Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 20.11.2017

Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 20.11.2017

25.11.2017

 

youtube.com/watch?v=8VbxZUNPbPs
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 20.11.2017.srt (82744)
 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 20.11.2017.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:21

A dnešní pořad začneme otázkou, kterou 17.11.2017 na náš web zaslal Alexandr. Vážený Valeriji Viktoroviči, okomentujte, prosím, video "Strýčku Vovo, jsme s tebou", které se objevilo na kanále YouTube a kde vystupují děti. Jde o záměrnou diskreditaci prezidenta? Vždyť nelze skrýt banálně populistický charakter této písničky vyznívající jako posměšek. O tom videu jsem se dozvěděl od svého syna, který mi poslal odkaz s komentářem: „Myslel jsem, že už je to dno, když zdola zaklepali.“ Na nepřístojnosti a lhaní jsme si už zvykli, ale těch dětí je mi líto.

 

Válka proti Rusku nikdy nepřestala být vedena

Těch dětí je mi skutečně líto, ale bohužel to pořád není to dno, aby na něj nešlo zdola zaklepat. Skutečně to bylo natočeno záměrně. Tato událost je znamením toho, že válka proti Rusku nikdy nepřestala být vedena a tuto etapu předvolební kampaně prezidentských voleb nepřátelé Ruska zahájili velice silným, opravdu velice silným útokem.

 

Je třeba podotknout, že pozornost na toto video obrátil kanál Rossia 24 velice dobrým rozborem, ke kterému sice některé výhrady jsou, ale v podstatě se jedná o kvalitní a dobrý rozbor. A poté se rozpoutal skandál. Obzvláště kvůli tomu, že tu reportáž okamžitě stáhli. Ale ten problém je trochu jinde, teď se vrátíme přímo k té písni.

 

Jen je třeba vést v patrnosti, že 14.11. se stala celá řada dalších událostí,

které spolu navenek zdánlivě nijak nesouvisí. Ve skutečnosti jsou však spolu všechny provázány, ale v oblasti globální politiky.

Právě 14.11. vystoupila Theresa Mayová se svým projevem na banketu Lorda Mayora, nového starosty londýnské City, a je dobré upřesnit, že se to také v CITY odehrálo.

14.11. došlo hned ke dvěma takovým závažným informačním úderům.

Všichni se dozvěděli o existenci té písničky, ve které vystupuje poslankyně Státní dumy za Jednotné Rusko,

a rozhořel se skandál s publikací falešné fotografie na webu ministerstva obrany ve zprávě o ISIL.

A 14.11. také proběl ten ne zcela jasný převrat/nepřevrat. S ohledem na něj je vše jasné, ale naše ani světová média se nějak v této věci nemohou rozhodnout a my řekneme, proč s tím mají takový problém. Bylo to v Zimbabwe.

 

Rusko má dost nepřátel doma

Zdálo by se, že je to každý pes jiná ves, ale ve skutečnosti spolu ty události velmi vážně souvisí. A ten problém není jen v tom, že ty děti zatahují do politiky na ukrajinský způsob. Je jasné, že je u nás dost nepřátel Ruska, kteří se tváří jako přátelé Ruska, ruští vlastenci a přitom sní o tom, aby to tu vypadalo jako na Ukrajině, kteří si myslí, že bude skvělé, když tu vzplane válka tak, jako teď hoří na Donbase a ty děti v ní potom budou zbytečně umírat. Tam se to snaží dotlačit.

 

Období dětství je velice unikátní období, kdy se člověk musí naučit všemu, tedy i pohybovat se v politice. V sovětských dobách jsme si v široké praxi vyzkoušeli, jak je zapotřebí děti připravovat na politiku. Měli jsme tu organizace Okťabrjata (Jiskry), Pionýr a potom následoval Komsomol (SSM). Všichni hned začnou namítat, že to bylo hrozné, samý zbytečný formalismus a jasný trockismus. Ano, bylo to tak. Jenže to bylo jen pěnou na velice závažném procesu.

 

Ano, měli jsme tu mladé bezbožníky, v jejichž čele stáli trockisté, ale měli jsme tu i nadšence/ohníčky. Byl natočen takový sovětský film o pionýrech, kteří o prázdninách jezdili po vesnicích a učili tam lidi číst a psát. Děti byly vychovávány ke spoluúčasti na velkých věcech. Nešlo o tu politickou pěnu, ani politickou náplň, ale o tu spoluúčast. To právě tito pionýři – ohníčci – vytvořili náš velký stát a zajistili mu takové zdroje, které mu potom umožnily ustát devadesátá léta, kdy nedokázali Rusko dorazit, a umožnily nám náš dnešní rozvoj.

 

A zapojení těch dětí způsobem, kterým to udělala ta poslankyně Kuvyčko, i když to nebyla její iniciativa, jen se pod to podepsala... V tom videu jde o čistě trockistickou, ukrajinskou variantu, při které na děti není brán vůbec žádný ohled. Kde jsou děti vychovávány tak, že konečným cílem je jejich smrt, jednoduše smrt, takový projekt není.

 

Jen si vezměte, co znamená to opakované Strýčku Vovo, jsme s tebou a všechno to další? A co když strýček Vova zmizí? Jsou to přece děti a lidé jsou smrtelní. Ať tak či tak nutně musí přijít doba, kdy Vladimir Vladimirovič skončí se svou politickou činností, s aktivní činností. A to znamená, že těm dětem se tím zhroutí jejich vlastenectví? Že nebudou vědět, kam mají jít, jak a co si mají počít? To znamená, že jde o absolutně scestné vymezení dané věci.

 

Algoritmika ideologické diverze podle seriálu Spáči

Ale ten problém je teď trochu jinde. O tom jsem mluvit nechtěl, to už řekli všichni, kteří to kritizovali. Já chci mluvit o něčem jiném. Když se odvysílal seriál Spáči, mělo to velký ohlas. A teď můžeme pozorovat konkrétní analogii. Nějak jsem neviděl, že by nějaký vlastenec nebo analytik zareagoval. Vždyť se jedná o zcela jasnou scenáristiku, algoritmiku podle seriálu Spáči. Jak aktivovat provedení ideologické diverze. A jinak se to nazvat nedá.

 

Vždyť co museli udělat? Museli připravit text, angažovat filmařskou skupinu a zajistit určitou propagaci. A aby se to dozvěděli všichni, následovala normální reportáž, kterou okamžitě zakázali. Co to má být? Cožpak něco takového může zařídit nějaká poslankyně? Ne, pouze ten, kdo organizoval celý ten proces. To on zajistil tu pozornost, dovolil odvysílání normální reportáže o tom videu, a potom ji zakázal. S jakým cílem?

 

Je to velice jednoduché, chtěl ukázat, jak to v našem státě vypadá s demokracií, se svobodou slova a především s koncepcí a strategií řízení. Oč jde? Jedna z takových nejvíce… Je třeba říci, že ten text a řekneme to velice, opravdu velice mírně: Jde o velice, velice slabý text, jednoduše k ničemu z literárního hlediska. A co se týče jeho obsahu, tak… Konkrétně jedna věta. A na zemi té byl by mír. Byl by mír na zemi. Ale, víte, jestli vrchní velitel vyzve k poslednímu boji – ty děti.

 

Z čeho viní Rusko? Že všude šíří válku. Je taková písnička, která byla populární v sovětských dobách, teď už o ní není moc slyšet: Chtějí snad Rusové válku? Tak na základě této písně… Na Západě to jednoduše místo Chtějí snad Rusové válku? přeložili jako Rusové chtějí válku a to prý je naše píseň. A teď Západu předvádějí: „Jen se všichni podívejte! Sami se k tomu přiznávají, to je jejich globální ideologie. Na tom je založeno celé to putinovské vlastenectví. Na zemi by byl mír, ale to Putin je vinen tím, že není. To on si přeje válku, dokonce i děti je schopný do ní poslat. A dále.

 

Ovšem čestní novináři správně poukázali na to, že to je cesta do záhuby, že to není správné. A tak jim to z úřední moci zakázali a tu reportáž z vysílání druhého kanálu stáhli. A také ji stáhli, až když to vyvolalo skandál… Asi se to doneslo až k Vladimiru Vladimiroviči a ten řekl: „Co to má být? Okamžitě to tam vraťte!“ Jak vypadá ta situace? Prostě tím předvádějí, že v Rusku je diktátor. A že ten diktátor plánuje proti demokratickému světu velkou válku. Byl by ten mír, jenže je tu takový vrchní velitel, který chce i ty děti poslat do války. To on. Jen si poslechněte, co zpívají.

 

A teď si to zopakujeme: Kdo rozpoutal válku na Ukrajině? To Rusové tam přece vtrhli. A kdo rozpoutal tu válku v Sýrii? To Rusové tam zase vtrhli a potírají tam ten nebohý ISIL, že USA neví co dřív, aby ten ISLÁMSKÝ STÁT ubránily. A co je podstatou té věci? Ta poslankyně Anna Kuvyčko je v této hře pouze pěšákem a loutkou.

 

Z širšího hlediska. Probíhá příprava na Putinovu předvolební kampaň. Probíhá diskreditace. Jde o podkopání pozic Ruska, vyjednávacích pozic Ruska na mezinárodní aréně, kdy Západ při vzájemném jednání bude říkat: „Ať už nám Rusové tvrdí, co chtějí, my víme své, jen si poslechněte, co zpívají. A zpívá to poslankyně proprezidentské strany! To je prezidentova politická strana, byl jejím lídrem, je to jeho osobní strana. Takže zpívají jen to, co říká sám Putin.“

 

To vše je velice jednoduché. Je to všechno absolutně jednoduché. A té věci se účastnila poslankyně.

A tak je nasnadě otázka: „Jste jen takový hlupák nebo nepřítel? A jestliže jste tak hloupá, tak proč nás zastupujete ve Státní dumě? Dokonce i v případě, že se jen formálně podepisujete. Měla byste se léčit.“

A poslankyně Státní dumy už z podstaty věci nemůže tyto jednoduché věci nechápat. Ty, o kterých teď mluvím. Z pozice své funkce to nemůže nechápat.

 

A v souladu s tím se poslankyně Anna Kuvyčko dopustila vlastizrady.

Zajistili jí vysílací čas, možnost se vyjádřit. Probíhá rozsáhlá Putinova diskreditace. Probíhá příprava státního převratu. A Anna Kuvyčko je aktivní účastník tohoto státního převratu. A i kdyby byla třikrát hlupačkou, cizího člověka by do takové akce neangažovali. Takže si vybrali někoho ze svých. Protože věděli, že se tak dostane do televize, což k ní přitáhne pozornost. A bude zapotřebí, aby tam vykřikovala, že zastupuje prezidentovu politickou stranu, že je pro prezidenta, a jen tak projevuje své vlastenectví. A ona to tak dělá, už na tom v tomto ohledu pracuje. Takže se nejedná o žádnou samoiniciativu jakési poslankyně, která to podnikla v rámci předvolební kampaně.

 

Někdo zavolal a kolečka se dala do pohybu. Objevil se kdosi, kdo zorganizoval natočení toho klipu, přitáhl k tomu pozornost tou normální reportáží na centrálním televizním kanálu, zajistil natočení toho videa i následujícího rozhovoru s paní poslankyní. To je vše. Všechna faktologie tu je a Západ ho bude poctivě promítat: „Jen se podívejte!“ Stalo se to? Stalo! A prověřovat to nikdo nebude. A tady ani nemusí lhát. Takže všichni, kteří se té věci účastnili, ti všichni se dopustili vlastizrady, VLASTIZRADY.

 

USA s ISIL spolupracují

Ale hned bych k tomu chtěl podotknout, že ta píseň i s tou její propagací se vůbec neobjevila náhodou právě čtrnáctého. A proč? Protože 14.11. naše ministerstvo obrany udělalo velice závažné prohlášení, že USA nad ISIL nejen drží ochrannou ruku, ale přímo s ním spolupracují. Poskytují mu přímou podporu. Ano, přímou podporu, a tato přímá podpora, ta spolupráce spočívá v tom, že nedovolí bombardovat ustupující kolony a letecky je kryjí. USA prohlašují, že se prý řídí Ženevskou konvencí, že půjde o zajatce, až se ovšem vzdají. A zda se vzdají či ne, není vůbec důležité, protože prý půjde o vojenské zajatce.

 

Jak se může na teroristu vztahovat Ženevská konvence? Jak? Absolutně nijak. Je to terorista. Ten spadá do úplně jiné kategorie, do té podle trestního zákoníku za své zločiny. Nemůže se jednat o vojenské zajatce, nejsou armádou válčícího státu. A to tím spíš, že žádný takový stát neexistuje, přestože se pojmenovali stát. Jedná se o teroristickou organizaci, která se dopouštěla hromadných vražd s maximální krutostí, s tou nejvyšší brutalitou. A USA zařídily krytí ustupujících kolon ze vzduchu, abychom je nemohli bombardovat my. A to má být podpora? Ne, to je spolupráce! Letecká podpora se poskytuje pouze vlastní armádě.

 

Falešná fotografie k prohlášení z počítačové hry

Takže se jednalo o dobré prohlášení, o silné prohlášení. A co se dělo dále? K tomuto prohlášení byla připojena falešná fotografie z počítačové hry. A začalo to: „Víte, generál to nepromyslel a vydal rozkaz, poručík ho bez rozmýšlení splnil.“ Nesnažte se nás vodit za nos. Taková prohlášení, která kardinálním způsobem mění mezinárodní vztahy, rozložení a rovnováhu sil, nejsou připravována jen tak na koleně. Ta jsou připravována pečlivě a důkladně. Zvažuje se v nich každá věta.

 

A jestliže tam místo skutečného videa někdo umístí ten podvrh, znamená to, že se probudil další spící agent, kterému někdo zavolal a řekl: „Nahraješ tam ten podvrh!“ A on odpověděl: „Rozkaz! Jsem sice generálem ruské armády, ale především jsem tvůj otrok, pane a vůbec mi nevadí obětovat pro tebe Rusko.“

Aby tedy vyvolali pochybnosti a snížili účinek zveřejnění těchto skutečností, aby snížili tu informační vlnu, která by se rozeběhla po celém světě... A ona se nemohla nerozběhnout. Jenže potom se objevila ta dobře znějící záminka, která umožnila šíření té zprávy zadržet. Potom do toho vstoupila diplomacie a téma bylo zamluveno.

 

Aby se tomuto všemu zabránilo, aby USA neutrpěly zdrcující diplomatickou ránu, aby válka v Sýrii ani na Ukrajině neskončila, došlo k této diverzi, kdy tam místo videa umístili podvrženou fotografii. A v mnohém docílili toho, že ta vlna s informací, že ISIL je nepravidelnou armádou USA se světem nerozeběhla. Oni svého spícího agenta obětovali, zcela jednoduše ho odrovnali, protože ty lidi nepotřebují. Jedná se o jednorázové nástroje, o toaletní papír, ať už si o sobě tito spící agenti myslí cokoliv. Ať už jim někdo namluvil cokoliv. Ten seriál Spáči nebyl nic moc.

 

19:43

Seriál Spáči

- Vlastně vás prosí okomentovat tento seriál.

- Ten seriál Spáči v podstatě není nic moc.

A budeme-li mluvit o tomto seriálu, tak je možné říci, že tam nic není tak, jak to vypadá. Anebo jinak, že to ani režisér, ani scénárista do toho filmu nevložili vědomě. Tj. v tom filmu se to objevilo, ale neudělali to vědomě, protože měli různé poradce, konzultanty. Někde jim poradili něco změnit u nějaké té scény. A situace okolo toho seriálu je v podstatě následující.

 

Já jsem ten film komentoval v GTRK Krym. Mluvil jsem o něm z pohledu obecného chodu věcí a zde je zapotřebí k tomu pouze dodat pouze několik… No nějakou tu faktologii. Existují tři úrovně vnímání tohoto seriálu.

Tou nejnižší úrovni jsou lidé, kteří byli zorganizováni, aby vyvolali hysterii a štvavou kampaň proti režisérovi, kteří ho donutili napsat kajícný dopis. A mimochodem, donutili ho k tomu přesně podle té algoritmiky, která je popsána ve Spících. I je samotné přiměli to udělat, ale ti se vůbec přemáhat nemuseli. A proč? Protože všichni ti „kreativci (kavárna)“ a „liberasti“, kteří zaútočili na Bykova, ho upřímně a zcela nepokrytě nenávidí, toho režiséra i ostatní tvůrce toho seriálu. A proč?

 

Největším snem jakéhokoliv „kreativce“ a „liberasta“ je být hýčkaný státem. Aby mu stát dával peníze, aby ho stát potřeboval a hlavě aby po něm za to nic nechtěl, aby měl nějaké takové výsady. Nekončící hysterie Konstantina Rajkina pramení právě z toho: „Co se to děje? Vy jste povinni mi vše dávat…“ A proč by měli být povinni? Protože si na to zvykl. Všichni ti „kreativci“ a „liberasti“ velmi touží prorazit a být pro stát nepostradatelnými. A tak toho režiséra upřímně nenávidí pouze za to, že tou důležitou úlohou nepověřili je samotné, ty pronásledovatele Bykova, ale jeho. Chápete?

 

A v tom je ta jejich nenávist a zloba natolik upřímná, že jsou připraveni ho prostě roztrhat na kusy. „Jak je vůbec možné, že to dostal on a ne já?“ A pak už z nich jen zformují skupinu štváčů proti režiséru Bykovovi. Zde je třeba si uvědomovat, že všichni „kreativci“ a „liberasti“ jsou ve své duši lokajíčky, otroky. Oni se upřímně domnívají, že pán má právo chovat se vůči nim, jak se mu zachce, jako k otrokům A v souladu s tím, aby si zasloužili páníčkovu náklonost a vděčnost, nějakou tu jeho přízeň, je nutné trhat na kusy kohokoliv, na koho ukáže. A tak aby si tu přízeň vysloužili, se na Bykova vrhli. To je ta nejnižší úroveň chápání.

 

Druhá je patriotická. No samozřejmě, že všichni nepřátelé Ruska, kteří se mihnou tím seriálem, mají západní mentalitu. Rusko pro ně neznamená vůbec nic, pouze prostředek k dosažení nějakého zisku. Budete-li správně sloužit páníčkovi, tak největší zisk sice poteče k němu, ale vy si za nějaké to mocenské či úřednické křeslo, nebo nějaké ty frčky, také přijdete na své, budete-li včas plnit jeho pokyny. A odkud přichází spása? Duchovním základem obrození suverenity a budoucí síly je pravoslaví. Tam je tedy třeba se přeorientovat.

 

Ale je tu ještě jedna úroveň chápání toho filmu. Z hlediska globální politiky a konceptuální moci. Všichni ti spáči i s tím rezidentem vůbec nejsou agenturní sítí rozvědky, nejsou to diverzanti tajných služeb, jsou to nástroje realizace globální politiky uplatňované ve vztahu ke konkrétnímu, samostatnému státu. A tajné služby a metoda diverzně výzvědné práce těchto tajných služeb jsou zase nástrojem rezidenta Etana.

 

Tento seriál je prvek ohlašující úplnou výměnu veškeré elity státu. Pro globální prediktor není žádná státní elita a tím spíše ta její „umělecká“ část… Jen si vezměte, jak ráz na ráz zametli s tím režisérem. Svou práci odvedl a tak ho předhodili lvům na roztrhání. A on to neustál. Mimochodem, kdyby to ustál, tak by ho využívali i nadále a zase by dostal své peníze. Jenže to neustál a napsal kajícný dopis. Takže pro GP tihle lidé nic neznamenají. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat zvláštní roli "Ítona". Neboť je to "Íton" (Eton), ne Etan. Anglicky ho neustále oslovují "Íton". A co jsme tedy o tom "Ítonovi" dozvěděli?

- Že přijeli studenti.

Ano, my jsme se dozvěděli, že přijeli studenti. A my známe internátní školu Eton, kde jsou připravovány kádry pro globální řízení. A oni je tak zaučují. Navštívili například i Putina. Ten rezident je ideový, on vůbec není spáčem, těmi jsou jen kádry, zdroje, které se mění.

 

A ten název země Oz, čaroděj ze země Oz, to přece také není náhoda. Jaká se o tom vypráví legenda? Že prý když autor psal tuto knihu, tak nevěděl, jak by tu zemi měl nazvat, a pak se podíval na zásuvky z kartotéky a jedna byla nadepsána A – P a ta druhá O – Z. A tak tu zemi nazval Oz. To je legenda. A je tu ještě jedna taková zajímavá legenda, abyste pochopili co a jak. A za tuto legendu ten člověk v podstatě zaplatil svým životem.

 

Bývalý ministr zahraničí Velké Británie Robin Cook byl mírně řečeno tak neopatrný… No ani se to nedá nazvat neopatrností, neboť s tím vystoupil i ve Sněmovně lordů a zveřejnil i článek v The Guardian. Potom dostal náhlý srdeční záchvat a zemřel. A co řekl? Řekl, že Al-Káida je čistě nástroj USA, a že Al-Káida se nazývá proto, že existovaly dva bloky evidence informací. V jednom byly operativní informace a informace o událostech, a ten druhý tvořila databáze.

 

Ale arabští důstojníci, kteří pracovali s touto databází, ji arabsky nenazývali plným názvem druhá databáze, ale zkráceně Al-Káida. Znamená to tedy tu druhou databázi a pěkně to zapadá k té informaci o názvu z knihy Čaroděj ze země Oz. Je možné o tom mluvit dlouho, jsou tam velmi zajímavé shody, poselství. Opakuji, že v tom seriálu je mnoho věcí, které tam režisér ani scénárista nezavedli vědomě. A je třeba ještě říci, že se scénárista přiznal, že se při psaní scénáře neustále radil s rozvědčíky.

 

Nu což, je tedy třeba vzdát hold těmto důstojníkům rozvědky, kteří tam dokázali v potřebném a dostatečném množství začlenit takové informace, které umožňují tento seriál dešifrovat ze zcela jiného úhlu pohledu. A opakuji, že všechny analýzy, které byly provedeny o tomto seriálu, nestojí za nic! Nedokázali rozpoznat, co ten seriál ukazuje. A proč to nedokázali? Protože nechápou konceptuální moc ani globální politiku.

 

29:41

K dalším otázkám. A konkrétně Natálie Semenčenko, Viktor Revin a Maxim z Doněcku se vás ptají. Velice je zaujalo setkání Vladimira Putina a Viktora Medvědčuka. Okomentujte prosím v souvislosti s tímto setkáním také Putinův telefonický rozhovor s hlavami LLR a DLR. Jedná se o nějaký obrat ve vztazích s těmito mladými republikami? A zda to vše nějak souvisí se schůzkou Volkera a Surkova.

 

S tou schůzkou Volkera a Surkova to vůbec nesouvisí, protože Volker, tedy Surkov nezastupuje ruské zájmy. Ten se jen pokouší přihřát si svou polívčičku a vyřešit své korporativně-klanové úkoly, aby se udržel, jenže nechápe konceptuální moc ani globální politiku. Názorným příkladem toho je jeho článek na Russia Today: Krize pokrytectví, já slyším, jak Amerika zpívá. No když slyšíš, tak slyšíš, to je tvůj problém, co jsi dokázal vyplodit.

 

Projekt Malorusko

Ten problém je jinde. Já si teď nemohu vzpomenout, kdy to přesně bylo. Když Zacharčenko ohlásil ten projekt Malorusko, zvedlo to vášně a zdálo by se, že teď už je to zapomenuto. Jenže všechno to tak nějak liknavě pokračuje dál. Já už jsem tehdy řekl, že se jedná o Overtonovo okno, které bylo zkušeně spuštěno a že zafunguje, že je třeba jen mít trpělivost a počkat.

A patnáctého měl Vladimir Putin rozhovor, jak nám říkají a my říkáme Vladimir Vladimirovič Putin, gosudar, s hlavami Luhanské a Doněcké republiky na žádost zástupce Ukrajiny v minském formátu Medvědčuka. A co to znamená?

 

To znamená velice mnoho. Opravdu velice mnoho. Tak především sám projekt Malorusko nezanikl, stále žije a 15.11. v Nejvyšší radě jeden z poslanců ze Záporožské oblasti prohlásil, že jestli to tak půjde dál, tak opustí Ukrajinu společně s celým městem. Abyste mohli opustit Ukrajinu, musíte mít určitou zdrojovou stabilitu. Všichni velmi dobře vědí, jak těžké to má Donbas, Luhanská a Doněcká republika. A taková prohlášení dříve nezaznívala. A teď to zaznělo z tribuny Nejvyšší rady.

 

To znamená, že už se o tom uvažuje. To znamená, že nějaké město, v daném případě Melitopol, ale to není důležité, že nějaké město může získat takovou zdrojovou stabilitu, že se může odtrhnout od Ukrajiny. Dovedete si představit, jak moc se v různých vrstvách ukrajinského obyvatelstva musí probírat ta možnost odpoutání se od řízení kyjevské bandy v čele s Porošenkem? Jde sice jen o takovou dekoraci, nicméně my o nich mluvíme jako subjektech řízení. Že si mohl dovolit prohlásit, že odjede i s městem? A on takovou možnost má a všichni chápou, že nešlo o žádnou prázdnou výhrůžku. K tomu reálně může dojít.

 

A dále. Ukrajinští nacionalisté se obávají, že se Záporoží může oddělit od kyjevské vlády a získat vlastní suverenitu. To znamená, že dezintegrační procesy probíhají! A jediným centrem koncentrace řízení na Ukrajině byl, je a do budoucna bude Donbas. Tedy Luhanská a Doněcká republika, jako zcela právoplatní pokračovatelé zákonné moci na Ukrajině. A teď tu je ta otázka institucionalizace Luhanské a Doněcké republiky. Kdyby ti „patrioti“ (v uvozovkách) nebojovali proti minskému formátu, tak by se Zacharčenko i Plotnickij dávno stali legitimními představiteli státnosti Luhanské a Doněcké republiky.

 

A vezměte si, kolik času zabralo, aby Putin mohl zavolat, aby byly vytvořeny takové podmínky, za kterých by Putin mohl zavolat Zacharčenkovi i Plotnickému a pozvedl je na úroveň mezinárodní politiky. To způsobila ta válka proti minskému formátu. Kolik lidí kvůli tomu muselo zemřít? A jak velké problémy stačily vzniknout v ekonomice! To vše mají na svědomí ti „patrioté“, kteří se chtěli zbavit minského formátu, Minských dohod, protože brání USA uplatňovat jejich informační politiku.

 

Ale tu událost, ten Putinův telefonický rozhovor je třeba hodnotit z trochu jiného úhlu pohledu. Čtrnáctého…

- Opět čtrnáctého?

- Ano, čtrnáctého.

Mnoho se toho událo právě 14. a 17. To jsou dva velmi určující dny, které předznamenávají průběh procesů řízení na dlouhou dobu.

 

Takže toho čtrnáctého vystoupila Theresa Mayová na banketu na počest nového starosty londýnské City a tam pronesla svou řeč, na kterou se názory různí. Někteří si myslí, že v ní Rusko plísnila, jiní zase že ne. Každý si v míře svého chápání učinil závěry. Někdo považuje za nosné, že se zmínila o nějakých těch hackerských útocích, které prý ohrožují demokratické státy. Vůbec ne.

 

Theresa Mayová se o těch hackerských útocích a dalších věcech zmínila jen zběžně. Mluvila o něčem úplně jiném. A budeme-li to interpretovat, tak řekla: „My víme, co děláte a to se vám nepovede.“ Ona davu nesdělila, co vlastně ví.

A dále řekla: „Silné a prosperující Rusko hrající PODLE PRAVIDEL, by bylo v zájmu Velké Británie, Evropy a světa.“ To znamená, že existují určitá pravidla hry, která jsou přijata v civilizovaném světě, jenže Rusko hraje podle svých pravidel, protože podle těch jejich by vůbec nemělo existovat. Tady to velice zveličila, to silné a prosperující Rusko.

 

Silné a prosperující Rusko v plánech globálního prediktoru nebylo, není a nebude, ani v plánech západních elit.

To je pouze mrkvička. Ale vyzývají nás hrát podle pravidel, abychom díky nim zahynuli, abychom se stali pouhým surovinovým přívěskem.

A co říká dále: „Já doufám, že si Rusko možná jednou zvolí tuto druhou cestu, ale dokud to neudělá, budeme jednat společně, abychom ochránili naše zájmy a mezinárodní řád, na kterém jsou oni závislí.“

O čem tedy mluvila? O tom, že Rusko už zase porušilo pravidla. A čím tedy Rusko tak zjevně porušilo ta pravidla?

 

Putin navrhl jiná pravidla mezinárodní spolupráce

Vzpomínáme. Zcela nedávno, minulý týden jsme mluvili o APEC. A ten APEC z nějakého důvodu skončil úplným fiaskem. Prakticky žádné dohody o mezinárodní kooperaci nebyly podepsány. Ale ruská delegace byla spokojena. Proč?

 

Pamatujete, jak jsem povídal, že Putin zveřejnil článek a navrhl jiná pravidla mezinárodní spolupráce? A když se objevila tato alternativa mezinárodní kooperace, která by nebyla v zájmu Číny a pod její kontrolou, tak si všechny státy řekly: „Kam bychom tedy pospíchaly?“ Vše je přece řízeno bezstrukturně. Nikomu nezavolají a nenařídí? „Koukej se podepsat pod tu Čínu!“ Proto byl ten úspěch naší diplomacie prostě ohromující.

 

Ten Putinův návrh zcela deaktivoval všechny procesy globalizace starozákonní biblické koncepce s ohledem na plánovaný přenos centra koncentrace řízení do Číny a Íránu. S tím Íránem je to poněkud složitější, tam jim to vůbec jde od deseti k pěti. A Čína teď stojí před volbou co a jak by měla udělat. A odkud je převáděno to centrum koncentrace řízení?

- Z Londýna.

- Ano, z Londýna a USA.

Euroatlantický blok je převáděn do Číny. Therese Mayové bylo svěřeno, aby jako papoušek ohlásila, že takto jsme se nedomlouvali.

 

A já ještě jednou opakuji, že Putin vždy navrhuje svým partnerům právě takový krok, na který jsou připraveni a jehož nezbytnost si již uvědomují. Bude-li Rusko mlčet, bude mlčet na svůj úkor. A jestliže Rusko něčeho dokáže docílit, tak to bude skvělé, tak to bude pro všechny velkolepé. Pro všechny kromě globálního prediktoru, protože ti by právě chtěli to mlčení.

 

Globální prediktor nemá v úmyslu slevovat ze svých pozic a Theresa Mayová pronesla varování.

A sledujte ten silný protiúder. Čtrnáctého ten podvrh na ministerstvu obrany, který nabourává realizaci nadnárodního řízení s ohledem na odpis USA v souvislosti s nastolením tématu, že ISIL je nepravidelnou armádou USA. Spáči na ministerstvu obrany. Upoutání všeobecné pozornosti k tomu… K tomu videu. Vystoupení Theresy Mayové a něco jako převrat v Zimbabwe.

 

Lavrov obvinil stálou členku USA při OSN Haleyovou

Uběhl nějaký čas a dospěli jsme k 17.11.2017. A co se tedy stalo sedmnáctého? Sedmnáctého Lavrov obvinil stálou členku USA při OSN Haleyovou, že ve své diplomacii používá fejky (nepokrytě lže). To je velice tvrdé prohlášení. To byla odpověď Ruska.

 

Dále. Mogheriniová odešla ze schůzky s Haradinajem, to je ten vrah, předseda kosovské vlády. On vyžadoval, aby jejich dialogu byly přítomny USA. A proč by to nemohl vyžadovat? Dobře ví, že on sám je nástrojem USA a Evropa je také nástrojem USA: „Proč bych se tedy tady měl namáhat, když v tom dialogu s vámi nevím kudy kam? Já umím jenom přitakat ANO, když mi to tak páníček naznačí, nebo naopak říci NE.“ On není nic jiného než pes na řetězu USA a tak požadoval jejich přítomnost.

Jenže mu odpověděli, že pravidla se změnila: „Ale to já nechci, já chci dál sloužit svému páníčkovi!“ No tak služ. A Mogheriniová udělala něco, co je pro evropskou diplomacii velmi neobvyklé a z té schůzky jednoduše odešla.

 

Dále Velká Británie oznámila, že Íránu vrátí peníze, které byly zmrazeny ještě v sedmdesátých letech.

A co bylo dál? Ve stejný den probíhaly hromadné evakuace. Kvůli telefonátům ze zahraničí probíhaly rozsáhlé evakuace v Petrohradě. Evakuovala se obchodní a zábavní střediska, obchodní domy. A ve stejný den přišla informace, že trasa, po které se má pohybovat ruský gosudar, je zaminována. Šlo o více než 50 objektů, 50 míst s bombami. Vše prověřili a nic tam nebylo.

 

Rusko odpovědělo tvrdě a globální prediktor to akceptoval

A proč jsem to tedy vypočítával jako něco téměř pozitivního? Neboť jsem začínal tím, že Rusko odpovědělo tvrdě a globální prediktor to akceptoval.

Protože sedmnáctého listopadu nad Rothschildovým panstvím v Anglii letadlo doslova provrtalo a srazilo vrtulník, jehož úlomky spadly na toto panství, na území toho panství. A to je znamení. Nevyskakovat si. Podmínky Ruska byly přijaty. Jak to řekl Lavrov, který navázal na linii, kterou se pokusili ti spáči na ministerstvu obrany, škůdci a zrádci, v zájmu USA narušit. Nepovedlo se jim to!

Odpověď následovala, a to s plnou silou a velice smutnými následky pro USA, ze všech stran.

 

Luhanská a Doněcká republika jsou subjekty mezinárodního práva

Ten rozhovor Vladimira Vladimiroviče Putina se Zacharčenkem a Plotnickým z patnáctého je naší odpovědí na to ultimátum, které ohlásila Theresa Mayová. My jsme odpověděli, pozvedli jsme institucionalizaci Luhanské a Doněcké republiky. Institucionalizujeme je v plném rozsahu. Udělali jsme je subjekty mezinárodního práva. Přece se bavíme i s tím zločinným šéfem bandy, který vlastně ani není šéfem, jen ho tam ten zločinecký klan dosadil, aby za ně jednal.

 

Jenže pokud nechceme, aby se tam všechno zhroutilo, musíme s někým jednat. Víte, když někdo namítá: „Podívejte, vždyť oni s nimi normálně jednají.“ Cožpak milice nejednala se zločineckými vůdci v průběhu likvidace jejich bandy? Jednala. To samé je uplatňováno politikou Ruska. My jsme neuznali, nikdy jsme neuznali Porošenkovo prezidentství! Nelegitimizovali jsme ho! Trvali jsme a stále trváme na svém postoji, že šlo o státní převrat, byl to prostě státní převrat.

 

Jen jsme přiznali, že je teď tou osobou, se kterou je zapotřebí jednat. „No dobrá, dosadili jste si tam jeho, tak s ním budeme jednat, abychom vám mohli předávat informace.“ Banda prostě poslala jednoho ze svých poskoků jako vyjednavače k milici, která je obklíčila. To je přibližně stejná analogie.

 

Takže když dostali tuto odpověď, a když to pronesené ultimátum Theresy Mayové umožnilo Putinovi udělat další krok, tak dali Therese Mayové i těm ostatním okamžitě najevo:

Držte se zpátky, protože už tak je příliš nutné Rusku ustupovat a za to můžete vy. My jsme to prostřednictvím naší agentury, těch „patriotů“ vše zadržovali, pozdržovali a bránili jsme jim udělat z vedení těch republik subjekty mezinárodního práva, neumožňovali jsme jim je institucionalizovat jako státnosti a právní nástupce a vy jste Putinovi tím svým ultimátem tuto šanci dali. A on ji využil, okamžitě ji využil.“

 

48:46

K další otázce. Prosí vás, Valeriji Viktoroviči, okomentovat, jak Putin odhalil památník Alexandrovi III. v Jaltě.

 

Když se bolševici dostali k moci, tak se okamžitě postarali, aby i prostřednictvím památníků byla vedena propaganda, protože věděli o významu tohoto druhu propagandy. Každý památník slouží jako prostředek a nositel nějakého egregoru. Jedná se jak o informace z minulosti, tak i o energetiku čerpanou ze současnosti. Mnohé v této památníkové propagandě kvůli tomu, že bolševici neměli možnost zformovat vlastní vládu, vlastní vedení a byli nuceni spolupracovat s trockisty, tak mnohé v této památníkové propagandě nebylo správné. Ale celkově si reálně uvědomovali, že nová doba si žádá nové hrdiny, které je třeba propagovat prostřednictvím památníků.

 

Ale tento přístup platí pro tehdejší dobu. Odhalování památníků má dnes druhořadý význam kvůli zákonu času. Ten oběh informací probíhá zcela jiným způsobem, a přestože jsou památníky stále ještě významné z hlediska propagandy a v informační válce, tak zároveň značně ztrácí na důležitosti.

Když tedy někdo bojuje o zřízení památníku Stalinovi, tak, no lidi, je sice možné za tu věc bojovat, ale... Proč Stalina tak nenávidí všichni ti „liberasti“, „kreativci“, spáči a další? Protože Stalinovým památníkem je celý náš stát, je jím Rusko. To jeho existence je tím památníkem.

 

Je sice možné odstranit památníky z náměstí, ale toho člověka si lidé budou pamatovat kvůli tomu, co dokázal. Všechny ty fabriky, města, dopravní cesty, hydroelektrárny, vesmír a zbraně, to všechno jsou Stalinovy památníky. To proto všichni „liberasti“ Stalina tak nenávidí. Proto samotné vybudování Stalinova památníku není natolik zásadní věcí, kvůli které by bylo zapotřebí jít do konfliktu.

 

Je zapotřebí očišťovat čestné Stalinovo jméno, obnovovat jeho… Promiňte (očista hlasivek). postavení mezi ruskými gosudary, protože byl jedním z těch mála opravdových gosudarů Ruska. A z historického hlediska k němu zaujmout objektivní postoj, mluvit o tom, co opravdu udělal a nešířit žádné mýty.

 

Alexandr III car mírotvůrce nasměroval Rusko zhoubným směrem

O čem jsme mluvili? O tom seriálu Spáči, že ta obnova má probíhat na bázi pravoslaví. Tím nejvýznamnějším pravoslavným carem, ke kterému má i církev pozitivní vztah je Alexandr III. Byl to car mírotvůrce, za jeho vlády nedošlo ani k jedné válce a mohl si dovolit říci: Ani jedno dělo nemůže vystřelit, dokud ruský car rybaří.“ Ve smyslu, že Evropa může počkat, než si ruský car zarybaří.

 

To je všechno hezké, problém je však v tom, že tento car mírotvůrce nasměroval Rusko zhoubným směrem. 18. 06. 1887 podepsal takzvaný Výnos o kuchařčiných dětech, který mu předložil ministr školství Děljanov, a který se ve skutečnosti nazýval O omezení gymnaziálního vzdělávání, ten Výnos o kuchařčiných dětech je obrazný název, který se vžil.

 

V důsledku podpisu tohoto výnosu se revoluce z roku 1917 stala nevyhnutelnou, jednoduše nevyhnutelnou. Ten výnos je fakticky výnosem o směřování k realizaci Velké říjnové socialistické revoluce. Proč? Protože cíleně a vědomě připravil řídící sbor Ruska o jeho národní kádrovou základnu, to je vše.

 

Poté se již otázka toho, kdy to povede k revoluci, stala jen otázkou času. To znamená, že Výnos o kuchařčiných dětech je výnosem o… Víte, jak probíhají přípravné akce k nějaké slavnosti? Takže se měl jmenovat „Přípravné akce k realizaci Velké říjnové socialistické revoluce“.

Skutečnost, že ve výsledku té revoluce z roku 1917, kdy se zcela mylně staví rovnítko mezi únor a říjen, protože se jedná o dvě zcela odlišné záležitosti. Díky té revoluci v roce 1917 se mělo Rusko stát zcela bezbranným, té únorové, Rusko se mělo zhroutit.

 

Ale generální štáb Ruska, rozvědka generálního štábu Ruska nabraly jiný kurz, kurz na záchranu Ruska. No a ve výsledku potom byla provedena Velká říjnová socialistická revoluce. Dokázali připravit bolševickou stranu, která byla nástrojem projevujícím se navenek, aby mohli provést kontrapřevrat. Revoluce je v podstatě převrat.

Rusko se v únoru roku 1917 zhroutilo a v říjnu roku 1917, tedy vlastně v listopadu, protože říjnová se jmenuje podle starého kalendáře, Rusko opět získalo možnost se zachránit.

 

Za to právě ty bolševiky tak nenávidí, že zachránili Rusko. Všichni bez výjimky. A znovu opakuji, že velkou roli v realizaci Velké říjnové socialistické revoluce sehrál ruský generální štáb a rozvědka generálního štábu. Důkazem toho je skutečnost, že prakticky celý generální štáb okamžitě přešel na stranu bolševiků. Navíc dokonce i Brusilov… Vzpomínáte na Brusilovu ofenzívu z roku 1916? A ten se snad dal k bílým? Ne, viděl zhoubnost této cesty, a proto se dal k bolševikům.

 

Takže když někdo začne útočit na bolševiky, tak je jasné, že nenávidí Rusko a vše, co s ním souvisí, protože to byli právě bolševici, kteří Rusko zachránili. Proč jsem o tom mluvil? Jestliže chceme zemi přivést k dalšímu otřesu, v jehož důsledku už může Rusko zahynout, tak na tento výnos zapomeneme a budeme ho jen opěvovat, toho cara mírotvůrce.

 

A přejeme-li si, aby Rusko vzkvétalo, tak si musíme pamatovat, co Alexandr III. udělal dobrého, ale také tuto jeho chybu, která potom vedla k tak rozsáhlé katastrofě, ten jeho Výnos o kuchařčiných dětech. A ten památník nám to bude vždy připomínat. Otázkou pouze zůstává, co budou vyprávět průvodci návštěvníkům, a co o tom budou psát političtí analytici ve svých pracích. Zda na ten Výnos budou poukazovat nebo ne.

 

57:54

Dále, už jste dnes zmiňoval, že ruské ministerstvo obrany obvinilo USA ze spolupráce s bojovníky ISIL. V souvislosti s tím tu je otázka od Andreje. Jsou tu spojeny dvě události s ohledem na Turecko. První, na cvičení armád NATO na takzvané nástěnce nepřátel NATO umístili Erdoganův portrét. A ta druhá - Erdogan nedávno obvinil USA z finanční podpory ISIL.

 

Tyto procesy jsou bezesporu spojeny. Ale nejsou spojeny tak přímo, jak je to v té otázce, ale tak, jak to popisuji v celém tom dnešním pořadu. Problém je v tom, že Erdoganovu reakci nelze pochopit, aniž byste porozuměli tomu, co se děje se dvěma centry koncentrace řízení: Čínou a Íránem. Co se tedy stalo?

 

Globální prediktor vyslovil souhlas s plánem globalizace předložený Putinem na APECu

Tak především jsme už mluvili o tom plánu globalizace, který Putin předložil na summitu APEC ve Vietnamu. Ten plán ve výsledku tvrdě narušil realizaci… ...plánu na zformování centra koncentrace řízení v Číně. Znamená to totiž, že plán globalizace bude konkrétně v tomto regionu v mnohém zkorigován v rámci plánu navrženého Putinem, tedy s ohledem na místo a roli Ruska v něm. Globální prediktor s tou věcí vyslovil souhlas.

 

A druhým centrem koncentrace řízení se měl stát Írán. Tam se mělo přesunout euroasijské centrum koncentrace řízení. V tomto ohledu jsem už nejednou vyprávěl, že po začátku války v Sýrii mělo Turecko začít dodávat běžence, členy ISIL do Evropy. Írán měl začít válčit, v té válce v Sýrii zvítězit a začít zavádět své pořádky v celém islámském světě a konkrétně na Blízkém Východě a ve střední Asii. Jenže došlo k selhání.

 

Státní elita USA se vzepřela, odmítla hrát podle pravidel a pokusila se rozpoutat rozsáhlou válku, včetně na té Ukrajině.

Rusko nemělo jiné východisko, aby se ubránilo tomuto scénáři na rozpoutání totální války a přesunu běženců na sever, kteří by převálcovali všechny středoasijské republiky a vtrhli by k nám. Zničili by tak naši státnost, Rusko by se rozpadlo na drobné státy bez suverenity, a bylo by v této podobě zařazeno do plánu nové velké hedvábné stezky. Tak to mělo být, jenže v čele Ruska stojí gosudar, a protože mu nezbyla jiná možnost, začal jednat alternativně a vstoupili jsme do konfliktu v Sýrii.

 

V důsledku toho jsme se tam stali ústředním hráčem. S tím souvisí ten postoj Íránu ohledně přechodné letecké základny, že nám ji poskytne a pak zas že ne. Protože pro Írán bylo zásadní otázkou, kdo ve výsledku pádu ISIL bude hrát v regionu první housle.

Teď už je všem jasné, že to Írán nebude. Bude tam hrát natolik vedoucí roli, nakolik mu to dovolí Rusko. Jednání je tedy třeba vést s Ruskem...

 

Proto se také dnes konalo to jednání ministrů zahraničí. ...jak se tam vše bude řešit. Ale už i Erdoganovi začalo být úplně jasné, že se ho pokusili zneužít, že Turecko existovat nebude, že se s ním v žádné variantě nepočítá. Jenže on chce alespoň něco zachránit: Ještě snad mám nějakou šanci něco si udržet.“ No a kdo bude hrát prim v tomto regionu, rozhoduje Rusko.

 

Írán nedokáže být hlavním arbitrem v regionu

Jestliže o tom rozhoduje Rusko, tak je třeba s ním udržovat určité vzájemné vztahy, protože s Íránem je to dost složité. Na jedné straně globalisté tvrdí, že Íránu vrátí peníze, které mu zmrazili v sedmdesátých letech, a na druhé straně Liga arabských států prohlašuje: Írán uplatňuje protiarabskou politiku, proto se všichni proti němu spojíme, vytvoříme skupinu.“ Takže Írán nedokáže být hlavním arbitrem v tomto regionu, jenže Turecko tam nějak žít musí, je tedy třeba navazovat nějaké kontakty. A s kým? Podle jakých pravidel?

 

A když jsem mluvil o tom ministerstvu obrany, o tom jeho prohlášení, tak právě v souvislosti s ním mělo zaznít to Erdoganovo prohlášení. Chápete? Ano, zaznělo a určitou váhu má, jen tak nezapadne. Ale uvědomujete si, jak by to vypadalo, kdyby nepřátelé Ruska na ministerstvu obrany… Ještě jednou opakuji, že tam není ani jeden člověk, který s tím měl co dočinění, a udělal by to neuvědoměle! Snad jen kdyby splnil rozkaz, který se ho přímo netýká.

Ale ten, kdo ten rozkaz dal, ten to udělal vědomě, s plným porozuměním tomu, čeho se dopouští, a že se jedná o vlastizradu. Ať už má na ramenou jakékoliv frčky. Tak to je to spojení s Erdoganovým prohlášením, to je to spojení.

 

Globalisté předali Turecko do ruské zájmové sféry a Erdogan si to uvědomuje.

On přece vidí, jak mu schválně dávají zabrat. Na cíle umístili portrét Atatürka s Erdoganovým podpisem, zda to spolkne nebo ne. Kdyby to spolknul, tak by znamenalo jeho vlastní konec i konec Turecka. Možná je mu Turecko ukradené, ale musí se nějak zachránit i on sám. Cožpak kupuje S-300 jen tak pro nic za nic? Tedy S-400, omlouvám se. Potřebuje se bránit. A neustále ho vytlačují do zájmové sféry Ruska. Musí přizpůsobit své další kroky, jestliže si přeje… Řekněme to takto – nekrvavou přestavbu Turecka, kterou může zajistit jen Rusko.

 

Všechny ostatní varianty znamenají velice krvavou řež. A nejzajímavější je, že pouze Rusko dokáže zajistit, aby Erdogan normálně dožil. Všichni ostatní mu připravují osud Kaddáfího, Husajna a dalších. On si to uvědomuje. A tak se samozřejmě přitom, jak dál podniká běžné rituální kroky s ohledem na všechny účastníky hry, začleňuje do celkové informační politiky Ruska. A začleňuje se do ní tím ochotněji, že si uvědomuje, že je to dohodnuto s globálním prediktorem. To znamená, že se nejedná o čistě ruské směřování. Páníček bude rád, když se teď přeorientuju na Rusko, přece mi to dal najevo, a dělám to v zájmu Turecka.“

 

01:06:06

Zmínil jste Čínu, v souvislosti s ní tu máme otázku od Sibirjaka. Prakticky v každém pořadu opakujete, že je formováno nové centrum koncentrace řízení v Číně. Jak já to chápu, tak kromě jejího vyzdvihování na světové aréně bude probíhat její postupná přeměna v ekonomicky ještě silnější stát. Je možné, že jüan nahradí dolar. To tak či onak povede k růstu spotřeby uvnitř státu díky růstu životní úrovně čínských občanů, kterých je téměř miliarda a půl. Není to v rozporu s koncepcí globálního prediktoru, který si podle vašich slov uvědomuje zhoubnost cesty té šílené spotřeby USA? Když Čína bude spotřebovávat pětkrát více přírodních zdrojů, než USA dnes, vycházíme-li z poměru počtu obyvatel pět ku jedné.

 

Vědci, britští vědci v 19. století počítali, kolik hnoje vyprodukuje doprava se zápřahem živé síly, která se tehdy ve Velké Británii používala, v Londýně, a přišli k závěru, že do roku 1930 Londýn díky tomu zkolabuje, protože toho hnoje bude tolik, že ho nebudou stíhat odklízet. Protože všechno počítali lineárně, neboť se domnívali, že se to bude takto vyvíjet. Nastoupila auta a všechna velkoměsta fungují dál.

 

Proto je v každé analýze velkou chybou nebrat do úvahy, že zamýšlený manévr počítá také se změnou podmínek řízení. Tj. kdo tvrdí, že ty normy spotřeby zůstanou zachovány? Vždyť neustále mluvíme o tom, že globální prediktor řeší úkol zkrácení spotřebních norem, aby se na planetě uchovalo více zdrojů. A to si myslíte, že když likvidují ten americký standard, mají v úmyslu navyšovat ten čínský? Vůbec ne. Celý svět bude převáděn na jiné spotřební standardy.

 

Čína není stejnorodá. V Číně je pěstována zvláštní sorta obyvatelstva, takzvaná civilizovaná. S pěstováním této sorty obyvatelstva začali už dávno. A těmi nejvýznamnějšími jevy při formování této civilizované sorty obyvatelstva byla Maova čínská kulturní revoluce, kdy vybíjeli různé profesory a další, kdy likvidovali vlastní elitu, tu etnickou, která byla nositelem čínského vnímání a chápání světa. Neboť potřebovali odtrhnout tyto Rudé gardy a budoucí pokolení od čínských etnických základů, zpřetrhat tyto vazby mezi národem a tou civilizovanou sortou, odtrhnout ji od těch ostatních lidí. To bylo provedeno.

 

Dále. Druhou částí byla politika jednoho dítěte. Kdy ty lidi orientovali na čistě západní způsob života, ten civilizační, kdy jen pracují, pracují a pracují, takže vychovat jedno dítě úplně stačí. Jakmile bylo vytvořeno kritické množství té civilizované sorty, tak jim povolili mít dvě a více dětí. Proč? Aby se ta civilizovaná sorta dále reprodukovala. Ve výsledku se ze všech těch ekonomických výhod, které teď mají, těší řádově 300 miliónů Číňanů. A zbylá více než miliarda se jen dře v provinciích a slouží jako biologický materiál pro výrobu.

 

Slouží ve městech jako mluvící pracovní nástroje, které se poté vrací se svým skromným výdělkem do svých vesnic umírat. Někdy z těch vesnic ani neodcházejí, lopotí se tam a také tam umírají. A nikdo nemá v úmyslu je živit. Nikdo nemá v úmyslu zvyšovat jim životní úroveň. Úroveň čínské spotřeby nikdo nemá v úmyslu zvyšovat.

Kdyby globální prediktor plánoval zvýšit čínské spotřební normy, tak by už například dal pokyn, aby v drobných skupinkách, tak po miliónu, začali například osidlovat Sibiř. Oni by to území svou ekonomickou činností vyždímali jako termiti. Zatím celý ten experiment probíhá v Číně a i nadále to tak bude, proč?

 

Protože na Rusku má zájem globální prediktor. Jakmile by se destabilizovalo Rusko, zhroutil by se celý světový řád.

Centrum koncentrace řízení je třeba převést, ale Čína není úplně připravena. No a Írán, ten se zasekl úplně. To znamená, že bude-li vše plně převedeno do Číny, mohou přijít o stabilitu. Musí se tedy dohodnout s Ruskem právě teď a v mnohém za jeho podmínek. Nechce se jim dohodnout se za ruských podmínek, ale musí, protože jim nic jiného nezbývá. A ten, kdo si bude zahrávat a nesprávně útočit…

 

Therese Mayové se na tom banketu stala taková zajímavá věc. Ona stála za… Jak bych to popsal. Probíhal tam předepsaný rituál, pohyb a jeden člověk nesl úřední berlu/bulavu, kterou když si dal na rameno, tak Theresa Mayová ucukla. Ničím ji to neohrozilo, ale ona ucouvla a to byl matriční projev. City je velice specifická a zajímavá londýnská čtvrť, kam přišel ten nový starosta. Všichni se smějí, co je na tom řídit jakousi čtvrť? Je to velice zajímavá čtvrť.

 

Do této čtvrti, do City, královna nemá právo vstoupit z titulu královny Velké Británie. Může tam vstoupit pouze jako obyčejná občanka a to jen na pozvání. Kam tím směřuji? Řízení královské moci, státní moci Velké Británie nemá na City žádný vliv a v opačném gardu je vliv City na královskou moc i na státní moc Velké Británie přímo kolosální. Proto také přicházejí dělat podobná prohlášení právě tam.

 

Čína nebude spotřebovávat ani tolik, kolik spotřebovává teď. Probíhá snižování spotřeby, biomasa je přepracovávána a probíhá zavádění nových spotřebních norem. Čína je odtržená od svých kořenů, ale zachovala si určitou kulturu… No, obrazně řečeno: misku rýže na den, což je ukazatelem i pro tu civilizovanou sortu obyvatel.

 

01:14:22

A ještě jedna otázka. Na začátku pořadu jste tu událost zmiňoval. Tak co se to vlastně teď děje v té bývalé Jižní Rhodesii?

 

Tam se děje to, že když začnou něco dělat podle plánu, který nebyl nově schválen, a dělají to na koleně, tak jim mnohé nevychází. My víme, že tam došlo k převratu. A odkud víme, že tam došlo k převratu? My to víme… Vojáci říkají, že tam k žádnému převratu nedošlo. Stalo se tam následující. Velvyslanectví USA a Kanady začala vykřikovat, že se jedná o převrat, a okamžitě začala strašit své občany, aby nevycházeli. Jenže světová média to tvrzení o převratu moc nepodporují. Na začátku sice řekla, že je tam převrat, a že tam probíhají nějaké podivné události. A proč?

 

Ta věc se má tak, že Zimbabwe je velice zajímavá země. Kdysi byla bývalá Jižní Rhodesie obilnicí celé Afriky, živila celou Afriku. A kdo tehdy obdělával půdu? Bílé obyvatelstvo. Ale to bylo nespravedlivé, bílé obyvatelstvo tak vykořisťovalo to černé a žilo si lépe než všichni ostatní. A potom politika vyhánění bílých vedla k tomu, že se ta země ocitla téměř na hraně humanitární katastrofy. Takže ekonomiku si zničili sami, nakonec se vzdali i vlastní měny a teď tam u nich fungují dvě měny - americký dolar a jüan.

 

Mugabe udělal velmi mnoho pro upevnění Číny na černém kontinentu. Tedy v tom směru, kdy se USA stahují a jejich místo zaujímá Čína. A nakonec tam došlo k tomu, že když Putin zveřejnil svůj článek o globalizaci na ruský způsob, který měl u všech takový úspěch, potřebovali odněkud začít toto jeho řízení přebíjet. A kde by s tím Čína měla začít? Někde, kde je na to připravena. A kde to je? V Zimbabwe, odkud se mají USA stáhnout a přenechat daný prostor Číně. Tam teď probíhají velice zajímavé procesy.

 

USA tam zase rozehrály svou hru proti globálnímu prediktoru.

Byl odvolán vicepremiér Mnangagwa, který je čínským koněm. A kdo ho odvolal? Mugabeho manželka Grace, která začala hrát svou hru podle plánu USA. Takže bylo zapotřebí vrátit úder. Jenže na státním převratu v Číně, oj tedy v Zimbabwe Čína nemá žádný zájem, oni potřebují zařídit legální předání té moci, která měla od Mugabeho přejít k jeho nástupci, což měli zajistit vojáci. Jenže podivnou shodou náhod ve stejné době… Kam utekl Mnangagwa? Do Číny.

 

A přiletěl tam i velitel ozbrojených sil Zimbabwe. Když se vrátili z Číny, tak vojáci provedli ten převrat/nepřevrat. A hlavně zatkli ministra financí, který je blízkým spolupracovníkem Grace Mugabeové. Čína potřebuje, aby Mugabe tu moc předal legálně. A USA tam potřebují mít převrat, aby to nemuselo být uznáno a mohly tam jít s Čínou do konfrontace. A proto tam došlo k té houpačce, kdo koho obehraje. Opakuji, že ten plán se řešil na koleně. Bylo totiž zapotřebí vrátit rychle úder.

 

Kdyby se rozběhla globalizace na čínský způsob a na APEC by všechny dohody byly podepsány, tak by státní elitě USA bylo možné předhodit nějakou tu kostičku a ona by v Zimbabwe od realizace toho všeho ustoupila. Jenže vzhledem k tomu, že žádná kostička k dispozici nebyla, bylo zapotřebí rychle Zimbabwe vyrvat z rukou USA, protože jak jinak by Čína měla provádět svou globalizaci? Jak by všude mohla nahrazovat USA? A to je to, o čem se tam teď rozhoduje.

 

V podstatě je Číně jedno, zda to tam i nadále bude řídit Mugabe a odejde později, nebo nebude. Důležitější je odstavit Mugabeho manželku a její lidi od řízení. A zanechat tam pročínské kádry, aby se zbavili proamerického vedení.

To byla pro dnešek poslední otázka.

 

Dnes jsme opět mluvili o věcech, o kterých by se zdálo, že leží na povrchu, ale my jim přisoudili úplně jiný význam. Jak s ohledem na tu písničku, na ministerstvo obrany, tak i s ohledem na ten převrat v Zimbabwe, který se čtrnáctého neodehrál náhodou.

 

Teď už není zbytí, proti Rusku bude veden útok.

A jestliže bude alespoň do určité míry úspěšný, tak si Čína v Zimbabwe s těmi procesy poradit nedokáže. Proběhnou jinak, protože na úkor ruských zdrojů, může státní elita dost závažným způsobem posílit. Proto neměla proč otálet a tak se čtrnáctého postarala o ten podivný nepřevrat. Ale to je jasné pouze tehdy, jestliže při vyhodnocování bereme ohled na globální politiku, nejen na tu vnitřní a zahraniční.

 

Jestliže nebereme ohled na dělbu moci, tedy přesněji nezohledňujeme tři větve moci, které nemohou samostatně existovat bez kořene a kmene, ale druhy sociální moci, druhy sociální idiocie. Když to začínáme hodnotit z těchto pozic, tak uvidíme úplně jiný obrázek. Stejně jako v případě toho seriálu, kdy režisér vlastně neví, co natočil a scénárista zase co napsal.

- A to se kál.

- No, kál se režisér a je to jeho problém.

Jak říkám, kdyby to ustál, tak by mu páníček už jako někomu, kdo si vysloužil důvěru a splnil svou úlohu, otevřel široké tvůrčí možnosti. Jenže on se zlomil. To o těch liberastech vypovídá vše. Ti Spáči mají zcela jiný úhel záběru. Tam širokému okruhu lidí vynesli rozsudek, dokonce i konkrétním osobám ve vládě. Mnozí z vlády se tam mohli poznat a dozvědět se, jak dopadnou, jestliže nebudou spolupracovat s Vladimirem Vladimirovičem Putinem, s gosudarem Ruska.

 

A soudě podle těch zveřejněných Dokumentů z ráje (Paradise papers) nespolupracují a ani nechtějí.

To znamená, že budou následovat represivní opatření, samozřejmě že ze strany globálního prediktoru. Vladimir Vladimirovič se v tom babrat nebude. Sami, všechno si to přivolali sami. Nepochopili to varování v seriálu? To je ale jejich problém.

 

O čem tu pořád mluvíme? Že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Pamatujte na to, že ani na silnici nemůžete vyjet bez znalosti pravidel silničního provozu a stejně tak dnes nemohou obyčejní občané žít bez znalostí zákonitostí v řízení sociálních supersystémů, které jsou vyloženy v tlustých knihách vnitřního prediktoru SSSR, v Koncepci sociální bezpečnosti.

Studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení.

Braňte zájmy své i své rodiny.

 

Buďte šťastni.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 20.11.2017

Politika

GP | 29.11.2017

Vladnou nam tajne spolky, radeji nechtejte poznat kam saha jejich brutalita. My jsme jenom otroci a vzdycky budeme. Muzeme se o nekterych vecech bavit a predstirat znalosti a to je vse....

Re: Politika

Michal2 | 01.12.2017

To je hodně pesimistický názor, optimističtějí zní tohle :

Historie je dějinný vývojový proces, který podléha mnoha faktorům a je určován zákonitostmi času .. Člověk a lidstvo má svobodnou vůli pochopit tento proces a žít v souladu s ním. Snaha řídit tento proces pro zištné lidské cíle nemá z dlouhodobějšího hlediska naději na úspěch.. následuje dopuštění, zmar, prozření, zmoudření a evoluční posun .. tak se to v dějinách neustále opakuje ..

Není zbytí

JAS | 29.11.2017

Dobrý den, toto je opět velmi zajímavý rozhovor s panem Pjakinem. Překvapilo mě ale toto jeho tvrzení: "Teď už není zbytí, proti Rusku bude veden útok."
Četl jsem informace o budování základen NATO ve střední Evropě a o mnoha dalších aktivitách, které tomu nasvědčují (nehledě na různá proroctví). Ale vždy mě V.V.Putin překvapí dalším krokem, kterým přetváří agresi nepřátel v lokální či globální pozitivní tvůrčí proces. Proto zatím nevidím nevyhnutelnost útoku na Rusko. Jaké souvislosti pana Pjakina vedou k takovému závěru? A útok jakého charakteru tím myslí? Děkuji za případnou reakci a také děkuji za předešlé reakce mnohých z vás. Velmi mi oomáhají k dokreslení souvislostí.

Boris

Boris | 29.11.2017

rád by som poznal názor pána Pjakina na tento článok . Kde sa mu dá dať otázka ?-------https://alt-right.com/2017/11/26/putins-russian-multiculturalism/

Příběh Samanthy Smithové, desetileté dívky, která v roce 1982 změnila svět

Michal2 | 28.11.2017

Příběh Samanthy Smithové, desetileté dívky, která v roce 1982 změnila svět

Článek z příběhem
https://blog.postoj.sk/7011/samantha-smith-dievcatko-ktore-napisalo-sovietskemu-papalasovi

Citace z článku
V takejto atmosfére vydal časopis Time číslo s Andropovom na titulke. Samantha Smithová, desaťročné dievčatko z amerického mestečka Manchester, si listovalo v časopise a povedalo svojej mame: „Keď sa ho ľudia tak boja, prečo mu niekto nenapíše a nespýta sa ho, či chce vojnu, alebo nie?“ Slovo dalo slovo a krátko nato Samantha poslala na adresu „Yuri Andropov, Kremlin, Moscow“ tento krátky list:

„Vážený pán Andropov,
moje meno je Samantha Smith. Mám desať rokov. Blahoželám Vám k Vašej novej robote. Znepokojuje ma, že Rusko a Spojené štáty by sa mohli dostali do vojny. Budete hlasovať za vojnu, alebo nie? Ak nie, prosím povedzte mi, čo urobíte pre to, aby vojna nebola. Na túto otázku odpovedať nemusíte, ale rada by som vedieť, prečo chcete dobyť svet, alebo aspoň našu krajinu. Pán Boh stvoril pre nás svet, aby sme žili v mieri, a nie bojovali.
S pozdravom, Samantha Smith“

Na jej veľké potešenie, časť z listu uverejnil sovietsky denník Pravda. O niekoľko mesiacov sa dočkala aj odpovede v dlhšom liste, ktorý bol podpísaný Andropovom. Generálny sekretár ju uistil, že on aj celý sovietsky ľud si želajú mier a pozval ju na návštevu Sovietskeho zväzu.

Znáte pohádku-příběh H.Ch.Andersena Císařovy nové šaty ...
Někdy děti svojí vrozenou moudrostí převýší všechny "dospělé a rozumné" ... , to zn. vrozenou nedeformovanou moudrostí převýší intelektuální kulturní frontou a konformitou zdebilněnou společnost dospělých ....

Re: Příběh Samanthy Smithové, desetileté dívky, která v roce 1982 změnila svět

JaroX | 29.11.2017

Život ukázal, kde bola pravda - ZSSR v 1982 nemalo záujem "dobyť svet, alebo aspoň" USA. Toto bol len prejav západnej propagandy v hlúpučkej hlave desaťročného dievčatka v USA.

To práve USA v 1982 malo záujem dobyť celý svet a tento ich záujem stále trvá. Príbeh Samanthy Smithovej je iba rozprávkou pre hlúpych...

Re: Re: Příběh Samanthy Smithové, desetileté dívky, která v roce 1982 změnila svět

Michal2 | 29.11.2017

Samantha Smithová :
„Keď sa ho ľudia tak boja, prečo mu niekto nenapíše a nespýta sa ho, či chce vojnu, alebo nie?“
Otázka __ co je na tom hloupého ?

Re: Re: Re: Příběh Samanthy Smithové, desetileté dívky, která v roce 1982 změnila svět

JaroX | 30.11.2017

Ja naivné si myslieť, že sa takouto otázkou (chceš vojnu, alebo mier) dozvieš pravdu. Keby sa Assad spýtal Obamu, či chce v Sýrii vojnu alebo mier, Obama by mu na 100% odpísal, že chce mier (a poslal do Sýrie vojnu).

Re: Re: Re: Příběh Samanthy Smithové, desetileté dívky, která v roce 1982 změnila svět

Michal2 | 30.11.2017

Asad nikdy Obamovi nenapsal, kdyby napsal tak Obama mohl : A) neodpovědět, B) lhát že chce mír .. v obou případech minus pro něho jako křivého člověka nebo lháře, když ve skutečnosti byl pro válku.
U Samanthy Smithové šlo o něco jiného ....
Společnost v USA zpracovaná propagandou studené války byla až hysterická z propagandy strachu z SSSR.... A potom přišla Samantha a normálně lidsky řekla, co všichni hysterčíte, stačí se jenom zeptat čeho že se to ve skutečnosti bojíme ..

Re: Příběh Samanthy Smithové, desetileté dívky, která v roce 1982 změnila svět

Michal2 | 29.11.2017

Pokračování příběhu

Za ošiaľu médií odletela Samantha v júli 1983 do Moskvy. Potom strávila čas v Leningrade a hlavne v elitnom pionierskom tábore Artek na Kryme. Samotný Andropov, v tom čase už ťažko chorý, sa s ňou spojil iba telefonicky.

Pre svoju otvorenú, priateľskú povahu sa Samantha rýchlo skamarátila so sovietskymi deťmi. V Sovietskom zväze sa rozhovory a zábery usmievavého dievčaťa stali dlhodobo senzáciou. Tvrdý americký prezident Reagan, navyše vyfarbený červenou propagandou, sa bežným Sovietom musel zdať prinajmenej rovnako nebezpečný ako Američanom Andropov. Rozhovory a zábery s usmievavým dievčaťom z USA preto pôsobili zaujímavo a osviežujúco. Svojimi detskými očami vnímala, že Američania a Rusi sú v princípe rovnakí. Komsomolcov prirovnala ku skautom a Lenina k akémusi miestnemu Georgeovi Washingtonovi.

Prirodzene, u niektorých Američanov vyvolal tento prístup aj znechutenie. Padali obvinenia, že dieťa sa stáva nevkusným nástrojom komunistickej propagandy. Napriek tomu bol celkový ohlas pozitívny. Samantha bola vymenovaná za amerického ambasádora dobrej vôle. Pri jednom svojom prejave navrhla, aby si vodcovia USA a Sovietskeho zväzu vymieňali vnučky na prázdninové pobyty, lebo „nikto by nechcel zbombardovať krajinu, ktorú by navštevovala jeho vnučka“. Status Samanthy ako detskej celebrity pretrvával. Dostávala roly moderátorky a herečky v pár seriáloch.

Keď sa 25. augusta 1985 vracala domov z nakrúcania, jej lietadlo pri pristávaní nabralo stromy a zrútilo sa. Okrem Samanthy zahynul aj jej otec a všetci ostatní pasažieri. Správa z oficiálneho vyšetrovania ako príčinu uviedla súhru faktorov: dážď, neskúsenosť posádky a zlyhanie radaru. Samozrejme, svetom kolovali aj špekulácie s inými verziami, najmä u Sovietov. Na jej pohreb v rodnom Maine prišlo tisíc ľudí, na diaľku vyjadrili sústrasť aj Michail Gorbačov a prezident Ronald Reagan.

Toto odvážne dievča možno nezmenilo svet, ale a u množstva obyčajných ľudí určite zmenilo ich pohľad na „nepriateľov“ za morom. V čase, keď umrela, sa už ľady medzi veľmocami pomaly, no isto roztápali. Kto by si bol vtedy pomyslel, že o tridsať rokov neskôr by sa svetu možno zišla nová Samantha.

Re: Re: Příběh Samanthy Smithové, desetileté dívky, která v roce 1982 změnila svět

jardob | 30.11.2017

Možno to bol iba test, či je sovietsky ľud už pripravení na perestrojku, glásnosť...

K věci

Přemek | 27.11.2017

Je tu jeden fenomén, který s pomocí matematiky a znalosti financí lze velmi snadnou identifikovat: Finanční zdroje Západu jsou udržovány výhradně za cenu jejich vnitřního znehodnocení. Nové a nové peníze jsou emitovány, aby zajistily elementární obsluhu běžných transakcí, kdy současně více a více jiných peněz je zadržováno v rezervách, na účtech a převáděno do nepeněžních majetkových forem, protože tyto peníze nenacházejí dostatečně výnostný a současně minimálně rizikový investiční cíl. Zde je zcela nevyhnutelně směřováno ke kolapsu USD a dalších měn, které doposud sloužily leuroatlantickému panství nad světovým davem v režii parazitické domácí elity USA za donedávna všestranné podpory GP. Jenže GP umí počítat zdroje a má zkušenosti s financemi jako nástrojem řízení. jelikož je ohrožena základní důvěra lidí v peníze, jako je USD a tato důvěra se zřítí jako domek z karet při odhalení skutečné finanční situace USA a situace globální, GP musí mít připraven scénář pro situaci, která je nevyhnutelná. To znamená, že v čase lineárně připravované operace domácí elity USA k uchování svých elitních pozic se tato operace s vysokou pravděpodobností setká s náhlým a zdánlivě nevysvětlitielným vypařením se nezbytných finančních zdrojů. bez nich nelze platit proxy válečníkům, podplácet páté kolony v cizích zemích, ovlivňovat kurzy měn a komodit na finančních trzích. Proto je nutné neustále upozorňovat, že ani finanční zdroje nelze donekonečna tvořit " z ničeho", protože každý další takový pokus se setkává se stále více znehodnocenými penězi. Ekonomům je známý rakousko-uherský státní bankrot. Takový bankrot, ovšem globálního rozsahu, nyní čeká celý na USD založený globální finanční systém. To je tak významný faktor, který v podstatě zcela bourá dosavadní ekonomické paradigma a vede k nutnosti zdrojově stabilizovat právě národní měny jako lokální stabilizárory možní globálná spolupráce finančně nezruiniovaných zemí. Kryptoměny zcela jasně ukazují míru nestability a znehodnoceno dolarového světa tím, jak neustále roste jejich kurz a omámeným ovečkám se zdá, že poroste až do nebe. Neomámení lidé ale vědí, že trhy kryptoměn jsou zatíženy toutéž systémovou vadou jako běžné peněžní trhy a nerálná zdrojově nepodložená očekávání odmění zákonitým praskutím bubliny a pádem kurzů se ztrátami všech, kdo neuváženě podlehli iluzi bezpečného zhodnocení.

Putinová šanca

nik | 27.11.2017

Toto bola výdatná porcia po všetkých stránkach, Vďaka za preklad.

Chcel som sa opýtať - jedna vec mi z toho všetkého zatiaľ uniká, ako funguje ten mechanizmus, v rámci ktorého pre Putina vznikla šanca začať komunikovať s DLR a LLR? Mayová vydala vo svojom stanovisku "ultimátum", ako to nazval Pjakin a pre Putina z toho vznikla šanca, ktorú hneď využil ... a nasledovalo varovanie GP pre štátnu elitu VB, aby sa stiahli.

Re: Putinová šanca

dušan | 27.11.2017

Tiež som to nepochopil. Je možné dať nástrel čo tým myslel?

Pretože ten informačný útok cez Mayovu nemohlo byť všetko. Iba ak to bola prihrávka zo strany GP ktorú vrátil Putin. To znamená že nie putin reagoval ako prvý, ale GP vystrelil ako prvý a tým ten telefonický hovor s budúcim Maloruskom nebolo také prázdne gesto.

Hm...

Re: Putinová šanca

Putinovec | 29.11.2017

Tím že RF veřejně Majová hrozila rozčeřila politickou hladinu a svojí akcí vyvolala protiakci.Putin díky tomu mohl provést protiakci,aniž by porušil pravidla.První strana udělala tah a Putin okamžitě odpověděl protitahem.

Re: Re: Putinová šanca

nik | 29.11.2017

OK, čiže pravidlá hry sú aktuálna rovnováha alebo "status quo", ktoré keď sa z jednej strany porušia alebo vychýlia, tak umožnia druhej strane vyrovnať pozíciu do rovnováhy jej spôsobom a podľa jej cieľov, čo bola v tomto prípade Putinova komunikácia s republikami. Vďaka.

Kucharkine deti

Berkut72 | 26.11.2017

Ten vynos je velmi zaujimavy, toto asi fakt bolo zasadne. Zaujimave, že v Europe sa o nom nikdy nehovorilo. Nikdy, myslim nikdy.

Re: Kucharkine deti

DAGMAR | 27.11.2017

nokde nemuzu najit text, mate nejaky link?

Re: Re: Kucharkine deti

t. | 27.11.2017

Možno o sakrálnosti moci ?
http://leva-net.webnode.cz/products/o-sakralnosti-moci-1-/

Re: Re: Kucharkine deti

Putinovec | 27.11.2017

Hned v článku nad Pjakinem je o tom zmínka.Ve zkratce tento zákon znemožnil studovat převážné většině lidí v carském Rusku a tím se ztratila pro celý národ šance pro vyniknutí talentů.Výběr kandidátů pro studium byl zúžen pouze pro šlechtice.S velkým rizikem v tom,že se do rozhodujících funkce dostane debil.K čemuž i pravidelně docházelo.

Stejná otázka

Člověk | 26.11.2017

jako ta jedna z posledních ohledně spotřeby obyvatel USA a Číny mě taky nedávno napadla. Čína má 5x tolik obyvatel jak USA. To znamená, že bude muset být spotřeba jednoho Číňana 5x menší, aby se nynější spotřebě jednoho obyvatele USA vyrovnala. VVP to pěkně vysvětluje.

Re: Stejná otázka

Crow G. | 26.11.2017

Mám obavu, že by se spotřeba průměrného číňana musela zvýšit, aby dosáhla úrovně 5x vyšší oproti spotřebě američana.

Re: Re: Stejná otázka

ludo | 27.11.2017

5x nižší?

Re: Re: Re: Stejná otázka

Crow G. | 27.11.2017

Ano, děkuji, nižší. Úplně jsem ten svůj pokus o vtip zkazil.

Re: Stejná otázka

Leoš | 28.11.2017

No nevím s tou spotřebou v Číně.Kdyby p.Pjakin strávil celý den v koloně na čínské desetiproudé dálnici ,v koloně supermoderních aut,který nejezdí ani v Evropě,možná by trochu pozměnil svůj názor.

písnička

sísa | 26.11.2017

K té písničce, kterou zpívaly děti...Musela jsem si ji poslechnout několikrát a tekly mi slzy, jak dojemné to bylo. Já si osobně myslím, že záměr té písně i Kuvyčkovové byl jiný, ale stalo se tam, já si myslím, že shodou náhod, že věty Na Zemi byl by mír a strýčku Vovo, budeme s tebou, vyzveš-li v poslední boj, nemusely znamenat to, jak si to vyložil Pjakin, ale hlavně jak si to okamžitě vyložili odpůrci Putina:Já ty děti velmi , opravdu velmi obdivovala, s jakou odhodlaností stojí za svým velitelem(no přeci kadeti vojenské školy nebudou zpívat o kačence, která se koupe v rybníčku...), Na Zemi byl by mír jasně chápu, že by opravdu byl, ale není z důvodu řádění vojsk NATO, nikoliv, že Putin chce rozpoutat válku , a to že půjdou se strýčkem do posledního boje(urovnat války ve světě- viz Sýrie- také to tam urovnalo Rusko). Zkrátka si myslím, že to byl velmi milý záměr a pozornost k Putinovi, ale osudová chyba- každý si ty dvě věty může vysvětlit po svém- příznivec Putina po svém a nepřítel taktéž po svém a vše jen zneužít...Děti byly krásné, velmi šikovné a velmi odhodlané, mají takto odhodlané a věrné děti v jiné zemi? Ty děti bych vůbec neobviňovala z nějaké vlastizrady!!! S Pjakinem ve všem souhlasím, ale s tímto ne!!!!Byla to velmi krásná a působivá písnička, jenom ti idioti si to vysvětliti po svém a vše zneužili. Nechala bych je při tom. Vůl vždy zůstane volem ...To je můj názor k té písničce a ty děti bych nechala na pokoji.

Re: písnička

Crow G. | 26.11.2017

Pjakin také z vlastizrady neovninil žádné děti, naopak vyjádřil rozhořčení nad jejich zneužitím.
A pokud Vás to dojalo, tak to byl záměr tvůrců. Přes emoce jsou lidé nejlépe ovladatelní. Osudová chyba? Chyby tohoto rázu neexistují. Chybami se omlouvá mnoho protilidských záměrů.

Re: Re: písnička

Kammerer | 26.11.2017

Chcel som Sise napisat rovnaku reakciu, o minutu si ma predbehol.

Re: Re: Re: písnička

Crow G. | 26.11.2017

Příště musíš být rychlejší :)
A propós, Ty jsi mě předběhl s tím podezřením níže.

Re: písnička

openeyes | 27.11.2017

Zdá sa, že vplyv piesne výrazne závisí od miery mravnosti počúvajúceho. Mravný človek si uvedomuje historické pravdy naznačené v librete a obdivuje odhodlanie "armádnej mládeže" chrániť svoju krajinu. V takýchto ľuďoch pieseň posiľňuje lásku k vlasti.
Pre ľudí na opačnom póle to bude ako povedal Pjakin - t.j. červené súkno pred očami - ďalší "dôvod", prečo nepochváliť RF, tak ako doteraz.
Ale máme tu ešte aj tretiu, asi najpočetnejšiu skupinu stojacu medzi pólmi. Myslím, že na túto bola pieseň zameraná hlavne na nich. A tu sú tie "míny" skryté v 90% pravdy - "na Zemi bol by mier, no (len) ak hlavný veliteľ nevydá povel na posledný boj" - to sa mi zdá ako "určenie budúceho vinníka" ešte pred vojnou, a vôbec sa neuvažuje nad tým, že by šlo o výlučne o obranný boj. A v spojení s "monarchistickým myslením" - veliteľ/cár povie a my bez rozmyslu ideme to môže byť zdrojom chybného uvažovania v rozhodujúcich chvíľach.

Re: písnička

Petr | 28.11.2017

Souhlasím, v písničce bylo srdce, Pravda, Slovo, Bůh. Jsem chlap a tekly mi slzy taky. Víte, pro mě je Vova teda Putin bratr, to je to jak se chová, taky jsem ho viděl brečet, to je ta jeho teorie, kterou dokonale prosazuje, aby se tak chovali lidi k sobě navzájem. Putin je křestan, protože je bratr a chová se tak. Putin je kromě toho zásadní Ježíšem zvolená postava, která vyhlásí spravedlnost na zemi. No a všichni budou pak uznávat jedině tuto hodnotu na člověku, ta doba je blízko, zlom už se stal, lháři lžou, viditelně mají prašivinu, třeba všichni ti "naši politici", ale všimnete si toho i ve svém okolí. No, přečtěte si Izaiáše. Jde o poslední bitvu, kterou ale nevyhraje za nás nikdo jiný, než Ježíš. Tak jak u Domažlic, tak jak na Vítkově, tak jak bitvu, která ani nezačala, u Žatce. Modrý sloup papežským vrahům (totéž jak dnešní imigranti, tedy Filištíni) zapaloval stany. V panické hrůze utekli. Ale válka už je vyhraná. Bitvy se přitom odehrávají uvnitř každého člověka. No a slzy dostáváme shora. Ježíš s náma i tak mluví. Dělá z nás skutečné lidi a svoje bratry. Právě teď. I skrze tuto písničku. Poslední boj. Děkujeme Ježíši. Amen

Re: písnička

peter | 28.11.2017

Mila sisa, tvoj clanok je absolutnym svedecvom ze ta pesnicka funguje presne tak ako ju naprojektovali neomarxisti. A presne aj s tou tvojou uvahou, ktorej podstata je "ze oni to tak zle urcite nemysleli len to tak vyznelo".
Opak je pravdou, presne tak to mysleli a ratali aj s tymi tvojimi slzami po zasiahnuti tvojho emocneho centra a je az uzastne sledovat ako si hned sama zacala vytvarat informacne pole na ich ospravedlnenie aj ked si to asi neuvedomujes. Takto urcite zareagovalo nespocetne mnozstvo zien. Lebo tie deti tam boli hlavne pre zeny resp. pre ich emocie. To co tymto chcu zacali sa vola kult osobnosti. A ten si uz trockisti, neomarxisti vyskusali.
Takze sa snazia zopakovat diskreditacny program. Lebo taky dostali prikaz ako p.Pjakin hovori "od panicka"

Re: Re: písnička

sísa | 28.11.2017

Peter, nesuhlasim s tím, čo povedáš.
Já tu písničku viděla i její pozadí takto, přesně takto :Stoupenkyně Putina, krásná poslankyně, se svými znalostmi toho, co se ve světě děje, oslovila sourozence, už nevím, jak se jmenovali,jeden napsal text , druhý hudbu, dali to dohromady, což pro písničkáře nemusí být problém,velice pravděpodobně takto natáčí i jiné své písně, a klip byl na světě s odhodlanými věrnými dětmi a milující (:-)), ne tak zcela hloupou Kuvyčkovovou.Jen se nevyjádřily, kdo ten mír na světě kazí, protože sám Putin nazývá své protivníky partnery, že, viz natáčení se Stonem a nevyjadřuje se o nich veřejně negativně.
Tak to vidím já a asi budu i nadále vidět, můj první dojem a představa pozadí byla pro mě silná a to přesvědčení hned tak nevezmu zpátky, i když nebylo vhodné se nezmínit o NATO, ale zmínilo-li by se tam NATO, okamžitě by to ztratilo svůj pozitivní náboj, obviňoval-li by se tam nepřítel. A nepřítel využil a zneužil, jak se dalo. No bylo-li to velmi upřímně myšlené, láska vždy vítězí nad zlem, i když to může trochu trvat a byl-li to pokus o převrat, na viníka se obrátí vše co koná, aby poznal. To je zákonitost Boží.

Re: Re: písnička

sísa | 28.11.2017

Pokud jsi se všiml, nikoho neospravedlňuji, byl- li to náhodou pokus o převrat, toť pochopila jsem ho po svém- skvělé, naopak velmi dobře, utvořila jsem si svůj vlastní pozitivní obraz plný lásky, tudíž jsem byla jedna z mála, kteří takto mohou vynulovat zlo...

Re: Re: písnička

sísa | 28.11.2017

Ještě že máme ženy...spoustu žen a i některé muže s láskou v srdci, kteří umí zlo otočit v dobro. Skvělé.

Re: Re: písnička

sísa | 28.11.2017

Ještě jsem si pustila znovu tu píseň a navíc se tam přesně zpívá(aspoň je takový překlad): A v této zemi byl by mír, ale ....No a v této zemi není totožné jako na této zemi! Takže ruští vojáci by stále žili v míru ve své zemi v Rusku ( díky Putinovi), ale když je vyzve Putin do boje, jdou!

JOJ!

majka371 | 26.11.2017

Vážení diskutujúci :-) Skúste písať Vaše ctené príspevky v niektorom slovanskom jazyku. Je jedno ktorý si vyberiete.

Re: JOJ!

Jura | 26.11.2017

Globalizační idea má být pro celý svět, takže je to i pro ně.

Re: JOJ!

čtenář | 26.11.2017

Paní Majko, začal to čtenář ze Švédska (Sweden - toto snad odhadnete i když angličtinu neumíte) a je slušnost mu odpovědět. Česky by těžko porozuměl. Takže mějte pochopení a budme rádi, že zde cizinci chodí a získávají informace.

Re: Re: JOJ!

Kammerer | 26.11.2017

Ja mam silne podozrenie, ze prispevky v anglictine su sabotaz, na rozbijanie tu debatujucej komunity. (Poznamenavam, ze ich obsahu som rozumel ( aj ked nie som extra dobry v anglictine).

Re: Re: Re: JOJ!

dušan | 27.11.2017

Tiež si myslím. A to Malmo je asi len také podrývanie.

Re: Re: Re: JOJ!

renáta | 27.11.2017

Aj ja si to myslím a ešte testovali,ako sa zachováme ( pripomina to situáciu NATO a Erdogan) veď ako mohli čítať a počúvať, ak vedia len anglicky???

IMPORTANT QUESTION ABOUT CHINA

BJÖRN SUNDBERG SWEDEN | 25.11.2017

Dear Sir,
I have listened to your last explanations from 20.11.2017. I would like to ask you to explain just one point. Why do you think that the Globak Elite, which is over the states would like to change the leading position of the USA and change it to China. China is totally different politically from USA, and more on the side of Putin. Why would the Global Elite, which is against Russia choose the China option, not continuing the USA option?
Tha,ks a lot for your explanation...
Björ Sundberg - Malmö

Re: IMPORTANT QUESTION ABOUT CHINA

KL | 25.11.2017

Dear Bjorn,
if you would like to ask Mr. Pjakin some questions, you should ask here:https://fct-altai.ru/qa/question/create
Questions should be in Russian language, but you can try in English. You will see.
A few words to your question: top global elite doesn't matter the political arraangement. All the political arrangements through 3000 years have been created by them. One of the reason of changing of the leading state is, that the possibilities of the leading state in global control are exhausted, and the state is exhausted too. Particularity of USA is, that US elites (not exclusively US), wanted to take control of the world instead of the top global elite (other words Global Predictor). This was possible thanks The Law of The Time. China has been prepared for this role for last 300 years I think.

Re: IMPORTANT QUESTION ABOUT CHINA

Cico Ciciak | 26.11.2017

There are other important aspect too:

USA is a symbol of the capitalism for all the World (or neo-liberal economics, liberal and consumer society; of course, reality in USA is a "little bit" different - there is a "liberal/neo-liberal fascism" according KSB and DVTR meaning), and Global Predictor has (maybe 150 years or so - see a K. Marx) an eminent interest to remove the global capitalism like a "cancer" of the World (because they know, the world resources are limited), to consolidate a proces of the globalization, and naturally to keep a monopoly of the global power for Global Predictor.

Re: Re: IMPORTANT QUESTION ABOUT CHINA

Nuovi | 26.11.2017

Na 99,9% toto nepisal nijaky Sved, ale provokater. Hox by to pravdepodobne vedel potvrdit podla IP adresy odosielatela, mal som svedskych pracovnych kolegov, pre ktorych je inglis druhym rodnym jazykom a taketo amaterske chyby u nich okrem pristahovalych udenacov nepisu ani adolescenti.

WE NEED SOME ANSWERS FROM YOU.

PETER FROM PRAGUE | 25.11.2017

Dear Mr. Pjakin,
There are some people on Internet saying that you are representing russian secret services. Personally I like you very much and also I think that 80% of your conclusions are right.
I have one question, I understand perfectly the composition of every state that there is the nation, the technical, indistrial elite, the media and artistic elite, but you forgot sometimes the political elite at the top, parties and politicians, having or not having power right now. Please explain why you do not speak about this.
My third question is about Global Prediction Elite. You say these are several org. like Bilderberg, Slobodomurari, and others. How can so many organisation being a global predictor. There is no logic in this. Name us at least two three names creating this Global Prediction Elite. Maybe Bill Gates, maybe Bronson, but give some names. And they can impose their ideas to the instate elite?
Best regards, waiting your kind answers.
PETER FROM PRAGUE

Re: WE NEED SOME ANSWERS FROM YOU.

Branislav | 25.11.2017

Perevodi svoj vopros, požalujsta, na českij ili slovackij jazyk, Peter iz Pragi.

Re: WE NEED SOME ANSWERS FROM YOU.

Jura | 26.11.2017

Here is not the original place of the show ... this is for the CZ / SK community with the translation. Pjakin is not here.
To ask questions to Pjakin .... https://fct-altai.ru/qa/question/create

More information in English (not translated all) ... http://dotu.ru/lang/en/

Re: WE NEED SOME ANSWERS FROM YOU.

Ryhas | 26.11.2017

Cico, čo sa tu pretŕtate v Angličtine, začnem tu písať Rómsky a ste všetci hneď v prdely !

Re: WE NEED SOME ANSWERS FROM YOU.

Dagmar | 26.11.2017

Jste z Prahy a mluvite zde anglicky, tak ja zacnu s francoustinou, vyhovuje vam to?

Re: Re: WE NEED SOME ANSWERS FROM YOU.

Nuovi | 26.11.2017

Très bien

Přidat nový příspěvek