Podivná rezignace německého prezidenta

Čtenář, sledující dění v Německu, mi poslal následující informace:

 * * *

Prezident Spolkové republiky Německo odstoupil

Proč musel spolkový prezident Wulff odstoupit a co tento krok ve skutečnosti – bez ohledu na zdánlivě neprůstřelná objasnění německých a potažmo českých masových sdělovacích prostředků – vlastně znamená? Někteří důvtipní političtí pozorovatelé v německy mluvícím prostoru to vidí takhle: "soubor opatření" neboli "agenda Elity" je tam už minimálně celý rok 2011 a také nyní téměř nezakrytě prosazována argumentem, že příslušná "opatření" jsou „prostě nevyhnutelná“, nemají žádnou alternativu (sind alternativlos). Jakákoli aspoň zdánlivě "demokratická" rozprava je tím rovnou převálcována a znemožněna. O "opatřeních" se prostě už s volenými zástupci německého lidu, natož pak s německým lidem samotným, vůbec nediskutuje! Konec konců německý lid ani nemá žádný vlastní stát a svéprávné volené zástupce, Spolková republika Německo je totiž pouhý kvazistátní "umělý samosprávní konstrukt" se statutem společnosti s ručením omezeným a lidé žijící na jeho území jsou jen jeho personál! Spolková republika Německo je pouhá obchodní firma a její obyvatelé jsou vlastně její personál! Přitom je nezbytné provést nyní na konci Kondraťjevova cyklu znovu drastickou peněžní reformu, jejímž výsledkem bude masové ožebračení obyvatel Německa a také Rakouska. Tamní obyvatelstvo ztratí svoje papírové úspory, mnohdy celoživotní, které má v nejrůznějších formách spoření, důchodového spoření, životního pojištění, důchodového a jiného připojištění, v akciích, pokladničních poukázkách a jiných cenných papírech. Tamní obyvatelstvo bude ožebračeno také v oblasti svého nemovitého vlastnictví. Je spíš zázrakem, že k tomu stále ještě nedošlo. Protože k té měnové reformě už mělo dojít, jen v roce 2011 několikrát. Je to stejně neuvěřitelné jako nekonečný tanec Řecka nad propastí. Ale spolkový prezident Wulff podle názoru těchto politických pozorovatelů nechtěl a nechce německý lid takto zradit a odmítal a odmítá se pod takové krajně katastrofální dokumenty podepsat. Proto byla proti němu v masových sdělovacích prostředcích rozpoutána štvavá kampaň, která šla i velmi „do těla“, i do osobních a rodinných záležitostí nejen pana Wulffa a jeho manželky. To neznamená, že pan Wulff nemá případně máslo na hlavě. Ale máslo na hlavě měli a mají v politické hierarchii Německa všichni, a přesto svoje mnohem závažnější aféry ustáli. Ale na pana Wulffa se náhle sdělovací prostředky zaměřily a jen u něj to najednou začalo vadit. Přestože to nevadilo, když byl léta v nejvyšších politických funkcích v jedné významné spolkové zemi Německa, přestože to nevadilo, když byl zvolen do funkce spolkového prezidenta. Tou štvavou a nechutnou kampaní masových sdělovacích prostředků byl spolkový prezident Wulff znemožněn a ze své politické funkce během kratičké doby doslova odstřelen. Navíc je nevídané, jak bylo jeho okamžité odstoupení z funkce načasováno. Musel totiž odstoupit v naprosto nevídanou dobu, uprostřed nejvypjatějších dnů rozpustilého německého Karnevalu, na Masopustní pátek! To celou záležitost s jeho odstoupením staví do velmi zvláštního světla, je v tom zašifrována intenzivní výhrůžka prostým lidem! A navíc datum a hodina jeho odstoupení: v 11.04 hodin (číslo 11 je velmi důležité také pro německý Karneval a 1 + 1 + 4 = 6), dne 17.2.2012, tedy 17 + 2 + 2 + 1 + 2 = 24 = 6 + 6 + 6 + 6! Z hlediska této nejprostší numerologie nese toto očividně předem načasované datum jeho odstoupení jasný, jednoznačný podpis Jistých sil! Je to jasná výhrůžka, která říká: Ať je to člověk sebevýznamnější, respektive, čím významnější, tím spíše – pokud nebude jednat tak, jak my mu nařídíme, skončí! Bude zostuzen, znemožněn, zlikvidován. Poslední takový, velmi významný a nepřeslechnutelný vzkaz je starý jen pár dnů a jde o člověka, který svým neskutečným uměním obšťastňoval značnou část světa: Whitney Houston! Datum jejího úmrtí: 11.2.2012! Opět jedenáctka, jedničky, dvojky, nula. 11 + 2 + 2 + 1 + 2 = 18 = 6 + 6 + 6! A musela zemřít ve věku 48 let! 4 + 8 = 12 = 6 + 6! A také 48 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6! Myslím, že dokonce i hodina její smrti nese opět tento stále se opakující, známý rukopis. Tento rukopis patrně nese kromě jiného i nedávná smrt Michaela Jacksona. Pokud jde o Spolkovou republiku Německo, byla odstoupením spolkového prezidenta Wulffa patrně odstraněna formální překážka spočívající v jeho osobě, v jeho osobní neochotě podřídit se diktátu tajné vlády světa.

* * *

Dále poznamenal:

Myslím, že termín od letošního Babského masopustu (čvrtek 16. února) do Popeleční středy (22. února) byl předem zvolen k tomu, aby v Německu skrytě, pod rouškou všeobecného veselí a rozpustilosti došlo k závažným změnám například v personálním obsazení politických a veřejných funkcí. Patrně tedy cosi jako rozsáhlá a důkladná čistka. Vystřízlivění a rozčarování, které kvůli tomu přijde na Popeleční středu a po ní, by tedy mohlo být silné. Naopak dobré síly se tam podle mých nynějších poznatků právě neprosadí.

a také:

Dnes v sobotu od 04.00 do 19.00 hodin stávkují pracovníci Berlínského dopravního podniku, všechny tramvaje, městské autobusy a podzemní dráha v hlavním městě Německa stojí. V provozu je jen berlínská městská rychlodráha (S-Bahn, Stadtbahn), protože tato je zařízením železnice Deutsche Bahn a do odborového svazu Verdi, kde jsou organizováni pracovníci Berlínského dopravního podniku, nepatří. Podle přiznání v Aktualitách dnešního vydání berlínského listu Berliner Zeitung nebyla většina obyvatel a hostů Berlína na tuto stávku připravena. Protože je sobota, nepracovní den o masopustním víkendu, zatím prý díky tomu nedošlo k dopravnímu chaosu. Pohyb v hlavním městě je ale výrazně omezen a samy Aktuality se v 13.44 ptají: Je to ticho před bouří? Co má znamenat časově souběžná stávka leteckých dispečerů na hlavním letišti Německa ve Frankfurtu nad Mohanem a stávka městské dopravy v hlavním městě Německa?

Od té demise se pokouším zjistit a pochopit, zda jen slyším trávu růst, nebo zda se v Německu skutečně něco závažného děje. Do této chvíle mám pocit, že se tam v kouřovém oparu a opojení Karnevalem skutečně něco závažného odehrává. Ale jak o tom mluví ukázka, kterou jsem Vám přeložil a která patrně vznikla ještě před vznikem této situace, nelze říct, zda to, co se tam snad právě v těchto dnech odehrává, je spíše dobré, nebo spíše špatné. To se podle autora toho textu ukáže až v budoucnosti. Každopádně situace v Německu vypadá od včerejšího rána v řadě ohledů přinejmenším divně, intuitivně mi připadá divná. Změnil se výrazně celkový tón jejich zpravodajství, místo jeho obvyklé bohatosti a rozmanitosti z něj trčí až okázalá prázdnota (tím myslím oficiální zdroje informací), paralelní zdroje informací prostě mlčí!

Zmiňovaný přeložený text je článek německého autora s názvem "Rezignace prezidenta a bezprostřední další vývoj":

...

Důsledky obou těchto variant nejsou jasné, ale je zřejmé, že fáze vyčkávání, otálení a útěšného zlehčování situace nyní definitivně skončila. To je patrně také důvodem k tomu, že „dohoda“ o dluhovém řezu (Schuldenschnitt, autor má na mysli odpuštění dluhů Řecku, pozn. překl.) ještě stále není hotova, ačkoli jsme už týdny denně ujišťováni, že už jsme „krátce před jejím uzavřením“. Brzy nyní přejdeme do dalšího kola této krize (nebude to ale ještě ani zdaleka její poslední kolo).

 

Kdy se to stane?

 

Předpovědi časového průběhu nikdy nejsou snadné, ale já se nyní odvážím předpovědět, že nejpozději v květnu budeme žít v naprosto jiném světě, pokud jde o hospodářskou situaci a různé základní kameny víry. Aktuální víra většiny lidí v Německu, že tato krize „nebude tak hrozná“ a že „ti tam nahoře už to nějak zmáknou“ zmizí. Padne mnoho „dominových kamenů“ a to odstartuje události, které nás budou katapultovat do další fáze krize.


Existuje celá řada předpovědí dnů, ve kterých má dojít k převratným událostem, jako je už období kolem Růžového pondělí (20. únor) a potom také 20. březen, který se v různých souvislostech objevuje stále častěji. Nadcházející pondělí (20. únor, pozn. překl.) je ostatně také dnem hinduistického svátku Šivaratri. Šiva je bůh, jemuž je přičleněn „princip destrukce“ - zničení, aby se umožnil nový začátek. To by se mohlo velmi dobře hodit pro charakteristiku situace, která se vzápětí vytvoří v Evropské unii a pro měnu euro. Mimořádné zasedání ministrů financí zemí Evropské unie tento týden ve středu bylo totiž odřeknuto, jejich nejbližší další řádné setkání bude – zkuste uhodnout – 20. února (Růžové pondělí!, pozn. překl.). To by tedy vskutku mohl být dobrý termín pro převratné události, přestože jejich účinek se dostaví až později.

 

20. březne je den, kdy Řecko musí mít 14,4 miliard euro na zaplacení nejbližší splátky svých dluhů. Z aktuálního úhlu pohledu snaha o něco takového je patrně už snahou o nemožné. Možná ale bude celá tato mizerie skutečně ještě dál odložena až do dubna. V polovině dubna pak budou v Řecku volby a po nich by pak asi na všech stranách měla „skončit legrace“. Ty politické strany, které budou chtít pokračovat v dosavadní hře, se rozštěpí na svoje křídla. Ta je však přesně ta situace, v níž mohou volby vyhrát dosud malé nebo neznámé strany. Většina Řeků nebude volit nikoho, kdo od nich chce žádat ještě víc. Vůbec pak nepomůže ani to, že předáci nyní ještě velkých stran podepíšou, že dohody budou po volbách dodržovat. Naopak, takový podpis udělá z jejich strany okrajovou skupinu. Není divu, že Evropská unie by tyto volby ráda odložila až na Svatého Dyndy. Momentálně ta ale vypadá tak, že ten termín v dubnu bude dodržen. Měna euro bude v květnu možná ještě existovat, bude ale silně nahlodaná a pravděpodobně už ji pak nebudou mít všechny země, které ji nyní ještě mají.

...

 

Na konci úplynulého týdne se stalo podivných věcí více, jmenovitě:

 

1) italská policie zadržela "údajně falešné" americké státní dluhopisy ve celkem absurdní nominální hodnotě 6000 miliard USD, které ale byly přepravovány ve zcela skutečné měděné bedně vyrobené federální rezervou v roce 1934 (bondy jsou také z roku 34) - viz fotky. Dostalo se to i do našich zpráv, informuje o tom i "finanční alternativní tisk" (zerohedge.com - "proč byly falešné bondy drženy v bednách Chicago FED"), ale i všechny hlavní finanční tiskoviny planety (bloomberg, WSJ, apod.). ZeroHedge se také podivuje nad tím, proč by údajně falešné bondy, pokud by byly falešné, měly představovat "vážné ohrožení světové finanční stability", jak o věci referuje Bloomberg.

další informace:

Fotky - zerohedge.com/news/why-were-trillions-fake-bonds-held-chicago-fed-crates

v češtině - proinvestory.cz/odhaleno-padelani-6-bilionu-dolaru

v angličtině - kauilapele.wordpress.com/2012/02/17/2-17-12-update-by-david-wilcock-six-trillion-in-fake-federal-reserve-bonds-seized-in-italy-and-lord-james-of-blackheath-speech/

 

2) vlna rezignací významných (nebo méně významných) bankéřů v posledních dnech :

15. února : World Bank President Zoellick Resigns (prezident Světové banky Zoellick rezignuje)

16. února: CFO of ANZ Bank Resigns Amid Turmoil  (Finanční ředitel ANZ banky rezignuje)

14. února: Nicaragua Central Bank Head Quits Amid Row (hlava centrální banky Nikaraguy rezignuje)

13. února: Kuwait central bank chief resigns amid political tensions (šéf kuwaitské centrální banky rezignuje)

15. února: Slovenia’s Two Biggest Banks’ CEOs Step Down as Woes Mount (šéfové dvou slovinských největších bank rezignovali)

06. února: Dhanlaxmi Bank CEO Amitabh Chaturvedi quits (ředitel banky Dhalaxmi končí)

 

3) sazba jednoletých řeckých bondů se vyšplhala na 637%. Jinými slovy, trh už řecko odepsal, nevěří, že nezbankrotuje. Obvyklý míra je 1-5 procent, nad 7 se považuje za neudržitelnou.

 

Také se samozřejmě blíží Webbotem/Clifem předpovězené datum 2-9 března, což by mohlo mít s výše uvedeným souvislost... doporučil bych přinejmenším pozorně sledovat vývoj v nejbližších dnech / týdnech pro případ, že by se opravdu něco začlo dít.

Diskusní téma: Podivná rezignace německého prezidenta

VIHLGric03

assitineMiz | 07.12.2013ZXTMYjxd04

assitineMiz | 02.12.2013SZHHWtds77

assitineMiz | 01.12.2013Šestky jsou naše vezení

Princ Drsoň | 21.02.2012

Svět, který dokážeme vnímat svými smysly, má čtyři rozměry. Tři prostorové rozměry (délku, šířku, výšku) a jeden časový rozměr. Z tohoto čtyřrozměrného časoprostorového kontinua se nemůžeme vymístit, toto kontinuum je od jakéhosi myšleného dávného počátku času naším vězením. Jsme uvězněni ve třech prostorových rozměrech a naše vězení se s námi nezadržitelně sune řetězcem nicotných časových okamžiků stále stejným směrem od minulosti přes přítomnost do budoucnosti. Abychom se ve svém vězení z hmoty a času dokázali najít a zorientovat, potřebujeme nějaký základní, vztažný bod, potřebujeme nehmotnou a nekonečně malou mimočasovou nulu, od níž svoje souřadnice v tom kontinuu vypočítáváme, k níž se vztahujeme. Základem toho, jak chápeme své jsoucno, je tedy nula: nicota je tedy to, na čem nevyhnutelně sami sebe zakládáme a k čemu se vztahujeme. Abychom sami sobě popsali svoje jsoucno, používáme čísla a mezi nimi především číslo šest. Číslo šest je totiž symbolickým číslem hmoty; tři rozměry, ve kterých existujeme, jsou představovány čísly šest krát šest krát šest. Když z nich skleneme náš trojrozměrný prostor, pak také kružnici a její trojrozměrnou podobu kouli popisujeme pomocí čísla šest a jeho násobků: kružnice má 360 stupňů (60 krát 6), každý tento stupeň má 60 (tedy 10 krát 6) úhlových minut a každá úhlová minuta má 60 úhlových vteřin! Ale také čtvrtý rozměr svého světa popisujeme pomocí šestek! Jeden pozemský rok měl totiž původně patrně 360 dnů, které jsme dělili na 12 stejných kalendářních měsíců (12 = 6 + 6), každý o 30 dnech (5 krát 6). Předurčil někdo, aby naše planeta Země oběhla svoji mateřskou hvězdu Slunce původně za 360 dnů a přitom se 360 krát otočila kolem své vlastní osy o 360 stupňů? A proč dobu jedné otočky své domovské planety chápeme právě jako 24 hodin (6 + 6 + 6 + 6)? A každou tuto hodinu chápeme jako 60 (tedy 10 krát 6) minut? A každou minutu z této hodiny chápeme jako 60 (tedy 10 krát 6) sekund? Také množství předmětů a peněz jsme po většinu svých dějin nepočítali pomocí desítkové soustavy, nýbrž pomocí soustavy šestkové! Jasně to dokládají jazyky, kterými mluvíme. Celek při počítání totiž původně tvořily násobky, respektive mocniny čísla šest, nikoli deset. Kopa českých grošů bylo 60 grošů, kopa měla pět tuctů. Tucet bylo 12 (6 + 6), kopa bylo 60 (10 krát 6). Veletucet bylo dvanáct na druhou, tedy 24 krát 6. V angličtině a němčině má navíc svoje samostatné jméno každé číslo od jedné až do dvanácti (tucet)! Prvním celkem při odpočítávání tedy nebylo deset, ale dvanáct (6 + 6)! Zřejmě ještě starobylejší ruština má jinou, zcela ojedinělou zvláštnost. Svoje samostatné jméno tam mají nejen čísla od jedné do deseti jako v ostatních slovanských jazycích, ale zcela výjimečně také číslo 40. Jmenuje se sórok! Když vydělíte 40 (sórok) číslem 6, výsledkem je číslo, které má v tomto našem světě, tedy před desetinnou čárkou, číslo šest a za ním nikde nepřerušenou řadu šestek, která nekončí, respektive končí v nekonečnu (6,666666666... periodických, jen samé šestky odtud do nekonečna). Proč je to tak a kdo a proč asi zcela ojedinělé slovo sórok do ruského jazyka vložil? Opravdu jsou ty šestky všude jen a pouze n á h o d a? Nejsou a skutečně znamenají to, co znamenají. Tedy hmotu jako zásadní protiklad ducha, hmotu jako vězení svobodného ducha. Číslo složené ze tří šestek, 666 = 111 krát 6, je proslulé číslo Šelmy, číslo satanistické Bestie.

whitney

avalus | 20.02.2012

myslela som si ze aj so smrtou whitney nie je nieco v poriadku.
cas ukaze ... nestracam optimizmus hoci niekedy je to fakt tazke.

Re: whitney

andrej | 20.02.2012

preco za tym hladate nejaku zamienku ?

fetovala a chlastala
telo sa jej odmenilo , prestalo pracovat

co si myslela, ze pride po drogach ? ruze a labute ?

Re: whitney

Hox | 20.02.2012

ztrácet optimismus není důvod, nejpravděpodobněji jsme svědky kroků protistran - otázka je, kam spadá rezignace prezidenta Německa. Na jedné straně je tu rituál Madonny v poločase Superbowlu, plus možná smrt Whitney, z druhé strany ty "falešné" bondy - ty existují mnoho let, v té schránce ležely nejméně od roku 2006. Že se objevily zrovna teď není náhoda, náhody nejsou... :)

Re: Re: whitney

Hox | 20.02.2012

...takže ty bondy a ještě vlnu rezignací bankéřů vidím jednoznačně jako dobrou zprávu. Dnes se uvidí, odpoledne je schůzka finančních ministrů EU, kde se bude rozhodovat jestli bude další bailout řecku, nebo ne.

Re: k Madonně

Radomír | 20.02.2012

Madonnino vystoupení bylo už do očí bijící. Dá se to ještě pokládat za umělcovu fantazii?

http://www.youtube.com/watch?v=ROkhklj0ZGs

Všiml jsem si pobíhajícího chlapíka s lyrou a kohosi mi připomněl. Podíval jsem se ještě jednou - a ano, má okřídlené boty. Takže jde jednoznačně o Herma (římského Merkura), boha obchodu.
Je tam velmi mnoho symbolů (udivující je hvězda na Madonnině spodním prádle). I samotný konec je zarážející. Obřadní roucha, Madonna padá na kolena a pak mizí ve "světelné díře". Nevím, jak na koho, ale na mě celé vystoupení působí silně depresivně, včetně všech podpůrných zvuků. (třeba švih meče). Určitě není náhodný ani výběr textů. neumím anglicky, takže jsem si našel překlad té poslední písně. A jsem zražený ještě víc. :(

http://www.musicvideo.cz/videoklipy/retro_83/madonna---like-a-prayer--cesky-preklad-ve-videoklipu-_400/

Nebyl by tu někdo schopný hlubšího rozboru?

Re: Re: k Madonně

andrej | 21.02.2012

Radomir a preco sledujete takyto odpad ?
Nie je lepsie venovat cas a energiu niecomu peknemu ?

Ja ked idem na WC, tak hned potom splachnem a umyjem si ruky a idem prec.
Nikdy pri tom nestojim a necumim do toho.
Tak na co ta madona ?

Re: Re: k Madonně

Hox | 21.02.2012

chtěl sem poznamenat to samé co andrej, ale předběhl mě :). Taky tímhle odpadem neztrácím čas, neviděl jsem to a ani to vidět nehodlám. Nějaká analýza je tady, dalšího podobného rituálu:

http://wertyzreport.com/2012/02/19/whitney-houston-a-mega-ritual-pri-predavani-cen-grammy-pro-rok-2012/

podezřelé

nina | 19.02.2012

1)http://plejadane.blogspot.com/2012/02/ruska-vlada-vydala-zatykaci-rozkaz-na.html bankéře Sorose
2) vlna rezignací významných (nebo méně významných) bankéřů v posledních dnech
zdá tyto události spolu nějak souvisí ,to já nevím
Vzkaz od plejadanů je v angličtině a to já neumím.Na ruských zdrojích jsem tuto informaci nechytila.
Tak že informace nebo dezinformace? V každém případě asi se něco peče . Co?
Neztrácejme optimizmus ,konečný výsledek bude pro nás dobrý.:-)

fuj

andrej | 19.02.2012

prezident odstupil pretoze podvadzal a prisli mu na to
on sa vyhrazal a neuspesne a tak to prskli mediam

a je to

tie vypocty, to je ako vestica teodora
prosim vas
nerobme tu z toho takyto odpad
dakujem

Re: fuj

Karol | 19.02.2012

Presne, kdyz uz proc nepouzil slovanske datovani? Takto z pohledu slovana pise nesmysl :D.

Ne sranda, sme na foru, kde ukazujem slovanskou hitorii , kde je i nas skutecny kalendar a nekdo napise clanek a haze tam rimskym kalendarem jak hnojem.

zajímavé

Petr H. | 19.02.2012

Jak se říká: "na každým šprochu, pravdy trochu". Datum ukládám do paměti, uvidí se, co se stane. Nepřikládám tomu žádnej velkej význam, ale beru to na vědomí.

Ještě bych chtěl přidat něco zvláštního:

http://www.n3kl.org/sun/noaa.html

.. zítra bude něco jinak, většinou takový výkyv "letí" od Slunce sem na Zemi 1-2 dni... což odpovídá cca na zítřek.

konspiračné bláboly

mahatma | 19.02.2012

s pravdepodobnosťou hraničiaciu s istotou je autorom René Kouka alias Tomáš Marnýl, alebo niekto jemu blízky. takto počítať a vidieť všade diabolské šetky, ešte aj v stočenom psom hovne na chodníku, dokáže naozaj iba šialenec...

Re: konspiračné bláboly

Hox | 19.02.2012

ne, TM autorem opravdu není :)

Re: Re: konspiračné bláboly

Stana | 20.02.2012

taky jsem to tipoval na "To máš Marný..." má to jeho "rukopis". apropó taky mě už delší dobu leze krkem, jak umně dokáží někteří jedinci zacházet s rozličnými systémy čísel, jednotek a seskládají je tak jak jim vyhovuje, jednou mírou je loket, hned vedle námořní míle, potom yardy, následně gregoriánský kalendář, hned vedle mayský kalendář, potom to přemáchnou anglickou mílí a "to celé na n-tou odmocninu průměrné vzdálenosti poměru Země-Slunce a delší strany jedné pyramidy s kratší stranou druhé pyramidy"... Prase se v tom nevyzná (oni jo) :) :) :)

l

op | 19.02.2012

zase konspirační bláboly

Přidat nový příspěvek