Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 26.03.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 26.03.2018

31.3.2018

 

youtube.com/watch?v=GC2FEVOiiI4
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 26.03.2018.srt (99875)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den .26.03.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:22

Minulý týden jsme probírali otázky spojené s obviněním Ruska Velkou Británií z otravy Skripalových. Minulý týden se na ministerstvu zahraničí ve spojitosti s tím konal brífink a tak vás, Valeriji Viktoroviči, lidé prosí okomentovat, jak celkově tento brífink ministerstva zahraničí hodnotíte. Znamená to, že zásadním způsobem měníme charakter vzájemných vztahů se zahraničními partnery?

Ptá se Inna a Denis píše: Jak hodnotíte vystoupení Jermakova, vedoucího odboru pro kontrolu zbraní a Alexandra Jakovenka, velvyslance RF ve Velké Británii? Z mého nezkušeného pohledu velice úspěšně a tvrdě odehrávají západní údery. Je to tak?

 

No, já neřeknu, že podle mého zkušeného pohledu, ale podle mého pohledu to tak úplně není. Není to všechno tak jednoznačné. Co se týká samotného brífinku a změny vzájemných vztahů, tak už minulý týden nejlepší ministr zahraničí na světě Sergej Viktorovič Lavrov přímo řekl Velké Británii, že epocha kolonialismu je minulostí, a že s Ruskem si nikdo nesmí dovolit mluvit takovým tónem.

 

My nehodláme spolupracovat v rámci těch vztahů, společenských vztahů, které byly nastaveny před námi. Protože když chcete hrát s podvodníkem podle jeho pravidel, tak vždycky prohrajete. Jestliže jsme tedy prohlásili, že epocha kolonialismu končí, musíme navrhnout světu nový formát diplomatických vztahů se všemi státy. A v tomto ohledu byl ten brífink první takovou akcí, kde byl světu oznámen nový formát diplomatických vztahů.

 

Shromáždili jsme je na tom brífinku, kam se akreditovalo více než 140 lidí. Jen velvyslanců a konzulů tam bylo 80. To byla velice důležitá sešlost, velice důležité zastoupení. My jsme tam sestavili logický řetězec a zdokumentovali chování každého subjektu v daném procesu. Jak jedná Velká Británie, jak jedná Rusko, jak jednají ostatní státy, přičemž u některých to vyvolalo paniku a žádali, aby nebyli zmiňováni, a to ani v kontextu. Bylo jim správně odpovězeno: „My chápeme, že jste slabý stát, pod velkým tlakem. My nikoho do ničeho nezatahujeme. Všechno co děláme, děláme v rámci nové diplomacie.“

 

A v rámci této nové diplomacie všem prezentujeme určitý mravní standard na základě důkazní základny. To znamená, že to, co dříve zůstávalo nevyřčeno, musí vyjít na světlo. A co se dělo na tom brífinku? Vždyť si to vezměte. Prakticky každý, kdo tam vystoupil, projevil solidaritu…

Kromě Srbska, to je jasné. Ti okamžitě poukázali na to, že s nimi jednali úplně stejně: „Jednoduše nás nepodloženě obvinili, vybombardovali, zničili nám stát a ze Srbů dělali zplozence pekla. Teď dělají to samé Rusům.“

 

To znamená, že absolutně bez důkazů, na základě toho, co prohlásil Západ, by Rusko mělo přiznat svou vinu a začít se kát. Vždyť taková je to inscenace. Celá ta věcná část ve věci otrávení Skripalových nemůže ustát žádnou analýzu. I to nejmenší přiblížení ukazuje, že Rusko nemohlo mít zájem na otrávení Skripalů. Rusko takto nikdy nepostupovalo. Zatímco Velká Británie má za sebou bohaté zkušenosti v odstraňování jak svých nepřátel, tak i svých slouhů, kteří už svůj úkol splnili, a tak byli pro dosažení určitého účelu otráveni, nebo pověšeni jako třeba Boris Abramovič Běrezovskij.

 

Jakmile zatoužil vrátit se do Ruska, tak ho tak začalo mučit svědomí, že se raději oběsil, jen aby Rusko znovu poškodil a opět posloužil britským zájmům. Dokonce si přitom zlomil žebra. A na té své šále se věšel dvakrát. Nu což, sebevražda. A co je podstatné? Jak o tom ve všech filmech mluví tajné služby, když chtějí někoho zlikvidovat? Že chcete-li někoho zlikvidovat, tak to musíte udělat tiše. Musí to být sebevražda, aby to nevzbudilo pozornost, protože daná smrt bude signálem jen pro ty, kterým byl určen, neboť nemá za úkol formovat veřejné mínění. Tyto signály se posílají úzce cíleně.

 

Ve věci Skripalových se naopak cílilo na širokou veřejnost, aby to vybudilo širokou veřejnost, a ta došla k závěru, že Rusko je zplozenec pekla a na základě toho se formovalo veřejné mínění na Západě. Ono je i bez toho protiruské. Západ byl vždy protiruský. Proto když ti velvyslanci vstávali, tak říkali: „Ještě není nic známo. Vůbec nic není známo, ale my podporujeme Velkou Británii. Vy jste vinni a musíte se kát.“ Všichni vstávali a mluvili stejně.

 

Theresa Mayová řekla: „Já na summit EU v Bruselu přivezu přesvědčivé důkazy o tom, že to bylo právě Rusko, které otrávilo Skripalovy.“ Ovšem ukázalo se, že žádné důkazy nepředložila, že se o té věci vůbec nejednalo, že bylo hned přijato rozhodnutí o kolektivní solidaritě proti Rusku. Proč to tedy vůbec prohlašovala? To zase byla jen hra pro veřejnost: „Slyšíte vy všichni, co sedíte před televizemi, co jsem prohlásila? Že přivezu důkazy.“

A lídři států prohlásili: „Ty důkazy proti Rusku jsou tak nezvratné, že vystupujeme proti Rusku.“ Probíhá rozdmýchávání protiruských nálad. A proč to dělají?

 

Figurují tu tři aspekty:

vnitropolitický z hlediska Velké Británie i všech ostatních států včetně Ruska. Každý stát má svůj vlastní vnitropolitický aspekt. A to v podstatě lidé chápou, analytici, politologové tuto věc více méně věcně a kvalitně vyhodnocují.

Potom tu je zahraničněpolitický aspekt. Co to má udělat s ohledem na každý stát, Rusko, Velkou Británii a další státy. A to také chápou.

Když ale opomíjejí aspekt globální politiky, tak všechno to, co si ti odborníci vydedukují z hlediska vnitřní a vnější politiky, mohou rovnou zahodit do koše, neboť se dopustí chyby v prognóze a ve vyhodnocení reálných procesů.

 

V průřezu globální politiky dochází ke dvěma věcem.

První věcí je využít segment vnější politiky státní elity Velké Británie a státní elity USA v šarvátkách s Ruskem, aby Rusko bylo zasaženo co nejbolestivěji, aby Rusko nedokázalo realizovat ten tvůrčí potenciál, který vzniknul v důsledku vysoké účasti v prezidentských volbách a nesporného volebního vítězství ruského gosudara. Ruským prezidentem se stal Vladimir Vladimirovič Putin.

Aby tento proces potlačili, je nutný rozsáhlý útok. Musí však být veden v rámci takzvané studené války a tak, aby to nevedlo k válce horké. To je aspekt, ke kterému se později vrátím.

 

A druhým aspektem je vyřešit problém s Velkou Británií. Velká Británie musí být jako centrum koncentrace řízení zlikvidována. Všechno k tomu spěje a také to probíhá. Velká Británie musí být určitým způsobem z hlediska vnější politiky poškozena, aby mohla být i nadále jako centrum koncentrace řízení odepisována. Brexit, kvůli kterému byla dosazena Theresa Mayová...

Jestliže někdo předpokládá, že se něco může vázat na jakési osobní ambice Theresy Mayové, když říkají, že ona, aby se udržela… Tak nic podobného v tom není. Ještě jednou opakuji, že britská společnost je velice, opravdu velice rozvrstvena, každý tam velice dobře zná své místo.

 

Existuje jeden skvělý sovětský film, který se jmenuje Čistě anglická vražda, kde je dialog sluhy se spisovatelem, který tu vraždu vyšetřuje, protože se tam náhodou ocitnul. A seržant, policista, který měl chránit toho, co zemřel, je takový „děržimorda“ (Revizor-Gogol), obyčejný policajt, který vyšetřovat neumí. Jenže ta vražda se dotýká všech, takže se všichni snaží přijít na to, co se stalo a nejlépe se to daří tomu spisovateli. A když mluví s tím majordomem, tak mu říká: „To ale máte štěstí. Vaše dcera je lordovou manželkou a teď všechno zdědí. On přece zemřel a ona je jeho zákonitá manželka, má s ním i dítě.“

 

A on mu odpoví: „Nedovedete si představit, co je to za strašné neštěstí, když se někdo z naší vrstvy vyvdá za někoho z vyšší vrstvy.“ Je to katastrofa, protože všichni znají své místo. Theresa Mayová také zná své místo, a ví, proč jí tam dosadili a svou kariéru už odepsala. Ona moc dobře ví, že zůstane v roli aktivní občanky, tedy ne občanky, ale členky společnosti Velké Británie, britské společnosti, pouze tehdy, bude-li plnit příkazy vyšších orgánů, vrstev.

 

Ona přece na roli premiérky vůbec nebyla připravena. Jen si vzpomeňte na ten summit, co byl v Číně. Vždyť Putin jí tam fakticky zachránil tvář. Ona nic neznala a neuměla. Když přišla na setkání s Putinem, tak si tam neustále dělala ostudu. Putin ji velice korektně vždy opravil a správně nasměroval, co a jak má udělat. Ona nevěděla, jak má mluvit, on jí vytvořil image. Nesmíte si ale myslet, že mu snad za tu záchranu tváře bude vděčná. Ne.

Ona tam přišla, aby Rusko trhala na kusy, bojovala proti němu a její osobní image v tom figuruje až na posledním místě. Jak páníček řekne, tak jí lidé budou vnímat, nezávisle na tom, jaký dojem udělá její chování na veřejnost.

 

Odsud také plyne ten fenomén Borise Johnsona. Jim je to absolutně jedno. Ty šašky tam dosadili právě kvůli tomu. Oni vědí, že jsou hráči, že musí na sebe přetáhnout veškeré negativum, a kdo taky. Přece to nemůže udělat sám páníček, aby na sebe vzal veškeré to negativum z brexitu. Vždyť ten brexit je pro Velkou Británii katastrofou. Bude-li Velká Británie odříznuta od Evropy, nebude mít na kom parazitovat a britskou libru nebude možné tak jednoduše šířit.

 

Vždyť celá sjednocená Evropa byla vytvořena právě kvůli Velké Británii, aby ji podporovala jako centrum koncentrace řízení.

Proto všechny ty řečičky o tom, že se Británie někoho zbavuje… No promiňte, to je pitomost. A je to i dobře vidět, jen si to vezměte, vždyť Velká Británie se dávno mohla všech pěkně zbavit a začít si skvěle žít. A přitom vidíme stále jen jakási jednání, divadélko, které nám neustále hrají. Proto není pro Theresu Mayovou její osobní reputace natolik důležitá, pro ni je důležité zda řádně splní nebo nesplní páníčkovy pokyny. To všechno, ten brexit a to ostatní, to jsou jen dílčí vysvětlení.

 

Ve vztahu k Rusku je ten význam následující:

Rusko, VŠICHNI jsme proti tobě! Ty musíš…“ Stejně jako Theresa Mayová nebo Boris Johnson, kterým řekli, že budou hrát roli šašků.

Rusko, my ti říkáme, že ses provinilo, tak jaké po nás ještě chceš důkazy?“ Vy jste povinni říci: „Ano pane, udělali jsme chybu a budeme sloužit tvému zájmu.“

- Co si pán bude přát?

- Ano, co si pán bude přát?

A je třeba říci, že Západ má právo toto od ruského vedení požadovat. Má na to plné právo, protože první signál o tom, že se Rusko vrací ke Kozyrevově politice, kdy Rusko nesmí mít žádné své zájmy, ten první signál byl vyslán.

 

Ti naši „sportovci“ z Ruska na té olympiádě zpívali ruskou hymnu při vytahování bílé, kapitulantské vlajky. Signál byl vyslán. A tak se rozjel nátlak, ale bez odezvy.

Já jsem v minulém pořadu řekl, proč se jim to nepovedlo. Ruská elita je připravena vzdát se jakýchkoliv ruských zájmů. Je připravena sloužit americkým, britským zájmům, v postavení Theresy Mayové… Vlastně ani ne v jejím postavení, o takovém se jim ani nesní, v daleko horším postavení. Oni jsou ochotni plazit se po břiše.

 

Stejně jako když Tiňkova dcera řekla při volbách: Lidé, co to proboha děláte? Já žiju tady v Británii a stydím se říci, že jsem Ruska, protože Británie není spokojena s ruskou politikou. A ruskou politiku dělá Putin. Postarejte se tedy, aby Británie byla s chováním Ruska spokojená a nevolte toho Putina. Co to děláte? Proč pro něj hlasujete? Máte přece hlasovat tak, jak vám řekla Británie! Potom už budu moci alespoň říci, že pocházím z toho zaostalého Ruska, aby mě pustili alespoň na zápraží nějakého toho velikého lorda, nebo i malého lorda, vůbec kamkoliv, kde bych mohla říci, že to Rusko pro nás znamená jenom možnost odrbávat tamní hlupáky. Můj papá je skvěle umí sedřít z kůže. Udělá tam z nich chudáky, aby ty penízky pěkně plynuly sem k vám. My chceme k vám, chceme být vašimi otroky.“

 

To je cíl veškeré ruské elity. A ustála to a nestihla teď zradit z jednoho jednoduchého důvodu, že ministrem zahraničí není Kozyrev, je jím Lavrov.

A ruským prezidentem, a ve své podstatě ruským gosudarem, je Putin!

Ti dva reagují s klidem, neboť už samotná existence Ruska znamená Fleet in being a jestliže navíc prohlásí, že má nějaké své zájmy, bude to Fleet is being. To je vše. A když tohle Rusko ohlásí, tak všem zatrne. Jen si to představte, Rusko bude jako takový slon v porcelánu. Teď si představte, že Evropa je ten porcelán a Rusko zase ten slon.

 

Když Rusko řekne: „My na globální, vnější a vnitřní politiku pohlížíme tak a tak.“ Znamená to konec, je to, jako když slon vstoupí do obchodu s porcelánem a oni nemají kam uhnout. Oni potřebují, aby slon stál v cirkusové manéži a točil kruhem na chobotu, zvedal se na zadní na podstavci a tahal klády pro svého bílého páníčka, sáhiba. Takové chtějí Rusko a rossionská elita je k tomu svolná.

Putin si uvědomuje sílu Ruska a na základě toho postupuje směrem k suverenitě, což, znovu zdůrazňuji, zajišťuje i nejlepší ministr zahraničí na celém SVĚTĚ… A to není jen naše hodnocení. Uznávají to i na Západě. Mnozí západní analytici jednu dobu zcela vážně debatovali o otázce globalizace a z jakého pohledu?

 

Říkali, že: Když svět směřuje ke globalizaci a všechny státy budou tak či onak globální, tak proč by nejlepší ministr zahraničí Lavrov měl být jen ruským ministrem zahraničí? Pojďme přijmout takové pravidlo, aby člověk nemohl zastávat delší dobu funkci ministra zahraničí v jednom státě, aby povinnou rotací přecházel do jiného státu. Teď například potřebují ministra zahraničí, státního tajemníka Spojené státy.“

 

Takto o tom zcela vážně debatovali s ohledem na Lavrova. O zavedení takového světového řádu. A proč to neudělali? Protože svět prý bohužel ještě nedospěl do takového stavu, aby se to dalo realizovat. Rusko uplatňuje takovou politiku, že si raději pozveme Lavrova, aby se stal státním tajemníkem USA. Co to bude znamenat pro USA? Kolik že tam bude stát to pivo? 15 kopějek?

 

Vraťme se k té zradě, naše elita se nestačila zorientovat a opozdila se v reakci, proto byli nuceni Gluškova udusit psím vodítkem.

Přitom naše elita žije jen kvůli takovému psímu obojku, aby se jím mohla pyšnit, neboť jim ten psí obojek navlékl sám zahraniční páníček, je to předmět jejich hrdosti. Proto tak pospíchají do Londýna a převádějí tam všechny své peníze. Oni jsou hrdí na to, že jsou závislí, že jejich život je řízen z Londýna, z USA. Potom si vzájemně poměřují, čí páníček je důležitější. Londýn samozřejmě stojí výš než Washington, proto je anglický obojek cennější.

 

Požár v obchodním středisku Zimní višeň v Kemerovu je teroristickým útokem

Teď jim byl vyslán signál: „Pánové, jestliže nesplníte to, co bylo v plánu…“

A ten plán byl takový, že po prezidentských volbách v Rusku začne majdan, země upadne do absolutního chaosu, který vám pomůže to všechno udělat. A v tomto ohledu ta tragická událost, ke které došlo včera v Kemerovu a je to tragédie, zahynuly tam děti, je to strašné. Je třeba chápat jednoduchou věc, že naše vyšetřování se provádí pouze formálně, stačí jim najít někoho, koho strčí do vězení.

 

Ale z obecného chodu věcí vyplývá, že ten požár v obchodním středisku Zimní višeň v Kemerovu je teroristickým útokem, diverzí provedenou britskou tajnou službou. Přesně tak a nejinak. Jinak to být nemohlo. Protože stát je potřeba obrátit vzhůru nohama, majdanizovat a ze všeho je třeba obviňovat Putina. Zde se to povedlo zvládnout. Ale tyto věci se bezstrukturně rychle potlačit nedají, nedají se zrušit.

 

A ta věc se Skripalovými je přesně to, co má podnítit rossionskou elitu k majdanu, k organizování plného chaosu v Rusku.

A jedním z těch, komu přišlo varování tento týden... Přičemž už ho varovali několikrát, teď mu však poslali konkrétní zprávu přes Euronews, je vicepremiér Šuvalov. Přes Euronews mu poslali zprávu, která v krátkosti zněla následovně:

Ty máš naše britské vodítko, obojek. Jestliže neuděláš nic pro to, aby v zemi začal majdan, tak ti to vodítko sebereme, ale napřed tě na něm oběsíme jako Gluškova.“ ..Dali mu hned najevo:

Ty říkáš, že ten tvůj majetek v Anglii je jen pronajatý? My přece víme, že není pronajatý. Tys jen za londýnské byty utratil 112 krát více, než je tvůj roční příjem.“

 

Šuvalov je jeden z těch šílených omezenců, kterým jsou ruské zájmy, ruský národ ukradené. Pro něj i ti psíci, kterým koupil letadlo, aby je vozil po světě, znamenají více. Takže dostal signál:

Proč sedíš jako pecka? Teď budeme dusit tebe! Už jsi dostal znamení přes panamské papíry. Koukej sebou hodit a rozjeď majdan!“

Takový signál dostal a nejen on. Celá rossionská elita dostává takové signály. A všichni stejně jako Šuvalov sedí a nevědí, co mají dělat:

Ano, mám v Londýně páníčka, před kterým klečím na kolenou, plazím se po břiše. Jeden jeho pohled stačí, abych se roztřásl, ale když s tím přijdu za Putinem, tak ten mého páníčka vůbec nebere vážně a baví se s těmi, před kterými se stejně jako já před ním plazí po břiše můj britský páníček. A Putin se s nimi baví jako rovný s rovným. Co mám tedy dělat?“

 

A rossionská elita je zmatená. Nedokážou pochopit, co se to děje. Oni nevědí, čí pokyny mají plnit. Jejich situace je teď nezáviděníhodná. Nejlíp by udělali, kdyby utekli od řízení. Možná by si tak zachránili alespoň holý život nebo ušetřili nějaké to vězení, protože jinak je jejich anglický páníček uškrtí. A podle čeho vidí, co se děje?

 

My, Rusko, jsme vystoupili proti celému západnímu společenství. Co mělo následovat? Tak především se měl zhroutit rubl. A co se děje? Rubl naopak posiluje. To znamená, že někdo, kdo se nachází nad všemi státy, tím dává najevo, že není na straně kolektivního Západu:

V daném případě podporujeme Rusko, protože ho potřebujeme. A vám je houby do toho, proč ho potřebujeme a v jaké kvalitě! Nenecháme ho rozvrátit a právě teď tam majdan nepotřebujeme. Nepotřebujeme občanskou válku, to je v absolutním rozporu s našimi plány. Ach, vy máte v plánu dokonce rozpoutat válku? Naplánovali jste si…“

 

Opět si připomeneme to Lavrovovo prohlášení, že USA plánují válku proti Rusku rukama Evropanů. Bum, bác a v Německu vybuchly sklady. A čím budete bojovat? Dobře, hodláte válčit. Jaký komiks že to poslali americké armádě? Ten určitě pozvedne jejich bojového ducha.

Podle jeho námětu bylo NATO v roce 2027 tak hloupé, že rozpoutalo válku s Ruskem. V jejím výsledku se Rusové, jejichž zbraně byly několikrát lepší než ty západní, dostali okamžitě až k břehům Lamanšského průlivu a místa, na která se soustřeďují při dobývání evropských měst, jsou americké konzuláty a velvyslanectví. To je to poslední, co obklíčí a dobydou. Bojovat proti Rusům je marné. To byl vyslán pěkný signál.

 

Dále. Nikdo nevěděl, že se americké ponorky nedokážou vynořit v zaledněných vodách. Všichni to věděli, ale bylo třeba to předvést, vymáchat jim v tom čumák, jak jsou neschopní.

Ruské ponorky se dokážou vynořit a prorazit přitom led s tloušťkou 2,5 metru. A vy? Jedna se při vyplutí naklonila tak, že ji to úplně zneprovoznilo a druhá v tom ledu uvázla úplně. Přitom tam tloušťka ledu byla pouze 40 cm. Britové se radovali, že oni vyplavat dokázali. Jednoduše si našli místo, kde byl led jen 10 cm, potom vylezli, vzali lopaty a vyčistili ho.

 

Agentura Reuters následně rozšířila skvělé video. Ukázalo se, že si obvod toho místa předem označili speciálním značením, aby se tam ta ponorka trefila a dokázala se vynořit. Chápete? Museli se trefit do přesného místa. A kdo jim to označí v bojových podmínkách? Navíc mělo jít o protiponorkové plavidlo.

Vidíte to? Ze všech stran, ze všech stran dostávají signály:

Válku s Ruskem nevyhrajete! Bude to pro vás znamenat děsivou porážku.“ A kdo vysílá tyto signály? Jdou snad z Ruska? Ne, jsou čistě západní. Jsou to západní státní instituce, které produkují různé takové informační důvody, které poukazují na to, že západní armáda není bojeschopná, a že pokusí-li se Evropa zaútočit na Rusko, tak utrpí strašnou porážku v jakékoliv své variantě. Ať teď sedí a bojí se.

 

Infiltraci zástupců globální elity do státních struktur RF

A kdo se o to postaral? Globální prediktor. To však neznamená, že globální prediktor, globální elity chtějí pro Rusko něco dobrého. Vůbec ne.

Oni tuto pomoc neposkytují Rusku nezištně. Když se teď zbavují podpindosníků typu Šuvalova, Abyzova, Rogozina… Je jich tolik, že je všechny ani nevyjmenuji. Tak je chtějí nahradit svými lidmi, představiteli globální elity. Tím spíše, že k určité infiltraci, já je nebudu jmenovat, k určité infiltraci zástupců globální elity do státních struktur už došlo. Zde se to pokouší řešit v dialogu.

 

Nač jim byl dobrý ten konflikt? Mohli ho potlačit víc? Mohli, ale nechtěli, protože s Putinem musí být řeč. Je nutné na něj tlačit ze všech stran. Všude musí být problémy, všude musí být situace složitá, aby bylo možné manévrovat a domlouvat se potom za této pro Rusko těžké situace, aby nedělalo to či ono…

Jako například, tedy je to takový hrubý příklad, ale v tomto ohledu dost vypovídající. Po druhé světové válce… Co nám vyčítají? Že prý jsme Řecko ponechali jeho osudu. To jsme měli sami při pokusu zachránit Řecko zahynout? A k tomu by došlo a Řecko bychom tak stejně nezachránili, nedokázali bychom to.

 

Rusko, SSSR právě prodělal strašnou válku, utrpěli jsme MNOHAMILIÓNOVÉ ztráty na lidech. Polovina státu byla zničena, v té válce proti nám stál celý kolektivní Západ, v tom boji na šesté prioritě. Čtyři roky jsme válčili. A opět jsme se měli nechat zatáhnout do další války?

Operace Nemyslitelná (Unthinkable) přece není žádným výmyslem. A na to, abychom podpořili řecké komunisty a pomohli jim v Řecku vybudovat normální demokratický stát, nám nestačili zdroje, jednoduše, Rusko zcela banálně nemělo dostatečnou zdrojovou stabilitu.

 

Museli jsme rychle vyvinout jaderné zbraně, obnovovat ekonomiku, obnovovat celý stát, jinak bychom ten boj neustáli. Západ nám neustále vnucuje právě takové podmínky, abychom někde ustupovali, něco vzdávali. A to je i cílem globálního prediktoru.

 

V tom boji, který teď rozpoutala státní elita USA a Velké Británie, je globální prediktor nepodporuje, ale v podstatě se jedná o takovou rozvědku bojem k vyhodnocení elit.

Koho vyhodit, zbavit se ho, koho strčit do vězení, kvůli vytvoření určitého image, a koho kam dosadit. To znamená, že teď všechny rossionské oligarchy pozorují.

 

33:59

Mimochodem, zmínil jste to setkání v Bruselu. Je již známo, že se dvacet evropských států připravuje vyhostit naše diplomaty.

 

Ten vzkaz je celý takový podivný. Vždyť jak vypadá ta situace? Je třeba vytvořit nepřátelskou frontu proti Rusku a pořád je nejasné, zda jich bude 20 nebo 5, či 29. Ta čísla se neustále mění. V závislosti na tom, kdo a jak je oznamuje. Ta věc se má tak, že to, co bylo spuštěno na tom brífinku, mělo ukázat, že celý Západ je proti Rusku:

A vy, rossionská elito, jste okradli vlastní lid, a své peníze jste si uložili u nás na Západě, kde jsme vám navlékli naše obojky, na které jste tak pyšní. Plazíte se před námi po břiše, a jestliže teď nedokážete rozběhnout majdan, a nezatlačíte na Putina…“

 

Vždyť to znamená pro rossionskou elitu katastrofu, přijít o tu možnost plazit se po břiše před páníčkem. Vždyť páníček jim může sebrat jejich vodítko. Pro ně je suverénní a vážené Rusko, když by si jich ve světě vážili, a počítali s nimi: Podívej, přijel ministr z Ruska!!! Setká se s ním náš prezident.“

To není nic, co by si přáli, oni se dál chtějí plazit po břiše před svým zahraničním páníčkem. A teď jim naznačují, že budou odvrženi.

 

Mimochodem, Západ dostal také zajímavý vzkaz. Ve Francii a v Česku došlo k výbuchům v chemických provozech, to je vzkaz od globálního prediktoru západním elitám:

Pánové, už jste to přepískli.“

Je to vzkaz elitám. Nikdo s vámi bojovat nebude, my sami vás přidusíme. A naše rossionská elita tomu vůbec nerozumí, vůbec tomuto jazyku nerozumí.

 

36:15

Další dvě otázky se týkají odlišnosti ruské mezinárodní politiky od jiných států. A konkrétně Vasilij z Tuly píše: „Ruská média už nejednou informovala o tom, že se syrská armáda zmocnila skladů a výroben syrských bojovníků s otravnými látkami. Proč ruské orgány nezorganizují hysterii podobnou té na Západě s vyšetřováním sponzorů, dodavatelů, komponent, zákazníků a vykonavatelů těchto projektů spojených s otravnými látkami?“

 

- Můžu napřed odpovědět na tuto otázku?

 

Tak především, právě jsem mluvil o tom, že hrát s podvodníkem podle jeho pravidel znamená prohrát. Nesmíme nic dělat stejně jako Západ. Vždy musíme odpovídat asymetricky. Ten náš brífink. Předvedli jsme novou diplomacii. Budujeme nové mezinárodní vztahy a tím se od nich lišíme.

Zadruhé. Nic nesmí být podnikáno v režimu hysterie. Jestliže u někoho vyvolají hysterii, je lepší stáhnout se stranou a počkat, dokud ta hysterie neutichne. Nic nesmí být podnikáno v režimu hysterie.

A co je nejzajímavější? Odložme stranou tu hysterii, a zaměřme se na ten povyk v tisku. Řekněme, že zorganizujeme takový povyk v tisku. Hned se musím zeptat: A v jakém tisku?

Jen se podívejte na tu věc s otravou Skripalových. Koho zajímá postoj Ruska? Věcné odpovědi? Všechno to končí pouze u těch obvinění Ruska z Londýna. Žádné důkazy nejsou vyžadovány. Všechna média na Západě fungují v jednotném klíči, v tom protiruském. Pojďme tedy zorganizovat povyk v našich médiích. A koho se dotkne, jaký bude jeho výsledek? Předvedou nám, jak v celém světě tu naši informační kampaň ignorují. Vaše fakta nikdo nepřebírá.

 

Jak je třeba reagovat? Tak, jak to děláme. Sdělovat fakta, hromadit je a vytvářet takové podmínky, za kterých bude sám Západ nucen tato fakta přebírat a sdělovat je. Jen si vezměte, jak to probíhalo. Neustále jsme mluvili o tom, že ISIL je nepravidelná armáda USA, že to není tak, že by USA ISIL pouze podporovaly, že jim USA zajišťují logistiku, že cvičí bojovníky, že je přesunují, přeskupují atd. Mluvili jsme o tom, a nikoho jsme nenutili to opakovat. A výsledek?

 

Západní hromadné sdělovací prostředky jsou teď v souvislosti se svými vnitřními potřebami, se svými vnitřními zájmy nuceny sdělovat to samé. Takže fakticky… To je také důvod, proč jsou tak vzteklí, proto je Russia Today tak dopaluje, protože tam metodicky bez jakékoliv propagandy probíhá sdělování faktologických informací, které mohou být použity z hlediska různých zájmů:

Pánové, ať s nimi pracují vaši odborníci, vaši novináři. My prostě tato fakta nebudeme zamlčovat stejně, jako to dělají západní hromadné sdělovací prostředky, my je zveřejníme.“

 

To život potom nutí západní média tak či onak tyto materiály využívat. A oni kvůli tomu zuří:

Kdyby nebylo Russia Today, tak by o tom nikdo nemluvil, a my to mohli dál zamlčovat.“ Nesmíme tedy nikdy postupovat stejně jako Západ. Musíme uplatňovat svou vlastní politiku jak tu informační, tak tu diplomatickou.

My musíme vytvářet vlastní mechanismy. Jen se podívejte, vždyť fungují. Teď už to můžeme říci. Když Russia Today začínala tak všichni jen: To je jen další propagandistický orgán. To a ono…“

To Západ teď vykládá, že je to propagandistický orgán a pokouší se jí zakázat. Proč?

 

Protože v porovnání se západními médii informuje objektivně. Ve výsledku Západ nemůže tyto informace opomíjet a ukazuje se, že to prospívá ruským zájmům. A oni nedokážou přijít na to, jak to ta Russia Today dělá. Proč je Sergej Viktorovič Lavrov tím nejlepším ministrem zahraničí? Protože jedná úplně jinak. Jeho diplomacie je RUSKÁ!

Když jsme odpovídali na předešlou otázku, tak jsme neprobrali jeden aspekt, tedy ono je jich mnoho, protože prostě ani při vší své snaze nejsem schopen probrat ty aspekty všechny. To je také ten důvod, proč je nutné, aby se každý člověk stal analytikem, sám pro sebe. Aby si z informací, které se k němu dostávají, sám dělal potřebné závěry a nepotřeboval k tomu žádného Pjakina. A jestliže by Pjakina potřeboval, tak pouze jako zdroj ucelenějšího sběru informací s ohledem na nějaký proces nebo objekt. Oč tedy jde?

 

Jen si to vezměte, současně s hysterií ve věci Skripalových, ta jejich otrava už byla rozebrána horem dolem, tu už necháme být, se u nás v Rusku pozvedl povyk:

Podívejte se, Sergej Viktorovič Lavrov je už unavený. Sám by rád odešel. Musíme ho vyměnit. Ať jen se jako čerstvý penzista dívá, jak se vedle Putina rozvíjí nový člověk.“ Ve smyslu, že vedle Putina se vše naučí.

A premiérem by bylo dobré jmenovat Šuvalova. Ten je přece takový skvělý, schopný, prostě machr.“

 

Nedokáže říci souvisle dvě slova stejně jako Kličko. A jakmile otevře pusu a začne mluvit o řízení, tak všude fouká vítr, protože stromy kývají svými větvemi, vždyť mele nesmysl za nesmyslem, to snad ani není možné. Člověk, kterému je Rusko vřele ukradené a už to jasně předvedl. Pracoval jako státní úředník a stal se miliardářem. A jak? Ze státního rozpočtu si strčil peníze do vlastní kapsy a to má být ten slušný člověk? Pro své psíky si koupil letadélko.

 

A co tedy měla znamenat ta věc se Sergejem Viktorovičem? Zdálo by se, že je skutečně zapotřební nechat růst nové kádry, aby byla nějaká návaznost v politice. Ale uvědomte si, že Sergej Viktorovič Lavrov se ve své funkci denně zabývá kádrovou politikou. Hned na začátku se mě zeptali, jak hodnotím Jermakova, že? Já jsem řekl, že nejednoznačně, z mého hlediska. Já vím, o čem mluvím, a Sergej Viktorovič také velmi dobře zná stav svého týmu. On za těch šest let dokáže vytvořit principiálně nový tým a tehdy jeho odchod už nebude tak zásadní záležitostí, nic se tím nezmění, protože už tam bude jiný tým.

 

My jsme se ještě nestihli zbavit Kozyrevského dědictví. Vždyť co znamená to vyhoštění diplomatů?

Vždy od sovětských dob naši diplomaté vnímali práci v Rusku a ne někde v zahraničí jako urážku, že je nenechají normálně žít. V podstatě nám sem vrací protestní elektorát, který má podpořit majdan. Když se za těchto podmínek zbavíme ještě i Lavrova, bude vymalováno.

Naše vnější politika se nepohne z místa. A zatím je nutné, aby za těch šest let vytvořil nový tým, který vybere sám. On ho tvořil celou tu dobu, ale ministerstvo zahraničí je jedna z nejzkostnatělejších struktur. Tam za rok, dva, dokonce ani za deset nic moc nepořídíte. A vytrhnout z toho šest let, kdy nebude možné takový tým formovat?!

 

Vždyť se podívejte, že už teď máme jiné ministerstvo zahraničí, které brání ruské zájmy. Lavrov to ustál a bránil ruské zájmy dokonce i v době, kdy nás Medvěděv potápěl ze všech sil. Jen si to vezměte, vždyť tehdy Lavrov jednal v OSN prakticky navzdory Medvěděvovi a uplatňoval dál ruskou politiku.

Vždyť už tehdy mohla začít rozsáhlá válka, když vydrancovali Libyi. To Lavrov to udržel. Medvěděv tenkrát jako správný poturčenec, který je horší Turka, na pokyn vykřikoval, že Kaddáfího je třeba zlikvidovat, Libyi rozbombardovat, vždyť je plná teroristů a inteligentní americké bomby děti nezabíjejí, to jenom teroristy. Vždyť jak teď dopadla Rakka nebo Mosul? Zbyly tam jen ruiny. Jaká média na Západě o tom informují? A jak vypadá Aleppo? Civilisté se tam vracejí.

 

Aleppo se jako město fakticky povedlo zachránit. Kdo o tom na Západě utrousil alespoň slovíčko? To jsou témata, která jsou tabu. Na Západě je společnost neuvěřitelně ideologizovaná, cenzurovaná. My jsme si zvykli žít ve svobodné demokratické zemi, protože i při všech jejích mínusech jsme tou nejsvobodnější a nejdemokratičtější zemí na světě. A také země s největší mírou suverenity bez ohledu na to, že je stále ještě z hlediska mnohých parametrů omezená.

 

Je tu snaha připravit Putina o kádry, aby pro něj bylo těžší uplatňovat politiku suverenizace. Aby se Rusko nezmohlo na jinou politiku než na tu, kterou nám vnucují ze Západu. Když z Londýna lusknuli prsty, my se měli postavit do pozoru. A oni očekávali, že to tak bude a měli pro to své důvody. Mimochodem, takto také začínají všechny války. Oni si mysleli, že zvýší nátlak na rossionskou elitu a ona v Rusku zařídí majdan a občanskou válku. Jenže se to neděje. Je tedy třeba na ni ze Západu zatlačit svými akcemi.

 

Nebýt společného úsilí Putina a globalistů, tak by se jim už povedlo rozpoutat válku. Už bychom tu měli 3. světovou.

Už by sem a tam létaly jaderné bomby. Ale globalisté tlačí na své segmenty a Putin stabilizuje Rusko a uplatňuje svou politiku, kterou ve světě reprezentuje Sergej Viktorovič, jehož všichni nepřátelé Ruska… Je velice lehké odhalit nepřítele Ruska. Jakmile začne někdo polévat Lavrova špínou, a požadovat aby nějakým způsobem odstoupil, je hned jasné, co je zač.

 

48:26

Druhá otázka je od Jevgenije. Valeriji Viktoroviči, proč Sýrie v OSN nepožaduje, aby armády západní koalice opustily její území? Proč nepožadují přijetí rezoluce o porušení své suverenity v důsledku narušení hranic? Zdrojová stabilita Ruska, Íránu a Sýrie je ještě příliš malá pro takový krok? Vždyť by bylo daleko jednoduší poradit si s bojovníky a zbavit se jich všech, kdyby se celá zóna uzavřela pro lety cizích států prostřednictvím ruské protiletecké obrany. Jsem přesvědčen, že v takových podmínkách by válka už dlouho netrvala, bez této podpory USA a jejich spojenců.

 

Válka v Sýrii probíhá bez podpory USA a jejich spojenců, žádnou podporu bojujícím silám USA ani jejich spojenci nemohou poskytovat z jednoho jednoduchého důvodu, protože v Sýrii a v Iráku bojuje přímo USA a jejich spojenci, ať už v podobě specnazu, nebo nepravidelné armády typu ISIL. Není v tom žádný rozdíl.

 

A co se týká té Sýrie, proč to nepožadují? Právě proto to nepožadují. Od koho a co by měli požadovat? Dokud existoval SSSR, a fungovaly mezinárodní instituce, dokud tu byla rovnováha dvou systémů, bylo možné někde se vymezovat, něco požadovat, někde mluvit o nespravedlnosti. Jakmile se SSSR zhroutil a rossionská elita se postavila do řady mezi ostatní lokajíčky, aby sloužila svému zaoceánskému páníčkovi, a s hrdostí začala nosit britský obojek, a plazit se před páníčkem po břiše...

 

Pamatujete na Kozyreva? Rusko nemá žádné své státní zájmy. Povězte nám prosím, jaké máme mít zájmy.“ ... byl svět velice tvrdě přerozdělen. A když jen tak pro nic za nic démonizovali a síly NATO bez jakéhokoliv povolení zničily suverénní stát Jugoslávii, a rozčlenily ho na několik malých států bez suverenity, tak to byl přechod k tomu, že ve světě zavládlo právo silnějšího. A toto právo silnějšího je v té či oné míře legitimizováno různými mezinárodními institucemi.

 

Jednou z takových mezinárodních institucí je OSN. Teď Trump jmenoval Johna Boltona svým poradcem. Ten člověk je zavilý jestřáb. V polovině prvního desetiletí 21. století, myslím, že v roce 2005 či 2006, byl zástupcem USA v OSN. A právě v té době byla vedena jedna z nejsložitějších diskusí, na základě které mělo být OSN zlikvidováno, nebo se mělo stát institucí pro uplatňování vnější politiky USA. Aby se vše řídilo pouze názorem USA a OSN to vždy pouze orazítkovalo.

 

Jako to OSN udělalo v roce 2011, když zabili Kaddáfího. Rusko muselo tehdy vynaložit gigantické úsilí, při kterém čelilo velkému tlaku všech států Západu, aby se OSN zachovalo jako nadnárodní, mezinárodní regulační instituce, a zvýšila jeho autoritu do té míry, že se půda OSN opět stala velice důležitým místem pro vedení diskuzí a polemik o mezinárodní politice. Znovu se stalo takovou institucí, ale nezískalo svou plnou mocenskou váhu. USA si tam stále ještě dělají, co chtějí podle práva silnějšího.

 

USA a jejich vazalové se rozhodli, že chtějí zorganizovat arabské jaro a proto musí zlikvidovat ještě i Sýrii. Ze Sýrie měl přicházet proud běženců, který měl smést Evropu, kde měly vzniknout nové státy, nové národy a nové jazyky. A z jihu měl smést Rusko přes střední Asii. To kvůli tomu tam rozpoutali tu válku. USA tam žádnému ISIL nepomáhají ani nemohou, protože ISIL je nepravidelná armáda USA! To je třeba chápat.

 

A všechny západní státy tam bojují, přinejmenším se toho účastní jejich specnaz. A vy chcete, aby tyto státy odsoudily agresi proti suverénní Sýrii? Už jste snad zapomněli na to, jak vždy podporovaly ISIL?

Ano, ti teroristé jsou strašní, po stovkách zabíjejí lidi a uřezávají jim hlavy. Ano, zaživa vaří lidi, pálí je v železných klecích, ale to všechno je možné přehlédnout, protože tam je strašný tyran Asad, který sice nic z toho nedělá, ale Západu se nelíbí! A tak je strašný. A tak musíme podpořit všechny tyto teroristy, aby toho hrozného tyrana svrhli. Tohle je přece informační politika Západu. ISIL jsou prostě nějací teroristé. Dnes jsou Džabhat an-Nusrah a zítra ISIL, to není důležité. My dodáváme zbraně ozbrojené opozici, dodáváme tam své odborníky, kteří cvičí bojovníky. Verbujeme bojovníky z celého světa a necháváme je bojovat v různých těch teroristických bandách v Sýrii.“

 

Oni snad budou sami sebe odsuzovat? A řeknou: Už to nebudeme dělat, není to v našem zájmu.“ Oni budou sami sebe projednávat? Sami se budou bít přes prsty? Vždyť právě kvůli tomu rozpoutali tu válku v Sýrii. Samozřejmě, že to dělat nebudou. To jsou naivní naděje, že Západ někoho odsoudí. Západ je nutné k míru donutit, v té či oné míře.

A to, jak se to dělá v Sýrii, prostřednictvím dialogu s globálním prediktorem, jak to dělá syrská vláda, jak to dělá gosudar, jak to dělá naše vojenské letectvo, síly speciálního určení a další, kteří tam operují na zemi, tak to je, jak ukazuje praxe, ten nejoptimálnější způsob jednání, ten nejefektivnější, protože vede k vytváření jiných pravidel mezinárodních vztahů, které i Západ donutí brát ohled na jakýkoliv stát, ať už bude jakkoliv malý.

 

Budou muset zohlednit ruský princip a nepotlačovat kulturní identitu ani jednoho národa. Ale k tomu je nutné Západ donutit. Západ všude zřizuje tavicí kotel. Kde jsou američtí indiáni? A mnoho dalších. Jak se říká, „sami se spasme v zápolení“ (Internacionála).

Co Rusko udělá, čeho dokáže dosáhnout, to bude. Svět má pouze jednoho ochránce a tím je Rusko. Jestliže bude existovat Rusko, bude na Zemi mír, a bude také existovat civilizace na planetě Zemi. Jestliže Rusko existovat přestane, nic z toho tu nebude. Ale na to, jak má výhledově Rusko vypadat, máme s globalisty názor odlišný.

My mluvíme o věčném Rusku a oni mají na mysli něco jiného.

 

57:33

Další otázky jsou o zatčení dvou N.S. Prvního N.S. se týká otázka od Sergeje.

V médiích se objevila zpráva, že Nicolas Sarkozy byl vzat do vazby v rámci vyšetřování možného financování jeho prezidentské kampaně v roce 2007 libyjskou vládou, informují noviny Le Monde. Jak to okomentujete? GP se začíná zbavovat části státních elit?

 

V žádném případě.

Sarkozy si nedokázal poradit s plánem Sarkozy-Medvěděv, za války v roce 2008, kterou rozpoutala gruzínská armáda genocidou Osetinců v době zahájení olympiády v Pekingu. Tehdy měl proběhnout plán usmíření Sarkozy-Medvěděv. A Sarkozy v Pekingu prosil Putina, dokonce veřejně plakal, když se snažil uprosit Putina, aby ještě alespoň 24 hodin nereagoval na agresi Gruzie.

S Medvěděvem se dohodli, ten svou roli… Vždyť co pro něj znamená Rusko? Vůbec nic. Mimochodem, hned podotknu, aby zase nedošlo k nejasnostem, že v nejbližší perspektivě nevidím nikoho jiného než Medvěděva, kdo by mohl být premiérem. A to i za podmínky, kdy jsem, jak dobře víte, o něm nikdy neřekl ani jedno dobré slovíčko, o jeho vztahu k Rusku.

Medvěděv k tomu byl hned svolný, ruské zájmy okamžitě vzdal, ale Putin ne.

 

To právě díky Putinovu rozhodnutí následovala odpověď a Gruzie byla přinucena k míru. V důsledku tohoto Putinova jednání se nepovedl plán dostat vojska NATO na Kavkaz.

To znamená, že v Osetii, přičemž nejenom v Jižní, ale i v té Severní, včetně Abcházie už teď měla být vojska NATO. To byl plán Medvěděv-Sarkozy. Medvěděv okamžitě vzdal celý Kavkaz a nechal by ho okupovat NATO.

Jen díky Putinovi k tomu nedošlo. Připomenu, že Putin byl tehdy premiérem, ale jeho státní vůle, jeho řízení a jeho konceptuální moc neumožnily nepřátelům Ruska realizovat tento plán Medvěděv-Sarkozy. Tehdy hned bylo jasné, že za to Sarkozy musí být potrestán.

 

Získání nějakého zahraničního financování pro vedení předvolební kampaně není na Západě ničím tak výjimečným. Jedná se o obyčejnou praxi, ale vše to zůstane pěkně pod pokličkou, budete-li se držet v rámci pravidel globálního prediktoru, který vás vede. Státní elity se mohou pokusit vyvolat povyk, ale všechna média budou přiškrcena, generální prokuratura GP všem dá najevo co a jak, a daného člověka nechají na pokoji.

 

Je to tak, že Sarkozy byl tímto způsobem financován, aby vyhrál: Já tak vyhraju a hotovo.“ Ale podstata je jinde, oni jsou přece řízeni jako loutky, jako figurky. Dostal jsi peníze a teď budeš mít zájem na zlikvidování Kaddáfího, a také to uděláš. Státní elita USA o tomto financování věděla, protože jsou to přece státní instituce řízené státní elitou USA, které to vše realizují a věděli to i globalisté, kteří umožnili, aby se to realizovalo.

 

Ale vzhledem k tomu, že to Sarkozy nezvládnul, byl od řízení odstraněn a už tehdy bylo řečeno, že teď mu zorganizují hrůzu bez konce. A tak si s ním začali pohrávat, bez přestání. Povšimněte si, že je v tom možné vysledovat určitý cyklus. Jakmile se to hodí, vyplave ta věc s financováním Sarkozyho Kaddáfím, když je daný úkol vyřešen, vše opět utichne. A jaký úkol je tak řešen nyní?

Úkol vzájemných vztahů se státní „elitou“, která u nás žádnou elitou není, s rossionskou „elitou“ v Rusku. Ta situace je následující.

 

Státní elita USA tlačí na státní elitu Evropy, aby ten mocný útok s využitím Skripalových pokračoval a vedl k rozpoutání války proti Rusku. V kombinaci majdanu uvnitř Ruska a vnější války vedené proti Rusku. A tak probíhá deaktivace. O čem jsem mluvil?

Globální prediktor má své mechanismy, kterými umí dát najevo co a jak. A tak jim to najevo dali, některé mechanismy už jsem vyjmenoval, a ještě jednou opakuji, že je jich mnoho a Nicola Sarkozy je jen jedním z nich. Oni v jeho případě okamžitě zasekli háček, protože páku na ně mají vždycky a všem hned předvedli v míře jejich stupně zasvěcení a zájmů, všem těm různorodým elitám tím dali najevo několik věcí.

 

První, co jim tím předvedli: „Buď budete poslouchat nás a ne Američany, a potom na příkladu Sarkozyho, budete vy sami v pohodě. Přece víte, že něco máme na vás na všechny. Všichni máte tucty kostlivců ve skříni. A my kteréhokoliv z nich vytáhneme na světlo v jakémkoliv okamžiku.“

 

A to druhé, aby se nedejbože nedohodli s Ruskem. Protože Sarkozy je všem na očích trestán za to, že se nedokázal dohodnout s Putinem a nebyl kvůli němu realizován plán Medvěděv-Sarkozy, aby se vojska NATO dostala na Kavkaz. Tohle všechno je ta červená niť, která se táhne tím nepřetržitým nátlakem a všemi nepříjemnostmi Sarkozyho, to je ten pravý důvod.

A že dostal financování? „My kdykoliv vytáhneme jakéhokoliv kostlivce, no a na Sarkozyho jsme vytáhli právě tohoto kostlivce, jeho financování.“ Opakuji, že ta situace je tedy následující.

 

Zaprvé musí být státní elity staženy pod řízení globalistů a odtrženy od řízení z USA a zadruhé musí být postaveny proti Putinovi a Rusku, ale bojovat budou už podle plánů globalistů, podle jejich pokynů, a ne podle pokynů státní elity USA.

Bojovat proti Rusku však musí nekompromisně a nerozplakat se, tlačit na Rusko na všech prioritách zobecněných prostředků řízení.

 

01:05:06

A teď k zatčení toho druhého N.S. Otázka je od uživatele Rim Oleg. Návštěvníci vašeho webu si pamatují, jak jste prohlašoval, že Naděždu Savčenkovou neměli pouštět z vězení.

- I teď to budu tvrdit.

Uplynul nějaký čas a my vidíme ten cirkus na Ukrajině okolo odebrání imunity a zatčení symbolu Majdanu Savčenkové na základě na první pohled absurdních obvinění. Na brífinku prohlašovala, že je agentkou tajných služeb a prováděla „hloubkové akce“. Co se to děje?

 

Já znovu zopakuji, že neměli Savčenkovou pouštět z vězení, protože kdyby dosud Savčenková seděla v ruském vězení, byla ve výkonu trestu, jednalo by se o tak silný signál všem těm majdanutým na Ukrajině. A k mnohým věcem, ke kterým teď na Ukrajině dochází, k mnohým úmrtím, škodám by na Ukrajině nedošlo, ušetřili by si mnohé hoře a útrapy, protože by se báli, že i oni skončí jako Savčenková a ta politická krize na Ukrajině by už byla překonána.

 

Teď se setkáte s politology, kteří řeknou: „Já jsem si dříve myslel, že je chybou, když pouštíme Savčenkovou a teď vidím, jaký to má užitečný efekt.“ Než ta Savčenková začala přinášet tento užitečný efekt, uplynula doba, po kterou umírali lidé, dál byla likvidována ukrajinská infrastruktura, a Ukrajina dál sloužila jako nátlakový nástroj na Rusko, takže bylo v mnohém neakceschopné a bylo nuceno manévrovat.

 

Rusko bylo nuceno obrátit tuto prohru ve výhru. Co jste to za analytiky, když to nevidíte? To, čeho bylo možno dosáhnout jen tím, že by Savčenková skončila ve vězení, kde by také zůstala... Kolik by to za celou tu dobu zachránilo životů? Politická krize by byla překonána. A kolika ekologickým následkům bychom se tak vyhnuli. Pochopte, že na Ukrajině by teď byla úplně jiná situace. Ale ne.

 

Takže k té Savčenkové. Nesmíte si myslet, že Savčenková je někdo. Je to absolutní a úplná nula, jedná se o spotřební materiál. Je zatvrzelá.

V Rusku ji trochu vyléčili z hlediska jejího psychického zdraví. Je pouhá poslušná vykonavatelka, která vůbec nechápe všechny spletitosti řízení a to ani ze státní úrovně, nemluvě o té nadnárodní. A jaký je tedy teď úkol?

 

Na Ukrajině je třeba provést novou revoluci, typu fašistického převratu, no a Savčenková je toho součástí, proto tam šlo o zbraně, o jednání s vojáky…

Já opakuji, že Západ nemůže jen tak jednoduše Porošenka odepsat. Oni přece uznali jeho legitimitu, uznali, že se jednalo o revoluci „důstojnosti“, ve skutečnosti „špinavosti“. Takže teď potřebují, aby v důsledku protiústavního převratu došlo ke svržení té kyjevské bandy, tedy jako protiústavního převratu, protože tam nemůže dojít k ústavnímu svržení nebo k volbám, protože tam už došlo k protiústavnímu převratu beze změny formy státního zřízení, takže to nebyla žádná revoluce.

 

Velká říjnová socialistická revoluce byla revolucí, přestože šlo také o státní převrat, protože v jejím důsledku došlo ke změně státního zřízení, vznikl principiálně jiný stát.

Na Ukrajině se jednalo o obyčejné zločinecké přerozdělování moci neústavním způsobem, takže ať už tam zorganizují jakoukoliv komedii okolo voleb, nebude ústavní.

 

Jenže Západ je uznal a teď se z toho musí nějak vykroutit. A jak? Potřebují zorganizovat fašistický převrat. Naděžda Savčenková je přesně tím vnějším rozlišovacím rysem organizace státního převratu.

Porošenko by dal všechno za to, aby se o Savčenkové nemluvilo a neseděla v žádném vězení. Savčenková je bez informační podpory úplná, absolutní nula a momentálně by se propadla do nebytí. Proto je také pro ni organizován mocný píár prostřednictvím médií a v návaznosti na tuto věc probíhá veškerá ta příprava na provedení fašistického převratu, různé ty družiny.

 

Potom si na Západě vzpomenou i na to, jak ti fašisté znemožnili na Ukrajině Rusům hlasování ve volbách ruského prezidenta. Což je jim jinak na Západě samozřejmě vřele ukradené, ale teď pro ně bude důležité vyzdvihnout nedemokratičnost těch, kteří jsou na Ukrajině u moci. Které potřebují smést. A jaký přitom budou řešit úkol?

 

Aby se tam nedostalo Rusko. Proto se také neustále objevují různé návrhy na rozčlenění Ukrajiny. Už jsme dlouho nemluvili o projektu Malorusko. Já jsem tehdy řekl, že jde o velice zdařilý návrh, že se jedná o klasické Overtonovo okno a že se ještě projeví.

No a ukrajinská Pravda, kterou založil Georgij Gongadze, otiskla Porošenkův projev, kde říká, že maloruští politici, kteří sedí v Moskvě… Je to tak, ten pojem se rozběhl světem. Overtonovo okno funguje. To jen někteří zbrklíci chtějí, aby to probíhalo rychleji. Všechno běží jak má. Zatím to jsou jenom takové jednotlivé hlásky, ale postupně se objevují další. To jsou ty první, až se to začne hrnout masově, tak to uvidí i analytici a řeknou:

No podívejte. My také někdy dokážeme použít Overtonovo okno, provést takovou operaci.“ A dosud jenom fňukali, že Západ to umí, tyto operace s Overtonovými okny a my ne. Jak to tedy je?

 

My nesmíme připustit rozčlenění Ukrajiny.

Ukrajina se musí stát mimoblokovým suverénním (nakolik jsou státy opravdu suverénní) demokratickým státem, pokud možno bez armády. Což by si měla přát především Evropa, nebo si přejí, aby to dopadlo v roce 2027 jako v tom komiksu?

 

01:12:19

A poslední blok otázek spojených s Grudininem. Dnes jste řekl, že bude-li Rusko, bude i mír.

- Ano.

V souvislosti s tím tu je Viktorova otázka: Vy tvrdíte, že Grudinina připravují na další volby.

 

Ano, jedná se o dlouhodobý projekt globálního prediktoru, který velice nekvalitně realizovala státní elita USA a podlomila jeho principiální možnosti kandidovat v prezidentských volbách v roce 2024. Teď mnohé závisí na veřejné iniciativě, jak a co dokážeme v té věci podniknout. Zda ho globalisté dokážou zachovat jako kandidáta nebo ne, je závislé na lidové iniciativě.

 

- A že potom bude mít 15 let na likvidaci Ruska. Za dvě volební období.

- Ano.

 

- Teď globální prediktor pomáhá Putinovi, aby sám neshořel ve 3. světové válce.

- Ano.

- Cožpak potom během těch 15-ti let dokážou odletět na jinou planetu?

- Ne.

 

- Nebo už nebude taková hrozba a Rusko tedy nebude potřebné?

 

To třetí. Na základě jejich plánů už Rusko nebudou potřebovat. Už jsem říkal, že budoucnost Ruska vidíme odlišně. Globalisté chtějí, aby Rusko pro ně odvedlo práci a propadlo se do nebytí. A my zase, aby Rusko žilo věčně.

Já přece v každé Otázce-odpovědi mluvím o jedné jednoduché věci. Globální prediktor plánuje přenos centra koncentrace řízení z Evropy a Velké Británie, USA do nově naplánovaných center koncentrace řízení, kterými jsou Čína a Írán.

 

Ale zatímco Čína je do určité míry připravena stát se centrem koncentrace řízení, a teď tam jsou díky tomu skandálu s otravou Skripalových usilovně přečerpávány zdroje z Londýna, tak Írán si nedokázal poradit ani s jedním svým úkolem.

Evropa dokonce kvůli němu smetla Irák, aby mu nepřekážel, přesto si Írán nedokázal poradit s úkolem vytlačování ISIL do Evropy a Ruska.

 

Írán si měl podrobit Blízký východ a nezlikvidovat přitom ISIL, jenom ho vytlačit do Evropy a Ruska, aby v Evropě smetl tamní státy, založil tam evropský islámský chalífát a Rusko se rozpadlo na množství menších států bez suverenity, které by se začlenily do čínského jednoho pásu a hedvábné stezky.

Jenže si s tím neporadili. A ten úkol založení dvou center koncentrace řízení vyžaduje čas. Zatím však musí být procesy ve světě stále řiditelné.

 

Rusko už je fakticky centrem koncentrace řízení. Úkolem globálního prediktoru tedy je, aby Rusko podpořilo stabilitu světa do té doby, než začnou fungovat obě centra koncentrace řízení - Čína i Írán. Současně však musí globální prediktor zařídit, aby přitom Rusko nezískalo takovou stabilitu, že by jeho následné zhroucení vyvolalo řetězovou reakci zhroucení řiditelnosti ve světě.

 

Rusko vždy musí řešit nějaké úkoly, ale stát přitom vždy jakoby stranou. Musí být celou dobu oslabováno, nebýt příliš stabilní, aby se na něj neorientovaly všechny řídící procesy, což by mohlo v budoucnosti bránit tomu, aby mohlo být rozčleněno na malé státy bez suverenity, které mají být začleněny do čínského jednoho pásu a hedvábné stezky.

 

Proto teď musí globalisté vnutit Putinovi svoje státní řízení a opakuji, že někoho se jim do státního řízení již infiltrovat povedlo.

Potřebují tam mít své lidi. K tomu slouží ta věc s Nicolasem Sarkozym, aby je donutili monolitně pracovat na plány globálního prediktoru a ne USA. Teď válku nepotřebují, protože by to vyvolalo dominový efekt. Přitom však musí Rusku zabránit nabýt takové stability, aby si dokázalo vyřešit vnitřní problémy, ty problémy, o kterých mluvil Putin. A ty výsledky voleb nejsou zase až tak skvělé, jak by se na první pohled mohlo zdát.

 

Máme tu velice vážné problémy a jedním z nich je Grudinin. Grudinina… Vždyť dav to je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit a historická paměť davu je omezena na plus mínus dva týdny od přítomnosti.

Úkolem globálního prediktoru je, aby se teď Grudinin otrkal a dav mezitím zapomněl, co se okolo něho dělo při těchto volbách. Na to, co se jim nepovedlo udržet pod pokličkou, co nezvládli jeho píáristi… Když se dívám na to, co dělají, jak dokážou poškodit Grudininovu image ještě i po volbách, no to už je tedy umění. To je neuvěřitelné, to by člověk nesehrál, takovým debilem se člověk musí narodit.

Ale bohužel díky svému původu stále řídí nahoře náš stát, je div, že ještě žijeme.

 

01:18:21

Otázka od Alexandra Taršilova. Valeriji Viktoroviči, není mi to jasné. Grudinin je tedy projektem globalistů, jak říkáte. /- Ano/ A co tu tedy máme? Grudinin vydal svou knihu s otevřeným kompromitujícím materiálem proti sobě. Dobrá, ty elity a píáristi, kteří stojí za ním, možná nepochopili, co provedli, ale GP si přece musí uvědomovat možné následky pro projekt Grudinin. Jak tedy máme rozumět tomu, že GP sám podrývá svůj projekt vydáním této knihy?

Nebo snad není negativum z ní pro Grudinina z hlediska GP tak katastrofické se zřetelem na to, že naši analytici nedokáží porozumět podstatě toho, co je v té knize napsáno?

 

Ta poslední věc, ale z trošku jiného úhlu pohledu. Uvědomte si jednoduchou věc. Globální prediktor není učitelkou v mateřské školce, která by své dětičky vodila za ručičku a každého hlídala, každý jejich krok, který udělají: „Tady nekresli, tohle nedělej.“

 

Globální prediktor řídí předurčenosti prostřednictvím státních mechanismů, které mají na starosti státní elity USA.

To znamená, že když vypracoval program, jak dosadit v Rusku svého člověka na likvidaci Ruska, svěřil GP realizaci tohoto plánu, protože vlastní mechanismy nemá, státní elitě USA. A když globální prediktor řídí předurčenosti, tak nevylučuje, ale sleduje osobní iniciativu každého svého kádru, každého svého funkcionáře, takříkajíc.

 

Globální prediktor tedy není cenzor, který by četl knihu před jejím vydáním. Je to mechanismus, který proanalyzuje ohlas vydané knihy, aby ji potom zkorigoval. Úkolem globálního prediktoru je, aby na tu knihu všichni zapomněli a žádní analytici se jí nevěnovali. To je ta podstata. To, že Grudinin byl vnímán tak strašně negativně, je výsledkem práce jeho píáristů, kteří si mysleli, že mocné síly stojící za nimi všechno rozhodly a oni si mohou bez námahy jen podělit penízky. A tak to zvorali.

 

Každý kandidát by prý měl vydat knihu, tím spíše, že to zapadá do plánů dostat Grudinina do povědomí lidí ze strany globálního prediktoru. A tak si naplánovali, že tu knihu vydají. Ale bylo třeba vybrat, co v ní bude. A kdo to udělal? Ti jeho píáristi, technické oddělení, které to mělo na starosti. Chápete? A zde je ta situace taková, že globální prediktor se střetá až s konečným výsledkem.

Kdybychom to nezaznamenali my, a neupozornili na tuto knihu, tak by jim to prošlo. A když si jí analytici potom přečetli, bylo jim jasné, že musí zmizet. Všichni by na ni zapomněli, potom by se jen vědělo, že nějaká kniha vyšla, ale nikde není, a to ani v elektronické podobě. A hotovo. Jenže dva a půl tisíce exemplářů vydali. Je to málo. Analytikům to ale stačí. Všem, kteří ji k práci potřebují, to stačí. Proto si ji musíte stihnout koupit, plánujete-li aktivní politickou činnost a chápete-li Grudininovu nebezpečnost, abyste věděli jak ho oslabovat.

 

On tam na sebe pověděl všechno. Opakuji, že se jedná o úryvky jeho vlastních vystoupení. Je tam i ten jeho program – 20 kroků. On ho tam vysvětlil, je to chlapík, najdete tam všechno. Někde je to takové roztahanější a je třeba si tu myšlenku z toho dát dohromady a někde je to krátce a jasně. Vše tam řekl, číst je to jednoduché, z tohoto hlediska je ta kniha opravdu unikátní.

 

Globální prediktor má úkol, aby teď byly zapomenuty všechny negativní následky té předvolební kampaně, kde se Grudinin zostudil. Jeden z takových důležitých okamžiků se právě neměl realizovat teď, ale až potom, že ty volby byly nespravedlivé a nepoctivé. Teď na to není vhodná doba, teď je třeba nejprve vyřešit ten problém boje se státní elitou USA. Jsou tam závažné problémy. Také se státní elitou evropských států.

 

Je třeba přenést centra koncentrace řízení. Není teď možné destabilizovat Rusko. A to by si měli uvědomit všichni, kteří plánují protiputinské spiknutí proti Rusku.

Šuvalov by si to měl zapsat za uši a nevyskakovat si a nevystupovat proti Putinovi, být tiše jako pěna. A stáhnout se od válu státního řízení, potom to možná přežije.

 

01:23:37

A poslední otázku s parafrází známé věty z jedné známé komedie: Grudinine, proč sis oholil knír? (Briliantová ruka)

 

Ano, to je důležité, mimochodem, tím jste mi to připomenul. Ta operace s oholením kníru, to je jak jsem říkal, že ti píáristi dokázali Grudinina poškodit ještě i po volbách. To je kouzelné, prostě kouzelné.

A jak teď Ševečenko vykřikuje, že když si Grudinin oholil knír, tak to vůbec neznamená, že uznal volby. Ale ano, znamená. Ševčenko je úplně mimo, ten neví co je to čest ani svědomí. Předvedl to na debatách, když tam vykřikoval: „Porušili jste proceduru.“ Mluv k věci, jaká procedura? V životě není všechno upraveno nějakými předepsanými postupy. Střetli jste se zde s konkrétní situací. Ta žena už se dostala do studia, tak ten problém vyřešte! Předveďte, jak umíte řídit. Doložte, že právo je na vaší straně.

 

A zatím Ševčenko začal úpět: „Proč jste ji přivedli sem?“ Tím obviněním z narušení předepsaného postupu Ševčenko přímo potvrdil, že všechno, co ta žena říkala o tom, že Grudinin je neřád a hajzl, je pravda: „To říkám já, Ševčenko. Mně nezajímá, co ona říká, mě zajímá procedura, proč jí to dovolili říct. Proč jí dovolili říct pravdu?“ Ševčenko tak potvrdil, že ta žena řekla pravdu. A prozradil tak, že on sám ví, že ta žena mluvila pravdu.

 

Pojďme se podívat na dynamiku (vývoje té situace s knírem). Je-li člověk čestný, tak ať je, jaký je, když dal jednou slovo, tak ho splní. Uvedu příklad, ano? Ať už mám k Peskovovi jakýkoliv vztah, tak když prohrál sázku, oholil se. Potom si zase knír nechal narůst, protože neslíbil, že bude chodit oholený, slíbil jen, že se oholí. A tak si ho zase nechal narůst. Splnil, co slíbil. A takových příkladů je spousta.

 

Grudinin prohrál sázku. A tak mu řekli, aby si teď oholil knír. Jenže jemu se nechce a rozum nemá, stejně jako čest. Chápete, jednoduše to není čestný člověk a hlavně je hloupý.

Takže on na to: „Napřed ty, Dudi, uznej, že ty volby nebyly spravedlivé. To nemá chybu, je jasné, že já jsem vyhrál.“ A Duď mu na to řekl: Pojďme se na to zeptat lidí.“ Při tom, jaká byla volební účast a jak lidé hlasovali pro Putina. Tak jak asi budou ti lidé hlasovat? To je přeci očividné.

 

Nemyslí ti to, nebo co? Cožpak nechápeš, že Duď si sám nenaběhne? On řekne, že na splnění jeho sázky trvají lidé, kteří jsou jeho publikem. To publikum v ní nepodporuje mě osobně, není to můj útok proti tobě. Ti lidé prostě chtějí, abys splnil, cos slíbil.“

A on na to: „Řekni napřed, že ty volby byly spravedlivé.“ A Duď to opět přeadresoval lidem: „Řekněte, byly ty volby spravedlivé nebo ne?“ Grudinin neměl dost rozumu, aby si odpustil takové prohlášení.

 

Potom mu asi někdo poradil:Řekni, že se oholíš, že ses už oholil. Uvědomuješ si, jaký to jinak bude mít dopad? Ty půjdeš proti lidem. Všichni lidé si myslí, že volby byli spravedlivé a ty říkáš, že ne. Vždyť potom nedokážeš kvůli tomu rozjet majdan. A my jsme zacíleni na majdan. My budeme muset jít proti Putinovi a vyřvávat, že musí být majdan, protože volby nebyly spravedlivé.

 

A tak si oholil knír a řekl: „Dobrá, tak jsem se tedy oholil.“ Ti jeho píáristi ale stále neměli dost. I Zjuganov se do toho zapojil: Já jsem mu říkal, aby si ten knír neholil.“ A jakou informaci potom dali do oběhu?

Informaci o tom, že Grudinin si ve skutečnosti knír neoholil. To znamená, že navíc nedrží slovo, že podvádí. Ale oni ho chtěli podpořit a tak mu znovu „dobře“ poradili: Co to děláš? Chceš chodit s knírem? Chápeš, že si tak ničíš budoucnost?“ Jenže on to nechápe. Kdyby se oholil, tak by vše bylo v pořádku. Kdyby se nezačaly sypat prohlášení a to i od Ševčenka: „To nic nedokazuje!“

 

Dokazuje. Kdyby si Grudinin ty vousy oholil bez jakýchkoliv podmínek, tak by mohl říci: Ty volby nebyly spravedlivé. Já je neuznávám, ale protože jsem čestný člověk, tak si ten knír oholím a dokonce vám to nahraju na video, protože jsem čestný člověk.“

Potom by měli možnost všichni ti píáristi i se Ševčenkem mluvit o tom, že volby nebyly spravedlivé. Ale když se Duď obrátil k lidem a řekl: „Lidé, pojďme o tom hlasovat!“ Tak se lekli, zazmatkovali a bylo z toho, že jednou se oholil, potom zase ne.

 

A když už ten ohlas dosáhl určité výše, a byli nuceni dát na internet video, jak se Grudinin holí, tak vykřikovat po tom všem, že volby byly falešné a nespravedlivé, je marné. Vy sami jste dostali potvrzení a podepsali se pod to, že… A to, jestli se oholil nebo neoholil, už nehraje žádnou roli, když Grudinin neměl dost rozumu, aby napřed udělal to prohlášení.

 

Teď si nikdo z těch poražených grudininovců nedovolí ani pípnout, že volby nebyly spravedlivé, potože Grudinin požadoval důkaz, že volby byly spravedlivé, aby to potvrdili lidé. No a Duď mu to zařídil, a on se oholil. Přiznal pravdu lidí, protože nebylo zbytí.

 

Víte, já když se dívám na toho Grudinina, který je tak primitivní, hloupý, omezený, falešný, jak je vůbec možné pro něj agitovat? Tak tohle individuum nám chtějí vnutit jako budoucího prezidenta. Když si uvědomujete všechny kvality takového kandidáta, tak víte, že Rusko zničí ráz na ráz. Ten jednoduše všechno opět rozpráší.

Proto si globální prediktor Grudinina musí zachovat a veškeré to negativum, které se na něj nalepilo, je i důsledek jednání státní elity USA a našich místních podpindosníků, kteří se rozhodli, že pracovat není třeba, že rozum používat nemusí, a přemýšlet nad co nejlepším způsobem agitace nemusí, když jim přece ze zahraničí řekli: Stejně to bude Grudinin!“

 

Ničemu je ta prohra Clintonové nenaučila. Vždyť ze všech stran znělo, že Clintonová musí vyhrát. Ničemu je to nenaučilo. Mysleli si, že i Rusko je stejně jako dřív řízeno ze zahraničí, že jako za Kozyreva… A měli k tomu v podstatě důvody, když viděli, že Mutko zůstává na svém místě stejně jako Žukov, viděli jak je připravována kapitulace pod bílou vlajkou, jak zpívali… A tak u nich vzniká kognitivní disonance a oni nechápou, co se to děje s Ruskem, a proč, stejně jako na Západě.

 

Co to je? Vždyť Rusko přece kapitulovalo. Rossionská elita nikdy nebyla prostátní a národní a vždy Rusko zrazovala. A čím větší byla její zrada, tím větší byla i válka, jako ta v roce 1812, i smuta, ze které to... Smuta, válka v roce 1812 i válka v roce 1914, do které jsme vstoupili jen kvůli britským zájmům a kolik lidí to stálo život, ty britské zájmy. Anglický voják má přece svou cenu na rozdíl od toho ruského.

Měl život ruského vojáka vůbec nějakou cenu z hlediska elity, která se zapojila do této války? A ta porážka v roce 1941, k té také došlo jen díky zradě elity. Stejně jako rok 1991 a 1985, ke kterým došlo také jen díky zradě elity.

 

To elita nás vždy zradí a lidé potom vytvoří své řídící struktury, vytvoří základ pro své přežití. Stejně jako přišel Minin a Požarskij zachránit ruský stát s lidovou domobranou, tak…

Elitě se neustále zdá, že lid není ten správný.

Ale lid, který si osvojí znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení, Koncepce sociální bezpečnosti, a který tak získá svou konceptuální moc v celé své souhrnné množině i v jednotlivcích, se stane úplně neporazitelným. A dokáže velmi snížit krizovost a krvavost nadcházejících událostí a ubránit zájmy své i své rodiny.

 

Znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou. Učte se, učte se a ještě jednou se učte řídit svůj vlastní život, stát, sociální supersystémy tím nejlepším způsobem. Učte se.

Co bych k tomu ještě mohl dodat.

 

- Nezbývá než se rozloučit, to byla poslední otázka.

 

Nu což, jak jsem již řekl, každý v míře svého nepochopení, tedy pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více.

Nesmíte se podobat Grudininovi. Nebuďte jen součástí davu, a nežijte jen podle tradic a názorů autorit s pamětí rybky z akvária. Musíte se stát a být skutečnými lidmi. Učte se, získávejte konceptuální moc a řešte tak zájmy své i své rodiny.

 

Přeji vám mírové nebe nad hlavou a hodně štěstí.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 26.03.2018

Putin

Pepa | 02.04.2018

Je putinovska vlada zidovska????, kdy skonci vlada chazarskych zidu???? Kdy se zmeni zivotni podminky, jak v cesku, tak v rusku, jak tam a tady vetsina lidi zije je hrozne...

Re: Putin

Iva | 02.04.2018

Životné podmienky sa zlepšia na východe vtedy,keď sa zhoršia životné podmienky na západe.T. j.ked prestanú anglosasi parazitovať.

Kdo ridi tenhle svet????

GP | 02.04.2018

Same teorie, zadne fakta, jak hlubo saha kralici nora, jaka skupina ovlada tenhle svet???? Myslim ze jejich jmena nikdo nezna....

Re: Kdo ridi tenhle svet????

Inspektor Spektátor | 04.04.2018

Mě to dává smysl. Nejsou to jen teorie. Jasně, klany jako Rockeffeller či Bush, atd., to jsou jen vrchní obslužné elity GP. Nu a protože znalosti znamenají moc, tak ten GP, ač jejich jména neznáme, je nepochybně někdo, kdo znalosti má a je nějak ve styku s oněmi vrchními obslužnými elitami... Považte, kdo například tureckému mořeplavci Piri Reisovi ukázal mapy, dle kterých on si pak nakreslil svou mapu Země, tak jak to známe dnes? Turci jsou na ni velice hrdí...

Sme

Tomi | 01.04.2018

Vesmírni ľudia nie je zvlášť masová, s jeho bludmi sa stotožňujú aj ďalší ľudia. V Čechách sa rátajú na desiatky. Sympatizoval s nimi aj chlapec, ktorý sa v marci 2003 upálil na Václavskom námestí z nešťastia, že je celý svet ovládaný Satanom a v liste na rozlúčku odporúčal do pozornosti práve internetovú stránku Vesmírnych ľudí.

Čítajte viac: https://www.sme.sk/c/3545765/velvyslanec-plejadcanov.html#ixzz5BSEIR5ao

To je dobré :D takze ak by som chcel zdiskreditovat KOB... Staci najst len vhodneho typka na hypnozu a sugesciu aby sa v mene Kobu upálil na námestí a mám vystarané ;D ....

Egregor

Greg | 01.04.2018

Pracujete niekto s egregormy aj na mimozmyslovej urovni?

Prof Walter Veith

Jastrab | 01.04.2018

Poznáte ho? Na youtube má zaujmavé prednášky. Velice dobré je ta kde vyvracia evolučnú teóriu. Alebo tajomstvo tajných spoločností či vysvetlenie "biblických" proroctiev. I keď sa s ním nie vo všetkom stotožňujem musím povedať že mu rovnako ako napr. Pjakinovi nedokážem nedávať za pravdu v mnohom čo hovorí. Najme keď to pochopím. Rovnako ako KSB aj on ponúka zaujmavý pohlad na "biblický projekt". Odporúčam. ;) ale v niektorích videách kde je už starší mi príde tak trochu "cez čiaru"

amandaafredoloan42@gmail.com

AMANDA AFREDO | 01.04.2018

půjčka! úvěr!! půjčka!!!Hledáte seriózní a akreditované soukromé půjčky společnost, která poskytuje půjčky pro životní příležitost.Nabízíme všechny druhy úvěrů v velmi rychle a snadno, osobní půjčky, půjčky na auta, hypoteční úvěry, studentské půjčky, podnikatelské úvěry, investiční úvěry, konsolidaci dluhu a mnoho dalšího.Jste byly odmítnuty bank a jiných finančních institucí?Potřebujete konsolidační půjčku nebo hypotéku? Vypadat, už jsme tady, aby všechny své finanční problémy věcí minulosti.Půjčujeme fondů na jednotlivce a společnosti, které potřebují finanční pomoc ve výši 2 %.Žádné číslo sociálního pojištění vyžadováno a žádná kontrola kreditu nutná, 100 % zaručena.Chci použít toto médium vás informovat, že jsme poskytovat spolehlivé a podpůrná pomoc a budeme rádi vám úvěr.Pošlete nám e-mail na: (amandaafredoloan42@gmail.com) Chcete-li požádat o půjčku

Co to je ?

@ | 01.04.2018

Na tyhle blbosti nejsme zvědaví.

Re: Co to je ?

čtenář | 02.04.2018

To je posláno z automatu (překlad očividně google), nerozčilujte se. A je to odněkud z ciziny, čili nereagovat.

Re: amandaafredoloan42@gmail.com

Greg | 01.04.2018

Si robí srandu.

Re: Re: amandaafredoloan42@gmail.com

OjDa | 02.04.2018

Začíná se zdejší diskuse ?cíleně? poslední dva měsíce postupně "zasírat" (promiňte mi ten výraz) místní dialogy, z kterých se vytrácí vzájemné doplňování vědomostí a inspirování jinými znalostmi.

Pjakin je skvelým anlytikom z jednoduchého dôvodu

A.D. | 01.04.2018

-nielenže dokáže používať teóriu KSB v praxi,ale má znalosti o zákulisí,aké by mu závidel nejeden analytik,ktorý keď už nemôže Pjakina znemožniť,tak ho aspoň ohádže špinou a vytýka mu malicherné chybičky.Znalosti o zákulisí ako západnej politiky(v zmysle poznaj svojho nepriateľa),tak zákulisia ruskej elity,ktorá je dnes skutočne paralyzovaná a je to aj vidieť.Ruské elity lavírujú medzi veľkým balíkom peňazí a zradou,alebo odstrihnutia sa od riadenia v zmysle chápania,že západ ako hegemón skončil a smeruje na bitúnok,aby sa nepotopili s ním aj oni.Rusko v rámci odpovede na tú akciu Skripaľovcov môže odpovedať aj asymetricky a to istou vypustenou informáciou spred dvoch rokov,že keď sa otvoria archívy 2.svetovej vojny,budú sa musieť prepisovať učebnice(!).Najmä na Britskej a americkej strane došlo k masívnej manipulácii a klamstvám,týkajúcich sa citilivých informácií o koncentračných táboroch,ako aj o utajených akciách,ktoré ničomu nepomohli-iba veci zhoršili.Totiž ani tie "grandiózne úteky" nacistov zo strediska v Bavorských horách roku 1945 sa neidiali náhodou,ale výmenou za poklady viacerých vyrabovaných štátov.Klaus Barbie,Jury,Mengele a ďalší unikli vďaka tomu,že boli nielen dôstojníkmi SS,ale boli aj členmi medzinárodnej mafie,Barbie to dokonca potvrdil verejne po svojom zatknutí a privezení na letisko v Lyone.Nuž,tak alebo tak,západ má teraz samé zlé karty,Rusko dnes drží tirumfy a všetky esá.Uvidíme,akú taktiku použije na konečné odkopanie skutočnej "ríše zla",ktorá bola vytvorená práve na konci 2.svetovej vojny.

44

Hop | 01.04.2018

https://www.cas.sk/clanok/675995/strasidelna-nehoda-cast-kolotoca-sa-odtrhla-aj-s-ludmi-vyhasol-jeden-zivot/

40 rocny muz zomrel. ... 4 ludia zraneny

Re: 44

Hop | 01.04.2018

Teda. ... Najmenej 4. Nizsie v clanku pisu ze bbc neskor uviedla ze zranenych bolo az 12... Zaujmave.

Re:Oracle 911

Zdeněk | 01.04.2018

Souhlasím a doplňuji. VŘSR 1917 a druhá sv.válka je dostatečně analýzována. Tyto události je ale třeba stále připomínat. Dochází k neustálému matení světové veřejnosti.

Počátek vyhlazení Ruska a Slovanů je staršího data. Strategii vyhlazení vypracoval generál Albert Pike,který dopisem zedne 15. srpna 1871 seznamuje "osvícené ze společnosti moudrých mužů Sionu,"jak ovládnout svět pomocí tří světových válek a několika revolucí. Rusové jako národ byli označeni jménem BOGEYMAN-utlučený muž. Následovaly přípravy na VŘSR 1917 v Rusku.
Z top zednářů se k tomu vyjádřil v časopise "NRS" Grigorij Aronson. Poznamenal,že říjnová revoluce v Rusku byla prací tajných svobodo zednářských lóží židovsko-francouzké "Lóže Velkého Východu" (Grand Orient) Následuje první sv.válka.

Před zahájením druhé sv.války je v Rusku tato situce. Viz článek tohoto webzinu s názvem:Globální historický proces a sovětsko-německá dohoda o napadení ("pakt-Molotov-Ribbentrop") 2,9,2017 Na s.7 z 14 je popsána zrada generála D.G.Pavlova. Za pouhých šest dní byla německá vojska v Minsku- ruská fronta byla rostříštěna,během pouhého půl roku bylo zabito přes 4 miliony sovětských vojáků.

Boje u Stalingradu probíhaly od 21.8.1942-2.2.1943. Boje u Kurska 4.7. až 22.7.1943 To byla nejtěžší období.Rozhodovalo se o budoucnosti Rusů a národů SSSR. Avšak:
Teprve 20.10.1942, Leo T. Crowley,vládou USA ustanovený správce nepřátelského majetku,zabavil na základě zákona o obchodování s nepřítelem veškerý majetek Newyorské banky UBC.
Podpora wehrmachtu byla euroatlantická, ve smyslu vyjádření prezidenta USA Harry Trumana: Pokud bude vyhrávat Německo,měli bychom podporovat Rusko.Pokud bude vyhrávat Rusko,měli bychom podporovat Německo. Hlavně ať se mezi sebou pozabíjí co nejvíc.
Před koncem 2.sv.války je připravována oparace OPERATION UNTHINGABLE-ta byla odhalena,překvapivý útok spojenců a zbytků německé armády na RA se nekonal.

PO druhé sv.válve prohlásila Margaret Tatcher:Populace Rusů bude redukována na 15 milionů,kteří budou pracovat u vrtných souprav a v dolech.
Poradce vády VB profesor John Beddington:Hitler zpackal genocidu na východě,která v budoucnu musí být provedena na vyšší vědecké úrovni a více tvrději.Takže stará strategie stále platí.

Re: Re:Oracle 911

ijk | 01.04.2018

Zdenku, ptoč tady šiřite bludy? Říjnová revoluce byla následkem únorové revoluce a zachraňovala to, co zbabrala revoluce únorová. Dokladů o tom je dost. Žeby to bylo proto, že únorovou revoluci vadla buržoazie a říjnovou levice v čele s komunisty? V zájmu liberální demokracie kydat hnůj na komunisty je vždy vhodné. Asi tak.

Re: Re: Re:Oracle 911

Zdeněk | 01.04.2018

Prosímvás,jak jste na to přišel,že já osobně šířím bludy a pomlouvám komunisty. Historie ruské revoluce je analýzovaná jak na internetu,tak i vědeckou historií. Já pouze sdělujit to co tyto analýzy -na základě ověřených důkazů, veřejnosti sdělují. Jste úplně mimo.

Re: Re: Re:Oracle 911

Oracle 911 | 02.04.2018

A kto pripravil tú februárovú revolúciu?
A vyvolať revolúciu nedá sa len tak, na to musia byť pripravené socio-ekonomické podmienky. A situáciu na revolúciu sústavne pripravovali práve slobodomurári lebo alternatíva k tomu je, že každý vo vedení štátu je klinický debil na úrovni nášho rezidenta Kisku.

Pritom je zdokumentovaný fakt, že Lenin (a možno aj Trockij) bol slobodomurárom, ktorý sa zriekol členstva. Takže tak...

Re: Re: Re: Re:Oracle 911

Zdeněk | 02.04.2018

No ano . Tomu předcházela organizovaná nepřátelská činnost proti vládám různých zemí,která byla metodicky řízena. Byla založena společnost :
APPENDIX E: NEW WORLD ORDER
Robison,1798
Proofs of a Conspiraci
against all the
Religions and Goverments
of
E U R O P E
Je to na delší vyprávění. A zhruba o sto let později-v srpnu 1897 proběhl kongres ve švýcarské Basileji. Ten je taktéž podrobně zdukomentován , mimo jiné byl též přípravou na VŘSR .
Na př: židovští agitátoři z USA přemístění do Ruska. Někteří ani neuměli rusky a dávali si ruská jména. Důkazného materiálů je mnoho-jakož i různých Rezunů alias Suvorovů, kteří VŘSR 1917 v Rusku vysvětlují falešně. Stačí se podívat na metodiku matení v kauzách : zřícení obchodního centra (věží v New Yorku) ,sestřelení letadla MH 17 nad Ukrajinou, upálení lidí v Oděse atd. Nechce se mi o tom ani hovořit. Zdravím tě Oracle a měj se dobře.

Re: Re:Oracle 911

Lunatix | 01.04.2018

Bolo zrejme, ze ak uSSa s Velkou Vritaniou nevstupia do vojny, tak Rusi sa zastavia az na brehu Atlantiku a vyvoj celej Europy by sa nezvrtol do Gayropy. Preto narychlo aj za cenu obrovskych strat spustili Overlord, v case ked uz na europskom kontinente svoje vojska mali.

Re: Re: Re:Oracle 911

Sirka | 01.04.2018

A tym len dokazujes, ze v 2 sv. vojne nebojoval proti ZSSR "kolektivny zapad", ako to tvrdi Pjakin, ale Zapad bojoval proti sebe.

V skutocnosti nemecka likvidacia vysadkovej operacie na Ryne Market garden a mohutna protiofenziva v Ardenach v konecnom dosledku jednak predlzila vojnu a jednak oslabila pocetnost sily Wehrmachtu na vychodnom fronte. To malo za nasledok to, ze sa Cervena armada dostala az do Berlina.

Re: Re: Re: Re:Oracle 911

Lunatix | 01.04.2018

Sirka, ty si na blba dufam iba hrajes. Sovieti ten Berlin mali isty, islo o to, zachranit co najviac wermachtu pre neskorsie plany proti Sovietom. Preto Overlord, samozrejme po zrade Anglosasov pri emisarovi Hessovi hadam necakali kaviar a sampanske na uvitanie od nackov. Nemci sa hromadne vzdavali do ruk anglošašov, po vojne množstvo z nich bolo vyuzitych v priemyselnej, vyskumnej ci vojenskej a spravodajskej cinnosti na strane zapadu(Paperclip, CIA....)

Re: Re: Re: Re: Re:Oracle 911

Sirka | 01.04.2018

Ty si nepocul teda o Ardenskej ofenzive Wehrmachtu koncom roka 1944, ktora, ak by vysla, by v konecnom dosledku umoznila Sovietom obsadit cele Nemecko?

Re: Re: Re: Re: Re: Re:Oracle 911

Oracle 911 | 02.04.2018

A prečo si myslíš, že Ardenska ofenzíva nebola zámerne spackaná?!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:Oracle 911

Sirka | 02.04.2018

No a myslis si aj, ze prehra v bitke o Kyjev 1941 bola zo strany STAVKA zamerne spackana?

Alebo ty mas koncepciu svetovych dejin riadenych z Wall Street a bitky, ktorych ucel si nevies vysvetlit boli z Wall Street nariadene "zamerne spackat"?

No pripustme tuto tvoju uvahu. Vysvetli mi ale potom, preco globalisti dovolili Wehrmachtu zlikvidovat britsku operaciu Market garden na Ryne, ktora mohla vojnu urychlit o niekolko mesiacov a umoznit zapadnym spojencom postupit rychlejsie do Nemecka? To bankari z Wall Street sedeli nad vojenskymi mapami a nieco nedomysleli?

Re: Re: Re: Re: Re:Oracle 911

Atrei | 01.04.2018

Tiež ja dobré aj to ako medzi tým skončilo európske zlato v USA. Poniektori Nackovia podostavali par rokov a potom šup s nimi do projektu EÚ. Ozaj. Ako sa volal ten co v base napisal knihu a keď ho pusili už bol "milionár" a Top Star Západu :D

Lid

Asenad | 01.04.2018

Pjakin je zase v rozporu co říká a co říkal dřívě: Pjakin řekl:

Elitě se neustále zdá, že lid není ten správný.

Copak to nebyl sám Pjakin co spílal lidem, že jim nevadí ani sportovci z Ruska ani zpívání Hymny? Dokonce jim i vyhrožoval. Ve smyslu Putin pro váš plánuje lepší budoucnost a vy takhle!? Nic nebude! Jo a ten Šuvalov. Já se tedy divím, že není v base a jeho majetek v rukou státu.

Re: Lid

asda | 01.04.2018

Hele ty zde meleš furt dokola, že jsi chytrej a ostatní blbci, proč sem vůbec lezeš, když je vššechno špatně a máš potřebu to furt dokola všem psát?
Tak to neposlouchej a ser na pjatkina...

NEbo máš důvod proč dokola psát, že je to blbost? Kromě toho, že jaksi opakovaně tím co píšeš potvrzuješ že ani neposlouchaš co říká, protože dost často píšeš co ani neřekl nebo jaksi nahodou nevis ze neco i rekl (nevis=poslechnes si jenom neco, aby to vypadalo, ze poslouchas)...

PCo prestat rtrolit arsenade, zacinas byt osina vzadku, bez na idnes, tam dostanes urcitze lepsi rozbor, tkeremu veris ;)

Re: Re: Lid

Asenad | 03.04.2018

Vím moc dobře co říká a co říkal v minulosti. A vím jak spílal lidem, že neodsoudily sportovce. Dokud bude Pjakin mlet o tom jak sportovci z Ruska mohou za tomto a za tohle.

Re: Lid

pun | 01.04.2018

Hodně primitivní srovnání. Elitáři i KOB by rádi změnili myšlení lidí, ale cíle té změny jsou u obou skupin naprosto opačné, takže to srovnání kulhá na obě nohy.
Gosudar vychází z dnešní reality a koná tak, jak je to podle jeho názoru dobré pro Rusko. Balancuje na hraně vzniku občanské války a její zabránění je pro něj dnes prioritou. Teď dává najevo, že se mu podařilo zabezpečit Rusko vůči vnější hrozbě, což byla a je absolutní priorita a přichází na řadu starost o zlepšení života obyvatelstva, kdy investice do tohoto zlepšení by bez zabezpečení Ruska proti vojenskému nebezpečí zvnějšku nemělo žádný smysl. Proto nyní nastupují ty různé havárie a hybridni útoky z jedné strany a pozvolný nástup eliminace vlivu elitářů ze strany druhé. Bitva ještě zdaleka není vybojována a bez potřebných informací, které bezpochyby Gosudar má, jsou jakákoli hodnocení vývoje na vodě. Předpokládám, že nyní běží taková malá předehra a opravdu se začne něco dít až po inauguraci, jak to ostatně Gosudar už signalizoval. Nechme se překvapit, víc stejně dělat nemůžeme.

Bordel.

Atrej | 01.04.2018

Nieje davno co sa tu porad riesila olympiada a viaceri tu poukazovali na Pjakinove chybi v informacnej cinnosti ktore jeho cargoKult tvrdosine odmietal a podporoval. ( "Nas Boh Pjakin aby spravil chybu? To co si dovolujete toto tvrdit?") Boli na to mierene aj pomerne utocne komentare ktore odzneli aj v O-O VVP. Pjakin to samozrejme odmietal. Ale ked uz bolo neskoro nakoniec uznal ze vo svojom vyjadrovani urobil chybu. Za co sa ospravedlnil a vysvetli matematicku pravdepodobnost. Ze vsade je cca 15% hajzlov a 15% ludi ktory iba urobilu chybu. ... Preto v tomto zmysle nemozeme hadzat sportovcov z Ruska do jedneho vreca co aj tu na leva net viaceri ludia pisali. Mnoho z tych co na to od zaciatku tak ci onak poukazovali zaroven nepopieralo Globalne Politicke aspekty udalostí okolo olympiady spominane Pjakinom ale Kobisti proste hladali konflikt/rozpor. Oni vsak hovorili aj o ludskej stranke ktora je medzi kobistami absolutne nepritomna a systematicky potlacana. (Ludska psychika je pre nich v nedohladne) Co sa potvrdilo ked to nakoniec priznal aj pan Pjakin. Ale tiez mu to bolo potrebne povedat tak aby to prijal a pochopil. Ked mu to bolo podane stylom z ktoreho mal pocit ze ho obvinujeme z vedomeho skodenia Rusku - tak sa proste psychologicky zablokoval a odmietal to. Na toto viaceri poukazovali ze ked podavame informacie nevhodnym sposobom budu odmietnute bez ohladu na ich pravdivost. Pretoze ak hodime do jedneho vreca cloveka ktori urobil chybu s tym ktori spachal zlocin tak pachame zlo a to sa nam vrati. Je teda pochopitelne ze ked o sportovcoch z Ruska hovoril ako o sebavedomych a uvedomelich vlastizradcoch tak ti ktori iba spravili chybu sa jednoducho zablokovali a tvrdosine trvali na tom ze je spravne ist pod bielim flagom. Sli tam aby tam nieco vyhrali a medaile venovali Rusku resp. sportovcom ktorich tam nepustili. Tak im aj zaspievali hymnu pod bielim flagom len aby Pjakinovi a jeho ovciam ukazali ze oni niesu zradcovia a miluju rusko. Fakticky ich pjakin k tomuto psychologicky dotlacil ... Čo aj sam nakoniec priznal. Ale uz bolo neskoro. Vysledok teraz vidime. Nakoniec tak isli Globalistom na ruku len preto ze si nedokazali priznat chybu lebo nejaky arogantny a namysleny hajzel ktoreho zeru miliony ludi ich hodil do jedneho vreca zo skutocnymi hajzlami bez potrebneho vysvetlenia nielen Globalneho ale aj ludskeho aspektu. (Ako vravim... Ludsky aspekt je v KSB absolutne nepritomny)

Na internete sa objavilo video na ktorom sa pocas zapasu pobili hokejisti, ... myslim ze nejakeho Moskovskeho hokejoveho Klubu s hracmi Petrohradu ktori bol podla clanku nabity olympijskimi vitazmi z pod bielej vlajky. Proste sa tam do nich "moskovcania" pustili s cielom ich pozabijat... Hromadna bitka. To bolo evidentne - Pjakin sa vyznamenal. Odkaz z tohoto videa je teda jasny.
Ale prejdime trochu inam.

Putin potom svojou cinnostpu pri ktorej musel prekracovat polena ktore mu tam nahadzal aj Pjakin... Putin musel vyriesit jednu vec o ktorej hovoril aj pjakin v dnesnej casti. A co to hovoril? Co mam na mysli? Hovoril, ze ak budeme bojovat podla ich pravidiel, tak prehrame. Musime odpovedat asymetricky. Musime mat vlastne pravidla a nutit supera aby hral podla nasich pravidiel. Akonahle uzijeme ich metody tak nas porazia. Pjakin tiez hovoril ze sport je politika (teda z pohladu GP) Ale to je zapadne chapanie. Oni, na zapade si preto mysleli ze ked na sportovej sutazi bolo rusko pod bielim flagom tak mozu rusku nieco diktovat. A ono to nefungovalo. Preco? Lebo Putin tym co robil povedal v podstate toto: Sport je sport a politika je politika. My to nemiesame. Ale kedze to Putin nemiesal tak to zapadnym proste nemohlo fungovat. Je pravda ze sme to nemuseli riesit vobec ale na to ze to riesit musime ma levi podiel KSB a Pjakin
_____________
Len pripomeniem:
...Mrzi nas ze sme vas (sportovcov) nedokazali ochranit pred spinavou politikou. ... Budeme vam drzat palce...

A o co tam islo? Co pri tom prejave pred olympiadov riesil Putun? V tej situaci uz Putin neriesil bielu handru ale to, aby na tomto zaklade nevznikla v Rusku obcianska vojna. Toto nam bolo ukazane v tom videu z hokejoveho zapasu. A je to hlavne pjakinova znamka. On svojou cinnostou nepomahal ludi spojit ale miesto toho polarizoval Spolocnost. Pritom stacilo to o tych percentach povedat o 1-2 mesiace skorej a opakovat to vzdy ked hovoril o olympiade. Potom by tych bielich sportovcov bolo smiesne cislo.

Mal by prestat hrat podla pravidiel Globalbeho prediktoru a trocha by si mal odychnut. Aspon tyzden dovolenka s patricnym relaxom a nejakou meditaciou napriklad v teplej vode vo vani aby si precistil mysel bo mu uz z toho evidentne jebe na hlavu.

Re: Bordel.

Marek | 01.04.2018

Vcelku sa s tym da suhlasit. Len doplnim a poopravim. KSB a DVTR su systemy riadenia a pochopenia reality. Nie su na vine. Pes je zakopany v tom, ze niektori ludia malo prepajaju ako hovoris ludsky a racionalny pristup. Ked sa riadis iba hlavou a nezapajas srdce, si robot. Ked je to v rovnovahe, to je ludska podstata.

Re: Re: Bordel.

Azmeg | 01.04.2018

Nie, neda sa s tym suhlasit. Tomi alias atrej alias dolozte si x nickov pod ktorymi tu jeho chora psychicka dusa vystupuje neustale trockisticky utoci na KSB a jej priaznivcov. Nepochopil Pjakina a pri svojej psychike ho ako ani KSB nikdy nepochopi, jeho typ psychiky ho z toho vylucuje. Pjakin spravne predikoval, ze vystupenie vlastizradcov bude mat dalekosiahle nasledky. A coho sme dneska svedkom? Flagrantne porusovanie osobnych a medzinarodnych prav Ruska a ruskych obcanov, kam sa pozriete. Toto nevidite? To nie je samo-sato, ale dosledok testu vlastizradnosti "sportovych elit"Ruska. Akmto nechspete, tak studujte, peorovnajte a az potom sa vyjadrujte, prist sem s mainstreamovymi nezmyslami nema zmysel, ste lahko odlisitelny a iba si nevedomky ci šekelačne posierate u HNR.

Re: Re: Re: Bordel.

Asenad | 03.04.2018

To je zase blábol Pjakin predikoval svinstva proti Rusku, protože se ty svinstva dějí neustále od té doby kdy RF prosazuje svojí nezávislou politiku.

Re: Bordel.

Asenad | 01.04.2018

Souhlasím. Taky nechápu proč se Pjakin snaží nám vsugerovat, že nebýt sportovců a funkcionářů. Tak se nestalo co se stalo. Pjakin říká nehrajte podle pravidel podvodníka(západ-páníček) a přitom sám tak hraje. Pjakin nepochopil, že ty hokejisté nezpívali k té olym. vlajce, ale těm lidem co měli v rukou vlajky RF. Víte co by byla potupa, kdyby lidé zpívali ruskou hymnu a hokejisté mlčeli jak ryby. Hokejisté udělali to co bylo správné spolu s diváky jasně dali najevo my jsem Rusko my jsme získali zlato pro RF. Většina RF to chápe. Pjakin nikoliv.

Re: Re: Bordel.

asa | 01.04.2018

ty nechapes nikdy nic, ale mas potrebu to vsem zdelit...

Re: Re: Re: Bordel.

Putinovec | 01.04.2018

Trefa přímo na hlavičku.

Re: Re: Re: Bordel.

Kolko budes zit | 03.04.2018

Veru tak. Ach, ach, veru s takym "vojskom" sa neda vyhrat ani salatova misa. Pritom si ale v hrubych rysoch "davu" nic uvedene nerozporuje a nic spomenute nerozporuje ani p.Pjakin.
Chyba jemne rozlisovanie. Tiez sivita povie "ja som to neukradol, len vzal, ved to nikto nestrazil, ja som si to nasiel". Niekto o voze druhy o koze, najlepsia cesta ako sa pohadat. Vidno, kto uz ma uroven KOB a kto tape. Pomoze mnohim i Vedicke ucenie... Vidno kto mal vychovu ako dietatko " -mama, co to je? Nevidis? Modre slivky! Mami, a preco su cervene? Lebo su este zelene a daj pokoj nemam CAS! ". A logicke zaklady "vecnych" diskuterov a "humanitne" "vzdelanych" su na svete!

Re: Bordel.

majka371 | 01.04.2018

Aj ja rada počúvam Pjakina a snažím sa chápať realitu jeho "očami". Ale tentokrát musím súhlasiť aj s Tebou. Dobrý príspevok. Fakt.

Re: Re: Bordel.

sad | 01.04.2018

Doporucuju, podivat se na jine Pjatkinovi zaznamy kde hovori o olympiada, pak zjistis ze ty jeho teze proc pjatkin keca jsou zalozeny na "vymyslu"L, protoze rekl neco jineho, jenom jaksi bude spatna pamet (verim v toto) ma pricinu, ze pak tvrdi neco co nebylo...

Jinak receno, on netvrdil ze 100procent dospelych jsou vlastizradci ajenom deti ze sta procent nejsou... On rekl, ze vetsina dospelich za prachy prodala vlast a cast jsou proste ti co djou s propudem co nemaji vlastni vulu a cast co se nehcala sblbnout...
Ale kdyz mluvis i ty obecně o politicích, mylsis, ze to nebude stejne, ze tam nevstupuji nekteri plni idealu a proste je to semele, ze nemaji silnou vulu a moralni postoje...

Chce to fakt poslouchat co pjatkin rika, necist arsenada, kterej vi ze proste pjatkin lze a ma potrebu to psat uz nekolik mesicu pod kazdym videem, ale premyslet ;)

Re: Re: Re: Bordel.

Asenad | 03.04.2018

Ano Pjakin lže pokud tvrdí, že by se s Ruskem jednalo jinak pokud by nějakým zázrakem sportovci a funkcionáři byli jednotní a ZOH 2018 bojkotovali.

Re: Re: Bordel.

sad | 01.04.2018

Doporucuju, podivat se na jine Pjatkinovi zaznamy kde hovori o olympiada, pak zjistis ze ty jeho teze proc pjatkin keca jsou zalozeny na "vymyslu"L, protoze rekl neco jineho, jenom jaksi bude spatna pamet (verim v toto) ma pricinu, ze pak tvrdi neco co nebylo...

Jinak receno, on netvrdil ze 100procent dospelych jsou vlastizradci ajenom deti ze sta procent nejsou... On rekl, ze vetsina dospelich za prachy prodala vlast a cast jsou proste ti co djou s propudem co nemaji vlastni vulu a cast co se nehcala sblbnout...
Ale kdyz mluvis i ty obecně o politicích, mylsis, ze to nebude stejne, ze tam nevstupuji nekteri plni idealu a proste je to semele, ze nemaji silnou vulu a moralni postoje...

Chce to fakt poslouchat co pjatkin rika, necist arsenada, kterej vi ze proste pjatkin lze a ma potrebu to psat uz nekolik mesicu pod kazdym videem, ale premyslet ;)

Re: Bordel.

asda | 01.04.2018

Menší problém, on opakovaně tvrdil, že jsou mezi nima ti co se nechali strhnout, tedy tvoje základní myšlenka na které stavíš celý příspěvek je chybná...

Přesně o tomto je když mluvím s někým v práci odborně, on tvrdošijně trvá, že to musí být takto, protože přeci má praxu 20let, ale nechce chápat, že mu dávám příkaz, aby to co dělá nebylo optimální pro teď a tady, ale pro delší horizont celého projektu a i projektu následujícího.
A nekomentuju, že když tomu fachmanovy (fakt umí na fdrézce a soustruhu jako málokdo) něco říkám, tak poslouchá , ale nevím proč vypouští některá slova co mu řeknu a pak dostává jinej vásledek...

Trvalo mě 10let v práci než jsem sám pochopil, že dost velké procento lidí jsou jako on a ty, prostě jim něco řekneš a oni si pamatují jenom něco s toho rozhovoru a když jim cituju slovo od slovo co sem jim řekl, tak tvrdí opak (v práci si to už nedovolí, protože jim občas pouštím záznam :D)...


Re: Re: Bordel.

Návštěvník | 01.04.2018

"velké procento lidí jsou jako on a ty, prostě jim něco řekneš a oni si pamatují jenom něco s toho rozhovoru"
To je přesné. Je to založeno na tom že nejsou schopni pochopit souvislosti. Dokonce i Pjakin o tom mluví, každý je schopný vnímat jen do výšky svého rozhledu. Je v tom i snaha prosadit své ego, je pak těžké někoho soudit, když je na něm vidět, že v podstatě pochopil jen malou část.
Kritizovat analýzy Pjakina je s tohohle úhlu dost mimo mísu, protože ve skutečnosti nevíme co ví on, ne všechno je možné sdělovat, ale prognóza s tím musí počítat

Re: Re: Re: Bordel.

Cico Ciciak | 02.04.2018

Odjakživa platilo, že neznalosť nikoho neospravedlňuje.

Ak si profi športovec, ktorý reprezentuje svoj štát neuvedomuje, čo spôsobuje vlastnému štátu, keď sa plazí pred západom po bruchu, tak taký si nezaslúži žiadneho zľutovania na základe pseudo-humanizmu, lebo je to pako, ktorý nemôže ísť ostatným príkladom.

Potom ešte existuje možnosť, že je to predajná mrcha, ktorá je ochotná sa pchať západu do rekta kvôli zelenému hajzel-papieru.

Re: Re: Re: Re: Bordel.

Asenad | 03.04.2018

Sám jste pako a měl by jsi to říct do oči třeba někomu z ruských hokejistů. Pochybuji, že by vám nějaký zuby zůstali.

Re: Re: Re: Re: Re: Bordel.

Lunatix | 03.04.2018

Argument hodny debila, to znamena, ze akykolvek neandertalec je proste vo vasom ponimani neomylny.

Re: Re: Bordel.

Tomi | 01.04.2018

Tak za čo sa vlastne omluval? :D nepriznal tim ze to taky spackal a neni Boh? Treba mi to taky jebe, ked to tvrdia poniektori :D nehovoril Pjakin ze ti co neco studuju sa nemozu urazit? :D ved to si davame komplimenty nie? :D po tom co to taky spackal by sa mal taky brzdit v hodnoteni udalosti kolem bieleho flagu. Ked sa Putin ospravedlnil "sportovcom z Ruska" tak zrejme hovoril tiez o tom co nam bolo predvedene v tom videu. Zrejme vedel co bude nasledovat ked sa vratia... Z isteho uhlu je ale dobre im to dat vyzrat.... Ale, Stejne trvam na tom ze aj seňor analytik by si mohol lepšie uvedomovať svoj vpliv. Jedna vec je nieco myslieť dobre a druhe vec je ako to bude pochopene.
Ja sa tu taky prezentujem pokrytecky a nemam tu s tym problem bo ste ma sami dali trollom. :D
Ale...
Keď može on poukazovať na nasledky bielej handry a kto kde co zvoral tak mozme sa taky bavit o tom kde co a jak spackal on ... Alebo nie? A ked je on "odborny" tak budem aj ja. Akorat ze ja som tak nejak ludovi a idem s dobou tak mam oblubeny ludovo-odborny pojem "jebať" :D

Re: Re: Re: Bordel.

Cico Ciciak | 02.04.2018

Kde sa Pjakin ospravedlňoval ty manipulačný trol?
Daj sem presnú citáciu z toho videa, inak len zámerne podsúvaš.

Re: Re: Re: Bordel.

Cico Ciciak | 02.04.2018

Poradím ti:
Namiesto tých hlúpostí, čo tu furt vypisuješ, radšej uverejni pod každý článok do diskusie zo 10 smajlíkov, čím možno rozosmeješ ľudí.
A aspoň tak spravíš nejaký dobrý skutok.
Čo ty na to?

Re: Re: Re: Bordel.

... | 03.04.2018

Podle mě to není žádná omluva, Pjakin i vysvětluje proč se dříve tomuto tématu nevěnoval, protože prioritou bylo něco jiného:
Pjakin:
„Ta otázka je absolutně správná. A uznávám svou chybu, že jsem se ihned nevěnoval tomuto hledisku, když jsem mluvil o parchantech. Ta věc se má tak, že podle zákona rozdělení pravděpodobnosti nemohou mezi olympioniky z Ruska nebýt dobří lidé, kteří se upřímně zmýlili. Podle zákona rozdělení pravděpodobnosti by mělo být 15% absolutních ničemů a 15% dobrých lidí. A potom ta zbylá většina, která k něčemu tíhne.
….
….
Ale je třeba si uvědomovat jednu jednoduchou věc, že to bude důležité až potom. Až potom budeme řešit, kdo je kdo. Teď musíme zastávat jednotný mravní postoj s ohledem na samotnou tu cestu tam.
A zde žádné poloviční odstíny nejsou možné. Teď to není na místě! Teď jsou vlasovci prostě zrádci. To po válce můžeme řešit kdo a z jakých důvodů se mezi nimi ocitnul. Právě proto Stalin, když začali být souzeni vlasovci, zrušil trest smrti. Aby bylo možné všechno vyšetřit v klidu, a aby ti, kteří se v jejich řadách ocitli z nějakých příčin náhodou, zbytečně neumírali. A teprve potom trest smrti opět obnovili.
Ale to se bude řešit až potom, po olympiádě. Teď k tomu musí být jednotný postoj, jasně vyjádřený, mravní, jinak se náš stát obrodit nedokáže.
Když se teď z podobných pozic začneme babrat v tom kdo, co a jak, budeme mít v létě na krku občanskou válku.“
http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-12-02-2018/

Re: Re: Re: Re: Bordel.

Asenad | 03.04.2018

A proto budou potřeba udělat komise(Vlasovci) co budou zkoumat sportovce 15% společensky a sportovně zlikvidujeme. To je Pjakinův sen.

Re: Bordel.

M. | 01.04.2018

Pane, kdyby ti sportovci poslouchali Pjakina, tak by na tu olympijádu možná vůbec nejeli :(

Re: Re: Bordel.

RUDO | 02.04.2018

A TO BY BOLI UROBILI IBA LEPšIE..., ale to pochopiť nie je pre každého možné...

Re: Re: Bordel.

Asenad | 03.04.2018

To jste, ale špatně poslouchal Pjakina Pokud by tam nejeli(nikdo) tak by se nevím kdo(asi páníček) posadil na zadek a RF by jela pod svojí vlajkou a hymnou a dokonce by si mohla klást podmínky. Musíte dobře poslouchat bludy Pjakina.

Re: Re: Re: Bordel.

M. | 04.04.2018

Bludy tady píšeš ty.

Re: Bordel.

Cico Ciciak | 01.04.2018

Neviem, čo Pjakin údajne podľa teba priznal, lebo on podľa mňa už od začiatku až do konca tvrdil, že tí, čo odišli na Olympiádu, sú zradcovia a zapredanci dolára, lebo si plne uvedomovali, čo tým svojmu štátu páchajú, keď sa museli kvôli účasti na Olympiáde tak lokajsky ponižovať.
Pjakin sa na vec pozrel z patriotickej stránky a navyše nie ako štátnik, ktorý si obvykle nemôže dovoliť povedať to, čo má práve na jazyku.

V jednom z videí spomenul štatistické rozdelenie olympionikov podľa gaussovej krivky, t.j. jej marginálne časti na oboch koncoch = vyložení patritoti vs. vyložení zradcovia; a potom jej stred = väčšina, ktorá sa pridá buď na jednu alebo druhú stranu podľa vlastnej miery osobnej mravnosti a chápania, intuície, svedomia, sveto-názoru, stereotypov myslenia a správania sa, a vlastného rozumu.
Ale aj po tomto stále tvrdil, že ide o zradcov a ja osobne s ním súhlasím.

Putin ako štátnik na rozdiel od Pjakina zhodnotil túto otázku z hľadiska schopností a možností štátu, ktorý podľa Putina nedokázal olympionikov ochrániť voči tlaku západu, v dôsledku ktorého títo olympionici zradili vlastný štát, resp. že v dôsledku tohto tlaku boli postavení pred voľbu zradiť alebo nezradiť - a oni zradili, resp. že štát dovolil, aby sa títo olympionici museli dobrovoľne ponižovať.
Pretože, Rusko ešte nie je plne suverénna krajina.
Takže podľa mňa práve o tomto bolo celé to "ospravedlnenie" sa Putina olympionikom, ktorí išli reprezentovať Rusko za lokajských podmienok na olympiádu do J. Kórei, navyše pod porazeneckou bielou vlajkou.
Pjakin takisto vyzval ľudí, aby sa poriadne zamysleli nad tým "ospravedlnením" Putina.

K tým tvojim ostatným manipuláciám, pokusom podsúvať, subjektívnym tvrdeniam, neopodstatnenej kritike a osočovaniu, ktoré tu predvádzaš v každom svojom príspevku - všetko bez argumentov - sa nebudem vyjadrovať.

Re: Re: Bordel.

RUDO | 02.04.2018

s CICOM... plný súhlas

Re: Re: Bordel.

Asenad | 03.04.2018

Další Pjakinův blud o tom co by Putin říkal kdyby mohl. Většině ruské společnosti sportovci z Ruska nevadily

Re: Re: Re: Bordel.

Kolko budes zit | 03.04.2018

Vzdy platilo a plati, ze vedomosti su pre 2% ludi, ostatni nie su konceptualnu schopni- proste maju poskodenu DNK a este sa nesnazia o napravu i ked to ide! Preto si vylepsuju siviti genom Slovjenkami. Ked dojdu bude tu jeden svetovy Detroit. Zakladom je veta Slovjena - Skriatka pogrectenne Sokrates "najskor poznaj seba sameho" a toto chyba " notorickym" diskuterom s nulovym prinosom pre rozvoj ostatnych. Chodia sa sem len prevetrat, nestuduju, svoje sebavedomie si buduju na prazdnej kritike ludi, ktorych nielenze nechapu, ale nie su schopni pochopit ani to, aky priepastny je rozdiel intelektu kritika a kritizovaneho.

Re: Bordel.

Lunatix | 01.04.2018

Ak tu niekomu "jebe na hlavu" tak si to zretelne ty a nic si nepochopil. Tak sladko spi a bez na mainstream, budete si na jednej urovni. Ak pozorne sledujes a nielen citas Pjakina, tak ocividne to co povedal a co sa deje su v sulade. Keby ti hujeri sa vysrali na nejaku hulimpionadu, tak dnes pravdepodobne by neboli afery Skripal, Kemerovo... Vdaka nim bude este vela Rusov umierat a krvacat.

Re: Bordel.

kattka | 02.04.2018

Zdá se mi, že to trochu přeháníte V.V. Pjakin rozhodně neovliňuje milióny lidí...

Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Sirka | 31.03.2018

Pjakin tu tvrdi, ze pocas 2 sv. vojny bojovali Sovieti proti "kolektivnemu Zapadu"

Hadam len nik nebude popirat, ze spojenci USA a GB dodavali ZSSR material a techniku a ze Nemci vojenske konvoje torpedovali a poslali ku dnu obrovske mnozstva tonaze? Ze sa spojenci - aj ked oneskorene - vylodili v Normandii? Tak aky Kolektivny zapad? A naco by par mesiacov pred koncom vojny Nemci podnikli utok v Ardenach? Ved ak by uspeli, Cervena armada by sa dostala az po hranice Francuzska a obsadila kompletne Nemecko.

Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Atrej | 31.03.2018

Ved to ani nepopiera. Skutocne podporili SSSR. Ale bolo s cielom aby sa Nemecko a SSSR vo vojne zdrojovo vycerpali. Jak Ludsky tak materialne. Treba spomenut ze zapad podporil aj Nemecko. politicky aj zdrojovo ho podporil. Politicky priklad je natlak kolektivneho zapadu na CeskoSlovensko aby sa podriadilo Nemecku a Materialny snad nad nemusim spominat... Briti do toho isli s tym ze Nemci neziskaju take zbrane aby dosiahli na VB. A Amici za velkou mlakou ani nehovorim. Takze ich plan bol podporit Nemecko v "dobiti" Europy aby ziskalo potrebne zdroje na vojnu proti SSSR. oni chceli aby SSSR bolo co najviac znicene ale zaroven aby dokazalo odolavat nemecku do tej mieri aby ho dostatocne oslabilo pre pripad ze by Nemecko porazilo SSSR... Aby to pripadne nemecke vitaztvo bolo tak povediac Pyrhovo = za cenu obrovskych strat aby bolo pre nich potom jednoduchsie Nemecko porazit. To preto SSSR "pomohli". A vylodenie v Normandii prislo kedy? Ked uz Bolo jasne ze Ruda Army nakoniec porazi Nemecku vojnovu masineriu a obsadi celu europu. To oni nepotrebovali a tak sa rychlo ponahlali s vylodenim. A to prislo ked bola polovica SSSR zrovnana zo zemou s Milionovimi stratami na zivotoch = ked bolo zdrojovo vycerpane (materialne aj ludsky totalne vycerpane) a Nemecka armada bola v case vylodenia v Normandii uz fakticky porazena. A o co im islo v Ardenach to neviem. Ale vojenske ciele to zrejme neboli. Takze Anglosasy sa zapojili do vojny... No... Ved je to smiesne. Oni prisli do ringu ked uz boli obaja Superi Totalne vycerpany a oni sa tam len postavili a pichli tam svoju vlajocku.

Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Atrei | 31.03.2018

Je smutne ze mas info a nevies si to zrovnat. Skus citat KSB. Ja to ku konceptualnej samostatnosti nepotrebujem. Je to pre mna iba zdroj ucelenych informacii. Nic viac. Ale ty by si to mal(a) skusit. Je tu toho dost. Staci iba niekde zacat. Nech sa ti v tom dari :)

Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Sirka | 01.04.2018

To je prave zaujimave, o co slo Nemcom v Ardenach. Pred tym, v septembri 1944 Wehrmacht zlikvidoval spojenecku vysadkovu akciu u Arnhemu (tzv. Market garden) ktora, ak by sa podarila, mohla skratit vojnu o niekolko mesiacov. Na bitku v Ardenach Nemci sustredili pocetne vojsko, ktore logicky chybalo na vychodnom frmonte. Ak by Nemci spolupracovali s GB a USA, tak by branili vychodne hranice a pustali "kolktivny zapad" na zapade.

Vojnove operacie Nemecka nedavaju za pravdu uvahe, ze by "kolektivny zapad" bojoval proti ZSSR.

Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Atrei | 01.04.2018

Chapem na ca narazas. V tomto zmysle sa skutocne nejednalo o kolektivny zapad. Kolektivny bol v tom zmysle ze tak Nemecko ako i Britaniu ci USA mali pod kontrolou globalisti. A riadili ich s cielom aby ovladli SSSR. Na vonok zapad kolektivny nebol ale boli jednotny tak Nemecko, USA i Britania... Boli jednotny v spolocnom cieli znicit SSSR a Anglosasy na ten ciel chceli vyuzit Nemecko ktore spolu s USA do znacnej mieri podporili. Pjakin sa ako vzdy v tom zapale sprosto vyjadril. To musis bud precitat nieco s KSB alebo ho sledovat nejaku dobu aby clovek pichopil kedy co a ako mysli... Ale dobre na to poukazujes.

Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Atrej | 01.04.2018

Ako dlho ho sledujes? Viac krat uz vysvetloval ako je to myslene. Ak si pozres spetne nejake casti tak na to narazis ... Myslim ze to nebolo davno ked sa tomu venoval. Pokial ide o mna, tak moje vyhrady k Pjakinovi su odlisneho charakteru. V tomto smere s nim plne suhlasim. Len treba chapat kedy, co a ako mysli pretoze uziva lahko dostupne pojmy co moze byt bez dostatocneho vysvetlenia zavadzajuce. Tu mal proste na mysli zakulisie 2sv.

Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

sad | 01.04.2018

Ale ty chces chapat pjatkina doslova, nechce chapat, ze ti vysvetluje system. Kdzy pouzijes v zivote priklad na nějakem realnem prikaldu, delas vse pak presne i na tom dalsim nebo se naucis postup, ale fakticky pak delas neco jineho?

Viz pouziti jak zatlouct hrebik co je dlouhej 1 cm na spojeni dvouch malych desek, kdyz pak dostanes velke fosny, tak pouzijes 1 hrebik? Kdyz na ne budes chodit, pouzijes pouze jeden? NEBO pochopis, ze ti vysvetloval nekdo na prikladu, jak spojit desky, ale uz je na tobe a tvem rozumu, ze jeden hrebik nestaci, ze ti proste nikdo u kazdého spojení nebude ukazovat, kde a kolik hrebiku natoz jkak velke pouzit, proste to musis vedet sam, kdyz chapes...

Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Jura | 01.04.2018

Ardeny jsou časově mimo okno, kdy USA měly ještě manévrovací prostor se zapojit na kterékoliv straně.
A skutečně, před válkou investice US byznysu postavily Německo na nohy a do zapojení USA na straně SSSR toto pokračovalo. Rušilo se to zákony až někdy v roce 1942. Přesto někteří v podpoře pokračovali celou válku.
IG Farben byla v kartelu se Standard Oil (Rockefeller).
O zapojení dědečka G. Bushe se napsalo také dost, atp.

Ardeny jsou 1944.

Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Oracle 911 | 31.03.2018

Kto pomohol Hitlerovi k moci?
Kto nezabránil Hitlerovi zabrať Porúrie s tým, že podľa Versaillskej zmluvy to územie bolo demilitarizovaná zóna?
Kto poskytol Nemcom pôžičky cez Švajčiarsko?
Kto investoval cez Švajčiarsko v Nemecku?
Kto nás hodil v Mníchove cez palubu?
Kto plánoval uzavrieť vlastnú mierovú zmluvu po ktorom by mohli vyraziť spolu s nacistami proti ZSSR?
Kto plánoval urobiť to isté vyhovárajúc sa na formalitu (že mierová zmluva nebola podpísaná v Berlíne) vyraziť proti ZSSR spolu s nacistami?
Ktorí západný priemyselníci dostali odškodné za vy-bombardované továrne v Nemecku?

Mne z týchto vecí vychádza, že Pjakin hovorí pravdu.

Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

sad | 01.04.2018

Presne jak pises, Pjatkin mluví o cílu, že k cíli vede x cest, a i když po ní jdeš, může nastat že přijdeš do kanonu, kterej neprojdes, tak musí k cíli jít jiním kanonem od zacatku a i kdyz jdes po schudne ceste, stejne obcas musis zmenit smer apod.

Zde dost lidi mysli, ze jim nekdo rekne presnej navod na cestu, ale bohuzel i kdyz vi, ze kdyz prs cestu spatne stroma oni ho musi obejit, pak po pjatkinovy chcou, aby jim ukazal cestu bez toho stromu, protože když ho na cestě uvidí, tak jim pjatkin přeci lhal o te cestě :D

Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Sirka | 01.04.2018

Neprecenuj vyznam Ceskoslovenska pre Zapad. Odstupili sa len Sudety a nik nevedel, co bude dalej. Poliaci tiez spolupracovali s führerom, zabrali casti Tesinska, Oravy a Spisu. Po pakte Ribbentrop-Molotov potom prebehlo stvrte delenia Polska medzi ZSSR a Nemeckom. Anglicania a Francuzi vsak vyhlasili vojnu len Nemecku, nie bolsevickemu ZSSR, ktory okupoval tiez.Ak Zapad bojoval proti bopsevickemu Rusku "kolektivne", preco mu nevyhlasili vojnu v 1939? Hitler by jasne videl, ze ma na vychode volnu ruku a nemusel sa starat o zapad. To by aj vysledok vychodneho tazenia zrejme skoncil inak.

Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Lunatix | 01.04.2018

Zabratie Ceskoslovenska bolo pre Hitlera klucove, zvysil svoj vojensko-hospodarsky potencial nasobne, vdaka vyspelemu strojarenstvu. Tieto vase demagogie su ako z novodobych ucebnic, pritom popieraju dolozenu historiu. Podobne ako Nemci zabrali per partes Cesko a Slovensko po 89, z tych istych dovodov+ sa pridali ekologicke, doma by to svinstvo vyrabat za tie peniaze nemohli. Dochodky pre Nemcov a davky pre krimigrantov vyrabame totiz my, pane, cista nemecka ekonomika ide dolu vodou a iba periferie vychodo a stredoeuropskych statov zachranuju nezachranitelne. Nemecko je urcene na odpis, vaginalne prehralo, v priebehu 2 de-generacii z vami adorovaneho Deutschlandu nezostane kamen na kameni.

Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Kolko budes zit | 03.04.2018

L. veru vzdy potesi, ak sa k veci vystizne vyjadri inteligent a poukaze pravdu-verim, ze to bude pomahat v rozvoj myslenie inych. Len, zial Nemci su povodom nasi Slovjensky bratia- schopni-otroci a dnes ich likviduje GP v zaujme Ciny a s nimi padne Europa. Likvidacii konkurencnu Nemcom uz 100 rokov. Maju mensi DNK defekt ako anglosasi. To iste nas caka, ak rychlo nezmudrieme!

Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

asdf | 01.04.2018

Sudety byly odtoupeny v r.38, protektorat pak od 15.3.1939. Valka (na 6.te priorite) zacala az utokem na polsko v zari 1939. Nemecko v te dobe krome letectva na ve vyzbroji na svetove urovni rozhodne nebylo. Bez Ceskoslovenskych tanku LT-35 a LT-38 (-> PzKpfw 35, 38), tezkych houfnic, (proti)tankovych 37mm del a nakladnich automobilu by nemecka kampan v polsku zabredla a vysledkem by byl zrejme debakl. Prinejmensim by byla nucena reagovat velka britanie s francii, ktere z nejakeho "nepochopitelneho" duvodu ze sveho spojenectvi z polskem prilis dusledku ohledne utoku na nemecko ci jinou pomoc polsku nevyvodily... takto by se jasne musely vojensky postavit proti nemecku, a SSSR by pak take nic nebranilo k uspesne kampani a zniceni nacistickeho nemecka jiz v r.39-40.
Wermacht v r.38-39 rozhodne nebyl pripraven k valce. I pri zcela mirovem anslusu rakouska se vetsina jeho primitivnich (i vuci LT-35,38) tanku PzKpfw I,II ani nedostala kam mela v dusledku technickych poruch behem cesty.

To, ze Ceskoslovensko bylo prehozeno (a mozna i v 30.letech dopestovavano - napr. uspech batova konglomeratu take nemusel byt ciste jeho osobni zalezitost.. zrejme mu nekdo pomohl, nebo alespon nehazel klacky pod nohy, jak je jinak zvykem...) jako tucna korist hitlerovi, aby se tento po jejim predhozeni v ramci mnichovske zrady obratil na vychod a byl dostatecne zdrojove obohacen, je dnes jiz zcela jasne, a soucasne jedine logicke vysvetleni vsech "podivnosti" (jako treba cs.wikipedia.org/wiki/Podivn%C3%A1_v%C3%A1lka) pocaku 2sv.

Vice napriklad na orientalreview.org/2013/08/06/episode-13-why-london-presented-hitler-with-vienna-and-prague-iii/

Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Sirka | 01.04.2018

Podla tejto nemeckej linky tvorili ceske tanky zhruba 8% celkoveho poctu 3.500 tankov pri utoku na Polsko. Kvalitnych PzKpfw IV mali pritom Nemci 211, lietadiel cez 4.000. Takze tvrdit, ze bez ceskej techniky by Nemci v Polsku zazili "debakl" je asi trochu pritiahnute za vlasy. Utocili predsa zo vsetkych smerov, okrem vychodneho.

https://weltkrieg2.de/wehrmacht-kriegsgliederung-1-september-1939/

Re: Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Oracle 911 | 01.04.2018

prečo si myslíš, že tie tanky PzKpfw boli kvalitné a že tie štatistiky sú 100% pravdivé?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Sirka | 02.04.2018

Ak si porovnáme parametre českého tabku LT-35, tak sa najviac podobá nemeckéku PzKpfw II (na Poľsko ich išlo 1.223). S PzKpfwIV, najviac vyrábaným tankom, to vyzerá takto:

LT-35 kanón 25mm, váha 10,5t, výkon 88kW, pancier max 25 mm

PzKpfw IV: kanón 75mm, 23 ton, 224 kW, čelný pancier 80mm, bočné 30 mm

Takže počas útoku na Poľsko podľa zástancov KOB rozhodujúcu rolu hralo 219 českých tankov LT-35 doprevádzaných
ďalšími 3.200 nemeckými tankami a 4.000 lietadlami.

Páni, ale to je už ale nefalšovaná švejkovina.


Na Varšavu!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

fasdf | 02.04.2018

Hele sirko, co se naucit hiostorii nez zacnes psat "vedomostni" kecy, ale nejak nedane do souvislosti?

Když vemu, ČSR přezbrojovalo na LT38=nástupce 35, coz je podle tebe ubohej tank.
ALE nereknes, ze plske tanky byli sami o sobě ubohost, ale 35 se jim slusne vyrovnala a hlavne, ze CSR dodalo i 78 LT38, ktere byli o generacu lepsi...

Pak nereknes ze polsko melo 574 tanklu, tedy cr dodalo jenom tech LT38 tolik, ze to dalo 14procent polskych poctu... Takovej ubohej pocet, ze...
Kdyz vezmu LT35, kterych nemci dostali 244, coz dava v procentech 42procent polskych poctu (tanku stejne "generace").
Ve vysledku obsazenim CR dostali v tancich 42+14=56procent poctu tanku...

Sirko takove ubohe pocty, verim tvym kecum, ze to pro boj s polskem nic neznamenalo, mit najednou zadarmo 56procent poctu tanku jako nepritel, ktereho obsazuji, vubec nezmeni uspesbnost boje...

Takovych generalu ataktiku jako ty potrebuzje nase zeme vic :D

Kyz pripoctu, ze boje na vychodni fronte vyhral T34 a jeho nastupci, kterej oproti nemeckym tankum byl "ubohost", ALE co se nestalo vboji, rozhodoval pocet :D
Ale podle taktiky sirky, rozhoduje kvalita a velikost dela, ne mnozstvi... A hlavne Sirka jako taktik preci analyzuje vyhru jako takovou, ktera byla jasna i bez CSR teczhnologie, ale jaksi ani slovo jak rychle by bylo vitezstvi uzt jaksi neanalizuje. Docela bych se bavil, na taktickych hrach, ktere by vedl sirka, kdyz se cvicila obrana polska proti nemecku v roce 1939 (myslim takticke hry dustojniku na skole, sirko, ne ze tam zatahnes inteligentne hry co cvicili polaci v roce 1939...)

I takovy jako sirka existuji, porovnavaji si centimetry, ale nad taktikou premysli taky tema centimetrama :D
Skoda ze tam nepremyslel rommel a nastesti ze tam nepremyslel Zukov ;)

Re: Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Jura | 01.04.2018

Koukám, že ti dělá problémy časová osa.
Přitom by stačilo dávat v dějepise pozor.

Škodovka a další zbrojovky po obsazení vyráběly naplno již Německé zbraně. Když nastane válka, tak se těsně před ní mobilizuje a vyrábí daleko větší počty zbraní než v mírové době.

A ty tanky jsi si vybral jen proto, že jsme jich na rozdíl od ostatní výzbroje moc neměli, protože jsme se spoléhali na děla a kulomety v pevnostech.

Naše předmnichovské počty byly takové, že by s námi měli Němci problém. S Poláky byli vyrovnaní.
V Pomnichovských počtech měli nad Poláky převahu.

Jenže kromě výstroje rozhodují i zkušenosti ... Do Porůří napochodovali beze zbraní ve velkých zmatcích. Pak se cvičili ve Španělsku, s již menšími zmatky obsazovali Rakousko, později Sudety a zbytek Česka.

Polsko bylo až páté na řadě. Velikostně mělo armádu dostatečnou na odpor (byť zastaralou), ale bohužel proti nim stál již vycvičený Němec. Bez českých zbraní by tam vykrváceli ... a i ztráty 20-30% a boje trvající půl roku by znamenali, že za toho půl roku si nebude Hitler moci vyrazit na další špás.

V 6 kampani v pořadí měla Francie na své straně dokonce více a lepších tanků než Německo .... zase to rozhodli zkušenosti a taktika.

Re: Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

ľudo | 01.04.2018

Ok tak teda podrobnejšie pre tých, co neznáśajú šach:

Bez SUDETSKÝCH a Českých zbrojoviek by Nemci nemohli ísť na Francúzsko, s ktorým pri napadnutí Poľska uź museli nutne rátať. Bez francúzskych zbrojoviek a vojenských zásob, bez Holandských, Belgických, Dánskych, Nórskych, potenciálu španielskych, talianskych a balkánskych by nemohli ísť na Rusov. Vojensko-ekonomická matematika proste nepustí.

Napriek tomu všetky vojensko-ekonomické prepoćty OKW(Oberkommando der Wehrmacht) aj v roku 1941 úplne jasne hovorili, že vojnu s Ruskom vyhrať nemôžu. I keby mali na začiatku výraznejšie úspechy. Generalita bola proste proti až na pár kamikadze kariéristov. (Viď množstvo sprisahaní proti ŠekelGruberovi-Hitlerovi, 7-8 atentátov, atď - v tom mal DOlfi pravdu, źe im neveril..rozsiahle sprisahania boli krížom-krážom medzi generalitami jednotlivých štátov..včitane rozsiahleho Tuchačevského sprisahania, ktoré naozaj reálne bolo a je o ňom množstvo dokumentov "tradičnej" spolupráce sovietskej generality s nemeckým OKW v neposlednom rade i z nemeckých zdojov, archívov)

Otázka je, prečo Hitler aj tak nemohol neísť do vojny so ZSSR.
Ktoré konkrétne problémy globálnej politiky boli touto vojnou riešené. Viem, źe žiadna vojna sa bez zvolenia globálnych politických štruktúr proste nikdy nekoná. Také nebýva. Nikdy sa globálna politika nepodriaďuje zahranićnej, či dokonca lokálnej, alebo komunálnej, ale vždy naopak.

Celoplanetárn tendencie vývoja, riadenia si dovoľuje ignorovať iba buď
A) opica,
alebo
B) otrok

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Kolko budes zit | 03.04.2018

Pekne Ludo. To je podstatne! Snad postupne sa i "zatvrdili" lenteoretici niecomu priucia. V zaujme vsetkych im prajem co najskorsie otvorenie mysle.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Kolko budes zit | 03.04.2018

A od likvidacie Velkej Tartarie ide vzdy o likvidaciu zvyskov Slovjenov. Zopakujem, pozrite sa zvyssia aspon mudri. Po prekvapivych uderoch nasich musel GP likvidovat potencialne vzburenecke centrum. Doslova vyparil miliony tartarijskych Slovjenov a kamenne tisicky km hradieb... Z Ves-Miru vidno len kontury zakladov...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

ľudo | 03.04.2018

Ale no tak.. nepreháňajte zas, ako ste bol upozornený už neraz,
aby ste tu nediskreditovali ostatné informácie.
Nemyslím si, źe by na tvrdenia typu "Veľkej Tartárie"
bolo zatiaľ dostatok dôkazov.

Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Oracle 911 | 01.04.2018

sirka
Vtedajšia ČSR patrila do priemyselnej špičky, čo do kvality ako aj kvantity (k pomeru veľkosti a početnosti obyvateľstva). A to vrátane zbrojárskeho priemyslu, takže ty podceňuješ ČSR.

A ty si myslíš, že Angličania a prakticky celý kapitalistický nechcel vyhlásiť horúcu vojnu ZSSR?
Tak ti odkazujem na operáciu unthinkble asi z 1948, ktorá bol o tom, že treba vybombardovať veľké mestá ZSSR atómovými bombami. S tým, že vedenie USA už počas 2. svetovej vojny plánovalo vojnu so ZSSR v Európe a nemecké vojská by sa toho zúčastnili.

A čo sa týka tvojej poslednej otázky: nuž prečo ísť do toho priamo, keď prakticky všetku špinavú prácu urobí niekto iný a potom ti prakticky zostáva lízať smotanu?!
A presne preto dostávala Nemecko podporu Západu...

Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Vladimír | 01.04.2018

jak nevěděl, věděli to všichni co přijde, to je jisté. možná Vám to nikdo neřekl ale války nevedou politici, ale banky které do válek investují kvůli zisku a na ně navázané zbrojařské lobby. politici jsou jen jejich loutky. Válku nemůžete vést bez peněz to ví i malé dítě.

Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Sirka | 02.04.2018

To je čo za slovný guláš?

Vojny vedú generálne štáby a nie banky. Alebo si myslíš, že genraál Halder a potom generál Guderián boli na hot linke s globalistami, ktorí im určovali, ako majú nasadiť vojská? Alebo všetko rozhodoval iba Hitler a ten si zriadil linku hot-line na Wolfsschanze a tam dostával pokyny z Wall Street?

Re: Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Sirka | 02.04.2018

Alebo tu budú študenti KOB tvrdiť, že vojnovú ekonomiku Nemecka držali a riadili banky z Wall Street, ale vojnovú ekonomiku ZSSR riadil konceptuaálne nezávislý a múdry súdruh Stalin z Gruzínska?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Oracle 911 | 02.04.2018

A kto a ako financoval 2. svetovú vojnu a kto na tom zarobil?
ZSSR prakticky financovalo všetko samo resp. za SVOJE prírodné zdroje kupoval potrebné stroje a vybavenie na vytvorenie priemyselného potenciálu.
Západ, nuž tá vykrádal svoje kolónie a financovali to banky (Západné dlhy vrátane Nemeckých za 2. svetovú ešte neboli splatené).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Sirka | 02.04.2018

Hlavny rissky stan a financovanie Nemecka podla studentov KOB. Ako to asi pebiehalo:

Sedia Hitler, Halder a Guderian nad mapou Stalingradu a hutaju, ci stiahnut vojska z mesta ako pozaduje Paulus. Vtom vkroci Goering a odvedie si vodcu bokom. Vodca, sepka mu, prave som volal tajnou linkou IG Farben s Wall Street. Pozaduju nechat Paulusa svojmu osudu. Ja som uz slubil sabotaz leteckeho mosta.
Ja wohl, hromzi vodca, viem co je moja povinnost ako babky Wall Streetu. Vsak by nam Americania zastavili vsetky financie!

Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

rimi | 01.04.2018

Nejdriv bych zacal studium "Zlate blokady" (ve tricatych letech Rusko mohlo nakupovat obrabeci stroje nutne pro vyrobu zbrani jen vymenou za obili - predpokladaly se asi masove demonstrace hladovejicich).
Mnichovem bylo Nemecku predano Ceskoslovensko (Nemecko melo vyzbroj pro milion vojaku, stejne mnozstvi ziskal Hitler zaborem Ceskoslovenska).
USA a GB dodavali material a techniku podle smlouvy, aby nemuseli dodavat, obetovali PQ17 (ochrana opustila lode a nedali vedet Rusku, ktere melo nachystane doprodne lode) a prerusili dodavky (popsano ve vzpominkove knize velitele severomorske flotily)..
Dodavali za zlato a rusove platili i potopene lode.
Vylodeni v normandii probehlo pote, az se vedelo, na kterou stranu se pridat.
Nemecko spolehalo na reku Odru, slibovalo spojencum, ze tam urcite RA zastavi a spojenci zajate nemce neozdzbrojovali a vyckavali (vyborna kniha "Byl jsem na zapadni fronte" D.F. Kraminova, kde je +- popsana temer do puntiku autorem stejna situace jako dnes - ve vsech "zapadnich novinach" za vse muze Rusko).

Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Sirka | 01.04.2018

Niektoré hlasy hovoria, že západná pomoc Rusku bola kľúčová v ich víťazstve, resp. v tom, že nepodľahli. Aj keď v dodávkach sa vyskytovali zbrane nižšej kvality - Sherman vs. T-34, napr. taká Airacobra sa ako lietadlo v nízkych výškach vynikajúco osvedčila a niektoré sovietske letecké esá ako Poryškin dosiahli na nich mimoriadne úspechy. Sovieti ich odobrali 4.800 kusov. Sami Sovieti priznávali význam nákladných áut ako Studebaker, ktorých USA dodali cez 100.000. Ďalej spojovací materiál atď...


"Vylodeni v normandii probehlo pote, az se vedelo, na kterou stranu se pridat."

Anglicko vyhlásilo Nemecku vojnu v r. 1939, takže vedelo na ktorej strane je už niekoľko rokov. Bojovali s Nemcami v Afrike, českí a poľskí piloti bojovali v RAF. Briti prevádzali bombardovania nemeckých civilistov vo veľkých mestách, pričom sa počet civilných obetí odhaduje na 600,000. V lete 1943 uskutočnili bombardovanie Hamburgu, operácia Gomorrah, pri ktorej prišlo o život niekoľko desiatok tisíc civilistov.

Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

ľudo | 01.04.2018

Áno, "tretí front" - ironické pomenovanie tzv. spojeneckej pomoci "lend-lease" nebolo nepodstatné, no celkovo tvorilo necelých 5% vojenských nákladov a výroby ZSSR.
Takže nerob znova z muchy slona, ako je v tvojej talmudistickej demaghógii zvykom Sirka.

Vojenské operácie Západu voči Hitlerovskému Nemecku
si vynásob zhruba desaťnásobne, aby si sa dostal k číslam nasadenia vojenskej techniky a ľudí aspoň zhruba k rozsahu bitiek na Východnom front (t.j.,operácie ZSSR vs. Hitlerovské Nemecko). Včítanie jednotie AKTÍVNE zapojených do operácie Overlord.

Priemerný pomer je teda zhruba 1:10.
A to zďaleka nevyrovnajú ani operácie v Pacifiku,
ktoré v tom logicky zarátané nie sú.

Ešte jedna "drobnosť"..
Dúfam, že nemeriaš ešte aj úspech Západu
počtom zabitých nemeckých civilistov,
bo to by nebolo na facku,
ale kompletné rozbitie papule,
keby som ťa niekde "náhodou stretol".
Snáď som ťa ale len zle pochopil..

Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Sirka | 01.04.2018

Nemci potopili spojencom kopu lodi, hlavne v Atlantiku:

"Celkově bylo za druhé světové války německými ponorkami potopeno 2.900 lodí o celkovém výtlaku 14.milionů BRT. "

Je smiesne tvrdit, ze proti ZSSR bojoval v 2 sv. vojne "kolektivny zapad".

Re: Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

ľudo | 01.04.2018

Ad potopené lode:
Isto potom vieš aj to, že drviva väčšina z nich bola nevojenských.
To je ale aj tak v zmysle diskusie podstatné moźno tak vtedy, keby si chcel zrátať celkového hmotnosť znićeného majetku pri operácii Barbarossa. Pomôcka: "Koľko váži také stredné, či väčšie mesto?" :)

Ad kolektívny zaPád ešte raz.
Chceš azda spochybniť, źe prakticky celá Europa bola pod jednou vlajkou a 400 najväčších amerických firiem v podstate poćas celej vojny až dokonca dodávalo Nemecku strategické suroviny a technológie??
..najväčšie nadnárodné koncerny vyzdvihli Hitlera(ako jednu z variánt projektu) po puči svojimi injekciami a logistikou z prachu dejín a nikto iný.
Kastový siofašizmus v praxi.
To tu ale snaď nebudeme po x-té opakovať, ći?
Alebo chceš popierať ešte aj to??
Nemáš o tom na nete na tému až až?
Preto Áďa správne vraj pred smrťou kričal,
źe ho obzeranci zasa ojebabrali.

Chceš azda bez šklbania kútikom perorália tvrdiť, źe to pologramotný strejda Dolfi vśetko samosebou a SAMOSATO????
..prípadne, źe "on len geniálne podviedol vśetkých týchto mnohogeneraćných profikriminálnikov, mafiánov banksterov a iných globaálnych hrdlorezov"? WTF????

To choď tak kázať tým 2% dementných opičákov na námestia, čo v tranze jačia opakujúc akékoľvek bezzmyselné heslá po presstitútkach, len aby nálada neklesla..prípadne niekomu niećo iné..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Sirka | 02.04.2018

Dodavali Nemcom strategicke suroviny a TECHNOLOGIE pocas celej vojny?
Pre teba tu prihodu uhore upravujem:

Sedia Hitler, Halder a Guderian nad mapou Stalingradu a hutaju, ci stiahnut vojska z mesta ako pozaduje Paulus. Vtom vkroci Goering a odvedie si vodcu bokom. Vodca, sepka mu, prave som volal tajnou linkou IG Farben s Wall Street. Pozaduju nechat Paulusa svojmu osudu. Ja som uz slubil sabotaz leteckeho mosta.
Ja wohl, hromzi vodca, viem co je moja povinnost ako babky Wall Streetu. Vsak by nam Americania zastavili vsetky financie a aj suroviny!
Ja wohl mein fuhrer, pridava sa Goering. A majte na pamati, ze by nam uz neposlali ani technologie na V1!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

ľudo | 02.04.2018

To, že ty vnímaš politiku ako Hurvínek válku a žiješ v konšpirácii "súboru náhod" je problém tvoj. Akurát so svojimi naivnými detskými úvahami mimo mísu neotravuj ostatných, lebo budeš mať vždy potom nevyhnutne problém ďalší.
Vieš predsa, ako ľudia u nás reagujú na chronických fanatických odrbávačov?

Hitlers American Business Partners - WWII Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=jmRnPIG50qY
A v tom filme je navyše ešte mnoho, mnoho zamlčané..

Ty snáď chceš poveda´t, že II.svetová vojna bola "súborom náhod"
rovnako, ako prvá, či dokonca, źe ju vymyslel sám narkoš Dolfi a jeho psychokamoši z mokrej štvrte, z oficiálneho vedenia NSDAP, školeného vo Švajci rovnako ako Lenin, Trocký a spol???

Miesto karkulky daj teraz radšej tú o snehulienke.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kolektivny zapad v 2.sv.vojne

Sirka | 02.04.2018

Vsimol si si, ze ty nevies dat jeden jediny realny argument na podporu svojho tvrdenia, ze Hitler bol babka riadena z Wall street? Ten tvoj pofiderny link predbezne pozerat nebudem, lebo nie si schopny z neho ani len odcitovat nejaku sprostost - pocitam, ze sa sam za to hanbis.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek