Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 2.9.2019

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 2.9.2019

7.9.2019

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_r8gxEeRGI

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 02.09.2019.srt (84047)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 02.09.2019.txt (53511)
 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...02.09.2019.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:35

Vrátíme se k našemu minulému pořadu Otázka-odpověď, kde jste probíral otázku symboliky, zákon o zákazu fašistické symboliky. Daná otázka vyvolala dost velký ohlas, projevila se zpětná vazba, a lidé se konkrétně dotazují takto:
Budeme-li se řídit vaší logikou, jak jste ji podal v minulém pořadu, tak i když třeba děti namalují svastiku na plot, bude to hned propaganda fašismu?

(V.V.P.)
Tak především po plotech a po zdech by se kreslit nemělo. To je otázka výchovy a děti je třeba učit, že tohle by dělat neměly.
A za druhé ta otázka symboliky je velice, opravdu velice mnohohranná. Musíme si uvědomit, že svobodné symboly jako takové neexistují.


Svastika, hvězda, jakákoliv: pěticípá, šesticípá... Někdo si myslí, že je to Davidova hvězda, ve skutečnosti je to Velesova hvězda, daleko starobylejší symbol.
Symbolů je možné se zmocnit a přidat jim jiné vyznění. Z tohoto pohledu je svastika árijským symbolem, ruským symbolem, který je přítomen všude, v ruských ornamentech, v dějinách a je třeba říci, že dokonce i po únorové revoluci to nemohli nevzít v úvahu a svastiku vyobrazili na penězích. Byla na nich. Proto se také svastika jako taková vyznačuje svým historickým původem.

 

Jenže mluvíme-li o nacistické, fašistické symbolice, tak je to něco jiného.
To je případ, kdy jsou jednotlivé prvky určitým způsobem spjaty a mají svůj smyslový význam jako nositelé zcela konkrétní ideologie. To je to, o čem mluvíme.

A jak to vypadá s ohledem na danou situaci?
Cožpak dnes někdo mluví o tom, že svastika je odvěký ruský symbol?
...Ne.

Zato všude slyšíme, že svastika je ztotožňována s nacistickým Německem. Takže dokud nezměníme kontext vnímání svastiky, bude jakékoliv její kreslení fakticky projevem právě této ideologie.

A proto je také dítě, které ji kreslí, připoutáváno právě k této ideologii. Takto se zmocňují symbolů, takto je uzurpují.
Nesmíme své symboly nikomu přenechávat. Nesmíme se vzdávat své rudé vlajky. Nesmíme nikomu přenechávat svastiku. Jenže pracovat na tom musíme v klidu.


Nyní proběhnul svátek Den ruské vlajky, kde zaznělo mnoho historických mýtů, absolutních výmyslů o té trikolóře, bílo-modro-červené. ...Pravdu tam neřekl nikdo.
Vyčítají mi přílišnou emocionálnost.
A jak bych měl zůstat klidný, když nám vnucují kult zrádců?
...Vždyť nás banderizují!
Když nám s plným nasazením podstrkávají vlasovštinu.


A naše centrální média to nijak nekomentují. Pod záminkou zákazu propagandy nacistické symboliky fakticky zakázali protinacistickou, protifašistickou práci, zatímco hitlerovci vedou frontální útok.

Třeba když je z čepice, z rudé lodičky odstraňován symbol státu, který zlikvidoval fašismus,
srp a kladivo, tak to není žádný vlastenecký počin.
...To udělal hitlerovec v rámci propagandy fašismu!
A co?
...Povšimnul si toho někdo? ...Pobouřilo to někoho?

Mám na mysli v centrálních médiích, na této úrovni. Je nám implantována propaganda fašismu, jeho propaganda.
Na Ukrajině bojují s hvězdami, se svatojiřskými stuhami, a to samé probíhá v Rusku a nikdo to nevidí?!
...Lidé, cožpak jste slepí?!
Cožpak nevidíte, jak celé instituty pracují na vštěpování kultu zrádců lidem, na jeho šíření?

 

Náš stát tak připravují na velký masakr, na krvavou řež ho připravují. Náš stát připravují o jeho vlastní symboliku, o jeho minulost. Všude to tu řídí hitlerovci.

Vždyť kdo by si kdy pomyslel, že bude možné odstraňovat symbol vítězství?
Pošpinit takto rudou hvězdu?
Cožpak je vyobrazování červeno-bílo-modré hvězdy propagandou vlastenectví?
...Ne!

Je to banderizace, vnucování vlasovštiny. Je to ústup od symbolu, který zvítězil nad fašismem!

 

Takže je to propaganda fašismu! ...A takových okamžiků je ohromná spousta. Samozřejmě, že je to velice náročné na emoce. A mnohým se to zdá být směšné. A někdo asi spadl z višně a myslí si, že je to jen hysterie. Tak se pod to podepište, zařaďte se do řad vlasovců, hitlerovců a řekněte rovnou, že nenávidíte naše otce a dědy, kteří rozdrtili fašismus a zachránili náš stát před zničením.
Běžte a ujasněte si to. Prý hysterie.


Takže tato věc je velice závažná, jestliže se vzdáme svých symbolů, tak nás žádná budoucnost nečeká!
Není národa bez minulosti, jen obyvatelstvo. A všichni nám demonstrativně předvádějí… Všichni se chlubí tím, že máme zákonem zakázáno říkat o fašismu pravdu. Zatím je to jen zakázáno demonstrovat, aby zlo přišlo o svou tvář, aby se proměnilo v cosi abstraktního, aby nedej Bože, si někdo o hitlerovcích nepomyslel něco nepěkného! ...Proto to nelze demonstrovat.

 

Oni budou někde střílet lidi, jako třeba v tom Babím Jaru, ale ukazovat je nesmíme, to je propaganda fašismu! ...Vždyť tam mají na sobě hákový kříž a zabíjejí lidi!
To je propaganda fašismu!
Víte, to je jasné pokrytectví, to, co teď provozují. Když je ve filmech nebo pořadech alkoholický nápoj nebo cigareta zakrývána, tak stejně všichni dobře vědí, co je pod tím.

Jenže když dochází k narušení jednoty obrazu, tak to potom není vnímáno odrazujícím způsobem.
Je to naopak a obzvláště u lidí s nevyhraněným vnímáním a chápáním světa to jejich zájem spíš zvyšuje. A proto můžou na těch krabičkách cigaret tisknout ty odrazující obrázky do aleluja, stejně je budou kupovat, neboť se naopak jedná o propagandu narkotik, když pokrytecky zakrývají cigaretu, nebo nějaký ten alkoholický nápoj.


Jedná se naopak o propagandu narkotik. A dělá se to pod rouškou zákazu propagandy narkotik. Stejné je to s nacistickou symbolikou. Fašismus…
Teď už to dospělo až tam, že jak říkám, je dnes zakázáno promítat Rommův film
– Obyčejný fašismus.
...Podle zákona je jeho promítání teď zakázáno!
Zakázána je činnost všech muzeí, výstav, protože to připomíná, jak vypadá skutečná tvář fašismu, který je třeba rozpoznávat prostřednictvím jeho symboliky. Ale to se nesmí.

 

Dnes je tedy zakázáno to demonstrovat, a potom to budou ti, o kterých bude zakázáno říkat, že udělali to a to. ...Chápete to? Žádní banderovci, žádní hitlerovci, žádné SS, nikdo!
A ti, o kom bude zakázáno mluvit… Dnes je zakázáno to ukazovat, takže děti, dorůstající pokolení si neutvoří vazbu mezi tím zlem, kterého se dopouští člověk a symbolikou, kterou přitom má na sobě.
Aby tak ty děti byly připraveny o ten obraz. A dalším krokem, který se už plně projevuje na všech těch politických talk show:

O tom se přece nesmí mluvit! ...Blázníte? ...To se nesmí, je to zakázáno!“
Když teď někdo řekne: „Banderovci“, hned je to propaganda banderovštiny.

Takže čeho tím dosahují?


Je to cílevědomá akce, cílevědomý akt genocidy ruského národa, akt vštěpování fašismu, akt vštěpování kultu zrádců.
Ten paragraf je třeba přepsat, aby mohl fungovat normálně, aby bylo možné vychovávat, aby lidé viděli nepřítele na vlastní oči a dokázali si to spojit:

Těch hrozných věcí se dopouštěli právě tito! Toto je ta jejich nacistická symbolika!“
A dnes je to zakázáno, nesmí se to.


Můžete mluvit o tom, že jacísi hitlerovci někoho zabili, ale jak ti hitlerovci vypadají, jakou se vyznačují symbolikou… To už ne, to ne! ...To se nesmí!
Až potom vám někde jinde do ouška pošeptají, že tuto fešáckou uniformu nosili dobří lidé. A ti, co je tak ošklivě pomlouvají, vám přece nikdy neukázali, jak se dopouštějí něčeho špatného, protože sami velmi dobře vědí, že to jsou lži.


Takto se tím rádoby opakem vštěpuje fašismus. Už jednou jsme na ty hrábě šlápli v sovětské době, když jsme odmítli zbavit lesku Mein Kampf.
Já nevím, co vlastně dělalo politické oddělení Rudé armády. Kdyby s tou knihou Mein Kampf doopravdy pracovali a lidi s ní ve školách seznamovali, na vysokých školách, aby si to mohli porovnat s tím utrpením, které nám přinesli fašisté, tak dokonce i při nedostatcích v informační práci, když by sám lektor nebyl příliš zkušený v informační práci, tak ty znalosti, a to procítění toho utrpení, které nám přinesli fašisti, hitlerovci, sem do Ruska, by to vykompenzovalo.
A lidé by vyrůstali s plným vědomím toho, jak takový fašismus mohou zastavit.

 

Když jsem byl úplně malý kluk, tak k nám v první třídě pozvali veterána z války. Mohl jsem mu pokládat otázky a jedna z nich zněla:
A kde vzali ten hákový kříž? ...Proč měli právě tento symbol?“ ..A víte, co odpověděl?

Člověk, kterému nikdo nemůže vůbec nic vyčítat, protože bojoval na frontě!
Že to jsou čtyři písmena G označující Hitlera, Himmlera, Göringa a Goebbelse. Dokonce i já, v první třídě jsem si uvědomoval, že Němci používají latinská písmena. Tak jsem se ho na to zeptal. Na pomoc mu přišla třídní učitelka a tu otázku zamluvili.


Tak čím se to vůbec zabývalo politické oddělení Rudé armády? Ano lidé bojovali přes…
Lidé bojovali s vědomím, proti jakému zlu to bojují, ale ideologicky se ocitli beze zbraní. Politické oddělení Rudé armády, ani politická osvěta Sovětského svazu jim neposkytly žádné očkování proti fašismu.
A teď nezdární vnuci a děti úctyhodných rodičů a dědů vstupují do fašistických hnutí.
Teď už se ty dveře otevřely úplně dokořán, neboť je to úplně zakázáno:
„Mein Kampf? Jak můžeš číst Mein Kampf? Vždyť jak si to přečteš, okamžitě z tebe bude hitlerovec!“
Jak moc musíte dostat palicí po kebuli, abyste se takto k lidem chovali jako k nemyslícímu dobytku?

A za druhé. Já jsem Mein Kampf četl, a vím, že pokud by si lidé přečetli tu grafomanii čpící nenávistí k lidem, tak dokonce i jen s těmi zbytky vědomostí o Velké vlastenecké válce, o 2. světové válce, by tohle odsoudili. Zcela by to odsoudili.
A to by bylo tím očkováním proti fašismu.
Co pro to dělají všechna ta prý protifašistická hnutí?

V žádném případě se to nesmí publikovat! V žádném případě to nesmí být lidem přístupné!“
A to potom otevírá ty možnosti k propagandě fašismu.
...A takto je to se vším.

 

A proto, vrátíme-li se ke svastice a jiné symbolice, je k tomu třeba přistupovat s rozmyslem a měnit kontext použití symbolů. Je nutné říkat pravdu o symbolech a dějinách.


A aby tu ta pravda být nemohla, vymysleli tento paragraf výslovně v této jeho podobě. A udělali to hitlerovci! ...Ti samí lidé, kteří si přejí, aby se Rusko topilo v krvi, lidé, kteří se nám snaží vštěpovat kult zrádců.
Oni nechtějí, aby lidé, aby náš stát, který prožil vpád fašismu, znovu tento fašismus dokázal zastavit, přejí si, aby fašismus zvítězil, aby zrádci, banderovci a vlasovci vyhráli.

A v tomto ohledu je pomlouvání rudé vlajky, pomlouvání svastiky a zákaz demonstrování výslovně nacistické symboliky válkou vedenou proti Rusku a ruskému národu.

 

16:52

Přejdeme k další otázce od Olgy. Valeriji Viktoroviči,
opravdu někdo tak bezodkladně potřebuje státní převrat v Rusku s odchodem Putina?
Vždyť stejně v roce 2024 odejde.
FED informoval o snížení úrovně inflace do 2%, poprvé za deset let.

Je tedy s ohledem na to ta situace v Americe opravdu tak špatná?
Stačí přece chvíli počkat a Putin odejde. Naši spoluobčané, tedy z mého pohledu, se ve své většině moc nevyznají v „obecném chodu věcí“. Číst knihy o Koncepci je složité, a ještě složitější je změnit se, to vím podle sebe, vždyť právě proto tu je Koncepce, abychom se změnili.
Proč tedy takový spěch s tím převratem?

(V.V.P.)
Velice to spěchá. ...Existuje takové rčení, že do stejné řeky nelze vstoupit dvakrát. ...A proč? Protože ta řeka teče. Každý čin člověka…
KAŽDÝ ČIN KAŽDÉHO ČLOVĚKA MĚNÍ SVĚT!
Činy jednoho člověka mění svět jen nepatrně, ale jako součást masové statistiky ho mění již podstatně. A činy druhého člověka mění svět velice podstatným způsobem.

 

Uvedu takový příklad, právě jsme mluvili o vlasovcích, ano? Jestliže jeden člověk, jeden voják přeběhne na stranu nepřítele, tak to způsobí jen nepatrnou škodu. Protivník tak získá dalšího vojáka, který bude střílet na druhou stranu. Když přeběhne celá jednotka, tak už je to horší, ale přesto to ještě neznamená katastrofu.
Ale jestliže přeběhne zrádce, který poruší svou přísahu vlasti, velitel armády, tak je to katastrofou pro celou armádu a změní to strategickou situaci na celé frontě a vůbec pro celý stát, jak to také provedl Vlasov.

Následky zrady vlasti, svého státu, které se dopustil Gorbačov, sklízíme doposud. Vedlo to k obrovskému krveprolití, obrovskému utrpení a rozvratu.
A jak globalisté, tak i státní elita si tohle všechno velmi dobře uvědomují. Oni historicky vědí, že do čela každého hnutí musí dosadit své lidi.

Každý den, který Putin pracuje ve své funkci, znamená, že Rusko i nadále kráčí tím směrem, kterým Putin náš stát vede celých těch uplynulých 18 let, kdy byl… No, mám na mysli i ve funkci premiéra, kdy byl v čele státu. Přestože jako premiér nestál úplně v čele. Ten směr, kterým Putin stát vede, je všem zcela zřejmý.

Putin nabral kurz na obrození Ruska, na upevnění a obnovu jeho suverenity.
Každý den se pod Putinovým vedením stát stává silnějším a silnějším. V devadesátkách bylo možné Rusko dostat na lopatky holýma rukama, dnes už by to nešlo, a proto se vymýšlejí taková rafinovaná schémata nabourávání suverenity Ruska.


Putin je na světě jediný konceptuálně mocný člověk v čele státu, je gosudarem Ruska.
Putin z vrcholku státní moci uplatňuje globální politiku a v tomto ohledu je tedy Rusko absolutně suverénní.
A tím, že přes globální politiku dokáže řešit úkoly vnitřní i vnější politiky, vytváří systém, za kterého není důležité, kdo přijde.

To hlavní na něm je, aby se žádný Vlasov, Jelcin, Gorbačov nebo jiný takový zmetek, jako Čubajs, Gajdar, nikdy nemohl dostat do čela Ruska. Putin takový systém vytváří a každý další den znamená nový vklad do tvorby tohoto systému.

Čekat ještě čtyři roky, až Putin ten systém dotvoří a bude pozdě něco zkoušet, protože Rusko už na lopatky nepoloží,... pro ně znamená katastrofu.

Potřebují stihnout rozdrtit Rusko do té doby, než bude ten systém dotvořen. Jinak se Rusko postaví do čela celého světa a prvním krokem bude sjednocená Evropa od Vladivostoku do Lisabonu. To bude ten první krok.
Tohle všechno velmi dobře chápou, to proto tak spěchají.
A zatímco s globalisty je možné se v tomto ohledu na něčem dohodnout, tak pro americkou státní elitu je upevňování našeho státu jako pronikání ostrého nože do srdce, a to z toho prostého důvodu, že Amerika je jako stát absolutním parazitem a spotřebitelem, kde 5% obyvatelstva spotřebovávalo 50% světových energetických zdrojů, spotřebovávalo, a produkovalo 40% světového odpadu.

Žít tímto způsobem znamená zlikvidovat celou civilizaci na planetě Zemi, proto je také Amerika určená k přeformátování. Ale jestliže Američané, americká státní elita přece jen…
Jen předpokládejme, že dokáže porazit globalisty, za čtyři roky se zbaví Trumpa, dosadí si někoho svého atd., tak už se ale nedokáže dostat k ruským zdrojům.
Tak k čemu potom bude všechno tohle jejich úsilí?
...Z čeho budou žít?
Tak, jak navrhuje Trump?
...Mít vlastní výrobu a dostávat výdělek podle odvedené práce?
A jak potom budou parazitovat na celém světě?

Rusko už tu pro ně nebude, ve smyslu surovinového donora. Proto čím rychleji provedou státní převrat v Rusku, tím snadněji se jim to povede a tím zaručenější bude výsledek v podobě získání ruských zdrojů.

Proto se tak snaží, proto tak pospíchají jak americká státní elita, tak i naši podpindosníci, to proto také bojují proti Rusku tím, že nám vštěpují kult zrádců, a vnucují trikolóru jako státní vlajku místo naší ruské.
Bojují proti našim symbolům, to je válka, opravdová válka!
To není jen tak něčí chyba v reklamě, je to válka, cílevědomě zaměřená válka proti ruskému národu, když jsou nám počínaje hvězdou odebírány symboly státu, který porazil fašismus.

 

Je to propaganda fašismu, to je ten první krok, je to projevem nenávisti k ruskému národu.
Takže jestliže se jim teď, dokud mají alespoň nějaké iluzorní možnosti, nepovede Putina svrhnout, tak zítra, poté co se v roce 2020 přiblíží volby Trumpa, nedokážou už ovlivnit situaci ani v USA.
To znamená, že se už nedokážou vzepřít ani v samotných USA.


Nebudou mít ty zdroje, s jejichž pomocí by dokázali porazit globalisty. Takže mají opravdu naspěch, katastrofálně naspěch, čas se jim velmi krátí, ten dvacátý rok přece není za horami.
Oni potřebují nějaké pozitivum, potřebují zdroje, na jejichž základě se budou moci zmocnit řízení Ameriky a zachovat americké parazitování ve světě.
A jinak může klidně celý svět jít do kytek, hlavně že si ještě tak pět let budou oni sami mastit kapsy. Jenže potom se sesype všechno.


A proč pět let? ...Vždyť zdrojů je víc. ...Protože včely vymírají, včely vymírají.

Co řekl Einstein? ...Že stačí pět let a bude po civilizaci, jestliže nebudou včely.

A proč ty včely vymírají? ...Kde začaly vymírat nejdříve?

V USA, kvůli jejich způsobu života a hospodaření. Nikdo z těch debilních podpindosníků ničemu z toho nerozumí, jim je to ukradené, hlavně že můžou lízat boty a zadek svému pánovi a posluhovat mu, v tom spočívá jejich štěstí, nic jiného neznají.

 

27:02

Další otázka. Před osmdesáti lety začala 2. světová válka, 1. září, takže se při této příležitosti ve světě pořádaly vzpomínkové akce.
Proč Trump nepřijel do Polska?

(V.V.P.)
To je přece zcela očividné. ...Tak zaprvé.
Co řekl Trump už na tom summitu G7 v Biarritzu?
...Že projednávat otázky týkající se Ruska bez něj je pusté žvanění, ztráta času. Proto také Trump navrhoval vrátit Rusko do G7, rozšířit ten formát opět na G8. A všichni s tím souhlasí.


Právě tento týden všichni dali najevo, že s tím souhlasí, jenže každý chce usmlouvat to své, každý chce navázat své vztahy s Ruskem a vrátit ho za podmínek, které teď diktuje Trump, se nelíbí nikomu.
Takže Polsko pod vedením americké státní elity zaujalo příliš silný protiruský postoj.

Odpovídá to snad Trumpovým zájmům? ...Vůbec ne. ...Proto také Polsko odsunuli stranou.

 

Ale je tu ještě něco důležitějšího, z čeho to všechno vzniklo a jak to vzniklo.
Jen si vezměte, jak se to vyvíjelo. V době 2. světové války byly Rusko, USA, Velká Británie a Francie spojenci v protihitlerovské koalici a nikdo z nich na tyto vzpomínkové akce nepřijel.

A kdo tam přijel? ...Cožpak Polsko bylo pouhou obětí? ...Vůbec ne.

Stačí si připomenout, že už od roku 1934 Polsko začalo aktivně... A už v roce 1933 se k moci dostal Hitler!

Polsko začalo aktivně spolupracovat s Německem s cílem společné vojenské kampaně proti Rusku, přičemž Polsko tehdy samo sebe vidělo v čele tohoto procesu.
Čekalo, že ho Německo podpoří svým vojenským potenciálem a poskytne mu svou armádu, které budou velet polští generálové. Oni to celé chtěli řídit, vždyť byli vždy cíleně protiruští.

 

Polsko bylo ve 20. století cíleně zformováno jako protiruský stát, z jehož území se celé to mezidobí mezi 1. a 2. světovou válkou šířila agrese. Působili jak v podobě band bělogvardějců, tak i jako samotné polské tajné služby, které ke svým akcím využívali dokonce i armádu, jmenovitě pohraniční vojska.
Takže právě Polsko bylo tou lokomotivou organizace agrese proti SSSR, proti Rusku.

 

A v tomto ohledu bylo tedy Polsko velice vhodné. Jenže už vůbec nebylo vhodné jako stát, jako objekt, nástroj globální politiky. A dokladem toho jsou celé polské dějiny.
Polsko je absolutně umělý, projektově zkonstruovaný stát, který byl vytvořen kvůli tomu, aby se v něm zkoncentrovalo řízení slovanských zemí.

– To jsme v podstatě probírali v naší práci o státě nebo o válce? Teď si to přesně nevybavuji, protože tato dvě témata se od sebe odvíjejí. No v podstatě je to jedna práce a bude z toho jedna práce, ale zatím jsou to dvě oddělené části. –
No a Polsko si s tímto svým úkolem neporadilo, proto také bylo rozebráno. Třikrát proběhlo jeho dělení, takže pak neexistovalo a ve 20. století bylo zase zformováno s vnějšími berličkami, aby mohlo existovat jako stát.

Jenže polská „elita“ nikdy nedostatkem domýšlivosti netrpěla, a tak jim to zase stouplo do hlavy a začali si myslet, že jsou zcela samostatným státem a tudíž všemocní.
Ve skutečnosti to tak vůbec nebylo, stačilo odebrat vnější opory a polský stát by se bez jakékoliv pomoci, bez jakéhokoliv úsilí zhroutil sám.

A proč to vše bylo organizováno? ...Protože Slované měli bojovat proti Slovanům.

 

A dále došlo k následující věci. Jako subjekt globálního působení bylo pěstováno Německo, protože ho bylo nutné dorazit. 1. a 2. světová válka byly jen dvě etapy jedné a té samé války. Proto, když skončila 1. světová válka, bylo všem..., no mám na mysli inteligentní generály, dá se to vyčíst z ohromného množství pamětí, takže všem inteligentním generálům bylo jasné, že tímto ta válka neskončila, že bude tak 20 let oddechového času a znovu se bude válčit. A v podstatě ta válka měla začít po dvaceti letech.


Pokud odměříme dvacet let od chvíle, kdy 1. světová válka začala skomírat, což byl rok 1917, kdy ji ukončilo Rusko, tak by další válka měla začít někdy v roce 1937 a ona přibližně v roce v roce 1939 začala. Přestože do roku 1936 bylo již připraveno všechno, aby 1.(2.?) světová válka mohla začít. Jejím spouštěčem se měla stát španělská revoluce v roce 1931. V roce 1936 začalo být jasné, že Rusko/SSSR zasáhne, což také udělalo. Jenže Stalin to udělal takovým způsobem, aby nebyl zatažen do války.

Protože v plánu byl útok přes celou Evropu s tím, že by všude byla nastolována sovětská moc, když ty buržoazní státy odmítají pomáhat novému státu pracujících a rolníků.
Proto také byla ta španělská revoluce podpořena celým světovým revolučním společenstvím, takže hlavní údernou silou byly právě internacionální brigády.


A aby Rusko potom dorazili na východě, tak tam Japonsko v roce 1931 zahájilo svůj vpád do Číny. Byl vytvořen stát Mandžukuo, který byl nástupním prostorem pro útok proti SSSR/Rusku, až ten uvízne v Evropě.
Takže Rusko se mělo stát tou zápalnou šňůrou k explozi globální socialistické revoluce a zmizet, rozpadnout se na státečky bez suverenity. Stalin to chápal, proto z tohoto scénáře vystoupil, a na to bylo zapotřebí nějak reagovat.


Takže když tento scénář nevyšel, potřebovalo se Německo přiblížit přímo... ...k ruské hranici, protože žádná taková v podstatě neexistovala. A bylo to právě zejména Polsko, které oddělovalo Německo od Ruska.
Bylo tedy nutné se Polska zbavit, a jak to udělat, když jsou tak strašně domýšliví?
To oni sami přece všechno řídí.


Proto ti, kteří tento stát vytvořili, teď zase jako stát Polsko odsoudili k likvidaci. A povšimněte si, jak to provedli.
V roce 1938 se Polsko podílelo na rozčleňování Československa, a také si svůj kus odhryzlo. To proto mimochodem Churchill nazval Polsko hyenou, hyenou Evropy. To fakticky byla již ta světová válka, když začali na kusy trhat jiný stát společně s Třetí říší.


Jenže jako spojenec byl polský stát k ničemu, proto také v roce 1939 Polsko jako stát zlikvidovali. Polsko mělo potenciál se bránit, ale jejich vláda organizačně tento potenciál využít nedokázala, nechtěla ho využít a dala přednost útěku do Londýna.
Takže Polsko bylo zlikvidováno, stal se z něj Generalgouvernement a výsledek?

V polské Lidové armádě bojovalo asi, tedy jako maximální počet, i se zahrnutím mnoha jiných útvarů, v roce 1945 tři sta tisíc lidí. Přibližně stejný počet byl například v Andersově armádě a dalších polských útvarech na Západě.
Ale tento jejich počet prudce vzrostl až po té, kdy v roce 1945 z SS a Wehrmachtu polští vojáci přeběhli na Západ, aby se tam vzdali:
My jsme tak strašně trpěli, jsme připraveni se vzepřít.“ Takže 300 v sovětské Armii Ludowej, v buržoazní Armii Krajowej také tři sta.

 

A kolik jich bylo ve Wehrmachtu a SS? ...Milión a půl vojáků, Poláků! ...Milión a půl!
Takže z toho jasně vidíte, na jaké straně se účastnilo Polsko. Polsko si tak může připsat plnohodnotnou účast na rozpoutání 2. světové války a také plnohodnotnou účast v této válce.

 

Dále, Ukrajina.
Ukrajina byla zdánlivě součástí SSSR. Ale máme tu současný stát bez suverenity, Ukrajinu, jehož státní ideologií je banderovština.
A banderovci byli věrní služebníci Třetí říše a velice aktivně bojovali proti Rudé armádě na straně Třetí říše.
...V jejich čele stál Hauptsturmführer Šuchevič.


Babí Jar mají na svědomí tito banderovci, běloruskou Chatyň Schutzmannschaft, také banderovci, Volyňský masakr také banderovci, to všechno. Divize SS Halič, to také byli banderovci.
Takže fakticky současná Ukrajina zastupuje stranu, která byla aktivním účastníkem války na straně hitlerovské koalice.
...To znamená, že to je stejný fašistický stát.

 

Takže si to přeberme.
Nepozvali Rusko. Nu dobrá, probíhají zde určité spory, že Rusko nechce sklonit hlavu před Polskem. Polsko má vždy ke všem více než dost výhrad.
Ze Střední Asie nikoho nepozvali, z těchto republik. SSSR se přece rozpadl na více států a nikoho z nich fakticky nepozvali, s výjimkou Ukrajiny.

Proč?

Protože ta je jim ideologicky blízká, a proto jsou dokonce ochotni zapomenout na ten masakr Poláků: To je jedno, hlavně abychom spolu šli proti Rusku.“


Nepřijel nikdo z lídrů protihitlerovské koalice.
Takže tuto akci provedly pouze ty politické síly, které jsou následovníky těch politických sil, které rozpoutaly 2. světovou válku.
A nikdo nepřijel. Nejel tam Lukašenko, nejel tam Pašinjan… Ale s tím Lukašenkem je to vůbec zajímavé.

Takže se podívejme. Trump tedy svůj postoj formuloval tak, že jestliže na akci, která se dotýká Ruska...
A 2. světová válka a Velká vlastenecká válka jako její součást, se Ruska dotýká velice silně, přesto ho nepozvali, tak co by tam měl dělat on sám?

On to přece řekl už v Biarritzu, že člověk musí být absolutní tupec, aby šlápl na tyto hrábě.
A Poláci to stejně udělali s tou svou domýšlivostí, oni si přece myslí, že mají svůj stát. Žádný stát nemají, jedná se o projektově zkonstruovaný stát, a když mu seberete jeho vnější berličky, opory, tak se zhroutí.
...Jenže to oni nechápou.


Trump tam nepřijel, Macron tam nepřijel, Johnson také ne.

A co tu máme?

Máme tu zajímavou pasáž s Pašinjanem a Lukašenkem.
Pašinjan se dostal k moci jako krvavý klaun, ale globalistům se nakonec povedlo nad ním převzít stabilní řízení. Proto také globalisté neměli žádný zájem účastnit se tohoto sabatu proti Rusku. Pašinjan se na něj nedostavil, takže se jim povedlo uplatnit své řízení vůči Pašinjanovi, který tam nejel.
A co Lukašenko?

Ten, který nikdy nevynechá příležitost hodit Rusku klacky pod nohy a najít důvod přilísat se k Západu.
Proč ten tam nejel?
Nevíte náhodou, kdo před tím, než Bělorusko odmítlo jet na tuto akci, pobýval na návštěvě v Bělorusku?
...Bolton. ...Zvláštní představitel prezidenta USA.


Bolton, který jim na Ukrajině řekl, že všechno, co jim řekl Volker je lež a Spojené státy to nepodporují. Vše je hned jasné. Proč tam jel, a o čem tam mluvil?

Řekl mu tam, a fakticky je možné to reprodukovat. Bylo mu řečeno:
„Zůstaň sedět, nikdo tam do toho Polska na tu akci nepojede. Chceš se tam nechat vidět s lúzry nebo budeš držet basu s námi? Řekni pěkně, že když to nevyšlo s Ruskem, když ho nepozvali, tak ty tam taky nepojedeš!“

Ale stejně se zkoušel vykroutit. Dokonce speciálně v západním tisku zorganizovali únik informací, že přesně takhle to Lukašenko řekl. A on oficiálně:
„Oni nepozvali nikoho, ale my máme jakousi historickou…“
Kroutil se jako had, aby si to do budoucna s nikým nerozházel, dokonce ani s těmi historickými lúzry, kteří prohrávají. Aby si to s nimi nerozházel úplně.


Jednou na to ten ohebný zadek Alexandra Grigorjeviče dojede, dojede na to. Dokonce už tam poslali přímo Boltona, aby mu řekl:
„Říkám ti to, ten scénář je takový! Že když tam nepozvali Rusko, tak tam nikdo z nás nemá co dělat!“

Rusko je klíčovým globálním hráčem, subjektem uplatňujícím globální politiku. Jestliže nějaký stát chce do budoucna přežít, tak ať se dohodne s Ruskem a naváže s ním vztahy. Je nutné se dohodnout s Putinem.
To jen naši podpindosníci to stále nechápou. Dokonce už i americká státní elita chápe, proč se nutně potřebuje zbavit Putina. Ale naši podpindosníci, všechna ta verbež, sní jen o tom, aby to tu zase vypadalo jako v devadesátkách, ale tak, abychom se z toho tentokrát vyhrabat nedokázali. Protože nechápou, že potom by ani oni nebyli nikomu k ničemu. Jednoduše by je vykopli jako odpad.

Vždyť oni vůbec nic nechápou. Tady kradou peníze a utíkají do Londýna. Tam je strkají do vězení, konfiskují jim majetek, vraždí je. Stejně si zase tady nakradou, aby mohli utéct tam.
„Proč tolik kradeš?“

Abych mohl utéct do Londýna.“
Vždyť tě tam zabijou, okradou!“
Ale tam je přece můj páníček! Já mu vždy rád posloužím. Proto tady kradu a utíkám tam, přináším mu bohatství.“
Oni prostě nejsou normální, jednoduše to nemají v hlavě v pořádku. Ani v řízení nic nechápou. Jen si poslechněte, co říká s ohledem na otázky řízení například takový Šuvalov, Orješkin…

 

Oj, Orješkin… S těma jeho penězma by si měl zaplatit, aby ho co nejméně ukazovali v televizi. Ale ne, on udělal naopak všechno pro to, aby s ním Nailja Asker-zase udělala rozhovor. No to je prostě paráda, jsi pašák. Z tebe opravdu nikdo nic páčit nemusí.
Co to meleš?
...Člověče, vždyť tebe stačí si poslechnout. Zatraceně. No to je něco. A takoví jsou všichni. Všichni jsou stejní! Vždyť jsou úplně pitomí!
Oni jen umí lízat zadek páníčkovi, a tím je teď ten americký páníček.
...Takže…

 

Stalin v mnohém dokázal převézt globalisty.
V celých ruský dějinách byla jen dvě období, kdy Rusko nebylo zataženo do globální politiky jako nástroj realizace cizí politiky. Dokonce i za Mikuláše I. nezbylo než kvůli Alexandrovi I. pracovat z trochu jiné pozice.
Takže kdy to bylo, kdy Rusko hájilo výlučně své zájmy a nechalo ty západní státy, vlastně i ty východní, aby se rvaly jen mezi sebou?
A kdy bylo Rusko bráno jako globální hráč, jako subjekt globální politiky.
...Kdy?


Za Stalina a teď za Putina. Myslím, že závěry z toho jsou očividné.
Globální, konceptuálně mocný subjekt řízení – Stalin a

.globální, konceptuálně mocný subjekt řízení – Putin.

Tihle podpindosníci by se po břiše měli plazit k Putinovi s prosbou o milost. Oni by měli ten zákon, který znemožňuje, zakazuje protinacistickou a protifašistickou informační práci, smést ze stolu, ale ne, oni se toho naopak spoluúčastní a sami tak posilují fašismus, bojují proti symbolům státu, který ten fašismus porazil.
Pánové promiňte, ale nikomu jinému vinu nepřičítejte, nikomu jinému. Ten, kdo má uši, ať poslouchá!
...Ten, kdo má oči, ať je otevře! ...Vy nechcete nic vidět ani slyšet!
Nu, každý je svého osudu strůjcem.


A globalisté předvedli, jak si to umí s každým vyřídit. Rok 1937 se vám bude zdát rájem a procházkou růžovým sadem.
Globalisté se s nikým nepářou, nad kým se kdy slitovali?
...V Libyi nad Kaddáfím?
Nad Saddámem Husajnem?
...Nad Mubarakem? ...Nad Ceausescem? ...Nad Josipem Titem?
Nad kým se kdy slitovali?

A Tita jsem nezmínil náhodou, přestože ten zemřel na vrcholu své slávy. Oni ho přece ve všem podrazili!
...Podrazili!
A hráli si s ním jen proto, že existoval SSSR. Jenže teď jsou okolnosti jiné. Ále, je zbytečné o nich mluvit. Jenže si musíme uvědomovat, že na řídicí procesy musíme reagovat, na ty, které oni spouští, protože za těmi procesy se kryje velké krveprolití, likvidace ruského státu a ruského obyvatelstva, všeho mnohonárodnostního.

 

49:39

Další otázka. Valeriji Viktoroviči, neustále mluvíte o státní elitě USA jako o hlavním subjektu, který má zájem na rozpoutání 3. světové války. Přitom už v roce 2014 papež ohlásil, že ta už začala.
V.V.P. úsměv
Je těžké podezřívat papeže ze spolupráce s elitou USA.
Jaké ještě ve světě existují vlivné síly, které by si také přály prostřednictvím světové války dosáhnout zlepšení svého vlastního postavení?

(V.V.P.)
Mluvíme-li o válce v tom smyslu, v jakém je zformulována v Koncepci sociální bezpečnosti, tak je válka souborem opatření zaměřeným na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. ...Ten výčet v tomto pořadí je důležitý. ...A tato válka trvá po celé lidské dějiny.
Posun této války do polohy, kdy převažuje nejnižší priorita řízení, kterou je ta vojensko-silová, je ve světě vnímán jako válka.

Odvoláváte se na papeže, který řekl, že 3. světová válka už začala.
...A co tím měl na mysli? Nakolik papež chápe procesy války? ...Nebo je snad kvůli svému postavení neomylný?
Cožpak nevidíte, co se děje s římskokatolickou církví?
Cožpak nevidíte, co se děje s křesťanstvím v Evropě?
Cožpak nevidíte, že to křesťanství už dávno mělo být převálcováno, že už probíhá proces předávání postavení prvořadé církve z Říma do Ečmiadzinu v Arménii?
Cožpak tyto procesy nevidíte?

Ano, římskokatolická církev, Vatikán, je zatím stejně jako dřív globálním hráčem, jenže v mnohém těm procesům nerozumí. Kdyby totiž ty procesy chápali, tak by nikdy nepřipustili selhání svého řízení.

Takže z jakého souboru charakteristik přitom papež vycházel?

Byl to tehdy takový soubor charakteristik, kdy se zdálo, že udržet svět před sklouznutím do
3. světové války, není reálné. Ten rok 2014 byl strašným rokem.
A politologové, ti polithňupové si toho nevšimli.


Vždyť všechno bylo připraveno, celý systém byl připraven k válce.
A papež to jako jeden z globálních hráčů nemohl nevidět. On viděl, jak všude hoří jednotlivé ohně, ze kterých se může rozhořet velký požár války.
Vždyť už došlo i na „Gliwice“, když sestřelili Boeing MH17 nad Ukrajinou a obvinili z toho Rusko. Bylo by dobré, kdyby jeho úlomky dopadly na ruské území. Rusko by to území okamžitě ohradilo, umožnilo by široký přístup mezinárodním odborníkům a znemožnilo tak vedení té dlouhodobé protiruské kampaně.

Vždyť tenkrát to letadlo ještě ani nedopadlo na zem, a západní papírový tisk, PAPÍROVÉ NOVINY už přišly s tím, že to bylo právě Rusko, kdo to letadlo sestřelil. Pašáci, tak velice jsou „operativní“! Kdyby ty úlomky spadly k nám, tak by už všechno bylo dávno vyšetřeno a uzavřeno.

Vždyť proč bylo tak důležité, aby ty úlomky dopadly výslovně na ukrajinské území?

Aby bylo možné zničit stopy!
Proto zopakuji.
Už jsem o tom mluvil v roce 2014 i později jsem se tohoto tématu dotýkal.

To letadlo bylo sestřeleno dvojím způsobem.


Tím prvním byla raketa systému BUK, která ho sice zasáhla, ale nedokázala ho úplně sestřelit, takže hrozilo nebezpečí, že to letadlo doletí a spadne až na ruském území. Aby se to nestalo, hlídkovala ve vzduchu stíhačka, která ten Boeing MH17 dorazila, aby zaručeně spadnul výslovně na Ukrajinu, a potom se o to území jeho dopadu začalo bojovat.
A když se ta ukrajinská ozbrojená sebranka nedokázala probojovat na to pole, aby ty stopy zlikvidovala, tak Ukrajina alespoň to území přeorávala svým dělostřelectvem několik dní za sebou, aby zlikvidovala všechno, aby tam nezůstaly žádné stopy. Nebyly tam žádné vojenské jednotky, přesto to tam mydlili, mydlili a mydlili.


Jenže všechno potřebné pro vyšetřování již bylo posbíráno a jsou proto nevyvratitelné důkazy, že to letadlo sestřelila Ukrajina.
Už jen to, že dosud nebyly zveřejněny zápisy.... ...komunikace s dispečery, zápisy… Nu, komunikace posádky letadla.

A kde je ten dispečer?

Zmizel hned ten samý den. Tedy zmizela, myslím, že to bylo děvče. To vše je klíčové. A zůstávají nám tu jen nepodložená obvinění, že to Rusko ho sestřelilo.


Vždyť úplně stačí i tyto informace. Stačí si vzít ty informace, co byly k dohledání na internetu, už to úplně stačí, aby si i obyčejní vnější pozorovatelé mohli udělat závěr, kdo a jak to letadlo sestřelil.
– To jsme trochu odbočili, jaká byla ta otázka?
– Jaké ještě vlivné síly ve světě mají zájem na světové válce?

To tedy bylo shrnutí k tomu, z jakých tehdy papež vycházel celkových skutečností, aby takto mluvil. Jenže už neviděl, že se to všechno začíná rozpouštět.


A v první řadě změna nastala, když Rusko zasáhlo do syrské kampaně a začalo tam dělat pořádek. To znamená, že se zastavil příliv běženců do Evropy, který ji měl zaplavit…
Jen si vzpomeňte, jak děsili obyvatelstvo, jak lidem přímo ukazovali ta zvěrstva, jak stovkám odřezávají hlavy, jak stovkám lidí odřezávají hlavy, jak je střílejí, jakými jinými brutálními způsoby je ISILovci zabíjejí.

Všechno to bylo podnikáno kvůli tomu, aby se masy vystrašených lidí zvedly a vydaly se pryč. To mělo smést republiky Střední Asie, bývalé republiky SSSR a přes ně se dostat do Ruska.
Stejně tak to mělo smést Turecko.
Turecko by padlo v první řadě pod náporem ISIL a těch mas, a potom by nastoupila role Íránu, který by v Turecku provedl čistku, čímž by jako takové přestalo existovat.
Takže to není náhoda, že se Erdogan tak drží Ruska, protože se tak Turecko ještě nějakou dobu jako stát udrží.

Takto to všechno mělo vypadat, ale ten zásah Ruska zcela zastavil a rozprášil ISIL.

Neexistují žádné jiné síly kromě státní elity USA, které by měly reálné možnosti rozpoutat válku na 6. prioritě po celé planetě.
Ale ani ta státní elita nemá v plné míře takovou sílu. Přání zahrávat si s válkou, aniž by chápali, k čemu to může přivést, mají veliké.


Nedávno jsme přece viděli, jak si Indie s Pákistánem začaly vyhrožovat jadernými bombičkami, takže nakonec nezbylo, než aby zasáhnul Putin. Teď už jsou všichni daleko opatrnější!
A stejných hráčů na nižší úrovni je dost a dost. Jenže ti hráči, kteří si navíc uvědomují důsledky rozpoutání globální války na 6. prioritě, na té vojensko-silové, si takovou válku nepřejí. Ti si vše velmi dobře uvědomují.

Nu ano, epocha hromadných válek, jako tomu bylo za 1. i 2. světové války, té jedné války 20. století, která se také jako taková zapíše do světových dějin...
Bude to posuzováno jako dvě etapy jedné války. 1. a 2. světová válka budou dvě etapy jedné světové války 20. století.

Tak takové války již nebudou, neboť svět se rozvíjí po spirále, a tak se opět dostává do doby válečných akcí realizovanými malými kontingenty vojsk, ale ve strategicky důležitých geopolitických bodech planety.
A takové války budou opět dlouhodobé stejně jako ta sedmiletá, třicetiletá válka. Stoletá nebude a ta třicetiletá také ne, protože tyto otázky…


Ale 15-20 let některé z těch válek trvat budou, soudě podle všeho. Nu, uvidíme. Vždyť vše záleží na tom, jaká řídicí rozhodnutí budou přijímána. Z hlediska zákona času prostě stoletá válka není možná a také je z jeho hlediska málo pravděpodobná ta třicetiletá.
Ale všechno je to přece věc lidí, to oni rozhodují, to jejich činy to vše zapříčiňují. A čím menší má člověk odpovědnost vůči budoucnosti před svým okolím, před svými dětmi, tím snáze přistupuje na vojensko-silový konflikt, a to potom tu válku prodlužuje.


Ta válka na Donbasu již trvá déle než Velká vlastenecká válka.

A ta válka v Sýrii? ...Ta už teď bude brzy desetiletá.

Takže jsme došli k etapě takových válek.

 

01:00:30

Mimochodem, zmínil jste Sýrii, okomentujte prosím ten útok USA na Idlíb.

(V.V.P.)
Tam je to všechno velice jednoduché. Když jsem já začal mluvit o tom, že ISIL je nepravidelnou armádou Spojených států, tak se mnozí polithňupové ptali: „Kde je jaký důkaz?“
A já na to: „Podívejte se na televizi, jaké jsou tam zprávy! Vždyť stačí znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení, abyste si ty zprávy dokázali správně vyložit.“


Dostatečně všeobecná teorie je matematikou, z hlediska řízení je to obyčejná matematika, abyste mohli chápat procesy ve složitých sociálních supersystémech. Kdo ví, kdo to tenkrát podle nich byl. Nu, to je jejich problém.
Samozřejmě že teď, když už o tom mluví všichni, když je to pro všechny očividné, že USA velitele ISIL vrtulníky odvážejí z klíčových bodů, že tyto velitele a odborníky ISIL přesunují do Afghánistánu, že má ISIL v Al-Tanfu svou cvičnou základnu pod přímou záštitou USA...
Ano, najednou je to všem jasné.

A že si mezi ISILovce Američané jezdí jako na výlet, a že dokonce přes ně převážejí jiné své spojence, třeba Kurdy. Provezou je klidně přímo přes jejich bojové řady a nikdo ani nepípne. Proč?

Protože ISIL není nic jiného než nepravidelná armáda USA, která byla zformována speciálně pro válku ve Střední Asii, na Blízkém Východě a pokud by jim to vyšlo, tak i jinde.
Proto se ISIL také objevil například v Maghrebu.


Díky tomu, že Rusko do toho regionu vstoupilo a rozdrtilo, zcela mimo původní plán rozdrtilo ISIL, protože o jeho porážku se původně měl postarat Írán...
ISIL měl vpadnout do Evropy, smést tam stávající státy, aby se mohly začít formovat nové státy s novými národy a jazyky. Potom by přišel Írán, porazil by ISIL a řekl by:

Oni vám přinášeli nesprávný islám, my přicházíme s tím správným.“


Situace by se začala uklidňovat, udělal by se pořádek a začal se budovat evropský islámský chalífát, to ovšem nevyšlo, neboť americká státní elita odmítla hrát na přihrávky.
ISIL stejně jako dřív neustále získával podporu od USA, takže si s ním Íránci nedokázali poradit, jakkoliv dobře proti ISIL bojovali.
A my jsme ten ISIL rozdrtili a zcela změnili rovnováhu sil.


A tady USA vznikl problém: Nu, ano, část velitelského sboru a odborníků jsme sice odvezli, jenže tam stále zůstává určitá část lidí zasvěcených do určitých procesů. Proto je ještě musíme odvézt nebo se jich zbavit. Musíme tam ale udržet určitou rovnováhu, takže vybereme, koho odvezeme a kdo tam zůstane a bude určen k likvidaci.“
Proto tam musela určitá část polních velitelů ISIL zůstat a ty bylo nutné zlikvidovat.


A jak vypadala ta situace? ...Naše rozvědka zapracovala velkolepě.

To, že se Američané chystají využít intenzivní lety ruského a syrského letectva, aby sami provedli útok na Idlíb, bylo očividné.
Takže přesně dva dny před tím Sýrie jednostranně, zcela bez příčiny ohlásila, že přestává se svými lety, že přestává s bombardováním, že končí s… Nu, jak bych to vyjádřil.
Že z vlastní iniciativy přerušuje na určitou dobu veškeré bojové akce a všechno zastavili:

My vůbec nebojujeme!“

Takže USA byly jako stát zahnány do léčky. Porada byla svolána, lidé se měli sjet, návodné majáky už byly umístěny, aby se rakety trefily, aby byli se zárukou zlikvidováni všichni, koho bylo třeba zlikvidovat.

Takže co dělat? ...Zastavit se to nedá. Nu tak to dotáhli do konce.

Krytím toho leteckého náletu mělo být také rozsáhlé zničení občanské infrastruktury, a to všechno udělali, jenže za podmínek, kdy musel být ten konkrétní řídicí zájem Spojených států sledovaný tím útokem očividný každému pozorovateli.


Polní velitelé ISIL, které bylo zapotřebí zlikvidovat, byli soustředěni do jednoho místa a zasaženi. A aby zakryli, že to byl cíl toho útoku, tak navíc zničili velkou část okolní infrastruktury.
No, a to všechno by mohli hodit na Rusko, na Sýrii, jenže hoplá, dva dny před tím všechna naše letadélka přistála, ta syrská i ta naše.
A byli nahraní.
Takže se pěkně sami identifikovali. Nu, oni počítali s tím, že v Rusku o tom nikdo ani nepípne, že tu mají ty své podpindosníky, prakticky celá vláda je z nich složená, a že ve světě je také všude dost podpindosníků, kteří to zamluví:

Tak co, zlikvidovat je potřebujeme, tak to prostě uděláme!“


Jenže do budoucna se jim to vrátí. To je, jako když plníte skleničku kapku po kapce. Takže ta situace je taková.
Američané tak sami ještě jednou potvrdili, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, přičemž tam teď zařvali ty neoblíbené děti, které již si to své odpracovali a teď na základě principu:
mouřenín splnil úkol, mouřenín může jít, byli zlikvidováni.

Ale uvědomujete si, že také ISILovcům to došlo?

Pro ně to už také není tajemstvím. Někoho jiného je možné ještě balamutit, ale oni přece vědí, že jejich vlastní velení, tedy ti, na koho se spoléhali, zcela cíleně mířilo právě na ně.
Jiní hráči tam přece v tu dobu nebyli. Takže se k tomu od počátku připravovali. Vždyť také nemuseli létat, jenže to právě Američané museli.


Všichni hráči byli koncentrováni do jednoho místa a majáčky byly rozmístěny. Jinou možnost neměli, museli je zlikvidovat právě teď.
To je také k té otázce, proč je nutné s tím státním převratem v Rusku pospíchat. Zítra se celá situace změní a vy je nedokážete dostat na jedno místo.

 

01:07:47

Další otázka je od Alexandra.
Proč Zelenskij navrhuje Nejvyšší radě provést změny v ústavě a udělit lidem právo zákonodárné iniciativy?
Příslušný návrh zákona předložil k projednání jako naléhavý. Dnes mají podle ústavy právo na zákonodárnou iniciativu poslanci, premiér a prezident. Lidé ho ale nemají. Navíc se pokouší zbavit poslance imunity a zavést impeachment.
– Už zbavil.
Proč dává lidem do rukou tolik pák?
A ještě poznámka. Naše média o tom mlčí.

(V.V.P)
Tak zaprvé lidem on absolutně nic do rukou nedává.
A toto jednání je právě tím nejnázornějším dokladem toho, že Ukrajina není státním subjektem, že není žádným státem.

Jaká se reálně nyní zformovala situace v řízení Ukrajiny?

Všechno, absolutně všechno je rozhodováno na americkém velvyslanectví.
Rozhodují tam, proti komu bude zavedeno trestní řízení, proti komu bude zrušeno. Avakov si zajel do USA a teď je nedotknutelný. Dostal tam knížecí jarlyk.


Pokud jsou dva ukrajinští guvernéři ve sporu, tak kam ho jdou řešit? ...Na vládu? ...Vůbec ne. Napřed na velvyslanectví. To tam se o všem rozhoduje. To je všem zřejmé. A z velvyslanectví také přicházejí všechny současné návrhy zákonů. To je přece také všem zřejmé.


Takže ta operace teď potřebuje nějaké nové krytí: Pojďme tedy říci, že to lidé jsou těmi zákonodárci. To odněkud od lidí, přišel tento návrh zákona. Můžou jich sice přicházet tisíce, ale my vybrali právě tento návrh zákona a schválili ho. Ale předložili ho přece lidé!“

Chápete?

Takže už není zapotřebí využívat nějaká jiná krytí. Jako že nějaký ukrajinský patriot“ bude navrhovat… Nu patriot, v tom rádiu Ukrajina žádní patrioti ani nevystupují, a to tak že vůbec žádní! Že někdo z hlediska svých politických zájmů řekne:
„Tenhle návrh zákona, sice opět špatně přeložený nebo vůbec nepřeložený, přišel z amerického velvyslanectvím tak ho tu teď pěkně schválíme.“
Tak aby se tomu vyhnuli, budou teď pocházet přímo od „lidí“.
...Vše je to kryté.

 

Dále. Co znamená to zbavení poslanců imunity?

Nu v podmínkách, ve kterých panuje absolutní právní zvůle a bezpráví, v podmínkách, kdy mohou bez problémů fabrikovat trestní řízení proti komu se jim zamane, a jak se jim zamane, a navíc s ohledem na způsob, jakým se lidé dostávají do Rady, že jsou delegováni určitými
klanově-korporativními skupinami...
Sedí a počítají: „Kolik poslanců má Kolomojskij? Kolik jich má Achmetov? Kolik jich má ten a kolik ten druhý?“ Takže je vůbec…

Jestliže se teď ten poslanec začne cukat a nebude hlasovat tak, jak je zapotřebí, tak to nespočítají jen tomu poslanci, ale té klanově-korporativní skupině, která toho poslance vyslala do Rady. Takže teď každého mohou vzít za jeho provázek a prostě ho vytáhnout pryč.
A kdo může proti nim zahajovat trestní řízení a kdo…


Opět se vracíme k Avakovovi, který dostal knížecí jarlyk v USA a je teď nedotknutelnou figurou. Ten kohokoliv, koho si zamanou, toho bude presovat. A protože dostal ten knížecí jarlyk ve Washingtonu, bude tak protlačovat politiku v zájmu Washingtonu. A vůbec není důležité, v jaké skupině bude.
Dříve to chápali, proto se tomu bránili. Jenže teď na té vlně mono-většiny ztrácí takové vzdorování smysl, protože jestliže teď někdo nebude hlasovat, jak má, tak ho ta skupina, která je kurátorem „zelených“, odklidí. Proto všichni odhlasují tak, jak bude třeba.


To samé bude platit ve vztahu k prezidentovi, který je absolutně nefunkční a nesamostatná figura. Zítra mu zorganizují jakýkoliv impeachment pod jakoukoliv záminkou.

Takže kdo teď řídí Ukrajinu? ...Stejně jako dřív americké velvyslanectví.

Bude-li se Zelenskij cukat, okamžitě proti němu zformulují obvinění, skutkovou podstatu obvinění. Okamžitě najdou, z čeho ho obvinit.

Takže o žádném oslabení nebo snad předání moci lidu Ukrajiny nemůže být ani řeči. Jde o absolutní zrušení ukrajinské státnosti jako takové. Ukrajina se tím úplně mění…
Už ani ne v surovinový přívěšek USA, ale v pouhý objekt, nástroj. Ukrajinu už úplně připravili o jakoukoliv vnitřní, vnější politiku, o samostatnost. Kdo se bude cukat, proti tomu budou použity represivní síly. To je vše.

A kdo to bude realizovat? ...Ty možnosti tam teď má jen Avakov, který je kreaturou USA.

Takže všechno tam probíhá natolik očividně, že to nelze nevidět.

 

01:13:39

A ještě jedna otázka od Aarona Levita, který prosí vysvětlit, proč by měl vůbec globální prediktor vytvářet nová centra řízení zosobněná Čínou a Íránem s velkými náklady, problémy a časovou náročností?
A co se vlastně stane, jestliže ten proces nepůjde jako teď s Íránem?
Povede to k záhubě globálního prediktoru nebo přijde o svou nadvládu nad světem?
Proč by to všechno nemohlo zůstat tak, jak to je?


(V.V.P.)
Och. Kdysi byla Sahara kvetoucí krajinou. Byly tam rozsáhlé lesy, žilo se tam dobře a pohodlně. A ve stejné době byla Evropa pokrytá ledovci. Ale přišla doba, kdy se po Sahaře začala šířit poušť, po celém Maghrebu a v Evropě se život stával lepší, lepší a lepší.
Globální řízení kdysi sídlilo ve starověkém Egyptě. Ti, co to tu dnes řídí, pocházejí ze starověkého Egypta, ti globalisté.

Napřed se museli přesunout do příznivějšího podnebí, do Evropy, protože na Zemi došlo ke změně přírodních klimatických zón. Takže odešli. Napřed bylo založeno Řecké impérium, potom Římské impérium. Potom se objevilo Holandsko, potom zase Velká Británie. Potom si vytvořili nástupní prostor v USA, ale USA vždy byly jen nástroj a tím také zůstaly.


A centrem řízení, velitelským stanovištěm byla Velké Británie a Švýcarsko. Ale Velká Británie ne sama o sobě, ale dohromady s Holandskem. To byl historicky velice solidní tandem.
Proto také když u nás probíhala výměna carských dynastií, když zlikvidovali Rurikovce, a dosadili Romanovce, tak Angličan otrávil Rurikovce a Holanďani zase vybavili penězi a zdrojovými možnostmi Romanovce, aby uspěli.
To je ale na samostatné téma.

Je tedy třeba vždy počítat s tím, jak probíhá změna klimatických zón, která probíhá stále a nikdy se nezastaví.
Jenže existují vysokofrekvenční procesy, jako třeba střídání dne a noci, které zaregistrují všichni, a potom nízkofrekvenční procesy, třeba výměna pokolení, nebo nějaké ekonomické či politické formace. Existence určitých státních forem. Tyto změny na první pohled nezachytíte, proto je třeba studovat dějiny.
A ta změna klimatických zón je velice pomalu probíhající proces, přesto je třeba stihnout v tom přelomovém okamžiku z jednoho bodu, který přestává být pohodlný pro život a jehož zdrojové možnosti jsou vyčerpány, rychle se přesunout do jiného bodu.


A stejně jako se napřed přesunuli z Egypta do Benátek a Janova, a potom do Švýcarska a Holandska, přičemž od Holandska se odštěpila Velká Británie, která se stala klíčovým hráčem. Stejně tak je třeba dnes ze Švýcarska euroasijské křídlo globálního prediktoru a z Velké Británie a USA euroatlantické křídlo globálního prediktoru přestěhovat do těch klimatických zón, ve kterých bude další život pohodlný.

A to nyní bude Čína a Írán.
...Oba tyto státy mají zkušenosti jako impéria, mnohonárodnostní impéria, a když tohle v kultuře národa existuje, je třeba na tom vystavět globální politiku.

Co teď probíhá? ...Zpřístupňuje se severní mořská cesta. Možnost celoroční plavby po ní už je na spadnutí, v podstatě už probíhá. Proto se musí stihnout přesunout.
Tady vůbec nejde o nějaké rozmary:
Nechce se mi, tak to nechám, jak to je.“ ...To ne.

 

Pokud to nechají, jak to je, přijdou o řízení procesů ve světě. Proto se musí v předstihu postarat o to, aby centrum koncentrace řízení bylo včas zformováno a bylo plně funkční v tom okamžiku, kdy se všechno ve světě změní. Navíc, oni přece Evropu neponechávají ladem, na to přece připravují Írán, na to vytvoření evropského islámského chalífátu, ale již v jiných podmínkách. Takže nemají na výběr, musí změnit místo dislokace svého velícího stanoviště.

– To byla poslední otázka.

Dnes jsme jako vždy mluvili o otázkách, které jsou zcela očividné, jestliže si alespoň trochu nastudujete Dostatečně všeobecnou teorii řízení složitých sociálních supersystémů.
To je matematika řízení. Matematiku asi dnes nikdo dost dobře nemůže označit za pseudovědu, že?
O DVTŘ to tvrdíte. Ale to je váš problém. Naučíte-li se Dostatečně všeobecnou teorii řízení, která je součástí Koncepce sociální bezpečnosti, když si prizmatem Dostatečně všeobecné teorie řízení nastudujete celou Koncepci sociální bezpečnosti, tak porozumíte všem procesům řízení ve světě. Dokážete je identifikovat přesně do té míry, do jaké to ve svém životě potřebujete, v tom každodenním, ve vašem všedním životě.


Proto si pamatujte, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Osvojujte si znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Osvojujte si Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení.

Osvojujte si to z prací vnitřního prediktoru SSSR, které byly vydány do června roku 2018.


Až si to osvojíte, pochopíte, proč já vám nedoporučuji ty práce, které byly vydány později. Stačí, když je začnete číst a pochopíte, že to…
No, to ponecháme na vašem uvážení. Čtěte ty práce, stávejte se konceptuálně mocnými.
Braňte zájmy své i své rodiny.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.
Do příštích setkání. Na shledanou.


Knihu Valerije Viktoroviče Pjakina

.O světě křivých zrcadel,

lze v překladu objednat na zakazanevzdelani.cz