Podvod Miroslava Kalouska za 114 miliard

 

DOPIS PREZ.V.KLAUSOVI A PROF.J.ŠVEJNAROVI, 17.4.2011.

Jmenuji se RNDr.Rudolf Jiříček, bývalý vedoucí komplexního odboru geologie v Moravských naftových dolech,a.s.Hodonín,jeden z bývalých zástupců ČSR v UNESCO,RCMNS, Geodynamics, absolvent postgraduálu na pařížské Sorboně. Býv.tzv.disident (PO, č.26723, pod dohledem StB Hodonín).Předkládám veřejnosti tyto informace, které mohou být velmi
závažné pro náš stát:
PODVOD V AKCI "ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD" ZA 114 MILIARD KČ.
Vývoj v ČR dospěl tak daleko, že se politici nejen postavili proti národu jako za totality, ale začali ho ve
velkém okrádat, aniž by je někdo ze soudců, které mají ve své moci, potrestal.Proto trend podvodů a korupcí začal narůstat. Objevily se pochybné obchody Mir.Kalouska, související s modernizací 353 tanků místo 30. Kvůli jeho dohodě o odběru 2310 nefunkčních padáků, zemřeli dva vojáci
ze zkušební jednotky. Přesto převzal M.Kalousek na základě své smlouvy další padáky za 114 mil.Kč.
Stát díky němu přišel o 19 mld Kč. Za tyto machinace se stal min. financí přes KDÚ-ČSL, u něhož si v r.2008 půjčila Topolánkova vláda ze 70 mld Kč sociálního fondu 23 mld Kč a nikdy je už nevrátila. Přes tyto korupce se navíc přehnala globální finanční a hospodářská krize, kterou zase naši politici využili ve svůj prospěch. Na
scéně se najednou objevily dva obrovské podvody, oba přes min.financí:

1. Ještě v r.2007 byl deficit státního rozpočtu -66,4 mld Kč a v následujícím r.2008 klesl dokonce na -19,4 mld Kč. Při odchodu ze své funkce min.financí v r.2009 Mir.Kalousek nápadně rychle ukončil stamiliardové spory mezi ČR a japonskou Nomurou, která vlastnila banku IPB. Dvě pohledávky odkoupila švýcarská firma SPB Konsorcium za 40 a 80 mld Kč. Její
právník Ivo Johannes Bechtiger zasedal v německé a švýcarské
pobočce moskevského Gazpromu. Jak přiměla Nomura Bechtigera,
aby se vzdal požadavku 120 mld Kč zůstalo utajeno. Kalousek proto "odškodnil" Nomuru 3,6 mld Kč. Podobně rychle ukončili spory mezi našim státem a hutěmi Arcelor Mittal (býv.Nová huť) a Evraz (býv.Vítkovice Steel),
kde nároky firem byly v desítkách mld. Kč. Mitall se měl zřeknout požadavku 26 mld Kč za to, že nemohl jít do privatizace na Vítkovice Steel, a stát mu za to měl odprodat svůj 11% podíl v Arcelor Mittal Ostrava za 6,8 mld Kč. Evraz, který privatizoval Vítkovice Steel, pak nepokračoval
ve sporech s Mittalem (Jana Klímová, MFDnes, 7.5.2009). Po těchto machinacích Mir.Kalousek při předávání funkce min.financí svému nástupci Janotovi v dočasné Fischerově vláděoznámil, že státní deficit najednou vzrostl až na -150 mld Kč a v červenci téhož oku se zmiňoval dokonce o -209 mld. Kč!
Aby nová trojkoalice vlády Petra Nečase snížila státní dluh,
začala ho vymáhat na národu, nikoli na politicích, jejichž zkorumpovaná jména jsou ale všem známa. Jak tedy ukončit tuto hru s miliardami? A tak se začalo s novým podvodem na státu, který měl překonat všechna očekávání.
2. Vše začalo s problémy ropného ložiska Nesyt u Hodonína, jehož dotěžení za zhruba 23 mil.Kč nemělo pro Mor.naftové doly,a.s. Hodonín (MND) význam, protože by muselo pak uhradit 15-20 mil.Kč za likvidaci 111 vrtů. Proto bylo ložisko předáno firmě Aloise Flachse, majitele místní cihelny za obligátní 1,- Kč, včetně těžebního zařízení a strukturních map, které jsem mu předal jako vedoucímu
komplexního geologického odboru při MND. V r.1997 postihla střední a jižní Moravu povodeň, při níž byly mimo jiné škody odplaveny i velké ropné skvrny z neuzavřených vrtů Nesyt u Hodonína. Jako člen MěZ jsem napsal premidentu V.Klausovi a na MŽP, že mám obavy, že nový majitel ložiska po odtěžení vrty nezlikviduje a bude to muset provést stát. Tak se i stalo, že po "dohodě" s min. ŽP L.Ambrozkem (KDU-ČSL) z Hodonína bylo na likvidaci soukromé firmě odesláno přes min. financí M.Kalouska kolem 30-50 mil.Kč! Kromě vrtů s ropou byly vyplněny cementem i desítky vrtů, které
měly slanou mořskou vodu s vysokým obsahem jódu, na němž jsou založeny Hodonínské lázně.
Jejich 3 vrtné zdroje u 12km vzdáleného Josefova bude nutno v blízké budoucnosti nahradit novými, které zaplatí opět stát. O desítky zdrojů ze 3km vzdáleného Nesytu právě přišli, protože ministři nejsou odborníci, ale jen straníci, které zajímají jen moc a peníze pro své dohodnuté firmy. Záhy po této události uveřejnil Boleslav Sobotka 19.3.2009 v
Internetu článek "Budou legálně ukradeny miliardy?"
Hovoří v něm, že min.financí M.Kalousek (nyní zase za TOP 09) žádá uvolnit 114 mld Kč do r.2015 na likvidaci ekologických škod, o nichž nikdo ani nevěděl jestli vůbec nějaké u nás jsou! V případě nedodržení termínu pohrozil údajnými žalobami a arbitrážemi proti státu. Na likvidaci neznámých
ekologických škod se přihlásily politicky zainteresované firmy Geosan Group, Environmental Services, Marius Pedersen, Engineering a konsorcium PPF Advisory, Ecosoil SÜd, AVE CZ a Dakota. Min. financí M.Kalousek pak vyřadil PPF ze soutěže "pro nedostatečnou kvalifikaci". Začalo se tedy úporně hledat, kde by se daly obrovské miliardy utratit. V oblasti uhelného průmyslu byla tato akce svěřena
st.pod.Palivový kombinát v Ústí n.L.-Všebořice, Lipová 1. Hlavní zátěž k tunelování desítek mld Kč se však soustředila na likvidaci ekologických škod kolem vrtů na jižní Moravě. Ty ale byly už uvedenou dotací od MŽP na poli Nesyt u Hodonína odstraněny. Zbyly jen menší skvrny na poli u Hrušek. Místo nich však došlo k "dohodě", že existuje ještě 420 poválečných vrtů, které jsou zakonzervovány příklopem a cementem při povrchu. Kdyby se prohlásila tato metoda dodatečně za ekologicky závadnou, daly by se na výplň sond cementem až do hlubokého dna vydělat miliardy u dohodnuté firmy přes min.financí.Za celých 60 let se nikde neprojevily žádné škody a sondy se proto jen těžce hledají podle starých geodetických záznamů v terénu, když žádné skvrny ropy nikde nejsou.
Okolí sond není ekologicky postiženo, protože naprostá většina z nich zastihla maximálně pitnou vodu. A tak se budou likvidovat zdroje pitné vody, na jejichž vyhledávání se dříve nebo později zaměří hydrologický průzkum, který požádá stát o jejich finanční dotaci. Proti této myšlence se postavil P.Nečas s tím, že by raději odstoupil z vlády, než aby zadlužil touto neuvěřitelnou částkou 114 mld Kč
stát. Protože začaly být problémy s P.Nečasem, objevila se najednou korupce s 3 mld Kč,jimiž byla nadhodnocena super čistička v Praze. Peníze měly být rozdány těm, kdo prosadili výše uvedený podvod. Novému min.ŽP P.Drobilovi bylo slíbeno křeslo premiéra po P. Nečasovi, když bude povolnější vůči zamýšlenému programu. Nevyšlo to a tak byl P.Drobil znevážen a musel odstoupit ze své funkce.Ovšem nikdo z vlády netušil,že za jejími zády se už s likvidací neexistujících ekologických škod kolem začalo. Na Očovských lukách u Hodonína byla postavena vrtná věž a velká plocha z panelů. Protože zde žádné ropné skvrny být nemohou, likviduje vyčleněná osádka Moravských naftových dolů,a.s., miliardáře K.Komárka zdroje pitné vody v sondách, vyplňovaných v celém profilu cementem. Ze zdejších 75 vrtů byla operace už u řady z nich provedena. Aby tato vládou neschválená akce ušla pozornosti, otevřela se kauza proti min.dopravy V.Bártovi (VV) ve spojitosti s jinou lobistickou firmou ABL. Další proti min.vnitra Radku Johnovi (VV) a také proti min.Vondrovi (ODS) kvůli problému s Promopro. Je velmi pravděpodobné, že tímto rozkladem trojkoalice dojde k vyslovení nedůvěry vládě P.Nečase, kterou oznámila ČSSD. Není pak vyloučeno, že se stane premiérem chemik Miroslav Kalousek a stát se začne topit v nebývalých dluzích na účet obohacování našich
politiků. Jistě, že i v tomto případě se nakonec vláda obrátí na pracující národ aby tuto cynickou akci zaplatil. Ať už v podobě daní od podniků a pracujících zaměstnanců nebo při snížení počtu úředníků, policie, hasičů, o jejichž práci nemá nikdo z nich potuchy. Anebo se nakonec deficit projeví při tunelování důchodců přes lékárny, na které je napojena jiná politická pakáž.

 

pozn. redakce: další "veselé čtení" o Kalouskovi lze najít například zde: http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Miroslav_Kalousek

 

Diskusní téma: Podvod Miroslava Kalouska za 114 miliard

kalousek doduchodu

pepikkalousek | 02.04.2016

kalouskovi přeji duchod za 8600 kč

Re: kalousek doduchodu

karel procházka | 17.10.2017

Kalousek je neskutečná svině, jeho parametrů nedosáhl ani Jakeš a spol.

Re: Re: kalousek doduchodu

witznawj | 10.01.2018

kalousek nejvetsi podvodnik CR

svetla hora

jirka naplava | 17.03.2016

Pan Klaus ,Topolánek,Nečas a celá ODS,to je realita
kde jsme dnes.Zemědelství,prů


Pan Klaus,Topolánek,Nečas a celá ODS to je partaj,která ví co chce.Zemědělství,průmysl zdravotnicví a ostatní složky
národního hospodářství dokázaly zlikvidovat za 20 let
To se ani komunistům nepodařilo za 40 let.
Ještě,že máme Kalouska ten to všechno vylouská.!!!!!!!Pan

JAKÁ JE PRAVDA

STRANA TOP 09 | 21.05.2015


KALOUSKA A JEMU PODOBNÉ BUDOU MUSET Z VLÁDY VYNÉST

KDE JINDE BY MU NALÉVALI ZADARMO ? ? ?

RADEJI RADIKÁLY NEŽ KALOUSKA A ODS ! !

ČESKÝ OBČAN | 21.05.2015


ZA 25 LET JSEM NEVOLIL KALOUSKA ANI JNÉ PODOBNÉ STRANY ! ! !

Proč nezrušit KANTYNY U VLADY ? ? !

Bezůhonný občan české republiky | 21.05.2015


ěeský občan má připomínky proč netrváme na tom že v práci
i ve sněmovně se nesmí prodávat ! (DÁVAT ALKOHOL ! !
Proč toto platí jenom pro dělníky ? ? OPILCE Z VLÁDY VYHODIT !!!

Kalousek a jeho banda

neznámý | 15.03.2015

Přátelé co nadáváte? Vždyt jste tyhle politiky volili a volíte! Tak pěkně hlavu na špalek. Takle jste to nechtěli??? :))) Ne! To opravdu ne! Vy jste chtěli být ti co okrádaj, a ne být okrádaný. Jojo kdo jinému... zpytujte duši ,,přátelé"...

Re: Kalousek a jeho banda

OBĆAN ĆSSR | 21.05.2015

Kalousek a jeho strany !je rakovina kterou je třeba vykořenit !!!
RYCHLE! !!

QZfho40Zg

PypeJedeLem | 15.10.2013


zloději

loky | 18.12.2012

Obor ,který prosperuje v naší vlasti zloděj tunelář.Čemu se divíte ,když král všech zlodějů sedí na hradě.Tento tu zaved s tím krákorávým šaškem..

václavák!!§

patriot | 18.11.2012

Zase tu jen nadáváte a nadáváte!!! Kolik Vás přišlo včera na Václavák.Kdepak Vy Pražáci do ulic nechodíte!!! Asi se bojíte,to víte ten odchod vlády zlodějů nějaký ten čas stojí.Já jsem Pražák ale divím se že to tak dlouho trpíte.Tak trpte!!!

do ulic

patriot | 21.09.2012

Vidím a čtu jak tu všichni nadáváte,ale proč nevyrazíte do ulic,jedině tak se to dá ukázat vládnoucím zlodějům a mafii.Chodím pokud mám volno na každou demonstraci a kde jste všichni ti co to tu píšete.Kde jsou ti pohybliví pražští důchodci.Kdyby jste všichni kdo můžete vyrazili do ulic tak by to někde bylo vidět.Když ale sedíte doma u internetu,tak je to " houby platné".Kecy a nadávání v hospodách a tramvajích a jinde nic nevyřeší.naplňte Václavák!!!

Re: do ulic

Richard | 11.10.2013

Když jsem mohl na nohy byl jsem i na zaplněném Václaváku. A nic. Pomůže jedinně změna zákonů a úředníků. Vše je v lidech..

kalousek

zdenka | 28.07.2012

mel byste se zamyslet a zavcas odpalkovat jste odpora a podvodnik

Chemik

Láďa K | 11.07.2012

Mě by ten grázl státu neprofackoval . Zlomil bych mu s chutí vaz . Snad ho jednou pověsíme se všema co nám vládnou a okrádaj slušný lidi ....středověká šlechta .. upálit je za živa .

Re: Chemik

Ben | 23.08.2012

Až ho budete věšet dejte vědět,taky si přisadím.

Re: Re: Chemik

patriot | 21.09.2012

ono všeho do času,neboj se Kalousku myslím že se Tvoje židle už hodně třese a pujdeš od válu a bude souzen za zločiny proti svému lidu!!!

Přidat nový příspěvek