Pohľad na kormidlo duše

Pohľad na kormidlo duše

14.1.2017

jardob

 

Filozofia ako veda je nadradená psychológii, lebo skúma Svet, ktorého je naša Zem a na nej žijúci človek a jeho psychika len súčasťou. Tak ako psychika je proces, aj Svet je proces, a nezáleží len na jeho anatómií základnej stavbe, ale aj na tom ako je riadený. Skutočná filozofia skúma Svet preto, aby odhalila objektívne mravné kritériá fungovania celého sveta, princíp pomocou ktorého je udržiavaná dlhodobá harmónia a poriadok v celom Vesmíre. A práve toto poznanie hierarchicky nadradených pravidiel a zákonitostí pomáha pochopiť aj to, ako vniesť harmóniu do ľudskej spoločnosti, zharmonizovať ľudstvo so svojim životným prostredím, a nájsť harmóniu aj v samom sebe.

 

Ak je človek stvorený v niečom na obraz Tvorcu, tak z toho nadmierneho množstva božských atribútov to budú u človeka zrejme schopnosť živo vnímať rôzne vnemy (vrátane schopnosti predstavovať si všetky vnemy a situácie v mysli), rozum (schopnosť Rozlišovať v rôznej Miere), vôľa (schopnosť aktívne vstupovať do rôznych procesov), emócie (ktoré v správne fungujúcej psychike pomáhajú rozlíšiť dobré a zlé).

 

Vyzerá to tak, že bábätko sa na svet rodí, a už má v sebe akýsi vrodený kompas, zmysel pre krásu. Po tom, čo sa trochu zorientuje v tomto novom svete, dokáže sa zasmiať, ak sa mu niečo páči, alebo sa rozplače, ak vycíti niečo nedobré. Zo svojho pohľadu, to dobré vníma ako pekné, a zlé vníma ako škaredé. Ak genetika bábätka nie je poškodená, alebo rod nie je zaťažený príliš komplikovanými osudmi ľudí v rodovej línii (tvoriace rodový egregor, na ktorý sa bábätko napojí skrze citové väzby k svojim najbližším), tak by psychika bábätka vzhľadom na svoj vývoj mala fungovať bezchybne a emócie bábätka by mu mali vždy správne naznačovať, či to čo sa deje a to čo vníma je preňho dobré alebo zlé.

 

Lenže psychika človeka je ako strom, ktorý začína dvojlístkom keď sa vynorí zo zeme — z nich rastú vetvičky a na tých vetvičkách ďalšie vetvičky atď., až vznikne obrovská koruna myšlienkového stromu (videnia a chápania sveta). Vetvy vyrastajúce z vetiev, konáre z konárov, halúzky z halúzok. Život sa skladá zo situácií, z ktorých časť riešime vedome a premýšľame nad nimi, a veľkú časť riešime podvedome (do tejto oblasti naše vedomie nevidí). To, čo sa deje v podvedomí vieme nanajvýš ohodnotiť podľa emócií, ktoré cítime, čo je kvázi vyhodnotením spracovania tých vnemom a informácii, ktoré do nás vstupujú, či už zvonka, alebo z pamäti. V spánku sa vraj vyhodnocujú vnemy, a tie menej dôležité sa posielajú do dlhodobej pamäti, a tie dôležitejšie zostávajú aktívne (v bližšej pamäti, poruke).

Ide o to, že každý vnem ako celok (jeho zraková, sluchová, hmatová, čuchová, chuťová zložka) je spracovávaný a akoby prechádzal filtrom vlastných mravných kritérií (to čo človek v danej chvíli vníma ako dobré alebo zlé) a na základe toho je mu pridelená patričná emócia, ktorú vníma na vedomej úrovni. A do pamäte sa ukladá presne takto „vnem ako celok“ + „emócia“. To je príčinou toho, že keď počujeme nejakú známu melódiu, alebo zacítime vôňu, navodí sa nám aj stará emócia. Tie výraznejšie zážitky (dobré alebo zlé) si psychika ponecháva v pamäti nablízku, tie menej výrazné idú do pamäťového archívu, kde dlhšie trvá kým si na niečo spomenieme.

Avšak problémom tohto systému spracovávania vnemov je to, že náš aktuálny rozum a intelekt (často dokrivený kultúrou a neadekvátnym správaním najbližších príbuzných dieťaťa), nemusí zážitok ako celok vyhodnotiť správne, t.j. pochopiť ho, a najmä rozlíšiť čo presne v ňom bolo dobré a čo zlé. Čo bola chyba konkrétneho človeka-vinníka, a čo nie. Lebo ak človek zažije emočne silnú, až traumatizujúcu situáciu, a nevie ju spracovať, teda pochopiť, čo bolo motívom k takémuto správaniu iného človeka, a ako sa v budúcnosti pred tým ochrániť, prípadne či môže nejako prispieť k tomu, aby sa daný človek spamätal, a ako tento jav v spoločnosti potlačiť. Tak každá takáto trauma nestráca svoj potenciál, a aj keď navonok trochu v duši odoznie, stále ostáva v psychike ako kal na dne pohára, ako nedoriešená úloha, ktorú bude treba spracovať. A čokoľvek zmyslového charakteru, nejaký obraz, zvuk, pach, druh dotyku, má tendenciu znova vyvolať ten nepríjemný pocit, ktorý mal človek vtedy. Môže sa tak stať, že človek tomu nerozumie, a zanevrie na celý druh ľudí, vecí, čohokoľvek čo mu daný zážitok pripomína. Lenže v živote sa to potom nabaľuje. Napríklad malému chlapcovi sa vysmievali susedia inej národnosti, nevie to pochopiť, tak si ich zafixuje ako zlo (a sprevádza to negatívna emócia). Danú situáciu mu môžu pripomínať jak iní ľudia daného etnika, tak aj rovnaké slová od kohokoľvek, pach, ľudia nečinne čumiaci opodiaľ, scenéria – čokoľvek. A toto všetko si podvedome zafixuje ako zlo (aj pocitovo) a jeho psychika to podvedome bude spájať s negatívnimi emóciami. No s podobnými elementmi, nie všetkými spolu naraz, ale osobitne, podobnými sa stretáva bude aj naďalej, a bude sa pri tom cítiť nepríjemne, a tak si nepríjemný pocit podvedome spojí aj s ďalšími vecami, s tým čo vníma v nových situáciách.

 

Takto vlastne vznikajú neadekvátne myšlienkové konáre, ktoré krivia pohľad na svet, chápanie sveta. To je aj zdrojom rôznych extrémov v ľudskej psychike, zdrojom pesimizmu, depresií.

 

Riešením by sa zdalo byť odpíliť tieto chybné konáre so všetkými halúzkami. Lenže ako sa dostať do pamäte podvedomia, a vôbec do starej detailnej pamäte a konkrétnych situácií? A navyše, každá bolesť, stará alebo nová, paralyzuje rozum. Keď emócie silno tlačia na psychiku, nedá sa pritom efektívne rozmýšľať a rozhodnutia bývajú unáhlené, nekvalitné. Lenže ak by sme aj odpílili tieto haluze hneď u kmeňa, tak nie je záruka, že nenarastú znova... Prečo? Pretože zabudnúť, neznamená zmúdrieť. Ak nepochopíme správne, to čo sa nám v minulosti stalo, nebudeme môcť dať na pravú mieru ani naše mravné kritériá, ktoré formujú náš pohľad na svet. Ktoré nám dávajú hodnotenia toho, čo je dobré a čo zlé, kto je dobrý a kto zlý – a či je to adekvátne realite, objektívnej etike Života? Takže s nesprávnym mravným kompasom, so starým chybným pohľadom na vec, sa starých stereotypov nezbavíme, aj keď už nebudeme cítiť nevysvetliteľný emočný tlak na psychiku.

Scientologovia majú na toto vypracovanú techniky – Dianetiku. Na ich sedeniach sa klient na pokyn audítora vracia k starým spomienkam, a audítor mu pomáha ich nanovo logicky spracovať, a vybiť emočný potenciál traumatického zážitku. No keďže pri podobných spomienkach na traumatické zážitky je vôľa a rozum klienta paralyzovaný, tak jediný audítor môže podať klientovi rozumné vysvetlenie. No ak nie je morálka audítora ani klienta adekvátna, tak traumu síce odstránia, ale morálka ostáva buď stará alebo preformátovaná audítorom (podľa želania scientológov), ak s ním klient súhlasí.

Niekedy ani sny nie sú na zahodenie, čoho sme schopný vo sne, toho sme schopný aj v reálnom živote. Hoci realita je vo sne iná, morálka však zostáva rovnaká. Ak sa snažíme chápať život a budovať si životu adekvátnu morálku, tak to rieši aj uvoľňovanie mnohých starých tráum. Či už hodnotíme naše sny, alebo spomienky zo života spätne, keď už nie sú tak bolestné, a zisťujeme čo v nich bolo správne a čo nie, čo možno spraviť pre seba, pre iných, ako predísť problémom, no aj ako zneškodniť takýto spoločenský jav (svojim dielom), veľa sa toho rieši aj v nás. Navyše môžeme sami poprosiť Boha, aby nám odhalil základ toho čo tlačí na našu psychiku, a môže sa to zobraziť v našom sne, sen je dobré si hneď zapísať a dá sa nad tým spätne popremýšľať. A ak ho nevieme sami vyhodnotiť, môžeme poprosiť blízkych o ich názor. A nakoniec takto vlastným úsilím, analýzou minulosti a s Božou pomocou vypracovanou novou adekvátnejšou morálkou („kormidlom“ našej duše a nášho videnia sveta), môžeme čeliť situáciám, ktorých sme sa predtým neopodstatnene báli, a pocity budú iné, a dajú nám aj pravdivejšiu spätnú väzbu.

 

Diskusní téma: Pohľad na kormidlo duše

čisté vnútro človeka - skúsenosť so živým Bohom

PeterT | 15.01.2017

Pozdravujem autora článku jardob aj ostatných, čo prispievajú do tejto témy. Krátko o sebe napíšem a potom dám otázku.
Od detstva ma otec viedol ku viere v Boha tak, že sme ako rodina chodili do katolíckeho kostola, pred jedlom a pred spaním sa s nami deťmi modlieval, dal nás na vyučovanie na 1.sv. prijímanie, potom na birmovku. Keď som skončil strednú školu a začal študovať na STU elektro (rok 1993), tak som si uvedomil, že mi do to duchovno 1x v nedeľu v kostole nebude stačiť, aby som dokončil štúdium v plnom duševnom aj morálnom zdraví. Viem totiž, ako si pomáhali mnohí spolužiaci, aby spravili skúšky a ako sa opíjali, keď skúšku spravili. Mňa štúdium na elektrofakulte bavilo a aj som začal počas štúdia pracovať na živnosť pre jednu firmu, čo pôsobila na našej katedre automatizácie.
Preto som hľadal, ako môžem toho Boha spoznať viac osobne, aby mi pomáhal. V kostole to bolo také monotónne, záležalo to od kňaza, čím sa nám prihovoril. Bolo to jednoducho "z druhej ruky".
A tu chcem potvrdiť moju skúsenosť, že Boh počuje a vidí každú túžbu človeka a na túto túžbu odpovedá zrozumiteľným spôsobom. Cez môjho spolužiaka na fakulte som sa dostal do jednej protestantskej cirkvi, kde systematicky študovali Božie slovo, t.j. 66 kníh Biblie, starú aj novú zmluvu. Ako vodítko pri štúdiu mali osobu Ježiša Krista, hlavne to, čo on o sebe tvrdil v evanjeliách.
Na ďalšie texty v starej a novej zmluve sa tak pozerali cez slová Ježiša Krista v evanjeliách.
V evanjeliu Ježiš vysvetľuje princípy živej modlitby, t.j. čestného rozhovoru (nie naučeného monológu) s Otcom v nebi. Preto som sa naučil pri štúdiu textov v Biblii komunikovať s Bohom, v duchu, svojim "srdcom".
Také štúdium ma posunulo veľmi vpred (oproti kostolu)... Oženil som sa. Onedlho som zistil, že manželka trpí na dajakú chorobu, že keď mala citové vypätie v kombinácii s obavami, strachom (hľadala si prácu v novom meste), tak nepredvídateľne odpadla, bola v bezvedomí cca. 1 minútu. Potom sa prebrala a nevedela, ako sa dostala na zem. Až keď som jej povedal, potom mi povedala, že "jaaj, to sa mi stáva tak 1x za dva mesiace"
Aj keď som už mal s Ježišom (podľa Biblie = živý Boh) vzťah cez jeho slovo, nevedel som manželke pomôcť. Po dvoch rokoch, v tej istej protestantskej cirkvi (ale v inom meste) sme stretli s manželkou nášho kamaráta Stana, ktorý nám hovoril čerstvú skúsenosť. Spolužiak ho zavolal ku svojej umierajúcej mame, ktorú poslali doktori domov dožiť s veľmi poškodenou pečienkou. (nie od alkoholu). Keď prišli za matkou, spala na gauči, lebo inak mala veľké bolesti.
Stano sa naučil prijímať autoritu a moc Božiu v mene Ježiš Kristus. Autoritu a moc nad každou chorobou a nad každým zlom. Ježiš povedal, že na kríži vzal naše choroby a každé zlo na seba dobrovoľne a nechal to odumrieť na svojom tele, ktoré nevedomý ľud ukrižoval. Po 3 dňoch bol Ježiš oživený Duchom Božím, už v novom, zdravom tele. Ježiš takto získal právo, aby cez našu vieru v to, čo urobil pre nás na kríži, aby sme mali plnohodnotný život tu na zemi.
Tak aj Stano, svojou vierou (dôverou) v autoritu a moc slova Ježiša Krista - vyhnal z tej chorej matky príčinu jej choroby. Ježiš hovorí, že príčinou každej choroby a akéhokoľvek zla je to, že sme duchovne oddelení od zdroja života, od nášho stvoriteľa. To prerušenie s našim Bohom spôsobil a ďalej aktívne udržuje nepriateľ človeka, pôvodca zla a každej lži, duchovná bytosť, satan a diabol.
Preto Stano vyhnal z tej chorej mamy príčinu - satana. Zároveň jej nahlas začal priať, nech jej duch prijme Ducha Božieho, toho Ducha života, ktorý oživil a obnovil telo Ježiša v hrobe.
Matka spala do nasledujúceho dňa. Na obed sa prebrala, upravila sa a začala normálne fungovať v domácnosti. Keď jej syn povedal, čo sa udialo, zavolala Stana a ďakovala mu, že jej pomohol. Odvtedy (rok 2002) až do dnes (2017) tá žena žije v našom meste. Doktori krútili hlavou, keď išla na kontrolu, ona im však povedala o moci Ježiša Krista, že žije vďaka nemu.
Žena dodnes udržuje vzťah so živým Bohom, Ježišom Kristom a spolu sa stretávame v rodine so Stanom, kde s ďalšími ľuďmi zdieľame svoju dôveru v slovo Ježiša, ktorým koná v našom každodennom živote.
Moja otázka - máte niekto z Vás svoju alebo sprostredkovanú skúsenosť s prejavom liečivej moci Božej, avšak na základe dôvery v jeho slovo, nie na základe viery v jeho alebo svoju liečivú energiu.
Ďakujem tým, čo dočítali až sem a prajem Vám všetko dobré. Peter.

Re: čisté vnútro človeka - skúsenosť so živým Bohom

PeterT | 15.01.2017

Po tej skúsenosti s tou oživenou matkou Stanovho spolužiaka v roku 2002, som bol s manželkou na jednom rodinnom stretnutí, kde sa Stano pýtal, či má niekto nejaký problém, s ktorým chce, aby mu Ježiš pomohol. Moja manželka povedala Stanovi, čo sa jej deje. On ju povzbudil, aby dôverovala v autoritu a moc slova Ježiša Krista. Súhlasila. Stano položil svoje ruky na je hlavu a začal sa v duchu a neskôr nahlas modliť.
Podobne ako pri tej matke.
Po modlitbe sa manželka cítila veľmi svieža. Na jej tvári som videl radosť a jej tvár bola oveľa krajšia.
Doma som si všimol, že ku problémom a výzvam v živote pristupuje s dôverou, aj sa vedela zasmiať. Pohybovala sa úplne zľahka. V jej prítomnosti som sa cítil veľmi dobre. Skrátka tak osviežujúco.
Na rodinné stretnutia so Stanom chodíme dodnes (rok 2017), v roku 2007 sa nám narodila dcéra (strach a obavy boli aj hlavnou príčinou neplodnosti). Od tej Stanovej modlitby za oslobodenie mojej manželky sú tie odpadávania celkom preč. Po nejakom čase som aj ja poprosil Stana o modlitbu oslobodenia, že aj ja chcem byť taký štastný, ako moja žena.

Re: Re: čisté vnútro človeka - skúsenosť so živým Bohom

jardob | 16.01.2017

pán PeterT
veci ktoré opisujete, sú v živote reálne a možné. No kľúčom k realizácii zdanlivo nemožného nie je v skutočnosti autorita, ale niečo čo povedal aj Ježiš vo svojich slovách. Totiž "ak o niečo prosíte, verte že to dostanete a stane sa vám..." alebo "ak by som povedal tejto hore, hod sa do mora, a nezapochyboval by som o tom, stane sa tak.." to nie sú len prázdne slová, to je kľúč.

Ak je človek schopný prirodzenej, nenútenej bezhraničnej viery že sa stane čo si želá - stane sa to... Problém je len v tom, že takýto stav duše a mysle je ťažké naladiť vedome. Prihodí sa to skôr samé z nejakého dôvodu, ako keby sa o to človek pokúšal zámerne. V mojom prípade nešlo síce o zdravie, ale stalo sa mi to raz v živote, keď som bol o čomsi dôležitom presvedčený že sa to stane ako keď zrátate 2+2, a stalo sa, bol som z toho vo vytržení, až potom som pochopil, že sa mi podarilo nemožné, a keď som to skúšal opakovane, už to nešlo, lebo som si uvedomil, že je to "nemožné", že to nie je bežné... Odvtedy viem, že viera (v uskutočnenie niečoho) bez pochybností dokáže zázraky.

Tento stav možno ľahšie dosiahnuť cez masové relígie a pomocou toho, čomu hovoríme egregory, tie dokážu naladiť človeka na rôzne veci bez toho, že by si uvedomoval čoho je súčasťou. Ani Pavol nebol výnimkou, hoci na rozdiel od Ježiša, ktorý nikdy nikoho svojou mocou nezraňoval, Pavol kľudne dočasne zbavil zraku svojho oponenta. Toľko k tomu, že zázraky ešte nesvedčia o etike dotyčného. Mnoho prirodzených ľudských schopností je pred ľuďmi ukrytých inými ľuďmi, pre získanie výhody nad nimi a manipuláciu.
Každopádne, želám vám veľa zdravia, čo je síce základ ale pre život nestačí. Kráľ Šalamún si pre seba vybral múdrosť, a stalo sa mu. Totiž skutočná objektívna múdrosť Zhora, nemôže existovať bez pravdy, ani bez lásky, je v nej duch života... Je to to najlepšie, čo si človek môže priať. Aj vám ju prajem.

Re: Re: Re: čisté vnútro človeka - skúsenosť so živým Bohom

Cico Ciciak | 16.01.2017

Keď človek uverí tomu, že čierna mačka mu prinesie nešťastie, tak mu ho proste prinesie, ale tá mačka s tým nebude mať nič spoločné.

Re: Re: Re: Re: čisté vnútro človeka - skúsenosť so živým Bohom

Cico Ciciak | 17.01.2017

Alebo maximálne iba v tom, že tá (vsugerovaná) mačka bude len akoby takým spúšťačom (prvej inštrukcie) daného katastrofického algoritmu/programu/scenára, ktorý si človek vopred predprogramoval sám vo svojej mysli (podvedomí).

Re: Re: Re: čisté vnútro človeka - skúsenosť so živým Bohom

PeterT | 24.01.2017

Dakujem za prianie, :-) potesilo ma. Ak mozem poprosit este o kratku pozornost ohladom mnou spominanej autority, ktoru mame ako ludia (aj Vy) v mene Jezis Kristus:
je to autorita zalozena na pokore - pretoze Jezis ked bol v tele dal svoj zivot za mna, za Vas, za kazdeho cloveka. Zaplatil vykupne tomu, kto je povodca zla, lzi, utrpenia, chorob, smrti. Cice Jezis nepouziva autoritu z pozicie silnejsieho - Boha stvoritela, ale autoritu toho, kto sluzi a stara sa o svoje stvorene deti.
Naopak satan pouziva na ludoch autoritu z pozicie silnejsej duchovnej bytosti. Preto maju ludia skreslene vnimanie autority. Dokonca sa satanovi podarilo cez mnohe ucenia v cirkvach zobrazit Boha ako toho, co nas ma rad, ale beda nam, ak ho neposluchame. Vtedy vraj tresta, dopusta choroby, a nakoniec nas vraj bude mucit v pekle. Takze sa necudujem, ze ludia nemusia autority.
Jezis hovori, ze ten kto sa stara a sluzi ludom v pravde, spravodlivosti a milosrdenstve (= s lakou), tak ten si u ludi ziska prirodzenu uctu a respekt a tym aj autoritu.
A teraz, preco teda treba uplatnovat autoritu mena Jezis Kristus voci nasim slabostiam, chorobam, a tiez voci nasim nepriatelom?
Pretoze jedinee, na co posluchne ten zaskodnik satan a diabol je to, ked sa odvolame na vitazstvo Jezisa Krista na krizi a prijmeme svojou vierou to Jezisovo slovo, ze mi ponuka jeho odpustenie od zla, choroby, a ze to odpustenie prijmam bez pochybovania tak, ako mi bolo ponuknute. Preotoze odpustenie Jezis urobil uz pred cca. 2000 rokmi na krizi. Je to ako ked mam dedicstvo u notara. uzivat ho vsak mozem az vtedy, ked si ho uplatnim. odpustenie v mene Jezis je nase dedicstvo pre novy zivot. Jezis je ten novy zivot v nas.
Na zaver: Pavol v liste Efezanom pise, ze ked sa nejaky clovek alebo skupina ludi stane nasimi nepriatelmi, protivnikmi a chcu nimi byt, chcu nam skodit - tak nemame bojovat priamo s nimi (s telom a krvou) ale s tym, kto ich ovlada cez ich zle ziadosti. a to je satan a jeho padli anjeli - necisty duchovia demonov.
Vtedy treba voci nim uplatnovat vierou prijatu autoritu mena Jezis Kristus a zehnat (priat) im odpustenie v jeho mene. Vtedy sa stane to (viem z vladtnej skusenosti a svedectiev ludi), ze nepriatel bud pochopi co robi. a zmeni svoj postoj (vytriezvie zo zla) , alebo bude atakovany a dostane sa mu presne to zlo, co robil nam. To zlo vsak nebude od Jezisa, ale sam satan ho zdrvy. pretoze satan je prvy terorista, vydierac a klamar. nikdy neplni to, co slubuje.
Naopak Jezis je verny, jedna otvorene a svoju lasku ku nam dokazuje denne. Kazdy z nas ma svoje vnutorne svedectva zo svojho zivota, ked vnimal blizkost Boziu. Prajem Vam vsetko dobre a mudrost z hora. vid. list Jakuba 3.kap.,17 vers. Peter.

Re: Re: čisté vnútro človeka - skúsenosť so živým Bohom

jana123 | 25.01.2017

moje prezitie Jezisa Krista sa udialo necakane a z Bozej Milosti.
Bola som na materskej a dcerka sa dlhodobo velmi casto budievala
v noci. Snazila som sa vsetko zvladat,starostlivost o dietatko, perfektne cista domacnost, navarene ...aby bol moj manzel - perfekcionista spokojný a dlhodobý deficit spanku...
ocitla som sa v stave, ked som nedokazala zaspat a trpela som chronickou unavou.. naraz som o sebe nevedela ...
pamatam si najskor Turinske plátno, ktoré ožilo, Kristovu tvár
spoza ktorej ma zasiahla nesmierna žiara Lásky - mimozmyslova komunikacia ,, zakryl som sa tvárou, lebo moja sláva by ťa oslepila ,, / v skutocnosti sa to neda opisat vyjadrit slovami /na to som sa zobudila ZNOVUZRODENA plná energie a mohla som ,,fungovať,, s úsmevom a radosťou... v mojom pripade nejde už o VIERU, ale o PRESVEDCENIE , to co ini VERIA, JA VIEM. JEZIS KRISTUS JE ZIVY A REALNEJSI AKO CELY TENTO SVET. Bez ohladu na to, ze na tomto webe sa kritizuje Biblicka kultura a vyberaju sa tu iba pozitivne výroky z Koránu ako hrozienka - tie negativne obavam sa ze zamerne zamlcuju, vydavam toto svedectvo . Avsak treba tiez zmienit, ze choroba nie je prekliatie, ale dar, lebo nas ocistuje, nasu dusu, upozornuje nas, ze sme sa odklonili od smeru Bozich zamerov. Vyliecit sa bez toho, aby sme dali do poriadku nase smerovanie k Bohu moze sposobit skody, ze vyberieme pokladnicku buducim pokoleniam. Kto vlozi svoju doveru v Boha - zbavi sa strachu- lebo vie ze vsetko mu sluzi k dobru. Pokoj Vam zanechavam, svoj pokoj Vam davam...

Popis děje

Putinovec | 14.01.2017

To co popisujete znám z Reiki jako příčinu bloku,která může vzniknout klidně v dětství a nabalovat si na sebe další vrstvy bloků.Při neuvolnění této příčiny dochází časem k vytvoření nemoci a v nejhorších případech může končit smrtí .Několikrát už jsem tyto bloky viděl jako děj,při změněném stavu vědomí.Kdysi před lety jsem si uvědomil,že mám hodně zablokovanou srdeční čakru.Nedokázal jsem tuhle zatvrdlou vrstvu bloků ničím narušit.Nakonec jsem poprosil podvědomí,o uvolnění během spánku.Tu noc se mi zdálo o zážitcích z dětství i z mnohem pozdějšího věku,které jsem už dávno zapomněl.Po probuzení jsem si uvědomil,že tíha ze mne spadla.Doslova jsem si to během spánku odžil.Od té doby máme spolu pevné vědomé pouto.

Re: Popis děje

jardob | 15.01.2017

Ďakujem, veľmi zaujímavý zážitok.

Re: Popis děje

Lin | 15.01.2017

Tak... a ten tvůj příspěvek nejspíš vystihuje podstatu celé nynější diskuse. Sám jsi pochopil, našel řešení, "odžil". Mám v téhle oblasti názor úplně stejný - podložený zkušenostmi.
Nikdy bych své "nitro" nesvěřila do cizích rukou, takže nějaké hypnózy, regrese atd. jsou pro mě tabu. To tabu si nesu z "minulosti" (asi se mnou někdo řádně "zatočil") - stejně, jako nějaké "magické experimentování" - takže je to sice subjektivní, ale pro mě velice pochopitelné a zdůvodněné "tabu" (proč - to nebudu a nechci rozepisovat). Argument obecný - ne nadarmo se k "nitru" nemůžeme jen tak dostat a hrabat se v něm, jak je nám libo. Podle mého jsou tyto "operační systémy" každého z nás dost rozdílné a závislé na vyspělosti člověka. Takže - pokud v sobě máme "cosi" zavřené, pak je nerozumné to násilně "otvírat", když člověk není připravený (ke zpracování a správnému vyhodnocení).
Ještě jinak to povím:
Jestliže "bloky" vznikly nějakým nepochopením situace, špatným vyhodnocením nebo násilným zraněním duše (traumatem), pak člověku nepomůže "chirurgicky odstranit", když dnes není schopný tu samou situaci vyhodnotit jinak - nebo se proti ní účinně bránit.

Má osobní zkušenost je, že pokud jdeme přirozenou cestou (osobního vyzrávání, zaobírání se "nitrem", přemýšlením a pokládáním si otázek...atd.), dostaneme odpověď "shora" vždy - jen to někdy chce trpělivost, protože odpověď přichází až v době, kdy už jsme připravení celou situaci vyhodnotit jinak, pochopit, zpracovat - a pak se blok uvolní sám...
Mám někdy dojem, že všechny ty dnešní "metody", které lidem nabízejí, jak je snadno a lehce zbaví všech "bloků" a jim se bude hned lépe žít - že je to jak v současné medicíně = vyříznout, sešít, "medikamentovat". Jenže - když člověk nepochopí chyby, kterých se dopouštěl a které k nemoci vedly?
A ještě k tématu:
Psychologové - tak, jak je to nastavené - jsou člověku povětšinou k prdu a nadělají víc škody, jak užitku. Je to tím, že tato profese by jí být ani neměla - mělo by jít o poslání (podobně, jako u lékařů nebo učitelů). Takový příklad za všechny - jak vám může dobře poradit psycholog v manželské poradně, sám několikrát rozvedený - nebo jak vám může poradit při výchově dítěte, když sám své děti nezvládá? A o tom to dneska je - vůbec se nebere v potaz nějaké lidské či zkušenostní hledisko. A někdy ty jejich "rady a závěry" jsou tak absurdní, že se chce až plakat - viz třeba takové to "dítě se musí naučit mít rádo otce".
A ještě jeden můj názor, který pokládám za důležitý:
Čím horší klima ve společnosti (= podmínky k životu) - tím více lidských traumat a psychických následků. A od toho nepomůže sebelepší psycholog. Pokud je čím dál víc lidí uvězněných v kolotoči o obyčejné přežití - tím víc alkoholiků, narkomanů či jiných závisláků. Tady pomůže jedině změna - zmírnění toho "společenského tlaku", který je pro čím dál víc lidí už nesnesitelný.
Jinak - díky za podnětný článek.

Re: Re: Popis děje

jardob | 16.01.2017

Vďaka Lin za svoj pohľad. Veď to je to, čo sa snažím pochopiť, ako by sa to vlastne správne malo riešiť. Život je reč, ktorú treba pochopiť, a ak len odstránime bloky a nie je tam snaha získať pochopenie z toho čo sa mi v živote deje, posunúť sa eticky a rozumovo ďalej, tak je to len návrat na štartovaciu čiaru. Hoci, niekedy, ak je tlak silný, tak je priebežné ventilovanie nutné.

Re: Re: Popis děje

Janka | 22.01.2017

I Veličko ve svých rozmluvách o životě hodnotí psychology a psychiatry stejně. Většinou jdou na tato studia lidé, kteří sami potřebují pomoci.

Zavádění politické korektnosti přímo do psychiky?

nazdar | 14.01.2017

Podle mého názoru, článek nabádá k blbostem. K nějakým odřezáváním větví v psychice, pro nějaké cíle, které on pokládá za důležité.
Pokud člověk zažije nepříjemnou situaci, samozřejmě si uchová v mysli atributy té situace. To člověku pomáhá, aby se v budoucnu opět nedostal do podobné situace. Nemůže být správné, aby někdo, kdo tu situaci s ním nezažil, začal tomu postiženému vysvětlovat, že jeden z těch atributů, musí zapomenout, že mu to škodí, či dokonce. že tím někoho poškozuje. To mi přijde jako další vítězství vědy nad zdravým rozumem.

Re: Zavádění politické korektnosti přímo do psychiky?

Pe-tri | 14.01.2017

Mýlíte se v podstatném. Traumatizující zážitky si člověk nepamatuje, psychika je vytěsní do neuvědomování a odtamtud člověku docela hodně škodí. Chce-li se člověk v životě posunout dál (směrem k Člověčenství), nezbývá než je odhalit a zbavit se jich. Záludnost spočívá v tom, že sám je člověk u sebe neodhalí, takže nezbývá než pomoc od okolí a pak jde o mravní a odbornou úroveň pomáhajícího. Užít jde nejen regresní techniky ale i techniky hypnotické, u nichž však ještě víc než u jiných technik záleží na tom, komu dáte důvěru. Vzniká totiž mezi vámi docela nesnadno se likvidující psychická vazba.
A jen pro představu, jedním z nejčastějších traumatizujících zážitků bývá sexuální zneužívání dětí do tří let ze strany rodičů či opatrovatelů.
P.

Re: Re: Zavádění politické korektnosti přímo do psychiky?

nazdar | 14.01.2017

Podle mého názoru, doporučované metody, jako regresivní analýza, hypnóza, jsou nepřirozené a k žádnému Člověčenství klienta nedovedou. Je to jakási psychická chirurgie.
Tyto věci zřejmě nelze uspěchávat. Vždyť i v Bibli se snad říká, že za hříchy předků, trpí potomci, snad do třetího kolena. Nepochybuji, že Vaše názory vycházejí ze současného vědeckého názoru, ale kolikrát se vědecké názory v průběhu let, zcela rapidně měnily. Jenom co já, za svůj život zažil měnících se vědeckých názorů, třeba na pití mléka.

Re: Re: Re: Zavádění politické korektnosti přímo do psychiky?

jardob | 14.01.2017

Ak máte takýto názor, na riešenie traum ľudí, tak ja vám ho neberiem. Ale netvrďte to čo v článku nie je, článok neodporúča žiadne konkrétne techniky ako vravíte: hypnoza atd. To vravíte vy. Pokúšame sa len otvoriť diskusiu, a zdieľať názory a skúsenosti v danej téme. To že ľuďom treba pomáhať je hádam každému kto má svedomie jasné. V súčasnej spoločnosti sa problémy psychického charakteru iba rozširujú, ľuďom ktorých ovplyvnila trauma a narušila ich správanie a pohľad na svet do budúcnosť, sa snažia pomôcť psychologovia, no nevyzerá to, že ich metódy sú veľmi efektívne. Preto psychologiu treba optimalizovať, spraviť ju adekvátnou, a podobné diskusie vedú k odhaleniu metód spoločným úsilím, kolektívnym intelektom.

Re: Re: Re: Re: Zavádění politické korektnosti přímo do psychiky?

nazdar | 14.01.2017

Záležitost, kterou řešíte, asi má také právo na existenci, ale domnívám se, že to je marginální záležitost, z hlediska problémů organizování společností, které se na tomto webu probírají. Je zjevné, že se lidská společnost neubírá dobrým směrem. Určitě se to promítá i do traumat, mnohých lidí. Dokud se nezlepší fungování společnosti, bude traumatizovaných přibývat. Ale řešení je v nápravě poměrů pro všechny, ne v manipulaci s psychikou citlivějších jedinců.
Je to podobné, jako když se evropští pravdoláskaři rozlítostňují nad tonoucími chudáky (kteří mimochodem zaplatili tisíce dolarů organizátorům těchto přesunů, za příslib ráje v Evropě) a odmítají brát na vědomí, že realizované přesuny jsou někým naplánované, s cílem rozvrátit jejich země. Také zde, je řešení v zablokování těchto přesunů a ne v lovení jedinců a jejich přemísťování do Evropy, na státní útraty.
Ale nejsem psycholog, pouze se na věci dívám svým selským rozumem. Také mě trochu děsí, kdyby se tyto, nebo nějaké podobné, psychologicko-nápravné postupy rozšířily v masovějším měřítku.

Re: Re: Re: Re: Re: Zavádění politické korektnosti přímo do psychiky?

jardob | 14.01.2017

Viete, riešenie problémov spoločnosti má mnoho rovín, a nie je tak jednostranná. Ten zjednodušený prístup sa premieta napríklad v západnej medicíne: dajú vám liek na potlačenie vonkajších príznakov nejakej choroby, ale vnútorné dôvody vzniku choroby neriešia. Preto tieto choroby zo spoločnosti ani nemiznú a farmaceutické spoločnosti na tom chrapúnsky zarábajú.
Úloha psychológie ako vedy súvisí s tým, čo sa aj na týchto stránkach nazýva "čistenie noosféry" vlastným úsilím. Je to aktuálne hlavne u staršej generácie, lebo z egregoriálneho hľadiska majú na vývoj budúcnosti najväčší vplyv.
Chlapom to skôr asi príde čudné, ale ženy toto v zjednodušenej forme robia od nepamäti. Ony ventilujú svoje vnútorné napätie dialógom s inými, najčastejšie kamarátkou. Odbúravajú napätie z toho, na čo si ich vedomie spomína a čo ich trápi, no v hlbinách pamäte je toho ďaleko viac, a cesta vedomiu je tam zablokovaná, práve ako obrana pred bolesťou ktorú ten zážitok nesie. No aj zážitky na ktoré si pamätáme, ak si ich vysvetlíme neadekvátne, tak budú plodiť len ďalšiu disharmóniu v živote, v duši, aj v okolí. Psychológia je jedným z prostriedkov riešenia problémov spoločnosti. Tých prostriedkov je oveľa viac, a keď sa problémy riešia komplexne, nevznikajú potom nežiaduce vedľajšie efekty.

Re: Re: Re: Zavádění politické korektnosti přímo do psychiky?

Pe-tri | 14.01.2017

Představte si to tak, že máte zavirovaný operační systém a nevíte o tom. Ten virus si ve vašem operačním prostředí nerušeně dělá co je jeho programem/algorytmikou a vy to ani nevíte. Limituje vaše schopnosti, znepříjemňuje či dokonce znemožňuje komunikaci s okolím, práská na vás šmírovacím agenturám a vy stále ani nechápete, že jste jím takhle zneužit, vytěžován, odstaven od svých přirozených množností. Myslíte, že takto postižený jedinec je schopen účastnit se budování něčeho společného, když si neví rady ani sám se sebou ?
P.
ps. Pozor na to, abychom v důsledku podceňování tohoto významného aspektu lidského života nakonec sami nebyli neschopni rozumět palčivým problémům druhých.

Re: Re: Re: Re: Zavádění politické korektnosti přímo do psychiky?

nazdar | 14.01.2017

Vaše vývody budou asi logicky správné. Jenom si nejsem jistý, zda vycházíte ze správných premis. Zda je psychika, ekvivalentem operačního systému. Můžete mě umlčet, že podle posledních poznatků moderní vědy, ano. Ale na to už jsem reagoval příkladem s pitím mléka.
Můj názor je, že se tam pohybujeme na neznámé půdě a děsilo by mě, kdyby se takové nápravy prováděly v masovém měřítku.

Re: Re: Re: Re: Re: Zavádění politické korektnosti přímo do psychiky?

Pe-tri | 14.01.2017

Neznámé půdě? Asi byste se divil kam to dnešní poznatky ohledně psychiky už dotáhly, když právě v tom masovém měřítku n(ě)kteří manipulují s psychikou lidí až neuvěřitelným a přitom jakoby neviditelným způsobem. Holt o psychické zdraví je IMHO nezbytné pečovat podobně jako pečujeme o zdraví tělesné, ať už je příměr mezi psychikou a operačním systémem jakkoliv trefný.
P.

4x Re: Zavádění politické korektnosti přímo do psychiky?

petržlen | 14.01.2017

Každý Pozemšťan má „zavírený“ svoj „operačný systém“, niekto viac a niekto menej. Viete to? Viete, že aj váš „operačný systém“ je zavírený? Alebo neviete, nemôžete uveriť? Neschopnosť uveriť pravde je tiež dôsledkom pôsobenia istého typu vírusov.
Komu teda zveríte svoj „operačný systém“ na dezinfekciu? Zavírenému psychológovi, hypnotizérovi, regresnému analytikovi, vyháňačovi diabla?

Re: 4x Re: Zavádění politické korektnosti přímo do psychiky?

Pe-tri | 14.01.2017

Při řešení relativně složitých problémů si ekonomové pomáhají metodou tzv. hlavního článku. Prostě postupují od toho, co je nejvíc pálí k tomu snesitelnějšímu. Není důvod zde postupovat obdobně, tj. nejdříve se zbavit toho nejzávažnějšího a potom pokračovat k subtilnějšímu. V praxi to znamená nechat si na začátku pomoct od toho, kdo si získá naši důvěru a pomůže nám tam, kde to sami neuděláme a posléze, až se zbavíme (což je jednoznačně verifikovatelné) těch největších a nejhlubších traumat, můžeme přejít/kvalifikujeme se k autoderatizaci. Ano je to o míře zavirování, ale bohužel praxe je zde jasná. Nejvíce se na nás prohřešili naši vychovatelé ve věku do tří let. Zbavením se těchto traumat je primární. Zde totiž nejde o viry řádící z titulu Pozemšťana, které máte na mysli, zde jde o záležitosti čistě pozemsky přízemní. A na ty se musí jinak.
P.

Re: 4x Re: Zavádění politické korektnosti přímo do psychiky?

Interbulo | 15.01.2017

Ja viem komu! Mojej manželke a je to jasné. Nikdy som nedostal zlé vysvetlenie od nej, v najhoršom prípade doniesla zrkadlo, aby som sa kukol a hneď ma výmysly prešli. Ináč, Jardob, s úvahou celkovo súhlasím, má to jasnú hlavu a pätu.

Re: Re: 4x Re: Zavádění politické korektnosti přímo do psychiky?

Interbulo | 15.01.2017

Malo to ísť pod Petržlena. Pardón.

příliš dogmatický přístup

Nikdo | 26.03.2017

Je to stejné jako s fyzickými potížemi. Bolest je užitečná jako signál, ale může i omezovat bránit vyřešení problému, proto v léčení existuje umrtvení.

Zapomnění je plně zahrnuto v existenci. Máme spánek, kde na vše zapomeneme a nové životy, kdy tíže "minulých hříchu" by byla neúnosná a postupně si rozpomínáme a něco na co máme možnosti můžeme začít řešit.

Je to otázka konkretního případu, kdy traumatickou zkušenost vytěsnit, což organismus automaticky dělá. Nebo zkusit nějakou prožitkovou metodu, ale musí se s citem a se znalostmi a zkušenostmi nebo se situace může naopak zhoršit.

Chybou je samozřejmě zapomenout a vytěsnit potíže úplně a udělat si z toho styl života (žiji pouze v přítomnosti). Často je však potřeba problém odložit a sbírat zdroje na jeho vyřešení.


"Nikdo a nic nemůže uniknout následkům svých činů"
Na tomto zákonu příčin a následků je dobře vidět možnosti a problémy:


1) Můžeme problém ignorovat a zapomenout, ale vystavujeme se nekontrolovatelným následkům v budoucnosti.

2) Můžeme začít problém okamžitě řešit, jenže mohou být akutnější problémy a bude více škody než užitku.

3) Můžeme problém označit a zařadit do seznamu přání a jsme u DVTR, které navrhuje řešit vše v co nejoptimálnějším pořadí.

Poznámka

Pe-tri | 14.01.2017

Jen poznámečka k té dianetice, aby se v této problematice nevylévalo dítě i s vaničkou. Existence a nežádoucí algorytmika fungování tzv. engramů je neoddiskutovatelnou skutečností, přičemž terapeutické techniky jejich odhalování a likvidace, založené (věcně nikoliv mravně) na původním dianetickém auditu jsou dnes velmi rozšířené i mimo scientologické kruhy. A tyto tak lze s klidným svědomím doporučit každému, kdo tuší (nebo má od okolí zpětnou vazbu), že v jeho psychice je něco, co by mělo jít ven co ho prostě brzdí a není jasné co to je.
Pro každého, kdo uvažuje něco praktického v tomto směru podniknout, mohu doporučit např. semináře pana Velechovského (www.modraalfa.cz).
P.
Mohu se tedy jen opakovat když tvrdím, že předmětem (s určitými výhradami akceptovatelné) dianetiky je psychologie, kdežto předmětem (jednoznačně neakceptovatelné) scientologie je sociologie.

Re: Poznámka

jardob | 14.01.2017

Ďakujem pe-tri za tvoj pohľad. Aby bolo jasné, ja engrami ani audit vo svojej podstate nespochybňujem, ja som poukazoval iba na to, aký mravný postoj napokon zaujme klient k situáciám na ktoré si spomenie a anuluje ich negatívny potenciál. Či v spomienke rozlíši správne to, čo tam bolo objektívne správne a čo nebolo. Práve preto záleží veľmi na tom, akú mravnosť v sebe nesie audítor, ktorý pracuje s klientom a jeho engrammi. Lebo z hľadiska objektívnej mravnosti (pravdovernosti) správne vyhodnotenie minulej situácie, je odstraňovaním vnútorných konfliktov v psychike. Ja si myslím že audítor má moc ovplyvniť pohľad na svet u svojho klienta.
Problém je, že sám som takýto audit nezažil. Hodnotím len na základe vlastnej skúsenosti, keď sa mi pochopením starých udalostí ktoré som si pamätal, podarilo nájsť väčší vnútorný pokoj.
Tento článok nemá za cieľ niekomu niečo vnucovať, má cieľ otvoriť diskusiu na tému, zdieľať názory, kolektívne nájsť efektívnejšie riešenia, ako odstrániť vnútornú konfliktnosť v psychike, pochopiť lepšie seba aj svet, cez optiku etickej podmienenosti každého procesu.

Přidat nový příspěvek