Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 27.11.2017

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 27.11.2017

2.12.2017

 

youtube.com/watch?v=YLsL8fVF-uQ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 27.11.2017.txt (50350)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 27.11.2017.srt (78818)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 27.11.2017.

 

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:21

Začneme tou nejpopulárnější otázkou, kterou pokládali návštěvníci našeho webu www.fct-altai.ru Máme tu hodně otázek souvisejících právě s tímto tématem a mnoho lidí je svým hlasováním potvrdilo. Přečtu tuto otázku ve dvou zněních od Andreje a Jeleny. Vážený Valeriji Viktoroviči novinka o tom gymnazistovi z města Novyj Urengoj, který se v Německu kál za takzvané zabíjení nevinných vojáků Wehrmachtu. Co je to za hru? A od koho je to signál? Nám je přece jasné, že v Bundestagu nemůže jen tak vystupovat kdejaký školák z naší země, že ten školák není nic jiného než beranidlo, a že ho jako zbraň využili lidé stojící za ním. První, kdo zazářil se svým kladným hodnocením, je starosta města Ivan Kostogriz.

 

A Jelena dále píše. Prosí okomentovat zahájení štvanice v médiích proti nezletilému školákovi z Nového Urengoje, který vystupoval v Bundestagu. Vždyť když si pozorně přečtete jeho řeč, tak tam nikde není slovo kát se, nebo žádost Němcům o odpuštění. Je tam pouze nešikovně vyjádřená, ale zcela upřímná lítost, že se nějaký Němec chtě nechtě stal obětí nacismu. Co to mělo být? Proč nikdo v politické show 60 minut nezdůraznil samo poselství toho dítěte, že válka přináší hoře oběma stranám? Proč účastníci toho pořadu udělali z toho chlapce záměrně vyvrhele? A proč se společnost ani ruská vláda toho školáka nezastaly?

 

Zde nebylo zapotřebí zastat se toho školáka, ale odmítnout jakoukoliv štvanici proti němu. Tedy samotný ten princip. Nešlo o něčí personální obranu, aby se pak diskutovalo o tom a onom. Šlo o samotný princip vedení té diskuse, vedení politického života, organizace sociálního života ve společnosti. Zda je taková štvanice přípustná či ne. Taková štvanice je přípustná řekněme v nacistické Říši, v současné Ukrajině…

 

U nás je taková štvanice nepřípustná. A také za tím nesmí být hledány žádné národní kořeny. Ve smyslu, že on je takový, jaký je, protože v tom hraje roli jeho národnost. To je ten nejšpinavější přístup. U člověka je vždy zapotřebí hodnotit jeho individualitu a systémovost. A když tyto dva faktory vyhodnotíme, můžeme vyhodnotit i jeho čin. Jestliže k tomu přistupujeme:

Oj, vždyť je to chlapec, oj... ...ta jeho národnost…“ Tak je to něco úplně jiného, ale úplně jiného.

 

To znamená štěpení společnosti a její degradaci k hlubinám občanské války. Tato provokace byla vyvolaná právě touto okolností, na to přesně byla zaměřena. Musím k tomu říci, že pozoruhodná je skutečnost, že jednou z prvních, kdo právě v tomto směru: je nutné ochránit nevinné dítě, vystoupila…

V minulém pořadu jsme mluvili o poslankyni Anně Kuvyčko, která vystoupila… No, s písní, která je úplně na nic, která vůbec není vlastenecká. Je to píseň otevírající Overtonovo okno. Už tehdy jsem se ptal: Koho chceme vychovat? Čínské Rudé gardy osobně oddané vůdci? Chceme si vychovat Hitlerjugend? Osobně oddaný vůdci? Nebo chceme vychovat aktivní členy naší společnosti? To je potom takto pojatá věc, která nepřináší ideologii jen osobní oddanost vůdci, absolutně mimo mísu.

 

I ten text je velmi problematický. Příklad už jsem uváděl. A co je vypovídající? Ten útok proti Rusku ve světě byl zahájen přesně v těch směrech, které jsem uváděl.

 

Víte, ta situace je taková, že jeden člověk z čistého srdce složil tuto písničku… Verše napsal podle svých možností. Vyjádřil tak svoje vlastenectví a vychovává tak svého syna. To je jedna věc. V podstatě ho teď ještě… No, jak bych to, život sice už nutí, ale zatím ještě nezavazuje všechny, že musí znát pravidla řízení sociálních supersystémů.

 

Ale poslankyně Státní dumy je ze svého postavení, kvůli své funkci povinna tohle všechno znát. Je povinna vědět, jaké bude mít každé slovo odezvu, a co se za ním ukrývá. Tak především bych chtěl hned říci, jaké dítě? Je mu 16 let. V šestnácti letech Gajdar velel pluku. Patnácti šestnáctiletí hoši z Hitlerjunged válcovali americké a britské jednotky tak, že před nimi braly nohy na ramena. 15-16 let je u výrostka takový věk, kdy mu není líto vlastního života, ani své pověsti, aby se postavil za tu ideu, kterou vyznává.

 

A my jsme viděli, jakou ideu vyznává ten mladík. Pro něj jsou vojáci Wehrmachtu nevinní lidé.

- Zabíjeli nevinné.

- Zabíjeli nevinné, že?

Ale proč se mluví jen o něm? Byli tam celkem tři naši školáci. A i to další děvče tam vzdychalo o zabíjení nevinných vojáků Wehrmachtu. Ta situace se má tak.

 

Říká se, že jeho máma se okamžitě vrhla na obranu svého dítěte: „Já jsem s ním půl roku psala ten referát, on ho zkrátil, nešikovně zkrátil…“ Nešikovně ho zkrátil. A on říká, že se snažil ten text vyšperkovat. Tak především, ten referát byl napsán, a jestliže je zkracován, jsou vynechávány ty nejméně důležité části. To nejdůležitější je v něm ponecháno. To nejdůležitější! A jestliže zaznělo, že ti lidé zahynuli nevinně, tak to také bylo to nejdůležitější. V textu toho jeho referátu se jedná o klíčovou myšlenku, o klíčovou myšlenku.

 

A už ani nemusíte někoho žádat o odpuštění. On řekl, že vojáci Wehrmachtu nevinně zemřeli!

- V sovětském zajetí.

- V sovětském zajetí, ano.

Ti Rusové jsou tak krutí. Oni k nim přišli, aby je demokraticky všechny vyvraždili a oni měli tu drzost, že je zajali… Některé pobili, některé zajali a ten člověk potom v tom zajetí zemřel. A chceme-li rozebírat, jak konkrétně tento člověk zemřel... Vždyť oč tu jde?

 

Je třeba si připomenout, že se jednalo o vojáka 6. armády.

6. armáda byla zvláštní armáda lišící se od všech armád Třetí říše. Ta věc se má tak, že tuto armádu do… V roce 1941 v jejím čele stál generál Reichenau, zuřivý nacista, který 10. října 1941 vydal nařízení týkající se 6. armády. Rozkaz pro 6. armádu. Byl nespokojený přílišnou shovívavostí vojáků Wehrmachtu k civilistům.

A teď několik citátů z toho jeho rozkazu: „Vojenské jednotky nemají v otázce svého vztahu k bolševickému systému úplně jasno.“

A dále: „V souvislosti s tím před vojenskými jednotkami stojí úkol vycházející nad rámec předchozích vojenských úkolů. Na východní frontě voják není pouze vojákem podle pravidel vojenského umění, ale také nositelem národní ideje a mstitelem za zvěrstva způsobená Němcům a jejich příbuzným národům.“ To zaprvé.

 

Hned na prvním místě je vytyčován úkol, že nebudou plnit pouze vojenské úkoly. A za druhé. Kdy se Rusko dopustilo na někom nějakých zvěrstev? Za co se to tedy vlastně měli mstít? A na konci píše, přičemž tam má na mysli lidi, kteří podporují, PODPORUJÍ německý vpád! Takže v tom rozkazu píše: „Početné elementy, které jsou údajně vůči sovětům nepřátelské a zaujaly vyčkávací postoj, je třeba donutit k rozhodnutí aktivně spolupracovat proti bolševismu. V opačném případě ať si potom nikdo nestěžuje, že je kvalifikován jako přívrženec sovětského systému. Obava z německých protiopatření musí být silnější, než hrozba bloudících bolševických zbytků.“

 

To tedy znamená, že Němců se lidé musí maximálně bát, mít z nich hrůzu. Velitel armádní skupiny Rundstedt ten rozkaz podepsal a nařídil všem vydat stejné rozkazy. A oč vlastně šlo? Himmler ve svém proslovu v Poznani ze 4. října 1943 řekl: „Zda jiné národy žijí v blahobytu, nebo umírají hladem, mě zajímá pouze do té míry, že jsou potřební jako otroci naší kultury.“ Takže když zahyne 10 tisíc ruských žen při kopání protitankových příkopů, je to maličkost.

 

Dále říkal: „Slované jsou národ nižší rasy s kapkou naší krve, který není schopen udržovat řád ani vlastní samosprávu. Jedná se o nekvalitní lidský materiál, který není schopen udržovat řád. My, Němci, jsme ve světě jediní, kdo se slušně chová ke zvířatům. Budeme se slušně chovat i k těmto lidským zvířatům. Bylo by však zločinem vůči vlastní krvi starat se o ně.“

 

Jen se na to podívejte. Tak tohle uložili a bylo ukládáno vojákům Wehrmachtu po celou dobu války. Voják 6. armády Wehrmachtu zahynul v zajetí. Může nám ho být i líto. Zajatec je již jinou kategorií a ruští lidé na rozdíl od jiných zajatce nevybíjeli.

 

V hitlerovském Německu byla vypracována průmyslová likvidace vojenských zajatců.

Zemřeli jich tam milióny. Milióny lidí! A u nás? Celé zavšivené, nemocné a hladové vojáky Wehrmachtu, kteří se vzdali ve Stalingradském kotli, začali okamžitě krmit a léčit, čehož se absolutně nedostávalo našim vojenským zajatcům v německých táborech. Začali jsme je léčit, zachraňovat jim životy! A že zemřeli, byl následek toho, jak stále doufali, že je Hitler nějak osvobodí a budou z nich vítězové. Ale ten problém je jinde.

 

Vždyť ve Stalingradu v zóně, kterou obsadil Wehrmacht, se nacházeli i civilisté. A jaký byl jejich osud? Vojáci Wehrmachtu se na rozdíl od našich vojáků nikdy nestarali o místní obyvatelstvo, nikdy ho nekrmili. A je třeba říci, že máme ty největší ztráty právě proto, že zahynulo 20 miliónů lidí, civilistů: ženy, děti, staří lidé a další takové kategorie. A ty zabíjeli právě tito nevinní, kteří vtrhli do naší země.

 

On říká, že ty nevinné si tam sám vepsal a co to druhé děvče? Ona si to tam také vepsala, aby to pěkně znělo? Samozřejmě, že ne.

Nenapsala to tam sama, poradili jim to, řekli jim, jak na to. A oni se ztotožnili s tou ideou, že vojáci Wehrmachtu byli nevinní. A ti lidé, kteří padli, neboť měli tu drzost bránit se jejich demokracii, ti jsou také nevinní. Chápete to? Přirovnávat zločince, kterého zabili v průběhu jeho zločinu k člověku, kterého přitom ten zločinec stačil zabít?!

 

Byli zabíjeni nevinní. To je klasické Overtonovo okno.

A v tom případě není třeba přímo prosit o odpuštění, to teprve přijde. A potom se zase budou všichni strašně divit: „Proč jsme si dříve nevšimli, kam to spěje?“ To je klasické Overtonovo okno. Poté, kdy bylo prohlášeno, že vojáci Wehrmachtu umírali nevinní, už nemůže být ani řeči o tom, že byla nějaká Velká vlastenecká válka. Tím je ta otázka uzavřena.

 

Padlí vojáci Wehrmachtu a SS jsou nevinní a ti, které zabíjeli, jsou také nevinní. Tak se to prostě stalo, taková to byla kaše. A potom se na tom může dále stavět: „Vždyť oni vám vlastně přinášeli kulturu a vy jste se tomu bránili! Žádejte o odpuštění!“ A potom se teprve začnou plně kát, za to všechno. A co s tím teď?

 

Samozřejmě, že v žádném případě nelze pořádat štvanice proti tomu člověku za jeho politické názory. A to jsou jeho uvědomělé politické názory. Jsou to politické názory jeho rodiny. A je úplně jedno, že potom mával praporem. Víte, když se mu vrátila zpětná reakce: „Co si teď počít? Asi by bylo dobré zamávat praporem!“ A proč tu vlajku nerozvinul, když stál na tribuně? V podstatě ten jeho projev mohl být ještě daleko kratší, o těch nevinně zabíjených. Stačilo se naučit báseň od Světlova, Michaila Světlova, která se jmenuje Ital. Je velice krátká.

 

A vysvětlit, že italský sbor byl součástí armád, které k nám vtrhly. A Michail Světlov o padlém italském vojákovi napsal báseň. Tohle by stačilo, a potom ji mohl jen odrecitovat. Proč nemůže být nevinným člověk, který přišel s válkou do cizího domu, který rozbořil. Ta báseň končí: „Já střílím a není spravedlnosti spravedlivější nad mojí kulku.“

 

Jestliže na tato slova zapomeneme, tak nemáme jako národ, jako stát právo na svou existenci. To, co zaznělo z tribuny Bundestagu, je právě ten případ, kdy na ta slova zapomněli. My jsme prý zabíjeli nevinné, kteří k nám přišli?! Neustále nám vyčítají, Rusko udělalo to, Rusko udělalo ono, nežije jak má. Polovina naší země až k Volze byla zničená! Všechno jsme to museli postavit znovu. A na rozdíl od Wehrmachtu jsme se o okupované starali.

 

Ruský přístup k lidem

Když jsme přišli do Německa, tak se tam okamžitě rozjely vlaky s potravinami, otevřely se vojenské jídelny, kde se mohlo stravovat místní obyvatelstvo. Šlo o absolutně jiný přístup. To je ruský přístup k lidem. Ale když srovnávají vraha a člověka, kterého zabil, a tvrdí, že oba zemřeli nevinně, tak tím říkají, že nebylo spravedlivé, když se ten člověk bránil smrtelnému útoku. Měl být rád. Jak to také rozhlašovala německá okupační armáda. Proto je pohled na tu věc přesně takový.

 

Německý fond jehož úkolem je genocida ruského národa

Ale ještě tu je systém. Tito školáci… Ano, oni přijeli za peníze, za peníze německého fondu, který jim zajistil i tu možnost tam vystoupit. Ten fond má uložen konkrétní politický úkol, na který jsou vyčleňovány peníze a on ho plní. A tím úkolem je genocida ruského národa, a to s oporou na projevy našich školáků, ano našich vlastních školáků. Protože to je naše bolest, že ti školáci vystoupili s takovým projevem, s takovými projevy, s takovým pohledem na věc.

 

Vzdělávací systém na produktci člověka spotřebitele

To my musíme vyřešit, jak... Ale ne tak, že bychom pronásledovali ty školáky, musíme to řešit systémově, řešit ten problém. Jakou jsme měli v poslední době ideologii? Všechno je na prodej. A teď se divíme, že za PENÍZE nějakého zahraničního fondu udělali vše, oč je ten zahraniční fond požádal? A dále. Vždyť tito školáci jsou produktem vzdělávacího systému. Jsou produktem těch vzdělávacích reforem, na kterých se podílel Fursenko, Levanov. To těmto lidem byl systém sovětského vzdělávání zaměřený na výchovu tvůrčího člověka trnem v oku. Oni chtěli člověka spotřebitele. Tak tady ho máme, toho spotřebitele, to je on.

 

Člověka, který není schopen bránit svoji zem, člověka, který tvrdí, že zabiják, který přišel do jeho domu, zemřel nevinně. Vždyť samotná ta fráze předpokládá vyloučení vlastní motivace. Proč se vlastně objevil tento voják na cizím území, v cizí zemi? Proč? Proč lidé umírali? Opakuji, že u nás zahynulo 20 miliónů civilistů, byly to ty nejtěžší ztráty. Zlikvidováno u nás bylo tisíce měst, obcí a vesnic. Tisíce! Všechno jsme museli postavit z ruin a přitom jsme ještě pomáhali pozvednout se i celé té části Evropy, kde byla naše armáda.

 

Byla v Česku? Pomáhali jsme Čechům. Byla v Polsku? Pomáhali jsme Polákům. V Německu Němcům. Nikde jsme nikoho nevybíjeli, nikde jsme nikoho neutlačovali. A teď probíhá pokus dokázat, že to my jsme přišli k nim. Oni jsou nevinní, takže z toho vychází, že naši vojáci jsou vinni. Takhle to ve válce nechodí.

 

Jedna věta z knihy Éra milosrdenství, podle které byl natočen film Místo setkání nelze změnit, pronesená v dialogu Žeglova se Šaparovem, kdy Žeglov vysvětluje Šarapovovi, že ke zločinci nelze přistupovat stejně jako k nepřátelskému vojákovi. A on se ho ptá: „Proč?“ „Protože on sem přišel bojovat se zbraní v ruce a jeho vina nemusí být dokazována.“ Nemusí být dokazována! JE VINEN!

- A priori.

- A priori!

Vždy je vinen. Když tedy říkají, že byl nevinný, tak to znamená, že ten voják, který k nám přišel loupit, znásilňovat a zabíjet, na to měl právo. Takto se spouští Overtonovo okno.

 

Ale to je výsledkem našeho vzdělávacího systému, který takto vychovává, a jehož ideologické pojetí je zaměřeno výlučně na prodej a ideologickou všežravost. Který neposkytuje historické znalosti. Ten školák prý má spoustu historických knih. A co si odnesl z těch historických knih? Kde je jeho pochopení oprávněnosti naší války? Ta válka se přece nejmenuje náhodou Velká vlastenecká válka.

 

Takže není zapotřebí pronásledovat toho školáka, to je vůbec v sociálním životě zcela nepřípustné. On zastává takový názor, že vojáci Wehrmachtu, kteří k nám přišli, umírali nevinní. Je tedy nutné objasnit mu celé to pozadí. Co tím vlastně hájí. A zda je připraven ocitnout se mezi těmi, koho ti nevinní likvidovali třeba v Babím Jaru v Kyjevě nebo někde jinde. Zda je připraven zařadit se mezi civilisty ve Stalingradu, které tito nevinní připravili o poslední kousek chleba a vůbec všechno, co bylo poživatelné, aby potom mohli nevinně zabíjet vojáky Rudé armády, kteří přicházeli zachránit veškeré lidstvo na planetě Zemi, a oni šli.

 

A opět, do jaké míry je nevinný? Cožpak nevíme, že v Německu existovalo antifašistické ilegální hnutí? Nevíme snad, že němečtí vojáci přecházeli na stranu Rudé armády, aby BOJOVALI za svobodu Německa? Protože si uvědomovali, že čím rychleji skončí válka na bojištích, tím více lidských životů i v těch vojenských kabátech Wehrmachtu bude zachráněno a bude jim moci být vysvětlen jejich omyl a obnoven normální život v jejich zemi. Oni nebojovali proti své zemi, bojovali tak za svoji zemi. Pro ně to bylo něco jako občanská válka u nás v Rusku.

 

Uvědomovali si, že k nám nepřišli s demokracií, ale kvůli likvidaci veškeré slovanské rasy, s genocidou.

A neztotožnili se s tím. Ten, kdo se s tím ztotožnil, kdo zůstal ve Wehrmachtu, ten se stal nepřítelem svého vlastního Německa, mírového Německa. Nepřítelem dokud bojoval, jakmile se z něj stal zajatec, změnil se i vztah k němu. A co v tom německém, hitlerovském zajetí? Jak tam v lágrech likvidovali naše zajatce? Stále pro ně zůstávali podlidmi a likvidovali je jako předtím i s tím vědomím, že šlo o lidi, kteří jim nemohli klást odpor, neměli zbraně, nebyli organizovaní. Přesto je různými způsoby dále zabíjeli.

 

Tyto věci je třeba všechny chápat. A podívejte se na tu situaci, jak útočí ze dvou stran. Natočili tu píseň, která se rozletěla a do toho to vystoupení v Bundestagu. Přičemž kdy proběhl ten útok?

- Vystoupení.

- Ano, vystoupení.

19. listopadu 1942 byl zahájen útok u Stalingradu, který potom vedl k obklíčení hitlerovských vojsk ve Stalingradu, ke Stalingradskému kotli. Právě tenkrát zlomili páteř hitlerovské vojenské mašinérii. A v Německu je to národní smutek za nevinné, kteří tam padli. Jestli si někdo myslí, že se k nám Západ bude chovat citlivě, lidsky, ať si jen vzpomene, na datum toho vystoupení!

 

Nebylo to 22. června 1941, ani 1. září 1939, ale právě to datum, kdy byl vynesen rozsudek nad hitlerovskou válečnou mašinérií, který znamenal konec jejich snu dobýt si svůj vytoužený Lebensraum, kvůli kterému ti Übermenschen přišli zabíjet Untermenschen. Oni si jen potřebovali vyčistit svůj Lebensraum od Untermenschen. A tak to také šli udělat, s veselým jásotem to šli udělat. A když jim to nevyšlo, tak jsou z nich najednou nevinné oběti.

 

Neměl co hrát v tom politickém divadélku. Jenže vše je přece na prodej a ten fond jim zaplatil. Dali jim libreto, podle kterého bylo třeba zazpívat. Ale zazpívali jen dva. A to je dobře.

- Máte na mysli, že je dobře, že ne všichni tři?

- Samozřejmě.

- A ne, že zazpívali.

- Samozřejmě.

Dobře, že alespoň jedna školačka projevila občanský postoj a řekla, že ona to tam vpisovat nebude.

 

28:02

K další otázce. Prosí vás, Valeriji Viktoroviči, okomentovat takzvaný Putinův diplomatický maratón v Soči. A konkrétně 20. listopadu měl telefonický rozhovor s katarským emírem. Další den, 21. listopadu, schůzku se syrským prezidentem Bašárem Asadem, s českým prezidentem Milošem Zemanem. Telefonické rozhovory s prezidentem USA a králem Saúdské Arábie. Další telefonické rozhovory s egyptským prezidentem a izraelským premiérem. Další den, tedy 22. listopadu, schůzku s prezidenty Íránu a Turecka a ještě telefonický rozhovor s argentinským prezidentem. 23. listopadu schůzku s prezidentem Súdánské republiky, a také schůzku s bývalým předsedou italské vlády Romano Prodim. A to vše ve čtyřech dnech.

 

Rusko se objektivně stává centrem koncentrace řízení

Ten maratón bude pokračovat. Protože Rusko se objektivně stává centrem koncentrace řízení. A není to v tom, že by v tomto směru byla vyvíjena nějaká mimořádná snaha. Někde někoho vyškrábat, někoho k sobě přitáhnout. Ve skutečnosti to tak vůbec není. Už jsem říkal a to nejednou, že Rusko samo o sobě je faktorem řízení a to velice silným. Fleet in being. Tomu se nedá vyhnout.

 

Jenže někteří naši vedoucí představitelé jako Gorbačov, Jelcin, Medvěděv se tolik snažili dostat Rusko na kolena a předat jeho zdroje cizincům, že Rusko začalo být samozřejmě považováno za prostředek řízení. A v tomto ohledu probíhalo celkem efektivně formování dvou center koncentrace řízení, kam mělo být přeneseno řízení světa, tedy Írán a... … a Čína.

 

A jestliže v Číně to sice horko těžko ale celkem rychle probíhá a vypadá to více méně perspektivně, tak co se týká Íránu, tam se to vůbec nevyvíjí dobře. A není to tak proto, že by tam snad Rusko kulo nějaké své pikle, to vůbec ne. Rusko se může zachovat jako stát, bude-li impériem, ale jiným než to anglosaské, které likviduje národy. Impériem naopak umožňujícím rozvoj všem národům, které jsou jeho součástí.

 

Rusko musí plnit přijatou odpovědnost za globální řízení

Státem, který na sebe vzal globální odpovědnost za globální řízení, tedy státem uplatňujícím globální řízení. Nebude-li Rusko plnit tuto roli, tak zahyne. A za Putina jsme se k tomu začali pomalu posouvat. A Rusko se z Fleet in being tedy z faktoru, který samotnou svou existencí ovlivňuje průběh procesů, změnilo ve Fleet is being. Stali jsme se faktorem, který aktivně projevuje svůj životní postoj. Neboť Rusko, které si přeje udržet se jako stát, mnohonárodnostní, s rozmanitostí svých kultur, je prostě nuceno projevovat aktivní postoj.

 

A Putin, gosudar, takový postoj uplatňuje. A jak to bylo dál? Stáli jsme před otázkou, že buď nás smete vlna běženců a s tou vlnou k nám přijde ten takzvaný „mezinárodní“ terorismus, jestliže bude smetena Sýrie. Protože až potom měl Írán vyčistit tato území a přinést ten pravověrný islám. Napřed však měly být smeteny všechny evropské státy i Rusko. K čemu by nám to bylo dobré?

Nač by nám byla dobrá taková válka?

 

Je lepší bojovat s menší ztrátou krve na cizím území. A tak jsme se v roce 2015 dohodli se syrskou vládou, že jim poskytneme pomoc, která je výhodná i pro nás. Tehdy na syrskou vládu už nesázel nikdo. Všichni počítali dny, hodiny, kdy Asadův režim padne, jak se říká. Přítomnost našich leteckých a kosmických sil, vojenských poradců tuto situaci prudce změnila a teď už na syrském území není jediná obec, tedy správněji není ani jediné město, které by ještě bylo pod kontrolou ISIL.

 

Státní elita USA odhalila své podpindosníky na ministerstvu obrany RF

A co je to vlastně ten ISIL? Když jsme o tom mluvili minule, tak přišla řeč na to, že bylo nastoleno velice závažné téma, jehož součástí bylo Erdoganovo obvinění Spojených států z financování ISIL a jehož startovním, klíčovým mechanismem měla být zpráva zveřejněná ministerstvem obrany. Jenže se to moc nepovedlo.

 

A tento týden… Ale to neznamená, že tento řídící trend tím byl zlikvidován, ne ten bude pokračovat. Bude pokračovat a jeho pokračování bude realizováno v potřebné kvalitě. Takto jen státní elita USA odhalila své podpindosníky na ministerstvu obrany, kteří provedli ten akt vlastizrady. Takže co se vlastně stalo tento týden? Tento týden Sergej Viktorovič Lavrov opět prohlásil, že USA využívají teroristické skupiny pro své cíle.

 

A íránský lídr Chameneí přímo prohlásil, že to USA vytvořily tu skupinu ISIL/DAEŠ, aby tak rozšiřovali svou skrytou nadvládu. To znamená, že to byly USA, kdo vytvořil ISIL, kdo vytvořil DAEŠ. Šlo o přímá obvinění, která se musí začít množit, vycházet na světlo. Ano, při startu došlo k určitému selhání v důsledku diverze na ministerstvu obrany, ale nešlo o úplné selhání. Sám proces narušen nebyl a poběží dál. Jedná se o globální proces. Jedná se o proces odstřihávání USA. Odříznutí státní elity USA od řízení světových procesů, protože svojí vnější politikou se státní elita míchá do té globální a ohrožuje tak civilizaci na planetě Zemi, prostě ji dál postrkuje…

 

Na APECu v Danangu se projevil vliv Putinova článku s návrhem rovnocenných, partnerských principů ve vzájemných vztazích

My už tak stojíme na hraně globální ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofy. A státní elita USA aktivně dál lidstvo do této propasti postrkuje. A co se stalo na APEC, v Danangu na APEC? Prakticky tam nebyly podepsány žádné dokumenty. Ty, které tam byly připravovány k podpisu, podepsány nebyly. Čína kvůli tomu zuřila, protože to zasáhlo i hedvábnou stezku a další věci. A proč je tam nepodepsali?

 

Protože Putin zveřejnil článek, který těm státům poskytuje možnost volby. A proč by se tedy měly podřizovat Číně, když je možné zapojit se do globalizace na základě těch principů, které navrhuje Rusko, rovnocenných, partnerských, vzájemně výhodných? Dva faktory.

Prvním faktorem je to, že Rusko zvítězilo v Sýrii a k tomu se tedy Írán a Turecko, jako dva vedoucí hráči na této politické aréně, musí nějak postavit.

A druhým faktorem je jiná metoda sjednocení, kooperace, mezinárodní kooperace, kterou Putin navrhnul na APEC.

 

Tyto dva faktory předurčily celé to setkání. Ty schůzky by se musely konat tak jako tak v důsledku toho, že ISIL/DAIŠ byl v Sýrii poražen. Takže na to hráči nějak reagovat musí. Jenže změna rovnováhy sil v té věci formování centra koncentrace řízení na základě Číny vede k tomu, že Rusko tak získalo doplňkové možnosti, což nutí ty státy včetně Turecka a Íránu vést s ním dialog ve zcela jiném tónu, ve zcela jiné kvalitě. Proto dříve než Putin uskutečnil to setkání s Tureckem a Íránem došlo ke schůzce ministrů zahraničí, došlo ke schůzce ministrů obrany, tedy formátu 2 + 2, kteří vše připravili a až poté se konala ta schůzka s Asadem.

 

A na tom setkání s Asadem Putin, sice mluvil o společném vítězství v Sýrii, přesto však poukázal na to, že ISIL byl fakticky poražen ruským letectvem a s pomocí ruských poradců. To oni sehráli rozhodující roli. A to neřekl náhodou, protože tato schůzka byla určující pro schůzku s Tureckem a Íránem. Potřeboval určité výsledky a ty výsledky jsou takové:

Já jsem v kontaktu se zákonnou vládou v Sýrii, máme určitou dohodu a naši roli v řešení problému s ISIL/DAEŠ jste sami měli možnost pozorovat. A teď je potvrzena i zákonnou syrskou vládou.“ To znamená zcela jiný tón při vedení jednání.

 

Čína zprovoznila první vojenskou základnu v Džibutsku

No a vzhledem k tomu, že Rusko, o kterém se nepředpokládalo, že by se stalo centrem koncentrace řízení, se pod Putinovým vedením tímto centrem stává, k Putinovi pospíchají různí lídři. Přijel i ten ze Súdánu a proč přijel? Čína vytváří svou zónu vlivu, sféru vlivu prostřednictvím vojenských základen. První základna již byla zprovozněna v Džibutsku a Čína v tom pokračuje.

 

Převrat/nepřevrat, či pseudopřevrat, to divadélko s převratem v Zimbabwe skončilo právě tak, jak to v podstatě Čína potřebovala. Fakticky šlo o zákonné předání moci a ten povyk z evropských zemí… Tedy z evropských, šlo o Velkou Británii, Kanadu a USA, že je tam převrat. Tak ty v podstatě srazili v rozletu, aby zmlkly a tak zmlkly. Čína tedy jen tak tak, ale svou operaci zvládla. Čína tedy posiluje, ale ne všem se její přítomnost v Africe líbí. Navíc, jste-li závislí pouze na jednom, přicházíte v podstatě o svou suverenitu.

 

Tak proč by se nepokusili sehrát to tak, aby se v regionu objevil ještě jeden silný hráč, se kterým bude muset Čína počítat? USA odcházejí, to znamená, že musí přijít Rusko. Tedy opět dva faktory.

Zaprvé. Globální vliv Ruska, skutečnost, že se Rusko stává centrem koncentrace řízení a že nabízí alternativní a pro všechny národy výhodnější principy globalizace, přitahuje pozornost všech lidí.

A druhý faktor je riziko ztráty suverenity kvůli tomu, že v daném regionu bude pouze jeden hráč. To nutí lídry států, dokud ještě není vše rozhodnuto, aby se co nejrychleji rozběhli za Putinem a dohodli se s ním. To je třeba využít a prosazovat tak svou linii globalizace, svou ruskou globalizaci. Budovat svůj ruský svět.

 

41:53

Další otázka je… Také přišlo hodně zpráv v souvislosti s událostmi probíhajícími v Luhanské lidové republice. Prosí vás okomentovat, co se tam vlastně děje. A konkrétně odstoupení Plotnického.

 

Je možné důvěřovat západnímu společenství?

V minulém pořadu jsme mluvili o tom, že USA, mám na mysli státní elitu USA, že jejich řízení na Ukrajině směřuje k porážce, a že Putin jde cestou legalizace, nejen institucionalizace Luhanské a Doněcké republiky, ale i jejich legalizace jako subjektů mezinárodního práva. Legálně jsou právními nástupci ukrajinské státnosti, jenže je jako takové nikdo neuznává. Uznávají státní převrat v Kyjevě. To je opět k té otázce, zda je možné důvěřovat západnímu společenství. Západní společenství vždy pracuje proti ruským zájmům a vždy je připraveno Rusko rozdrtit.

 

U nich nehrají žádnou roli normy cti, morálky, ty pro ně neplatí. Pro ně nic neznamená ani zákonodárství, proto ten státní převrat uznávají za legitimní a ty, kteří podle zákona vytvořili vlastní státnost a podchytili legitimní státnost ukrajinského státu, a také s ohledem na to, že nedokážou vyvinout normální míru násilí, aby svá práva uhájili, tak ty neuznávají.

 

GP brzdí řešení na Ukrajině s vytvářením dalších problémů Rusku

A proč jsem řekl, že nejsou schopni vyvinout normální míru násilí? Problém je v tom, že obsadit Kyjev není žádný problém. Dostat se až na západní ukrajinskou hranici také není žádný problém. Problém je v tom, že válka nespočívá jen v tom, kdo koho na bojišti přestřílí. Pamatujete na A jitra jsou zde tichá? Tam staršina řekl, že je to také o tom, kdo koho přechytračí. Už v té době bylo jasné, že válka není jen o střílení. Válka…

 

Jediná správná definice války: Válka, to je komplex opatření zaměřených na uchvácení cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů. KOMPLEX OPATŘENÍ!

A tento komplex opatření nezahrnuje pouze šestou prioritu, kde, kdy, kdo koho přestřílí, ale také vedení takzvané studené informační války. A co se týká vedení studené informační války nemají Luhanská a Doněcká republika dost zdrojů, aby protivníka převálcovaly.

 

Všechna média mají pod kontrolou protivníci Ruska a právě tato média formují… Globalizace byla v poslední době, tedy přesněji celou dobu, vedena podle starozákonní biblické koncepce, jejímž důsledkem bylo, že do Ruska neustále vtrhávali dobyvatelé ze Západu. Neustále ho chtěli nějakým způsobem pokořit a zachvátit, proto je nutné manévrovat a hájit své cíle. Jakmile Rusko dokázalo pomoci Luhanské a Doněcké republice, tak je Putin hned začal legitimizovat jako subjekty mezinárodního práva.

 

Zavolal hlavě Doněcka i Luhanska, vedoucím představitelům Doněcké a Luhanské republiky a promluvil si s nimi. No a nebezpečí takového zvratu událostí nejen pro realizaci politiky americké státní elity, ale i pro globalisty, je v podstatě očividné. Vzhledem k tomu, že potřebují mít neustále ohnisko napětí. Oni nesouhlasí s tím…

Tedy přesněji, výhledově souhlasí s tím, aby se Ukrajina stala neutrálním demokratickým státem, ale chtějí, aby k tomu došlo co nejpozději a s co největšími náklady pro Rusko. Aby to přineslo Rusku co nejvíc problémů, než bude z Ukrajiny zformován takový stát.

 

A kvůli tomu bylo zapotřebí rozkolísat, ne úplně zmařit… Upřesním to, americká státní elita chce zmařit Minské dohody, a pro globalisty bylo výhodné tyto mírové dohody rozkolísat, aby ten kolotoč, ten vleklý proces jednání nikdy neskončil. Aby se co nejvíce protahoval. Kvůli tomu bylo zapotřebí, aby jeden ze subjektů minského procesu vytvořil podmínky, za kterých by Minské dohody byly podkopány. A takovým subjektem vždy byla státnost Luhanské republiky.

 

O konkrétních lidech tam by bylo možné toho říci mnoho, ale bohužel to nejde udělat takto veřejně, proto se musíme omezit pouze na to, že otázka odchodu Plotnického byla velmi naléhavým problémem, a čím byl rychleji vyřešen, tím lépe. Protože státnost Luhanské republiky se po jeho odchodu kvalitativně změní. Dokonce i v případě, že se dané klanově-korporativní skupině a těm kurátorům Plotnického z Kyjeva a Moskvy povede opět dosadit svého člověka, tak už bude muset hrát podle jiných pravidel, a to znamená zcela jinou pozici.

 

Bude možné postoupit dál jak s minským procesem, tak i ve formování státnosti. Neboť když to zhodnotíme, tak v Luhansku jeho takříkajíc státní moc vždy spoléhala na svou dočasnost. Proč by se měli teď starat o čisté ulice, nebo o jiné státní řízení, když se stejně brzy všechno zhroutí? Oni pořád žili v očekávání krachu. Proto také byly v Luhansku problémy s budováním státnosti značně větší než v Doněcku.

 

Takže někdo dal znamení. A předtím zazněly hlasy ve stylu: „My také můžeme vést svá separátní jednání o Minských dohodách jiným způsobem…“ Tohle zaznělo z Luhanska. A když Plotnickij začal situaci vyostřovat, tak cíl byl jen jeden: zmaření Minských dohod, jakoby byl…

No jak bych to řekl. To, že byl jedním z těch, co podepsali Minské dohody, vůbec neznamená, že má zaručenou ochranu. Jak se mnozí pletou. To je usilovně vnucovaný omyl.

 

Člověk je tvor smrtelný a struktury jsou proměnlivé. Může v nich dojít k nějaké výměně. A skutečnost, že se za nějakou skupinu podepsal osobně Plotnickij vůbec neznamená, že v určité etapě se místo něho na jednání nemůže objevit někdo jiný. Ano, zatím ho ponechali jako představitele Luhanské republiky pro jednání o Minských dohodách, ale to neznamená, že to tak bude pořád. Absolutně ne. Menší otřes, nějaké to drhnutí a hotovo, bude nahrazen někým jiným.

 

A v podmínkách, kdy se z Luhanské a Doněcké republiky mají stát subjekty mezinárodního práva, bude ta otázka podpisu Plotnického už úplně pasé. Ztratí úplně svůj smysl. Zůstane v dějinách jako jeden z těch, co je podepsali a to je vše. Zatím je to řešení takové kompromisní. Jestliže teď Plotnickij a klanově-korporativní skupina, která za ním stojí v Moskvě i Kyjevě, vydírají tím, že vyšachování Plotnického znamená zmaření Minských dohod, tak to tak není. Není to tak. V případě správného nastavení procesu jednání, je to jen menší zádrhel. Nic víc. Bude-li Plotnickij úplně odstraněn od vedení těchto jednání.

Opakuji, že to snadno vyřeší zkušené vedení jednání a proces nebude žádným způsobem zmařen.

 

51:55

Další otázka se také týká Ukrajiny. Anton z Charkova píše: Proč bolševici pod Leninovým vedením v roce 1919 vytvořili právě Ukrajinskou místo například Maloruské SSR? Plody této matrice sklízíme doposud a až Zacharčenko se tu situaci poprvé pokusil napravit. Je známo, že projekt ukrajinství je protiruský projekt globalistů. A jak lodičku nazveš, tak také popluje. Lenin si to neuvědomoval? Nebo musel vrátit takzvaný dloužek a nahrát svým globálním kurátorům, kteří ho vyslali dělat revoluci? Nebo USSR vyhlásili jednoduše jako protiváhu Ukrajinské lidové republice Gruševského a Petljury? V každém případě byl tento název zakotven i v ústavě z roku 1936, a podezřívat z trockismu i Stalina je dost těžké. Kde je logika?

 

Logika je jednoduchá. Existuje vnitřní, existuje vnější a existuje globální politika. Revoluci neorganizovali bolševici. Únorovou revoluci provedla ta vyšší vrstva Ruského impéria, která pracovala v rámci Britského impéria. Bolševiky nikdo nevysílal dělat revoluci. Bolševici se toho procesu zmocnili a převzali ho v okamžiku, kdy ruská státnost přesně podle plánu realizace únorové revoluce již neexistovala.

 

Nekonečné výměny ministrů prozatímní vlády, kabinetu samotné prozatímní vlády, plané diskuse… Ta katastrofa se přibližovala všude, úplně všude. Bylo zapotřebí, aby ten proces někdo převzal. A kromě všeho ostatního za té prozatímní vlády... Kromě toho, že občanská válka vzplanula už v létě roku 1917, kdy dezertovali vojáci, aby si podělili půdu. A samozřejmě dezertovali i s puškami. Důstojníci dezertovali rovnou s kulomety, aby tu půdu naopak bránili. A vše se rozhořívalo.

 

Tu bylo to povstání Kornilova, které bylo pokusem rozšířit tu občanskou válku celostátně. To kvůli tomu ozbrojili Rudou gardu a dali tak zbraně do rukou bolševikům. Jenže bolševičtí propagandisté odvedli svou práci v armádě a dostat je do střetu se tedy nepovedlo. Takže se jim to povedlo až v roce 1918 díky povstání „Běločechů“.

V roce 1917 se jim toho díky povstání Kornilova dosáhnout nepovedlo. Situace byla arcisložitá. Lenin měl rád tuto předponu arci-. Velice složitá, hrozivá situace to byla. Řízení státu totálně zkolabovalo. Na ruském území se začaly tvořit různé státní útvary. To bylo připravováno, strukturně to připravovaly různé západní rozvědky. Každá si vzala na starost svoji část.

 

Připravováno to bylo od poloviny 19. století! A bolševická strana byla nejmenší. Když se bolševikovi Leninovi v dubnu roku 1917 dostalo potvrzení, že došlo k absolutnímu rozvratu… Už v březnu prozatímní vláda přiznala, že došlo k absolutnímu rozvratu státnosti. A když se žádná politická strana nechtěla chopit odpovědnosti dát to ve státě do pořádku, a Lenin namítnul, že taková strana tu je, tak se mu smáli. Nesmáli se mu jen proto, že se jim zdálo absurdní, aby na sebe někdo vzal tuto roli řídit stát, který se již prakticky sype, který se již rozpadnul, ale také kvůli tomu, že bolševici se dali spočítat na prstech jedné ruky.

 

Do říjnové revoluce jejich počet vzrostl alespoň na 50 tisíc a stáli proti miliónové straně eserů. A proč jejich počet vzrostl na 50 tisíc? Protože se k nim přidali i BUNDovci, menševici, trockisti, ti všichni se rozhodli podpořit bolševiky. Potom teprve spočítali celkový počet, aniž by dělili, kdo je kdo. Celý ten rozpad státu a zformování různých států na jeho území byl naplánován již v 19. století. Pro tuto věc byla vytvářena kádrová základna, revoluční strany, byly připravovány státní vnější zdroje.

 

A tak vyvstala otázka. Jak zachránit Rusko? Podle plánů té únorové revoluce nemělo z Ruska zůstat nic, vůbec nic. Rusko mělo shořet v ohni občanské války. Když Trockij říkal, že Rusko je zápalnou šňůrou ohně světové revoluce, tak šlo o to zorganizovat ruské mužiky, aby svými bodáky roznesli revoluci. Stejně jako to udělali francouzští mužici, když roznášeli revoluci na svých bodácích. A čím skončila revolučnost ve Francii? Z 27 miliónového obyvatelstva v okamžiku revoluce v roce 1793 jich v roce 1815 zbylo 17 miliónů.

 

To samé chtěli zopakovat s Ruskem. A Lenin, který chápal mnohé, opravdu mnohé, draze zaplatil za své přání zachránit Rusko. On uzavřel Brestlitevský mír a za to ho zabili.

Stalin to také všechno chápal a uvědomoval si i jednoduchou věc. Inteligence Ruského impéria ve své většině poslala bolševiky někam, že s nimi spolupracovat nebude. A kdy to udělala? Až po občanské válce. Do té doby šlo o vítězný pochod sovětské moci. Všichni potřebovali nastolit řád, a tak také všichni uznávali sovětskou moc.

 

Kdyby nedošlo k tomu povstání Československého armádního sboru, tak by nedošlo k občanské válce.

Ta jednotlivá ohniska odporu by byla potlačena, ty bandy. A jen ten zbytek sil v podobě Československého expedičního sboru vedl k tomu, že občanská válka vzplanula po celém Rusku. Lenin si uvědomoval jednu jednoduchou věc, jestliže v daném okamžiku podle plánů trockistů a zákulisí ruští mužici půjdou roznášet pomocí bodáků do Evropy revoluci, tak Rusko přestane existovat stejně jako ruský národ. A tak uzavřel Brestlitevský mír, aby někde udělal pořádek, někde se dokázal vypořádat s nepřáteli Ruska, kteří budou bojovat proti bolševické moci.

 

A ukázalo se, že měl absolutní pravdu. Opakuji, že právě za to ho zabili. I Stalin si velmi dobře uvědomoval, kdo je u něj řídící silou. Bolševici měli málo svých řídících kádrů a některé z nich nemohli viditelně vůbec použít, protože by jim je jednoduše pozabíjeli. Mám na mysli ruský generální štáb a rozvědku generálního štábu. Stačí si vzpomenout na ten odpor, když byl jmenován bolševik Frunze do čela Lidového komisariátu pro vojenské a námořní záležitosti místo Trockého. Okamžitě ho zavraždili v průběhu chirurgické operace.

 

A Kotovského, který se měl stát zástupcem velitele tohoto komisariátu, rovnou zastřelili. Frunze se domluvil s generálem Slaščovem z Bílé armády, že bude učit rudé důstojníky, s ruským vlastencem, který pochopil, že to bolševici mají pravdu, a že nebojoval ani tak proti bolševikům, jako proti trockistům, a že ta válka v podstatě neskončila, že bude mít pokračování.

 

A co je nejdůležitější, že bude i druhá etapa války, druhá světová, a je tedy třeba připravit rudé důstojníky. A kdo by je měl připravovat? On sám měl bojové zkušenosti. Toho také zabili. A mnohé další bolševiky pozabíjeli, jakmile začali ohrožovat statusové postavení trockistů. Jakmile bylo v plánu vyměnit nějakého lidového komisaře, okamžitě ten bolševik, který ho měl nahradit, někým způsobem zemřel. Buď ho přímo zabili, nebo zemřel jinak.

 

Ta situace byla velice vážná. A proto Lenin neměl možnost ve vztahu k Ukrajině realizovat jiný plán státní výstavby. Stalin se pokoušel při zakládání SSSR protlačit plán kulturních autonomií. A proč ho Lenin nepodpořil? To nevím. Ta možnost existovala, v podstatě to bylo realizovatelné, neboť ten plán by schválila prakticky všechna oddělení bolševické strany i s těmi trockisty, kteří tam byli. Trockisté jim až potom vnutili svoji diskusi, aby je převezli.

 

Tenkrát ta varianta vybudování normálního unitárního státu bez jeho dělení na „Okrajiny“ existovala. Očividně však existovaly nějaké důvody a ty je třeba hledat v archívech. Všechno není úplně vyjasněné. Stalin chápal, jaké kádry ho obklopují a jak. A sám Stalin až do roku 1943 s Kominternou nic nezmohl a byl nucen počítat s ní jako se strukturou, jako se subjektem řízení. Až v roce 1943 se mu povedlo zlikvidovat Kominternu jako subjekt řízení.

 

To ale neznamená, že ji zlikvidoval úplně. Lidé zůstali, vazby mezi nimi zůstaly a klanově korporativní zájmy také zůstaly. Jen to všechno již nefungovalo strukturně, ale bezstrukturně. Ale i tak se jednalo o důležité Stalinovo vítězství v boji s nadnárodním řízením. Proto se ty věci nedají hodnotit povrchně. Proč Lenin jednal, jak jednal, to není správné. Je třeba proniknout do podstaty procesu, odkud se vzaly všechny ty proudy. Kdy to všechno začalo být vytvářeno.

 

A kdyby se, řekněme, po abdikaci imperátora k moci dostali hned bolševici, tak by žádné „Okrajiny“

nikam neodpluly. Tenkrát ještě bylo možné prostřednictvím státních nástrojů potlačit všechny separatistické nálady. A stát by byl impériem, ale unitárním.

- Od Varšavy do Aljašky?

- Ano. Přestože v té době již patřila k USA.

- Máte na mysli Aljašku.

- Ano.

A Varšava se stala jakoby samostatným státem. A tím jakoby státem je dodnes. Zdůrazňuji, že jsem dvakrát řekl jakoby.

- Mimochodem tato otázka je rozebírána v analytické zprávě VP SSSR: Ke stoletému výročí Velkého října, která je dostupná na webu www.dotu.ru

 

01:04:51

A další otázka je od Jevgenije. Okomentujte prosím zatčení Sulejmana Kerimova ve Francii a prohlášení našeho ministerstva zahraničí k této záležitosti.

 

Řekněme to takto. To prohlášení ministerstva zahraničí bylo obvyklé, rituální.

- Protokolární

- Ano, protokolární.

S tím se nedá nic dělat. Ale to zatčení je velice zajímavé. Ta věc se má tak, jak jsem již říkal, že někteří se nedokážou dovtípit, ani když je jim něco naznačováno přímo. Napřed byly zveřejněny jedny dokumenty, potom druhé o těch offshorech, zdálo by se tedy… Já už jsem říkal, že s těmi, kteří brání realizaci Putinovy politiky v Rusku, si to nebude vyřizovat Putin, ale globální prediktor prostřednictvím těch nástrojů.

 

Vždyť kdo je to Kerimov? Není nic jiného než obyčejný mafián. Čím se zabýval? Zabavoval podniky více méně legálně, zákonně. Přebíral je do svého vlastnictví, a potom je předával tomu, komu bylo zapotřebí, ale ten již byl zcela… Jak bych to řekl?

- Závislý?

- Ne, ne, ten byl, jakým nabyvatelem…

- Poctivým.

- Ano, legálním nabyvatelem, jehož obchod už se nedal zpochybnit.

Protože už ani proti samotnému Kerimovi nebyly vzneseny žádné pretenze. Všechno to bylo OK, prostě to byl takový schopný podnikatelský machr, který ani s financováním nikdy neměl problém.

 

A když se podíváte, pro koho to tak usilovně pracoval, komu zajišťoval byznys, čí to byl takříkajíc operátor na řízeném trhu s majetkem, komu vytvářel podnikatelský základ pro jeho další existenci na tomto světě, tak vám musí být jasné, komu bylo takto posláno znamení. Nikdo na ně nebude brát ohled a nezachrání je žádné diplomatické pasy či něco podobného.

 

Vždyť kolik už je příkladů ze Západu, že potřebují-li někoho zlikvidovat, zatknout, tak pro ně zákony nic neznamenají. Vše tam dělají podle vlastních pravidel a teď jim podle těch nepsaných pravidel předvedli: „Pánové, přehnali jste to. Máte utrum. Teď vás budeme přes Kerimova po jednom odstřelovat, jestli budete dělat Putinovi potíže.“

 

01:07:45

Ještě jednu otázku od Sergeje. Objevila se zpráva o požáru v Gruzii ve městě Batumi. Podle mého názoru je ta zpráva plná symbolů. Hotel Leo Grand, signál od hlavního, zahynulo 11 lidí, 21 jich bylo zraněno. Mohlo jich být i 22, jestli někoho nepočítali. To znamená signál od GP státní elitě. S ohledem na těch 11 upřesnili, že šlo o deset občanů Gruzie a jednoho Íránce. Mezi zraněnými je jeden občan Izraele a Turecka. V době požáru se v budově nacházely účastnice soutěže o miss Gruzie, to vypadá na odkaz na soutěž 22 lidí – tedy GP atd. Jak okomentujete tuto událost?

 

Kerimovo zatčení k deaktivaci vnitřního spiknutí proti Putinovi

V poslední době je vše do krajnosti přeplněno symbolismem, prostě maximálně. A skutečnost, že je Bůh pohan/jazyčnik a mluví s lidmi jazykem životních okolností, chápou globální elity, ale vůbec ne ty státní. Pro globální elity je to určité znamení.

Proto také říkám, že to vůbec nebylo kvůli tomu, aby podnítili vnitřní spiknutí, to Kerimovo zatčení, ale aby naopak deaktivovali vnitřní spiknutí proti Putinovi. Protože na Putina je teď navázáno moc věcí. I ten jeho diplomatický maratón o tom svědčí.

 

Miloš Zeman ohlašuje mnohé z toho, co potřebuje ohlásit globální prediktor

Jen si to vezměte, do Francie jelo 14 podnikatelů z Česka a do Ruska jich přijelo 145. Je to rozdíl? Je a velice podstatný. A Zeman také není obyčejná figura. Ohlašuje mnohé z toho, co potřebuje ohlásit globální prediktor. A globálnímu prediktoru bylo doslova zhuštěně v tomto týdnu posláno mnoho znaků.

 

A ten hotel je jeden signál. Je třeba ho mít na zřeteli při posouzení těch dalších. 26. července, oj tedy listopadu, se v Chile převrhnul autobus. Zahynulo 11 lidí a dvacet jich bylo zraněno. Zajímavé je, že v tom autobuse jeli pracovníci administrativy a lidé v řídících funkcích.

 

Ještě jedna událost byla opominuta. 2. srpna došlo ještě k jedné události. Šlo opět o autobus, který spadl do strže tentokrát však v Mexiku, a zase zahynulo 11 lidí. A co je zajímavé? Že jak v Chile, tak i v Mexiku se ty události staly: v Chile u města Victoria a v Mexiku u města Ciudad Victoria. A co je Chile a Mexiko?

Mexiko je vlast dvou civilizací Inků a… Oj, omlouvám se, Aztéků a Mayů.

A značná část území Chile byla součástí civilizace Inků.

 

Už tu byla otázka, nepamatuji se, kdy to bylo, kde jsem už říkal, že pro globální prediktor je v podstatě katastrofou to, že tyto civilizace zlikvidoval.

Protože tyto civilizace byly řízeny na biogenní úrovni, používali se tam biogenní technologie řízení společnosti. Zatímco Západ se rozvíjí technogenním způsobem. A technogenní rozvoj předpokládá rozšíření znalostí mezi veškeré obyvatelstvo, v celé společnosti, což vede ke zhroucení řízení společnosti fungující na principu davo-„elitářství“ a esoterismu.

 

Kdyby západní civilizace převzala tyto biogenní technologie, které se uchovaly v Americe, tak by vše bylo v pořádku. Mám na mysli pro ně. Jejich nadvláda na planetě Zemi by byla nezvratná. Protože by dokázali zastavit technický pokrok. Jaké tehdy byly zbraně? Primitivní. I děla, plulo se díky plachtám a to všechno se dalo zastavit, kdyby převzali technologie žreců Mayů, Inků a Aztéků. Jenže oni to vše sami zničili. Takže… Teď se tato území nacházejí pod západní koncepcí řízení.

 

A autobusy s lidmi z řídící oblasti jeli k Victorii, to znamená k vítězství, ale nedojeli.

A došlo ještě k jedné události, která je velice zajímavá. Ta věc se má tak, že v nočním klubu na Tenerife se propadla podlaha. Zraněno bylo 22 lidí. A propadla se plocha o velikosti 4 m2. Jaká filozofie u nás vládne?

- Matérie… Omlouvám se.

- Matérie, energie, prostor a čas.

Ano, matérie, energie, prostor a čas. Na základě této filozofie dál svět řídit nelze, propadnete s ní.

- Vede to dokonce do záhuby.

- Ano je to, zkázonosné, a tuto zkázonosnost podtrhuje ještě jedna událost.

 

Všichni víme, že se ztratila argentinská ponorka. Na její palubě bylo v posádce 44 lidí. 44 je číselná míra slova žrec. Ta ponorka… Na části argentinského území se také rozkládala říše Inků. Takže to má také souvislost s Inky, s technologiemi, které by chtěl globální prediktor získat teď. Jenže tehdejší globální prediktor to vše nerozumně zničil. A jak se u nás nazývají tyto primitivní technologie?

- Předpotopní.

- Předpotopní technologie. To tedy znamená, že předchozí civilizace utonula.

 

Jen se podívejte, kolik je všude té symboliky. Znaky jsou vysílány všem, jak euroasijskému bloku globálního prediktoru, tak také euroatlantickému bloku globálního prediktoru, všem byly odeslány znaky: To je váš konec, znamená to vaši zhoubu, měňte koncepci řízení! Manévrujte!

No a záchrana je zde pouze jedna. Kdo připlul na pomoc té ponorce, tedy kdo přiletěl na pomoc? Rusko.

 

To byla poslední otázka.

Událost, ke které došlo tento týden a která všechny pobouřila, to vystoupení našich školáků. Opakuji, že našich. A to, že takto vystoupili, je náš problém, je to naše neštěstí, neštěstí naší společnosti. To vystoupení našich školáků v německém Bundestagu musí být pochopeno správně. Nezměníme-li náš vzdělávací systém…

Jedno čínské přísloví praví: „Nezměníte-li směr svého pohybu, riskujete, že se dostanete tam, kam směřujete.“

 

Takže pokud nezměníme náš vzdělávací systém, nezměníme-li naši státní ideologii, při které je vše na prodej, nebude-li v nás vlastenectví, jestliže nebudeme vychovávat vlastence, inteligentní vlastence, žádné Rudé gardy ani Hitlerjugend, jak to navrhuje ta poslankyně za Jednotné Rusko ve Státní dumě. I když to nebyla ona, bylo to jen provedeno jejím prostřednictvím, ona byla jen vykonavatelem. Riskujeme, že až toto pokolení dopěje do aktivního života a převezme řízení našeho státu, tak náš stát přestane existovat.

 

Překonat to a napravit náš vzdělávací systém nám pomohou znalosti Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení.

Studujte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou a buďte šťastni.

 

Přeji vám mírové nebe

nad hlavou. Na shledanou.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 27.11.2017

Propaganda jede na obou stranách

Pavel | 06.12.2017

Když si v následující citaci odmyslím omáčku ve vyprávění, tak rusové sice naoko měli rozkaz němce brát do zajetí, ale ve skutečnosti je dobíjeli.
Válka je krutá na všechny strany, s tím se nedá nic dělat. Němci si s tím šílenstvím ovšem začali a pak sklidili to, co zaseli.


Cituji: "Podle vzpomínek vojáka Jolkina připomínali němečtí vojáci zombie. „ Kousek ode mne se plazil raněný Němec, měli jsme sice nařízeno brát všechny raněné, ale takovéto případy byly důstojníkům většinou jedno. Jeden z našich k němu přiskočil a střelil ho do zad. Němec se sice zkroutil jako červ, ale hýbat se nepřestal. Ten voják do něj vypálil další ránu, ale ten Němec prostě nezemřel. Všimli si toho i ostatní vojáci, “ popisuje na videu v čase 4:50 své zážitky sovětský vojín. Rudoarmějci podle vzpomínek nemohli dorazit raněné, ani když do nich nasypali zásobník samopalu. Zabrala až kulka do hlavy."
http://www.securitymagazin.cz/historie/video-1-dil-zahada-bitva-u-slivice-1404056112.html

pár poznámok k biogénnemu riadeniu

nik | 05.12.2017

Vďaka za preklad. Pár poznámok na základe niektorých alternatívnych zdrojov k téme biogénneho riadenia. Tak, ako ho uvádza Pjakin, sa netýka energetického zabezpečenia spoločnosti, alebo bio alternatívy k technologickému rozvoju. Ide skôr ako to uvádza nižšie Pavel o možnosť priameho energetického pôsobenia na masy, na ich podvedomie pomocou obrazov a programov a tým nepotrebnosť globálnych médií, internetu, čipov a ostatného železa, ...

Niečo k upresneniu ohľadom rôznych historických bludov - Aztékovia boli niečo ako nacisti svojej doby; Mayovia - strážcovia času, alebo energetických brán (čo v súčasnosti nemá ekvivalent, možno ešte vo védickej Rusy) a podaril sa im niečo ako evolučný skok (história píše že vymizli ...); Toltékovia - neboli národ, ale je to označenie tých, ktorí sa snažili si osvojiť a zrealizovať svoj ľudský potenciál (preto sa na nich hádžu všelijaké krvavé obete,... ako sa v súčasnosti kydá na Rusov).

K egyptských žrecom - je už všeobecne známy fakt, že prvé 4 generácie egyptských faraónov/žrecov boli potomkovia bielej rasy/Rasy. Z útržkov rôznych védickych textov je zrejmé, že počas desiatok tisícov rokov a nespočetných vojen nielen pozemského ale aj medziplanetárneho rozsahu vznikali postupne aj protikladné prúdy v rámci samotnej bielej rasy, zničenie a obnovenie Atlantídy prebehlo nie raz, ale 3x a ani nie je úplne jednoznačné, kto bol kto a ktorý postoj bol ten "správny", atď ... To, čo sa v súčasnosti nazýva "egypskí žreci" a o sto rokov sa bude nazývať napr. "čínsky žreci veľkého draka ;-)" začalo podstatne skôr ako nejakých 3 tis. rokov dozadu a isto nie v Egypte. Ale to je vlastne z hľadiska súčasnej situácie nepodstatné.

Re: pár poznámok k biogénnemu riadeniu

Marek Z. | 06.12.2017

nik: Technologické možnosti s sebou přináší energie daného Věku a ten je od předchozího vždy odlišný. Proto nemá moc smysl uvažovat, jestli by v daném věku šlo použít technologie předchozího Věku bez znalosti jeho energetické povahy. A jednotlivé Věky jsou určeny precesí zemské osy v rámci Platónského roku. Tento pohyb ovlivňuje naprosto vše, veškerou mentalitu doby, klimatické zóny, rozložení oceánů, ledovce atd. Např. pokud nějak fungovaly pyramidy zarovnané na určitá souhvězdí, tak to všechno pak je nefunkční vlive změny polohy zemské osy a vhodné tak akorát jako hrobka pro nějakého fanfaróna:-)

GP se v rámci těchto věku šikovně přesouvá. A předěl mezi Věky často probíhá planetárním kataklyzmatem a v nich mizí předchozí civilizace, protože takové dění je často naprosto likvidační a je i dobře zdokumentováno v paměti různých národů. Je to nepředstavitelná mela.

Následující Věk se po takovém předělu vyvíjí jakoby o nuly a s jiným druhem mentality, ale pokud tam vědomě přejde někdo z předchozího Věku a povede se mu přenést znalosti např. i technologických možností, může příští Věk do značné míry i ovládat ve svůj prospěch, tedy jeho směřování. Ono na toto není potřeba moc, jen znalost toho, co kdy přijde, jak fungují jednotlivé cykly a nějak se proti tomu dlouhodobě zabezpečit a přenést to. To stačí na globální moc v rámci Věků. Za okolností takového určitého resetu ostatně vznikala i židovská subrasa na Sinajské poušti, se svou řídící biblickou koncepcí pro budoucí Věk. Za těch dnů se celé řízení rozpadalo pod tíhou planetárních změn.

S těmi čínskými žreci by to tak i mohlo být, nicméně pořád zůstanou původem z Egypta, a třeba už i se šikmýma očima :-)

Re: Re: pár poznámok k biogénnemu riadeniu

nik | 06.12.2017

Nemám s tým problém, tak ako píšeš je to skôr v kontexte kolektívnej duše, na ktorú pôsobia planetárne cykly. Netreba však pri tom zabúdať na fakt, že aj tento koncept bol dosť odtrhnutý od skutočnej reality tým, že sa v rámci astrológie a jej záznamov zrušila precesia a východzí bod zvieratníka ostal vo svojej polohe cca 2000 rokov dozadu.

Na druhej strane však poznanie Toltékov, Vedrusov a iných žrecovských línii je stále prítomné v súčasnosti, aj s technológiami, ktoré majú k dispozícii. Dajú sa dohľadať rôzne útržky v správach. To, čo povedal Pjakin, že vtedajší GP zlikvidoval tieto línia v Lat. Amer. aj to len vonkajšie štruktúry - podľa mňa nemal inú možnosť, jeho periféria nemala na to, aby si ich schopnosti v reálnom čase osvojila a skôr by hrozilo jej prevzatie na putinov spôsob :-).

Hitlerjugend

Franta | 04.12.2017

Pro me je zajimavá a prekvapující zpráva, ze nemecké bécko - Hitlerjugend - válcovalo a hnalo americany a brity.

Re: Hitlerjugend

M.C. | 06.12.2017

To se Pjakin nechal poněkud unést.
Na něm je přeci jenom patrný dlouholetý vliv sovětské válečné propagandy a má určité nedostatky v podrobnostech evropských dějin. To už jsem si všiml párkrát. Ale jsem ochoten mu to odpustit, my zas žijem dějinami Evropy a o dění v ostatních světadílech víme velmi málo.
Tady je to vidět na dost diskutabilním tvrzení, že britské a americké jednotky utíkaly před oddíly Hitlerjugend.
Jednak byli členové Hitlerjugend spolu s veterány první světové začleňováni do jednotek nazývaných Volkssturm a dále, tyto jednotky byly nasazovány v době, kdy už anglo-americká vojska překročila hranice Německa a v té době už nebyl důvod před Němci utíkat. Posledním německým pokusem na západní frontě byl protiútok v Ardenách, po jeho skončení se bránili ještě na linii Rýna a po jejím prolomení už Němci spíš ustupovali a vzdávali se. Kde se sešla nějaká skupina fanatiků, tam se bránili, ale tím už jenom zdržovali postup vpřed, rozhodně před Volkssturmem, který vyplňoval mezery mezi řádnými jednotkami, nikdo neutíkal.
Možná k tomu došlo někde v nějakém místním boji, ale nebyl to obecný jev a není korektní to takto paušalizovat.

Predpotopná civilizácia

Jozef | 04.12.2017

Čítal som tu niekde že predošlá civilizácia bola biogénna. Pjakin sám hovorí o siedmych predošlých civilizáciách. Pravdepodobne spoločnosti ktoré sa zacyklovali a museli začať odznova. Ak by teda GP prevzal biogenne technologie a smeroval svet do nich , aká by bola šanca prežitia spoločnosti ?

Re: Predpotopná civilizácia

Marek Z. | 04.12.2017

Jozef: Podle mne žádná :-)

Biogenní technologie, které se používaly v klimatickém pásmu Mayů, Aztéků, Inků apod. jsou neslučitelné s nároky v našem klimatickém pásmu, kde na ochranu před zimou, která trvá půl roku, spotřebujeme neskutečné množství energie, kterou není možné získávat nějak jednoduše z přírody, tedy pálením dřeva. Bylo by to možné jen při adekvátně nízké populaci a stavu, že je velká část Evropy pokryta hustými pralesy, jak tomu bylo kdysi, než se začaly lesy systematicky likvidovat po té, co byla zničena původní kultura, která je přirozeně ochraňovala. Tedy za současného stavu vymýcení lesů a přírody a velikosti populace se bez energií ropy a plynu (uhlovodíků) neobejdeme. A těžba těchto energií vyžaduje přesně ty technologie, který se vyvinuly, protože nároky např. na řízení ropných plošin na moři jsou technologicky asi jako nároky na řídící středisko vesmírných letů. Je to neskutečně sofistikované zařízení provozovatelné jen v rámci technosféry.

Re: Re: Predpotopná civilizácia

Marek Z. | 04.12.2017

Proměny lesa ve středověku

http://www.rozhlas.cz/priroda/rostliny_houby/_zprava/promeny-lesa-ve-stredoveku--852415

Bůh je spravedlivý

Nikdo | 04.12.2017

K situaci se školáky. Vždy, když je někde přehnaně zdůrazňovaná "nevinná oběť", jsem opatrný. Každý dostane to o co se zaslouží, už jsem zažil několik případů a každý jistě taky, kdy jedna strana se prezentovala jako ukřivděná a když se to začne rozplétat, tak to přestane být jednoznačné. Líbí se mi to co říkal Pjakin, že v sociálním prostředí nelze dělat nějaké štvanice a hledat viníka nebo nepřítele, ale vysvětlovat a vysvětlovat a vysvětlovat. Dále "lítost" je blízký nepřítel (hůře rozeznatelný) a je to vlastně méně intenzivní "krutost" (vzdálený nepřítel - zřejmá). Je kruté a bezohledné někoho litovat, na řešení těchto situací existuje soucit. Jistě lze soucítit s německými vojáky, že byli do situace vehnáni, ale nelze je omlouvat a odpouštění není na místě, protože by mohlo vést k zapomnění. To může přijít až si své chyby odpracují a tím dojde k zapamatování informace.

Preklad - mierna oprava

little | 04.12.2017

“Miloš Zeman ohlašuje mnohé z toho, co potřebuje ohlásit globální prediktor” - tento preklad je trošku nesprávny, správne má byť
“Miloš Zeman ohlašuje mnohé z toho, co je potřebné ohlásit globálnimu prediktoru”

Re: Preklad - mierna oprava

JanaK | 04.12.2017

Překlad je správný, ( chápající ) Miloš Zeman ohlašuje to, co globální prediktor potřebuje ohlásit ( nechápajícím ) elitám Evropy, popř. světa

Re: Re: Preklad - mierna oprava

little | 02.01.2018

Vo videu znie veta nasledovne:
“što nužno oglásiť globáľnomu prediktoru”
Ináč by tam muselo byť:
“što dolžen GP oglásiť”,
alebo:
“što globáľnomu prediktoru nužno oglásiť”.
Slovosled je taktiež dôležitý.
A vysvetľuje to aj to, čo Pjakin vysvetľuje v ďalších slovách, že GP-čku bolo v poslednej dobe poslaných niekoľko znakov.
Takto mi to aspoň dáva zmysel, ináč tomu nerozumiem.

trapárna v Bundetagu

M.C. | 04.12.2017

V zásadě souhlasím s potřebou zlepšovat rusko-německé vztahy, ale tento způsobje opravdu nešťastný, ten omluvný tón toho vystoupení je přehnaný.
Nepronásledoval bych kluka, ale tvrdě bych si došlápl na dospělé organizátory celé akce.
To, že zrovna vojáci zajatí ve Stalingradu zemřeli skoro všichni je dáno hlavně tím, že byli na pokraji smrti hladem už v okamžiku kdy se vzdali. Byli rovněž dlouhodobě podchlazeni a hluboce deprimováni, navíc padli do zajetí v zimním období.
To nebylo nějakým trápením z ruské strany, oni byli chodící mrtvoly už v době zajetí.
Spousta jich zemřela ještě předtím, než se stihli vzdát. Proč?
Protože Hitler nechtěl dovolit, přímo zakázal generálu Paulusovi, aby se vzdal.
Dokonce ho povýšil na maršála, aby ho motivoval k boji až do konce, protože do té doby se žádný německý maršál nevzdal.

Nějak jsem nepostřehl, že by součástí přednesu byla vojenská kariéra Georga Johanna Raua od 1.září 1939. Případně od března 1938.
Kde bojoval, jakých akcí se účastnil, kdy a za co byl povýšen, případně vyznamenán. Teprve potom měla následovat pasáž o jeho zajetí a smrti, protože bez toho není dobře vidět, že Německo si svou tragédii a miliony osobních tragédií svých občanů zavinilo v první řadě samo. A ty miliony padlých a zmrzačených Němců, (kteří padli z 90% na východní frontě) jejichž ruce a hlavy po válce chyběly v německém hospodářství a museli být nahrazeni gastarbeitry – Řeky a Turky – tady je začátek konce Němců jako národa. Makrela to akorát velice urychlila.
Kdyby Hitler věděl, co svými rozhodnutími způsobí a jak špatně to pro Německo nakonec dopadne, asi by si podal na jaře 1941 žádost o vstup do SSSR sám.

Mě je taky jasné, že cesta z pasti ven vede pro Rusko i pro Německo jenom přes vzájemné sblížení, Putin je pro to ideální osoba, ale co se války týče, může z ruské strany sem tam zaznívat pochopení, ale nikdy nelze relativizovat viny Němců nebo se jim omlouvat. Za co proboha??

Vzájemný svazek Ruska a Německa zachraňuje hlavně Německo, Rusko má i jiné cesty k záchraně, ačkoliv ta přes spolupráci s Německem je nejsnazší a nejméně bolestivá, ale Německo už jinou cestu nemá.
S Němci pracujeme, mluvíme s nimi, v nich to furt je, oni si furt myslí bůhví co nejsou a dívají se na nás jako na untermensch.
Němcům musí být dáno pocítit, že je to hlavně jejich (_!_), která se vytahuje z těžkého průseru, jinak budou zase za pár let bubnovat a hulákat.
S nimi se musí mluvit ještě odměřeněji než s Turky.

Že byli Němci do obou světových válek vmanévrováni a využiti, je pravda. Hlavním viníkem obou válek jsou Britové, viz Starikov.
Že byl německý útok na SSSR pokusem odvrátit už připravený sovětský úder na Německo a celou Evropu je taky fakt. Ale to z Němců snímá jenom vinu za samotné rozpoutání konfliktu, všechny ostatní viny za nepředstavitelné hory zvěrstev a zločinů, za nesmyslné týrání, vraždění a ničení, všechna svinstva nedůstojná civilizovaného evropského národa, kterých se němečtí vojáci dopustili z nich nikdo sejmout nemůže, ty jsou prostě navždy jejich.

Re: trapárna v Bundetagu

Martin | 04.12.2017

Nahnání Německa do dvou světových válek byl anglosaský projekt. V tom má Starikov pravdu. A potvrzuje to i sir Winston svým prohlášením, že nebojují proti němekému fašismu ani proti Hitlerovi, ale kvůli tomu, aby velký národ Fridriecha Schillera přestal existovat.
Nadřazenost Němcům vůči nám možná zůstala, ale po válce je zničila především vštěpovaná vina. Na vině není jen Makrela, ale především kurátoři likvidačního projektu, kteří využili viny a zbavili tak samotný německý národ elementárního pudu sebezáchovy.
Co se té vinny týče. Západní historiografie si zvykla relativizovat. To je dáno tím, že se západní země buď Hitlerovi vzdaly nebo s ním přímo kolaborovaly. Proto to tvrzení, že válka neměla vítěze, neboť přinesla běžným lidem stejně jen utrpení. To ale není pravda. Vítěze měla. Byl jím lid SSSR pro který měla býti válkou likvidační. To ale neznamená, že bych nemohl vidět i německého vojáka jako oběť Hitlerova režimu, respektive jako oběť spiknutí anglo-amerického establishmentu. Bude také záležet jestli se na to budeme dívat optikou kolektivní viny či ne. Když se vžiji do role vojáka Wermachtu nahnaného na východní frontu, je to postavení člověka řešícího neuvěřitelné dilema. Plnit zvěrské rozkazy a zajistit si ním přežití či odmítnout a nechat se zastřelit, či dokonce přeběhnout a obrátit zbraň proti svému národu...
Nejde o to smýt zvěrstva a relativizovat, ale nalézt smír. Nejde o to se omlouvat. Ovšem optika, která vidí ruského i němekého vojáka jako oběti hitlerovského systému jako platforma pro smír mezi oběma národy je myslím přijatelná. A v tomto kontextu bych chápal i to vystoupení v Bundestagu, jakkoli nešťastně formulované.

Re: trapárna v Bundetagu

tatko | 05.12.2017

" Že byl německý útok na SSSR pokusem odvrátit už připravený sovětský úder na Německo a celou Evropu je taky fakt " Prosím,bez irónie,o nejaký odkaz na zdroj tohoto tvrdenia.Ďakujem.

Re: Re: trapárna v Bundetagu

M.C. | 06.12.2017

Původně tato myšlenka pochází od příslušníka sovětské vojenské rozvědky A.B. Rezuna, který se v rámci svého zájmu o historii Velké vlastenecké války a WWII celkově postupem času dobral toho, že v pamětech přímých účastníků a dobových dokumentech mnoho detailů ukazuje na to, Stalin měl naprosto konkrétní plán, jak rychle a elegantně ovládnout celou Evropu a evropské země začlenit do SSSR, ale nechtěl před světem vypadat jako agresor, tuto roli přenechal Hitlerovi, a následně chtěl do Evropy vstoupit jako osvoboditel a celou ji zabrat.
Podstatně lépe to vyhovuje celkovým Stalinovým záměrům a způsobu myšlení, než oficiální vysvětlení typu ,,Stalin se bál, Stalin nevěřil" atd. Dále se tím vysvětluje spousta nelogických a nepochopitelných skutečností, které provázely hlavně první dny a první půlrok války na východní frontě.
Základní kniha, kde je to popsáno vyšla česky jako Všechno bylo jinak aneb kdo začal druhou světovou válku.
Nenašel jsem bohužel na netu odkaz, kde by nebyl v popisu knihy uveden nesmyslný datum 22.6.1944. To není chyba autora, to je ukázka že nejen novináři, ale i redaktoři nakladatelství u nás stojí za prd a všichni prodejci to od nich bez zamyšlení převzali.
Viktor Suvorov je Rezunův literární pseudonym.
https://www.knizniklub.cz/knihy/57000-vsechno-bylo-jinak.html
Navazují na to další knihy jako:
Den M
Stín vítězství
Beru svá slova zpět (o Žukovovi)
Sebevražda
Poslední republika

Od roku 1985, kdy byla tato teorie poprvé zveřejněna na Západě, kam Rezun mezitím utekl tuto teorii rozvíjí i řada dalších lidí. Např. Mark Solonin.
Ještě delší zástup si z ní účelově vybral akorát protisovětské prvky a zneužívá to k útokům proti Stalinovi a SSSR a k omlouvání Hitlera.
A ten nejdelší zástup trvá na původní verzi dějin války a snaží se Rezunovu teorii napadnout a hledat na ní chyby. Jenže ty chyby, díry a nelogické vysvětlení jsou spíše v té oficiální verzi.
A tak diskuze pokračuje. Svého času jsme o tom dost dlouho polemizovali s Hoxem, aniž by se nám podařilo jeden druhého přesvědčit.
Hox zastává oficiální stanovisko, já stanovisko Rezuna alias Suvorova.
Diskuze je dost nepřehledná, musí se číst podle datumů a odrážek.
Přesto ty z vás, které to zaujme, žádám, aby jste se tím zkusili prokousat, protože nemám prostor to znovu celé přepisovat.
Leda, pokud by byl zájem, bych mohl v horizontu do konce měsíce zkusit udělat výcuc nejdůležitějších věcí, poskládat je podle návazností za sebe a dát to sem jako článek.

http://leva-net.webnode.cz/news/a22-6-1941-myty-a-fakta-o-druhe-svetove-valce/

Re: trapárna v Bundetagu

Hox | 05.12.2017

> Že byl německý útok na SSSR pokusem odvrátit už připravený sovětský úder na Německo a celou Evropu je taky fakt

absurdita, nikoliv fakt.

Re: Re: trapárna v Bundetagu

M.C. | 06.12.2017

To jsme už řešili - a nevyřešili, viz odpověď výše.

Zřícená pěší lávka U Trojského zámku v Praze

Míra108 | 03.12.2017

V posledním videu pan Pjakin hovoří o tom, že je v poslední době vše do krajnosti přeplněno symbolismem. Globálnímu prediktoru bylo doslova zhuštěně posláno mnoho znaků o tom, že současnou filosofií (matérie, energie, prostor a čas) svět řídit nelze, propadnete s ní. No a u Trojského zámku v Praze se zřítila pěší lávka přes Vltavu. Název obce Troja původně příslušelo pouze zámku postavenému v letech 1683-1692, osada dostala tento název teprve v 18. století. Starší název osady Ovnec nebo Ovenec (ze staroslověnského Ov = beran) je pravděpodobně podle knížecího ovčince, který se zde nalézal. Trojský zámek vznikl v letech 1683-1695 a založil jej Hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka. V letech 1690-1696 byl prezidentem apelačního (odvolacího) soudu, který vyšetřoval chodskou vzpouru, jež byla uzavřena v roce 1695 exekucí Jana Sladkého-Koziny. Zpočátku apelační soud v kauze zaujímal poměrně příznivé stanovisko k obžalovaným a vynesl celkem velmi mírný rozsudek. Ten byl ale později změněn a soud skončil pro vzbouřené Chody tragicky. Ve filmových verzích v Jiráskově románu Psohlavci jej v roce 1931 hrál Karel Jičínský, v roce 1955 Bedřich Vrbský.

Re: Zřícená pěší lávka U Trojského zámku v Praze

Pavel | 03.12.2017

Je tam ještě další symbolické poselství s číslem 4 -
https://www.novinky.cz/domaci/456703-praha-odskodni-zranene-ze-zricene-lavky-v-troji-nebyla-v-dobrem-stavu.html

To znamená, že 4 symbolizující tento materiální svět hmota-energie-čas-prostor již bude zraněna a nebude mít sílu nás zničit tak jako Tróju trojský kůň.

Podle báje prý v trojském koni byli bojovníci, kteří brány Tróje otevřeli.

Tady naopak padá most do vody a symbolicky se přístup do Tróji uzavírá.

Legie

vidlak | 03.12.2017

Kdyby nedošlo k tomu povstání Československého armádního sboru, tak by nedošlo k občanské válce.
A jen ten zbytek sil v podobě
Československého expedičního sboru
vedl k tomu, že občanská válka
vzplanula po celém Rusku.

Re: Legie

pán Mešťan | 04.12.2017

Na to by som sa rád opýtal. Znamená to, že ČS légie na čele so Stefanikom a ich vzbura zariadili tu občiansku vojnu a teda... ? (v konečnom dôsledku zachránili Rusko?) ďakujem

Re: Legie

Berkut72 | 05.12.2017

Toto zaujalo aj mna. Alebo to znamenalo, že CS legie vedene Stefanikom boli orgganizovane GP na umlcanie bolsevikov?
A samozrejme ako odmena za to im bola prislubena republika?
Alebo Stefanik na vytvorenie CSR dostal podmienku zautocit na Rusko a rozputat obciansku vojnu? Paradny zvrat v historii. V kazdom pripade to skoncilo tak, ze to Rusku a nam slovanom pomohlo velmi.

Inkovia a iné indianske civilizácie a príchod ich katov v podobe španielov.

Dušan | 03.12.2017

Teraz som si uvedomil. Tie legendy ktoré mali inkovia (myslím že oni mali teraz si nespomeniem) o príchode bielych bohov. To mohlo byť tak že Egyptskí znachari vyslali do Ameriky aspoň v období existencii Egypta ako impéria poslancov, ktorí sa dohodli s miestnymi znacharmi že rozložia spoločnosť (viď zánik teraz si nespomínam ktorej civilizácii tesne pred príchod španielov, alebo hore zmieňovaná legenda).

Re: Inkovia a iné indianske civilizácie a príchod ich katov v podobe španielov.

Dušan | 03.12.2017

Ešte doplním. Určite ostali ešte pred-potopné legendy u indiánoch takže naprogramovať príchod bielych bohov a nevytvárať protitlak v prijímaní novej ideologie asi bolo relatívne ľahké.

ps. vyslanci z egypta možno mali len jednosmerný lístok (ten jednosmerný lístok ma len tak napadlo nemám k nemu argumenty)

Re: Inkovia a iné indianske civilizácie a príchod ich katov v podobe španielov.

merlin | 03.12.2017

Ak si Dušan pozrieš mnohé predhistorické artefakty, ktoré sa našli po celom americkom kontinente, tak objavíš v podstate rovnakú symboliku ako inde vo svete (svastiky, symboly slnka, rôzne kríže, pyramídy atď.).
V legendách po celej Amerike sa spomínajú bieli, bradatí "bohovia", ktorí prileteli, alebo prišli po mori po potope a učili divochov remeslám, poľnohospodárstvu, matematiku, architektúru, astronómiu, dali im nejaké zákony ai.
Pozri si na nete napr. QuetzAlCoatl, či ViRaCocha - to boli preživší po kataklyzme Atlantídy. Iné vetvy preživších smerovali do Mezopotámie, Egypta, Indie... a civilizovali opičiakov (viď biblický mýtus o Noem).

"Bohovia" trochu scivilizovali opičiakov v Amerike a odišli so sľubom, že sa vrátia.
Preto Aztékovia, ktorí to mali vo svojich legendách, stále čakali na bielych "bohov" Slnka a keď prišli Španieli v ligotajúcom sa brnení, tak ich privítali ako bohov a pánkovia z biblickej civilizácie, ktorí prišli do Nového sveta len z koristníckych dôvodov, sa im patrične odmenili - vyvraždili ich ako zvery a hľadali len zlato, striebro, šperky ... biblická agresívna algoritmika v praxi, pod znamením ukradnutého a zvráteného do pravého opaku - symbolu kríža (kedysi symbol Slnka, života, svetla a dnes biblický symbol smrti, na ktorom visí aj Ježiš...).
Ostatne podobne zneužili ďalší predhistorický symbol - svastiku Hitler a okultní náckovia z NSDAP.

Veriť mýtom je tak veľmi nebezpečné, ešte aj dnes. -))
Hoci celá planéta žije naďalej na báze mýtov, a preto sa aj tak opičiaci, barani a papagáji po zásluhe aj majú!
Nevedia si adekvátne zodpovedať na otázku: Prečo ja, my?

Re: Re: Inkovia a iné indianske civilizácie a príchod ich katov v podobe španielov.

Six | 03.12.2017

Co mám já informace, tak se jednalo o naše předky z Hyperboreje, kteří dorazili do oblasti Chile. Podařilo se jim na několik staletí si podmanit tehdejší indiány, které také učili. Část se jich dostala i do oblasti Amazonky, kde založili města. Ale o tom moc info není.
Existují indiánské legendy z min století, o bílých bojovnících, ale i třeba o bojovných Amazonkách, kterých se obávali i nejkrutější indiáni z kmene Waiků.
Otázkou je, kdo vlastně vytvořil tu biogénní civilizaci tam, pokud tam tedy tato civilizace byla.
Nu a samozřejmě, toho bylo zneužito španěly a ostatními katy z Evropy.

Re: Re: Re: Inkovia a iné indianske civilizácie a príchod ich katov v podobe španielov.

merlin | 03.12.2017

No s tou Hyperboreou a mnohými podobnými mýtmi by som bol dosť opatrný. Je popísané mnoho hlúpostí a zavádzaní, aby ľudia nevnikli do podstaty histórie.
Doporučujem prečítať si knihu Grahama Hancocka: Fingerprints of the Gods, v ktorej pomerne dobre zanalyzoval mýty po svete a vhodne to spojil s nájdenými artefaktami.

Biogénna civilizácia bola ešte v Atlantíde a po kataklyzme sa ľudskí opičiaci, ktorí ju prežili, vyvíjali hlavne v Amerike v podstate v lone biogénnej civilizácie.
Tamojší žreci si však uzurpovali absolútnu moc, stratili spojenie s Bohom, zakázali používanie kolesa, ktoré je základom technického pokroku (vyhlásili ho za vraj posvätné) a tak tamojšie civilizácie Toltékov, Mayov, Inkov a ďalšie žili v podstate bez technického pokroku, ktorý je však po skaze Atlantídy predurčený Bohom.
Za to tieto civilizácie kruto zaplatili a mnohé zmizli v hlbinách dejín, aj so svojimi technológiami a znalosťami, ktoré zostali po "bohoch", ktorí ich tam kedysi dávno prišli civilizovať.

Mali proste zlých, zosatanelých vodcov - už nie žrecov, ale znacharov, ktorí ich doviedli do záhuby. A keďže ich myšlienkovo podporovali, tak sa ich ponorka potopila a zostali len trosky...

Re: Re: Re: Re: Inkovia a iné indianske civilizácie a príchod ich katov v podobe španielov.

KL | 03.12.2017

Pekne zhrnuté, ďakujem.

Re: Re: Re: Re: Inkovia a iné indianske civilizácie a príchod ich katov v podobe španielov.

Six | 04.12.2017

no, "mýty" bych nezatracoval a zvláš't v prostředí Jižní Ameriky, kde se zachovalo (na rozdíl od Evropy) předávání informací po linii kouzelníků, tj. místních žreců. A pro tyto lidi je běžné vytahovat informace z Akáši, i když pod pralesními narkotikami. Opravdu bych z těchto lidí nedělal blbce.
Civilizace Toltéků pravděpodobně byla civilizací Satana a s jejími důsledky se potýkáme po dnes včetně "korekcí" v naší matrici.

Re: Re: Re: Re: Re: Inkovia a iné indianske civilizácie a príchod ich katov v podobe španielov.

merlin | 04.12.2017

Mýty "nezatracujem", len si ich je potrebné správne vyložiť a vieš, že výkladov môžu byť miliardy...
A čo je podľa teba Akaša, aby sme zase moc do okultizmu nepadli?

Prečo musia "kouzelníci" - čarodejníci (v žiadnom prípade nie žreci, ak chápeš hĺbku pojmu žrec) používať narkotiká?
Na aké polia sa potom napájajú?

Ak vieš niečo o šamanizme (ale nie zase práve od Castanedu), tak v istom historickom čase sa už šamani kmeňov nedokázali napájať na bioinformačné Noosférické polia bez použitia narkotík (otvára sa iný kanál pre príjem informácii) a tak skĺzli na úroveň zväčša demagógov. Má to veľký súvis s ich mravnosťou a pravdivosťou!
Pod vplyvom narkotík sa totiž ťažko bude napájať na správny Matrix = Celovesmírnu Mieru Boha..

Takže "blbec" odtiaľ - potiaľ...

Re: Re: Re: Re: Inkovia a iné indianske civilizácie a príchod ich katov v podobe španielov.

jirinka | 06.12.2017

Dodnes je nam zatajovana volna energie.Proc?

Re: Re: Re: Re: Re: Inkovia a iné indianske civilizácie a príchod ich katov v podobe španielov.

merlin | 06.12.2017

Skôr by som povedal dostupná energia.
Prečo?
Pretože dnešní, ešte opičiaci, na planéte Zem by ju spálili a v tom má GP a jeho blízka periféria pravdu.

Morálka ľudstva silne zaostáva za technickým pokrokom a dať mu voľne čerpať energiu by bolo pre Zem zničujúce...
Predstav si, že by takú "zbraň" dostali do rúk bojovníci ISIL, rôzni iní teroristi a dementi - čo by asi tak nasledovalo?

Re: Inkovia a iné indianske civilizácie a príchod ich katov v podobe španielov.

Bynk | 03.12.2017

Čo by vysvetlovalo ako sa do obvazov múmii egyptských faraónov, napríklad Ramessa II. dostali lístky koky a tabaku....

Zeman

Robert | 03.12.2017

Zeman při návštěvě Ruska mluvil o žádosti, kterou poslal Zacharčenkovi a na kterou mu on neodpověděl. Zeman vše ukončil slovy, že Zacharčenka nepovažuje za důvěryhodnou osobu a bude o tom informovat všude, kam přijede. To je podle mě velký zlom v řešení ukrajinské krize a divím se, že v dnešním pořadu o tom nepadla zmínka, přestože o Zemanovi řeč byla. Pjakin kdysi komentoval úmrtí jednoho z lidí okolo Zacharčenka tak, že ten člověk zkrátka přestal být v souladu s dalším vývojem v této oblasti. Tak co se tam zase chystá za manévry

.

Cico Ciciak | 03.12.2017

Dobré by bolo exaktne zadefinovať, čo si VP-ZSSR presne predstavuje pod pojmom tzv. "biogénna" civilizácia/kultúra/spoločnosť alebo "biogénna" energia.
Či ide o spoločnosť, ktorá využíva ako energiu ľudské (napr. bicykel) a zvieracie svaly (napr. tur, kôň) ako napr. niektoré primitívne kultúry dodnes alebo otrokárske spoločnosti v staroveku, alebo sa jedná o iné ekologicky čisté druhy energie a spôsoby ich získavania (vodík, éter, pyramídy, ...).

To ale znamená, že vždy bude v spoločnosti prítomná nejaká minimálna technogénna zložka potrebná na získavanie energie a zabezpečenie ochrany Homo Sapiens pred nepriaznivými vplyvmi prírody.
Samozrejme, dokým sa nenaučíme prijímať energiu nesprostredkovane napr. z prány a pod., čo predpokladám nehrozí ani za 100 rokov. :)

A preto by bolo (zatiaľ) namieste skôr hovoriť o nutnosti vybudovať na svete rozumne/správne "namixovanú" biogénno-technogénnu spoločnost v symbióze s prírodou.

Re: Získávání energie nebo způsob řízení?

Jaroslav | 03.12.2017

Pjakin nehovoří o způsobu získávání a používání energie, i když to bude spolu také úzce souviset, ale hovoří o způsobu řízení společnosti. Citát:
"Protože tyto civilizace byly řízeny na biogenní úrovni, používali se tam biogenní technologie řízení společnosti. Zatímco Západ se rozvíjí technogenním způsobem. A technogenní rozvoj předpokládá rozšíření znalostí mezi veškeré obyvatelstvo, v celé společnosti, což vede ke zhroucení řízení společnosti fungující na principu davo-„elitářství“ a esoterismu."
Dále Pjakin upřesňuje:
"Jaká filozofie u nás vládne? Ano, matérie, energie, prostor a čas. Na základě této filozofie dál svět řídit nelze, propadnete s ní".

Re: Re: Získávání energie nebo způsob řízení?

Cico Ciciak | 03.12.2017

Mne nešlo o to, čo hovoril Valerij Pjakin (biogénne technológie riadenia - povedzme nejaké balamutenie pomocou ducHovných kňazov v chrámoch pseudo-božích miesto balamutenia cez meeediá v TV, internet, ...) (hoci vďaka za pripomienku), ale zaujíma ma, ako si predstavuje takú biogénnu spoločnosť, resp. biologickú spoločnosť - VP-ZSSR, teda KSB a DVTR, kde ide vlastne o jeden z jej cieľov, a za akú dobu bude reálna (100-1000 rokov?), viď:

http://leva-net.webnode.cz/images/200002378-301d732116-public/kob_017_historie.jpg

http://leva-net.webnode.cz/images/200007334-8416385104/zpravy%20udalosti%207.11.jpg

Resp., aký je rozdiel medzi bio-energetickou a biologickou civilizáciou.

Bol by som veľmi rád, keby sa k tejto otázke vyjadril nejaký pokročilý študent KSB a DVTR, či to tam vôbec je bližšie vysvetlené.
Vďaka.

Re: .

Theorosa | 03.12.2017

Zde je definice toho, co je to biogenní civilizace. https://www.youtube.com/watch?v=JJXp21UQTUk

Re: .

Marek Z. | 04.12.2017

Cico Ciciak: Ona je otázka člověku nezbytných technologií trochu složitější.

Technologie jako přirozená potřeba totiž vzniká přímo úměrně životním podmínkám. A ty jsou různé na různých místech planety. V ideálním prostředí subtropů a mírných tropů příroda člověka zajišťuje vším nezbytným pro základní životní komfort. Tam nějaké pokročilé technologie nikdy přirozeně nevznikají. A pokud se tam dostanou zvenčí, přinesou časem spíš jen zkázu.

Když ještě existovala malá populace lidí na Zemi, tak v případě zhoršení životních podmínek se migrovalo do lepších životních podmínek. Kde z nějakého důvodu nastala zima a nedařilo se, tak se prostě odešlo jinam. To dnes už není možné a za takových okolností vzniká i požadavek zajistit si existenci technologicky na daném místě, tedy pomocí nějaké efektivnější energie jiné než lidské nebo zvířecí. A k dnešnímu přelidnění došlo pouze díky energii uhlovodíků (ropa, plyn). Např. Saudové mohou zůstat tam kde jsou a žít tak jak žijí jen díky ropě. Jinak by tam žít jinak, než kočovat na velbloudech, za tamních podmínek pouště asi nemohli. Téměř vše se dopravuje, zase pomocí ropy.

Tedy čím efektivnější energie, tím rychleji dochází k efektu přemnožení lidí a nutnosti vytváření sofistikované technosféry, protože energie zajišťuje určitou míru životního komfortu.

Problém je ten, že každá taková sofistikovaná energie je z dlouhodobého pohledu společensky nebezpečná, protože jakákoliv významnější přírodní událost ji dovede vyřadit a způsobit rozsáhlou katastrofu a rozklad takové společnosti. Vzniká tedy nebezpečná, absolutní závislost na nějakém specifickém druhu pokročilé energie. A nemluvě o tom, že tuto energii vždycky někdo ovládá, řídí, a to mu dává moc jako takovou.

Dále při zkoumání tohoto tématu člověk dojde k tomu, že jedinou skutečnou svobodu lidem dává taková energie, která je okamžitě a kdykoliv jednoduše dostupná, a to je tedy jediná skutečná volná energie. A tou je dřevo ze stromů. Ale k takovému způsobu života je nutný adekvátní počet rozumných lidí na určitém území. Asi tak jak dříve žili v přírodě Slované tisíce let, dokud je Západ nezlikvidoval.

A tím se zase dostáváme k tomu, že přemnožováním se došlo k nutnosti používání uhlovodíků, jinak by se všechny lesy vykácely. Je to svým způsobem začarovaný kruh, který rozetne až nějaká významná událost jako je např. mohutná sluneční erupce, která jednou pošle elektřinu do propadliště dějin a společně s ní i celou takovou civilizaci. A tím hůř bude, do jaké míry existovala závislost na sofistikovaných technologiích, které nakonec uchovávaly i všechny nezbytné informace, které jednoduše zmizí.

V dlouhodobé perspektivě, která má zajistit skutečnou bezpečnost společnosti, vždy zůstane jediná jistota zase jen dřevo, protože to prostě stačí pro získání základní energie jen zapálit, pokud toho bude někdo bez technologií vůbec ještě schopen :-)

Re: Biogenni energie

Pavel | 04.12.2017

Podle toho, co bych hádal, tak to znamená několik vysoce vytrénovaných mágů či spíše čarodějů, kteří hybnotizovali veškeré obyvatelstvo.

Typicky Egypt - tam faraónové či spíše vrchní kněží pracovali s psychickou energií a ovládali po dlouhá tisíciletí celou zemi.

Jenže takto zombifikované obyvatelstvo není schopno se účině bránit proti nájezdům jiných kmenů a tak Egypt lehl popelem. Proto taková země v dlouhodobé perspektivě není životaschopná.

Technogenní civilizace sice dává lidem do rukou jisté nástroje, ale často to je spíše granát v rukou opice než něco užitečného.

A ruku na srdce, kdo dokáže s jistotou říci, co všechno a kam komunikuje jeho vlastní mobil. Jakmile nad tím pozbydete kontrolu, tak už je to jedno jestli máte nad sebou jen technogenní diktát nebo sofistikovanější biogenní či magický.

Info vojna a nový dejepis

SES | 02.12.2017

Rozbor Pjakina situácie okolo školákov v DeBundes je presná a správna. Chyba sa však stal v tom, že projekt, Ktorý rozbiehame (teda sme jeho spoluúčastníci) máme aj kontrolovať a viesť, inak je to Laisser-faire riadenie, teda neriadenie. Ano začína prepisovanie dejin ale to nie je nové. Už tu bola pred 3-4 rokmi TV relácia (neviemuž názov), kde nemecký novinár sa stretol s ruským snajperom a pýtal sa ho, či mu nie je ľúto tých zastrelených nemeckých snajperov!! Takže toto je pokračovanie začatého. Dejiny sa začínajú prepisovať okato.
Má to aj iný uhol pohľadu, teda Nemci sa nechali vmanipulovať do vojny (to je povedané A), ale ktože ich to vmanipuloval (to už je B), povedzme aj to... takže študent nemal dostatočné znalosti (bol mladý, snaživý, a možno vyrastie...), ale taký Žirinovský to musí vedieť ale v TV RU debate len omieľal frázy, k podstate sa nechcel dostať.

Přidat nový příspěvek