Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 17.7.2017

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 17.7.2017

22.7.2017

 

youtube.com/watch?v=oBVj_ZYekLw

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 17.07.2017.doc (125952)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 17.07.2017.srt (87213)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 17.07.2017

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:00:24

Dnešní pořad začneme otázkou, jakou událost byste Valeriji Viktoroviči vy sám vyzdvihnul z uplynulého týdne a proč?

 

Události z minulého týdne, na kterou bych chtěl upozornit, si děti posazené strýčkem do pískoviště geopolitiky vůbec nepovšimli, neocenili ji a nepochopili z toho jednoduchého důvodu, že jak se říká, mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů.

Tyto věci nejsou v okruhu geopolitiky ani konspirologie, a proto nejsou posuzovány jako významné, přestože mají zásadní význam pro vývoj, pro politický vývoj událostí ve světě se všemi následky, které z politiky vyplývají, ekonomického, sociálního charakteru i další.

 

Takže k té události došlo ve středu 12.07. Kongres USA zahájil své zasedání modlitbou. A tu modlitbu pronesl, požehnání tomuto zasedání udělil představený západní diecéze Arménské apoštolské církve v USA. Přičemž bylo ohlášeno, že jedno z následujících zasedání dolní komory Kongresu USA zahájí hlava západní diecéze velikého dómu v Kilíkii Arménské apoštolské církve arcibiskup Mušeg Martirosjan. Toto zasedání tedy zahajoval arcibiskup Ovnan Terterjan, a příště má požehnání udělit další z arcibiskupů Mušeg Martirosjan. No proč by najednou těm, kteří jsou ve světě těmi nejdůležitějšími a o všem rozhodují, měla požehnání udělovat Arménská apoštolská církev?

 

Tak si připomeneme události z minulého roku, kdy do Arménie přiletěl papež a navštívil Ečmiadzi. No a v průběhu božské liturgie tam požádal o požehnání katolikose všech Arménů Garegina II. Papež z Říma přiletěl do Arménie, aby požádal o požehnání. (Pořad z 27.06.2016) náboženské vedení věřících křesťanského vyznání ve světě přechází od římskokatolické církve k Arménské apoštolské církvi, a že ten proces započal. Tak to požehnání práce Kongresu arcibiskupem Ovnanem Terterjanem, je právě prvkem dalšího postupu při přebírání řízení otázek náboženského vedení ve světě Arménskou apoštolskou církví.

 

(Pořad z 27.06.2016) proto teď nemá cenu opět to znovu rozebírat. Všichni, kteří se zajímají o globální politiku, se s tím mohou seznámit, ty, které zajímá geopolitika prosím, aby si toho nevšímali. Vždyť co je to pro ně za „událost“?

 

00:04:11

Takže budeme pokračovat otázkami a jednou výhradou k vám, Valeriji Viktoroviči. Když se vrátíme k minulému pořadu, kde jste mluvil o takzvané „rodinné fotografii“ na G20, tak jste řekl, že se tam nic tak zvláštního nestalo. V komentářích k našemu videu na kanále YouTube KOBADOTU však Arian Phaeton napsal následující: Při řazení na G20 si Macron jednoduše spletl místo, a tak si potom stoupnul vedle Trumpa na své místo, kde bylo napsáno Francie! Všechna místa tam byla totiž popsaná, a každý věděl, kam si má stoupnout! Bylo o tom dokonce natočeno video, kde ukazovali, že všechna místa byla popsána! Dávali to v pořadu 60 minut. Ta místa točili, když tam nikdo nebyl. A všechna byla popsána! Tak o jaké zápletce jste to tehdy mluvil? Vysvětlete to prosím.

 

Takto přesně jsem to neformuloval. O této události jsem řekl, že se Trump zdržel, a tak si nestoupnul na to místo, které by mohl zaujmout a zůstal stát stranou a Macron, který to uviděl, se k němu rozběhl. To jsem říkal. Ano, místa byla všechna popsána a zdálo by se tedy, že musím přiznat, že jsem se mýlil. Já ale trvám na tom, že jsem mluvil pravdu.

 

Ta věc se má tak, že navíc, mně na vztek, ta místa nebyla jen popsána. Navíc před každou takovou akcí, kde je nutné politické lídry nějak rozestavit, nebo usadit za stůl, je jim předkládán názorný plánek, kde má kdo být a jejich týmy to mají k dispozici a řídí se tím. A na ta místa, kam se mají lídři postavit, jsou umísťovány cedulky. Zdálo by se tedy, že vše je více než zřejmé a k chybám by docházet nemělo. Když ukázali, že USA a Francie měly stát stranou, tak jaké další řeči? Jenže jak se říká: Co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. A zde ty roklinky byly následující.

 

Když jsou rozmísťovány ty cedulky, kdo si má kam stoupnout, tak je to určeno výhradně těm lidem, kteří si tam přijdou stoupnout jako první. Když přijdou první, tak v klidu mohou přehlédnout všechny cedulky, najít tu svou a postavit se tam. Jenže nějakou chvíli trvá, než všichni ti lidé postupně přijdou a seřadí se, a proto potom ten, který se zpozdil, přece nebude běhat okolo všech a hledat pod jejich nohama cedulky. Když ho jeho tým informuje, kde by měl stát, tak mu především poví, vedle koho by měl stát a tedy v jaké řadě, na jaké straně či ve středu, mezi kým. A také kupříkladu, jestliže se orientují výslovně podle někoho určitého, tak mu jeho místo přímo ukážou.

 

Proto Macron v zásadě nemohl jít někam, kde neměl stát. Jeho tým ho zcela konkrétně informoval, kde má stát. Proč si tedy ale také Trump nestoupnul tam, kam měl? Opakuji, že pokud by si to přál, tak by přistoupil a zaujal potřebné místo. Jenže je to tak, že když probíhá to řazení, tak ti lidé nejsou žádní manekýni. Stoupnou si přibližně tam, kde by měli stát a dále se mezi sebou baví. A při té komunikaci se lidé poklidně přesunují ze svých míst na ta sousední, jestliže nejsou obsazená.

 

Když přistoupí člověk, který by tam měl stát, tak každý člověk, který dobře ví, kdo kde má stát, ustoupí a uvolní mu ho. Takže příchozí zaujme své uvolněné místo. Proto si také z toho nikdo nedělá příliš velkou hlavu, vždyť je vše předem dáno. Proč tedy Trump zůstal stát ze strany? Já jsem poznamenal, že to bylo dobré taktické rozhodnutí i s ohledem na odvozené slovo takt, nejen taktika. Ten problém je v tom, že vše, co se nyní dotýká Trumpa... Koluje takový vtip, který teď začali používat s ohledem na Trumpa, protože jinak jsou do něj dosazováni různí političtí lídři. Trump je totiž nyní v takovém postavení jako například Putin, o kterém lidé vtipkují, že i když kočka odvrhne svá koťata, může za to Putin.

 

Takže ať už se stane cokoliv, teď za to může Trump. Ale o Trumpovi platí ještě jedna věc. Je ještě jeden takový vtip, sice starý, ale v souvislosti s Trumpem se teď znovu objevil. Na návštěvu k Trumpovi přiletí papež. Ten ho pozve na svou super jachtu a vyplují. Najednou přijde poryv větru a papežovu pokrývku hlavy to odfoukne na hladinu. Kapitán lodi okamžitě zavelí: „Spustit člun...“

a Trump na to: „To nebude třeba.“ Sám vykročí, zvedne papežovo camauro... Správně jste pochopili, že po vodě. Vrátí se, a podá jej zpět papežovi. No a další den všechny americké noviny vyjdou s titulky typu: Jaká hanba, jaká hrůza, máme toho nejhoršího prezidenta v celých dějinách. Vždyť on dokonce ani neumí plavat!

 

Ať už tedy Trump udělá cokoliv, vždy bude vinen, všechno mu vyčtou. Když neurvale odstrčil premiéra Černé hory, byl vinen. A kdyby teď přistoupil k místu, kde měl stát, aby se ostatní rozestoupili, byl by opět vinen. Takže se Trump správně rozhodnul. A mimochodem toto jeho rozhodnutí a následná reakce ukazují, že státní elita nikdy nedokáže globalisty porazit. Jednoduše nemá šanci. Aby se rozhodli tak, že Trump může stát někde stranou, jednoduše není reálné. Připomenu, že USA jsou ve světě těmi hlavními a všechno tedy řídí. Ať už je jejich vztah k Trumpovi jakýkoliv, tak principiální postavení USA je ve středu, protože to okolo nich se točí svět.

 

Ve státním departmentu byla předminulý týden zveřejněna zpráva, že byla provedena anketa, ve které se dotázali třiceti tisíc pracovníků státního departmentu. Celkem jich tam tedy pracuje 75 000, jsou po celém světě a ukázalo se, že absolutní většina pracovníků státního departmentu Trumpa nepodporuje. Jednoduše ho nepodporují a tak se snaží všude ho podrážet. Jak se to projevuje? Například tak, že Tillersonovi zapomenou rezervovat hotel, a potom ho při jeho setkání s Lavrovem hrubě přeruší a nenechají vydat prohlášení pro tisk. Trumpovi také zapomněli rezervovat hotel. Ale připustit přede všemi... Chápete tu situaci? Ale připustit, aby Trumpa, a tedy USA na tom rozpisu, na tom lístku, který dají všem, umístili stranou?

 

Znamenalo by to cíleně ponížit USA a přijít o svůj vliv v ostatních státech světa. To by zásadně nepřipustili. To je pro ně úhelný kámen, za který nikdy nepůjdou. To je něco, co by nikdy nedopustili, aby je někdo odsunul stranou. Kdyby ustoupili své výsadní místo při focení, tak by to znamenalo, že i další krok bude ústupkem. Chápete? Že začnou přicházet o své postavení. A ten skandál? Oni přece také vědí, že se při tom lidé mezi sebou baví, a že když Trump přistoupí, tak se lidé rozestoupí a bude možné to potom podat libovolně. Třeba že Trump opět všechny převálcoval, jen aby se dostal na své místo.

 

Trumpovi došlo, že opět chystají podraz a zůstal stát stranou vedle ostatních. Když to Macron uviděl, tak vyběhnul ze svého místa a Trumpa sebou zaštítil. Ve výsledku to tedy dopadlo tak, že jedna strana byla na fotografii přeplněná a druhá poloprázdná. A to se nestává. Jednalo se sice jen o „rodinnou fotku“, ale přece jen je to protokolární záležitost, to focení. Oč tedy dále šlo? Co nám ukázali? A dále je to tak, že státní elita pochopila. Ukázali nás, jak stojíme na okraji, a to znamená pro všechny státy signál, že USA jsou odepisovány, že už není třeba s nimi počítat. Je tedy třeba předvést, že se jedná o řízený proces, že to nebylo jen tak, že ho nepustili.

 

Já jsem mluvil o Putinovi. Proč ten zaujímal místo na okraji? Protože dokud nemáte vybudovanou autoritu a budete chtít zaujmout určité místo, tak budete muset... A jestliže vás tam nebudou chtít pustit? Jestliže vás tam už jen ze zásady nepustí? Tak proč zbytečně vyvolávat konflikt? Když si tu autoritu vybudoval, tak oni sami jen uvidí Vladimira Vladimiroviče... Jako třeba Juncker na tom setkání, který div pohovku nepřevrátil, jak vyrazil, aby se s ním pozdravil. Pohovku přeskakoval. Jakmile máte autoritu, tak se všichni rozestoupí ještě dříve, než k nim vůbec přistoupíte.

 

A proč v USA vytvářejí okolo Trumpa konfliktní situaci? Protože, opakuji, veškerá evropská elita byla pro Clintonovou a i teď jsou pro ni, protože tyto kádry do funkcí dosazovala státní elita a vyměnit je je velice těžké. Když někdo tvrdí, že Trump může státní department vymést, a všechny tam povyměňovat... Jen si to představte - 75 000 pracovníků! A to jenom ve státním departmentu! A oni říkají, že by mohl vyměnit lidi i v Pentagonu, všude možně. A jak by to asi mohl hned realizovat? Kde by najednou nabral tolik potřebných lidí? On ty zaměstnance musí redukovat.

 

A mimochodem, v tomto ohledu jsme mu nápomocni. Naše ministerstvo zahraničí přece prohlásilo, že posoudí, zda americké velvyslanectví v Rusku není nepřiměřeně veliké a zredukuje ho. „My sami ho omezíme, pomůžeme vám s tím, protože vy sami...“ V diplomatickém městečku v Bagdádu žije například 17 000 lidí! No co to má být?

 

Americká velvyslanectví dnes ve světě v podstatě plní roli okupačních správ, které řídí místní elity, místní domorodce.

Pamatujete, jak u nás běhali zástupci politických stran, a to včetně komunistů, na kobereček k McFaulovi, když si je povolal? To když jim dával pokyny, jak mají protestovat proti Putinovi. Jak se američtí diplomaté stejně jako na Majdanu účastnili protestů na Bolotném náměstí. Jenže Rusko tenkrát svou státní vůli projevilo a Ukrajina ne. Na Ukrajině američtí diplomaté celý ten koncert řídili a v Rusku se jim to nepovedlo. Promítli několik filmů, ukázali tak, co jsou zač, svou podloudnou činnost. Budeme je tedy omezovat.

 

Takže když Trump trochu opožděně přišel, viděl, že pro něj vytvořili krizovou situaci. A tak zůstal stát. No a potom to bylo třeba nějak rozřešit. Tak prosím, jen si to vyřešte. No tak přendali cedulky, pustili tam filmaře, aby si to natočili a promítli po celém světě. Že se jedná o jakoby řízený proces. Aby to vypadalo jako řízený proces. Ale teď si představte, že všichni tak viděli to jejich umístění na okraji. Ano, vedlo to k minimalizaci škody, která mohla nastat. To ale nemění nic na tom, že byli situováni na okraj. A k čemu to hned v USA vedlo?

 

Ještě se Trump ani nestihnul vrátit a už tu byl další skandál. A opět na něj začali útočit. Opět ho obvinili, že je proruský. A proč zaútočili opět i na Rusko? Opakuji, že ne proto, že by skutečně hájil zájmy Ruska. Trump pracuje pro zájmy USA, jenže jsou to jiné zájmy, které se nekryjí se zájmy elity zastupující Clintonovou and Company, jako je třeba McCain. Trump pracuje pro zájmy „státu“ USA.

A ta druhá elita je připravena bojovat do posledního Američana, za každou cenu, jen když bude moci dál krást.

Jen si to představte. Pokud se po celém světě sníží počet zaměstnanců amerických velvyslanectví na normál, jako u velvyslanectví jiných států, tak kolik to bude pro USA znamenat nových nezaměstnaných? Mají tedy za co bojovat a proč Trumpa nenávidět. On se pokouší stát přestavět, a co bude s nimi? Víte, například na Ukrajině byl jeden básník, před kterým se všichni plazili, lezli mu, kam se dalo. Jedním lusknutím prstů si k sobě mohl povolat jakéhokoliv úředníka. Pozvednul obočí a všichni mu hned z očí četli přání, která okamžitě také plnili. A v té či oné míře to přibližně stejně jako na Ukrajině funguje ve všech státech světa, včetně Ruska.

 

Tady také máme podpindosníky mezi elitou, kteří jsou připraveni sloužit USA: „Jaké ruské bohatství? V USA je krize, páníček se brzy zhroutí. A já zůstanu sám, budu volný. Ale nač mi to bude? To raději všechny zdroje Ruska předám páníčkovi, a ten mi za to dovolí, abych se mu plazil u nohou a bude se bavit mým ponižováním.“

To je čistý masochismus. To nejsou žádné elity ale chátra. Přijede tam a vypráví... Oni tu krizi nevidí. Sice jsou v kontaktu s podpindosníky, ale myslí si, že to zas Putin něco provedl, nebo je to důsledek něčeho jiného. A pro každý ten jednotlivý prvek krize řiditelnosti světových procesů ze strany USA nacházejí vysvětlení. Ale celek si dohromady dát nedokážou.

 

Když tedy Trump a globální elity vidí, v jaké krizi se ten celek nachází, tak chtějí s minimálními náklady vyvést USA z nadcházejícího kataklyzmatu.

Je to přece jen jaderný stát, stojí tam jaderné elektrárny, je tedy třeba všechno to z činnosti vyřazovat řízeně. A to je to, oč se snaží. Jenže státní elita, která nic nechápe: „Zbláznili jste se? Putinovi zařídíme státní převrat, majdan, Bolotné... Podpindosníků máme dost a dost: KPRF, LDPR, všechny je máme na vodítku. Co blbnete s přestavbou?“

Samozřejmě jsou proti tomu. A teď, když byl vydán konspirační signál, že USA jsou na okraji, odepisovány, tak proběhlo přesně to, čemu se snažili vyhnout.

 

Globalisté, kteří stojí za Trumpem, je tedy převezli díky jejich vlastnímu úsilí. Chtěli jste vyvolat krizi? Tak jste dostali přesně to, čemu jste se chtěli vyhnout, protože vy sami byste nikdy nesouhlasili s takovým rozestavením a teď ho tu fakticky máte. Proto ještě jednou říkám, že státní elita neumí pracovat, ona prohraje. To focení je přesně tím příkladem, jak je to realizováno. Pochopit to však můžete pouze tehdy, jestliže kromě vnitřní a vnější politiky rozumíte také té globální. Všechny geopolitikou postižené opět prosím, aby zůstali v klidu, protože tohle nemůžou pochopit.

 

Museli by rozumět globální politice a znát pět druhů sociální moci. To znamená, že by museli nezbytně chápat existenci ideologické a konceptuální moci. A žádné větve, ale druhy moci. Všechno, co jsem říkal, tedy přesně tak probíhalo, nehledě na to, co odvysílali. Já se vůbec divím. Díváme se na jedna a ta samá média, videa, přehledy zpráv. Čteme jedny a ty samé zprávy, ale obraz, který vidíme, je odlišný. Všichni, kteří se drží té své geopolitiky, všechno vidí jako v kaleidoskopu. Každý nový prvek může vést k zásadní proměně celého obrázku a tak jednou diskutují o jednom, podruhé o druhém...

 

Začleňte do svých pojmů globální politiku, a potom s pomocí Dostatečně všeobecné teorie řízení uvidíte mozaiku. Ten obrázek bude mozaika, a i když vám budou chybět nějaké informace, tak si ta místa můžete dokreslit dodatečně. Ale celkový obrys vašeho obrázku zůstane stejný. To, co jsem o tom focení říkal minulý týden i to, co jsem řekl teď, nic nezměnilo. Pouze ta média... Sama státní elita USA donutila ta média pracovat tak, jak to vyhovuje globální elitě, na přestavbu USA. A budou tak postupovat i nadále.

 

Proto vždy především... Jak říkám, ten kádrový nedostatek nikam nezmizí, a tak si ty nejschopnější ponechají a všichni ostatní budou bez práce. A postarají se o to svýma vlastníma rukama. U Clintonové dva noví svědci v minulém týdnu opět... Jeden se rozhodl, že igelitový pytlík přes hlavu je pro život to pravé ořechové a spáchal tak sebevraždu, přestože byl klíčovým svědkem ve věci té její pošty a spolupráce. A druhý byl úředník haitské vlády, který přiletěl, aby také svědčil, a tak se hned po svém příletu pro jistotu rozhodl zastřelit. To je další věc, která by ty lidi od státní elity měla podnítit k tomu, aby se zamysleli, s kým je lepší spolupracovat, zda s globální nebo clintonovskou elitou, s tou státní.

 

00:25:10

A druhá takříkajíc výhrada od Pavla. V pořadu z 10.07. jste nazval Vitalije Markiva karatelem, vrahem žen a dětí. To není váš první emocionální výrok s ohledem na vojáky, stylem velice podobný ukrajinským médiím. Na ukrajinské ozbrojené síly (VSU) je možné mít různý názor, ale cožpak je možné vznášet taková závažná obvinění bez důkazů? S ohledem na faktickou skutečnost v daném okamžiku italská policie zadržela italského občana kvůli podezření z vraždy dalšího italského občana.

 

Zde mohu souhlasit pouze s jedním, že ve vztahu k vojákům je nutné být uvážlivým, a konkrétně je soudit až po soudním rozsudku. Jenže to se týká vojáků, a já jsem mluvil o účastníkovi kárné operace z VSU, o ozbrojené ukrajinské sebrance. Mezi nimi nejsou vojáci už ze samé podstaty věci. Jedná se o karatele a v tom nejsou žádné emoce, to je holá skutečnost. Oni přišli na Donbas jen s jedním cílem, ZABÍJET. A v první řadě zabíjet ty, u kterých to jde nejsnadněji, tedy ženy a děti. Dělostřelecky ostřelují cíleně právě obytné čtvrti, školky a školy. A v této ozbrojené ukrajinské sebrance je také velice mnoho verbeže z jiných států a to včetně Itálie.

 

Takže Markiv už jen kvůli pouhému faktu, že byl u ukrajinských ozbrojených sil (VSU), které, opakuji, nejsou žádnou armádou, žádnými ozbrojenými silami jakéhosi státu... Je to jen ozbrojená sebranka, jejímž konkrétním cílem je vraždění civilního obyvatelstva a on zabíjel. Takže tady už nemůžou existovat žádné pochyby. Protože jakmile člověk vstoupí do té bandy VSU, tak je to jasné. Tam člověk vstupuje pouze s jediným cílem – ZABÍJET! A to právě civilní obyvatelstvo. Což se děje s ohledem na faktickou skutečnost. A co se týká konkrétně Markiva, italského občana, neboť má dvojí občanství, a jeho zatčení za vraždu dalšího italského občana, tak ta otázka je zásadní.

 

On je členem organizované, banditské, zločinecké skupiny VSU, v jejíž řadách se dopustil vraždy občana, kterého brání jeho stát. Neboť italskému státu je jinak v podstatě vřele ukradené vraždění občanů... No takový stát vlastně fakticky neexistuje.

- Lidí na Donbasu.

- Ano, lidí na Donbasu.

Takže ho tedy zatkli, ale zásadní je na tom něco jiného. On, člen organizované zločinecké skupiny VSU, byl najednou zatčen. To je to hlavní a vůbec ne to, že byl zatčen za vraždu italského občana. Kvůli politickým cílům jakýkoliv stát západního světa zavře oči nad vraždou desítek svých lidí, jestliže to pro něj bude znamenat nějaký kšeft, nějaký prospěch. A tak to také bylo, vždyť kolik z té žoldácké sebranky se jim vrátilo domů mrtvých? Ten problém je jinde. Všechno se mění. Ukrajina začíná být předávána, protože USA dál Ukrajinu neunesou, takže je třeba se tomu přizpůsobit.

 

A to zatčení zločince ze zločinecké skupiny VSU, ukrajinské ozbrojené sebranky, je, opakuji, kolektivním rozhodnutím Evropy,

protože jinak by to vyvolalo obrovský poprask, že si někdo dovolil zatknout toho běloskvoucího beránka. A teď se najednou ani USA vůbec neozvaly, když toho jejich koně ze šestispřeží... No to snad je pro něj až příliš dobré, ani nevím, jak ho nazvat, toho zatčeného. Takže zde se nejedná o žádné emoce. A všechny ty, kteří prošli přes VSU a obzvláště dobrovolníci kárných bataliónů, čeká soud a souzeni budou za vraždy, loupeže a násilí. Za všechna ta neštěstí, která přinesli Donbasu a vůbec celé Ukrajině. Markiv je jen začátek. Jen začátek. A velmi dobrý začátek. To je třeba ocenit.

 

00:30:30

Máme tu mimochodem otázku k Ukrajině od Viktora Kolesnikova z Kyjeva. Putin v Belgorodu 14. června prohlásil, cituji: „Všechno závisí na tom, jak dlouho to všechno Ukrajinci budou trpět.“ Konec citátu. Na otázku o Donbasu neodpověděl, tomuto tématu se vyhnul. Cíl je ale daleko širší, vyrvat celou zemi ze „svidomého“ tmářství. To je chvalitebné, ale nějak nerozhodné. Putin se očividně domnívá, že Rusko ještě neutáhne takové vnější politické břemeno. Zatím do toho ještě nedorostlo. Ale tendence jsou kladné, dokonce i při všech těch sankcích. Jak ještě přibližně dlouho máme čekat na osvobození?

 

A to mám zopakovat slova Vladimira Vladimiroviče? Víte, ta situace je přece taková, že jestliže lidé přicházejí a zapisují se do té ozbrojené sebranky, aby mohli loupit a zabíjet, když si ty biometrické pasy přednostně mohli nechat udělat právě ti takzvaní „bývalí ATOšnici“, kteří si tam (na Donbase) nakradli majetek, přivezli si ho domů a tak teď mají peníze, a navíc mají za odměnu dostat ještě všichni pozemek... Když tohle převážná část obyvatelstva neodmítá, tak je to pořád ještě málo. Ještě by nepochopili obnovu státnosti na ukrajinském území. Ještě pořád se jim líbí být součástí bandy, která se řídí vlastními pravidly a vůbec ne zákony.

 

Až lidé začnou chtít, aby platily zákony a silný stát, který by fungoval se vším všudy, a není důležité, jaké to budou doprovázet ideologické postoje... To potom nepoběží na Majdan, skákat tam jako opice za cukrovíčka. Až začnou mít starost, jak řídit svůj stát, tak upřou zrak směrem k Luhanské a Doněcké republice, a potom nastoupí ten čas k nastolení pořádku, a vytvoření Ukrajiny jako neutrálního a demokratického státu, který nebude součástí žádného jiného. Tedy, že bude na celém ukrajinském území.

 

Oni ten banderovský jed musí překonat sami v sobě, vykořenit ze sebe ten svidomismus, protože ten není slučitelný se Životem. Až tohle lidé pochopí, tak se celá ta věc pohne. Zatím si to pořád ještě neuvědomují dost. Ovšem je zřejmé, že aby lidi dokázali udržet v tom ideologickém zajetí, tak je musí připravovat o sociální sítě, zakazovat jim ruské televizní stanice. Teď začínají dělat lidem problémy i při cestování.

 

Ano, to vše je kvůli tomu, aby ty lidi udrželi zombifikované. Jenže když přistupují k takovýmto opatřením, tak to znamená, že jim tam už vše praská ve švech. A to znamená, že ukrajinský národ začíná přicházet k přesvědčení, které stále více zraje, že je třeba žít ve státě a ne v bandě. To znamená, že také vzrůstá pochopení toho, že VSU není nic jiného než organizovaná zločinecká banda, určená k tomu, aby zabíjela ženy a děti. A to znamená, že vše je v pohybu.

 

00:33:59

Další otázka, kterou položila Ljubov, nás vrací téměř zpátky k tomu Trumpovu a Macronovu řazení při focení. Byl ten Trumpův příjezd do Paříže na svátek pádu Bastily tak nezbytný? Macronovo chování napovídá, že by chtěl přes Trumpa dosáhnout vedoucí role Francie v Evropské Unii. Vždyť Merkelovou brzy čekají volby, ve kterých také nemusí být znovu zvolena. Jakoby se v Evropě chystalo něco nepěkného.

 

To ano, to se tam chystá. Jaká je hlavní událost z této Trumpovy návštěvy, kterou probírají všechna média?

- Opět podání ruky.

- Ano, opět podání ruky.

Všichni počítají, kolik to trvalo vteřin, zda 29 nebo 49, jak toho Macrona jako děcko vláčel za tu ruku a předváděl mu, kdo je tu pánem. To právě jen kvůli tomu tam Trump také přijel. Opakuji, že Macron je chráněnec státní elity USA, je to úplná nula. Bylo zapotřebí mu předvést jeho pána, aby se necukal a informoval svého pána pokaždé, když přijde nějaký příkaz z linie státní elity, než se ho vydá splnit: „Nařídili mi, abych udělal to a to.“ A kvůli tomu bylo velice důležité, aby Trump tu Francii navštívil. A Trump tam opět předváděl to, co bylo zapotřebí. Tím hochem tam tak zamával, až se Melanie Trumpová cítila poněkud nesvá, ale v tomto případě bylo nutné toho kluka srovnat.

 

00:35:53

Dále otázka od Dmitrije Koľcova, u které je velmi mnoho komentářů, více než sto. Valeriji Viktoroviči, ve svých pořadech jste nejednou zdůrazňoval vážnou roli Putina pro naši zemi. Ale každému ruskému občanovi je zcela zřejmé, že se životní úroveň neustále podstatně zhoršuje a sociální nespravedlnost jen vzrůstá. Za Putina byl za 17 let vytvořen systém, při kterém úroveň korupce, kmotrovství, svévole úřadů a bídy obyvatelstva dosáhly nevídaných rozměrů. Jakákoliv opozice je tvrdě potlačována. Schází nám výroba, zdravotnictví, vzdělání. A už tím není vinen Západ. Okomentujte prosím podrobně danou situaci bez odkazů na nutnost studia KSB a DVTŘ a komentářů typu, že „okolo Putina jsou jen samí nepřátelé, takže to má velice těžké“.

 

No kromě těch nepřátel jsou okolo něho ještě lidé... No řekněme to tak, kteří, aniž by si dali práci přemýšlet, bezduše opakují lži, a kteří na této lži staví svůj občanský postoj. V daném případě celá ta otázka... Říká se, že existuje lež, nestydatá lež a statistika, ano?

Tak všechno to, co bylo teď řečeno o Putinovi, je jednoduše nestydatá lež.

 

Je lehké se o tom přesvědčit, pokud se podíváte na to, co se zde dělo v devadesátých letech. V devadesátých letech se nevyplácely mzdy ani penze a lidé umírali hlady. Teď prý se zhoršuje životní úroveň. Uvědomte si konečně, že proti Rusku je vedena VÁLKA! Zhoršuje se životní úroveň? Putin si to musí osobně vyřizovat s různými řediteli, kteří mají tu drzost prohlašovat: „Ať mi to nařídí sám Putin, a já si potom ještě rozmyslím, zda vám tu mzdu vyplatím nebo ne.“

Problém je v tom, že elita vsadila na státní převrat, na majdan a na následnou občanskou válku. Tomu je třeba čelit.

 

A znovu opakuji, že tu teď nemáme devadesátá léta s ohledem na životní úroveň. Nemáme tu teď devadesátá léta, kdy byla úroveň korupce jednoduše bezbřehá! Tehdy... Asi už jste zapomněli, co znamenala vláda sedmi bankéřů? Asi už jste zapomněli, jak to vypadalo, když si regionální potentáti dělali, co chtěli?

- Vlastní peníze...

- Vlastní peníze si tiskli!

Panovala tu absolutní anarchie, na všech úřadech. Subjekty, federativní subjekty mezi sebou vedly obchodní války. Jedni zakázali vývoz nějaké produkce, druzí k nim v odpověď zakázali dovoz své produkce apod. Na to všechno jste zapomněli? Na ten nepřetržitý příliv lží? A jak to vypadá teď? Teď jdou ti nejnestydatější před soud. Kdy se tohle dělo?

 

Nakonec byl naladěn systém, za kterého jdou před soud, a hned se pozvedl křik: „Putin všechno zničil! Všechno je tu na nic!“ Probíhá tu pozitivní budování státu a vykřikuje se opak. Na čí straně bojujete, pánové? Jestli to není přímo váš názor a jen ho papouškujete, tak proboha přemýšlejte, co to vlastně říkáte! Porovnejte si to s tím, jak jsme žili, jak to tehdy vypadalo a z čeho jsme museli vybřednout! Ale ne, rychlejší je postavit se za americké prapory, Putina svrhnout a dosadit tam Navalného! Ten všechny naše zdroje rozdá.

 

A budeme tu mít zase ta devadesátá! Ta zlatá devadesátá! Vrátí se nám svatá devadesátá léta! Místo toho, abyste Putinovi pomáhali, tak šířením takových lží, zcela nepokrytých lží, které v porovnání s realitou nemají ani tu nejmenší šanci... Ať už je teď dobře nebo zle, ekonomika funguje a navíc se rozšiřuje. Začali jsme opět stavět ledoborce, což si nemůžou dovolit ani ty „vysoce vyspělé“ USA, které jen závistivě přihlížejí. Protože si dobře uvědomují, že to je práce zajišťující nám budoucnost. Celá severní mořská cesta bude pouze ruská, protože nikdo jiný to nedokáže.

 

A to USA za svá považují území do moře Laptěvů. Naše území považují za svoje! Teď jsme ho začali bránit. A co železnice do přístavu Sabetta? Mám na mysli železnici na sever. Po celé zemi se budují silnice. To je ovšem něco, co nevidíme, že? To je práce pro budoucnost naší země, budování infrastruktury, aby se bylo od čeho odrazit, od čeho odstartovat. Vždyť tu byl absolutní rozvrat. Jestliže po Velké vlastenecké válce bylo všechno zničeno až k Volze, tak Putin přebíral zemi, která byla zničena celá. Od Baltského moře do Tichého oceánu! To bylo to, s čím začínal.

 

Opakuji, že nebyly vypláceny mzdy, stipendia ani penze, nic se nevyplácelo. Lidé umírali hlady! A teď, když jsou zadržovány mzdy, tak proč? Protože je speciálně vytvářena revoluční situace se zaměřením na dav. Dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit, jehož historická paměť je omezena současným okamžikem plus mínus dva týdny! To je přesně otázka z této série. Historická paměť v ní absolutně chybí. Kam je vůdci z Majdanu a Bolotného pošlou, tam také poběží.

 

Absolutně zde chybí přání něco porovnat, jak to? Dá se v tomto případě vůbec mluvit o aktivním životním postoji? Když tyto lidi ženou jako ovce, a oni jdou. Nemají chuť, nemají dost odvahy ohlédnout se zpět, co tu bylo a kde jsme teď! A teď zopakuji, víte, v naší televizi vídáme takového analytika z... ...Ukrajiny. Je z Ukrajiny, jak jen se jmenuje? Kovtun. A ten s velkým nadšením vyprávěl, jak byly organizovány blokády, jak vše bylo likvidováno, aby na Donbasu nezbyla žádná výroba. A teď se stejným nadšením říká: „Obraťte se ke svým! Proč ti vám nezajistí práci? Proč vás nechávají s vašimi problémy...“

 

Tak to je ze stejné série. To je to samé, co s Kovtunem. Protože nepřátelé napřed vytvoří určitou situaci a lidé se místo toho, aby tu situaci vyhodnotili a vyhodnotili ji správně jako válku proti Rusku, jako způsob destabilizace Ruska, jako vytváření určité revoluční situace, na základě které by bylo možné provést státní převrat a rozpoutat totální občanskou válku, do toho procesu sami začlení a papouškují to samé.

 

Probíhá reálná válka!

My bychom se mohli rozvíjet dál, jenže nás nutí... Jsme nuceni vést zástupnou válku v Sýrii, neustále jsme nuceni vyhlašovat režimy protiteroristické operace na Severním Kavkazu, hned tu, hned tam. Protože jsme nuceni tam likvidovat bandy. Co ten nedávný teroristický útok v Petrohradě? Je toho spousta, čemu jsme neustále nuceni čelit. Probíhá reálná válka!

 

A oni ve stejné době prohlašují, že to Putin všechno zničil? On přece budoval. A aby se naše země nedokázala pozvednout, tak proti nám zorganizovali rozsáhlou válku. Nám se vše dařilo, dokud si oni mysleli... Pamatujete si na ten Putinův proslov v roce 2007 v Mnichově? A jak to komentovali v Los Angeles Times? Prý veš, která zaryčela. Tak dokud nás viděli jako veš, která jen ryčí, tak jsme mohli více méně v klidu pracovat uvnitř státu. Ale jakmile nás vyhodnotili jako nebezpečí pro světový, americký řád, tak se okamžitě spustil ten pokřik, okamžitě zafinancovali Bolotné náměstí a zvedl se křik: „To Putin všechno zničil.“

 

Co mohl zničit? V porovnání s devadesátými léty tu je propast, kam bychom museli ještě spadnout, abychom dosáhli úrovně devadesátých let. Putin se naopak angažuje, kde se dá a urovnává tu situaci a fakticky v ručním režimu. Tady vše záleží na lidech, zda lidé budou chápat, nebo budou davem a budou bezduše po Navalném papouškovat všechny ty lži. Protože to je lež od začátku až do konce, jen samé pomluvy Putina, zlovolné pomluvy, s cílem vyvolat v zemi občanskou válku, aby opět přišel úpadek. Někdo velice stojí o to, aby to tu vypadalo jako na Ukrajině. Musíte věci chápat.

 

K té otázce. Buď ten člověk takto jedná díky své ignoranci nebo důvěřivosti..? No to promiňte, v tom případě se jedná o sociální příživnictví, když předáváte řízení svého osudu do cizích rukou. A co tady neustále říkáme? Lidé, znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou! A když se ptají: „Co my zmůžeme?“ Můžete již na základě uplatňování Koncepce buď tento scénář organizace státního převratu a občanské války v Rusku podporovat a šířit podobné lži, nebo je zcela vyvracet na základě vlastních životních zkušeností i na základě statistiky.

 

Ty statistiky existují, dokonce v západních publikacích! Co vše teď podnikají proti Rusku! Když americká státní elita vystupuje... Víte, ti obyčejní úředníci třeba ze státního departmentu a třeba i ve vysokém postavení, kteří ale nejsou součástí státní elity USA, pouze ten takzvaný management, úřednictvo, ano? Oni říkají, že Rusko... Protože z čeho vycházejí? Když říkají, že se Rusko všude vměšuje, všechno ovlivňuje, tak z čeho vycházejí? Z toho, že vidí, jak se Rusko postavilo na nohy a má dost pák na to, aby mohlo ovlivňovat vnitřní politiku ostatních států.

 

Jinou věcí je, že to není nic, o co bychom stáli. Jenže to oni nedokážou pochopit, protože sami nevědí...

- Podle sebe soudím tebe?

- Ano, podle sebe soudím tebe.

Oni nevědí, že Putin ovládá globální politiku i konceptuální moc a že jedno i druhé uplatňuje, a že v souladu s tím vůbec nepotřebujeme lézt do něčích vnitřních záležitostí. Jenže všechen ten potěr si myslí, že je to Rusko, kdo se vměšuje. Lidé na úrovni Clintonové již vědí, že existuje nadnárodní řízení, které řídí jak Francii, tak i Německo, USA, Čínu i Rusko. Stejně jako dřív i Rusko. Jenže vzhledem k tomu, že Rusko se zvedá na nohy, sílí, tak to vyhodnocují tak, že páníček k tomu dal pokyn.

 

A tím, že bojují proti Rusku, se snaží přesvědčit páníčka, že Rusko to nemůže zvládnout. „My jim tam teď zařídíme občanskou válku, státní převrat a potom občanskou válku! Neodvrhuj nás, nech nás, abychom byli ve světě těmi hlavními stále my. Když budeme řídit svět my, všechno bude klapat. S Ruskem teď stejně zatočíme.“ Snaží se přilísat se k páníčkovi. No a najdou se lidé, kteří se na to nechají nachytat. Cožpak je tak těžké poznat z reakcí americké státní elity, nakolik Rusko posílilo? Jak daleko teď má do devadesátých let?

 

Kdy v krabicích od xeroxového papíru roznášeli černé peníze, aby si zajistili potřebné výsledky ve volbách? Kdy byla Státní duma plná cizinců. Kdy naši ministři a poslanci ze Státní dumy nejezdili podávat hlášení do Kremlu, ale na americké velvyslanectví. Je to pryč? Je to pryč.

 

To se USA samozřejmě nelíbí a tak podporují ty lži, které můžete vyvrátit ráz na ráz. Já pochopím, když „navalňata“, které zajímají jen další nové hračky, opakují všechny ty lži. Chybí jim historické zkušenosti a ani se nesnaží ničemu porozumět. Ale jestliže ten člověk přispívá k nám, to je pro něj tak těžké dát si ty věci dohromady? Má málo informací? K dispozici je jich dost. Nemá historické zkušenosti? Má i historické zkušenosti, nemůže je nemít. Dokonce i třicetiletí lidé si pamatují devadesátá léta, dobře si je pamatují, protože v té době již byli v dost aktivním věku. A opakovat takové lži? No to je neuvěřitelné, to je prostě neuvěřitelné.

 

00:49:30

Jako pokračování této otázky tu mám otázku od Galiny Galčenkové. Zdravím vás, Valeriji Viktoroviči. Co myslíte, ta věc s „opilým chlapcem“, propuštění Polonského, nehledě na důkazy o jeho vině, je stejným případem boje systému proti Putinovi jako v USA proti Trumpovi? Prokuratura, vyšetřovací výbor a soudci se chovají příliš nestydatě. To se nebojí následků? A co to odsouzení nepohyblivého invalidy? Všichni už teď jen čekají, co nám navěší na nos jako odůvodnění pro propuštění Bělycha a Zacharčenka. To naše elita otevřeně vystupuje proti Putinovi? A Medvěděv podporuje liberálního novináře Nosikova nehledě na jeho extrémistické a rusofobní výroky. Boj přešel do otevřené fáze?

 

Boj přešel do otevřené fáze. Skutečně se jedná o boj elit... Ale jakých elit? U nás státní elita jako taková neexistuje a to absolutně žádná. Chápete? Jedná se o masochisty, kteří, znovu opakuji, jsou připraveni dát všechny zdroje naší země, aby se mohli plazit před svým páníčkem a ten je mohl dál ponižovat. To je pro ně to největší štěstí, o kterém sní. Boj státní elity USA s Trumpem s námi srovnávat nemůžeme, protože se jedná o absolutně rozdílné věci. Nás můžeme v tomto ohledu přirovnat k Ukrajině. Bohužel.

 

Teď budu mluvit o věcech, které jsou velice, opravdu velice problematické. Je třeba si uvědomit, že s ohledem na zákon rozdělení pravděpodobnosti pracují v orgánech činných v trestním řízení i dobří a čestní lidé. Prostě tam nemohou nebýt. Rozvoj naší země napovídá, že takoví lidé tam jsou a pracují, hájí zájmy naší země. Jenže současně musíme zohlednit i ten řídící manévr, který byl uskutečněn, když byla milice přejmenována na policii a k čemu to všechno vedlo. Proč se objevují... Neměli bychom mluvit o „opilém (šestiletém!) chlapci“, ale o „mrtvém chlapci“, protože kdyby vypil takovou dávku alkoholu (2,7 promile), tak by na tom svém kole musel jezdit již mrtvý.

 

A proč se v tomto případě policie a vyšetřovací orgány tak horlivě vrhly na obranu pachatelky a zfalšovaly všechno, co se vůbec zfalšovat dalo? Je třeba si v tomto ohledu také uvědomit, proč dochází k tolika přejetím lidí. Třeba to poslední přejetí v Podoľsku, ten tu starou paní na krajnici srazil schválně. Schválně! Protože byl přesvědčen, že mu to projde. To je to nejdůležitější. Takže při tom přejmenování milice na policii bylo nejdůležitějším cílem, odtrhnout orgány činné v trestním řízení od lidí a to absolutně.

 

Provést pod záminkou reorganizace milice v policii kádrovou čistku a zbavit se těch čestných a spořádaných lidí, kteří tam pracovali, kteří tam i v devadesátých letech, v letech absolutní anarchie, dále sloužili své zemi a lidem. Vzpomínáte-li si, tak právě v té době došlo ve Vladivostoku k jedné události. Kdy plukovník, tedy podplukovník, jednou ranou pěstí udeřil zároveň ženu i dítě, dvouletou holčičku, kterou v té chvíli držela v náručí. Ten udatný, hrdinný plukovník udeřil, zdůrazňuji, dítě a ženu, udeřil ženu a dvouleté dítě, které držela v náručí. Byl okolo toho velký skandál.

 

No a potom nás s velkou pompou informovali o tom, že právě on úspěšně absolvoval přezkoušení do nové policie a stal se plukovníkem. A potom ho z té policie zase vyhodili, když dal za ucho někomu, komu neměl. Ten chlapec, ten Street Racer nebyl z takové rodiny, aby ho mohl pohlavkovat nějaký plukovník. Ovšem zásadní je něco jiného. Ukázalo nám to, jaká byla morální orientace výběru pracovníků do orgánů činných v trestním řízení. Vybírali takové, kteří budou mlátit bezbranné lidi a obzvláště děti. Jen si povšimněte, kolik se stalo případů souvisejících s dětmi?

 

Ten „opilý chlapec“. A tady u nás na Altaji, Bastrykin si k tomu vyžádal dokumentaci, protože dokonce i jeho omráčilo tak cynické lhaní vyšetřovatelů, prokuratury i soudu, kdy ženu, která bránila své dítě, odsoudili, přičemž ne za paragraf překročení meze nutné sebeobrany, ale dokonce za pokus o vraždu! Bylo to absolutně vykonstruované, všem je to jasné. A to co nejvíce hřálo na duši jak vyšetřovatele, tak prokuraturu i soud bylo, že když tu matku zavřou do vězení, tak budou moci její děti dát do dětského domova.

 

Nejdůležitější přece je ublížit dětem, zcela cíleně! A tady na Altaji to není první takový případ. V Pavlovsku čtyři vyšetřovatelé v čele se šéfem vyšetřovacího odboru půl roku falšovali, zfabrikovali případ jen s jedním cílem, strčit za mříže nevinného, zničit jeho rodinu a ublížit tak jeho dětem. Jen kvůli tomu. Jen kvůli tomu zfalšovali, jednoduše vykonstruovali obvinění. Čtyři vyšetřovatelé v čele se šéfem vyšetřovacího odboru na tom pracovali půl roku, přičemž porušili, co se dalo! Neměli na práci nic jiného, žádné jiné úkoly než pracovat na tom. Půl roku! Čtyři vyšetřovatelé v čele se šéfem vyšetřovacího odboru! Uvědomte si hloubku toho problému!

 

Pro ně je věcí zásadní důležitosti ublížit, strčit za mříže nevinného. Něco si tu vymýšlím? Pojďme se podívat na statistiku. Když se Čajka stal generálním prokurátorem, tak oznámil počet. Řekl, že každý rok brány věznic opouští 7 tisíc lidí, kteří dokázali, že obvinění proti nim bylo vykonstruované a že jsou nevinní! Tak to vypadalo v okamžiku, kdy nastoupil do funkce generálního prokurátora. Poslední údaje vypovídají o tom, že u nás každoročně věznice opouští 3 tisíce lidí, kterým se povedlo dokázat, že obvinění proti nim bylo zcela vykonstruované vyšetřovatelem. Ale ani jednoho vyšetřovatele nepotrestali! Ani jednoho vyšetřovatele nepotrestali!

 

Máme tedy co do činění se systémem, ve kterém se snaží... A pamatujete si na ten případ, kdy podnikatele obvinili ze zneužití vlastní dcery? Bylo prokázáno, že to obvinění bylo celé vykonstruované, absolutně vykonstruované. A ten člověk ve vězení strávil celých šest let! A proč o tom všem mluvím? Tito lidé, jejichž prací je vykonstruovat obvinění, a pro které je věcí zásadní důležitosti dostat do vězení „nevinného“ člověka, ti nechápou, že tak řežou větev, na které sedí, protože může vzplanout požár. A ten požár by byl pořádný, ne jako na Ukrajině.

 

Tam, aby diskreditovali orgány činné v trestním řízení, došlo ke skandálu. Milicionáři tam skutečně znásilnili dívku a pokoušeli se ji zaživa upálit. Což plně diskreditovalo veškerou autoritu milice. A proto, když čestní lidé z Berkutu, vnitra a milice stáli na tom Majdanu, tak je lidé vnímali jako nepřátele. To samé se teď děje u nás.

 

Probíhá absolutní diskreditace orgánů činných v trestním řízení. Absolutní diskreditace.

Aby potom mohli vrhnout rozezlené lidi na tyto orgány, aniž by v té chvíli řešili, kdo je kdo. A v první řadě by si to určitě neodnesli ti, kteří se dopouštějí těchto zločinů, ale ti, kteří budou v té chvíli po ruce. Proč dochází k takové spoustě nehod s auty? V Serpuchovu jen za rok 2016 došlo ke třem srážkám lidí autem. Třikrát tam přejeli lidi! Zástupkyně šéfa vyšetřovacího odboru, nebo ředitelství, podplukovnice, přejela v roce 2016 (opilá) dva lidi a tak jí s pompou propustili, prý kvůli negativnímu hodnocení a dál co? Potom se postarali, aby následky pro ni byli co nejmenší. A ona se teď soudně domáhá, aby jí byla vrácena hodnost i funkce.

 

Co má tohle být? To snad má pozvednout autoritu orgánů činných v trestním řízení? To ji všechno naopak ničí. Objevili se Přímořští partyzáni. Ať už to bylo v jejich případě jakkoliv, tak když běžný občan po výslechu u vyšetřovatele, který proti němu zcela vykonstruoval obvinění, absolutně vykonstruoval, i když dobře ví, že je nevinný, přesto se ho ale snaží dostat do vězení, nebo ho tam dokonce už dostal, a rozvrátil mu tím rodinu... Z nějakého důvodu se těm vyšetřovatelům obzvláště líbí, když tím ubližují dětem. A proč?

 

Opakuji, pamatujete se na toho podplukovníka? Speciálně vybírali takové lidi s komplexem méněcennosti, kterým dělá dobře ubližovat dětem. Jedná se o fašistickou policii, jsou to hitlerovští následovníci. A jestliže teď orgány činné v trestním řízení neprovedou selekci a nezačnou tyto zrůdy a neřády ze svých řad vyhánět, tak ten výbuch, ten okamžik, kdy se Přímořští partyzáni objeví, jen hypoteticky samozřejmě, kdy se tedy ti Přímořští partyzáni objeví všude a budou zabíjet policisty při první příležitosti, je pouze otázkou času!

 

Všechno už je to za hranou! Probíhá příprava k občanské válce! Ke státnímu převratu!

Hromadné sdělovací prostředky tyto případy proto tak vyzdvihují, aby pozvedly národní odpor. Vždyť jsou schopni odsoudit za vraždu člověka, který se na daném místě vůbec nenacházel, má železné alibi, a přesto ho odsoudili. A já mluvím pouze o těch případech, které získaly ohlas, o kterých víme. Cožpak tohle v blízkém okruhu těch lidí, a nejen jejich příbuzných, přidává policii na autoritě? To potom ta věc s bestiálními vraždami policistů, kterých se dopouští neznámo kdo, získává v tomto světle zcela jiný rozměr a význam.

 

Tak tohle by si měli uvědomit ti vyšetřovatelé, kteří falšují obvinění, kteří vyrábějí trestní řízení s nevinnými, kteří s takovou radostí vykonstruovali obvinění z pokusu o vraždu v případě ženy, kdy i to obvinění z překročení sebeobrany by bylo ze vzdálenosti, ze které střílela z traumatické pistole, velmi problematické. Mimochodem, nakolik je mi známo, tak Bastrykin té ženě odpověděl, aby podala na prokuraturu žádost o přezkoumání svého případu, sám Bastrykin. Ti vyšetřovatelé všechno zfalšovali, všechno to absolutně zfalšovali. Oni vědí, že to zfalšovali, oni vědí, že je nevinná. Jenže jejich duše blaží strčit za mříže nevinného a ublížit dětem.

 

A pro ruského člověka jsou děti tím, co je mu nejsvětější. Ti pancharti útočí na to nejsvětější. Opakuji, že je vybírali podle vzoru toho podplukovníka, který jedním úderem pěstí zasáhl jak dítě, tak i tu ženu, matku, která v náručí to dítě držela. Ať už mu řekla, cokoliv. To vůbec není důležité. On je představitel státní moci a má spoustu pák, jak na takové věci reagovat. A jestliže přistoupí k násilí a tím spíše vůči ženě a dítěti, tak absolutně není v právu. Mlátí bezbranné. Jenže to právě takové tam nabrali.

 

A nedej Bože, aby právě tyto zrůdy udávaly tón našim orgánům činným v trestním řízení. A teď stojíme před předělem. Buď tyto pancharty budou trestat se vším všudy, a potom ti, kteří dosud v těchto orgánech pracují a udržují právní řád, protože bez toho to prostě nejde. Tak tito čestní a spořádaní lidé budou moci konečně také kariérně růst a přicházet tam nadále budou lidé stejní jako oni, a ne takoví, jako byl ten podplukovník, kteří jsou tam teď dosazeni.

 

Ta věc je velice závažná. Připravují se na rok 2018.

Jen si to vezměte. Na jedné straně ten ředitel: „Já mzdy vyplácet nebudu. Ať mě o to požádá sám Putin.“ A tak Putin požádal, aby se na něj podívali. A najednou: „Oni všichni lžou, já jsem běloskvoucí beránek.“ Na jedné straně neplatí mzdy, na druhé tu máme ty lháře, co tvrdí, že za Putina se vše zhoršuje a zapomínají na to, že je proti nám vedena válka. A k tomu z třetí strany, tito absolutní ničemové a neřádi, kteří si vymýšlejí obvinění. Skutková podstata jejich trestního řízení je závislá čistě na jejich vlastní fantazii, ničím jiným se neomezují.

 

Protože prokuratura, jak můžeme vidět na případu té ženy, s nimi absolutně spolupracuje. A soud? Dejte soudci čistý list papíru a řekněte mu: „Je vinen podle takového a takového paragrafu!“ A on to jen potvrdí. Tak tenhle systém je třeba zlikvidovat, nebo způsobí v nejbližší době výbuch. A to není nic, co bychom si měli přát, aby se stalo, to opravdu ne. Protože jestliže k tomu výbuchu dojde, tak exploduje celý stát. A to je to, čeho se snaží dosáhnout USA.

 

To je to, co nabízejí svému páníčkovi, když vykřikují o ruské hrozbě. „My ten problém vyřešíme, to my musíme zůstat těmi hlavními. My je srazíme ještě níž, než byli v devadesátých letech. Tenkrát byla občanská válka jenom na Severním Kavkazu a my jim jí zařídíme v celém státě. My na to máme. Jen se podívejte, jaká trestní řízení ty naše fašistické zrůdy, ta naše policie, hitlerovští následovníci vytvářejí, aby vydráždili lidi. A my těm lidem zase zadržujeme jejich peníze. A také všechna média máme pod palcem. A lidé? To je dobytek, ti sežerou všechno. My je vyženeme na barikády. Na Ukrajině se nám to povedlo a tady je ten dobytek stejný. Takže je tam dostaneme, a potom ten stejný dobytek bude umírat v občanské válce pro naše, ve smyslu tvoje, páníčkovy zájmy.“

To je to, co říká americká elita, když bojuje proti Trumpovi, jako proti ruskému agentovi.

 

01:06:54

A ještě je tu jedna otázka, pro dnešek poslední. Od Viktora. Valerij Viktorovič v každém svém pořadu opakuje, aby všichni studovali tlusté knihy KSB, DVTŘ kvůli obraně své rodiny. A co má dělat člověk, který se o to snaží, ale nic z těch knih nechápe?

 

- Minutku. Můžu vás zarazit? A hned odpovědět, rozdělíme to na části.

Něco takového není možné. Jediné, co by se mohlo stát, že si daný člověk nevybral tu správnou knihu. Když byla sepsána jen Mrtvá voda, tak skutečně mnozí lidé měli problémy, protože neměli dostatečné vzdělání, znalosti, aby to téma vstřebali. Ale teď už je napsáno 65 knih. 65! A můžete si zvolit jakoukoliv, libovolnou knihu o tématu, které vás zajímá a na základě těch znalostí, dovedností a návyků, které vám dal Život, abyste to dokázali vstřebat. Ale jednoduché to pro vás nebude. Není to žádné jednoduché čtení, není to žádná beletristika. Jsou to učebnice. Proto si je musíte nastudovat, abyste je pochopili. Myslím, že si to lidé osvojit mohou. Dále.

 

- No dále Jevgenij Kuplevachskij narazil v našem seznamu otázek právě na tuto Viktorovu otázku, a píše, že v komentářích k ní bylo mnoho výsměchu, ale autor potom doplnil důležité vysvětlení, cituji: „To tedy znamená, že KSB a DVTŘ nejsou pro všechny a většina lidí nemá zájem si je nastudovat, neboť jim nerozumí. Znamená to tedy, že KSB a DVTŘ jsou pouze pro vyvolené? To nás potom budou vždy řídit ti, kteří chápou více než my, a není jisté, že ve prospěch národa.“

Otázka: Co tedy bude s lidmi, kteří se nedokáží přeorientovat a přijmout Koncepci a nedokáží se dostat na vyšší psychickou úroveň? Jaký bude jejich osud ve světě, ve kterém bude panovat ideologie KSB?

 

Normální osud. Na rozdíl od starozákonní biblické koncepce tato neobsahuje nic o nějaké likvidaci svých odpůrců apod.

Zde se předpokládá normální evoluční rozvoj světa, kdy budou s maximální úrovní nekonfliktnosti nastolována nová pravidla sociálního soužití. Opakuji, že nepřijetí Koncepce může vyplývat pouze z mravnosti, protože prakticky všichni lidé mají schopností dost. Znalostí mají především díky sovětskému vzdělávacímu systému dost, ale i současný ruský vzdělávací systém jich poskytuje dost. Jediné co, ano řízení probíhá přes kaleidoskop, ano těžce je přijímáno něco jiného.

 

Ale opakuji, že těch knih bylo napsáno 65! Je tedy možné zvolit téma, které vás zajímá, a které vás nejvíce zaujme. Podle profilu si něco vyhledáte, vyberete si a začtete se. A na základě svých vlastních životních zkušeností tak přes tuto knihu vstoupíte do Koncepce sociální bezpečnosti. Mozaiku můžete začít studovat z jakéhokoliv jejího prvku, z jakéhokoliv. Nesmíte si myslet, že musíte začít jen a pouze od Mrtvé vody a Dostatečně všeobecné teorie řízení. Můžete začít jakoukoliv knihou. Jakoukoliv!

 

- Odpověděl jste tak na velmi často pokládanou otázku, čím začít při studiu Koncepce.

 

Jakákoliv kniha, která vás svou tématikou nejvíce zajímá a jejíž obsah je nejbližší tomu, co dokážete vstřebat, tedy co je nejbližší vašim životním zkušenostem. Kde máte dost znalostí, abyste pochopili dané téma. Tím tématem začnete, a potom můžete pokračovat ve čtení všeho ostatního. Není to tedy žádný problém. A jakýkoliv člověk, který nechce zůstat stát na okraji dějin, si může osvojit knihy vnitřního prediktoru SSSR, osvojit si Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení a bránit tak zájmy své i své rodiny v tomto bouřlivém světě.

 

Dnes jsme se toho několikrát dotýkali. Obzvláště v té jedné otázce. Vždyť je jednoduché dát si ty věci dohromady, stačí se podívat na dějiny přes šest priorit. Ve všem je lehké se vyznat, máte-li potřebné znalosti. Každý člověk, který žije v tomto světě, má tak či onak určitý soubor znalostí, dovedností a návyků. Z hlediska těchto vašich znalostí, dovedností a návyků také musíte přistupovat ke studiu Koncepce sociální bezpečnosti. Tak to bude nejméně problematické, ale netvrdím, že jednoduché.

 

Jen si všichni vzpomeňte na školu, tam to pro vás bylo jednoduché? Ale nakonec na tu školu všichni rádi vzpomínáme. Zde to znamená více samostatné práce, vlastně se dá říci, že převážně samostatné práce, protože ten pořad Otázka-odpověď vám nemůže dát odpovědi na všechny otázky. My jsme se dnes prvními dvěma otázkami vrátili k tématu minulých pořadů. Ale také jsme se k nim vracet nemuseli, takže v podstatě každý člověk, který se podívá na přehled zpráv, musí mít takové znalosti o řízení, aby hned dokázal odhadnout, kde by ještě měl zapracovat, aby si ujasnil ten či onen problém, tu či onu událost.

 

A jestliže potom má dostatek informací, tak si může učinit příslušný závěr. Protože naši politologové neustále kombinují, Trump udělá to, Macron tohle a Merková zase tamto, jakoby nadnárodní řízení neexistovalo a všude byl vždy určující osobnostní faktor. No řekněte, musí Putin čelit elitám? Musí. Musí elitám čelit Trump? Nu ty naše tedy nejsou elity, neustále to opakuji. Jsou to pseudoelity zaujímající místo elit. Musí jim Trump čelit? Musí. Jedná se o rozdílné konfrontace? Ano, jedná. Je třeba si to ujasnit? Je. Je třeba zjistit, kde se projevuje osobnostní faktor a kde ne? Je.

 

A potom je vše jasné. Ale to se dělá na základě znalostí a znalosti si musíte napřed osvojit, aby byly vaše, a to za vás nikdo jiný neudělá. Nemůžete nikomu do hlavy vložit své znalosti, své chápání. A potom je tu ještě ta věc, že každý člověk žije svůj unikátní, individuální život. A to je potom každá rada drahá. Obecné rady s ohledem na aktuální události nemusí být dostatečné, protože tam může existovat takový vložený proces, který bude vyžadovat principiálně jiné řešení, lišící se od toho, které zaznělo z monitoru počítače, z televizní obrazovky. Chápete?

 

Vy potřebujete uplatňovat vlastní znalosti. Je to podobné tomu, jako když každý řidič řídí svoje auto. I po jedné a té samé silnici jede jiným způsobem a také v jiných podmínkách. Na své cestě potkává jiná auta, která se také nechovají všechna stejně. Jede v řadě odlišných aut. Někdo jede před ním, někdo zase za ním. Všechny ty situace se liší. Poryvy větru, oblaka, déšť. Jeden stihnul dešti ujet, druhého déšť zastihnul. A už je ta situace úplně jiná. Vše je třeba řešit v průběhu procesu. Nemůžete někomu vysvětlit cestu, principy řízení auta a říci mu, že teď už ví všechno. To je důvod proč neustále říkáme, že si ty znalosti musíte osvojit sami, protože znalosti znamenají moc.

 

Jestliže chcete být samostatní, tak musíte vzít tuto moc ukrytou ve znalostech do svých rukou a to se bez čtení tlustých knih neobejde, bez vaší samostatné práce se to neobejde. Nikdo vám nedokáže vysvětlit podmínky, ve kterých se nacházíte vy osobně v každém konkrétním časovém okamžiku. Musíte si to ujasnit sami a sami příslušně reagovat. My tady mluvíme pouze o obecných tendencích řízení. Já znovu opakuji, že jestliže by ty znalosti byli dostatečné, nemusel bych se vracet k té minulé otázce o řazení při focení. Vždyť všechno je přece očividné, chápete?

 

Nemohlo by dojít k takovému prohlášení o tom Markivovi. Jak je možné tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku srovnávat se státní armádou? Jak? Jde o organizovanou zločineckou skupinu, o zcela jasnou věc. Oni tam přišli kvůli tomu, aby zabíjeli, a tak zabíjejí. Boří obytné čtvrti, školky, školy, nemocnice. To všechno dělají. Tak jak je potom můžete nazývat armádou? To musíte mít opravdu nějaké zvrácené vnímání. Takže tak. Všechno, co mohu říci... Toto byla poslední otázka, že?

 

Všechno, co mohu říci závěrem, je, abyste pamatovali, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tedy tuto moc do svých rukou. Buďte samostatní, braňte zájmy své i své rodiny.

Buďte šťastni.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 17.7.2017

može mi nekdo

fankymen | 28.07.2017

potvrdit či osvojenie DVTR resp KSB mu prinieslo lepši nahlad ?mne to DVTRKSB pripada ako sedlacky rozum kombinovany so sestym zmyslem

Re: može mi nekdo

ludo | 29.07.2017

mne osobne ano a par dalsim, co poznam tiez.
vas popis je presny:
sedlacky rozum v kocke,
popisany modernym sposobom,
umoznujuci aktivnejsie vyuzivat intuiciu.

..bo mnoho ludi si ju(intuiciu) zial s emociami pletie..
rozum..vedomie totiz v neposlednom rade na odhalenie(a korekciu) chýb v podvedomí(emóciách) slúzit má.
Emócie sú modul extrémne nahustených, spracovaných informácii, prebraných od rodicov, skoly, z vlastného podvedomia, kultúry, nábozenstva, pod narkotikami, atd..

Kto sa riadi len emociami, o pruser si koleduje.
tak i ten kto sa len intelektom (rozumom opíja sa zblázni),
miesto toho, aby riadne i autopilota pouzíval a udrziaval..priebezne mieru jeho funkcnosti vyhodnocoval, opravoval, upgradeoval..učil sa stále..a aktivne opravoval svoj operák..nenechával to na "profesionalov"

..ak zistím, ze je autopilot(emócie) nevhodný na isté nové situácie..musím zasiahnut, ho preprogramovať, algoritmiku zmenit, optimalizovat

Bo iba hlupák sa pri tak kompletnom "stroji" ako clovek
a pri zväcsujucej sa rychlosti zmeny okolia(casu) len na stale pretazenejsieho pilota spolieha a autopilota nevyuziva.

skusenosti z "konzervy" + update z "libera",
nikdy nie vs., ale +

základy psychohygieny, prvú pomoc..základné princípy spolocenskej..socialnej mediciny by mal asi kazdy obcan ovladat.
Za tym ucelom bola koncipovaná KSB/DVTR

Válka

GP | 25.07.2017

Zastavme války, nikdo nás nesmí rozeštvávat mezi sebou. Musíme svrhnout bankovní elitu. Nesmíme být hloupý jak zvířata vedené na porážku. Doporučuju přečíst Sionské protokoly. Bod po bodu se to vyplňuje.

Re: Válka

Cico Ciciak | 26.07.2017

> Musíme svrhnout bankovní elitu.

A potom čo?

Re: Re: Válka

anonym | 26.07.2017

Narodni centralni banka, vydavajici penize jako prostredek ke smene a ne ke spekulacim, v souladu s realnu ekonomickou produkci, tak aby cena vyrobku nerostla ale naopak klesala, a jeji pokles odpovidal technologickemu rozvoji?

Re: Re: Re: Válka

Ludi | 27.07.2017

Realna ekonomicka produkcia je priamo umerna spotrebe elektrickej energie a energonosicov, v nej vyjadrenych.

Energoinvariant.

T.j., mnozstvo el. Energie vyrobenej za rok = mnozstvu hotovosti. To zaroven definuje paritu medzi menami. Atd.. Osobne lepsi dnes realizovatelny model nepoznam. I ked v buducnosti pridu aj lepsie moznosti..

Re: Re: Re: Re: Válka

jh | 28.07.2017

"T.j., mnozstvo el. Energie vyrobenej za rok = mnozstvu hotovosti."
mnozstvu hotovosti? je to detail, ale asi si skor myslel objem penazi v systeme. podiel hotovosti je aj dnes len nejake mizive percento.. ale to je jedno.
zoberme si hypoteticku situaciu: chcem vyrabat vyrobok X. zoberiem si na jeho vyrobu v prvy rok 1000 eur. vyrobim ho za spotreby 1000kw. druhy rok si opat musim zobrat 1000 eur, ale vdaka zlepsovakom usetrim na energii a vyrobim ho so spotrebou 500kw (zlepsovak som pouzil, aby som viacej na produkte zaryzoval a firme zostal vacsi zisk). treti rok si uz uver vobec neberiem, ziskal som peniaze s predaja mojeho genialneho vyrobku, energiu som dalej znizil na 300 kw, oproti vyrobe rovnakeho mnozstva vyrobku, tak ako v prvom a druhom roku.

ako si teraz vysvetlujes rovnicu mnozstvo el. energie za rok = mnozstvu "hotovosti"?

Re: Re: Re: Re: Re: Válka

Hox | 29.07.2017

Za prvé produktivita v realitě se podobným způsobem změní za 30 let, ne za 3 roky.

Za druhé, dnes se při výrobě používá z 95% elektrická energie, to, že výkon ekonomiky je přímo úměrný spotřebě energie, je objektivně mnohokrát potvrzený fakt, před ním se nikam neschováš. Co se týká otázky, zkus popřemýšlet, není to tak složité.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Válka

jh | 30.07.2017

"Za prvé produktivita v realitě se podobným způsobem změní za 30 let, ne za 3 roky."
to akoze myslis hox vazne? moj priklad mal len ukazat, ze ta vasa rovnica vobec nesedi. to, ze som to napisal extremnejsie, bolo len na vyobrazenie situacie. sa pozri prosim ta, ako sa za poslednych 30 rokov menili veci. toto nemozes mysliet vazne.

Re: Re: Re: Re: Re: Válka

ludo | 29.07.2017

Som presvedceny, ze pri tvojej inteligencii nájdes minimalne este dasich 1000 modelovych prikladov, ked system energoinvariantu fungovat nebude.

Ludovo: "Vynimky potvrdzujuce pravidlo"

Tak ale dobre vies JH aj to,
že bud hladas zakladny princip,
alebo okrajove vynimky(odchylky modelu),
ktoré riesis, osetrujes neskor.
Hlavne v pripade, ak by sa prejavovali statisticky castejsie.

Bavime sa tu vsak o primarnom masovom jave

Bohuzial, ako i sam na sebe vidis JH (a ja obcas tiez, neboj..), populacia je debilizovana uz od mala tym sposobom, aby hladala chyby a nie riesenia.
Hladanie rieseni byvalo vysadou sukromneho vzdelavania jelit.

Bud budes teda kverulant(provoktér),
alebo projektant.
Vyber si JH

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Válka

jh | 30.07.2017

"Bud budes teda kverulant(provoktér),
alebo projektant."
ja som sem prisiel diskutovat a nieco som sa ta opytal, na co si voboec neodpovedal. velmi lahko si prijat tezu energovariantu, a nezamyslas sa nad dalsimi vecami co s tym suvisia. kludne teda zostat cupiet na tejto urovni ked ti to vyhovuje. ale prosim, nehladaj za kazdou otazkou provokaciu a kverulanstvo. kebyze je ten evariant taky uzasny, tak odpovies a nenapadas. asi tak.

Re: Válka

ludo | 26.07.2017

Ok, aké konkrétne iné, lepšie riešenie navrhujete?
..ohľadom riadenia finančnych tokov.
Alebo "Najprv zrušíme, a potom uvidíme??"

Re: Re: Válka

GP | 26.07.2017

Řešení je jednoduché, peníze tisknou soukromé organizace ze vzduchu, nikdo je nekontroluje, lidem je to jedno, už to nemůže být horší. Jakékoliv řešení je lepší, než to co funguje. Každá země je schválně zadlužená, dluhem který nejde splatit. Lichva se musí zrušit. Uctíváme peníze, pro které denně pracujeme. Proč? To jsme tak hloupí, že nic nevymyslíme???

Re: Re: Re: Válka

ludo | 26.07.2017

Vymyslené je kadečo lepšie.
Vox populi, vox dei.
Otázka je, ako to vysvetliť stádu, davu.
Aby prestalo mať panický strach pred myslením.
Rozumný hlupák sa skôr či neskôr k pravde dopracuje..

Stádokracia je asi najstrašnejšia forma totality.
Vláda stáda.
Vládne ten, kto nepriamo riadi to stádo,
aby myslelo, že sa riadi samo.

Jelitá dlho dávali na výber:
Buď naša varianta úrakoviny,
alebo vojna.
Kanonefutterom zo strany GP bude zadĺžená jelitárna lúza,
kterej Pan jej chyméru predhodí, že tak sa z oprátky vynorí..

Keď ale opica sedí na jadrovej hlavici,
už ani GP nemá tento výber..

Stačí keď nie len tie štatisticky 1-2 percentá inteligentnejších (démonkraticky umlčaných) bude žiadať to, čo Vy, ale 5-7%.
To je sociologický Prah "podsádky".
Ako keď 5% podplatených na zasadaní ÚV (či demoške) "náhodne" rozhodených, začne tlieskať. Ostatní sa prosto sťa ovce pridajú.

T.j., konkrétne:
Pre SK/CZ je kritická hranica zmeny spolu cca. 800 000 tisíc občanov, prebudiacich sa z ovčanov.

Armeni vs. ČR

Vladimír | 25.07.2017

Jestliže je pravda že ČR hlásnou troubou GP oznamující trendy, tak začíná dává smysl projekt MikeJePan. Kde se dává na obdiv absolutní beztrestnost daného jedince s cílem oslovit dané entikum určitým signálem. Arménskou notu jsem zaznamenal i na rádiu Beat a v internetové televizi plejtvák pokud se nepletu. Zajímavý bude vývoj a jestli to dobře chápu střetu Židů a jejich náhradníku Arménů.

Re: Armeni vs. ČR

ludo | 25.07.2017

Veď i časť nemalá "elity" slovienskej
sa kedysi kúpiť nehala
a synov svojich do seminára poslala..

Keď dav žida od judaistu nerozozná,
akože ho od ArMena odlíši?

Re: Re: Armeni vs. ČR

merlin | 25.07.2017

No šak Semi(n)Ár nebol len pre "elitu"...kto trošku zo slovienskieho prostonárodia chápal viac, ten nemal veľmi na výber - buď ten seminár, alebo nanajvýš nejakej ten učitelskej.
I tam formovala sa naša slovienska AvantiGarda -))

Ja vidím viac úrovní rozlíšenia (aj keď je ich iste ešte viac):
- Juda-Ista
- Hebrew
- žid (v zmysle Daľjovej definície úrovne predurčeného defektného myslenia a konania - preto sa aj Kryska chcel kedysi vraj stať židom, aj keď reálne sa do jeho úrovne už dávno etabloval, aj keď len "ezotericky", a preto aj bol vybraný, ako rezident)
- ÁrMien
- KaNaÁn-iec
- trans. PaLesTíniec = poväčšine potomok prastarých Júdov a tak sa nám koliesko Rýnske uzaviera, keď dnes falošní "židia" (HAzÁrski konvertiti) vraždia tých "pravých" Júdov z rôznych kolien...na ChRáMovie HóRa -))

Leviti (t.j. tí, ktorých "boh" zakázal spočítať) a ich periféria sa Vekmi transformovali do dnešnej globálnej zákulisnej nad-Židovskej elity hlavne v Bankovej a IdeaLogickej sfére oblbovania ovcí.
A keď tie ovce len béKajú, tak čo s nimi?
A keď tie "vyvolené" neplnia NÁŠ Zákon, tak tiež do TArtAru s nimi.

Ináč podľa môjho skromného názoru - ArMeNi nemajú mnoho šancí nahradiť prastarú mafiu, neviem na akých konštruktoch to Pjakin and co. stavia do pozornosti.
Nemajú vytvoreného patričného e-GreHóra, aby mohli prevziať R(i)a-Dienie..
Predefinované prastaré egregory a im zodpovedajúce AlGoRytmy sa nedajú len tak ľahko meniť = viď dnešné biblické, islamistické a védické civilizácie a ich obrovská inercia myslenia a správania podkontrolných OVIEC!
Stádo oviec aj dnes neustále potrebuje honelníkov, valachov, bačov i verných slniečkarských psíkov na ich nahnanie do príslušných košiarikov.

Prešlo cca 12 000 rokov, ale HieroFantos stále nevidia výraznejšiu zmenu k ČeloVěku = a tak strihanie a rezanie stáda bude ešte ďalšiu periódu (akú, záleží výlučne na dnešných ovciach) pokračovať.

ArMieni...NeÁrMieni...-))

MaNi (či MaNy?)

Re: Re: Re: Armeni vs. ČR

Ludo | 25.07.2017

Inak kto bol ArMan pôvodný, starý
a kto je ArMan "nový"..?

Politika sa realizuje mnohovariantným scenárom,
kde každý z variantov je pre inžinierov prijateľný.
Nevadí predsa, keď hoc i jeden-dva prirobá,
a či opuscá. Hlavne že ovce pridlho v rade na porážku nestojá..
že by príliš békat nenačaui a jahnatá na námescách k dumanyu nepuašiui.

Šak i bača nahá si občas ovce "vybrat",
do keré kóje sa kerá chce ísť strihat..a či rezat.

Nah si vyberú, kad enem ovcami ostanú..

Re: Re: Re: Re: Armeni vs. ČR

merlin | 25.07.2017

Ta toten prastarý ArMan bul toten AtMan i nový ÁrMan to toten SaMár, co knihy noší i totu Tóru (šviatlo) ludzom nieDáva -))

Classic PašaLik = jak toty ludze nekapírujú ... ta to tylko vypic, žic i strihac...-))

Re: Armeni a ČR

ludo | 26.07.2017

Ta hej, jak na valali u babi.
Razdumuvaty.
Neurokom.
Tiuko teperkom idu na Zahoria do koligiv,
ta chvilinu nehutoriu, nehvariu a vypráviám koli s nyma,
a koli s vengrami slovackimi,
švitko zaťahuju, jak by mondokuvau.
Bo koli biu dytyna, familia i tam i tam i tam.. :)

Tóra Mošeho vs. Tóra At-Moseho.
SomÁr vs. somár..

Re: Re: Re: Armeni vs. ČR

Cico Ciciak | 26.07.2017

V.V. Pjakin tiež hovoril, že možno sa rovno prejde na scientologický projekt bez arménskeho medzičlánku.

Re: Re: Re: Re: gArmeni(?) a ČR

ludo | 26.07.2017

Pokiaľ to samy (občania) nebudeme riešiť objektívne lepšie,
budeme sa musieť vždy za variantami GP (príp. iných) ohliadať.
Tak sa i GP v tom-či onom bude musieť voľky-nevoľky ku nám pridávať.

Osobne si nemyslím, že by ktorákoľvek zo spomenutých variánt projektu riadenia globalizácie ("židovská", "arménska", "scientonelogická", apod.) bola celkovo prechodná.
Max tak ako lokálne pokusy.
Asi podobne, ako zavádzanie "zlatého invariantu".

Ostatne závisí to, ako skoro všetko,
od pomeru občanov/ovčanov.
Každá i milióntina percenta zaváži.
Hoc i len ako tendencia.
Ako keď ľudia spolu skalu tlačia.
Niekto hoc i štrk a drevá, koľaje(KSB/DVTR) podloží
..i ostatní na chyMéru, prízrak, Mínuu Sízyfa zabudnú
a na "každý chvíľku ťahá pílku",
či "Ako dedko ťahal repku(spolu s rodinou)"
zo svojho podVedomia kolektívneho spomenú si.

I to je v neposlednom rade našou úlohou.
Ako vo filme La belle verte.
Pomáhať ovečkám v ľudí sa prebúdzať,
potenciál svoj jedinečný osvojovať, nevegetovať.
Tak i seba samého, bo to je práca celého života jedného.
ŽIŤ a z toho sa tešiť!
To je najväčšia "droga".
Život a každá sekunda jeho, Jeho.

Re: Armeni vs. ČR

Pe-tri | 26.07.2017

Kdo je zodpovědný za dílo tesařovo ? Dláto nebo ten, kdo do něj tluče ?
P.

Re: Armeni vs. ČR

el-sabí | 26.07.2017

V Rusku , presnejšie najskôr z Moskvy bol šírený televízny kanál,
komediálny kanál +filmy ,ktorý vlastnili / a asi aj vlastnia ,ja som sledoval ich program naposledy v 2015 roku / armeni.buď vlastnili komplet tento televízny kanál,alebo mali tu komedialnu show ,
Comedy Club

Ďakujem za preklad

Tomi | 24.07.2017

...
Nemam co dodat.
...
Kto ma usi pocul.

Poděkování paní IRENĚ

George Dvorak | 23.07.2017

Týden co týden se těšíme na V. V. Pjakina a my, kteří dostatečně neovládáme ruštinu, spoléháme na překlad paní IRENY. Zašleme jí občas finanční pozornost – má s tím dost práce! Spojení na účty nebo PayPal je zde na stránce v levém sloupci http://leva-net.webnode.cz/videa2/v-pjakin/ Do poznámky uveďte „Pro paní IRENU“

| 23.07.2017

Co konkrétně myslel tím, že se v Evropě chystá něco nepěkného?

Re:

popolvár | 23.07.2017

zavedenie otvorene fašistických foriem vládnutia min. pre západnú Európu buď ako následok likvidácie predsa len vzniknutého európskeho chalifátu, alebo ako prevencia jeho vzniku.

Re: Re:

Putinovec | 23.07.2017

Jen dodám,fašismus po vzoru Severní Koree.

Re: Re: Re:

ludo | 24.07.2017

Nemyslím si, že by sa Nadkomisariát úplne vzdal postupného presadenia pseudokalifátu, resp. postupnej skokovej výmeny populácie "stredovekou".

Kaźdopádne snahou, programom je tradične
degradácia kultúry myslenia.
"Akékoľvek znemožnenie opičákom stať sa Človekom"
je z pohľadu vládnucich a-sociálnych inžinierov dobré.
IDIOKRACIA, ako v tom americkom filme..

Tož aké je dnes školstvo, taká bude budúcnosť.
..a čo si sami neurobíme, to mať nebudeme.
Štát je náš a tak i Únia.
Z nevoleného komisariátu, 4.ríše sa prosto treba aktívne zobudiť.
Politiku gramotne do vlastných rúk chytiť.
postupnú evolúciu myslenia, namiesto revolúcie.
Inak je osud našich detí jasný..

---

eru24 | 22.07.2017

To, co Valerij Pjakin spomenul na konci, je dost nebezpecne, dokonca aj pre osobnost tipu Vladimira Putina. Dufam, ze sa podari vsetko prekonat, ze ich cas presiel.

Re: ---

Zdeněk | 23.07.2017

Jistě, je to velmi nebezpečné,ale přitom dobře analýzované a ukázané,jak v praxi předejít anarchii, občanským válkám a rozpadu společenského řádu.

Dhammapadam mysl 42:
Veliké zlo může způsobit tobě nepřítel,
nebo i nenávist,
mnohem však větší zlo způsobí mysl
která je špatně vedena.

Moderna-filozofický společenský systém západní provenience totálně propadla. Budou následovat ještě další občanské nepokoje ,především v Evropě a v obou Amerikách. To při lepší variantě.

Re: ---

Putinovec | 23.07.2017

Tím že to ozvučel,tak tím zároven začal stavět hráz.Ostatní bude v mravnosti a chápání lidí.To co podpoří,to dostanou.

Re: ---

Martin | 23.07.2017

Jen dodám, že analogicky se to děje v SSA posledních 30 let a velmi intenzivně od éry režimu GWB. Federalizace a militarizace policie i najímání psychopatických kádrů na vedoucí posty. To vedlo nejen k bezpráví, například případu muže, který čelí 75 letům vězení jen za to, že natáčel policisty na svém pozemku na mobil či dochází k tomu, že se policisté ve volném čase nechají třeba najímat Goldman Sachs na mlácení lidí - viz Occupy Wall Street, ale také k epidemickému rozšíření fenoménu kdy policista zastřelí občana při rutinní kontrole. Jsou to tisíce případů.

Zatímco v Rusku je to práce podpindosníků, sloužících lokální elitě USA, ve Státech je to práce globálů v rámci přípravy tvrdé varianty občanské války, když selže DJT.

Ale v určité míře se to děje i u nás. Možná to není v poloze, o které mluví VVP, ale vytvořil se systém Pretoriánské gardy. Například tím, že proti občanům ČR může zasahovat německá policie na našem území.

Dvojí morálka

Nikdo | 23.07.2017

Dobře to ukazuje jak probíhá řízení v davo-elitární společnosti pomocí dvojí morálky. Elity (dav, který řídí dav) mají nejenom výhodu v přístupu ke znalostem (lepší školy např.), ale také jsou zasvěcovány způsobem, že pro ně morálka neplatí, ta je určena pro obyčejné lidi.

Funguje to ovšem pouze v případě, že dav je sám morálně upadlý, totiž přiznejme si to mnoho lidí (spíše ne-lidí) v davu skrytě touží dostat se mezi elity a dosáhnout bez trestnosti a být pány. Z těch se pak rekrutují užiteční idioti, kteří používají násilí proti obyvatelstvu, aby si ti co řídí neušpinili ruce.

Proto apeluje Pjakin na morálku lidí, aby se tomu postavili a čelili tomu - minimálně alespoň myšlenkou, že to není možné, že to absolutně nepřípustné a aby si policisté sami včas uvědomili, že jim půjde o krk, když to nechají bez povšimnutí.

Odpor musí být projeven nejprve v mysli, protože když tento odpor projeví dostatek obyvatelstva vytvoří se silný egregor, který mocně podpoří někoho kdo může konat.

mourek.forum@icloud.com

Mourek | 22.07.2017

Pjakin použil hezký termín "Navalňata", které zajímají jen další nové hračky a chybí jim historická zkušenost.
Je to asi rok, co u nás ve firmě pracovala brigádnice z Ruska. Mladá holka, něco přes 20 let, chytrá. Bohužel, měla ale až nezdravý obdiv k západu, všem těm jeho hračkám. Na jednu stranu sice uznávala Putina, ale k Rusku se celkově moc nehlásila a důvod byl hlavně právě ten materiální. Bylo mi z ní celkem smutno, když jsem se s ní bavil, tak mě zajímalo samozřejmě hlavně Rusko, ale debatu vždy otočila jinam, většinou, jak je ten západ skvělý. Nechyběl u ní iPhone a borce měla odněkud z Anglie.
A to jsou podle mě ta Navalňata, generace, která se narodila v 90-tých letech a později, tu bídu už nepamatuje. Zajímají je hlavně ty hračky ze západu a skutečné hodnoty vůbec neřeší.
Ale doufám, že nemám pravdu a tahle holka byla jenom vyjímka, jiný poznatek nemám, v Rusku jsem nikdy nebyl. Protože jinak bych tato Navalňata viděl pro Rusko jako daleko větší problém, než nějaké podpindosníky.

Re: mourek.forum@icloud.com

Přemek | 23.07.2017

Zdravm Mourku, ono je to tak, že ve dvaceti je kombinace kritického a současně vědomostně naplněného myšlení něčí, co takřka nelze na světě potkat. Nadšení možnostmi, jež představují komerční, zpravidla zábavní, nikoli pracovní technologie, je prostou reflexí časového řezu reality, která ve smyslu "tady a teď" vede k hodnocení přítomnosti bez vazby na minulost a budoucnost. I u nás je spousta sotva odrostlých "náctiletých", kteří se chovají naprosto stejně jako popisovaná mladá Ruska. Samotné plynutí obou časů (biologického a sociálního) znamená, že se člověk donedávna žijící pouze přítomností náhla začíná ptát na to, co bude, když to co bylo, začíná vykazovat jisté entropické vrcholy bez jakéhokoli uspokojivého vysvětlení. I mně to trvalo, než jsem z vědomostí o minulosti vykoval schopnost vědět leccos i o budoucnosti a poukazovat na to, co je špatně a na možnosti konat lépe. Hierarchické systémy v ekonomii od dob doktora Parkinsona (parkinsonovy zákony) nikdo neřeší, všichni poukazují na analogii molekulárního Brownova pohybu víceméně nahodilých interakcí ekonomicky činných jednotlivců. Přitom ani Parkinson netušil, čeho vyššího je součástí jeho hierarchická pyramidální struktura. Vždy připomínám zásadu: Chraňme přírodu a všechny kulturní a mravní hodnoty lidstva, tedy nikoli umělé pseudohodnoty, primitivní nekulturní chování spousty spoluobčanů a Jandovy mravní evropské antihodnoty. Mravnost až na prvním místě, peníze jako pouhý technický nástroj směny, odpovědnost jako podmínka svobody a absolutní právo mravních principů - to jsou pilíře pevně soudržné, spravedlivé, sebevědomé a účinné sebeobrany schopné společnosti. Otroctví je tou bezbřehou svobodou, kterou jsou libertariáni vháněni do náručí elit, jejichž konceptuální moc vůbec nechápou a žíví tak primitivní ideu, že peníze znamenají moc a moc je podmínkou svobody. To jsou nástroje vlády podle biblické koncepce, nikoli vlády podle božích zákonů, jež jsou součástí našeho svědomí. Odmítejme hlas svého svědomí a podepišme smluvu s Ďáblem, chceme-li být zatraceni sobě i svým potomkům. Obracejme se o radu ke svému svědomí, když si nevíme rady pod tíhou okamžiku. Nevolme ty, kteří chápou demokracii jako volební epizodu neomezené delegace moci na vyvolené. Volme ideje hluboce národní a hluboce sociální a ty, kteří nabízejí je na svou odpovědnost uvádět do života. KSB a DVTŘ je skvělou vědomostní bází nesenou idejí národně sociální, v níž jsou na pevných základech národní identity, historického kolektivního vědomí nezávislého na oficiální histrické vědě a osobní vůli odpovědně řídit osud svůj, svých blízkých a svého národa a země postaveny pilíře lidsky důstojné politiky.

Re: mourek.forum@icloud.com

Brunero | 23.07.2017

Takých Navalňat je aj v našom priestore väčšina. A aj naša generácia (okolo 60), sme tiež v inej podobe boli podobní. A nepretvorilo nás ani PŠM na vojne. Ale sme sa časom zorientovali hoci nie všetci. Snáď dostane takúto možnosť aj súčasná generácia, len to nemyslím v nejakej násylnej forme. Dúfam.

Re: mourek.forum@icloud.com

Perun | 24.07.2017

V Rusku som viac krát bol a hlavne kade tade po svete sa aj s takými mladými ruskami a rusmi stretávam. Povedal by som, že prevláda stále akási historická pamäť, teda že zjednodušene "v 90-ich rokoch sme dosiahli dno a Putin nás z neho vytiahol". Dokonca som si všimol pre mňa pomerne komický fenomén idealizácie ZSSR (ale zas komický - pre moju generáciu tzv.husákových detí je prirodzené nostalgicky spomínať na 80-roky počnúc hudobnou produkciou, a podla mna neskôr dôjde aj na idealizáciu samotného Husáka, postupne sa aj tak to už deje.)

Ale je tiež pravda, že rusi nám -"zo Schengenu" - závidia , že sme akousi súčasťou Západu a môžme napr. cestovať ako chceme. Čo zas ale je tiež normálne, všetko má svoje za a proti.

Ale iné je dôležité: kým zatial podla mna u rusov prevláda istý odpor k Západu (historická pamäť), je dosť možné, že časom to rpedsa len vyprchá a po odchode Putina príde ironicky povedané k dalšej "otepeli" (či Smute.) Tieto cykly sa koniec koncov v ruských dejinách striedali pravidelne, tak to asi bude aj teraz. Že skrátka po Putinovi príde zas nejaký Chruščov či Gorbačov, nech sa už vola Medvedev, či nejak inak. A náležite k tomu dozreje aj populácia. To sú už často ludia, čo si za Putina (do Majdanu 2013) zvykli chodiť každý rok do Egypta, Turecka či Talianska, a teraz "kvôli Putinovi" nemôžu, alebo to majú o niečo drahšie, a už je Putin ten zlý. A takých je naozaj dosť. Podla mna ten cyklus tu bude (asi už po r.2024, teraz ešte nie). Jediná otázka pre mna, ako hlboko klesne Rusko v tej zostupnje krivke. Že sa od nej odrazí tak okolo r.2036. tipujem už teraz.

Přidat nový příspěvek