Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 19.12.2016

Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 19.12.2016

25.12.2016

 

Titulky: Irena

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.12.2016.srt (71784)

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.12.2016.doc (103424)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.     Dnes je 19.12.2016.

Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:00:22

Máme velice mnoho otázek k Sýrii. A konkrétně Vjačeslav z Kyjeva a ještě dalších 73 lidí vás prosí:

okomentovat situaci s dobytím Palmýry bojovníky ISIL. Je to celé dost podivné. Ještě ráno 11.12. všechna média oznamovala, že všechny útoky ISIL byly úspěšně odraženy, a k večeru naopak, že Palmýra padla atd.

A konkrétně Galina Galčenko píše: Jestliže je Aleppo syrský Stalingrad, dovedete si představit, že by maršálu Paulusovi přistavili autobusy, aby se dostal z obklíčení? Vysvětlete prosím celou tu situaci.

 

Je třeba to rozdělit a napřed odpovědět na jednu a potom na druhou otázku. Tak především, dobytí Palmýry je zastíracím manévrem odpoutávajícím pozornost od Aleppa. Jakmile bylo jasné, že se Aleppo neudrží, že bude v každém případě dobyto, osvobozeno od teroristů, podnikly USA okamžitě operaci rozpracovanou podle plánu, na základě kterého by si dokázaly udržet Aleppo. Problém je v tom, že Aleppo umožňuje, kontrola tohoto města umožňuje takzvanému ISIL provést rozčlenění Sýrie, vytvořit teroristický kvazistát, a domoci se tak toho, aby válka na Blízkém Východě nikdy neskončila. Tady je třeba především povšimnout si jedné situace. Neustále nám tvrdí, že existuje jakási umírněná opozice a neumírněná opozice, kterou USA, ať se snaží, jak chtějí, nemohou oddělit, prostě se jim to nedaří.

Přitom můžeme pozorovat velice dobrou koordinovanost, velmi dobrou sladěnost akcí té umírněné i neumírněné opozice proti syrské státní armádě. Je tedy jasné, že existuje nějaký štáb, který řídí všechny ty opoziční síly, ať už si říkají, jak chtějí. Žádný zmatek mezi těmito skupinami nevzniká a ani vzniknout nemůže. Ty zločinecké skupiny, které se pokoušejí jednat samostatně, nic nezmůžou, protože je celkem rychle buď jedni, nebo druzí likvidují. Mám na mysli buď státní syrskou armádu nebo ISIL, kteří je obvykle rychle zlikvidují.

 

Porážka takzvané umírněné opozice odhalila ještě jednu takovou věc. Zpravidla se ve štábech té umírněné opozice nachází jak prapor umírněné opozice, tak i ISIL. To té umírněné opozici umožňuje být jednu chvíli ISIL a jindy zase umírněnou opozicí. A takovým způsobem manévrovat. O tom, že jsou to právě USA, kdo řídí veškerý tento odpor, všechny bojové akce takzvané umírněné i neumírněné opozice, tak o tom není žádných pochyb. Stačí se podívat, že jakmile USA začaly „bojovat proti ISIL“, povedlo se ISIL obsadit rozsáhlá území, ihned, zcela souběžně. Neustále jsme jen slyšeli, že jednou byly zničeny buldozery a podruhé zase traktory, potom omylem zaútočili na syrskou armádu, iráckou armádu... Ale nikdy jsme neslyšeli, že by zaútočili tak, aby to bylo kritické pro ISIL, a tím spíše ne na nějakou tu umírněnou opozici.

 

Válka v Sýrii a Iráku je fakticky zástupnou válkou vedenou na cizím území cizíma rukama mezi Ruskem a USA. USA si vytyčily za úkol uvést celý svět do chaosu, aby si uchovaly svou světovou hegemonii, do řízeného chaosu, opravdový chaos řiditelný není. A jestliže je řízený, tak to zase není chaos, proto je zbytečné takto lidi mást. Takže rozpoutaly takzvané arabské jaro, které se nakonec dostalo i do Sýrie. Toto arabské jaro přimělo velké masy lidí ke stěhování. Když byl Obama v roce 2011 v Londýně, tak prohlásil, že na evropském území vzniknou nové státy, nové národy a nové jazyky, že to takto dopadne. Řekli byste si, co to plácá? Jenže reálně mohla ta vlna migrace, která ji zaplavila, Evropu opravdu už smést. Zatím ji však jen zaplavila a Evropa to sice těžce, ale zatím ještě nějak vstřebat dokáže. A samozřejmě si nedokáže poradit bez pomoci zvnějšku.

 

Takže ta vlna migrace dokázala, že to, co říkal Obama, už zdaleka nezní jako výmysl. A hlavní úder přesídlování národů by měl jít přes Střední Asii, přes bývalý SSSR na sever, na Moskvu, na centrální Rusko. Proto my, aby se k nám nerozšířila válka, musíme v každém případě bojovat na vzdálených přístupových cestách, tedy vést válku v Sýrii. A USA zase jakýmikoliv prostředky potřebují přenést válku na ruské území. Využívají k tomu Ukrajinu, konflikt na Blízkém Východě, ve Střední Asii. A jak to teď mají udělat? Přece to nevzdají? Tím spíše, že bojují cizíma rukama a jediné co vynakládají, jsou především peníze. Museli však vynaložit prostředky i na odborníky a velitelský sbor. Sami ozbrojení hadrníci válčit neumějí. Ti si poprvé oblékli pro ně nové nezvyklé oblečení. Dali jim samopaly, moc nad obyvatelstvem a oni z toho jednoduše přicházejí o rozum. Ale ovládat tu poněkud složitější techniku a tím spíše řídit boj, to neumí. Nemají potřebné znalosti, zkušenosti, nic, a proč se jim říká hadrníci? Protože když poprvé dostanou bagančata, tak v nich nemohou chodit, neboť jsou zvyklí chodit v pantoflích. To je ta hlavní část bojovníků, kterou nikdo nešetří. To je ta svalová hmota, kterou s klidem vrhají do boje.

 

Aby tedy ta válka dopadla přece jen podle plánů USA, aby se ta migrační vlna pohnula jak do Evropy, tak i do Ruska, všechno zaplavila a USA z toho vyšly zase nevinné jako běloskvoucí beránek a dál řídily svět, nesmí v žádném případě nechat padnout Aleppo. Je třeba brát ohled také na reálnou historii regionu a nebudou-li mít Aleppo, nebudou mít ani centrum koncentrace řízení, na kterém by mohli nějaký stát založit. Proto nesmí nechat padnout Aleppo, a je tam okolo toho ještě celé spektrum dalších věcí, ale teď se vrátíme k té Palmýře. Měli dva záměry, už jsem o tom nejednou mluvil. Chtěli to zařídit tak, aby v době jejich voleb probíhaly v Aleppu krvavé boje. Aby tam Rusové a Syřané měli nepřetržité problémy a Mosul aby byl dobyt prakticky bez boje. A i kdyby tam sami měli nějaké problémy... Jako když teď Američané celé městské čtvrti srovnávají se zemí dělostřelbou nebo bombardováním a nikdo nebere na civilisty vůbec žádný ohled, neberou je jako žádné ztráty, nezřizují žádné humanitární koridory, nic, jednoduše metodicky likvidují obyvatelstvo. Prostě se tam potřebují probojovat.

 

Měli tedy v úmyslu bojovníky ISIL z Mosulu nechat odejít, aby posílili stavy v Sýrii, aby se přesunuli do Rakky, a z ní potom do Dajr az-Zauru, na Aleppo jako deblokující útok. Ale šíitská domobrana se jim postavila do cesty, a tak jim to nevyšlo. Proto napřed Američané ten útok úplně zastavili, potřebovali přestávku k přepracování plánů, a nějak to potom museli řešit. Vzhledem k tomu, že hlavní směr byl odříznut, tak organizovaně vyvézt velké množství ISILovců z Mosulu nemohli. Ale oni si velmi dobře uvědomují, že každé jednotlivé džihádistické auto, a dokonce ani dvě tři, bílý pták s rudými hvězdami na křídlech pronásledovat nebude, je to příliš drahá zábava honit se za takovými... A tak je v takových malých skupinkách, oklikou z Mosulu začali přesunovat k městu Rakka. A částečně je takto přesunuli. Jenže to, že bílý pták nepoletí, neznamená, že je naše rozvědka slepá. Naše rozvědka to tedy bezesporu zaregistrovala a velmi dobře jsme si uvědomovali, že se z Rakky připravuje nějaký útok.

 

Jaký přesně útok apod. říci nemohu, nejsem členem hlavního štábu našeho uskupení a nevím, jaké měli přesně informace, ale skutečnost, že na to byli připraveni, vyplývá z toho, že se 1. vlna útoku na Palmýru zadrhla. Proč? Protože tehdy bylo možné volnými zdroji našich leteckých a kosmických sil na přístupových cestách, v poli, zlikvidovat značnou část bojovníků. Ale to neznamená, že jim mohli zabránit rozptýlit se do takové míry, že nebylo možné je pronásledovat jednotlivě, a zabránit jim v dobytí Palmýry. V Palmýře byla posádka, která není ani třetiřadá. Šlo o velice slabou posádku s velice slabým výcvikem. Bylo to takové týlové město, ke kterému navíc bylo problematické se probojovat, dokud vše zůstávalo uzavřeno. Dokud se Američané nevynasnažili, bylo těžké se k němu probojovat. A kde jsou ta nejbojeschopnější vojska? V Aleppu. Proč tedy útočili na Palmýru? Počítali s tím, že když zaútočí na Palmýru, bude to útok na ruskou prestiž, což Rusko nebude chtít připustit, ten útok na svou prestiž, vzdá se útoku na Palmýru a nejbojeschopnější jednotky budou přesunuty...

- Aleppo.

- Ano, Aleppo, vzdají se útoku na Aleppo.

Že odvolají z Aleppa ty nejschopnější jednotky a přesunou je k Palmýře. Oni totiž uvažují podle sebe. Mysleli si, že... Volby, to je vždy záležitost image, a pro Američany je vždy image na prvním místě. Nezajímá je podstata věci, ale dojem, jaký to udělá, a pro nás je důležitější vyřešit konkrétní úkol. Proto se vynasnažili civilisty z Palmýry evakuovat, a doufám, že to tak opravdu bylo, že to nebylo jen v hlášení. Ale co je to nejdůležitější? Ten logistický uzel, který se nachází za Palmýrou, dobýt nedokázali, kde je základna syrských ozbrojených sil. Přesunula se tam posádka města, posílila ho a hotovo. Takže odříznout syrskou obranu, jak plánovali, se jim nepovedlo. A v důsledku toho útoku se Palmýra pro Američany stala v podstatě takovým kufříkem bez držadla. Pro ně image znamená velmi mnoho. Opustí-li Palmýru, ublíží to jejich prestiži. A jestliže budou ti bojovníci odcházet... Jedná se o armádu, která žije jen pohybem, když má možnost loupit a zabíjet. A jestliže budou nuceni odejít, znamená to, že narazili na silnějšího protivníka, před kterým museli utéci.

 

Zůstat v Palmýře? Rakka je teď prakticky prázdná, jak s ohledem na munici, tak i s ohledem na posádku. To znamená, že jsou teď velmi dobré podmínky k dobytí Rakky. Teď není třeba útočit na Palmýru, ale na Rakku. Tím útokem odříznete Palmýru od Rakky, zablokujete ji a soustředíte se na Rakku. A Palmýra? Těm je nutné zaprvé dodávat potraviny, munici. Ať jen si tedy posedí v prázdném městě. A až budou chtít to město opustit? No, jak se zpívá v naší písni: V prázdném poli je raketomet Grad a za námi Putin a Stalingrad. Tak ať to zkusí. Proto se USA v tomto případě opravdu velice přepočítaly! A proč USA? Podívejte se, 9.12. do Afghánistánu přiletěl šéf Pentagonu a 11.12. začal útok. Byl tedy prakticky na místě, aby mohl v režimu reálného času, aby tam nebyl velký časový posun, a mohl z maximální blízkosti operovat různými těmi teroristy. Někde je nutná podpora, někde zase doplnit prostředky apod., prostě aby mohl koordinovat dostupné americké zdroje a činnost jednotek na syrském a iráckém území. Jako třeba člen hlavního štábu, Stalinova vrchního velení SSSR při nějakém útoku. Například při dobývání Berlína, nebo při operaci Bagration. Je to tedy člověk, který má pravomoci koordinovat veškerou tuto činnost. V tom tedy spočívá ta věc s Palmýrou. Chtěli dosáhnout toho, abychom se museli stáhnout z Aleppa a nedobývali ho. Ve výsledku si sami zavařili hlavobol, který je teď třeba využít.

 

00:16:14

A druhá otázka. Je-li Aleppo syrským Stalingradem, dovedete si představit, že by maršálu Paulusovi přistavili autobusy, aby se dostal z obklíčení? A proč to v Aleppu bylo možné?

 

Především je třeba si uvědomit jednoduchou věc, že přímé analogie s takovou oblibou používané našimi novináři, kteří sami vůbec nic nechápou... A vůbec poslouchat ty naše novináře, no to je něco. Neznají literaturu, historii, žádný obor, neumí vůbec nic. Ukončili fakultu žurnalistiky a to je vše, a přitom poučují odborníky, co a jak by měli dělat. Jak by měl pekař péci svůj chleba. On se to učil, ale novináři ho přesto poučují. Prezidenta zase jak by měl řídit stát. Oni jsou novináři, kteří všechno musí vědět nejlépe, jsou přece (třetí) velmoc. A ve skutečnosti nevědí vůbec nic. V daném případě - zvony zní, to slyšíme, ale odkud nevíme.

Určitá podoba se Stalingradem tu je, ale nemůžete dělat přímé analogie. Už jen kvůli tomu, že se válka v 21. století principiálně liší od masových válek 20. století. Principiálně! Dnes jde o hybridní války, síťově-centrické, války v zastoupení. Tyto všechny věci je třeba chápat. Co se týká porovnávání Aleppa se Stalingradem, tak ano, to srovnání je zcela na místě. Ale je to na místě pouze s ohledem na následky dalšího průběhu války. Ve Stalingradu došlo ke zlomu ve válce, a dobytí Aleppa také znamená zlom v té válce. Také budou ještě následovat další bitvy. Bude bitva u Kurska, ale už to bude vypadat jinak.

 

Proto když se v tomto případě rozčilují: „Kdo by kdy poskytnul Paulusovi humanitární pauzu?“, tak jen nechápou, jak se v současnosti vedou války. Opakuji, že jde o hybridní války a hybridní válka je vedena na všech šesti prioritách. Samotná šestá priorita, bojové akce, je pouze dozvukem nedodělků, nebo proher v boji na vyšších prioritách. Největší boj o to, zda bude v Aleppu vítězství nebo prohra, probíhá a řeší se při jednání, na diplomatické úrovni a vůbec ne v Aleppu. Zda bude na diplomatické úrovni umožněno uzavřít obklíčení, nebo nebude. Protože ani jeden stát ve světě neexistuje izolovaně, je spoután množstvím ekonomických, technických a hospodářských vazeb s ostatními státy, a působením na tyto vazby je možné ten či onen stát ovlivňovat, a to až do možného zhroucení ekonomiky daného státu. Nezohledňovat tento aspekt při vedení bojových akcí v Sýrii... No pánové, víte, to je jako posuzovat měřítky 19. století například 2. světovou válku. Pojďte se podívat, jak Kutuzov organizoval obranu Moskvy a v roce 1941 to uděláme stejně.

 

Co myslíte, že by se stalo? Absolutní prohra! To už se přece všechno dělalo jinak! A to nepochopení vede k nesprávnému řešení těch problémů. Proto jestliže tam probíhá válka v zastoupení, kde bojuje Rusko proti USA... A proč proti USA bojuje Rusko? Protože to je jediný stát, který si může dovolit hodit USA rukavici. USA se do poslední chvíle chovaly jako slon v porcelánu a podle principu: „Dělám si, co chci. Koho si zamanu, toho jednoduše rozšlápnu!“ A nikdo se tomu nedokázal postavit. USA tedy využívaly k boji teroristy, ISIL, kteří se vždy postarali o další průběh arabského jara. A najednou jsme v Sýrii podpořili stát a ten stát jim řekl: „Ne!“

Podle pravidel, která teď ve světě platí... A všechno probíhá tím nejlepším možným způsobem s ohledem na reálnou mravnost a etiku všech účastníků procesu. ...existuje určitá mezinárodní politika a platí určitá pravidla ve vztazích mezi státy. A to si dokonce ani USA, které si jinak dělají, co si zamanou, nemůžou dovolit narušovat. Jsou nuceny dodržovat vnější zdání slušnosti, jsou nuceny účastnit se jednání i v OSN, diskutovat tam s ostatními státy. No a kvůli nutnosti dodržovat tuto etiku, byly nuceny zformovat jakousi syrskou umírněnou opozici, která by mohla jednat, jakýsi nejvyšší jednací výbor, založit organizaci Bílé přilby, aby mohly formovat veřejné mínění. To vše jsou nuceny dělat. A v tomto je třeba je porazit a to se nám dost dobře daří.

 

Jestliže v obyčejné válce vyhrává ten, kdo má lepší pušku a lépe ji ovládá, tak v informační válce, ve válce na vyšších prioritách řízení, vyhrává ten, kdo má lepší a mocnější informace a kdo s nimi lépe nakládá. Proto tady probíhá taková výměna. Co se týká všech těch autobusů apod., tak především: Potřebujeme osvobodit Aleppo? Potřebujeme! Potřebujeme zvyšovat napětí s USA, nebo se s nimi potřebujeme dohodnout a to napětí ve vzájemných vztazích snížit? Musíme snížit napětí v našich vztazích. Ti, kteří jsou teď uvnitř Aleppa, to jsou specnazovci západních států. V první řadě USA. Jestliže Clintonová nutí tyto specnazovce, aby tam zdechli ve jménu kdoví jakých zájmů, a my jim nabízíme koridor, tak jaký to má dopad? Trump je ochotný se s Ruskem dohodnout, přece říká: „Už musíme ten ISIL dorazit.“ Přitom si všichni velmi dobře uvědomují, že Trump nebude likvidovat svůj vlastní specnaz. A on se s Ruskem chce dohodnout: „Pojďte jim dát volnou cestu. Tihle ať odejdou a ty hadráře tam potom můžete v klidu všechny zlikvidovat. A bude vymalováno.“

 

Jestliže je pustíme, posílí to Trumpovu pozici v možnosti naladit normální vztahy s Ruskem a ochromit ty, kteří s Ruskem chtějí válčit. Co znamená Clintonová? To je Uljukajev, Čubajs a další. Ti, kteří naší zemi ničili, ničí a budou ničit ve jménu světlé americké budoucnosti, jejich amerického páníčka! Chceme je u nás ve vedení? Ne! Až si to začne vyřizovat s Clintonovou, Trump nevyhnutelně nastolí otázku likvidace všech podpindosníků pracujících pro Clintonovou. Jemu nejsou k ničemu. Řízení potřebuje, takže si to své začne budovat, ale těchto se bude chtít zbavit. Je třeba využít objektivní okolnosti pro dosažení svých subjektivních cílů. Potřebujeme obnovit suverenitu Ruska? Potřebujeme! Takže pojďte pustit ten jejich specnaz, posílíme pozice Trumpa, který si to bude vyřizovat s Clintonovou, a tím pádem si to začne vyřizovat i se všemi, kteří pracují pro Clintonovou, a chtějí využívat ruské zdroje pro posílení Clintonové v boji s ním. To je pro nás výhodné. Znamená to pohyb směrem k suverenitě. Je to hra o více tazích, která řeší velice mnoho problémů.

 

Proto se samozřejmě do většího množství bojovníků vmísili američtí specnazovci, dělostřelci, návodčí, korektoři palby, odstřelovači, tankisté, chemici, a kdo ví kdo všechno. V armádě pracuje mnoho odborníků, kteří musí být zaškoleni, A to všechno byli specnazovci různých států. Jen si dobře povšimněte té situace! V tom Aleppu přece někdo někoho nechal v rejži. Američané své lidi ven dostali a evropský specnaz tam ponechali svému osudu. A Evropa přece začala šílet: „Okamžitě je nutné zařídit humanitární pauzu v Aleppu, musíme tam všechny zachránit, pojďte to Rusko zastavit!“ No a najednou velice podivně vypukla politická krize! Kde? V Polsku! Z ničeho nic najednou vypukly nepokoje a začali si tam jít po krku. A proč?

Protože, ještě jednou opakuji, že prakticky celý polský specnaz je teď mimo Polsko. Buď je na Donbasu, nebo v Sýrii. Dovedete si představit, co vypukne v Polsku, jestliže se tohle všechno provalí? Proto teď potřebují pozvednout jinou vlnu, která tohle překryje. Takže takhle všichni bojují.

 

00:26:36

Už jste se zmínil o tom chybném útoku, tak vás prosí okomentovat...

 

Ó ano, takže k těm chybným útokům. Když začalo být nutné přesunout bojovníky z Mosulu do Rakky, a začali se v těch malých skupinkách přesouvat, tak kdy k tomu došlo? Poté, kdy se americké letecké síly dopustily celé série „chybných“ útoků. Zlikvidovaly irácký specnaz, zlikvidovaly pozice šíitské domobrany, zabily civilisty. Co se tedy stalo? Svým letectvem probojovaly koridor pro ISIL, aby se mohl přesunout do Sýrie k městu Rakka. Všechny ty jejich chybné útoky přímo kryly postup ISIL. To si přece také překrásně uvědomujeme! A potom proběhly informace, že ten útok se nekonal, vyvraceli to. Je třeba si uvědomovat, že americké velvyslanectví v Iráku, v Bagdádu má 17 tisíc pracovníků. Tak o jaké suverenitě Iráku je vůbec možné se bavit? Samozřejmě, že když páníček zavelí: „Nebyl žádný útok!“ Tak nebyl a hotovo. A co ti lidé, co tam zemřeli? Svědectví jsou, zpravodajové tam byli, rodiny těch mrtvých existují, informace se rozbíhají, ale hlavní je říci oficiálně: „Žádný útok se nekonal!“ a hotovo. A jak by to tedy jinak vypadalo? Že USA jednoduše syrskou (iráckou?) armádu zametly pod zem, aby mohl ISIL projít? Dovedete si představit tu veřejnou odezvu? A opakuji, že USA jsou nuceny zohledňovat určité společenské vztahy a řád, který tu vzniknul při vedení mezistátních záležitostí a řízení států.

 

00:28:34

Jurij Ušakov píše: Rusko a Čína vetovaly západní návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN o ukončení střelby proti bojovníkům v Aleppu, dne 5. prosince. Tu rezoluci připravil Egypt, Nový Zéland a Španělsko. Otázka:

Co je do toho Egyptu, který má sám problémy s ISIL na Sinaji, Španělsku, které má na svém území problémy s islamisty považujícími ho za součást Velkého Chalífátu, a tím spíše Novému Zélandu, kterého se už vůbec všechny ty problémy nedotýkají osobně?

 

Ale nepovídejte. Jen se podívejte na nejnovější reportáže z Aleppa. Odkud mají teroristé na skladech „humanitární pomoc“? Z Nového Zélandu! Je tam hromada takové pomoci. Státy, které by do toho nebyly tak či onak dnes zataženy, jednoduše neexistují. A opakuji, že každý stát má nejen přímé, ale i nepřímé vazby na ostatní státy. Existují proto určité vazby a vztahy Egypta, Nového Zélandu i Španělska s USA. A vzhledem k tomu, že USA potřebují, aby to tam někdo předložil, tak to udělaly. I když jejich vlastní zájmy jsou tomu velmi vzdálené. V co doufají? „My to předložíme, a Rusko to stejně bude vetovat. Zato my si tak snížíme své napětí ve vztazích s Američany a vyřeším tím nějaké své problémy. A na tu věc to vliv mít nebude. Syrská armáda a ruské letectvo všechny, kteří by mohli přinést válku k nám, v té Sýrii efektivně zlikvidují.“ Takže s tím počítají.

 

A co se týká Číny, tak ta hněvivá odpověď čínského zástupce tomu britskému, ta mohla následovat absolutně na cokoliv, na cokoliv. I kdyby tématem bylo stravování ježečků v ZOO. Ten čínský zástupce by stejně hněvivě usadil zástupce Velké Británie. Je načase, opravdu načase, aby se všichni začali přesvědčovat, kdo je v domě pánem, že Velká Británie již není centrem koncentrace řízení, a stala se jím Čína! A proto samozřejmě, když přišel čas a ještě k tomu byla taková příležitost, bylo třeba začít jednat, a tak ho usadil. Předvedl celému světu, že Velká Británie splaskává a její význam upadá, odchází ze své politické arény, své si již odpracovala a Theresa Mayová se svou vládou ten úkol řeší dost efektivně. Vezměte si třeba tu novou zprávu. Australský premiér řekl: „Až teď Alžběta II. zemře, tak musíme vystoupit z království a udělat z Austrálie republiku.“ Chápete? Probíhá globální přeformátování celého světa, probíhá přenos centra koncentrace řízení! Z Velké Británie do Číny. V tom je podstata toho slovního Číňanova výpadu. Nesmíte si myslet, že se postavil za Rusko a chce vyřešit něco okolo těch teroristů. Nic podobného. Jde o tento proces, utvrzování kdo je v domě pánem a kde je nové centrum koncentrace řízení.

 

00:32:23

Alexej a Vjačeslav z Oděsy se ptají.

Valeriji Viktoroviči, ta střelba na ruskou nemocnici v Aleppu je pozdravem od státní elity USA?

 

Opakuji, že ta věc se má tak, jestliže globalisté mají v úmyslu se dohodnout a oni vycházejí ze zdrojových možností USA, Číny, Ruska, Íránu, a mají své reálné představy, jaké místo má jaká země zaujmout v budoucím reorganizovaném světě, tak státní elita USA se snaží jen o jedno, USA musí všemu kralovat a samy všechno ovládat. Nic víc. Chtějí tedy dále krást a okrádat celý svět. Proto si celý ten svět musí neustále podřizovat. A ta střelba na nemocnici v Aleppu nebyla ani tolik zaměřena proti Rusku, jako spíš měla narušit ten scénář, o kterém jsem mluvil. To osvobození specnazu USA znamená posílení Trumpových pozic v boji s Clintonovou. Zůstanou-li tam ti specnazovci uzavření, tak Clintonová bude mít stále přibližně stejné možnosti v boji proti Trumpovi. Pokusit se to vyřešit přes volitele, přes senát a přece jen nepřipustit nástup Trumpa. Jenže zaprvé si vezměte, že Clintonová se ničeho neúčastní. Schovala se a objevuje se zřídkakdy. A jaká je ta situace tady?

 

Oni si jednoduše uvědomovali, že se v této věci státní elita s globalisty dohodnout nedokáže. Globalisté se dohodli s Ruskem, takže bylo nutné zaútočit místo na Sýrii na Rusko, aby ta jednání zmařili. Nepochopili však jednu věc. Útok na Rusko znamená jen jedno: Rusko už nebude mít žádné důvody dále se domlouvat a bude prosazovat své pozice až do konce. Zúžili nám tak pole diplomatického manévrování. Sami si za to můžou, sami ze sebe udělali zlosyny. Takže teď buď budou muset ustoupit na vyšších prioritách, což se soudě podle všeho i děje, nebo je přímo tam na místě zcela pohřbíme. Takže aby do konce vyřešily ten úkol s uvolněním svého specnazu, byly USA nuceny ustoupit na vyšších prioritách řízení.

 

00:35:24

K dalším otázkám.

Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím setkání Savčenkové se Zacharčenkem a Plotnickým.

 

Jedná se v podstatě o otázku budoucnosti Ukrajiny. Ukrajina... Už jsem říkal, že úkolem bylo provést nový státní převrat, který by jakoby zaretušoval ten první státní převrat. Všichni by najednou prozřeli, že jsou tam nacisti, fašisti, a kvůli tomu také připravovali Savčenkovou jako „lstivý Putinův plán“, aby ji zcela určitě spojili s Ruskem, aby si po plánovaném rozdělení Ukrajiny na tom zbytku uchovali svoji banderovskou líheň, a jeho protiruské zaměření. Nám se povedlo tento lstivý plán se Savčenkovou překazit a ukázalo se, že za ní vlastně stojí Evropa. Ale ten úkol začlenit Ukrajinu přece nikdo neodvolal. Tak teď manévrují za chodu a pokoušejí se ty úkoly vyřešit najednou. Potřebují nějakým způsobem přijít s tím, že šlo o státní převrat, ale přitom najít lidi, se kterými je možné se dohodnout. Proto teď se Savčenkovou zkouší jiný způsob. Pojďte...

 

Plán zůstává stále stejný. Je třeba Ukrajinu rozdělit. A rozdělit následovně: Donbas jakoby k Rusku, západní oblasti, Halič, Polsku a Maďarsku, a centrální část ponechat jako Ukrajinu. Savčenková je v tomto ohledu... Jak bych to řekl. Ona není samostatnou figurou. Ona není politik a neví co a jak. Napsali jí knihy, trochu ji naučili, jak se má kde chovat apod. Ona však, jestli si pamatujete, vyzývala k zabíjení Rusů a tento svůj postoj nezměnila a otázkou pouze zůstává: Jak jí využít? Jak co nejvíce Rusku zavařit? A proto to setkání se Zacharčenkem a Plotnickým neznamená, že se reálně pokouší zařídit mír. Ona se pokouší to negativum okolo lstivého Putinova plánu, s těmi fašisty, přenést na Donbas. Zacharčenko s Plotnickým udělali dobře, že se s ní setkali. Tak je to správně, setkávat se a jednat je třeba se všemi. Otázkou však zůstává: „Pánové, vy se tam mezi sebou dohodněte a určete si, nakolik je kdo pravomocný vést jednání jménem Ukrajiny.“ Jinými slovy: Kolik bataliónů za tebou stojí? A ať se tam tedy dohadují. To je to, co bylo z naší strany podníceno. Jen se pánové dohadujte. Čím větší u nich bude bordel, tím rychleji bude možné udělat pořádek na celé Ukrajině, a povede se zachovat ji v celku. Ukrajina zůstane celá.

 

00:38:46

Alexej Drinjajev se ptá: Valeriji Viktoroviči, médii proběhla informace o tom, že amsterdamský soud rozhodnul, že skytské zlato má být vráceno Kyjevu. To zlato přece patří krymskému muzeu, co s tím má společného Ukrajina?

 

Ukrajina s tím nemá co dočinění, je třeba chápat to, o čem mluvím posledních... Už ani nevím jak dlouho. Tisíc let byl konečným cílem všech spojenectví uzavíraných v Evropě boj proti Rusku. Evropa je naladěna protirusky! Proto také vždy všude, kde jen je možné Rusku způsobit nějakou škodu, a nějakým způsobem ho zasáhnout, takovou věc Evropa využije! A přitom si vždy bude myslet, že se jí to nevrátí. Evropa neškodí pouze tehdy, kdy si je jistá, že trest bude následovat okamžitě, neprodleně. Teď stále ještě doufají, že se přece jen povede Ukrajinu rozseknout na tři části, že si tam uchovají svoji banderovskou líheň, která bude zaměřena protirusky a Rusko bude neustále žít pod hrozbou teroristické války. Že tam vždy budou moci vychovat nějakého ztroskotance, kterému navléknou nějaký ten pás. On si bude myslet, že od nich dostal kdovíco, a oni na dálku zmáčknou knoflík a on vyletí do vzduchu. Bude však přitom šťastný, že si ho tak považují.

 

Protože z banderovců jsou sebevražední atentátníci na nic. Oni jsou sebevražednými atentátníky a bojovníky za víru pouze tehdy, kdy o tom nemají ani ponětí. Banderovci jsou schopni loupit, znásilňovat a zabíjet pouze v případě, kdy je samotné nic neohrožuje. Osud divize SS Halič reálně dokazuje, že stačil jeden opravdový bojový střet, a potom ty hrdiny hledali v jejich bunkrech ještě v padesátých letech. No a z těch svých úkrytů ti upíři vylézali a zabíjeli pouze neozbrojené lidi. To ano, to je ten správný Ukrajinec, banderovec, který ukazuje svoji odvahu tím, že zabíjí bezbranné lidi. Na to jim to jejich hrdinství stačí. Proto také ten amsterdamský soud rozhodnul v neprospěch Ruska a ne ve prospěch Ukrajiny. Je také třeba chápat jednoduchou věc.

 

Proč ISIL bořil Palmýru? Proč bylo při obsazení Bagdádu obsazeno a rozkradeno muzeum? A proč všude, kde jen mohou teroristé obsazují muzea... A když obsadili Irák? To přece byli Američané! Prý nedokázali zabránit rozkrádání muzejních exponátů. Tak proč? O čem jsme mluvili? Že globální prediktor hledá ten bod v minulosti, kdy byla rovnováha mezi technologiemi a řiditelností společnosti. Kolik je třeba poskytnout společnosti znalostí, aby stále ještě byla ovladatelná a přitom stabilní. Tyto informace hledají v minulosti, ale současně musí likvidovat celé lidské dějiny, aby se lidstvo nemělo oč opřít při studiu svých dějin a lidé nepochopili, jak jsou ovládáni, a jak je jim bráněno, aby se z nich stávali opravdoví lidé. Veškerou historii je nutné likvidovat. Proto to skytské zlato... Skytové jsou jedním z národů, civilizací, o které se nejvíce mlží. Není o nich vlastně celkově nic moc známo. Neustále v jejich případě matou různými výklady, rozdílným datováním a kdoví čím vším. A artefakty jsou nositeli dějin.

 

Co je tedy z hlediska globálního řízení nutné udělat? Je třeba zamezit volnému přístupu k artefaktům. Takže co s tím? Dáme to Ukrajině. Jejich státní úložiště cenností jsou zcela prázdná. Není tam ani gram zlata, jediný briliant. Není tam vůbec nic, všechno odvezli. Proto se také potom nikdo nebude ptát: „Kam se podělo to skytské zlato?“ Efektivní kyjevská vláda, kyjevská banda ho někam zašantročila a kde je mu teď konec? To je důvod, proč to tak rozhodli, vůbec nešlo o nějakou spravedlnost. A dělá se to v podstatě na základě toho, že naši politologové nehájí ruské zájmy právě tím nejlepším způsobem. Nedokážou tím správným způsobem zformovat veřejné mínění. Všichni ti odborníci, politologové zcela nesprávně přistupují k rozboru ruského jara, Novoruska, no a potom to vede k takovým věcem. Je to nepodstatná, tedy je to problémová varianta, ale není tak podstatná.

 

Nezapomínejte, že máme v rukávu eso, vlastně žolíka, a to je MH17 sestřelený nad Donbasem. To je velice efektivní prostředek, jak donutit amsterdamský soud dodržet právní postup. To znamená, že podáme odvolání, které musí být určitou dobu posuzováno, a než skončí všechny tyto právní přezkumy, nebude Ukrajina v její stávající podobě existovat. Bude tam zajištěna kontinuita moci, to o čem se teď mluví. Vždyť se podívejte, jak aktivně lobbují Janukoviče. Protože se musí jakoby vrátit, aby byla zajištěna obnova legitimity moci na Ukrajině. Ale kdo tu moc převezme?! Jen se podívejte na různé ty talk-show, tam již přece dochází ke strkanicím různých těch klanových skupin, které pretendují na to, aby tuto legitimní moc převzaly, tu moc, kterou legitimizují návratem Janukoviče. Janukoviče potom třeba strčí na lavici obžalovaných, to už bude úplně jedno. Hlavní je, že tohle všechno připíší na vrub státního převratu, a hotovo. Potom se uvidí, kdo se k té moci dostane.

 

00:45:35

Mimochodem, zmínil jste státní převrat. Na Ukrajině, a vlastně v Moskvě se lídr Výboru pro záchranu Ukrajiny s čestným titulem zasloužilého právníka Vladimir Olejnik obrátil na Dorogomilovský soud v Moskvě podle místa svého přechodného pobytu se žádostí, aby uznal skutečnost státního převratu na Ukrajině v únoru roku 2014. Jak byste to okomentoval?

 

On sám to komentuje tak, že to prý vysvětlí a přidá legitimitu jednání obyvatel Krymu a Donbasu. To je velice závažný podraz, opravdu. Je to ze všech stran opravdu velký podraz. A v čem spočívá?

To, že na Ukrajině to byl státní převrat, to je očividné a je samozřejmě nutné to zdokumentovat, a to i soudním rozhodnutím, to bezesporu, to vše je třeba udělat. Ale je tu jedna závažná věc. Teď jsme mluvili o tom zlatu, ano? A jaký vůbec má Krym vztah k Ukrajině? Neustále jsem říkal, neustále, že Krym nikdy neměl k Ukrajině žádný vztah s ohledem na to, že by byl součástí její státnosti. Abyste pochopili, já nevím... Zase ti odborníci! Je tak těžké vzít si ukrajinskou ústavu, otevřít ji a přečíst si její 2., 5. a 133. článek? Abyste pochopili, že Ukrajina nikdy Krym nevlastnila? Že Krym byl pouze spravován, že státnost Ukrajiny byla pouze pověřena jeho administrativním spravováním? Pouze ho administrativně spravovala! Z tohoto hlediska není vůbec důležité, zda na Ukrajině byl nebo nebyl státní převrat! Jestliže se lidé na Krymu rozhodli, že si nepřejí i nadále být administrativně spravováni z Kyjeva: „Přejeme si administrativně a politicky být spravováni z Moskvy!“ Tak prostě zorganizovali referendum a odešli! Ještě jednou, pro obzvláště inteligentní politology, porovnejte si 2., 5. a 133. článek s 1., 5. a 64. článkem ruské ústavy. Mimochodem ruského státu! Při všem tom, že nemá plnou suverenitu atd., je to stále státní ústava! A přesněji ústava státu!

 

A ukrajinská ústava, to je ústava státnosti, není to subjekt, stát. Oni tam Sevastopolu přiznali status, který byl definován dodatečně, stejně tak dobře by mohli přiznat status třeba i Washingtonu. A jaký je v tom rozdíl? Jsou to přece Velikoukři! Ale ti, kteří psali tu ústavu, si to velmi dobře uvědomovali, proto byl Krym v souladu s ukrajinskou ústavou v pověřeneckém administrativním spravování ukrajinské státnosti! Krym nebyl součástí Ukrajiny, unitárního státu. Krym byl samostatným státem v administrativním spravování státnosti!

- Autonomní republikou!

- Autonomní...

Tady ani není důležité, zda byl autonomní, to nehraje roli. Hlavní je, že se vždy jednalo o REPUBLIKU! Svým statusem se rovnala Ukrajinské republice! Republika je formou státnosti! Unitární stát nemůže do sebe začleňovat žádný stát. Může s ním uzavřít pověřenecké administrativní vztahy. Proto jestliže Olejnik tvrdí, že tam legitimizují nějaké postupy Krymu, tak nic podobného! Krym jednal tak, jak měl a vše udělal správně. Mohl v jakémkoliv okamžiku zorganizovat takové referendum a v jakémkoliv okamžiku odejít. To, že odešel a využil slabosti státnosti Ukrajiny a státu USA při tom silném manévru, že se rozhodli to využít a nakonec se dostat z toho administrativního řízení Ukrajiny a stát se politicky administrativním segmentem Ruska, což i charakterizuje ruská ústava... Tam jsou úplně jiné vztahy, to je ale jiná věc. Oni mohli, při určitém, pokud by se vedení Krymské republiky rozhodlo, ať už autonomní či ne, na základě svého řízení to referendum mohli zorganizovat v jakémkoliv okamžiku. Mám na mysli teoreticky. Ale vybrali si právě tuto dobu s využitím té situace. Proto je to jednání krymského obyvatelstva jednoznačně legitimní z jakéhokoliv úhlu pohledu, vždy!

 

A vůbec žádný vztah to k řízení Krymu, oj ne Krymu, Ukrajiny nemá, k jejímu státnímu převratu, vůbec žádný. Je to jednoduše pozadí, na kterém provedli své referendum a odešli, řekli jim: „Jděte do ..., Velikoukři! Třeba vás ještě napadne rozšířit Černé moře a celý Krym vykopete.“ Jenom tu situaci využili a to jsou reálné okolnosti, za kterých odešli. Nemá to vůbec žádný vztah mezi uznáním státního převratu a legitimním postupem Krymu, vůbec žádný! A je to zaznamenáno v ukrajinské ústavě!

Co se týká toho státního převratu a revoluce. Revoluce se od státního převratu liší tím, že se mění forma sociálního státního zřízení, které je potom zakotveno v zákonech včetně nové ústavy. Došlo ke změně ústavy? Ne, ústava zůstala stále stejná, a upravili pouze některé její články. To je ale přirozený proces v životě jakékoliv státnosti a státu. Ústava zůstala stejná, forma státního zřízení zůstala stejná, a to znamená, že tito lidé k tomu, aby se zmocnili vlády, využili státní převrat! Nepoužili zákonné metody, které upravují ukrajinské zákony, aby se dostali k moci, naopak je porušili! Podle ukrajinských zákonů se dopustili státního převratu.

 

V tomto ohledu, když došlo k Velké říjnové socialistické revoluci, tak bylo změněno vše, forma státnosti i sociálních vztahů. Chápete? Zákonnými postupy nebylo možné takto změnit podobu státu, proto šlo o revoluci. Byl to zcela odlišný stát. Historicky byl právním nástupcem, ale formou své státnosti šlo o jiný stát, a proto to nelze nazvat státním převratem. Dokonce ani v případě, že toto slovo nějakou dobu sloužilo k definování Velké říjnové socialistické revoluce. Nelze to tak nazvat, neboť šlo o revoluci, která změnila formu státu a státnosti, sociálních vztahů ve státě.

Na Ukrajině vše zůstalo při starém. V souladu s tím je podle zákona všechno, co bylo provedeno poté, kdy Janukovič odešel, všechno je to nelegitimní! Prezidentské volby jsou nelegitimní. Nějaká zločinecká sešlost si mezi sebou někoho zvolila. Z hlediska ukrajinské právní úpravy je to všechno absolutně nezákonné! Z tohoto pohledu byly jediné legitimní činy provedeny na Donbasu! A to je také problém kyjevské bandy.

 

A v tomto ohledu uzná-li jiný stát, zákonně uzná, že na Ukrajině došlo ke státnímu převratu, tak to bezesporu pomůže státním silám v samotné Ukrajině při obnovování státnosti a právního řádu. Protože potom to už nebude nejasné. Teď mnozí tvrdí, že my, Rusko, jsme uznali volby na Ukrajině. Žádné volby jsme neuznali, my pouze stejně jako dříve spolupracujeme s ukrajinskou státností, jakoukoliv, protože nemůžeme připustit, aby na sousedním území procesy probíhaly nekontrolovaně, v každém případě jsme nuceni s nimi udržovat kontakty. My jsme je neuznali. Řekli jsme: „Došlo ke státnímu převratu, ale styky s vámi přerušit nemůžeme, neboť promiňte, ale v souladu s právní úpravou jak jsme tam měli velvyslanectví, tak tam i zůstalo. Vy jste provedli státní převrat, ale vzhledem k tomu, že teď určujete průběh všech procesů v životě státu, jsme nuceni s vámi udržovat určité kontakty. Žádné smlouvy však s vámi nepodepisujeme! Chápete? Nevymezujeme sféru politického a ekonomického vlivu. Nic. Přece mezi námi neprobíhá normální mezistátní činnost."

 

To je k tomu přiznání! Nikdo nikomu neblahopřál: „Pjotře Alexejeviči, blahopřejeme vám k vašemu zvolení prezidentem!“ Nic podobného! „Prý tě zvolili, no tak zvolili. Říkáš si prezident, no dobrá. Tak si na něj hraj, dokud si nesedneš na lavici obžalovaných. A my jsme nuceni dále s ukrajinskou státností spolupracovat.“ Protože, opakuji, nemůžeme ponechat svému osudu průběh všech procesů na sousedním území, neboť by to pro nás znamenalo velké problémy.

A proto srovnávat jako Olejnik a další lidé procesy na Krymu a na Donbasu není možné! Jedná se o rozdílné procesy! Krym nikdy nebyl součástí ukrajinského státu! Nikdy! A je to zaznamenáno v ukrajinské ústavě! Byl pouze v pověřeneckém administrativním spravování.

A Donbas, to mi promiňte, ale ten tou součástí byl, a proto také jedná v souladu s ukrajinskou ústavou a neuznal státní převrat! A fakticky pracuje na obnově ukrajinské státnosti. Je třeba tyhle věci si uvědomovat! To srovnávání vede k tomu, že takový amsterdamský soud, který si přeje zmocnit se skytského zlata a někam ho uklidit, okamžitě získává legitimitu. „Ó, tak Krym jedná nelegitimně?“ Já chápu, když se naše ministerstvo zahraničí plně v tomto ohledu neangažuje a vysvětluje jim: „Pánové, o čem to tu vůbec mluvíte?“ Ale nechápu, proč naši patrioti nevytvářejí informační pole a nenechají naše ministerstvo zahraničí pracovat!

 

00:57:40

Přeneseme se do USA. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím prohlášení Michelle Obamové o krachu nadějí na změny v souvislosti s volbou Trumpa do funkce prezidenta.

 

Všechny hromadné sdělovací prostředky podávají toto prohlášení způsobem, že teď ty pozitivní změny, které probíhaly v USA pod vedením Baracka Obamy, jsou bez perspektivy na jejich pokračování. Nejlépe to, co provedl Obama s USA, charakterizoval McCain, který řekl, že za Obamy USA přestaly být velmocí! A uvedl řadu příkladů.

Je to tak, a proto Barack Obama, který dostal Nobelovu cenu míru, dostal tuto cenu zaslouženě a vloženou důvěru nezklamal. On největší hrozbu světa a stability na planetě Země - Spojené státy plynule odepsal a připravil na přeformátování.

A Michelle Obamová v podstatě řekla něco trochu jiného, čeho si naše média vynasnažila nepovšimnout. Řekla, že padly všechny naděje, že by se Trump nestal prezidentem. Trump bude prezidentem! To řekla.

 

00:59:20

Okomentujte prosím jmenování Rexe Tillersena do funkce státního tajemníka.

 

Když jsem mluvil o tom přepočítávání hlasů, o tom trojjediném úkolu, tak čtvrtým úkolem bylo zbavit Trumpa tlaku vyvíjeného těmi konjunkturními zástupci státní elity, kteří by si mohli umanout využít svého vlivu k získání nějaké funkce v Trumpově vládě, a potom si z daného místa vést nějaké své kšefty, protlačovat dál to směřování: „Amerika je velmoc apod...“ Trump má jiný úkol: přeformátovat USA, maximálně jemně je přeformátovat. Ne tak, jak teď všichni úpí, jak mají zastavit občanskou válku, která je na spadnutí. Když jsem mluvil o tom, že USA stojí na prahu občanské války, tak mě div do země nezadupali, a teď, když si v USA rvou vlasy a křičí: „Stojíme na kraji propasti, musíme s tím něco dělat!“, tak všichni analytici najednou: „No jistě, to jsme přece všichni věděli už dávno.“ Takže Trump má velice důležitý úkol a nepotřebuje okolo sebe nadbytečné lidi, kteří nechápou procesy globálního řízení, kteří do nich nejsou začleněni.

 

On potřebuje lidi, kteří ty věci chápou. Proto, když to začalo vypadat, že by se Trump nemusel stát prezidentem, celý tento sbor státní elity se od něho odtáhnul. A Tillersena nezávisle na sobě... Jak informoval Washington Post, tak ho jmenoval na základě doporučení, a doporučila ho bývalá státní tajemnice Condoleezza Rice a bývalý šéf CIA Robert Gates. Doporučili ho jakoby každý zvlášť. To je ale vnější pohled. Daleko důležitější je něco jiného. Jmenování Tillersena je jediné, které okomentoval Henry Kissinger, který se za Tillersena postavil a řekl: „Klid, to je náš člověk, ten ví, co má dělat. Nechte ho na pokoji.“ A všechny hlasy začaly okamžitě postupně umlkat. Všichni hned začali uvažovat, že Trump možná realizuje nový Kissingerův plán jako v sedmdesátých letech, kdy Kissinger vyřešil trojúhelník Čína, Rusko, mám na mysli SSSR samozřejmě a USA, v jednom schématu, prostřednictvím spolupráce s Čínou. Možná teď vyřeší otázku s Ruskem proti Číně, která je jakoby v opozici?

 

Ve skutečnosti to zdaleka tak není. Tam jde o úplně jiné uspořádání a Trump zdaleka není takový idiot, jakého se z něj snaží dělat. Tak například ten dron, ano? O čem jsem minule mluvil? Že je nutné zajistit takovou situaci, při které bude možné předávat technologie Číně, a Čína za to nebude USA ničím zavázána. A teď se na to podívejte. Čína se zmocnila, ne nezmocnila, vylovila z moře nějaký dron. Zda tam plaval náhodou nebo ne, zda byl opravdu chycen nebo ne, zda opravdu byl tajný nebo ne, nic z toho není známo. Ta podstata je následující. Číňané říkají: „My jsme připraveni ho vrátit!“ „Není třeba, jen si ho nechte. Na co nám teď bude, když ho prozkoumáte.“

Takže Číně jsou teď různými způsoby přepouštěny technologie. A vůbec nejinteligentnější analytici v USA říkají, že válka USA s Čínou není možná, protože by USA útokem na Čínu ohrožovaly vlastní zájmy a vlastní ekonomické segmenty. A jak můžete válčit, jestliže tím bojujete sami proti sobě?

 

Tillersen je tedy zástupcem globální elity a povšimněte si, že ihned odešel z ExxonMobil, okamžitě. To je ukazatelem toho, že globální elita v USA si je jistá, že se již nic nezmění, a tady se vracíme k Michelle Obamové, která všem oznámila: „Pánové, zbytečně se necukejte. Trump tím prezidentem bude! A proto jsou veškeré vaše snahy beznadějné!“ Také je třeba si všímat ještě jedné věci. Jen se podívejte, jak pomalu utichají všechny protitrumpovské výstupy v USA. Postupně ustávají, je jich stále méně a méně. Někde ještě někdo vystupuje, někde se ještě něco snaží nafouknout, ale už v tom není ta správná horlivost, není to tak masové, je po všem. A to nejdůležitější. Chybí vůdce, který navíc dává najevo... Za co oni bojují? Aby tam dostali Clintonovou, a ta se stáhla. Štáb ještě vykládá, jak se bude účastnit toho a onoho, ale samotná Clintonová nikde s ničím nevystupuje. A to velice závažným způsobem podrývá veškeré jejich pozice.

 

To byla poslední otázka.

K těm otázkám. Já jsem neřekl nic tajného, když jsem na ty otázky odpovídal. Mluvil jsem o tom, co je přístupné všem lidem. Každý člověk, který se zajímá o tu či onu věc, k ní mohl sám dohledat všechny potřebné informace. Jenže jak ty informace poskládá? Do kaleidoskopu? A potřebná je mozaika. Je třeba mít představu o tom, co se děje a jak se to děje. Aby z těch námětů, které vidí v televizi, a kde novináři sami nechápou, o čem to vlastně mluví, dokázal vyčlenit tu racionální část a všechno si to poskládat. Abyste se vyznali ve složitostech politické situace, kam vedou svět, jaká mu přitom hrozí nebezpečí, jak obhájit vlastní zájmy v bouřícím politickém, ekonomickém moři, které je teď ve světě, musíte vědět, jak řídit například svou rodinou lodičku, kam s ní zamířit, co znamená to počasí, co je možné očekávat.

Všechny tyto znalosti o řízení sociálních supersystémů, které umožňují odhalit jak všeobecné politické otázky, tak i to, co musí konkrétně každý dělat pro ochranu zájmů svých i své rodiny, najdete... Tyto znalosti najdete pouze v jednom zdroji,

v Koncepci sociální bezpečnosti a v Dostatečně všeobecné teorii řízení.

Protože každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře své nevědomosti pro ty, kteří toho vědí a chápou více. Takže se snažte vědět a chápat více, studujte práce vnitřního prediktoru SSSR a buďte šťastni.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 19.12.2016

Pjakinovi zemřela tragicky žena viz článek Politikus.ru a dále na fct-altai - zde se uvádí, že potřebuje finančně pomoci, zůstal se třemi dětmi a má zřejmě finanční problémy

Vilma | 01.02.2017

У Пякина Валерия Викторовича трагически погибла жена, остались маленькие дети - сын 11 лет и две дочери 6 лет и 7 месяцев. Просьба ко всем неравнодушным к судьбе семьи Валерия Викторовича откликнуться и помочь. Все данные - на сайте fct-altai.

Просьба, не размещать банковские и реквизиты других платёжных систем в комментариях! Пользователям, которые хотят чем-либо помочь, рекомендую использовать данные с сайта fct-altai.
Объявление с просьбой о помощи


Уважаемые зрители и слушатели, обратиться к вам за помощью приходится в связи с ВЫНУЖДЕННЫМИ обстоятельствами.

У Пякина Валерия Викторовича трагически погибла жена, остались маленькие дети - сын 11 лет и две дочери 6 лет и 7 месяцев. СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ РЕШЕНИЕ КВАРТИРНОГО ВОПРОСА.
Просьба ко всем неравнодушным к судьбе семьи Валерия Викторовича откликнуться и помочь, кто сколько может.
Личная карта Сбербанка Валерия Викторовича 4276021546465522

Дополнительные данные для переводов из других банков:

Получатель Pyakin Valery Viktorovich
Счёт получателя 40817810102002434351
Наименование банка получателя SBERBANK (SIBIRSKY HEAD OFFICE) NOVOSIBIRSK RUSSIAN FEDERATION
SWIFT-код SABRRUMMHI
Код подразделения банка по месту ведения счёта карты (для внутренних переводов
по системе Сбербанк) 4486440136

Заранее выражаем огромную благодарность.

С уважением, редакция ФКТ-Алтай....

Majka371 | 16.01.2017

až teraz začínam mať obavy... Pán Pjakin by mohol spraviť ďalší rozhovor lebo začnem veriť, že je to plánovaná prestávka a zasievanie paniky medzi ľudí... škoda. Verila som jeho vysvetleniam a venovala som sa tomu bližšie. Ak sa mu nič zlé nestalo, potom iba dúfam, že nás všetkých nezavádzal. Je mi ľúto, že tieto písmenká musím napísať... ak sa mýlim, s pokojom v duši sa mu ospravedlním.

Re: ...

iveta | 18.01.2017

pozeraj,počúvaj Jaroslava Chvátala a jeho stránky Matrixu., zatiaľ ako náhradu a pochopíš,že momentálne je veľký boj Cabal versus Aliancia, alebo inak zlo proti dobru., takže celkom iste nestíha.,

Re: Re: ...

Majka371 | 18.01.2017

Ďakujem, toto ešte nepoznám :-) Ihneď sa idem pozrieť. Ale za Pjakinom mi je smutno...

Re: ...

Pepan | 22.01.2017

Majko neházejte flintu do žita :-) https://vk.com/vpyakin Tady píší že na nové otázky a odpovědi se můžeme těšit začátkem února!

Re: ...

Milan Tn | 29.01.2017

Už so si zvykol na p. Pjakina. Chýba to, hlavne teray v týchto veľmi zaujímavých časoch. Držím mu palec a teším sa na nového


Вопрос-Ответ 2017

Lucie | 11.01.2017

Další Вопрос-Ответ odložen na neurčito, z "technických důvodů"
Celkem děsivé, ne?

Re: Вопрос-Ответ 2017

Milka | 13.01.2017

Pevně doufám, že to bude jen dočasné - nemoc nebo jiné důležitější povinnosti pana Pjakina. Velmi mi jeho pořad chybí, těšila jsem se každý týden!!!!

Ukrajinská ústava

Pavel | 10.01.2017

Je někdo schopen dohledat a přeložit ty inkriminované články z ukrajinské ústavy? Neumím rusky ani ukrajinsky a azbuku taky neovládám, takže bohužel nejsem schopen to dohledat sám. A asi nejsem jediný, kdo má tento problém :) Díky :)

Re: Ukrajinská ústava

Pavel | 11.01.2017

Tak jsem po delším hledání našel tyto verze:
z r. 1996: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccpe/profiles/ukraineConstitution_en.asp
z r. 2004: https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2013/11/08/constitution_14.pdf
V článku 133 je sice napsáno, že se Ukrajina skládá z X oblastí a jednou z nich je Autonomní republika Krym, ale hned v čl. 134 je napsáno, že Krym je nedílnou součástí Ukrajiny. Tak jak to tedy je? Článek 2 ani 5 Krym nijak nezmiňují.

Re: Ukrajinská ústava

jan | 14.01.2017

Je mozne na internete to znenie najst. Pred casom som si inkriminovane body prestudoval.

osvěta

gb | 30.12.2016

Kdo řídí tenhle svět? Chtěl bych se dozvědět pravdivou historii?
Kdo vůbec jsme a co tady děláme?

Re: osvěta

rom | 06.01.2017

říděj ho židi, tady na to napsali celou knihovnu, řikaj tomu KSB. Vytváří dojem, že se lze z otroctví vymanit, opak je však pravdou. Vytváří jen nové náboženství, kde jen musí ''pustit'' více info, v dnešním přeinformovaném světě. Novým prorokem je tzv. druhý příchod Kristův soudruh Pjakin, kterej toho už na údajné globalisty napráskal tolik, že už měl dávno plavat zatavenej v sudu na dně Volhy. Stalina přece zabili za jedinou větu a Pjakin práská hodinu každej tejden. To je důkazem, že je jejich člověkem.

Re: Re: osvěta

Arian | 10.01.2017

Presne preto ho nechavaju žiť jeho vražda by pritiahla pozornosť a oni nechcu aby ludia verili jeho "kecom"

cenzura myšlenek

robert | 27.12.2016

V novém roce nezapomínejte na začátku svých příspěvků popřát Chovancovým Bretšnajdrům, kteří budou pečovat o naše myšlení a pomáhat nám vytvářet si správné názory, hezký den a pevné zdraví.

Možná to byl poslední Pjakin.....

Re: cenzura myšlenek

Nikdo | 27.12.2016

Jen žádnou paniku. Nemůžou nic, jenom strašit, aby se ze strachu lidé cenzurovali sami. Ale mohou si teoreticky podat někoho kdo bude moc křičet. Mimoto prezident jasně řekl, že je proti. Klany, kterým je odebíráno řízení davu budou ještě chvíli provokovat a snažit se vyprovokovat u lidí hysterii a něčeho tím dosáhnout, ale moc šancí tomu nedávám, lidé se mají relativně dobře a tak je to zas tak netlačí, pokud se sem nepodaří protlačit migranty budou podmínky pro budování spravedlivé společnosti dobré.

Image

Nikdo | 27.12.2016

Když jsem sledoval dřívější diskuzi okolo Aleppa a moje pohledy na věc byli podobné. Tak jsme vcelku byli v obraze, ale zapomněli jsme trošku, že západní koncepce je postavena na klamu (okouzlování) a tudíž image je pro něj vším (klam, obálka). Ale Ruské velení správně usoudilo, že rozhodující je Aleppo a neposlali k Palmýře žádné jednotky ze sil pro dobytí Aleppa a efektivně ubránili to co bylo nutné (obrana musí být maximálně úsporná - učí se to tak v šachových učebnicích) .

Na tohle jsem nepřišel, že v Palmýře šlo především o image a přitom se to tak nabízelo. Trochu je to tím, že nemám image tak v krvi jako na západě (když jsme byli děti, tak kdo byl moc vyfintěný tak byl v partě považován za zhýčkaného a rozmazleného a byla to tak trochu ostuda).

ďakujem za video aj titulky

JaroX | 26.12.2016

zaujímavejšie bude video s Pjakinom tento týždeň... predpokladám, že pritvrdí.

Re: ďakujem za video aj titulky

Zvedavec | 26.12.2016

Predpokladam ze ano:
- utok v Berline
- atentat na Karlova
- strelba v Zurichu
- lietadlo a Alexandrovci
a spolocny menovatel 22(11).

Re: ďakujem za video aj titulky

mdmml | 27.12.2016

Na ich stranke pisu, ze bude az po 9. januari, tak neviem. Budeme si musiet este asi pockat. Inak Pjakin ma video, kde hovori aj o vrade Karlova: https://www.youtube.com/watch?v=sjFIkp9_seU

Re: Re: ďakujem za video aj titulky

Daniel | 02.01.2017

Vďaka za odkaz!

jeden z nejlepsich dilu

Mira | 26.12.2016

kdyz uz jsem si myslel, ze chapu, tak on chape asi 10x vic.

pani Irene

Zvedavec | 25.12.2016

Uprimna vdaka pani Irene za doterajsie preklady.

Konecne sa Pjakin vyjadril jasne k Ukrajine, niektore jeho postoje som doteraz nechapal celkom jasne.

Re: pani Irene

qwertz | 30.12.2016

Diky a prani vseho nejlepsiho v Novem roce

Z mého pohledu:

DĚDA77 | 25.12.2016

Zatím nejkomplexnější a nejhlubší pohled na celkovou americkou politiku realizovanou momentálně v Sýrii.
Díky moc za zpřístupnění.

.

Cico Ciciak | 25.12.2016

Vďaka

Přidat nový příspěvek