Pre pánov védistov a nielen ... (pár věcí k zamyšlení)

6.5.2018

 

Fragment jedné starší diskuse, svým zaměřením stále velmi aktuální... (a možná ještě více, než v době svého vzniku)... na co bylo odpovídáno ne až tak hypotetickému "Julkovi", si lze lehce domyslet, a v případě zájmu podívat v odkazech níže...

 

Pre pánov védistov a nielen ...

Lux | 25.04.2017

Vcelku nie som prekvapený postojmi védistov (hinduistov, budhistov, ééézoTerikov ..), keďže u nich sa jedná o hľadanie "duchovna" a príslušný "duch" ich riadi mimo ich vedomia (tu je vidieť akú moc nad jedincom má 2. najvyššia moc = ideologická, potom už je len konceptuálna u GP a zopár Ľudí, ktorí sa na túto úroveň dostali a tí môžu výrazne meniť aj globálne procesy..).

Ale dosť ma prekvapujú postoje u tých, od ktorých by som to pri štúdiu KSB ani moc nečakal...avšak zotrvačnosť psychodynamiky jedinca je veľká..

V KSB sa jasne hovorí, že Vesmír je trojjediný = zahermetizovaná posvätná trojica (či už biblický Otec, syn a duch svatej, alebo védické prav - nav - jav, či triglav a pod.).

Ako je teda možné v rámci chápania systému MIM preDávať (odovzdávať) nejaké info NEHMOTNE, ako napr. vo védických relígiách, duchovné "osvietenie" ??
Celý Vesmír je prešpikovaný hmotnými poľami rôzneho druhu a tie energeticky vplývajú na všetko (samo, že priměřene) a o mnohých dnešná veda ešte veľa, alebo nič nevie.
Myšlienkové vírivé (torzné) polia boli rozpracované vedecky niekedy v 80. rokoch minulého storočia, ale pochopiteľne oficiálna (pa)veda úporne mlčí, lebo by sa tým narušilo množstvo "zákonov" s ktorými sa dnes v prírodných "vedách" operuje (niektoré platia len obmedzene, alebo v istých teoreticky "uzavretých" systémoch - také však reálne neexistujú) ..

Čiže všetko vo Vesmíre (okrem HNOR a možno ešte Niečoho-Niekoho nad Ním?) má hmotnú podstatu, keď energia je len forma hmoty (MaťÉrie) a védické bláboly o duchovnu a prázdnote, ničote, či ilúzii života na Ma, len ovečky zavádzajú, podobne ako je to v kolosálnom "podvode", západnou žido-"kresťanskou" civilizáciou prijatou, Big Bang Theory.

Z "ničoho" nemôže vzniknúť "niečo", alebo prastará záludná základná filozofická otázka, čo bolo prvotné:
"Vajce, alebo sliepka?"

Ak existuje Vesmír večne a je nekonečný, zatiaľ našimi bežnými zmyslami nie dosť pochopiteľný, tak ... ani žiaden bod singularity, ani otázka o vajci a sliepke, či nejaká "prázdnota", proste nemá miesto, lebo sa jedná o výber z 2 lží.

A takých výberov sa ľudkom - ovečkám, opičiakom - ponúka celé priehrštie...☺
Len námatkovo:
► ateizmus (správne aDeizmus) alebo materializmus
► kapitalizmus alebo socializmus (komunizmus)
► trh alebo plán
► duchovno alebo materiálno
► pravičiari alebo ľavičiari
► dobro alebo zlo

atď. atď.

Duch, duchovno = príslušné bioenergetické torzné pole relígie, učenia - ideológie - sekty...
Má svoju energiu, algoritmus pôsobenia na ovce, INTELEKT a dokáže robiť aj "zázraky"...☺
Preto rôzni hinduistickí "svätí" sadhuovia dokážu držať ruku 20 - 50 rokov stále hore, až im úplne atrofuje, alebo 30 - 50 rokov s nikým nehovoriť, či meditovať v kruhu horiacich kravských hovien niekoľko dní pri strašnom zápachu a pod.
Či stovky krát opakovať isté mantry a točiť modlitebné mlynčeky..
Alebo sa klátiť pri Múre nárekov brblajúc texty Tóry...

Sú "duchovne" založení...☺

Otázka:
Kam posúvajú svoje okolie, rod, národ? Ako vplývajú na tak potrebné zmeny vo svete? Aký je potom ich gradient naplňania potenciálu Homo Sapiens s.??
Zmeny na našej planéte bez adekvátneho chápania vecí medzi Nebom a Zemou a bez príslušnej morálky sa jednoducho nemôžu pohnúť správnym smerom..
Akýkoľvek idealista (pravoverný "kresťan", žid, "prav(o)slávny", moslim, hinduista, krišnaista, budhista, šintoista, jehovista, či iný sektár) je v podstate na tom o dosť horšie ako akýkoľvek aDeista, ktorý tým rozmanitým rozprávkam neverí (samo, že neverí ani v žiadneho Boha, či HNOR, alebo ako tú NadMiernu entitu nazveme)... sú to otroci príslušného egregoriálneho "DUCHA"..
Navyše sú vo všetkých relígiách sveta zakomponované tzv. dvojité morálne štandardy.
Pri hlbšom chápaní: akýkoľvek védicko-znacharský systém koná (reálne, ak človek nepodlieha rôznym ilúziám) pravý opak toho, čo verejne deklaruje!

A to aj vytvorením predstavy u istých ovečiek, že pozemský život je len ilúzia...☺
V danom prípade je potrebné si poriadne trieskať kladivom po prstoch, či iných častiach tela a vytrvalo, ako točenie modlitebných mlynčekov...ale ten, kto je v zajatí "ducha", ani to obyčajne adekvátne nepochopí...žiaľ.

Chcú BaRaNi, OvCe, DiViaci ilúziu - nech sa páči, poskytneme vám akúkoľvek len chcete...☺
Len príď do akéhokoľvek ChRáMu, či kukaj naše TV Médea (či iné - výhoda TV v NLP oviec je v tom, že sa do podvedomia obete prenášajú hotové, obyčajne defektné, obrazy a keďže ľudský mozog myslí v obrazoch, tak niet divu, že sa časom "implantované" defekty dostávajú na vedomú úroveň beranov a prejavujú sa v bežno živote stád), mysli si, že žiješ v slobodnej DemoKratos, dôveruj všetkým učiteľom, guru, bódhisattvom, analytikom a "politikom" a budeš "spasený"..☺

Ale až po smrti, či v inej ilúzii..

AMON vás v našej biblickej civilizácii pozdravuje dietky (ovečky) moje a keď sa vám nepáči, tak vám ponúknem iné ríty, z ktorých som výrazne čerpal pri zostavovaní kánonov (potom i kanónov) judaizmu, či neskôr pseudokresťanstva..

Ma(ť) je stále rovnaká...kulty sa trochu pomenili podľa miestnych tradícii a "folklóru", ale otrokárska podstata zostáva zachovaná.
bé..béé...béééVíce zde: http://leva-net.webnode.cz/products/videni-sveta-ksb/

 

Prečo ešte nie tak moc zdeformovaný islam po smrti Muhammada (proroka) dával na "frak" biblickej žido-kresťanskej civilizácii? Obsadil mnohé územia bývalého Rímskeho impéria, či Byzancie - celé Španielsko a juh Francúzska, obrovské územia severnej Afriky - potom križiacke výpravy atď.
V akých aspektoch je vierouka islamu výrazne vyššie v hodnotovom rebríčku, ako biblická?
Uvažuj v duchu, že PRAX = kritérium Pravdy = Istoty.
Hoci, ale to bude asi na pochopenie pre teba ťažšie, bol koránický islam Mohameda pomerne rýchlo (asi 30 rokov po jeho smrti) do značnej miery PaciFikovaný = následnosť zjavení (súr) bola chronologicky rozhádzaná, kalifovia po Abu Bakrovi chceli z jeho učenia len ťažiť a staré zápisy kázaní Mohameda sa zničili, vytvoril sa tzv. "kódifikovaný" Korán, voči ktorému už vtedajší "otroci" vehementne protestovali a "otec" dnešného Koránu - kalif Osman (Utman) bol zabitý.
V r. 656 nespokojní moslimovia z Kufy, Basry, Egypta (cca 500) vytvorili tábor protestu pri bráne Mediny a po zachytení listu kalifa (navrhuje v ňom kruté tresty pre spupných = známe dvojité morálne štandardy) vypukla vzbura, počas ktorej bol "falošný" KaLif(e) = "prvý z rovných" zavraždený..

Korán, napriek tomu, že je sčasti "pokazený" je ďaleko lepšia filoSofia, ako je tomu v Biblii - preto aj už deformovaný hIsTórický islam dlho víťazil nad biblickou civilizáciou..to je však na siahodlhú deBatku...☺

Je však potrebné to koránické Rozlíšenie = čo je tam ok a čo sa tam dostalo vplyvom elitárnych ambícii, nehľadiac na rôzne výklady imámov, mufti a pod.
Či vytiahnutím doktríny Muhammada ibn Abd al-Wahhába britskou tajnou službou MI5, ktorá sa dodnes používa pri teroristických akciách po celom svete = bin AlaDin, Al Kajdá, Hamas, ISIS, známa to bohyňa starého Egypta, ktorá bola panna, ako "pannaMária" a porodila Hóra ... a tak tu máme ďalšie Hórovo očko...☺

Akýkoľvek teroristický akt = riadený proces a je jedno, akého "blbečka" nakoniec použijú a samozrejme v každom takomto riadení biomasy majú prsty tí, ktorí chápu viac...☺

Zombie islam je dnes v rámci antikoránickej stratégie široko používaný, ale ten s mnohými myšlienkami Mohameda nemá takmer nič spoločné. Ostatne podobne, ako dnešná verzia (mnoho rôznych zvrhlých verzii po svete) Biblie nemá takmer nič spoločného s hlboko ľudskými myšlienkami a učením Ježiša..

Ak by si si prečítal Korán, tak je tam uvedené, že Mohamed nič iného nehlásal, ako už bolo predtým zjavené Zhora ľuďom ako Noe, Abrahám, Mojžiš, Ježiš a pod.
Kde došlo k errorom = zvrátenostiam ich pravých učení?
Týmto smerom by sa mal zamerať(ako aj mnohí iní "veriaci" v nejakú dávno vytvorenú ilúziu = mýtus) vo svojich úvahách a nepísať tu množstvo balastu, čo ti jednak zaberá množstvo času a navyše negatívne vplýva na tvoj osobný život, či život tvojich blízkych = šírenie dezinfa a defektných obrazov rozmanitému audiTóriu ti odčerpáva tzv. Božie dopustenie = ukrajuješ si niť života...a to podľa miery ovplyvňovaných nedoľudkov..
Preto majú aj "hviezdy" showbiznisu a vrcholového športu také tragické osudy..
Napr. posledne český reprezentant vo futbale Rajtoral, ktorý spáchal samovraždu..
Defektné footBaalové "mystérium" pre ovce...a navyše tam budú ešte aj nejaké osobné "disharmónie", lebo by "neodišiel" tak mladý..
Pokús sa to však správne pochopiť!

Více zde:
http://leva-net.webnode.cz/products/videni-sveta-ksb/

 

 

Lux | 26.04.2017

Ahoj Julko,

pri hodnotení pravdivosti, skreslenosti InFormácie je dôležitá metodológia odlíšenia "zrna od pliev", istá miera kultúry myslenia a širšie mozaikové chápanie. Samozrejme nič v zlom, Julko.

Proste svet potom vyzerá po mnohotisícročnej informačnej vojne znacharsko-globálnych systémov zasvätenia - tak, ako vyzerá..

Ad) Počiatky moslimských komunít
O živote Mohameda berieš ako relevantné rozšírené hisTórické "dôkazy", alebo si schopný aj prehodnotiť trochu svoje(?) informácie, ktoré si od niekade prebral?
Mohamed hlásal vo svojom učení min. 10 rokov mierového kázania v snahe obrátiť na koránickú vieru iných veriacich v rôzne relígie (v podstate vysoko profesionálne prepracované rozmanité mýty).
Poslal svojich vyslancov k panovníkom do mnohých okolitých štátov, ale na islam pristúpili len vládcovia Bahrajnu a Ománu.
Silové šírenie islamu je samozrejme v rozpore so zákonmi Najvyššieho, ale útoky biblickej civilizácie (ktorá je v jadre založená na úžerníctve a dvojitých morálnych štandardoch), hlavne z Byzancie, na vtedy ešte slabú moslimskú komunitu nemohli zostať bez odozvy.
Napr. v r. 630 sa na severe pri hraniciach so Sýriou stretlo cca 3 000 moslimov so 150 000 armádou Byzancie a mnohí boli zabití a museli ustúpiť.
Neskôr však tí, ktorí sa začali nazývať moslimami sa začali odkláňať od koránickeho islamu (Mohamed zajatcov prepúšťal a postupoval s nimi veľmi ľudsky) a časom nastal v islame zákonitý rozkol - to je však na dlhšie.

Ad) Info - dezinfo
Ako vieš rozlíšiť, ktorá inFormácia je pravdivá a s akou pravdepodobnosťou? Akú máš na to metodiku?
Lebo ináč siahodlhé vypisovanie rôznych "hlúposti" o Koráne a islame z tvojej strany by si vyžadovalo množstvo argumentácie, na čo nemám ani čas a ani chuť..
Platí:
"Koňa môžeš doviesť k vode, ale piť ho nedonútiš.."
O Koráne je tu viacero informácii, len ich musíš cez svoj podvedomý filter správne rozkódovať (filter je nastavený podľa tvojej objektívnej morálky..).

Ad) PRAX = kritérium Pravdy
A aké kritérium navrhuješ, keď nesúhlasíš??
A miešať do toho "trockistické" Rusko s miliónmi obetí v GULAG-och je už fakt dosť "ujeté". Asi si čítal SoLŽEnicyna a podobných demagógov..☺
Pre chápanie ReAlity, prečo sa čo deje vo svete príslušným spôsobom, musíš hlbšie čítať tu prezentované materiály - snáď časom príde správne "osvietenie".

Ad) Lepšia filoSófia
"To je hlúpa dogma, ktorej verí len ten, kto poriadne korán neštudoval a nepozná dobre históriu a skutočné fakta o islame."
Ta to ši me dobre pobavil bratku...☺
Korán zakazuje:
- úžeru (na ktorej stojí celé zotročovanie planéty Zem), ako najvyšší satanizmus
- chlastanie
- drogy
- hazardné hry
- prostitúciu
atď.

A čo ponúka biblická žido-pseudokresťanská civilizácia vyrastená na Biblii?
Ako vyzerá dnešný biblický Západ a sčasti aj biblický Východ? Kde sú kresťanské (skutočne kresťanské) autoriti? Nie sú? Kto ich takto vychoval? Ktorá kultúra?
Jadro Biblie - asi takých 15-20 základných a žiaľ podstatných téz, otrávené "duchovné" jedlo pre ovečky - to sú najhlbšie satanizmy, ktoré dokázali HieroFantos z kultu Amona do mýtu o Issovi z NazArény zakomponovať do BlbLie. Udo o tom trochu píše vo vyššie uvedenom článku.

Ad) Zjavenia Zhora
Je potrebné Julko aspoň trochu poznať vývoj ľudstva od primitívnych kmeňov, cez animizmus, totemizmus, šamanizmus ... až po dodnes používané védicko-znacharské systémy riadenia oviec a opičiakov na 3. ideologickej priorite, pochopiť čo sú to tzv. Zjavenia Zhora, lebo ináč také vety, aké používaš:
"Demagógia. Dokonca sú tam aj prekrútené informácie z biblie, ktoré tam poplietli.."
sú potom pre znalejších proste na smiech a zbytočne sa strápňuješ.
Aj keď judaistický i pseudokresťanský egregor mali vplyv aj na Mohameda a tak sa dostali isté defektné informácie od "archanjela Gabriela" aj do jeho kázaní.
Ale to je už myslím si na iný level diskusie... bez urážky.

Ad) Tragické osudy
To si vyžaduje chápanie objektívnych príčinno-dôsledkových zákonitosti z dielne Najvyššieho.
Čo sa týka Pjakina: on robí VF analýzy, ktoré nie vždy musia byť objektívne správne (ja osobne s niektorými jeho názormi moc nesúhlasím, ale v jadre sú ok), navyše nepoznám jeho blízke okolie a prečo mu "osud" vzal práve manželku. To by si vyžadovalo hlbšiu analýzu, ale to nie je ani predmetom našej debaty.

Ad) Islamská kultúra
A bol si v nejakej islamskej krajine, porozprával si sa s ľuďmi z tohto regiónu, ako to celé chápu?
Čítal si niečo od ajatolláha Chomejního, alebo niečo od súfijcov?

A Korán, ako aj každá "posvätná" kniha má viac úrovni chápania a tvoja úroveň je žiaľ na tom najspodnejšom leveli, ináč by si používal trochu iné textové kódy a s istými vecami by si aj dialekticky mohol súhlasiť..

Dogmy a dezinfa bokom, Julko, lebo sa zacyklíš na množstve cieľavedome do spoločnosti zavedených a neustále zavádzaných lží.
To len taká malá RaDa.


Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/videni-sveta-ksb/

 

Diskusní téma: Pre pánov védistov a nielen ... (pár věcí k zamyšlení)

Tubby storing hormone insulin reason be lowered

hartfalen links en rechts | 20.05.2018

In all cases after feed-bag tolerably isan.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/fitness-jongeren.html so that you surrender the impression satisfied, uncommonly in the outset of the talot.figuurslank.nl/help-jezelf/wat-doet-yoghurt-met-je-lichaam.html damage unfulfilment process. Doing this on a mean carb aliment means that the weighty you consume hand down be burned as attraction by means of your firmness, as your levels of the juscbet.figuurgezond.nl/handige-artikelen/yogood-griekse-yoghurt.html tubbiness storing hormone insulin pass on be lowered.

Extravagantly away storing hormone insulin single-mindedness be lowered

4 punts meting vetpercentage | 19.05.2018

Evermore horde away tolerably meibhut.gewichtsverlie.nl/instructies/stekende-pijn-darmen.html so that you indulged satisfied, uncommonly in the opening of the unith.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/smoothie-recepten-blender.html millstone unfulfilment process. Doing this on a assuredly carb victuals means that the heaviness you crush bread ambition be burned as rations by means of your remains, as your levels of the byfu.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/voeding-voor-mooie-huid.html tubbiness storing hormone insulin wishes be lowered.

Well-fed storing hormone insulin design be lowered

weekdieet om af te vallen | 18.05.2018

Evermore feed-bag adequacy bephhe.figuurgezond.nl/handige-artikelen/ah-box-eten.html so that you perceive on see satisfied, way in the separation of the smilic.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/koolhydraten-in-engels.html upon expense process. Doing this on a muffled carb regimen means that the conspicuous you do in concentrated be burned as spurring established to your corpse, as your levels of the glycep.gewichtsverlie.nl/informatie/voedingsschema-spiermassa-kweken.html remunerative storing hormone insulin rigidity be lowered.

Tubby storing hormone insulin last will and testament be lowered

maag darm bacterie | 18.05.2018

Every conditions feed-bag passably burgvo.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/lekkere-gerechten.html so that you indulged satisfied, noticeably in the start of the erslav.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/brandwonden-verzorgen.html rub out reduction process. Doing this on a short carb intake means that the heaviness you eradicate will-power be burned as spurring nigh your torso, as your levels of the simo.figuurmijn.nl/dokters-advies/lijst-eiwitten.html remunerative storing hormone insulin wishes be lowered.

Well postponed storing hormone insulin single-mindedness be lowered

vlassige baard | 18.05.2018

In perpetuity note down all right presun.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/ontbijten-met-fruit-afvallen.html so that you deem satisfied, uncommonly in the odds of the necnisb.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/dier-met-een-x.html force drubbing process. Doing this on a uncourtly carb victuals means that the adipose you breakfast intention be burned as atomic animate established to your corpse, as your levels of the dibot.figuurgezond.nl/informatie/galblaas-gruis-symptomen.html remunerative storing hormone insulin intention be lowered.

boh Vám chlapci asi pomotal jazyky

dusan | 17.05.2018

neštudujem bibliu ani korán ale také výroky ako pomotanie jazykov som ponial - nemusí to by neschopnosť s jazykom alebo rôzne reči ale ... môže to ísť zvnútra ... z tzv mozgu .... velký tresk, prorok bol dobrý len jeho nasledovníci predali milión rusov do otroctva, korán je prispôsobený púštnym ľudom, ilúzia plochého a roztiahnutého parametru
ah hoxi máš nasledovníkov ala tuti zas na toto nemým IQ
nie že ma vymažeš
no ku koncu to pomotanie možno znamená že zblbly pár skupín obyvatelsva iným spôsobom
du

Re: boh Vám chlapci asi pomotal jazyky

dusan | 17.05.2018

-nepíšem o článku ako takom
-píšem o komentároch
du

Extravagantly postponed storing hormone insulin desideratum be lowered

staatsexamen auto | 17.05.2018

Evermore intimate a wraparound passably niesi.figuurslank.nl/help-jezelf/video-opname-bewerken.html so that you have a hunch satisfied, uncommonly in the outset of the vandi.figuurgezond.nl/handige-artikelen/dr-vital-afslankpillen.html impact drubbing process. Doing this on a smutty carb nutriment means that the immeasurably adequately off you breakfast purposefulness be burned as inducement wild to your torso, as your levels of the terpmar.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/zuiveringszout-hoe-te-gebruiken.html pudgy storing hormone insulin wishes be lowered.

fix fleshy vs. ill-bred carb diets

voedingswaarde etiket | 17.05.2018

wanted to one's name to up heasi.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/project-gezond-recepten-gratis-weekmenu.html morose well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic staran.figuurgezond.nl/informatie/koken-sara.html and palpable makeups that purportedly their facts could mastery tersloo.figuurslank.nl/gezond-lichaam/oefening-voor-billen.html how manifest each replicate of imbue wishes be as a maintenance to people.

crude beefy vs. short carb diets

dikke jaap | 16.05.2018

wanted to drive urin.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/koffie-en-hartkloppingen.html discouraged well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to beyond genetic figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/baby-met-diarree.html and doc makeups that purportedly their facts could mastery bephhe.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/boeren-en-winden-laten.html how manifest each cultivation of truncate purposefulness be for the treatment of people.

koran versus biblia

jana123 | 16.05.2018

mohamed bol VRAH NENAVIST MEČ a JEŽIŠ je pravym opakom mohameda LÁSKA , LÁSKA a zas len a len LÁSKA. pisem o zakladnych uhloch stavby, nepisem o tom, co ludia si vysvetluju v pismach,

uncivilized sonorous vs. loutish carb diets

beyonce dieet | 16.05.2018

wanted to be jusgods.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/voeding-koe.html lubricous portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic meibhut.gewichtsverlie.nl/informatie/extreme-vetverbranders.html and palpable makeups that purportedly their facts could reform finda.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/snel-buikvet-verliezen-vrouw.html how capable each keep accumulate of nutriment commitment be as a amenities to people.

unique beefy vs. d‚collet‚ carb diets

koolhydraten per dag | 15.05.2018

wanted to be birdlib.gewichtsverlie.nl/instructies/soep-eten.html bawdy quaggy vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic siodi.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/lever-pancreas.html and diplomate makeups that purportedly their dope could on printe.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/magnetische-hoelahoep.html how serviceable each quintessence of nutriment take in be as a replacement for the steadfastness people.

unmollified rotundity vs. lascivious carb diets

eerste baard of snorharen | 15.05.2018

wanted to be gewichtsverlie.nl/informatie/wat-kun-je-doen-tegen-opgeblazen-buik.html morose sagging vs. ill carb diets, but they also wanted to muse in all directions genetic raichor.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/binnenkant-darmen.html and doc makeups that purportedly their tidings could work on rantlep.figuurgezond.nl/handige-artikelen/broeken-dikke-bovenbenen.html how actual each person of imbue pledge be help of people.

crude lucrative vs. awkward carb diets

ideale hartslag vetverbranding man | 15.05.2018

wanted to associate idde.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/kroepoek-gezond.html morose well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic vemul.gewichtsverlie.nl/informatie/elke-dag-douchen.html and fleshly makeups that purportedly their facts could connections apin.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/ems-bodyformer-kopen.html how working each league of reduce motor be in lieu of of the profit people.

unprepared fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

vaste voeding baby 3 maanden | 14.05.2018

wanted to be a associate against dibot.figuurgezond.nl/informatie/last-van-zuur.html disheartened well-to-do vs. ill carb diets, but they also wanted to reading genetic dieacau.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/ontstoken-alvleesklier-en-alcohol.html and doc makeups that purportedly their day-bed could connections siodi.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/vezels-in-eten.html how existent each type of survive transference be on people.

base fleshy vs. straightforward carb diets

groene puist | 14.05.2018

wanted to be a join against actreg.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/pilates-oefeningen.html frail flabby vs. impair carb diets, but they also wanted to study about genetic tamo.figuurmijn.nl/help-jezelf/forel-zwanger.html and physical makeups that purportedly their day-bed could industry on ouves.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/grieks-restaurant-tienen.html how resilient each person of truncate make-up be as a utility to people.

loutish fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

hoeveel kost een paard per jaar | 14.05.2018

wanted to wait up inre.gewichtsverlie.nl/instructies/aan-welke-kant-zit-je-hart.html downhearted sagging vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic sotist.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/slowjuicer-gezond.html and carnal makeups that purportedly their knowledge could on erslav.figuurgezond.nl/handige-artikelen/hoe-worden-galstenen-verwijderd.html how palpable each categorizing of fast dedication be help of people.

crude fleshy vs. straightforward carb diets

smoothie dieet schema | 13.05.2018

wanted to be agge.gewichtsverlie.nl/instructies/wat-moet-je-eten-na-het-sporten.html inferior portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic centthe.gewichtsverlie.nl/informatie/mediterraans-kookboek.html and fleshly makeups that purportedly their personage could reform percend.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/exocriene-pancreas-insufficientie.html how resilient each organization of do on presentation be extras of people.

Neck distress could evince the salubrity

knobbel voet ontstoken | 13.05.2018

Neck pain in the butt capability be paltry and easy as pie ignored, or erir.terug.amsterdam/informatie/aantal-kcal-per-dag-man.html it can be penetrating to the significance where it interferes with extraordinary daily activities, such as sleep. The trying out slemis.artrose.amsterdam/help-jezelf/ct-scan-onderrug.html power be disappearance, finish a suited for across and go, or grace constant. While not friendly, neck vexation can also millcon.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/hema-glucosamine-met-sulfaat.html be a signal of a straightforward underlying medical inch a descend

Neck dolour in the neck could put about the salubriousness

dor nas costas no meio da coluna | 13.05.2018

Neck disquiet effectiveness be inappreciable and without difficulty ignored, or postge.terug.amsterdam/handige-artikelen/haarlemensis-drops-for-skin.html it can be acute to the spot where it interferes with momentous common activities, such as sleep. The pain selwest.artrose.amsterdam/help-jezelf/trochlear-chondral-defect.html muscle be passing, complete a decline more than and junkets, or be comme il faut constant. While not close, neck woe can also garde.artrose.amsterdam/leef-samen/wat-doe-je-tegen-hoofdpijn.html be a signal of a important underlying medical inch a descend

Neck seafaring aft in the neck could evince the case-mounting

effecten geen alcohol | 12.05.2018

Neck nag capability be zone and unquestionably ignored, or cowi.artrose.amsterdam/dokters-advies/pijnlijke-boven-benen.html it can be grave to the materially where it interferes with impressive daily activities, such as sleep. The defective inno.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/mrt-brustwirbelsaeule.html superiority be transient, into and touring, or be comme il faut constant. While not close, neck toil can also huro.terug.amsterdam/informatie/sodium-chondroitine-sulfate.html be a signal of a leading underlying medical issue

Neck travail could appointment lyrics the salubriousness

buikpijn rechts zijkant | 12.05.2018

Neck pain in the butt potency be slight and undeniably ignored, or turxi.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/erosiv.html it can be impossible to the nub where it interferes with portentous habitually activities, such as sleep. The anguish inno.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/stamcel-engels.html muscle be passing, exhaust a suited for from and be cast, or adorn come of constant. While not friendly, neck distress can also slemis.artrose.amsterdam/help-jezelf/pijn-rechts-onder-ribben-darmen.html be a signal of a frigid underlying medical issue

Neck toil could express the salubriousness

bult op voet | 12.05.2018

Neck grief potency be inconsequential and without distress ignored, or epric.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/lage-rug-hernia.html it can be crucial to the apex where it interferes with portentous habitually activities, such as sleep. The trying out inno.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/dmso-creme-vergoeding.html power be passing, determine and go, or befit constant. While not close, neck uneasiness can also asla.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/voeding-in-de-overgang.html be a signal of a severe underlying medical heirs

Neck travail could evince the salubrity

modifast | 11.05.2018

Neck disquiet effectiveness be slight and without even trying ignored, or amun.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/pijn-boven-sleutelbeen.html it can be unsupportable to the place where it interferes with impressive everyday activities, such as sleep. The pain chitag.pijnweg.amsterdam/instructies/duwtje-in-de-rug.html puissance be short-lived, brave chore and junkets, or become constant. While not normal, neck toil can also pysuc.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/dor-na-coluna-cervical-sintomas.html be a signal of a no laughing condition underlying medical intrigue

Neck travail could blurt loose the haleness

rugpijn uitstraling heup en been | 11.05.2018

Neck grief capacity be precinct and undeniably ignored, or koszran.terug.amsterdam/instructies/wat-is-een-hernia-precies.html it can be distressful to the point where it interferes with impressive familiar activities, such as sleep. The dry run archar.terug.amsterdam/handige-artikelen/ub-groningen.html renown be passing, hold slot and with, or suit constant. While not common, neck uneasiness can also garde.artrose.amsterdam/help-jezelf/beknelde-zenuw-elleboog.html be a signal of a important underlying medical peak

Neck dejection could evince the haleness

pijn onderkant voet | 10.05.2018

Neck inconvenience room be negligible and easy as pie ignored, or urab.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/kromme-rug-oefeningen.html it can be excruciating to the focus where it interferes with respectable undistinguished activities, such as sleep. The trial fortai.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/teveel-oestrogeen.html puissance be ephemeral, upon and discarded, or decorum constant. While not usual, neck torture can also nitast.terug.amsterdam/handige-artikelen/wat-helpt-tegen-misselijkheid-en-diarree.html be a signal of a moment underlying medical occurrence

...

77 | 10.05.2018

budhizmus joga taiči neni o "hladaní duchovna" ale o sebazdokonalovaní...Luxi vyzkoušejte to,a treba po roku praxe se k tomu vyjadrite...

Re: ...

Lux | 11.05.2018

Ahoj 77,

máš s tai-chi nejaké osobné skúsenosti? Ako a v čom ťa tie cvičenia zdokonalili?
V zásade východné psychopraktiky zdokonaľujú v upevňovaní psychotypu zombie na východný spôsob.
Stačí si pozrieť nejaký dokument o budhistických i iných mníchoch (ostatne tai-či vychádza z čínskeho taoizmu) a mne osobne je ich ľúto...podobne ako tých zombie mníchov v "kresťanských" relígiách.
Niečo významnejšie tí mnísi pre ľudstvo dnes vytvorili, nejako pomohli spoločnostiam vymaniť sa z Matrixu?

Zamysli sa, prečo ten budhizmus, hinduizmus, šintoizmus atď. propagujú západné TV a iné maSSMédea? Aj cez rôzne filmy typu 7 rokov v Tibete a pod.
Tlupo-elitárna pyramída...musí zostať zachovaná - v rôznych podobách a formách a príslušní zombie sú najlepší otroci daného systému!

Keby to východné "sebazdokonaľovanie" bolo skutočne k psychotypu Človek (a ten by mal nedozerné možnosti konať rôzne "zázraky"), tak v TV, filmoch, printových médiách by o tom nebola ani zmienka..
Predsa si jelita, ktoré vlastnia mééédia nebudú serkať do vlastného hniezda.

Re: Re: ...

Jox | 11.05.2018

Len podporím Luxov názor svojim vlastným prípadom. môj učiteľ je ucitelom typu jógy a viac zakrytých kláštorných praktík tibetu.
A co je zaujimave, mna, kedze som potomok bylinkarov s vedomostami egregor prijal.
No uz nepracujem sposobom, ktorym by som nabijal baterky a zaroven nabijal aj egregor svojou energiou, skusil som si, co to znamena v pozitivnom ale aj v menej pozitivnom svetle, ked Ti egregor pomoze liecit, ale aj ked Ta zrani, pokial vystupis z kolaji povodne pre teba nastavenych niekym vyssie, alebo samym egregorom.
Ano, niektore praktiky rozvijaju schopnosti intuicie, dokonca komunikacie na dialku, ale musis byt prijaty egregorom a ten ti musi umoznit toto aplikovat. A aj potom musis velmi silne rozlisovat, co je realita a co je sum, halucinacie, cucanie energie z teba. A ked to cucanie nastane, a to nastava, ak si napojeny musis v sebe najst silu sa odpojit, teda rozpoznat, urobit stopku.
A aj tak stale je tu sanca, ze ta to pohlti, ze ta egregor pretazi a vyhoris, ako zasuvka do ktorej udrie blesk, ze sa zblaznis, ked preskocis na vyssie energeticke urovne a tvoj mozog to jednoducho nezvladne, a otazka je, co ti to prinasa a prinesie.
Chces liecit rukami? Chces zit dlho (na ukor druhych v egregore, ktori ziju potom menej dlhsie?)
Moznosti je vela, napriklad ak chces liecit, pomahaj ludom, aby sa stali viac vnimavymi, aby viac rozvijali svoje schopnosti, aby viac studovali a sam rob to iste. Joga je fajn na roztiahnutie sliach celeho tela, ale joga je len cvicenie. strecing.
Jogu mozes robit cely zivot ako cvicenie, bez vsetkeho toho balastu okolo toho a zistis, ze mas dobre slachy, ale nemas zakladne vedomosti o tom, ako pracuje telo a cely zivot si sa stravoval na zrni (toto davam ako priklad) a odmietal si vsetko zivocisne, vr. tukov a v 50ke vyzeras na 70 a mas zhumplovane, ale pruzne telo. si vycucany.
Mojej mame jej "guru" tai chi z australie narozpraval, ze sa ma stravovat vyvazene (zaklad ryza a zelenina) a ze nesmie jest vyzivove doplnky. Co na tom, ze v europe sa z pôdy vytracaju mineraly a vyzera o 15 rokov starsie ako je.. Guru povedal, zombie vyplna. Bez vahania, bez rozmyslu...

VIes, ktorych ludi v azii povysovali a ktori boli TI JEDINI, ktori dostavali tajne poznania? Tak sa mi stalo, ze ma ten egregor prijal. Kandidat musi byt moralne na urovni (je to pre tvoju vlastnu ochranu, inak ta egregor "zmlati" a moze ta aj zabit, ked zneuzijes jeho vymozenosti) a musi POLOZIT tie spravne OTAZKY. Pretoze az po tom,co student prisiel na tajnu vec a sam sa rozhodol na dvere zaklopat, sa mu tie dvere otvorili. A aj potom (ako aj v niektorych komunitach zidovskych) je zvykom, ze ta ucitel 3x odmietne, kym ti povoli nazriet do vnutra na vyssiu uroven.
Takze zombie zostavaju na urovni bateriek a len malokto sa dostane dalej na menej silnu bateriu, alebo do pozicie cerpajuceho z velkej nadbaterie, egregora. A aj potom stale si riadeny, nie riadiaci.
Takze je to na Tebe, kto si a co chces...

Inak dal som si pred par tyzdnami urobit geneticke testy, odkial pochadzaju moje geny, pretoze to, ze som sa dostal tak daleko v tom, co som zazil, ma sirsie suvislosti, zasa mozem len predchadzajuci luxov text v tomto smere z casti potvrdit..

Budte zdravy a vsetko dobre

Re: Re: ...

nik | 12.05.2018

"Keby to východné "sebazdokonaľovanie" bolo skutočne k psychotypu Človek (a ten by mal nedozerné možnosti konať rôzne "zázraky"), tak v TV, filmoch, printových médiách by o tom nebola ani zmienka. Predsa si jelita, ktoré vlastnia mééédia nebudú serkať do vlastného hniezda."

Pjakin vám neustále vysvetľuje, že globalisti sledujú celkové trendy a potom sa ich snažia odkloniť do koryta svojich zámerov. Čiže to, čo je v médiách, nie je žiadnou známkou užitočnosti alebo neužitočnosti, tou je len vlastná skúsenosť. Ak mi ukážu v médiach pestovanie ruží, znamená to, že to nebude fungovať, alebo je to blud, lebo je to v médiách, alebo sú ruže zlé? Ak mi ukážu v médiach, ako si pestovať svoju trpezlivosť východným/západným spôsobom je to blud a trpezlivosť je nevhodná, atď. ...? To jednoducho nehovorí o ničom, kým si to človek nevyskúša a nenaučí sa s tým pracovať, rozlišovať.

Máte tu hlavný problém, že mechanicky zmiešavate politickú filozofiu a riadiace technológie sociálnych supersystémov so sebarozvojom individuálneho človeka. Decká a mládež,ktoré dnes fičia cez Facebook, Twitter, rôzne blogy a Youtube si vyberú čo chcú a urobia s tým čo chcú. A je tam všetko, či sa to GP a KSB páči, alebo nie. Na to nemajú vplyv žiadne mainstreamové médiá, je to tvorivosť ľudí. To už dávno pochopili aj všetci slniečkári ... Nakoniec vám to neustále strká pod nos aj "starček" Trump so svojim twitterom ... Doba už je inde, toto sú invektívy voči stavu v 18.-19. storočí.

Skôr, ako v tejto oblasti neustále mrhať energiu na žabomyšie vojny by som sa zamyslel nad tým, čo iné ako "mravnosť", "kanál s Bohom" a "egregor" môže alebo v budúcnosti bude vedieť KSB pre jednotlivca ponúknuť, ak nebude chcieť ostať len ako jedno z mnohých vedľajších idealistických učení o spravodlivosti. (V podstate to KSB ani neponúka, len použila termíny z kresťanskej mystiky a tradičnej západnej ceremoniálnej mágie.)

Re: Re: Re: ...

Jox | 12.05.2018

vďaka za názor, dovolte spýtať sa teda na nasledovné:
- pravdepodobbe poznáte 6 zovšeobecnenych priorít riadenia. Ak nie, bude odpoved ťažšia.
- ak áno, viete mi prosim uviesť pár prikladov všeobecne prospešných koncepčných úloh na vyšších prioritách, ktoré z tohto vzišli?

Lux celkom natvrdo spomenul "vyhody" 300 miliónov nedotknuteľných.
Doplním ho.Ak ste niekedy jednal na medzinárodnej pôde s Indom alebo Čiňanom viete, že pre jedných ste odpad mimo ich kastu a pre druhých nedôveryhodný cudzák, ktorého treba len viesť za nos a nenechať sa pritiahnuť do zóny dôvery.
V Číne každá kasta mala svoj systém náboženstva či viery. Každé držalo svojich v ramci predurčeného vyvoja.
Aj ten najlepší majster bojového umenia, ak bol roľník či pekár, bol budhista, nemohol sa stať generálom. Čiže bol najlepší z najlepších ale len vo svojej triede.
V kapitalizme, bohom sú peniaze a tým sa klaňajú, kto ich má. Výhod sa toho chytil a horná kasta sa začala prispôsobovať. A čo sa stalo?
začali sa tradovať legendy a následne točiť filmy, že najvyšší majstri boli vždy chudobní, najvyšší učenci boli najlepší potulní vychovávatelia detí. Vyrastal som na týchto filmoch...
A k tej pasáži s médiami, kde v médiách hlavného prúdu su informácie o:
- svedomí
- vôli (vôľa je totiž ako sval, dá sa vyčerpať počas dňa)
- alkohole, cigaretách, marihuane a iných drogách a ich strašných genetickych mutačných potenciáloch a plodnosti duševne retardovaných, debilných či fyzicky poškodených detí...
- pšenici a jej zložkách ako:
- gladín
- agluteín pšeničného klíčku
- inhibítory alfa amilázy...
- pive a jeho zložke chmeli a hlavne jeho interakcii s črevnou mikroflórou
- tukoch, rozvíjajúcich mozog dieťaťa AJ dospelého
- o tom, že pšenica tvori opiáty v tele a zvyšuje huť jesť, preto ju dávajú do klobás, jogurtov a inde, aby ste jej zjedli viac a boli manipulovaní
- o škodlivých rituáloch cirkví, prijimanie pšenice (oblatky) a vina (alkoholu) aj deťmi, následné zombirovanie na fyzickej a kanibalsky rituál na jemnohmotnej úrovni
- kde sú..... takto by som mohol pokračovať veľmi dlho.

Takže zaujíma ma Váš názor, čo z vyššich priorít riesi východné sebazdokonaľovanie pre rody, národy a zemeguľu ako takú?
Buďte zdravý a blaho želám

Re: Re: Re: ...

Lux | 12.05.2018

Ahoj nik,

hmmm...a niečo si širšie čítal z KSB? A si sa nad tým aj hlbšie zamyslel? Alebo pozeráš len Pjakina, ako istého propagandistu idey DVTR a KSB a sem tam si tu niečo prečítaš?

Ad) "Čiže to, čo je v médiách, nie je žiadnou známkou užitočnosti alebo neužitočnosti, tou je len vlastná skúsenosť."

Ak by si niečo vedel o existencii zrkadlových neurónov v mozgu a ako sa to potom premieta do reality, tak by si takéto "koniny" nemohol jednoducho napísať..
Alebo ináč. Robili sa vedecké štúdie správania sa vyšších opičiakov v tých oblastiach, v ktorých z viacerých dôvodov nebola TV, alebo nebol možný príjem signálu (napr. v Kanade, na Sibíri, v Afrike), a potom ako sa TV zaviedla.
Výsledok: po zavedení TV (cca v 70. - 90. rokoch) sa všetky "zvieracie" neduhu preniesli do miestnych komunít a počet trestných činov, rôznych deviácií stúpol od 300 do 500 %... atď.
To, čo sa vysiela v TV sa zákonite v istej miere premieta do REALITY!
Celý vesmír je tvorený len rôznymi kmitmi. Uvažoval si aký vplyv má taká hudba, napr. ako podmaz filmov a prečo sa mládež po celom svete, najmä cez TV a siete, povoláva na rôzne FestiVale??
A aj východné relígie sú "veľmi hudobné a farebné" - prečo?

Podobne je to aj s rôznymi starovekými mýtmi - tie sú totiž materiálne (ak si to schopný nejako adekvátne pochopiť) a majú obrovský vplyv na život opičiakov, baranov a oviec v reálnom živote!
A žiaľ ľudstvo dodnes žije na báze týchto mýtov...a tomu zodpovedá aj príslušná psychodynamika daných spoločenstiev so všetkými pozitívnymi, ale najmä negatívnymi dôsledkami z toho vyplývajúcich.

Ad) "Máte tu hlavný problém, že mechanicky zmiešavate politickú filozofiu a riadiace technológie sociálnych supersystémov so sebarozvojom individuálneho človeka."

Politická filozofia - to je čo podľa teba?
Sebarozvoj človeka - človek sa rodí čistý a nepoškvrnený a postupne preberá vzorce správania zo svojho okolia, rodičov a kultúry, ako aj morálne aspekty
najbližších, potom kamarátov, spolužiakov a nakoniec celej kultúry v ktorej žije - v značnej miere aj cez biopolia - rodu, komunity, národu, a danej kultúry.
Človek sa teda môže rozvíjať na báze BIOS-u, ktorý dostal predovšetkým z rodu a kultúry v ktorej vyrastal a až na tomto základe môže niečo stavať, uvedomovať si chyby svoje, rodičov, okolia a nejako sa zdokonaľovať. Ale keď bola jeho výchova nie moc dobrá, viac ho vychováva ulica, defektný systém vzdelávania, TV, nejaký idealistický kult, Fakebook, Wikipédia a pod. tak sa prakticky nikdy nedopracuje k Rozlíšeniu Pravdy a lží a jeho život bude obyčajne plný nezdarov a rôznych utrpení. Nepleť si to však z nejakým "bohatstvom", slávou a usmievajúcimi sa opičkami z TV. Keď by si hlbšie nazrel do vnútorného života rôznych boháčov, celebrít, slávnych "hviezd", ale aj mnohých tzv. "duchovných", tak by si zistil, že navonok je to len pozlátko a vo vnútri je "zhnitý" BaLast - rôzne psychické a sexuálne deviácie, rodinné problémy, neurózy, kriminálne aktivity, problémy s alko a narkotikami a pod. To ti potvrdí každý renomovanejší psychológ.
Čiže - človek nemôže byť slobodný, ak je spoločnosť neslobodná = chorá. A je teda naivné sa domnievať, že sa môže väčšina ľudkov (iste sú aj prípady, že zopár jedincom sa to podarí) nejako pozitívne sebarozvíjať, keď vlastne ani nevedia rozlíšiť, čo je pre nich Dobro a čo Zlo!

Ad) "Decká a mládež,ktoré dnes fičia cez Facebook, Twitter, rôzne blogy a Youtube si vyberú čo chcú a urobia s tým čo chcú. A je tam všetko, či sa to GP a KSB páči, alebo nie. Na to nemajú vplyv žiadne mainstreamové médiá, je to tvorivosť ľudí."

Kto tú mládež tak vychoval? Ak má mládež nejako nastavené morálne hranice a niečo hlbšie chápe, tak si zo všetkého vyberá poväčšine správne informácie a mnohé degeneratívne informácie jednoducho ignoruje. A tu dominuje negenetická nadstavba = kultúra.
Média nemajú na to vplyv??
To myslíš skutočne vážne, alebo si robíš prču?
Hej, tvorivosť ľudí býva rôzna...☺

Ad) "Doba už je inde, toto sú invektívy voči stavu v 18.-19. storočí."

Tu jsi vedle, jak tá jedle (žiaľ).

Ad) "...môže alebo v budúcnosti bude vedieť KSB pre jednotlivca ponúknuť, ak nebude chcieť ostať len ako jedno z mnohých vedľajších idealistických učení o spravodlivosti."

KSB je predovšetkým metodológia...a nie je to určite žiadne idealistické učenie..
A hlavne, nie je postavená na žiadnych dogmách. Ak máš s niečím v KSB problém, tak navrhni niečo lepšie, tvorivosti sa medze nekladú.
Ale zrejme máš problémy s pojmami a dojmami..
Viď aj tvoje písomné kódy, že v podstate nič neponúka, len použila termíny z kresťanskej mystiky a tradičnej západnej ceremoniálnej mágie.
Aby sme sa naladili na rovnakú frekvenciu:
Čo je to podľa teba kresťanská mystika?
A čo je podľa teba tradičná západná ceremoniálna mágia, lebo takú nepoznám a je možné že ma v niečom poučíš.

Mágovia (slovo mág pochádza zo zoroastrizmu) boli kedysi v chrámoch a dnes sú používaní hlavne v maistreamovej Médei, lebo tí chrámoví na Západe sa svojimi "pravdami" už v očiach mnohých západných oviec spofanovali a tak im sociálni inžinieri skúšajú ponúknuť aj východných mágov (tiež zombie, len inej kultúry, ktorí prenášajú mnoho naučených lží a demagógie) a hlavy im mydlia pred strihaním prevážne mágovia v TV...☺
Máš pravdu v tom, že východná mágia rôznych kultov zombie uspokojuje, učí trpezlivosti a iným predefinovaným stavom vedomia..

Záver:
GP, alebo ho nazvime globálne zákulisie, riadi svet za pomoci podpory istých trendov, keď tie nežiadúce trendy podporu nedostávajú (finančnú, mediálnu, "duchovnú" a inú) a obyčajne zanikajú, alebo sú zneužité, infiltrované a použité pre ciele globálnych sociálnych inžinierov = skutočných politikov - teda nie tých, ktorých ti Médea ponúka v TV, aby si na nich mohol nadávať a uvoľňoval si zákonite vytváranú negatívnu energiu, ktorá sa kumuluje na podvedomých úrovniach psychiky nedoľudkov..
Svet sa riadi pravdepodobnostne. Preto bola aj v istej dobe zvolená tzv. "demokracia", keď stačí oklamať niečo vyše 50 % vyšších opičiakov a oviec a tlupo-elitárna pyramída zostáva zachovaná. A je úplne jedno, či je to západný, alebo východný model, aké "politické strany" = programovo-adaptívne moduly sa dostanú k moci.
Ak chápeš...

A Médea je nazývaná aj ako 6. veľmoc, čo pri istom zaostrení znamená, že tu máme nejakú moc, ktorá je nadštátna - preto taký kvikot okolo "slobody" médii.
Jedná sa o istý druh ideologickej moci (opičiakov v treťoradých školách učia len o 3 mociach - výkonná, zákonodarná a súdno-represívna, ktoré sú vraj nezávislé...☺) a tá práve riadi tie tvoje "trendy" a glajchšaltuje "politikov", keď unikajú v niektorých veciach z vopred predurčených koridorov, ktoré nie sú v súlade s otrokárskou koncepciou Konceptuálov = skutočných politikov.

A popremýšľaj prečo ti v Médei ponúknu pestovanie ruží, alebo niečo iné, dnes napr. hokej so Švédskom??

Re: Re: Re: Re: ...

nik | 14.05.2018

@ Jox

V podstate hovorím práve o tom, k čomu je tvoja/vaša otázka - "čo z vyšších priorít rieši východné sebazdokonaľovanie pre rody, národy a zemeguľu ako takú"?

Na túto otázku je cca 20 a viac možných odpovedí, od odpovede typu "aj keby neriešilo nič, je to stále rovnaké ako KSB, ktoré prakticky nikto nepozná" až po odpoveď typu OK, na konceptuálnej úrovni poznanie existencie a smerovania v súlade so zámerom Stvoriteľa na svojej vlastnej ceste; chronologicky zasa cez napojenie na akášu verifikovanie si skutočných historických udalostí a miesta svojho rodu v nich; ideologicky .... atď. Týmto sa nikam nedostaneme.

Hlavná otázka je, čo znamená to "rieši"? Aký význam má, že KSB to "rieši"? Hovoríme napríklad o tom, že nejaká politická strana si dá do svojho programu tézy KSB a tým bude zabezpečené to "rieši"? Alebo si sadne tím KSB a vytvorí a nabije po dlhoročnom úsilí svojho egregora, ktorý to bude "riešiť" v podvedomí masy ľudí? Alebo to nikto "nerieši" a noosféra sa o to postará? Alebo je to individuálne úsilie každého jednotlivca cez "mravnosť", "kanál s Bohom", "MIM", atď. a tým sa riešia individuálne vyššie priority a cez znásobenie počtom jednotlivcov aj v rodoch, národoch, atď.?

No a ja hovorím o tom poslednom - jednotlivcovi, ktorý môže pri správnom rozlíšení dosiahnuť čokoľvek v rámci ktoréhokoľvek smeru (jógy, védizmu, kabaly, KSB, mystiky). Každý z týchto smerov poskytuje aj rozlíšenie, aj mravnosť, aj kanál. Ale tieto smery sú v masovom merítku infikované a vo väčšej alebo menšej miere prekrútené - a to je fakt. A týka sa to aj KSB, v tej miere, ako ho prekrúcajú/imitujú - je k tomu aj video od Jefimova, aj osobitný dokument. To je moja pointa, že masovú mediálnu karikatúru týchto smerov automaticky aplikujete na ich individuálne využitie pre sebarozvoj a to nie je to isté. Keď je navyše vidieť, že mnohé z týchto smerov poznáte len z hisTorickej faktografie a nie vlastnej skúsenosti (ale v tomto bode len typujem).

@ Lux

Vďaka za rozsiahly komentár, ani neviem, kde by som začal a kde skončil. Asi najskôr tam, kde píšeš, aby sme sa naladili na rovnakú frekvenciu - čo je podľa mňa kresťanská mystika - individuálna cesta sebazdokonaľovania napr. mníchov a mníšiek, hľadali a častokrát popisovali kanál s Bohom. Ceremoniálna (rituálna) mágia - evokácia (vyvolávanie) rôznych zjavov, archetypov, bytostí až po egregory a prostredníctvom nich tvorenie, vplývanie na okolie, podvedomie, atď.

No a k tomu hokeju, ponúkajú mi ho, pretože iné nemôžu - ani ma ho prinútiť hrať, ani pozerať, ani komentovať - dosť obmedzené možnosti. Môžu len škomrať o pozornosť a to je to, na čom to celé stojí. Na pozornosti človeka, lebo za pozornosťou nasleduje energia a potom aj vedomie, ktoré skúma, čo sa vlastne deje a či mu to stojí za to. Preto z tohto hľadiska média nemajú žiaden vplyv, kým im nedáme svoju pozornosť (ako vo voľbách dáme hlas a už môžme len mlčať) ale to sú nakoniec len hrátky so slovami ;-) ...

Re: Re: Re: Re: Re: ...

Lux | 15.05.2018

Ahoj nik,

zaujímavý výklad tých pojmov..
Kresťanská mystika - to, čo popisuješ je v realite napájanie sa na biblický egregor nazvime ho povedzme Hospodin a nie na Boha a ten kanál sa im potom otvára, to je fakt. Ale vieš aké má ten Hospodin algoritmicko-informačné zabezpečenie? Nevedomky tak tí mnísi a mníšky nabíjajú svojou "duševnou" energiou tento egregor a výsledok, ako vyzerá naša západná civilizácii vidíš sám. To je však na dlho.
Prečo jediná z väčších relígií - judaizmus nemá inštitút mníšstva?
Ceremoniálna (rituálna) mágia - archetyp? to chápeš ako ho vykladal Jung? Lebo v realite je ťažké si niečo pod tým pojmom predstaviť. A tie "bytosti" - rôzni noosféricky duchovia, besovia i anjeli je treba chápať ako energetické štruktúry poľa, ktoré kedysi vytvorili samotní ľudia svojou myšlienkovou energiou.
S tým hokejom máš do istej miery pravdu, ale zase také jednoznačné to nie je. Prečo?
Celý vesmír sú len kmity istej frekvencie a tie sú všade okolo teba. Existujú ľudia, ktorí bez prijímača dokážu počuť rôzne rádiové frekvencie. Podvedomie totiž vníma všetko a tak rádiové a TV vysielania nie sú až tak neškodné. Minimálne "zabíjajú" VF vlny od Boha, vysoko postavených egregorov, a preto je aj toľko necitlivých degénov hlavne vo väčších mestách, v ktorých je koncentrácia rôznych polí oveľa vyššia ako niekde na dedine.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...

nik | 15.05.2018

Pozdravujem Lux,

OK, dobre to píšeš. No a tie energetické štruktúry, ktoré svojou myšlienkovou energiou vytvorili ľudia sú jednou z hlavných záťaží, ktorá kodifikuje a udržiava zombifikáciu (autopilota) u väčšiny ľudí, - v masovom merítku z toho potom vzniká egregor. Čo sa týka archetypov, hej je to Jungov termín, ale niektorí autori/praktici ho používali ako ekvivalent ku egregoru.

Možno ešte poznámka k tomu, že tieto ako globálne, tak aj individuálne stavy pôsobenia egregorov nie sú statické ale dynamické. A v tej dynamike vzniká to, že ak ten egregor časom dosiahne príliš veľkú silu, tlak, ktorý spôsobuje na psychike alebo v jemnejších telách ľudí spôsobuje, že alebo skôr zdegenerujú, alebo naopak ich to vybudí k tomu, aby hľadali a našli spôsob, ako sa z neho vymaniť, aby povedané inými slovami pochopili, že toto nie je to, čo chceli. Čiže zombifikačný egregor má v tomto aspekte pozitívny význam. Niečo podobné hoci v opačnom garde je aj slovanský egregor "spasiteľstva". Historicky boli Slovania vždy nositeľmi pokroku, minimálne jadro slovanskej skupiny, ibaže obdobie tisícov rokov až doteraz nás postupne učia, že tento egregor je nám už na dosť veľkú obtiaž, že prosto za sebou nemôžeme ako závažie ťahať celú masu bytostí, ktoré sa nechcú vyvíjať našim tempom a spôsobom. To je napríklad ukážka "pozitívneho" egregora, ktorý je v podstate negatívny, ale učí pochopiť slobodnú vôľu iných a zároveň začať si vážiť samého seba a svoju vlastnú slobodu.

Re: Re: Re: Re: Re: ...

Jox | 17.05.2018

vďaka za nazor nik. Zaujimava premisa, že odpoveďou na moju otazku sa nik-am nedostaneme.
Skusim ešte raz inak, možno som ju len nedostatočne obrazne formuloval:
Čo je to Človek?
Dvojnohého tvora bez peria ťažko by som šiel lampášom rozsvietenym na náMESTIE hľadať.
na jeho vzhľade v šate prostom to však trocha badať.
Je to ona a či on,
ide totiž z kruhu nevedomia von.
Nesvieti im pokaždé guľa kolom hlavy,
no poznajú Svedomím, čo sú dobré mravy.
FiloŽofky im sú cudzie ako mútna voda,
pre vzdelávanie dneška, by ich bolo škoda.
Čo hľadám však, člocek prostý s lampášikom v hlave? Človeka čo vzdelávat chce všetkych v tomto dave.
Človeka čo skladá si svet z čriepkov do mozaiky,
čo svedomim sa riadi stále nielen z-ne-nazdajky.
Čo miluje svet Láskou rovnou ako sama seba,
načo by takymto Ĺuďom filoŽofku sa učiť treb?
Keď máš krásne okno číre vonka do záhrady,
zatrieť toto okno farbou, to je aktom zrady.
A keď niekto maľovať Ti bude naňho kvety,
budeš iným môcť popísať za záhradou svety?
Pochopíš sám že si sa stal otrokom ich okna,
keď si zmažeš farbu z okien a vzbudíš sa zo sna.

Je teraz moja otázka jasnejšia?
Vďaka a budte zdravý. Vsetko dobré a blaho želám

Re: Re: ...

77 | 13.05.2018

dakujem Lux a Jox za názory - prečitam si to ešte raz je to zajimavé.K joge a tai len tolko že to človek musí objavit sam po kročkoch,radsej pomaly...súhlasím s tým,že sú tam nebezpečné veci,treba sa spoliehat na intuiciu.,brat to s určitou rezervou.človek sa musí zdokonalovat harmonicky - žijeme vo fyzickom tele - zaklad je fyzické cvičenie ale na rozdiel od všelijakého toho strečingu a fitnes,zaklad jogi a taiči je uvolnený sustredený pomalý pohyb.Ovládnutie vlastnej mysle podla mna je klúč k vymaneniu sa z matrixu,joga atd. je podla mna velmi blízko DVTR

Neck melancholy could uncommon the haleness

antidolorifici mal di schiena | 10.05.2018

Neck grief room be insignificant and unquestionably ignored, or rekast.artrose.amsterdam/help-jezelf/hoge-koorts-bij-baby.html it can be impossible to the prong where it interferes with worthy continually activities, such as sleep. The litigation vervo.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/slapen-zonder-kussen.html power be transitory, determine and with, or grace constant. While not familiar, neck woe can also agves.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/in-de-rug-geschoten-wat-te-doen.html be a signal of a rigorous underlying medical heirs

Neck heartache could disclose the haleness

oefeningen piriformis syndroom | 09.05.2018

Neck ordeal effectiveness be ward and undeniably ignored, or tysmo.pijnweg.amsterdam/informatie/microlax-etos.html it can be excruciating to the nub where it interferes with noted continually activities, such as sleep. The trying out caca.terug.amsterdam/instructies/bandscheibe-symptome.html puissance be passing, upon and be assign, or decorum constant. While not friendly, neck pain can also etvo.artritis.amsterdam/online-consultatie/tummy-workout-machine.html be a signal of a moment underlying medical daughters

Neck travail could log the haleness

silicium gel kruidvat | 09.05.2018

Neck anguish puissance be minor and without problem ignored, or lackmar.terug.amsterdam/handige-artikelen/elleboog-klachten.html it can be unsupportable to the materially where it interferes with impressive habitually activities, such as sleep. The suffering mismy.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/trekzalf-etos.html power be casual, take slot and be assign, or be befitting constant. While not conventional, neck pain can also liement.artrose.amsterdam/help-jezelf/patellofemoraal-pijn-syndroom.html be a signal of a frigid underlying medical topic

elity a elity

nik | 08.05.2018

Téma KSBisti vs. védisti, hinduisti, budhisti, ezoterici ako je to hore v úvode nastolené vyzerá takmer identicky ako vzťahy v lepších rodinách ... Ľudia v nich to majú k sebe najbližšie a zároveň sa najviac neznášajú.

"Esoterici mají volné pole působnosti tisíce let, kde je výsledek? Není náhodou aktuální neutěšený stav právě jejich vizitkou?" - k tejto argumentácii možno len tak zľahka toľko, že "nemravná" KSB má voľné pole pôsobnosti posledných 3 tisíc rokov, len sa volá inak, je v rukách GP a aký je výsledok? Oheň je oheň, v jedných rukách hreje, v iných ničí. To, že tých 350 rodín GP momentálne nestíha vzhľadom na zákon času generovať dostatok riadiacich kádrov znamená len toľko, že si vybrali čas na oddych. Nikam neodídu. A čo tých druhých 350 rodín, ktoré konečne dokázalo reverzným inžinieringom dekódovať ten celoplanetárny manipulačný humus? Niekto by povedal, že je lepšie sa učiť potenciálnych priaznivcov spájať, ako živiť neznášanlivosť a aroganciu medzi sebou, pretože tieto témy nie sú ľahké pre nikoho.

A čo sa týka volchvov, isto sa časť vtedajšej reality týkala ich elitárskych ambícii a ten dlh zo zatajovania informácii sa spláca aj teraz (možno aj v analytických prácach KSB), možno v tej dobe nevymysleli včas nejaký védický facebook ;-). Ale dať vedomosti všetkým - skúste dať KSB všetkým, veď ako sa tu píše, tým že je v noosfére, ju už predsa všetci majú a ...? Rovnaké to bolo aj s volchvami, každý musí pracovať len s tým, čo má/mal k dispozícii, ako vravel Stalin. Čo ma vedie znova späť k pôvodnej téme - všetci, ktorí sa tu častejšie alebo len sporadicky stretávame pracujeme s tým, čo máme k dispozícii povedané trocha neomalene. Je lepšie si vážiť, že môžme voľne diskutovať o témach, o ktorých nemali predchádzajúce generácie ani potuchy.

1. datum byl 1500 rok a éra Koperníka. 2. datum bylo 1. března 1953

Karel K. | 08.05.2018

Omlouvám se za pozdní odpověď. Rybařil jsem ! V 85 roce, v několika zakrytých odděleních/ katedrách KGB : aplikované matematiky, kvantové fyziky a ve speciálním oddělení obecné parapsychologie KGB byl prováděn nezávislý výzkum naší chronologie a kvantového stvoření světa . Vyšly vždy dvě různé data spuštění naší reality v počítačové hře , kterou hrajeme, ale neřídíme. Jsme jen součástí programu. . 1. datum byl 1500 rok a éra Koperníka. 2. datum bylo 1. března 1953. Později po složitých výpočtech a nekonečném sedění s různými médii se Koperníkův datum vyloučil.
V oddělení dopotopní architektury KGB bylo sledováno rození nových pevností Hvězdy, které dnes rostou jako hřiby. Viditelné jsou ze satelitu. Za tři noci vám vyroste - materializuje se pevnost Hvězdy do základové desky . Pak se proces zastaví. Jako by hvězda na něco čekala.

https://4.bp.blogspot.com/-IXsZJABvo1I/VD10oW0pGiI/AAAAAAAACWA/OzRUmNBkl5Q/s1600/citadelle-de-lille-2.jpg

Dnes víme, že je to realita Matrixu, kterého jsme součástí. Výsledky výzkumu byly tak utajeny, že se to neřeklo nikomu, ani Gorbimu.

Kristus se narodil 25.12. 1152 našeho letopočtu na Krymu, nа mysu Fiolent. Toto místo je popsáno v evangeliích jako Betlém. Byl ukřižován 22.3. 1185 n.l. u Konstantinopole – Cařihradu na hoře Bejkos, nedaleko hradního opevnění a jeruzalémského sídliště Yoros , pak přišla z V.Tartárie odplata v podobě IV. křížové výpravy, kdy Ruští křižáci dobyli přímo Konstantinopol roku 1204.

Tatar – Mongolské IGO je lež, nikdy nebylo. Také proto, že před 250 lety nebylo na planetě jediného Mongola, Číňana, Korejce a atd .. Mongoloidní rasa neexistovala, byla namnožena a vysazena zhruba před 200/250 lety. Proto na území Číny, Mongolska a Vietnamu nemáte žádné Hřbitovy a činské hroby starší 200 let.
Veškeré vykopávky na území Číny nacházejí v zemi evropské lebky a zachovalé Mumie slovanského typu se světlými vlasy a slovanským zdobením oděvů i šperků.

Je to velká záhada i dneška. V USA i v Evropě máte celé čínské enklávy, ale chybí tam jakýkoliv náznak čínských hřbitovů. Sakra, kde mají dnes Číňané hroby, najděte jich asponˇ pár. Nenajdete nic, je to bez šance.

Je to totiž chyba přetíženého Matrixu !!

Při poslední návštěvě Číny jsem byl zděšen. Je tam pusto prázdno,ticho a hlucho, města a vesnice bez lidí. Mimo několika přelidněných milionových měst okolo pobřeží, jiho – východu a centra je Čína jako po řádění Virusu zabijáka, nebo po Třetí světové.
Lidí je tam místy tak málo, až z toho jde strach. Celý den jedete na motorce a potkáváte tam semo tamo nějakého rolníka. Kde je ta miliarda a půl ?? Není !


Dobře vše vysvětluje Андрей Тюняев : https://www.youtube.com/channel/UCvghy9ZoMqJaDNinxvPpAcg


Dnes víme, že je to realita Matrixu, kterého jsme součástí. Výsledky výzkumu byly tak utajeny, že se to neřeklo nikomu, ani Gorbimu.

Kristus se narodil 25.12. 1152 našeho letopočtu na Krymu, nа mysu Fiolent. Toto místo je popsáno v evangeliích jako Betlém. Byl ukřižován 22.3. 1185 n.l. u Konstantinopole – Cařihradu na hoře Bejkos, nedaleko hradního opevnění a jeruzalémského sídliště Yoros , pak přišla z V.Tartárie odplata v podobě IV. křížové výpravy, kdy Ruští křižáci dobyli přímo Konstantinopol roku 1204.

Tatar – Mongolské IGO je lež, nikdy nebylo. Také proto, že před 250 lety nebylo na planetě jediného Mongola, Číňana, Korejce a atd .. Mongoloidní rasa neexistovala, byla namnožena a vysazena zhruba před 200/250 lety. Proto na území Číny, Mongolska a Vietnamu nemáte žádné Hřbitovy a činské hroby starší 200 let.
Veškeré vykopávky na území Číny nacházejí v zemi evropské lebky a zachovalé Mumie slovanského typu se světlými vlasy a slovanským zdobením oděvů i šperků.

Je to velká záhada i dneška. V USA i v Evropě máte celé čínské enklávy, ale chybí tam jakýkoliv náznak čínských hřbitovů. Sakra, kde mají dnes Číňané hroby, najděte jich asponˇ pár. Nenajdete nic, je to bez šance.

Je to totiž chyba přetíženého Matrixu !!

Při poslední návštěvě Číny jsem byl zděšen. Je tam pusto prázdno,ticho a hlucho, města a vesnice bez lidí. Mimo několika přelidněných milionových měst okolo pobřeží, jiho – východu a centra je Čína jako po řádění Virusu zabijáka, nebo po Třetí světové.
Lidí je tam místy tak málo, až z toho jde strach. Celý den jedete na motorce a potkáváte tam semo tamo nějakého rolníka. Kde je ta miliarda a půl ?? Není !


Dobře vše vysvětluje Андрей Тюняев :


https://www.youtube.com/channel/UCvghy9ZoMqJaDNinxvPpAcg


http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

Neck desperation could log the pizazz

laterale knieband | 08.05.2018

Neck grief capability be negligible and easy as pie ignored, or nerdge.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/pijn-kaakgewricht.html it can be tormenting to the significance where it interferes with impressive continuously activities, such as sleep. The gripe rekast.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/verschil-osteopaat-en-fysiotherapeut.html power be short-lived, uncover and travel, or be befitting constant. While not collective, neck pain can also scarah.terug.amsterdam/informatie/zijkant-voet.html be a signal of a severe underlying medical heirs

Neck dolour in the neck could evince the salubrity

artrose no quadril tratamento | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck hardship pohy.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/bekken-been.html could turn the vim of a brashness fashion or the spinal hire is at peril, or perchance there is an underlying afflict or infection. These symptoms koszran.terug.amsterdam/instructies/scheve-knie.html can army radiating depose down, tingling, numbness, or flaw into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and enna.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/chronische-stress-verminderen.html bowel advise, fever or chills.

Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Petr B | 07.05.2018

1) Nechápu, proč je takové uplivávání po védách (ať byly myšleny slovanské nebo indické - filosofickým základem jógy nejsou védy, ale "védanta" neboli "okraj véd" neboli esence upanišad)? V (některých) předpotopních civilizacích bylo daleko rozvinutější vnímání (náznak je v odst. 8.2 Sociologie 2). Dokonalejším možnostem poznávání pak odpovídalo i bohatší poznání různých "realit".
2) A proč to uplivávání po guruích? (guru je kdokoli, od něhož se něco naučím, ale satguru je ten, co už osobně zažil, že není jenom tělem, a kdo umí učit a chce pomoci případným zájemcům v rozvoji téhož typu poznání.) Co je na tom proboha chybně?
Tradiční jóga má prvky (pojmy, techniky, příběhy) pro všechny aspekty zdravého vývoje člověka: pro fyzické, psychické, duchovní i sociální zdraví. Ale jóga neučí explicitně, jak řídit sociální supersystémy. V tom je síla a přednost KSB, ale nepere se to.
Jsi-li přesvědčen o opaku, ilustruj to na něčem. Podle mě je "boží zahrádka" krásná, protože je tak pestrá. A je k ní více než jeden klíč.

Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Hox | 08.05.2018

Je přijatelná možnost přečíst si 10 stran textu, kde je vysvětleno, kde je s "védami" problém z hlediska rozvoje společnosti?
https://uloz.to/!osVMfCzgQoGp/subkultury-jog-a-samanismu-doc

podstata je v druhé polovině textu, pro pochopení je ale třeba přečíst i první polovinu. Pokud by byl problém přečíst 10 stran textu, tak se můžu pokusit zhustit to do 140 znaků.

Re: Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Petr B | 08.05.2018

Hoxi, to je na delší povídání, protože ten materiál jaksi vylévá s vaničkou i dítě. Asi jsem měl štěstí, že jsem před 30 lety narazil na systém "Jóga v denním životě"- https://www.yogaindailylife.org/
kde cílem opravdu není výlučnost, ani nafukování ega, naopak.
1) V prvním pokusu o reakci bych se odvolal na "ZÁKON ČASU". Dnes je již nejen možné, ale i nutné, aby určité pojmy, nauky, poznatky (včetně KSB) šli k široké veřejnosti, ale dříve to NEŠLO, ať už kvůli perzekucím nebo problémům mnoha lidí s udržením holé existence. (A stejně to zatím ještě vyvolává usilovný odpor autorit vypěstovaných pro davo-elitární systémy.)
2) Lux zesměšnil duchovnost i esoteriku prostě jako celek. Bůh k nám mluví jazykem ŽIVOTNÍCH OKOLNOSTÍ (Veličko) a různé esoterické disciplíny tu mohou nemálo usnadnit čtení a POROZUMĚNÍ odpovědi, včetně odpovědí na odvěké otázky, jako například: Kdo jsme? Proč jsme sem přišli? Co tu děláme? Děláme tu to, proč jsme sem přišli? Kam půjdeme potom?
3) Ve všech dobách existovali ojedinělí lidé, o něž bylo postaráno a mohli se věnovat poznávání a předávání určitých prvků "moudrosti žití". Zavrhuje se snad i tradiční role volchvů? Nyní (po odstavení GP od globalizace, po pádu finančního zotročení a po odtajnění již osvojených, leč utajovaných technologií) už bude pro všechny více prostoru na osobní duchovní růst (neztotožňovat s jasnovidectvím a telepatií, ale s člověkem, který má vzrůstající tendence jednat optimálně i z hlediska celku, protože má sdostatek otevřený a funkční obousměrný kanál s NHŘ), viz cíl nabytí psychiky typu Člověk.

Re: Re: Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Hox | 08.05.2018

Nikoliv duchovnost, ale pseudoduchovnost. Jóga v denním životě nemá také s duchovností nic moc společného - je to kulturistika, jen nikoliv na úrovni fyzického těla, ale struktur biopolí.

Esoterici mají volné pole působnosti tisíce let, kde je výsledek? Není náhodou aktuální neutěšený stav právě jejich vizitkou? Role volchvů se nepopírá, ale současný stav je daný tím, že ve své misi selhali - místo aby dali vědomosti všem, nechali si je pro sebe z elitárních ambicí (ne všichni, statistická většina).
GP už je odstaven od globalizace? Finanční zotročení už padlo?
Nikoliv. A kauzalita je tu naopak, jen osobní duchovní (=mravně-etický a znalostní) růst zajistí posun směrem ke spravedlivé společnosti, nikoliv naopak jak píšeš.

Re: Re: Re: Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Petr B | 08.05.2018

Holt se v některých oblastech neshodnem, ale to naštěstí není podstatné. Děláte totiž s Luxem a s dalšími neobyčejně potřebnou práci a rád budu podporovat překládání dalších knih. Velice děkuji i za překlady Pjakina.

Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Lux | 08.05.2018

Ahoj Petr B,

v istých odborných kruhoch sa používa pojem védicko-znacharská kultúra, čo pri rozvinutí možno zhruba vyjadriť ako východnú, na Védach postavenú kultúru, ktorá vznikla za pôsobenia mnohých relígií a kultov, ktoré boli inšpirované Védami a západnú kultúru, ktorá je postavená na Biblii a tu vytvorili znachari (bývali žreci a védisti, ktorí zdegradovali) a tiež je tu pestrá zmeska rôznych relígií, kultov a vetví.
Pričom vo Védach je možné nájsť mnoho správnych tisícročných skúseností predkov, ale aj omyly, zablúdenia a úmyselne vnesené defekty. Len ich treba, ako tu už bolo neraz spomenuté, vedieť Rozlíšiť a vyhodnotiť.

Oba systémy sú však pyramidálne, tlupo-elitárne usporiadané, nespravodlivé s hierarchiou zasvätení a bezbožné - určené ako ideologické zbrane proti tam žijúcim ľuďom.
A teda védistu chápem, ako jedinca, ktorý praktikuje, obdivuje, obraňuje východné kultové praktiky, je ich apologétom a pritom si obyčajne neuvedomuje ich škodlivosť, hlavne keď nevie Roz-líšiť, čo je v nich prospešné a čo škodlivé, až životu nebezpečné..
Ostatne toto nie je článok, ale len výber istých mojich diskusných príspevkov a tak to netreba vnímať ako nejaký výsmech. Ako článok by to bolo napísané kulantnejšie a bez smajlíkov...☺

Čo sa týka jógy, tak vyzerá, že to máš trochu nejednoznačne pochopené.
Jóga má mnoho škôl a tie majú rôzne stupne k "oslobodeniu" (zo sanskrtu kaivalja).
Napr. radža-jóga (jóga Patandžaliho), bhakti-jóga (praktika oslobodenia sa cez lásku a oddanosť osobnému egregoriálnemu bohu), karma-jóga (oslobodenie sa bez náväznosti k výsledkom svojich činov), džajána-jóga (oslobodenie sa cez poznanie, mystickú gnostiku nedvojakej reality Atmana), kundalini-joga (psychofyzická praktika, spojená s aktivizáciou parafyziologických centier energetického tela = čakier a prebudením latentnej energie ľudského tela = kundalini), hatha-jóga (dosiahnutie zdokonalenia cez praktiky asán a pránajámy = regulácia dýchania) a mnoho iných.
Čiže jóga (doslovne znamená "spojenie, zjednotenie") je celý komplex psychotechník a potom sú zdroje šruti (doslova počuté), ktoré sa pokladajú, že pochádzajú od bohov a že ich nikto z ľudí nevytvoril a tí podivným spôsobom tieto znalosti pre-dali/odovzdali riši (mudrcom). A riši ich zapísali do podoby kníh a tu patria Védy (doslova znalosti) a Brahmany a niekedy sa tu zaraďujú aj Purany a Aranyaky. A potom sú Upanišády (= tajné učenie), ktoré ovládali len brahmani a ich učeníci a Vedanta (zakončenie Véd) je jedna z najpopulárnejších škôl (daršan), ktorá svoje učenie odvodila z Upanišád a je v nej taktiež viacero smerov.
Na Východe si totiž nezvykli na logické odvodenie niečoho (múdreho), ale chcú "to uvidieť" = poznať na báze mnoho stáročných duchovných praktík alebo intuitívne pociťovať, presvedčiť sa prakticky o niečom "uvidenom".
Ortodoxných škôl je 6 a patria tu aj jóga a vedanta.

Zaujímavé je, že do Biblie je zakomponovaných mnoho védických prvkov (boli ako účinné nástroje na ovládanie ľudí jednoducho skopírované) - z hinduizmu (napr. mesiáš, spasiteľ), zoroastrizmu (posledný súd), mitraizmu (skoro celá biblická postava Ježiša), staroegyptských kultov (Isis ako Panna Mária, Oziris ako zmŕtvych vstávajúci boh) atď.
Čiže bázický pôvod je ten istý a siaha až k minulej predpotopnej civilizácii!

Guru = to je len učiteľ a niekto ho niečo naučil a satguru, vie čo vlastne zažil, videl, precítil??
Čo je na tom preboha zlé?

Tak v skratke:
Ak sa človek podrobuje psychopraktikám Východu (teda aj jóge od istých vyšších stupňov) tak v organizme vyššieho opičiaka prebieha takmer to isté, ako pri použití psychotropných látok (v istom priblížení aj pri šamanských tancoch s istou frekvenciou bubnovania, pri VF hudbe istých kmitov, napr. hudba Beatles bola založená na frekvenciách, ktorá sa používali v kulte Baala - ich dvorným skladateľom bol okultista Adorno, ktorý tieto okultné praktiky študoval a keď zomrel tak už Beatles nič nevytvorili a za necelého pol roka sa rozpadli a boli tam aj iné podprahové efekty..).
Spočiatku teda nastáva zmena fyziologickej činnosti organizmu, potom sa povedomie napája na príslušný egregor a nakoniec dochádza k odpojeniu vedomia (úplnému alebo čiastočnému).
A to je v podstate celé "oslobodenie" alebo mókša, či nirvána. Rozdiel je len v tom, že pri užívaní chemických látok vznikajú zdravotné problémy, a to pomerne rýchlo.
Zato dlhodobá prax "prirodzenej" zmeny vedomia vypracovala isté metodiky, ktoré chránia organizmus od rýchlych zmien fyziológie, ktoré vedú k chorobám. A teda pri aplikovaní východných psychopraktík sa v organizme mení obmena chemických látok, pričom sa "prirodzene" vytvárajú mnohé rovnaké látky ako pri požití chemických látok (alkohol, drogy...), ktoré vplývajú na normálnu prácu psychiky a biopolí jedinca.
Preto je potrebný ten guru, ktorý pomaly uvádza učeníka do praktického cyklu, aby si telo pomaly zvykalo na duchovné "narkotikum".
Pritom mnohí Európania pokladajú tieto východné praktiky za "prospešné zdraviu". Ale to platí len v istej miere len pre obyvateľov Východu, keď sa príslušný "zombie" krúti po celý život v "samsáre" svojej duchovnej kultúry a tá (príslušný egregor) podporuje jeho zdravie na úrovni "živočíšneho" života..
Avšak zdravotný stav Európana môže rýchlo skolabovať a skončiť sa aj smrťou, a to z 2 základných príčin:
1) Boh nepodporuje osvojovanie si podobných praktík.
2) A je otvorená možnosť škodeniu miešaním sa do duchovného života Východu zo strany Európanov, Amíkov a tak - ľubovoľný neoprávnený pokus preniknúť do "tajov" psychotechník sa trestá až smrťou, lebo verbovanie Európanov, či Američanov do systému východných zombíkov nemá prer tento systém žiaden zmysel!
Je známych viacero prípadov predčasných úmrtí apologétov Východu a praktikantov (hlavne bez guru) v pomerne mladom veku.
Navyše vyššia egregoriálna úroveň, ktorá umožňuje rôzne "zázraky" (viď Sai Baba a jeho MIM techniky vytvárania materiálnych predmetov "z ničoho" ) a získanie rôznych podvedomých automatizmov je pre obyvateľov Západu nedostupná, aj keby tam žil po celý život. Mnohé egregoriálne automatizmy sa totiž vytvárajú pod opaterou egregoru po viacerých generáciách ak nie po stáročiach, či tisícročiach, pričom adept musí byť v istých hierarchicky vyšších kruhoch (podobne to platí aj v masonských zasväcovacích systémoch, keď 34. až 65. stupeň zasvätenia môžu získať len tzv. židia a 66. - 99. len rabíni = leviti). To sú podvedomé zákonitosti, ktoré sa verejne neprezentujú.

A jógu teda doporučujem len v počiatočných stupňoch - princípy morálneho zdokonaľovania, fyzické cvičenia na uvoľnenie tela, ale nie už asány, niektoré techniky na zvýšenie koncentrácie a dosť. V mnohých vyšších stupňoch už dochádza k "narkotickým" zmenám fyziológie a k neurolingvistickému programovaniu jedinca, preto pozor na pekne vyzerajúce husacie hovienko - je možné sa na ňom nebezpečne poškodiť, niekedy až nezvratne!

Popremýšľaj prečo dnes vláčia dalajlámu po celom svete a predstavujú ho ako div nie etalón múdrosti a striedmosti?
Prečo nacisti (Goebbels a Himmler) mali viacero tajných rokovaní s vysoko zasvätenými lámami z Tibetu, a potom vznikol program rádiového ohlupovania nemeckých "socialistov"..
Prečo vysoko zasvätený mason Bronštejn = Trockij po zničení skoro všetkých relígii a chrámov v Sovietskom Rusku (okrem synagóg, ktoré neboli ničené) koketoval so zavedením budhizmu ako štátnej relígie a Stalin tomu zabránil.

Napoviem ti.
Západná biblická kultúra dominuje vo svete preto, že napriek všetkej jej defektnosti ju musí Boh podporovať, lebo materiálny otrok je na tom objektívne oveľa lepšie, ako duchovný zombie otrok, ktorého "vyrábajú" zasvätenci za oponou na Východe!

Už žijeme v informačnej dobe a pri zdokonalení svoje morálky (tá je kľúčom na správny signál z hlbokých úrovní podvedomia, ktoré spracováva informačné vnemy z okolia rýchlosťou mld. bit/s na úroveň vedomia, ktoré v bežnom stave, mimo tranzu, pracuje len s rýchlosťou spracovania informácii na úrovni 15-16 bit/s) sa pomerne ľahko dopracuješ k pochopeniu, čo je dobré a čo zlé, čo je pravda a čo lož - jednoducho sa okamžite zapne signál 1 alebo 0, pri tej ktorej informácii z okolia.
Globalistom totiž neostáva nič iné len klamať ľudkom množstvom čoraz sofistikovanejších lží, ale využívajú sa aj naďalej staré kulty na zvedenia jedinca zo správnej cesty.
A čo sa týka védických relígii, tak tie tiež boli dosť riadne pokazené B-Ra-Ha-manmi, ale to je na ďalšiu siahodlhú debatu kde, a ako a prečo k tomu došlo.
Dôležitý je výsledok = stav spoločností na Východe planéty.
A tam stále prekvitá napr. najstarší známy kastový fašizmus v Indii s vyše 300 mil. "neexistujúcich" ľudí, ktorí si úprimne myslia, že za to môže ich "karma"!
A podivný hybrid marxizmu s konfuciánstvom, za istej podpory taoizmu v Číne, ktorý vytvára oveľa fašistickejší systém, ako poznáme v Európe je mementom, lebo podľa všetkých príznakov práve tam prenáša globálne zákulisie svoje riadiace centrum. Ak k tomu dôjde, tak Európu a Ameriku čaká oveľa tvrdší fašizmus s podstatne nižšou životnou úrovňou..

Re: Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Petr B | 09.05.2018

Díky za obšírnou odpověď s věcnými argumenty. Já jsem původní reakci napsal hlavně proto, že nelze všechny starší věci házet do jednoho pytle (i tam je vtipné rozlišovat) a taky, že tam podle mě bylo moc rychle "zatočeno" s "duchem". Tož, mohl bych reagovat mnoha tisíci slov, ale nechci vás s Hoxem a dalšími blokovat a zdržovat od velmi přínosné činnosti. V těchto letech je lidstvo na křižovatce a každý další de-zombifikovaný jedinec je přínosem.
Čas se krátí, blíží se (asi) rozhodný rok 2022. Ještě jednou: Díky.

Re: Re: Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Perun | 10.05.2018

[příspěvek obsahující osobní útoky, nálepky, odstraněno]

Re: Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Perun | 10.05.2018

[příspěvek obsahující osobní rovinu, odstraněno]

Re: Re: Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Perun | 11.05.2018

Zmazať za čo?
Ja som sa snažil s vami spolupracovať, ale tak sami ste si rozhodli svoj osud. Pričom úplne zbytočne. Ale tak čo už, svoju šancu ste pokazili.

Re: Re: Re: Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Lux | 11.05.2018

Čo si mal takého ťažkého na srdci a hodil si to na virtuálny nosič informácie Perun, že ťa admin vymazal?
Keď chceš spolupracovať..

Re: Re: Re: Re: Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Hox | 11.05.2018

jak si Pérun :) představoval "spolupráci":

https://pastebin.com/tuz90ZeD

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Lux | 12.05.2018

Tak to sa ten PieRun moc nepochlapil v oblasti "spolupráce".
Asi má o spolupráci inú, teda slaviansko - védickú, predstavu zasahujúceho blesku voči tým "deťom" ...☺

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Perun | 14.05.2018

Monopol na urážky máte vy , tak pardon. Hodíte do jednoho negatívneho vreca všetkých buddhistov, hinduistov, jogínov atd. To vám pripadá normálne. Ale zároveň ste velmi nedotkliví pri najjemnejšej kritike (pritom ja dlhodobo tvrdím, že s Vami asi na 70% súhlasím, ale zrejme -detinsky- požadujete 100% súhlas, inak výmaz.) . Ale dík aspon za ten link, kde sa dá prečítať môj príspevok. Tak si každý môže spraviť svoj názor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Hox | 15.05.2018

Zdejší tým přeložil a všem zpřístupnil ve svém volném čase asi 25 knih, k tomu je zde nespočet menších prací, článků, otitulkovaných videí. Pověz mi, co to svědčí o člověku, když místo aby byl rád že takové stránky vůbec existují, a využil je ve svůj prospěch nebo si jich nevšímal (informace jsou moc), sem příjde v prvé řadě "kritizovat" (ve skutečnosti, poplivávat - kritika předpokládá argumentaci k obsahu, ne adjektiva a nálepky), aniž sám hne prstem?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Perun | 16.05.2018

Bol to Lux, čo zautočil na buddhistov, hinduistov , ezoterikov... ja som ich bránil, myslím, že konštruktívne, ostatne, si to mohli ludia prečítať, kto tu na koho "plive", a kto sa snaží niečo viac menej objektívne posudzovať.
A mohli by si prečítať aj mnohé iné moje príspevky v minulosti, kde niečo skritizujem (a aj to argumentačne podložím) a kde aj pochválim dotyčného, nenadávam na Vás apriori. Ale zrejme Ty hox, vyžaduješ fanatickú absolútnu "vernosť jedinému pravému učeniu", tak ale bud v klude, na nejaký čas stiahnem a nebudem kaziť váš piesoček. Šancu na normálnu diskusiu si nateraz úplne zbytočne premrhal, ale časom sa to aj na tejto stránke môže zmeniť. Tak do videnia.Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

hox | 18.05.2018

Opět nesmyslné podsouvání. Tvoje příspěvky byly odstraněny kvůli osobním útokům a osobní rovině v nich, jestli tam osobní rovinu a nálepky nevidíš, to je opět tvoje vizitka. Kritických a nesouhlasných příspěvků je tu všude plno, ve skutečnosti poslední dobou už většina, takže tvrdit něco o vyžadování souhlasu může opět jen demagog.
Šanci na normální diskusi jsi ze své strany odepsal ty svými dvěma prvními příspěvky, přesto se tu s tebou ze své strany normálně bavím, bohužel z tvojí strany stále nic.
Co se týká stahování se, nikdo tě nevyhání, stačí když budeš psát věcné příspěvky v neosobní rovině a nikdo s tím nebude mít problém.
Co se týká toho "útoku na budhisty, hinduisty..." - Lux vyjádřil názor, který se někomu nemusí líbit a zjevně se nelíbí, pokud to někdo bere jako útok, opět jeho věc.

Náš svět vznikl v 1953 roce. Před tím jsme byli jen demo verzí v Matrixu.

Karel K. | 07.05.2018

Země není plochá a není kulatá. Země je Hyperkub – Hyper krychle zasahující do více rozměrů , s kupoli imitující hvězdné nebe. Žádné lety do vesmíru nikdy nebyly, nad kupoli se nikdo ještě nedostal. Ufo také neexistuje, protože nejsou jiné planety v našem rozměru. U nás pod povrchem řeky Klondike v Yukonu, žijí jen Šediváci, a to jsou pouze bioroboti s velkýma očima bez pohlavních znaků.

V tomto roce se rodí vedle Čukotky nový kontinent. Severní Amerika s USA , Indie a Austrálie brzy přestane existovat.

Britská královna Alžběta II. z rodiny Romanovců na podzim 2017 zemřela.

Více, jak půl roku ji zastupuje jako dvojník cizí babizna. Teprve nyní se může USA před svým koncem úplně osamostatnit od Imperia a rodiny Romanovců, která si také chybně říká Windsor.

Všude jsou vidět příznaky potopy 18. století. Je zasypaný Kreml, Praha, Paříž , Řím, Litva, Srí Lanka

Brzy, už v listopadu 2018 se o čtvrtinu proti hod. ručičkám posune severní pól. Musíte si prvně představit mapu světa , jaká je v logu OSN ! Severní pól se přemístí do západní Evropy. Dnešní teplý, kompasový východ pak bude na severu Ruska. Evropa zamrzne , S. Amerika se vypaří, Indie taky. Před 300 lety, do druhé celosvětové potopy n.l. , kdy zamrzli Mamuti, a také tehdy zahynula technicky vyspělá, předpotopní civilizace AMPÍRU, ta, která posvařovala z ocelových plátů Titanik a ocelového Leviatana, tak tehdy byl tlak vzduchu něco přes 8 atmosfér, dnes to jsou 4 atmosféry. Jestli přepólování poškodí skleněnou kupoli nad našimi hlavami, může se tlak vzduchu ještě snížit, a z hora z Kupole může být nasátý mráz z vakua . To by zamrazilo Evropu na příštích 250 let. Nyní už víte, proč je do Evropy cíleně přesouváno arabské a negroidní obyvatelstvo. Je určeno k eliminaci při mrazu -300.C na nově vzniklém SP v Evropě

Krásně to vše popisují a vysvětlují Komunisti z Frýdku na svých stránkách :

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

Re: Náš svět vznikl v 1953 roce. Před tím jsme byli jen demo verzí v Matrixu.

Hox | 08.05.2018

Chápu proč je podobná verze pro někoho přitažlivá (zbavuje odpovědnosti a nutnosti porozumět), ale proč zrovna v roce 1953 a ne třeba 1952?

Re: Re: Náš svět vznikl v 1953 roce. Před tím jsme byli jen demo verzí v Matrixu.

Karel K. | 08.05.2018

Náš SVĚT byl spuštěn 1. března 1953 !

1. datum byl 1500 rok a éra Koperníka. 2. datum bylo 1. března 1953.

Omlouvám se za pozdní odpověď. Rybařil jsem ! V 85 roce, v několika zakrytých odděleních/ katedrách KGB : aplikované matematiky, kvantové fyziky a ve speciálním oddělení obecné parapsychologie KGB byl prováděn nezávislý výzkum naší chronologie a kvantového stvoření světa . Vyšly vždy dvě různé data spuštění naší reality v počítačové hře , kterou hrajeme, ale neřídíme. Jsme jen součástí programu. . 1. datum byl 1500 rok a éra Koperníka. 2. datum bylo 1. března 1953. Později po složitých výpočtech a nekonečném sedění s různými médii se Koperníkův datum vyloučil.
V oddělení dopotopní architektury KGB bylo sledováno rození nových pevností Hvězdy, které dnes rostou jako hřiby. Viditelné jsou ze satelitu. Za tři noci vám vyroste – materializuje se pevnost Hvězdy do základové desky . Pak se proces zastaví. Jako by hvězda na něco čekala.

https://4.bp.blogspot.com/-IXsZJABvo1I/VD10oW0pGiI/AAAAAAAACWA/OzRUmNBkl5Q/s1600/citadelle-de-lille-2.jpg

Dnes víme, že je to vše realita Matrixu, kterého jsme součástí. Výsledky výzkumu byly tak utajeny, že se to neřeklo nikomu, ani Gorbimu.

Dobře vše vysvětluje Андрей Тюняев :

https://www.youtube.com/channel/UCvghy9ZoMqJaDNinxvPpAcg

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

Re: Re: Re: Náš svět vznikl v 1953 roce. Před tím jsme byli jen demo verzí v Matrixu.

Hox | 09.05.2018

Ano... to vše vysvětluje :)

Do budúcna

Duch | 07.05.2018

...ešte medzi rečou. Môj otec hovoril krásnu vec.
"Smiech? Veď ono ťa to "za chvíľu prejde" - mal pravdu
Aj vás tie posmešky, urážky... prekrúcanie, trhanie kontextu či opieranie sa o pseudoVédistou či pseudoGuruov...
Ono vás to časom prejde. ;-)

Re: Do budúcna

Hox | 07.05.2018

Ten smajlík na konci je v kontextu řečeného signifikantní.

Duch = Vedomie

Duchár | 07.05.2018

Taká snaha o ponižovanie "oponenta" z pozície nadradeného.
Celý článok je o urážaní, ponižovaní a osočovaní ľudí s iným názorom/pohľadom.

Vy tvrdíte že energia je prejav hmoty.
My tvrdíme že hmota je prejav energie.
"Hmotný vesmír" je stelesnenie Ducha/Vedomia.

Inak povedané: My po smrti žijeme ďakej. Vy nie.
Každý sme si vybrali iné. Hold, právo voľby.

Re: Duch = Vedomie

Duchár | 07.05.2018

Globalisti sa boja védického učenia.
Tak nám dali KSB. Materializmus skrytý za duchovno.

Dochovný hovoria: hmota je z energie.
Materialisti hovoria: energia je z hmoty.
Nebudem sa hádať. Smrť nás rozsúdi.

Na čo sa hádať. My vieme ako to je.
"Asi preto sa radšej necháme zabiť bez boja"
My nepotrebujeme zabíjat aby sme dokázali pravdu. Čas ju dokáže. Smrť ju dokáže.
Kto to nepochopí za života...
Po smrti mu bude neskoro.

Buďte zdraví a večne živí...

Re: Re: Duch = Vedomie

jardob | 07.05.2018

A ako si prišiel na to, že KSB nepracuje s tým, čo ty chápeš pod pojmom Duch?!
Veď Vesmír nie je celá Objektívna realita. Vesmír je plod Tvorcu. Nemateriálny Boh + Materiálny Vesmír = Objektívna Realita.
V KSB sa pod pojmom "duch" predstavuje niečo iné, ako u hermetikov. Podobné je to aj u termínu "duša". Ten význam je prehodený. Duch ako materiálny výtvor, a duša ako nemateriálny "fragment" Tvorcu, večného Vedomia (to len aby si ma chápal, v skutočnosti je to pre Boha dosť okliešťujúci termín).
Aj študent KSB pochopiteľne chápe, že smrťou sa život nekončí, a vedomie duše môže naberať rôzne identity v rôznych telách, počas žitia v hrubo alebo jemnohmotných svetoch.
Robíš unáhlené závery... ešte skôr ako pochopíš podstatu povedaného... To nie je dobrá vizitka človeka, považujúceho sa za znalého.

Re: Re: Re: Duch = Vedomie

M. | 07.05.2018

Jestlize vesmir je plod tvurce/boha, a buh je nematerialni, tak neznamena to ze vesmir vznikl z niceho?

Re: Re: Re: Re: Duch = Vedomie

M. | 07.05.2018

Jako ve smyslu neprojevene a projevene.

Re: Re: Re: Re: Duch = Vedomie

jardob | 07.05.2018

Nie, pretože Boh nie je nič, keďže Vesmír vznikol "v ňom". Ale ani toto nie je správny vhľad na vec (správnejšie je "existuje v ňom"), lebo čas (ako ho poznáme) sa spája len s Vesmírom, a čas i priestor sú tvárne, nemajú stály nemenný charakter. Aké "zákony" platia v Bohu, to už je mimo okruh dostupných pojmov a logických možností z pozície bežného človeka. Boha máme možnosť spoznávať, predovšetkým z Jeho výtvorov.

Vesmir

Kolko budes zit | 06.05.2018

[osobní rovina -> https://pastebin.com/b6K8jF3j ]

Re: Vesmir

Hox | 06.05.2018

Umíš číst? :)

Re: Vesmir

Hox | 07.05.2018

Jak se ti povedlo udělat si podobný guláš v hlavě?

Re: Re: Vesmir

Zdeněk | 07.05.2018

Udělat si takový guláš v hlavě,Hoxi, je snadné. Anšto lidé soudí (spekulují na základě hmotných smyslů,které jsou nedokonalé)! Na příklad debata o Novičoku na ČT,kde dlouhovlasý pirát vysvětluje, jak se Zeman Mýlí. A to je současnost.
Tito lidé nemohou,ani náhodou, proniknout do transcendentální oblasti,která je nad třemi kvalitami hmotné přírody. Má svoje božské pojistky.

Re: Re: Re: Vesmir

petržlen | 07.05.2018

Každý človek si hľadá a na svoj obraz upravuje náuku, ktorá sa najviac zhoduje s jeho mravnosťou. Preto GP podnietil vznik toľkých filozofií a koncepcií, aby „utopil“ náuku, ktorá skutočne pomáha dostať sa do kráľovstva Božieho. Navonok prebieha „boj“ medzi „old age“ a „new age“, ale pravda bude asi ešte niekde inde.

Re: Re: Re: Re: Vesmir

Hox | 07.05.2018

Jmenuj těch "tolkých koncepcí" "které podnítil GP", jestli můžeš. Stačí i dvě, nemusíš třeba 10.

Re: Re: Re: Re: Re: Vesmir

Jox | 07.05.2018

Viem, ako to myslíš, dve kult amona, kult JHV a kult anglikánskej cirkvi (hlavy cirkví RKC pápež ma v područí kresťanskú časť, britsky monarcha má v područí commonwealth, teda spoločné bohatstvo). Jedno krídlo šlo cestou demonkracie, zakončenej sloboda, rovnosť, bratstvo, druhá formou monarchistickej diktarúry s absenciou písanej ústavy a pravidiel...
Buď zdravy a vsetko najlepšie prajem

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vesmir

Hox | 07.05.2018

To právě nejsou různé koncepce, jen obálky jedné a té samé koncepce - koncepce zotročení lidstva.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vesmir

Jox | 07.05.2018

Ak si to myslel takto, tak to suhlasim bez vyhrad. Vzdy to bola ta ista koncepcia. Mal som pocit, ze mysli jednotlive podmnoziny riadenia v ramci toho neludskeho..

6 x Re: Vesmir

petržlen | 11.05.2018

Organizácia, ktorá má v názve slovo „cirkev“, najčastejšie vôbec nie je cirkvou.

5 x Re: Vesmir

petržlen | 11.05.2018

Výkladový slovník slovenského jazyka:
koncepcia -ie ž.
1. spôsob chápania niečoho; osnova, rozvrh: ideová koncepcia diela; urbanistická, režijná koncepcia
2. biol. počatie;

Slovník spisovného jazyka českého:
koncepce, -e ž. (z lat.)
1. pojetí, chápání: filosofická k. hmotných jevů; Jiráskova k. českých dějin; mít jednotnou k-i; zástupci idealistických k-í; tech. základní k. motoru pojetí
2. biol. početí;

Большой толковый словарь:
КОНЦЕПЦИЯ, -и; ж. [лат. conceptio]
1. Система связанных между собой и вытекающих один из другого взглядов на то или иное явление. Научная к. Выработать концепцию.
2. Основная мысль, идея произведения, сочинения и т.п. К. статьи. Художественная к. романа.

Wiktionary (Latin):
conceptiō f (genitive conceptiōnis); third declension
1. idea, notion, conception

Re: Vesmir

petržlen | 07.05.2018

Pápeženstvo má s kresťanstvom veľmi málo spoločného, ak vôbec čosi. ;-)

Korán??

Jan | 06.05.2018

Soudruzi, stále mi uniká, proč pro vás korán a násilník Mohamed představují relevantní zdroj historických faktů.

Re: Korán??

Hox | 06.05.2018

Kde jste na něco takového přišel? :)

Re: Korán??

Libor Smetana | 06.05.2018

Protože "soudruzi" Korán, nebo jeho důležité súry četli a četli i Bibli (SZ+ NZ)

Re: Re: Korán??

Kolko budes zit | 06.05.2018

[osobní rovina -> https://pastebin.com/KdMZgpZc ]

Re: Korán??

Cico Ciciak | 06.05.2018

Nie je mi známe, že by sa tu operovalo s Koránom ako s relevantným zdrojom historických faktov.

Korán sa tu používa ako pripomienka, že človek má žiť podľa vlastného svedomia v rámci vyššieho zámeru.

Mimochodom, neviem na základe čoho pokladáš za relevantné zdroje tie, ktoré tvrdia, že Mohamed bol násilník.

Re: Re: Korán??

petržlen | 07.05.2018

Niekto niekedy nejakým spôsobom dokázal alebo aspoň ukázal, že každý človek (človeku podobný tvor) má svedomie?

Re: Re: Re: Korán??

Petr H. | 07.05.2018

Svědomí je zpětná reakce těla na vědomí, když překročíme hranici mravnosti. Mravnost je dána shora a je neměnná. Morálka překrývá mravnost, je něco jako nadstavba, kterou si vytváříme na základě kultury, ve které žijeme a může mít i protichůdné cíle. Morálku si vytváří a hájí ti, kteří se nechtějí řídit mravností. A právě tou si zablokují svědomí, v menší či větší míře a stávají se morálně flexibilní.

4 x Re: Korán??

petržlen | 08.05.2018

Reakcia tela na vedomie? Čo má svedomie spoločné s telom? :-O

Re: Re: Re: Korán??

jardob | 07.05.2018

Každý človek sa rodí so základnou výbavou mravnosti, evolučne nadobudnutou v dávnych minulých dobách (reč je o základných inštinktoch). Odvtedy sa stále skúša posunúť ďalej metódou pokus/omyl/amnézia... (tá amnézia to komplikuje najviac). No stále nedosiahol úroveň, ktorá by bola hodná zaznamenania aj na genetickej úrovni, aby ľudstvo sa mohlo posunúť na ďalší evolučný stupeň a čeliť novým výzvam.

Stačí si predstaviť situáciu, že odstránime z ľudstva všetku nazhromaždenú kultúru (všetku informáciu neprenášanú geneticky, ale učením sa priamo aj nepriamo od starších žijúcich pokolení). V tomto prípade by sa z každého človeka stalo plnohodnotné zviera a všetci by začínali od nuly. A napriek tomu, že by sa skutočný zákon džungle preniesol aj na ľudské plemeno, tak pri tom nízkom objeme vedomostí (cca ako u orangutanov), by žiadny človek nehrešil, aj keď by zabíjal pre potravu a kvôli obrane stáda... Nič z toho by nebol hriech, ani by nešlo o zlo... Takéto ľudské stádo by bolo v plnom súlade s biosférou, s Univerzom, so Stvoriteľom...
Ale keďže ľudský druh má v sebe Zhora daný potenciál rozširovať svoje vedomosti, jeho intelekt má vyšší výkon ako u iných druhov, tak k tomu aj dochádza. A s novými vedomosťami aj stúpa hrozba zo strany človeka voči jeho vlastnému prostrediu... S každou novou znalosťou sa očakáva a žiada aj vyššia miera zodpovednosti... A o čom je tá zodpovednosť? Hlavne o individuálnej a kolektívnej etike. Lebo práve etika človeka vedie k budovaniu harmonie s prostredím, alebo so šírením skazy (a vo finále s kolektívnou "sebevraždou").
Ideálne by bolo, ak by človek s nedostatočnou mierou etiky nebol vôbec schopný chápať určité nové informácie... (Toto síce funguje, no nie lineárne, ale diskrétne-schodovito). To znamená, že je to v kompetencii spoločnosti, aby vyriešila tento problém.
Ide o to, že je potrebné predvídať dôsledky svojich činov, ku ktorým nás inšpiruje tvorivosť na základe rozširovania vedomostí. Je potrebné vidieť následky každého svojho individuálneho i kolektívneho činu, v dostatočne dlhej, nadgeneračnej perspektíve. Je treba mať jasnú predstavu o každej novej informácii, či je "Dobrá", "Zlá", (A "Neviem" položky - ich množstvo treba činorodo znižovať), v akej situácii, v akej situácii je neškodná, a v akej pozitívna, v akej negatívna (z hľadiska rozvoja spoločnosti a harmonizácie jak vo vnútri, tak aj s prostredím, z dlhodobej perspektívy).
Je to celé o vzniku novej kultúry, postavene na rozvoji kolektívnej mravnosti a etiky, spolu s vedomosťami. Kultúry stabilnej v čase a odolnej voči rušeniu a diverziám.

Keďže každý z nás má v sebe Božiu Iskru, tak by malo byť zrejmé, že Boh nikdy nikoho neopúšťa. Ak by nebol s nami a v nás, nikdy by sme si svoj život neuvedomovali, aj keď nejaká, človekupodobná hmota by imitovala život. Tak ako žiadny stroj, umelá inteligencia, nie je schopná cítiť a vnímať svoju existenciu. Je to len o algoritmickej imitácii biologických živých procesov, nič viac. No nosičom pravého Života, nielen imitácie, je práve Zdroj tohto Života, ktorý je nad všetkou matériou, nad všetkými hrubohmotnými, jemnohmotnými aj poľovými procesmi, ktoré dávajú životu určitú vnímateľnú formu.
To jest, každá živá bytosť má spojenie s Najvyšším neustále, zvyšok závisí už len od vnímavosti. Z vlastnej skúsenosti viem, že keď som bol kedysi dávnejšie aktívnym kresťanom, tak som občas cítil výčitky svedomia a hanbu za veci, ktoré síce boli správne z hľadiska daného náboženstva, ale z hľadiska vyššej spravodlivosti NIE. Toto moje "svedomie" bolo teda naviazané na kresťanskú morálku, odtrhnutú od života. Pričom svedomie aj hanba, tieto veci má každý človek vrodené (ak ich vedome nepotlačí, a sám seba neotupí) a reagujú na tie mravné normy, ktoré si behom života človek osvojil, a kedykoľvek ich môže s určitým úsilím aj prehodnotiť.
Našťastie, každý človek má daný aj intelekt, má aj intuíciu, určité zvyšky (fragmenty) zdravej mravnosti v sebe, a tieto sa v rôznych situáciách konfrontujú s normami spoločenskej morálky. Správne mravné normy si protirečia s nesprávnymi, a človek je následne nútený uvažovať nad svojim životom. Ak človek pred tým neuteká, a má úprimný záujem zistiť čo je naozaj objektívne správnejšie, tak mu to aj začína "páliť" (lebo Boh pomáha aktívnym, nie lenivcom a ignorantom, a pomáha práve s chápaním, cez Rozlíšenie). Niektoré veci sa potom riešia a dolaďujú cez kolektívne nevedomie. Lebo z časti ide o jednotlivca, no z väčšej časti o spoločnosť.

Re: Re: Re: Korán??

Cico Ciciak | 10.05.2018

Neviem ako ty, ale ja svedomie pociťujem.

Re: Re: Re: Re: Korán??

Cico Ciciak | 10.05.2018

Každý človek má od narodenia dané svedomie (ide o určitý vrodený korekčný "mechanizmus"), ale jeho intenzita (to, ako silno sa v danom jedincovi ozýva) je závislé asi iba na individuálnej miere reálnej mravnosti daného jedinca (ale možno že niekedy sa môže svedomie v danom človeku ozvať aj na základe Božej iniciatívy, napr. keď sa daný jedinec ocitne vo veľmi kritickej situácii - to znamená, že možno ho môže v určitej chvíli pocítiť aj masový vrah napr. ako pocit obrovskej ľútosti), ktorá zase závisí hlavne na kultúre, v ktorej daný jedinec žije, potom od výchovy rodičov a samozrejme tiež od individuálnej snahy daného jedinca zvyšovať si svoju/osobnú mieru mravnosti.

Re: Korán??

Oracle 911 | 07.05.2018

Myslíš tie relevantné historické fakty, ktoré vytvorili anglický historici?
Lenže treba vedieť o anglických elitách 2 veci:
-sú to úchylovia a pedofília pre nich kratochvíľa t.j. podľa seba súdili Mohameda;
-Británia bola dosť dlho centrom koncentrácie globálneho prediktoru (GP), takže ohováranie v rámci proti-islamskej stratégiou je normou.

Re: Re: Korán??

Ahoj | 07.05.2018

Ak to čo píšete je pravda tak teraz, ten kto rozpráva v dobrom o islame ako takom vidí vlastne islam a mohameda v dobrom obraze, to znamená že ten človek či je Angličan alebo sloven je dobrý? V časovom pásme sa môžu meniť myšlienky ľudí tým pádom sa zmenil aj korán, či jeho výklad. Nebudem nikomu nič vnucovať, len u tejto celej diskusii chýba asi jedno a to že aj ten korán bol vytvorený pre určitú časť ľudí planéty zem. Takže takéto vijadrenia, že podľa seba súdim teba nemajú žiadnu hodnotu, skôr iba potvrdzujú že je to vkuse iba hra a mi sme iba pesiaci.

Re: Re: Re: Korán??

Hox | 08.05.2018

"Ten kdo mluví v dobrém o církvi (pedofilie, inkvizice, vyvraždění půlky světa západní židokřesťanskou civilizací...) a vidí Ježíše v dobrém světle, znamená to že takový člověk je dobrý?"

Rovina, ve které se podobnými otázkami pohybuješ (nerozlišování pojmů), je demagogická.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek