Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 28.08.2017

Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 28.08.2017

3.9.2017

 

Titulky: Irena

youtube.com/watch?v=5kUGRfVCkTg

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 28.08.2017.srt (91012)

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 28.08.2017.doc (134144)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 28.08.2017

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:00:21

Od našeho minulého natáčení uplynulo dost času, tedy zde v Barnaulu, nemluvím o natáčení z Krymu a na náš web zatím přišlo velmi mnoho otázek. Začneme tedy událostmi které se mezitím staly. A konkrétně vás Valeriji Viktoroviči prosí okomentovat návštěvu vatikánského kardinála Pietra Parolina v Rusku.

 

V podstatě se nejedná o nic tak překvapujícího, z čeho bychom si měli sednout na zadek, z nějaké návštěvy kardinála. Jen připomenu, že jeho funkce přesně zní státní tajemník (sekretář) Vatikánu. A my známe ještě jeden stát, kde je funkce státního tajemníka. Je to stát, který přistupuje ke všem stejně nadřazeně, ať už jde o jeho vlastní státy, či jiné, které se nacházejí kdesi za oceánem. A řídí je, tedy spíše upravuje své vzájemné vztahy s nimi podle toho. Jsou to samozřejmě USA.

Podstata funkce vatikánského státního tajemníka je stejná jako funkce ředitele státního departmentu USA, tedy státního tajemníka. Když to porovnáte s Vatikánem, tak jde přibližně o to samé nadnárodní řízení, až na to, že tam ho realizuje státní elita a tady sice nejde o vývěsní štít přímo globálního prediktoru, ale o vývěsku jeho eurasijského křídla. Je to pouze takový vývěsní štít.

 

Nicméně katolická církev uplatňuje reálné nadnárodní řízení, a jak si jistě vzpomínáte, tak průlomovou událostí se ve vztazích mezi katolickou a ruskou pravoslavnou církví stalo setkání patriarchy Kirilla a papeže na Kubě. A o té věci, že římskokatolická církev bude v Evropě předávat své řízení ruské pravoslavné církvi, a že klíčovou církví se má stát Arménská apoštolská církev, mluvíme neustále. A tohle je pouze jeden z prvků při realizaci řízení tohoto procesu předávání Evropy pod křídla ruské pravoslavné církve a tím také začlenění světského státu Rusko do řízení některých procesů v Evropě, se kterými si nedokážou poradit evropské státy, aniž by se opíraly o vnější sílu.

 

Zatím tou opěrnou vnější silou byly USA, ale ty odcházejí a římskokatolická církev pomáhá vybudovat novou oporu. Vůbec nejde o žádnou naši dominanci. V podstatě nám opět nabízejí, abychom se stali opicemi, které budou za páníčka tahat horké kaštany z ohně. V tomto ohledu se sami rozhodneme, jakou přijmeme roli, ale protože účastnit se evropských procesů musíme tak jako tak, tak je vždy lepší to dělat na základě dohod než konfrontací. A to, že se římskokatolická církev aktivně účastní řízení světa z nadnárodních pozic? To by měl i obyčejný divák již znát třeba ze seriálu Sedmnáct zastavení jara.

 

00:04:07

Další otázka, kterou vás prosí okomentovat, je ten incident s torpédoborcem se jménem John McCain.

 

Není až tak důležité, jaké měl jméno, i když v tomto případě matrice zafungovala naplno. Problém je v tom… Jen si povšimněte, na začátku léta se jeden torpédoborec pokusil nebezpečně překřížit cestu kontejnerové lodi a vysloužil si úder do boku. Teď porušil předpisy námořní dopravy další torpédoborec a zase následoval úder do boku. A co to všechno znamená? V podstatě je to tak, že jak jsem už na začátku léta mluvil o Fitzgeraldu, tak celou tu situaci na moři dobře popisuje Zadornovova humorná scénka v tom dialogu námořní flotily s majákem, který jim nechtěl uhnout z cesty.

 

Američané si zvykli, že mohou plout, jak se jim zachce. A dříve se jim všichni pečlivě snažili jít z cesty, jen aby se s nimi proboha nesrazili, jen to ne. Jenže teď v podstatě zazněl rozkaz dát to Američanům sežrat. To neznamená, že by kapitánovi lodi někdo přímo nařídil, že teď nesmí ustoupit a plnou parou to do nich napasovat, že by se neměl třeba zpětným chodem nějak snažit vyhnout srážce, jak to dělával vždy dříve, kdy platilo, že jestliže se americká loď chystala někomu křížit cestu, byl to problém té lodi, která si držela svůj kurz. Tak to bylo vždy. Ale teď?

 

Všeobecná změna informačního pole způsobila to, že si to kapitáni celkem v klidu… Vždyť právo je zcela na jejich straně. …přestávají nechat líbit. Je to jako v tom vtipu o dopravní nehodě, kde se dva srazili na křižovatce: „Vy jste porušil dopravní předpisy, na co jste myslel?“ „Já myslel, že se třeba protáhnu. A proč vy jste nepřibrzdil? Nač vy jste myslel?“

Já? Já si pomyslel: To tedy neprotáhneš!“

To je ta situace, ke které teď dochází ve vztahu k americkým lodím. Už jich všichni mají plné zuby. Kvůli té jejich drzosti mají všichni Američanů dost, no a to teď proráží z podvědomých úrovní a vede k takovým událostem.

 

Opakuji, že to vůbec neznamená, že ten kapitán měl v plánu narazit jim do boku, on si jen řekl: „Nějak to dopadne. Já jsem pojištěný a USA už nejsou tak silné, aby mi to mohly dát pořádně sežrat.“ No a pro Trumpa to znamená další trumf v třenicích s těmi vojáky, kteří zaujímají protitrumpovské pozice a podporují státní elitu. Může jim to omlátit o hlavu: „Jen se podívejte, do jakého stavu jste náš stát dovedli! Jak vypadá naše námořnictvo!“ A může do funkcí dosazovat lidi, kteří alespoň nejsou vysloveně nepřátelští, necítí k Trumpovi přímou averzi. Alespoň takové, protože svých kádrů má velmi málo. Má za úkol začlenit ty, kteří už v těch funkcích jsou, ale v případě nutnosti je musí nahrazovat, což udělal například ve vztahu k veliteli sedmé flotily. Tam dosadili kontradmirála, kterému okamžitě zvedli hodnost na viceadmirála, okamžitý kariérní růst.

 

00:07:53

Další otázka je od Alexeje Djačenka, který viděl náš poslední pořad, mám na mysli ten z Barnaulu ze 7. srpna 2017 a píše následující: Celkovou destabilizaci ve státě a její konkrétní epizodu v Moskevském oblastním soudu, předpokládám, připravovala státní elita a podpindosníci, protože globalisté potřebují Putina u řízení. Ale vůdce té bandy GTA žil v přístavku úředníka generální prokuratury a vy jste dříve říkal, že generální prokuratura je nástrojem globalistů. Vysvětlete daný rozpor.

 

Není v tom žádný rozpor, ale o bandě GTA a s nimi souvisejících událostech musíme promluvit samostatně, protože ty události měli velice závažné pokračování, jak jsme o tom mluvili.

 

Takže jen velice v krátkosti, co se týče toho rozporu. Globální prokuratura je skutečně nástrojem globálního prediktoru.

- Generální prokuratura.

- Oj, generální prokuratura.

Podíváme-li se na ní komplexně, tak uvidíme, jak je globální. To přeřeknutí bylo tedy symbolické. Ale to neznamená, že se jedná o strukturní řízení. Musíte si uvědomovat ten rozdíl mezi strukturním a bezstrukturním řízením. Bezstrukturní řízení spočívá v tom, že je méně operativní ale účinnější. Jejich úkolem je zajistit určité parametry, a oni je zajišťují: realizují, co je třeba, shromažďují informace. A potom se jen vydá příkaz: „Trhej!“, a generální prokuratura začne „hájit zákony“ tak, jak to dělá.

 

V daném případě došlo k tomu, že… Generální prokuratura má na starosti ohromné množství úkolů, mezi které patří i takové, jako byla ta banda GTA a v souladu s tím... Ale řízena je strukturně nadnárodní státní elitou USA, to ona realizuje všechny ty akce, to jejíma rukama to vše prochází. A jestliže se nějaký ten zadaný úkol rozběhne a spouštěn je strukturně, tak zastavit ho bezstrukturně je… Ani bych neřekl, že problematické, ale časově náročnější než jen vydat přímý příkaz, kterým se to vše stopne.

 

Takže kdyby bylo zapotřebí, aby ten člověk i nadále působil na generální prokuratuře, tak by vůdce té bandy GTA zatkli někde jinde a nedopustili tak zkompromitování toho… …člověka ve funkci, podle mne, šéfa administrativy generální prokuratury. Ten byl potom přece propuštěn, byl jen propuštěn a hotovo. Což také posloužilo jako příklad ostatním uvnitř generální prokuratury, že je pro ně nebezpečné dále se orientovat na státní elitu USA, že podporovat jejich soukromé zájmy je může stát krk. Šlo o určité poselství.

 

V podstatě jim vzkázali: „Musíte předvádět určitý stupeň patriotismu. A to pole vašeho směřování v rámci státní elity USA vás teď může ohrozit. Pokud vás přímo nespojí s takovými grázly, tak přinejmenším přijdete o svou kariéru. A ti, kteří by se vám potom snažili nějak pomoci v byznysu nebo jinde, okamžitě dostanou od globalistů také černou známku. Protože pod ty začínají být převáděni, jinak je podrazí, bude-li to zapotřebí. Jenže zneužiti a odhozeni budou tak jako tak. Takže zde žádný rozpor není.

 

To přece nefunguje stejně, jako by je přijímali k sobě do práce, dali jim pracovní knížku, a zaevidovali je ve svém osobním oddělení, to vůbec ne. Nejvíce se tomu přibližuje právě řízení ze strany státní elity USA, které je tak vedeno.

 

A co se týče samotné bandy GTA, tak další události, ke kterým v poslední době došlo u nás v Rusku, ukazují, že ta hlídka Ruské gardy byla u toho Moskevského oblastního soudu opravdu v pravý čas, protože zabránila opravdu závažné, velice závažné provokaci.

 

Vždyť se podívejte, jak se to rozvíjí. Nač byla potřebná ta situace okolo bandy GTA? Aby to ve společnosti vyvolalo napětí a předvedli neschopnost všech orgánů činných v trestním řízení, včetně těch soudních. Aby mohli začít destabilizovat situaci v celém státě. A co bylo dál? Potom se u nás jen v poslední době dělo následující.

 

Bylo pozastaveno vydávání neimigračních víz do USA. Teď je možné je vyřídit pouze v Moskvě a trvá to déle. Zdálo by se, že si USA podřezávají větev, na které samy sedí. Pro ně jsou tato neimigrační víza základem bezstrukturního i strukturního řízení těch států, se kterými pracují. Protože zpravidla jsou ta neimigrační víza vydávána lidem, kteří s nimi v určitých směrech spolupracují. To jim totiž potom umožňuje ovlivňovat, řídit procesy uvnitř států a obejít tak jejich státní řízení.

 

Ale to hlavní. V první řadě ta neimigrační víza dostávají ti, kteří jsou orientovaní proamericky, tedy podpindosníci. To znamená, že ta stávající situace v první řadě zasáhne právě je. Jestliže si tedy samy USA omezují možnost manévrování a zasahování do řídících procesů prostřednictvím neimigračních víz do Států, tak se dlouho udržet nemohou. Vždyť budou potřebovat manévrovat. Přesto to udělaly. To znamená, že za každou cenu potřebují právě teď vyvolat napětí v našem státě.

 

Jen si představte, že by došlo k tomu teroristickému útoku, a současně by byli vydrážděni všichni ti podpindosníci: „To je tím putinským režimem, který vše dělá špatně a tak nás za to trestají. Nač je nám ta naše Raška /Rusko negativně/? Páníček se hněvá a já za ním chtěl právě odjet a předvést mu svou oddanost…“ A roste jejich vztek, a aby je vydráždili ještě víc,

došlo k zatčení ředitele Sedmého studia Serebrennikova, který… No to, že je homosexuál, je jeho osobní věc, ale ať nezavléká buzerantství do umění!

 

Svět už si tím prošel a to nejednou, už to tu bylo. Kolik jen bylo v lidských dějinách pokusů těchto homosexuálů, aby buzerantství ovládlo umění. Dějiny to zavrhují, lidé to odmítají, proto když někteří říkají: „Podívejte, jaký je to talent!“, tak jsou to lidé, kteří vůbec neznají světové dějiny umění ani čím všechny podobné pokusy skončily. A všechny ty pokusy byly vždy štědře sponzorované, protože šlo o zničení státu, o degradaci společenské morálky.

 

Ale teď se ani nejedná právě o to. Jeho přece nezatkli za umění, šlo o vyúčtování peněz. A on na to: „Proč bych se měl zabývat nějakým účetnictvím? Já patřím k elitě a má účetní? Ta patří k obyčejnému dobytku, já dosvědčím že...“ Vždyť čím to začalo? On vypovídal proti účetní a tu strčili do vězení. No a všechna elita měla za to, že vše je v nejlepším pořádku. „Ty peníze jsem sice ukradl já…“ A jak to tam probíhalo? Dostal peníze, které potom rozeslali na účty fiktivních společností zaregistrovaných přímo na jméno samotného Serebrennikova. Ale on je absolutně nevinný! Za všechno může ta účetní! Pěkné schéma si vymysleli, že?

- Našli zde předsedu.

- A když mu teď říkají, že musí jít do vězení také on, tak se diví: „Jak to? A za co?“ V tomto ohledu ta takzvaná kulturní elita skutečně nechápe, za co Serebrennikova zatkli.

 

Vždyť si vzpomeňte na tu loňskou říjnovou hysterii Konstantina Rajkina, kterého také požádali, aby doložil vyúčtování státního financování. Co s těmi penězi udělal, nač je použil. „Cože, já, příslušník elity? Vy jste obyčejný dobytek a vaším úkolem je dávat nám peníze a vzhledem k tomu, že my děláme umění, které vy nemůžete pochopit, tak ani nemáte právo žádat po nás jakési skládání účtů! Vy tu jste jen od toho, abyste nás vydržovali.“ To je ten hlavní vzkaz všech těch Rajkinů, Serebrennikovů a všech, kteří je podporují. To je celá ta situace.

 

No a právě tato elitka, jak si o sobě sama myslí, protože ve skutečnosti jsou to nuly a v porovnání se zbytkem ruského obyvatelstva je jich mizivá hrstka, která si však činí nárok na to, že druzí musí vydělávat peníze, které jim potom musí dát. „Já je utratím, jak uznám za vhodné a vy, dobytkové, mi za to ještě máte být vděční a dávat mi další. Protože já patřím k elitě!“

 

To právě tato elita byla tou hnací silou na Bolotném náměstí. A tyto dva aspekty poskytují té elitě důvod ke křiku: „To je ten Putinův režim, co nás připravil o víza. To je ten jeho režim, který si dovolí od nás chtít vyúčtování peněz, který je ten dobytek jednoduše povinen nám dávat. A on prý, že tu je jakýsi stát, kterému máme skládat účty. My máme jen jednoho velikého páníčka: PINDOSTÁN! To je náš cíl.“ Takový je jejich postoj. Takže je vybudili.

 

To se umocňuje například tou havárií autobusu teď na Krymu. Z hlediska řízení…

V Krasnodarsku.

Oj, v Krasnodarském kraji, který vezl dělníky z práce. Z hlediska řízení je to teroristický útok, ale pro naše vyšetřovací orgány je lehčí do vězení strčit…

Řidiče.

Ano, řidiče.

Dále ten požár v Rostově na Donu. Obrovský požár. Požáry ve Volgogradské oblasti. Útočník s nožem v Surgutu, a také ve fabrice GAZ, tam to ale byl žárlivec, že? A ještě spousta dalších událostí. K čemu to má vést? Všude to má zvyšovat napětí ve společnosti.

 

A teď si představte, že by se podařilo té bandě GTA (u toho soudu) vyvolat napětí a předvést neakceschopnost státu. Na to by se nabalily ty akce k vybuzení aktivity těch „elit“, toho aktivního jádra z Bolotného náměstí. Napětí je tedy navyšováno současně ve všech směrech. V Rostově na Donu to přece bylo pro ty lidi hrozné neštěstí a způsobilo jim to velké problémy. Potom ti lidé v té šachtě...

- V Jakutii.

...ten autobus. Lidé začínají mít dojem, že tu je chaos, že nikdo nic nemá pod kontrolou.

 

Takto je možné s plnou parádou odrovnat celý stát, vše je k tomu připraveno, vše je uděláno pro to, aby se dal rozvrátit stát.

A tomu všemu zabránila jedna hlídka, která se ocitla v pravý čas na pravém místě. Sice teď ta jednotlivá vzplanutí také vyvolávají problémy, také jsou bolestivá, ale už netvoří jeden celek, který by mohl položit celý stát. Je možné je řešit postupně. A s ohledem na toho Serebrennikova by se do toho vůbec nemělo zatahovat umění, protože on musí nést odpovědnost za své finanční machinace. Proč se na Západě Montserrat Caballé, která nezaplatila řádně daně, z tohoto činu zodpovídala? A tenhle nedokáže doložit, kam se mu poděly peníze, a kde nabral svůj majetek v zahraničí, za co to všechno nakoupil? Na něj se snad zákony nevztahují, nebo co?

 

Vždyť si to vezměte, celá ta slavná inteligence, elita byla úplně v klidu, dokud si to měla všechno za Serebrennikova odskákat ta účetní. Vždyť co jim je do ní, že? Ale teď si dovolili dotknout se jednoho z nich? No to je skandál! Toho musí být plná televize, to není jen tak. A jak říkám, takovým programovým manifestem toho všeho je možné nazvat jednání Rajkina v minulém roce. To on tehdy všechno zformuloval. Všechny tehdejší události byly předzvěstí dnešní reakce elity na zatčení Serebrennikova. Takže zde žádné rozpory nejsou ani v tom, kde zatkli toho vůdce bandy GTA.

 

To vše je potlačováno, ze strany státní, tedy globální elity USA to není podporováno.

A státní elitu postupně eliminují.

- A co ta havárie na Nižně-Burejské hydroelektrárně?

- To je to samé.

Jen si to vezměte, sotva se to slavnostně za Putinovy přítomnosti spustilo, a hned havárie. A tohle se dělo všude, úplně všude. Když se dobře rozhlédnete, tak po celé zemi se někde něco stalo. To zase neznamená, že by všude všechno bylo zorganizováno strukturně. Musíte umět rozlišovat strukturní a bezstrukturní spiknutí. Tohle bylo bezstrukturní spiknutí, které bylo připraveno a všechny jeho prvky se spustily v potřebné chvíli jakoby „samy o sobě“. Vše dohromady to však vyvolává dojem, že stát je neovladatelný, že se vše hroutí.

 

Video o Putinově dovolené využito ke spiknutí.

Jen si vezměte, jak to někdo šikovně zařídil a vymyslel dát do oběhu video o Putinově dovolené, kde zároveň dole běží informace o probíhající záchraně horníků. Proč to bylo uděláno? Bylo to připraveno k těmto všem událostem. To právě proto udělali to video o Putinově dovolené, aby z toho potom dělali „screenshoty“ a ukazovali, jak si Putin užívá na dovolené, zatímco probíhá záchrana horníků. Nikdo si nedá práci, aby to porovnal časově. To je informační útok!

To je informační útok s cílem provedení státního převratu. Mohli počkat, nemuseli to video vypouštět, přestože bylo orientované na Západ. Mohli, jenže bylo rozhodnuto ho použít, aby tam mohli dát ten běžící informační proužek, aby měli ty „screenshoty“ a měli důvod dostat lidi na majdan.

 

- Zmínil jste se o požárech v Rostově na Donu a ve Volgogradské oblasti. A co ty požáry v Německu?

- Ano, a vůbec je třeba v souvislosti s tou situací zmínit skutečnost, že

všechny tyto události uvnitř Ruska byly absolutně synchronizované s událostmi v západní Evropě.

 

Ty požáry, o kterých jste mluvil, to byly požáry na železnici, které vedly k přerušení dopravy na této trase. Ale to už tu bylo, když bylo v předvečer setkání G20 v červnu v Hamburku zablokováno velmi mnoho cest v důsledku toho, že bylo podpalováno elektrické zařízení na železnicích.

To nebyly jen tak nějaké náhodné požáry, to elektrické zařízení podpalovali zcela cílevědomě. A teď se to stalo znovu. A co ještě významného se v té době stalo?

 

Jen si to vezměte, opět došlo k sérii útoků aut najíždějících do lidí. Série útoků s nožem. A u nás také, vše bylo synchronizované. Proč? USA, a přesněji státní elita USA, potřebuje za každou cenu destabilizovat situaci v zemích, které se odpoutávají od USA. Oni potřebují v tomto posledním vzepětí dosáhnout toho, aby se opět obrátili na ně, aby to všechno zastavili. Jenže ty státy to řeší bez USA, takže státní elitě nic nevychází. Veškeré jejich řízení se hroutí.

 

Ty útoky s nožem jsou synchronizované. Nesmíte si myslet, že ty útoky pomocí nože jsou plodem… Existují určité situace, kdy dojde k nějaké určité události a... U nás se v sovětské době jeden člověk v Pobaltí polil benzínem a zapálil. Informovala o tom místní televize a za týden se benzínem polil a zapálil další člověk. Opět o tom informovali, a potom přijel z Moskvy inspektor a řekl, že žádné takové informace se v televizi už prostě vysílat nebudou. Stal se ještě jeden takový případ, ale už o něm nikdo neinformoval. Existují takové nevyrovnané osoby, které když vidí, jak v Evropě vyvádějí s noži, najíždějí auty do lidí, tak si řeknou, že by se mohli zapojit a vyjít si do ulic s nožem a podpořit ten velký stát ISIL/DAIŠ. Aby také předvedli, že nejsou žádná béčka. Ve skutečnosti to tak není.

 

Tito psychicky nevyrovnaní lidé byli podchyceni pomocí řízení.

Vzpomínáte, jak u nás začali bojovat se skupinami na internetu provokujícími děti k sebevraždám? No a existuje stejné bezstrukturní řízení, které připravuje lidi k podobným asociálním činům. Oni jsou labilní a jen čekají. Tyto lidi tedy aktivovali najednou jak v Evropě, tak i v Rusku. A jak se potom vybijí? Bude to třeba domácí vražda, jako se to stalo v té fabrice GAS, nebo zaútočí na náhodné chodce jako v Surgutu, na policisty jako v Londýně, v Bruselu, na chodce v Marseille a stále to pokračuje…

- V Barceloně.

- Také v Barceloně, kde to zase bylo auto.

Je toho spousta a zase v tom všude figurují auta.

- Dokonce to byl mikrobus.

- Ano, chápete?

Ale to je otázka, protože v Barceloně se to liší. Ti, kteří v Barceloně zařídili ty teroristické útoky, chtěli, jak se říká, jen to nejlepší a dopadlo to jako vždycky.

 

Problém je v tom, že Španělsko stojí na prahu rozpadu. Katalánsko se chce od Španělska „separovat“. A to je pro Španělsko problém, to je vážný problém. Jak uchovat Španělsko v celku, jak zvýšit jeho stabilitu? Státní elita to tam zorganizovala a globalisté tu věc využili. Útok v Barceloně byl najednou útokem na mezinárodní olympijské hodnoty, na Evropskou unii, na NATO! Vystřídali se tam snad všichni šéfové podobných organizací. Byl to útok proti všem!

 

Proč takto nevystupovali po útoku v Nice, kde auto převálcovalo 80 lidí? A v Barceloně, kde bylo 13 obětí, je to najednou útok proti všemu? Opakuji, že ten problém je v tom, že si Španělsko potřebuje zvýšit svou stabilitu. Čeká je referendum, tak co je třeba podniknout? Udělat rovnítko mezi těmi lidmi, kteří jsou pro oddělení Katalánska, a teroristy. To je všechno. Je to zcela jednoduché a elegantní! Začal informační útok. A všechno to umožnila státní elita.

 

Opět opakuji: Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. Proto se státní elita vždy snaží udělat to co nejlépe a dopadne to jako vždycky. Pravidla Dostatečně všeobecné teorie řízení. S tím nic nenaděláte. Je to jako matematika. Jenom musíte vědět, jak ty procesy řídit. A proto ti, kteří řídí strukturně, budou, tedy po vynaložení určitého úsilí, řídit a postupovat tak, jak chtějí ti, kteří je řídí bezstrukturně. A oni sami si vůbec nebudou uvědomovat, že jsou jen opicemi, které tahají za jiné kaštany z ohně.

 

00:29:54

Dále tu máme otázku související s událostmi v USA. A konkrétně Vladimir Kušnir píše. Členka americké sněmovny reprezentantů Maxine Watersová ve svém rozhovoru pro televizní stanici ABC News omylem pohrozila impeachmentem ruskému prezidentovi Putinovi, kterého si spletla s viceprezidentem USA Michaelem Pencem, cituji: „Napřed si to vyřídíme s (prezidentem USA Donaldem - pozn. Russia Today) Trumpem, a potom přijde na řadu Putin, který bude tím dalším“, konec citátu. To vydávají přání za skutečnost, nebo je to signál „našim“ elitám k akci?

 

Není to ani přání vydávané za skutečnost, ani signál k akci. Je to jen ukazatel toho informačního pole, ve kterém se nachází ta řídící elita USA a americký dav, co jsou politicky naladěni proti Trumpovi. Problém je v tom, že sami sebe natolik vystrašili tím údajným vměšováním Ruska do všech záležitostí USA, že tím likvidují vlastní stát. Vlastně všechny přesvědčují, že USA jsou banánovou republikou, ve které si ten úskočný všemohoucí Putin škrtem svého pera dosadil svého prezidenta. Jestliže je to opravdu tak, tak seďte tiše a zbytečně se necukejte! Protože nic nezmůžete! Ať už si to malují, jak chtějí, že si to vyřídí napřed s Trumpem, a potom i s Putinem...

 

Jak bych to řekl co nejzdvořileji? V podstatě je to tak, znovu opakuji, že jestliže tvrdí, že to Putin jim dosadil jejich prezidenta, tak už předvedli svou nemohoucnost. Rusko je tedy opravdu všemocné a oni s tím nic nesvedou. To je jejich výchozí pozice. A to přeřeknutí je skutečně velmi podstatné.

 

Problém je v tom, že reálně ani Pence státní elitě nevyhovuje, proto by si to samozřejmě nejprve chtěli vyřídit s Trumpem, svrhnout ho, a potom si tam dosadit někoho ze svých, Clintonovců, ale určitě ne Pence. Ten se jim totiž vůbec nehodí. Ať už je to jak chce, musel Pence projít propouštěcím sítem globalistů, takže chápe nadnárodní řízení poněkud jinak než státní elita. Ta si stále myslí: „My jsme tím nejpřednějším státem, my jsme těmi nejvyššími šéfy světa a všechny dokážeme rozdrtit!“ Zatímco Pence si uvědomuje, že i jako přední stát jsou v podstatě nástrojem vyšších sil, a že pokud si to ty vyšší síly nebudou přát, bude veta po jejich prvenství.

 

Jenže tu pořád je ta touha, aby USA zůstaly vedoucí silou ve světě a nepochopení skutečnosti, že už na to nemají dost zdrojů, aby se na tom místě udržely. Teď už je zapotřebí pomalu se odevšad stahovat. To proto státní elitě Pence také nevyhovuje. A státní elita teď vyvádí. Víte, ta situace je teď taková.

 

Trump si nechtěl brát dovolenou, ale vzal si ji, a pak se rychle vrátil, protože práce je nad hlavu. Takže jim něco naznačil dvakrát.

Zaprvé: „Situace je ovladatelná natolik, že si mohu dovolit vzít dovolenou a vy nic nezmůžete.“

A zadruhé, když se vrátil z dovolené, kterou předvedl svou způsobilost, tak řekl: „Práce je nad hlavu, v podstatě nemáme čas na odpočinek. Já jsem slíbil, že budu pracovat bez oddychu, a můj politický manifest byl naplněn. Já vám tou dovolenou předvedl, že z vás strach nemám, že pracuji a budu i dál pracovat tak, jak uznám za vhodné.“ Tak jim nezbývá než se cukat.

 

A jestliže se někdo z našich podpindosníků orientuje na tato jejich prohlášení, nu tak to nemají v hlavě v pořádku. To je asi tak úroveň Serebrennikova a jeho podporovatelů jako je Rajkin a další. Takoví to mohou poslouchat a být štěstím bez sebe, že oni si to tam dají do pořádku. Ve skutečnosti to neznamená vůbec nic, je to jen takové plácnutí do vody. Oni ani nechápou, proč někteří z té stání elity typu Clintonové, neustále šíří ty řeči o vměšování Ruska, a že Rusko je takové všemohoucí.

 

Opakuji, že podstatou celé té věci není vzkaz dovnitř USA, ale globálnímu řízení, kterého se nemohou jinak dovolat, aby mu vzkázali: „Vy jste vsadili na Rusko…“ Což je jen jejich chybný předpoklad, protože oni nesází na Rusko, ale na Čínu. To sice státní elita také vidí, ale nedoceňuje. Oni vidí jen, jak se Rusko staví na nohy, a to musí být práce globalistů: „A jestliže je to tak, musíme jim předvést, že v nás stále ještě mají funkční potenciál. Předhoďte nám to Rusko, my ho vyždímáme jako citrón a budeme vám dál sloužit.“

 

Vůbec si neuvědomují, že těch zdrojů na planetě Zemi je příliš málo. Pax Americana byl odsouzen od samotného svého počátku, protože se jedná o spotřební společnost, která požírá zdroje planety Země a neponechává jí žádnou budoucnost. Cožpak v budoucnosti chceme po celé planetě mít samé Velikonoční ostrovy nebo Sahary? Vždyť předtím byl jak na Velikonočním ostrově, tak na místě Sahary ráj na zemi. Byly tam lesy, řeky, jezera, to všechno tam bylo. Ale lidská činnost způsobila, že na obou těch místech zůstala jen poušť... a modly! To je to řízení na americký způsob.

 

USA splnily svou úlohu, jakmile se rozpadl SSSR. Jakmile ho rozvrátily, byly okamžitě další na řadě. A jak jsme mluvili o té možnosti občanské války v USA, tak teď to najednou vidí i všichni ostatní?! „Oj, vždyť jim hrozí občanská válka? K čemu se to tam schyluje?“

 

00:36:21

Mimochodem mám tu v souvislosti s tím hned otázku od Pavla Timošenka z Astrachaně, který v televizi viděl reportáž o nepokojích, které se rozpoutaly v Charlottesville. Co to znamená? To globalisté začali s rozvratem USA? Všechno se to rozpoutalo kvůli protestům proti bourání pomníku Roberta Edwarda Lee v parku Emancipace. Okomentujte tuto událost.

 

Zatím ještě ne. Zatím jsou všechny procesy ještě řiditelné a právě globalisté to vše usilovně utlumují. Co se týká těch událostí v Charlottesville, v Berkeley v Kalifornii, to jsou v podstatě všechno studentská městečka, jejichž obyvatelstvo se skládá z malé části, no, dá se říci pracujících a z ohromné části povalečů, kteří mají velmi mnoho volného času, tedy studentů.

 

Americké vzdělání… Jestliže jsou v Kalifornii nuceni rušit zkoušky z matematiky a angličtiny… Chápete to? To přece není nic, co by odborníci potřebovali umět! Dovedete si představit neumět matematiku? „Nechce se mi z ní dělat zkouška, tak nebudu.“ Sami se rozhodli, že tu zkoušku dělat nebudou, ti „odborníci“. A angličtina? „Psát já také nic nechci a hlavně to neumím.“ Už to je ukazatel určité úrovně intelektu, úrovně…

 

A ještě je třeba si připomenout, že Trump nařídil, aby bojovali proti diskriminaci bílého obyvatelstva včetně heterosexuálů. To je to, co chce bránit, přestože se zatím nejedná o výnosy, ale jen o prohlášení. Tímto směrem se vydal už ve svých předvolebních prohlášeních, což je také důvod, proč ho heterosexuální bílí chlapi volili, neboť nakonec uviděli světlo na konci tunelu! Že možná i oni se kromě všech těch homosexuálů dostanou na školy a budou moci pracovat ve svém oboru apod. Oni ho tedy podporují, protože jak to tam mají nastaveno?

 

Jste-li normálně orientovaný heterosexuální bílý muž či heterosexuální bílá žena, jste bez šancí. Jste-li nějaký zvrhlík, třeba i bílý, dveře jsou vám otevřené. A to je také kontingent těch, kteří začínají protestovat. A dochází tam dokonce i k takovým absurdním situacím, kdy Trumpa a Konfederaci hájí s praporem Konfederace černoch, který má rozum a ví, že je třeba pracovat, něco tvořit, a netropit výtržnosti a rozvracet stát. A práva černých hájí a proti státu brojí naopak běloch. Takové rozpory tam vznikají a obzvláště v Bostonu to bylo zajímavé.

 

Tam se pokoušeli organizovat akci na obranu svobody slova a různé ty levičácké organizace přišly, aby proti tomu protestovaly ve smyslu, že pravdu mohou mít pouze ony: „Co řekneme my, to platí a jestliže se váš názor od našeho liší, tak nemáte právo na svobodu slova!“ Jen se podívejte, co se děje okolo Serebrennikova! Tam na svobodu slova mají právo také jen oni. Vzpomínáte na Bolotné náměstí? To jen my máme právo na prosazování svého názoru, vy ostatní jste dobytek, lůza.“ Je až neuvěřitelné, jak si dovolují nazývat lidi a náš stát. „Vy nemáte právo na svůj hlas, vaší povinností je dávat nám peníze a pokorně naslouchat, co my proneseme. A že nás nechápete? No to je jen důvod k tomu, abyste nás tím více zbožňovali.“

 

V celých dějinách lidstva se dělo pořád jedno a to samé.

To oni tvrdí, že je lidi nechápou, jenže lidé vše vidí i chápou velmi dobře, Serebrennikova i Rajkina, prostě to odmítají. Já opakuji, že v celých dějinách lidstva se dělo pořád jedno a to samé. Podívejte se na dějiny umění. Vždy bylo všechno to buzerantství, veškeré to elitářské umění jenom nástrojem k rozvratu státu. Lidé to nikdy nepřijali, nikdy se to do historických análů nezapsalo jako klasika. Vždy to byla ohavnost a ohavností to také zůstalo. Někomu se to ale líbí, stejně jako se prase rádo válí v hnoji, takovým jako Serebrennikov, Rajkin a další, těm se to líbí.

 

Když se vám to líbí dobře, ale netahejte to za státní peníze na scénu. Financujte si to ze svých peněz, ať vám tam chodí takoví diváci, kterým se to také líbí. A z těchto peněz žijte. Ale když jste přijali státní peníze, tak je koukejte vyúčtovat!!! To je podstata té věci, která je tak pobuřuje.

 

A ta věc v Charlottesville je pokus státní elity vybudit lidi proti Trumpovi.

Ale oni jim to stále tlumí a tlumí, protože co ví státní elita? Ta ví jen to, že to jejíma rukama se bořily státní režimy v jiných zemích, že tam organizovala oranžové/barevné revoluce. Proto teď koluje ten trefný vtip, že se nakonec i v USA objevilo americké velvyslanectví. Protože v jaké zemi není možné zorganizovat barevnou revoluci? V té zemi, kde není americké velvyslanectví a to byla jen jedna země, samotné USA.

 

Když se tam teď rozhořely ty barevné protesty, tak se tam přece jen to velvyslanectví muselo objevit. Vtip je vtip, ale ta podstata je následující. V USA se teď jejich státní elita pokouší uplatnit právě tyto technologie, které si vypilovala v jiných státech, ve svých vnitřních rozepřích. A vůbec si neuvědomují, že si zahrávají, reálně zahrávají s nebezpečím občanské války. Oni si myslí, že jen svrhnou Trumpa, zvednou hlavu a páníček je po ní pohladí a řekne: „Všechno je OK!“

 

Ve skutečnosti se teď ventiluje napětí. Co je třeba vidět? Proč se jedná právě o upouštění páry? Jak probíhají ty útoky na policii, ty potyčky s policií? Co dělá policie, a co útočníci? Vraťme se k tomu, jak to probíhalo na Majdanu nebo jinde při těch barevných revolucích. Mohutné, organizované, uspořádané řady útočníků, těch majdanovců s využitím různé techniky, různých pomůcek, vše zaměřené na útok proti policii, milici, pořádkovým orgánům, kteří byli semknuti se štíty nebo i bez nich, ale drželi svou formaci. Udržovali svoji formaci, protože si uvědomovali, že bude-li protržena, začne chaos a bude zle. Museli tedy udržet formaci.

 

A jak probíhají ty protesty a střety s policií tam? Neuspořádané houfy, ze kterých se ti nevětší fanatici vrhají proti policii, která se tam pohybuje ve stejných neuspořádaných houfech. Kdo se kam postavil, žádná jednotná formace. Všichni jsou více méně v klidu. Není důležité, že americká policie je zralá na barevnou revoluci v tom smyslu, že je možné si s nimi poradit holýma rukama. Nemá kvality dokonce ani ukrajinské policie, kde chlapci vytvořili stěnu a zadržovali majdanovce. Oni tam nehájili stát, ale svou zemi. Snažili se je upálit, a oni dál stáli.

 

Toto jejich hrdinství ještě bude jednou na Ukrajině oceněno, ještě si na ně v dobrém vzpomenou, jak tehdy Ukrajinu bránili. V USA policie nemá tyto návyky, nic takového nepoužívají. V podstatě by už měli vytvořit formaci a jít proti tomu nesourodému davu. A zatím se tam jen tak motají, jednou se vrhnou tam, podruhé jinam. Stejně jako když se přesouvá dav. Ale to je přípustné pouze tehdy, jedná-li se o ventilaci těchto nálad, toho napětí, kdy se upouští pára a útok proti policii není přísně organizovaný. Kdy je zapotřebí ty nevětší zuřivce z davu vytrhávat a oni sami se vydávají všanc. Jak útočí, je možné je potom z toho davu vytrhnout.

 

Navíc je ten dav řídký. Kdyby se v USA opravdu rozhodli natvrdo použít tu technologii barevných revolucí kvůli svržení Trumpa, tak by ten dav byl organizovaný a všichni ti největší zuřivci, jejich vůdci, by byli někde v zákrytu. Měli by stejné bundičky, vysílačky, bylo by to organizované, tvořili by formace. To všechno by tam muselo být. Jenže to probíhá tak, že dojde-li k protistátním protestům, nějakým takovým projevům, tak je vytrhnou z davu, posadí do vězení a vše je OK. Ten potenciál státního převratu je takto deaktivován. To ovšem neznamená, že pominula hrozba občanské války.

 

Ale vůbec není taková, jakou ji teď „najednou“ rozpoznali všichni ti analytici. Když jsme mluvili o tom, že USA stojí na hraně občanské války, tak to ti analytici neviděli. A teď najednou prozřeli. Čím teď o tom budou přesvědčivěji mluvit, čím „odborněji“ to podají, tím většími odborníky se budou zdát. Oni přece znají příslušnou faktologii. Chápou však průběh těch procesů? Ne. Takže to nebezpečí občanské války trvá. Pokusy použít prvky barevných revolucí tam jsou také. A před očima vidíme, jak je ta protestní síla manipulována, a jak je z ní eliminován ten nejagresivnější protestní prvek.

 

00:46:40

Valeriji Viktoroviči, vy neustále mluvíte o boji globální elity s tou státní. V souvislosti s tím tu mám otázku od Vitalije Maľceva. Dívám se na fotografii ze svatby Trumpa s Melanií, kde se velmi vřele baví s rodinou Clintonů. A i celkově je stejně velmi těžké uvěřit, že by všichni ti činitelé nepracovali pro stejnou partu, tak či onak. Takže by všichni měli spadat pod globální prediktor. A možná, že jsou předem domluveni a všechno je to pouze divadélkem pro publikum. Vždyť lidé jim stejně všechno sežerou, jak se říká.

To by potom všechny ty jejich vzájemné potyčky byly součástí stejného scénáře a žádný skutečný boj by se mezi špičkami státních elit a globálního prediktoru neodehrával.

 

Existuje a to velice tvrdý. Ten, který pokládal tu otázku, se ve svém hodnocení velice mýlí. Já nevím, možná by se měl podívat na nějaké ty mýdlové seriály nebo akční filmy. Nikdy v životě... Každému člověku se v životě stalo, že se dostal s někým do konfliktu, ale v rámci jednotného uplatňování korporátní politiky byl nucen se na toho člověka mile usmívat, zdravit se s ním, chodit na stejné akce, sedět s ním u jednoho stolu. S tím se v životě střetl prakticky každý. Proč by měl být ve vztazích mezi státní a globální elitou tento prvek jednoduše vyloučen?

 

Ještě jednou říkám, podívejte se třeba na nějakou tu mýdlovou operu nebo akční film. Tam to přece všechno neustále předvádějí! Když… Cožpak... Víte, na vnímání… Dnes neustále mluvím o tom, že existuje bezstrukturní a strukturní řízení. Jestliže budete vycházet výlučně ze strukturního řízení, tak ano, všichni mají předepsány své role. Před očima lidí se můžeme i poprat, a v zákulisí si padneme do náruče a potáhneme za jeden provaz. Ale máme tu také bezstrukturní řízení, a v rámci bezstrukturního řízení jsou konfliktní strany nuceny mezi sebou udržovat určité vztahy.

 

Víte, mě ta otázka připomněla Velkou vlasteneckou válku, nebo v širším měřítku 2. světovou válku. Vždyť se na to podívejte logikou té otázky, to potom mezi Stalinem a Churchillem nebyly žádné rozpory, prostě nebyly. Oba měli své role předepsané a ty neměly být konfliktní. Churchill nevyzýval k intervenci do Ruska v době občanské války, nebyl to Churchill, kdo v roce 1946 pronesl tu proslulou Fultonskou řeč. Byl to takový z gruntu dobrák. Dokonce i tu druhou frontu otevřeli v roce 1942, jak je o to Stalin žádal a ne až v roce 1944, že?

 

A když seděli za jedním stolem, tak se na sebe usmívali! Třeba v té Jaltě. Vždyť co měli také dělat, že? Jejich role byly dané. Já ani nevím, to je tak naivně formulovaná otázka, že… Nejde vůbec o pokus porozumět systému řízení, jde o hodnocení na základě jakýchsi vnějších nálepek… Víte, elita má ve zvyku snažit se dostat před kameru s někým významným. Už to došlo i do takového absurdna, že jakýsi Ukrajinec jezdí po celém světě a někomu dá pěstí, někomu políček, někomu strhne šaty, někomu se vrhne pod nohy a jeho sláva se nese celým světem.

 

A všichni „svidomí“ Ukrajinci na to hledí se závistí v očích: „Podívejte, jaký je slavný!“ To je ovšem extrémní projev. Obvykle se vedle někoho postaví, nechají se natočit, potom vyříznou příslušný záběr a chlubí se: „Podívejte se, tady stojím vedle toho, tady vedle onoho. Jistě chápete, že nejsem jen tak někdo, když patřím mezi ně, takže se určitě dohodneme.“ To je stejná úroveň. Oni se sešli na jedné akci. To tam jako na sebe měli přede všemi vytáhnout nože? Vzájemně se začít dusit?

- Prostě nevím…

- To je jako…

Víte, musíte se naučit Dostatečně všeobecnou teorii řízení, abyste tomu všemu porozuměli. A sama ta otázka mě popravdě řečeno… Víte, tyto situace jsou natolik dobře popsané v různých těch mýdlových operách, akčních filmech… Vždyť je to vlastně jeden z hlavních námětů všech filmů, různé ty intriky, kdy jsou dva nepřátelé nuceni se v určité situaci setkat a… Třeba ta nová verze Sherlocka Holmese a jeho boj s profesorem Moriartym. Ti se neustále setkávají, hrají spolu šachy a neustále se snaží jeden druhého zabít. To je z hlediska řízení tak průhledná situace, že soudit podle nějaké fotografie, kde se vřele baví... Nu což, existuje takové hodnocení situace, ale to je zase jen o nepochopení procesů řízení, výlučně kvůli jejich nepochopení.

 

00:52:17

Další otázka je od Dmitrije Vězerského. Okomentujte prosím Zacharčenkovo prohlášení o odmítnutí názvu Malorusko při přeformátování Ukrajiny. V jeho prohlášení nezaznělo nic o tom, jaký název by byl v daném případě přijatelnější. Znamená to snad, že to přece jen bude Novorusko? Nebo tím prohlášením jen chtěli otestovat názory odmítající ideu přeformátování, aby aktivovali více přívrženců? Vždyť jako dřív již většina nechce.

 

Ne, ani jedno, ani druhé, ani třetí.

Ta věc se má tak, že když jsem mluvil o Malorusku, tak jsem jen tak pro nic za nic nezdůraznil, že Luhanská republika, vedení této republiky tuto ideu nepodpořilo, že Pušilin vystoupil proti ní. Chápete, do jaké situace se dostal Zacharčenko? On potřebuje řídit a značná část takříkajíc establishmentu LDLR (obou republik) je proti této ideji. A v této situaci nebude vůbec nic hrozného na tom, jestliže se Zacharčenko úplně vzdá nápadu o Malorusku. Vzdá se ho a hotovo. Řekne: „Ať si to rozhodnou lidé sami, to je taková věc, že… Já se teď budu věnovat Doněcké republice a uvidíme, co bude dál.“

 

To tu věc Maloruska vůbec nepoškodí. A opět opakuji, vy neustále vyprávíte o tom, jak oni na Západě umějí realizovat operace s otevíráním Overtonova okna. A to zde bylo otevřeno a na tom se už nic nezmění. Džin byl vypuštěn z láhve. Teď už nehraje roli absolutně ničí názor, žádného úředníka. Zacharčenko byl jednoduše nucen… On musí jednat s Moskvou, chápete? A tam také, no prosím, tak to řekl… Vše je v pořádku, on tak stabilizoval řízení u sebe v Doněcké republice a džin už je stejně venku. Overtonova okna pracují samy o sobě.

 

Vezměte si jakékoliv západní okno Overtona, porovnejte to s tímto a uvidíte, že to samotnou ideu vytvoření Maloruska vůbec nepoškodí, absolutně ne. A nepoškodí to ani ustavení jurisdikce Luhanské a Doněcké republiky, sjednocených v jakémkoliv formátu, nad zbytkem ukrajinského území, ani zde to nic nepoškodí. Vše je v pořádku, vše je v nejlepším pořádku. A je zbytečné do toho tahat projekt Novoruska.

 

Ještě jednou říkám, že Novorusko je něco jako Sibiřský federální okruh na Ukrajině.

Je to normální projekt a je třeba ho rozvíjet, on není s ideou vytvoření Maloruska v žádném konfliktu, naopak projektu Malorusko napomáhá, ale nemůže ho nahradit, kvůli své omezenosti, jak řídící tak i územní nebo naopak.

 

00:55:32

Ve svých odpovědích na Krymu jste celkem podrobně okomentoval situaci s vyostřením mezi USA a Severní Koreou. V souvislosti s tím vás prosí okomentovat následující prohlášení New York Times: Odborníci tvrdí, že motory pro rakety KLDR mohly být vyrobeny na Ukrajině.

 

Podle mě včerejší Tillersonovo prohlášení, ano včerejší, kdy řekl, že hrozba KLDR mohla být ve Spojených státech chybně vyhodnocena, že teď budou pokračovat ve svých vztazích s KLDR mírovou cestou ale z pozice síly. A jak u nás všichni politologové ohlašovali, že bude válka, válka, válka… Dokonce už vypočítávali, kdy nejspíš začne.

 

Státní elita ohrozila bezpečnost USA

Státní tajemník USA vám říká: „Pánové, celá ta situace spěje k urovnání.“ Vždyť o co jde? Zatahují do toho Ukrajinu. A ptají se: „Jak by mohly rakety KLDR doletět do USA a znamenat hrozbu?“ Protože mají ukrajinské motory. A kdo řídí Ukrajinu? Kdo tam rozdával svá cukrovíčka? Kdo tam vyváděl lidi na Majdan a organizoval státní převraty?

 

Jen si to vezměte, ještě v roce 2011 je zatýkali, když se na Ukrajině korejská rozvědka pokoušela získat technologie. Přece je v roce 2011 zatkli. Co vám tak asi chybělo? Mohli jste si žít normálně! Proč jste tam zorganizovali státní převrat? A teď mají ty rakety ukrajinské motory. Tak kdo za to může? No přece státní elita! To státní elita ohrozila bezpečnost USA. To je velice závažné vymezení té věci.

 

Ať se z toho budou snažit vyvléknout, jak chtějí, ať budou tvrdit cokoliv… A v CNN byli natolik inteligentní, že se dovtípili a hned odvysílali tu reportáž z roku 2011. Chlapíci. Státní elita nechápe, jak by měla pracovat s informacemi. Jakákoliv státní elita jakéhokoliv státu, včetně USA. Nechápou to, sami si zadělávají na problémy. „A co teď s Ukrajinou? Udržet jí nedokážeme, jsou tam problémy, takže jí budeme muset předat.“ Vše probíhá normálně. Předávání Ukrajiny probíhá. Nechce se jim přenechat jí Rusku, štvou proti Rusku, ale Evropa ji spolknout nedokáže.

 

No a pro USA je Ukrajina pořád tím kufrem bez držátka. Navíc ji teď udělali nástrojem v šarvátkách mezi státní a globální elitou. Jestliže ta účast Ukrajiny v předvolební kampani na straně Clintonové proti Trumpovi je ještě takovou věcí, která málokoho zasáhne, tak ty ukrajinské motory na korejských raketách, které znamenají reálnou hrozbu…

Tam je to přece také rozvířeno, tam mají také dost svých politologů, kteří vykřikují, jak je dnes či zítra KLDR může zasypat raketami. Lidé jsou pobouřeni a teď se jim předhodí viník.

 

To Nulandová tam chodila a cukrovíčkama krmila ty majdanuté opice, které za ta cukrovíčka proskákaly vlastní stát. Pro USA ukrajinský stát nic neznamená, ale skutečnost, že je krmila kvůli tomu, aby se ty motory dostaly do KLDR a ohrozily tak USA, to už je zajímá. To už je dokonce velmi zajímá.

 

Takže vše probíhá jak má. Globalisté se vypořádávají se státní elitou. Státní elita prohrává jeden střet s globalisty a Trumpem po druhém. Trump upevňuje své postavení, ať už si o tom myslí kdo chce, co chce: „Podívejte, jak ho lidé opouštějí. Co Stephen Bannon, vždyť ho vyhodil? Z výboru pro umění mu uteklo 16 lidí, těch akademiků, ach, ach, ach…“ Tak se podívejte, jak to dopadne. Jestliže se nevyznáte v řízení, tak počkejte, až se objeví plody.

 

Víte, v tomto ohledu Aristoteles říkával, že nejlepšího pekaře může ocenit jen pekař, nejlepšího ševce zase jen švec. A proč? Protože když máte odborné znalosti a zkušenosti, tak pekaři potom stačí jeden pohled na to, jak jiný zadělává těsto, jak rozehřál pec a už ví, jakou kvalitu bude mít upečený chleba. Ševci stačí jeden pohled na druhého, jaký používá střih, jaké má nástroje a už ví, jakou budou mít jeho boty kvalitu. Pro řízení platí to samé, chápete?

 

Máte-li znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení, tak už podle počátečních kroků dokážete určit, jaký bude výsledek. Vše vidíte, protože nemáte v hlavě kaleidoskop, který se mění, jak se v něm přeskupují barevná sklíčka, dnes tvoří jeden obraz, zítra úplně jiný. Dnes vidíte válku se Sýrií a střet s Ruskem a další den válku s Koreou a střet s Čínou. Jednou to vypadá tak a pak zas jinak, protože je to kaleidoskop. Ta barevná sklíčka jsou stejná, ale obrázky vytváří různé. Máte-li znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení, tak si jedním tahem vytvoříte obrys mozaiky, a potom doplňujete její prvky.

 

Přece všichni znáte hru puzzle? A chápete, že jeden kousek puzzle může být odtržený od jiného kousku, protože ještě chybí další kousky, které by je spojily. Ale vy máte představu o tom kousku i tom druhém a víte, že to vše patří do jednoho obrázku. Můžete tam mít mezery, které časem doplníte, ale ten obrázek toho, co se děje, se již zásadním způsobem nezmění. To vám to poskytne. A všichni ti naši politologové a další sebou hází hned sem a hned tam. Nesprávně vyhodnocují jednotlivé kroky, vůbec je nechápou.

 

Třeba ten Bannon. Proč ten odešel? Přece prohlašoval, že bude bojovat za Trumpa? Protože může manévrovat z pozice svobodného analytika, při získávání převahy nad státní elitou, v daleko širším záběru, než jak by mohl jako prezidentův poradce. To znamená posílení prezidentových pozic, velké posílení. A u nás to hodnotí jako porážku. Jestliže to jeho propuštění hodnotíte z pozice obecného chodu věcí, když posuzujete ten boj z celkového pohledu, tak zjistíte, že ještě ani jedno to propuštění nezpůsobilo škodu Trumpovi, vždy jen státní elitě.

 

01:02:56

Další otázka je od Olega Trofimova. Jaký postoj teď máme zaujmout k ruským sportovcům a vůbec k celé ruské lehké atletice, když soutěží pod neutrální vlajkou? Vždyť když nás takto pokořili jednou, budou ten tlak už jenom navyšovat.

 

Problém je v tom, že ty sportovce, kteří soutěží pod neutrální vlajkou, není ani možné nazvat prostituty, jsou to prostě šmejdi! V plném významu toho slova! Narodili se tady, v naší zemi, která vytvořila… Oni se ještě ani nenarodili, a ona už do nich investovala. Lékařské služby pro ženy, porodnice, jesle, školky. Všichni prošli školami, které byly postaveny ze státních peněz. Jejich sportovní tréninky byly hrazeny ze státních peněz. A dokonce i v těch devadesátých letech, kdy se v podstatě za všechno muselo platit, jsme tu měli pořád ten stejný stát, který se snažil přežít, zachránit sport, vybudovat infrastrukturu, rozvíjet ekonomiku…

 

A tito lidé, kterým náš stát dal všechno, teď tvrdí, že mu nic nedluží, že si takto jen vydělávají peníze. Jenže teď nastal čas bránit svůj stát a ukázat, zda jsou lidé nebo svině. A oni za peníze dali přednost tomu, stát se těmi sviněmi. Byla to jejich volba. A právě takoví nelidé se stávali policisty, vlasovci apod. Sloužit páníčkovi, protože v určité etapě budou syti a v pohodlí. A pak bude následovat: „My za to přece nemůžeme. Nějak si s tím poraďte. Já jsem přece pro stát! A nejlépe to předvedu nějakým tím skákáním (na majdanu).“

 

Celý profesionální sport je deformací normálního vztahu ke sportu, tělesné výchově a ke zdraví vůbec. Zvolili si cestu mimo Rusko, tak by teď všechny státní instituce měly říci: „Svůj osud jste si zvolili. Od státu už ani kopějka!“ A co se k nám vůbec vracíte? Táhněte. Sami jste si zvolili vlajku, sami jste si zvolili svůj stát! Dopadá to tak: „My jsme se státem. Náš stát je veliký! A jakmile se nám to hodí, tak jeho zájmy zradíme.“

 

A potom se na nás dívají a říkají: „Vy Rusové jste otroci“, protože „slave/Slav“ je v angličtině jak otrok, tak Slovan. A proč? „Jen se podívejte na své sportovce. Plivou vám do tváře a ponižují vás a oni k nám lezou po kolenou a prosí, abychom vás přes ně ponižovali ještě víc! Jen aby se alespoň vzdáleně mohli přiblížit tomu našemu západnímu světu. To je ten projev otrocké psychiky v plném rozsahu.

 

A někteří naši státní úředníci ještě tyto lidi-nelidi potom s pompou vítají. Jako třeba tady v Altajském kraji Šubenkova. Uvítání od krajské správy, osobní zástupce guvernéra. Co je to za hrdinu, který zradil svou zemi? A mimochodem to je člen LDPR. Takový mají členové LDPR vztah jak ke státu, tak i k vlastenectví a vůbec ke všemu.

- Sami sportovci prohlašují: „My jsme teď na vrcholu formy a než nám stát umožní soutěžit pod ruskou vlajkou, tak o tu formu přijdeme. Teď ji chceme využít.“

- Využijte!

Nikdo vám to nezakazuje, ani nepřikazuje, patriotem jaké země chcete být. Využívejte, ale s naším státem už nemáte nic společného. Když bylo zapotřebí jít na frontu a tam se obětovat pro svou zemi, tak jste si zvolili přejít linii fronty a bojovat proti ní na druhé straně. Jestliže v obyčejné válce vyhrává ten, kdo má lepší pušku a lépe ji ovládá, tedy obyčejné zbraně, tak ve studené informační válce také vyhrává ten, kdo má mocnější a lepší zbraně a kdo je lépe ovládá. Ale ještě musíte být opravdovým vlastencem své země a ty zbraně chtít použít.

 

Ti, kteří jeli soutěžit pod bílou vlajkou, přímo řekli, že jim jejich stát se svými zájmy může být vřele ukradený, že je nehodlají hájit. Jejich vztah ke státu je čistě spotřebitelský, aby ten stát… To jsou ti samí jako různí ti Rajkinové. „Ten dobytek mi má platit za to, že já nepracuji. Já nepracuji a ani pracovat nechci. Ale vy jste povinni mi dávat peníze, protože já jsem profesionální sportovec. Já pracuji sám na sobě a teď právě mám vrcholnou formu a vy dobytkové mi platíte málo, a tam se mi možná povede ještě od páníčka urvat něco navíc. Přijdu za svým páníčkem a on to ocení. Teď všichni na Rusko plivou, tak si taky přisadím. Páníček to určitě ocení.“

 

Ale guvernér našeho kraje se rozhodl, že Šubenkov se zachoval velmi patrioticky ovšem vůči svému páníčkovi, proto to pompézní přivítání.

 

01:08:25

A ještě je tu poslední otázka od Vladimira z Volgogradu, nebo Stalingradu. Existuje velké množství knih a učení o podnikání, osobním životě, umění svádět (PICK UP artists), řízení, jejichž základním postulátem je fráze typu: „Teď máte výhodu před všemi ostatními a držíte ji ve svých rukou“, čímž mají vlastně na mysli dané knihy.

V hrubých rysech je základním postulátem z knih o DVTŘ také stejný slogan.

- To není pravda.

Kdo a podle jakých šablon psal knihy o KSB? Nebyly při jejich psaní používány stejné šablony?

- Tam žádné šablony nejsou.

A čím se Koncepce principiálně liší od takových učení?

 

Principiálně se to liší tím, že Koncepce a DVTŘ jsou jako matematika, jako matematická pravidla a všechny ty „PICK UPy“ apod., jsou snahou dokazovat v různých vzorcích, že 2 x 2 = 5. Jestliže to ten člověk nechápe a nevidí celkové zásadní rozdíly, ale jen jakousi šablonu, tak asi ne právě do hloubky… Já ani nevím, zda vůbec studoval Dostatečně všeobecnou teorii řízení. My nemluvíme o žádné výhodě, ale o znalostech, o adekvátním vztahu ke světu. Kde člověk nebude prospěchářsky kořistit na úkor ostatních, jak to učí ty knihy, ale bude adekvátně reagovat na vliv prostředí, aby si neřezal větev, na které sedí, protože právě teď je to pro něj výhodné. Jak ho to učí ty knihy, které vyjmenoval ty „PICK UPy“ a další, ano?

 

Aby vždy vytvářel prostředí pro život, aby měnil své vztahy s lidmi a žil v rámci lidských vztahů a ne těch spotřebitelských, kde jde jen o to, urvat nějaký kšeft. To přece ty knihy také přímo říkají. Ano, vy budete mít výhodu, protože když si osvojíte tuto úroveň, znalost, tak si dokážete ze společného prostředí víc urvat. Jenže to prostředí, to je zákon spojených nádob. Když někde přibyde, jinde zákonitě ubude. A Dostatečně všeobecná teorie řízení říká, že je třeba celý svět rozvíjet komplexně harmonicky, aby všichni měli všechno. Cožpak nevidíte ten rozdíl? Vždyť je zásadní?

 

Opakuji, že KSB a DVTŘ jsou jako matematická pravidla a všechny ty příručky, které vyjmenoval, jako ty „PICK UPy“ apod.,jsou jen snahou dokázat, že 2 x 2 = 5. Jak podvést, jak zmanipulovat. Co tohle má společného s matematikou?

 

01:11:17

Na to navazuje další otázka od Vladimira. Na otázku proč, když všichni studují jednu a tu samou Koncepci sociální bezpečnosti, jsou výsledky jejich intelektuální činnosti odlišné, vy odpovídáte, že všechno záleží na jejich mravnosti.

- Nikdy jsem to takto neřekl. Dále.

Jakou je tedy Koncepce vědou? Matematika, fyzika i ruský jazyk jsou vyučovány a chápány stejně, nezávisle na mravnosti. 2 + 2 se pro všechny bude rovnat čtyřem, ať už má daný člověk mravnost, jakou chce. Nehledě na mravnost… atd. Věda s mravností prostě vůbec nesouvisí, není závislá na mravnosti daného člověka. A přesněji - závisí na ní, jak budou výsledky získané danou vědou využity, ale mravnost nemůže žádným způsobem ovlivnit samotné výsledky, protože 2 x 2 = 4 při jakékoliv mravnosti.

 

Mravnost, to je komplex mravně-etických norem zformovaných společností, které v ní mají být uplatňovány. A já jsem neustále mluvil o tom, že schopnost osvojit si znalosti závisí na mravnosti. A že všechno se děje…

 

A ještě tu je jedno pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení. Všechno se děje tím nejlepším možným způsobem v závislosti na reálné mravnosti a etice všech účastníků procesu.

 

Moralista může, jak chce moralizovat o tématech všeobecně přijatých ve společnosti. Jako třeba v době stagnace, když na politických schůzích říkali něco, čeho se sami v životě nedrželi. V životě může takový moralista uplatňovat zcela jinou mravnost, zcela jinou etiku, jakoby pro něj platilo něco jiného. Tomu se říká pokrytectví, licoměrnost, kdy před lidmi kážete, co a jak by měli, a vaše milované já se zatím v reálném životě chová úplně jinak. (Kázat vodu a pít víno)

 

Stejně jako v matematice, tak i v Dostatečně všeobecné teorii řízení musí v reálu vždy platit, že 2 x 2 = 4. Vždy! Při jakékoliv mravnosti bude výsledek stejný. Jenže hodnotíme-li v matematice pouze logické řetězce, tak v Dostatečně všeobecné teorii řízení a v Koncepci sociální bezpečnosti vyhodnocujeme lidský faktor a náchylnosti a předurčenosti lidské psych…, tedy přesněji typů struktury psychiky a stereotypů jejich chování ve společnosti.

 

To je to, co vyhodnocujeme a předvídáme. Jestliže tohle všechno schováte za mravnost, tak to nebude srozumitelné. Ale jestliže si uvědomujeme, že se jedná o typy struktury psychiky, o mravnost a etiku, tak nám potom znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení poskytnou představu o jednání různých lidí, skupin lidí a dokonce i davu a také o řiditelnosti těchto procesů. Všechno je očividné. Je to jako matematika vztahů mezi lidmi.

 

- Uvedu příklad: situace je stejná, podmínky jsou stejné, ale řízení v ní může být jak spásné tak i zkázonosné.

- Ano.

- A vést ke zcela jiným podmínkám, tedy výsledkům. Přestože by se zdálo, že počáteční podmínky byly v obou případech 2 x 2 = 4.

- Ano pro všechny to může vypadat stejně, ale přesto jsou výsledky řízení různých lidí odlišné. To se stává.

 

To byla poslední otázka. Opět jsme se dostali k tomu, jak je nezbytné znát teorii. Jak říkal soudruh Stalin: „Bez teorie nám hrozí smrt!“

Dnes jsme zdaleka neprobrali všechny otázky. A dokonce i tvrdit, že jsme ty otázky probrali se vším všudy, není dost dobře možné. Třeba jen ty otázky o Serebrennikovi, GTA, Charlottesville, Berkeley, Trumpovi, Ukrajině… Tam by toho bylo možné říci daleko více, na každou z těch otázek udělat samostatný pořad. Ale k čemu by to bylo?

 

Víte je to tak, že bude-li každý mít znalosti z Dostatečně všeobecné teorie řízení, tak sám těm procesům porozumí. Každý člověk se ve svém životě střetává právě s takovým množství informací, které ke svému životu potřebuje. Ty informace musíte jen umět rozlišit a správně pochopit, což vám právě umožňují znalosti Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení.

 

Jestli tedy nechcete, aby váš osud byl na někom závislý… To neznamená, že by vám tyto znalosti umožňovali někoho podvést, nenaučí vás podvádět ani dělat kšefty, to vám nedovolí, protože jsou poskytovány podle mravnosti. Budete-li počítat s tím, že znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti použijete k dosažení takových cílů, jako vám slibuje „PICK UP“ apod., tak to se vám nepovede. Neboť se vám aktivuje morální zákaz na určité činy.

 

Všechny ty „PICK UPy“, managementy apod. jsou založeny na principu, že cíl ospravedlňuje prostředky. Jak si jednou určíte cíl, tak jsou všechny prostředky k jeho dosažení dobré. Koncepce sociální bezpečnosti vychází z pozice, že cíl ospravedlňují prostředky. To znamená, že ne všechny prostředky jsou pro dosažení cíle dobré. Pokud bude vaším cílem někoho podvést, tak se vám to nepovede, přijmete-li skutečně KSB a nastudujete-li si DVTŘ.

 

Ale umožní vám to bránit své zájmy, zájmy vaší rodiny, vašeho státu, uchovat si mírové nebe nad hlavou a dosáhnout společnosti všeobecného rozkvětu. Takže vám přeji štěstí. Studujte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, buď v elektronické podobě na webu dotu.ru (leva-net.webnode.cz), nebo v tištěné podobě a buďte šťastní.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 28.08.2017

zide

gb | 06.09.2017

Protokoly sionskych mudrcu se postupně naplnuji, chazarští zide kontroluji uplne všechno.

merlin počuješ

Felix | 05.09.2017

Merlin, čo je stebou? chýbaju tvoje názory a analýza.

Re: merlin počuješ

merlin | 07.09.2017

Počujem a aj občas čítam, Felix -))
Som na dlhodobejšej dovolenke...

Veď všetko podstatné tu analyzuje Pjakin a udo-ludo-ľudo a tak niet moc čo prihodiť do mechu a podsypať hrachu...-))

Snáď len trochu:
Na revolúciu sú potrebné 2 základné aspekty: židia ... a peniaze, pričom sa navyše často aj kombinujú.

Takže je to v podstate veľmi jednoduché. Na evolúciu je teda potrebné:
- zobrať "židom" peniaze a presvedčiť vyššie zasvätenú synaGógu, aby pracovala pre blaho ľudstva, lebo ináč stratí informačný náskok a pôjde rýchlo k Stvoriteľovi...-))

...

Alfei | 05.09.2017

...Tak se podívejte, jak to dopadne. Jestliže se nevyznáte v řízení, tak počkejte, až se objeví plody. ...

- tohle je taky dobry sposob ucenia sa. Skratka len ticho sedet a pozorovat. Niecomu konkretnejsiemu venovat pozornost/zamerat sa a sledovat bez predbezneho hodnotenia. Ked tak si len tak tipnut vysledok. No cakat co bude dalej... Ake budu plody a tak si overovat svojhe postrehy a ucit sa v praxi - za chodu. Dochadza k poznavaniu a zaroven tak aj k dalsim otazkam. Kazdeho zaujme nieco ine. Nieco viac a nieco menej. Potom uz to co nas zaujme si mozme viac priblizit. S historickeho, socioligickeho ci psychlogickeho alebo akehokolvek ineho hladiska, ktore nas zaujme. Tak si hnet clovek osvojuje znalosti z roznych oblasti zivota prirodzenym sposobom a hnet si svoje poznatky ci teorie overuje v praxi a tak moze okamzite prehodnocovat svoje povedzme odhady. Nie ako napr v sucasnej skole, kde ucenik ma pasivnu ulohu v procese svojho vlastneho vzdelavania. Inak povedane sa neuci zakladnu vec. Ako sa samoucit. A to dokonca aj bez potreby internetu ci knih. No ked ich tu mame, tak je dobre ich vyuzivat.

...

Alfei | 05.09.2017

...Dostatečně všeobecná teorie řízení říká, že je třeba celý svět rozvíjet komplexně harmonicky, aby všichni měli všechno. Cožpak nevidíte ten rozdíl? Vždyť je zásadní?...

Nebudem hodnotit co hovori DVTR, pretoze mi to neprinalezi. Nech si to posudi kazdy sam.

S tym komplexnym a harmonickym rozvojom je to velmi sympaticke. Myslim ze tu sa zhodneme.

Co sa tyka specifickeho zamerania a pohladu na svet s pohladu VP SSSR teda Ruska na riadenie a GP, tak tu mozem tiez suhlasit s tym, ze je svojim sposobom jedinecna.

No s toho kontextu mam taky pocit, ze ... No ... Akoby som to... Trosku mi tam smrdi taka nadradenost, akoby prace VP SSSR boli nieco extra. (Nepochibne mi boli v niecom prospesne nooo...)
ale... Ze by len ich citanim sa zo mna stane clovek s ktorym sa pan Pjakin pak bude o necem bavit.? Mam taky pocit..., Ako keby som bez toho pre neho ani nebol clovekom, ktory je schopny niecomu rozumiet ... Aj riadeniu, bez rezania vlastnej vetve. Akoby som bez toho nebol schopny mysliet, citit, hovorit pravdu a konat dobro.

Nech sa snazim ako chcem, tak sa toho pocitu nemozem zbavit. Popravde uz tieto pasaze ani moc nevnimam a niekedy ani necitam.

Mozno mam len blby pocit bo to mozno celkom nechapem. No asi viem co si o tom musi mysliet a citi mnoho ludi na co smeruju aj tieto otazky, ktore pan Pjakin evidentne nevnima. Mozno mu jeho nepochibne skvele intelektualne schopnosti trosku prerastli cez hlavu.
Mozno sa jedna len o nepochopenie. Neviem, ale skratka mam ten pocit. Treba je to nieco ine co pochopim ked precitam vsetky knihy VP SSSR.

No dovtedy si vistacim aj s Nezabijem, nepokradnem, nepoklamem, nezlorecim...

Ja som pán môj a nebudem mať iných pánov okrem mňa, aby som sa im klaňal. Svojmu pánovi sa klaniam v duchu a v pravde.

No... mozno mi to nie vzdy ide, ale vsetko sa treba naucit... A pravdu cinit :) .

Re: ...

Nikdy | 05.09.2017

Čtení knih VP SSSR zvyšuje inteligenci a morálku, tedy alespoň u mne. Nadřazenost jsem tam žádnou nezpozoroval, šijí (upozorňují na nedostatky v morálce a etice) v rámci objektivity do Ruska stejně jako jinde. "Nepoznáš dokud neochutnáš", nicméně jsou potřeba bohaté zkušenosti, aby to člověk pochopil. Je nutné, aby byl čtenář trochu světa znalý (jak se lidé chovají mezi sebou). Nelze vše poznat samostatným zkoumáním je potřeba naskočit na předky. Je dobré začít samostatně, tím brzy bytost zjistí, že nemůže vše a nehne se dál bez pomoci a také získá kritické myšlení, protože nic nepřijme apriori.

Re: Re: ...

Nikdo | 05.09.2017

Upsal jsem se v nicku mělo být Nikdo místo Nikdy, ale zase je to matričně zajímavé :)

Re: Re: Re: ...

Alfei | 05.09.2017

Zdravim tak Nikdy Nikdo a Nikde :D
Ahoj...

Pohoda...
Jasne... Dobry postreh. tiez som tam zakomponoval, tu myslienku, ta pomoc sa vzdy urcite hodi...

Kde sa zo mna stane najlepsi pekar?
V pekarni predsa.


Som rad ze si na to upriamil pozornost.
Takze sa myslim zhodujeme ;)

Re: TANK s názvom DVTR?

Ľudo | 06.09.2017

Ľudia sú proste navyknutí všetko nové vnímať tak,
že buď je to absolútna pravda, alebo absolútna blbosť.

Tisícročia im to totiž takto po generácie vtĺkali do hláv.
I vytvorili inžinieri starí u nich zvyk, automatizmus, e-mocJe, stereotyp..

Absolútny je asi iba Boh, ak existuje..

Žiaľ z vyššie uvedených dôvodov sú tak ľudia ešte i dnes,
v zmenenej "Logike sociálneho správania"(v dobe inFormačnej)
brať trendy ako TANK.
KSB/DVTR nevynímajúc.

O to viac, keď im to vskutku i isté spoločenské výhody
napr. v zmysle infonáskoku poskytnúť môže..
Čím skôr však z tanku vylezú, tým lepšie.
Ostatne ten vzduch tam nie je Boh vie čo.
Doslovne :)

je to prilis dlouhe

Kari | 05.09.2017

Jezis to je dlouhy. Fakt nepochybuji o tom, ze je to velmi zajimave a poucne, je to proste k zamysleni. Ale prokousat se tim, to je jak Tri musketyri :- ))

z ruského internetu

M. C. | 04.09.2017


Příkaz prezidenta Ruské federace:
Nařizuji:
Jmenovat do funkce guvernéra Severoamerického federálního okruhu TRUMPA, Donalda Džonoviče.

Na personální oddělení společnosti Microsoft přijde člověk žádat o práci.
,,Kdo jste?"
,,Ruský hacker."
,,A co umíte?"
,,Podle vašich médií úplně všechno."

Proč jsou v Rusku rádi, že volby vyhrál Trump?
Mohou se přesvědčit, co by se dělo, kdyby se stal Žirinovskij prezidentem.
(Autor tohoto hlodu zřejmě chápe Trumpa jenom jako uřvaného egoistu a pozéra. Nedochází mu souvislosti.)

vzpomínáte na svět před Obamou?
Ještě žil ,,tyran" Kaddáfí.
Nebyl žádný proud utečenců do Evropy.
Nebyla občanská válka v Sýrii.
O Islámském státu nikdo neslyšel.
Ukrajina byla normálním státem.
Prostě holub míru.

Na Ukrajině přejmenovali korvetu ,,Vladimír Veliký", protože jméno vzbuzuje nevhodné asociace s Putinem.
Ano, čtete dobře: Pro Ukrajince Vladimír Veliký=Putin.
To jsou věci, co?

Pošle-li Putin svoje vojska na Ukrajinu, ukrajinská média budou psát v duchu těch francouzských z napoleonských válek:
Lidojed postupuje na Mariupol!!
Okupant vstoupil do Oděsy!
Putin obsadil Kirovograd.
Vladimir Vladimirovič se přibližuje k Poltavě.
JEHO IMPERÁTORSKÉ VELIČENSTVO VSTUPUJE DO JEMU VŽDY VĚRNÉHO KYJEVA!

USA

0wl | 04.09.2017

Nastastie sa v USA charlott3sville utriaslo. Aj ked ako V.P. hovoril , vygumovani bieli strhavaju sochy konfederatov a cierni s rozumom sa zastavaju Americkeho dedicstva. Autobusmi boli vozeni provokateri, v jednom autobuse boli pekne spolu v klude dovezeni "clenovia" KK.K a BLM ... Ale Trump im dal riadnu facku a Ant!fa bola vyhlasena formalne za teroristicku organizaciu. A dalsia peticia za vyhlasenie 50R05A za zlocinca uz ma 160 tis podpisov , t.p. biely dom musi dat k tomu vyhlasenie. Bude to este zaujimave. Inak v Kalifornii je mnozstvo etnickych deciek negramotnych (link teraz nevybavim, ale da sa vyhladat info), aku by chcel pjakin matematiku :D tolko k tomu riadenemu upadku

PPK

Irena | 03.09.2017

Víte PPK na Outsider media patří k velmi inteligentním přispěvatelům, ale obávám se, že vzhledem k tomu, že patří ke starší generaci, není ochoten měnit některé své ustálené názory a tak si i nová fakta ohýbá podle svých starých algoritmů. Je to zčásti způsobené tím, že má o sobě oprávněně vysoké mínění, co se týče intelektu v porovnání s většinou, což ho ovšem na druhé straně omezuje v tom, aby přijal něco nového a dokázal se podívat na věci z jiného úhlu pohledu, než jak je zvyklý. Je to bohužel pro tyto "inteligentní pány", a nemyslím to ironicky, příznačné, to jejich přesvědčení, že už v životě všechno viděli, všude byli, a tak jim nikdo nemůže být schopen sdělit nic nového. Bojovat proti tomu je dost marné. Prostě si všechno okamžitě zaškatulkují a vážně o tom přemýšlet už se nenamáhají.

Re: PPK

Alfei | 03.09.2017

bez toho ze by som hodnotil toho pana ci koho.

Je to pekne povedane. skutocne je vzdy lepsie pokial clovek o sebe nema prehnane mienenie. No ani nizke mienenie nieje moc dobre. Rovnavaha je vzdy dolezita.

A co sa tyka Mudrosti tak ta je okrem ineho dle miho aj v trpezlivosti ci o tom, ze clovek ma zdrave sebavedomie. Je si vedomi svojich znalosti. No zaroven aj toho, ze vlastne nic nevie.

Kto si o sebe mysli ze niecomu chape, ci vsetko vie. Ten straca motivaciu posuvat sa dopredu. Pretoze na co sa ucit a pocuvat nazory druhych, ked uz vsetko viem.? Peto je dobre byt si vedomi svojejich znalosti a zaroven zostat pristupny novym poznatkom.

Cesta poznania je nekonecna. Moje cesta spociva okrem ineho aj v uvedomovani si svojich vlastnych chyb a omylov ci nedostatkov, aby som sa stal prikladom. Taky je moj plan pomoci sebe i okoliu. taka je moja koncepcia. :) je to blaho pre dusu.

Donedavna som sa snazil menit ostatnych. No teraz menim hlavne sam seba a tak menim svet. zbavit sa starych stereotypov sa vsak nieje lahke zbavyt a tak to chce nejaky cas, volu a vnutornu silu, ktoru kazdy nepochybne ma. Len ju musi objavit vo svojom vnutri.

Jeden clovek nemoze zmenit svet. Ale moze zmenit seba
:)

Re: Re: PPK

.... | 07.09.2017

Krásné :-)

Re: PPK

x | 03.09.2017

Pro Alfei :
Ten pan PKK je autor článku "Zdánlivě věčná světovláda ideologií darebáků", který je dole v příspěvku "Nová kritika programování lidí od PKK", přečti si ho ..
Na jiném místě jsi se zajímal o symboliku trojúhelníka v logu webu, a vedl jsi v souvislosti s tím dlouhou polemiku ..
Trojuhelník je hlavně symbolem živlů: Oheň, Země, Vzduch, Voda .,.
Trojuhelník s vcholem směřujícím nahoru je symbolem živlu Oheň, trojuhelník s vodorovnou příčkou v polovině výšky je symbol živlu
Vzduch ..
Trojuhelník s vcholem směřujícím dolů je symbolem živlu Země, trojuhelník s vodorovnou příčkou v polovině výšky je symbol živlu Voda ..
V případě loga tohoto webu se jedná o Zemi a Mrtvou vodu - základní dílo OS KSB/DVTR .., pro toho kdo chápe skrytý symbolismus to prozrazuje mnoho ...
Zajímáš se o duchovní věci, které jsou obsahem Esoteriky .. Pro úvod do této problematiky si pořiď knihu "Osud jako šance" od Thorwala Dethlefsena, možná bude i v el. podobě na uloz.to .. S využitím principů Astrogie jsou tam vysvětleny základy .. Astrologie je pro Esoteriku základní vědou, podobně jako Matematika pro Přírodní vědy ..
V OS KSB/DVTR nic z toho co hledáš nenajdeš, v souvislosti s touto záležitostí se můžeš zajímat o téma Co jsou to sekty ..
Chci tě požádat, abys o tom co jsem ti napsal nezahajoval diskusi na tomto místě, bylo by to mimo téma ..Můžeš se vrátit na téma "Proč nemůže být KSB vysvětlena "krátce a jednoduše" a vytvořit tam novou diskusi .. Ale předem ti říkám, že dlouhé polemiky, nejsou mým šálkem čaje ..
"

Re: Re: PPK

Tony Clifton | 03.09.2017

Muzes to z tveho pohledu dovysvetlit? "V případě loga tohoto webu se jedná o Zemi a Mrtvou vodu - základní dílo OS KSB/DVTR .., pro toho kdo chápe skrytý symbolismus to prozrazuje mnoho ..."

Re: Re: PPK

Alfei | 04.09.2017

Pre i X iho :)

ano. Velice zajimave.

Precital som zatial len kusok a vytusil som koniec, tak som si ho pozrel a sedelo to +-. No, ale nejdem to hodnotit. Snad sa k tomu co chvila dostanem. Urcite sa jedna o zaujmavy postreh pana PKK.

Ale celkovo chapem o co tu bezi.
nejdem sa k nikomu priklanat. :)

skutocne. Niektore veci nejdu povedat 2-3 Vetami ani 1 000 slov nestaci no 1 veta moze povedat uplne vsetko a zmenit svet. JednoDuchost moze byt pritomna aj v ZloZitosti a zdlhavosti.


Aby som nezabudol.
Vďaka za info o symboloch a za typ.
Skvele to zapada do mojich poznatkov s ineho zdroja. Je to zaujmavi pohlad.

Nooo ano. Je to tak.
Treba si uvedomit, ze tu sme hostom.
Co sa tyka hostitelov... Nooo skratka tu platia nejake pravidla. Nech si to ujasni kazdy sam. Nejdem hodnotit.

Je to proste tak. Jedna sa o tematicky veb.
Jaksi si vsak niesom isty. Aka je vlastne ta tema. Zda sa mi, ze tu dochadza k vzajomnemu nepochopeniu.

Povedal by som, ze najprv je potrebne pochopit sam seba. Potom bude laksie pochopit svojho brata.

No podla mna si kazdy moze najst svoje aj tu.

Vedla v diskusii (proc nemuze byt ksb jednoducha) som pocul slusny navrh od LUDA. Samotny clanok sa mi tiez paci a prijmam i jeho premisiu.

Navrh je zaujmavy.
Preco nie.? Ich tema je DVTR a Navrhuju prvych 80 stran. Ja to beriem. Neviem sice co presne sa tym rozumie. Ale... Ak to ma pomoct zlepsit svet, tak to beriem. Co sa mna tyka, tak podla mna je KSB fajn. Urcite aj DVTR. Pre cloveka s vyssim vzdelanim je to urcite dobra pomocka, ako si to v tej palici upratat po tom cim presli povas studia.
Tiez v urcitej Faze je to velice primerane.

Akorat si niesom isty preco by mal trebarz slovak, francuz, american ci ind alebo african prebrat naprikllad pojem psychotrockista. Jako fajn oni tomu co ja skratka rozummiem, ako "vyjebany Kokot" alebo zmrd bez chrbtovej kosti, tak oni tu tomu hovoria psychoTrockista. Je to podla nejakeho Trockeho, ktory je v Rusku (v ksb) zrejme povazovany za riadneho Kokota a je tam vysvetlene aj preco. A ze tento pojem nieje doslovny, ale povedzme psychicky. Oni tomu hovoria podla Trockeho bo KSB hodne stavia na obdoby 1sv a 2sv vojny. Cize s pohladu Ruska - Vlasteneckych vojen v ktorych Rusky Narod 2x zachranil moju buducnost. A v sucastnosti vdacim politike pana Putina, sile a hrdosti Ruskeho naroda, ze mam vobec moznost prist s mizernej prace a venovat sa tomu co ma bavi miesto totalneho chaosu a pekla na zemi, ktore si tu len malokto dokaze predstavit.

No i ked sa citim byt minimalne takisto Rus ako som Slovak. Tak stejne nevydim dovod preco mam pouzivat pojem psychotrockista. Ale preco nie?

To ze v KSB nic take neni sa da odhadnut aj bez jej precitania. Nie je to jej zameranie. Viem aj pochopit, preco sa KSB zameriava prave na toto obdobie 1 a 2 sv.
A tak isto chapem, preco tam niektore veci niesu.?
No preco ich tam nejak nezaradit?
Nie je KSB prave o tom?Re: Re: Re: PPK

Ľudo | 04.09.2017

Isto.
Veď KSB/DVTR je "open source" (otvorený systém)
a keď sa zistí, že tam niečo opraviť, reinterpretovať,
či doplniť treba, tak prečo nie?
Ostatne, našťastie máme internet a tak je to dnes verejné,
čiže každý si to môže porovnať s originálom
a rýchlo je jasné, či zachoval pôvodnú myšlienku
"Stať sa Človekom a pomôcť k tomu druhým", alebo nie

S tým "psychotrockizmom" inak ani ja moc nesúhlasím.
Je to také až príliš ruské.
Ja som spolu s ďalšími navrhoval myslím skôr
niečo u nás jasnejšie, zaužívanejšie, ako:
"pokrytec, alebo farizej apod.."
(je v slovenčine aj veľmi presný, no hodne vulgárnejší názov na tento sociopatický fenomén, no ten by som tu asi nechcel spomínať:)

Zatiaľ sa tu výraz "trockista" ale používa podobne, ako i pri niektorých iných pojmoch asi z dôvodu snahy maximálnej možnej blízkosti pôvodnému texte, spomínaný ruský výraz..

Ja som však skôr za kulturologické adaptácie,
čo by ale bola už iná náväzná téma..

Re: Re: Re: Re: PPK

Alfei | 04.09.2017

Zdravim Luďo. Zda sa ze dochadza k synchronizacii.

Toto bude asi na dlhsie no skusim hovorit jednoducho.

Ostanem pri svojom Strome a jeho konaroch, vetvach a vetvickach (myslienkovych smeroch a ich zameraniach/specifikaciach) bez ich zbytocneho a predcasneho odrezavania a hodnotenia ;)

Ako Strom rastie neustale sa rozvetvuje. A ťaha sa k slnku/svetlu. (Rastie). Ako Rastie, tak niektore konariky, ktore boli v urcitej faze jeho rozvoja zivotne dolezite pre jeho rast, sa casom stavaju nepotrebne, pretoze sa knim uz nedostava tolko svetla a tak sa ich strom v dalsej faze svojho rozvoja/rastu prirodzene zbavi napriklad s pomocou vetra.

Myslim ze, v tom co hovoris sa zhodneme.
Aspon ja s tebou suhlasim.

Otazka vsak znie: Ako na to.? Pozrime sa majprv na seba. Na Nabozensko ideologycku sferu u nas na slovesku a u vas v cesku. Cesko, ... No zda sa ze cesko je pry ateisticke. Co vsak neznamena, ze tam lide neveri v boha. No... Povedal by som opak. Ako som sa presvedcil, tak su tam pritomne mnohe povedzme nabozenske ci ine smery. A ich znalosti, praktiky ci pohlady. No neni tam az tak pritomne povedzme...akoby som to... nalepkovanie v tom duchovnejsom zmysle i ked niektorim pojmom sa obcas vyhnut nejde. No v daka tomu tam mate dost slusne rozlisovanie. Nepodliehate tak tym napr nabozenzkym ci inym ideologickym vplivom i ked su tam silne pritomne. Takze sa nebranite roznyn ideam a ich smerom. U nas na Slovensku je to trosku ine. V nabozenskej sfere je tu viac pritomne krestanstvo v jeho Katolickej forme (vetve). A na druhej strane tu mame aj viac rozvinuty ateizmus v tom pravom zmysle. No nemyslim ze by sme boli nejak pozadu a to aj v daka moznostiam ktore nam poskytuje blizke pribuzenstvo s Bratmi Cechmi ktory maju vo svojom jazyku, obzvlast ak zohladnimi ze CR ma cirka 10 milionov ludi, tak mnozstvo prelozenych napriklad knih do ceskeho jazyka ne no fantasticky. To vidime aj vo svete Pc hier a pod... . Tak v daka blizkej aj jazykovej kulture mame aj mi na slovensku hodne rozsirene moznosti rozvoja.

Nech si o rymsko katolickom smere myslim co chcem. Myslim si, ze tato vetva usycha, no jej stopa ostane na vecnost.

nic menej krestanske jadro coby hruby konar silne napojeny na kmen stromu a jeho ucenie ostane aj nadalej a dôjde k jeho lepsiemu pochopeniu, sireniu a uplatnovaniu v praxi. Stare a nepotrebne konare odpadnu vplivom spolocenskych zmien/rozvoja. A silne hrube konare napojene na koren skrze kmen dalej porastu a spevneju. Pustia nove konare a vetvicky na ktorych porastu nove plody.

...
To nateraz staci. Este sa urcite vratime k teme o kulturnej adaptacii.

Pojem psychotrockista by som s Ruskej KSB neodstranoval. To by bolo nutne zmenitbvsetko... Akoby som to... Ten je pobem je spojeny s "pribehon" v KSB. Je tam vysvetlene o co sa jedna. Mojou recou je to aj psychicky alebo obrazny pojem nieco ako spominany Farizej ci hodne rozsireny vyraz Pokrytec s Biblie pri com farizej alebo je druh pokrytca.
Zid je takisto abstraktny pojem, ktory sa v biblii pouziva s rovnakeho dovodu ako psychotrickysta v KSB. Tak ako biblia bola od korena formovana ako koncepcia spolocenskej bezpecnosti v urcitom case a na urcitom mieste, kde zili urcity ludia a narody ktore mali svoje problemy a celili roznym vnutorny aj vonkajsim vplivom. Ako je aj platne o Ruskej KSB.

Myslim si ze cestou by mohlo byt sierenie KSB v krestanskom svete recou krestanstva, vo svete Jogi recou Joginov (ich jadra) atd...

Ci sirenie praveho krestanstva aj v mystckej forme co su zase tie povedzme ezotericke ci metafyzicke a parapsychologicke ci liecitelske smery. Recou napriklad KSB.

Tak mozme hladat vzajomnu zhodu, a tak si rozsirovat pojmovy aparat a sirit svoju koncepciu ci pojmi bez mavania svojou vlajkou vysoko nad hlavou.

Rozsirenie povedzme Ruskej Ksb v jej sucasnej Forme je dolezite najme vramci tzv Ruskeho sveta. S mojho pohladu byvale SSSR. No v sucastnosti nejme v ramci samotneho Ruska.

U nas je to mozne tiez mozne vdaka blizkej kulture a jazykovemu pribuzenstvu ci historickym skusenostiam. No jej sirenie pod ruskou vlajkou by som nechal v samotnom rusku. Aj jej sirenie do ostatneho sveta no.... Myslim ze staci uprimnost, prisposobivost, tvorivost, jemnost ci nenutenost a v inej forme to pojde aj na zaklade tej ruskej povodnej.

Neviem o tom ze by KSB (ruska kultora) ci Prave krestastvo (biblia - sice upravena) odmietali ine smery ci nove myslienky. Prave naopak. Neviem o tom, ze by sa vzajomne vylucovali.
Myslim si opak.

Napriklad si vezmime pojem GP, ktory v KSB nieje presne konkretizovany. Je tam vsak jeho popis. Popis niecoho konkretneho. A ksb nas teda nechava,aby sme si to ujasnili sami. Je tam popis GP, jeho ciele ci postupi. Tiez tam mame jeho rozvetvenie (teda rozna skupiny/krydla) Takze tam mame navod, ako sa k tomu dopracovat.
Pricom tam mame. Vsetko jasne definovane za pouzitia urcitych pojmov ci sposobu vyjadrovania rovnako ako v biblii (Krestanstve) ktoreho mysticke prvky najdeme napr v Joge ci Samanizme. Alebo inde. Tieto smery tak rozsiruju aj samotnu KSB v ktorej sa stretavame aj s pojmami ako egregor ci noosfera, ktore najdeme aj v inych kulturach ci smeroch pod inymi pojmami, kde sa stretame s ich rozsirenim (rozvetvenim/zameranim).

Fuuu... To uz asi staci ze? :)

snad som to bude dostatocne pochopitelne. A aj napriek dlhsiemu textu ci preklepom sa zachovala jednoduchost.

Zatim pa.

Re: Re: Re: Re: Re: PPK

Ľudo | 04.09.2017

Áno, KSB/DVTR bola aj vytvorená ako "platforma",
základňa, na ktorej by ľudia mohli spojiť
to celkovo objektívne pre všetkých pozitívne,
čo sa v jednotlivých náboženstvá, idelológiách a filozofiách
po viac-či menej veľkých zaprášených kúskoch nepochybne nachádza.

Hľadať nie rozdiely, ale čo nás spája..
pôvodnú správu Zhora znovu "skryštalizovať" nechať.
Kryštáľ vody, čo sa v púšti umelého chaosu,
príjemne na jazyku rozpúšťa.
Rekonštrukcia katedrály kultúry myslenia..a konania

..a dať to do modernejśej formy,
vhodnej pre tú-ktorú kultúru
na aktuálnej etape jej rozvoja.

Prosto znemožnenie speudonáboženských konfliktov,
ako to vidíme v dnešných mediálno-politických provokáciách
istých kruhov, ktoré si myslia, že vojna je ich posledná šanca.

..
Skús si prečítať knihu,
alebo aspoň pozrieť film Boleslawa Prusa "Faraón"
..aj keď tam síce je trochu "klasickej" manipulácie, prachu,
no mnohé o Mechanike moci, tej skutočnej zákulisnej,
tam vykúka hodne.
No možno to dávno poznáš..:)

Ako sa vraví:
"Sedliak zdraví sa skôr-či neskôr k pravde dopracuje"
..na rozdiel od egocentrického školami
zdeformovaného pseudointelektuála.
Ten to má práve naopak, žiaľ väčšinou ťažšie..
Stať sa Človekom
..bo čeloviečina, ako v rozprávkach, deámonom-drakom smrdí

Re: Re: Re: Re: Re: PPK

Alfei | 04.09.2017

Jo... Len aby som to upresnil a zhrnul.
Vlastne to co navrhujem je kulturna adaptacia.
Takze tu sa zrejme zhodujeme.
Toto je Taky hruby nacrt ako postupovat. Je to len navrh a som pristupny jeho doplneniu rozsireniu o ine zamerania a tiez specifikacii roznych oblasti nasho spolocneho postupu.?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: PPK

Ľudo | 04.09.2017

Šak napíš na mail Hoxovi.
On mi to prepošle.
Aby sme tu negrafomačili

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: PPK

Alfei | 04.09.2017

Myslim si ze tu je to celkom prihodne.
No nemem nic proti takejto forme, ako navrhujes. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: PPK

Alfei | 04.09.2017

Jo no... Nektere veci by mozna predse jen bylo lepsi resit mezi styrma ocima.

Nooo...
Myslim si vsak, ze tu je to predsa len prihodnejsie a to s toho dovodu, ze ked sa pozrieme na zaciatok nasej konverzacie pod: ... Proc nemuze byt ksb jednoducha.... A porovname si to, jak se bavime ted, tak mozme byt dobrym prikladom ostatnym. Ako spolu normalne jednat, dalej hovorit a hladat spolocnu rec ci body v nasich cieloch aj napriek pociatocnemu nepochopeniu a malej povedzme slovnej potycke, kde sme sa tak nejak vzajomne otukavali a povedzme urcovali si podmienky vzajomnej komunikacie.
Tiez napriek trochu rozdielnej (sub)kulture ci pojm aparatu a sposobu vyjadrovania si dokazeme porozumiet, vzajomne sa pochopit a najst zhodu. To je velice dobre znamenie a posun dobrym smerom, ak uvazim niektore predosle diskusie. (Bez toho ze by som ich hodnotil a k niekomu sa priklanal).

Takto sa naviac aj ostatny mozu zapojit, alebo len sledovat a zyskavat tak mozno nove informacie ci inspiraciu.

Je tam mnoztvo veci a bodov, ktore mozme skusit nejak rozvinut a vzajomne si tak overit nase chapanie, rozsirit si pojmi, ci zyskat nove zaujimave subjektivne pohlady na objektivnu realitu a vzajomne si tak rozsirili svoje vlastne, subjektivne hladisko.

Mozno tak inspirujeme bojujuce strany ktomu, aby zlozili svoje zbrane a sadli za jednaci stol spolu snami a zacali odburavat vzajomne nezhody stavanim na spolocnych zakladoch. Hladat zhodu, ktora tam nepochybne je vzdy pritomna. My sme sa už o tom presvedcili.

"Stacilo iba nastavit druhe lice." Nastavenie druhej tvare No bez nejakej totalnej rezignacie v zmysle: fackuj me kolik chces a ja si to proste necham libit. - To Ne!
Ako o danom podobenstve povedal aj Putin. Aby som ho +- prafrazoval.
...Ak to znamena, ze sa mame nechat dobit na smrt, tak potom asi niesom dobry krestan.

No Obcas to aj zafunguje, ako ma. :)Re: Re: Re: PPK

el-sabí | 05.09.2017

alfei,
Celkom Vás nechápem.v jednom príspevku sa snažíte kritizovať pojem psychoTrockista/psychoTrockizmus/.že prečo by mali napr.indovia,Slováci tento pojem používať .mne ako slovákovi názov psychoTrockista absolútne nevadí a ani popis tychto večnych revolucionárov.veď československé legie sa priamo zúčastňovali udalosti po roku 1917.takze priamo či nepriamo prichádzali s myšlienkami Trockistov do kontaktu .takže psychoTrickizmus ,jeho myšlienky ,sa pravdepodobne preliali aj k nám ,do ČSR .
A v ďaľším príspevku už nechcete odstraňovať pojem Trockisti z týchto stránok .

Re: Re: Re: Re: PPK

Alfei | 05.09.2017

Ahoj el sabí.

Dakujem za otazku.

Iste je mozne to tam takto virozumiet.

No v tomto pripade som (myslim) nehovoril konkretne tejto stranke, ale o samotnej KSB, kde by zmena tohoto pojmu viedla ...
Viete k tomu pojmu sa tam viaze mnoho kapitol, kde sa pise aj o Trockom a jeho cinnosti atd. Aby si ten pojem mohli ludia nejak s niecim konkretnym asociovat a vytvorit si psychicky obraz daneho pojmu pre jeho lepsie pochopenie a zapametanie.
V KSB sa k tomuto ucelu pouzil ako priklad prave Trocki, ktory je povedzme ucebnicovi priklad urciteho archetipu osobnosti.
Trocki je len urcita postava s Pribehu Ruskej historie, ktora bola pouzita ako ucebnicovi priklad pre vytvorenie obrazu a jeho asociacie s nejakim pojmom a pre lepsie zapametanie sa pouzilo aj dane meno, akp pojem.

Skutocne nevidim dovod, preco .... No povedzme som tym skor myslel preco ten termin niekomu nejakym sposobom vnucovat.

No vyjadril som sa trosku inac.
Pisal som nevidim dovod preco ten termin pouzivat, ale potom som pisal ci skor naznacil, ze nevidim ani dovod preco ho nepouzit.

Skutocne nevidim dovod preco ten dovod pouzivat pri komunikacii napriklad s francuzskym ci irskym krestanom, ktorem musim pracne vysvetlovat co tym myslim, alebo ho pdkazat na tlste knihy skor ako za mnou s niecim pride.

Alebo mu to mozem povedat sposobom, ktoremu rozumie na priklade s jeho vlastneho zivota rovnako, ako je pojem trocki visvetleny na priklade zo zivota Ruskeho naroda.

Avsak, ked pridem sem, tak by som sa mal aj trosku prisposobit a pouzit urcite pojmi. Ak teda sa tu pouziva takito pojem a chcem byt v obraze, tak si musim nejak zystit co sa pod nim skryva alebo to vyrozumiet s kontextu.

Coi potom brani... Preco zen pojem nepouzit tam kde mu rozumeju?

Ked sa aj ja trosku prisposobym a sklonim pred druhym skor sa skloni i on a najdeme spolocnu rec.

Jednanie s pozicie elity. Pouzivaj moje pojmi a potom sa budeme bavit... Jako to co a preco sa nenaucis ty tie moje? ... Brrr kamarat, tak toto nie.
Chapete o com je taky vstsh? Ja ta budem neustale fackovat a hovorit ti ze nic nechapes ze musis citat a konat podla toho co som ti napisal a este mi za to bozkavaj nohy pretoze ja som elita a ja nic nemusim. Natoz sa niekomu prisposobit, ked vsetko viem najlepsie, nech sa ucia odo mna.

Tomu ke proste koniec.
To vedie k revolte. To sa obrati proti samotnemu elitarovi. Tak ci onak. Sa pozrime na elitu usa. To je dobry priklad o ktorom hovori aj pan Pjakin.

Preto to tak robim s tymi pojmi.
Ak cakam poklonu tak ca tiez poklonim.
No lto sa sklono prirodzene bez toho, ten ziadnz poklonu necaka, pretoze je pokorny a nesklana sa pred pripadnym oponentom, ale pred sebou samim. To ale neznamena ze teraz budem niekomu sluzit.

Viete taky kralov radca. On ma v podstate "strukturnu" funkciu, ale riadi bez strukturne.

Strukturne je (pysny) kral nad nim a radca mu "sluzi" musi sa sklanat. No na bezstrukturnej urovni bude sluzit kral svojmu radcovi, ak bude radca chytrejsi.
V konecnom dosledku sa ten skloneny radca dokaze zbavit svojho krala niekolkymi chytrimi radami ktire dostanu jeho panstvo do problemov. A na koho potom padne vina? Na krala predsa. A moze si za to sam.

Opet priklad statnej elity. Kam ich dohnala pycha?
A aka je pozicia Ruska? Pokorna.

Mizno keby sa najprv rozpadli USA a SSSR by to ustal, tak by to dnes bolo naopak. Ale neni.

Pokora je vsak tak ci tak dolezita sucast jednania.

Tolko k pojmom. Snad to bude prijatelne a dostatocne objasnene.
:) Ď

Re: Re: Re: Re: Re: PPK

Alfei | 05.09.2017

Takze inymi slovami. Nemyslim si ze som pouzivanie tochto pojmu kritizoval. Len som naznacil, ze neni vhodne cakat, ze ho teraz zacne kazdy pouzivat. Ja vsak proti danemu pojmu mic nemam. Tu je jeho pouzitie vhodne pretoze mu tu snad kazdy rozumie no inde to tak byt memusi. Tam je zbytocne ho pouzivat a hovorit ucze sa toto.!

Tam je vhodnejsie ho pouzit nejak... : aaa tak vy tomu hovirete Kokot mi u nas to nazyvame psychotrockista podla jedneho nasho kokota :D.

Snad sa uz chapema.
K tomu ostatnemu sa tak snad uz nusim vyjadrvat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: PPK

el-sabí | 06.09.2017

Alfei,
ak ste mi odpovedal na moju otázku ,prosím Vás, nemusíte používať vulgárne výrazy .
Ja sa mám pomaly báť pred katolíkom Irom a Kanaďanom použiť pojmovy aparát z tejto stránky a Vy použijete vulgárny pojmovy aparát ,na ktorý sme tu nie až tak zvyknutí .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: PPK

Alfei | 06.09.2017

Prepacte. takto som to nemyslel. nevidim dovod, preco to tak mate chapat.
a ten vulgarny vyraz. no ja to az tak vulgurne nevnimam. co sa mna tyka tak pojem Kokot je s mojoho pohladu aj odborny termin oznacujuci cloveka, ktory miesto mozgu poziva svoj pohlavny organ.

naviac som to na nikoho konkretne nemyslel. jednalo sa len o priklad.

Osobne nevidim dovod preco sa toho mate bat. skuste si to lepsie precitat v celom kontexte. mozno potom pochopite co som sa tym snazil povedat.

Ale ak to chapete takto, tak s tym nemam ziadny problem

Re: Re: Re: Re: Re: PPK

el-sabí | 06.09.2017

Nezaregistroval som,že by tu diskutujúci mali problém so slovným spojením psychoTrockista .
A nepovažujem za nepredstaviteľné ,ak sa cez literatúru KSB /DVTR / aj katolík z Írska či Kanady dozvie o Trockom/jeho idey,pre koho pracoval,aké záujmy predstavoval/a názor na Trockeho z pohľadu popisu Slovanov. nám Slovanom aj katolíci z Írska a Kanady vnútili ich západný Liberalizmus ,tak aj oni môžu preberať naše myšlienky .nikto im naše názory z Velkej Tartarie nenúti nasilu,tak ako anglo-sasi vnucujú svoju ideológiu planéte Zem .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: PPK

Alfei | 06.09.2017

Za 1. Ani ja som si to nevsimol. Tiez s tym nemam problem.

Za 2. Ani ja to nepovazujem za nepredstavitelne. Ak nejaky Írsky katoli, ci kanadan chce, tak nech si KSB kludne precita. Ja mu v tom nebranim. Prave naopak. Ak sa ma spyta odkial viem to ci ono a bude to s KSB... Tak mu poviem nasiel som to tam.

V praci: :D
Co to pozeras? Pjakin ... Rusky politolog v tom co roby je fakt dobry. No tu ho berem s rezervou... Hmmm ukaz? A kde to si? Leva-net ? Ukaz to si napisem a doma pozrem.

Co to citas? Tartaria.sk ... O com to je? Nieco malo o Slovanoch niektore veci berem s rezervou ale...
;Heeej. Aj som slovan. Ukaz o com to je.

V aute cestou do prace:
Co tu furt sledujes v tom mobile. Zase facebook? Nie on cita. Hmmm a co citas... Aaale len tak spravy na sputniku. Kde? Na sputniku. Co to je?
Ruske spravy. Clovek sa tam dozvie aj druhy pohlad. Ruske? Ukazto ...

A tak dalej...

3. Myslim, ze ani oni ho neprijmaju s radostou. Nie vsetci. A naviac ... Neviem o tom, ze by nam nieco vnutili.
Ak ano, tak je to nasa chyba. No mne nic nevnutili.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: PPK

el-sabí | 06.09.2017

Alf ei
Myslím si ,že väčšina informácii o Tartárii tu , pochádza úplne z iných zdrojov ako je tartaria.sk
o Tartárii v tomto roku informoval krátkym šotom napr.aj ruský Pervyj kanál,to len pre upresnenie .
Ak budete sledovať pravidelnejšie tu diskusiu /skôr na www.vodaksb.eu /,tak nejaké info o Tartárii sa isto vyskytne .
isto aj Vy si nájdete na ruskom nete dostatok info o Tartárii.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: PPK

Alfei | 06.09.2017

Dakujem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: PPK

el-sabí | 06.09.2017

https://pandoraopen.ru/2017-01-15/dlya-chego-na-pervom-kanale-dali-syuzhet-po-tartarii/
www.yandex.ru
первый канал великая тартария

Základy esoteriky?

Croix | 04.09.2017

Promiňte, ale vzhledem k tomu, že esoterika není žádný ucelený systém Poznání, ale souhrn všeho možného, co nějak překračuje rámec materialismu, tak astrologie není jejím základem, astrologie je disciplína vycházející z hermetického výkladu světa, vedle magie (pojem na dlouhý výklad z důvodu všeobecného masového zájmu a zároveň nechápání, že "čaruješ" jakmile myslíš ;-) ) a alchymie (spirituální ve skutečnosti)...

Re: Základy esoteriky?

Lin | 04.09.2017

Problém je kde?
Esoterikos má význam jako "uzavřený, vnitřní, pro úzký okruh lidí". Takže význam stejný, jako hermetický (= tajný, uzavřený, nepropustný).
Hermetismus jako filosofický směr (od toho slovo hermetický) zkoumá svět základními částmi je okultismus a magie. Oboje "masám" nepřípustné a určené jen pro "zasvěcence" - takže "esoterikos". Tímto slovem bylo označované vše, co nebylo přístupné "masám" a bylo jen pro "vyvolené".
A astrologie je součástí okultismu - jeho nejhlavnější součástí.

Re: Re: Základy esoteriky?

Croix | 04.09.2017

naprosto si pletete pojmy resp.je mícháte bez znalosti a chápání vztahů souřadnosti a podřadnosti mezi nimi. trochu méně wikipedie a pod. by neuškodilo, přístup ad fontes je lepší a dál už jen myslet... a do rozporu s ksb se na ontologické úrovni nedostanete, naopak.. "staré" s "novým" ...

Re: Re: Re: Základy esoteriky?

Lin | 05.09.2017

Já se ptala - je tam otázka, na kterou jsem odpověď nedostala.
Co se mi ale místo odpovědi dostalo, to je vaše konstatování, že "míchám, pletu, bez znalosti".
Možná bez znalosti, ale s faktem, že astrologie je okultní vědou a že slovo "ezoterický" označuje to, co bylo skryto a zpřístupněno jen "zasvěcencům".
Ostatně - i slovo "okultní" má stejný význam = skrytý.
A všechno to, co mělo být skryto a přístupno jen "vyvoleným" - to sloužilo k ovládání davů - bez ohledu na to, jaké staré učení či poznatky v sobě neslo.
Vím, že do rozporu s KSB se nedostanu - o tom řeč nebyla. Celý příspěvek byl přeci reakcí na něco úplně jiného.
Ale když už tu řeč "jde", tak i novodobí "ezo" stále jedou ve vyjetých kolejích své "elitní nadřazenosti" - a je to jejich volba, stávající se "plonkovou kartou" pro budoucnosti.

Re: Re: Základy esoteriky?

Alfei | 05.09.2017

Jeee hra na slovicka :)

tak ď za vysvetlenie pojmu. :)

no tak pouzijeme nejaky iny.?
Ja sa vlastne do tej ezoteriky zasvecujem. Je to zaujmmave.

Mamka je povedzme kartarka. Vlastne uz dlho ma karty iba v sufliku a ked tak "vestila" len kratko a par ludom.
Je to zaujmave bo hodne vnima svet skrze anielov a vili. A keby ju mam zaradit, tak tiez je zaroven krestanka. no nie katolicka.

Musim povedat, ze i ked som na to nikdy moc nebol, tak ma to nemohlo neoslovit. Obvzvlast, ked to zystili moji kamosi a cely zmagoreny si chceli dat vyvestit a pecka bola ze tie veci co povedala sa +- (spise+) splnilo.

Samozrejme asi 3 roky dozadu, ked som si naobjednaval vse mozne knihy som uz neodolal ani tarotovim kartam. Sice som moc nevikladal vlastne vobec. Iba som sa snimi tak hral sam pre seba. A skor som si cital to tu brozurku.
Musim povedat, ze je to velice zaujimave. Je to velmi dobra pomocka. Aj ked su uz asi 2 roky a 10 mesiacov zavrete v sufiku... :) .

Minimalne sa jedná o skvelu mnemotechnicku pomocku.
No co sa tyka mystickej stranky veci, tak tu som funkcnost a moznosti overil. ...konstatujem, ze to funguje.

Nic menej su aj ezotrockisti. :D

Re: Re: Re: Základy esoteriky?

el-sabí | 05.09.2017

Alfei,
máte aj svoju vlastnú stránku?kde by ste mal všetko podrobnejšie vysvetlené?ak by mal niekto záujem,kde by si všetko naštudoval?
Neviem,či je šťastné riešenie na leva-net sa zaoberať v diskusiách k Pjakinovi ,najmä ezoterikou či inými duchovnými náukami .

Re: Re: Re: Re: Základy esoteriky?

Alfei | 05.09.2017

El saby.

Pozri. Nemam. Ono vies. Neviem ci je to najstastnejsie to riesit tu. Myslim si, ze je to dobre kdekolvek.

Niekto by povedal, ze sirit KSB na ezostrankach... Ci mi nesibe.?

Ja to vsak mozem robit aj bez toho, aby o tom ti ezo vedeli co vlastne robim. Ako viem to ci ono. Ci ako som to urobil? A ja im poviem ze si o tom mozu precitat v knihe napr mrtva voda a oni sa o to budu zaujmat, ... tak sa dostanu k celej KSB, kde najdu iny pohlad na svoj obor. Teda aj na seba a moze im to pomoct sa od toho odosobnit. A naopak.

Takze myslim ze KSB je prave o tom. I ezoterika. I krestsnstvo atd...

Podla mna to sem patri. Tak ako ksb inde. Preco nie?

Preto pridem sem a som nuteny "predvadzat" svoje znalosti. Aby som "ohuril". Avsak da sa to robit aj bez vysloveneho predvadzania sa v pravom zmysle. A ludi to potom prirodzene zaujme a budu mozno o to zyskaju zaujem a ja ich potom mozem odkazat na ine diela a stranky ci interpretov.

Chapes.. Ked na ezo stranke predvediem ezotericke znalosti a schopnosti vo svetle DVTR a KSB, tak mam hnet rozsirene kadre a celu koncepciu o celu novu oblast. Hnet mam vsetko hotove. Len to uchopim. To je samozrejme prospesne pre ezoteriku, pretoze v KSB vidim potencial na jej ocistenie... A naopak.
Vzajomne...

Ja vsak neriesim ezoteriku. Ono uz ked vies o co sa jedna, tak uz to neni ziadna ezoterika. Chapes? Ked rozumies, ako roby kuzelnik svoj trik, tak uz to neni kuzlo, ale napriklad veda.
A veda je vlastne magia.

Toto same robim s bibliou... Pripravejum GP o jeho nastroje.
O vzajomne nezhody medzi ludmi.

Ja viem aka je to sila.

(No dobre ne tak uplne. Iste mam mezery, ale mozaiku mam ;)

Re: Re: Základy esoteriky?

Alfei | 05.09.2017

Povedal by som asi tak toto:
Stejne ako napr. V Rusku su Patrioti a "Patrioti" tak su ezoterici a "ezoterici".

Nevim kolik lidi tady chape o co sa v tychto smeroch jedna. Da sa povedat, ze som tiez okultista (zalezi na tom, co sa pod tym rozumie:) takze nejaku predstavu mam. Takze pokial s danymi vecami nemate vlastnu prakticku skusenost, respektive si neuvedomujete o co sa tu aj s historickeho hladiska a co vsetko malo vpliv a viedlo k to dnesnemu ezoterizmu a "ezoterizmu". Ak teda nemate nejake prakticke skusenosti ci aspon nieco o tom precitane a vypocute ci ste neobehali nejakych ukoltistov takych aj "takych", ci ste sa nejak inak s timito veci neoboznamili... . Tak dohadovat sa o definiciach a zmysloch ci vyznamoch slov ci filozofovat o tom nema pre vas absolutne ziadny zmysel.

Povedzme, ze kedysi bol okultizmuz, astrologia, magia, mystika, astrologia, véda atd. Beznou sucastou zivota. Rozsirene vedomie, telepatia, mimoyslove vnimanie, jasnovidnost, telekineza, schopnost zhmotnovat rozne veci ci menit strukturu hmoty atd. (Jezis a jeho chodenie po vode. Premena vody na vino. Ked posla fuu nevim ted koho, aby chitil rybu a vybral s jej ust zlate na zaplatenie dani.)
To bolo uplne normalne. Telepatia bola tak bezna, ako dnes mobil.

Lenze to GP nepotreboval. Aby ludia videli aj v tme alebo aj za roh. Vnimali aj to co oci nevidia a usi nupocuju. ...

Gp to proste nepotreboval. To bolo vzdy neziaduce a tak zacali takychto ludi postupne likvidovat. Cele komuniti.

Neni to az tak davno, ked tieto veci neboli ludom az tak cudzie. Hovorime o obdobi inkvizicie. Skratka v istej faze dochadzalo postupne v roznych oblastiach sveta k "paleniu knih" a "upalovaniu na hranici" ci "ukrizovaniu". Pak uz stacilo mat len belsie pradlo a uz za tym boli nejake "cary" a uz sa chystala "vatra". No Globalnemu prediktoru nebolo dovolene znicit uplne vsetko. Nieco sa v roznych formach zachovalo. Doslo i k pokusom o rozsirenie no nic moc a potom boli tieto smery uplne zosmiesnene a zdiskreditovane a GP mal vystarane.

Aj Tu je vidiet, ze stale ma.


Re: Re: Re: Základy esoteriky?

x | 05.09.2017

Afei, podle mne, je výstižnější místo uvozovek používat předponu pseudo- .. patrioti, pseudopatrioti, ezoterici, pseudoezoterici ..

A s těmi ezoteriky a pseudoezoteriky je to tak, že ezoterik je jenom ten, kdo zná a chápe Astrologii ..
Je to podobné jako když Pjakin uvádí ty příklady se znalostí a neznalostí Matematiky ..
Vyjadřuješ se mírně ironicky : Da sa povedat, ze som tiez okultista (zalezi na tom, co sa pod tym rozumie:) .. a já se tě zeprám znáš a chápeš Astrologii .. když ne, tak jsi u mne pořád okultista, protože okultisté pro mne nejsou ezoterici, a že jich po světě běhá ...
Okultisté, pseudoastrologové s jejich horoskopy, atd., to je zvláštní sorta, blaží jim vydávat se za znalce tajemna, a taky jim to dobře sype ....
Rozsirene vedomie, telepatia, mimoyslove vnimanie, jasnovidnost, telekineza, schopnost zhmotnovat rozne veci ci menit strukturu hmoty ... , také nejsou ezoteriky i když se za ně vydávají, a také jim to dobře sype ..

Takže Slova a Realita se můžou někdy hodně rozcházet ...

Re: Re: Re: Re: Základy esoteriky?

Dárid | 07.09.2017

V KSB je to rozděleno jinak ezoterismus - pro úzký, uzavřený okruh exoterismus - určený pro veřejnost

Re: Základy esoteriky?

Alfei | 05.09.2017

Croixi. Ako to myslis s tou astralogii

Rozlisujes astrologiu a astrologiu? Nebo tu meleme o pouckach?

Re: Základy esoteriky?

x | 05.09.2017

Odpověď na otázku Základy esoteriky ?

ZÁKLADEM ESOTERIKY je POZNÁNÍ toho základního, co je ve středu kruhu všeho esoterního poznání. Poznání toho základního co je ve středu poskytuje z toho "co je nahoře" základní věda Astrologie. Toto poznání využívají a navazují na něj ostatní disciplíny Esoteriky, vytvářejí tak uzavřený vnitřní kruh kolem středu (esoteros) který vymezuje Esoteriku - Esoterní vědění - Esoterní vědy.
Vše so je mimo tento kruh, nepatří do Esoteriky, protože si volí za svůj střed nějakou hypotezu, boha, dogma, blud ...

Skutečná Esoterní Okultní Astrologie se zabývá tím nejzákladnějším co je všude, a to je čas ...
Všechny vědy mimo Astrologie uvažují o čase pouze "v jednom rozměru" kvantitativně ... jeho trvání ve vteřinách, hodinách, rocích.
Jenom Astrologie poznává a svými prostředky definuje i "druhý rozměr času", a tím je jeho kvalita... která je všude jako součást času, na různých místech se různě projevuje, vše jí podléhá ....
Tato moje informace k Astrologii je konečná ..... Chce-li se někdo dozvědět více, tak si může na ulož.to stahnout mnou doporučenou knihu "Osud jako šance" od Thorwalda Dethlefsena ..

Hermetismus, Hermetická filosofie se pokouší o výklad světa "toho co je dole" a využívá poznání Astrologie, je tak JENOM SOUĆÁSTÍ Esoteriky. Z dále uvedeného je zřejmé, že nedefinuje astrologii, ale vykládá tajemství světa pomocí astrologického poznání.

Hermetické filosofie je nazvána podle grec. Herma Trismegista, lat. Merkura 3x velikého, který její základy zapsal na mýtickou Smaragdovou desku jeho jména. V tradovaném a mnohokrát překládaném textu sám sebe nazývá Hermem - Merkurem, o tajemství které sděluje mluví jako o věci jejímž otcem je Slunce a její matkou Luna .., to co je nahoře je stejné jako to co je dole .., a končí slovy : Co jsem řekl o dílu Slunce, tomu nechybí nic, je to zcela dokonalé.

Croix : ...esoterika není žádný ucelený systém Poznání, ale souhrn všeho možného, co nějak překračuje rámec materialismu, tak astrologie není jejím základem, astrologie je disciplína vycházející z hermetického výkladu světa

Lin : Hermetismus jako filosofický směr (od toho slovo hermetický) zkoumá svět základními částmi je okultismus a magie. A astrologie je součástí okultismu - jeho nejhlavnější součástí.

Z mého pohledu
Lin chápe o co jde, Croix má všechno obrácené, naruby .....

Re: Re: Základy esoteriky?

Croix | 05.09.2017

Děkuji za názor, ale v tom smyslu jak jsem už reagoval na Lin, to máte naruby Vy a ona, což je z Vašeho vyjádření zřejmé, nic ve zlém...

Re: Re: Re: Základy esoteriky?

x | 05.09.2017

Myslím, že to rozhodnou jiní ....

Re: Re: Re: Základy esoteriky?

x | 05.09.2017

Croix napsal Lin a plati to i pro X
naprosto si pletete pojmy resp.je mícháte bez znalosti a chápání vztahů souřadnosti a podřadnosti mezi nimi. trochu méně wikipedie a pod. by neuškodilo, přístup ad fontes je lepší a dál už jen myslet... a do rozporu s ksb se na ontologické úrovni nedostanete, naopak.. "staré" s "novým" ...
Hm... To zní velmi učeně Croxi, ještě to umět vysvětlit ...
Na Vašem místě bych se Lin omluvil ....

mravnost vs. morálka

. | 03.09.2017

Obávám se, že paní Irena ne zcela korektně přeložila V.V.Pjakina od cca 1h09min. V.V.Pjakin používá termíny "morálka" a "mravnost" jako odlišné pojmy, zatímco v překladu je až snad na výjimku v 01:12:56 pouze slovo morálka. Přitom jsou oba pojmy odlišné a tím pádem se jaksi liší i překlad od originálu.
viz třeba http://www.ius-wiki.eu/tnh/pfuk/etika_v_podnikani/1

Re: mravnost vs. morálka

Irena | 03.09.2017

V teminologii KSB je jako termín používána pouze mravnost, takže v ní mezi mravností a morálkou není dána žádná odlišná definice.
http://wiki-kob.ru/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C To za prvé. Za druhé, kdysi jsem to překládala jako morálka a v diskuzi na leva-net měli připomínky, že jim víc sedí mravnost, proto se držím tohoto termínu a morálku používám zřídkakdy. Víte ono je to velice zajímavé. Jednou se lidem líbí víc jedno a potom zase druhé. Stejně jako s Koncepcí sociální bezpečnosti, na které jsme se v diskusi také kdysi DOHODLI! Ze začátku se mi také zdálo, že by společenské mohlo více sedět, ale potom jsem si ve slovníku cizích slov našla přesný výklad slova sociální a zdálo se mi, že přečte-li si ho někdo, rozšíří a upřesní mu to významově pojem slova sociální a držela, držím a budu se držet původní dohody. Protože mám za to, že bude-li se pořád všechno měnit, jak si zrovna někdo vyvzpomene, nemyslím, že by to věci prospělo.

Re: Re: mravnost vs. morálka

. | 03.09.2017

Díky za reakci a vysvětlení. Mi šlo jen o to, že V.V.Pjakin podle mne má promyšlené každé slovo, které vysloví a pokud používá termíny moral i mravstvennost, jistě to bude mít svůj důvod. Navíc oba výrazy používá tak, jako by byly navzájem nezaměnitelné. Sám jsem se těmi pojmy nijak blíže nikdy nezabýval, jen mne to teď v tom překladu při srovnání s audiem zarazilo. Snad je vysvětlením ta možná absence svědomí u pojmu mravnost (viz můj odkaz), opravdu nevím.

Re: Re: Re: mravnost vs. morálka

. | 03.09.2017

Možná bych ještě dodal, že v tom kontextu výkladu V.V.Pjakina bych řekl, že je jednání těch sportovců, co vystupovali pod bílou vlajkou, z jejich subjektivního pohledu mravné, ale z obecného pohledu je to nemorální.

Re: Re: Re: Re: mravnost vs. morálka

Rajka | 03.09.2017

Chcem Ťa poprosiť, mohol by si to interpunkčné znamienko zameniť za meno? Napr. ,,Bod". Lepšie sa diskutuje s niekým, koho môžeš osloviť.

Re: Re: Re: Re: Re: mravnost vs. morálka

pun | 03.09.2017

OK? Ale já už tady na diskuze moc nejsem. V poslední době už to není ono, i když hox dělá co může. Spíš jen čtu.

Re: Re: Re: Re: mravnost vs. morálka

DoubleM | 04.09.2017

Zdravím tečko. Já to vidím právě naopak.
Morálka je, jak to chápu já, způsob jednání, který je většinou lidí vnímán jako dobrý, správný, vhodný. Morálka se mění s dobou a může být v každé společnosti jiná.
Kdežto mravnost je souhrn osobních mravních zásad a názorů na to, co je dobré a co zlé. Rozhodování o tom, co je dobré a co zlé, pomáhá svědomí, které jak známo, je nepodplatitelné.
Nemravnost je opak mravnosti a znamená, že dotyčná osoba nemá z hlediska určitých aspektů ustanoveny mravní normy.

Tedy, chování sportovců je z pohledu dnešní (zkažené) morálky pochopitelné, nicméně je nemravné.

Re: Re: Re: Re: Re: mravnost vs. morálka

Sx. | 05.09.2017

Nebude to naopak?
"Jestliže tedy o něčem řekneme, že je to nemorální, je to neslučitelné s naším svědomím. Jestliže je to nemravné, je to nějakým způsobem v rozporu s tím, co uznává jako normu chování a jednání společnost, ve které se pohybujeme. Někdy se uvádí, že právo je minimum morálky, ale správně by se mělo spíše říkat mravnosti, protože jsou to obecně pravidla společnosti."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost vs. morálka

DoubleM | 09.09.2017

MORÁLKA/ETIKA/MRAVNOST podle DoubleM
MORÁLKA - z latiny moralitas = správné chování,
• celková představa správného jednání ve společnosti
• co je morální a co je nemorální určuje společnost
• způsob jednání, který je většinou lidí vnímán jako dobrý, správný, vhodný
• je disciplínou praktické filozofie, věda o morálce - zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy
• poplatná své době
ETIKA - z řeckého ethos = zvyk, obyčej, mrav
• dle Wiki znamená ideální celek principů, jimiž se lidé ve společnosti mají řídit ve svém svobodném a odpovědném jednání,
• Etika = morálka nebo spíše je součástí morálky.
MRAVNOST
• souhrn osobních mravních zásad a názorů na to, co je dobré a co zlé
• hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Nemravnost znamená, že dotyčná osoba nemá z hlediska určitých aspektů ustanoveny mravní normy (záleží od typu stroje psychiky)
• rozhodování o tom, zda je něco dobré nebo špatné – pomáhá SVĚDOMÍ
• SVĚDOMÍ je vrozený náboženský cit, který se váže na nevědomé úrovně psychiky
• SVĚDOMÍ se od všech ostatních vnitřních hlasů liší jednou jedinou vlastností, a tou je jeho nepodplatitelnost
• SVĚDOMÍ nás ve vztahu k situaci předem zavazuje nějakým způsobem jednat či nejednat. Pokud ignorujeme hlas svědomí a zachováme se v rozporu s ním, tak se potom stydíme.
• STUD se také nedá podplatit. Funkční rozdíl mezi studem a svědomím spočívá v tom, že svědomí se ozývá v předstihu a stud až poté, co jsme ignorovali hlas svědomí.
• Pokud se jedná o ten samý případ, tak ať se intelekt snaží tu situaci a svou roli v ní rozehrát, jak chce, svědomí mu vždy odpoví jedno a to samé. Pokud chování nebylo správné, tak bude svědomí stejně trvat na tom, že bylo nesprávné. A životní okolnosti budou potvrzovat, budou informovat o tom, že svědomí mělo ve svém hodnocení pravdu.
Morálka je chování člověka na venek, mravnost je chování člověka vůči bohu (vůči sobě samému).

Re: Re: mravnost vs. morálka

Alfei | 04.09.2017

Vskutku dobra uvaha. Ď :)

Re: Re: mravnost vs. morálka

DoubleM | 04.09.2017

Dobrý den paní Ireno,
moc děkuji za Vaše překlady, moc mi pomohly při rozšiřování znalostí a také se podle nich krásně učí ruština. DoubleM

K věci: Nevím, jestli jsem správně pochopil, ale zdá se mi, že Pjakin, jak výše uvádí tečka, v tomto případě zřetelně a podle mne správně, rozlišuje mezi pojmy „mravnost“ a „morálka“.

1:12:09 Mravnost (Pjakin říká: Morálka), to je komplex mravně-etických norem zformovaných společností, které v ní mají být uplatňovány.
A já jsem neustále mluvil o tom, že schopnost osvojit si znalosti závisí na mravnosti. A že všechno se děje…

1:13:58 Jestliže tohle všechno schováte za mravnost (Pjakin říká: morálku), tak to nebude srozumitelné.
Ale jestliže si uvědomujeme, že se jedná o typy struktury psychiky, o mravnost a etiku, tak nám potom znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení poskytnou představu o jednání různých lidí, skupin lidí a dokonce i davu a také o řiditelnosti těchto procesů...

Re: Re: Re: mravnost vs. morálka

Alfei | 04.09.2017

Ano suhlasim.

Povedal by som, ze nieje jednoduche pochopit ci prelozit niektore myslienky pana Pjakina. Myslim si vsak, ze pokial to on rozlisuje, tak by malo dojst k naprave v tomto smere.

V opacnom pripade "rusime signal".

To ze mi tieto pojmi nerozlisujeme neznemena, ze niekto iny medzi nimi nevidi rozdiel a nerozlisuje dane pojmi.

Pokial to mame spravne pochopit a nemlzit zdielanu informaciu, tak by sme to asi mali zacat razlisovat, pre zefektivnenie prenosu informacii.

KSB

Miky CZ | 03.09.2017

Tak jsem nějaký zmatený. Irena překládá Koncepce sociální bezpečnosti a tady je nahoře nadpis Koncepce společné bezpečnosti?

Re: KSB

Jura | 03.09.2017

Tahle diskuse se tu vedla cca před 2 lety - možná není všude vše opraveno.

Концепциa "Общественной" Безопасности
Google vyhodí Koncepce "veřejné" bezpečnosti - ten název evokuje komunistickou Veřejnou bezpečnost.
Můžeš to taky přeložit jako "společenské" - to zas vyvolává dojem, že jde o něco elitářského (šlechtické slečny se uváděli do "společnosti", zbytek po tom jsou sousloví "společenské šaty")
Společnost je také socio, tj. "sociální" .... tady si zas mnozí představí frontu lidí s nataženou rukou čekajících na sociální dávky.
Takže přestože všechny zmíněné překlady jsou jako překlady správné, tak asi skutečný význam názvu koncepce nejvíce vystihuje "Koncepce společné bezpečnosti".

Re: Re: KSB

Miky CZ | 03.09.2017

Děkuji za odpověď. Ale jestliže je óbščestvo společnost, tak ani jeden překlad to nevystihuje.

Re: Re: Re: KSB

Irena | 03.09.2017

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/socialni
Slovo: sociální
Význam:
• týkající se lidské společnosti, společenský
• týkající se snahy o zlepšení společenských problémů
• týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti
• týkající se živočichů žijících celý život pohromadě

Re: Re: Re: Re: KSB

Miky CZ | 03.09.2017

Ireno,
děkuji za odpověď. Nevěděl jsem, že tu na toto téma probíhala diskuse. Koncepce společnostní bezpečnosti by znělo fakt blbě.
Jen tak mimo téma:
Proč se říká záchodům sociální zařízení?

Re: Re: Re: Re: Re: KSB

Irena | 03.09.2017

Zkuste si představit, že ho nemáte po ruce, pokud ho nutně potřebujete a možná potom doceníte jeho společenský, a tedy i sociální význam :-) Nemluvě o vašem zdraví.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: KSB

:-) vtípek | 04.09.2017

Jo, tak ono je to spolocenska? Ja mel do ted za to ze to je socialni bezpecnost. Tak to meni celu sytuaciu. :)

Nová kritika programování lidí od PKK, pravděpodobně se týká i Pjakina

x | 03.09.2017

Zdánlivě věčná světovláda ideologií darebáků
PPK • 2. září 2017 • přečtení

Je neuvěřitelné, kolik času a energie věnují lidé na vymýšlení mýtů, příběhů a představ. Představ, které následně nazvou teoriemi a občas je i bez váhání prohlásí za právě zjevenou pravdu světa, už jen těmi slovy prokázanou. A kdyby jenom to. Je zarážející, kolik lidí pak ty infantilní příběhy dokonce i pečlivě studuje a dlouze nad nimi hloubá, jako by to byly nejgeniálnější objevy za poslední stovky let.

Co na tom, že náš selský rozum usnul spánkem spravedlivých a zapomněl nám říci, že představy vyprávěčů příběhů jsou odtržené od reality? Co na tom, že značná část nás příjemců směsí informačních pravd, výmyslů i nesmyslů tomu všemu jako celku uvěří? Co na tom, že si to dokonce někteří z nás vezmou za své vlastní přesvědčení?

Kdo jiný než naši manipulátoři si uvědomuje, že čím jsou lidé naivnější, tím méně si ověřují, zda život podle cizích výmyslů je někdy vůbec takhle možný? Kdo jiný než naši manipulátoři si uvědomuje, že když už tolik důvěřivců na to všechno naletí, tak nakonec jako by celé národy tomu samy začaly říkat „historie civilizací“, „filosofické učení“, „zaručeně pravdivá statistika“, anebo dokonce nějaké náboženství, za nímž vždy stojí už jen principy budoucích totalitních právních systémů?

Můžeme se těm chytrým a darebáckým vůdcům našich životů divit, když nás pak s úsměvem pozorují, jak v jimi vymyšlených asociálních představách změněných na realitu my sami potom slepě a konzumně žijeme, v souladu s jejich výmysly přemýšlíme, obráceně chápeme vlastní dějiny a dokonce tak vychováváme děti v domnění, že jsme jim dali to lidsky nejcennější, což je cit pro spravedlnost?

Zdá se, že lidstvu zřejmě nestačí všechny ty účelově mocenské a zákazové výmysly společenských elit a že sami prostí lidé chtějí klesnout ještě víc. Mít méně svobod a více zákazů, sledování a dohledů. Také mít i více chudoby v „demokratických hodnotách“ neokolonialistických nadnárodních smluv a pravidel chování bez možnosti referend. A proč? Inu přece proto, aby vládci svůj lid mohli lépe chránit před terorismem, jehož zdroj i začátek už dávno předtím sami zorganizovali.

Zdá se rovněž, že globál lidstva prostě potřebuje představy a ideologie, vzniklé z chytrých plánů těch nejzavilejších inteligentních parchantů, kteří se na světě narodí. Potřebuje je proto, že je uklidňující a pohodlné, nechat se jak stádo vést svými pastýři a jejich psy s vidinou, že ti pasáci své stádo přece určitě chtějí přivést jen k blahu jeho těla a duše a ze samé své dobroty. A také, že bača proto ovce zabíjí, aby se ve vlastním zájmu náhodou (ty ovce) degenerativně nepřemnožily …

Co mne však udivuje, to není jen ta slepá víra lidí v ideologie, kterým tolik stádovitých davů věří a denně se k nim modlí. Udivuje mne i množství těch, kteří ještě všechny tyhle pitomosti nadšeně a pilně studují, píší o tom encyklopedie a učí pak ty nesmysly další generace studentů na vysokých tlamocvičných školách. Kolik asi je v tom ztraceného času? A je to jenom ztracený čas anebo něco, co je ještě nebezpečnější?

A co mezitím dělá ten hloupý dav, jemuž je podstrkován bulvár a doporučováno studovat tlusté knihy chytře mixovaného koktejlu nejen samozřejmých pravd, ale i účelově ideologických a náboženských výmyslů s poučením, že „vědění je moc“? Nepřemýšlí snad ten dav až příliš často o tom, že moc vygeneruje teprve velký majetek, který vzniká vždy jen zlodějnou a cizí levnou a námezdnou prací? Že právě majetek teprve vygeneruje peníze, jimiž je zaplaceno násilí, které potom dav k poslušnosti už tak snadno donutí?

Jak totiž život ukázal, získání a držení vlastní nové moci je vždy kolektivní proces a kolektivní stav. Jsou třeba pouze vnější podmínky (nové zákony) a kamarádi, kteří už jinde podobnou moc drží. Pak státům klidně vládnou i bývalí kulisáci, veksláci a zelináři, zatímco geniální matematikové v tom nejlepším případě úřadují v bance a filosofové hlídají cizí sad.

A co mezitím dělají civilizační manipulátoři a hlasatelé ideologií? Uprostřed svých kruhů se pochopitelně zcela pragmaticky radí, jaká ještě chytřejší a zákeřnější divadla pro svá stáda vymyslet, aby davy byly ještě více nadšeny a poslušny. Divadla mýtů minulých, slibů přítomných a hrozeb zločinů budoucích, které beztak vždy byly jen produktem vlastních mozků elit a rukou jejich sluhů.

Nu a když pak fýrerové před svá stáda předstoupí tak, aby je zaujali nejen slovem, tito proroci staronových idejí si za velebných zvuků bubnů i varhan navlékají roucha a ornáty, zlaté šerpy a směšné čepice, sukně a zástěry, anebo naopak se zpola či docela vysvléknou jenom proto, aby zaujali diváky a posluchače jejich rituálům věřící, přičemž hlasatelé slávy Vůdců davům oznámí, jakým dalším novým titulem či řádem byl právě ten jejich Vladař svými nejbližšími kolegy a sluhy opět vyznamenán.

Že to připomíná ptačí samce roztahující peří před samičkami, když se chtějí pářit? Že by skutečně měli pravdu V+W, když kdysi zpívali, že šaty dělaj´ člověka? Že to všechno existuje proto, že elitáři vědí, že davy milují světelná show, divadla, bláznivý hluk a pohyb v tranzu bubnů stejně tak, jako vražedný rachot kulometů a dunění bomb, které v televizi naši hrdinové z výšky pěti kilometrů sypou na bezbranné civily tak zvaných nepřátel?

Proč se pouze zřídka v davu vyskytne ono pověstné Andersenovo dítě, aby vykřiklo, že král je nahý? Je snad lidská civilizace odsouzena k tomu, být věčně tak duševně nemocná, že tohle nikdy nepochopí? Že znalost jen zcestných informací ještě vůbec neznamená moc? Že bez rozumu v hrsti jsou námi přijaté představy a výmysly mnohých Vůdců jen cestou do pekla? Že nakonec mají problém dát co do úst právě ti, kteří ztrácejí čas s bludy, protože „živit duši“ nelze s prázdným žaludkem a pod děravou střechou nad hlavou?

Není proto v soudobém kapitalismu zcela logické nedivit se darebáckým pragmatikům, kteří masy hlupáků nejdříve nakrmí duševní potravou výmyslů a nesmyslů a sami si mezitím pro sebe „z jejich zahrad, domů a peněženek“ nakradou suroviny a další majetek, který ihned po loupeži prohlásí svým právoplatným vlastnictvím? Vlastnictvím právoplatným proto, že chvíli před tím si právě na tohle „demokraticky“ vymysleli to nejdůležitější – ty správné „smlouvy“ a zákony?

Ano, v našem Česku je sice už hezkých pár let typickým výrazem slovíčko tunel. Tunel, na jehož konci se už dlouho zdá, že tam vždy bude jenom černá tma. Leč po nedávném shlédnutí filmu „The Myth of Freundbuch“ se mi zdá, že tam v tom tunelu je přece jenom světélko a proto poněkud slábnou i mé obavy o osud mladé české občanské generace. A to je dobře. Jednoduché to však ti mladí mít vůbec nebudou. To, co v budoucnu totiž přijde, to bude už jen jejich život, nikoliv život náš, pamětníků časů minulých.

X: Zdá se, že páteční průlet asteroidu okolo Země něco přinesl ..

Ještě odkaz na článek

x | 03.09.2017

http://outsidermedia.cz/zdanlive-vecna-svetovlada-ideologii-darebaku/

Zmínka v článku o OS KSB/DVTR

x | 03.09.2017

X: Zjednodušeně dle Marxe - Lenina - Stalina, je opomíjena Základna, cílenou orientací na Ideologickou nadstavbu ..
Dle KSB opomíjena Materie, cílenou orientací na Informaci ...

A co mezitím dělá ten hloupý dav, jemuž je podstrkován bulvár a doporučováno studovat tlusté knihy chytře mixovaného koktejlu nejen samozřejmých pravd, ale i účelově ideologických a náboženských výmyslů s poučením, že „vědění je moc“? Nepřemýšlí snad ten dav až příliš často o tom, že moc vygeneruje teprve velký majetek, který vzniká vždy jen zlodějnou a cizí levnou a námezdnou prací? Že právě majetek teprve vygeneruje peníze, jimiž je zaplaceno násilí, které potom dav k poslušnosti už tak snadno donutí?

Přidat nový příspěvek