Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.12.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.12.2018

29.12.2018

 

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.12.2018.txt (55056)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.12.2018.srt (85210)
 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...24.12.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:37

První otázka nás vrací k předešlému pořadu, kdy jste se při své odpovědi na otázku spojenou se žlutými vestami opět dotknul tématu Nesmrtelného pluku.
A konkrétně toho, že ti lidé, kteří ponesou trikolóru pro vás budou absolutními zmetky.
- Úplně tak to nebylo. Kdo si uvědoměle vezme vlajku, státní vlajku Ruska a zařadí se s ním do
….průvodu Nesmrtelného pluku, ten uvědoměle přemění náš státní symbol ve vlasovský hadr
….a bude samozřejmě zmetkem.
A v souvislosti s tím tu jsou otázky.

A co s těmi, kteří se na vás, na pořad Otázka-odpověď nedívají, kteří vůbec neznají váš pořad, a plni vlasteneckého citu vezmou naši státní vlajku, jak si budou myslet, a budou s ní kráčet v průvodu Nesmrtelného pluku?
Jak hledět na takové lidi, to také budou absolutní zmetci?

 

 

Víte, vlastenectví jako takové není nějakým emocionálním poryvem, jaký může být vyvolán někde v lunaparku.
Vlastenectvím se rozumí hrdost na svůj stát a spoluúčast na rozvoji státu i s ohledem na jeho minulost, s porozuměním celé jeho minulosti.


Nemusíte se dívat na mne a mít za to, že já jsem ten nejchytřejší nebo nejvíce znalý.
Musíte sami přistupovat s porozuměním k tomu, co je náš stát, co je nositelem jaké symboliky,
a jakou budoucnost si pro svůj stát přejeme. Zda chceme, aby náš stát byl bohatý, suverénní
a prosperující, nebo zda se spokojíme s tím, aby byl výlučně surovinovým přívěškem Západu.


A když mluvíme o naší státní vlajce, té současné, tak nemůžeme opominout takzvaná Overtonova okna.

Overtonovo okno
Kdy je něco nepřijatelného napřed zcela odmítáno, potom se postoj mění v neutrální,
v projev zájmu, a nakonec je to masově akceptováno.


Různé ty naše patriotické proudy se vyznačují, promiňte mi ten výraz, fňukáním:
„Západ umí používat ve svých operacích Overtonova okna a my nejsme schopni to, neumíme ono.“ A tím to končí, dál už nic.

A jak tomu máme čelit?

Když znáte ten mechanismus, když znáte metodologii uplatňování těchto Overtonových oken, tak jim také musíte čelit. Musíte nepřítele zasáhnout hned v rozletu.

 

A vy umíte jen jedno. Něco se stane, tak začnete fňukat a kňučet: „Opět nás bílý sáhib z Londýna všechny doběhnul.“
A to ani nemluvím o tom, abychom spustili nějaké vlastní Overtonovo okno, provedli nějakou takovou operaci.


My se nezabýváme dokonce ani odrážením stávajících agresí, prostě to neděláme, naše patriotické analytické společenství. Všechna patriotická hnutí mlčí jako zařezaná, přešlapují na místě.

A jak to vypadá?

Jediné Overtonovo okno, které náš stát spustil, které je skutečně efektivní a zaměřené do budoucna, které napomáhá zformování jednotného ruského státu, velkého Ruska je to, které otevřel Alexandr Vladimirovič Zacharčenko a jeho bojový druh s přezdívkou Taškent.
Příjmení si zatím necháme pro sebe.

Ti spustili velmi silný proces s názvem projekt Malorusko.
Ať si teď myslí, kdo chce, co chce, ten projekt je v chodu a v potřebnou dobu vydá své plody.

 

Proti nám jsou stále spouštěna Overtonova okna, ano?

Jedním z takových Overtonových oken je přibližování se NATO k našim hranicím.

Rusko znamená velké nebezpečí už jen tím, jak se těsně přiblížilo k základnám NATO!“ Chaha, chichi.

Ale vždyť to vůbec není směšné?! Jen si vezměte, jak se ta situace vyvíjela. Za křiku, že Rusko, SSSR znamená jakési nebezpečí, jsme se stáhli z východní Evropy. Tím pádem se státy východní Evropy staly členy NATO a doba doletu raket se prudce snížila.

 

Za křiku, že Rusko znamená jakousi hrozbu pro národnostní okraje, jsme se odtamtud stáhli a ty okrajové státy se již buď staly členy NATO, nebo se o to usilovně snaží jako například Gruzie.
Pobaltské státy jsou už plně územím NATO a doba doletu je potom zcela jiná.

 

Teď je s plnou silou realizován projekt, že Rusko znamená nebezpečí, když rozmisťuje vojska na svém území u hranic s některými státy, což prý vede k tomu, že se musí určitým způsobem bránit. Takže nás vlastně nutí, abychom se stáhli ze svých příhraničních oblastí.

A nač je nám potom armáda, když nebude bránit naše vlastní území?

Takže už tím přímo dávají najevo, že sice můžeme tam někde mít nějakou svou armádu, která ale v žádném případě nesmí bránit naše hranice.


Co ta otázka zahraničního novináře, tedy zahraničního média, jež zazněla na Putinově tiskovce, na jeho Velké tiskové konferenci?

Já jsem nějak nepozoroval u našich analytiků, ani u našich patriotických médií odpovídající reakci. Co to jako má znamenat?

Na Putinovi již požadují demilitarizaci Krymu.

A dále jako co? ...Zahraniční jurisdikce? ...Aby Rusko nemohlo „ohrožovat“ jiné?
A potom snad dojde na vybudování základen NATO po celém ruském území, nebo co?
Proč se tohle všechno děje?


Protože tak působí další Overtonovo okno. A tyto procesy si naši analytici v hlavě spojit nedokážou. Nerozumí tomu, jak fungují Overtonova okna a jak je nutné je blokovat.

 

Zdálo by se, co je tak složitého na tom Nesmrtelném pluku a ruské státní vlajce?
Kde je zde to Overtonovo okno?

Vždyť je to všechno velmi jednoduché. Každý vlastenec musí znát dějiny své země. A každý vlastenec, který zná dějiny své země, ví, že současná ruská vlajka, bílo-modro-červená, nikdy nic dobrého Rusku nepřinesla.


Do Ruska se dostala ve výsledku provedené přestavby ze strany nástrojů center řízení globálního prediktoru, díky spolupráci anglo-holandské síly a vnitřní bojarské opozice.
Kdy Holanďané díky smutě…

A mimochodem, byl to anglický lékař, kdo otrávil celou rodinu Ivana Hrozného, čímž začala ta destabilizace Ruska.

Takže potom ve výsledku dlouhého období zmatků/smuty byla na ruský trůn dosazena dynastie nižšího rodu bojarů Romanovců, kteří však byli plně napojeni na anglo-holandské vnější řízení, což se také projevilo při výchově Petra I.


Ta bílo-modro-červená vlajka se k nám dostala za vlády Alexeje I. Michajloviče (Tišajšij),
který byl otcem Petra I.
To právě za Alexeje Michajloviče u nás byla největší přítomnost cizinců v řídících strukturách Ruska a zahraničních důstojníků v ruské armádě. Až Petr I. jejich počet do značné míry omezil.

 

Petr I. byl vychováván jako člověk, který měl Rusko dorazit.
Jenže on nejenže Rusko nedorazil, naopak z něj udělal impérium. Ano, mnohé časované nálože položené Petrem I. stále ještě fungují, ale není možné očekávat více od člověka, který byl vychováván v západní tradici.
On však jako ruský člověk Rusko přesto zachránil. A jedním z jeho principiálních kroků byl ten, že Petr I. kategoricky odmítnul vlajku, vnucenou Rusku ze strany Holanďanů, takže to bílo-modro-červené plátno nebylo používáno jako státní vlajka.


Petr I. porážel všechny nepřátele Ruska pod rudou vlajkou, tou skutečně ruskou, historicky ruskou vlajkou, RUDOU!
Nikdy, nikdy do (únorové) revoluce v roce 1917, nebyla bílo-modro-červená vlajka naší státní vlajkou! Tou státní vlajkou se stala až ve výsledku státního převratu v únoru roku 1917. Dokonce i za 1. světové války byla používána jen jako společný symbol.

 

U Trojdohody byly stejné barvy: bílá, modrá a červená v různých kombinacích.
Například na francouzských letadlech bylo jedno pořadí barev, Angličané měli druhé a Rusko třetí. Tedy to střídání barev, ale jinak byl ten soubor barev stejný.

 

Takže ta bílo-modro-červená vlajka k nám přišla v důsledku velkého neštěstí, které potkalo Rusko v podobě smuty zorganizované vnějším řízením.
Přičemž prvním krokem v organizaci té destabilizace Ruska byla vražda carské rodiny anglickým lékařem.


Další etapou bylo to, že v době občanské války bílí bojovali pod touto vlajkou. A bílí bojovali o to, aby se z Ruska stal surovinový přívěšek Západu, kdy by o žádné suverenitě Ruska nemohlo být ani řeči.
A ti bílí, kteří si to po občanské válce uvědomili, šli sloužit do Rudé armády, jako například generál Slaščov.
Generál Ignatěv - román 50 let ve službě - uchoval peníze i přes velký nátlak, aby je použil proti Rusku. Nevstoupil do řad bílé armády a nepoužil k tomu státní pokladnu, kterou předal sovětskému Rusku. A takových generálů byla spousta.


To nejzajímavější a nejvíce vypovídající je, že
bolševickou revoluci je v podstatě možné posuzovat jako projekt záchrany Ruska realizovaný generálním štábem ruské armády, armády ruského impéria.
To znamená, že ti generálové, kteří nejlépe věděli, že se Rusko pod vnějším řízením řítí do katastrofy, podnikli kroky a realizovali říjnový převrat, Velkou říjnovou socialistickou revoluci, aby zachránili Rusko. To především kádrový důstojnický sbor sloužil v Rudé armádě.
Ti, kteří se z různých důvodů ocitli v Bílé armádě, si potom museli zvolit, zda budou s Ruskem nebo proti němu.


Potřetí nám tato vlajka přinesla neštěstí za Velké vlastenecké války, kdy ti, co bojovali za to, aby Rusko bylo surovinovým přívěškem Západu, za to, aby zlikvidovali ruský národ, aby zlikvidovali Rusko, přišli společně s Hitlerem pod touto vlajkou!
To oni bojovali pod touto vlajkou. Všichni ti nedoražení jako Krasnov a Škuro, kteří snili o tom, aby po Rusku dupaly cizí holínky, aby Rusové měli zahraničního páníčka.

 

A ti pod touto vlajkou nezabíjeli jen vojáky Rudé armády, ale prováděli kárné operace, při kterých šavlemi pobíjeli ženy a děti, plnili studny dětmi, topili děti v těch studních.
A všechna ta svá zvěrstva dělali právě pod touto vlajkou, protože jejich projekt byl jen jeden, ten realizovaný Hitlerem, že Rusko musí přestat existovat a ruský národ musí být zlikvidován. A tito lidé oddaně sloužili Hitlerovi a likvidovali ruský národ pod touto trikolórou.

 

A znovu se tato vlajka vyznamenala v roce 1991, kdy liberálové, liberasti, kteří se dostali k moci v důsledku státního převratu, přijali tuto vlajku jako státní.
A souhrnná ztráta na obyvatelstvu a zničený ekonomický potenciál Ruska je absolutně nesrovnatelný dokonce i s tím, co nám způsobil Hitler.

 

Rossionští liberasti zlikvidovali více obyvatelstva, způsobili nám větší ztráty na obyvatelstvu než samotný Hitler. A zatímco Hitlerovi se povedlo zničit ekonomický potenciál Ruska jen do Volhy, tak liberastům se to povedlo na celém území.
Vše, k čemu historicky docházelo pod touto vlajkou, přinášelo jenom hoře, neštěstí a smrt ruskému národu.


Jenže ať už si to přejeme či ne, tak je teď tato vlajka státní. A proto jí musíme projevovat úctu jako státní vlajce, abychom měli stát a suverenitu.
Neboť pokud si my sami nebudeme vážit svých vlastních státních symbolů, tak potom neočekávejme, že si nás ve světě někdo bude vážit. Oni se nezajímají o naše dějiny, to pro nás jsou důležité. A když oni vidí, že někdo z nás plive na ruskou vlajku, na ruskou hymnu, jako to udělali „naši“ olympionici, „naši“ v uvozovkách samozřejmě, protože ti se tam táhli kvůli penězům
a vůbec ne bránit ruské zájmy.


Kdyby chtěli bránit ruské zájmy, museli by zůstat doma, potom by je tam museli pustit jak se státní vlajkou, tak v dresech ve státních barvách. Ale oni tu hrdost nepředvedli, projevili se jako otroci.

 

Takže je bezesporu přímo rouháním s ohledem na památku našich otců a dědů,
kteří zachránili svět před hnědým, fašistickým morem, kteří ubránili samotné právo žít na této zemi ruskému národu,

když je před vlajkou vítězství upřednostňována bílo-modro-červená vlajka,
pod kterou bojovali ti, kteří přicházeli vraždit ruský národ.
Vždy! Jakmile se objevila bílo-modro-červená vlajka, tak vždy přicházela s těmi, kteří ruský národ vraždili.


Rouháním je skutečnost, kdy je symbol vítězství, mauzoleum vždy při přehlídkách zakryto.

Ale to je doklad úrovně naší suverenity. Teď není změna přijatelná, a to znamená, že musíme normální zákonodárnou činností, normální ekonomickou, politickou činností při získávání suverenity Ruskem vést věci k tomu, abychom normální zákonodárnou cestou nahradili bílo-modro-červenou vlajku, která nám byla vnucena vnějším řízení, tou skutečně ruskou, rudou!

 

Ale dosahovat toho musíme v rámci zákona, normální politickou činností a ekonomickou společenskou činností, abychom získali suverenitu. V míře získávání suverenity se tato možnost objeví.
Jestliže suverenitu nezískáme, tak ten krátký Putinův oddychový čas, který nám zajistil svou nesmírnou prací na záchraně Ruska, skončí neplodně.


Proto tam, kde se věc týká státu, musíme chápat, že bílo-modro-červená vlajka je symbolem státu, který sami nesmíme ponižovat.
Ale také musíme vědět, že Nesmrtelný pluk je veřejná iniciativa na památku, na její udržování
a vzdání pocty těm bojovníkům, těm představitelům mnohonárodnostního ruského národa, kteří cenou svého života ubránili právo na život ruskému národu, mnohonárodnostnímu ruskému národu na této zemi. To my jsme ho ubránili!

A s kým bojovali?

Bojovali s těmi, kteří pod tou bílo-červeno-modrou vlajkou přišli splnit hitlerovský rozkaz plné likvidace ruského národa a oni ten rozkaz plnili, aktivně plnili, prováděli kárné operace proti civilistům.


A proto v řadách Nesmrtelného pluku státní vlajka neplní funkci státní vlajky,
ale je symbolem vzpomínky, připomenutí a uctívání esesáků a dalších zrádců, kteří sloužili Hitlerovi a likvidovali ruský národ.
Takže tak.


A teď se dostaneme k tomu, co to umožnilo.
Pro nikoho, kdo se zajímal o historii vzniku Nesmrtelného pluku, není tajemstvím, že u začátků jeho zrodu stály neziskové společnosti, které je možné plným právem nazývat cizími agenty, neboť jsou financovány státním departmentem USA.

Proč myslíte, že tyto neziskovky projevily takovou starost o lidovou iniciativu, živelnou lidovou iniciativu?


Neboť to lidé sami jako první vyšli do ulic, to veteráni pochodovali s portréty svých spolubojovníků, lidé s portréty svých otců a dědů, sami lidé.

A když viděli, jak to hnutí sílí… Když ho nemůžete zakázat, musíte se mu postavit do čela
a překroutit ho. Proto se ti zahraniční agenti vrhli na podporu této lidové iniciativy.

A proč?

Právě proto, aby do řad lidí, kteří uctívají své otce a dědy,
kteří ubránili právo Ruska na existenci na této zemi, právo ruského národa žít na této zemi,

bylo možné podstrčit jak portrét Mikuláše II., tak i vlajku,
pod kterou bojovali všichni zrádci Ruska, kteří přišli společně s Hitlerem vyvraždit ruský národ.

A jaký je výsledek?

My víme, že na požadavek právě těchto cizích agentů, těchto neziskovek, začali zakazovat vlajku, symbol vítězství v Nesmrtelném pluku, zatímco trikolóra je vítaná!

 

Takže tyto neziskovky požadují od státního řízení, od obecních úřadů, pořádkových policistů, aby v žádném případě nepřipouštěli v průvodu Nesmrtelného pluku symbol našeho vítězství
– RUDOU VLAJKU!


A s jakou zuřivostí a nenávistí se policisté vrhali proti vlajce vítězství?

Proč?

Protože normální policista se podívá na toho neziskovkáře, cizího agenta a jeho svědomí mu to nedovolí, památka na jeho předky, vlastenectví mu nedovolí znesvětit symbol vítězství, zatímco ti policisté, kteří jsou následovníky hitlerovců, nedoražených vlasovců, mají jen tuto možnost, jak si to dodatečně s tím symbolem vyřídit.


Proto teď překvapuje lidi, jak je možné, že když někdo zveřejní na své stránce fotografii z vojenské přehlídky Vítězství (1945), tak proti němu prokuratura zahájí trestní řízení ve věci propagace fašismu.
To proto, že pro toho pracovníka prokuratury je nesnesitelné to ponížení, když na té fotografii vidí že to, čemu se klaní, co je mu ideologicky blízké, vlajky poraženého Německa končí potupně na hromadě u podstavce symbolu Vítězství, u mauzolea.


Je to pro něj nesnesitelné! A tak bojuje proti vlastenectví: „Tak vy tak? Mne, věrného hitlerovce chcete ponížit? Tak já vám předvedu, kdo je teď v našem státě pánem!“
A najde se i stejný soudce! „Co si to dovolují? Brojit proti Hitlerovi, hitlerismu? A likvidovat tak rusofobii? Hitlerovi se máte klanět!“
„A kde berou tu drzost propagovat fotografie z přehlídky Vítězství, jak tam svastiku hází k podstavci mauzolea!“ A tak fabrikují trestní stíhání.


A my tu mluvíme o suverenitě?

Tady vidíte tu reálnou suverenitu, která se projevila v minulém roce v jednání policie v Permu, v těchto krocích pracovníků prokuratury, v těchto krocích soudců!
Kteří se za fotografie z přehlídky Vítězství na oslavu hrdinských skutků našich otců a dědů, kteří zvítězili nad fašismem, jež na prokuratuře uráží jejich ideologii, mstí a zneužívají tak své služební postavení.


To samé podněcuje lidi na prokuratuře, kteří se snaží práce vnitřního prediktoru prohlásit za extrémistické.
Oni využívají svého služebního postavení, aby se dopustili trestného činu zvaného VLASTIZRADA.


Takže bílo-červeno-modrá vlajka je státním symbolem všude, kromě Nesmrtelného pluku!

Protože v něm se mění v symbol hitlerovců, tedy těch, kteří likvidovali Rusko. A proto tam nemá co dělat!

A možná to není nic tak hrozného, když se tam objeví?

Tak to ať si teď rozhodne každý sám!

To přece není nic tak hrozného, ne?

Když vojáky SS v Pobaltí oslavují více než vojáky Rudé armády, kteří zachránili svět před tím hnědým morem, právě před těmito vojáky SS!

Nebo když teď na Ukrajině zrovnoprávnili vojáky SS divize Halič s vojáky Rudé armády?!

Není důležité, že je teď „jen“ zrovnoprávnili, to znamená, že vše postupně směřuje k tomu, aby je nakonec z dějinného hlediska vyzdvihli jako ty správné hrdiny, a ti, kteří bránili svět před hnědým morem, před fašismem, byli označeni za okupanty Ukrajiny.

 

To je ten probíhající trend.
Dělat, že nevidí, že právě tento trend je ve vztahu k Nesmrtelnému pluku organizován cizími agenty z neziskovek financovaných USA, je trestným činem ze strany našich orgánů činných v trestním řízení! Kteří jsou tu od toho, aby bránili suverenitu našeho státu, to oni s tím musí bojovat!

 

Ve společnosti není postoj ke státní vlajce vůbec jednoznačný.
Ano, naše mládež o tom nepřemýšlí, je jí předkládáno… Vždyť ona nezná své dějiny!
Je jí jedno, kdo kdy provedl jakou revoluci, kdo nad kým vyhrál. Protože přesně to bylo cílem reformy vzdělávacího systému, kterou provedli Fursenko a Livanov, toto ohlupování.

 

Ale starší pokolení, které tuto mládež uvádí do života, by svými znalostmi mělo vykompenzovat tu záškodnickou činnost ministerstva školství prodělanou Fursenkem a tím, no… Livanovem, která ještě v mnohém pokračuje i dnes. Musíte přece dětem vysvětlovat dějiny. Musíte znát historii své státní vlajky! A jestliže víme, že z historického hlediska bylo ruskou státní vlajkou vždy rudé plátno s různými symboly, nebo i jen čistě rudé plátno, a že tuto bílo-červeno-modrou vlajku vnutili Holanďané Alexeji Michajloviči Tišajšemu...

Ta smuta snad Rusku prospěla, nebo co?

Kolik neštěstí nám přinesla.

A čím to začalo?

Tím, že anglický lékař otrávil celou rodinu Ivana Hrozného.

Kde v tom vidíte alespoň něco pozitivního?


Až teď, příchod Putina do čela státu, přidal této vlajce něco pozitivního. Takto je také třeba pracovat. Nesmíme si nechat přebírat symboly. Jako když starodávný ruský znak svastiku pošpinili hitlerovci a u nás ho okamžitě začali zakazovat.

Na jakém základě? ...No, na jakém základě by měla být svastika zakazována?

Zakázána má být ideologie nacismu a fašismu.

Ale na jakém základě zakazují ruský znak kolovratu, svastiku?

 

Jenže my si uvědomujeme, že Rusko teď není plně suverénní. A tak nám na stejném základě, pouze s opačnou náplní, vnucují tu vlajku. Nemusíme se jí vzdávat, je ale třeba ji vzít a naplnit novým obsahem. Tak, jak to dělá Putin.
Ale musíte si uvědomovat, že tuto vlajku nemůžete používat ku prospěchu Ruska všude. A že v případě Nesmrtelného pluku to povede k tomu, jestliže se tam bude objevovat, že všichni, kteří se podíleli na genocidě Ruska, všichni ti liberasti, pro které jsou devadesátá léta svatá, budou nakonec slavit vítězství nad Ruskem, až Rusko a ruský národ přestanou existovat, až vymře.

 

Symboly to vždy začíná.

Co je tedy nutné udělat v tomto ohledu?

Vzít současnou ruskou státní vlajku a naplnit ji jiným obsahem. A nechcete-li přispět ke krachu Ruska, nesmíte ji používat v těch situacích, kdy je její použití nepřípustné pro bezpečnost Ruska.

 

V Nesmrtelném pluku je absolutně nepřípustná.

A místo toho, aby se jako zuřivý dav vrhali na rudou vlajku vítězství, si to ti policisté měli vyřídit s těmi neziskovkáři, kteří to od nich vyžadovali. Jenže oni sami jsou hitlerovci. Mezi policisty je teď…

 

Mimochodem, ta Medvěděvova reforma měnící milici na policii měla za cíl, aby se hitlerovci
a vlasovci v co největším množství dostali do policejních orgánů. Neustále tam probíhají čistky, kdy normální vlastence, normální odborníky nahrazují těmito hitlerovci a vlasovci, kteří se tak zuřivě vrhají proti rudé vlajce vítězství, protože nenávidí to vítězství Ruska, vítězství SSSR, nenávidí naše otce a děti, tedy otce a dědy za to, že porazili Hitlera.

 

Protože oni, ti policisté vrhající se proti rudé vlajce vítězství ideologicky podporují takové jako Krasnov a Škuro. Potřebují zahraniční holínku, které by věrně sloužili. Oni si vůbec neuvědomují, že mnozí z nich by se jednoduše nenarodili, kdyby byla ta hitlerovská intervence do našeho státu úspěšná a ruský národ vyvraždili. Jejich rodiče by tu jednoduše nebyli, takže by se jim nemohli narodit.


Jenže ta nenávist k Rusku a touha kořit se Západu je vlastní těm policistům, těm pracovníkům prokuratury, kteří za fotografie z přehlídky Vítězství lidi trestně stíhají. Tím dávají najevo, že oni sami jsou hitlerovci, a aby se jim povedlo zlikvidovat Rusko, budou bojovat proti vlastencům ze všech svých sil.


A my dobře víme, jak jsou z ničeho fabrikována trestní řízení, která potom stvrzují svými rozsudky stejní hitlerovci v soudcovských talárech, kterým zákon, čest ani svědomí nic neříkají.

 

A proto znovu zopakuji, že být vlastencem znamená, znát své dějiny. A jestliže se znalostí svých dějin někdo vezme uvědoměle bílo-červeno-modrou vlajku a postaví se s ní do řad Nesmrtelného pluku, tak to znamená jen jedno, že oslavuje vlasovce a hitlerovce, kteří ničili naši zemi.
A to je nepřípustné.

- Podle mne to byla vyčerpávající odpověď.

- No, nevím.
- Co by na tom ještě mohlo být nesrozumitelné?
-
(oponující výraz na tváři: určitě by bylo vhodné mluvit o tom šířeji)

 

36:03

Tak přejděme k další otázce od Andreje na ty ukrajinské námořníky. Všichni jejich advokáti se pokoušejí uplatnit Ženevskou úmluvu z roku 1949, aby je soud uznal za válečné zajatce. Aby je tedy soudily vojenské soudy a vztahovaly se tak na ně články z této úmluvy o zacházení s válečnými zajatci.
A tak se ptám, zda se tak právní cestou pokoušejí Rusko učinit stranou konfliktu?
Nebo proč se snaží, aby ti ukrajinští námořníci byli uznáni za válečné zajatce?

 

 

Jedná se o další Overtonovo okno, kterému nijak nečelí naši analytici ani vlastenecká média. Vezmu to trochu z jiného konce.
19. prosince Turčinov vyhlásil, že Ukrajina se připravuje k dalšímu proplutí Kerčským zálivem, tedy průlivem. A prohlásil, že… Jak to formuloval?
Že všichni partneři se toho proplutí mohou účastnit.

A co je na tom nejzajímavější?

Že prakticky současně s Turčinovem američtí senátoři vyzvali k provedení operace proti Rusku v Černém moři, ve stejném paradigmatu jako Turčinov.

A čím to američtí senátoři motivovali?

Provedení této operace motivovali nutností čelit přehnaným ambicím Ruska na suverenitu. Takže američtí senátoři jsou fakticky toho názoru, že Rusko nemá svou vlastní suverenitu. Do jaké míry, zda žádnou nebo částečnou je už celkem jedno, prostě není suverénní. To je přesně to, o čem jsme právě mluvili.


Chceme-li získat suverenitu, musíme si jasně uvědomovat, kde je použití vlajky přípustné a kde ne, neboť by to mělo určité následky.

Proč americké neziskovky, které prosazují, propagují Nesmrtelný pluk zároveň požadují zakázat rudou vlajku vítězství, proč je nepřípustná pro americké neziskovky, které u nás působí jako cizí agenti?
A proč takto mluví američtí senátoři, kterých je 40 ze 100, tedy 41?

Zdálo by se, že je to menšina, jenže řízení není statické. Řízení je vždy dynamické. Včas vyslovené slovo je podkladem, základnou pro budoucí řídící manévr.

A co znamená tento konkrétní případ?

Ten konkrétně znamená následující.
Turčinov prohlásil, že jejich lodě mohou mít na palubě rakety, které mohou zničit ten slavný Krymský most. Což je od předsedy Rady národní bezpečnosti Ukrajiny jasná hrozba.

 

Před ním úplně stejné prohlášení pronesl poslanec Nejvyšší rady Mosijčuk, že Krymský most musí být zničen. Vůbec to paradigma likvidace Krymského mostu...

 

Teď tedy není pravý čas, abychom to plně probrali, proto tyto pravděpodobnostní věci nebudu probírat, někdy později, teď je zde zásadní něco jiného. Vezměte si, jaká je ta situace.

 

Oni tím svým prohlášením o plánu proplutí svých lodí Kerčským průlivem přímo prohlašují, že se jedná o potenciální hrozbu zničení Krymského mostu.

To oni to postavili na roveň, udělali rovnítko mezi likvidací Krymského mostu a proplutím ukrajinských lodí.

Jak je tedy nutné reagovat?
My bezesporu nejsme povinni, ale pustíme ty lodě, jenže za jakých podmínek?

 

Musí napřed zakotvit tam, kde jim to bude přikázáno, kde jim to nařídí naši pohraničníci, musí se podrobit celkové prohlídce, zda nevezou zbraně, kterými by mohli most zničit. To znamená, že nemohou převážet žádné náboje, žádné rakety, žádná torpéda ani žádné hlubinné bomby.
Absolutně žádné. Nic takového převážet nesmí.


Navíc ta prohlídka lodí musí být provedena maximálně svědomitě, nebo se ti ukroswimmeři, mám na mysli ukroplavce, z anglického swimmer, aniž by to sami tušili promění v ukrošahídy (sebevrahy).
Protože mohou plout a někdo dálkově odpálí výbušninu, která bude třeba schovaná v palivových nádržích. A odpálí ji samozřejmě pod Krymským mostem, který poškodí, nebo vybuchne vedle nějaké jiné lodi, kterou v tom zálivu, tedy průlivu poškodí, to už je vedlejší.

 

Problém spočívá v tom, že samotnou tuto možnost je třeba vyloučit. A my máme jako precedens ten minulý případ.

Co tím chci říci?

Že nesplnění jednoho z těchto předpisů, jestliže lodě odmítnout zakotvit a podrobit se celkové prohlídce, přičemž vůbec nejlepší by bylo ponechat na nich minimum posádky a zbytek jich převézt na jiné lodi. Aby jejich lodě propluly s našimi lodivody nebo s naší posádkou.
Ovšem za podmínky, že bylo prověřeno, že neobsahují žádné výbušniny. Jinak by asi byli velice spokojeni, kdyby jejich loď vybuchla s naší posádkou a ukroswimmeři si hráli na hrdiny v bezpečí našich lodích.


Takže v případě, že se ukrajinské plavební prostředky nepodřídí, nebo projeví agresi, protože nazývat je loděmi se dají jen stěží, musí to vyvolat jen jednu reakci.
Prohlášení předsedy ukrajinské Rady národní bezpečnosti vypovídá jen o jednom, že proplutí ukrajinských lodí znamená hrozbu pro suverenitu a bezpečnost Ruska, což znamená, že musí být zničeny již při svém směřování do ruských vod.


Ty první jsme zničit nemohli, s těmi jsme se museli párat. Ale ty další, obzvláště na pozadí prohlášení předsedy ukrajinské Rady národní bezpečnosti Turčinova v případě nedodržení pravidel proplutí, které budou diktovat naši pohraničníci, musí být zničeny zcela bezpodmínečně.

 

Takže v této věci je již připravována mezinárodní akce.
Právě na základě prohlášení amerických senátorů, zazněla otázka Euronews na Velké tiskové konferenci V. V. Putina. Jedná se o články jednoho řetězce.
Takže vy pěkně demilitarizujete Krym, protože to ohrožuje demokratické státy, a protože mezinárodní síly musí zajistit volnost lodní dopravy v Azovském a Černém moři, musí převzít kontrolu i nad Kerčským průlivem… To všechno jsou články jednoho řetězce.

 

A teď se vraťme konkrétně k těm ukroswimmerům, které požadují uznat za válečné zajatce.

A na jakém základě?

Existují dvě takové základní věci, proč je nebylo možné pustit na svobodu, a proč to nejsou váleční zajatci.
První věc.
Skutečnost, že se jedná o vojáky nepřátelské armády, jejichž vinu není nutné prokazovat, jen určit individuální míru jejich provinění. To za prvé.


Za druhé.
Nemůže se jednat o válečné zajatce, neboť válečnými zajatci jsou vojáci státu, který je ve válce s jiným státem, a proto jejich zadržení a umístění do zajateckých táborů vylučuje možnost jejich dalšího použití jako vojenské síly nepřátelskou armádou.


Oficiálně jsou tito lidé vojáky, námořníky ukrajinských ozbrojených sil, ukrajinského vojenského námořnictva, oficiálně.
Jestliže jsou dva státy ve válce, tak jeden ze států buď vyhlásí válku přímo nebo nepřímo. V případě, že k takovému vyhlášení nedošlo, tak dokonce ani v případě pohraničních konfliktů jakékoliv intenzity, nejsou vojáci druhé armády válečnými zajatci, ale spadají pod územní jurisdikci příslušného státu. A tím pádem nelegálně, nezákonně narušili hranici Ruské federace, chovali se agresivně vůči státním orgánům zajišťujícím bezpečnost Ruska, tedy vůči pohraničníkům a tím pádem za to nesou odpovědnost.


A jak skutečnost, že se jedná o vojáky, jejichž vina se nemusí prokazovat zapadá do toho, že prostě nemohou být válečnými zajatci?

Je to velice jednoduché. Připomeneme-li si začátek 20. století, tak v době občanské války, tu bylo velké množství různých armád, a to včetně armády baťky Machna, které nezastupovaly žádný stát. V současné době dokonce máme co dělat i s případem, kdy si sami udělují název „Islámský stát“, tedy přesněji by to mělo znít Islámský stát v Iráku a Levantě, tedy ISIL či Daiš, Daeš, to ale není důležité.

U nás v Rusku se jedná o zakázanou organizaci. ...A proč je zakázaná?

Protože se jedná o teroristickou organizaci, nejde o žádný státní útvar. A proto bojovníci armády ISIL nemohou být válečnými zajatci, jedná se o zločince, o teroristy.

 

A teď se podívejme na to, co se stalo. Ti ukroswimmeři vypluli. My jsme se obrátili na Ukrajinu a ta žádné své komentáře neposkytla. V takovém případě samozřejmě vycházíme ze stavu, v jakém se nachází politický subjekt nazývající se Ukrajina.
Na Ukrajině se nachází spousta různých paramilitantních nestátních jednotek, i kdybychom tedy uznali tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku za státní. Jakože se jedná o ukrajinskou sebranku, která žádnou státní armádou není, protože reálně ta sebranka bojuje proti ukrajinskému obyvatelstvu. Doněck a Luhansk jsou toho zcela jasnými ukazateli.

 

Takže na Ukrajině došlo ke státnímu převratu, pohybuje se tam spousta podivných ozbrojených jednotek, z nichž mnohé daly najevo své agresivní záměry vůči Rusku, a tak nemůžeme vědět, kdo konkrétně se na těch plavebních prostředích plácá po Černém moři.

Co když je to nějaká nestátní ozbrojená jednotka, která pluje, aby nějakým způsobem způsobila újmu Ruské federaci?

Například vyhodila do vzduchu Krymský most, vždyť tím sami už dlouho vyhrožují.

 

Oni už přece omezili zásobování vodou Severokrymským kanálem, vyhodili do vzduchu elektrické vedení, takže neustále provádějí nějaké diverzní teroristické akce.
A my nevíme, kdo to doopravdy pluje.

Chápete to? ...A kdo to tedy je? ...Nějaká zločinecká jednotka?

Nu ano, oni poslouchají jakési důstojníky, no a co? To, že mají na sobě uniformy také nic neznamená, ani dokumenty. Může klidně jít o dezertéry, které ty plavební prostředky ukradli hypoteticky řečeno ukrajinské státnosti. My o nich nevíme vůbec nic. Ukrajina sama by mohla osvětlit svou účast na této akci.

A jak zareagoval stát Ukrajina?

Utajil všechno, co souvisí s pokusem o proplutí těchto plavebních prostředků, těch dvou motorových člunů a remorkéru.

A co to může znamenat?

To může znamenat, že kvůli nějakým politickým, vnitřním politickým zájmům nemá kyjevská banda zájem na tom, aby přiznala, že se jakási teroristická organizace zmocnila těchto plavebních prostředků, odplula s nimi a měla v úmyslu s nimi provést akt agrese vůči Rusku.

 

Takže všichni ti ukroswimmeři, kteří si činí nárok na postavení válečných zajatců, si mohou trhnout. Sama kyjevská banda vás nazvala tím, čím jste: „Zločinci!“
Abyste si mohli alespoň v nějaké míře činit nárok na postavení válečného zajatce, bylo by nutné vyhlášení války ze strany Ukrajiny, a zveřejnění rozkazu na provedení nějaké vojenské akce, a to vyloženě vojenské akce.


Až oni ohlásí, že vám něco rozkázali, tak se teprve budeme moci o něčem bavit, budeme moci! Protože zpětně vám postavení válečných zajatců nikdo nepřizná. Vy jste se trestného činu z hlediska naší právní úpravy už dopustili.


Připomenu, že když v roce 2014 probíhaly bojové akce na Donbasu, tak se na ruském území v klidu ukrývala a v klidu přecházela na ruské území jak ozbrojená sebranka Ukrajiny, tak i domobranci z Donbasu. Přišli, aniž by projevovali agresi, předem oznámili své záměry, a v normální práci s našimi policejními orgány všechno vyřešili a vraceli se v klidu zpět.

 

Co bránilo těm ukroswimmerům na těch motorových člunech a vlečné lodi jednat stejně?

Nic. Takže prostě připluli s úmyslem provést diverzně teroristickou akci na ruském území.
A skutečnost, že ukrajinská státnost utajila všechno v souvislosti s touto jejich akcí, ukazuje, že nejsou nic jiného než obyčejní zločinci.
Žádné postavení válečných zajatců je nečeká. Nemají šanci.


Nu a teď s ohledem na tento první precedens a s vědomím, že nám chystají past, musíme v tomto směru pracovat všichni, jak analytici, tak i vlastenecká média.

 

Ale to musíte vědět a rozumět tomu, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Jenže pro ně je Koncepce podvodem pro zelenáče. Sami nic neumí a ani ostatním nedopřejí se to naučit. To je ale jejich mravní volba, jejich úroveň vlastenectví.


Zatímco nepřátelé Koncepci sociální bezpečnosti velmi dobře porozuměli, a proto se všichni hitlerovci spojují, aby byly práce vnitřního prediktoru uznány za extrémistické.

 

55:21

Ještě jedna otázka k Ukrajině od Radomira. Otázka se týká prohlášení S. V. Lavrova, cituji:
„Vy chcete uznat LLR a DLR? A co dál? Přijít tak o celý zbytek Ukrajiny? Nechat ji nacistům?“ Konec citátu. Bylo to řečeno tak přímo a jasně, že i hlupákům by teď mělo dojít, jaká je naše politika ve vztahu k Ukrajině a Malorusku. Je očividné, že Západ, který přichází o Ukrajinu, se maximálně pokusí navýšit ztráty Ruska a přenechá nám ji zničenou a zadluženou.
A otázka k ukrajinským dluhům.

Povede se převézt MMF, když bude stát znovu ustaven na jiném základě?

 

 

Není zapotřebí podvádět MMF, ani znovu ustavovat stát na jiném základě.
Tak zaprvé.
Západ nemá v úmyslu Ukrajinu přenechat Rusku, a to v žádném stavu. Západ se vynasnaží využívat Ukrajinu do posledního Ukrajince, aby zlikvidoval Rusko. Jestliže se tedy Rusku povede vzít Ukrajinu pod svou ochranu, tak se bude jednat o prohru Západu. To zaprvé.
Západ bude bojovat s Ruskem do posledního Ukrajince. To je princip.

 

Zadruhé.
O žádných dluzích Ukrajiny nemůže být řeči z jednoho jednoduchého důvodu.

V roce 2014 došlo ke státnímu převratu!
A legitimní právní nástupci ukrajinské státnosti Doněcká a Luhanská republika si peníze na dluh od Západu nebraly, žádné peníze od nich na dluh nevzaly. To, co dával Západ kyjevské bandě na dluh, je čistě jeho problém.


Všechno, co západní koalice vyplatila bílým v době intervence a občanské války v Rusku, se proměnilo v režijní náklady Západu na likvidaci Ruska. Všechno to, co dali bílým.
Carské dluhy jsme uznali, ale dluhy bílé koalice sovětská vláda neuznala.
„Oni proti nám bojují a my jim za to ještě budeme platit? To v žádném případě.“ Proto to vše šlo do režie.


A zde se dostáváme k tomu tématu, o které se lidé zajímají: „Co si počít s těmi volbami?“

Chcete platit jejich dluhy?

Tak jděte na volby a hlasujte na nich za koho chcete, za Murajova, Porošenka, Timošenkovou, za koho chcete. Běžte a legitimizujte je, svým jednáním je oprávněte, poskytněte jim morální právo, protože z hlediska práva žádné právo nemají. Ta legitimizace může proběhnout pouze morálně. Poskytněte jim morální právo řídit Ukrajinu, likvidovat ji, orat s ní a hrabat peníze na úkor jejího zadlužení Západu, dělat dluhy, které potom budete muset zaplatit.

 

Na toto morální právo se totiž Západ bude odvolávat, že jste se účastnili voleb, že jste hlasovali. Protože jinak obnova normální ukrajinské státnosti, jejímiž jedinými právními nástupci jsou
LLR a DLR rázem vynuluje všechny ty půjčky, které si vzal Porošenko a kyjevská banda od Západu za toto období. Ale všechno to záleží na ukrajinském národě, co si zvolí.
Chtějí-li být dál otroky, tak ať se účastní toho divadélka.

 

Znovu opakuji, že svou účastí ve volbách nečiníte žádnou volbu, jedná se jen o poskytnutí morálního práva kyjevské bandě řídit Ukrajinu, tedy těm, kteří provedli státní převrat. To je to, oč při tom jde.
Žádné volby tam nebudou a ze zásady být nemohou, jako žádné nebyly v roce 2015 a nebudou ani v tomto roce, mám na mysli ten následující.

 

59:40

Teď přejdeme, už jsme se jí několikrát i dotkli, k jedné z nejpopulárnějších otázek, kterou je
Velká tisková konference V. V. Putina z 20.12.2018. Otázek je tu mnoho, přečtu pouze jednu. Otázka.
Nezačalo být po poslední prezidentově tiskovce zcela jasné, že si Putin umíněně nepřeje angažovat se a podporovat, nebo se vůbec i jen zamýšlet nad hodnocením situace (ať už vnější či vnitřní) na konceptuální (ideologické) úrovni?
Zdá se být očividné, že je odříznut od této úrovně uvědomění si reality a jestliže i jedná úspěšně (přičemž pouze na vnějším okruhu), tak to dělá intuitivně a vůbec ne na základě ideologie?
A že je na hony vzdálen Koncepci, nehledě na všechna vaše prohlášení o opaku?

- (úsměv V.V.P.) Já jsem nic podobného neprohlašoval.

Jeho poslední tiskovka byla krajně smutnou podívanou, a to jak s ohledem na otázky, tak i na odpovědi.

 

 

Ani náhodou. Kategoricky nesouhlasím. Ten člověk, který napsal tu otázku, žije očividně v nějaké jiné realitě.
Tak zaprvé.
S ohledem na otázky souhlasím s autorem otázky, to byla skutečně velice smutná podívaná. Nezazněla ani jediná, trochu významnější, hlubší otázka ze strany ruských médií. A skutečnost, že dávají prostor médiím hlavního proudu jako je TASS, Ria Novosti…
Těm by měli vůbec zakázat pokládat otázky na této Velké tiskové konferenci. Oni mají svůj prostor v trvalé prezidentské novinářské skupině (tzv. pool) a otázky mohou pokládat neustále.

 

Zde by měl být prostor pokládat otázky pouze regionálním médiím. Ovšem ta regionální média, to byl prostě zlý sen. Chlapi se zajímají o to, zda se Putin oženil nebo ne.

Jste snad pavlačové drbny, nebo co?
Nemáte, nač byste se ho jinak zeptali?
Všechny problémy ve státě jsou snad vyřešeny?

Muž má přemýšlet o budoucnosti, o tom, jak zajistit budoucnost ženám a dětem. A ti dva klesli na úroveň pavlačových drben, na víc se nezmohli.
A to štěstí, že se dokázali dostat k mikrofonu a POLOŽIT OTÁZKU! Která je sice absolutně mimo mísu, ale zato jsem já, chlap uspokojil kdejakou drbnu.

Úroveň všech těch otázek, a to včetně médií hlavního proudu, byla mimořádně nízká, byl to absolutní propadák.
To máme jednu polovinu z tiskovky a druhá polovina?


K Putinovi se prodrali jako když mluví s obyvateli: „Pomoz! My dál už nemůžeme, musíš zasáhnout!“
A ačkoliv je to velice smutné, je to charakteristika celého informačního prostředí v Rusku.

A co byste od něj chtěli?
Aby Putin sám zvládnul tohle všechno úplně sám?


Dál. Jak to, že se Putin nezajímá?
Můžete jmenovat alespoň jednoho jediného politického lídra, který by pořádal v podobném formátu tiskové konference a komunikoval s obyvateli?

Putin od samého počátku, ačkoliv byl v neuvěřitelně těžké situaci…

Dovedete si to vůbec představit?
Vy jste asi zapomněli, v jakém postavení se nacházel ve vztahu k lidem řekněme v roce 2001, 2002?
Kdy měl ruce úplně svázané, protože se řízení zformovalo mimo něj a on sám ani ve svém blízkém okolí neměl v jednání více méně žádnou volnost jako má teď?

Přesto okamžitě navázal kontakt, protože jeho na rozdíl od jiných, kteří nejsou nic jiného než pěšáci dosazení k řízení, jako například Lukašenko, zajímá stav řízeného objektu.
On kontakt navazuje a hodnotí, čím lidé žijí, jak je formováno informační prostředí a nakolik to odpovídá realizaci řízení.


Jaké byly otázky, takové byly i odpovědi. Putin má snahu dozvědět se, jak to reálně vypadá s řízením, a proto také organizuje takové komunikační formáty.
A úplnou pitomostí je to tvrzení, že v zahraničí se mu daří a doma ve státě ne. Právě tento stav informačního prostředí dokládá, proč je Putin nucen pracovat přes zahraničí.

 

Ale takto pracovat může pouze člověk, který je konceptuálně způsobilý v řízení, který ví, co je to globální, vnější a vnitřní politika, zná jejich vzájemné vazby, a ví, jak přes globální politiku řešit otázky vnitřní politiky.
A v tom je ten posun našeho státu, když se podíváte od roku 2000, tak Putin neustále přes vnější politiku řeší vnitřní problémy. A tak to probíhá po tom okruhu stále dokola. Pokouší se tak pozvednout stát, on ten národ pozvedává a lidé ho podporují, jenže ten systém řízení za nic nestojí.


Jen se podívejte na informační oblast. Média mají za úkol vytvářet informační doprovod prováděného řízení.

A dělají to snad? ...Dokážou to? ...Ne!

Naše média degradují. Oni chodí s nosem nahoru, že jsou čtvrtá velmoc a poučují odborníky ze všech oblastí, přestože sami jsou v nich absolutně nekompetentní.

 

A jen díky tomu, že se Putin vyzná ve vnitřní, vnější a globální politice, že je v řízení konceptuálně mocný, tak od samého počátku sám jde lidem vstříc.
Vždyť by mohl říci: „Já k penzijní reformě nemám co říci.“

A víte, co mě ohromuje?

Jak to dokáže, že aniž by sebeméně lhal, aniž by v čemkoliv lhal, že dokáže vyložit situaci tak, aby to vedlo k rozvoji systému a ne k jeho krizi. A ať už si myslí kdokoliv cokoliv, tak Putin nelhal, ať už mu vyčítají cokoliv, že nepoužívá pravdivá čísla, že to, že ono.

 

Vy jednoduše nechápete, v rámci jakého systému řízení mluví, v rámci jakého okruhu řízení tohle všechno funguje. A hodnotíte-li jednotlivosti, tak nikdy ničemu neporozumíte. Abyste pochopili Putina, musíte pochopit, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy.

 

Putin je nejúspěšnější řídící pracovník, nejúspěšnější a nejschopnější lídr státu ve světě!
To je přece všem zcela očividné. A žádné úspěchy na vnějším okruhu by nebyly možné, kdyby sebou nahoru netáhnul i vnitřní okruh a on to dělá.
On potlačuje odpor vnitřní opozice, rossionské elity, toho protiruského úřednického sboru, o kterém jsme už částečně mluvili, když jsme probírali Nesmrtelný pluk. On je potlačuje díky svému nátlaku na Západ, když jim vysvětluje:
„Zmáčkněte ty své lokajíčky, protože pro vás samotné je nevýhodná ta činnost těch vašich lokajíčků uvnitř státu.“
A tak je začínají dusit i ze Západu se vším všudy.


Kde se například vzaly ty nepříjemnosti, jaké má Děripaska?

Protože Putin jim to vysvětlil: „Pánové, to jsou vaše problémy, tak si je laskavě řešte.“
I Gucerijeva to zasáhlo. A také toho, jak se jmenuje… Panebože…
No to je jedno, můžete se podívat na internet. Jak koho na Západě zmáčkli.
A to osekání kapitálů v London City, to snad už je zcela očividné.

 

01:09:03

Další otázka. Okomentujte prosím skandál, další v pořadí, který se teď rozhořel v Brjanské oblasti.
- To bude jen vzrůstat, ty skandály se budou jen množit.
Ivan píše, že skandál v jejich oblasti už přerostl do federální úrovně. To se už dá nazvat jakýmsi syndromem Glackich.

Jako Blbý a blbější? Nebo se jedná o další pokus, jak prohloubit protestní nálady?
Má na mysli skandál, jak jeli děti úředníků (za peníze dobročinného fondu) na výlet do Turecka, z města Klincy.

 

 

To, že ten člověk chápe, že to zvýší protestní nálady, je dobře. Ale jinak je to všechno trochu jinak.

Kde je zde ten problém?

Když jsme mluvili o Glackich, prostě dále mlčet není možné. Ten protilidový úřednický sbor považuje své postavení za možnost nakládat s rozpočtem organizace pro své vlastní potřeby. Jen musí více či méně zaonačenou právní cestou formalizovat odtok finančních prostředků z příslušné organizace do své osobní kapsy. Náš úřední sbor nenese žádnou odpovědnost za kvalitu svého řízení, neodpovídá za stav řízeného objektu!


To vše bylo zařízeno v průběhu dlouhé práce v devadesátých letech a prvních letech 21. století. Úřednický sbor nechce za nic nést odpovědnost, za nic!
A v obraně proti zavedení takové odpovědnosti jsou připraveni zlikvidovat stát, jen aby nemuseli být odpovědní za to, co dělají, za kvalitu své práce.


Každý soustružník je za vyrobený zmetek potrestán a každý řídící pracovník?

Nu, prostě to tak vyšlo!“ Takže ve výsledku této absolutní nezodpovědnosti řídícího sboru,
a skutečnosti, že považují možnost nakládat s rozpočtem své organizace ve svůj vlastní prospěch za rentu vyplývající z jejich úředního postavení, a že je pro ně prestižní jedna funkce a ta druhá ne podle výše rozpočtu, který se k ní váže...


Pamatujete se na ten skandál se šéfem ruské pošty?

Který toužil stát se šéfem Roskosmosu a oni ho udělali šéfem pouhé ruské pošty: „Co tam budu dělat? Tam se točí menší peníze, postavení je nižší, ale co se tedy dá dělat.“

A co provedl?

Zkrouhnul výplatu všem pracovníkům pošty, zato sobě, milovanému, přidělil řádný balík a vypadl odtamtud se skandálem, když už ten systém byl na hraně zhroucení. Oni nejsou vůbec schopni domyslet, že si řežou větev, na které sami sedí.
A proto takové skandály jako v Brjanské oblasti vypuknou, když už lidé nevydrží mlčet, neboť se to již prodírá ven ze všech škvír.


A teď, co je v plánu?

V plánu je provedení státního převratu a rozpoutání občanské války. A k tomu potřebují nějakého nepřítele. A takového nepřítele se snaží vytvořit z orgánů činných v trestním řízení, bez kterých stát prostě nemůže existovat. Jen je nutné se tam začít zabývat systematickou kádrovou prací
a odstranit odtamtud hitlerovce a vlasovce, které tam nacpal Medvěděv.
Pracuje tam dost normálních, dobrých lidí, kteří se drží zákona a pro které přísaha nebyla prázdnými slovy. Je třeba změnit fungování toho systému.

 

A tím druhým objektem nenávisti mají být úředníci, kteří svou činností sami vyvolávají nenávist obyvatelstva. Ale projevit se ta nenávist, vyšlehnout má v potřebný čas.
Když plánovali zorganizovat majdan v červenci 2018 v době mistrovství světa ve fotbale, tak se to mělo všechno vyvalit jako protržená hráz a hned by lidi příslušně nasměrovali, že za všechno mohou ti a ti. To vše mají připraveno.


Všechny ty úředníky Američané připravili k odstřižení, k likvidaci. To na ně nasměrují dav, který povedou jejich provokatéři.
A jak je budou zabíjet, se teď rozhoduje ve Washingtonu i s ohledem na mravnost těch provokatérů, které mají všude připraveny mezi příslušníky policie, mezi úředníky.
To vše připravili ve Washingtonu.


My ten majdan a státní převrat tady nechceme. Nevydařil se jim. My jsme se postarali o to, že se jim zatím nevydařil.


Ale USA ani americká státní elita to nevzdávají.
A proto jim v podstatě moc nevyhovuje, když se takové skandály objevují postupně. Protože tímto způsobem je systém pomalu posouván k přeformátování úřednického sboru a k uvádění do činnosti normálního kádrového systému zaváděním kádrových výtahů a tak podobně, a to jim nevyhovuje.


Oni potřebují výbušný potenciál. Oni ten mechanismus potřebují přidržet, aby ten výbuch nenávisti k úředníkům, policii, prokuratuře, soudu nabral na síle, aby to bouchlo najednou.

 

A ono se to teď roztahuje v čase, protože udržet to už není možné.
Oni by chtěli tu nenávist k úředníkům přiživovat na méně závažných věcech, aby se to nepřenášelo až na celofederální úroveň. Neboť ten potenciál potřebují udržet pro okamžik spuštění státního převratu.


Jenže udržet to už není možné. Proto jsou čas od času nuceni někoho obětovat, aby dokázali zachovat celý ten systém, který má pracovat na provedení státního převratu a rozpoutání občanské války.


Když se to teď všechno vybije najednou, tak už se jim nepovede provést státní převrat ani rozpoutat občanskou válku.
Dojde k přeformátování úřednického sboru, který donutí studovat, a to je nakonec donutí nastudovat si i Dostatečně všeobecnou teorii řízení jako mezioborový komunikační jazyk.
Donutí je to naučit se matematiku řízení a bude zavedena odpovědnost řídícího pracovníka za kvalitu jeho práce.


Protože ten boj s korupcí je čistou profanací. Je nutné hodnotit zcela jiné parametry. A až budou hodnoceny tyto zcela jiné parametry, až se zavede zásadně odlišný systém odměňování, až bude úředník dostávat průměr v jeho řízené oblasti, a žádné takové, že v mé řízené oblasti je sice mzdový průměr takový a takový, ale já jako VIP manažer musím dostávat balík.

 

Žádné takové, to ty, právě ty budeš dostávat průměrnou mzdu v řízené oblasti. Až se tvá oblast rozvine, až se v ní zvednou mzdy, protože si to svým řízením zajistil, tak na základě koeficientu na konci roku nebo pětiletky dostaneš prémii, která ti potom vynahradí veškerou tvou vynaloženou práci jako VIP manažera, jako někoho s větší odpovědností, ale musíš být hodnocen na základě výsledků své práce, za které budeš odpovědný.


Takže aby se to nestalo, aby takový systém nebyl v Rusku zaveden, vůbec nemohou potřebovat takové federální skandály, pouze na lokální úrovni, aby nenávist lidí k úředníkům a orgánům činným v trestním řízení vzrůstala, to je to, co ve Washingtonu potřebují.

 

Ale aby to prosakovalo na povrch tak, že to může vést ke změně systému ve státě, to nemůžou potřebovat, na to je ještě brzy.


Oni si už nové datum vytyčili, někdy okolo 9. května.
A proto je teď pro Washington nesmírně důležité jakým způsobem proběhne akce Nesmrtelného pluku!


Nakolik se společnost ukáže být bezbranná vůči provedení majdanu. Budou-li v Nesmrtelném pluku vlasovské vlajky, znamená to jeden výsledek, nebudou-li tam a lidé ponesou rudé vlajky vítězství, bude výsledek jiný.

 

01:18:08

Další otázka. Valeriji Viktoroviči, řekněte, jak máme rozumět posledním událostem v USA? Mám na mysli záměr stáhnout vojska ze Sýrie a Afghánistánu a odstoupení hlavy Pentagonu.
Je to odraz nějakých hloubkových procesů v Americe? ...Je to zlom?
Nebo jen kruhy na vodě?

 

 

Jedná se o souhrn vnitropolitických a globálních procesů.
Co se týká vnitropolitických procesů, tak Trump je poprvé za celou tu dobu v dost kritické situaci. Nakolik zkušeně si s tím Trump dokáže poradit a jak to udělá, je pro mě zatím otázkou.
Z otevřených zdrojů se to zatím odhadnout nedá.
Ale že Trump jedná dost zkušeně je vidět například z toho stažení vojsk ze Sýrie. Tak či onak se o stažení vojsk z Afghánistánu a dalších míst probíhajících konfliktů, jako je například Sýrie, mluví už dávno.


Celý problém spočívá v tom, jak to zrealizovat.
Odejít ze Sýrie a přenechat ji svému protivníkovi v řízení světa, tedy Rusku, USA bezesporu nemohly. A také neodcházejí ze Sýrie proto, aby ji přenechaly Rusku.

 

Ta situace se jednoduše vyvinula takovým způsobem, že to teď umožňuje Trumpovi vrhnout se na kádrovou čistku svých protivníků v řídících orgánech USA, kteří mu neustále dělají problémy
a vyřešit úkol stability ve světě jako takovém.


Takže v podstatě americká státní elita ve své snaze parazitovat na zdrojích celého světa se konkrétně v Sýrii dostala do situace, v jejímž rámci, která kdyby pokračovala, mohlo by se zhroutit veškeré řízení založené na USA. ...A Trump si musel vybrat.

Co se stalo?

17.12.
Erdogan prohlásil, že se po rozhovoru s Trumpem rozhodl provést operaci v Sýrii.
Ale z informací z amerického tisku vyplývalo, že Trump měl poněkud jiný plán svého rozhovoru s Erdoganem. Jenže v průběhu rozmluvy s ním Trump změnil své rozhodnutí a souhlasil s Erdoganovým návrhem, že Turecko provede pozemní operaci.
Přestože je to zcela v rozporu se zájmy USA, a to jak z hlediska státní, tak i globální elity.

Ale on souhlasil, proč?

To znamená jen jedno, že důvody, které uvedl Erdogan, nezapadaly do toho původního Trumpova scénáře jeho rozhovoru s Erdoganem a že ten scénář rozhovoru může Trump omlátit o hlavu jak státní elitě, tak i té globální:
„Pánové vidíte? Všechno se to vyvinulo úplně jinak. A to znamená jen jedno. Nechceme, aby se nám to tam zhroutilo, nechceme přenechat Sýrii Rusku, takže teď musíme okamžitě, prostě okamžitě stáhnout vojska ze Sýrie.“


A 19.12.
Trump k údivu Turecka ohlásil své rozhodnutí o okamžitém stažení vojsk, které vůbec nebylo připraveno: „Opouštíme základnu v Al-Tanf i všechno ostatní.“

A co na to Turecko?

Turecko dvacátého prvního:
„Nu dobrá, a co teď máme dělat? Já jsem volal ještě jednou, tak tu operaci odložíme, protože teď už se nedá provést.“


Taková tam vznikla situace.
Takže americká státní elita dovedla v Sýrii situaci pro USA do slepé uličky, kterou ona sama není schopna vyřešit vlastními prostředky.
A globalisté ji mohou vyřešit pouze tak, že stáhnou svá vojska ze syrského území. Jak to udělají, to už je otázka.
Oni se samozřejmě vynasnaží v mnohém tam zůstat, přestože globalisté potřebují úplné stažení.

 

Ale to hlavní. Trumpovi to umožnilo vypořádat se s odporem silového bloku ve vlastním státě.

 

Podobně jako to udělal Gorbačov.
Gorbačov se tak vypořádal s rozvědkou i s armádou, a potom náš stát zaprodal Američanům.

 

USA ale nepřejdou pod řízení Ruska, tam jen proběhne jejich přeformátování v čele s globální elitou.

- To byla pro dnešek poslední otázka.

Dnes jsme mluvili především o Overtonových oknech. O tom, že jim u nás nikdo nečelí a díky tomu je pak krizovost vyvolaná působením těchto Overtonových oken z našeho hlediska neustálým faktorem prostředí, se kterým jsme nuceni se střetávat a překonávat ho s různými náklady.

 

Jestliže nechceme, aby se realizovala taková Overtonova okna k vaší osobní újmě, k újmě našeho státu, k újmě našim dětem i naší budoucnosti, musíme sami studovat, jak probíhá řízení sociálních složitých supersystémů, abychom chápali, jak jsou uplatňována Overtonova okna.

 

To Overtonovo okno, které spustil Alexandr Vladimirovič Zacharčenko a Taškent, povede k tomu, že Malorusko nebude platit za dluhy, které nadělala kyjevská banda, která se k moci dostala s pomocí státního převratu v roce 2014.


A jestliže se těm americkým agentům z neziskovek žijících z peněz státního departmentu povede zakázat na průvodu Nesmrtelného pluku rudou vlajku vítězství a prosadit tam vlajku hitlerovců
a vlasovců, tak nečekejte nic dobrého.


A to, co se teď děje na Ukrajině proti tomu bude procházka růžovým sadem, neboť Hitler přicházel s plánem likvidace všeho ruského obyvatelstva.
Aby se to nestalo, abyste ubránili zájmy své i své rodiny, studujte, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy.
Studujte Koncepci sociální bezpečnosti, protože pouze tam najdete ty znalosti.
Stávejte se konceptuálně mocnými, osvojujte si ty znalosti o řízení, naučte se je sami používat. Braňte zájmy své i své rodiny.

Přeji vám štěstí a mírové nebe nad hlavou.
Do příštích setkání.

 

Diskuse: http://www.vodaksb.eu/diskuse/otazka-odpoved-v-v-pjakina#comment-187220