Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.6.2017

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.6.2017

30.6.2017

 

youtube.com/watch?v=QQa6otkwzTM

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.06.2017.doc (95232)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.06.2017.srt (61724)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den. 19.06.2017

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:00:21

Minulý týden se konala další Přímá linka s naším prezidentem Putinem a v souvislosti s ní tu máme dotaz od Ilji.

Proč se rok za rokem tolik času vyčleňuje fakticky běžným životním problémům, odpovědím na otázku jak, ale již ne proč a kvůli čemu? Vůbec se nemluví o cílech, smyslu a budoucnosti lidstva, lidí jako takových, Ruska i světa. Vždyť ta možnost odpovědi na zvolenou otázku tu existuje. Vladimir Vladimirovič se těmto tématům vyhýbá úmyslně? A proč?

 

Vladimir Vladimirovič se zásadně nevyhýbá žádným tématům ani otázkám, naopak zcela záměrně navštěvuje kolektivy, podniky, vychází do ulic a komunikuje tak s lidmi přímo. Dělá to proto, že je opravdový GOSUDAR! Jak s lidmi a médii komunikují západní lídři, můžeme posoudit na příkladu našeho bývalého ruského p-rezidenta Medvěděva, který je dnes premiérem. V jeho tiskovém oddělení jsou sestavovány jak otázky, tak i odpovědi na ně. Tyto otázky jsou potom rozesílány zvoleným médiím. Dmitrij Anatoljevič se naučí odpovědi na ně, a potom teprve předstoupí a nechá se natočit. Stejným způsobem komunikují s médii i lidmi všichni řídící pracovníci všech států světa.

 

Pouze ruský GOSUDAR s lidmi komunikuje přímo a rozmlouvá s nimi bez prostředníků. To právě kvůli tomu a právě jen u Putina existuje ten nejunikátnější projekt komunikace s národem, kde mají lidé možnost položit otázku a dostat na ni odpověď. A ta věc se má tak, že taková otázka určitě položena byla, ano? Neboť všichni máme starost o svou budoucnost, o své výhledy, o to co a proč nás čeká, a nejvíce se lidé ptají co s tím.

 

Jenže podstata této věci se zakládá na tom, jaké otázky převládají, co zajímá hlavní část obyvatelstva. A na tyto otázky Putin potom také odpovídá. Navrhovaný postup by předpokládal, že by se Putin musel vykašlat na řízení státu a sám začít analyzovat ty milióny otázek místo celého svého týmu. Potom by vybíral právě ty otázky, které jsou podle něj opravdu podstatné. Kdyby pak odpovídal právě na tyto otázky, neměl by možnost na základě nich řídit. Jeho cílem je totiž jen jedna věc, potřebuje zjistit reálný stav, reálnou situaci v našem státě.

 

Na co jsou lidé orientováni, jaká je míra jejich chápání, nač je orientována úřednická mezivrstva, a jaká je její míra chápání, na co je orientováno jeho bezprostřední okolí a co je velmi důležité, jaká je právě jeho míra chápání. On si musí udělat přesný obrázek a mít jasnou představu o tom, s kým pracuje, jaký je stav systému, aby potom nepřistoupil k realizaci takového manévru, který by vedl ke zlomu nebo ke krachu. Což je naopak právě to, co od něj politologové různé úrovně, kteří nechápou politiku, neustále požadují! Ať udělá to, ať udělá tamto! Proč se stále nedělá to a to!“

Jen si poslechněte Zjuganova a Žirinovského, ty žvanily.

 

Jenže Putin tam není od toho, aby žvanil, on je tam, aby konal, a proto potřebuje vědět, jak všechno probíhá. Jaké otázky se vyskytují nejčastěji. Jaké otázky projdou přes úředníky a co považuje za důležité přímo prezidentovo okolí, jaké otázky vyberou právě oni. To, co si stačil projít sám gosudar, potom také vybírá a odpovídá na to. On takto získá daleko více informací, než je možné zjistit pouze z jeho odpovědí.

A ty otázky, které by mohly odstřelit celý systém řízení, zničit ho a dohnat náš stát do katastrofy, gosudar samozřejmě sám zaznamenává, ale neodpovídá na ně. Ty sám nevybírá.

 

A co se týče jeho okolí a celého toho davu lidí pokládajícího hlavní množství otázek, tak ti ty náročnější otázky vůbec nechápou, a nedokáží je ani zformulovat, jednoduše díky míře jejich chápání zůstávají buď mimo jejich zorné pole, nebo je zavrhují. Jestliže vám záleží na vašem státě a jeho budoucnosti, musíte se snažit, aby míra chápání řídících procesů u veškerého obyvatelstva vzrůstala. V souladu s mírou chápání procesů řízení u veškerého obyvatelstva musí růst počet a kvalita otázek souvisejících s řízením. Potom to bude vypadat tak, jak by si to představoval autor otázky.

 

Musí k tomu však dojít přesně touto cestou, žádnou jinou, musíme toho dosáhnout zezdola. To nemůže provést sám Putin. Jakmile by gosudar začal být v nějakém směru iniciativní, tak by se ihned na druhý den všichni ti úředníci, na které si lidé stěžují, stali těmi nejzuřivějšími šiřiteli právě té ideje, o které se zmínil Putin. A tak to vypadat nesmí. Putin si to uvědomuje, a proto takto nepostupuje. A proto prý: „Co vlastně chce?“

 

Pamatujete si, jak to vypadalo svého času, když Putin nastoupil? Chakamadová a další rozpoutali přímo hysterii. Chakamadová předváděla hysterické záchvaty: Ať řekne, s jakou je skupinou, za kým stojí, jaká je jeho idea? My musíme vědět, jaká klanově-korporativní hra se bude rozehrávat?! Proč nám ji neustále narušuje, proč je tak nečitelný?“ A tak to probíhá doposud. Jen díky této Putinovo nečitelnosti se náš stát může rozvíjet a růst. I když, jak říkám, různí ti zbrklíci a politologové neustále vyžadují na Putinovi jakási rozhodná opatření. A přitom on řídí tak neskutečně excelentně, rozehrává takové řídící manévry, že někdy… Víte, je to tak brilantní, závažné, a hlavně vyvážené! On si vše ujasní, otestuje, a potom provede.

 

- Míra chápání našich úředníků je stále stejná, jakmile jim poukázali na problémy, tak je najednou začali řešit, stavět silnice, zvyšovat mzdy…

- S ohledem na to chápání.

Povšimli jste si? Putin už musí být úplně umořený z toho, jak je nucen neustále opakovat: Federální ústředí peníze vyčlenilo, kde jsou? Jak to, že se nedostaly k lidem?“ A k těm lidem se nedostávají proto, že všichni úředníci jsou přesvědčeni o tom, že v roce 2018 dojde ke státnímu převratu, Putin bude svržen, či přímo zastřelen a hotovo. Opět nastoupí zlatá devadesátá léta, kdy zase nebudou muset lidem vyplácet mzdy a budou moci rozprodávat svůj stát. Proto již teď, už nyní: „Nač bychom měli ty peníze vydávat lidem? Musíme to jen nějak doklepat do roku 2018!“

 

Pošlou se peníze na likvidaci následků povodně a ptáte se: „Kde jsou?“ Samozřejmě že v kapse guvernéra a jeho skupiny, všechny je okamžitě stopili a teď už jen přemýšlejí, jak by je převedli na ty řezané papírky“ (dolary). A takto je to ve všech regiónech, kde zazní otázka: „Kde jsou ty peníze!?“ Jenže zapomínají na jednu velice důležitou věc. Putin je varoval, čestně je varoval! Generální prokuratura dozírá a vše zaznamenává.

 

Globální prediktor a generální prokuratura

V této souvislosti je třeba si uvědomit, už jsem o tom mluvil, že globální prediktor má v každém státě svou GP, svého věrného psa - generální prokuraturu, která stejně jako ten pes dokáže roztrhat kohokoliv, jakmile zazní příkaz: „Trhej!“ Od globálního prediktora, ne od státní elity. Globální prokuratura neustále o všech sbírá údaje, a jakmile GP, globální prediktor rozkáže GP, ruské generální prokuratuře: „Trhej!“, tak nebude veškeré té pseudoelitě, která dokáže přemýšlet pouze v kategoriích, jak co nejlépe poschovávat peníze a převést je do „nařezaných, zelených papírků“, vůbec co závidět.

 

I ten rok 1937 se jim potom třeba začne zdát pouhou legrací. Protože potom globální… Ano, i globální prokuratura, generální prokuratura na příkaz globálního prediktoru všechny na kusy roztrhá a bude dobře vědět, kdo má kde na Západě otevřen jaký bankovní účet, jaký tam má majetek. Neboť ještě jednou opakuji, že generální prokuratura je v celém světě jednotným mechanismem, sjednoceným globálním prediktorem a pracuje na základě jeho cílů a úkolů. Teď probíhá sběr údajů, a proto se dá říci, že některým jejich pud sebezáchovy ještě úplně neodumřel, když se vrhli ihned vše napravovat, ještě aby vrátili lidem také ty peníze.

 

A ti, kteří si myslí, že je „mine tento kalich“, jako někteří z guvernérů, které bychom i mohli, ale nebudeme jmenovat, tak se velice mýlí, neboť generální prokuratura vidí všechno a jen čeká na příkaz svého páníčka. A ten páníček může ten rozkaz dát ze své libovůle, nebo také může takříkajíc vyjít vstříc Putinovi. Když Putin řekne: „Takto se vůbec nedá pracovat a já vám nemohu vyhovět ve splnění toho a toho úkolu… A vy dobře víte, že jinou planetu k dispozici nemáte…“

Tak bude. Jestliže se globální prediktor rozhodne provést tento úkol, udělá toho víc, než oč ho požádá Putin. To je také jeden z důvodů, proč ho o to Putin nepožádal, neboť dobře ví, že globalisté to přeženou, což Rusku uškodí, protože my potřebujeme, aby to probíhalo s mírou. Ale aby se mohl...

Jestli bude nezbytné, aby o to Putin požádal, potřebuje mít dole připraveny kádry, jež nahradí všechny, které generální prokuratura odstřelí na příkaz GP, globálního prediktoru.

 

00:11:25

K dalším otázkám, teď od Marata Gabitova. V tomto týdnu, tedy již v tom minulém, bývalý ředitel FBI Comey odpovídal na otázky senátorů USA, a zcela jednoznačně přitom prohlásil, že se Rusko vměšovalo do jejich voleb, že to navíc byla jen taková rozcvička, neboť i nadále hodlá ovlivňovat politiku USA. Tato rétorika se zcela shoduje s rétorikou státní elity USA, je to přímo balzám na jejich duši. Také přiznal, že v New York Times lžou. Jednou jste říkal, že Comey pracuje pro GP a GP konfrontaci s Ruskem nemůže potřebovat! Trump se samozřejmě rozčílil a prohlásil, že je sám připravený přijít na slyšení senátu. Jak si máme danou situaci vyložit? Comey se podřídil státní elitě? Nebo se stále jedná o hru podle not GP?

 

Jedná se o hru podle not GP. A být zde na pochybách vůbec není možné. Ta věc se má následovně. Začnu takovou alegorií. V prosinci roku 2015 nahrál kandidát na kandidaturu do prezidentských voleb v USA Trump reklamní video. Vlastně nešlo o video, jen o fotografie, kdy měl být nafocen společně se symbolem USA, s orlem. Ten orel, který seděl na jeho stole, se tenkrát načepýřil a pokusil se Trumpa klovnout, když k němu natáhnul ruku. Ten se trochu leknul, ale nijak fatálně. Spíše tak z obavy, že mu třeba zničí oblek, nebo se stane něco nepříjemného v tomto duchu.

 

Nebylo to tak, že by se leknul do té míry, že by již třeba odmítnul vůbec se znovu k orlovi přiblížit. Ne, normálně k němu opět přistoupil a i když se orel stále čepýřil, nakonec na jeho ruku v klidu usedl a fotky mohly být udělány. Tato alegorie teď perfektně sedí na vztah mezi Trumpem a státní elitou USA. Trump nastoupil do své řídící funkce a státní elita se ho pokouší klovnout, ale Trump se jí jako takové nebojí, ona ho jen… No, jak bych to… Existuje určitá etika chování, vypracovány jsou určité normy slušného chování a státní elita je porušuje, což ho samozřejmě rozčiluje.

 

Co je ale v dané situaci to důležité? Není důležité samotné potlačení toho procesu vzpoury státní elity, která stále chce být ve světě šéfem, jak o tom svědčí i ten poslední incident mezi torpédoborcem USA a kontejnerovou lodí u japonských břehů. Zadornov se realizoval v životě, to je prostě neuvěřitelné, aby se ten vtip, který Zadornov vyprávěl o španělském majáku a americkém námořnictvu, realizoval, aby se opravdu stal ve skutečném životě u japonských břehů.

 

Státní elita si přeje zachovat Pax Americana. Nadnárodní řízení, jestliže mají mít USA právo být supervelmocí a všechny řídit, musí k tomu mít určitou kádrovou základnu. A globální prediktor, už jsem mluvil o poměru mezi státní a globální elitou, že i to málo existujících tvůrčích lidí je odčerpáváno ze státní elity a přetahováno ke globální elitě, protože potřebují kádry, a takových lidí je prostě málo. Jenže k řízení světa je jich zapotřebí hodně a většinu řídících funkcí tedy zaujímá státní elita, která z globální politiky nic nechápe, a maximálně se snaží orientovat v „geopolitice“,

nakolik je to vůbec možné v tom smyšleném pískovišti.

 

Například výčitky vůči Tillersonovi, že dosud ve svém státním departmentu nevyměnil úředníky, výčitky vůči Trumpovi, že mu překážejí… Tedy lépe řečeno, že ještě ani nejmenoval všechny velvyslance a prokurátory, jsou vznášeny v podstatě kvůli nepochopení situace. Protože ano, je to sice tak, že státní elita blokuje jmenování Trumpových velvyslanců a prokurátorů, jenže ten problém spočívá spíše v tom, že Trump ani nemá dost kandidátů do funkcí velvyslanců a prokurátorů.

 

Opakuji, že on sám patří ke globální elitě a řízena musí být státní elita, která zaujímá absolutní většinu funkcí a není tedy úkolem státní elitě zlomit vaz, ale donutit ji pracovat v zájmu USA. Proto také Tillerson, který si zajistil minimálně postačující, vhodné nejbližší okolí, které sám řídí a prostřednictvím kterého řídí celý státní department a realizuje veškerou zahraničněpolitickou práci s ostatními státy, vůbec nepospíchá s probírkou kádrového složení celého státního departmentu. Důležitější je všechny je přeorientovat. Jenže to je dlouhodobý proces, to přeorientování jejich práce, je třeba se postavit do jeho čela.

 

A je samozřejmé, že požadují-li od Comeyho, aby řekl, že se Rusko vměšovalo, tak to také řekne, protože je třeba se dostat do čela toho procesu a vést dál všechny ty ovce, provést krátký zpětný obrat! Aby ten dav, který ho začne následovat, potom kráčel dál tam, kam je zapotřebí. Vždyť ten odpor kladený státní elitou globalistům dosáhl své krajní meze, o čemž svědčí střílení po kongresmanech. Ti, kteří vůbec nechápou co a jak, jsou připraveni chopit se zbraní. A to je špatně.

 

Je třeba uvolnit, vypustit všechnu přebytečnou páru a napětí, proto také samozřejmě bude Comey říkat to, co chtějí slyšet, ale takovým způsobem, že bude zapotřebí vynaložit zdroje na to, aby… Comey řekl, že pouštěl do tisku, médiím své rozhovory s prezidentem. Ale to je přece efekt opičí pracky, což si státní elita neuvědomila. Znamená to, že průvodní škoda bude vyšší, než získaný prospěch. A jaký prospěch z toho vůbec bude? Vůbec žádný. Tedy z toho, že se podle Comeyho Rusko prý vměšovalo. A fakta jsou kde? „Jaké jsou vaše důkazy?“ Jak to říkal Schwarzenegger v tom známém filmu. Žádné důkazy neexistují a ani je nedokáží včas předložit. Ale uplyne určitá doba a pára bude upuštěna, a to je všechno.

 

Ten stát je třeba naladit do správného rytmu. Jedni dostávají peníze, jiní zase práci, to pro ně znamená perspektivu, probíhá normální přestavba. I ti nejzatvrzelejší budou přeorientováváni. Opakuji, že to bude probíhat přibližně stejně jako za Gorbačova. Všichni čekali, že bude v nejbližší době svržen, a zatím prohráli všichni, kteří proti němu vystoupili. Proto ani zde z toho nic nebude. Státní elita stejně jako ten orel nakonec na ruku Trumpovi usedne a bude plnit všechny jeho příkazy. Takže symbolika té reklamy je velice názorná.

 

- Mimochodem, neustále problikává v reklamě Mezinárodního panoramatu na kanálu Rossija 24. Mimochodem, Putin přirovnal Comeyho k Snowdenovi a žertem mu nabídl azyl v Rusku.

- Ano, to byl od něj dobrý, vybroušený trolling.

 

00:19:49

Vy jste fakticky odpověděl na otázku od Ely, která prosila okomentovat střílení po republikánských kongresmanech.

 

00:19:58

Takže tu mám otázku od Olega Trofimova, který prosí okomentovat trojitý útok,

- No páni.

- ...fakticky oprátku pro Trumpa ze strany státní elity.

První je jednohlasné, stoprocentní hlasování pro posílení sankcí, ti dva, kteří se zdrželi, nehrají roli.

Za druhé, znemožnění prezidentovi tyto sankce zrušit.

A zatřetí spojení těchto protiruských sankcí se sankcemi proti Íránu.

 

- Pěkně. A kde je ten útok na Trumpa?

Já zatím vidím pouze hru na přihrávky soupeřovi. Umožnili Trumpovi dělat vše potřebné a ochránili ho, to vše tím zařídili. Opravdu velkolepě zařídili. Tak se na to pojďme podívat z té druhé strany.

 

Trump má za úkol přestavět USA a změnit jejich roli v celosvětovém rozložení. Jedním z hlavních úkolů je odříznout USA od zdrojů planety,

druhý je odstavit je od řízení Evropy a znemožnit, aby z toho byl viněn Trump.

 

Takže se na to podívejme. Proti sankcím vystoupilo Německo a Rakousko, neboť v tomto směru Evropa obrovsky doplácí na zavedené sankce a ten… V Evropě na ně nejsou naladěni, oni musí s Ruskem spolupracovat. A USA trvají na tom, aby ty sankce prodloužili.

Ještě jednou opakuji, že německé vedení nikdy nemůže říci nic, co by nebylo schváleno z Washingtonu, to znamená globální elitou.

A najednou Rakousko a Německo prohlašují, že jsou proti těmto sankcím. To znamená, že se rozkol mezi Evropou a USA prohlubuje. Kapka za kapkou i kámen vyhloubí. Pěkně po troškách, ale všude a to vede k rozkolu. Dále.

Ty sankce jsou zaměřené proti Rusku, a to znamená, že se možnost využívat ruské zdroje pro stabilizování amerického státu, USA, tak jako tak snižuje bez ohledu na to, že pro své společnosti USA dělají výjimky. Aby se z potřebných míst Evropané museli stáhnout a zaplnili je Američané. A konkrétně třeba nákup motorů k letům do vesmíru, protože bez nich žádný americký vesmírný program nemůže existovat, ze sankcí vyjmuli. Nicméně z celkového hlediska ty zavedené sankce omezují využívání Ruska, tedy ruských zdrojů pro upevnění stability USA. Proč?

 

Protože zasahují převážně proamerickou státní, takzvanou elitu. Já ani nevím, jak je nazývat, protože dokonce i v porovnání s evropskými elitami, je těžké nazývat je státní elitou. Je to prostě chamraď ve vysokém postavení. Takže to zasahuje právě jejich zájmy, aby… Pojďte a všechno si tu vezměte, nabízíme vám Rusko na stříbrném tácu.“ Oni to využili a teď najednou hop, a plácli je přes ruce. Už nemůžete Rusko rozprodávat, protože tu je Putin a vy jste namydlení!“ A ti, kteří své kapitály nestáhnou do Ruska, si je horko těžko dokážou udržet, jak je na to správně upozorňoval Putin.

 

Takže ten útok na USA je kolosální. Může Trump ty sankce zrušit? Nemůže! Takže je z obliga. A jakmile se projeví efekt ze zavedení těchto sankcí, Trump jim přímo řekne: „Vy jste si je zavedli, můžete si za to sami! Já s tím přece nemám nic společného, neumožnili jste mi, abych zrušil ty sankce, které poškozují americký stát.“ Jde o čas, chápete? Existují tu různé cykly, máme tu vysokofrekvenční i nízkofrekvenční procesy. Nízkofrekvenční procesy často překrývají celé pokolení. S tím Trumpem jde také o nízkofrekvenční proces, ale ne tak velkého časového rozpětí. Ještě uvidíme, jaké budou následky těch sankcí a co k tomu Trump bude mít následně co říci, až jim vmete: „Ale pánové, vy jste to přece sami zvorali."

 

A říkat tomuhle útok na Trumpa? No, to je opravdu síla. Jediné, co vám k tomu mohu říci je, abyste se učili Dostatečně všeobecnou teorii řízení. Tam jsou zobecněné prostředky…

- Zobecněné prostředky řízení.

- Ne, priority zobecněných prostředků řízení nebo zbraní, ano, v závislosti na tom, kde jsou použity.

 

00:24:55

Dále otázka od Igora Galatenkova. Americké úřady vydaly zatykače na ochranku tureckého prezidenta Erdogana kvůli té potyčce s protestujícími ve Washingtonu. V Ankaře toto jednání USA ostře odsoudili. Soudní větev moci hájí zájmy elity USA, kde se v nich vzala taková horlivost pomoci GP odříznout celý arabský svět od řízení z USA? Nebo se jedná o nepochopení globálních procesů? Možná je na čase, aby si vás poslechli?

 

Je to poprvé, co slyším, že by Turecko patřilo do arabského světa. Katar se přece obrátil na dva nearabské státy v tomto regionu, k Turecku a Íránu, jako na prostředníky. Mluvil jsem o tom v minulém pořadu. A co se týká přímo té události, tak musíte přestat vidět svět černobíle, že existuje-li nějaký nástroj, tak vždy pracuje pouze v zájmu té či oné skupiny. Tak to vůbec není. Ještě jednou opakuji, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. Globální prediktor toho ví a chápe více, než jakákoliv státní elita a v souladu s tím dokáže nasměrovat jejich strukturní práci směrem, který sám potřebuje, a to takovým způsobem, že si toho státní elita ani nevšimne.

 

A Turecko je toho právě příkladem. Už jsem říkal, jakmile k té rvačce došlo, že byl zahájen odpis, že zajištění bezpečnosti bylo úkolem hostitelské strany, tak proč angažoval svou ochranku? Oni porušili zákon a v souladu s tím… Američané jsou přece těmi nejvyššími šéfy, jak by mohli připustit, aby na jejich území, v jejich jurisdikci někdo velel? Jde o zájem státní elity a navíc ještě Turecko začíná na Blízkém východě vystupovat proti zájmům USA. Někde se spřáhne s Ruskem a nedělá, co má a jinde zase kuje pikle s Íránem. Chápete? Přece existuje mezinárodní koalice a koalice okolo Ruska, kam patří Rusko, Sýrie, Turecko a Írán. Chápete? Bojují proti terorismu v Sýrii. Ovšem bojují velmi zajímavým způsobem.

 

USA stále více a více nepokrytě brání ISIL před útoky syrské armády nebo íránských dobrovolnických jednotek, které se toho také účastní. Takže USA stále více a více odhalují oponu skrývající, že ISIL je kreaturou USA. A mimochodem, když na CNN komentovali sestřelení syrského letadla, teď u té Rakky, tak zmínili i důvod jeho sestřelení. Prý bylo sestřeleno proto, že útočilo na proamerické bojovníky! Co k tomu dodat?

- Umírněné.

- Proamerické!

Oni tam bojují za americké zájmy. ISIL bojuje za americké zájmy, to je velice závažné. A stále více toho bude vyplouvat na povrch. A že šlo o útok na SDF? To je… Byl to ISIL, jehož jednotky v případě potřeby zamávají nějakou tou vlajkou a je z nich rázem někdo jiný. Proto sebou také vozí hromadu různých vlajek. Takže k té otázce…

- K té potyčce s protestujícími.

- Ano, k té rvačce s protestujícími.

Ta situace je taková, že Turecko je odepisováno, s plnou parádou, a proto když zaútočili, tak porušili zákon a to znamená konec, teď se budou muset Američanům zodpovídat. Zde je státní elita rukojmím svých vlastních pravidel. A Erdogan měl přemýšlet dříve, než vydal podobný rozkaz. Jenže přemýšlet on není zvyklý, jak říkám, nepřekážejte Erdoganovi v jeho počinech, a Turecko v dohledné budoucnosti přestane existovat.

Černé moře se stane ruským vnitrozemským mořem a vrátí se mu jeho dřívější název Ruské moře.

 

00:29:45

Okomentujte ještě několik událostí a konkrétně Oleg Gurov se ptá na požár výškové budovy v Londýně. Všichni ti smraďochové, má na mysli média, se odmlčeli a ještě i na druhý den byli zmatení. Vypadá to tedy na důležitý tah?

A také vás prosí okomentovat událost související s najížděním aut do skupin lidí v centru Manhattanu, Londýně a ve Lvově.

 

Ano. Lvov se zde ocitl zcela náhodou, ale tam je zajímavé, že za volantem seděl bývalý dopravní policista, takže mluvit o tom, že by nešlo o úmysl, není dost dobře možné. Byl to člověk, který zcela konkrétně… A proč takto najel a přejel tu ženu? Mohlo jít o osobní motivaci i o něco závažnějšího. Je třeba mít to na paměti, ale je nutné vidět, jak se to bude vyvíjet dále. Mohlo jít i o běžný motiv, kdy prostě někomu přeskočí a najede do člověka.

 

A ta podstata, ano, ta je správná. Začali najíždět do lidí auty. Přičemž v Londýně se jednalo jakoby o protiislámský čin a vyhořela budova, ve které bydleli migranti. Ta budova byla veliká, a jak to okomentovali? Skutečně byli zmatení, nevěděli, co se to stalo?

Kdyby byl globální prediktor schopen vše řídit, tak by nikdy nepřistoupil na dohodu s Ruskem a Putinem. Globální prediktor přichází o svou kontrolu nad řízením světa, vyklouzává mu z rukou.

 

A to, co se stalo v Londýně, ten požár v budově i ten případ s tím autem, které u mešity najelo do davu, jsou svědectvím toho, že události přestávají být pod kontrolou. Nikdo, státní elita ani globalisté nevědí, co za tím stojí. Možná byl ten požár budovy opravdu náhodný, někdy cigareta opravdu znamená jen cigaretu, jak říkal Freud. Takže za tím třeba nic není. Jenže oni nevědí, kam si to mají zařadit, jak reagovat, co si s tím počít. A ještě se tu začala projevovat veřejná iniciativa, projevuje se protiislámská xenofobie. Už ty lidi natolik vytočili svými šariátskými hlídkami, tou pověstnou „tolerancí“, že se začali bránit tímto způsobem.

 

To znamená, že systém začne kolabovat, jenže oni ho potřebují stabilizovat. To dříve byl pro ně takový výsledek žádoucí, když bylo zapotřebí na území Evropy a Velké Británie vytvářet nové státy, nové národy a nové jazyky. Teď je třeba tu situaci trochu stabilizovat, dokud nebude přeneseno centrum koncentrace řízení, dokud nebude vyřešen problém s Ruskem, je zapotřebí, aby Evropa zůstala ve své dřívější kvalitě. Nesmí to tam vřít, protože komu by potom předali třeba Ukrajinu? Už teď není Evropa schopná Ukrajinu pohltit, protože je nemocná, jednoduše nemocná. Nemocný nemůže přijímat plnou stravu. Evropa nedokáže vstřebat ani ty imigranty, kteří tam již byli přesunuti na základě programu vytváření nových národů a nových jazyků, který teď byl pozastaven. Přesto ten příliv imigrantů částečně pokračuje, ale už není tak mohutný v porovnání s tím, jaký by mohl být ten, který měl zaplavit Evropu.

 

Výsledkem měl být, jak říkám, zlý ISILovský islám, který by se postaral o to, aby to tam všechno pěkně promíchal. Potom by přišel ten hodný íránský islám a zavedl by nové hranice, nové státy, nové národy. A vzniknul by tak Evropský islámský chalífát. Oni nevědí, co by teď měli dělat. Kdyby přecpali Evropu tím, že by jí teď podstrčili Ukrajinu, znamenalo by to její plné zhroucení. Jejich jedinou nadějí tedy je házet Putinovi klacky pod nohy a nenapomáhat příliš stabilizaci situace na Ukrajině a vůbec v celém regionu postsovětského prostoru států bývalého socialistického tábora.

 

Jen si povšimněte, jak evropská komise prudce zaútočila proti státům Visegrádské čtyřky v migračních otázkách, protože tyto státy řekly, že už více nikoho přijímat nebudou, načež evropská komise pohrozila, že také mohou být vyloučeny. A to je to, o čem jsme mluvili, vyčlenění států Visegrádské čtyřky jako samostatného subjektu řízení. Ten proces probíhá, po kouskách se posouvá dále. Pamatujete? Neustále jsem mluvil o tom, abyste ty procesy sledovali, protože budou pokračovat, a také pokračují. Protože oni potřebují tyto opory, čisté... Čisté z hlediska příměsí, aby nenarušovaly řízení a Visegrádská čtyřka by v tomto ohledu právě vyhovovala.

 

Teď už stará Evropa úplně shnila, je to pro ni velice těžké a o něco se opřít při řízení Evropy je zapotřebí. A tak je budována Visegrádská čtyřka, jenže budovat ji na jejím bývalém základu s pamětí její socialistické existence, je pro ně nebezpečné. Sice by to potřebovali, ale stále váhají, bylo by to zapotřebí udělat rychle, ale moc se jim nechce. Proto je to táhne na dvě opačné strany. A potom, jestliže podpoří Visegrádskou čtyřkou, mohly by okolnosti na ni začít natolik silně tlačit, že by přistoupila na dohodu s Ruskem, které se vždy snaží s národy udržovat přátelství, a také o jejich zachování, o zachování jejich kultury…

 

Jenže to Západu samozřejmě nemůže vyhovovat, protože oni chtějí tavicí kotel, kam všechny strčí, přetaví a zmizí v něm celé státy i národy. Opakuji, že v tomto případě by podpořili tvorbu samostatného subjektu řízení na evropském území, aby se o něj mohli opřít, jenže tu je ta historická paměť. Ti lidé si stále pamatují svoje socialistické soužití se SSSR. Jenže co teď? Okolnosti je nutí, aby si takovou oporu vytvořili. Proto se mluví o vyloučení a zároveň se o něm neuvažuje, protože se přece potřebují o něco opřít, jinak se ve staré Evropě všechno zhroutí.

 

Když se vrátím k tomu, co se stalo v Londýně. Oni nevědí, jak tam probíhají všechny procesy a v tomto ohledu je třeba zmínit nedávné oficiální královniny narozeniny. Reálný den narozenin samotné královny, tedy den, kdy se opravdu narodila, je 21. dubna a oficiálně jako královna, jako královna ve svém sociálním postavení je slaví vždy druhou červnovou sobotu. Jenže v tomto roce byly volby a tak tu oslavu přenesli na třetí sobotu. A co se stalo při vojenské přehlídce?

 

Na vojenské přehlídce na její počest pět gardistů, PĚT GARDISTŮ omdlelo. V každém případě jsem viděl video, kde byli zcela jasně vidět dva. Jeden tam ležel a druhý byl již na nosítkách. Ale média tvrdí, že jich bylo celkem pět. Připomenu, že při inauguraci prezidenta Porošenka jeden gardista také omdlel a pro Ukrajinu to skončilo občanskou válkou. Proto také veškerá státní i globální elita mlčí o požáru v té výškové budově, o té události s autem. Protože, co to všechno znamená? To znamená předěl. Dojde k občanské válce či ne? Jde o velmi závažné věci.

- A co ten Manhattan?

- S Manhattanem je to stejné, je třeba sledovat, co se bude dít.

Možná to byla s tím autem náhoda a možná nebyla. Zatím máme příliš málo informací, abychom to mohli vyhodnotit. Jedno je ale očividné. Povšimněte si, že věci běžné denní potřeby se mění v prostředky realizace teroristických útoků – auta, kuchyňské nože, sekery… Všechno je to v přímém dosahu lidí. Nejsou vůbec zapotřebí nějaké složité kroky, jako je organizování výbuchů apod., aby se dal provést teroristický útok.

 

Proto je samozřejmě nutné ten útok autem na Manhattanu mít na paměti, z jednoho jednoduchého důvodu, že už se odehrál jeden takový útok, který byl velice symbolický. Já jsem říkal, jak napřed státní elitu donutili tvrdit, že se nejednalo o teroristický útok ale běžnou kriminalitu, a potom se ukázalo, že šlo o varování.

 

00:39:35

Otázka od Pavla Jevsejeva. Zemřel bývalý německý kancléř Helmut Kohl. Za jeho bezprostřední účasti došlo ke sjednocení západního a východního Německa, které jsem vždy vnímal pouze jako sjednocení dvou velice si blízkých území. A co znamenala tato událost, sloučení NSR a NDR, z hlediska globální politiky? Je možné v budoucnosti očekávat podobná sjednocení či rozdělení? Například sjednocení Severní a Jižní Koreje, Indie a Pákistánu či sjednocení Ruska, Běloruska a Ukrajiny?

 

Tady jsou ale různé procesy promíchány v jedné hromadě. Problém je v tom, že všechny ty vyjmenované státy jsou v podstatě projektové. Měli jsme tu Britské impérium, nad kterým nikdy nezapadalo slunce, které přeformátovalo své impérium tak, aby se nikdo nemohl dát s nikým dohromady. Proto také existuje Indie a Pákistán a další.

 

Takže co se týká západního a východního Německa, bylo zcela správně poznamenáno, že se jednalo o událost globálního významu, proto také státní elity jak v Evropě, tak především ti světoví šéfové v USA, byli proti tomuto sjednocení, neboť toto sjednocení prudce posílilo NSR. Sice tam došlo k malému poklesu, ale jinak se jednalo o prudké posílení. Proto Putin, oj ne Putin, ale…

- Kohl?

- Ano, Kohl.

Tedy ne Kohl, ale Gorbačov, omlouvám se, ale tohle je velmi rozsáhlé téma, proto se mi Putin v hlavě honil s ohledem na budoucí vývoj v souvislosti s tím vysvětlením.

Ale teď je třeba se vrátit ke Gorbačovovi. Abychom nezačínali od konce, ale ze začátku. Gorbačov se vzdal jakýchkoliv plateb ze strany NSR, protože si uvědomoval, že dojde k dočasnému poklesu… Tedy správněji, on si nic neuvědomoval, jen plnil, co měl nařízeno, to globalisté věděli, že dojde k poklesu a potřebovali zachovat maximální zdrojovou stabilitu NSR, aby dokázalo NDR pohltit. Gorbačov jen poslušně jejich vůli splnil. Nač to bylo potřebné?

 

Teď jsme právě mluvili o Visegrádské čtyřce. NDR bylo příkladem socialistického soužití a tento příklad socialistického soužití bylo zapotřebí zlikvidovat. A začlenit tento subjekt řízení v okamžiku, kdy ho bude možné v klidu vstřebat. To znamená, že se ze subjektu změnil v objekt, pohltili ho a musí ho teď vstřebat. To jeho vstřebávání probíhá dodneška a ještě se jim to úplně nepovedlo. Protože díky zákonu času neustále postupují s fázovým posunem a nic nestíhají. NDR bylo tedy zapotřebí vstřebat do té doby, než se začne s přestavbou samotných USA.

 

Jenže zaprvé se zdrželi s přestavbou samotných USA, protože ty procesy v Rusku neproběhly tak, jak by si byli přáli.

A zadruhé se ukázalo, že vstřebat takový objekt, jakým bylo NDR, není vůbec, ale vůbec jednoduché. Protože ty zkušenosti ze socialistického soužití, zkušenosti ze sovětského prostoru, ruského světa, nejen zanechaly své stopy, ale ty prožitky se prostě nedaly vymazat, neboť zkušenosti z toho jak žít lidsky...

Přestože to bylo v té pokroucené podobě, stejně to byl obrovský krok v porovnání se západním světem. Někteří na tu dobu dosud vzpomínají s nostalgií, a to i sami Němci. Byl to obrovský krok v porovnání s celým západním světem. Panovaly tu jiné, lidštější vztahy. Jakmile si to lidé jednou vyzkoušeli, jen tak se těch lidských vztahů nevzdají na úkor nějakých blah, která stejně nakonec vedou pouze k degradaci osobnosti.

 

Budou se pokoušet sloučit do harmonické kombinace jak blaha, tak i lidské chování, což se neustále projevuje a oni si s tím nedokáží poradit. Takže ho tedy měli pohltit a vstřebat, než začnou otřesy. Opakuji ale, že to byl příliš velký otřes, tedy spíše příliš svobodné nadechnutí a lidé poznali jiné lidské vztahy v porovnání se západním světem. Lidé už se dostávali na třetí úroveň řízení a teď se je pokoušejí shodit zpět na čtvrtou, a to se nepovede.

 

Národ, který se již svým chápáním dostal na třetí úroveň řízení, se nedá zatlačit zpět na čtvrtou. Dojde sice k nějaké separaci, rozdělení, nicméně většina lidí se bude snažit vystoupat výše k tomu, co již bylo a to se také děje a povedou za sebou i ostatní. To je také důvod, proč je Německo v čele. I za té degradace celého Západu je na tom ve všem lépe i s ohledem na „toleranci“, neboť jsou tam zkušenosti z NDR. A NDR působí silně.

 

Existuje taková encyklopedie, kde je sto lidí, kteří změnili svět. A v ruském vydání této encyklopedie není ani jeden člověk, který by reálně změnil celý svět, reálně, tak že by se ty události stále ještě projevovaly. Uvedli tam například tu prostitutku Nightingalovou jako člověka, který prý změnil svět. A Stalina? Který vytvořil světový socialistický systém a změnil tak celý svět, přičemž následky té změny dosud působí, tak toho tam nezařadili. A proč?

 

Protože tak lhát, jako lžou západnímu davu, si v Rusku zásadně nemohou dovolit. A díky zákonu času se hroutí jakékoliv lhaní. Sotva stihnou sesmolit další lživou knížečku o Stalinovi, nebo alespoň nějaký ten traktátek a sám život už to všechno vyvrací. A tak to zkoušeli, zkoušeli, ale nic z toho jim nevyšlo, protože díky zákonu času je každá lež velice rychle odhalena. A tak se rozhodli Stalina z historie raději úplně vymazat, žádný světový socialistický systém v historii prostě neexistoval, a tak nebude třeba ani o Stalinovi lhát. A tak se o to postarali, třeba mezi těmi sto lidmi Stalin není.

 

Visegrádská čtyřka

Ale ten světový socialistický systém stále žije, jen se podívejte na Visegrádskou čtyřku, která byla založena na základě těchto zkušeností. NDR stabilizovalo Německo a nedovolilo té „toleranci“ Německo zcela zničit, v plném rozsahu. Vždyť i současná kancléřka pochází z NDR, tak to vidíte. Jednalo se skutečně o globální politiku, kterou státní elita nechápala jako ta u nás v SSSR, která tu vykřikovala, že Německo by vyplatilo peněz, co hrdlo ráčí a my bychom se tu měli jako prasata v žitě. Neměli. Protože katastrofa globální úrovně by byla právě tehdy spuštěna, po úhradě těch peněz Německem.

 

Zhroutilo by se Německo, zhroutila by se Evropa a vytváření nových států a národů, nových jazyků, by bylo spuštěno již tehdy. Jenže ten proces by z velké části nebyl kontrolovatelný a všechny ty následky by se k nám rozšířily ze Střední Asie a to bychom neustáli. Jen si vzpomeňte, v jakém stavu jsme byli v devadesátých létech. Všechno se hroutilo, „přehlídka suverenit“ a náš asijský „nechráněný podbřišek“...

Došlo by k velkému stěhování národů kvůli terorismu, který by odtud proudil. Cožpak si nepamatujete na občanskou válku v Tádžikistánu? Zapomněli jste snad na konflikt v Náhorním Karabachu? Co všechno se tenkrát jen dělo. Nic bychom neustáli. A proč? Chamtivce nožem neporazíte. Kdo takto myslí…

 

Naše elita dnes myslí pouze v penězích. No, to je jejich úděl. Globální prediktor si uvědomoval, že jestliže v tom okamžiku pustí žilou Německu, katastrofa bude následovat ihned. Německo nešlo ponechat bez zdrojů. A tak dali Gorbačovovi příkaz, ten řekl: „Rozkaz!“ A bylo vymalováno. Ten nejlepší z „Němců“ sjednotil Německo a nic si za to nevzal. Popravdě řečeno je takové chování ruské, za takové věci se platit ani nemá.

 

Ten problém je jinde, že to sjednocení mělo proběhnout jinak a neměli jsme si likvidovat vlastní stát. O sjednocení Německa mimochodem mluvil už Stalin i Berija. Ti také chtěli Německo sjednotit. Jenže všechno probíhá v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu. Stalin nepřistoupil na krach SSSR a na snížení životní úrovně lidí v sovětském prostoru. Tam kam přišla sovětská moc a ruský svět...

 

A přestože byl z velké části řízen i trockisty, kteří způsobili nespočetná neštěstí. Za což teď viní SSSR v Československu, Maďarsku… A proč ta neštěstí byla nespočetná? I když tam vše přece proběhlo sametově. Protože tam vše bylo lámáno jinak. To, co u nás bylo plně přijatelné, protože zde máme ruský svět, trockisté, kteří se pokoušeli zlomit západní myšlení, dělali příliš radikálně. A to samozřejmě způsobovalo určitý zlom.

Jen si vzpomeňte na evakuaci Němců z Československa. Už jsme o tom mluvili, kdy je nahé hnali po střepech. Jaká tam tedy byla mravnost? To je západní svět, to je jeho psychologie. A najednou nám říkají, že my se k lidem máme chovat lidsky?

 

Když sovětská vojska útočila, tak potom ti Němci, kteří zůstali v Polsku, Československu, opouštěli dobytá území společně s ruskou armádou, protože věděli, že ruský voják je ochrání před marodéry, lupiči a násilníky, kteří se chovali tak, jak je vlastní západním lidem. A ten zlom, kdy jim tvrdě řekli, že musí přejít z této úrovně na tuto a prosazovali to radikálními, trockistickými metodami, kde bylo méně vysvětlování a více nátlaku, tedy opět západními metodami, těmi trockistickými, to vedlo k osobnostním zlomům, které se teď podle Freuda plně projevují. Odmítáním SSSR, ruského světa.

 

Sjednocení Německa tedy byl tah dopředu, který měl předejít všem těmto událostem. Jenže i tady pro ně platí, že chtěli to nejlepší a dopadlo to jako vždycky. Jednají vždy s fázovým posunem. Německo sjednotili, Rusko to samozřejmě ustálo a Německu to přineslo velký prospěch, to je bez jakýchkoliv pochyb. Německo to ustálo a teď ho obviňují, že Evropská unie byla vytvořena k jeho prospěchu. A je na tom dobře jenom díky NDR, které mu poskytlo tak velkou zdrojovou stabilitu.

 

Obyvatelstvo NDR zachránilo NSR. Historicky jednotné Německo zachránilo právě jen obyvatelstvo NDR.

 

To byla pro dnešek poslední otázka.

Už přímo v průběhu odpovědí na otázky jsem říkal, že je třeba se učit Dostatečně všeobecnou teorii řízení. Pokaždé, když mluvíme o těch či oněch událostech, které jsou v podstatě očividné, posuzujete-li je z pozice Dostatečně všeobecné teorie řízení,

pěti druhů sociální moci,

pěti druhů sociální idiocie,

šesti priorit zobecněných prostředků řízení/zbraní v závislosti na tom, v jakém prostředí jsou využívány,

tak všechny ty otázky jsou zcela očividné. To, o čem tady mluvíme, je napřed vnímáno...

 

Když jsem začal mluvit o tom, že ISIL vytvořily USA, a že také USA svou činnost s ISIL koordinují, tak se lidé smáli. Teď už si o tom štěbetají i vrabci na střeše, protože už najevo vyšlo velmi mnoho faktů. A rozeznat to, když se ten proces poprvé projevil, a když ho jako první, víte, to je…

V obyčejné válce ten, který první odhalí plány svého protivníka, také vyhraje. Protože má čas vypracovat protiopatření v souladu se svými cíli řízení a na základě svých zdrojů. Stejné je to zde. Jenže ta situace je taková, že na základě zákona času a dnes jsme o tom nejednou mluvili, že jestliže dříve znalosti o řízení státu lidem nebyly zvlášť potřebné, jenom musel každý voják chápat a znát svůj manévr, to je suvorovské heslo, tak dnes znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti, potřebují znát bez výjimky všichni, aby se sami nestali trávou na válečném poli. Aby dokázali ubránit zájmy své i své rodiny.

Takže jak říkal soudruh Stalin:Bez teorie nám hrozí smrt!“

 

Učte se teorii a buďte šťastní.

Na shledanou, do příštích setkání.