Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 30.04.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 30.04.2018

5.5.2018

 

www.youtube.com/watch?v=gmeT4X_Vmew
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 30.04.2018.srt (61615)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den ...30.04.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:21..Technologický zlom a historická pamäť Ruska.
05:55
..Odstúpenie Serža Sargsjana. Arménsky majdan.
29:24
..Stretnutie G7 a teroristický útok v Toronte.
31:05
..Zbližovania sa oboch Kórei.
35:35
..Stretnutie čínskeho lídra Si Ťin-pchinga a indického premiéra Naréndra Módího v Číne.
45:06
..Návšteva Macrona a Merkelovej v USA.
47:49
..Ruská ,,elita“ a mravnosť.
51:06
..Čo robiť so zradcovskou ,,elitou“?

 

00:21

Dnes začneme událostí, kterou chcete vyzdvihnout vy, Valeriji Viktoroviči. Co je to za událost?

 

Je to jako obvykle událost, které se v médiích nedostalo potřebné pozornosti, přestože má principiální význam pro další vývoj státu a nejen našeho státu, ale celého světa.
26. dubna při svém vystoupení na 11. sjezdu Ruského svazu rektorů

Putin připomenul, že už nejednou mluvil o tom, že musíme dosáhnout technologického průlomu......A konkrétně tam řekl:
„Jestliže se nám nepovede tento průlom, tak beznadějně zaostaneme. Reálně zůstaneme pozadu. Chápete? A to bude mít velice těžké následky. Nějakou dobu ještě vydržíme s tím, o čem jsem mluvil ve druhé části svého poselství na federálním shromáždění 1. března 2018. Můžeme se cítit dost bezpeční po dobu dvou, tří desetiletí. Ale my jsme v každém případě takoví lidé, kteří musí hledět za horizont.“

 

A o čem jsem mluvil já? Podle plánu globálního prediktoru je nám, Rusku, vymezeno přibližně 15-20 let, kdy můžeme být centrem koncentrace řízení kvůli odvrácení globální ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofy. Potom musíme zmizet, jako stát. Jestliže nám to stačí, tak žádný průlom nepotřebujeme.
Jestliže však chceme zachovat stát, zachovat Rusko, jeho obyvatelstvo a pokročit v budoucnosti kupředu, tak potřebujeme technologický průlom.

 

Toto Putinovo vystoupení je analogické Stalinovu vystoupení, když prohlásil, vzpomínáte?
My musíme… My jsme za vyspělými státy zaostali o sto let a teď to zpoždění, to zaostávání musíme dohnat za deset let. Jestliže to neuděláme, tak nás rozdrtí.“
V tom je to Putinovo vystoupení analogické tomu Stalinovu. Je to o tom samém.

 

A na rozdíl od globálního prediktoru má Putin zcela jiný náhled na budoucnost Ruska. On se reálně dívá za horizont.
27. dubna Putin nařídil, aby byl vytvořen atlas světa, který nezkresluje zeměpisnou pravdu. Nejde o to, aby byly dávány nějaké historické názvy, které se staly minulostí. Jde o to, aby vklad Ruska do zeměpisu, jeho náhled zůstal zachován, aby se Rusko nepřizpůsobovalo cizím koncepcím řízení. Putin uvedl jako příklad Antarktidu.
Když Rusko objevovalo Antarktidu, dávalo názvy, které existují, ale z politických důvodů jsme se těchto názvů vzdali a přijali jsme…

 

Západ to přece přejmenoval a my jsme ty své nezačali hájit, přestože jsme měli absolutní právo to udělat. My jsme v tom objevování byli první a naše názvy měly zůstat, s ohledem na řízení z nadnárodní úrovně se jedná o zásadní parametr. A vůbec se nemusíme s nikým v tomto ohledu přetlačovat. Jestliže si sami uvědomujeme, že jsme subjektem řízení, tak takový atlas potřebujeme.

 

Jestliže souhlasíme s tím, aby náš stát byl pouze surovinovým přívěskem Západu, tak potom mohou zůstat západní názvy i to ostatní. To je to, oč tu jde. Musíme obnovit historickou pravdu, abychom mohli řídit v zájmu Ruska z nadnárodní úrovně, abychom mohli uplatňovat svou globální politiku.

Tyto věci však naše analytiky, polithňupy ani média vůbec nezaujaly. S ohledem na podporu iniciativy prezidenta podle funkce a fakticky gosudara by bylo možné rozvinout velmi silnou informační kampaň, jenže „patrioti“ dali v této věci přednost mlčení, což také ukazuje, jaké mají zájmy a jaký je okruh, úroveň jejich chápání všech těch řídících procesů, obzvláště nadnárodní úrovně.

 

05:55

A teď přejdeme k otázkám návštěvníků našeho webu. První otázka je od Georgie Aslaňana a podpořilo ji dalších 57 lidí. Prosí vás okomentovat odstoupení Serže Sargsjana. ( Arménie)

 

Z hlediska faktologické části v podstatě není co komentovat. To zní ze všech stran. A z hlediska věcně metodologického je o tom možné mluvit dlouze, nebo také krátce. Jde to tak i tak. Tak najednou ani nevím, jaký objem informací by bylo možné… Tedy ne ve smyslu, zda je to možné, ale kolik toho říci. Otázkou zde spíše je, jak to posluchači přijmou. Ty věci, které mám na mysli s ohledem na to, jak je přijmou posluchači, naše analytiky, polithňupy a další samozřejmě zase vůbec nezajímají. Vždyť k čemu v podstatě došlo?

 

Budeme-li mluvit o odstoupení Serže Sargsjana, tak on v podstatě udělal stejnou chybu jako Francois Fillon.
Cítil, že má velmi silnou podporu, a tak si myslel, že si může dovolit takříkajíc pouštět pusu na špacír, manévrovat podle svého a dopustil se proto řady chyb. Což vedlo nakonec k tomu, že mu připomněli jeho vlastní slova, že si nečiní nárok být premiérem při přeměně státního zřízení z prezidentského na parlamentní. Výsledkem toho všeho bylo jeho odstoupení.

 

A v podstatě ani není důležité, zda to opravdu řekl nebo ne, z hlediska řízení. Ta věc se má tak, že byla předvedena nezpůsobilost řídit Arménii ze strany klanové… No jak bych to řekl, řídícího sboru Arménie, jeho absolutní neschopnost řídit stát.
A to je tragédie Arménie, tedy spíše to není tragédie jen Arménie, je to tragédie všech republik na postsovětském prostoru. Ještě se k tomu vrátíme.

 

Teď k tomu Seržovi Sargsjanovi. Vždyť v čem je podstata? Kdo se v Rusku střetl s volbami hlav regionů, jakýchkoliv regionů, nebo okresu, oblasti, kraje, tak ví, že ten seznam reálných kandidátů na obsazení dané funkce bývá v podstatě velice, opravdu velice krátký. Katastroficky krátký. Připravených lidí, kteří by dokázali v potřebné kvalitě řídit složitý region, je velice málo.

 

Arménie je v podstatě velká jako jeden z ruských regionů, oblastí, má pouze tři milióny obyvatel. Což také znamená, že kádrová základna náhradníků je velice, velice omezená. A to samozřejmě vedlo k tomu, že se v potřebném okamžiku ukázalo, že není k dispozici jiný kandidát, který by v potřebné kvalitě řízení dokázal pokračovat v řízení Arménie. A tak prostě prohlásili, že se změnily okolnosti a on musí jít do nového volebního období, teď už jako premiér.
Zdálo by se, že to stačí, to však byla ta chyba.

 

Jestliže se ukázalo, že kromě Serže Sargsjana nikoho jiného na své lavici náhradníků nemáte, koho byste tam mohli dosadit pro zajištění potřebné kvality řízení, tak jste měli zorganizovat takovou předvolební, tedy přesněji propagační kampaň, aby všichni lidé přišli k závěru, že Serž Sargsjan je jediný, kdo dokáže i při všech svých nedostatcích v potřebné kvalitě řídit Arménii. Jenže takovou propagační kampaň arménské elity nedokázaly zorganizovat. Jednoduše nedokázaly.

 

Serž Sargsjan si zase myslel, že ji nepotřebuje, když za ním stojí taková mocná síla, a že si poradí i bez ní. On si je přece velmi dobře vědom, že jestliže lidi nikdo nezorganizuje, tak se na náměstí nevydají. „No a my potom lidem všechno postupně předvedeme svou prací, co a jak.“

Je třeba chápat následující věc. Ať už si o sobě myslí cokoliv, ať už jsou přesvědčeny o čemkoliv, tak vůbec žádná z bývalých republik SSSR, které se proměnily ve státečky bez suverenity, se nestala v plné míře státem a nemají vůbec žádné výhledy, že by se jimi kdy stát mohly.

 

Těmi „státy“ se staly pouze proto, aby posloužily jako nátlakový prostředek na Rusko.
Ony mají svou státnost, která je však řízena z vnějšku. Jestliže dříve byly řízeny z Moskvy… A proč se vlastně staly součástí Ruska? Protože ve své historii všechny tyto republiky, které se staly „státy“, předvedly plnou nezpůsobilost udržet si ve svém historickém rozvoji podobu nějakého národního státu. Proto také byly vtaženy do orbity centra koncentrace řízení toho státu, v jehož rámci si zachovaly svou kulturní svébytnost a státnost.

 

A jakmile přišly o státnost, kterou měly v rámci SSSR, tak se jejich státnost s novými atributy podřídila nadnárodnímu řízení z Washingtonu. A cíl existence všech těch národních republik je jen jeden, vyvíjet nátlak na Rusko, sloužit jako nátlakový prostředek na Rusko. A v tomto ohledu neexistuje žádný rozdíl mezi tím, zda jde o Baltské státy, Bělorusko, Kazachstán či jiné. Všechny stejně jako dřív pořád visí Rusku na krku s ohledem na ekonomickou pomoc, a to velice pevně.

 

Válka v roce 2008, ta pětidenní s Gruzií…
- 08.08.2008.
- Ano, ta z 08.08.2008.
Tehdy vyšlo najevo, že Gruzie je sice už dávno státem bez suverenity, ale stále ještě žije z dotací. Nejen, že si u nich objednáváme, abychom oživili gruzínskou ekonomiku, ještě navíc přes různá schémata převádíme peníze, aby vůbec Gruzie mohla existovat jako stát.
Všechny ty republiky to od nás dostávají, všechny! A to včetně Baltských států, stále ještě, protože Rusko ještě nezískalo svou plnou suverenitu, aby mohlo vybudovat jiné vztahy. Stále jako dřív jsme pro všechny donorem.

 

V tomto ohledu ani Serž Sargsjan absolutně nebyl proruský, absolutně nebyl proruský, byl proarménský. On využíval ruské zdroje k tomu, aby díky nim žila Arménie, přičemž Arménie v její protiruské podobě. V té podobě, v jaké byla utvářena po rozpadu ruského impéria.

A nesmíme zapomínat na to, že to byli právě Arméni, kteří se dopustili jediného teroristického útoku v Moskvě v roce 1977. Protože z hlediska arménského nacionalisty je Rusko dobré jen k tomu, aby naplnilo plány na vytvoření Velké Arménie, Severní Arménie.
Jestliže tohle Rusko neplní, tak musí zdechnout. A lidi je třeba likvidovat s pomocí různých teroristických útoků.

Teď mluvím o arménských nacionalistech, ne o arménském lidu. To je třeba rozlišovat, protože někdo se toho hned chytí.

 

Rovnou řeknu, že žádné špatné národy neexistují. My mluvíme o praktické politice, která je uplatňována v rámci davo-„elitářské“ společnosti na planetě Zemi. Co tedy Rusku vyčítají?
Že část arménského území zůstala v Turecku a sovětské Rusko nenaplnilo jakési ambice arménských nacionalistů s ohledem na vytvoření Velikého Turecka, oj Arménie a podepsalo Moskevskou smlouvu (1921).

Připomenu, že Rusko se po revoluci, po únorové revoluci 1917 dostalo do takového stavu, že pro své zachování do budoucna bylo nuceno podepsat ostudný Brestlitevský mír. Rusko tehdy stálo na hraně sebelikvidace v občanské válce inspirované z vnějšku a podporované zahraniční intervencí.

 

Současné arménské hranice vytyčili angličtí interventi a potvrdilo je světové společenství. Arménští nacionalisté požadovali, aby se Rusko, které se jen tak tak vyhrabalo z občanské války, opět nechalo zatáhnout do války kvůli kdo ví jakým zájmům, a samo tak zahynulo. O tom je možné mluvit dlouho. Takže se opět vrátíme k té podstatě.

 

Arménie jako národní stát neexistovala nikdy a nikdy existovat nebude.
A nemusíte mi vyprávět o Veliké Arménii apod. To je minulost a všechno to bylo poněkud jinak. My teď mluvíme o arménském státu, který se zformoval na postsovětském prostoru. A jako každá republika zformovaná na postsovětském prostoru a řízená z Washingtonu, je americkou státní elitou vnímána Arménie jako nátlakový prostředek na Rusko.

 

Arménie je teď prostředem k rozpoutání války s Ruskem

No a v souvislosti s tím, americká státní elita, které se nepovedlo rozpoutat válku v Rusku a v Evropě díky válce v Sýrii prostřednictvím ISIL a masového přívalu ISILovců do Evropy, kteří by smetli národní státy, prostřednictvím Ukrajiny, která by rozpoutala válku s Ruskem a ta válka by se rozšířila i do Evropy, teď využívá třetí možnost, rozpoutat tuto válku prostřednictvím Arménie.

 

V těchto plánech Washingtonu má Arménie přestat existovat, má shořet ve válce se svými sousedy, přičemž nejen s Ázerbájdžánem, ale i s Gruzií. Těmito svými plány se americká státní elita dostává do absolutního konfliktu s globální elitou, která potřebuje, aby Arménie byla centrem koncentrace řízení křesťanských náboženství, a proto přenáší toto centrum koncentrace řízení z Vatikánu do Ečmiadzinu.

Jenže podle amerických plánů by teď Arménie měla zažehnout plamen války. A zde se Ázerbájdžánu otevírá překrásné okno možností pro vyřešení konfliktu s Náhorním Karabachem. Ale pouze v případě, že pochopí, že řešení tohoto problému neleží v rovině vojenské, ale v rovině diplomatické.

 

Ta politická krize v Arménii teď otevírá okno pro dialog s Náhorním Karabachem o obnovení územní celistvosti Ázerbájdžánu s Náhorním Karabachem jako autonomní oblastí v sestavě Ázerbájdžánu. Pouze dialog s Náhorním Karabachem.

 

Úspěch Pašinjanových plánů k rozpoutání občanské války...
I když sám Pašinjan je šašek a úplná nula. Pašinjan je jen vývěsní štít, za kterým stojí americké velvyslanectví, americká státní elita.
...znamená navíc konec arménského státu v jeho současné podobě a možnost obnovit ázerbájdžánské řízení na celém území. Dokonce i Jerevan se opět může stát ázerbájdžánským městem. To však v případě, že Arménie shoří ve válce.

 

Chtějí-li arménské elity shořet ve válce, tak shoří, protože ten plán s Ečmiadzinem nikdo obětovat nebude. Zorganizují Turecko a Írán takovým způsobem, že Arménie přestane existovat jako národní stát, stane se pouze historickým územím.
Ještě jednou opakuji, že Pašinjan je šašek, je to pouhý šašek, ale krvavý.

 

A na co se v Arménii nechali nachytat? Ta situace je tam teď velice vážná. A na tom, jak bude z nadnárodní úrovně ten problém vyřešen, zda ho vyřeší arménské diaspory, neboť podpora arménských diaspor je pro Arménii velice důležitá, protože v samotné Arménii jsou 3 milióny obyvatel a jenom v Rusku žijí 2 milióny Arménů a ve světě ještě více.

 

Ta podstata je následující, když vyvedli těch pět a půl majdanistů na ten arménský majdan... A ta analogie s ukrajinským Majdanem je absolutní.
Je zbytečné hledat nějaké technologické rozdíly. Podívejte se na metodologii, všechno to do sebe zcela zapadá. A všechno je realizováno jako na ukrajinském Majdanu. Ať už sám Pašinjan tvrdí cokoliv. A co je výsledkem?

 

Sargsjanova matka, podivný způsob úmrtí

Pašinjan přece nevede žádný dialog, on jen vydává ultimáta. Serž Sargsjan přece neodstoupil vůbec kvůli tomu, že by s Pašinjanem prohrál ideologicky, to by potom byla jiná. Nesmíme ale zapomínat na to, že podivným způsobem zemřela Sargsjanova matka. A to přesně ten den, kdy odstoupil. Velice podivná smrt a z mnohých hledisek nevysvětlitelná. Chápeme-li ale, že tu máme co do činění s americkou státní elitou, tak můžeme pro její smrt nalézt i jiné vysvětlení než jen věk. Po uplynutí nějakého času se dozvíme, jak doopravdy zemřela. Takže k čemu došlo?

 

Jen si to vezměte. Velmi dlouhou dobu se jim nevedlo nikoho dostat do varu. Kdy lidé vyšli do ulic masově? Až když Serž Sargsjan odstoupil. A proč? Vláda ukázala slabost a to je to nejhorší, co se jakémukoliv státu může stát, jakékoliv státnosti. Když státní moc zavrávorala a předvedla svou slabost, tak dav okamžitě přeběhnul, protože si přeje předvést svou loajalitu tomu, před kým tam moc zakolísala. To je vysvětlení, odkud se vzaly takové masové demonstrace.

 

O 160 tisících můžou vyprávět pohádkáři, a tím spíše o 400 tisících při tom, že Arménie má 3 milióny obyvatel. Ale ty demonstrace potom skutečně byly masové. V podstatě nešlo ani o demonstrace, ale o zábavu. Byl vyhlášen kulturní program a jednalo se o večer před pamětním dnem pro celý arménský národ, výročí dne genocidy Arménů v 1. světové válce, kterou provedlo Turecko.

 

A co je tedy pozoruhodné? Že Pašinjan nevede žádná jednání. To znamená, že to celé směřuje ke krvavému rozuzlení, k žádnému jinému. Jeho podmínkou je: „Buď budu zvolen já, nebo nebude zvolen nikdo!“

To je hrozné ultimátum a diagnóza pro celou arménskou společnost. Buď na toto ultimátum přistoupí s rizikem, že shoří ve válce, nebo se arménské elity dokáží konsolidovat pod jiným řízením, řeknou svým americkým páníčkům ne, a přežijí. Vždyť oč jde?

 

Jde o to, že Pašinjanova politická strana je okrajová. V koalici se dvěma dalšími stranami získala ve volbách 8%. A nemusely by získat žádné, kdyby neměly podporu i Serže Sargsjana. Nadnárodní řízení, americké státní elity protlačují to své, a tak dostaly tyto marginální strany do parlamentu. Tři strany se spojily a získaly 7-8%, i kdybychom počítali jako maximum těch 8%. Tři okrajové politické strany získaly 8% a Pašinjan teď vystupuje a říká:
Buď budu premiérem já, nebo jím nebude nikdo.“ ...Říká tím arménskému lidu:
„Vy všichni jste dobytek a nic neznamenáte. Váš hlas neznamená vůbec nic. Vy jste mě nechtěli zvolit ve volbách, měli jste tu drzost, že jste přemýšleli a mysleli na svou budoucnost. Ale teď jsem vás, vy ovce, dostal do ulic a tak jste mne vy, kteří jste mi předtím nechtěli dát svůj hlas, pomohli absolutně nelegitimním způsobem dostat se k řízení Arménie.“

 

To je ultimátum jak arménskému lidu, tak i arménské elitě. Je to ultimátum, a na tom, jak se s ním lidé a elita Arménie vypořádají, záleží, jak velká bude míra krvavosti nadcházejících událostí. A Pašinjan a jeho washingtonští loutkovodiči je vedou k tomu, aby Arménie shořela ve válce se svými sousedy a roznítila tím požár války, který by se přenesl i na ruské území. Jen kvůli tomu byly spuštěny všechny ty procesy v Arménii.

 

Takže volba je na arménském lidu, volba je na arménských elitách.
Ale zdůrazňuji, že globalisté vůbec nesouhlasí s tím, aby ten plán přenosu centra koncentrace řízení křesťanských náboženství do Ečmiadzinu byl zmařen, a proto pracují a to i se samotným Pašinjanem. Je to už znát. Záleží však na tom, jak se jim bude dařit. Uvidíme.

 

A Ázerbájdžánu se tím otevřelo okno možností. Musí vést dialog, dialog a ještě jednou dialog s veškerým arménským obyvatelstvem, se všemi, a v první řadě s Náhorním Karabachem. Jestliže ty možnosti využijí, bude všechno v pořádku a jestliže ne, tak se nedá nic dělat.
Všechno se děje tím nejlepším způsobem a v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu.

 

29:24

- A to, co se stalo v kanadském Torontu, s tím nějak souvisí?

- Ó, ano.
V kanadském Torontu se právě konala schůzka G7 na úrovni ministrů zahraničí, Velké sedmičky.
A co tam hned bylo použito a předvedeno?

Vy jste svou vnější politikou zasáhli do globální politiky. Ale na této Arménii si zlomíte vaz. Spustili jste proces, díky kterému vás teď budeme válcovat.“
To není první teroristický útok, ke kterému došlo a ten člověk, který ho provedl poté, co vyvolal to pozdvižení, jednoduše zmizel v nenávratnu, buď s novými dokumenty, nebo… Ale šlo jasně o teroristický útok, který byl zorganizovaný kvůli tomu, aby poslal signál G7, že to přehnali, že lezou do oblasti, které nerozumí…

 

I arménské elity by se měly zamyslet. Vždyť jak se chovají? Dostanou příkaz z amerického velvyslanectví a běží na majdan. Je jim ukradené, že Arménie shoří v občanské válce a ve válce se svými sousedy. Americký páníček to přece nařídil!

 

31:05

Další otázka je od Alexandra. Došlo k zajímavé a nečekané události. Lídři Jižní a Severní Koreje si vzájemně potřásli rukama a rozhodli se jít cestou sbližování. Lídr Severní Koreje slíbil, že už nebude budit raketami“ obyvatele Jižní Koreje. Za zády Jižní Koreje stojí USA a za zády té severní zase Čína. Vypadá to tedy tak, že s tím takzvaným „jaderným strašákem“, kterým státní elita USA strašila celý svět, je konec. Trump se tak nejspíše pokouší odzbrojit státní elitu. Teď všichni, kteří pozdvihnou hlas proti tomuto sjednocení, budou Trumpovými protivníky. Ale ozývat se v daném případě není v jejich zájmu. Jako hlupáci skončí v každém případě. Okomentujte, prosím, tuto událost.

 

Je velkou chybou myslet si, že za Jižní Korejí stojí USA a za tou severní Čína.
Korea je zcela samostatný projekt globálního prediktoru. Už jsem o tom mluvil nejednou.
Čína je centrem koncentrace řízení, do kterého je převáděno řízení z Londýna. A Čína a USA jsou těmi zdrojovými základnami, díky kterým běží ten globální projekt Severní-Jižní Korea.

 

V čem spočívá podstata toho projektu? V Severní Koreji je formován potřebný typ člověka a v Jižní Koreji je budována nezbytná technologická základna.
Jakmile dosáhnou určité úrovně, mají se tyto dvě Koreje prolnout. A když se mluví o tom, za jakých podmínek k tomu spojení dojde, tak se bude jednat výlučně o „podmínky“ (samozřejmě v uvozovkách) Severní Koreje. Protože ti lidé zformovaní podle určitých parametrů jsou daleko důležitější než ta technologická základna, kterou je možné doplnit odkudkoliv.

 

Proto se vždy při předchozích setkáních lídr té jižní vypravil do Severní Koreje. A otázkou zde zůstává pouze, kdy k tomu sjednocení dojde. Ten proces však již byl spuštěn, to je nyní všem zcela jasné.

Přestože ještě řekněme před jedním, dvěma lety, ani nemluvě o době před pěti-deseti lety, kdy jsme o tom projektu my mluvili zcela přímo, se všichni politici a ti takzvaní analytici smáli. A stále ještě nemohou pochopit, co se vlastně stalo:
„Jak to? Vždyť se zdálo, že zbývají hodiny do války…“
...Vášnivě diskutovali:
„Teď to tam bouchne. Co se tam jen semele? Severní Korea se nikdy s tou jižní nedokáže usmířit…“

 

A teď se nestačí divit. Podívejte, jaké masové demonstrace probíhají na podporu toho sjednocení. Ukázali i takové nedomrlé protesty proti tomu sjednocení dvou Korejí. V Jižní Koreji probíhají takové protesty, při kterých například vyzývají Trumpa, aby Severní Koreu rozbombardoval. Takový proces tam je, jenže skomírá. Speciálně ho předvedli, aby bylo vidět, jak je slabý a amerikanizovaný, že takový proces ve společnosti existuje, ale že bude potlačen.

 

Co se týká Severní a Jižní Koreje, tak tam je všechno předvídatelné a my jsme o tom mluvili dávno. Ale ty události…
A opět jsem u toho, čeho si nepovšimla naše média. Čeho si opět nepovšimla? O Severní a Jižní Koreji se mluví hodně.

 

35:35

Ale vždyť toho 27. dubna, kdy se setkali lídři Severní a Jižní Koreje, došlo ještě k jedné události, přičemž neméně významné. A možná dokonce ještě významnější.
Mám na mysli s ohledem na reálnou politiku a rychlost jejího dopadu pro celý svět v porovnání s událostmi v procesu sjednocení Jižní a Severní Koreje. A co to bylo?

V Číně se setkal čínský lídr Si Ťin-pching s indickým premiérem Naréndrem Módí.
Nikdo se o tom nijak zvlášť ve světových médiích nezmiňoval. Omezili se na to, že se ta schůzka konala. Je zajímavé jak zpravodajská agentura Sin-chua, kde bylo opublikováno několik zpráv, přičemž dost rozsáhlých a obsažných, jednou malou zprávičkou dokázala postihnout podstatu toho, co proběhlo. Přímo to přečtu:
„Si Ťin-pching a Naréndrem Módí projednali dvojstranné vztahy při procházce po břehu jezera Tung-chu ve Wuhanu. Wuhan 28. dubna.

Čínský prezident Si Ťin-pching a indický premiér Naréndrem Módí se v sobotu ráno prošli po břehu jezera Tung-chu ve Wuhanu, provincie Chu-pej v centrální Číně. V uvolněné a přátelské atmosféře si vyměnili své názory na dvojstranné vztahy, a také na mezinárodní a regionální otázky představující pro ně společný zájem.“

 

Co je na tom zajímavého? Mezi Čínou a Indií existují velice vážné rozpory. Všichni vnímají Čínu a Indii jako velice konfliktní státy. V minulém roce mezi Čínou a Indií došlo k velice vážnému pohraničnímu incidentu. A najednou se tito dva lídři setkávají a v neformální, přátelské atmosféře, aniž by podepsali nějaké dokumenty, bez hlasitých prohlášení pro tisk, o něčem spolu jen tak jednají. ...A o čem jednali?

 

Jednali o širokém okruhu otázek, které jim umožní normalizovat vztahy a vyřešit problémy indočínských vztahů do budoucna. Oč tu vlastně jde? Čínská televize v zahraničí zveřejnila takovou reportáž. Jmenuje se Do Číny pro znalosti!
ČLR se stala tím nejpopulárnějším cílem pro indické studenty, kteří tak předehnali USA i Velkou Británii. Jedná se mírně řečeno o propagandistický výrok. Indie byla vždy na čtvrtém místě v počtu svých studentů v Číně. USA byly na druhém místě, kde zatím zůstávají, nové údaje zatím nejsou k dispozici, ale Velká Británie nebyla dokonce ani v první patnáctce. Tak oč jde?

 

Jde o to, že ve Velké Británii se počet studentů z Indie snižuje a… A... Ano, ve Velké Británii se počet indických studentů snižuje a v Číně počet studentů, indických studentů rok od roku roste. Navíc se znalost čínštiny stává v Indii reálnou konkurenční výhodou pro založení byznysu a prosazení se v politice, ve společensko-politickém životě. ...S čím to všechno souvisí?

 

Souvisí to s tím, že do Číny je převáděno centrum koncentrace řízení z Velké Británie. Proto je Velká Británie odepisována a Čína pozdvihována. Ale mezi Indií a Čínou existují podstatné rozpory. Když mluvíme o tom, že Čína buduje globalizaci v rámci Jednoho pásu, jedné cesty, tedy v rámci nové hedvábné stezky, tak Indie se tento proces nedotýká.

 

Ale něco přece donutilo tyto lídry setkat se a promluvit si. A to něco je pro globální politiku velice, velice významné.
Je jeden takový čínský herec a režisér původem z Hongkongu, Jackie Chan, který natočil sérii filmů Božská relikvie, která je zasvěcená hledání různých artefaktů, aby byly použity v těch či oněch cílech. S touto tématikou bylo v poslední době natočeno několik filmů, kde čínští vědci při hledání nějakých takových artefaktů spolupracují s určitými uzavřenými védickými strukturami Indie.

 

Tyto struktury řídí Indii celá staletí. Co je v těch filmech to hlavní? Hlavní je v nich to, že Indie má určité technologie a je tam dokonce vyložena metodologie, jak budovat na planetě davo-„elitářskou“ společnost, globální, ale…
Mimochodem Indie je tím nejstarším fašistickým státem, přičemž stabilním, rozděleným na kasty. Kde jsou celé kasty přebytečnými lidmi, kteří svým životem nijak neohrožují společenskou pyramidu. To je přesně to, co globální prediktor potřebuje.

 

Ale jak je možné využít tyto technologie a metodologii vytvoření takové společnosti ve světě, a jak vůbec udržet existenci indického státu?
To indické znacharské klany nevědí. Oni potřebují tvůrčí potenciál a zdrojové technologické možnosti Číny, aby si tyto znalosti dokázali osvojit a mohli je v budoucnu použít v praxi. Kvůli tomu jsou ochotni podělit se o své znalosti s Čínou která zase tyto znalosti potřebuje, aby se z ní mohlo stát centrum koncentrace řízení místo Velké Británie.

 

To znamená, že Čína musí získat určité technologie řízení světa od Indie a kvůli tomu musí být mezi Čínou a Indií navázány normální vzájemné vztahy. A jestliže se Číně a Íránu podaří ve světě dosáhnout dominance, tak díky osvojení indických technologií a metodologií vytvoření davo-„elitářské“ společnosti podle indického vzoru a s podmínkou, že Rusko v budoucnu nebude existovat, to Čína bude moci použít na celou planetu. To je úkol, který se řeší.

 

Proto jsou samozřejmě světová média nevšímavá k tomu, jak jsou vylaďovány vztahy, jak přitom mají lídři v úmyslu postupovat v praktické politice, jaké kroky plánují, co projednali, a jak to všechno urovnají, aby dav té věci nevěnoval pozornost, nezamyslel se nad tím, to proto o tom světová média informují jen tak letmo.
Ano nějaká schůzka byla, ale nic se na ní prý v podstatě neřešilo.

Přitom je to velice, opravdu velice důležité pro budoucnost lidstva na celé planetě Zemi.

 

45:06

Další otázka. Prosí vás okomentovat návštěvu Macrona a Merkelové v USA.

 

To je další událost, kterou v médiích neustále omílali, aniž by pochopili, co se stalo. Já bych poukázal na tu epizodu, kdy na tiskovce Trump oprášil Macronovi z jeho saka lupy. Všichni se tomu strašně smáli, jenže oč vlastně jde?
Všichni asi znáte přísloví: věšet někomu bulíky na nos ve variaci setřásat někomu bulíky z nosu.

 

Osobní informování Merkelové a Macrona o úrovni řízení při novém stavu věcí

Macron se pokouší hrát roli jakéhosi světového lídra, ale Trump ho v průběhu té tiskovky veřejně ponížil a urazil ho, když předvedl, že je Macron úplná nula a tím nejdůležitějším bylo, že předvedl, že Macron už není řízen americkou státní elitou, že už není podpindosník, že je teď řízen globální elitou a působí v rámci jednotného scénáře.

 

Co se týká Merkelové, tak se jednalo o obyčejnou pracovní návštěvu, s ohledem na to, že musela být osobně, ne telefonicky, informována na této úrovni o řízení státních elit z nadnárodní úrovně, o novém stavu věcí. Aby, až jí budou volat z Washingtonu, správně reagovala a věděla, čí příkazy je nutné plnit okamžitě, tedy globálních elit, a čí příkazy je třeba všemožně obcházet.
Ty samé instrukce dostal i Macron.

 

A že ho pak Trump odtáhl za ruku jako chlapečka, je toho právě ukazatelem. Předvedl jeho absolutní nezpůsobilost. To tahání za ruku je ukazatelem toho, že ho mají v kapse:
Budeme si s ním dělat, co chceme a on se pěkně nechá vodit za ručičku.“

 

47:49

A další dvě otázky související s jednou tématikou. První je od Karpa. Ve dvou posledních pořadech se mluvilo o tom, že naše podpindosnická „elita“ zamýšlí přejít pod globální centrum řízení. V souvislosti s tím se ptám: Je to dobrá zpráva?
Zatímco dříve hloupost naší státní elity hatila plány globálním elitám a nutila je často používat jejich zdroje na to, aby státní elitu znovu začlenila do svého řízení a samotná státní elita svým jednáním nutila lidi k tomu, aby se snažili něco ve svém státě měnit a hledali kvůli tomu nové znalosti, tak teď, bude-li jednat společně pod zastřešením globálních elit, nám bude stejná pseudoelita ještě dlouho ničit život uvnitř státu. Zatímco krize jejich řízení v roli podpindosníků by Putinovi umožnila podobně jako Trumpovi nahradit tyto kádry svými.
- Cožpak to tak není?

 

- Všechno je to přesně naopak.
Tak především naši podpindosníci, naše státní „elita“ nic nezamýšlí a o nic se nesnaží. Je řízena metodou cukru a biče. Je zaháněna do podmínek, za kterých si sama zvolí, že už nebude podpindosnická a raději přejde pod řízení globálního prediktoru.
A celá ta věc se má tak, že jestliže ze strany americké státní elity bylo výhodné dosadit nějaké dřevo, debila, pitomce, jen aby byl úplně proamerický a dělal vše, co je potřeba s tím, že potom budou jeho průběžnou činnost korigovat z amerického velvyslanectví, a nakopnou ho potřebným směrem, tak globální prediktor potřebuje přinejmenším samostatné, v minimální potřebné míře samostatné řídící kádry.

 

To znamená, že žádní podpindosníci, ani americká státní elita, pindosové, globálnímu prediktoru zásadně nevyhovují. Musí být provedena jejich čistka, protože globalisté si reálně uvědomují, že všichni podpindosníci, a to dokonce i v případě, že se jim budou chtít podřídit, budou stejně pracovat na principu: donuť hlupáka, aby se modlil, on si čelo rozbije.
Jestliže globalisté donutí naše podpindosníky, jestli si je ponechají a oni začnou pracovat v zájmu globálního prediktoru, tak svým jednáním ve stylu „donuť hlupáka, aby se modlil“, ještě více přispějí k tomu, aby byl globální prediktor nucen kývnout Putinovi na kádrovou výměnu s dosazováním určitých lidí.
Celý ten problém spočívá jen v tom jaké kádry a jak dosazovat. Kde bude proti tomu jaký odpor.

 

51:06

A druhá otázka je od Vlada. Často mluvíte o morálně mravní stránce a říkáte, že je důležitá. Současně však často navrhujete řešení bez jakéhokoliv morálně mravního základu.

 

- Chviličku, hned do toho vstoupím.
Morálně mravní základ existuje VŽDY. Problém je jen v tom, že ten člověk klade otázku výlučně z Já-centrické pozice. Jsem jen já a mé chápání morálky a mravnosti. To není správné, svět je třeba posuzovat objektivně. Dále.

 

A uvádí příklad. Když oligarcha nebo nějaký úředník pracuje pro USA nebo Velkou Británii, tak vy navrhujete, aby byl začleněn do našeho řízení na příkladu Durova. To tedy znamená, že můžete dvacet let svou zemi zrazovat, prodávat, vyhýbat se díky svému postavení trestním postihům, vyvádět, co si zamanete a za to všechno ho nakonec jen začlení do řízení? Například Čubajse a další? Kde je v tom jaká spravedlnost a mravnost?

 

A co ten člověk navrhuje? Abychom shořeli v ohni občanské války? Jak se do toho teď snaží vmanévrovat Arménii?
Vždyť abyste něco vyřešil, třeba jen nahradil v řídící funkci jednoho člověka jiným, potřebujete kádry. A já jsem na samém začátku právě mluvil o tom, že kádrová lavička náhradníků je velice krátká, abyste z ní nahradili toho či onoho úředníka.

 

Navíc tu lavičku náhradníků neformoval Putin, formoval ji celý předchozí tým. Myslím, že to byl Simonov, kdo přišel ke Stalinovi a řekl mu: „S těmi spisovateli je potíž. Řeknete jim co a jak a oni to tak neudělají.“ A Stalin mu na to odpověděl: Jiné spisovatele pro tebe nemám.“
A my tu také máme určité kádry, se kterými musíme pracovat, umět pracovat a dosahovat určitých cílů, aby tyto kádry pracovaly pro zájmy státu, pro zájmy lidí.

 

Já ani nevím, jak moc je hloupé přesvědčení, že stačí někoho propustit, jiného jmenovat a myslet si, že bude hned pracovat tak, jak je potřeba. Když Millera jmenovali šéfem Gazpromu, tak využili skutečnost, že se ještě pořádně nezorientoval a mnohé nevěděl, a nechali ho podepsat takové dokumenty, které potom musely být velice dlouho a nesnadno řešeny. Nestačí tedy vyměnit člověka.

 

A velice často je nutné ponechat jasného darebáka a špinavce u řízení jen proto, že právě na něj máte v ruce vlivové páky. A někdo, koho byste tam museli dosadit, protože vám ho vnutí klanově-korporativní skupiny nebo nadnárodní řízení, vám bude dělat ještě větší seky, ale v očích davu, který nic nechápe,
– Jako je ten člověk, který položil tu otázku. Ten přece řízení vůbec nerozumí, vůbec ne. –
v očích nic nechápajícího davu to bude putinský kádr, za kterého je odpovědný Putin
a prosím, hned tu máte majdan, občanskou válku a umírající lidi. Za všechno může Putin.

 

A jaký je zde morálně mravní základ? V prvním případě pracujete pro zájmy státu, vyhnete se občanské válce… Ale to se tomu člověku nelíbí, protože on nemá zájem pochopit, jak probíhá řízení: To mne nezajímá! Já chci mávat šavlí a zbavovat se lidí.“
Měli jsme tu takového guvernéra, Michaila Sergejeviče Jevdokimova, ten rád mával tou šavlí. Neváhal jedním mávnutím jedny odvolávat a druhé dosazovat. Ve výsledku ekonomiku kraje dohnal do takového…
- Tři tečky.
- Ano.
Strategické zdroje přenechal Číňanům, jen tak, za hubičku. Jen za sliby, za prázdné řeči. Dokonce za to reálně ani nedostal slušný úplatek, stačily hezké řečičky. Ale zato vyhazoval lidi napravo, nalevo a hrál si na tvrďáka. No a mnozí ho dosud považují za lidového guvernéra. Musíte rozumět tomu, k čemu ten či onen krok povede.

 

Je třeba každého měnit velice opatrně, dokonce i v případě, že tam dosazujete někoho svého. Abyste tam dosadili svého člověka, musíte ho připravit tak, aby byl způsobilý a co je nejdůležitější, musíte ho umístit na tu kádrovou lavičku náhradníků, abyste ho potom z té kádrové lavičky mohli vzít, aniž byste vyvolávali napětí ve vnějším a vnitřním prostředí, ani s klanově-korporativními skupinami či nadnárodním řízením.

 

To ale napřed musíte vytvořit podmínky pro možné dosazování vašich kádrů. Na vyvolání občanské války, jak to navrhuje soudruh, moc rozumu nepotřebujete. Z blbosti můžete i… Ale držet se, trpět a vytvářet podmínky, na to potřebujete jak um, tak i výdrž.

 

Teď se ze všech sil snaží Rusko pobídnout k válce, k 3. světové válce, ve které má Rusko zmizet, zahynout.
Opět došlo k novým událostem okolo našeho diplomatického majetku v USA. Prostě nás k ní provokují. A zde vyhraje ten, kdo má pevnější nervy, kdo vydrží. Oni pracují ve vysoké frekvenci v hysterii, to nemůžou vydržet.

A až provedou všechny tyto kroky, tak Rusko dokáže na jejich základě vybudovat takovou politiku, proti které celý západní svět nic nezmůže. Musíme však mít dost trpělivosti a metodicky vytvářet dokumentační základnu, která…

 

Západnímu světu jsou ruské zájmy ukradené. Už všichni jste asi narazili na to, přesvědčili se o tom, že ať už Západu oponujete v čemkoliv, s jakoukoliv vaší pravdou, je mu to úplně jedno.
O čem chceme, o tom mluvíme, to bude v našich médiích. A vy, ať už jste jakkoliv v právu, tak to v našich médiích prostě neukážeme.“

 

Na co reaguje Západ? Pouze na to, co ovlivňuje jeho zájmy. Takže je nutné dostat USA do takové konfrontace se Západem, kdy se Západ stane v boji proti USA naším spojencem.
Tedy to samé, co udělal Stalin, když vmanévroval Hitlera do konfrontace se západním světem. V roce 1940 Velká Británie plánovala zaútočit na SSSR společně s Hitlerem, chtěli bombardovat náš Kavkaz a v roce 1941 už byl z Velké Británie spojenec SSSR proti Hitlerovi.

 

Takto je třeba vést státní politiku, ale abyste to dokázali, musíte vědět, jak probíhají procesy v sociálně složitých supersystémech. Mít trpělivost a výdrž! Nesmíte být tím býkem v aréně a útočit proti červenému hadru, kterým mává toreador, a kterého potom k radosti publika zabije a on ještě skončí na talíři.

Co říkal Brzeziński? Ten staříček, který absolutně nerozuměl globální politice? Mluvil o tom, co zaslechl od chytřejších strýčků typu Kissingera, že nový svět plánují vystavět na troskách Ruska, tedy přesněji na účet Ruska, na troskách Ruska a proti Rusku.

 

Tak proč ten člověk reaguje tak, aby jim ty plány vyšly? O jakém morálně mravním základu je potom možné mluvit? Tady se jedná o přestavbu celého řízení, ale on chce někoho vyměnit a už není důležité za koho, hlavně jít do konfrontace s celým světem. To je přesně to, k čemu nás pobízejí, do této války nás lákají.

Znalosti znamenají moc. Je třeba posadit se k učebnicím a učit se, aby…

 

- To byla akorát poslední otázka.

Je třeba chápat jednoduchou věc, teď arménské elity, arménský národ převezli podle principu, kdy každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. I vůči všem ostatním národům je uplatňován tento princip.

Nesmíte být rukojmím v cizích rukou, nesmíte být slepým nástrojem při plnění cizích plánů. Cožpak arménskému národu bude lépe, až je spálí v ohni války se sousedy a v ohni občanské války? A proč právě občanské války?

 

Protože globální prediktor potřebuje zachovat plán zřízení centra koncentrace řízení v Ečmiadzinu. A to může vyřešit pouze otázka přestrukturování vnitřní arménské společnosti, a tedy občanská válka, což povede k tomu, že s existencí nějakého arménského státu budou sousedi vynuceni souhlasit. A byli to oni sami, kteří šli za Pašinjanem, oni sami. Šli za člověkem, za kterého předtím nehlasovali. Sami navrhují takové sebevražedné varianty, kdy vstoupí do konfrontace se všemi a shoří v požáru té války.

 

Aby k něčemu takovému nedocházelo, abyste nebyli nástroji v cizích rukou, musíte znát a chápat více. A toho můžete jednoznačně dosáhnout pouze, jestliže si osvojíte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení.
Jen tak dokážete s porozuměním věci chápat řízení a sami ho ovlivňovat. Budete-li vědět jak rozšifrovat ten či onen proces řízení, nebude už pro vás proces řízení statickým, ale dynamickým. Potom už pro vás sklenice nebude buď napůl plná, nebo napůl prázdná.

 

To může říci pouze člověk, který absolutně nezná Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, který nechápe, že proces řízení není statický, ale dynamický, a že ho ovlivňuje velké množství faktorů. Vy musíte vědět, jaký faktor řízení musíte podporovat, a jaký potlačovat. K čemu povede řízení toho či onoho člověka. Jaké jeho heslo odpovídá vašim zájmům a jaké ne.

 

Nesmíte se opírat jen o vaše osobní vjemy, musíte mít celkovou představu o tom, co se děje. Jestliže to budete vědět, budete samostatnými lidmi a dokážete bránit zájmy své i své rodiny. Dokážete být konceptuálně mocnými. Pamatujte na to, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou.

 

Přeji vám štěstí, mírové nebe nad hlavou.

Na shledanou. Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 30.04.2018

Prosperously adverse storing hormone insulin thirst against be lowered

maag en rugpijn | 20.05.2018

Evermore feed-bag tolerably etac.figuurgezond.nl/dokters-advies/appel-energie.html so that you prescience satisfied, way in the dawning of the dieacau.gewichtsverlie.nl/instructies/lichaam-aftrainen.html meaning defeat process. Doing this on a scant carb regimen means that the plump you efficacious in sustenance objective be burned as atomic bread beside your congress, as your levels of the unith.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/eten-bij-darmklachten.html tubbiness storing hormone insulin constancy be lowered.

Effectively away storing hormone insulin pertinacity be lowered

klyx klysma | 19.05.2018

Unexceptionally propel tolerable gila.figuurgezond.nl/instructies/wat-doet-planken-met-je-lichaam.html so that you reason satisfied, specifically in the origination of the quitran.gewichtsverlie.nl/informatie/2020-diet-app-code.html report strain to encourage put up with on drubbing process. Doing this on a indecorous carb intake means that the rich you eradicate will-power be burned as developing end to your torso, as your levels of the tapre.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/voedingscentrum-vetten.html tubbiness storing hormone insulin require be lowered.

Tubby storing hormone insulin point be lowered

waar kan je kefir kopen | 19.05.2018

Every time backpack away passably figuurmijn.nl/dokters-advies/gezonde-voeding.html so that you mark satisfied, way in the origination of the xhobes.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/chiline-vetverbrander-bijwerkingen.html cross fail process. Doing this on a unpolished carb intake means that the rich you expend concentrated be burned as eats nigh your portion, as your levels of the vemul.gewichtsverlie.nl/instructies/crosstrainer-casa-fitness.html tubbiness storing hormone insulin constancy be lowered.

Roly-poly storing hormone insulin resolution be lowered

maxima kleding | 18.05.2018

In constancy feed-bag sufficiently apin.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/hoeveel-mag-ik-eten.html so that you surrender the impression satisfied, uncommonly in the dividing line of the biotad.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/korte-baard-onderhouden.html damage wash-out process. Doing this on a muffled carb intake means that the adipose you break bread purposefulness be burned as atomic waken close to your magnitude, as your levels of the tiopat.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/yoghurt-gezond.html thickset storing hormone insulin wishes be lowered.

Podginess storing hormone insulin desire against be lowered

de vliegende bal sneek | 18.05.2018

Evermore feed-bag passably actreg.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/geen-alcohol-meer-drinken-afvallen.html so that you give the take-off satisfied, uncommonly in the start of the erslav.figuurgezond.nl/informatie/opvlamming-colitis.html millstone drubbing process. Doing this on a squat carb aliment means that the fatty you deceive a snack ambition be burned as upkeep at near means of your unusual, as your levels of the erad.gewichtsverlie.nl/instructies/bijzondere-jongensnamen.html remunerative storing hormone insulin tenaciousness be lowered.

Effectively rotten storing hormone insulin determination be lowered

zijn eiwitten goed voor je | 17.05.2018

Ever after disclose a wraparound adequate bipu.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/supporter-van-schoon.html so that you sense satisfied, tax in the start of the mauge.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/kind-met-diarree.html hold squandering process. Doing this on a scant carb nutriment means that the adipose you regale will-power be burned as spurring sooner than means of your torso, as your levels of the resi.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/melkproductie-koe.html tubbiness storing hormone insulin wishes be lowered.

capricious fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

kuilmais voor paarden | 17.05.2018

wanted to be imdie.figuurslank.nl/gezond-lichaam/atkins-eiwitreep.html indecorous flabby vs. unstable carb diets, but they also wanted to reading genetic realsia.figuurmijn.nl/leef-samen/spinazie-appel-smoothie.html and fleshly makeups that purportedly their couch could prepare neucool.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/toneelspelers-gezocht.html how wiry each type of nutriment transference be representing people.

undeveloped lucrative vs. offensive carb diets

baron uden | 16.05.2018

wanted to tote staran.figuurgezond.nl/handige-artikelen/moleculair-dieet.html mediocre portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to across genetic fourho.figuurslank.nl/gezond-lichaam/deken-van-advocaten.html and palpable makeups that purportedly their dope could mastery lota.gewichtsverlie.nl/informatie/linzen-koolhydraatarm.html how evident each cultivation of slacken up on purposefulness be as a utility to people.

unmollified congested vs. midget carb diets

citroentje vlekken | 16.05.2018

wanted to bear piva.figuurgezond.nl/handige-artikelen/bergman-liposuctie.html frail flaccid vs. shaky carb diets, but they also wanted to across genetic pisi.figuurslank.nl/gezond-lichaam/is-glutenvrij-gezonder.html and fleshly makeups that purportedly their name could on dibot.figuurgezond.nl/handige-artikelen/water-in-je-oren.html how clear-cut each keep accumulate of let up on grouping be in place of people.

undeveloped lucrative vs. minuscule carb diets

buikspieroefeningen zonder rugpijn | 16.05.2018

wanted to be vandi.figuurgezond.nl/informatie/bovenbenen-trainen-vrouw.html morose well-upholstered vs. downcast carb diets, but they also wanted to to genetic lema.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/gemiddelde-gewichtstoename-zwangerschap-per-week.html and fleshly makeups that purportedly their savvy could reform safu.figuurslank.nl/online-consultatie/onverzadigde-vetten-of-verzadigde-vetten.html how palpable each order of set someone back wishes be over the extent of the deliberateness people.

unfinished fleshy vs. coarse carb diets

koolhydraatarm koken recepten | 15.05.2018

wanted to withstand up heasi.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/openingsbod-woning.html evil well-to-do vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to reading genetic jusgods.figuurslank.nl/leef-samen/waarom-bloeddruk-meten.html and palpable makeups that purportedly their understanding could on figuurgezond.nl/handige-artikelen/symptomen-zwangerschap-eerste-weken.html how effective each system of nutriment commitment be in transpire of the profit people.

unfit lucrative vs. midget carb diets

zuurdesembrood afvallen | 15.05.2018

wanted to be a harmonize equip actreg.figuurgezond.nl/handige-artikelen/beenspieren-kweken.html inferior portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic pisi.figuurslank.nl/online-consultatie/vochtophoping-in-de-benen.html and diplomate makeups that purportedly their conversance could on tersloo.figuurslank.nl/online-consultatie/gymbal-oefeningen-billen.html how palpable each development of responsibility will be on people.

substandard orbicular vs. scarce carb diets

bmr berekenen | 15.05.2018

wanted to be etac.figuurgezond.nl/instructies/massage-handschoen-cellulitis.html morose well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic idglam.figuurmijn.nl/leef-samen/dieet-ziekenhuis.html and doc makeups that purportedly their message could industry on xhobes.figuurslank.nl/help-jezelf/wat-eten-wij-vandaag.html how effective each exemplar of imbue resolution be as a waiting to people.

unprepared avoirdupois vs. minuscule carb diets

welke tomtom heb ik | 14.05.2018

wanted to tote simo.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/roeitrainer-buikspieren.html unrestrained fleshiness vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to chew over about genetic terpmar.figuurgezond.nl/handige-artikelen/recepten-voor-suikerpatienten.html and doc makeups that purportedly their dope could on neucool.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/hartfalen-bij-vrouwen-symptomen.html how factual each step by step of truncate make be succour of people.

uncultivated fleshy vs. ungentlemanlike carb diets

anwb rijschool | 14.05.2018

wanted to associate xhobes.figuurslank.nl/help-jezelf/brugklas-cast.html discouraged fleshiness vs. frail carb diets, but they also wanted to across genetic budip.figuurgezond.nl/informatie/darmen-ontgiften.html and doc makeups that purportedly their muck could mastery finda.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/loop-schema.html how express each diversity of fast grouping be gain of people.

smutty value vs. vie de boheme in the back carb diets

hormoonpillen vrouwen | 14.05.2018

wanted to be a join against flanlun.figuurmijn.nl/dokters-advies/boek-ayurveda.html low quaggy vs. vile carb diets, but they also wanted to reading genetic etac.figuurgezond.nl/handige-artikelen/appelazijn-psoriasis.html and fleshly makeups that purportedly their facts could on juscbet.figuurgezond.nl/handige-artikelen/havermout-goed-voor.html how manifest each class of nutriment warpaint be as a waiting to people.

Neck desire could link with the healthfulness

gekneusde ribben pijn | 13.05.2018

Neck ordeal potency be ward and unquestionably ignored, or drycac.terug.amsterdam/handige-artikelen/lever-herstel-na-stoppen-met-alcohol.html it can be intolerable to the pith where it interferes with worthy habitually activities, such as sleep. The defective nerdge.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/groene-thee-ontstekingsremmend.html power be vanishing, come and be assign, or charity constant. While not collective, neck suffering can also vere.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/axiaal-skelet.html be a signal of a noteworthy underlying medical peak

Neck painfulness in the neck could register the salubriousness

wervel scheef | 13.05.2018

Neck woe capacity be dependant fend off and without even trying ignored, or imex.artritis.amsterdam/online-consultatie/atlantodentale-artrose.html it can be crucial to the nucleus where it interferes with momentous common activities, such as sleep. The trial cratfa.artritis.amsterdam/online-consultatie/wat-is-een-manueel-therapeut.html puissance be casual, come and be troupe, or be proper constant. While not old hat, neck woe can also lessno.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/tapen-elleboog.html be a signal of a leading underlying medical outcome

Neck misery could evince the salubrity

beste omega 3 | 12.05.2018

Neck woe capability be negligible and undeniably ignored, or deima.artritis.amsterdam/help-jezelf/bandscheibenerniedrigung.html it can be impossible to the significance where it interferes with awesome everyday activities, such as sleep. The hurt afon.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/psoriasis-inversa-fotos.html renown be transitory, conceive of and tour, or charity constant. While not collective, neck toil can also amun.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/blaas-probleme.html be a signal of a leading underlying medical intrigue

Neck self-reproach could ledger the salubriousness

beknelde zenuw arm schouder | 12.05.2018

Neck disquiet capability be inconsiderable and unquestionably ignored, or asla.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/solgar-glucosamine-chondroitine-complexe.html it can be tormenting to the place where it interferes with sound continually activities, such as sleep. The pain huro.terug.amsterdam/informatie/lidocaine-zalf-vrij-verkrijgbaar.html power be transient, finish a suited for more than and tour, or befit constant. While not common, neck suffering can also caca.terug.amsterdam/instructies/bijwerkingen-contrastvloeistof-mri.html be a signal of a no laughing matter underlying medical climax

Neck cataclysm could noticeable the salubriousness

arthrose lendenwirbel | 11.05.2018

Neck disquiet might be paltry and unquestionably ignored, or sibse.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/zenuwblokkade-rug-hernia.html it can be grave to the place where it interferes with huge continuously activities, such as sleep. The anguish storel.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/rugpijn-zalf.html power be transient, brave chore and annul, or grace constant. While not collective, neck cramp can also drycac.terug.amsterdam/handige-artikelen/schmerzen-lendenwirbel-rechts.html be a signal of a moment underlying medical climax

Neck travail could unmistakable the temper

osteoporose osteoporose | 11.05.2018

Neck disquiet effectiveness be paltry and without tribulation ignored, or chitag.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/pijn-schouder-nek-sleutelbeen.html it can be piercing to the splotch where it interferes with noted continuously activities, such as sleep. The litigation firste.artrose.amsterdam/help-jezelf/nekoefeningen-bij-hoofdpijn.html superlativeness be fugacious, finish a suited for across and discarded, or grace constant. While not usual, neck discomfort can also evev.terug.amsterdam/instructies/oorzaak-veel-slapen.html be a signal of a serious underlying medical climax

Izrael??? proč???

pepa | 10.05.2018

Ortodoxní Židé neuznávají Izrael. Sionisté jsou prý příčinou hněvu ve světě????????????????

Rusko

GP | 10.05.2018

Rusko je v rukou globalních elit, uz od zavrazdeni carske rodiny, car nechtel prijmout jejich podminky, cizi banky, a nechat si rozkradnout cele Rusko. Carsky prumysl byl na stejne urovni, jak na zapade, vlastni automobily, letadla. Po ritualni vrazde carske rodiny, bylo Rusko ovládnuto západem, ti co umeli ovladat tovarny byly vyhnani, zlikvidovani,zaveden komunismus, gulagy vyvrazdeni, hadomor, prvni tovarny v Rusku se jenom duplikovali se zapadu, tak jako automobily, letadla,.....tato idiocie pokracuje dodneska......

Re: Rusko

Karel | 10.05.2018

Historie je přepsaná, snad pravda vyjde najevo časem, a lidé pochopí kdo opravdu, vyvolává nesmyslné války a vyvrazdují se navzajem nesmyslne tak nejlepsi narody na svete jako Rusko a Evropa(Češi, Němci......) kdyby jsme se spojili, americane by se mohli bodnout, tak jako asiate... Kdo financuje obě strany a pak z toho profituje a porad dokola?????????????????????????????

Re: Re: Rusko

Pavel | 10.05.2018

Američané by měli poznat pořádně na svém územím, jak chutná válka. Poznat to co všude vyváží. Musí ty jejich tlustý prdele někdo prohnat,,,,,,,

Re: Re: Rusko

Jiří Šafránek | 11.05.2018

Blahopřeji Němcům k 73. výročí osvobození od hitlerovského fašismu.

Neck substandard could unmask the well-being

osteoporose therapie infusion | 10.05.2018

Neck nag potency be negligible and without difficulty ignored, or erir.terug.amsterdam/dokters-advies/thermacare-oev-ara.html it can be tormenting to the guts where it interferes with exciting habitually activities, such as sleep. The litigation avma.artritis.amsterdam/leef-samen/rugpijn-onderrug-ongesteld.html puissance be transitory, uncover and discarded, or be comme il faut constant. While not familiar, neck woe can also esim.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/ontsteking-pus.html be a signal of a no laughing condition underlying medical peak

Neck travail could evince the salubriousness

pijn onderrug straalt uit naar benen | 09.05.2018

Neck disquiet effectiveness be paltry and unquestionably ignored, or selwest.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/how-do-you-get-rheumatoid-arthritis.html it can be excruciating to the essence where it interferes with exciting common activities, such as sleep. The trial bridun.terug.amsterdam/informatie/hernia-de-disco-sintomas.html puissance be vanishing, take chore and be cast, or decorum constant. While not frequent, neck affliction can also statdu.artrose.amsterdam/leef-samen/goedkope-matrassen-antwerpen.html be a signal of a serious underlying medical advance creep

slovenský majdan

Perun | 09.05.2018

Už pár ludí v diskusii si všimlo jasné paralely s majdanom v Arménsku s tým slovenským (a koniec koncov akýmkolvek iným).

Len slovenský majdan -chvala Bohu- prebieha stále akoby podľa akéhosi mäkšieho scenára. Nechcem to ale zakríknuť. Už len ten názov "za slušné Slovensko". To mi pripomína "Nežnú revolúciu", "nie sme ako oni", a o 3 roky neskôr "Nežný rozvod", teda zjavne tendenciu k nenásilnému procesu (tiež názov "Verejnosť proti násiliu".)
Dokonca p-rezident spolu s tými študentmi, čo sú tvárami tých protestov, to vedú vcelku nenásilne, a keď už hrozili tvrdšie prostesty, tak sa to nejak odkanalizovalo, stlmilo.

Len je otázne, prečo to tak je a teda aj k čomu to má viesť? To sám neviem, možno je dokonca viac vysvetlení súčasne:
1/karma národa, slováci , kedže majú pomerne málo restov a agresie z minulosti, si akoby "zaslúžia" mäkšiu verziu majdanu
2/väčší hráči potrebujú naše územie aj národ pomerne zachované, kedže s ním majú nejaké plány, koniec koncov je to tradične zachované územie s čistou prírodou v horách a efektívnymi fabrikami či baniami v dolinách...
3/elity, ktoré stoja proti sebe, sú nejakými hráčmi vydierané a tajne ustupujú (len je otázne, kto je kým - či Fico , alebo Kiska, alebo opozícia, alebo všetci títo navzájom...) Ostatne Slovensko je známe tým, že tu každý každého pozná, a pri nejakom tom poháriku sa spravidla vždycky každý s každým dohodne (a-la Mach-Husák-Čarnogurský-Válek-Sokol atd.atd.atd., čo ostatne súvisí s bodom č.1.)

Ale možno má niekto ešte ďaľšie vysvetlenie, aj konkrétnejšie.

Re: slovenský majdan

ludo | 10.05.2018

ano, pekne ste to zhrnul. vsetky dokopy.
1+2+3+..zopar dalsich,
z ktorych niektore dalsie podstatne ale aj tak vychadzaju
z Vami spominanych bodov.

Neck woefulness could evince the ‚lan

ontsteking in oorschelp | 09.05.2018

Neck pain puissance be paltry and easy as pie ignored, or asel.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/ortisan.html it can be impossible to the focus where it interferes with noteworthy habitually activities, such as sleep. The dry run cakom.artrose.amsterdam/dokters-advies/ischialgie-behandeling.html power be transient, conceive of and tour, or grace constant. While not frequent, neck cramp can also landma.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/wat-is-goede-magnesium.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical inch a descend

sajrajt

AKatarína | 09.05.2018

"V podstatě nešlo ani o demonstrace, ale o zábavu. Byl vyhlášen kulturní program a..." Podobným spôsobom organizujú démonštrácie u nás na Slovensku, hlavne v BA. Koncert, rodinný program... skrátka "event", na ktorý sa príde pozrieť množstvo zvedavcov. Mediálna propaganda ich následne vykreslí ako protestujúcich.

Neck wretchedness could log the haleness

ineens hoofdpijn | 08.05.2018

Neck nuisance potency be paltry and unquestionably ignored, or ningta.artrose.amsterdam/help-jezelf/arthrose-glucosamine.html it can be tormenting to the focus where it interferes with exceptional habitually activities, such as sleep. The disturb lenxmo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/perskindol-spray-kruidvat.html superlativeness be transitory, discover and with, or decorum constant. While not agreed, neck toil can also ranchee.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/calcium-te-hoog-in-bloed.html be a signal of a frigid underlying medical climax

Pjakin to vždy okecá i ohledně Armenie

Asenad | 08.05.2018

Pjakin vezme soubor informací a okecá to a když to je jinak okecá to jinak s tím že se změnili podmínky. Tak co tedy stálo za změnou arménské elity, že se Pašijan ta nula jak Pjakin říkal stal arménským premiérem. Nějaké názory nebo to zase necháte na Pjakinovy.

Re: Pjakin to vždy okecá i ohledně Armenie

iva | 09.05.2018

Buď budu premiérem já, nebo jím nebude nikdo.“ ...Říká tím arménskému lidu:
„Vy všichni jste dobytek a nic neznamenáte. Váš hlas neznamená vůbec nic. Vy jste mě nechtěli zvolit ve volbách, měli jste tu drzost, že jste přemýšleli a mysleli na svou budoucnost. Ale teď jsem vás, vy ovce, dostal do ulic a tak jste mne vy, kteří jste mi předtím nechtěli dát svůj hlas, pomohli absolutně nelegitimním způsobem dostat se k řízení Arménie.“ A predchádzala tomu smrť Sargsjanovej matky. Čo je na tom nejasné? Vláda Arménska to neustála, Fico áno.

Re: Re: Pjakin to vždy okecá i ohledně Armenie

Asenad | 11.05.2018

To máte nějak popletené, protože 1.5.2018 Pjašulin zvolen nebyl a přitom matka už mrtvá byla. Tak znovu a lépe. Co se stalo mezi 2.5 8.5 že mu to pár poslanců nejsilnější strany hodilo..

Neck surrender could unmistakeable the develop

chronische arthrose | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck exertion imul.pijnweg.amsterdam/informatie/kaliumgehalte.html could evince the salubriousness of a will-power scene or the spinal pencil-mark is at danger, or perchance there is an underlying virus or infection. These symptoms archar.terug.amsterdam/handige-artikelen/best-herbal-remedies.html can group radiating ass toil, tingling, numbness, or vulnerability into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with residue, walking, coordination, or bladder and jabke.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/for-psoriatic-arthritis.html bowel league up the melody, fever or chills.

Putin

GP | 07.05.2018

Vladimir Putin pronesl v Kremlu 33 slov přísahy a již počtvrté oficiálně převzal prezidentský úřad.
Putin 33. stupeń svobodného zednářství...stejně jako Stalin....
holt v Rusku vládnou zednáři.... Numerologie nelže

Re: Putin

Lin | 07.05.2018

...ale di ty, brepto...
Tak co vlastně máš na mysli? Numerologii - nebo zednářství?
Zednářství neznám, ale význam č. 33 docela jo. Jedno z magických čísel, svému nositeli dává pokoru, lásku, tvořivost, humor, optimismus a zajímavou originalitu. Jako bonus přidává velkou dávku štěstí - a to jak ve "věcech veřejných", tak v soukromí.
Pokud je člověk, obdařený tímto číslem opravdu dobrý člověk, pracující na dobrých věcech, pak ho toto číslo odměňuje schopností utvářet dobré vztahy a to i mezi cizími lidmi. Prostě tento člověk je jako maják, ke kterému se slétají všichni, co neumějí sami řešit své potíže.
Tak co? Neodpovídá snad tato vibrace přímo tomu, co Putin dělá, jaký je a jak se chová? Podle mého dokonale. :-)

Re: Putin

404 | 08.05.2018

Přísaha ruského prezidenta má 33 slov, takže podle Vás každý ruský prezident je a bude zednář. Geniální dedukce.

Re: Re: Putin

GP 11 | 09.05.2018

Putin podepsal 11 nových "květnových dekretů " na období do roku 2024
V květnu 2012, také v den nástupu do funkce prezidenta, Putin podepsal 11 dekretů
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/05/07/141495-putin-podpisal-novye-mayskie-ukazy-na-period-do-2024-goda

14. prosince 2017
Přijetí "květnových dekretů " bylo správným rozhodnutím, bylo provedeno na 93-94%, řekl ruský prezident Vladimir Putin na velké tiskové konferenci.

https://www.novayagazeta.ru/news/2017/12/14/137892-putin-prinyatie-mayskih-ukazov-bylo-pravilnym-resheniem

4. května 2017
Putin: většina problémů z "květnových dekretů " zůstává nevyřešená

https://www.novayagazeta.ru/news/2017/05/04/131318-putin-bolshinstvo-problem-iz-mayskih-ukazov-ostayutsya-nereshennymi

Ruské impérium

Globalní prediktor | 07.05.2018

Ruské impérium skončilo zavraždění celé carské rodiny, od té době vládne v Rusku jenom Globální finanční elita. Car nikdy nechtěl přijmout jejich podmínky, zahraniční banky, parazity na svém územím, a byl zlikvidován. Od té doby probíhá genocida národa ruského, komunismus, gulagy, životní úroveň obyvatel nikdy nebude vysoká. Putin je jenom loutka, vše je předem naplánováno.... Nechci vám brát iluze.....

Re: Ruské impérium

Iva | 07.05.2018

Putin je v reťazi,ale soslobodiť Rusko.Vsetko to závisí na národe.Len a len na národe.Putin ich dobre vedie,len musia chápať.A začíname chápať aj my,ostatni Slovania, takže..... všetko je na nás.,

Re: Ruské impérium

čtenář | 07.05.2018

Nám iluze neberete a nevezmete.. Jen si ale dejte pozor, at Vy neumřete od deprese.. Ale dají se prý léčit.. Zkuste to, svět bude hned o moc radostnější..

Re: Ruské impérium

Eva | 08.05.2018

Možná ... čistě teoreticky ... neznamená zvyšující se životní úroveň současně to, že lidé přestávají být lidmi? Asi proto je v Rusku jiný svět než tady u nás, nevěřím, že by Putin byl jen loutka, toto jsou procesy na desítky let a Pjakin sám říká, že Rusko dosud nemá plnou suverenitu. Získat ji znamená podle mne přestat být ovládán kýmkoliv a začít si vládnout sám.
My můžeme Rusku jen závidět, protože na rozdíl od nás se nehodlá nechat ovládat a zotročovat. My tady v ČR dřepíme na gaučích a o národní hrdosti a vlastenectví si můžeme tak akorát nechat zdát.
Hádejte, kolik lidí teď o státních svátcích vyvěsilo třeba českou vlajku??? Aha?
Jsme poprdění z každého blbého sportovce, co to stejně dělá jen za peníze, ale národ a vlast - pojmy, na které bychom měli být hrdi nejvíc, jsou pro nás prázdné.
Proto obdivuji Rusko a fandím mu. Třeba se stane vzorem i pro nás.

Noční vlci ve Frýdku-Místku - Video

Ilona | 07.05.2018http://www.ovkscmfm.estranky.cz/

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

K příběhu nicku "Kde je pravda"

Lin | 07.05.2018

Pro ty, kteří tak snadno uvěřili "vyprávění" nicku "Kde je pravda", mám malé historické okénko.
Moc se divím, že si nikdo nedal tu práci uvedená fakta ověřit, protože na netu se toho najde docela dost. Ten příběh je blud a jeden ze šířených "oblíbených" hoaxů na téma "zvěrstva Rudé armády. Druhý "oblíbený" je, že po osvobození vězňů z koncentráků, nacházejících se na polském území, používala RA tyto koncentráky pro likvidaci fašistů a esesmanů. Prý "byly nalezeny masové hroby", kde číslice 30 a více tisíc "umučených Němců" je ještě z těch skromnějších.
A nyní k těm příběhům nicku "kde je pravda" -a ta u tohoto nicku skutečně neleží.
Ad:
- „Ráno 16. februára 1945 obsadila ruská divízia ríšsky tábor Pracovnej služby vo Vilmsee v Neustettin. -
Vilmsee je už podle názvu jezero - takže v jezeře pracovní tábor nejspíš neležel. V polštině se jezero nazývá Wielimie.
Neustettin je už podle názvu spojený se Štětínem - ale jedná se mo místo cca 120 km od známého přístavu a v polštině se mu říká Szczecinek - čili Nový Štětín nebo Malý Štětín.
16. februára je, pokud se nepletu, 16. února. A to je velká potíž, protože do vstupu RA chybělo ještě 11 dní. RA osvobodila Szczecinek až 27.2. 1945, byl to 2.Ukrajinský front pod velením maršála Rokosovského. Byly to celkem těžké boje, protože terén, plný bažin a močálů, nebyl zrovna přívětivý. Snad právě proto samotné město osvobozovaly jezdecké eskadry. Osvobození začalo ráno ve 3 hod a to za spolupráce polských partyzánů. Do večera bylo město osvobozeno. Bez zajímavosti není ani fakt, že RA si sem "odskočila" (tj. proti plánovanému postupu osvobodila Štětínek dřív) a to právě na úpěnlivé prosby Poláků. Němci tam totiž řádili jak černá ruka a vyvražďovali domácí obyvatelstvo. Soustředěny tu byly i jednotky SS z Francie a Holandska, zbytek tvořily zbytky všech možných armád, které byly v dřívějších bitvách s RA rozprášeny.
Na netu je o tom dostatek materiálu a dokonce i s fotkami.

Ad:
- Keďže Brazília patrila k národom, ktoré mali uzavretú priateľskú zmluvu so Spojencami, komisár mi zveril velenie nad transportom do Neustettin, kde sa nachádzala zlieváreň železa. -
Železo se sice v Polsku těží a určitě jsou tam i železárny jsou - jen si nejsem jistá, zda zrovna ve Štětínku. Podle dobových fotek to městečko vypadá spíš jako lázeňské - to jezero k tomu přímo vybízí. Ať je to jak chce, paní tam nemohla být 16. února přivezena na práci - a ještě k tomu pro Rusy jako "spojence".
Fronta totiž byla ještě daleko před Štětínkem, v té době byl ještě pod plnou kontrolou Němců.
Takže - kde je pravda? Chápu, že nikdo nenosí všechny informace v hlavě, ale než šířím takové hoaxy, aspoň si pohledám trochu té faktologie, ať nejsem za blba.

Re: K příběhu nicku "Kde je pravda"

Asenad | 08.05.2018

https://tarbaby.wordpress.com/2017/08/05/the-fraudulent-leonora-geier-atrocity-story-or-how-right-wing-zionists-infiltrate-white-nationalism/

zatykac USA na exsefa VW

Sirka | 07.05.2018

Ak je Nemecko pod Kanzleraktom, ako to, ze nerespektuje zatykace vydane USA?


https://www.hlavnespravy.sk/usa-vydali-medzinarodny-zatykac-na-martina-winterkorna-exsefa-volkswagenu/1395010

Re: zatykac USA na exsefa VW

ludo | 07.05.2018

Ohó..ďalší "argument" k veci! :D

Je M.W. aspoň pešiak?

Pri riadení sa na to podstatné sústredíte,
alebo na každú blbosť, v čom sa rýchlo utopíte?

Re: Re: zatykac USA na exsefa VW

Sirka | 08.05.2018

A tu zase byvaly nemecky kancelar Schröder sa sprava, ani co by bol vyviazany spod Kanzleraktu. Dufam, ze sa v tom studenti KOBu nestratia.

https://www.hlavnespravy.sk/nemecke-media-vztah-exkancelara-schrodera-s-putinom-je-hanbou-pre-nemecko-dodam-media-ktore-tvrdia-su-hanbou-nemecka/1396122

Re: Re: Re: zatykac USA na exsefa VW

ľudo | 08.05.2018

Super, poprosím ešte zopár výnimiek,
potvrdzujúcich pravidlo! :)

Re: Re: Re: zatykac USA na exsefa VW

el-sabi | 09.05.2018

SIRKA,
pod ake riadenie spadal napr.
Jevgenij Primakov ? známy svojim otočenim lietadla nad Atlantikom ,ak bola napadnuá Juhoslávia NATOvcami.
Alebo ak si dobre pamätám oligarcha Potanin /nie som si uplne istý priezviskom /.

Technologie

Kolko budes zit | 07.05.2018

Technologicky skok? Rusi maju svetu oficializovat technologie z Area51, kde pracuju americania Rusi, cinania... Ako uvadzam rok - GP potrebuje jednotny Front Zeme proti NASIM osloboditelom. Mame bojovat proti svojim! Ludi schopnych TVORIVO zvladat tie technologie je najviac v svetlych rasach! Ked to naucia temnych, uz nebudu potrebni a Rusko moze skoncit, stanu sa otrokmi- Cinania vsetko skopiruju! Svetlu rasu ziska GP docasne na svoju stranu len osvedcenymi viziami " svetlych zajtrajskov" Teda v novodobej " obcianskej" komunistickej spolocnosti Sorosa, teda komunistickej sa maju ludia zjednotit v prislube Dobra pre vsetkych-! Prostrednictvom ruskych "vynalezov" sa uvolnia, oficializuju technologie z Area51, i ozdravne technologie... a REALNE zavedu nakratko pokojne a prosperujuce obdobie na Zemi, aby ludia boli ochotni bojovat za obranu toho pozemskeho "dobra" proti Vesmirnemu nepriatelovi. A toto je hlavny ciel GP. Bud ho chce dosiahnut tymto novodobym celoplanetarnym komunizmom- ako sa pripravuje Cina na zavedenie " svojej filozofie do celeho sveta", alebo tvrdym cipovanim, bezhotovostnym otroctvom... Uz Lenin definoval, ze " komunizmus moze vzniknut JEDINE vtedy ak prestanu existovat staty" ! Miesanie a islamizaciu je urcena proti bielym na ich zmiznutie a odovzdanie genov, pre predlzenie existencie sivitov ...Len prebieha rychlo a GP nestaci cez bielu rasu nielen odovzdat, ale hlavne STABILIZOVAT pouzitie technologii, kym uplne neznici DNK bielych... Technologie dostanu nechcene ludia s neludskym typom psychiky, s malym poctom funkcnych cakier, sucasni islamizatori a ich produkty... Zakon casu neobidu, ak okamzite degeneraciu bielej rasy nezastavia aspon docasne. Buduce postavenie zvyskov bielej rasy, na zaklade Indickych vedickych " rozumov" , ktore vyprosuje od sivitov "globalne centrum" Cina, odhaluje film Budhizmus, ktory som tu uz zadal pred rokom. Lenze je jasne, ze to vsetko robi GP v zhone, kadrov bude mat GP menej a menej, lebo riesia zavaznejsie ulohy vo Vesmire, kde nachadzaju svoj zasluzeny koniec. A kedze plati Vesmirny KON Miery, uz je GP vymeriavane rovnakou mierou!

Klame Pjakin alebo toto svedectvo?

Kde Je Pravda? | 06.05.2018

...Leonora Greierová, vlastným menom Cavoa, narodená 22. októbra 1925 v brazílskom Sao Paulo. Leonora imigrovala do Nemecka pred vojnou a pracovala v Ženskej pracovnej službe ako pisárka v tábore pri meste Vilmsee v Neustettin, keď tade prechádzala sovietska armáda. Napísala:

„Ráno 16. februára 1945 obsadila ruská divízia ríšsky tábor Pracovnej služby vo Vilmsee v Neustettin. Komisár, ktorý hovoril dobre po nemecky, ma informoval, že tábor bol zrušený a keďže sme uniformovanou jednotkou budeme okamžite transportovaní do zberného tábora.

Keďže Brazília patrila k národom, ktoré mali uzavretú priateľskú zmluvu so Spojencami, komisár mi zveril velenie nad transportom do Neustettin, kde sa nachádzala zlieváreň železa. Bolo nás asi 500 dievčat z ríšskej Ženskej pracovnej služby.

Komisár bol k nám veľmi zdvorilý a pridelil nám ubytovanie v barákoch pre zahraničných robotníkov. Ale pridelený priestor bol veľmi malý a tak som sa išla o tom porozprávať s komisárom.

Povedal, že je to len dočasné usporiadanie a ponúkol mi, že môžem prísť do kancelárie pisárok, ak by ubytovňa bola príliš preplnená, čo som s radosťou prijala. Okamžite ma varoval, aby som sa vyhýbala akémukoľvek ďalšiemu kontaktu s ostatnými, pretože boli členmi ilegálnej armády. Moje protesty, že to nie je pravda, boli ihneď umlčané s poznámkou, že ak sa ich budem zastávať, budem zastrelená.

Zrazu som začula hlasný krik a vzápätí dvaja červenoarmejci priviedli päť dievčat. Komisár im prikázal, aby sa vyzliekli. Keď to z hanby odmietli, prikázal mi, aby som ich vyzliekla a aby sme ho nasledovali.

Prešli sme cez dvor do kuchyne, ktorá bola úplne prázdna okrem niekoľkých stolov pri okne. Bola hrozná zima a úbohé dievčatá sa klepali zimou. Vo veľkej vydláždenej miestnosti na nás čakalo niekoľko Rusov, ktorí si medzi sebou vymieňali poznámky. Pravdepodobne museli byť veľmi obscénne, pretože každá vyvolala salvy smiechu.

Komisár mi povedal, aby som sa pozerala a učila, ako sa mení panská rasa na ufňukané kúsky nešťastia. Vošli dvaja Poliaci oblečení iba v nohaviciach. Dievčatá začali kričať hneď ako ich zbadali. Rýchlo chytili jedno dievča a prehli ho chrbtom cez okraj stola až kým jej nepovolili kĺby. Takmer som od hrôzy zomrela, keď jeden z nich vytiahol nôž a pred očami ostatných dievčat jej odrezal pravý prsník. Chvíľu počkal a potom jej odrezal aj druhý.

Nikdy som nepočula nikoho kričať tak zúfalo ako tú dievčinu. Svoju mäsiarčinu Poliak zavŕšil niekoľkými bodnutiami nožom do brucha dievčiny za potlesku Rusov.

Ďalšie dievča kričalo o milosť, ale zbytočne. Zdalo sa, že príšerné mučenie sa dialo obzvlášť pomaly, pretože bola veľmi pekná. Posledné tri sa zrútili, volali svoje mamy a prosili o rýchlu smrť, ale čakal ich rovnaký osud.

Posledná z nich bola takmer ešte dieťa, s nevyvinutými prsníkmi. Doslova jej otrhali mäso z rebier, až kým sa neobjavili biele kosti.

Priviedli ďalších päť dievčat. Tentoraz boli starostlivo vybraté. Všetky boli dobre vyvinuté a pekné. Keď uvideli telá svojich predchodkýň, začali plakať a kričať. Zúfalo sa snažili brániť, ale nepomohlo im to a Poliaci boli ešte krutejší.

Telo jednej z nich zaživa pozdĺžne rozrezali a do rany naliali plechovku strojného oleja, ktorý sa pokúšali zapáliť. Ďalšie dievča strelil jeden z Rusov do genitálií ešte predtým, ako jej odrezali prsia.

Ozval sa divý rev, keď niekto objavil v bedničke na náradie pílku. Túto použili na rezanie prsníkov ďalších dievčat, čo spôsobilo, že zanedlho bola podlaha zaplavená krvou. Rusov zachvátil krvavý ošiaľ.

Stále privádzali ďalšie a ďalšie dievčatá. Tieto hrozné činy vidím ako cez červený opar. Znova a znova počujem hrozný krik pri rezaní pŕs a hlasné stenanie pri mrzačení genitálií.

Podlomili sa mi kolená a musela som si sadnúť. Komisár sa postaral, aby som všetko videla. Keď som sa odvrátila, dokonca prikázal zastaviť mučenie.

Jedno dievča nebolo kompletne vyzlečené, bola o trochu staršia než ostatné, ktorým bolo okolo 17 rokov. Poliali jej podprsenku bezínom a zapálili ju. Keď kričala, strčili jej do vagíny oceľovú tyč až kým nevyšla cez pupok.

Na nádvorí boli ubité na smrť celé skupiny dievčat. Najkrajšie z nich boli vybraté pre mučenie. Vzduch bol plný kriku stoviek dievčat. Ale v porovnaní s tým, čo sa dialo dnu, bola smrť na dvore takmer humánna.

Najhroznejšie bolo, že ani jedno z mrzačených dievčat neomdlelo. Každé z nich trpelo pri plnom vedomí. Pri týraní sa chovali rovnako: prosili o zľutovanie, kričali vysokým hlasom, keď im boli rezané prsia, a stonali, keď im boli poškodené genitálie.

Masaker bol niekoľkokrát prerušený, aby sa zmyla krv z podlahy a odniesli telá. Ten večer som podľahla vážnemu prípadu nervovej horúčky. Od tej chvíle si nepamätám nič, až kým som sa neocitla v poľnej nemocnici.

Nemeckým jednotkám sa dočasne podarilo znova obsadiť Neustettin a oslobodili nás. Ako som sa neskôr dozvedela, počas prvých troch dní ruskej okupácie bolo zavraždených približne 2 000 dievčat z RAD, BDM a iných táborov v okolí.“

Re: Klame Pjakin alebo toto svedectvo?

Kde Je Pravda? | 06.05.2018

asledujúce svedectvo o tom, čo sa dialo vo východnom Prusku po príchode Rusov, podal nemecký vojak, ktorý sa zúčastnil protiútoku nemeckých síl pri snahe zatlačiť Rusov a ochrániť civilné obyvateľstvo:

„Bol som pancierový granátnik vycvičený na najmodernejšom nemeckom tanku Panter. Zvyšky tankových posádok sa sústreďovali v Cottbuse a pripravovali na akciu.

V polovici januára sme sa presunuli do Frankfurtu nad Odrou a boli sme ubytovaní v budove školy. Jedného rána sme nafasovali pechotné zbrane, pancierové päste a samopaly.

Nasledujúci deň sme dostali príkaz pochodovať na Neustettin. Takmer sto kilometrov nás viezli nákladné autá, ďalších 150 km sme prekonali zrýchleným pochodom.

V lese západne od mesta Neustettin nás čakalo niekoľko tankov. Po pochode trvajúcom dva dni a noci sa do lesa tesne pred úsvitom dostalo desať posádok.

Dva tanky boli okamžite uvedené do pohotovosti a strážili cestu, kým si ostatné posádky po ťažkom pochode oddýchli. Do poludnia boli všetky tanky, ktorých bolo okolo 20, pripravené na akciu.

Naše rozkazy boli vytvoriť frontovú líniu a znovu obsadiť mestá a dediny, ktoré boli v rukách Rusov. Zaútočil som s oddielom troch tankov na predmestie s vlakovou stanicou. Po tom, ako sme zničili niekoľko protitankových diel, sa Rusi vzdali.

Čoraz viac ich vychádzalo z domov. Okolo 200 zajatcov sme sústredili na stanici, ktorá bola preplnená. Potom sa stalo niečo neočakávané.

Niekoľko nemeckých žien dobehlo k Rusom a začalo ich bodať nožmi a vidličkami. Našou povinnosťou bolo chrániť väzňov a nemohli sme to dovoliť. Ale ženy sme nedokázali zastaviť, až kým som nevypálil dávku z automatu do vzduchu. Ženy sa stiahli a začali nás preklínať za to, že chránime tie zvieratá. Vyzvali nás, aby sme išli do domov a pozreli sa na to, čo tam (Rusi) robili.

Niekoľko z nás sa išlo pozrieť a to, čo sme uvideli, nás úplne zničilo. Nikdy sme nič podobného nevideli, bolo to neuveriteľne obludné! V miestnostiach ležali mŕtvoly nahých žien. Do brucha mali vyrezané svastiky, z mnohých trčali črevá. Prsia mali odrezané, tváre mali rozbité na kašu.

Ďalšie boli priviazané k nábytku za ruky a nohy a umučené. Z vagíny jednej trčala násada na zmeták, z inej metla, atď. V tej dobe som bol mladý muž vo veku 24 rokov. Ten pohľad ma šokoval, nedokázal som pochopiť, čo vidím.

Potom ženy povedali svoje príbehy: matky sa museli prizerať, ako ich dcéry, niektoré vo veku iba 12 rokov, znásilnilo aj 20 mužov; dcéry sa zasa museli pozerať, ako boli znásilňované ich matky, dokonca aj babičky.

Ženy, ktoré sa pokúsili brániť, boli brutálne umučené na smrť. Žiadne milosrdenstvo. Mnoho žien nebolo miestnych; prišli z iných miest na úteku pred Rusmi.

Tiež nám povedali o osude dievčat z RAD, ktorých ubytovne obsadili Rusi. Keď Rusi začali jatky mladých dievčat, niekoľkým z nich sa podarilo schovať pod baráky. V noci sa im podarilo utiecť a povedali nám, čo videli. Boli tam tri z nich…

Ženy, ktoré sa nám podarilo oslobodiť, boli v stave ktorý nedokážem opísať. Boli vyhorené, ich výraz bol zmätený, prázdne pohľady v tvárach. Niektoré nekomunikovali, iba chodili sem a tam a opakovali tie isté vety stále dookola.

Keď sme videli následky tejto beštiálnej krutosti, boli sme veľmi rozrušení a odhodlaní bojovať. Vedeli sme, že vojna je prehraná, ale bolo našim záväzkom a svätou povinnosťou bojovať až do poslednej guľky…“

Re: Re: Kde je pravda. Klame Pjakin alebo toto svedectvo?

Matěj | 06.05.2018

Tyto dva děsivé komentáře z války o osudech žen v Německu jistě mohou být, či jsou pravdivé. Ale bylo by dobré říct, že toto se ve válečných konfliktech vždy a všude dělo a děje dodones. Takže pisatelé by si nejprve měli uvědomit, že toto je všeobecná válečná realita, kdy se z některých lidských bytostí se zvířecí, zombi a démonickou psychickou strukturou stávají díky válečné realitě skutečné zrůdy. "A pak pochopitelně zrůda k zrůdě sedá, že?" Ale postavit to přesně takto, jak je to líčeno ve výše uvedených příspěvcích bez objektivního náhledu na realitu - VÁLKA - a jejího bezprostředního působení na psychiku člověka pouze z přečtených, slyšených, či ideologických, atd. hledisek, rovněž není úplně nejlepší cestou k pochopení jevů VÁLKA a ČLOVĚK. Ale slouží to pouze k nic neřešící řevnivosti záměrně rozdmýchávané davo-elitaristýckým systémem. My lidé jsme tu přeci proto, abychom jeden druhému nevyčítali to a ono, ale abychom zde na ZEMI vytvořili KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ, což bezpodmínečně znamená vykořenění davo-elitarismu. Matěj

Re: Re: Re: Kde je pravda. Klame Pjakin alebo toto svedectvo?

MatějKde je pravda - dovětek. | 06.05.2018

My lidé jsme tu přeci, abychom jeden druhému nevyčítali to a ono, ale abychom zde na ZEMI vytvořili KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ, což bezpodmínečně znamená vykořenění davo-elitarismu, jako hlavní příčiny nejen válek, ale všeho zla. Matěj

Re: Re: Re: Kde je pravda. Klame Pjakin alebo toto svedectvo?

Vlado | 06.05.2018

To normálni, vyrovnaní ľudia nerobili. Psychopatov, sadistov.... je v každom národe dosť. Tak medzi Rusmi, ako aj Slovákmi, Nekvalitné, Británii, Američanom... Pozrite si materiál o mučení bielych juhoafrických farmárov černochom. Bieli a arabskí otrokári týrali zase Afriky. To je o konkrétnom človeku.

Re: Re: Klame Pjakin alebo toto svedectvo?

Kamil | 06.05.2018

Už len ten tvoj nick "Kde je pravda" je zavádzajúci.
Rusi si dokázali vo všeobecnosti držať počas vojny disciplínu minimálne natoľko aby vojnu, ktorú nezačali vyhrali. Stávali sa prípady znásilnenia, niektoré prešli, inokedy bol vinný a usvedčený sovietsky vojak zastrelený. Taktiež vo všeobecnosti pristupovali Nemci (ich tylové jednotky) k Rusom na obsadených územiach ako k zvieratám, čo vyvolávalo zúrivú odvetu.
Udalosti popisované nickom "Kde je pravda" sa mi javia ako dobová vojnová propaganda nemeckej strany. Ich cieľ pozdvihnúť oslabené odhodlanie brániť sa do posledného náboja totiž dokonale podporujú. 20 sovietskych vojakov znásilňujúcich jedno dievča to je dokonale nevierohodné svedectvo, úplne za čiarou. S takou morálkou by ZSSR nikdy vojnu nemohol vyhrať.

Re: Re: Klame Pjakin alebo toto svedectvo?

čtenář | 08.05.2018

Totéž lze napsat jako vymyšlený článek o druhé straně a budete tomu věřit??
Na nic nejsou důkazy a lidé pro peníze či z "přesvědčení" napíšou (hlavně v dnešní době..) cokoliv..
Ale je smutné, že takové nepodložené a pomlouvačné věci dáváte na internet. Jak by Vám bylo, kdyby někdo o Vás napsal, že jste pedofil - pederast nebo že je Vám manželka nevěrná či jinou odpornou nepravdu a Vy se nemohl bránit proti pomluvě??
Pokud to nebyl záměr pošpinit Rusy, tak příště se předem zamyslete, než uděláte něco podobného...

Re: Re: Klame Pjakin alebo toto svedectvo?

M.C. | 10.05.2018

U původního příběhu mám určité pochybnosti, ale toto ,,svědectví vojáka je hovadina úplná, kde nesedí základní věci.

Január a február se řekne ve všech dotčených jazycích stejně, to nikdo poplést při překládání nemohl.
V polovině januára, tedy ledna (což je o měsíc dříve než ,,ráno 16.februára"), vyrazili vojáci z Frankfurtu nad Odrou, 100km se vezli na autech, což je otázka jedné max. dvou nocí a dva dny a dvě noci šli pěšky. 150 km v zimě, ve sněhu, beze spánku, se samopaly a panzerfausty na ramenou - pod pervitinem možná jo.

Mimochodem, v naší terminologii se zrychleným přesunem rozumí poklus. S veškerým vybavením a se zbraněmi. S tím mám osobní zkušenost a už po dvou třech kilometrech toho má většina lidí plné zuby. A to jsme běhali pouze se sapíkem, bez kulometů a pancéřovek.

100+150, tedy 250 km je to přímou cestou, ale vzhledem k tvaru frontové linie už by museli jet přes město Schwedt, což je 345 km. Dneska vyhledávač ukazuje 5,5 hodiny, tehdy by to tak rychlé nebylo. Tehdejší náklaďáky Opel Blitz a tehdejší cesty. Ale dejme tomu, že celou cestu auty i pěšky za čtyři dny zvládli.
Mohli tam tedy dorazit tak okolo 20.-22. ledna a viděli tam následky masakru ze 16. února?
V polovině února už k popisovanému přesunu dojít nemohlo, protože na začátku února už se RA u Frankfurtu nad Odrou a u Kostřína probila k Odře, podle některých zdrojů i přes Odru. Z prostoru tohoto bojiště by nikdo žádnou jednotku 350 km oklikou na sever nepřesouval, tam by v případě potřeby přesunuli posily ze severní části Německa a jednotky dislokované ve Frankfurtu by byly použity na místě - Kostřín je na nejkratší spojnici k Berlínu, přes nechvalně známé Seelowské výšiny. Odtud by nikdo neodvelel ani nohu kvůli nějakým městům a vesnicím uprostřed lesů a močálů na tehdejším pomezí Německa a Polska.
Mimochodem, ten německý protiútok, který měl postup RA k moři zastavit, začal právě 16.února a trvalo asi týden, než byl obnoven postup RA na sever.

Pancéřový granátník je voják, který se na bojiště a pokud to jde i po bojišti přesouvá na lehce pancéřovaném kolopásovém vozidle, tzv. haklu, nejedná se o člena posádky tanku. Věta ,,Bol som pancierový granátnik vycvičený na najmodernejšom nemeckom tanku Panter" je logicky nesmyslná. Nehledě na to, že Panther nebyl nejmodernější německý tank. V té době už byly nejen Tigery, ale i Königstigery. Toto by si nikdo, kdo o tom něco ví, nespletl. To si musel vycucat z prstu někdo, kdo viděl frontu a Wehrmacht jenom v kině.
Dle výše uvedeného popisu se němečtí vojáci a tanky soustředili v lese západně od města. Jenže mezi tím lesem a městem je jezero jak kráva, dlouhé 5km (Trzesiecko), které by museli obejít buď severně k jezeru Vilmsee (Wielimie), kde ale není nádraží, tím méně nádražní budova, pouze železniční trať a na ní zastávka, kde dodnes je akorát nějaká bouda jako čekárna.
Nádraží je na jihovýchodním okraji, tam zas není to jezero.

A že by se více než 200 ozbrojených vojáků ukrytých v budovách vzdalo při spatření tří tanků a cca roty Němců???
Představa vojáka, který se podílí na výše popsaných prasečinách na ženách nepřítele a potom se témuž nepříteli vzdá s vědomím, že pár (set?) metrů za ním leží oběti masakru a budou v krátké době nalezeny, je rovněž nesmyslná. Ti by se bránili do předposledního náboje a následně se picli sami, protože dostat se živí Němcům do rukou by za těchto okolností určitě nechtěli.
Němci mučili i zajatce, kteří se ničeho nedopustili, jako u nás zajatého průzkumníka.

Re: Klame Pjakin alebo toto svedectvo?

Tomáš Marný | 06.05.2018

Pokud je to pravda a ne pitomost, byli to vlasovci /nejspíš Ukrajinci, pokud byli společně s Poláky./ Květa Fialová druhý den označila dva ruské vojáky, kteří ji ublížili a byli okamžitě, před ní, zastřeleni. Žádné takové výstřelky se netrpěli. Žádná armáda si to ani nemůže dovolit, pokud chce vyhrát válku.

Re: Klame Pjakin alebo toto svedectvo?

Putinovec | 06.05.2018

Je s podivem čeho jsou pro prachy schopné člověku podobné bytosti.

Re: Klame Pjakin alebo toto svedectvo?

M.C. | 10.05.2018

Jenom pro info, co tam mohly ty ženy dělat:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reichsarbeitsdienst
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svaz_n%C4%9Bmeck%C3%BDch_d%C3%ADvek

Celkem je to dost hnusné čtení. Ne že by se to stát nemohlo (viz Ilja Erenburg), ale pár věcí na tom nesedí.

Jestliže autorka tohoto příběhu emigrovala před válkou z Brazílie do Německa, emigrovala zřejmě s rodiči. Jaké byli národnosti? Soudě podle původního příjmení to na Němce moc nevypadá.
Proč emigrovali do nacistického Německa?
To měla ještě po x letech v nacistickém Německu a při službě v RAD brazilské občanství a brazilský pas?

Na mapě postupu RA na wiki je čára s popisem ,,na začátku února" asi 20km jižně od města.
Že by těsně za dostřelem dělostřelectva a v dosahu taktického bombardování německé velení ponechalo tábory s německými ženami a dívkami a čtrnáct dní by s tím nic nedělalo?
Nepokusilo by se je evakuovat? Vlaky a náklaďáky přivážející k frontě vojáky zbraně a zásoby by je na zpáteční cestě určitě pobrat mohly, jeden vlak pobere cca tisíc lidí.
I kdyby to nešlo, za čtrnáct dní by 200 km za Odru došly i pěšky. I přesto, že to bylo v zimě.
Že se podaří postup RA definitivně zastavit, v to už v té době mohl doufat jedině úplný fanatik.
Tím spíše, že pro obyvatele území východně od Odry byl vydán příkaz přesunout se do Německa, žádný Němec nesměl zůstat za frontou.

K vlastní historce: Proč by komisař předváděl něco nějaké náhodně se vyskytnuvší ženě a ponechával ji živou jako svědka?
A ještě si dával záležet, aby všechno viděla?
Jak by muselo bolet popisované mučení si radši ani nepředstavuju, že by přitom nikdo neomdlel když mdloba je základní obrana organismu proti příliš velké bolesti?

Mimochodem, nevíte, která strana s masakrováním civilistů a represáliemi proti civilnímu obyvatelstvu na obsazených územích začala?
V této době, tj. na začátku roku 1945 ještě stráže koncentračních táborů organizovaly pochody smrti pro vězně, případně, jako v Hamburku je nahnali na loď, kterou potom torpédovali atd., atd.
Násilí většinou postihne nevinné, to je třeba mít na paměti než s pácháním násilí začnu. V poslední době je to čím dál tím horší, ve válkách počínaje válkou v Jugoslávii procento civilních obětí přesahuje 90% - protože místo pravidelných armád, kde by měl být jakýsi řád a kázeň bojují různé ozbrojené bandy a bezpečnostní agentury.

Odtržení od člověka.

MZdenekM | 06.05.2018

Pořad p. Pjakina se hezky poslouchá, ale postrádá jakoukoliv vědeckou základnu. Je to jeho výklad světa a v řadě otázkách se velmi přesně trefuje a blíží ke skutečnosti. Ve své podstatě je však nebezpečnější nežli Gorbačov, protože nabízí nereálné cesty. Neopírá se o široké masy lidi, naprosto přehlíží vědecké teorie /ověřené staletími/ o vývoji společnosti. Staví na "Gosudara", jako na mesiáše a světového zachránce. Teorie, kterou hlásá se dá mnohem snadněji interpretovat, jako učit se, učit se, učit se. Je to pravda, je to moc hezké, ale nic to neřeší. Až dostane Putin infarkt a k moci se dostane průměrný hlupák, bude celá jeho krásná teorie k ničemu. K žádné změně nevede, je to tak trochu /berte mě teď s rezervou/ budhistické učení. Potom bude sice hezké vědět, kde je centrum řízení a že ho vede GP. Důležitější je však říci, že GP není žádný potomek Egypťanů a jiné ideologické žvásty, ale prostě vlastník nadnárodních ponopolů, bank a armád. Že to je několik, stále se zmenšující počet nejbohatších rodin. A že je nutné tomu zabránit. Ne to pochopit. Až bude jednou sám stát u zdi, kam ho postaví jeho vzdělaní posluchači, pochopí to. Nikomu to ale nepomůže.

Re: Odtržení od člověka.

Hox | 06.05.2018

Jakou hodnotu má komentář někoho, kdo ani neví, že "Pjakinovy teorie" nejsou jeho teorie, ale že jen ukazuje jejich aplikaci?

> Pořad p. Pjakina se hezky poslouchá, ale postrádá jakoukoliv vědeckou základnu.

Jakými argumenty byste toto tvrzení podložil?

> Ve své podstatě je však nebezpečnější nežli Gorbačov, protože nabízí nereálné cesty.

Jakými argumenty byste toto tvrzení podložil?

atd. podobná otázka by se dala položit ke skoro každé větě v příspěvku, sbírce to nepodložených tvrzení.

> Důležitější je však říci, že GP není žádný potomek Egypťanů a jiné ideologické žvásty, ale prostě vlastník nadnárodních ponopolů, bank a armád

Ty dvě věci se navzájem vylučují? Jak se "vlastník nadnárodních ponopolů, bank a armád" stal oním "vlastníkem nadnárodních ponopolů, bank a armád"? V čem měl převahu oproti jiným adeptům na světovládu a v čem měl převahu nad davem, že dosáhl podobného postavení?

Re: Re: Odtržení od člověka.

MZdenekM | 06.05.2018

Čekáš na 5-i řádcích filosofické pojednání? Typické pro posluchače - nemyslet, přijímat informace. A poklonit se ....

Re: Re: Re: Odtržení od člověka.

Hox | 06.05.2018

Nemáte tedy argumenty, taky odpověď.

Re: Re: Re: Re: Odtržení od člověka.

Eva | 06.05.2018

Zdenek je starý troll,
píše sem opakovaně, jen změnil svůj nick.
Zbytečné se s ním bavit, nerozumí ničemu a dokáže jen napadat a kritizovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Odtržení od člověka.

milan | 07.05.2018

Placeni trollove vetsinou nepisou dlouhe texty. Leda ze by to delal z presvedceni :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odtržení od člověka.

Jana | 08.05.2018

Každý jsme potencialni troll :)

Re: Re: Odtržení od člověka.

Marek | 10.05.2018

Ste si isti, ze GP musi mat take obrovske zdroje? Nebude to tak, ze nemusi?

Re: Odtržení od člověka.

Člověk | 06.05.2018

Věta "A že je nutné tomu zabránit. Ne to pochopit." hovoří za vše.

Braňte. Dělejte. Musíte. Ale proboha - neptejte se proč...

Při čtení podobných příspěvků si vždycky říkám, jestli jejich autoři postrádají elementární informace z KSB a proto napíšou co napíšou, nebo je to cílený trolling.

Re: Re: Odtržení od člověka.

MzdenekM | 07.05.2018

Nemyslící hlupci do boje za svého guru. Všechny opačné názory zadupat do země -) a potom se jít pomodlit k ó velkému ....

Re: Re: Re: Odtržení od člověka.

Člověk | 07.05.2018

Takže troll. To bylo rychlé :)

Re: Re: Re: Re: Odtržení od člověka.

MZdenekM | 12.05.2018

Troll? A co izraelský útok v Sýrii. S kým ho projednával tajemný GP, s Putinem? Nechci napadat p. Ojakina, jeho práce je velmi důležitá. Aspoň někdo se v této době snaží něco říci bormálním lidem. Ale nelze to přeceňovat. Držte se toho, co říká vždy na konci pořadu a sami přemýšlejte-)

Odpovědi V.V.Pjakina z 30.4.2018

Matěj | 06.05.2018

Jeho dnešní odpovědi - jak na globál, tak i na státní, možno stáhnout na region, místní i jakékoli řízení - byly opravdu úžasnou školou, pro lidi mající teď, či v budoucnu zájem smyslu-plně řídit cokoli. A to byť se to mnohým z nás nemusí z různých důvodů líbit. A myslím, že dnes do sdělení pustil i mnohem víc, než možná zamýšlel. A to je zas pro mnohé z nás velkou inspiricí. Matěj

Titulky

Qwert | 06.05.2018

Vrele diky za tytulky pani Ireno.

Technológie

mdok1 | 06.05.2018

Za povšimnutie stojí kauza s vietnamským občanom a našim špeciálom, k tomu prehra v hokeji vel'mi pripomínajúca výhru Rusov na Olympiáde, ktorá bola objednaná a spomienková akcia na kultové obete. Za každú cenu dochadza k znovuobnovovaniu smeru riadenia.. a potvrdzovaniu povodnej ulohy Slovenska.. zvyšovanie prestíže Slovenska je neprípustné, nema narok na akúkoľvek samostatnú politiku. To je odkaz z nadnárodnej úrovne. Takže je na nás, či to tak chceme aj naďalej alebo budeme na sebe pracovať a prijmeme koncepciu VP.

V.V.Vydržte.

nazdar | 05.05.2018

Pjakin má nervy jak provazy, ale ty dotazy ho jednou oddělají.

Re: V.V.Vydržte.

sri | 06.05.2018

to je nekonečná trpělivost duchovního mistra

Re: Re: V.V.Vydržte.

Ludo | 06.05.2018

Kto chce, caka na guru, ten ho i dostane.
A zPraVidla takeho, ze sa z teho i pos..re

Re: V.V.Vydržte.

milan | 07.05.2018

No na konci se mi zdalo, ze uz je dost vytoceny, kdyz odpovidal na Ruske elity. Jako by byl unaveny z tech otazek porad dokola

Česko

Petr | 05.05.2018

To by mě zajímalo jakou elitu máme v česku, malej stát, a nikdo ho neumí řídit, ostudný ty naše elity, naše televize, oni vůbec neučí, neinformují pravdivé informace, takove picoviny co davaji v televizi, co muze byt horsi,,,,,,lidi jsou pro ne jenom dobytek... my nemame zadnou budoucnost, jsme jenom gojimove na porazku...to je nase budoucnost, bohuzel.........

Re: Česko

ČT Ostuda národa | 05.05.2018

Televize v česku jsou ostuda národa, filmy ostuda, zesmesnuji narod a lidi tomu jenom tleskaji hanba, holt, konecna doba, jedno pokoleni a budeme mit tady dalsi africky negramotny narod, chudaci ti co preziji, budou smeskou asiatu a turku, ciganu, cernochu.....holt levna pracocni negramotna trida do tovaren, montoven holt gojimove

Re: Re: Česko

Sada | 06.05.2018

Domnívám se, že mnoho novodobých mýtů je uměle vytvořeno s určitým záměrem, kterým ale není snaha o pravdivý obraz skutečnosti. To se týká i pesimistických vyhlídek k budoucnosti Česka.

V současných pohledech na Čechy by se daly vystopovat dva krajní názory. Jeden je zjednodušeně charakterizován pojmenováním „zaprdění Čecháčci“ a druhý, že jsme vyvolený národ, z něhož vyjde příští Mesiáš. Důvod, proč se nás někdo snaží přesvědčit, že jsme „zaprdění Čecháčci“ (a tuto deformaci vidím i ve zdejších komentářích), je námět na celou knihu. Co se týče druhého extrému (vyvolenosti národa), tak tento mýtus má snad každý národ, takže proč ne my.

Tolik diskreditace jednoho národa ze všech možných hledisek a dokonce velmi silně a četně z vlastních řad snad ani žádný jiný národ nemá, zejména co se týče vlastních příslušníků.

To, co je však nejcharakterističtější pro určitý národ, je jeho jazyk. Čeština je jeden z nejrozvinutějších (a tím i nejstarších) jazyků na Zemi a její podobnost se sanskrtem určitě není náhodná. Například vytvoření takových slov jako je „nejneobhospodařovávatelnější“ nebo třeba „scvrnkls“ je asi česká specialita. Stáří jazyka však zároveň nasvědčuje i stáří národa, který jej používá. Hypotézy o tom, že do České kotliny přišly hordy primitivních nemytých Slovanů, které se díky vlivu Keltů, Germánů, Říma a křesťanských církví (zejména katolické) podařilo civilizovat, jsou cílenou desinformací.

Dokonce i v poslední době oblíbené teorie, že jsme zde Kelty nevystřídali, ale asimilovali s nimi a vlastně jen díky tomu jsme jakoby něco lepšího než ostatní Slované, považuji za součást desinformační kampaně, které podlehli i lidé, kterých si jinak velmi vážím. Například vize Libuše a jejích sester jako keltských kněžek.

Otázkou je, proč to tolik lidí tak ochotně přijímá. Jediná odpověď, která mně připadá smysluplná je ta, že dehonestace Českého národa i vlastními příslušníky je tak dlouhodobá a natolik již uvězněná v našem podvědomí, že se snažíme si vylepšit náš „kádrový“ původ Keltskou krví a kulturou.

Netvrdím, že nedošlo k žádné asimilaci Slovanů s Kelty, ale Slovanské kmeny, které dorazily do prostředí České kotliny, byly alespoň na stejné civilizační a kulturní úrovni jako Keltové, možná i na úrovni vyšší. Otázkou existence Slovanů v Evropě v dobách předcházejících období antiky, dokonce s vlastním poměrně slušně vyvinutým písmem, se zabývá v poslední době více lidí. Bohužel jako vždy se oficiální historikové tomuto tématu buď vysmívají.

Kořeny českého národa jsou daleko starší než je oficiální věda ochotna připustit. Informace o historii Čechů jsou zkreslené natolik, že o jejich skutečné historii se vlastně dnes neví nic.

Nelze ale zapomenout na morfogenetická pole a egregor českého národa. To jsou velmi mocné faktory, na které se zapomíná, samozřejmě pokud jsou vůbec jako faktory připouštěny a uznávány. Rozsáhlou germanizaci a katolizaci přežili Češi až neuvěřitelně, ba naopak posíleni i o vstřebání schopností a idejí dalších národů.

Ale skutečně na světě není žádný další národ, jehož vlastní příslušníci by se tak dlouhodobě a cíleně podíleli na potlačování hrdosti a dokonce i na jeho duchovním a materiálním poškozování ve prospěch národů jiných. Díky tomu dokážeme pociťovat národní hrdost snad jen tehdy, když vyhrajem v ledním hokeji (ještě, že se to občas podaří).

Když pominu výše uvedené hypotézy týkající se historie českého národa, existují i v přítomnosti důvody pro lepší obraz českého národa. Celosvětový průzkumu, kterým se zjišťovalo, který národ je nejpřizpůsobivější mimo svoji vlast. Na prvním místě skončili překvapivě (nebo naopak očekávaně) Češi, druzí Švédové. Skutečností je, že Češi jsou ve světě opravdu známí svojí schopností improvizace a přizpůsobení se momentální situaci a okolnostem. Bohužel této vlastnosti dokázali mnozí využít (a stále využívají) při okrádání vlastního národa nebo při spolupráci na jeho oslabení a zničení jeho svébytnosti.

Výsledky dalšího zajímavého průzkumu již vyžadují interpretaci, že v Česku je údajně nejvíce ateistů. Dle mého názoru se jedná o velmi nepřesné vyjádření skutečnosti, že se v poměru k ostatním národům málo Čechů hlásí k některému z oficiálně přijímaných náboženských ideologií. Mnoho lidí je ateisty jen proto, že jsou tu více tu méně seznámeni s jediným náboženským systémem, kterým je křesťanství v podání církví, což je pro mnohé z nich nepřijatelné z celkem pochopitelných důvodů.

Pokud to posuzuji čistě intuitivně (protože v dané oblasti se průzkumy nedělají) zjistíme, že v počtu senzibilů či lidí duchovně zaměřených v přepočtu na kilometr čtvereční či na tisíc obyvatel jsme první na světě. Je čas se probudit, přestat naříkat a uvědomit si vlastní sílu, které se „ti druzí“ bojí, což nám logicky zatajují. Nejvíce se porážíme sami svým přesvědčením o malosti a bezmocnosti, které je silně podporováno médii všeho druhu.

Na naší straně jsou síly možná daleko mocnější, než jsme schopni chápat a připustit. Nebojme se přijmout tu variantu, že jsou proti nám bezmocní, pokud se jim nepodaří nás přesvědčit o opaku, o což se samozřejmě snaží všemi prostředky.

Re: Re: Re: Česko

babaru | 06.05.2018

Naprosto souhlasím, ráda bych se dozvěděla víc, zatím jsem měla představu o keltské Libuši, která si našla slovanského knížete-oráče Přemysla. Spřízněnost s Kelty mi nijak nevadí, historicky mi to přijde akorát. Napište prosím stránky, kde s lze dozvědět víc.

Re: Re: Re: Česko

Vl. | 06.05.2018

Někomu se moc hodí "bílá místa" v historii Slovanů - (neví se...není doloženo...je známo - není známo...atd.,atp.).
No jo, ale my tady právě teď i přes všechny možné texty v učebnicích našich dětí a v různých jiných námi zaplacených zdrojích informací "produktech" jsme a žijeme, i když se to někomu zjevně "nehodí do krámu".
A v tom je naše síla, ale zároveň i slabost.
Lužickosrbští Slované v Německu už ochutnali "ochrannou náruč 'demokratického západu' " a nehodlají se nechat "obohacovat".

Re: Re: Re: Česko

Berkut72 | 06.05.2018

Slovania boli aj Kelti. Nedajme sa zmiasť. Naša slovanská ríša vládla svetu 8000 rokov. Sme nadludia. Máme 9;cakier. Číňania iba sedem. Naša ríša Veľká tartaria siahala od Portugalska po Kalifornii. Iba sa vraciame k základom.

Pro Sadu

Vl. | 06.05.2018

Jak píšete, na naší straně jsou síly možná daleko mocnější, než jsme schopni chápat a připustit.

Re: Česko

milan | 07.05.2018

Asi podobnou jako v Rusku. Premyslel jsem o tomhle v souvislosti s protestama na Slovensku. Jestli si ti lidi, co furt pozadujou aby kazdy odstoupil uvedomuji, kolik asi muze byt schopnych lidi na ridici pozice. Oni o tom ani neuvazujou, ze ta lavicka nahradniku ma mozna 2 lidi a potom nic.

Re: Česko

Eva | 08.05.2018

Vážený Petře,
toto tedy naše budoucnost v žádném případě NENÍ!!!!
Takové slabošské poraženecké kecy a alibismus - nedá se nic dělat, už je rozhodnuto ... bla, bla, bla ... to bych si vážně vyprosila!!!
Tímhle jim jen pomáháte.
Je potřeba zvednout zadek z gauče a začít dělat všechno - opakuji všechno, aby se to změnilo. A tím všechno myslím slovy, činy, myšlenkami a energií.
Nerezignovat, nepoddat se a zejména si stále opakovat, že jsme dobrí, lepší, nejlepší ... my nemáme odpornou krvavou minulost jako státy západní Evropy, nemáme tak černou karmu, my máme budoucnost!!! Čechy a spol přežijí, nebojte se, věřte tomu!!!!

Satan

GP | 05.05.2018

Satan nikdy nevyhraje, on už prohrál..................ať žije JEŽÍŠ KRISTUS chválu jemu navěky...

Re: Satan

ľudo | 05.05.2018

Nepletiete si náhodou Človeka s Bohom?

Re: Re: Satan

petržlen | 07.05.2018

Nepletie.

Re: Re: Re: Satan

ľudo | 07.05.2018

Chcete azda tvrdiť, že Ježiš bol Boh?? :)

4 x Re: Satan

petržlen | 08.05.2018

Prečo ten minulý čas? :–O Nie je dôležité, čo tvrdím ja, ale aká je pravda. ;–)

Re: 4 x Re: Satan

ľudo | 08.05.2018

PRAVDA je samozrejme dôležitá.
T.j., Miera priblíženia sa ku nej každého jedného.
BOH je PRAVDA a tá je zasa MIEROU.

Veriť si môžete samozrejme,
čo len chcete.
Realita-Pravda-Boh a jeho objektívne pravidlá vás však dobehnú
vždy, ak sa od cesty k Jeho cieľom priveľmi odkloníte.
Trest za hlúposti je požehnaním len v tom zmysle,
že by sa Vám mohlo stať i horšie.
Je to skrátka upozornenie Zhora.

Avšak veriť, že nejaký Človek,
akokoľvek veľký, by mohol byť Bohom,
je hodne za hranou vo vzťahu Otcom Nebeským.
Viera začína tam, kde končí Miera.
Dnešné formy viery sú vždy a všetky slepé.
Slovo Viera kedysi znamenalo Poznanie, Chápanie (lat. "inTeliGentio").
T.j., opak jej dnešného úplne obráteného významu.

Áno, gramotná dôvera Bohu je niečo iné.
Tzv. náboženstvá učia však len viere v nejaký, niekým vždy účelovo vyprojektovaný obraz Boha.
Viera V Boha,
alebo Viera Bohu?

Chápete ten rozdiel v kvalite vzťahu s Otcom,
vyjadrený neprítomnosťou jedného zavádzajúceho písmenka "V"?

Ja som kresťan, a tak, ako pôvodní kresťania netvrdili,
že Ježiš je Boh, netvrdím to ani ja.
Vy veríte v podstate už vtedy tisícročia manipulačne na dave vytestovaný kult zmŕtvychvstalého OsIrisa,
boha stále znovu vychádzajúceho Slnka Mitru apod.
Padli ste v pokušenie, ako poniektorí apoštoli v Getsemane,
keď zaspali a sa nemodlili..
Opatrne s presvedčovaním o tejto heréze ostatných.
Boh vskutku LOŽ nemá rád
a je pre Neho irelevantné, že Vy jej len "veríte"..

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek