Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 13.5.2019

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 13.5.2019

18.5.2019

 

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 13.05.2019.srt (76479)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 13.05.2019.txt (48985)
 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...13.05.2019.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:36

A největší počet otázek na našem webu souvisí s naším největším svátkem, s
Dnem velkého Vítězství. Jak jsem již naznačil, těch otázek bude několik.
1) Začneme otázkou od Alexeje a Naďožného, takovou má přezdívku. Vážený Valeriji Viktoroviči, tak máme za sebou
vojenskou přehlídku ke Dnu vítězství, na kterou se v televizi nedalo dívat. Můj vestibulární aparát prostě nevydrží ty neustálé střihy, to už ani není klip, ale výsměch.
2) A další kolega píše. Dívám se na přehlídku Vítězství, a to nejvýraznější na ní byl prezidentův projev, nic víc. Dále z hlediska televizního přenosu přehlídky následoval absolutní bordel. Nebyl tam žádný pohled shora. Ukazovali vojáky, kteří pochodovali v přísně strohých útvarech, které ale nebyly vlastně vidět. Ano, viděl jsem obličeje jako v nějakém davu.

Ale kde byl pohled shora?
To samé s technikou. ...Kdo byli ti operátoři? ...Podpindosníci?
Cožpak nelze prostě natvrdo odvolat šéfa, který rozhoduje o tom, jak se bude natáčet?

To přece musí být všechno profesionální.
Cožpak to nikdo kromě mne nevidí?

(V.V.P.)
Vidí to všichni. Všichni to vidí. A je třeba říci, že samotné natáčení přehlídky probíhá na vysoce profesionální a vysoce kvalitní úrovni.
Celý problém spočívá v tom, jaký cíl sleduje přenos té přehlídky. Přehlídka zaujímá v bojovém umění velice důležité postavení ve výchově obyvatelstva k vlastenectví, v podpoře vlastenectví u všech lidí, a také v podpoře bojové připravenosti armády.


Přehlídka je zvláštní druh bojového umění, které je takto demonstrováno. Provedení přehlídky je demonstrací moci, síly ducha armády a její sounáležitosti s národem. Úkolem televizního přenosu přehlídky je toto všechno ukázat.
Jenže od roku 2015 byl fakticky takový přenos přehlídky přerušen.


To, co dnes v televizi ukazují, je urážkou lidí a vojenské kultury prezentované přehlídkou.
A je to zaměřeno na to, aby v lidech potlačili vlasteneckého ducha, aby přehlídka přestala být vnímána jako prvek vojenského bojového umění.
Ten přenos je zaměřen jen na jedno, zasít chaos, vyvolat... nepochopení, kaleidoskop ve vnímání.

Co ukazují?

Ukazují jakýsi různobarevný, přešlapující dav míhající se před očima, kde text, který čte komentátor, vůbec neodpovídá tomu, co ukazují v televizi.


A já už potkávám lidi, neboť svého cíle tím dosahují, které to opravdu od sledování přehlídky odrazuje. Já už potkávám lidi, kteří mi říkají:
„Já už se na přehlídku v televizi nedívám, abych si nekazil svou sváteční náladu.“
Protože to, co je demonstrováno, je jednoduše pro všechny normální lidi a vlastence urážkou.

A proč to tak dělají? ...Aby z obyvatelstva vymýtili ducha vítězství, aby…

Jak kluci vnímají tu přehlídku?

Zaujatě hledí na televizi a sledují tu krásu pravidelnosti útvarů, průjezd techniky, a to v nich vyvolává hrdost na svou zemi a přání sloužit své vlasti.


A aby tohle zcela zničili, je nutné zařídit, aby se ti kluci na tu přehlídku nedívali a vnímali ji jako nesmyslný počin a mrhání penězi.
Jakmile bude tento pohled vštěpen obyvatelstvu, bude možné náš stát položit na lopatky holýma rukama.

Přehlídky se konají v různých státech a bez ohledu na aktuální ideologii byly přehlídky v Německu vždy mohutné. A německá armáda také na bojišti předvedla, jak dokáže být výkonná.
To nemůže nikdo popřít.

A jaký výkon je možné čekat od současného Bundeswehru?
Kdy tou nejdůležitější přehlídkou v Německu je pochod gayů?


Viděli jste někdy americkou vojenskou přehlídku? ...A můžete říci cokoliv pozitivního o činnosti Američanů kdekoliv? ...Ne.
Civilisty se jim vraždit daří velmi snadno, na dálku dokážou ničit všechno, ale předvedli se někdy v přímém boji?

Jen si vzpomeňte na ten slavný průlom Wehrmachtu v roce 1944 v Ardenách.

Kdo tam čelil těm elitním americkým a britským jednotkám?

Mladíčci z Hitlerjugend a staříci z Volkssturmu! ...A jak je hnali, s jakým křikem.

 

Proto přehlídku nelze podceňovat, protože má velice silný výchovný účinek na obyvatelstvo a je to velice výkonný prvek v bojové přípravě armády, velice silný.
A aby tohle všechno zbavili účinku, aby připravili obyvatelstvo o přání sloužit v armádě a bránit svou vlast, je nutné zdiskreditovat přehlídku, a tak se o to ze všech sil snaží.


Od roku 2015 probíhá rozsáhlá diskreditace té přehlídky a výsměch ruské bojové kultuře.
A dělají to cíleně. Ta věc se má tak, že v tom takříkajíc tvůrčím a informačním prostředí je nyní velice složitá situace. Když mluvíme o vlastenectví, tak si myslíme, že vlastenecké záležitosti u nás mají na starosti vlastenci profesionálové.
Ale podívejme se například na to, jak byl vytvořen památník Kalašnikovu.

Jak to dopadlo?

Autor toho památníku v jeho ztvárnění vyjádřil svou vlastní ideologii. On velmi dobře věděl, že Sturmgewehr 44 a Kalašnikovův kulomet jsou zcela odlišné zbraně. Jenže ve své nenávisti k Rusku si dal tu práci vyhledat, protože najít schéma konstrukce této zbraně není tak úplně snadné, zatímco schéma kalašnikova je všude, stačí si to naťukat na internetu a hned vám vyběhne.
Na hledání Sturmgewehru musíte vynaložit čas, který si udělal, a potom tuto zbraň zachytil na památníku. Takže u nás teď vlastenecké památníky staví ti, kteří vlastence nenávidí.

 

Vlastenecké filmy natáčejí ti, kteří Rusko nenávidí. Cožpak byl v poslední době natočen alespoň jediný normální… Tedy jeden, některé z těch válečných filmů nejsou špatné. Některé z nich ujdou, ale jsou to ojedinělé případy a natočeno jich bylo spousta. Těch filmů bylo natočeno spousta. Jenže režisérům je jedno, co natáčejí.

Pro ně je to jen obyčejná obchodní záležitost, aby nadělali peníze, aby si vydělali peníze na vlastenectví. A je jim to umožněno.


A natáčení té přehlídky není věcí operátorů, to režisér určuje, z jakého úhlu a co natáčet, odkud a jak. ...To režisér tak vyjadřuje svou nenávist k Rusku, armádě, k Vítězství.

Jenže to vypadá tak, že zbavit se ho zatím není možné, a to mluvíme o tom, jaký jsme silný stát, že jsme plně suverénní. Tak se podívejte, jak u nás natáčejí přehlídku.

A dále, proč změnili tu píseň?

Byla to skvělá píseň: ...„Jestliže nepřítel riskne prověřit naši sílu, navždy ho to odnaučíme.“

 

To právě tohle je podstatou té přehlídky. Byla to skvělá píseň oslavující naši zemi. Ale ona netvoří podstatu té přehlídky, ani není podstatou bojového umění. Armáda nemá bránit svou slávu, ale svou zemi.
To není žádný pochod gayů, ve který se ji pokouší režisér proměnit a demonstrovat to tak, jako že tam pochoduje jen jakýsi různobarevný dav, a to kdo ví vlastně proč.


Je třeba ukázat sešikované útvary, krásu těch útvarů a jejich pochod, průjezd techniky.
A to tak, aby to vyvolávalo hrdost.
...V Sovětském svazu to tak mohli natáčet, do roku 2015 také a najednou to od roku 2015 prostě uťali. Ukazují jakousi míchanici, splácaninu.
A v tomto roce to byl prostě vrchol.

Probíhalo tam představování velitelů jednotlivých vojenských útvarů vrchnímu veliteli, kterým je prezident, a oni z toho udělali jakýsi paskvil. Neustále to přerušovali nějací novináři svými komentáři… Probíhá důležitý přenos důležité akce, tak zmlkněte, poslouchejte a ukazujte to lidem. Nestačí, že to špatně natočili, ještě do toho neustále zasahovali.


Jediné co umí, je všechno znevážit a pošpinit a přenos té přehlídky je od roku 2015 čím dál tím horší. ...Tohle byl ten nejhorší přenos za celou tu dobu. Nejhorší bylo, jak se ti novináři všude vnucovali, a to i tam, kde o ně nikdo nestojí.
Probíhá válka, válka o budoucnost Ruska.


A zde stále narážíme na to umělecké společenství. Lidé si myslí, že když prezident něco řekne, tak také tak hned bude.
Jen si to vezměte, prezident řekl, že důležité je vlastenectví a obrozuje kulturu, vojenskou kulturu přehlídky.

A jen se podívejte, jak silný je tomu kladen odpor, jak tuto vojenskou kulturu znevažují, jak náš stát srážejí, jak bojují na frontě studené války proti Rusku. Oni jsou kam vítr tam plášť a vždy se budou snažit říkat to, co se od nich chce slyšet, neboť jim to umožňuje dostat se k penězům, krást peníze. Nic jiného totiž neumí, jen nenávidět Rusko a krást peníze.
A tento řídící sbor byl zformován, plně zformován již v době stagnace (Brežněvovské). Kdyby byl jiný, tak by Sovětský svaz nezaprodal. V devadesátých letech se upevnil a teď se ho po malých kouscich zbavujeme.

A s tou přehlídkou je třeba něco dělat. Tu přehlídku je třeba zachránit.
Opakuji, že diskreditace, ideologické vyklešťování vojenské přehlídky a její snižování na úroveň pochodu gayů, jak to dělají režiséři a novináři, je nepřípustné!
To může být hodnoceno jen podle jednoho paragrafu, kterým je vlastizrada.

 

14:18

Další otázka je spojena s Nesmrtelným plukem.

(V.V.P. doplňuje předcházející odpověď)
– Minutku, ještě se u toho zastavím.
Jen si uvědomte, co ten režisér provádí z pohledu Velké vlastenecké války. Je to jako kdyby za Velké vlastenecké války redaktor novin otisknul:
„Sláva Hitlerovi. Všichni se teď družně pojďme vzdát do zajetí.“
To je to, co udělal režisér s tím přenosem přehlídky. Přičemž to dělá rok co rok.

Co by se stalo takovému redaktorovi?

A u nás jich tu máme jako much. Jsou to naši hlavní „patrioté“, kteří nás učí vlastenectví. Takže na ty se spoléhat nemůžeme. Musíme si uvědomovat, že jako národ musíme přežít sami, neboť veškerá naše „elita“ je prodejná a tohle byla názorná demonstrace této skutečnosti.


Pokud se chceme zachovat jako národ, jako stát, tak si musíme pamatovat, že záchrana tonoucího je v rukou samotného tonoucího. Obyvatelstvo se musí začít podílet na řízení, protože jiné východisko nemá. ...„Elita“ je schopná náš stát opět zaprodat. Vlastně o to už usiluje.
A ta špinavost, kterou provedli s přenosem té přehlídky, je jednoduše neúnosná.

 

15:50

Nesmrtelný pluk je tou druhou událostí, na kterou se lidé také ptají v souvislosti s vaším vyjádřením o použití vlasovské vlajky. A konkrétně Jevgenij píše.
Takže přece jen to Overtonovo okno s nošením trikolóry v Nesmrtelném pluku zafunguje?
Když dokonce i vedle ruského prezidenta Putina tu trikolóru v tomto průvodu nesli?
Jak tedy máme lidem tento krok rozmlouvat?


(V.V.P.)
Velice jednoduše. Když jsem se díval na různé ty Nesmrtelné pluky, tak jsem vypozoroval jedno, že ta vlasovská trikolóra…
A v Nesmrtelném pluku nejde o státní vlajku, tam je to jen vlasovský hadr, protože právě tato vlajka sjednocovala ty, co jinak měli svou vlastní vlajku jako Ruská osvobozenecká armáda, Ruská osvobozenecká národní armáda, atd. Všichni měli tu svou, ale sjednocovala je právě tato vlajka.

Takže poté, co nám tu trikolóru zrádci naší země v roce 1991 vnutili, se naše země vykoupala v krvi a má dosud problémy získat zpět svou suverenitu.
Všude jinde je teď naší státní vlajkou, a ať už je to jak chce... Ať už je to jak chce, jsme nuceni brát na zřetel, že je to teď naše státní vlajka. A dokonce i ta skutečnost, že je nesena na přehlídce Vítězství…

Chápete hloubku té ironie?

Zrádci, vlasovci tak vlastně kráčí v čele přehlídky Vítězství před praporem Vítězství. Jenže my jsme ještě nezískali plnou suverenitu, a proto je také symbol Vítězství – mauzoleum a ono tím symbolem Vítězství je!
To z něho pronesl svůj projev Stalin na první přehlídce Vítězství 7. listopadu 1941.

To k tomuto mauzoleu byly potom naházeny bojové zástavy poražených hitlerovských divizí.

A tak se nepřátelé Ruska, aby nepřipomínali tuto svou hanbu a hanbu svých páníčků, jak tam tyto zástavy a standarty byly odhazovány, postarali o jeho zakrytí.
Aby se to lidem nepřipomínalo. A kvůli každé fotografii z přehlídky Vítězství z roku 1945, kde jsou tyto zástavy potupně zahazovány k podstavci mauzolea se okamžitě vztekají:
„Vždyť to je propaganda fašismu.“
...Proč? ...Protože tito vyšetřovatelé a prokurátoři neuvěřitelně trpí, když je takto ponižován jejich symbol, hitlerovský symbol, se kterým k nám přišli zabíjet, protože podle jejich mínění měl zvítězit.

To proto jsou tak aktivní. Hned v tom vidí propagandu fašismu.
...A kde?
V tom, že je tam vidět, jak hitlerovská ideologie prohrála?
Jak nacismus prohrál a Rusko zvítězilo?

To ty lidi na prokuratuře uráží, a proto okamžitě zahajují trestní stíhání vůči těm, kdo si dovolí tyto fotografie zveřejnit. A zneužívají k tomu své služební postavení, všechno to zkreslují a obrací vzhůru nohama. Nevidí v tom vítězství Ruska, podle nich jde o propagandu fašismu.

Jak to? ...Vždyť jsou to vlajky s hákovým křížem ležící u podstavce mauzolea.

Jenže to je právě uráží. Ta propaganda fašismu je jen zástěrkou, neboť to fašismus odpovídá jejich nátuře.

Oni totiž sní stejně jako ti druzí o tom, že Rusové budou zase umírat. Takže my ještě nejsme plně suverénním státem, neboť naším symbolem Vítězství má být rudá vlajka a žádná trikolóra.
Leninovo mauzoleum nesmí být zakrýváno a Volgograd se má jmenovat Stalingrad.


Stalingradská bitva je nazývána „bitvou u Kann 20. století“ (Druhá punská válka). Všude znají Stalingrad a v našem státě památku na toto obrovské vítězství světového významu dehonestují. Co všechno si jen dokáží navymýšlet, jaké pitomosti. Prý je to urážkou obyvatelstva, národů vystavených represím.

Co to plácáte za hovadiny?
Památka na tuto statečnost našich vojáků, na hrdinství jejich velitelů někoho uráží?
A tak se ptám, proč takto vystupujete na Hitlerově straně?


Takže v Nesmrtelném pluku… Ať už je ta historie trikolóry jakákoliv, je to dnes naše státní vlajka a je třeba k tomu přistupovat s klidem. Dokonce i k tomu, že je přítomna na přehlídce Vítězství.


Ale v průvodu Nesmrtelného pluku to není státní vlajka, tam je to vlajka vlasovců, vlastizrádců, kteří zabíjeli ty otce a dědy, jejichž portréty jsou neseny v Nesmrtelném pluku. To má být to usmíření, které požadují různí ti hajzlíci:
„Smiřte se s tím, že vás zabíjeli a uznejte jejich právo vás zabíjet.“

A jak to vypadalo v tomto roce?

V tomto roce se ta situace značně zlepšila. V tomto roce si pouze úředníci, ti hajzlíci, kteří sní o zničení Ruska, tyto vlajky mezi sebou rozdělovali.
A já neviděl, že by si lidé sami iniciativně brali ten vlasovský hadr. Všude byly rudé vlajky Vítězství a portréty veteránů, jak z fronty, tak i z týlu, a to je velký posun.


To je velmi velký posun, a také je to ukazatelem, že přítomnost vlasovců ve státním řízení je nežádoucí a že budou eliminováni. Ať odejdou do toho svého Londýna, nebo jinam.

 

22:59

Dále tu máme otázku od Ivana z Kyjeva, který by chtěl slyšet váš názor na to,
zda bychom měli my sami vnímat Vítězství ve Velké vlastenecké válce jako vítězství celého ruského světa proti sjednoceným uchvatitelům.
Vždyť ta válka fakticky neskončila, jen se změnil její princip.

Nevytváří to tak v našich hlavách iluzi vítězství?
Stalin si určitě uvědomoval, že válka neskončila.
Proč neinformoval důvěřivý (v tom dobrém smyslu) a oddaný národ, že je nutné měnit princip války a nevrhat se nesmyslně na obnovu státu, což následně vedlo ke ztrátě pozic na vyšších prioritách?
Význam Dne Vítězství tím ani náhodou nezpochybňuji.
Ale nejedná se jen o vítězství v jedné z bitev, neboť jsme fakticky ještě nezvítězili?

(V.V.P.)
Ta otázka je taková… Samozřejmě si o tom ještě promluvíme, ale jedno je zcela nepřijatelné.

Proč by mělo být nesmyslné obnovovat svou vlast?

To nikdy nemůže být nesmyslné. Právě to je smyslem existence všech lidí, lidské společnosti. Jestliže nebude vlast, nebude ani národ ani vy sami.

Za co bojovali v té válce? ...Za svou vlast, za záchranu své vlasti.


Prý jak bychom to za sebe měli vnímat, ano? ...Právě takto je to vnímáno a odtud pramení ta nenávist k přehlídce Vítězství, která se projevuje…Dnes jsme mluvili o způsobu toho televizního přenosu a o trikolórách v průvodu Nesmrtelného pluku, neboť šlo jen o to, jaká koncepce zvítězí.

 

Zda zvítězí koncepce ruského světa, harmonického rozvoje všech národů, zachování všech národů a kultur, nebo zda zvítězí nacistická kultura, kde je nadřazená rasa a všichni ostatní jsou otroci, o jejichž životě i smrti ta nadřazená rasa rozhoduje.
Zda je bude likvidovat v koncentrácích nebo jinak, jako když lidi v Leningradu mořili zimou a hladem. Jim je jedno, jak budou lidé likvidováni, vždy si nějaký ten způsob najdou.


A otázkou bylo, zda zvítězí smrt nebo život. ...No a život to vyhrál.
Jenže to je pro mnohé kategoricky nepřijatelné a takové lidi máme i tady v Rusku.
Předtím sloužili Hitlerovi, teď slouží americké státní elitě, ale smysl je jeden a ten samý, genocida a vyhubení ruského národa všemi dostupnými prostředky.


Co se týká toho vítězství, zda bylo či nebylo konečné. ...To vítězství ve Velké vlastenecké válce je významné, ale skutečně to neznamenalo konečné vítězství.

Již ke konci války ti naši takzvaní „spojenci“ plánovali provést operaci Nemyslitelná (Unthinkable), při které měly nerozpuštěné jednotky Wehrmachtu a SS společně s francouzskými, americkými a britskými vojsky zaútočit na Rusko z Evropy a z Dálného východu mělo zaútočit Japonsko.

Je to dobře ztvárněno ve filmu Sedmnáct zastavení jara, jak to plánovali předem. Do války se zapojili až v roce 1944, protože do té doby jim vyhovovalo, když jsme se s Němci vzájemně pobíjeli, čemuž aktivně napomáhali.
Lend Lease nebyl poskytován jen nám, ale i Hitlerovi, přičemž v nemalé výši. Bez této pomoci by se Hitler tak dlouho neudržel.

Skutečně se tedy jednalo jen o vítězství v jedné z bitev a Stalin to tak také bral a také to tak v podstatě řekl.
A naše první přehlídka Vítězství se konala v roce 1965, až za dvacet let. Do té doby svátek Vítězství nebyl dnem pracovního volna.

Ale nebylo tomu tak proto, že by Stalin tento den nedoceňoval, to ne. Stalin si velmi dobře uvědomoval význam tohoto dne. A navíc přestože byl dnem Vítězství ve Velké vlastenecké válce určen 9. květen, tak je do toho třeba přece fakticky počítat ještě porážku militaristického Japonska.

 

Už jen z toho důvodu, že kdyby ty virusy vyvinuté jednotkou 731 byly volně vypuštěny, tak by epidemie vyhubily celé milióny lidí.
Ale ta operace byla provedena úderně, rychle, vítězně a s malým krveprolitím. Zde sovětská armáda, Rudá armáda předvedla svou skvělou výkonnost.


Celé čtyři dlouhé roky trvala Velká vlastenecká válka, která nám přinesla nevyčíslitelné utrpení, a proto když 9. května oslavujeme vojáky Velké vlastenecké války, její konec, tak nesmíme zapomínat ani na bezpříkladné hrdinství vojáků Rudé armády při porážce militaristického Japonska.
To tam totiž také patří, jde o stejnou věc. Jen si vzpomeňte na ten trojúhelník Berlín, Řím, Tokio, ti všichni proti nám ve Velké vlastenecké válce bojovali.


A za skutečnost, že dálněvýchodní fronta zůstala za této války více méně klidná, že tam neprobíhaly bojové operace, vděčíme naší diplomacii, naší rozvědce a naší Rudé armádě. Ale vojáky jsme tam mít museli, protože se jednalo o frontu, o stejnou bojovou frontu, dokud jsme je v roce 1945 neporazili.

Do roku 1941 jsme tu měli vojenské okruhy a jen jednu frontu, tu dálněvýchodní, která tu byla po celou dobu existence Sovětského svazu.


A proto je sice 9. květen pěkný svátek, jarní svátek, kdy všechno kvete, ale nelze zapomínat na to, že válka fakticky skončila 2. září.
Je to stejný svátek, jde o stejnou Velkou vlasteneckou válku, která neskončila 9. května.
A s touto kolizí skutečného konce Velké vlastenecké války se střetnul i Stalin. Jenže Stalin měl jiný úkol, zachovat náš stát, obnovit naši vlast, aby na ni nemohli zaútočit.


A naše vlast byla kolosální prací svého obyvatelstva zachráněna, obnovena. A když naše obyvatelstvo touto svou bezpříkladnou hrdinskou prací zajistilo možnost oslavy Dne Vítězství, tak jsme ho mohli začít slavit v podobě vojenské přehlídky na Rudém náměstí a dne pracovního volna.
A při průvodu Nesmrtelného pluku by měly být neseny i fotografie lidí, kteří pracovali v týle a těch, kteří po válce obnovovali naši zemi, neboť jsou stejnými účastníky války, také nás zachraňovali. Nebýt jejich obětavé práce, tak by tu náš stát už nebyl.


Jen si vzpomeňte, kolik různých plánů jaderného bombardování se přijímalo v USA.
A jen díky tomu, že se náš stát pod Stalinovým vedením rychle obnovoval a síla Rudé armády byla… Nikdo se ani nepokoušel ji popírat, tak jsme uchránili mír celému světu. A když tohle všechno bylo zajištěno, tak nastal čas na oslavu, nastal čas na vojenskou přehlídku v den pracovního volna. Ne proto, že…
Vždyť Stalin hned řekl, že jsme vyhráli jednu z bitev, jednu z válek, a že je proti nám i nadále vedena válka.


Ta válka 2. září neskončila.
Okamžitě byla rozpoutána válka na 6. prioritě v Koreji. Tam jsme amerického agresora zadrželi na vzdálených přístupech. Ale kdybychom projevili slabost uvnitř SSSR, ta válka by se opět přenesla na naše území.

A vy říkáte, že bylo nesmyslné obnovovat zemi, nesmyslné obnovovat svou vlast.
To právě pro svou vlast žijí všichni lidé. Normální lidé, ne „liberasti“. „Liberasti“ žijí proto, aby mohli někomu posluhovat, otročit. Jednou slouží Hitlerovi, podruhé USA.

 

33:32

Když jste mluvil o přehlídce, tak jste se zmínil o kvalitě řídicího sboru, co bychom s tím měli dělat, Valeriji Viktoroviči?

(V.V.P.)
To je velice složitá otázka, skládající se z mnoha komponent. A také je složitá proto, že se okolo ní točí mnoho lží.
Je třeba přebudovat kádrový sbor řídících pracovníků.
Řídicí sbor, který je v současnosti zformován v Rusku, je nastaven na to, aby zrazoval zájmy Ruska. A můžeme to pozorovat úplně všude.
Tak například u nás probíhá realizace národních projektů. Gosudar pořádá schůze, jednu za druhou, kde se řeší kvalita i všechno ostatní.

A co dělají úředníci na svých místech? ...A dělají to s gustem, protože to odpovídá jejich ideologii. V Kaliningradu chtějí ženu, která získala milión na základě programu Venkovský doktor a čestně si vše odpracovala, teď trestně stíhat. Našli formální záminky, které vůbec nejsou podstatné, ale umožňují jim formálně si to s tou ženou vyřídit. A tady se ten úřednický mechanismus aktivoval.

Proč? ...Protože je nutné pohřbít tento projekt na poskytování zdravotní péče, ten program Venkovský doktor.

Je třeba, aby všem bylo jasné, že stát zničí každého, kdo bude pracovat pro zájmy rozvoje státu, pro zájmy rozvoje Ruska. Úřednický sbor je ideologicky naladěn proti Rusku. Jen se podívejte, jak je u nás všude, jak je po celém státě, jakmile se věc týká úředníků, jasně vidět to jejich úsilí, aby to pro lidi vždy dopadlo, co nejhůř.
A přitom je u nás těch úředníků celé moře.
– Více než bylo v SSSR
– Ano, více než v SSSR.
A navíc jim neustále v něčem náš národ nevyhovuje.


Lidé se nechtějí stát otroky a umírat v zájmu jejich amerického páníčka. Místa úředníků teď lidé přijímají hlavně proto, aby mohli krást státní peníze více méně zákonnými způsoby.

A jak je tomu možné čelit? ...Je třeba se toho přece zbavit.


Tak především musíme udělat jednoduchou věc, musíme zavést odpovědnost úředníka za kvalitu jeho práce. A navíc je potřeba, aby úředník nedostával vyšší mzdu, než je průměr v oblasti, kterou řídí.
Co se potom stane?
...To, že u řízení zůstanou pouze profesionálové. Všichni ostatní sami odejdou, protože si tam přišli nakrást, oni jsou přece těmi efektivními „managery“. Ta katastrofa v Aeroflotu ukazuje, že tam působí jen takoví efektivní „manageři“. Jejich tiskové oddělení svou prací předvedlo, že jak vedení Aeroflotu, tak i jejich tiskové oddělení jsou soustředěni jen na jedno, na reklamu a zvyšování zisku, že je vůbec nezajímá výrobní stránka a bezpečnost výroby. Vůbec je to nezajímá. Dnes takový úředník nechápe, nač je vlastně potřebná výroba, když je možné stroje prodat do šrotu.

Pro zorganizování výroby potřebujete znalosti, dovednosti, zajistit složitý výrobní cyklus. Ano, potom to bude stále přinášet peníze, jenže to není jejich parketa. Jim je to jedno. Oni nevědí… Z úředníků ve vládě je možné jmenovat jen pár lidí, kteří znají to odvětví, které řídí, kteří jsou v něm odborníky.
A kdo je ten zbytek?
...Ti, co se narodili v těch správných rodinách, a tak si je dosadili tam, kam potřebovali. A to samé se děje od Moskvy až do těch nejnižších úrovní. Všude nás řídí efektivní „manageři“, kteří se narodili v těch správných rodinách, a to je ta jejich kvalifikace.


Oni nepotřebují znát výrobní cyklus, či vůbec vědět, jak se něco řídí. Likvidují naše školy, protože nemají ani ponětí o metodikách výuky těch či oněch předmětů, neboť nemají potřebné odborné vzdělání. Zdravotnictví řídí stejní „manageři“. Všude to tu řídí samí „manageři“.


Je nutné zavést osobní odpovědnost úředníků za kvalitu jejich práce a na konci roku je hodnotit podle předepsaných parametrů. Jenže je třeba změnit kritéria.
Současné hodnocení úřednického sboru je profanace.
...Ten člověk, který to sestavoval, nemá ani tušení o tom, co je to řízení. Některé jednotlivosti jsou celkem slušné, ale zbytek jsou úplné pitomosti.

A je bezpodmínečně nutné platit je podle průměru v daném odvětví. Jakmile zavedete takové odměňování, je to vyřízeno. Oni vědí, že si s tím neporadí, že své odvětví pozvednout nedokážou. A s ohledem na porcování peněz by měli s tou osobní odpovědností utrum.
Budou od nich požadovány výsledky, takže mají-li realizovat projekt, budou to muset udělat. A potom tam zůstanou jen odborníci.

A aby takoví profesionálové měli zájem o řízení, je třeba zavést prémie za cyklus jejich řízení. Celý rok budou dostávat mzdu ve výši průměru a na konci roku dostanou prémii za to, jak pracovali.
Jeden půjde na lavici obžalovaných za to, že si neporadil, a ten druhý může klidně obdržet miliónové prémie, protože si poradil a zajistil nárůst mezd, nárůst produktivity, snížil počet pracovních úrazů při výrobě, tj. zvýšil bezpečnost práce atd. Prostě za sebou zanechal kus práce.

 

Jestliže tohle teď neuděláme, tak nastoupí čas komisařů, přesně tak, protože jinak to náš stát nepřežije.
A co znamená čas komisařů?

To znamená, že žádnému úředníkovi ve státním aparátu, žádnému poslanci z nějaké té dumy ani jeho rodině nebude umožněno léčit se v žádném soukromém zdravotnickém zařízení, pouze ve veřejných nemocnicích jako všichni ostatní. Jestliže se mu to nebude líbit, bude automaticky propuštěn a poslanec okamžitě přijde o svůj mandát.

Protože jak to potom dopadá? ...Oni ukradnou státní peníze, lidé ať se léčí ve veřejných zařízeních a oni sami na elitních klinikách, kde budou mít zajištěny všechny podmínky. Nic takového a dále.

Postavili jste parník, vyrobili letadlo a uvolnili ho do provozu? ...Nebo cokoliv jiného.

Tak to všechno také i se svými rodinami budete používat, neboť přece ručíte za jejich bezpečnost.


Jak to chodilo dříve?
Stavitel mostu doplul na lodičce pod svůj most a svým životem tak ručil za to, že ten most vydrží potřebnou zátěž a může být provozován. Takže buď tak nebo tak.
A já jsem zcela přesvědčen o tom, že ten čas komisařů se nikomu líbit nebude. Proto raději nechte zavést odpovědnost za kvalitu své řídicí práce a mzdy ať jsou ve výšce průměru v daném odvětví.

Pokud dokážete pracovat, dostanete své prémie. A pokud jste k ničemu…?

Vždyť jak to dnes chodí?

Když je někdo šéfem železničních drah, jsou jeho synové důležitými železničáři, když řídí banku, jsou ze všech obratem ruky bankéři. Když bude odpovídat za kvalitu své práce, tak si na ni nebude moci troufnout, protože dobře ví, že je v daném oboru úplná nula. To už nebude možné jmenovat někoho jen tak, aby zahříval židli, a potom se otevřou sociální výtahy a otevře se cesta odborníkům.

Takto lze překonat tu nesrovnalost mezi profesionalismem a počtem řídicích pracovníků. Počet řídicích pracovníků se několikanásobně, prostě několikanásobně sníží. A každý takový řídicí pracovník bude samostatný a bude pracovat v jednotné koncepci řízení. Je třeba v kádrovém sboru udělat pořádek.

A co dnes vidíme? ...Tu ideologickou podstatu.

Třeba v tom Nesmrtelném pluku byly na základě zvláštního rozhodnutí úředníků, a oni si velmi dobře uvědomují, že je to vlasovská vlajka, kterou tam tahají...
V Nesmrtelném pluku se podstata ruské státní vlajky okamžitě mění. Pod takovou bojovali ti, co sem přišli zabíjet Rusy a sloužit Hitlerovi. V Nesmrtelném pluku je podstata té vlajky právě taková, a to okamžitě a neodvolatelně.
Všude jinde je to teď naše státní vlajka, ale v tom průvodu je to jen vlasovský hadr.

 

Všichni úředníci, kteří tam nesli a rozdávali tyto vlajky, velmi dobře znají význam té trikolóry a udělali to speciálně, protože nenávidí Rusko.
Speciálně zhoršují životní podmínky obyvatelstva, aby lidi dostali na majdan a rozvrátili náš stát, protože se jich najednou začínají ptát na jejich pracovní výsledky a chtějí po nich realizovat národní projekty pro jakýsi ruský národ.

A jak dobře jim bylo v těch svatých devadesátých, kdy mohli krást, co hrdlo ráčí, lidé umírali a ruské zdroje tu byly k dispozici páníčkovi.
To je to, k čemu se chtějí vrátit. Takže jestliže chce náš národ přežít, nemá jiné východisko, musí se naučit řídit a začít se na tom řízení podílet.

 

44:50

Pokračují tu otázky na válku. Další je od Stanislava Igoroviče z Moskvy. Valeriji Viktoroviči,
proč Francouzi za 1. světové války skutečně hrdinně bojovali s Němci?
Třeba už jen ta bitva u Verdunu stála za to.
(V.V.P. úsměv) Ta stála téměř milión životů.

Zatímco s Wehrmachtem za 2. světové války v roce 1940 velmi rychle prohráli, jednoduše se vzdali, a přitom existují informace, že v té době disponovali větší vojenskou silou.

(V.V.P.)
To určitě ano. Ale když to budeme hodnotit v těchto kategoriích, tak tomu nemůžeme porozumět. Jestliže si normálně nastudujeme dějiny 1. světové války, tak uvidíme, že tam o žádné obzvláštní hrdinství nešlo.
Jak vypadala ta bitva u Verdunu nebo bitva na Sommě?

Šlo o ukázku neschopnosti velení, o prostý masakr lidské síly, a to na obou stranách.
Brusilovův průlom, to byla ukázka skvělého vojenského tvořivého řešení, zatímco tam nešlo o nic víc než o přetlačování a likvidaci zdrojů.

A co se týká hrdinství, tak to se v 1. světové válce také nedá připisovat Francouzům, ale ruskému expedičnímu sboru v sestavě francouzské armády, který bojoval ve Francii. Sami Francouzi uznávají, že takového hrdinství nejsou schopni.

A proč se v roce 1940 vzdali?

To maršál Pétain, hrdina bitvy u Verdunu. ...Jak to proběhlo? ...Maršál Pétain se osobně sešel s Hitlerem a zaručil se mu, že vichistická Francie se bude plně držet rámce Třetí říše.

A jak to vypadalo na francouzském území?

Když do Paříže přišel příkaz poskytnout pracovní sílu, tak německé okupační úřady příslušné pracovníky okamžitě vyslaly do Francie, oj do Německa. Stejné příkazy přebírala a plnila i vichistická národní vláda.

Chcete vstoupit do divize SS Charlemagne? ...Dveře máte otevřené na jednom i druhém území.

Jak sami Francouzi přezdili maršála Pétaina? ...Putain, francouzsky děvka, jde o hru slov, ovšem vyjadřující podstatu. A přitom jeho autorita ve Francii po 1. světové válce byla taková, že ji nelze přirovnat dokonce ani k té, jaké se těšil Žukov po 2. světové válce.

A proč to tak dopadlo?
Jak 1. světová válka, tak i ta druhá byly ve své podstatě válkami proti Rusku, obzvláště ta 2. světová válka. Jak Hitler, tak i Pétain sledovali jeden cíl, válku proti Rusku. Proto také francouzská armáda vůbec nebojovala a odevzdala své tanky, například B1, proti kterým jsme potom museli bojovat u nás v Rusku.
Tři tisíce letadel!
...A kde byly v boji zlikvidovány? ...V Rusku!


První rok jsme museli zlikvidovat veškeré toto trofejní letectvo Západu, všechno, čím takto přispěli Francouzi a další. Takže jsme bojovali proti sjednocenému Západu.
Francie se vzdala jen proto, aby posílila Německo, aby mohly společnými silami bojovat s Ruskem.

A kdo se s tím neztotožnil? ...De Gaulle!

De Gaulle převezl Angličany, což mu také neodpustili a v roce 1968 ho pomocí oranžové revoluce svrhli.
A do samotného konce de Gaulle vždy při své návštěvě Ruska navštěvoval Stalinův hrob, kde dlouho mlčky postál.

Protože jen Stalin rozuměl de Gaulleovi a de Gaulle chápal, že když Stalin obhajuje zájmy SSSR, zájmy Ruska, tak tím obhajuje zároveň zájmy celého světa.
To je k té otázce o jakou válku šlo a proti čemu.


Šlo o válku proti ruskému světu a de Gaulle byl jeden z nejaktivnějších účastníků budování ruského světa.
De Gaulle byl pro to, aby se rubl stal nadnárodní měnou a ne dolar, jak na to přistoupili naši zrádci v ÚV KSSS a politbyru, když začali po Stalinově smrti zaprodávat náš stát.


Takže na válku proti SSSR, který nikterak nebyl slabým Ruským impériem, potřebovali soustředit sílu celé Evropy. A proto Francouzi…
Za 1. světové války bylo podle plánů globálního prediktoru zapotřebí zlikvidovat zdroje a ve 2. světové válce bylo zapotřebí soustředit co nejvíce evropských zdrojů do rukou Hitlerovi, aby mohl efektivně válčit proti SSSR, proti Rusku.
A tyto cíle také předurčily chování francouzské vlády za 1. i 2. světové války.

 

50:59

Další otázka je od Pavla. Na internetu na různých webech prakticky ve stejnou dobu vyšly články o tom, že předškoláci a mladší školáci by neměli ve vojenských uniformách vystupovat na oslavách 9. května. V těchto článcích se argumentuje následovně, cituji:
„Jedná se o romantizaci a lakování na růžovo toho nejhoršího v našem životě, války. Výchovný signál, který děti prostřednictvím takovéhoto jednání dostávají od dospělých, spočívá v tom, že válka je něco zábavného, že je to svátek, protože potom končí vítězstvím. Děti by neměly chodit ve vojenské uniformě. Většina našich předků žijících ve válečných letech v takovém oblečení zemřela. Vojenská uniforma je oděvem smrti.“ Konec citátu.

Co si o tom myslíte?

(V.V.P.)
Ten citát neskončil, a přesněji ta myšlenka nebyla ukončena. Dále to mělo pokračovat:
„Chlapce je zapotřebí oblékat do holčičích šatiček a hrát si musí výlučně s panenkami. A aby to všechno bylo úplně dokonalé, musíme místo vojenských přehlídek pořádat pochody gayů.“

V čem se kryje podstata?
Proč po celá staletí, po všechny časy všechny národy děti od malička učily bojové kultuře?

Protože národ musel umět přežít. A zvítězit může pouze člověk silný duchem, který ví, že je pro vítězství schopen za společnost položit svůj život, že tak zvítězí společnost, která ho vychovala, která mu dala život, zajistila vzdělání, zdravotní péči, prostě všechno.


Tady se nejedná o žádné lakování na růžovo, jedná se o pocit sounáležitosti s kulturou vítězů, s kulturou obětavé služby své vlasti, když se děti účastní svátku Vítězství, bojových svátků. Protože takové děti potom budou za svou vlast bojovat dobře.
Nebudou vést útočné války, budou bránit svou vlast.

A co sledují nepřátelé Ruska?

Chtějí připravit společnost o obranu a imunitu. Proto probíhá toto překrucování.
„Pojďme se usmířit.“
...Ano, pojďme se usmířit, ale to se napřed musíte vzdát své mizantropické ideologie a přestat útočit na koho se vám zamane, abyste dosáhli svých kořistnických cílů.

Souhlasíte s tím? ...Budete se kát ze svých zločinů?


Jen se podívejte na Pauluse, který se podílel na vypracování plánu Barbarossa. Ten se za své zločiny kál, což ovlivnilo výši jeho trestu a mohl se Norimberského procesu účastnit jako svědek, zatímco mohl klidně skončit na lavici obžalovaných.

A kolik zajatců vstoupilo do výboru Svobodné Německo?

Ti potom také mohli obnovovat svůj stát, protože pochopili, že přišli se zlým úmyslem, a že to zlo musí být potrestáno.

Oni své postoje přehodnotili, a tak také ruští lidé přehodnotili svůj vztah k nim. Co bylo, to bylo, hledět musíme kupředu, přestože na nic z toho nezapomeneme. Když dnes vyzývají, abychom se s někým usmířili, tak je napřed nutné určit, na jakém základě to usmíření má proběhnout.
Pokud na to jen tak zapomeneme, tak k nám opět přijdou s válkou:
„Ano, my jsme vám odpustili. Vy jste na nás zaútočili, zabíjeli nás a my vám to odpouštíme.“

Takto by to jako mělo vypadat? ...Ne!

Zaútočili jste, tak za to přijměte svůj trest. Jestliže svou vinu vykoupit nehodláte, nehodláte-li se kát, tak může dostoupat výše vašeho trestu až k trestu smrti.

Protože co se dnes děje? ...Odpustili banderovcům, a výsledek?

Chruščov je propustil z vězení a oni dnes opět zabíjejí.

To jako má být to usmíření?


To není žádné usmíření, to se dobrovolně vydáváme do rukou zabijáků, katů. Aby mohlo dojít na usmíření, musí se ti, kteří se dopustili zločinů vůči společnosti a přidali se k nepříteli, nebo vstoupili do naší země se zbraní v ruce, kát a vykoupit svou vinu poctivou prací.

Oni zabíjeli lidi a my jim to máme jen tak odpustit? ...Jen tak? ...Aby s tím zase mohli začít?

 

Prý se změnila situace. ...A proč se ta situace změnila? ...Protože byli poraženi.
A teď bychom my měli po jejich porážce kapitulovat?

Není to nic jiného, než obyčejná rusofobní, mizantropická ideologie.


A tato ideologie už teď velice efektivně ničí kulturní identitu evropských národů. Jen se podívejte, jak si nedokáží poradit s těmi migranty.
Celá ta evropská armáda je schopná jedině zabíjet na dálku, a jakmile někde dojde na skutečné problémy, tak s hanbou všechno prohrávají, zatímco ruská armáda bojuje.
Protože naše kultura učí děti sounáležitosti s vojenskou kulturou, s kulturou vlastenectví, s ruským světem, a to znamená, že je učíme bránit svůj domov, bránit slabší a nevést útočné války.

 

Jenže ti, kteří plánují na Rusko zaútočit a chtějí tu všechny vyvraždit, potřebují, aby děti nedokázaly svou zemi, svou vlast bránit. Proto se jim to tak nelíbí, a proto jim také místo svátku Vítězství, místo oslavy se slzami v očích…
Svá vítězství slaví všechny národy a vždy to tak bylo.


A mimochodem, to je zajímavé.
Pročpak asi Den vylodění v Normandii, 6. června, Západ neustále oslavuje?
Zatímco u nás nám všichni ti „kulturní“ činitelé neustále vnucují, proč vlastně slavíme 9. květen?

Nám ta válka přinesla tolik obětí, tolik zkázy a bídy.


My jsme porazili toho nejsilnějšího nepřítele lidstva, zachránili jsme život na planetě Zemi a ti umělečtí hajzlíci nám upírají to oslavovat?

Pěkně si někam zalezte do koutku a tiše si tam poplakejte, zatruchlete…“
S takovou náladou svou zemi nezachráníte. Jenže přesně to potřebují.

A čím bylo to slavné „vylodění v Normandii“? ...Vůbec ničím.

Prý vítězství. Oni své vojáky vychovávají v duchu vítězství, vyvolávají v nich hrdost na svou zemi.

A co mají v plánu? ...Zaútočit na Rusko.

Takže všichni ti „kulturní“ činitelé, kterým se nelíbí připomínat si a slavit Den Vítězství, vystupují za to, aby byl ruský národ zlikvidován novým interventem, aby byl vůči němu bezbranný.
Všichni ti, kterým není po chuti Velká vlastenecká válka, by měli pamatovat na to, že nebýt vítězství v této válce, tak by tu dnes oni sami nebyli.

Všichni ti, kteří dnes tu válku očerňují, přezírají ji a truchlí nad tím, že jsme měli tu drzost bránit se Západu, který sem přece jen přišel nás všechny pozabíjet.

 

59:25

A ještě je tu jedna otázka od Vadima, který se odkazuje na náš minulý pořad z 6. května, kde zazněl váš názor, že přežití japonského národa přímo závisí na tom, zda se stane součástí našeho Východního federálního okruhu.
(V.V.P.) Zda se stane Japonským federálním okruhem, neboť to bude samostatný okruh.

Můžete alespoň v krátkosti odpovědět na otázku, zda Rusko nemůže přijít o svou identitu, když napomůže zachování japonského národa?
Vždyť v každém svém pořadu opakujete, že migranti zahubí Evropu, jak to opravdu dělají. Stačila hrstka banderovců, která přišla ze západní Ukrajiny, aby přeformátovala většinové obyvatelstvo ruského světa na Ukrajině.
(V.V.P.) Ne, tak to kategoricky není.

Vždyť připojení Japonska nebude pro ruský národ znamenat jen začlenění nevelkého národa, který se navíc nijak nevyznačuje svou lásku k Rusku ani shodným vnímáním světa s naším obyvatelstvem, ale automaticky to z Rusů udělá národnostní menšinu.

(V.V.P.)
Ne. Tak především jsem už nejednou říkal, že Japonsko se nachází ve velice krizové situaci, že vymírání jeho obyvatelstva probíhá zběsilým tempem. Kvalita mladého obyvatelstva je velice špatná, hledají spásu v samotářství, v kultuře Anime a jinde. Tito lidé odejdou, aniž by po sobě v dějinách zanechali nějakou stopu. Japonsko…
To je to o čem mluvím, že mají šanci zachovat se jako národ pouze v podobě Japonského federálního okruhu v sestavě Ruska.

Co se týká Ruska. Žádná taková menšina vzniknout nemůže z jednoho jednoduchého důvodu, že vše určuje koncepce řízení. Zatímco na Západě se západní kultury západních států, národů západních států staly bezbrannými v důsledku infiltrované kultury multikulturalismu, až se mi z toho trochu zamotal jazyk, tak v Rusku existuje civilizační kultura harmonického rozvoje všech národů s uchováním jejich kulturní identity a korekcí jejich kultury.
Jestliže se v něčem rozchází s Božím záměrem směrem ke shodě s ním, dochází ke korekci. Pokud někde panovalo otroctví, probíhala změna směrem k jeho zrušení, a tak podobně.

 

A co se týká agresivity, tak například Čukčové jsou velice bojovným národem a dokud nepřišli Rusové, tak jejich výboji trpěly všechny národy Dálného východu, všechny tam utiskovali. Nebylo lehké je zvládnout, ale teď už Čukčové chápou, že si svou kulturní identitu mohou zachovat pouze v Rusku. Jinou možnost nemají.

To samé bude s národem Japonska. Japonský národ je na hraně vymření. Nenechte se mýlit těmi současnými 126 milióny obyvatel. V tom lepším případě je teď možné se v Japonsku orientovat tak na 20-30 miliónů, všechno ostatní se v blízké době jednoduše vytratí.

– To byla pro dnešek poslední otázka.

Dnes jsme nejednou mluvili o kvalitě řídicího sboru, té takzvané kulturní „elity“ a o národě, a neustále jsme naráželi na to, že reálné kroky veškerého toho „elitářského“ společenství se nevyznačují vlastenectvím ani kladným vztahem k ruskému obyvatelstvu.
Všichni se orientují na Západ a touží být jeho otroky.


Když si nakradou peníze, tak se snaží odjet do Londýna a vůbec je nezneklidňuje, že je v Londýně zabíjejí, ty peníze jim tam konfiskují, stejně po tom touží. U nás se snaží si nakrást a potom utéci tam.

Proč? ...Protože se jedná o lidi lokajské povahy.

Někdy jsou doslova jako psi, čím těžší trest, tím více lnou ke svému páníčkovi. Čím více jich tam zavraždí, tím více se budou snažit tam dostat. Chtějí být blíže svému páníčkovi a ruský národ nenávidí jen proto, že jim už pouhou svou existencí připomíná, že člověk by měl být člověkem, žádným otrokem, lokajíčkem, ale člověkem.


A to tvrzení, že na Ukrajině banderovci přeformátovali kulturu, není vůbec pravdivé.
Ta situace tam je trochu jiná. Jeden z Mao Ce-tungových citátů zní:
„Moc je na konci pušky!“
...Šestá priorita poskytuje v určité etapě iluzi moci. A to je přesně to, co se tam teď děje. Státní aparát plně obsluhuje zájmy „svidomismu“ a výchovy „banderovštiny“. Jenže se to zcela rozchází s vnitřním vnímáním světa obyvatel.


A že se to neprojevuje v žádných masových jevech, je jednoduše tím, že všechny ty majdany a „bolotné“ jsou realizovány pouze tehdy, jsou-li do nich vloženy příslušné zdroje, včetně těch řídicích. A to nejdůležitější, zda je vůle k jejich provedení ze strany vedení.


Kdyby chtěl řídicí sbor, řídicí systém v čele s prezidentem Janukovyčem zabránit tomu majdanu, tak by neproběhnul.
Kdyby Dmitrij Anatoljevič Medvěděv chtěl zabránit protestům na Bolotném náměstí, tak by se žádné „bolotné“ nekonalo.
To vše je organizováno na pokyn. A to, že přitom Janukovič na rozdíl od Medvěděva dopadl jako sedláci u Chlumce, je jen tím, že Medvěděv má vedle sebe Putina.


A Putin nemá žádný zájem na tom, aby v našem státě propukla občanská válka stejně jako na Ukrajině. Proto také záchranou Medvěděva zachránil i náš stát. Pouze díky tomu se Medvěděv neocitnul v Janukovičově postavení. A tím myslím to jeho postavení, kdy bylo fakticky v plánu, aby Janukovič zemřel, a zachránil se jen díky naší tajné službě.
Stejně by to dopadlo s Medvěděvem. Kdyby bylo „bolotné“ úspěšné, Medvěděv by byl zlikvidován těmi, kteří ho měli nahradit.
To je totiž logika všech těchto majdanových revolučních opatření, protože je nutné odklidit ty, kteří se podíleli na jejich organizaci.

A Janukovič se na tom majdanu nepodílel o nic méně než Porošenko, Timošenková, Jaceňuk, a ten… Jak stojí v čele Svobody. Ó Bože…
Prostě všichni ti fašističtí hajzlíci. A proto se na Ukrajině všechno drží jen na moci těch pušek. Jakmile přijde armáda Novoruska v podobě spojené armády Luhanské a Doněcké republiky

a udělá na celé Ukrajině pořádek...
– Tjagnibok
– Ano, jmenuje se Tjagnibok.
...tak bude vymalováno a banderovština opět okamžitě zaleze do svých sklepení, kde bude tiše chcípat.

Ano, ta otrávená mládež se pokusí něco podniknout, ale s tím Hitlerjugendem a tím… Jak se to jen jmenovalo, Wolf, wolf…
– Volkssturm
– Ne, nemyslím Volkssturm.
Myslím ten pokus zorganizovat partyzánské oddíly na německém území. Teď mi to vypadlo. Ty zkušenosti s tím už máme, takže vše bude efektivně vyřešeno. Takže to není problém.
Prosím? Ano byli to werwolfové.

Všechno to bude efektivně vyřešeno. Ale ten problém je jinde.

Žít musíme tady a teď a jak to nyní vypadá?

Teď ten úřednický sbor ze všech sil deptá obyvatelstvo. Už jsem uváděl příklad, jak úředníci pracují na tom, aby konkrétně zlikvidovali národní projekt Venkovský doktor a těch příkladů je spousta. Ti úředníci škodí všude, prostě všude, protože mají hrůzu z toho, že budou muset dokládat svou profesionalitu.

Teď své úřednické funkce dostávají na základě rodinných konexí, no a potom se jich začnou ptát na to, co doopravdy umí. „Nic neumíš?
...Tak jdi studovat!“
„Já nic neumím, a pracovat se mi nechce, zato nenávidím Rusko a obdivuji USA.“

 

A úředníci s touto ideologií se teď zabývají propagandou vlastenectví, čímž ji dělají zcela nepřijatelnou a lidi tento způsob jejich propagandy odrazuje a z toho potom zase těží „liberasti“. Je to hra na dvě přihrávky. Jde o stejné „liberasty“, vyznávající stejnou ideologii, z nichž někteří se zabývají „patriotickou“ propagandou a jiní zase poukazují na to, že to není nic pro Rusko, že to dělají špatně, že to je mocenský nátlak.


A proto nemůžeme skládat své naděje do žádných úředníků. Dnes je vlastenectví v módě, tak ho mají plnou hubu. Mluví o něm neustále, ale přitom ho všemožně diskreditují. Vyklešťují tak samotnou ideu vlastenectví.
Pracují kryjíce se vlasteneckými hesly proti Rusku. Vedou národ proti Rusku. Chtějí, aby lidé vyšli na majdan a roznesli tak svůj vlastní stát, a potom nastoupí opět doba svatých devadesátek, kdy za nic neponesou odpovědnost, národ bude likvidován a páníček bude spokojený.


Potom si budou opět moci nakrást peníze a odjet.
Oni nechápou, že Evropa je už v podstatě odsouzena, neboť tam bude islámský chalífát, pokud se nic nezmění.

A co se může změnit?

Když Rusko vše ustojí, zůstane zachována kulturní identita evropských států. Pokud ovšem bude Evropa v té době ještě mít dost zdrojů na sebeobnovení. To ale teď záleží na samotné Evropě. Bude-li i nadále napomáhat USA válcovat Rusko, sama se odsoudí.


Začne-li hájit své vlastní zájmy, jako to dělá Orbán, který vůbec není prorusky naladěný. To vůbec ne, Orbán a kladný vztah k Rusku, to jsou dvě absolutně rozdílně věci. On má své vlastní zájmy, aby Maďarsko přežilo. To však zapadá do zájmů nás všech, aby byl pořádek zaveden všude a všude se přestalo válčit.

Co by tedy měli dělat lidé?

Je třeba si uvědomovat, že úřednický řídicí sbor, který je absolutně předimenzovaný a absolutně neefektivní z hlediska řízení procesů v národohospodářství, je navíc naladěn zcela protirusky.

A co mají dělat lidé? ...Lidé jsou jako ti tonoucí plavci, kteří se musí zachránit vlastníma rukama.

 

Musíte si nastudovat zákonitosti řízení složitých sociálních supersystémů společnosti a uplatňovat tyto znalosti v praxi, abyste ubránili zájmy své i své rodiny. Abychom dokázali ubránit zájmy toho státu, ve kterém žijeme. Abychom ubránili zájmy naší vlasti, Ruska.
Vyplavat dokážeme pouze všichni společně, vyplaveme, když dokážeme vytvářet masové statistiky, ve kterých varianty rozpoutání jakékoliv občanské války, jakéhokoliv sociálního napětí nikomu neprojdou.

Proto musí každý z nás vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy a takové znalosti najdete pouze v Koncepci sociální bezpečnosti.
Musíte pamatovat na to, že každý v míře svého chápání pracuje na sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho chápe a zná více.
Proto se posaďte k učebnicím a rozšiřujte si míru svého chápání. Osvojujte si znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, stávejte se konceptuálně mocnými.

Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.
Do příštích setkání.