Podvod Miroslava Kalouska za 114 miliard

 

DOPIS PREZ.V.KLAUSOVI A PROF.J.ŠVEJNAROVI, 17.4.2011.

Jmenuji se RNDr.Rudolf Jiříček, bývalý vedoucí komplexního odboru geologie v Moravských naftových dolech,a.s.Hodonín,jeden z bývalých zástupců ČSR v UNESCO,RCMNS, Geodynamics, absolvent postgraduálu na pařížské Sorboně. Býv.tzv.disident (PO, č.26723, pod dohledem StB Hodonín).Předkládám veřejnosti tyto informace, které mohou být velmi
závažné pro náš stát:
PODVOD V AKCI "ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD" ZA 114 MILIARD KČ.
Vývoj v ČR dospěl tak daleko, že se politici nejen postavili proti národu jako za totality, ale začali ho ve
velkém okrádat, aniž by je někdo ze soudců, které mají ve své moci, potrestal.Proto trend podvodů a korupcí začal narůstat. Objevily se pochybné obchody Mir.Kalouska, související s modernizací 353 tanků místo 30. Kvůli jeho dohodě o odběru 2310 nefunkčních padáků, zemřeli dva vojáci
ze zkušební jednotky. Přesto převzal M.Kalousek na základě své smlouvy další padáky za 114 mil.Kč.
Stát díky němu přišel o 19 mld Kč. Za tyto machinace se stal min. financí přes KDÚ-ČSL, u něhož si v r.2008 půjčila Topolánkova vláda ze 70 mld Kč sociálního fondu 23 mld Kč a nikdy je už nevrátila. Přes tyto korupce se navíc přehnala globální finanční a hospodářská krize, kterou zase naši politici využili ve svůj prospěch. Na
scéně se najednou objevily dva obrovské podvody, oba přes min.financí:

1. Ještě v r.2007 byl deficit státního rozpočtu -66,4 mld Kč a v následujícím r.2008 klesl dokonce na -19,4 mld Kč. Při odchodu ze své funkce min.financí v r.2009 Mir.Kalousek nápadně rychle ukončil stamiliardové spory mezi ČR a japonskou Nomurou, která vlastnila banku IPB. Dvě pohledávky odkoupila švýcarská firma SPB Konsorcium za 40 a 80 mld Kč. Její
právník Ivo Johannes Bechtiger zasedal v německé a švýcarské
pobočce moskevského Gazpromu. Jak přiměla Nomura Bechtigera,
aby se vzdal požadavku 120 mld Kč zůstalo utajeno. Kalousek proto "odškodnil" Nomuru 3,6 mld Kč. Podobně rychle ukončili spory mezi našim státem a hutěmi Arcelor Mittal (býv.Nová huť) a Evraz (býv.Vítkovice Steel),
kde nároky firem byly v desítkách mld. Kč. Mitall se měl zřeknout požadavku 26 mld Kč za to, že nemohl jít do privatizace na Vítkovice Steel, a stát mu za to měl odprodat svůj 11% podíl v Arcelor Mittal Ostrava za 6,8 mld Kč. Evraz, který privatizoval Vítkovice Steel, pak nepokračoval
ve sporech s Mittalem (Jana Klímová, MFDnes, 7.5.2009). Po těchto machinacích Mir.Kalousek při předávání funkce min.financí svému nástupci Janotovi v dočasné Fischerově vláděoznámil, že státní deficit najednou vzrostl až na -150 mld Kč a v červenci téhož oku se zmiňoval dokonce o -209 mld. Kč!
Aby nová trojkoalice vlády Petra Nečase snížila státní dluh,
začala ho vymáhat na národu, nikoli na politicích, jejichž zkorumpovaná jména jsou ale všem známa. Jak tedy ukončit tuto hru s miliardami? A tak se začalo s novým podvodem na státu, který měl překonat všechna očekávání.
2. Vše začalo s problémy ropného ložiska Nesyt u Hodonína, jehož dotěžení za zhruba 23 mil.Kč nemělo pro Mor.naftové doly,a.s. Hodonín (MND) význam, protože by muselo pak uhradit 15-20 mil.Kč za likvidaci 111 vrtů. Proto bylo ložisko předáno firmě Aloise Flachse, majitele místní cihelny za obligátní 1,- Kč, včetně těžebního zařízení a strukturních map, které jsem mu předal jako vedoucímu
komplexního geologického odboru při MND. V r.1997 postihla střední a jižní Moravu povodeň, při níž byly mimo jiné škody odplaveny i velké ropné skvrny z neuzavřených vrtů Nesyt u Hodonína. Jako člen MěZ jsem napsal premidentu V.Klausovi a na MŽP, že mám obavy, že nový majitel ložiska po odtěžení vrty nezlikviduje a bude to muset provést stát. Tak se i stalo, že po "dohodě" s min. ŽP L.Ambrozkem (KDU-ČSL) z Hodonína bylo na likvidaci soukromé firmě odesláno přes min. financí M.Kalouska kolem 30-50 mil.Kč! Kromě vrtů s ropou byly vyplněny cementem i desítky vrtů, které
měly slanou mořskou vodu s vysokým obsahem jódu, na němž jsou založeny Hodonínské lázně.
Jejich 3 vrtné zdroje u 12km vzdáleného Josefova bude nutno v blízké budoucnosti nahradit novými, které zaplatí opět stát. O desítky zdrojů ze 3km vzdáleného Nesytu právě přišli, protože ministři nejsou odborníci, ale jen straníci, které zajímají jen moc a peníze pro své dohodnuté firmy. Záhy po této události uveřejnil Boleslav Sobotka 19.3.2009 v
Internetu článek "Budou legálně ukradeny miliardy?"
Hovoří v něm, že min.financí M.Kalousek (nyní zase za TOP 09) žádá uvolnit 114 mld Kč do r.2015 na likvidaci ekologických škod, o nichž nikdo ani nevěděl jestli vůbec nějaké u nás jsou! V případě nedodržení termínu pohrozil údajnými žalobami a arbitrážemi proti státu. Na likvidaci neznámých
ekologických škod se přihlásily politicky zainteresované firmy Geosan Group, Environmental Services, Marius Pedersen, Engineering a konsorcium PPF Advisory, Ecosoil SÜd, AVE CZ a Dakota. Min. financí M.Kalousek pak vyřadil PPF ze soutěže "pro nedostatečnou kvalifikaci". Začalo se tedy úporně hledat, kde by se daly obrovské miliardy utratit. V oblasti uhelného průmyslu byla tato akce svěřena
st.pod.Palivový kombinát v Ústí n.L.-Všebořice, Lipová 1. Hlavní zátěž k tunelování desítek mld Kč se však soustředila na likvidaci ekologických škod kolem vrtů na jižní Moravě. Ty ale byly už uvedenou dotací od MŽP na poli Nesyt u Hodonína odstraněny. Zbyly jen menší skvrny na poli u Hrušek. Místo nich však došlo k "dohodě", že existuje ještě 420 poválečných vrtů, které jsou zakonzervovány příklopem a cementem při povrchu. Kdyby se prohlásila tato metoda dodatečně za ekologicky závadnou, daly by se na výplň sond cementem až do hlubokého dna vydělat miliardy u dohodnuté firmy přes min.financí.Za celých 60 let se nikde neprojevily žádné škody a sondy se proto jen těžce hledají podle starých geodetických záznamů v terénu, když žádné skvrny ropy nikde nejsou.
Okolí sond není ekologicky postiženo, protože naprostá většina z nich zastihla maximálně pitnou vodu. A tak se budou likvidovat zdroje pitné vody, na jejichž vyhledávání se dříve nebo později zaměří hydrologický průzkum, který požádá stát o jejich finanční dotaci. Proti této myšlence se postavil P.Nečas s tím, že by raději odstoupil z vlády, než aby zadlužil touto neuvěřitelnou částkou 114 mld Kč
stát. Protože začaly být problémy s P.Nečasem, objevila se najednou korupce s 3 mld Kč,jimiž byla nadhodnocena super čistička v Praze. Peníze měly být rozdány těm, kdo prosadili výše uvedený podvod. Novému min.ŽP P.Drobilovi bylo slíbeno křeslo premiéra po P. Nečasovi, když bude povolnější vůči zamýšlenému programu. Nevyšlo to a tak byl P.Drobil znevážen a musel odstoupit ze své funkce.Ovšem nikdo z vlády netušil,že za jejími zády se už s likvidací neexistujících ekologických škod kolem začalo. Na Očovských lukách u Hodonína byla postavena vrtná věž a velká plocha z panelů. Protože zde žádné ropné skvrny být nemohou, likviduje vyčleněná osádka Moravských naftových dolů,a.s., miliardáře K.Komárka zdroje pitné vody v sondách, vyplňovaných v celém profilu cementem. Ze zdejších 75 vrtů byla operace už u řady z nich provedena. Aby tato vládou neschválená akce ušla pozornosti, otevřela se kauza proti min.dopravy V.Bártovi (VV) ve spojitosti s jinou lobistickou firmou ABL. Další proti min.vnitra Radku Johnovi (VV) a také proti min.Vondrovi (ODS) kvůli problému s Promopro. Je velmi pravděpodobné, že tímto rozkladem trojkoalice dojde k vyslovení nedůvěry vládě P.Nečase, kterou oznámila ČSSD. Není pak vyloučeno, že se stane premiérem chemik Miroslav Kalousek a stát se začne topit v nebývalých dluzích na účet obohacování našich
politiků. Jistě, že i v tomto případě se nakonec vláda obrátí na pracující národ aby tuto cynickou akci zaplatil. Ať už v podobě daní od podniků a pracujících zaměstnanců nebo při snížení počtu úředníků, policie, hasičů, o jejichž práci nemá nikdo z nich potuchy. Anebo se nakonec deficit projeví při tunelování důchodců přes lékárny, na které je napojena jiná politická pakáž.

 

pozn. redakce: další "veselé čtení" o Kalouskovi lze najít například zde: http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Miroslav_Kalousek

 

Diskusní téma: Podvod Miroslava Kalouska za 114 miliard

kalousek doduchodu

pepikkalousek | 02.04.2016

kalouskovi přeji duchod za 8600 kč

Re: kalousek doduchodu

karel procházka | 17.10.2017

Kalousek je neskutečná svině, jeho parametrů nedosáhl ani Jakeš a spol.

Re: Re: kalousek doduchodu

witznawj | 10.01.2018

kalousek nejvetsi podvodnik CR

svetla hora

jirka naplava | 17.03.2016

Pan Klaus ,Topolánek,Nečas a celá ODS,to je realita
kde jsme dnes.Zemědelství,prů


Pan Klaus,Topolánek,Nečas a celá ODS to je partaj,která ví co chce.Zemědělství,průmysl zdravotnicví a ostatní složky
národního hospodářství dokázaly zlikvidovat za 20 let
To se ani komunistům nepodařilo za 40 let.
Ještě,že máme Kalouska ten to všechno vylouská.!!!!!!!Pan

JAKÁ JE PRAVDA

STRANA TOP 09 | 21.05.2015


KALOUSKA A JEMU PODOBNÉ BUDOU MUSET Z VLÁDY VYNÉST

KDE JINDE BY MU NALÉVALI ZADARMO ? ? ?

RADEJI RADIKÁLY NEŽ KALOUSKA A ODS ! !

ČESKÝ OBČAN | 21.05.2015


ZA 25 LET JSEM NEVOLIL KALOUSKA ANI JNÉ PODOBNÉ STRANY ! ! !

Proč nezrušit KANTYNY U VLADY ? ? !

Bezůhonný občan české republiky | 21.05.2015


ěeský občan má připomínky proč netrváme na tom že v práci
i ve sněmovně se nesmí prodávat ! (DÁVAT ALKOHOL ! !
Proč toto platí jenom pro dělníky ? ? OPILCE Z VLÁDY VYHODIT !!!

Kalousek a jeho banda

neznámý | 15.03.2015

Přátelé co nadáváte? Vždyt jste tyhle politiky volili a volíte! Tak pěkně hlavu na špalek. Takle jste to nechtěli??? :))) Ne! To opravdu ne! Vy jste chtěli být ti co okrádaj, a ne být okrádaný. Jojo kdo jinému... zpytujte duši ,,přátelé"...

Re: Kalousek a jeho banda

OBĆAN ĆSSR | 21.05.2015

Kalousek a jeho strany !je rakovina kterou je třeba vykořenit !!!
RYCHLE! !!

QZfho40Zg

PypeJedeLem | 15.10.2013


zloději

loky | 18.12.2012

Obor ,který prosperuje v naší vlasti zloděj tunelář.Čemu se divíte ,když král všech zlodějů sedí na hradě.Tento tu zaved s tím krákorávým šaškem..

václavák!!§

patriot | 18.11.2012

Zase tu jen nadáváte a nadáváte!!! Kolik Vás přišlo včera na Václavák.Kdepak Vy Pražáci do ulic nechodíte!!! Asi se bojíte,to víte ten odchod vlády zlodějů nějaký ten čas stojí.Já jsem Pražák ale divím se že to tak dlouho trpíte.Tak trpte!!!

do ulic

patriot | 21.09.2012

Vidím a čtu jak tu všichni nadáváte,ale proč nevyrazíte do ulic,jedině tak se to dá ukázat vládnoucím zlodějům a mafii.Chodím pokud mám volno na každou demonstraci a kde jste všichni ti co to tu píšete.Kde jsou ti pohybliví pražští důchodci.Kdyby jste všichni kdo můžete vyrazili do ulic tak by to někde bylo vidět.Když ale sedíte doma u internetu,tak je to " houby platné".Kecy a nadávání v hospodách a tramvajích a jinde nic nevyřeší.naplňte Václavák!!!

Re: do ulic

Richard | 11.10.2013

Když jsem mohl na nohy byl jsem i na zaplněném Václaváku. A nic. Pomůže jedinně změna zákonů a úředníků. Vše je v lidech..

kalousek

zdenka | 28.07.2012

mel byste se zamyslet a zavcas odpalkovat jste odpora a podvodnik

Chemik

Láďa K | 11.07.2012

Mě by ten grázl státu neprofackoval . Zlomil bych mu s chutí vaz . Snad ho jednou pověsíme se všema co nám vládnou a okrádaj slušný lidi ....středověká šlechta .. upálit je za živa .

Re: Chemik

Ben | 23.08.2012

Až ho budete věšet dejte vědět,taky si přisadím.

Re: Re: Chemik

patriot | 21.09.2012

ono všeho do času,neboj se Kalousku myslím že se Tvoje židle už hodně třese a pujdeš od válu a bude souzen za zločiny proti svému lidu!!!

Komedianti

Zdeněk | 05.04.2012

Komedianti co jiného můžeme říci o vv. Jsem velice zvědav jak se zachovají - jestli odstoupí a umožní tak lidem nové volby a nebo je jim bližší jejich pěkně placená židle. Já si osobně myslím, že se zase nějak dohodnou a vůbec jim nebude záležet na lidech, kteří jim již dávno důvěru odebrali. Je třeba ještě rozkrást a uzákonit věci, kteké by nová vláda nikdy neprosazovala. Žijí v jiném světě a nemají potuchy jak se žije lidem. Že se nestydí!! Jsem jenom zjedaví, jak se budou zotpovídat tito t.zv. představitelé lidem, až tuto zemi dovedou ani nechci říci kam. Pak to zase bude svádět jeden na druhého a na vládu, která vládla před nimi. Což tato vláda nevidí-asi nechce vidět, že žije z peněz produktivních lidí a proto má sloužit lidu. Má rozděli platy na státní zaměstnance tak, jak velký přínos je do státní kasy a především valorizovat důchody.

Už nám předvedli dost!!!

Zdeněk | 02.04.2012

Jestli si tahle t.z. vláda a zejména Kalousek myslí, že snížením výdajů a naopak zvýšením cen a DPH se bude státní dluh snižovat, tak se velice mýlí. Naopak - žačne být útlum jak v nákupu zboží tak i v podnikání. Ubyde zakázek ve stavebnictví a živnostníci, kteří nejsou napojeni na velké firmi zkrachují pro nedostatek práce. Opět se zvýší nezaměstnanost. Lidé nebudou mít na zaplacení nájmu v bytech nemluvě o jídle. Pak teprve zjistí, že jim nic jiného nezbývá než si vymoci co jim právem patří. Pak teprve bude zle pro vládní činitele a všechny ty co za rozkrádání mohli. Lide český nenech se okrádat do nekonečna a postav se bezpráví!!!

Už aby všichni šli do prdele

František.J. | 17.03.2012

Tak už je toho opravdu víc než dost. Národe český jak dlouho ještě budeš trpět tyto darmožrouty typu Kalousek a jeho vlezprdelkové. Všichni na nás serou a je jim jedno jak to s námi dopadne.Vše rozkradli a jsou za vodou včetně arogantního Klause.

Re: Už aby všichni šli do prdele

milan g. | 23.03.2012

Tato vláda ,která se vysmívá z obyčejných lidí ,potřebuje vypráskat bičem z kanceláří,postavit před rychlý soud dosud nepodplacených soudců,(kde je ovšem hledat,že) a odsoudit ke ztrátě majetků,jejich i jejich rodin!Veškeré peníze ,jejichž původ by byl nejasný,zabavit!!

defenestrace

Josef | 01.03.2012

Nic jiného nezbývá

Re: defenestrace

Ivana | 15.03.2012

Souhlasím, vyházet je všechny, hajzly.

pokoukani

Pavel Ovčáček | 29.02.2012

Videl jsem totalne ooileho Kaloska,jako vsichni,v prenosu TV z parlamentu.Ani ta hul mu prilis nepomahala.Odvazny clovek.Opit se v parlamenzu pred TV,ridit chod Prahy z Mount Everestu-to bych nedokazal.Proto je asi volime.

... a potom jménem republiky !

Milan | 18.02.2012

Vzpomeňme na památná slova "Kéž se vláda věcí tvých vrátí do rukou tvých, ó lide český !" a něco pro to udělejme, přestaňme se jen dívat nebo dokonce bát, pojdme do ulic, jsme Češi a ne nějaké bačkory, které každý zdupe ! Masarykovo "nebát se a nekrást" se netýká jen nás samých, jak se máme chovat my sami, ale nenechme druhé už dále rozkrádat český stát = okrádat český národ a žeňme k plné osobní zodpovědnosti všechny ty Kalousky, "Šlafenbergy", "Veškrny", Tošovské atd. atd. ... a potom nechme zaúřadovat spravedlnost jménem republiky !!!

kalousek

protagon | 16.02.2012

Je škoda že ten lidumil nechal zrušit trest smrti! Moc dobře věděl
proč.

podvod m. kalouska

tono | 16.02.2012

Nečetl jsem všechny příspěvky v tomto fóru, ale v podstatě jsou
reakce na článek stejný. Darebák hajzl a podvodník, kterýho je třeba
odstavit! Ale to se nesmí jen psát, je potřeba konat! Než zkurví ještě
co zkurvenýho není A ono toho už moc není. A takovej "člověk" si
dovolí fackovat lidi! A za co? Zato, že mu řekli pravdu? Vjiné zemi
by na něho udělali atentát a byl by pokoj. Vždyť tam sedí už 20 let a ještě nic nekázal. Jenom kecat a krást.

Zloději a podvodníci jsou méněcenná a škodlivá rasa

Suvorov | 12.02.2012

Ano a do pracovních táborů s nimi, pracovní doba 20 hodin, 4litry vody z potoka na umytí, 2 litry pitné na pití, 1/4 kg chleba na den, Oděv- putel od uhlí, či brambor, obuv. hadry převázaní provázkem, 1 kbelík uhlí na 25 lidí na dobu boční v ubytovacím prostru s dřevěnými pryčnami v případě mrazú pod 1 stupeˇCaelsia. Při ne¨splnění denní normy- zákaz vstupu do ubytovacího prostoru a zůstat na nádvoří. Po smrti- k disposici pathologii LF UK, či k výrobě mýdla a hnojiv. Trest smrti není třeba, toto dlouho nepřežijí a alespoň trochu přispějí prací fysickou na úhradu svého svinstva. Jistě- dosavadní jmění - i rodinné- nabyté po roce 1989 okamžitě zabavit v prospěch státu!
Každému státnímu puředníkovi i volitelným orgánům státu uzákonit zkušební dobu 1 rok poté - buď odvolat a uhradit škody napáchané, anebo potvrdit pro další období-4 roky, při každoročnívh prověrkách osvědčení se ve funkci.

10.2.2012

milda | 10.02.2012

ten šmejd se tam drží za každé vlády a kradeee

JE TO BANDA PODVODNÍKŮ

Véna | 03.02.2012

To už se nedá vydržet !!! Takový lidi si zaslouží provaz !!!

NENAŽRANCI

xena | 30.01.2012

NA KAŽDOU SVINI JSE VAŘÍ VODA A TADY UŽ TO PĚKNĚ VŘE

Nic dobrého pro český národ!!

Nikdo | 29.01.2012

a Žádný.Dobrý den,
proč nemáme kontrolu nad našimi volenými politiky jako Australané? Jsou jiné národy lepší a schopnější?

23.1.2012

Zeněk | 23.01.2012

Zažil jsem i tz. KOMUNISTY, ale takový sráče co se pasovali na nejvyší místa a udělali ze sebe nadlidi jsem ještě nezažil. Na ně platí jen sneiper, aby konečně se začali bát!!!

zákon

pavel | 23.01.2012

Jak to,že zákony neplatí pro všechny a zejména pro ty ,kteří je vytvářejí a schvalují. Pracuješ-li špatně,musiš uhradit škodu která tím vznikne,nemáš-li na úhradu přijde na tebe exekutor. Proč oni neuhradí škody vzniklé špatnou prací-špatnými zákony,které vymýšlí, nedodržování zákonů apod. Proč jim exekutor nesebere majetek, aby škody způsobené špatnou prací zaplatili.

kalousek

Jára | 09.01.2012

....vše je o tom, "dokaž mě to". Kalousek s tím pracuje na 100%. Je to moc smutné, ale co se dá dělat, jejich slova se obrátí proti TOBĚ, vždyť si mě volil.

Trochu slušnosti.

A.H.Buďme slušní | 18.12.2011

Lidi neblbněte!!!!!

Re: Trochu slušnosti.

periskop | 16.02.2012

Proč a ke komu máme být slušní? K těm darebákům co nás okrádají?
Zastřelit!!!

Jó kdyby to tak za nás udělal tak někdo jinej.

Ales | 12.12.2011

Jsme národ zbabělců, který se bojí sám něco udělat a jenom čekáme až to někdo udělá za nás. Když se blíží volby, hned mají všichni politici plnou hubu keců o možném návratu komunistické mafie. Straší lidi. Hlavně ty mladý. To je celé. Nejsem volič komunistů, ale nedovedu pochopit, jak může pracující člověk (mám na mysli zaměstnance) volit pravicovou nebo středovou vládu. Pak se nedivte, že to takto dopadlo. Každej zloděj bude krást, když k tomu dostane požehnání.

PODVODY KALOUSEK

JIKA | 15.11.2011

JE ŠKODA ŽE TO ČETLO TAK MÁLO LIDÍ

Re: PODVODY KALOUSEK

Kulíšek | 23.12.2011

Přečetl jsem těch pár příspěvků a vře mi krev,jen mě mrzí,že jsem nebyl místo toho klučiny co dostal facku od Kalouska.Nemohu přidat nic nového o Kalouskovích zlodějnách,jen mi nejde na rozum,že se sebralo pohřebné všem potřebným a ted budem platit ten honosný pohřeb,O mrtvích jen to dobré tak to nerospitvávám,ale je to další podvod.Josef

co jste chtěli

zuzanka | 10.11.2011

Proč na ně nadávate,když jste je volili.Většina národa při volbách jim dala svoje hlasy.To je jasný,že se budou držet koryta zuby nehty

Re: co jste chtěli

student | 16.02.2012

Zuzano, je pravda, že jsme si je zvolili, ale kdo je nominoval na
zvolení? A koho v tomto posraným státě chceš volit? Už se tam
vystřídali všichni, myslím po tom papírovým puču, a stejně to pro
obyčejný lidi nedopadlo dobře. To je důkaz toho, že češi si sami
vládnout asi nemůžou a neumí. Možná taky nechcou!?

lide cesky povstan !!!

Joe.K | 28.10.2011

Co jineho muze cekat pastyr od ovci ???

Klasika

Honza | 25.10.2011

Co víc dodat?Bude hůř.Český národ jen přihlíží a věří ve spravedlnost.Ta bohužel v našem státě není a nikdy nebude.Jsem přesvědčen o tom,že naše země se pomalu blíží na úroveň takových států,jako je Rumunsko,Ukrajina a jiné..Kde je proboha zákon?

Mafie

B.Clark | 21.10.2011

Komunysty zpět a tuto verbež pověsit!!

kdyby už se někdo našel...

M. | 21.10.2011

Chtělo by to defenestraci

Drzost a povýšenost Kalouska

mirekmire | 03.10.2011

Doufám, že se jednou lidi, které denně Kalousek okrádal, doví, kolik vlastně nakradl a budu věřit tomu, že dostane doživotí, stejně tak jeho kumpáni, jako je třeba zmetek Šťáva a desítky možná stovky jim podobných parazitů.

co se to deje?

kraken | 23.09.2011

Kalosek fackuje lidi na ulici a cesky obcan drzi hubu tohle jim smad nemuze projit kdyz kradou a lzou a uz nas zacinaji i mlatit? tak to je na ton cesky narod hodne spatne ,kde je nase hrdost co se stako z ceskem?

Re: co se to deje?

Olda | 27.09.2011

On nejen,že fackuje lidi s odůvodněním,že to byl drzý spratek,ale dokáže i označit europoslance za "bezvýznamné idioty"! Rád bych věděl,proč se tento nadčlověk takto povyšuje nad ostatní!Je to snad proto,že dokáže krást více než oni? pro mne osobně je to drzý spratek a také bych mu s chutí nějakou facku dal. A asi více,než čtyři!

Re: Re: co se to deje?

sumak4 | 07.10.2011

Kalousek je dobytek který patří na jatka.Takoví zlodějský hovado bych postavil ke zdi.Jak dlouho si od toho hovada necháme srát na hlavu??????

Re: Re: co se to deje?

kramář | 16.02.2012

To je škoda, že ten blbec nepotkal mě! Já bych se určitě fackovat nenechal a už by bylo o hajzla míň!

do kdy?

kraken | 23.09.2011

LIDE CESKY VZBUD SE UZ ZACINA BYT POZDE

Re: do kdy?

sumak4 | 07.10.2011

Taky nevím naco čekáme,až to sprostý hovado napáchá co nejvíc škod na národě?To se vážně nenajde člověk který dokáže dát dohromady nějakou revoluci?Lepší by byla rouvnou popravčí četa pro ty hovada jako je Kalousek ,Drábek,Nečas a ostatní kteří jim jsou podobni.

Židé zruinovali ČR!

Jan | 07.08.2011

Židé: Havel, Klaus, Dienstbier, Pithart, Ježek, Tošovský, Kühnl,
Mlynář, Kalousek, Parkanová, Dyba, Dlouhý, Železný (Eisenkraft),
Mertlík, Skalický, Dobrovský, Baudyš, a stovky dalších.....!!
Další informace: www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com
Doporučuji:
T. Romanescu; Páni a otroci 20. století - Světová židovská konspirace
M. Dolejší; Analýza 17. listopadu 1989
A. Schickedanz; Společenský parasitismus v životě národů
O. Bey; Dobytí světa Židy
atd, atd...............

Re: Re: Židé zruinovali ČR!

A | 26.09.2011

To by mne též zajímalo:-) Navíc tipuji, že majorita občanů s židovskými kořeny, jsou běžní zaměstnanci, potažmo daňoví poplatníci.

Re: Židé zruinovali ČR!

Bertík | 19.03.2012

Kdyby jenom naší republiku.Velký problém je v tom,že se
školení židů čalouníkovi velmi povedlo.Tak nyní pokud danou
republiku nevykrádávají a je jedno jestli kapitálově nebo
vynálezy atd. tak jí přímo mocensky ovládají.Nevím jak to
dopadne ale rozhoně to bude hodně krvavé.

škůdci

Fyrfos | 06.08.2011

Díky za článek i za odkaz v diskusi, který odkazuje na zrůdnou podstatu Václava "veškrny" Havla. Ten článek o Havlovi jsem už kdysi četl, ale jsem rád, že jsem si ho přečetl znovu a osvěžil si pamět. Jinak i pan Schwarzenberg byl další jedinec, který prolomil Benešovy dekrety. Však jsou s veškrnou výborní kamarádi a jejich posedlost zotročit nás NWO je pověstná... Ale jak se říká: Na každou svini se vaří voda...

Ono se to táhne délší dobu

Prince | 06.08.2011

http://alien.bloguje.cz/863047-vaclav-havel-z-jine-strany-mince.php

Re: Ono se to táhne délší dobu

Hox | 06.08.2011

Velký Humanista ... co k tomu dodat, snad aby všichni podobní "humanisté" už co nejrychleji začali skládat účty (nemusí to být ovšem pozemským autoritám, sami si to odskáčou nejvíc tak jako tak...)

klasika

Petr H. | 06.08.2011

.. to se dalo čekat, žádné svědomí, jen krast a užívat si krátkodobých požitků. Ostatní ať chcípnou hlady, hlavně že já mám moc a můžu se na ostatní dívat z výšky jak na krysy.

Přidat nový příspěvek