního fondu, ke dnešnímu dni vychází plat asi 300 000 rublů (120 000 Kč) měsíčně. Dokonce i Němci si jezdí vydělávat do USA, protože dostanou dvojnásobný plat. Jejich technické vzdělání je pořád ještě dobré. Dokud se v německých školách otázka pohlaví (chlapec, dívka, nebo něco jiného) nestane důležitější než fyzika.

Ale zpět k platům v USA, které dnes za pomoci důvěry v dolar řeší všechny problémy nedostatku kvalifikovaného personálu. V Americe cizinec-inženýr má čtyřikrát vyšší plat, než já v Moskvě. A při takových platech je v USA jen velmi málo místních inženýrů. No budiž, manažeři byli místní, ale tady ne. Můj manažer z americké strany je Albánec hovořící s přízvukem. Stejná situace je na severu USA ve státě Washington, ale tamější technický personál je čínský a východoevropský.

To vše jsem nemohl pochopit, dokud jsem na Internetu nenarazil na článek jednoho lotyšského zkrachovalého podnikatele, který odjel do Británii na práci. Mimo všechny hrůzy života v Anglii pracujícího cizince, moji pozornost upoutala jedna epizoda, kdy tento Lotyš navštívil své polské přátele a viděl jejich syna, žáka britské školy dělat domácí úkoly. Tento žák kreslil jakési kruhy a body. Ukázalo se, že počítá patnáct děleno třemi. Číslo patnáct zakroužkoval, z kroužku vyvedl tři skupiny po pěti tečkách a získal výsledek. Přičemž se nejednalo o žáka nejnižších tříd. Když se ho Lotyš zeptal kolik bude dvě stě děleno deseti, žák odpověděl, že to je velmi obtížný úkol, ale zkusí to. Zakroužkoval číslo 200 a začal počítat puntíky. Nato se Lotyšovi žáka zželelo a požádal ho, aby se víc netrápil.

Potom tento Lotyš poznal další polskou rodinu, která se vrátila do Varšavy. Jejich dcera z páté třídy britské školy šla poprvé do polské školy. Přesně o hodinu později vyběhla ven z budovy své nové škole se slzami a křičela, že se tam nikdy nevrátí. Ukázalo se, že se celá třída smála již po prvních jednoduchých otázkách učitele. Syn dalšího Poláka skončil britskou školu. Když se Lotyš zeptal na syna: „No, jak si stojí?“ otec stručně odpověděl: „Hlupák“.

Nedávno jsem se od známého ředitele školy dozvěděl, že jeden z našich diplomatických pracovníků se rozhodl poslat svou dceru na rok do Londýna do školy, aby se zlepšila v angličtině. Můj známý tu dívku znal a říkal, že to byla slušná dívka, krasavice a vynikající studentka. Rok nato ji po návratu z anglické školy prostě nepoznal. Její angličtina byla plná ‚fejků‘, piercing, tetování a drzé chování. Sám řekl: „Ta dívka je ztracena.“ Vůbec, poznamenal, když se jde kolem naší školy, je tam ticho – probíhá výuka. Ale kdykoliv šel během svého pobytu okolo anglických státních škol, byl řev slyšet sto metrů od školy a to potom o žádném normálním vzdělávání při takovém hluku nemůže jít řeč.

Kvalita anglického vzdělání již způsobuje krizi v britském jaderném průmyslu. Není kým zaměnit specialisty odcházející do důchodu. Přitom zatím nejsou připraveni přijímat do takového zranitelného sektoru cizince a kromě toho nemohou nabídnout stejné peníze, jako v USA. Myslím, že katastrofu anglických státních škol lze směle promítat do amerických, či jiných západních škol, protože programy jsou zhruba stejné.

Zde je další případ z Internetu. Náš člověk z ruských hlubin odešel do Kanady učit se angličtinu do jedné z nejlepších kanadských jazykových škol. Tam se v hodině rozebíral článek, o obezitě ve světě. Závěr článku byl ten, že tento problém dosahuje maxima v anglicky mluvících zemích. Následoval test s otázkou: „Ovlivňuje učení angličtiny nadváhu?“ Náš člověk na idiotskou otázku odpověděl samozřejmě „Ne“. Správná odpověď ovšem byla „Ano“! Náš muž se snažil diskutovat s učitelkou, v Kanadě narozenou indickou ženou. Ona odpověděla: „Samozřejmě, že ‚Ano‘ je správná odpověď“, a uvedla příklad svého strýce, který po přestěhování z Indie do Kanady se začal učit angličtinu a v důsledku toho strašně přibral na váze.

To ukazuje na naprostý zánik vidění elementárních příčinných vztahů již u učitelů. Již vyrostla celá generace učitelů odpovídajících úrovni svých žáků. Dokonce i v případě, že by se Západ rozhodl chtít navrátit normální systém vzdělávání, oni prostě nenajdou potřebný počet učitelů schopných osvojit běžné učebnice. Samozřejmě, lze argumentovat, že tyto školy jsou pro plebs, zatímco v elitních školách je všechno v pořádku. Ale soudě podle činů západní elity, ani jejich školy nejsou v pořádku. Například můžeme připomenout rozhořčení bývalého prezidentského kandidáta Mitta Romneyho, když nemohl otevřít okno v letadle, aby vyvětral a dokonce chtěl pozvednout tuto otázku v Kongresu. V Rusku každý školák ví (nebo alespoň doufám), proč nelze otevřít okno ve výšce deset tisíc metrů.

Můžeme také poznamenat, že v posledních letech oblíbenou americkou praxí je dělat ze sebe blázna. Jen Psaki se v tomto směru již stala pojmem. Podle mého názoru dělat ze sebe blbce je nejjednodušší způsob, jak ztratit důvěryhodnost. A zkusme připustit takovou pobuřující myšlenku: „Panebože, co když to nepředstírají?“ Jak si vysvětlit skutečnost, že Čína bez předběžné demokratizace dostala Marshallův plán, tedy investice, technologie a především neomezený domácí trh USA, zatímco podle všech pravidel demokratickým zemím nebylo poskytnuto vůbec nic? Co bylo cílem – řízený chaos? Výsledky naznačují, že nebyl ani řízený. V důsledku pozitivní obraz USA je zničen, i když do něj bylo investováno hodně peněz.

USA se nyní proměnily v opici s granátem. Dokonce zastrašily i spojence. Evropa třesoucí se rukou podává opici poslední banány, aby granát neletěl směrem k ní. Úroveň vzdělání ovlivňuje i americký vojensko-průmyslový komplex, kam je přístup zahraničních inženýrů s tradičním vzděláním omezen. Například ve vojenském letectvu jsou F22 a F35 kvůli neuváženým kompromisům v řadě ukazatelů horší než předchozí generace. Pravděpodobně z důvodu utajení je to práce hlavně inženýrů narozených ve Spojených státech. A dokonce i v oblasti elektronických udělátek, pokud vezmeme ikonu Steva Jobse, když se ho ptali, proč nepřenese výrobu iPhone do USA, odpověděl otázkou: „Kde mám vzít tolik inženýrů?“

Většina amerických vysokých škol s předměty jako „zombologie“ se prostě zabývají jen čerpáním peněz a distribuci diplomů, které jsou dostatečné tak pro McDonalda. Na dobré vysoké školy, jichž není tak mnoho, nastupují na technické obory převážně Asiaté. Místní se domnívají, že tyto obory jsou pro ně příliš složité a jednodušší bude se naučit, jak sestavit falešné závěrky společností, aby rostla prázdná kapitalizace na burze.

Naskýtá se otázka, jak mohli přivést svůj vlastní vzdělávací systém do takového katastrofálního stavu? Nemáte-li brát v úvahu konspirační teorie a uvažovat, že příčinou byly dobré záměry, můžeme uvažovat dvě hypotézy. První z nich je o humanizaci vzdělávání. Děti by neměly být nuceny se učit. Vše by mělo být na základě dobrovolnosti. Pokud nechtějí, neměly by ani dělat domácí úkoly. V důsledku toho je program výuky zjednodušen. Ale vždyť hlavním úkolem školy dokonce ani není získání konkrétních znalostí, které se nemusí v životě využít. Hlavním cílem je rozvoj mozku, vypracování určité intelektuální pevnosti, aby člověk nezůstal jak solný sloup, pokud se před ním objeví jen trochu složitější úkol, než na jaký je zvyklý.

Dalším důvodem poklesu úrovně vzdělání v amerických školách je nastavení společné laťky pro bělochy, černochy i hispánce. Nechci říkat nic špatného o intelektuálních schopnostech těchto skupin, jen jejich kultura nepřipouští nucení dětí ke studiu. Proces degradace americké školy byl postupný. Po dlouhou dobu bílí studenti svými výsledky silně překonávali ostatní. Jednoduše řečeno, bílí a Asiaté, kterých na zkouškách přibývalo, dostali jedničky, zatímco ostatní čtyřky. To se začalo považovat za etnickou diskriminaci. Program se zjednodušil. Bílí a Asiaté začali dostávat jedničky, ostatní trojky. To nestačilo. Nyní všechny skupiny dostávají přibližně stejné známky.

Někdo může říci, že ruská státní maturita povede ke stejnému efektu, ale dnes je velký rozdíl mezi úrovní otázek v ruské státní maturitě jejími západními protějšky. Úroveň jejich maturit není daleko od ruské základní školy. Z toho vyplývá závěr – v žádném případě se nesmí zjednodušit výukový program. Například v Jižní Korei se pouze zvyšuje náročnost. Výsledky jsou zřejmé.

Západní svět, měníce se na absurdní divadlo, rychle ztrácí svou přitažlivost. Ještě zůstala určitá setrvačnost vědomí, například Ukrajinců, kteří se chtějí integrovat do Evropy. Jenomže oni se dnes chtějí spojit s Evropou včerejší – etnicky homogenní, klidnou, prosperující, která existuje jen v mýtech. Ukrajinští fanatici se chtějí vrátit do doby, kdy ještě neexistovala žádná otevřená Overtonova okna, skrz které se vlily vousaté ženy a genderové vzdělání. A teď se k tomu přidává i hospodářská devastace.


Zdroj: http://politikus.ru/articles/90534-pochemu-zapad-obrechen-mnenie-inzhenera.html

 

Diskusní téma: Proč je Západ vyřízen. Názor inženýra

Pan Romney by si zasloužil v letadle za letu vyvětrat

Pavel | 17.02.2017

Pokud by letadlo letělo tak v 8km pilot by mohl udělat dekompresi kabiny a pak by se daly otevřít nouzové dveře.

Tlak v 8km není letální a čerstvý vzduch o teplotě -50 stupňů by panu Romneymu jistě udělal dobře. Asi by se mu trochu zatočila hlava. Vícekrát by ho zajísté taková věc nenapadla.

Re: Pan Romney by si zasloužil v letadle za letu vyvětrat

Bola Rak | 17.02.2017

Je vidět, že jste vůbec nepochopil myšlenku autora článku.

Re: Re: Pan Romney by si zasloužil v letadle za letu vyvětrat

Pavel | 18.02.2017

Ale pochopil ;). Mám spíše pocit, že jste nepochopil můj černý humor.

Na druhou stranu osobní zkušenost s dekompresí v takové výšce je vydatnější lekce než několik lekcí fyziky.

Čeština

Bohumil Šourek | 16.02.2017

Nakonec jsem pročítání komentářů vzdal, neboť nechápu, jak může kdokoliv, kdo se hlásí jako obránce češtiny, napsat jména národů malým písmenem. (čech, slovák...). Nechápu.

souvislost

Petr H. | 16.02.2017

V této souvislosti s úpadkem jsem si uvědomil, že ten proces již běží i u nás. To, že spojili školy pro postižené a školy bez nich tak vložili minu do celého systému a ten bude v dalším kroku muset rozvolňovat výuku a přizpůsobovat se tomu, aby ti co nestíhají to stíhali a pod.

Re: souvislost

Ivana | 07.04.2017

Napsáno velmi výstižně. Přesně tak to probíhá a není páky to změnit. Pokud někdo nahoře rychle zařadí zpátečku, dřív než naše kdysi kvalitní české školství upadne, měl by dostat Nobelovu cenu. Národe, vzbuď se!

Re: souvislost

atram | 27.02.2018

No, možná to u nás do školství vnáší to božské vzhlížení k Americe. Kdy už to pro Bůh skončí?

Úroveň školství

DoubleM | 15.02.2017

Znám v Praze ruskou rodinu, která se přistěhovala z Moskvy. Jedním z důvodů odchodu z Ruska byla vysoká náročnost výuky ve škole pro jejich, v té době, osmiletou dceru. Nyní v Praze dcera prospívá naprosto pohodově, v Moskvě měla problémy.

Re: Úroveň školství

m | 17.02.2017

chodí nejspíš do Lauderky

Re: Úroveň školství

Hraničář | 05.01.2022

Úplně stejně jsou (byli?) hodnoceni čeští Romové v Anglii.

Z jiné diskuze - školství autor ANAZUZ

los/sol | 14.02.2017

Mám dítě,chodí do 4.třídy a ve vlastivědě berou počátky našich dějin.Máme skvělou učitelku,Slovanům se věnovala maximálně nad limit,rovněž Husitům,Karlu IV,Jiřímu z Poděbrad a td a td…Až přišli Habsburkové a můj syn přišel ze školy s geniální větou“Mami,Habsburkové byli Němci?Říkala jsem mu,ne,Rakušáci..Aha,takže to jsou Hitlerovci?Tak mu odpovídám,v té době Hitler nežil…..Aha,mami, proč tedy naši Českou zemi od počátku ničí lidé,co hovoří německy?A proč je angličtina tak rozšířený jazyk?To všude byli angličané,to byl jejich svět??A proč nezamezili válce,když to udělali Rusové,proč jsou teď zlí?Otázek spousta,spousta vysvětlování,spousta času,ale ten čas se vyplatí.Ani ta mladá generace není ztracena,ani naše země není ztracena,dokud bude alespoň hrstka lidí,co ji budou bránit.Nad domem nám visí Česká vlajka…co více k tomu dodat,aby to nebylo v procesening?:-)PS: od svých 4 .let si tvoří své hry,později servery a nyní se snaží o systém.Jeho jazyk je český,slovenský,ruský,byť anglicky umí lépe než já,obzvlášť,co se PC týče.A jeho slova jsou „to je pro slovany,germáni a angláni ať si trhnou.-)Byť mu vysvětluju,že i mezi nimi jsou dobří lidé…….Vždycky se mě zeptá,až už konečně něco změnili k lepšímu?Co mu mám odpovědět?Máte někdo radu?
Odpovídá Likan:
Najděte staré encyklopedie a knihy dějin Slovanských národů.
Zjišťuji, že je třeba navštívit antikvariáty a nakoupit něco z knih.
Jelikož dobře víme co s knihami provedly jednotky SS a nyní to mohou provést jednotky Europolicict.
Takže moje rada, mluvte s dětmi a dejte jim číst knihy vytisknuté za dob komunismu. Propaganda tam je z 10% jinak samá pravda.

Re: Z jiné diskuze - školství autor ANAZUZ

udo | 15.02.2017

Súhlas.
D´accord s..z..v akorde :)

Kazachstán jako globální hráč?

Tony Clifton | 16.02.2017

Accord jako dohoda, mir, nebo pyramida?

Re: Kazachstán jako globální hráč?

Tony Clifton | 16.02.2017

http://urbaskovi.eu/Astana/Pyramida.shtml

Moderní atrium zvané Cheopsovo, bar nazvaný po královně Tomyris. Zajímavá symbolika, třeba světlík ve tvaru slunce a kongresový sál ve špičce pyramidy

Lze o tom najít spousty zajímavých článků

Re: Kazachstán jako globální hráč?

Tony Clifton | 16.02.2017

The Palace of Peace and Accord

Re: Z jiné diskuze - školství autor ANAZUZ

dagmar | 15.02.2017

ano, hezky napsano, dnes vecer se jdu podivat kam jsem zalozila Palackeho: dejiny naroda Ceskeho a Jiraska. Nevazili jsme si v minulosti te minule pritomnosti a tak je treba, tvari tvar ohrozeni, vratit se zpet a oprit se o solidni zaklady. A taky Vancuru, toho jsem mela moc rada . Co se tyce te ceske vlajky, mam ve sve ordinaci ve Francii ceskou vlajku a taky ruskou

Re: Z jiné diskuze - školství autor ANAZUZ

Zar Ptica | 15.02.2017

o našich dějinách je dobrá kniha z roku 1946 Metod Nečas My před 2000 lety, která vyvrací hisTorický blud o stěhování národů v 6.století - volně ke stažení zde http://www.slovanskakultura.cz/index.php/dejiny/58-m-necas-my-pred-2000-lety

Re: Re: Z jiné diskuze - školství autor ANAZUZ

Leopardus | 19.06.2017

http://www.slovanskakultura.cz/index.php/dejiny/58-m-necas-my-pred-2000-lety

Error displaying the error page

Re: Z jiné diskuze - školství autor ANAZUZ

Zdenka | 22.02.2017

SOUHLAS, a připomínka, kdo nezná historii národa nemá budoucnost. A náklady ve školství nejsou o jeho kvalitě vzdělání, al o přílivu penez. Učitel, který chce naučit má podle mladších kolegů zastarale metody a když napome žáky, kteří v hodině dávají na odiv milostný vztah , tak mladší kolegyně ji řekne, že jim závidí. Není co dodat k úrovni školství. A ředitel bude rad, az tahle učitelka bude v důchodu a nebude mu svou precizností narušovat kolektiv.Tak nevím , kam kráčí generace bez morálky a znalosti. JE TO UŽ JEN NA RODINÁCH, KTERÝ už mizí.

Re: Z jiné diskuze - školství autor ANAZUZ

katim | 09.03.2017

plne suhlasim - vypnite televizor a nakupte kvalitnu literaturu - nie je to tak tazke - kolko chce byt na internetu? - tolko bude v beletrii alebo vyhnat von na kolo.... dusevne zdravie je zaklad rozvoja

Rusko vynechali aj v TV

afinabul | 14.02.2017

http://afinabul.blog.cz/1611/reforma-skolstva-napreduje

Spustím se do myšlenkové úrovně inženýra před Americkou vlajkou

los/sol | 14.02.2017

"Ema má mísu. Máma mele maso"
Zatímco agenda "komančů" toto téma strávilo bez připomínek, po zacinkání klíči z důvodu umožnění pracovat pro jiné reklamní korporace hlavně za dolary, postupně tento dolarový režim ukazuje drápy =
Dráp Agendy Inkluze po velmi podrobném prověření a možného kódování teze "Ema má mísu a máma mele maso" nezjistila žádný problém
Dráp Agendy Gender: zapnul okamžitě všechny majáky a vyhlásil v Evropské unii pohotovost. Česku hrozí pokuta za diskriminaci pohlaví

Fico a Kiska najprv podporovali fašistov na Ukrajine, teraz hľadajú extrémistov a fašistov doma.

siska | 14.02.2017

https://www.youtube.com/watch?v=wBq4Y7HvfMY

Re: Fico a Kiska najprv podporovali fašistov na Ukrajine, teraz hľadajú extrémistov a fašistov doma.

Cico Ciciak | 14.02.2017

Zmizni trol!

Náhody neexistujú.

Definitiva | 14.02.2017

Nekvalita školstva na Západe je súčasťou plánu globálnej moci na degradáciu duchovných schopností bielej civilizácie, ekonomické chudnutie amorálneho konzumu, o.i. aj zatvorenie atómových elektrární pre nedostatok kádrov, premiešanie bielej genetiky s prisťahovalcami /Irak, Irán, Sýria, Turecko sú biela rasa, nezmení to ani islam/. Kvalita vzdelania na Západe je súčasťou akčného plánu, napr. gender politiky, feminizmus, migrácia do EÚ a USA, islamizácia...

Preto je dôležité mať nezávislých politikov typu Orbán, Putin, ktorí nelezú do žiadnej USA a ni EÚ prdele, majú chrbtovú kosť a ich prioritou je rodina, národ, vlasť, suverénny štát. Naši politici do jedného sú politickí nevzdelanci, mafiáni, zločinci a predajné prostitútky. Toto sa deje so Slovanmi už tisíc rokov, lebo občania tiež uprednostňujú konzum pred zdravým rozumom a serú na politiku. Politika sa občana akosi netýka, lebo ešte má čo do huby, je nedôsledný, humánny, slušný, ohľaduplný a to aj voči najväčším zločincom v politike. Denný príjem objektívnych informácií je asi najbolestivejší proces v ľudskom živote a žiaľ trvá celý život. Preto sa človek duchom takmer nelíši od zvierat a rozumove sú zvieratá na tom lepšie, lebo sú pragmatické, kým človekozviera je idiot.

Re: Náhody neexistujú.

Cico Ciciak | 14.02.2017

Orbán?
Si nerob srandu.

Re: Re: Náhody neexistujú.

Biely Otec | 14.02.2017

Je to síce mimo tému, ale mohli by ste prosím z(u)verejniť (poprípade aj na vašom blogu) Váš osobný pohľad a názor na návštevu V.V. Putina v Maďarsku, poprípade Váš pohľad na úlohu Maďarska (Orbána) v buducej euroazijskej časti sveta?
Ďakujem

Náhody neexistujú.

los/sol | 14.02.2017

Rozumní lidé by se měli začít stěhovat z měst, nebude potravin, kvalitní jen za těžké peníze.
Několik mil migrantů na přesun, čeká na oteplení a začnou další proudy placené současnou vládnoucí dynastíí.
Slované by měli urychleně přestat stále vyhledávat spory a vyvolávat hádky mezi sebou, protože pak mají migranti lehkou práci. Když mluvím s muslimy, říkají, že jsme nenormální, bez rozumu, proč se takto k sobě chováme? Oni to naprosto nechápou. Samozřejmě ty, které sem vláda bere z výcvikových táborů Ti to neřeší.
Mimoto česká vláda korporátního fašismu si staví nové hradby za Prahou, kde bude přístup omezen a možná bude i elektrický oradník a po zuby ozbrojená policie :))

Celá společnost je nicméně zcela zjevně prodchnutá myšlením a duchem „Žida z ghetta"

m | 17.02.2017

"Během života v České republice jsem nejraději navštěvoval pamětihodnosti – hrady a sídla z dob Přemyslů a Habsburků – které jsou pro českou a moravskou krajinu typické. Ale šokovala mě všeobecná nezdvořilost běžných lidí. Jsem si jistý, že toto nepříjemné, nespolečenské chování není typicky slovanské (před příchodem do ČR jsem žil také v Rusku, Bulharsku a Polsku), ale může za ně absence socializujících a civilizujících vlivů církve v této zemi, a co je ještě důležitější, dlouhodobě silný vliv lidí, kteří za tuto absenci mohou, totiž Židů. Samozřejmě, většina lidí židovského původu v ČR se neprohlašuje za Židy, ale stejně jako v období komunismu za „ateisty“. Celá společnost je nicméně zcela zjevně prodchnutá myšlením a duchem „Žida z ghetta“.

Co tím přesně myslíte, co je to dnes „Žid z ghetta“?

Středoevropský žid, který dosud nevstřebal kulturu křesťanské Evropy."

http://deliandiver.org/2013/08/indicky-vedec-rika-ceska-republika-je-prodchnuta-duchem-zida-z-ghetta-rozhovor-s-alexanderem-jacobem.html

Děkuji za reakci

los/sol | 17.02.2017

Vaše vědomosti a možnosti porovnávat na různých místech kulturu Slovanů jsou velmi cenné. Pro všechny národy obecně platí, že pokud chceme objektivně národ pochopit, musíme začít od doby jeho vzniku. Dále musíme započítat proměnné veličiny, které měly vliv na změnu genetiky národa. U Slovanů došlo k značným genetickým změnám a nikoli náhodným, ale hlavně cíleným pomocí několikafázových programů, které jsou v běhu.
Židé obecně si také prošli katastrofálními hrůzami a obavy mají i dnes. Co se týká pochopení jejich historického úkolu od počátku vzniku - současného národa Izraele, je lepší vlastní studium kronik a letopisů o Slovanech, Židech atd., než individuální názor někoho, který si kroniky nastudoval, neboď není jistota, zda dočetl, nebo jak to vlastně četl. Termín, že to říká "VĚDEC" má v naší davo elitární společnosti omamující účinky a rychle ztlumí pochybnosti.
Problémy Slovanů i všech dalších nevyjímaje zmizí, když se sami začnou vzdělávat.
To znamená vedle DVTR KOB, současně studovat další vědy Eugeniku, Genetiku, Scientologii, naučit se historii základních relígií a alespoň 50% jejich koncepce. A to vše tak, že velmi rychle a s tímto učivem se nebudou takzvaně "crcat" :)

Re: Náhody neexistujú.

Zdenka | 22.02.2017

Pracovala jsem ve školství a po 90 .letech jsem pozorovala úpadek .Jednoduše, hloupý národ se dobře ovládne a manipuluje. Tak se vzbudme, pokud ještě někdo chce.

To není špatný plán

los/sol | 13.02.2017

Američané pošlou zadání a inženýři v moskevské kanceláři to zpracují jako kresliči,
ve vojenském letectvu jsou F22 a F35 kvůli neuváženým kompromisům v řadě ukazatelů horší než předchozí generace. :)

Zajímavý odkaz z diskuze na Politikus.ru

Nasredin | 13.02.2017

Test z matematiky na US škole - těžko říct jaké, jestli je to grade school nebo high school.

https://pbs.twimg.com/media/C1-SYtHVIAE0xPE.jpg

https://twitter.com/PennridgeReform/status/819534616814043136/photo/1

Re: Zajímavý odkaz z diskuze na Politikus.ru

M.C. | 14.02.2017

Ty příklady jsou výživné všechny tři.
Ten první, pokud je to soustava dvou rovnic, tak je to nesmysl, druhé dva by mě v případě, že bych něco takového objevil v učebnicích svých dětí motivovaly k návštěvě školy.
I v případě střední školy, tedy po americku ,,high school".

Re: Re: Zajímavý odkaz z diskuze na Politikus.ru

J.K. | 14.02.2017

Rodný jazyk prebúdza genetiku.
Rodný jazyk je oveľa viac než len prostriedok komunikácie. Je základom fyzického zdravia, duševných schopností, správneho pohľadu na svet a životného úspechu. K týmto prekvapujúcim zisteniam prišla odborníčka na dejiny jazyka, hlavná vedecká pracovníčka Ústrednej štátnej knižnice, doktorka filológie, profesorka Tatjana Leonidovna Mironova.
Vo svojich vedeckých prácach a verejných prednáškach dokazujem, hovorí T. Mironova, že každý človek má jazykovú genetickú pamäť. Aj dieťa, iba tak zo vzduchu, neloví slová, ale akoby si ich spomína. Moje všetky tri deti v určitom veku, približne od dvoch do troch rokov, zo seba „ťahali“ starobylé jazykové formy. Bolo to pre mňa príjemne počúvať, pretože som historik jazyka. Akoby si spomínali na staroveký jazyk. Najzáhadnejšie bolo, odkiaľ dieťa berie slová, ktoré nikdy a nikde nepočulo, ani u rodičov, do škôlky nechodí, televíziu a rádio mu nezapíname. A zrazu z neho ide celý prúd slov, na ktoré si akoby spomína.
V jazykovej genetickej pamäti každého človeka sú zaznamenané základne pojmy uvedomenia predchádzajúcich generácií. Keď sa „spomínajú“, udržiavajú sa, rozvíjajú sa, človek žije podľa zákonov svojich predkov, plní svoje poslanie na Zemi a odovzdáva svoje skúsenosti potomkom vo forme vlnovej genetickej pamäti. A naopak, pokiaľ sa snaží umlčať túto pamäť neprirodzeným spôsobom života pre danú rasu človeka, tak jeho schopnosti sa stiahnu, začína degradovať, stáva sa príťažou pre seba aj druhých, degraduje dedičné programy svojho rodu.
Výskumy etnopsychológov ukázali, že cudzie prostredie pôsobí utlmujúco na všetky schopnosti dieťaťa, dokonca aj na fyziologický vývoj. Ak napríklad desaťročné čínske dieťa umiestnia do ruského prostredia, tak sa stane hlúpejšie a bude častejšie choré. A naopak, pokiaľ ruské dieťa umiestnia do čínskeho prostredia, tak tam bude chradnúť.
Odsudzuje sa mládež osvojením cudzej kultúry na degeneráciu?
Rozhodne áno. Nie je možné beztrestne zrádzať svojich predkov, i když je potlačovaná prostriedkami masového vymývania mozgov. Takmer všetky piesne v rádiách a televízii sú v anglickom jazyku, väčšina masmédií propaguje americké hodnoty. V škole začali učiť anglický jazyk v prvej triede.
Tento jav je nový a nie dokonca preskúmaný, ale zdá sa, že etnopsychológovia majú pravdu. To znamená, že cudzie prostredie je nebezpečná vec a nielen pre dieťa. Pokiaľ by sme preskúmali, ako sa má, výsledky výchovy v emigrácii, odhalili by sme veľa poučného. Je známe, že v prvom pokolení ruských emigrantov bolo veľa talentovaných a geniálnych ľudí, ktorí preslávili svoje mená. Ale to boli ľudia, ktorí sa sformovali v Rusku a uchránili si za hranicami vieru a tradície svojich predkov. V druhej a tretej generácii, ktorá si osvojila cudziu kultúru a zabudla na svoju rodnú, je známych ľudí veľmi málo. Je zrejmé, že rod ruských emigrantov degraduje a rozpúšťa sa v iných etnických skupinách.
Ukazuje sa tým zrada viery, tradícií, rodovej pamäti predkov, ktorá nevyhnutne robí ľudí hlúpejšími, chorými, menej duchovnými, menej milujúcími. I preto je narkománia, alkoholizmus a samovraždy tak velkým javom v národě. A naopak, je udržiavanie dedičstva predkov prospešné pre zdravie, myseľ a dušu. Hlavnou príčinou vymierania národa nie je fyzické zničenie, ale morálna kríza.

Re: Re: Re: Zajímavý odkaz z diskuze na Politikus.ru

dagmar | 14.02.2017

naprosto souhlasim a i na strankach levanet se snazim upozornovat na hruzu pokroucenych slov jako: eskalace - stupnovani, massmesia- sdelovaci prostredky, lidr- vudce atd je jich moc

Re: Re: Re: Re: Zajímavý odkaz z diskuze na Politikus.ru

Perun | 14.02.2017

Súhlas.
A pre slovo "farmár" (t.j.roľník, poľnohospodár) mám chuť vraždiť, zabíjať, ničiť... (našťastie zatiaľ zostalo len pri tej chuti) . :-)

Slová ako bowling (kuželky) , to už iba mávnem rukou...

Zato povinná výuka angličtiny (pre malé deti) je skutočne nebezpečná pre duševné zdravie detí, pre ich inteligenciu.
Kedže angličtina je zo všetkých árijských (indoeuropskych) jazykov najzdegenerovanejšia, v gramatike aj výslovnosti. (oboje zrejme v súvislosti s postupným dlhodobým duševným úpadkom anglosaských národov.)


Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavý odkaz z diskuze na Politikus.ru

los/sol | 14.02.2017

Za sebe můžu říct, že ačkoli jsem měl 100x příležitost studovat englejisch a speekovat englejschky, vždy mi to rozum slovana křesťana z bezpečnostních důvodů vytěsnil a nedovolil zasadit žádné sémě satana, ani kdybych se k tomu stokrát vracel

Re: Re: Re: Re: Zajímavý odkaz z diskuze na Politikus.ru

los/sol | 14.02.2017

sdělovací prostředky (masmedia, meinstream) je dobré pojmenovat pravým jménem: REKLAMNÍ KORPORÁTNÍ AGENTURY

Re: Re: Re: Zajímavý odkaz z diskuze na Politikus.ru

Cico Ciciak | 14.02.2017

Píšeš, ako keby boli naši predkovia úplne bez chýb, čo je samozrejme naprostá lož.

Ruský jazyk je chráněn zákonem, který vydal Putin

los/sol | 14.02.2017

Zatímco Careviči na pokyn současné vládnoucí otrokářské dynastie museli počet bukv umenšovat. Putin se rozhodl Ruský jazyk zafixovat. Doufám, že následujícím krokem bude je rozšíření o další léčivé a rozvojové znaky z 31 na původních 49 :)

Re: Ruský jazyk je chráněn zákonem, který vydal Putin

Hox | 14.02.2017

Aha. Nejlíp prezidentským výnosem, ne? Kdo bude přistižen že používá méně než 49 písmen, bude na místě popraven. Kritizuješ jeden extrém, představuješ druhý.

Re: Ruský jazyk je chráněn zákonem, který vydal Putin

Bynk | 16.02.2017

Tolko písmen? načo, ved nám úplne stačí vedieť len päť.
Ano
Nie

Re: Re: Re: Zajímavý odkaz z diskuze na Politikus.ru

Mart'as | 14.02.2017

Z vlastni zkusenosti,

Zijeme s manzelkou skoro 20 let v zahranici. Potkavame se obcas nejenom s čechy a slovaky,ale i s jinymi imigranty. Zajimave je,ze z tech nekolika cechu a slovaku jen velmi malo lidi uci sve deti svuj rodny jazyk,pry to nepotrebuji,protoze angl. je pry dulezitejsi. Zasadne s manzelkou nesouhlasime,protoze napr. u hispanske komunity mluvi deti i 3-4 generace imigrantu porad jeste spanelsky. Nevim jak je to u asiatu.
Pritom v USA lze jste najit komunity čechu a slovaku,kteri sem prisli na konci 19.stoleti a uchovavaji si svou kulturu,rekl bych vice,nez lide,kteri sem prisli za poslednich 20-30 let.

Vyresili jsme to se zenou tak,ze s lidmi,kterym slovanske jazyky "nevoni" a vsude protezuji angl. se proste nestykame.

Re: Re: Re: Re: Zajímavý odkaz z diskuze na Politikus.ru

citatel | 15.02.2017

Uz tu bolo rozoberane, ze kazde slovo je pochopene ak existuje v mozgu jeho obraz...
Preto je dolezite, aby dieta ovladalo svoj materinsky jazyk - vytvori si zasobu obrazov, kde aj rodicia vedia omnoho viac ako v cudzom jazyku. Nasledne si (dieta) k tomu prilepi pojmologiu ineho jazyka. Je to sice dlhsie trvajuci proces, ale vysledok je omnoho lepsi ako opacny proces. Teda osvojovanie si cudzieho jazyka pred materstinou. Obrovske problemy maju v Nemecku deti emigrantov z byvalej Juhoslavie, ktorych rodicia preferovali Nemcinu (aby sa deti mali lepsie) Ich edukacny postup sa zastavil pred koncom povinnej dochadzky, kedy naopak nastalo velke zlepsenie u tych co najprv rozvijali matersky jazyk. Su k tomu aj nejake studie...

Re: Re: Re: Re: Zajímavý odkaz z diskuze na Politikus.ru

čtenář | 15.02.2017

Zdravím pane marťas, osobní dotaz - byl jste cca kolem roku 2010 diskutujícím na Zvědavci pod tímto jménem? A mohl jste mi poslat tzv. Tajemství Amenti?? Pokud ano, tak srdečně vítám zde na Leva netu..

Co se týče té výuky - vidím to asi tak, že ti, co se stydí za svůj původ (někteří Češi, Slováci) svůj rodný jazyk vytěsnují. Ti, co se nestydí, jej učí i děti či vnoučata atd. Ostatní mi připadá jen jako jejich výmluva - nepotřebují atd..

Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavý odkaz z diskuze na Politikus.ru

Mart'as | 16.02.2017

Zdravim rovnez, ano diskutoval jsem v te dobe obcas na Zvedavci,tedy spise jen cetl.

Re: Zajímavý odkaz z diskuze na Politikus.ru

kulich | 15.02.2017

Vsjo normalno. Dobre si pamatam na rodinnu kamaratku z US. Poznam ju od detstva, jej mama je Slovenka, otec Mexican, dievca hovori 4 jazykmi, studovala na univerzite v US aj vo Francuzsku.

Na US uni mali kurz, ktory sa volal Her-story. Cize feministicka verzia His-tory. Co na nej "studovali"? Kukali porno, mali doma masturbovat, a potom popisovat svoje pocity.

Pointa? Bavime sa o obdobi 15 rokov nazad.

Drsné video poriadne naštvaného Slováka.

siska | 13.02.2017

https://www.youtube.com/watch?v=WxB8o_nDjTg&list=PLVk_26508Lxf3o_9MJVw-k405QMI9Bpt3

Re: Drsné video poriadne naštvaného Slováka.

Cico Ciciak | 13.02.2017

A jak to súvisí s článkom?

Názor inžiniera

peter1. | 13.02.2017

Obdobné závery som si spravil po rozhovoroch s niekoľkými mladými z rodiny, ale i známymi, ktorý boli dlhší čas na západe, alebo sa tam už aj usadili a absolvovali ešte všetky úrovne socialistického vzdelávania u nás doma. Priepasť v úrovni sa pomaly stiera v náš neprospech ...

Reforma školství

Jura | 13.02.2017

Tento článek vyjevil naprostou nutnost začít pracovat na reformě školství a to pokud možno dříve, než k nám dojdou reformy školství ze západu ve vyjevené "kvalitě".

Je tu někdo z aktivních učitelů schopných a ochotných nastudovat reformu vzdělávacího systému, která je představena v knize "Potrebujeme inú školu"? ..... aby až přijde příležitost ji byli schopni představit?

Re: Reforma školství

udo | 13.02.2017

Je to osobne na každom jednom učiteľovi, resp. rodičovi.
Prečítať a osvojiť si DVTR a v konkretnych súvislostiach
ho aplikovať pri vzdelávaní.
Samozrejme najprv seba a potom deti.

Kto bude čakať na zavedenie DVTR do sylabov,
život už prehral. Včítane svojich detí.
Presnejšie:
"Kto sa pýta, kedy treba začať konať,
môže to celé rovno tak zobrať,
že boj o život svoj..deti už prehral"

Samozrejme okrem toho, kto má ešte toľko
zdravého sedliackeho rozumu,
že mu DVTR (ako snahu o jeho moderné zhrnutie) netreba.

Re: Re: Reforma školství

Dagmar | 13.02.2017

Uz jsem svemu synov, ktery je ucitel, koupila" potrebujeme jinou skolu" byl to darek k vanocum

Re: Re: Re: Reforma školství

Cico Ciciak | 13.02.2017

Myslím, že fajný spôsob.

Re: Re: Reforma školství

Jura | 13.02.2017

Ony se strategie každý doma a pár lidí s celospolečenským dosahem nějak vzájemně vylučují?

Re: Re: Re: Reforma školství

udo | 13.02.2017

A ja som niečo také tvrdil?

To druhé bez prvého nejde.
Prvé bez druhého skôr,
lebo to druhé automaticky vychádza z neho.

Každý bojuje za budúCnosť na svojom mieste, funkcii.
Keď bojuje správne, bude povýšený Zhora. (hlad kádrov)
Spolu s benefitmi.
Bez ohľadu na aktuálny systém
i keď to môže znieť nemožne.

Kamikadzeoptimisti (naivky..až po tzv. "slniečkárov" - v asi najhoršom variante) nie sú o moc menší problém,
ako paranoickí pesimisti.

Politika je umením možného.
Na ZATIAĽ nemožné treba najprv zosTrojiť predPoklady.

Keď chcete bicykel..či auto konštruovať,
musíte najprv i PRAKTICKY
aspoň základy mechaniky ovládať

Re: Re: Re: Re: Reforma školství

Jura | 13.02.2017

Až takhle vysoko a daleko (politika) jsem ten celospolečenský dosah nemyslel.
Jen představit dalším učitelům nebo rodičům (kteří zatím třeba nic o KSB neví, ale hledají alternativu k současnému školství)

Re: ReForma školství

udo | 14.02.2017

My sa ZATIAĽ budeme naďalej zaoberať skôr
bezštruktúrnymi aspektami riadenia spoločnosti.
T.j., formovaniu inFormačeho prostredia,
z ktorého následne postupne budú občianskou
iniciatívou nevyhnutne samy vznikať vami uvedené aktivity.

Je to na osobnej iniciatíve tých,
ktorí si myslia, že uvedenú publikácia a DVTR
majú dostatočne osvojenú
a že ide o funkčnú konkurenčnú možnosť
súčasnému systému..

Resp. ide funkčnú záplatu ("patch") aktuálneho
kolabujúceho socio-kultúrneho operačného systému,
ktorá je zároveň navrhnutá aj ako samostatný operačný
systém pre nie až tak vzdialenú budúcnosť.
Je ju treba a tak bude Ľuďmi presadená.

Avšak niektoré "bezpečnostné" zložky starého operáku
ju (Iná škola je nám treba.. DVTR) môžu logicky identifikovať ako vírus, keďže ide o konkurenčnú koncepciu samoriadenia spoloČnosti..budúCnosti..so všetkým, čo k tomu patrí.
Na to je síce dobré byť gramotne pripravený,
no zároveň nečakať na posledný moment, keď bude už neskoro.
Postupne sa aplikáciami DVTR v reálnom živote (včítane chýb a omylov) oťukávať. Systém testovať, zabehávať, bo nie je dokonalý, keďže ho len ľudia robievali. Tak sú i jeho konkrétne aplikácie individuálne, morálne mierou chápania a vôle konať podmienené.

V zmysle nekonštruktívneho odporu a niekedy snahy až o histerickú diskreditáciu, ide o "prirodzenú" reakciu režimu.
Obávam sa, že presadenie podobnej "agendy" zatiaľ asi nepôjde ako po masle, čo je ale na druhej strane výzva, príležitosť pre hľadanie ..a nachádzanie kontaktov podpory Zhora, bo bez nej ťažko.

Každú celospoločensky prospešnú vec
režimy otrokárskej koncepcie najprv vysmievajú,
potom s fanatizmom maniaka popierajú
a nakoniec berú ako samozrejmú..

Ono presadzovať rozvoj kultúry myslenia je v zombilande síce neľahké, no zároveň v istom zmysle veľmi príjemné.
Oveľa príjemnejšie, ako keď sa inžinier hrdo pozrie na pekný a funkčný most, auto, čo zostrojil, umelec na keramiku, čo vytvoril, atd..

Meníte ľudí, ako hlinu, nové možnosti, dvere otvárate, konštrukčný vánok prírody do izby tmavej, zatuchnutej prepúšťate.

Tak štruktúru tvoríte vy.

Re: Re: ReForma školství

Ferko | 15.02.2017

'Ono presadzovať rozvoj kultúry myslenia je v zombilande síce neľahké, no zároveň v istom zmysle veľmi príjemné.
Oveľa príjemnejšie, ako keď sa inžinier hrdo pozrie na pekný a funkčný most, auto, čo zostrojil, umelec na keramiku, čo vytvoril, atd..'

Tak je bratu, tak,
keď sa vidí nádej,
tam je badať zázrak,
rodí sa čarodej.

Čarodej sa započúva,
do čižiem Života,
s radosťou sa poobúva,
jasnejšia mu je príhoda.

Tvoriť sa mu zatúži,
a štastie vôkol zakrúži.
Budovaním mení vek,
praví sa mu Človek.

Re: REforma školství

udo | 14.02.2017

..ešte raz skúsim inak a kratšie:

Chápem, no najprv možno nie je naškodu nástroj si primerane vytestovať osobne.
Predtým, než s kožou na trh vychádzať.. (ľudovo povedané)
Ale inak máte isto pravdu Jura.

Re: Re: Re: Re: Reforma školství

Dagmar | 15.02.2017

a uz je to tady, nerika se " s benefitmi" ale " s vydelkem", nebo " s vyhodami"

Re: Re: Reforma školství

DušanBe | 14.02.2017

Zkouším aplikovat na pár studentech aplikovat znalosti z knihy "Potřebujeme jinou školu". Nicméně je to také o lidech co učí, protože kolega, odborník ve svém oboru, dostal hodnocení od studentů, že by se učení měl vyhnout. Předat znalosti je velmi obtížné už samo o sobě, nemáte-li k tomu cit od Boha nebo si nevypěstujete a do toho ještě zkoušet nějakou jinou koncepci může bát pro někoho složité.

Aforismy - vtip

Jura | 13.02.2017

V pracích VP SSSR se používají krátké aforismy. Já použiji pro osvětlení situace vtip (mírně jsem o oproti zdroji upravil):

Vývoj slovních úloh:
1960: Dřevorubec prodá náklaďák řeziva za 100 Kčs. Jeho náklady jsou čtyři pětiny z výsledné ceny. Jaký je jeho zisk?
1970: Dřevorubec prodá náklaďák řeziva za 100 rublů. Jeho náklady jsou čtyři pětiny z výsledné ceny. Jaký je jeho zisk?
1980 (nová matematika-množiny): Dřevorubec vymění množinu řeziva R za množinu peněz P. Kardinalita množiny P je 100 a každý její prvek má hodnotu 1$. Nakreslete 100 teček reprezentujících prvky množiny P. Množina nákladů N obsahuje o 20 teček méně než množina P. Vyjádřete množinu N jako podmnožinu množiny P a odpovězte na otázku: Jaká je kardinalita množiny teček Z vyjadřující zisk?
1990: Dřevorubec prodá náklaďák řeziva za 100$. Jeho náklady jsou čtyři pětiny z výsledné ceny. Jaký je jeho zisk?
2000: Dřevorubec prodá náklaďák řeziva za 100$. Jeho náklady jsou 80$ a zisk 20$. Podtrhněte číslo 20.
2010: Pokácením krásného lesa si dřevorubec vydělal 20$. Co si myslíte o tomto způsobu obživy? Jak se teď asi cítí ptáčci a veverky z toho lesa?

Myslím, že to hovoří za vše. (Vtip je sice z ČR, na západě to jde jen rychleji.)

Komu by to nestačilo, tak na blistech (v době kdy byly ještě Britské a ne blicí) vyšel článek, který poukazuje na jednu z podstatných příčin - jmenuje se "Everyday math" - každodenní matematika a její zavedení v USA do výuky.

http://blisty.cz/art/63233.html

A závěrem můj komentář: GP to s převodem koncentrace řízení z USA do Číny myslí vážně ... a tohle je jedna z věcí, které v tom dělá.

Koloniální otrokářský a kontinentální nevolnický systém

RichardCZ | 13.02.2017

Za úpadek technické inteligence na západě může, dle mého názoru rozdílný přístup k pracovní síle. Kontinentální kádrová a personální práce funguje tak, že vezme te do továrny učně, který se vyučí a stane se tovaryšem. Udělá si maturitu, naučí se a nakonec je z něj mistr. Pokud je učenlivý, tak to dotáhne na mistra a třeba i na výrobního náměstka. Tedy, člověk, pokud chce, tak kariérně a i vzdělanostně roste. Je to dáno přístupem majitele panství, který měl omezený zdroj pracovní síly a musel ze svých poddaných vygenerovat to, co k provozu panství potřeboval.

Koloniální "HUMAN RESOUSCES", tedy, lidské zdroje fungují jinak, tedy tak, že na každou pozici naleznete vhodného člověka. Je vám vlastně fuk, kde a jak se ten člověk objevil, kde se svou práci naučil.

Zkrátka a dobře, ulovil jste si, nebo koupil, potřebného otroka. Mohlo to fungovat jen v případě, když bylo odkud brát. Východní Německo, Československo, Rusko, Japonsko, Indie, časem i Čína produkovaly technicky vzdělané lidi, které bylo možno koupit. Určitě je levnější koupit jeden geniální mozek, než poskytnout kvalitní vzdělání 100 dětem v očekávání, že jedno z nich bude geniální tím potřebným způsobem. Navíc, když takovéhoto člověka vytrhnete z domácího prostředí a přesunete ho do cizí země a cizí kultury, tak vám poslouží jěště více než doma. Doma by se mohl i politicky angažovat, a stát se nebezpečným. Venku ztratí čas celé jedné generace tím, že se bude uchycovat a zajišťovat startovní pozici svým dětem, popřípadě třeba i nestihne děti zplodit, jako mnoho vzdělaných lidí středního věku, kteří emigrovali v roce 1968 a před pádem "komunismu" v roce 1989.. Když k tomu připočteme fakt, že na dětech géniů Příroda odpočívá, tak vám vychází skvělý způsob, jak být technologicky v předstihu před zeměmi, ze kterých jsou kradeny mozky.

Tedy, "komunistický" přístup "Chceš-li legálně emigrovat, zaplať za školu, léčení a další výdaje, které jsme ti poskytnuli" nebyl zase tak hloupý. Vím, že takto bylo možno z Československa i v době Normalizace odejít, pokud člověk nebyl zrovna nositelem státního nebo vojenského tajemství.

Kdysi

Lumír | 13.02.2017

Když jsem byl na ČVUT (1972-1977), nebylo to o mnoho lepší. Už tehdy zřejmě pracoval mechanismus zblbnutí. Předvedl mi to v posledním ročníku pan profesor Primus - neuvěřitelné inženýrské eso z 1. republiky. Tehdy už to byl starý pán a objevil se jako suplující za nemocného profesora letecké technologie. Měli jsem ho jen 1/2 roku na cvičení a jeho hodina měla vždy stejný prlběh. Zadal nám naprosto praktický inženýrský problém k vyřešení a čekal. Nikdo nikdy nezabral tak, aby se došlo k dobrým koncům (většinou k žádným). Pak nám předvedl, jak by to dělal on. Dokonalá souhra matematiky, fyziky a strojírenství na úrovni, jakou neměli ani jeho vyučující kolegové. To mě dostalo. Poslal jsem svou školu do horoucích pekel a přísahal si, že od té chvíle se budu o své vzdělávání starat sám. Lumír

Kdysi v jiných civilizacích Limunských, Gavrejských, Giperbarických, Atlantidských

los/sol | 13.02.2017

V některých předchozích civilizacích (o které se lautr laudon nikdo z nás nezajímá :) se mohl stát učitelem pouze a jenom pouze ten, kdo dovršil 75 let :)
A proč mohl být učitelem někdo, kdo dovršil 75 let?
Odpověď jste vysvětlil a popsal NAPROSTO PŘESNĚ a sám co jste viděl a zažil, bylo jako byste se ocitl v jiné dimenzi. Takže to berte jako vzkaz od jiné civilizace a rozvíjejte :)

Re: Kdysi

xml | 13.02.2017

Add prvá republika...
Len málokto vie, že Československý vzdelávací systém z medzivojnového obdobia patril medzi to najlepšie vo svete a bol vzorom pre ďalšie krajiny pričom k zmenám po transformácii Rakúsko-Uhorského vzdelávacieho systému na ten Československý sa práve motivovali najlepšími západnými (Nemecko, Francúzsko, Taliansko...) o tomto samozrejme na "internete" nenájdete žiadnu zmienku! Ale čo bolo veľmi zaujímavé, že školský zákon č. 63/1978 Sb, ktorý modifikoval základné a str. školy na základe sovietskeho modelu už spôsobil to, že vyučovacia látka bola pre naše deti príliž zložitá a preto sa od tohto modelu upustilo! To znamená, že základné vzdelanie sovietov, kt. ich za 20 r. dostalo do vesmíru bolo pre čechov a slovákov príliš náročné. Kam sa stratil náš potenciál v rokoch cca. 1920 až 1978? Akým spôsobom došlo k degradácii nášho školstva? A to vieme ešte o mnohých úspechoch univerzitného vzdelania do r. 1989 technického smeru, ktoré prekvapilo dokonca kolegov v nemecku!

K téme školstva by som rád citoval úvod z publikácie katedry histórie Košickej univerzity "Školský systém na Slovensku v medzivojnovej Československej republike (1918 - 1938):
"Vzdelávací systém (školstvo) je jedným z najúčinnejších nástrojov formovania mladej generácie v každej vyspelej spoločnosti. V školách sa utvára nielen vzdelanostná báza, nutná pre plnenie požiadaviek v hospodárstve a v spoločenskej sfére, ale taktiež sa formuje národná a ideová identita každého člena spoločnosti. Škola má určujúci podiel na tvorbe pozitívnych hodnôt, ale môže byť aj živnou pôdou xenofóbie a rasistických postojov. Nezastupiteľnú úlohu má škola vo vytváraní národného povedomia, stotožnenia sa s vlastným národom, jeho históriou, hrdinskými činmi predkov a so zmyslom existencie."
link:
https://www.upjs.sk/public/media/5596/Skolsky_system_na_Slovensku_Gabzdilova.pdf

Pre DVTR anabázu témy je ale obsahovo oveľa prínosnejšia !!!bakalárska práca!!! z právnickej fakulty Masarykovej univerzity "Vývoj školské správy na našem území" link: https://is.muni.cz/th/309945/pravf_b/Bakalarska_prace_na_tema_Vyvoj_skolske_spravy_na_nasem_uzemi.pdf

Už keď som pri odkazovaní, skúsenosť britskej učiteľky histórie kde je nepriamo naznačená kvalita kubánskeho vzdelávacieho systému cit."Stále narůstající činnost Kuby v biochemii je také něčím, nad čím mávla rukou většina mediálních vládců Západu..."
link: https://levaperspektiva.cz/clanky/kubanske-vzdelani-z-pohledu-britske-ucitelky/

Aktuálne by som zvýraznil ešte trendy, ktoré sú čiastočne prejavom vzdelávacieho systému a druhotného vzdelávania prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, iba v krátkych bodoch aby som sa nerozpisoval:
1.) všeobecná vzdelanosť klesá - poznatky mladších generácií sú na smiech starším generáciám
2.) zameranie na špecializáciu - zakrýva skutočnosť parciálnej debility "svetových odborníkov" (t.j. odborníkom iba v jednej oblasti, inak negramota)
3.) absolventstvo prestížnejšej vysokej školy/odboru je prioritnejšie ako úroveň ovládania daného predmetu
4.) kombinácia poradcu na otázky "google a online encyklopédie" a súčasne zameranie pozornosti más na "všadeprítomný informačný šum" každodenných udalostí a nepodstatných drobností modifikoval logické pochody jednotlivcov zo stavu "preveriťčasom" či "na základe skúsenosti zmením postoj" na "prijímam-vysielam" (čítam-zdieľam) bez akéhokoľvek spracovania, uplatnenia či overovania informácie
5.) bod 4 spôsobil neschopnosť spracovať dlhšie a komplikovanejšie materiály a oslabil húževnatosťjednotlivca pri osvojovaní a prevádzaní náročnejších úloh
6.) spoločenský status úspešných, nevzdelaných a slávnych osobností modifikuje masy aby jednotlivcov s iným smerovaním vytláčali na okraj verejného záujmu
7.) byznys prostriedky finančných pánov zosilňujú degradáciu potencionálnej intelegentnej vrstvy do nevýhodnej finančnej pozície oproti vlastnej vrstve ľudí na dôležitých funkciách (všetkých)

atď. atď.

Z marketingového hľadiska je úspech reklamy zabezpečený minimom textu, jednoduchosťou textu, jednoznačnosťou ilustračného snímku či videa. Táto vizuálna stratégia s ostatnými sprievodnými javmi stojí za úspechom Facebooku, Twitteru, Instagramu...

Ex 35,31 Naplnil ho Božím duchom, dal mu múdrosť, chápavosť, zručnosť pre každú prácu,

Ex 35,35 Naplnil ich múdrosťou, aby mohli zhotovovať akékoľvek práce: remeselnícke, umelecké, výšivkárske z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemného plátna, ako aj tkáčske práce. Oni budú vykonávať všetky práce a navrhovať plány.

...

Kniha Davidova 37: „Pokud je žid povolán, aby vysvětlil nějakou část rabínských knih, má dát pouze falešné vysvětlení. Kdokoli nedodrží tento příkaz, bude zabit.“Re: Re: Kdysi

los/sol | 13.02.2017

Co je Facebook, Twitter, Instagram. Nikdy jsem se s tím nesetkal?
Všichni známí o tom melou do omámení všech šesti smyslů, ale co s tím?

Inkluze vzdělání

los/sol | 13.02.2017

Ministerstvo školství se už rychle zaobírá otázkou rychlého zrušení matematických a fyzikálních početních řešení. Jedná se o to, že žáci při řešení neuplatní výpočet [(25,7x3,3)-(23.7x6,85)] / (345.87x 0,678) = - 0,3306398
ale jakousi koncenzuální společnou dohodu. Na dohodě se budou podílet všichni i ti začlenění.
Pokud se to podaří dostanou za zavedení této západní vědy diplom a budou zveřejnění ve světovém tisku jako vzor.

Re: Inkluze vzdělání

Klara | 13.02.2017

Preto je nevyhnutné učiť svoje deti aj priebežne doma, ukazovať im , ako všetko zo všetkým súvisí , učiť ich vzťahy medzi príčinou a následkom, t.j. klásť otázku "Prečo" a zároveň ich učiť presne a jasne odpovedať na položenú otázku. Taktiež im hovoriť, že dnešná veda len predpokladá a nie vie, že veci sa dejú určitým spôsobom, aby hranice ich myslenia neboli umelo blokované. Učiť ich vidieť fyziku a matematiku a iné... v kreslení, v pohybe, v každodennom živote. Nenechať ich prepadať dnešným závislostiam od videohier, TV a neskôr alkoholu a pod. Ale to im musíme ísť príkladom. A hlavne ich musíme učiť ako žiť, ako sa správať k ostatným ľuďom, byť čestnými, nepoužívať vulgarizmy, vysporiadať sa so stresovými situáciami, agresiou..... a viesť ich k láske. Téma manipulácie je samostatnou kapitolou, ale ak sa človek naučí všetko podstatné, tak sa bude vedieť orientovať v živote ľahšie. Podstatná časť DVTR sa venuje práve tomu, ako a prečo vychovať Človeka. Toto je úloha rodiča - sprostredkovať to svojmu dieťaťu (nielen DVTR ponúka návod ako vychovať Človeka, je viac zdrojov, treba si vybrať - intuícia ukáže) . Učiť sa dá aj dieťa, ktoré nie je "študijný typ", iba treba nájsť formu, ktorou je schopné vedomosti ľahšie prijať. Aj také dieťa môže byť v dnešnej slovenskej škole premiantom - t.j. jeho všeobecné vedomosti budú na vyššej úrovni, ako u detí, ktoré sú síce nadané v štúdiu, ale ktorým sa nikto mimo školského vyučovania nevenuje.

Zákon času

Drevo | 13.02.2017

Do akej miery je zákon času previazaný s tempom vedeckotechnického rozvoja? Čo je následkom čoho? Vedecko technický rozvoj možno:
- brzdiť
- manipulovať
Môže GP aj takto zmierňovať/odkladať preňho neželané následky zákona času?

Re: Zákon času

Nikdo | 13.02.2017

Podle mne se GP vždy snaží pokrok brzdit jak mu to okolnosti dovolují. Jenže je v protichůdné situaci potřebuje také získat technologie pro náskok nad ostatními a na to potřebuje širokou kádrovou základnu. Řeší to asi takhle jako vládce co si dá postavit velkolepý palác a sežene nejlepší stavitele a ty pak popraví, aby nikdo nemohl postavit lepší. Jenže každá konstrukce a systém časem degraduje a potřebuje korekce a opravy ať vlivem času nebo nenadálých událostí. GP balancuje na hranici božího dopuštění a je jen otázka času, kdy bude muset za všechno zaplatit a odpracovat co způsobil, pokud má duši. A nebo bude rozebrán pokud je to stroj a nahrazen kvalitnějším řízením.

Re: Re: Zákon času

los/sol | 13.02.2017

Na jedné straně by se GP moc a moc rád spolehl na vzdělané, skromné a chytré jako partnera sobě rovného, jenže nikdo se neučí a neví tolik jako on.
Pak jsou zde ti. co se urvali ze řetězu.
Pak je tady hierarchie moci, kterou si chce GP udržet. Jenže problémy s globální katastrofou jej donutily spolupracovat

Re: Re: Re: Zákon času

Hox | 13.02.2017

Tvrzení vycucaná z prstu, bez skutečného chápání co se skrývá za pojmy jako GP, 6 priorit řízení a podobně. Krátce, bulšit.

Zákon času

los/sol | 13.02.2017

Hoxi, ve vědění máme postupovat společně vpřed. Tak dejme tomu, že korekci potřebuji stejně jako každý. (Nálepka bulšit :) )
Máš informaci ke korekci?

Re: Zákon času

čtenář | 13.02.2017

Nechci vrtat, ale proč společně?? To zavání inkluzí..
Podle nicku (pokud jste neměl dříve jiný) jste zde nový, ale máte již poměrně hodně příspěvků, které pak byly označeny jako "nic neříkající".
Zkuste tedy tak půl roku počkat, než budete více v obraze a pak diskutovat. Bohužel, nejde každému vše vysvětlovat separátně (hox není asistentka učitele). A kdyby se čekalo na každého nově zde příchozího, tak dopadneme stejně jak na tom západě, co popisuje článek. Takže hlavu vzhůru a s chutí se dejte do samostudia...

Bulšit = los/sol :))

los/sol | 13.02.2017

Děkuji za tip, studuji velmi, velmi aktivně.
Z okruhu mých známých vysokoškoláků 30-40 let i VŠ učitelů cca 30 osob, si na to nikdo netroufl :)
No tak zajdu sem a pokusím navázat na nitku, třeba v první základní myšlenkové úrovni, aby to nebylo složité a ejhle :)
70% smazáno a vysloužil jsem si nálepku podle 3. priority řízení - fakta neexistují - výmysly = vycucáno s prstu = bulšit :)) Dále jsem se zde setkal snad z 12 příspěvky sociální idiocie a to konkrétně obdiv ke GP. A to je jen základní myšlenková úroveň.

Re: Bulšit = los/sol :))

Cico Ciciak | 13.02.2017

Skús písať viac k veci (k článkom), normálnym spôsobom a menej provokovať ako trol.
Možno ešte zmeniť si prezývku (ani mne by nezaškodilo), aby nevypadala tak "trolsky".

Re: Re: Bulšit = los/sol :))

Cico Ciciak | 13.02.2017

... lebo odrazu si sa tu objavil a začal vyjadrovať snáď pod každým článkom a často mimo témy.

Bulšit = los/sol :))

los/sol | 13.02.2017

OK dík :) Je to fakt těžké udržet velmi úzké téma na uzdě. Téma je jako kmen blesku, či kmen stromu a ten se pak rozvětví do stovek podtém. Jak se říká "všechno souvisí se vším"

Re: Re: Zákon času

RichardCZ | 13.02.2017

Stačí jen pravidelně probírat to nejlepší, co se v podřízených národech urodilo a to vykořenit a naturalizovat. Svalovou hmotu máš doma, dostatečně nabušenou testosteronem, protože základem osídlení byli zločinci, ke kterým přicházeli dobrodruzi všeho možnéhom zrna, pronásledovaní za víru a podobně.

Amerika si může peněz natisknou kolik potřebuje. Skutečně prestižní školy tak mohou vypisovat velkorysá stipendia a lákat mozky. Dělají to tak už docela dlouho. a daří se jim.

Inflace Dolaru, dovoz surovin a mozků je ten Tribut Pacis, ze které USA a GP žijí. Žádnou další daň od světa vybírat nemusí, přinejmenším do té doby, co bude USD světovou rezervní měnou a měnou, za kterou se obchodují ropa a zemní plyn.

Re: Re: Re: Zákon času

Nikdo | 13.02.2017

Chvíli to tak fungovalo, ale nyní hrozí zničení celé planety včetně samotného GP. Je to vlastně ve skutečnosti od USA velmi hloupé, loupit a hrabat a rabovat dokud vše nedojde, současný západ je letadlo. GP může očesat současné kádry, ale co bude pak až vymřou a nové nebudou vychovány. GP potřebuje systém jaký je popsán v "Hodině býka", rozdělit společnost do kast a postavit kasty proti sobě (rozděluj a panuj) a ten se bude podle snažit vybudovat nyní v Číně, ale Číňané nyní se mohou poučit z koncepce a nedovolit jeho uskutečnění tohoto plánu, šance GP na ovládnutí lidstva se snižují.

Re: Re: Re: Zákon času

Franta | 13.02.2017

Problém je v tom, že USA a EU, vlastně celý západ se pod tíhou svých dluhů ekonomicky zhroutí. Dluhy nelze dělat donekonečna, systém je vlastně finanční letadlo, které se už brzy zhroutí, i podle astrologie (např. J.Kubík, E. Prokešová a jiní) v roce 2018 a 2019 má přijít velký hospodářský útlum (megakrach).

Re: Re: Re: Re: Zákon času

Franta | 13.02.2017

zapomněl jsem napsat: BRZY ekonomicky zhroutí

Zákon času

los/sol | 13.02.2017

Předchozí civilizace žádný vědecko-technický rozvoj neznala a bylo jich 20 miliard. Rozvíjeli pouze přírodní vědy a používali přírodní energie.
Zákon času souvisí s věděním a znalostmi ovládaných v dolní části pyramidy. Proto je nutné, aby si lidé rychle nastudovali a osvojili nauku předchozích civilizací

Re: Zákon času

Sycak | 13.02.2017

Pokud to je jak tusim, tak by si kazdy z nas mel vzpomenout na nekterou svoji inkarnaci ze vzdalene minulosti a pomoci intuice ozivit ty puvodni znalosti. I kdyz nejsem velky priznivce inkarnaci, tak pokud jsou, tak je ta cesta. Mam pocit, ze jsme geneticky zmanipulovany, aby nam to neslo si vzpomenout (pouze pocit, zadna jistota tam neni).
Ale jedna jistota tu je: pokud neco uprimne chces a mas vuli po tom jit a nema-li to skodit ostatnim, tak toho dosahnes.

Zákon času

Proč hned inkarnace? | 13.02.2017

Stačí nalistovat Mendělejevovu tabulku prvků z roku 1904, oživit částicovou představivst:
molekula velikost 10 na minus 24, etérické částice 10 na minus 100
tato tabulka totiž obsahuje nulovou řadu nehmotných částic a byla inkluzívně vyškrtnuta z důvodu informační bezpečnosti.
Bible: 1. Korintským [13:9] "Z částky zajisté poznáváme a z částky prorokujeme.."
Nebo si můžete rovnou nastudovat obor: "Zákony eterodynamiky" a najít ohromné rozdíly v energiích vzduchu a etéru.
O etéru se už tady psalo v souvislosti s programem imitačně-provokační činnosti = pan Tesla - prý jeho "nauka" :)

Re: Zákon času

JS | 13.02.2017

Můžete prosím rozvést, v čem je Tesla provokačně-imitační činnost?

Pokud máte na mysli konkrétní autory, kteří o něm píšou, napište je prosím.

Není to rýpání, zajímá mě to.

Re: Re: Zákon času

Hox | 13.02.2017

Tesla & imitačně provokační činnost je nějaké nedorozumění autora příspěvku imho (pokud ne, je provokátor sám autor).

ad práce ohledně éterodynamiky, např. prof. Acjukovský
alaa.ucoz.ru/Atsukovsky_Ether_Dynamics_2003.pdf

Zákon času

los/sol | 13.02.2017

S HOXem nastal zajímavý střet názorů.
Je to podobné, jako ve filmu "Počátek"
Zatímco HOX vychází že počátek vědění Nikoly Tesly byl Nikola Tesla, já tvrdím, že vědění Nikoly Tesly bylo na světě dříve, než se Nikola Tesla narodil

Re: Zákon času

M.C. | 14.02.2017

To vědění tu bylo určitě, fyzikální zákony se objevují, byly tu vždy, jenom jsme je nechápali.
Vynalézají se technické vynálezy, které tu předtím nebyly.
Můžete nějak rozvést myšlenku, na čí práci Tesla navázal, případně to doplnit nějakým odkazem, kde si můžeme počíst?
Docela by mě to zajímalo, děkuji.

Re: Re: Zákon času

Cico Ciciak | 14.02.2017

Nekŕm trola.

Jsme třináctou civilizací na Zemi a není nic nového, co nebylo dávno před námi

los/sol | 14.02.2017

Napsal jste "vynalézají" se technické vynálezy, fyzikální zákony se "objevují" a další Vaše osobní domněnka: "které tu předtím nebyly".
Současný otrokářský systém, ve kterém žijeme a jeho nástroje psychodynamického programování každého jedince neumožní vybočit mimo mantinely (učební osnovy, technické tabulky,..).

Opět jsem jako dobrohloupý napsal asi 56 řádků pro Vás jako odpověď, jenže včera mi smazali 100% takových odpovědí a nastrčili jiné odpovědi a přidali o mě pomluvu, že jsem provokátor, fakta neexistují
Začali mi zde diskutujicí spílat, že jsem tu nový a abych se vrátil až za půl roku. Takový útok jsem nezažil ani na Parlamentních listech
Tak uvidíme po střípkách tu mlhu zde snad půjde prorazit

Re: Re: Zákon času

Hox | 14.02.2017

M.C., mám obavy že od los/trola se principiálně normální odpovědi nikdy nedočkáš, umí jen předstírat tajemno a kalit vodu.

Měděný jezdec

los/sol | 14.02.2017

Kam já se hrabu na Puškina v otázce myšlenkového tajemna

Re: Zákon času

Sycak | 13.02.2017

Proc hned inkarnace?
1. Za prvy ji nemuzu vyloucit. A pokud ji nevyloucim a budu z pozice jakykoliv vladnouci elity chtit zamezit ostatnim zachovat znalosti z minulosti, tak jim pri reinkarnaci vymazu pamet.
2. Nebo to muze byt uplne jinak a zadna reinkarnace neni. (to se mne ale nezda)
3. Nebo jsou tu dvoji lide, ti co prosli a ti co neprosli vymazovou reinkarnaci. Potom je potreba na to jit jinak. Kazda skupina jinou cestou.
Pokud je opravdu vic cest k cili, tak by to bylo taky dobre. Aspon se naucime trochu tolerance k jinym cestam. Tady nemam dokonceny nazor.

Re: Zákon času

Hox | 13.02.2017

> Předchozí civilizace žádný vědecko-technický rozvoj neznala a bylo jich 20 miliard.

předchozí civilizace byla otrokářská takovým způsobem, že dnešek je proti tomu čajíček. malá část "bohů" a zbytek "hovořícího pracovního dobytka". Chcete, aby byl podobný systém obnoven? Proč ten jásot nad otrokářskou společností a otrokářská společnost jako vzor?

> Zákon času souvisí s věděním a znalostmi ovládaných v dolní části pyramidy.
Nemáte nejmenší ponětí, co označuje pojem Zákon času v rámci KSB.

> Proto je nutné, aby si lidé rychle nastudovali a osvojili nauku předchozích civilizací
Nikoliv, je nutné aby se lidé stali lidmi. Vše stojí a padá na mravnosti. Vy navrhujete stát se opicí s ovladačem k jaderné bombě.

Re: Re: Zákon času

los/sol | 13.02.2017

HOXi to chce klid. I přesto, že jsem dostal od Vás nečítaně "nálepek" na 3. prioritě řízení a 75% příspěvků mám zcenzurováno, v pohodě :) Kdo plně osvojí koncepci vypadne z područí GP - je svobodný, naprosto nezávislý na systému, jak finančně, tak existenčně,
HOXi, je nutné, aby se lidé znovu stali čloVĚKem. Tohle je ten cíl

Re: Re: Re: Zákon času

Hox | 13.02.2017

nedostal jste ode mě žádnou nálepku, vyjadřoval jsem se výhradně k příspěvkům.

Re: Re: Re: Zákon času

Hox | 13.02.2017

ps. tato perla z vašich úst

"Mozek čloVĚKa naší technogenní civilizace je drtivě intenzivně ovládán 6.prioritami řízení, které zavedl Faraon Tutan Chámon v cca 1340 př.n.l."

svědčí o tom že nemáte nejmenší páru co je to ve skutečnosti 6. priorit zobecněných prostředků řízení. Žonglujete termíny od pasu aniž znáte jejich význam, produkujete ezo-guláš jen s tím rozdílem, že ezo- terminologie byla nahrazena pseudo-KSB terminologií. Doporučuji knihu "o imitačně-provokační činnosti", mohla by pomoct.

Re: Zákon času

Cico Ciciak | 14.02.2017

Tzv. zákon času funguje asi len v technologicko-technickej civilizácii:

http://photouploads.com/images/c9d385.jpg

Pravdepodobne aj preto bola tá predošlá, asi prevažne prírodná globálna civilizácia, zničená Zhora, lebo v nej rasa/kasta pánov dosiahla stabilný systém otroctva existujúci v následnosti pokolení, bez šance na zmenu.
Jednalo sa o civilizáciu matérie a preformátovanie Zhora sa udialo prostredníctvom potopy - materiálnym spôsobom.

Potom dostala šancu súčasná globálna technologicko-technická civilizácia informácie, kde vďaka zákonu času došlo v polovici 20.str. k tzv. zmene logiky sociálneho správania:
Aby mohla takáto spoločnosť normálne fungovať, tak si ľudia v dôsledku neustáleho technologicko-technického pokroku musia osvojovať stále nové informácie, zručnosti a znalosti, vďaka čomu sa skryté veci postupne stávajú zrejmými a tým sa davo-"elitárny" spôsob usporiadania spoločnosti stáva už viac neudržateľný.
Pokus o preformátovanie Zhora a odstránenie davo-"elitarizmu", vykorisťovania a parazitizmu sa tentoraz pre zmenu deje pomocou informačnej "potopy".

Ak zlyhá aj súčasná globálna civilizácia informácie, tak šancu dostane globálna civilizácia miery.
To znamená, že bude nasledovať 3. "potopa" a pokus o vykorenenie otrokárstva a parazitizmu pomocou osvojenia si miery ľudstvom.

Re: Re: Zákon času

Cico Ciciak | 14.02.2017

Po úprave: * http://pastebin.com/4vVXJaMn

Re: Re: Zákon času

loranka | 15.02.2017

vystizny vyraz - informacna potopa

Vědy západní civilizace

los/sol | 13.02.2017

Už před pěti léty jsem se neudržel a vyjadřoval se k jejich kosmickým strojům jako ke strojům z papundeklu. Videa a honosné okázalé slavnostní představení kabiny kosmické lodi, stále stejná matrice jako s tím přistáním USA na měsíci. Ostatně ten kosmický stroj v záběrech z přistání USA na měsíci je také z papundeklu :)

Re: Vědy západní civilizace

pristani na mesici | 13.02.2017

Videl jsem ten stroj v muzeu ve Washingtonu na vlastni oci. S tim bych teda na mesici pristavat nechtel. Leda ze by mne tam i s tim strojem vylozili mimozemstani a pak mne zase vratili zpet. Samozrejme by mne protahli pres Van Allenovi pasy.

Idiokracie

Oracle 911 | 13.02.2017

Nebol sci-fi, fikcia a predpoveď ale reálny opis západu v blízkej budúcnosti.

Re: Idiokracie

JS | 13.02.2017

Máte jeden kyblík, do kterého se vejdou dva litry a druhý kyblík, do kterého se vejde pět litrů.
Kolik máte kyblíků?

:D

Když jsem tento článek četl, celkem dost jsem se hlasitě nasmál, někdy je těžké uvěřit, že tohle není vtip.

Re: Re: Idiokracie

Putinovec | 14.02.2017

Tak nevím,že by 7?

IDDEM

Dagmar | 13.02.2017

ve Francii, kdyz jsem prisla pred 20 lety do Francie a zacala jsem pracovat v nemocnici jako stomatolog byla jsem prekvapena nizkymi znalostmi tzv "zubaru" kteri nemaji medicinske vzdelani. Kolega nebyl schopny diagnostikovat avitaminosu B12 na sliznici dutiny ustni. Nikdy o ton neslysel.Nedavno nam zdejsi pojistovaci kasa poslala brozuky o 180 strankach, abychom se naucili rozeznavat rakovinu v ustni dutine.Naproti tomu v Cechach pro uspesne slozeni nastavbove atestace z parodontologie bylo treba nastudovt pouze o nemocich sliznic ustni dutiny: 800 stran anglicke (vynikajici) knihyDiseases of the oral Mucosa, 350 stran Differencial Diagnosis of Diseasesof the Oral Mucosa a 360stran absolutne vynikajici knihy pouze o nadorech v cestine: Nadory orofacialni oblasti. Nepomer je tedy 1500: 180 = 8,3v neprospech Francie. A to je treba uvazovat, ze asi na zubni fakulte ( nokoliv na fakulte vseobecneho lekarstvi) toto tema nebylo vubec studovano.

Konec Západu.

Jara | 13.02.2017

Jen na nás je,aby se neopakovala Atlantida.Není tajemstvím,že USA vznikl jako ,,umělý stát" založený svobodnými zednáři.Lidé v USA byli cvičeni především jako ,,svalovci",neustále vítězící rváči.Nejenom rváči mezi lidmi,ale zcela nesmyslně i nad přírodou,kterou ,,pohanili a pohaňují " stejně,jako Vatikán.USA,to bylo jen přeskupení nástroje celosvětové moci.U rváčů a tvůrců chaosu však není potřeba velkého Rozumu.Proto se do USA ,,Velké Mozky" vždy spíš kupovaly,dovážely a pašovaly z jiných zemí. K nim patřily i ,,Zlaté Ruce" Čechů a Slováků. Nějak jim v USA mozky došly,dochází.Na vině je zase to zlé Rusko,Veliké mozky Ruska jsou mimojiné Vlastenci a odmítají se nechat koupit či posluhovat svalovcům planety Země.A tak Rusko posiluje a vzkvétá na zlost Imperátorům.Nepomáhají ani směšné sankce . Ani ůtoky zatím na ůrovni ideologie mistrů lhaní a štváčů .

Re: Konec Západu.

Cico Ciciak | 13.02.2017

V USA GP reštartoval tzv. biblický projekt (len pod inou ideologickou prikrývkou, ktorá bola a je založená na v podstate sekulárnom kresťanstve/protestantizme, liberalizme, kapitalizme a americkom sne a stmelená a riadená slobodomurárstvom a sionizmom), ktorý sa mu v Európe nevydaril úplne podľa jeho predstáv.

Re: Konec Západu.

Michal Joe | 13.02.2017

Znie to pekne"zlate ruce Cechu a slovaku " dakujem.

nič nové

Július | 13.02.2017

Je to len plánovaný presun riadenia do Ázie, hlavne do Číny. Už začiatkom globalizácie sa rozhodlo, že Čína bude nástrojom na likvidáciu Ruska.
Súčasne sa rieši aj likvidácia bielej rasy.

Re: nič nové

Jara | 13.02.2017

Ty pokusy ,,likvidovat bílou Rasu" tu jsou už plných 5.000 let.Mimo jiné hovoří o tom i staré eposy Rámajána a Maharabháta,kdy osídlil (přistál...) na Srí Lance zlý Démon...začal válku proti severním vládcům,když mu odmítli dát za manželky své krásné ženy.Byly to jen pokusy infiltrovat Zemi nově příchozími.Vynikali zešedlou kůží,protáhlám nosem a kozlím obličejem a agresivitou.Obličej,aby maskovali svůj původ začali přikrášlovat barvami.Pudr na tvář,rtěnka,ůprava očí,řas a obočí má původ u těchto ,,přistěhovalců" Srí Lanka pamatuje tyto poslední vetřelce.....

Re: Re: nič nové

Jara | 13.02.2017

Blavatská,Rerich,i jiní jasně hovoří o tom,že bílá Slovanská Rasa vznikala zároveň s Atlantidou.A přežila.Nebyli jsme ,,Obři" a dokázali jsme se přizpůsobit novým podmínkám po katastrofách a změnách na Zemi.Rok 2.000 byl významný tím,že jsme ,,Mohli" slavit výročí ,1.000 000 let osídlení Země.Vždy jsme po tuto dobu dokázali znovu harmonizovat a vyvážit Zemi ( nejen my,byli to i jiní,kterým se ,,západ" posmívá ůdajnou zaostalostí,jaklo byli Aborigenové v Austrálii a jiní...) Slované vždy především spolupracovali,harmonizovali a dávali do pořádku poničené...byli zruční řemeslníci i oráči.Často byli napadáni,proto se naučili taky dobře bránit a ochraňovat sebe sama.Proto si myslím,že Rusko nemohou porazit síly,které tu působí už velmi dlouho.

Re: Re: nič nové

M.C. | 14.02.2017

Někde jsem četl, že ruský turista na Srí Lance zašel do vesnice mimo turistické rezorty a objevil tam barák obestavěný lešením - probíhala rekonstrukce domu. Co ho zarazilo nejvíce nebylo bambusové lešení, ale to, že na něm visela fotka V.V.Putina.
I podivil se Rus velice a ptal se místních, proč tam visí fotka ruského prezidenta. Odpověděli: ,,My nevíme kdo to je, ale odhání to zlé duchy."
Zní to na první pohled/poslech praštěně, ale když pozoruju svět v posledních deseti letech, tak to asi funguje.
V Číně takhle mnoho řidičů vozí na zrcátku fotku Maa. Podle nich to odpuzuje problémy.
Zřejmě se znovu objevuje fenomén zemských patronů, vládců kteří to se svou zemí mysleli opravdu dobře a něco pro ni dělali.
K tomu nechť jim dopomáhá Bůh.

Re: nič nové

Nikdo | 13.02.2017

Cenné je na tom to, že takhle situaci popisuje a vysvětluje ten, kdo není seznámen s KSB a vychází s podsunutého světonázoru, že historický proces je náhodný sled událostí. A dále je cenné, že sdělením faktů a poznatků potvrzuje správnost zde prezentovaného světonázoru, že historický proces je řízen GP.

Re: nič nové

Dagmar | 13.02.2017

pokud budeme mit "Jinou skolu" budeme neporazitelni;

Re: Re: nič nové

Jura | 13.02.2017

Jo, tou reformou by se někdo měl začít zabývat. Klidně i někdo další.

Re: nič nové

čtenář | 13.02.2017

Zeptám se nesměle - nemáte tam chybu ?? Spíše bych řekl,
že Čína bude nástrojom na likvidáciu USA.
Nebo pokud trváte na Rusku, tak jak a proč. Děkuji za vysvětlení.

Přidat nový příspěvek