Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 30.06.2019

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 30.06.2019

10.7.2019

 

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 30.06.2019.srt (68446)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 30.06.2019.txt (43878)
 

1. 00:34 Samit G20 v Osake. Význam formátu G20, G7 atď.
2. 06:34 Rozhovor Putina s Financial Times (celý rozhovor v ruštine s ang. titulkami: https://youtu.be/FbY0VpyjtuI ).
Putinom oznámený koniec epochy liberalizmu (slovenské titulky: https://youtu.be/UYQmF0wL0eU ).
3. 20:43 Je možná dohoda GP s ruskou ,,elitou“?
4. 40:49 O výstavbe jadrových elektrární v Maďarsku. Projekty Vyšehradskej štvorky, Medzimoria/Intermaris.
5. 45:20 Návrat hlasovacích práv Rusku v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy.
6. 55:10 Hrozí vojna medzi SŠA a Iránom?
7. 01:02:41 Znalosti a ich šírenie ako JEDINÝ spôsob na odvrátenie vojny. VEĽMI DÔRAZNÁ výzva na samoštúdium a čítanie kníh KSB a DVTR.

 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...30.06.2019.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:35

Včera skončil summit G20, takže se nás na něj lidi ptají. Prosí vás o
celkový komentář výsledků tohoto summitu a ptají se,
co vlastně ten formát G20 má plnit.

(V.V.P.)
Musíte si uvědomovat tu věc, že taková fóra jako G20, G7 neslouží k vytyčování řídících úkolů. Tam se žádná zásadní rozhodnutí ani koncepty nepřijímají.
Jde o zcela jiný formát práce. Všichni se v životě tak či onak někdy účastníme neformálních společenských setkání. Někdy se ve svém životě setkáváme s přáteli z různých důvodů jako jsou narozeniny, jiné významné události, nebo prostě jen tak.
A určitě víte, že žádné informace ani o našich nejlepších přátelích získané od stejně dobrých přátel, nebo telefonické rozhovory s nimi, nám nemůžou nahradit ta osobní setkání. Neboť tím osobním setkáním je udržována jakási jednotná egregoriální soudržnost, jakási informační pospolitost, jež eliminuje mnohé nesrovnalosti, které mohou určitým způsobem vznikat.

 

A takto fungují mnohé společenské akce, jako jsou například setkání lidí z Klubu amatérských písní. Ti lidé si organizují setkání v přírodě, postaví si stany, hrají na kytaru, zpívají ty své lyrické písně, neboť je spojuje jeden zájem, přestože politicky se mohou ve svých názorech zcela diametrálně rozcházet.
Jedni jsou pro bílý projekt v Rusku, druzí pro ten rudý, přesto společně rádi pobývají v přírodě, touží po duchovní jednotě, vyznávají vlastenectví a chtějí budovat jeden stát.


A teď si představte jinou situaci. Ve světě je mnoho států, přičemž některé z nich jsou předními ekonomikami světa a od jejich směřování, od jejich vzájemné součinnosti se odvíjí situace v celém světě.
A lídři těchto států, oficiální lídři, jejich zástupci, nejen ti různí takříkajíc intelektuální lídři, kteří se scházejí v jiných formátech jako je Bilderbergský klub, Římský klub, Výbor tří set a podobně... Těchto formátů existuje celkem hodně a G20 je jeden z nich, jen se týká bezprostředně státního řízení.

Takže ti lidé se setkají a začnou jednat o otázkách, které jsou všem společné. A teď si představte, jak vypadá projednávání nějaké konkrétní otázky.
Řekněme, že dva státy spolu jednají o otázce své vzájemné součinnosti, jenže od toho, jak tyto dva státy nastaví svou spolupráci, se odvíjí i jejich styky se třetími státy, a když ostatní mají možnost sledovat reakci politických lídrů těchto států, jejich formulace daných problémů a přístup k řešení vztahů jejich dvou států, zda se setkají či ne, jak budou reagovat, jestliže bude jejich schůzka zrušena…

Jako to bylo v minulém roce, kdy bylo podle mne to setkání G20 v Buenos Aires, že?
Tam se Putin s Trumpem nesetkali, ale všem bylo bez ohledu na to jasné, že to Trump měl o tu schůzku s Putinem zájem.
Tady se zase setkali. A na základě takovýchto drobných detailů vzniká celkové informační pole, které umožňuje státnímu řízení řídit své kroky tak, aby maximálně zohledňovalo to různorodé směřování ostatních států, a aby všechny ty různorodé kroky byly uváděny do souladu s hlavní, klíčovou oblastí řízení, s konceptuálním směřováním rozvoje světa.
To proto se konají tato setkání.


Víte, ti lidé z KSP, z Klubu amatérské písně si to organizují dobrovolně sami, pro ně je důležité se setkat, uvidět se, navázat kontakty, popovídat si.
A v tomto případě je účast těch lidí povinná. Je-li váš stát v G20, nemůžete odmítnout, musíte tam jet, jinak by váš stát na tom tratil.
V prvním případě jde o osobní zájem a zde už jde o povinnost zjistit, jak se vyvíjejí všechny ty vzájemné vztahy, když jsou lídři států soustředěni všichni na jednom místě.
Jedná se o velmi důležitý prvek řízení. Proto je zbytečné očekávat, že by právě tam byla přijímána nějaká zásadní řídicí rozhodnutí.

Tam probíhá korekce, vypilovávání samotného procesu globálního řízení.

 

6:35

A před tím, než odjel do japonské Ósaky, poskytnul Putin rozhovor Financial Times. No a všude, i u nás to prezentovali tak, že v tom rozhovoru Putin ohlásil konec epochy liberalismu, ještě před tím summitem G20. A Pavel ve své otázce, kterou podpořilo ještě 44 lidí, píše:
Co to bylo za signál a komu byl určen?
Jak bude zajištěna bezpečnost, aby nedošlo k hromadnému ničení infrastruktury?
K takovým haváriím jako byla ta na Sajano-Šušenské vodní elektrárně?

Vždyť liberálové ruce do klína nesloží.

(V.V.P.)
To samozřejmě liberálové neudělají, ale ta věc se má tak, že Financial Times patří mezi média na úrovni globálního významu. Jedná se tedy o médium, které dává do oběhu informace týkající se bezprostředně globálního řízení.
Liberalismus byl zaměřen na to, aby díky němu byly smeteny tradiční státy v západní Evropě, aby na tomto území díky přistěhovaleckému obyvatelstvu vznikly nové národy s novými jazyky v nových státech.
Jenže co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka.


A když začali vytvářet ten islámský, evropský islámský chalífát, tak se ukázalo, že ještě nebylo dořešeno hodně dalších problémů a to hlavní, nebyl dořešen problém přestavby Ruska.
Rusko se zachovalo jako subjekt globální politiky a pod řízením gosudara, prezidenta Putina vede samostatnou politiku a přes globální vnější politiku řeší i vnitřní úkoly.


Putinovi totiž mnozí vyčítají, že se málo stará o vnitřní politiku. Ve skutečnosti se jí zabývá hodně. Je přece nutné si uvědomovat, že nevyřeší-li se vnější úkoly na úrovni globálního významu, jestliže Rusko nezíská určité postavení ve světě s ohledem na řízení různých těch nadnárodních procesů, tak nemohou být vyřešeny ani vnitřní úkoly.
To právě nastavení těchto procesů umožňuje prostřednictvím globálního řízení a různých státních „elit“ řešit i vnitřní úkoly u nás v Rusku.


Například tu máme obrovský problém s vývozem dřeva do Číny. Ale málokdo ví, že ty korupčníky provozující tento nezákonný masový vývoz dřeva do Číny, odsuzují k trestu smrti zastřelením v Číně.
U nás se trestní stíhání těchto zločinců teprve rozbíhá. Teprve se rozbíhá práce státu i v této oblasti řízení, upravuje se práce státu i v této oblasti.
A v Číně také v míře svých možností tuto otázku řeší svým zákonodárstvím. Protože jinak by nás korupčníci operující jak na naší, tak i na jejich straně ze své úrovně dávno připravili o naše lesy, neboť je kácejí skutečně bezohledně. Našim korupčníkům vůbec na Rusku nezáleží. Oni jsou připraveni stejně jako ti čínští zanechat za sebou v Rusku mrtvou zem, neboť si myslí:
„Na tomhle si nakradu, uteču do Evropy, tam si koupím domeček na Riviéře a budu si žít jako v bavlnce.“


Avšak Evropu je nutné přebudovat.
Evropa měla být smetena prostřednictvím liberalismu, který je také nositelem multikulturalismu.
Jenže Rusko zůstalo celé a je stále subjektem řízení. To znamená, že aby i nadále měli dost sil bojovat proti Rusku, musí se globalisté a protiruské státní elity postarat o zachování západní Evropy, pokud možno co nejvíce v té podobě, v jaké dosud existuje.


Proto je teď ten mechanismus likvidace kulturní identity národů a národních států zformovaný v Evropě nepřijatelný jak pro Rusko, tak i pro globalisty, kteří jsou nyní nuceni od něj ustupovat. Oni jsou nuceni brzdit to, co vlastníma rukama spustili a říkat:
Musíme se maximálně vynasnažit ty západní státy ponechat v té podobě, v jaké je ještě dokážeme zachovat do doby, než bude zlikvidováno Rusko a rozčleněno na státečky bez suverenity. Potom teprve bude možné dokončit to přeformátování Evropy.

A kdy bude moci být Rusko rozčleněno a přeformátováno na tyto státečky bez suverenity?

Teprve tehdy, až vyřeší úkol stability, zajištění stability řízení v celém světě, až odvrátí svět od globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy, protože to může udělat pouze Rusko, udělat to může pouze Putin.


To on je v tomto ohledu tou ikonou záchranného hnutí celé planety, tedy přesněji směřování celé planety ke své záchraně, zamezujícího její sebelikvidaci.

A kdo z evropských lídrů tedy má na to, aby mohl ohlásit, že epocha liberalismu dospěla ke svému konci? ...Je přece potřebná ta stabilizace. ...Nikdo.
Pouze Rusko, které si zachovává své tradiční hodnoty a zdá se být všem tou záštitou stability s ohledem na zachování kulturní identity všech národů na planetě Zemi.


Tak samozřejmě Putinovi tu možnost poskytli, aby přes Financial Times ten úkol vytyčil.
Evropa si má zachovat svou kulturní identitu a své národní státy. A jestliže jsou s tím státní „elity“ evropských států srozuměny, tak musí podle příkladu Maďarska normalizovat své vztahy s Ruskem.
Jestliže s tím srozuměny nejsou a přejí si, aby je smetl cizojazyčný dav složený z cizích ras, cizích kultur a cizích plemen, který se nahrne do Evropy, a který už ji dost silně zaplavil...
– Neboť Evropa se ještě do určité míry stabilizovat dá a může provést svou kulturní renesanci. –
Tak ať se tím vším nechají smést.
...Ať si tedy vyberou.
Samozřejmě, že liberálové ve světě, kromě těch v Rusku, kromě těch v Rusku, tu ideu zachování kulturní identity nepřijmou.

Proč? ...Protože to jsou pederasti.

Jim nestačí vzdát se jen své kulturní národní identity, ale i své biologické podstaty.

 

Bůh stvořil lidi jako muže a ženy a oni už si vymysleli 54 dalších pohlaví. Oni potřebují z lidí vymýtit jejich lidskou podstatu.

Vždyť co se teď třeba stalo na tom Krymu?!

(Divadelní vystoupení režírované studentem Serebrennikova) Přitom ten člověk (Serebrennikov) už byl ve vyšetřovací vazbě, protože ukradl 200 miliónů a oni mu dali volnou ruku:
„Dělej si co chceš, dál likviduj Rusko…“, a pustili ho na svobodu.

A co ten travič?

Klidně si tráví lidi a soudce na to: „Tento travič není pro společnost nebezpečný. A vy policisté jste nepostupovali správně. Jak si můžete dovolit zatýkat takového dobrého člověka? Vždyť jen tráví lidi?!“
Ten soudce by mu ještě nechal natáhnout červený kobereček a osobně mu ho v předklonu vylízal.

 

Tak to byl další z počinů orgánů činných v trestním řízení, které teď zase mimochodem přehlížejí, že na Krymu došlo k porušení ruské právní úpravy, neboť mezi dětmi je propaganda homosexuality zakázána (to divadelní vystoupení). A v podstatě by se to vůbec nikde propagovat nemělo.
A člověka, který prokázal, jak nenávidí Rusko, který kradl peníze, soudce pustil na svobodu, aby i nadále ničil Rusko, budoucnost Ruska.


A co ten případ Viktora Alexejeviče Jefimova?
Tam jde o zcela vymyšlené obvinění, dokonce i v průběhu soudu měli problémy vymyslet:
Co mu vlastně přišijeme? Běžte si to ještě promyslet, jak přesně to obvinění zformulujete…“
Zase jste to zpackali. Běžte vymyslet ještě něco jiného.“
A už déle než půl roku sedí ten člověk bezdůvodně ve vyšetřovací vazbě, jen tak, protože došlo ke zločinnému spolčení prokurátora, vyšetřovatele a soudce s cílem diskreditace trestněprávního systému Ruska, aby donutili lidi podporující Koncepci sociální bezpečnosti účastnit se protiruského, protistátního majdanu, aby se účastnili státního převratu.


Jenže nepochopili jednoduchou věc, že lidé podporující Koncepci sociální bezpečnosti nemohou takto jít proti státu, už z podstaty věci, a že na ty jejich mítinky nepřijdou, že se nebudou účastnit likvidace vlastního státu.
Existují jiné způsoby obrany Viktora Alexejeviče a my tyto zákonné způsoby využíváme.

A ještě jednou opakuji, že to naplňuje všechny znaky koordinovaného zločinného spolčení složeného z vyšetřovatele, prokurátora a soudce, kteří diskreditují ruský trestněprávní systém ruského státu. ...A to je vlastizrada! ...A kam dalo oči FSB?
To je k té otázce vzdorování liberálů.


S ohledem na Viktora Alexejeviče se jedná o tento boj liberálů, o zvůli, které se dopouštějí. V daném případě budou všechny pokusy liberálů vystoupit proti Putinovi potlačovány z vnějšku prostřednictvím globálního řízení a státních elit, které mají vliv na naše liberální kruhy, aby nedošlo k žádným haváriím jako na Sajano-Šušenské vodní elektrárně.
Situace se změnila.
A ti naši debilové, ti „liberasti“ v Rusku stále nechápou, že podřezávají větev, na které sedí celé lidstvo planety Země.


Co myslíte, odpustí jim to ti, ani nemluvím o globalistech, ale o americké státní elitě, když tu větev nakonec přelomí?

Američané si myslí, že jsou tak daleko, že se jich to nedotkne. Jenže ten problém spočívá v tom, že ten liberalismus už i samotné USA dovedl na pokraj katastrofy.
Tam liberální fašismus přímo vzkvétá.
...LGBT společenství tam všem nezastřeně diktuje své podmínky.
Toho sexuálního harašení tam už všichni mají plné zuby:

Nu kdysi před padesáti lety se toho dopustil. Sice si přesně nepamatuji čeho vlastně, ale zavřete ho, protože já to požaduji. A já jsem žena a on muž!“
– Podíval se na mě, jak neměl.
– Ano.
Já si pamatuji, že se jeden díval nějakých 7,5 vteřiny nebo 15 vteřin, a to už znamená, že se provinil.
A viděl ji vůbec, nebo se právě díval někam úplně jinam?


A proto se teď jedná o globální vytyčení úkolu pro všechny „elity“ světa:
Chcete přežít? ...Chcete si zachovat své státy? Tak jděte liberalismu po krku a obzvláště jděte po krku liberalismu uvnitř Ruska. Zmáčkněte všechny podpindosníky a další korupčníky, kteří likvidují Rusko v zájmu svých páníčků, v zájmu řezaných papírků, které tady kradou a ničí přitom životní prostředí Ruska a Rusů.“

 

20:43

Mimochodem v souvislosti s tím tu mám otázku od Sergeje. V jednom z minulých pořadů
jste přímo řekl, že naše „elita“ dala Putinovi své ultimátum.
– Ano. Už druhé.
Mám otázku, připouští vznesení toho ultimáta také globální prediktor?
A konkrétně jste řekl, že na Přímé lince s prezidentem nezazněly žádné otázky k penzijní reformě. A co by se tím změnilo? Putin by také začal vysvětlovat, že je nezbytná. Dělá to na mne dojem, že globální prediktor poskytnul Putinovi čas na pozvednutí Ruska po devadesátkách, a teď ho likviduje. Otázka: Naše „elity“ našly společný jazyk s globálním prediktorem a s jeho podporou teď donutili Putina provést penzijní reformu. Ten čtyřdenní pracovní týden od Medvěděva k tomu také patří. Přičemž se má týkat celé společnosti kromě Ruska, jak píše Sergej.
Možná bylo cílem tak dlouhého pobytu Si Ťin-pchinga v Rusku vyslechnout si postoj našich elit s ohledem na světové uspořádání, ale již bez Putina?

(V.V.P.)
Nikoho ve světě nezajímá, jaké má ruská „elita“ plány rozvoje, protože ani žádné „ruské elity“ jako takové neexistují. Je tu jen sebranka, kterou cílevědomě již od sovětských dob protlačovali k řízení. Jedná se o čistě marginální sebranku nenávidějící Rusko, pro kterou je příkazem vůle bílého sáhiba ze zahraničí. Jakéhokoliv.
Někdo ho má v Londýně, pro někoho slunce vychází ve Washingtonu, a pro někoho to slunce vychází třeba i v Itálii, nebo někde ve Španělsku či v Portugalsku. Proto se nikdo s našimi „elitami“ na ničem domlouvat nebude.


Aby naše „elity“ dokázaly navázat kontakt s globálním prediktorem, musely by napřed mít nějaké ponětí o tom, co to je globální prediktor, jak realizuje své řízení, a jak je možné s ním navázat kontakt.
A oni o tom žádné ponětí nemají, vůbec nemají představu, oč jde. Někteří z nich to tuší, a pokouší se o to přes různé společenské mechanismy. Víme o takových případech, kdy bylo založeno společenskopolitické hnutí, které se pokouší o kontakt s globálním řízením. Ale nic jiného než úsměv tyto jejich pokusy nevyvolávají.


Říkáte jim: „Lidi, tady máte teorii, nastudujte si to a hned všechno pochopíte.“ ...Ale to se jim nechce. A navíc ta ruská „elita“ skládající se z marginální verbeže v podstatě ani není schopná se to naučit. Nikdo ji nepotřebuje. Ta dokáže pochopit jen metodu cukru a biče.
Cukr je pro ně ta možnost krást v Rusku nechávaje za sebou mrtvou zem a bič, když jim někdo řekne:
Tohle dělat nebudeš!“ Stejně jako Děripaskovi.
Dostal okovanou botou do obličeje a byl štěstím bez sebe, že ho kopnul sám páníček. Tak tomuhle rozumí.

A nehledě na to, že jako mouchy chcípají v Londýně, zůstává jejich snem nakrást si peníze v Rusku a utéci do Londýna.
A že jim tam páníček zakroutí krkem?
...Nu, co se dá dělat. Je to páníček! Je to přece páníček! Takže nemůže jít o žádnou dohodu s naší „elitou“, oni totiž…


Víte, občas člověku nezbývá než jednat s nějakými těmi šváby. Proč by měl globální prediktor, nebo západní „elity“, brát ohled na názor nějakých svých… Nu, jak je pojmenovat? ......voříšků na vodítku, které mají pod palcem?
Ruské „elity“, ty rossionské „elity“… Ty se v žádném smyslu prostě elitami nazývat nedají.

 

Takže k tomu Putinovi a té..., no penzijní reformě.
Putin ve všech případech maximálně přesně odpovídá na otázku. Je nutné ho umět poslouchat, a správně to dokážete pouze tehdy, když víte, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Potom Putinovi lehce porozumíte, o čem to mluví. Ale lidé, kteří o řízení nemají ani ponětí:
Co to opět říkal? Zase to samé. Vůbec nic.“
Přitom Putin se vyjadřuje velice přesně. On jasně řekl:
„Penzijní reformu potřebujeme z důvodu toho, toho a toho.“ Mluvil přímo o tom, jaké síly jsou v tom zaangažovány, jaké ty síly sledují zájmy, a jaké to bude mít pro Rusko následky, pokud se jim nevyhoví. On na každou otázku odpovídá takto přímo. Jen ho musíte umět poslouchat.

 

Jen si to vezměte, mluvili jsme o liberalismu. Proč došlo na otevřené ultimátum?

Protože liberálové uvnitř státu pocítili vlastní slabost. Zmáčkli je a řekli jim:
Koukejte Putinovi dát ultimátum!“ A oni se všichni sešli na té snídani u Grefa a prohlásili:
My uděláme všechno pro to, abychom sesypali stát pod rouškou plnění národních projektů, které Putin naplánoval na obnovu státu.“ ...Všichni.

Co jim řekl Putin? ...„Pokud si s tím nedokážete poradit, budete muset odejít.“


A oni na to: ...„My neodejdeme, ale uděláme všechno pro to, abychom tě diskreditovali a prostřednictvím tvých národních projektů zničili stát, zlikvidovali ho.“ Všichni, sto procent těch, co vystupovali v souvislosti s národními projekty, přesně tohle prohlásili. Žádný jiný postoj nikdo nezaujal. Všichni se v tom jednohlasně shodli.
Je nutné diskreditovat Putina a zlikvidovat Rusko prostřednictvím… Tedy přesněji ne jejich prostřednictvím ale tím, že ty národní projekty budou plnit tak, aby to vedlo k likvidaci státu, jenže v tom projevili svou slabost.

A zpětnou facku už dostali, ti, kteří se tam ozvali na té snídani. Putinovi umožnili, aby jim přes Financial Times řekl, jak skončí. Ale likvidovat tu chamraď, která se tam sešla na té snídani Sberbanky, nebude Putin, likvidovat je budou jejich vlastní páníčkové, kteří jim řekli, aby takto vystoupili.
Protože tenkrát to od nich chtěli, jenže teď místo aby si to zodpověděli sami, raději rozmáčknou třeba Kudrina nebo Siluanova.


A musíte si uvědomovat, jak silnému odporu Putin čelí. Takže běžela ta, no… přímá linka. Guvernér Krasnojarského kraje Uss schválně odjel do jiného mikrorajónu, aby Putina při té Přímé lince podvedl, při tom přímém přenosu, při kterém, znovu opakuji, se organizátoři všemožně vynasnažili, aby Putin měl co nejméně času odpovídat na otázky.
Ze čtyř hodin to zkrouhli na minimum, a ještě se snažili cenzurovat všechny otázky. Kdyby sám Putin nečetl ty esemesky… Ponechali mu toto okno a Putin ho plně využil.


Takže přijede Uss a lidé si mu stěžují:
Postavili nám tu mikrorajón, ve kterém nejsou žádné školky, poliklinika ani obchody.“ Prostě vůbec nic, protože všechno zmanipulovali a místo toho tam staví další domy. Lidem tvrdili, že tam všechno bude a ti potom fakticky zjistili, že tam nic z toho nebude. Nemůže být, protože všechno místo zastavěli. Ty lidi tam naženou jako do ohrady, a jak tam budou žít, nikoho nezajímá:
Hlavně abychom na tom podvodu nadělali co nejvíc prachů. Prostě postavíme ty domy a než na to ti lidé přijdou, tak bude pozdě. Všechno stačíme rozprodat, a jak tam budou žít, už není naše starost.“

Lidé se kvůli tomu obrátili na Putina. Guvernér Uss vědomě odjel do jiného mikrorajónu a řekl: „Ne, všechno je v pořádku. Máme tu volné místo a všechno to tu postavíme.“ Vědomě se dopustil podvodu. Lidé si pomysleli:
„Co to jako má být? Možná podvedli samotného Usse. My jsme připraveni setkat se ještě jednou a probrat to.“
A Uss? „Ať se jde ta lůza bodnout. Ještě se jí budu zodpovídat…“
A proč to udělal?
...Přece mu muselo být jasné, že na takový podvod se přijde okamžitě. Jenže úkolem Usse jako představitele majdanového společenství je naštvat lidi a dostat je do ulic, aby mohl být proveden státní převrat. A tak vyvolává tu nenávist.


Někdo si asociuje Putina s Ussem, takže se ta nenávist k Ussovi přenáší na Putina.
A na druhé straně Uss dává najevo:
Putin s námi nic nezmůže, budeme si dělat, co budeme chtít a vy, dobytkové, budete skákat tak, jak my vám řekneme!“
Protože ten majdan už běží, je v aktivní fázi, a ti nejtupější, takoví jako Uss, si myslí, že všechny ty akce na diskreditaci státní moci je potřebné realizovat v plánovaném režimu.

 

To právě kvůli tomu došlo na to předem plánované, účelové a nezákonné zadržení a zatčení Golunova a provedeno bylo sadisticky. Vybrali si na to absolutní zmetky, kterým řekli:
Je třeba ho pořádně zmáčknout, máte volnou ruku.“
A tak ho přišli zadržet, absolutně bezprávně zatknout, protože se jedná o tupé mizery. Myslím tím ty, kteří ho bezprostředně zatýkali. A ti generálové, kteří to plánovali, měli předem daný harmonogram, že v době konání Petrohradského ekonomického fóra, je potřeba provést to zatčení Golunova, a tak se na to připravili, a potom k němu dali pokyn:

Má to být právě v této době, tak to také uděláme.“ ...Oni potřebují zdiskreditovat stát. Potřebují rozvrátit fungování státu.

A Uss zcela cílevědomě, opakuji, že zcela cílevědomě a úmyslně, zapracoval na tomto rozvratu státního řízení Ruska,
aby mohl být realizován státní převrat s následným rozpoutáním občanské války na celém ruském území. On tím vlastně dal najevo, že je aktivním účastníkem státního převratu, tímto svým chováním.
Dále.

Je nutné nějak to těmto pomatencům vysvětlit. No a jedním z takových vypatlanců, absolutních všiváků, kteří nenávidí Rusko do hloubi své duše… Je třeba říci, že všichni, kteří se účastní toho státního převratu, Rusko nenávidí, smrtelně ho nenávidí. Ti uléhají a usínají jen s jednou myšlenkou, jak co nejefektivněji zlikvidovat Rusko a co nejvíce ruských lidí.
S touto myšlenkou žije Nabiullinová, ten… jak jen se jmenuje, Bože… Prostě všichni jsou stejní: Kudrin, Golikova, Orješkin, Siluanov.

Proč? ...Protože páníček je nespokojený. Jim byl ruský národ zcela lhostejný, dokud jim páníček neřekl: ...Je třeba dusit ruský národ. Proč a jak není důležité.“


Oni nechápou, že až národ povstane, tak oni budou první, kdo si to odnese. To oni budou v první řadě na tapetě, stejně jako ta „elita“ Ruského impéria:
Proč se ten dobytek pozvedl a začal zabíjet právě nás, takové skvělé lidi? A my, co jsme se stačili zachránit, teď sedíme v Paříži a přemýšlíme, čím jsme si to zasloužili. Přece jsme se k tomu dobytku chovali, jak náleží. Když páníček řekl, tak jsme lidi zabíjeli, likvidovali je, jejich lidskou důstojnost jim odpírali.“

A teď všichni, co se sešli na tom pohoštění Sberbanky, probírali úplně to stejné:

Vždyť je to bydlo, které nemůže mít žádnou lidskou důstojnost a ta „Raška“ (Rusko pohrdavě) musí přestat existovat.“
Přitom to samozřejmě vyjadřovali v opačném smyslu, všechno to vyjadřovali pomocí opačného smyslu.

Stejně jako v matematice, kde lze dokazovat přímo nebo nepřímo. V řízení platí to samé. Můžete mluvit pro něco, ale takovým způsobem, že je jasné, že to tak vůbec nemyslíte. Oni Rusko hodlají zničit. A teď lidi burcují tím, že je dusí a likvidují, a předpokládají, že sami to dokážou přestát, půjde-li vše podle jejich plánu.
Tedy přesněji, podle toho co jim naplánovali, aby to zrealizovali, ten státní převrat a občanskou válku.
Oni si myslí, že stačí někam utéci na svých byznys letadlech?

Nechápou, že ten páníček, který jim uložil, aby dusili ruský národ, je potom všechny, Nabiullinovou, Kudrina i Siluanova předhodí jako kus masa smečce psů, aby je dav roztrhal na kusy.

Ten dav bude potřeba něčím uspokojit, takže všechny ty mediálně známé osoby a část těch místních bude nutné předhodit davu na roztrhání. To je skalní pravidlo všech státních převratů. Na Ukrajině je teď permanentní, a po každých volbách hned následuje moře sebevražd. Jenže to těm našich liberastům vůbec nenapomáhá k vystřízlivění, ti vůbec nechápou realitu života.

Na G20 se konala schůzka Trumpa s Putinem a kdo byl mezi přítomnými? ...Siluanov.

Jeden z nejzuřivějších podpindosníků, který je...
Siluanov je Trumpovým osobním nepřítelem, protože je sám slouha a podpindosník, je to slouha státní elity USA.


A proč tam tedy byl Siluanov společně s Putinem?

Aby Trump mohl říci Siluanovi do očí:
Ty si myslíš, že tě tví páníčkové zachrání? Já je přidusím, už teď je dusím. Jestli chceš přežít, tak pusťte z hlavy ten majdan a státní převrat v Rusku. My ho teď vůbec nemůžeme potřebovat, celý svět ho nemůže potřebovat, protože to na Rusku jako na hřebíku teď visí veškerá civilizace na planetě Zemi. Proto vy, liberasti, sklapněte a dělejte to, co vám řekne Putin!“

 

Trump a globální prediktor umožní Putinovi, aby vykopnul takové jako je Uss, Siluanov, Kudrin a další podobná havěť. A Siluanov už měl dávno sedět vedle Uljukajeva za všechny své zločiny vůči Rusku. Siluanov už ohlásil, že hodlají prudce snížit životní úroveň občanů Ruska:
My už jsme to všechno naplánovali a na podzim tak udeříme, že to ekonomika nevydrží.“
On už naplánoval, jak zvýšit ceny a snížit mzdy. Už to všechno ohlásil.
Proto právě tohoto zmetka Trump osobně poučil a řekl mu: „Jen to zkuste! A mějte na paměti, že se tak vzpříčíte samotnému globálnímu řízení a v mé osobě budete také čelit státnímu systému USA.“

Protože to Trump se potřebuje zbavit ničím nekrytých dolarů. To on potřebuje devalvovat měnu, aby zachránil ekonomiku USA.
A u nás už tak ekonomika ztrácí dech kvůli nedostatku peněz (v oběhu). Kdybychom ještě navíc devalvovali, tak ji udusíme úplně.
Tam ztrácí dech kvůli přebytku peněz a u nás zase kvůli jejich nedostatku. A Siluanov místo toho, aby zajistil normální fungování ekonomiky, prohlašuje, že ji hodlají na podzim s konečnou platností dorazit.


Lidé se vrátí z dovolených a my je přivítáme zvýšením cen na benzín, na potraviny i všechno ostatní zboží.“ ...Oni potřebují za každou cenu…
Liberasti potřebují provést státní převrat a rozpoutat občanskou válku.


To právě proto tomu Serebrennikovi a Gogolcentru umožňují vést tu jeho propagandu homosexuality mezi dětmi, jak to bylo provedeno na Krymu.


Takže tomu vzdorování ruských, rossionských liberastů bude v první řadě čelit nadnárodní, globální řízení. Nástroj k tomu má, je jím generální prokuratura. A ten prokurátor, který to nepochopí…
Nu, to spraví čistka ve vlastních řadách. Čeká to všechny ty liberasty (LIBErál+pedeRAST).

 

40:50

Další otázka je od Pavla. Rosatom má v Maďarsku stavět jaderné elektrárny a je tu i odkaz na článek. Vy jste ale dříve říkal, že globální prediktor zbavuje Evropu takových nebezpečných objektů, aby nové obyvatelstvo nezpůsobilo katastrofu.
Co tu tedy nesedí? ...Nebo už je Maďarsko natolik suverénní?

(V.V.P.)
Ne, ani nemůže být natolik suverénní. Maďarsko může být jen zachováno jako národní stát ve spojenectví s jinými státy a žádná nesrovnalost v tom není.
Buď ten člověk neposlouchal dobře, nebo nás nesleduje pravidelně. Vždyť o projektu, kterým je Visegrádská čtyřka, mluvím často a již delší dobu. A mluvil jsem o něm i tehdy, kdy všichni měli za to, že tento projekt je už dávno pasé, že není životaschopný, že je k ničemu…


A teď už o tom projektu Mezimoří, Intermarium a přesněji Intermaris mluví kde kdo. A najednou se vyjasňuje, že státy od severu: Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, a ještě jsem zapomněl na Rakousko, že se najednou budou znovu spojovat do jednoho státu od jednoho moře ke druhému, tedy Intermaris. Maris je latinsky moře v množném čísle.
Že se spojí a vytvoří jednotné území, které je teď posilováno.


O pražském centru, o okultním centru světového židovstva jsem už také nejednou mluvil. Takže tento nový státní územní útvar musí mít plnou infrastrukturní vnitřní stabilitu a to znamená také potřebné množství elektrické energie.
No a jedním ze stávajících způsobů zajišťování elektrické energie jsou jaderné elektrárny, funkčním zdrojem. Proto jsou také v západní Evropě, kde má být zóna evropského islámského chalífátu tyto elektrárny zavírány a to dokonce i ty, jejichž životnost ještě neskončila, zatímco na území Mezimoří, Intermaris, jehož základ tvoří Visegrádská čtyřka, se naopak tohle všechno plánovaně rozvíjí.

A maďarské státní vedení si to prostě včas uvědomilo a začalo pracovat s ohledem na své národní zájmy v tomto novém mezistátním svazku, to je všechno.
Oni si uvědomují výhodu včasného zaujetí vedoucího postavení při budování toho nového mezistátního svazku, jež má být ve své podstatě obnovením Rakouska-Uherska, které na začátku 20. století rozebrali a teď ho znovu hodlají poskládat.


Takové procesy s impérii probíhají. Sovětský svaz měl být také rozebrán a znovu poskládán, jenže to proběhlo zcela jinak, než mělo nadnárodní řízení v plánu.
A rozebrání a složení USA je v plánu provést ve variantě, podle které měl být rozebrán a znovu poskládán SSSR.

Sovětský svaz měli začít znovu skládat dohromady už v roce 1996, jenže Gennadij Andrejevič (Zjuganov), oportunista, dostal strach z odpovědnosti. Tady máte tu roli osobnosti v dějinách, takže Rusko tak získalo další šanci ke svému obrození.

 

45:21

Další otázka se týká toho takzvaného návratu Ruska do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, jeho hlasovacích práv. Proti byli někteří představitelé Velké Británie, Polska, Švédska, jednohlasně proti, jak píše Denis s „proti“ v uvozovkách, byli představitelé Gruzie, Lotyšska, Litvy, Ukrajiny a Estonska.
– Tedy států, které v podstatě neexistovaly, neexistují a nebudou existovat.
Poté některé státy podle slov ukrajinských představitelů chtěly vystoupit z tohoto Shromáždění. Mělo se jednat o Polsko, Litvu, Lotyšsko, Slovensko, Estonsko, Gruzii a o samotnou Ukrajinu.
Co znamená návrat Ruska do Parlamentního shromáždění RE a samotné to hlasování?
V těch státech, které hlasovaly proti, zůstanou rusofobní režimy pod diktátem Británie nebo nebudou vyvedeny zpod diktátu USA?


(V.V.P.)
Ty státy, které hlasovaly proti, nejsou v žádném případě státy, prostě vůbec ne. Jedná se jen o geopolitické body, které jsou pod strukturním nadnárodním řízením.
Při rozpadu SSSR sovětské vedení v čele s Gorbačovem strukturně předalo řízení těchto území Spojeným státům.
A stejným způsobem dojde k obnově řízení Ruska na těchto územích.
Jedná se o geopolitické body, geostrategické body, jejichž ovládání umožňuje řešit určité úkoly v daném regionu.

Nic, co by se podobalo státu, nepředstavují. Oni si nedokážou silami svého obyvatelstva zajistit žádné priority. A to ani nemluvím o třech nejvyšších prioritách, o kompetencích spadajících do tří nejvyšších priorit zobecněných prostředků řízení.
Oni si nedokážou zajistit dokonce ani kompetence spadající do tří nejnižších priorit zobecněných prostředků řízení, mohou se pouze stát prvky jednotného státního mechanismu, státního subjektu.

 

Dokud existoval SSSR/Rusko a vztah k obyvatelstvu těchto území byl lidský, tak se tato území rozvíjela. Měli tam svůj průmysl, své vysoké školy, rozvíjela se jejich kultura, spisovatelé a to všechno.
USA je ukradené, co se stane s těmito národy a tam teď vládne multikulturalismus.

Vždyť co bylo předmětem protestů těch gruzínských protestujících?

Vyšli do ulic s cílem přijít o svou kulturní identitu. Oni se stydí za to, že jsou Gruzíny, přestože nahlas prohlašují, jak moc jsou pro Gruzii.


Víte, v čem spočívá ten paradox?
Že všichni nacionalisté bojují o ztrátu…
...Ve své podstatě bojují o ztrátu své kulturní identity.

Jací jsou to nacionalisté, když mají v úmyslu převzít ty evropské multikulturalistické hodnoty?

Oni vystupují proti tradiční rodině, proti tradiční gruzínské společnosti, proti Gruzínské pravoslavné církvi.

Vždyť ta provokace byla dopředu plánovaná. Vždyť už tři roky žádali, aby se to Meziparlamentní shromáždění pravoslaví konalo u nich, protože se na to ty tři roky připravovali.

Jak dlouho seděl ten Gavrilov v tom křesle? ...15 minut?
A za tu chvilku se shromáždili tisíce lidí s připraveným plakáty?

A on si přece jen sedl... Vždyť se podívejte na to video. Nejenže tam, kam mu ukazovali, dokonce tam byla cedulka s jeho jménem. Kam ho usadili, tam si sednul, podle cedulky a najednou to všechny strašně rozhořčilo.
A za 15 minut bylo tisíce protestujících lidí hned na náměstích.


A za co vystupovali pod těmi vlajkami LGBT, pod vlajkami EU, pod žlutomodrými vlajkami samostijnoj“ Ukrajiny? ...Oni také sní o tom, aby tam měli 54 pohlaví.

A kdo vás bude živit? ...Protože takovým se pracovat nechce.


To Rusko má zájem na zachování všech národů, zatímco západní kultury jsou velkým tavicím kotlem, kde mají všichni přijít o svou kulturní identitu. Evropské národy jsou odsouzeny k tomu, aby tam byly vytvořeny nové národy s novými jazyky v nových státech.


A takoví se tam ženou, to je totiž to, co by rádi. Oni se stydí být Gruzíny a přitom se prezentují jako gruzínští nacionalisté, to je taková pitomost, že... Promiňte, trochu jsem odbočil.
– Ten návrat Ruska do toho Shromáždění.
– Ach, ano. I když to odbočení k tématu LGBT přece jen není náhodné.


Rusko tam vrátili s podmínkou, že v Rusku budou chráněna práva všech LGBT společenství, těch pederastů, kteří sní o likvidaci Ruska a vůbec všech národů žijících na jeho území, o zničení jejich kulturní identity, hlavně aby si lidé zvolili nějakou svou novou identitu z těch 54 nových pohlaví.
Podstata té věci je taková, že když Rusko nebylo v tom jejich Shromáždění, ukázalo se, že Evropa nemá žádné efektivní vlivové páky, ty strukturní, na politické kroky Ruska.
Protože ti poslanci, kteří tam neustále jezdí, to berou jako turistickou cestu na státní útraty, a Rusko zrazovali vždy s velkou radostí. A najednou jim ty cesty zatrhli, a tak začali ti poslanci plakat:
Co budeme dělat? Co s tím? Musíme se tam urychleně vrátit.“


Prostě se ukázalo, že jim chybí ten strukturní mechanismus součinnosti s liberální kolonou, se zrádci Ruska. Proto tam všichni potřebovali urychleně vrátit Rusko, aby měli zase kanál, prostřednictvím kterého budou moci vstřikovat svůj jed do Ruska.


A za druhé a zde jde o souběh dvou věcí. Za druhé je ve hře konec liberalismu, jak se o tom mluví v tom článku ve Financial Times.

A kdo bude obnovovat Evropu? ...Díky čemu bude získávat svou stabilitu?
Kde získá podporu pro své tradiční hodnoty, tradiční rodinu, pro podporu svých národních kultur, když tam nebude Rusko?
...Když jim s tím nepomůže Rusko?


A proč proti vystoupily právě tyto státy?
Americká státní elita to těm svým voříškům nakázala, a tak ňafali.


No a Evropa zvážila právě ten aspekt, že jim Rusko pomůže obnovit kulturní hodnoty, tradiční hodnoty Evropy, že pomůže všem státům a národům zachovat si svou kulturní identitu, zachovat státy Evropy v té podobě, v jaké se zformovaly.
To proto hlasovali pro, aby v Rusku získaly oporu.

A ta druhá část, která hlasovala proti, byla menší. A mezní stupeň tohoto nepřijetí vyjadřují ti voříšci: Gruzie, Pobaltí a Ukrajina.
Ti počítají s tím, že budou prostřednictvím zrádců Ruska, kteří jezdí na schůze toho Shromáždění, strukturně realizovat korekci řízení uvnitř Ruska.

Nu, jen ať všichni pěkně vylezou na světlo. Trend bude jiný, ten z Financial Times a hotovo.
A kdo to neuslyší, kdo to neuslyšel a nepochopil, že svět je teď už jiný, že globální řízení odepsalo liberasty a jmenovitě podpindosníky v Rusku. A že teď potřebují provést takovou čistku celého tohoto společenství, které v plovoucí lodi neustále vyvrtává nové díry, aby se ta loď nepotopila.
V Rusku se potřebují zbavit liberastů, všech těch korupčníků, protože liberasti a korupčníci, to je jedno a to samé.

 

55:11

Další otázka je k možné válce USA a Íránu. Jak známo, tak minulý týden Trump v Twitteru prohlásil, že on ten příkaz o útoku na Írán nezrušil, že ho jen v dané etapě pozastavil a předtím Trump prohlašoval, že Washington již hodlal na Írán zaútočit, ale že z toho on jako prezident vycouval kvůli možným obětem. Přitom poznamenal, že doufá, že se války s Íránem vyhne, no a íránský lídr Chameneí také prohlásil, že nehodlá vést válku s USA, ale že bude ve vzdorování Washingtonu pokračovat. V souvislosti s tím tu je otázka od Jurije a dalších 36ti lidí.
Je správná úvaha, že na jedné straně se státní elita pokouší zatáhnout USA do vážné války s Íránem, aby Trump díky tomu prohrál v nadcházejících prezidentských volbách, neboť budou moci do nebes nafukovat padlé vojáky a další neúspěchy?
A že na druhé straně ty padlé vojáky a další možné neúspěchy USA bude globální prediktor moci využít pro posílení Íránu jako regionálního lídra a pro odchod USA z vedoucí pozice na světové aréně?

Vypadá to, že válka USA s Íránem je z různých důvodů výhodná pro všechny, a proto je nevyhnutelná. Cíle různých hráčů v této nadcházející válce budou ovšem odlišné.

(V.V.P.)
Válka mezi USA a Íránem není výhodná pro nikoho, a proto budou dělat všechno pro to, aby k ní nedošlo. Ani státní elita USA, ani globalisté nemají zájem na válce s Íránem.
Je třeba vědět, že každý válečný konflikt... – Mimochodem my jsme zveřejnili rozsáhlou práci o válce, kde jsou tyto otázky dostatečně dobře rozebrány. –

Vedení každého vojenského konfliktu vyžaduje, aby na to byl systém připravený. Americká státní elita si velmi dobře uvědomuje, že by se ve výsledku války s Íránem sesypala dominance USA ve světě a tím pádem by vlastně přišli o to, kvůli čemu bojují s Trumpem, o možnost parazitování USA na celém světě, ze kterého ždímají zdroje.

Stojí jim to za to? ...Určitě ne. ...Oni přece chtějí svrhnout Trumpa:
„Nač máme obnovovat svou vlastní ekonomiku? Budeme stejně jako dřív ždímat všechno potřebné ze všech států a národů.“
To je to, co sledují.

A výsledkem toho, že USA podnikají bojové akce proti Íránu v podmínkách, kdy se nacházejí v konfrontačních vztazích se všemi, s kým jen mohou... Vždyť už teď jsou americké lodě ostřelovány…
Chápete, co to pro ně bude znamenat v celém světě?

Vždyť se od nich úplně budou distancovat všichni, dokonce i jejich bývalí spojenci. Takže se možnost Američanů získávat zdroje z celého světa okamžitě vytratí, a to je přece to, z čeho žije americká státní „elita“.

Celý ten konflikt s děláním ramen, který rozehrávají ve vztazích mezi Íránem a USA, souvisí s jednou jedinou okolností,
že Írán jako centrum koncentrace řízení světa, kam je přesouván euroasijský blok, mám na mysli z Evropy, ten z Velké Británie...
– USA se z větší části přesouvá do Číny, zatímco ten euroasijský má být přesunut do Íránu. –
...že je jako centrum koncentrace řízení v počátečním stádiu svého formování, prakticky ani v jedné pozici toho přesunu Írán nedokázal včas a v zadaném termínu splnit zadání.

 

A k čemu by v první řadě vedla ta válka Íránu s USA?
Okamžitě by vedla k likvidaci Izraele. Izrael by okamžitě jako stát přestal existovat, totálně, to za prvé, Izrael by nestačil ani pípnout. Ať by to stálo, co stálo, Izrael by přestal existovat.

Jenže ta věc se má tak, že jakékoliv výdaje jsou pro Írán kritické. Írán se musí díky tomu dělání ramen stát lídrem v islámském světě a nahradit Saúdskou Arábii. A USA to vyvoláváním toho konfliktu Íránu umožňují.

Jen si vzpomeňte, jak USA udělali z Kim Čong-una světového lídra. Předtím se jednalo o jakýsi zaostalý stát, který v podstatě nikdo nebral vážně. A teď je Kim Čong-un jedním z nejpopulárnějších světových lídrů, se kterým se Trump neustále setkává.

A jak k tomu došlo?

Omíláním otázky zda, korejské, severokorejské rakety doletí na území USA, alespoň někam, třeba na Havaj, nebo zda tam nedoletí, vyvoláváním strachu. To z Kim Čong-una vyrobilo velice důležitého autoritativního lídra, což mu nyní umožní zařídit spojení dvou Korejí pod vedením Severní Koreje, pod jejím ideologickým vedením a Jižní Korea zase přispěje k rozvoji svými technologiemi.

Přibližně to stejné upadající impérium USA poskytuje Íránu. Írán se díky svému vzdorování USA stává mezinárodní autoritou.
Írán prohrál, měl v Sýrii rozprášit ISIL, jenže ten se příliš silně bránil (v rozporu se záměrem globalistů), neboť se jedná o nepravidelnou armádu USA, kterou řídí státní elita USA. Takže ISIL se odmítnul Íránu vzdát a ustoupit a nedošlo tak na smetení Evropy a Ruska, a teď kvůli tomu Írán v porovnání s Ruskem hraje až druhořadou roli, a to je přece nějakým způsobem nutné vykompenzovat.
Proto je teď z Íránu vytvářen regionální lídr, centrum koncentrace řízení přinejmenším pro celý islámský svět:
Jen se podívejte, jak jde odvážně po krku Spojeným státům!“

 

A co se týká té války, tak lídr Íránu i lídr USA řekli pravdu: ...„My tu válku nechceme!“
Jen rozehrávají takové divadélko.
A znovu zdůrazňuji, že Írán díky tomu udělá velký skok a v mnohém dohoní to, co promeškal na své cestě stát se centrem koncentrace řízení, mám na mysli na úrovni globálního významu.

– To byla poslední otázka.

A opět jsme se dostali k tomu, jak máme rozumět těm či oněm událostem. Že si musíme umět rozklíčovat rozhovor, který poskytnul Putin Financial Times a rozumět tomu, proč musí Putin v první řadě řešit globální a vnější politiku a až ve druhé řadě teprve tu vnitřní politiku, kterou podle mnohých neřeší vůbec.
A také tomu jak se z jedněch států stávají centra, lídři v mezinárodní politice a jiné jsou zase postupně odsunovány do pozadí.
A všechny tyto otázky řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy v Koncepci sociální bezpečnosti.
Často se nás ptají: „Vysvětlete nám, jak a z čeho vycházíte při sestavování své analýzy? Jak docházíte k takovým závěrům?“

Pochopte prosím tu jednoduchou věc, že nezná-li člověk základy matematiky, jako je sčítání, odečítání, dělení a násobení, tak mu nemůžete vysvětlit druhou odmocninu, prostě vůbec nic složitějšího, žádné matematické vzorce vycházející z těchto jednoduchých operací. Já bych na to vynaložil celý den a nedokázal bych pořádně vysvětlit ani jednu otázku, protože lidé nemají ty základní znalosti, neovládají metodologii práce s informacemi. To je důvod proč neustále říkám:
Lidi, naučte se základy! Pamatujte si, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Rozšiřujte si okruh vašich pojmů!“

Vždyť mnozí na to namítají: „Cožpak jsem takový pitomec, abych to nepochopil?“ Ne kvůli tomu, že byste byli tak hloupí ale proto, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů.
A jestliže takový člověk nezná mnohé mechanizmy, tak mu to prostě vysvětlit nedokážete, je totiž napřed nutné vysvětlit, jak které systémy fungují.

A tato matematika řízení je vyložena v Koncepci sociální bezpečnosti, v pracích zveřejněných do června roku 2018.
Studujte je, osvojujte si nové znalosti. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní!

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.
Do příštích setkání!