Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 5.8.2019

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 5.8.2019

10.8.2019

 

https://www.youtube.com/watch?v=3El8BvAwNTg

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.08.2019.srt (63960)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.08.2019.txt (40338)

 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...05.08.2019.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:36

Hodně lidí asi má dovolenou, takže otázek je dnes méně, nicméně několik jsme jich přece jen vybrali. Začneme první otázkou od Olgy.
Valeriji Viktoroviči, jakého procesu je součástí to, že v sobotu 3. srpna Russia Today barvitě a všestranně informovala o nepovoleném mítinku v Moskvě?
A dokonce umístila informaci o této události do rubriky Obrázek dne.
A jak důležité místo tato událost, reportáž na Russia Today, zaujímá v daném procesu?

(V.V.P.)
Jednání Russia Today nepochopíme, dokud se nedobereme podstaty samotné té události.
A ta událost je dost významná.
Už nejednou jsme mluvili o tom, že v Rusku neustále probíhá tlející majdan, který se zatím plně nerozhořel kvůli tomu, že státní řízení, státní struktury jeden po druhém likvidují ty články, které se měly stát aktivní součástí toho majdanu.
Jednalo se například o fotbalové fanoušky, o národnostní otázku, v daném případě kavkazskou, také o exekutory s těmi jejich vymahači dluhů a o mnohé další takové otázky.

 

Také bylo konfiskováno několik pokladen s hotovostí, kterou měly být placeny všechny tyto „majdanové“ akce.
A také jsme nejednou mluvili o tom, že jak to bylo naplánováno, tak to také probíhá. Oni by už potřebovali některou z těch akcí třeba pozastavit, ale stejně k ní dojde. Jako například to svévolné zatčení Golunova.

Takže co se vlastně stalo?

Prý k tomuto majdanu, na který z větší části lidi přiváželi odjinud, neboť na něj nesehnali dost místních obyvatel, došlo proto, že se státní moc někoho polekala a neumožnila mu kandidovat ve volbách: „To my tu zastupujeme státní moc, a tak půjdeme manifestovat a budeme protestovat.“ Zdálo by se, že vše do sebe zapadá.
Přesto nic není tak, jak to na první pohled vypadá. Problém je v tom, že ti lidé, kteří nebyli připuštěni k volbám, a to ze zákonných důvodů, vůbec neměli v úmyslu se těch voleb zákonným způsobem účastnit. Oni si velmi dobře uvědomují stejně jako jejich páníčkové, že jako „liberasti“ nemají u lidí žádnou podporu, že by při volbách totálně propadli, takže je pro ně zcela zbytečné se jich účastnit.

Proto se vědomě rozhodli sbírat podpisy přesně takovým způsobem, aby nemohli být zákonným způsobem zaregistrováni k volbám.

Proč se to podnikalo?

Kvůli dvěma věcem. Za prvé, jestliže předloží takové, očividně neprůchozí podpisy, a přesto donutí stát, státní řízení, aby se jim podvolilo a zaregistrovalo je, byl by to konec. Stát by byl zlomen a úspěch majdanu zcela zajištěn.
Neboť jestliže stát pustí takové podpisy, tak také potom stát cestou falsifikace zajistí nezbytnou úroveň hlasování pro tyto darebáky, kteří pracují pro zájmy západních států. Pro ty lidi, které... ...které prostě nelze zvát lidmi.

Jedna z nich například pořádala tu štvanici na Margaritu Simoňan, těhotnou ženu!
Cožpak takto se chová člověk?
...To je k morálním vlastnostem těch lidí.

Druhý zase navrhoval: „Pojďme identifikovat příslušníky Ruské gardy a půjdeme po jejich dětech.“ Cožpak tohle může navrhovat člověk? ...Zbylo v něm vůbec něco lidského?

Proto by pro ně samozřejmě nikdo nehlasoval, protože lidé všechnu tu ničemnost té pakáže dobře vidí, a proto by pro ně nehlasovali.


Kdyby se však stát zlomil při jejich registraci, tak by to byl znak, že vše je v pořádku, že stát mohou dál ohýbat, zviditelňovat se a jít do voleb. Kdyby ty volby nevyhráli, vyvolalo by to poslední poryv majdanu: „Ukradli nám naše hlasy, všechno to zfalšovali!“
Jenže to falšování by začalo už okamžikem jejich registrace. A pokud by se stát na tomto zlomil, byl by i dál nucen je akceptovat.


Jestliže… To je jeden aspekt. Jednalo se tedy o pokus zlomit stát na úrovni registrace k volbám. S tou registrací jim to ale nevyšlo. Takže přistoupili ke druhé etapě: ...„Státní moc se nás polekala!“

Té pakáže, pro kterou by nikdo nehlasoval, se měla státní moc polekat?

Státní moc se nás polekala, proto vyjdeme do ulic na majdan! A už teď budeme mluvit o nelegitimitě voleb, o tom, že to my jsme státní moc a musíme se organizovat!“

 

Nu, Alexej Navaľnyj jako vždy ty lidi zorganizoval a okamžitě se nechal zavřít a odpočívá ve… Nu, to se vězením ani nedá nazvat. V podstatě se uklidil. Vše vyprovokoval a jako vždy se uklidil.
A co se bude dít v ulicích?
...„Za to já přece teď již neodpovídám! Já přece za svou činnost, za ty výzvy už úpím ve vězení.“
A co je zajímavé?

Jestliže na první manifestaci typu „žluté vesty“, kterou se pokoušeli rozpoutat, přišlo alespoň 2-3 tisíce lidí, tak nyní jich tam bylo 1,5 tisíc se vším všudy. Navíc se všichni alespoň trochu významní lidé, tedy ti, kvůli kterým tam šli, poschovávali, neboť si všichni velmi dobře uvědomovali, že nemohou jen tak v klidu demonstrovat, že je nutné zaangažovat hlupáky a debily, které svezli odevšad, kdejakou tu pakáž, zcela zpitomělé hlupáky, a ty bude nutné vyprovokovat, aby napadali pořádkové síly.

Takže aby se nepřipletli do té tvrdé mely, a oni plánovali, že to bude vypadat přibližně jako v Hongkongu nebo jako v té „civilizované“ Paříži, kde je to samozřejmě běžný postup.
Sice tam už při rozhánění těch demonstrací zabili 11 lidí, ale tam je jim to dovoleno, tam se jedná o lidi první kategorie, o stát první kategorie, tam prostě „demokraticky“ rozhánějí demokratické mítinky a vše je v pořádku.
Zatímco u nás si ten nedemokratický Mordor dovoluje nedemokraticky rozhánět „demokratický“ mítink.

Člověk zadržený pracovníky Ruské gardy si dělá selfíčko, telefonem snímá přímý přenos a ukazuje, jak ho „brutálně“ chytili pod paží a vedou, nebo nesou na rukách. Kdyby ti hajzlíci, kteří šli na tuto manifestaci, věděli, že je budou rozhánět alespoň jako v Paříži, dokonce ani ne jako v Hongkongu, tak by nikdo z nich ani nos nevystrčil. Na hrdiny si hrají, jen pokud je takto nosí na rukou. A toto jejich hrdinství má podobu neustálých nenávistných projevů, neboť si myslí, že oni se mohou chovat k jiným lidem, jak se jim zachce.


Jedná se o čistý fašismus: „My budeme zabíjet, mlátit a znásilňovat děti pracovníků Ruské gardy.“

A proč jsou přesvědčeni, že je za to nečeká žádný trest?

Protože vědí, že těch hajzlíků „liberastů“, kteří získali své výložky ve Washingtonu, je v orgánech činných v trestním řízení pořád dost, a že ti se postarají o to, aby z toho tito „liberasti“ vyklouzli. Že se ti hajzlíci s výložkami postarají o to, aby svými životy zaplatili pracovníci Ruské gardy, policie a další takto působící lidé, životy členů svých rodin, protože oni úplně stejně, jako ti hajzlíci, co vyšli do ulic proti Ruské gardě, nenávidí Rusko. A také úplně stejně slouží zájmům USA.
Takových je bohužel v orgánech činných v trestním řízení hodně.


To oni vytvářejí tu statistiku svévolného jednání, diskreditace pořádkového systému Ruska, to oni produkují ta fakta, která jsou potom předkládána lidem, aby je dostali do ulic. Proto ti hajzlíci schválně tímto způsobem zatýkali Golunova, aby to posloužilo důvodem k masovým protestům, aby lidé vyšli do ulic.

Takže se vrátíme k té Russia Today.

Proč najednou Russia Today přišla s takovou reportáží? ...Je to všechno velice jednoduché.

Takže zaprvé.
Organizací všech těchto majdanových akcí a konkrétně té druhé etapy se zabývá velvyslanectví USA. To tam je určováno, kdo má kde být, čeho se má účastnit, vůči komu mají být podniknuty jaké kroky.
A jmenovitě organizační informační podpora, ne tedy samotného procesu manifestace, ale přípravy k němu, byla zajišťována v Euronews, Deutsche Welle...
Západní státy prý se nevměšují do vnitřních záležitostí Ruska.


Tady u nás vykřikují, jak se my vměšujeme do kdejakých voleb, kdejakých procesů, jak prý řídíme „žluté vesty“, přitom dokázat to nemohou. A oni, aniž by se vůbec namáhali to nějak skrývat, se přímo vměšují.
Takže jak bude informačně tento proces prezentován, bylo všem jasné.

A jak máme poskytnout alternativní obrázek? ...Jak máme všem ukázat, co se reálně dělo?

 

A zde tedy zasáhla Russia Today a pustila se do boje se vší vervou, a svou prací to všechno nabourala.
A ten přínos z její práce nespočíval pouze v tom, že lidé reálně uviděli obrázek, jak to všechno doopravdy probíhalo, ale že také orgány činné v trestním řízení, a teď nemyslím ty delegované podpindosníky, kteří nedělají nic jiného, než že likvidují drobný a střední byznys, zneužívají své pravomoci a fabrikují trestní řízení proti nevinným lidem, ale ty normální pracovníky, kteří v těch orgánech jsou.

Ten proces zbavování se podpindosníků nabírá obrátky.
Takže ti lidé v orgánech činných v trestním řízení, kteří jsou skutečnými vlastenci, kteří nezapomněli na to, co je to vlastenectví, a pro které nebyla přísaha, kterou skládali, když do těchto orgánů vstupovali, prázdnými slovy, tak ti teď mají spoustu videomateriálů, kvalitních videomateriálů, na jejichž základě mohou identifikovat diverzně-teroristické jednání konkrétních osob a odhalit tak roli a místo každého člověka v této manifestaci.


Takže na jedné straně v informační kampani všechna západní média prezentovala jen svůj pohled…
Vždyť proč ty lidi ženou do ulic?
...Jen kvůli jedné věci, kvůli vyvolání potřebného obrázku.

Všechny státní převraty jsou prováděny jinou cestou, ve státním řízení.
Proto na kyjevském majdanu, ať už si ti lidé namlouvají, co chtějí, tak tam skákali čistě kvůli tomu obrázku, zatímco za kulisami probíhal boj klanově-korporativních skupin, zda majdan zvítězí či ne. A kvůli úplně stejnému obrázku ženou lidi do ulic i u nás v Rusku.

A s čím počítali?

Jak říkám, počítali s tím, že stát zlomí už v etapě registrace k volbám, jenže to se jim nepovedlo, takže sice pochopili, že jde do tuhého, stále však potřebují obrázek pro Západ, aby tam předvedli, že v Rusku panuje totalitární režim, který dusí demokracii.
A tohle by také ukazovali, protože všichni jsou právě na to zaměřeni.

 

Jednoduše dělají propagandu, protiruskou propagandu. Když se podíváte na Euronews, tak odtud čiší nepřetržitá nenávist k Rusku, běží tam protiruská, protiputinovská propaganda.

A Deutsche Welle? ...To je to samé.

No a režisérem toho všeho je velvyslanectví USA.


A potom do toho boje vstoupila Russia Today a všechno se jim to sesypalo, všechna ta propaganda se sesypala.
Je totiž možné se podívat, jak co reálně probíhalo. A zároveň to v Rusku poslouží jako důležitý pracovní materiál pro pracovníky orgánů činných v trestním řízení, kteří slouží Rusku a ne USA. Protože ti, co slouží USA, se teď vynasnaží ty hajzlíky a obzvláště toho parchanta, toho nelidu, který sliboval jít po těch dětech, tak přesně jeho se ti podpindosničtí hajzlíci vynasnaží pompézně zprostit trestní odpovědnosti.
Takže ta situace vypadá takto. Jedná se o informační válku, o výpad na bojiště a konkrétní bojový střet.

 

16:30

Další otázka souvisí s tématem široce probíraným v médiích. Jedná se o ty masové vraždy v Americe a ptá se konkrétně Sergej.
V posledních dvou dnech došlo v USA k masovým vraždám. ...Co to je?
Předzvěst omezování občanských práv amerických občanů, nebo příprava půdy pro zákaz volného držení střelných zbraní v USA?

(V.V.P.)
USA vstupují do období své agónie.
V USA všechny ty procesy přestavby, které měly být spuštěny v prvních letech 21. století, probíhají s fázovým posunem. V USA se nahromadilo vnitřní napětí a sílí tam proces masového střílení. Přičemž to masové střílení je v podstatě projevem všeobecného morálně mravního klima v USA, takže počty případů toho střílení neustále rostou.


Zatímco v roce 2014 bylo těch případů masového střílení jen 31, tedy přesněji, zahynulo při nich 31 lidí a 34 jich bylo zraněno, tak v roce 2017 už zahynulo 160 lidí a téměř 600 jich bylo zraněno. V roce 2018 už došlo k 323 případům masového střílení, při kterých zahynulo 387 lidí. A více než… Prakticky 1300 lidí bylo zraněno. To bylo v roce 2018.
A za sedm měsíců letošního roku již došlo k 248 případům masového střílení, při kterých zahynulo 246 lidí a tisíc jich bylo zraněno. Narůstá to.


USA spějí ke svému krachu.
Jestliže bude státní elita USA vzdorovat ve své touze parazitovat na zdrojích celého světa, tak USA explodují zevnitř.
Trump a globální elita se teď ze všech sil snaží situaci v USA stabilizovat, stabilizovat USA a vrátit tam výrobu.
Zatímco státní elita se naopak snaží tu loď rozhoupat. A nestačí, že sama společnost mílovými kroky směřuje ke katastrofě…

A povšimněte si, co je charakteristické pro většinu těch případů masového střílení v USA. Neustále se mluví o tom, že byl i jakýsi druhý střelec. Potom vždy řeknou, že žádný druhý střelec nebyl a ten, který střílel, přitom zahynul. Lidé se spletli, žádný druhý střelec nebyl.

A jak na to reagují všichni Trumpovi protivníci?

Začínají z toho střílení obviňovat Trumpa. Oni si uvědomují, že obviní-li z toho Trumpa, protože tu situaci potřebují destabilizovat, aby došlo k explozi...
Ty protitrumpovské nálady potřebují k vyvolání exploze u obyvatelstva USA.

A tak se ptám, opravdu se ti lidé mýlili, když říkali, že tam byl i druhý střelec?

Oni teď potřebují vyvolat určitou rezonanci a tak dochází k těm případům masového střílení, díky kterým je možné lidi neustále udržovat v napětí a zaměřovat je proti Trumpovi, aby bylo možné ho svrhnout.

Jenže to pro ně dobře neskončí, neboť řežou větev, na které sami sedí. Oni by se teď měli snažit maximálně snižovat to napětí ve společnosti a zatím ho naopak vybičovávají. A místo toho, aby z toho střílení obviňovali Trumpa, by měli v tomto ohledu postupovat zcela jinak, aby se to napětí snižovalo.

Takže v USA vnitřní sociální tlak stoupá a pokud se Trumpovi a globální elitě nepovede stabilizovat tu situaci a uzavřít USA do sebe, tak Spojené státy explodují.
Jenže to potom bude horko celému světu, nic dobrého to nepřinese. A je tedy třeba se na to připravovat.
Proto také vůbec ne náhodou Putin vyslovil Trumpovi svou soustrast, takže již navázali určitý dialog o tom, jak stabilizovat situaci ve světě.

 

22:23

Přibližně ve stejné algoritmice byla položena i následující otázka od Andreje. 3. srpna Trump prohlásil, že hon na čarodějnice skončil, a že mezi USA a Ruskem budou dobré vztahy. Přesto opět zavedli sankce.
Znamená to, že začaly kroky poškozující ruské elity s cílem odtrhnout je od nadnárodního řízení?
Aby v ručním režimu předvedly, zda budou pracovat pro zájmy státu, nebo odešly, neboť si s řízením bez kurátora neporadí?

(V.V.P.)
Jsou sankce a sankce, je mezi nimi velký rozdíl. Ta věc se má tak, že Trump nedrží moc v USA plně ve svých rukou a neustále musí čelit americké státní elitě. A v souladu s tím...
Jen si povšimněte, že jakmile Trump řekne něco ve prospěch Ruska, tak okamžitě dojde k nějakému kataklyzmatu. V daném případě to masové střílení a sankce.
Trump musí tak či onak v něčem státní elitě ustoupit, aby nad ní mohl vyhrát více… Řekněme v širším strategickém měřítku. Takticky ustoupí a strategicky zvítězí. Americká státní elita mu vždy nějakým způsobem odpovídá.

A proto Trump, když jim ustupuje, ukládá skutečně jakoby protiruské sankce. Ale zároveň, jak bylo správně zmíněno, jsou aplikovány takové sankce, které odstřihávají naše podpindosníky od podpory z vnějšku, od diktátu ze strany washingtonského aparátu a tento proces nabírá obrátky. A takto to bude pokračovat.
Jak řekl správně Trump:
...„Hon na čarodějnice skončil.“
Takže všechny pokusy obvinit Trumpa z toho, že je chráněncem Ruska, skončily nezdarem. A teď s plnou silou nastupuje Trumpův protiútok, informační.


A podívejme se, jak to pěkně vyšlo, právě pro předvolební kampaň má všechny trumfy v ruce jen Trump.
A proto právě kvůli tomu, aby snížili Trumpovi možnosti využívat své trumfy, okamžitě zvýšili napětí prostřednictvím masového střílení.

 

24:54

Dále je tu otázka od Alexandra.
Valeriji Viktoroviči, nemohl byste něco říci k tomu, co stojí za projektem Mexiko?
Trumpova pravda (zeď?) také sehrává svou roli, aby odvedla pozornost jiným směrem. Zkusil jsem provést analýzu a vyšlo mi z toho, že globalisté převádějí automobilové odvětví z větší části právě do Mexika. Na jedné straně dusí Německo a likvidují tam stabilitu tohoto odvětví a na druhé straně ho posilují v Mexiku.
Chápu to dobře, že tím řeší hned několik úkolů?
Jedním je dát impulz odborníkům a donutit je stěhovat se do prázdných měst v Číně a druhým oslabit Evropu a realizovat tam islámský chalífát.
(V.V.P. úsměv) Promiňte, to si vzájemně neprotiřečí, jedná se o jedno a to samé.
– To už je vlastně celá ta otázka.


(V.V.P.)
Ta podstata je zde následující. Už jsme mluvili o tom, že Evropa je určena k přeformátování. Euroatlantické centrum koncentrace řízení se má přesunout do Číny a euroasijské… To euroatlantické centrum je z větší části tvořeno dvěma segmenty: Velkou Británií a USA, a směřuje především do Číny. To ovšem neznamená, že by se z kontinentální Evropy někdo nemohl přesunout do Číny.
 

A euroasijské centrum koncentrace řízení tvořené kontinentální Evropou se přesouvá do Íránu. To ovšem neznamená, že by se z euroatlantického bloku někdo nemohl přesunout do Íránu. Ve skutečnosti to přerozdělování probíhá podle potřeby. Jako když se například Benátčané a Janované stěhovali do Švýcarska a Holandska. Tehdy také část Benátčanů a Janovanů skončila ve Švýcarsku a jiná část Benátčanů a Janovanů zase v Holandsku.
Přičemž většina Janovanů se stěhovala do Holandska a Velké Británie, zatímco většina Benátčanů zase do Švýcarska. Což se také projevilo na budoucích vlajkách Velké Británie, Holandska a Švýcarska.

Takže co se týká Mexika. Nejde zde o Mexiko, ale o USA.
Všechny státy Ameriky, a to jak severní, tak té jižní, jsou projektově zkonstruované, absolutně projektově zkonstruované.
No a projektově zkonstruovaný stát USA byl vytvořen jako nástroj plnící roli mezinárodního četníka, jež se musí vypořádat se všemi, kteří jeho pánovi nějakým způsobem nevyhoví, neboli uplatňovat globální politiku globálního prediktoru v podobě zahraniční, vnější politiky USA, díky které si mnozí myslí: „Ó, USA jsou zcela určitě subjektem globální politiky.“

 

USA nikdy nebyly subjektem globální politiky! ...Vždy se jednalo jen o nástroj!
USA vždy, od samého počátku byly nástrojem pro uplatňování globální politiky globálního prediktoru.
A hlavní velitelské stanoviště vždy bylo a stále ještě je ve Velké Británii, neboť ještě není plně převedeno do Číny, přestože už tam část podřízených útvarů tohoto štábu úspěšně funguje díky Hongkongu.
Takže USA nikdy nebyly subjektem globální politiky a jako nástroj se přežily již ke konci 20. století.

 

Když 5% obyvatelstva spotřebovává 50% světových energetických zdrojů a vytváří 40% odpadu, tak je to velmi špatný příklad pro celý zbytek světa. Tímto způsobem by bylo možné zlikvidovat všechny zdroje, utopit se v odpadu a následně přežívat v podobě lidských stád. To ovšem až poté, co by pominula etapa posttechnokratické společnosti, ve které by se lidé s využitím zbytků výdobytků civilizované společnosti, například zbraní, vzájemně vylikvidovali, jak je to vyobrazeno v americkém filmu Šílený Max.

Takže USA měly být přeformátovány ještě v prvních letech 21. století hned po SSSR. Jenže přestože byl SSSR demontován podle plánu a pouze o půl roku tak předběhnul zhroucení USA a celého západního světa, které svými zdroji před tím zhroucením zachránil, tak vše, co probíhalo potom, se globálním prediktoru vymklo z jeho řízení.


Ukázalo se, že Rusko je „věc o sobě“ (Immanuel Kant).
Ukázalo se, že v Rusku konceptuální moc náleží lidu, takže se v něm spustily takové procesy, které globální řízení nedokázalo uřídit. A tyto procesy vedly k tomu, že když mělo být v roce 1996 Rusko, SSSR, znovu složeno dohromady…
V roce 1991 ho rozebrali a v roce 1996 ho chtěli znovu poskládat na základě marxistické ideologie v čele s agitačním střediskem v podobě Běloruska.
A Alexandr Grigorjevič Lukašenko se měl stát naším báťuškou carem, zakladatelem nové dynastie, jejíž ideologií měl být marxismus, mraksismus. Alexandr Grigorjevič ještě tento scénář neopustil, pořád si myslí, že mu to nakonec vyjde, takže Kolju vychovává jako následníka trůnu. Nu, co se dá dělat, je to člověk omezený, ten Alexandr Grigorjevič, přestože mazaný.

 

Takže Sovětský svaz se jim v roce 1996 znovu poskládat nepodařilo. Proto tu věc s USA museli zatím odložit a naplnit je zdroji, což vedlo k tomu, že si státní elita USA o sobě začala myslet, že je všemocná, a tak se ten uvázaný pes utrhl ze řetězu a začal kousat svého páníčka.
Oni si totiž myslí, že ten americký parazitismus na světě je věčný, že je možné dál všechny okrádat a parazitovat na tom.

Ale ještě jednou opakuji, že pokračovat v americkém způsobu života, dokonce i jen v podobě samotných USA, znamená zkázu planety v blízké, dohledné perspektivě. Americká státní elita… Jen se podívejte na úroveň jejího vzdělání. Vždyť je to jako v tom vtipu o hloupém Čukčovi.
Jenže oni si to neuvědomují, vůbec nic nechápou!
To proto si myslí, že to všechno může takto dál jít věčně. Jenže nemůže.

 

Základ dohody Putina s globálním řízením
A globalisté vědí, že USA je nutné přestavět už teď, než bude pozdě. A díky tomu, že se u nás v Rusku dostal do čela Putin, který za těch fakticky dvacet let, zatím se tedy počítá, že za osmnáct, dokázal do značné míry Rusko stabilizovat, a tím tak umožnil globálnímu prediktoru přistoupit k přeformátování USA.
To je ten základ dohody Putina s globálním řízením. Právě toto. Umožnit jim provést ten manévr, aby se stabilizovaly procesy řízení na planetě Zemi, aby zachránili civilizaci na planetě Zemi. To je totiž výhodné pro všechny, kteří tu žijí.
A právě tohle Putin svým řízením Ruska a světa globálnímu prediktoru poskytuje.

 

Takže globální prediktor teď pracuje na přeformátování USA. A to přeformátování lze provést dvěma způsoby.
První způsob znamená, že všechny procesy v USA přejdou do více méně řiditelného rámce s přibližně stejnými kataklyzmaty, jaké probíhaly při likvidaci SSSR, což znamená, že občanská válka je nevyhnutelná, vnitřní sociální napětí je nevyhnutelné, řádění banditů je nevyhnutelné, ale znamená to jednu úroveň krveprolití, krvavosti budoucích událostí.
A tato úroveň, přestože vše bude u Američanů probíhat daleko tvrději, než tomu bylo u nás při pádu SSSR, je přece jen tou minimální úrovní krvavosti nadcházejících událostí.

 

Druhý scénář je daleko surovější a předpokládá, že USA bude nutné nechat sklouznout…
S výjimkou jaderné energetiky, okolo těchto elektráren budou utvořena ohniska, taková ohniska odporu podporovaná vzdušnou cestou. Takto tam budou vytvořena ohniska klidu s kruhovou obranou proti těm lidem, kteří budou brodit po USA jako šílený Max. Ponechají tedy tu lidskou masu, aby se mezi sebou vymlátila, ale to znamená zcela jinou úroveň nadcházejících událostí.

 

A jak při té první úrovni krvavosti nadcházejících událostí, tak i při té druhé horší úrovni jejich krvavosti musí být globální řízení připraveno na to, jak jednají lidé vždy, když pro ně začíná být těžké žít na nějakém území.
Jak se říká: „Ryba hledá, kde je to hlubší a člověk, kde je to lepší.“
U nás v devadesátých letech také značná část lidí odjela z Ruska, z SSSR tam, kde se žilo lépe.

 

Dovedete si představit, co se bude dít, začnou-li v USA probíhat kataklyzmata?
A bude to o dost horší, než tomu bylo při rozpadu SSSR. Mentalita Američanů se od té naší značně liší. My, ať už je nám jakkoliv těžko, tak to dokážeme přestát a bojujeme za svůj stát. My udržujeme infrastrukturu našeho státu.
Zatímco Američané mají v krvi něco jiného, jim nečiní problém přesunovat se tam, kde je výplata o pět dolarů vyšší, protože to je výhodnější. Oni nejsou spoutáni sociálními vztahy v té míře jako my. Naše společnost je tradiční.
Zatímco ta jejich společnost je už přece jen libertariánská. Jejich hlavní hodnoty jsou ty pederastické. Žádná výchova dětí a starost o přestárlé. A to, jak mají Američané ve zvyku vrhnout se tam, kde je život lepší, zářnější a sytější, bude znamenat velký nápor pro státy s nimi hraničící. Proto na to musí být ty státy připraveny.

Kanada je více na severu a reliéf krajiny jí umožňuje vytvořit určitý zátaras a navíc na sever se těch lidí zase tolik nevydá, takže bude možné díky přirozeným překážkám udržet ty, kteří se budou snažit zachránit před anarchií, bídou a hladem, který nastane v USA.

 

Jenže Mexiko se nachází ve zcela jiných podmínkách. Proto Trump nestaví tu zeď proti migrantům přicházejícím z Latinské Ameriky do USA, ale kvůli tomu, že až nastane tato krvavá anarchie v USA, a všichni, kteří budou hledat sytý a klidný život, začnou utíkat z USA, tak aby to Mexiko dokázalo ustát.
Jedná se o obrannou hranici, která se staví, aby je potom dokázalo zadržet Mexiko. A aby to Mexiko ustálo, musí být ekonomicky prosperujícím státem. Proto teď v Mexiku probíhá boj se zločineckými bandami a je tam rozvíjena ekonomika. Nu, jak se dá, neboť kádry řeší všechno. A mexické kádry nejsou zase tak moc akceschopné a také nejsou tak odolné jako ty kádry, které se našly v Rusku poté, kdy bylo rozvráceno.
Rusko to ustálo díky svým lidem. Mexiko tak stabilní není.


Proto je nutné ze všech sil Mexiko posilovat zvnějšku, aby to ustálo a vydrželo nápor těch lidem se pouze podobajícím masám z USA do Mexika. Neboť v první řadě se tam vrhnou právě jen ti, kteří se lidem jen podobají, vtrhnou tam bandy. Protože v Mexiku bude život lepší, tam bude dost tepla i jídla. Bude tam možné si nakrást a vyhodit si potom z kopýtka. To všechno bude nutné zadržet, proto se také staví ta zeď.

 

39:47

Další otázka je od Arťoma. V první polovině roku 2019 došlo už ke třem pokusům oranžových revolucí, v Česku, Moldavsku a Gruzii a všechny byly neúspěšné.
V Rusku již dlouhou dobu pozorujeme plánovité, systematické a soudě podle všeho plně kontrolované vypouštění páry, které anuluje výbušný potenciál majdanistů.
Jen na Ukrajině se ten majdan povedl a navíc byly jeho výsledky zafixovány volbami jak prezidentskými, tak i do Rady.
– S tím nesouhlasím.

Je jasné, že současná situace na Ukrajině je dost užitečná pro celý ruský svět, stejně jako očkování proti nějaké nemoci.
Je teď velice pohodlné ukazovat na Ukrajinu a ptát se: „Chcete to samé?“
Je však ruský národ, v sestavě Rusů, Ukrajinců, Bělorusů a dalších, připraven vzít si z této situace to správné ponaučení? ...Nezpůsobí toto očkování smrt?

(V.V.P.)
V žádném případě. Není to tak, že je velice pohodlné poukazovat na Ukrajinu a ptát se: „Chcete to samé?“ Mně se například vůbec nelíbí ty procesy, které probíhají na Ukrajině. Já soucítím s lidmi, kteří jsou nuceni takto přežívat. Na Donbasu ta válka už trvá déle než Velká vlastenecká válka. To je tím efektem nových válek.
Problém je v tom, že všechny události se rozvíjejí po spirále, a teď to směřuje k tomu, co jsme se učili v dějinách o třicetiletých, staletých válkách. Už došlo na tuto variantu, kdy neustále probíhají lokální bojové střety a lidé žijí a rodí své děti ve válce. To k tomu teď směřujeme.

 

A to vůbec není ten styl života, který bych komukoliv přál. Já si pro všechny lidi přeji mír, štěstí a klidné nebe nad hlavou, aby mohli žít v radosti se svými dětmi a se svými rodiči.
Vůbec tedy ne to, jak se to teď všechno vyvíjí.


To nivelizování majdanů teď probíhá všude za pomoci globálního řízení. Ty majdany se tedy nepovedly právě proto, že byly cíleně potlačovány.
Globální řízení právě teď žádnou velkou válku v Evropě nepotřebuje, a to z jednoho jednoduchého důvodu, že ji nemůže potřebovat ani Rusko.


Rusko je ten háček, ten hřebík, na kterém se drží celé světové uspořádání. Neustojí-li to Rusko, zhroutí se všechno, všechno se to sesype a globalisté to již nedokáží ustát.
A co se týká toho, zda to nebude…
– Jak to bylo v té otázce formulováno?
– Nezahyne vše kvůli tomu?
– Ne, ne kvůli čemu to vše zahyne, ta poslední věta.
– Je ruský národ připraven učinit si z toho ten správný závěr? Nezpůsobí toto očkování smrt?
– Ano, zda to nebude příčinou smrti.
Ne, nebude.

Je to tak, že ruský národ od počátku začal pracovat na své záchraně. A zatímco v devadesátých letech byl ten boj proti globálnímu diktátu, globální likvidaci Ruska spontánní a neměl oporu v teorii, tak dnes máme teorii, ve které je v strohé lexikální podobě vyjádřena Koncepce sociální bezpečnosti, jak je potřebné jednat a bránit se tomu agresivnímu vlivu prostředí, okolního světa na Rusko, a jak je nutné rozvíjet Rusko, aby se život v něm neustále zlepšoval a byl bezpečnější pro všechny obyvatele Ruska i celého světa. A to probíhá.


Dnes se již Koncepce sociální bezpečnosti šíří čím dál více a na jejím základě jsou budovány řídicí moduly. To je něco zcela jiného než ta nesystémová obrana z devadesátých let. V devadesátkách jsme teprve začali oslovovat lidi:
„Čtěte tlusté knihy, neboť vám to umožní se znalostí věci odrážet agresi, která je vedena proti Rusku. Tu agresi, kvůli které v Rusku umírají lidé.“

A právě to se stalo v Rusku zárukou toho... Ta konceptuální moc obyvatelstva se stala zárukou toho, že se u nás dostal do čela řízení gosudar, Vladimir Vladimirovič Putin.
Ukrajinské obyvatelstvo tu konceptuální moc nemá. Ať už s těmi lidmi jakkoliv soucítím, tak prostě nemají konceptuální moc.
Ten projekt ukrajinizace, který realizoval globální prediktor, a kterého se od poloviny devadesátých let, oj od poloviny 19. století strukturně chopil rakousko-uherský generální štáb, té ukrajinizace, měl bohužel velice silný vliv, velice silný. To proto na Ukrajině jednoduše není takové jádro, které by bylo nositelem konceptuální moci.

Ono velice těžce a pracně vyzrává v republikách na Donbasu, ať už se tomu vedení těchto republik snaží bránit, jak chce. A po vraždě Zacharčenka a příchodu Pušilina je to, co se děje v DLR jedním slovem hrozné.

Pušilin je agent SBU, který dělal všechno pro to, aby se Donbas zalil krví, aby tam mohli přijít ti banderovští zmetci a začali zabíjet lidi. A aby Pušilin mohl stanout v čele DLR zabili tak skvělého člověka, Zacharčenka, který spustil…

Ten jediný příklad velice zkušeného, správného použití Overtonova okna z pozice ruského vlastenectví se dá přisoudit jedině Zacharčenkovi!

To on spustil projekt Maloruska a ten se rozběhnul, neúprosně běží.

Věčná mu památka, Alexandrovi Vladimiroviči.

 

46:40

Ještě jedna otázka je tu od Vladimira. V minulém pořadu Otázka-odpověď z 29. července jste řekl, že místo manifestování je nutné psát kritické články na adresu úředníků a jejich činnosti. Jenže v poslední době velice často vidíme, že lidé, kteří přijdou s kritickým článkem nebo kritickou výtkou vůči nestydatě hrabivému úředníkovi, jsou potom trestně stíháni. Někdo si to odnese pokutou, jiný skončí ve vězení, i když jen na krátkou dobu.
(V.V.P.) Souhlasně kýve hlavou.
I to je ovšem nepříjemné…
– Tak by to být vůbec nemělo.
Co mají v takovém případě dělat?

(V.V.P.)
S ohledem na to je třeba mít na zřeteli, že psát se dá různým způsobem. U nás jsou zvyklí si myslet, že tisk, média jsou čtvrtou velmocí.
A vždyť se na ně podívejte, dozvíte se tam něco věcného?
...Všude se jen vybičovávají emoce, někdo proti někomu útočí, s někým se škorpí, ale žádná rozmluva k věci v médiích není, nebyla a ani nebude.
Dokud se lidé sami nechopí toho, aby v těch médiích udělali pořádek.

Co je pracovní náplní úředníka? ...Řízení!

To je něco zcela jiného než nějaká praktická činnost, ze které vznikají konkrétní výrobky a služby. Jedná se o skládačku národohospodářského mechanismu. Jestliže je vše poskládáno kvalitně, znamená to dobrý život pro všechny, kteří v tomto národohospodářském komplexu pracují.

 

Jestliže je to poskládáno špatně, přináší to lidem špatný život. Jenže toto negativum může konkrétnímu úředníkovi vynášet velmi dobré dividendy.

Co je tedy třeba udělat?... Musíte se zapojit do řízení.

Mluvilo se tu o psaní článků. A co by v nich mělo stát? ...Jak to napsat, a s jakou úrovní chápání?

 

Nesmíte přece s tím úředníkem vstupovat do konfrontace. Musíte odhalovat procesy řízení. Nemusíte odhalovat nějaká korporativní tajemství. Je zbytečné pronikat do těch jejich aparátních her.
Musíte psát o procesech řízení z pozice obecného chodu věcí, to ale musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. To absolutní většina našich úředníků netuší, absolutní většina našich úředníků!
Jsou mezi nimi jen jednotlivci, kteří alespoň něco vědí o řízení složitých sociálních supersystémů.

 

Všechno to kvalifikační navyšování gramotnosti v řízení jsou absolutní bludy.
Jedná se tam jen o rozkrádání rozpočtů, o nic víc. Je to zlodějna!

Já vždy lidem říkám, že jsme teď v situaci, kdy je záchrana tonoucích v rukou samotných tonoucích!
Jestliže vidíte, že procesy řízení ve vašem regionu neprobíhají tak, jak by měly, tak musíte odhalovat právě tyto procesy řízení!
Je zbytečné jít po tom, kdo konkrétně co rozkradl... Musíte popisovat PROCESY ŘÍZENÍ!

 

Ale to znamená zcela jinou úroveň teoretických znalostí! ...Až se v tomto pozvednete nad všechny tyto úředníky, až budete umět popisovat procesy řízení, tak vstoupíte do řízení těchto procesů, a potom nebude v podstatě existovat žádný podklad, na jehož základě by úředník mohl proti vám rozpoutat nějaké represe.
Ano, on vás bude nenávidět, ano, bude se snažit vám provádět nějaké špinavosti, ale nebude pro to mít žádný podklad.

Teď napíšete článek, ve kterém je to, to a to. Prý potřebujete faktologii.

A jak si potom tu faktologii zodpovíte?
Vždyť jakým způsobem pracují některé rádoby policejní orgány?

Přijdete k nim s oznámením o konkrétním zločinu:
„Řekněte nám ještě to, to a to.“

Tak to promiňte. To vy jste tu placeni za to, abyste si po podaném oznámení tohle všechno zjistili! Jestliže to všechno udělám za vás, tak k čemu jste nám potom vy? ...A navíc mě pak ještě obviníte z toho, že zasahuji do vašich pravomocí.“

To je to, na čem ti lidé vždy v podstatě pohoří. Musíte popisovat procesy z pozice obecného chodu věcí.
Ale abyste takto uměli popsat proces, konkrétní proces, musíte vědět, jak je realizováno řízení složitých sociálních supersystémů. A to vám bez teoretických znalostí nepůjde. Nic bez nich nedokážete. Buď budete nesmyslně skákat na majdanu a doufat, že si vás všimne gosudar a povede se mu váš problém vyřešit v ručním režimu...


A vy sami byste to udělat nemohli? ...Jak se zhroutil majdan?
Teď mám na mysli ten na Bolotném náměstí v roce 2012, v zimě na přelomu let 2011/2012.

Cožpak se zhroutil díky tomu, že Kurgiňan vyvedl lidi na antimajdan? ...Ne, vůbec ne.

 

Ano, Kurgiňan tam ty lidi shromáždil, což poskytlo obrázek, ale aby bylo možné toho obrázku využít, muselo tu fungovat akceschopné státní ŘÍZENÍ!
A tenkrát v té zimě 2011/2012 prakticky všichni udělali pukrle a odtáhli se od Putina. Všichni se lísali k Medveděvovi:

Ó náš veliký vládce, zruš volby a vládni nám: Jak dlouho budeš chtít nám vládni, caruj! ...My si za tebe se státem poradíme sami, a ty si caruj.“
To za to šli lidi „bojovat“ na majdan na Bolotném náměstí.

 

A proč nebyl úspěšný?
Protože systematická informační práce nabourávala jeden po druhém všechny informační moduly ještě v zárodku.
Vždy na každý jejich informační výpad následoval informační protiúder, který je nutil k dalšímu kroku. A když takto byli donuceni všechny své moduly, které měli v plánu použít v průběhu tří měsíců, vypotřebovat za jeden měsíc, tak pohořeli a museli z majdanu odtáhnout.
No a potom tomu ještě napomohl i ten obrázek, který zorganizoval Sergej Jervandovič se svým hnutím Podstata času, ten antimajdan.

A znovu opakuji, že když státní řízení antimajdan na Ukrajině nepotřebovalo, tak si ho také nikdo ani nepovšiml.
Aby nějaké masové shromáždění lidí bylo nějakým způsobem vůbec zaznamenáno a využito v řízení, musí pro to existovat zájem a možnosti daný obrázek využít. Možnosti Kurgiňana a dalších lidí vyvést lidi na antimajdan byly využity, tyto jejich možnosti shromáždit lidi byly využity akceschopným státním řízením.
I kdyby ty lidi na antimajdan nevyvedli, tak by se ten majdan stejně zhroutil, neboť jeho informační moduly byly zničeny.

A protože státní řízení mělo zájem na tom využít alternativní obrázek antimajdanu, tak ho také využilo. Prostě to zapracovali.
Vše přece vždy probíhá tím nejlepším možným způsobem s ohledem na reálnou mravnost a etiku všech účastníků daného procesu.
Je tu značná část lidí, která se domnívá, že vyjít na náměstí, zaskákat si tam a zakřičet si nějaká ta hesla, je reálné řízení. Tak to bylo využito s ohledem na antimajdan. Vy jste vyvedli lidi na náměstí, tak my také. Takže v tomto ohledu můžeme Sergeji Jervandoviči jen poděkovat.

 

A ten majdan se nezhroutil díky shromáždění na Poklonnoj gore, ale díky tomu, že se jim zhroutily všechny informační moduly a ty byly rozbity v informační práci s obyvatelstvem.

 

Neboť když majdan vyprodukoval informační modul, tak ho zase hned zformované vlastenecké společenství rozbilo, jeden po druhém, zas a znovu. Výsledkem bylo, že další lidé již na majdan nepřicházeli, na to Bolotné náměstí a naopak odtud lidé začali odcházet. Takže takto.

Znalosti znamenají moc! ...Berte tuto moc do svých rukou!

– To byla pro dnešek poslední otázka.

A opět jsme se dostali k tomu, jak je potřebné ovládat teorii, mít teoretické znalosti. Soudruh Stalin říkal, že bez teorie nám hrozí smrt. Jestliže si široké masy lidí neosvojí teoretické znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, tak stále zůstanou rukojmím těch, kteří budou řídit ve vlastním zištném zájmu v rámci zformované koncepce řízení.
Potom ale za vše zaplatíte vy sami. Ať už na majdanu budete či nebudete skákat…

Je tu takové statní řízení, které je připraveno lidi vyslyšet?

Tak v míře svých možností něco z toho vyřeší. A není-li tu takové státní řízení, které naslouchá lidem…
Podívejte se, je to jednoduché. Když byli horníci využiti, aby svrhli sovětskou moc a pomohli rozvrátit Sovětský svaz, tak se jim naslouchalo.
A když potom horníci neměli doslova co žrát, reálně, protože je pouze zneužili a odhodili, tak kdo jim tehdy naslouchal?

Zase jen ti, kteří je již jednou zneužili a odhodili. A ti se je pokusili opět využít. Nikdo tehdy neměl co do huby, ale část lidí přivezli, řekněme třeba do Moskvy, tam bouchali těmi svými helmami a nechali je sedět na kolejích.

A dosáhli tehdy něčeho? ...Ne.

Nadnárodní řízení sledovalo jiné cíle, takže je defaultem zasáhlo tak, že horníky nechali být a vrhli se zachraňovat své kapitály.
A horníci?
...Ty zneužili k tomu, aby zlikvidovali SSSR, a pokusili se je zneužít, aby znovu tu situaci vygradovali:
Už tak jsme jim nic neplatili, tak v tom budeme pokračovat…“


Stejně jako když v Paříži lidé protestovali proti tomu, aby tam zavedli rodiče jedna a dva. Milión lidí vyšel do ulic.
A koho to zajímá?
Nebo teď. Dostali do ulic nějakých tisíc hajzlíků, a možná ani tolik ne, protože není jasné kolik tam bylo zevlounů, kolik lidí od tisku… Ale halasně o tom informují úplně všechna média:
„To je událost!“
...Protože potřebují právě takový obrázek.


Pochopte to. Lidi vždy ženou do ulic pouze kvůli potřebnému obrázku a ten vždy využije ten, kdo k tomu má potřebné možnosti a také zájem na tom daný obrázek využít. Pokud globální či nějaké jiné řízení nemá zájem na tom daný obrázek využít, tak ať už na tu ulici vyjdete či ne, nikdo si vás ani nevšimne.

Musíte sami vstupovat do řízení, a to můžete udělat pouze tehdy, když víte jak na to. Řídit auto nemůžete, dokud nebudete mít alespoň obecnou představu, jak funguje a nenaučíte se pravidla silničního provozu. Pro státní řízení platí to samé.
Musíte si osvojit teorii řízení, abyste ubránili zájmy své i své rodiny.


Proto ještě jednou opakuji, pracujte na sobě. Učte se, osvojujte si teoretické znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, o řízení lidské společnosti. Vstupujte díky osvojeným znalostem do řízení.
Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní!

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.
Do příštích setkání!