Poselství prezidenta V. Putina federálnímu shromáždění 21.4.2021 - plný text ve slovenštině

Poselství prezidenta V. Putina federálnímu shromáždění 21.4.2021 - plný text ve slovenštině

22.4.2021

 

https://russian.rt.com/russia/article/854845-putin-poslanie-federalnoe-sobranie-2021

http://kremlin.ru/events/president/news/65418

 

Vážení členovia rady federácie, poslanci Štátnej dumy! Vážení občania Ruska!

 

Dnešné posolstvo bude venované hlavne našim vnútorným problémom. To sú samozrejme otázky zdravotnej starostlivosti, sociálnej politiky a ekonomiky. Samozrejme, bude treba povedať pár slov o vonkajších záležitostiach, doslova pár slov k bezpečnostným otázkam.


Ale začnem, samozrejme, udalosťami z minulého roku, keď naša krajina a vlastne celý svet čelili novej, neznámej a mimoriadne nebezpečnej infekcii.


V tých dňoch, vrátane stretnutí s odborníkmi a rozhovorov s vodcami mnohých štátov, som od nich často počul nasledujúce hodnotenie situácie: máme do činenia s absolútnou neistotou. A naozaj to bolo.


Videl som to z informácií z našich regiónov. Počet prípadov vyžadujúcich urgentnú hospitalizáciu ustavične stúpal. Vlastne o tom všetci dobre vedia. Mnoho nemocníc bolo preplnených, hlásili skutočnú hrozbu nedostatku kyslíka, a to aj na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Ventilátory, respirátory, osobné ochranné prostriedky sa distribuovali doslova kus po kúsku. V komoditnej sieti sa v dôsledku zvýšeného dopytu znížili zásoby najdôležitejších vecí: obilnín, masla, cukru.


Epidémia postupovala. Ale spolu s prirodzenou veľkou úzkosťou som osobne pevne veril, že všetky skúšky určite prekonáme.


Občania, spoločnosť, štát konali zodpovedne a solidárne. Po zhromaždení sme boli schopní pracovať dopredu, vytvoriť podmienky, ktoré znižujú riziko infekcie, poskytnúť zdravotníckym pracovníkom a občanom ochranné prostriedky. Počet lôžok v nemocniciach na príjem pacientov s koronavírusovou infekciou sa zvýšil viac ako päťnásobne, na 280-tisíc.


Za krátkym zoznamom opatrení stojí nesmierne tvrdá práca miliónov ľudí vo všetkých regiónoch Ruskej federácie. Chcel by som sa vám všetkým za to poďakovať. Všetko fungovalo rýchlo, efektívne, svedomite.
Analýza situácie prebiehala v tých dňoch a dokonca neskôr takmer nepretržite. Dobre si pamätám, ako som dorazil do nemocnice v Kommunarke. Museli sme cítiť, vidieť na vlastné oči, akému nebezpečenstvu sme čelili, ako, za akých podmienok pracujú zdravotnícki pracovníci, pretože okamžite išli na front, riskovali seba a bojovali o každý život.


Dnes v tejto hale s nami sú lekári, záchranári, zdravotné sestry, pracovníci záchrannej služby. Ešte raz srdečne ďakujem vám, vašim kolegom zo všetkých oblastí Ruska.


Naši vedci dosiahli skutočný prielom a teraz má Rusko k dispozícii tri spoľahlivé vakcíny proti koronavírusu. Tieto a mnohé ďalšie úspechy posledných rokov sú priamym stelesnením rastúceho vedeckého a technologického potenciálu krajiny.


Chcem poďakovať všetkým, všetkým, ktorí sa podieľali na boji proti infekcii: kolektívom tovární na výrobu liekov, zdravotníckych prístrojov, ochranných pomôcok, podnikom nepretržitého cyklu, bytovým a komunálnym službám, obchodu, ruskému podnikaniu, ktoré v krátkom čase prestaval celé priemyselné odvetvia na výrobu potrebných výrobkov, civilných a vojenských staviteľov, poľnohospodárskych robotníkov, ktorí vyťažili jednu z rekordných úrod v histórii krajiny - viac ako 130 miliónov ton.


Na svojom mieste zostali pracovníci orgánov činných v trestnom konaní a špeciálnych služieb. Bezpečnosť Ruska spoľahlivo zaistili naše ozbrojené sily.


Osobitne by som si všimol odhodlanie zamestnancov sociálnych služieb, internátov, domovov dôchodcov, hospicov, ktorí boli a zostávajú na svojich oddeleniach. Pravdepodobne so mnou budete súhlasiť: niekedy sa pozriete na to, čo sa deje v týchto inštitúciách, ste radi za ľudí, ktorí si tam tak zodpovedne plnia svoje povinnosti. Rovno k slzám. Chcel by som im ešte raz veľmi pekne poďakovať.


Úprimné slová vďačnosti učiteľom škôl, učiteľom vysokých škôl a iných vzdelávacích inštitúcií. Za účasti a podpory rodičov študentov ste pre svojich študentov urobili všetko pre to, aby získali vedomosti a úspešne zložili skúšky.


Kultúrny život Ruska nebol prerušený. S pomocou moderných technológií v online režime zostali divadlá, múzeá a koncertné sály otvorené pre ľudí. Každý, kto pracuje v tejto najdôležitejšej oblasti, preukázal činom, že je verný svojmu vysokému poslaniu.


Občania prejavovali zdržanlivosť, pozorovali, úprimne povedané, vyčerpávajúce, ale zásadné preventívne opatrenia. Spoločne sme tak vytvorili silnú bariéru proti epidémii.
Solidarita ľudí bola vyjadrená konkrétnymi činmi, starostlivosťou o blízkych, ochotou pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú. Milióny sa stali dobrovoľníkmi a budovali cesty pomoci od človeka k človeku. Všeruská akcia „Sme spolu“ spojila zástupcov rôznych profesií a vekových skupín. Duchovná podpora spoločnosti, ako sa to vždy dialo v zložitých dobách, sa stala službou našich tradičných náboženstiev. Vidím tu vedúcich našich vyznaní a chcem sa vám pokloniť, ďakujem pekne.


Naši ľudia v priebehu histórie zvíťazili a prekonali skúšky vďaka svojej jednote. A teraz pre nás do popredia vystúpila rodina, priateľstvo, vzájomná pomoc, milosrdenstvo, solidarita.


Duchovné a morálne hodnoty, na ktoré sa už v mnohých krajinách zabúda, nás naopak posilnili. A vždy budeme brániť a brániť tieto hodnoty.


Drahí kolegovia!


Čelili sme epidémii v čase, keď sa následky demografických šokov 40. a 90. rokov minulého storočia navzájom prelínali. A chápeme, že dnes je situácia v oblasti demografie mimoriadna. Bohužiaľ je to tak. Musíme to uznať, uviesť, mať na pamäti a konať na základe tejto situácie.


Záchrana obyvateľov Ruska je našou najvyššou národnou prioritou. Táto priorita určuje všetky ustanovenia aktualizovanej ústavy o ochrane rodiny, o najdôležitejšej úlohe rodičov pri výchove detí, o posilňovaní sociálnych záruk, rozvoji hospodárstva, školstva a kultúry.


Našou stratégiou je návrat k udržateľnému rastu populácie, aby sme dosiahli to, že v roku 2030 bude priemerná dĺžka života v Rusku 78 rokov.


Štatistiky nám, bohužiaľ, poskytujú sklamané a nešťastné čísla. Dokonca vidíme určitý pokles. Je jasné, čo sa deje s touto pandémiou. Strategické ciele v tomto smere, v tomto najdôležitejšom smere ale nezrušíme.


Dobre chápem, že toto je najťažšia úloha. Navyše, koronavírus ešte nebol úplne porazený, zostáva priamou hrozbou. Vidíme, ako dramaticky sa situácia vyvíja v mnohých krajinách, kde rastie počet infekcií. Teraz musíme mať pod kontrolou všetky línie určené na spomalenie šírenia vírusu: pozdĺž vonkajších obrysov aj vo vnútri našej krajiny.


Opäť apelujem na občanov Ruska: moji milí, nesmieme stratiť bdelosť. Žiadam vás, aby ste sa starali o seba a svojich blízkych, aby ste čo najzodpovednejšie dodržiavali všetky odporúčania lekárov a sanitárnych služieb.


Očkovanie má teraz ústredný význam. Žiadam vládu, ministerstvo zdravotníctva a vedúcich krajov, aby sa touto otázkou zaoberali každý deň. Mala by byť rozšírená možnosť očkovania, ktorá na jeseň umožní vytvorenie takzvanej stádovej imunity.


Riešenie tohto problému závisí iba od vás a mňa, od všetkých občanov. Prosím, ešte raz apelujem na všetkých občanov Ruska: nechajte sa zaočkovať. Iba tak zablokujeme smrteľnú epidémiu. Inak sa nedá. Horšia je iná cesta: byť chorý s ťažko predvídateľnými následkami.


Opakujem, nebezpečenstvo vírusu stále zostáva. Ale už teraz musíme jasne definovať, ako liečime rany, ktoré im boli spôsobené, a obnovíme zdravie ľudí.


Počas špičiek nemocničnej záťaže boli ambulancie nútené obmedziť alebo dokonca pozastaviť plánovaný príjem pacientov. A to znamená riziko zhoršenia chronických ochorení alebo nebezpečenstvo chýbania, nevšimnutia si včas, rozpoznania choroby.


Žiadam vládu, ministerstvo zdravotníctva spolu s ustanovujúcimi subjektmi federácie, aby s prihliadnutím na súčasnú epidemiologickú situáciu rozšírili programy lekárskych prehliadok a preventívnych prehliadok o ich úplné spustenie od 1. júla tohto roku pre ľudia všetkých vekových skupín. Tu je dôležité maximálne pokrytie. Preto v blízkej budúcnosti zvýšime dodávky mobilných lekárskych diagnostických systémov pre regióny.


Jedným z cieľov zameraných na koronavírus sú krvné cievy a srdce. A toto je už jedna z prvých príčin smrti. Preto by sa počas preventívnych prehliadok mala venovať osobitná pozornosť občanom s kardiovaskulárnymi chorobami. Poverujem vládu, aby prijala ďalšie opatrenia na boj proti chorobám, ktoré sú hlavnými príčinami predčasnej úmrtnosti. Jedná sa, ako už bolo spomenuté, o srdcovo-cievne ochorenia a navyše o zhubné novotvary, ochorenia dýchacích ciest.


Hepatitída C si tiež vyžaduje veľa mladých životov. Aj tu sú potrebné riešenia, ktoré umožnia minimalizovať túto hrozbu pre zdravie národa v nasledujúcom desaťročí.
Aby čo najviac ľudí mohlo zlepšiť svoje zdravie v sanatóriách a letoviskách, navrhujem predĺžiť program minimálne do konca roka, podľa ktorého dostane občan 20 percent svojich cestovných výdavkov v Rusku späť.


Musíme venovať osobitnú pozornosť zdraviu našich detí. V skutočnosti sa základy zdravia kladú na mnoho ďalších rokov. Odpočinok detí by mal byť čo najviac prístupný. V tejto súvislosti navrhujem vrátiť tento rok polovicu nákladov na poukážku, keď deti cestujú do letného tábora.


Okrem toho musíme vytvoriť ďalšie príležitosti pre študentský cestovný ruch. A už tento rok tu začneme pilotné projekty, vrátane bývania v univerzitných kampusoch a ubytovniach v iných regiónoch pre študentov, ktorí budú v lete cestovať po celej krajine.


A samozrejme musíme povzbudiť mladých ľudí, ktorí sa predviedli na olympiádach, dobrovoľníckych a tvorivých iniciatívach, projektoch platformy Rusko - krajina príležitostí. Pre takéto deti bude program čiastočného vrátenia finančných prostriedkov na turistický poukaz fungovať aj počas prázdninového obdobia, počas prázdnin, v takzvanej hlavnej sezóne. Predtým sme neurobili také rozhodnutia.


Ďakujem všetkým parlamentným frakciám, ktoré podporili rozhodnutie o dani z vysokých príjmov, respektíve časti týchto vysokých príjmov. Finančné prostriedky získané z tohto rozpočtu idú do špeciálne vytvoreného fondu „Kruh láskavosti“ a sú už smerované na pomoc deťom trpiacim zriedkavými a vážnymi chorobami, na nákup drahých liekov, lekárskeho vybavenia pre ne a na úhradu operácií.


28 apríla oslávime Deň záchranárov. Bola založená na znak úcty k tým, ktorí ako prví vstupujú do boja o životy ľudí. Týmto špecialistom musí byť poskytnuté všetko potrebné. V nasledujúcich troch rokoch dodatočne pošleme ďalších päťtisíc nových sanitiek do vidieckych oblastí, osád mestského typu a malých miest, ktoré takmer úplne obnovia flotilu sanitiek.


Chcem zdôrazniť: zdravotníctvo v mnohých popredných krajinách - vieme to dobre, v skutočnosti o tom sami hovoria - nemohlo tak efektívne ako my v Rusku odrážať výzvy spojené s epidémiou. To si zároveň treba uvedomiť a vidieť, že svetová zdravotná starostlivosť je na pokraji skutočnej revolúcie. Nemôžeme to minúť.


Epidémia urýchlila všade a mnohokrát zavedenie telemedicíny, umelej inteligencie, nových prístupov v diagnostike, v operáciách, rehabilitáciách a vo výrobe liekov. A našou úlohou je dať tieto technológie do služieb občanom našej krajiny.


Na novej technologickej základni musíme vybudovať celý systém zdravotnej starostlivosti bez toho, aby sme oslabili pozornosť na akútne každodenné problémy. A ako vieme, existuje veľa z nich, predovšetkým v primárnej starostlivosti. Nemali by byť žiadne fronty, žiadne ťažkosti s objednaním na diagnostiku, so špecializovaným špecialistom, so získaním lekárskych predpisov a práceneschopnosti. V poslednej dobe sme o tom veľa hovorili. Peniaze boli pridelené, poskytnuté. Musíte to začať robiť efektívne a rýchlo.


V našom zdravotníctve, rovnako ako v iných sociálnych odvetviach, stále existuje veľa nevyriešených otázok: technické, finančné, manažérske. Je to však presne kvalifikovaná a včasná pomoc, ktorú človek potrebuje. Z tohto pohľadu navrhujem uvažovať o zdravotných problémoch na jednom z rozšírených zasadnutí štátnej rady. Pripravíme ho čoskoro.


Opakujem: získali sme zásadne nové skúsenosti s prácou v sociálnej oblasti. Počas epidémie sme teda podporili rodiny priamymi platbami, v ktorých rastie takmer 28 miliónov detí, a tieto platby realizovali bez certifikátov, papierov alebo inej byrokracie - automaticky, ako to ľudia potrebujú. Viem, že členovia vlády na tom pracovali, pracovali zámerne, nie bez problémov, ale urobili všetko pre splnenie tejto úlohy a vyrovnali sa s ňou. To je skvelé, toto je dobrý príklad. Tento prístup by sa mal stať normou v práci všetkých úrovní štátnej správy.


To je hlavný význam Národnej sociálnej iniciatívy, o ktorej sa rokovalo na nedávnom spoločnom zasadaní Prezídia štátnej rady a Agentúry pre strategické iniciatívy.


Apelujem na guvernérov: vašou priamou zodpovednosťou je organizovať prácu kliník, škôlok a škôl, úradov práce, vychádzajúc z každodenných potrieb rodín, každej osoby. Sám som v mnohých regiónoch videl na vlastné oči, že v určitých oblastiach už takáto práca bola zavedená. Toto je potrebné urobiť všade a vo všetkých sociálnych odvetviach.


Už budúci rok 2022 musíme zaviesť zásady „sociálnej pokladnice“. To znamená, že všetky federálne dávky, dôchodky, iné sociálne dávky, služby budú spracované a vyplácané v režime „jedného okna“, bez konania pred súdmi, ale iba po vytvorení rodiny, narodení dieťaťa, dôchodku alebo iných životná situácia. Do troch rokov by mala byť prevažná väčšina štátnych a komunálnych služieb poskytovaná ruským občanom na diaľku, 24 hodín denne, sedem dní v týždni, to znamená priebežne.


Samostatne sa budeme musieť venovať tak citlivej téme pre mnoho rodín, ako je zhromažďovanie výživného. Toto je bohužiaľ u nás problém. Tento postup by nemal človeka ponižovať. Všetky tu uvedené otázky je potrebné vyriešiť hlavne na diaľku a čo je najdôležitejšie, v záujme dotknutej strany. Matka s dieťaťom v náručí, a to sa stáva najčastejšie, by nemala zraziť prahy úradov, zbierať informácie. Je potrebné vybudovať systém medzirezortnej interakcie, a to aj s bankami, takým spôsobom, aby sa zabezpečil bezpodmienečný výkon súdnych rozhodnutí o vymáhaní výživného. Štát je povinný chrániť práva dieťaťa, o tom hovoríme. K tejto téme sa ešte vrátim.

 

Drahí kolegovia!


Chápeme, aký úder pandémia, epidémia, zasiahla blahobyt ľudí, vieme to podľa čísel, ako veľmi to prehĺbilo problémy sociálnej nerovnosti a chudoby. Toto je výzva pre všetky krajiny sveta, pre všetkých, majte na pamäti, nielenže sa to deje tu, všade to isté, ale aj pre Rusko. Mali by sme sa, samozrejme, predovšetkým zaujímať o situáciu v našej krajine.


Teraz čelíme rastu cien, ktoré pohltia príjmy občanov. Samozrejme, že boli prijaté neodkladné rozhodnutia, ale samozrejme sa nemožno spoliehať iba na cielené, v skutočnosti direktívne opatrenia. Pamätáme si, k čomu to viedlo, ešte v 90. rokoch, na konci 80. rokov v Sovietskom zväze - k prázdnym regálom, ako to bolo na konci 80. rokov. Teraz, ani na vrchole epidémie, sme to nedovolili.


Úlohou vlády je presne formovať dlhodobé podmienky, ktoré, chcem zdôrazniť, vážení kolegovia, práve pomocou trhových mechanizmov, ktoré existujú, zaručujú predvídateľnosť cien a kvalitné nasýtenie domáceho trhu. . Nikto nehovorí, že ceny nastavíme smernicou, netreba vrhať tieň na plot a všetkých strašiť. Existujú trhové mechanizmy regulácie, ktoré by sa mali používať iba včas a v množstve, ktoré je nevyhnutné a zodpovedá určitej situácii v ekonomike a sociálnej sfére. Znížením rizík podnikania stimulujte investičné aktivity. Jeden neprekáža druhému.


Teraz je samozrejme samozrejme potrebné zabezpečiť rast skutočných príjmov občanov, obnoviť ho a zabezpečiť ďalší rast a dosiahnuť konkrétne zmeny v boji proti chudobe, ako som už povedal.


V prvom rade by mal štát poskytnúť priamu podporu rodinám s deťmi v zložitých situáciách. Toto je naša dôsledná politika. Po tejto ceste sa budeme pohybovať aj naďalej.


Už máme systém platieb za prvé a druhé dieťa vo veku od narodenia do troch rokov. Tieto platby dostávajú rodiny, ktorých príjem na člena rodiny je nižší ako dve životné minimum. V priemere v krajine je výška takejto platby pre dieťa 11 300 rubľov mesačne. V 78 základných subjektoch federácie sa platby uskutočňujú pre tretie dieťa. V priemere v krajine je výška takejto platby pre dieťa tiež 11 300 rubľov mesačne.


Rád by som upriamil vašu pozornosť na skutočnosť, že sa v tejto oblasti neustále krok za krokom pohybujeme. Minulý rok sme zaviedli platby pre deti od troch do siedmich rokov vrátane. Ich veľkosť je diferencovaná a v priemere sa v celej krajine pohybuje od 5 650 rubľov do 11 300 rubľov mesačne.


Poverujem vládu, aby do 1. júla pripravila integrovaný systém opatrení na podporu rodín s deťmi. Cieľom je minimalizovať hrozbu chudoby pre tieto rodiny.


Musí sa však urobiť hneď niekoľko nových rozhodnutí, teraz, dnes. Vychovať dieťa v neúplnej rodine je vždy ťažké. Môže to mať obrovské množstvo dôvodov. Nejde o dôvody, ale o podporu detí. Je obzvlášť ťažké, keď sa takáto rodina nachádza v zložitej finančnej situácii, najmä keď deti chodia do školy, a náklady na rodinný rozpočet sa objektívne zvyšujú.


Musíme osobitne podporovať tie rodiny, kde mama a otec vychovávajú dieťa sami. A v rodnom liste - ospravedlňte ma, že hovorím o takýchto každodenných veciach, ale s tým ľudia žijú - a jeden z rodičov nie je uvedený v rodnom liste alebo sú rodičia rozvedení a jeden z nich má právo na výživné. Preto bude od 1. júla tohto roku deťom vo veku od 8 do 16 rokov vrátane, ktoré vyrastajú v takýchto rodinách, pridelená platba. Jeho veľkosť v priemere v krajine bude 5650 rubľov.


A samozrejme musíme pomôcť ženám, ktoré čakajú dieťa a zároveň čelia finančným ťažkostiam. Je veľmi dôležité, aby budúca matka cítila podporu zo strany štátu a spoločnosti, aby si dieťa ponechala a mala istotu, že jej bude pomáhať pri výchove, postavení a postavení dieťaťa.


Navrhujem zabezpečiť mesačnú platbu pre ženy, ktoré sú zaregistrované v počiatočných štádiách tehotenstva a nachádzajú sa v zložitej finančnej situácii. V priemere v krajine bude výška takejto platby 6 350 rubľov mesačne.


Ďalej: teraz výška nemocenskej dávky za starostlivosť o dieťa závisí od odpracovanej doby, celkovo je to samozrejme správne a spravodlivé. Ukázalo sa však, že pre mladé ženy sú tieto platby výrazne nižšie. O tejto téme sa diskutovalo na pôde štátnej rady, nastolilo ju aj Jednotné Rusko. Všetky legislatívne rozhodnutia, ktoré sú tu potrebné, je potrebné prijať v blízkej budúcnosti, aby od tohto roku bola nemocenská dovolenka za starostlivosť o dieťa mladšie ako 7 rokov vrátane vyplácaná vo výške 100 percent zárobkov.


Je jasné, o čo ide, väčšina prítomných v sále chápe: čím viac skúseností, tým viac platov. 100 percent sú ženy, ktoré už majú slušné skúsenosti, ale tie už spravidla nerodia. A tí, ktorí rodia, nemajú 100 percent. Ale samozrejme musíme podporovať tých, ktorí čakajú dieťa.


Pripomínam tiež, že program materského kapitálu bol rozšírený a predĺžený do roku 2026. Právo na ňu teraz vzniká narodením prvého dieťaťa. Predtým sme si to nemohli dovoliť. Materský kapitál je indexovaný a predstavuje takmer 640 tisíc rubľov.


Od 1. januára minulého roku sú pre všetkých mladších školákov poskytované teplé jedlá zadarmo a toto opatrenie pomohlo aj rodinám.


Dovoľte mi zdôrazniť, že počas epidémie boli všetky naše rozhodnutia zamerané na podporu občanov. Ale chápem, že ani teraz to nie je pre mnohých, mnohých ľahké. Trh práce a skutočný disponibilný príjem občanov sa určite obnovia a pôjdeme ďalej. Ale to sa ešte nestalo. A v tejto súvislosti navrhujem vykonať ešte jednu paušálnu platbu rodinám, kde sa vychovávajú deti v školskom veku, a to: 10 tisíc rubľov pre všetkých školákov. Navyše, rozšíriť toto opatrenie na budúcich prvákov, na deti, ktoré budú chodiť do školy až tento rok. Výplatu uskutočníme v polovici augusta, aby mali rodičia čas dostať svoje dieťa do školy.


Ustanovenia o demografickom vývoji, ochrane rodiny a detstva sú uvedené v aktualizovanej ruskej ústave a mali by sa implementovať v praxi na všetkých úrovniach vlády. Navrhujem zahrnúť do každého národného projektu osobitnú časť zameranú na podporu mladých ľudí, mládeže.


Drahí priatelia!


Počas epidémie stálo vedľa svojich starších kolegov veľa lekárov a zdravotných sestier, ktorí si včera prevzali diplomy, obyvatelia a študenti lekárskych univerzít odvážne išli do takzvaných červených zón. V mimoriadnej situácii učitelia, školáci, vysokoškoláci a vysokoškoláci učili a študovali, skladali a zložili skúšky, chlapi podporovali svojich rodičov a starších príbuzných. Mládež Ruska v období skúšok sa ukázala ako mimoriadne hodná. Môžeme byť na ne hrdí.


Urobíme všetko pre to, aby sme mladej generácii Ruska otvorili čo najviac životných príležitostí. Táto cesta samozrejme začína v škole, bola a som si istý, že bude druhým domovom pre deti, ktorý by mal byť útulný a moderný.


V rámci existujúceho federálneho programu as prihliadnutím na zdroje rozvojovej banky VEB do konca roku 2024 postavíme najmenej 1 300 nových škôl, v ktorých bude môcť študovať viac ako milión detí. Okrem toho za štyri roky kúpime najmenej 16-tisíc školských autobusov. Všetky školské autobusy musia byť moderné a bezpečné.


Od minulého roku dostávajú učitelia v školských jednotkách mesačný príplatok k platu. Som veľmi nevyhnutný a som si istý, že je to spravodlivé rozhodnutie. Pamätám si, ako sme minulý rok naposledy diskutovali o tejto veci.


Ľudia sa však obracajú na mňa, učitelia stredného odborného školstva píšu, že sa na nich zabudlo. Áno, skutočne je. Musí sa obnoviť spravodlivosť. Je potrebné to napraviť a ustanoviť rovnaký príplatok - päťtisíc rubľov, pre kurátorov vzdelávacích skupín technických škôl a vysokých škôl.


Navrhujem v nasledujúcich dvoch rokoch vyčleniť ďalších 10 miliárd rubľov na veľké opravy a technické vybavenie našich pedagogických univerzít. Žiadam vládu, aby venovala osobitnú pozornosť modernej príprave budúcich učiteľov. Budúcnosť Ruska do veľkej miery závisí od nich.


Do škôl by mali prichádzať aj špecialisti, ktorí sa stanú skutočnými asistentmi triednych učiteľov, mentorov a pedagógov, ktorí budú organizátormi zaujímavých a zaujímavých projektov pre deti v škole.


Je veľmi dôležité, aby pre mladých ľudí slúžili ako sprievodca životom osud a víťazstvá našich vynikajúcich predkov a samozrejme súčasníkov, ich láska k vlasti, túžba osobne prispieť k jej rozvoju. Deti by mali mať možnosť oboznámiť sa s národnými dejinami a nadnárodnou kultúrou, s našimi úspechmi v oblasti vedy a techniky, literatúry a umenia v pokročilých formátoch. Doteraz, viete, otváram niektoré školské učebnice, som prekvapený, keď vidím, čo sa tam píše, akoby nie o nás. Kto píše, komu chýbajú takéto návody? Je to úžasné! Je tam napísané všetko a o „druhom fronte“, ale o bitke pri Stalingrade sa nič nehovorí - aj to sa stáva. Je to úžasné! Len neviem, nechcem to ani komentovať.


Navrhujem vyčleniť ďalších 24 miliárd rubľov na ďalšie tri roky na obnovu kultúrnych domov, knižníc, múzeí vo vidieckych oblastiach, v malých historických mestách Ruska - ďalšej mimoriadne dôležitej oblasti.


Na modernej digitálnej platforme je potrebné znovu naštartovať prácu znalostnej spoločnosti, všetci si ju dobre pamätáme. V posledných rokoch sa zdá, že existuje, ale zdá sa, že si to nikto nevšimol. A s cieľom podpory projektov v oblasti kultúry, umenia a tvorivosti vytvoríme prezidentský fond pre kultúrne iniciatívy. Už tento rok budeme vďaka jeho grantom na základe konkurencie financovať viac ako jeden a pol tisíca tvorivých tímov.


Drahí kolegovia!


O mesiac budú žiaci 11. ročníka robiť skúšky. Podľa ich výsledkov sa väčšina, asi 60 percent, absolventov bude môcť zapísať na miesta financované z rozpočtu na univerzitách. Zodpovedne sa dá povedať, že na svete prakticky neexistuje žiadna iná krajina s takým širokým slobodným prístupom k vysokoškolskému vzdelávaniu ako v Rusku.


V nasledujúcich dvoch rokoch otvoríme na univerzitách ešte 45 000 ďalších miest financovaných z rozpočtu. Minimálne 70 percent z nich venujeme regiónom Ruskej federácie, kde sú potrební absolventi.


Počnúc týmto rokom získa najmenej 100 univerzít v základných zložkách federácie granty od 100 miliónov rubľov a viac na otvorenie študentských technologických parkov, podnikateľských inkubátorov, aktualizáciu vzdelávacích a laboratórnych zariadení a vzdelávacích programov. O takúto podporu budú môcť požiadať všetky štátne univerzity, vrátane tých, ktoré pripravujú budúcich učiteľov, lekárov, pracovníkov v oblasti dopravy a kultúry. Som si istý, že mladá generácia Rusov, ruskí vedci sa plne prihlásia k novým významným výskumným projektom.


Tento rok bol u nás vyhlásený za Rok vedy a techniky. Chápeme, že veda v modernom svete je úplne kľúčová. Do roku 2024 Rusko vyčlení z federálneho rozpočtu 1 bilión 630 miliárd rubľov na civilný vrátane základného výskumu. Ale to nie je všetko.


Rozbiehame inovatívne programy v oblastiach, ktoré sú rozhodujúce pre rozvoj krajiny. Získajú štatút projektov národného významu. Niektoré z nich, len pre ilustráciu, chcem povedať osobitne.
Po prvé, musíme mať silný a spoľahlivý štít v oblasti sanitárnej a biologickej bezpečnosti. Teraz už chápeme, čo to je. Je potrebné zabezpečiť nezávislosť Ruska pri výrobe celej škály vakcín, látok pre farmaceutické výrobky vrátane liekov proti infekciám, ktoré sú rezistentné voči súčasnej generácii antibiotík. Toto sa musí navyše robiť s maximálnym využitím ruského vybavenia a domácich komponentov. V prípade nebezpečnej infekcie ako koronavírus, alebo možno viac, nedajbože, by malo byť Rusko pripravené do štyroch dní, presne do štyroch dní, vyvinúť svoje vlastné testovacie systémy a v čo najkratšom čase vytvoriť účinnú domácu vakcínu, zahájiť svoju masovú výrobu. Tieto úlohy sme si stanovili sami. Na dosiahnutie týchto cieľov definujeme obdobie - do roku 2030. Čím skôr to však urobíme, tým lepšie.


Po druhé, potrebujeme nové komplexné prístupy k rozvoju energie vrátane nových riešení v oblasti výroby jadra v takých sľubných oblastiach, ako je vodíková energia a skladovanie energie.


Po tretie, musíme reagovať na výzvy zmeny podnebia, prispôsobiť im poľnohospodárstvo, priemysel, bývanie a komunálne služby, celú infraštruktúru, vytvoriť odvetvie využívania uhlíkových emisií, dosiahnuť zníženie ich objemu a zaviesť prísnu kontrolu a monitorovanie tu.


Počas nasledujúcich 30 rokov by akumulovaný objem čistých emisií skleníkových plynov v Rusku mal byť menší ako v Európskej únii. Toto je náročná úloha vzhľadom na veľkosť našej krajiny, špecifiká jej geografie, podnebie a ekonomickú štruktúru. Som si však úplne istý, že takýto cieľ, berúc do úvahy náš vedecký a technologický potenciál, je absolútne dosiahnuteľný.


Naša nová energia, nové farmaceutické výrobky a riešenie klimatických problémov by sa mali stať silným stimulom pre komplexnú modernizáciu všetkých sektorov hospodárstva a sociálnej sféry. Toto je priama cesta k vytvoreniu moderných a dobre platených pracovných miest.


Úsilie každej úrovne vlády, obchodu, rozvojových inštitúcií, Ruskej akadémie vied by malo byť podriadené hlavnej, ústrednej úlohe - zlepšovať kvalitu života našich ľudí. A tu zdôrazňujem, že naše prístupy v oblasti ochrany životného prostredia majú absolútne zásadový charakter a samozrejme nepodliehajú revízii.


Nedávne udalosti v Norilsku, Usolye-Sibirskoye a v niektorých ďalších bodoch ukázali, ako ohrozuje druhá cesta. Určite pomôžeme ľuďom, ktorí tu žijú, ale nesmieme dovoliť, aby znovu nastali také environmentálne situácie.
Žiadam vás, aby ste urýchlili prijatie zákona, ktorým sa ustanovuje finančná zodpovednosť vlastníkov podnikov za odstránenie nahromadených škôd, za rekultiváciu priemyselných areálov. Tento prístup je veľmi jednoduchý. Ako to znie: dosiahnuť zisk na úkor prírody - upratať po sebe. Tu musíte konať tvrdo. Rosprirodnadzor a ďalšie regulačné orgány si musia plniť svoje povinnosti.


Dodám, že zásada „znečisťovateľ platí“ by mala v plnej miere fungovať v oblasti odpadového hospodárstva, aby sa zabezpečil prechod na takzvané obehové hospodárstvo. Za týmto účelom je potrebné už tento rok zaviesť mechanizmus rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov za zneškodňovanie tovaru a obalov.


Navrhujem tiež „vymaľovať“ environmentálne platby do federálneho rozpočtu. Viem, že odborníci, finančníci, neradi všetko „vymaľujú“, ale toto je najdôležitejšia oblasť našej činnosti. Tu sa dá urobiť výnimka. A účelne tieto peniaze použite na elimináciu nahromadenej škody a zlepšenie životného prostredia.


A napriek tomu, ako už bolo spomenuté, v 12 najväčších priemyselných centrách krajiny by sa objem škodlivých emisií do atmosféry mal do roku 2024 znížiť o 20 percent. O tomto sme už hovorili. Túto úlohu je samozrejme potrebné vyriešiť komplexnou modernizáciou priemyslu, bývania a komunálnych služieb, dopravy a energetiky.
Okrem toho navrhujem rozšíriť systém kvót na škodlivé emisie na všetky mestá v Rusku, kde je akútny problém s kvalitou ovzdušia, a zaviesť prísnu zodpovednosť za dodržiavanie týchto environmentálnych noriem. Musí sa to, samozrejme, diať na základe transparentného monitorovania.


Určite podporíme obchodné projekty zamerané na environmentálnu modernizáciu podnikov. Takže od tohto roku začneme pomocou mechanizmu štátnych záruk s obnovou hliníkových závodov v Bratsku, Irkutsku, Krasnojarsku, Novokuznecku. O niečo neskôr pomenujem ďalšie osady z iných dôvodov, ale to neznamená, že naša práca


Drahí kolegovia!


Minulý rok sme nasmerovali bezprecedentné zdroje na podporu ekonomiky, okrem iného prostredníctvom zvýhodnených pôžičiek na vyplácanie platov, ktoré zachránili viac ako päť miliónov pracovných miest. Upozorňujeme vás na skutočnosť, že tento program fungoval, ale fungoval práve preto, lebo podnik preukázal zodpovednosť, snažil sa urobiť všetko pre zachovanie svojich tímov. Bolo to vidno.


Bohužiaľ nebolo možné sa úplne vyhnúť redukciám. Chápem, aké ťažké to majú tí, ktorí prišli o prácu. Vláda dostala za úlohu obnoviť trh práce do konca tohto roka. Musíme sa to však pokúsiť vyriešiť skôr, aby ľudia rýchlo začali dostávať stabilný príjem. Na podporu vytvárania nových pracovných miest štát podporí podnikateľskú iniciatívu a stimuluje súkromné ​​investície.


Vlani, ako viete, sme znížili poistné pre malých a stredných podnikateľov o polovicu, z 30 na 15 percent. Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať priebežne a nepodlieha revízii.


Poverujem vládu, aby do mesiaca predložila ďalšie návrhy na podporu malých a stredných podnikateľov, vrátane daňových stimulov, dostupných pôžičiek, rozšírenia predaja produktov, a to aj prostredníctvom nákupov od veľkých štátnych spoločností.


Pokiaľ ide o ďalšie rozhodnutia v hospodárskej oblasti, rád by som povedal nasledujúce.


Po prvé, už sme zrušili veľa archaických noriem a požiadaviek v stavebníctve a iných oblastiach, upustili od mnohých zbytočných kontrol, ale musíme zvýšiť dynamiku a výsledok v zlepšovaní podnikateľského prostredia by mal byť vecný, zrozumiteľný a hmatateľný. Napríklad výstavba závodu na kľúč v Rusku by mala byť rýchlejšia, oveľa výnosnejšia a ľahšia ako v iných regiónoch sveta vrátane krajín s rozvinutou ekonomikou.


Okrem toho je potrebné výrazne zjednodušiť podmienky pre prácu vývozcov mimo zdrojov. Samozrejme, touto cestou sa už riadime niekoľko rokov, musíme však odstrániť všetky nadmerné obmedzenia v oblasti kontroly meny pre týchto vývozcov. Toto je jeden z problémov. Tento postup by mal začať fungovať v júli tohto roku. O tejto otázke sme diskutovali viackrát. Všetky zmeny a doplnenia právnych predpisov musia byť prijaté čo najskôr počas jarného zasadnutia.


Po druhé: talent podnikateľa je v prvom rade talent tvorcu, túžba zmeniť život k lepšiemu v jeho okolí, vytvárať nové pracovné miesta. Štát tento postoj určite podporí.


V modernom svete, keď sa situácia na trhu niekedy mení takmer každý deň, stále existujú vysoké riziká pre podnikanie, najmä pokiaľ ide o investície do dlhodobých projektov. Preto nastavíme celý systém podpory súkromných investícií. Ich účinnosť posúdime podľa toho, aké nové produkty, služby, technológie sa vytvárajú pre občanov, ako sa zvýšil potenciál krajiny a každého jednotlivého regiónu.


Mechanizmus osobitných investičných zmlúv sa už zlepšil, objavil sa nový nástroj - dohoda o ochrane a podpore investícií. Konsolidovali sme rozvojové inštitúcie na základe VEB. Ich úlohou je znižovať riziká investovania súkromného kapitálu, pomáhať pri vytváraní nových trhov a investičných mechanizmov, ako sa to deje v rámci už fungujúceho takzvaného „Project Finance Factory“. Dnes pracuje na viac ako 40 komerčných projektoch s celkovou investíciou tri bilióny rubľov.


Čakám na návrhy vlády na implementáciu myšlienok, ktoré odzneli v marci na stretnutí s ruskými podnikateľmi. Kolegovia, ste si toho dobre vedomí.


Po tretie, všetky kľúčové rozhodnutia v oblasti ekonomiky prijímame v dialógu s obchodnou komunitou. Táto prax sa vyvinula počas mnohých predchádzajúcich rokov. A samozrejme, všetci máme právo očakávať, že ďalšie finančné nástroje a mechanizmy na podporu podnikania prinesú hlavný výsledok - takzvanú transformáciu zisku na investície a rozvoj.


Teraz poviem dôležitú vec, ale nič nové, podnikanie o tom už vie. Príjmy spoločností budú tento rok rekordne vysoké aj napriek všetkým výzvam, ktorým čelíme. Napriek tomu to vyzerá takto. Pozrime sa, ako sa to využije, tento zisk, a s ohľadom na to koncom roka urobíme rozhodnutie o možnej úprave daňovej legislatívy. Teším sa na konkrétne návrhy vlády tu. Poviem, ako sa hovorí, bez protokolu: dividendy - niekto vyberá dividendy a niekto investuje do rozvoja svojich podnikov a celých priemyselných odvetví. Budeme samozrejme povzbudzovať tých, ktorí investujú.


V minulom roku sme výrazne zvýšili rozpočtové výdavky pri zachovaní stability verejných financií. Vláda spolu s centrálnou bankou musí pokračovať v zodpovednej finančnej politike. Zabezpečenie makroekonomickej stability je obmedzenie inflácie v rámci stanovených parametrov mimoriadne dôležitou úlohou. Vychádzam z predpokladu, že sa to určite vyrieši.


Zároveň teraz, vzhľadom na možnosti rozpočtu a naše rezervy, môžeme zvýšiť investície na podporu investícií do infraštruktúry a tiež poskytnúť regiónom nové rozvojové nástroje. Na ich zavedenie budú potrebné aj novely zákona. Dúfam, že ich podporia všetky parlamentné frakcie: „Spravodlivé Rusko“, LDPR, Komunistická strana Ruskej federácie a „Jednotné Rusko“.


V tejto súvislosti by som chcel poďakovať všetkým konštruktívnym sociálnym silám v krajine za zodpovedný a vlastenecký prístup v zložitom období epidémie. Toto nám umožnilo spoločne - bolo to veľmi dôležité, nejde o prázdne slová, je to skutočne dôležité - zabezpečiť stabilitu a stabilitu štátneho a politického systému Ruska. To je vždy dôležité, najmä však v období prípravy volieb do Štátnej dumy a iných orgánov a pri zohľadnení veľkej práce, ktorá pred nami stojí. Dúfam, že takýto postoj k konkurenčnému politickému boju, ale napriek tomu, postoj, ktorý nás spája okolo spoločných úloh, zostane zachovaný.

 

Drahí kolegovia!


Krajina sa vyvíja, posúva sa vpred, ale všetko sa to deje, až keď sa rozvíjajú regióny Ruskej federácie. Snaha vedúcich predstaviteľov jednotlivých zložiek federácie, aby bol ich región úspešný a sebestačný, by mala a bude podporovaná vo všetkých ohľadoch.


Budeme podporovať tých, ktorí preberajú zodpovednosť a rozbiehajú kreatívne projekty. Som presvedčený, že každý región Ruska má veľký potenciál. Aby ste to pomohli efektívne otvoriť, s odhodlaním, predovšetkým musíte znížiť čo? - je zrejmé, chápu guvernéri - bremeno dlhových záväzkov, bremeno dlhu. Tieto problémy je potrebné opäť starostlivo rozpracovať.


Žiadam vládu, aby do 1. júna predložila návrhy na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti regionálnych a obecných financií a na zvýšenie nezávislosti regiónov. V lete o nich budeme podrobne diskutovať na zasadaní štátnej rady a určite zohľadníme tie rozhodnutia s najvyššou prioritou, o ktorých budem hovoriť aj teraz.


V prvom rade musíme pomôcť regiónom s vysokou úrovňou komerčného dlhu. Tu navrhujem toto: celý objem komerčného dlhu, ktorý je súčasťou federácie, presahujúci 25 percent jej vlastných príjmov, bude nahradený rozpočtovými pôžičkami so splatnosťou do roku 2029.


Ďalej navrhujem reštrukturalizáciu tých rozpočtových pôžičiek, už rozpočtových pôžičiek, ktoré boli poskytnuté regiónom v minulom roku na vykonávanie opatrení týkajúcich sa boja proti epidémii. Myslím si, že je to spravodlivé. Pripomínam, že splatnosť takýchto pôžičiek vyprší o dva mesiace, 1. júla. Navrhujem tiež prevrátiť ich do roku 2029.


Dovoľte mi zdôrazniť, že reštrukturalizácia nahromadeného dlhu by sa mala použiť práve ako mechanizmus na zvýšenie sebestačnosti regionálnych ekonomík, najmä preto, že subjektom federácie poskytneme zásadne nový nástroj rozvoja. Čo mám na mysli? Takzvané rozpočtové pôžičky na infraštruktúru so sadzbou najviac tri percentá ročne a splatnosťou 15 rokov. Do konca roku 2023 plánujeme prideliť takéto pôžičky na infraštruktúru v celkovej výške najmenej 0,5 bilióna rubľov, 500 miliárd.


Pri reštrukturalizácii dlhov regiónov sa musíme riadiť zásadou spravodlivosti, prísne povedané, ako vždy. Niektoré ustanovujúce subjekty federácie majú vysoký objem akumulovaného komerčného dlhu, zatiaľ čo iné, ako viete, naopak, nevymáhali pôžičky. Môže sa ukázať, že sa teraz cítia ako prepadák. Toto by samozrejme nemalo byť a nebude. Presne podporíme tých, ktorí uskutočňovali a uskutočňujú vyváženú finančnú politiku. Princíp distribúcie pôžičiek na infraštruktúru bude nasledovný: čím menej dlhov mal región, tým viac bude môcť prijímať pôžičky na infraštruktúru.


Sme jedna krajina. Na všetkých úrovniach verejnej správy by malo podnikanie fungovať jednotnou logikou. Reštrukturalizácia dlhu aj nový investičný zdroj vo forme pôžičiek na infraštruktúru nám umožnia rozšíriť plánovací horizont, zaviesť nové riešenia spojené s implementáciou národných projektov, odvetvové stratégie a komplexný plán modernizácie chrbticovej infraštruktúry. Federálne pôžičky na infraštruktúru sú silným zdrojom, ale to, koľko bude slúžiť na rozvoj, na prilákanie súkromných investícií, vo veľkej miere závisí od toho, ako budú konať regionálne riadiace tímy, od ich otvorenosti pre čestný dialóg s podnikmi, s investormi a , samozrejme, predovšetkým s občanmi. Infraštruktúrne projekty v regiónoch by sa mali realizovať predovšetkým v záujme ľudí, slúžiť ako investície do vytvárania nových pracovných miest, do rastu blahobytu ruských rodín v budúcnosti našich detí. Prioritami budú diaľnice, obchvaty miest, obnova bytových a komunálnych služieb a systémov verejnej dopravy, integrovaný rozvoj území a vytvorenie zariadení cestovného ruchu.


Rád by som upriamil vašu pozornosť na toto: pôžičky na infraštruktúru a rozpočet sa budú poskytovať pod plnou kontrolou Federálnej pokladnice a iba na konkrétne projekty, ktoré prešli podrobným odborným preskúmaním na federálnej úrovni. Tu by som sa chcel okamžite obrátiť na regionálnych vodcov aj na vládu: počúvajte, pracujme len rytmicky a presne. Tu, z tohto pódia, nechcem vysloviť ostré alebo hrubé slová, ale musíme urobiť všetko včas, musíme pripraviť tieto projekty, nesmieme sa jednoducho uchýliť k vláde pomocou obrázkov. A vláda ich musí rýchlo spracovať, pomôcť regiónom, kde to nemôžu zvládnuť. Potrebujete pomôcť svojim kolegom, chápete to? A nehádžte to do koša a povedzte: urobili zle. Niektorí nemôžu robiť to, o čo požiadate - pomôžte im a potom pôjde práca.


Rozsah projektov môže byť rôzny, hlavné je, že ako som povedal, slúžia ľuďom a otvárajú nové príležitosti. Napríklad okres Yamalo-Nenets spolu s našimi veľkými spoločnosťami pomocou navrhovaného mechanizmu bude schopný zahájiť výstavbu severnej zemepisnej šírky. Toto je železničná trať, ktorá bude impulzom pre rozvoj najbohatších zdrojov Arktídy. Tento projekt je dlho rozpracovaný, je treba ho spustiť, sú na to všetky možnosti. Napríklad Nižný Novgorod bude mať príležitosť pokračovať v práci na vývoji metra a začať s obnovou centra mesta. Čeľabinsk, ďalšie z našich miliónov miest, bude tiež môcť aktualizovať dopravný systém na základe dlhodobého projektu výstavby metra. Pamätám si na ďalšie podobné projekty v Krasnojarsku a v iných regiónoch.


A samozrejme, výstavba nových zariadení by mala byť na kvalitatívne novej úrovni. Žiadam vládu, aby pripravila jasný plán krok za krokom pre komplexné široké využitie digitálneho dizajnu, výroby a implementácie najpokročilejších energeticky efektívnych materiálov. To je tiež dôležité pre reakciu na klimatické a environmentálne výzvy.


Rozsiahly rozvoj infraštruktúry predstavuje pre stavebný priemysel zásadne nové výzvy. V minulosti, dosť ťažký rok, medzitým to fungovalo bez prerušenia, ak sa do prevádzky dostalo viac ako 80 miliónov metrov štvorcových bývania. Dobrý výsledok. Čím viac ich postavíme, tým dostupnejšie bývanie bude pre ruské rodiny.


Cieľ je preto ambiciózny, už sme o ňom hovorili, nikde nezmizol, týmto ambicióznym cieľom je ročne uviesť do prevádzky asi 120 miliónov metrov štvorcových. Ďalej je nevyhnutné zabezpečiť špeciálny mechanizmus na podporu individuálnej bytovej výstavby.


Pokiaľ ide o rozsiahly rozvoj, rozvojový inštitút DOM.RF priláka zdroje z finančného trhu umiestňovaním dlhopisov. Takýto mechanizmus je vypracovaný, celkovo funguje a funguje dobre. Vývojári musia tieto zdroje predstaviť vo forme cielených pôžičiek.


Čo je tu dôležité a chcel by som zvlášť zdôrazniť: vďaka dotáciám z federálneho rozpočtu bude môcť DOM.RF poskytovať vývojárom pôžičky v minimálnej miere okolo troch až štyroch percent ročne. Pilotnými projektmi na testovanie tohto modelu bude výstavba obytných štvrtí v Tule, Ťumeni, Sachalinskej oblasti a Kuzbase.


Zlepšovanie miest a osád, rast bytovej výstavby sú najdôležitejšími smermi regionálneho rozvoja. Tu nesmieme zabúdať na zásadné každodenné záujmy občanov. V súčasnosti žije veľa ruských rodín v osadách, ku ktorým sú už pripojené plynové siete, ale ich domovy stále nemajú prístup k plynu z neznámych dôvodov. Zdá sa, že tam je potrubie, ale v domácnosti nie je žiadny plyn.


Žiadam vládu, aby spolu s regiónmi vypracovala jasný plán plynofikácie týchto domácností. Tu podporujem iniciatívu Jednotného Ruska, konkrétne: ľudia nemusia platiť za dodávku plynu priamo na hranicu pozemku v osade.


Ako som už povedal, vláda musí vypracovať všetky podrobnosti s Gazpromom a s ďalšími spoločnosťami a štruktúrami, ktoré pracujú v tejto oblasti, aby tu nedochádzalo k neúspechom. Inak som povedal z tejto tribúny, že ľudia počkajú, a niekde sa čmáranice niekde, kde je to potrebné, nedávajú čiarky a všetko sa zase postaví. To je absolútne neprijateľné, sám to skontrolujem, pozriem sa bližšie. Mosoblgaz aj ďalšie organizácie musia pochopiť, čo musia robiť, v akom časovom rámci a za aké peniaze.


Úloha tu je samozrejme širšia. Pre každý región musíme ponúknuť naše riešenia prístupu občanov k spoľahlivým a čistým zdrojom energie. Môže to byť elektrina vrátane energie z obnoviteľných zdrojov, ekologické využitie uhlia - to je možné aj v modernom svete, sieť alebo skvapalnený plyn. Poverujem regionálnych vodcov, aby za koordinácie vlády pripravili také podrobné akčné plány a začali s ich implementáciou v budúcom roku.


Napríklad pre Kamčatku musíme počítať s vytvorením miestnej infraštruktúry na príjem plynu, aby sme mohli spoľahlivo a dlhodobo poskytovať plyn obyvateľom a podnikom na území Kamčatky.


Drahí kolegovia!


Regiónom nielen poskytneme zásadne nové rozvojové nástroje, ale aj priame federálne zdroje na riešenie najnaliehavejších systémových problémov, ktoré majú komplexný vplyv na rozvoj území a na zlepšenie kvality života ľudí.


Začnime pridelením finančných prostriedkov z Národného fondu bohatstva na hlavné diaľnice. V prvom rade je potrebné urýchliť výstavbu už prebiehajúcej diaľnice Moskva - Kazaň a navyše ju predĺžiť do Jekaterinburgu, aby bol tento projekt hotový za tri roky.


V roku 2024 bude teda s prihliadnutím na existujúcu diaľnicu Moskva - Petrohrad a centrálny okruh zabezpečená bezpečná vysokorýchlostná doprava v celej európskej časti od Baltu po Ural.


Absolútne však nestačí na jednoduché prepojenie koncových bodov. Aký to má zmysel, ak sa v živote ľudí v malej osade, v meste, nič na tomto nezmení, budú lietať iba rýchlovlaky a autá? Chrbtová infraštruktúra musí samozrejme ťahať za sebou rozvoj všetkých území, cez ktoré prechádza, aby z nej išla takzvaná moderná regionálna sieť.


Teraz vďaka pôžičkám na infraštruktúru budú jednotlivé zložky federácie schopné zvýšiť tempo týchto stavebných projektov. Je to len to, že kolegovia by to mali mať na pamäti a brať to do úvahy vo svojich rozvojových plánoch: aby federálne a regionálne diaľnice fungovali ako jednotný systém v záujme našich občanov, firiem a území. Pôžičky na infraštruktúru aj zdroje z Národného fondu bohatstva budú fungovať pre všetky regióny Ruska.


Taký je aj náš nový národný projekt cestovného ruchu. V blízkej budúcnosti sa spustí program zvýhodnených pôžičiek na výstavbu a rekonštrukciu hotelov a ostatnej turistickej infraštruktúry. Sadzba z týchto pôžičiek sa počíta na 15 rokov a bude tiež predstavovať tri až päť percent.


Mnoho pilotných projektov. Uvediem len niektoré: jedná sa o rozvoj Šeregše - popredného lyžiarskeho strediska Kuzbass, vytvorenie jachtového strediska v zálive Balaklava v Sevastopole, posilnenie odvetvia cestovného ruchu v Altaji a Kaliningradskej oblasti.


A s prihliadnutím na zdroje pôžičiek na infraštruktúru dostanú nové turistické impulzy celé turistické klastre. Napríklad regióny stredného Ruska budú schopné vybaviť a rozšíriť trasy Zlatého prsteňa na kvalitatívne novej úrovni vrátane odhalenia turistického potenciálu takých malých miest ako Tarusa, Palekh, Murom, Gorokhovets, Tutaev, Borovsk. Budú sa rozvíjať mestá regiónu Volga, letoviská Krymu, pobrežie Čierneho mora a tichomorské pobrežie, naše liečebné domy ako Staraya Russa v Novgorodskej oblasti, kaukazské minerálne vody s ich perlou - Kislovodsk.


Rusko je ústretová krajina otvorená skutočným priateľom. Pamätáte si, čo sa stalo počas svetového pohára FIFA. Hneď ako to epidemiologická situácia dovolí, definitívne odstránime existujúce obmedzenia a opäť k nám prídu milióny turistov z celého sveta. Úloha je konkrétna: aby z väčšiny krajín bolo možné vydať e-vízum na cestu do Ruska na diaľku, bez zbytočných formalít a len za štyri dni.


Drahí kolegovia!


Zmysel a obsah ruskej politiky na medzinárodnej scéne - tiež k tomu poviem niekoľko slov doslova na konci - zabezpečiť mier a bezpečnosť pre blaho našich občanov, pre stabilný rozvoj krajiny. Rusko má svoje vlastné záujmy, existujú samozrejme také, ktoré bránime a budeme brániť v rámci medzinárodného práva, ako to v skutočnosti majú iné štáty sveta. A ak niekto odmietne pochopiť túto zjavnú vec, nechce viesť dialóg, zvolí sebecký a arogantný tón, Rusko si vždy nájde spôsob, ako obhájiť svoju pozíciu.


Zároveň sa, bohužiaľ, zdá sa, že všetci na svete sú už zvyknutí, zvyknutí si na praktiky politicky motivovaných, nezákonných sankcií v ekonomike, na hrubé pokusy niektorých násilne vnucovať iným vôľu. Ale dnes sa táto prax zvrháva v niečo oveľa nebezpečnejšie - mám na mysli nedávno známe fakty priameho pokusu o usporiadanie štátneho prevratu v Bielorusku a atentátu na prezidenta tejto krajiny. Zároveň je príznačné, že ani takéto flagrantné akcie nenájdu odsúdenie takzvaného kolektívneho Západu. Zdá sa, že si to nikto nevšimol. Každý sa tvári, že sa vôbec nič nedeje.


Ale počúvajte, môžete zaobchádzať s čímkoľvek chcete, napríklad s prezidentom Ukrajiny Janukovyčom alebo s Madurom vo Venezuele. Opakujem, môžete s nimi zaobchádzať, ako chcete, vrátane Janukovyča, ktorý bol tiež takmer zabitý a ozbrojeným pučom odstavený od moci. Môžete mať akýkoľvek názor na politiku bieloruského prezidenta Lukašenka Alexandra Grigorieviča. Ale prax organizovania štátneho prevratu, plánov politických vrážd, vrátane plánov vysokých atentátov, je už príliš veľa, všetky hranice už boli prekročené.


Aké je však iba uznanie zadržaných účastníkov sprisahania, že sa pripravuje blokáda Minsku vrátane mestskej infraštruktúry a komunikačných prostriedkov, úplného odstavenia celého energetického systému hlavného mesta Bieloruska! To mimochodom znamená, že v skutočnosti prebiehali prípravy na masívny kybernetický útok. Ako inak? Viete, len to jedným vypínačom nezvládnete.


Zdá sa, že nie nadarmo naši západní kolegovia tvrdohlavo odmietajú početné ruské návrhy na nadviazanie medzinárodného dialógu v oblasti informácií a kybernetickej bezpečnosti. Navrhovali sme to mnohokrát. Každý odíde od toho, aby o tejto otázke čo i len diskutoval.


A čo by sa stalo, keby sa v Bielorusku skutočne uskutočnil pokus o štátny prevrat? K tomu bolo nakoniec všetko vedené. Koľkých ľudí by sa to týkalo? Ako by sa všeobecne vyvíjal osud Bieloruska? Nikto na to nemyslí.


Spôsob, akým nikto nemyslel na osud Ukrajiny, keď sa v tejto krajine uskutočnil puč.


Zároveň sa nezastavia ani nepriateľské kroky proti Rusku. V niektorých krajinách bol zavedený nepríjemný zvyk - z akýchkoľvek dôvodov a najčastejšie bezdôvodne lipnúť na Rusku. Šport, nejaký nový druh športu - kto povie niečo hlasnejšie.


V tomto ohľade sa správame mimoriadne zdržanlivo, priamo, bez irónie, povedal by som, dalo by sa povedať, skromne. Často vôbec nereagujeme nielen na neprívetivé činy, ale aj na úplnú hrubosť. Chceme mať dobré vzťahy so všetkými účastníkmi medzinárodnej komunikácie. A vidíme, čo sa deje v skutočnom živote: ako som už povedal, bez dôvodu sa sem tam lipnú na Rusku. A samozrejme, okamžite okolo nich, rovnako ako okolo Sher Chana, sa točia všelijaké malé tabaky, všetko je ako Kiplingovo, vytie s cieľom upokojiť ich panovníka. Kipling bol skvelý spisovateľ.


Naozaj chceme mať dobré vzťahy so všetkými účastníkmi medzinárodnej komunikácie, mierne povedané, mimochodom, s tými, s ktorými sa naše vzťahy v poslednej dobe nerozvíjali. Naozaj nechceme páliť mosty. Ale ak niekto vníma naše dobré úmysly ako ľahostajnosť alebo slabosť a sám má v úmysle tieto mosty konečne spáliť alebo dokonca vyhodiť do povetria, mal by vedieť, že ruská odpoveď bude asymetrická, rýchla a tvrdá.


Organizátori akýchkoľvek provokácií, ktoré ohrozujú základné záujmy našej bezpečnosti, budú ľutovať to, čo urobili, spôsobom, ktorý už dlho neľutovali.


Zároveň musím len povedať, že máme dostatok trpezlivosti, zodpovednosti, profesionality, sebadôvery a sebaovládania a zdravého rozumu pri akomkoľvek rozhodovaní. Ale dúfam, že nikoho nenapadne prekročiť takzvanú červenú čiaru vo vzťahu k Rusku. A kde sa to bude konať, si určíme v každom konkrétnom prípade sami.


Nemôžem zabudnúť povedať dnes, ako sa to zvyčajne deje v každoročných adresách Federálnemu zhromaždeniu, a že zlepšovanie a kvalitatívne posilňovanie ruských ozbrojených síl stále pokračuje. Osobitná pozornosť sa bude musieť venovať rozvoju vojenského vzdelávania, a to tak na základe vojenských vzdelávacích inštitúcií, ako aj na základe vojenských výcvikových stredísk na civilných univerzitách.


Do roku 2024 bude podiel moderných zbraní a vybavenia na jednotkách predstavovať takmer 76 percent - je to veľmi dobrý ukazovateľ. A v jadrovej triáde tento rok presiahne 88 percent.


Najnovšie raketové systémy medzikontinentálneho dosahu Avangard a laserové bojové systémy Peresvet sú už v pohotovosti a prvý pluk plne vybavený medzikontinentálnymi balistickými raketami Sarmat vstúpi do bojovej služby podľa plánu koncom roku 2022.


Počet útočných leteckých komplexov s hypersonickou raketou Kinzhal, lodí vybavených vysoko presnými hypersonickými zbraňami, ako som už povedal, raketami Kinzhal a Caliber, sa zvyšuje. Nadzvukové rakety Zircon budú uvedené do pohotovosti v blízkej budúcnosti. V úplnom súlade s plánmi rozvoja ozbrojených síl prebiehajú práce na ďalších najmodernejších bojových systémoch, vrátane Poseidona, Petrela a ďalších systémov.


Rusko, ako líder vo vytváraní bojových systémov novej generácie, vo vývoji moderných jadrových síl, opätovne vyzýva svojich partnerov, aby diskutovali o otázkach týkajúcich sa strategických zbraní a zabezpečenia globálnej stability. Predmetom, cieľom takýchto rokovaní by mohlo byť vytvorenie prostredia bezkonfliktného spolužitia založeného na bezpečnostnej rovnici, ktoré by zahŕňalo nielen tradičné strategické zbrane: medzikontinentálne balistické rakety, ťažké bombardéry a ponorky, ale tiež zdôrazňujem, všetky útočné a obranné systémy schopné riešiť strategické úlohy bez ohľadu na ich vybavenie.


Osobitnú zodpovednosť tu majú krajiny s jadrovou päťkou. Dúfam, že sa zrealizuje iniciatíva na osobné stretnutie hláv štátov - stálych členov Rady bezpečnosti OSN, ktorú sme predložili minulý rok a ktorá sa uskutoční hneď, ako to umožnia epidemiologické podmienky.


Rusko je vždy otvorené širokej medzištátnej spolupráci. Neustále sa zasadzujeme o zachovanie a posilnenie kľúčovej úlohy Organizácie Spojených národov vo svetových záležitostiach, usilujeme sa pomáhať pri urovnávaní regionálnych konfliktov a už sme urobili veľa pre stabilizáciu situácie v Sýrii, pre nadviazanie politického dialógu v Líbyi . Ako viete, Rusko hralo hlavnú úlohu pri zastavení ozbrojeného konfliktu v oblasti Náhorného Karabachu.


Budujeme vzťahy s absolútnou väčšinou krajín sveta: s Áziou, Latinskou Amerikou, Afrikou a mnohými európskymi krajinami na základe vzájomného rešpektu. Dôsledne a ako prioritu rozširujeme kontakty s našimi najbližšími partnermi v Šanghajskej organizácii pre spoluprácu, BRICS, Spoločenstvom nezávislých štátov a spojencami v organizácii Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti.


Naše spoločné projekty v rámci Euroázijskej hospodárskej únie sú zamerané na zabezpečenie rastu ekonomiky a blahobytu občanov. Zároveň sa tu objavujú nové zaujímavé smery, napríklad rozvoj dopravných a logistických koridorov. Som si istý, že sa stanú spoľahlivými infraštruktúrnymi rámcami pre veľké euroázijské partnerstvo. Ruské myšlienky tohto širokého otvoreného združenia sa už v praxi uplatňujú, a to aj prostredníctvom prepojenia s inými integračnými procesmi.


Nejde o špekulatívne geopolitické stavby, ale o čisto použité nástroje na riešenie problémov národného rozvoja.


Drahí kolegovia!


Svoj prejav som dnes začal aktuálnymi otázkami v oblasti zdravia a na záver by som rád povedal nasledujúce. Nikto na svete nevedel, akej katastrofe budeme musieť čeliť. Ale my, občania Ruska, sme už urobili veľa a urobíme všetko, všetko pre to, aby sme odrazili hrozbu epidémie. Na to má naša krajina spoľahlivý potenciál, ktorý sa vytvoril v predchádzajúcich rokoch v zdravotníctve, vede, vzdelávaní a priemysle.


Určite sa však musíme pohnúť vpred. Načrtli sme národné rozvojové ciele. Je zrejmé, že výzva epidémie urobila objektívne úpravy našej práce. Dnes v príhovore boli vydané pokyny v oblasti demografie, podpory rodín, boja proti chudobe a zvýšenia príjmu občanov, vytvárania pracovných miest a zlepšenia podnikateľského prostredia a novej kvality verejnej správy.


Žiadam vládu, aby sa pri príprave nových iniciatív pre sociálno-ekonomický rozvoj Ruska zamerala na tieto úlohy a poverila ich, aby ich predložila do 1. júla tohto roku.


Čo mám na mysli? Pri všetkej súčasnej práci samozrejme nesmieme zabúdať na ciele nášho strategického rozvoja, národné rozvojové ciele a zlepšovať mechanizmy na ich dosiahnutie.


O návrhoch vlády budeme rokovať za účasti odborných komisií Štátnej rady, našich podnikateľských združení, odborníkov a Verejnej komory. Na základe výsledkov takejto širokej diskusie budeme na zasadnutí Rady pre strategický rozvoj a národné projekty prijímať konečné rozhodnutia o ďalších finančných a organizačných opatreniach.


A teraz by som chcel ešte raz apelovať na všetkých občanov Ruska: urobíme všetko, urobíme všetko pre dosiahnutie našich cieľov. Som si istý, že pôjdeme spolu a dosiahneme riešenie všetkých úloh, ktoré sme si stanovili.


Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť.

 

překlad - https://ksbforum.eu/