Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 12.6.2017

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 12.6.2017

15.6.2017

 

youtu.be/flc0pnZubzo

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 12.06.2017.srt (66244)

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 12.06.2017.doc (100864)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den. 12.06.2017

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:00:20

Jedna z nejpopulárnějších otázek souvisí s takzvanou diplomatickou izolací Kataru. První otázku pokládá Sergej Bikarjuk. Nemá snad globální prediktor v úmyslu použít Katar jako návnadu pro americkou a saúdskou státní elitu, aby zorganizoval řízenou krizi podobnou té Karibské v regionu Perského zálivu mezi USA a Íránem? Jejím výsledkem by potom bylo, že by USA v její konečné fázi byly nuceny zařadit zpátečku a všechny státy tohoto regionu kromě Saúdské Arábie by již odmítly jejich „ochranu“. Dále by následoval prudký celkový propad hegemonie USA v celém světě. Zatímco Írán by předvedl, že má na víc, a získal by pořádnou reklamu jako budoucí centrum koncentrace řízení islámského světa a v samotné Saúdské Arábii by to rozpoutalo krizi končící rozpadem státu.

 

Něco je tam správně, něco je tam zcela nepochopitelné. Není mi třeba jasné, kde v tom vidí analogii s Karibskou krizí? Kdo jsou zde ti hráči a jak v tom vůbec… Použijeme-li analogii s tou krizí, tak cožpak jde o konflikt mezi Íránem a USA? Jde o konflikt mezi Katarem a saúdskou koalicí. Takže nechápu, kde je zde nějaká analogie? Nic překvapujícího a tajemného v těch událostech, ke kterým teď dochází okolo Kataru, není. Tam je skutečně vše zaměřeno, jak správně podotknul kolega pokládající otázku, k vytvoření centra koncentrace řízení v čele s Íránem, ale ne jen v celém islámském světě, ale ve světovém řídícím systému.

 

Podívejte, měli jsme tu takové dva systémy: Evropu a anglosaský svět, které si mezi sebou rozdělily svět, koloniální svět a vůbec celý svět. Potom v důsledku toho, že se na politické mapě světa objevil takový stát, impérium nezvyklého typu, jakým byl SSSR, došlo k jakémusi novému přerozdělení světa, v jehož důsledku se objevila Západní část, ve které se evropské a atlantické křídlo spojilo do kolektivního Západu proti SSSR, a sovětský segment světa. V tomto ohledu se ještě objevilo neutrální hnutí, které nepatřilo tam ani tam. Poté, kdy se SSSR zhroutil, tu zůstal pouze ten sjednocený kolektivní Západ, kterému zbyl v podstatě jen ten jeho zájem.

 

Aby se potom daly vysvětlit jeho pohyby při řízení světa, byl vymyšlen nástroj na odvedení pozornosti - boj Rothschildů proti Rockefellerům. Nějak přece bylo třeba vysvětlit ten tvůrčí konkurz při řízení světa, kdy byly nabízeny různé scénáře a realizován byl ten, který byl nejvhodnější a nejlépe odpovídal reáliím, a v jehož důsledku bylo dosahováno určitého řízení, tedy přesněji určitého cíle řízení, který ovšem stál jak před Rothschildy, tak i před Rockefellery, protože jejich cíle byly stejné, jen ty metody jejich dosahování... A tohle divadélko nám tu hráli:

Jen se podívejte na ten boj mezi Rothschildy a Rockefellery!“ Opakovali to tak dlouho, až to nakonec všichni prohlédli.

- Že jde o „boj“ nanajských chlapečků?

- Ano, o předstíraný boj.

A tady to není ani trochu podobné, ani s ohledem na účastnící se hráče. Ten scénář je zde úplně jiný. A jaká je tedy ta situace?

 

Zaprvé. Jde o využití Kuvajtského scénáře k poškození Ruska. Asi se pamatujete na ty různé dohody mezi politickými lídry z devadesátých let? Kdy nám například ústně slibovali, že NATO se nebude rozšiřovat směrem na východ?

No a Saddámovi Husajnovi zase říkali: „My přece dobře víme, že Kuvajt je tvé území. Když ho obsadíš, bude tvůj. Celé světové společenství to spolkne, uvidíš.“ Lákali ho do pasti. A on se do té pasti chytil.

 

Jenže díky práci našeho ministerstva zahraničí a gosudara se do takové pasti neustále odmítáme chytit, vůbec se jim to nedaří. Aby se jim teď tu past povedlo sklapnout… A ta past spočívá v tom, že existuje nástroj jménem ISIL, který si své už odpracoval, no a teď je třeba existenci toho nástroje na někoho hodit. A přitom to udělat tak, aby bylo v budoucnu možné dále realizovat své řídící cíle. Už dávno bylo za zakladatele ISIL, a jestliže ne přímo za zakladatele, tak za spojence ISIL označováno Rusko, které bylo obviňováno z toho, že bombarduje politické…

- Soupeře.

- Politické soupeře Asada a ISIL nebombarduje.

A co je to za politické soupeře, kteří se zbraní v ruce likvidují vlastní stát? Co se nám to snaží namluvit? To zaprvé a

 

zadruhé, my jsme ti jediní, kdo reálně proti ISIL bojoval a bojuje. To díky tomu byl ISIL fakticky zlikvidován do takové míry, že je z něj nadále nepoužitelný materiál. No a odpovědnost za tento nepotřebný materiál je třeba na někoho hodit. Všichni si velmi dobře uvědomují, že to nebylo Rusko, kdo financoval ISIL, kdo ho zakládal. A kdo ho tedy založil? Ve skutečnosti to byla Saúdská Arábie, to právě tam byly tábory na přípravu nižšího důstojnického sboru a také právě do Saúdské Arábie byli staženi ti z velitelů, které bylo potřeba zachránit. A proč právě tam? Přece tam probíhá válka proti Jemenu a Saúdská Arábie sama válčit není schopná, neumí to.

 

Dokud nedošlo na válku, tak se všichni obdivovali té mocné armádě Saúdské Arábie, pro kterou bylo nakupováno nejvíce zbraní, která byla ze všech nejlépe vybavená, tak si přece musí poradit s každým. A jakmile začali skutečně bojovat se špatně ozbrojenými Hútíi, tak co? Vůbec nic. Armáda Saúdské Arábie jde od porážky k porážce, nedosáhla žádného vítězství. A ta válka sama se již přenesla na území samotné Saúdské Arábie. Jemenská armáda už obsazuje jejich města. Mluvit o nějaké bojeschopnosti saúdské armády se tedy vůbec nedá. Jenže nesmíme zapomínat, že proti Hútiům bojuje celá koalice v čele se Saúdskou Arábií.

 

A v této koalici je i kontingent katarské armády. To ale znamená, že vyvolává-li Saúdská Arábie konflikt s Katarem, tak řeže větev, na které sama sedí. Katar svou armádu z fronty stáhnul. To znamená, že její místo museli sami zaplnit a musí teď bojovat usilovněji. Takže bylo třeba označit za sponzora a zakladatele ISIL někoho, okolo něhož budou moci uskutečnit určité řídící operace, a přitom to nepovede ke kardinálnímu zlomu. Kdyby prohlásili, že to byla Saúdská Arábie, kdo financoval a založil ISIL, že to tam bylo polní velitelství USA, ze kterého byl řízen Islámský stát, dovedete si to představit?

 

Vždyť právě uzavřeli jen jeden vojenský obchod za 110 miliard s USA. Jsou ve válce, bojuje tam saúdská koalice, to by byl takový pohyb v islámském světě, že... A v arabském světě, že by do zpěvu nebylo nikomu. Proto vybrali ten nejbezvýznamnější článek, který mají pod kontrolou i díky vojenské základně USA, a začali okolo něho dělat velký humbuk. A ten humbuk je takový, že se v jeho důsledku hroutí saúdská koalice proti Jemenu vytvořená kvůli boji proti Jemenu, a začíná se tam přesouvat jiný řídící článek. A jaký?

 

Víme, že v urychleném režimu turecký parlament schválil rozhodnutí o odeslání omezeného kontingentu vojsk do Kataru, kde mají vytvořit základnu. Víme, že pomoc Kataru poskytuje i Írán a to včetně potravinové. Přes íránský letecký prostor létají katarská letadla. A tak to dopadlo tak, jak řekli. Katar se obrátil k jediným nearabským státům v daném regionu. Írán i Turecko jsou součástí tohoto regionu, ale nejsou to arabské státy, jsou islámské. Chápete? A ve výsledku tu máme jinou situaci. Pokud se zamyslíme, tak Írán i Turecko jsou součástí jiné koalice. A jaké?

 

Vedoucí roli Saúdské Arábie přebírá Írán

Proti ISIL v Sýrii. Jsou v koalici s Ruskem a v tomto ohledu čelí USA. Fakticky tedy probíhá výměna vedoucí role v regionu, vedoucí roli Saúdské Arábie přebírá Írán. A přitom, opakuji, díky takovému slabému a nevýznamnému segmentu, který nevyvolá žádné okamžité tektonické zlomy, kvůli kterým by tam všechno mohlo revolučně explodovat. Proto k tomu posloužil Katar, jehož bezpečnost je garantována americkou základnou, zakládá se tam i turecká základna a samozřejmě, že nikdo nedovolí, aby tam hladověli, nebo byli zcela izolovaní. A co je ještě důležité?

 

Katar přece přímo prohlašuje, že žádné požadavky oficiálně Kataru předány nebyly, jedná se pouze o propagandistický povyk. Ale vůbec nejvíce se mi líbila ta situace s ruskými hackery s ohledem na…

- Volby v USA?

- Ne.

To obvinění, že tuto celou krizi s Katarem prý vyprovokovali ruští hackeři. Já jsem se díval a přemýšlel, tak řekne už to konečně někdo? Za celou tu dobu, kdy USA, CNN mluvily o ruských hackerech, nikdo ani nepípnul o tom, že tak cynicky, tak drze, tak pohrdavě Araby ještě nikdo neponížil, jako to udělaly USA a konkrétně CNN. Vždyť co bylo v podstatě řečeno? Všechno to prý vyprovokovali ruští hackeři. Dobře, předpokládejme tedy, že to ruští hackeři tam umístili ten falešný text. Ale jak by to mělo pokračovat? Dále by mělo nastoupit vysvětlování té situace mezi státy. Emír tvrdí: „To jsme nepsali my. My jsme to smazali, šlo o útok hackerů atd.“ A arabské státy v čele se Saúdskou Arábií se chovají tak, jakoby to udělal Katar, vždyť kvůli tomu s ním tak jednají. Ale v čem tedy spočívá ta podstata?

 

Touto věcí nám z USA sdělují, že Arabi se ničím neliší například od psů. Hladovým psům hodili kousek masa a ti se mezi sebou o něj začali prát a nereagují na žádné povely. Vždyť v podstatě si ty věci měli ujasňovat sami mezi sebou, zda šlo o falešnou zprávu nebo ne. A jestliže si to mezi sebou nevyjasňují, tak tu existuje řízení a Saúdská Arábie s celou tou koalicí sleduje celým tím humbukem nějaký cíl. A nevymysleli nic lepšího než říci: „Vždyť to jsou Arabi, to jsou omezenci, jak je někdo urazí, tak už se o ničem víc s nikým dohadovat nebudou. Stoupla jim krev do hlavy, a dokud se mezi sebou vzájemně nepozabíjejí, tak si nic vyjasňovat nebudou. O čem chcete jednat s takovými debily?“

 

Na tom je třeba stavět, poukazovat na to, začít s tímto arabským světem budovat spojenecké vztahy. Jen se podívejte, jak s vámi USA zacházejí, vždyť vás nemají za lidi. Prý se řídíte jen svými instinkty a reflexy, když vás vůbec nezajímá, že katarský emír vykřikuje: „My jsme to přece neudělali!“ Ale opakuji, že jestliže dělají, že katarského emíra neslyší, sledují tím nějaký cíl řízení. Ten cíl řízení bylo možné skrýt jinými způsoby, ale oni se rozhodli skrýt ho tím stylem, že poukáží na to, že Arabi jsou prostě takoví, tupohlaví. Je třeba si opět povšimnout té situace. Kdo vystoupil proti Kataru?

 

Přestavba celého islámského světa.

V podstatě ti, kteří od Saúdské Arábie dostávají zbraně. Saúdská Arábie nakupuje zbraně ve velkém, a potom je předává dalším státům, a právě tyto státy vystupovaly proti Kataru, vypovídaly mu diplomatické vztahy... Třeba Egypt. Tomu Saúdská Arábie koupila Mistraly, které měly být dodány Rusku. No a ty státy, které jsou takto zásobovány zbraněmi, vystoupily proti Kataru v koalici. Ta situace je tu v podstatě jednoduchá. Skutečně dochází k přestavbě celého islámského světa. Saúdské Arábii je odnímáno líderství. Přitom se dříve či později ten skandál, že je CNN, USA, tak ponížily tím, že poukázali na to, že se řídí jenom reflexy a instinkty a rozum používat vůbec nedokážou, časem obrátí proti USA, ty se budou muset stáhnout a místo nich tam prostřednictvím turecko-íránské koalice nastoupí Írán, který se stane lídrem islámského světa.

- Společně s Čínou nebo samostatně?

- Čína je dalším centrem koncentrace řízení.

Írán svou podstatou… Jak bych to vysvětlil?

 

Do Číny je přenášeno centrum koncentrace řízení z Velké Británie a USA.

V ní se bude slučovat role jich obou. A Írán má z řídícího hlediska nahradit evropské centrum. Proto také má existovat Evropský islámský chalífát, kdy po tom zlém islámu, který sebou přinese ISIL, za kterého poteče krev proudem a promíchají se všechny národy, přijde ten dobrý islám zosobněný Íránem, udělá tam pořádek, ale již budou vytvářeny nové státy, protože tam už budou fakticky vytvořeny nové národy s novými jazyky. Už jsem o tom mluvil.

 

A k tomu taková malá poznámka ke všem těm ISILům apod. Jestlipak se tady někdo zamyslel, je to rétorická otázka, proč jsou bondovky tak moc populární? Náročný divák v tom vidí pouze jakýsi umělecký výmysl, protože je to plné nesrovnalostí, jeden výmysl následuje druhý a třetí to pohání. Lidé, kteří berou umění a film vážně, říkají: To je taková pohádka pro dospělé, na kterou ani nemá smysl se dívat.“ Jiní se na ten film dívají především pod vlivem jeho reklamy, ohromné reklamy, kterou bondovky mají. Do bondovek jsou také investovány velké peníze, Točí se stále další, všichni stárnou, jen James Bond nestárne. K čemu to vlastně je, jaký to má účel? K čemu ty bondovky mají posloužit?

 

To nikdy nepochopíme, jestliže neznáme

Dostatečně všeobecnou teorii řízení,

6 priorit zobecněných prostředků řízení, neznáme

pět druhů sociální moci a

pět druhů sociální idiocie.

Nemáme-li tyto znalostní základy, tak pro nás… Á, ještě konceptuální moc, to jsem vlastně řekl – pět druhů sociální moci a globální politiku. Když tyto věci neznáme, tak je pro nás bondovka něco neuchopitelného. Když však tyto věci známe, tak je pro nás bondovka otevřenou knihou. Je to jako učebnice, jako ukazatel rozvoje světových procesů. Ta podstata spočívá v tom, že tam existuje nějaká organizace, spektrum, které je zacloněno dalšími představiteli zla. Nikdo se však neptá, kde ty organizace, se kterými musí bojovat STÁTNÍ bezpečnostní služba, jakákoliv, KGB, MI5, to není důležité. Kde taková organizace bere odborníky, armádu?

 

Globální prediktor zakládá organizace pro řídící vliv.

Dovedete si představit, jak náročné je někde v utajeném místě vybudovat nějaké moduly, řídící centrály, provozy apod.? Kde se to všechno bere? Jak je to všechno vytvářeno? A tam je občas přímo řečeno, že někdy agenti tajných služeb plní úkoly, aniž tuší, že neplní úkol své tajné služby, ale právě tohoto spektra. A ten výraz spektrum nebyl zvolen náhodně. Ta věc se má tak, že aby mohl vyvíjet řídící vliv, musí globální prediktor vždy založit nějakou organizaci. No prosím, a jestliže od filmu přejdeme k realitě, tak co tu máme? Máme tu ISIL, Al-Kaidu, Rudé brigády v Itálii, cokoliv… Chápete?

 

Je jich dost a dost. Jakmile však splní svůj úkol, jsou zlikvidovány. To, co se teď děje s Islámským státem prostřednictvím Kataru, to je jeho likvidace.

A proč se tomu říká spektrum? Protože pro každý určitý úkol je vytvářena struktura, a ty potom řeší celé spektrum řízení. Je třeba do vesmíru? Tak do vesmíru. Je třeba do oceánu? Tak do oceánu. Cokoliv. Celým tím spektrem úkolů je řešeno vše. Proto je v tomto ohledu celkem užitečné… Já tu nedoporučuji, abyste se teď posadili a podívali na všechny ty bondovky, ale budete-li mít někdy hodinu dvě volného času, a zrovna bude bondovka, tak se na ni podívejte.

 

Se znalostí Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti bude pro vás bondovka otevřenou knihou. Hned uvidíte co a jak. A ty staré díly jsou mimochodem už historicky potvrzené. Jak je orientován určitý rozvoj politických událostí a tím také současně ekonomické směřování. Všechno to bude jasné. Znáte-li bondovky z úhlu pohledu Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti, nebude pro vás v událostech okolo Kataru nic tak supertajného, vůbec nic.

 

Opakuji, že všechny ty bondovky mají vytvořit určité informační pole, jak je z nadnárodní úrovně orientován pohyb řízení států a národů v určitém rámci a s průběhem podle výsledků tvůrčího konkursu. Víte, je to jako velitelsko-štábní cvičení. Ano, to je ono, k tomu je to možné přirovnat. Tam se spustí určitý informační modul, a sleduje se, jaké to vyvolá reakce, co bylo odhadnuto dobře a co zase ne, jaké následovaly odvetné reakce a tímto způsobem se tvoří hotový scénář řízení.

 

00:24:24

Valeriji Viktoroviči, minulý týden došlo k dalšímu teroristickému útoku, tentokrát v Teheránu. Ale na kanálu Rossia 24 jsem žádné žlutočerné barvy neviděl.

 

Žlutočerné barvy nebyly, ale zhasnout Eiffelovku slibovali. Ten teroristický útok provedly stejné struktury, které svého času likvidovaly íránské jaderné fyziky. Chápete to? Uvnitř státu jsou takoví „patrioti“, kteří likvidují výkvět své státní vědy. To jsou ale patrioti, že? Rozhodli se ve jménu rozvoje státu zlikvidovat výkvět vědy a pozvednout tím svůj stát do čela celé planety. Je přece zcela jasné, že se jednalo o korekční zásah. A ten korekční zásah zcela zapadá do událostí okolo Kataru.

 

Došlo tam k teroristickému útoku, opravdovému útoku. A po čem ten útok následoval? Toho se nedopustil Írán, reálně ho připsali Saúdské Arábii. A po čem tedy ten útok následoval? Poté, kdy Saúdská Arábie a její koalice vytvořily blokádu okolo Kataru a Írán řekl:

Ne, my tam potraviny budeme dodávat a svůj letecký prostor dáme Kataru k dispozici.“

A okamžitě následoval teroristický útok. Vše je zcela očividné. Kráčíme dál po planetě.

- Mimochodem, je tu v souvislosti s teroristickými útoky taková otázka od Ernsta…

Ještě minutku. Slibovali, že tu Eiffelovku zhasnou, ani nevím, jestli to nakonec udělali. To bylo pro tyrana, oj promiňte, pro Írán takové malé varování. Aktivita má být vyvíjena jen v určitém rámci. Dodrží-li tento rámec, bude vše v pořádku, ale jestliže se ho nebudou držet a nebudou poslouchat, co jim nadřízení doporučují, bude nutné je opět trochu zchladit dalšími teroristickými útoky.

- Jako v Londýně.

- V tomto ohledu je ta Eiffelovka takový vzkaz.

My jsme připraveni se dohodnout, ale za určitých podmínek. Pro vaše jednání platí určitá omezení, a ty teroristické útoky se na jeho zaměřenosti musí projevit.

 

00:27:12

V souvislosti s teroristickými útoky tu máme takovou otázku od Ernsta Iľina. Když jste komentoval teroristický útok v Manchesteru a následné události v Anglii, tak jste je charakterizoval jako vzkaz globálního prediktoru státní elitě USA: Učte se chlapci…“ a „Učte se chlapci číslo dva“. Přitom však často říkáte, že státní elita USA absolutně nechápe procesy globálního řízení, a dokonce ani neví, proti komu stojí, mluvíme-li o globálním prediktoru. Jak je tedy možné počítat s tím, že dokážou pochopit hlubokou symboliku manchesterského útoku, kterou jste vyložil ve své analýze?

Jaký má vůbec smysl organizovat jim takové show a ještě na tak vysoké úrovni, jestliže víte, že cílové obecenstvo to nepochopí?

 

V tom se mýlíte, všechno velmi dobře chápou. Tady je nutné poznamenat následující. Státní elita je v podstatě neschopná se něčemu naučit, protože ty, kteří se alespoň něčemu naučit dají, se globální prediktor snaží stáhnout pod sebe. Pokud se mu to nedaří, tak jestliže konflikt mezi globální a státní elitou určitým způsobem vygraduje, je ten schopnější představitel státní elity, který by se mohl přidat ke globalistům, ale přesto hájí zájmy státní elity, jemně řečeno eliminován ze života.

 

Buď se utopí ve vaně, nebo se mu stane dopravní nehoda. Těch možností je řada. Státní elita tedy v podstatě není schopná se učit, to však neznamená, že žije v informačním vakuu a nezná nějaké symboly. Vždyť proč se snaží napodobovat globalisty? Například tou vraždou našeho velvyslance v Turecku? Minimální úroveň znalostí mají už kvůli působení zákona času. To poselství nebylo tak hluboké. Tam šlo o symbolický vzkaz zaslaný na úrovni chápání státních elit. Pro ně je v něm všechno čitelné a jasné. Problém je pouze v tom, že nevědí, jak na to odpovědět. Oni nemají takové znalosti nadnárodního řízení, nemají takové dovednosti. Proto se chovají tak křečovitě a snaží se odpovědět, jak umí.

 

Ale ty křečovité počiny státní elity jsou potom využívány například k přestavbě v islámském světě, k přenesení vedoucí úlohy ze Saúdské Arábie na Írán. A státní elita sama potom neví, jak k tomu všemu došlo, protože nechápe globální politiku, neví, co je to konceptuální moc. Ona to nepotřebuje. Ona přece má svůj stát a USA je světový šéf, nic víc nepotřebuje. A aby si udržela svůj Pax Americana, je připravena lámat všechny a všechno, včetně větve, na které sama sedí. Tato omezení jsou tedy zaměřena na to, aby se pánové zklidnili, a jsou jim posílány na úrovni jejich chápání, na žádné vyšší.

 

00:30:37

A ještě je tu jedna prosba, abyste vysvětlil své výroky z minulých pořadů od Viktora Kapusťanského. V pořadu z 01.06. jste řekl, že GP se reaktivně snaží zbavit státní elity.

- Chviličku. Jak že? Reaktivně. To jsem zcela určitě neřekl. Dobře, dále.

A proč GP jednoduše všechny ty Clintony nevysvítí?

- Možná tam bylo neosvítí? Ve smyslu neposkytne jim více znalostí?

- Je tu napsáno nevysvítí. Vždyť tím by jim dal záruku toho nejmocnějšího spojence a společně by si s Ruskem poradili daleko rychleji. Vždyť hlavní plán GP je potlačování Ruska poté, co si to vyřídí se státní elitou. Ten plán bude realizovat stejně reaktivně, ale Rusko bude už dávno vepředu.

Jak to, že GP takto dopouští, aby Rusko přebíralo řízení, zatímco sám uvázl ve válce se státní elitou? Něco tady nesedí.

 

Protože to je celé divné. Nevím, zda tam bylo vysvítí nebo osvítí. Jestliže je vysvítí... On je neustále vysvěcuje, svítí na ně reflektory, jsou vidět skrz na skrz. A jestliže jde o osvícení, tedy jejich začlenění do vlastní strategie řízení, tak k tomu dochází neustále. Globální prediktor v tomto vůbec nemůže polevit. Ještě jednou opakuji, že se všechny, kteří jsou alespoň trochu tvůrčí, snaží pozvednout na úroveň globální elity, aby řešili nadnárodní úkoly, protože nemá dost Kissingerů. Musí je někým nahrazovat. A Clintonů tam mají dost a dost, těch jsou tam spousty, různých těch McCainů. Takoví jsou všude, chápete? A ti už ze své podstaty nejsou schopni se učit a jsou sami dobře ovladatelní.

 

Oni sami obviňují Araby, že jsou ovladatelní na úrovni reflexů a instinktů a přitom je to právě státní elita USA, která sama je řízena na úrovni reflexů a instinktů. Kvůli tomu, aby vybombardovali Jugoslávii, využili Billa Clintona, kterého popadli za choulostivou část těla, dotáhli k soudu a on ji potom rozbombardoval. Monika Lewinská si své odpracovala. To je více než konkrétní příklad. Konflikt mezi globální a státní elitou v USA, jako v podstatě v jakémkoliv jiném státě, spočívá v tom, že země, národy, státy je nutné řídit. A do každé skuliny, do každého města a do každé oblasti se nedostanete. Jsou tam vychovávány vlastní kádry, tedy fakticky kádry státní elity.

 

Proto je nutné k řízení zemí, národů a států… Globální prediktor, globální elity mají zájem na existenci nižší řídící úrovně… Stejně jako v armádě. Velení na úrovni seržantů je pro práci s mužstvem jednoduše nezbytné, a mladší důstojníky také potřebujete. Všechny tyto hodnosti obsadit sami nedokážou. Museli by si vytvořit struktury na přípravu kádrů atd., jenže globální prediktor řídí bezstrukturně. Takže celou tu černou práci musí vykonávat státní elita. A vůbec zde nejde o to, aby veškerá státní elita byla zlikvidována. Ořezání jako způsob navýšení kvality řízení, takový prvek tu je, to ano, ale to neznamená nějaké perzekuce, jde o korekci řízení. Kdy jsou ty kádry, které jsou již nepoužitelné, odstraňovány a na jejich místo přichází noví lidé, akceschopnější, kteří vstřícněji reagují na řídící působení z nadnárodní úrovně ze strany globálního prediktoru.

 

Je třeba ořezat všechny nadnárodní mechanismy řízení ze strany USA.

A ten konflikt v USA spočívá v tom, že tento nástroj nadnárodního řízení je přeplněn zástupci státní elity, kteří nechápou globální politiku, kteří vidí nadnárodní řízení ve vytvoření Pax Americana, kdy jsou USA šéfy světa a všechny okrádají, jak se jim zachce. Všechny ty jejich základny jsou prostředky, kterými jsou odčerpávány zdroje přímo do USA. Jenže globální prediktor si velmi dobře uvědomuje, že bude-li dále budováno Pax Americana, zdroje planety na dlouho nevystačí. Ta je už tak dost zdevastovaná. S tím je zapotřebí přestat. A kvůli tomu je třeba ořezat všechny nadnárodní mechanismy řízení ze strany USA.

 

Jenže kam se ta státní elita, co v nich sedí, potom vrtne? Oni po dobu celých pokolení byli těmi šéfy a zaplňovali nadnárodní instituce řízení ze strany USA. Teď se USA těchto šéfů, této státní elity vzdávají a nastupuje nový řídící dorost. Čínský a íránský. To oni teď nahradí evropskou a angloamerickou státní elitu. Na ty se také něco dostane. Jenže americká státní elita zkostnatěla, nic nechápe a je připravena kvůli svému Pax Americana celý svět zahubit v jaderné válce. A ti noví, kteří se teď dostávají k řízení, jsou k řídícímu působení ze strany nadnárodního řízení vstřícnější, protože když se jim napoví určitý krok a oni poslechnou, tak vidí, že se jim potom daří.

 

Teď proběhlo opět setkání Šanghajské organizace pro spolupráci. Kdysi se této organizaci smáli: „Co je nám do organizace zakládané s Čínou?“ Teď už se nikdo nesměje, všichni si už uvědomují, že jde o důležitou organizaci. Když Čína ohlásila Jeden pás, jedna cesta, svou hedvábnou stezku… O co se to pokoušejí? Vést cestu vnitřkem území? Co je to za hloupost? GEOPOLITIKA přece říká, že důležité jsou mořské cesty!“

Ještě se někdo té hedvábné stezce směje? Ukazuje se, že té Číně se nějak daří. Takže když národní, státní elita vidí, že ve výsledku signálů ze strany nadnárodního řízení, se jejich stát rozvíjí a oni zaujímají ve světě stále důležitější postavení, začínají být vstřícnější, a jdou vytčenou cestou.

 

A v USA? Tam probíhá opačný proces. Říkají jim, dělejte to a to. Jenže to pro ně znamená začít se uskrovňovat, získávat méně zdrojů, méně parazitovat. Státní elita USA na to: Tohle my teda dělat nebudeme!“ A tak proti tomu bojuje a bojuje ze všech sil. Minulý týden jedna herečka, Griffinová, jestli se nepletu, ano Kathy Griffinová, vystoupila s uříznutou Trumpovo hlavou a naráz přišla o všechny smlouvy. Jedno z divadel se rozhodlo, že lidem zase předvede, co je to umění a začalo uvádět hru Julius Caesar, moderní verzi, kde ve zmodernizované verzi v roli Julia Caesara vystupuje prezident Trump, kterého tam nevraždí Brutus, ale bojovníci za spravedlnost - ženy a pederasti.

 

Tedy LGBT společenství, protože jsou tam i transgenderové a další podobní. To oni jsou elitou, tím výkvětem americké společnosti, která tam vraždí Trumpa. A výsledek? Bank of America, která 17 let toto divadlo sponzorovala, řekla: „Pánové končím, odteď žijete jen za své.“ Delta Air Lines, letecká společnost, jim také řekla: „Pánové, odteď žijete za své.“ A dále se zjistilo, že navíc dostávají i státní peníze. „Tak teď už si svým „uměním“ budete muset vydělávat sami.“ Pro umělce není nic horšího, než když je takto odstaví od jejich koryta. Oni nepochopili, že situace se změnila. Proč se najednou ta ekonomická monstra, která je dosud bez problémů sponzorovala, od nich odvrátila?

 

Ještě jednou opakuji, Trump absolvoval velkolepé turné s velkolepými výsledky. Ta státní elita, která pochopila, dostane penízky na to, aby se přeorientovala. „Tu přebytečnou chamraď z lodi vyházíme, a vy, vlastníci této lodi, poplujete dál. A jestliže poslouchat nebudete, půjdete o žebrácké holi.“ A byznys to vyhodnotil. Napřed je o miliardy připravili, přišli o ně, a potom jim nabídli, aby si vydělali další miliardy. To ta neviditelná ruka trhu. A oni to pochopili, okamžitě to pochopili. „OK!“ A celá ta propagandistická protitrumpovská kampaň začala být utlumována. Řídící působení totiž vedlo k tomu, že: „Chcete-li vystupovat proti Trumpovi, tak běžte na ulici protestovat, ale o žebrácké holi.“ „Nadále nikdo protitrumpovskou propagandu totiž sponzorovat nebude, tu propagandu, která byla dříve tak štědře honorovaná.“

 

Takže to není v osvícení ani ve vysvícení, už ani nevím, co to tam bylo. Asi měl na mysli, aby byli všichni ti Clintonové vytaženi na světlo. Ty už na světlo všechny vytáhli, chápete? Hromadné sdělovací prostředky v tomto ohledu odvádějí skvělou práci, všechna ta utajovaná fakta vyplouvají na povrch. O Clintonovském seznamu už jsem mluvil. A snažit se je v něčem osvítit je marné. Americká státní elita, stejně jako ta naše státní elita a jako jakákoliv jiná státní elita, není ze své podstaty schopná se učit. Protože všechny, kteří jsou alespoň trochu tvůrčí… A co tam u nich pěstují? Homosexualitu, ve které tvořivost není, absolutně v ní chybí.

 

00:41:33

Minulý týden se také konaly volby v Evropě. Prosí vás okomentovat volby ve Velké Británii a Francii.

 

Tam v podstatě není moc co komentovat. Ve Velké Británii Theresa Mayová, která si prý přála upevnit… Takto nám to alespoň servírují. Která si chtěla upevnit své postavení, neboť přece vyhráli o celé dvě procenta nad protivníky vystoupení z Evropské unie. S přáním, aby si tedy upevnila své postavení a zajistila si tak maximální sílu při odchodu z EU, přistoupila na předčasné volby a prohrála. Teď je na tom ještě hůř. Měla 331 lidí, poslanců v parlamentu, teď jich má 318. A aby mohla sestavit vládu, musí s někým vstoupit do koalice, což už je vratká pozice.

 

A protivníci odchodu Velké Británie naopak své pozice v parlamentu prudce posílili. No a ve výsledku tu máme nekonečný příběh. Kdo koho nechá ve štychu, kdo odkud vystoupí… Já jsem o Brexitu už vše vyložil a nic zásadního se nezměnilo, pouze nějaké drobnosti. Můžete se podívat na to dřívější video. Vše do toho zapadá. Už se mluví o tom, že by do konce roku mohly být další volby. No asi nemají nic lepšího na práci, než organizovat volby za volbami. Tak ať v tom pokračují. Dokud celé to brexitovské nadšení nevyprchá.

 

Boeing už prohlásil, že svou výrobu z Velké Británie převede jinam. Ať si to lidé uvědomí. Oni si mysleli, že jim budou po odchodu z EU létat pečení holubi do huby. Vůbec si neuvědomovali, že to právě na úkor Evropy si Velká Británie zajišťovala svůj ekonomický blahobyt, okrádajíc celou Evropskou unii. Jestliže to nechápou, musí to pocítit. A jak jsem říkal. Máte-li vyhrát o dvě procenta, je lepší tu výhru přenechat svému protivníkovi. Je to příliš vratké vítězství, ať to své vítězství promrhá na celé čáře. Už teď Theresu Mayovou obviňují z toho, například UKIP, že kvůli ní hrozí zmaření brexitu, že svým jednáním… A co jsme my říkali od samého počátku? Že přece právě kvůli tomu tam dosadili Theresu Mayovou a Borise Johnsona. Ten kabinet je stále stejný.

 

Co se týká Francie, co k tomu v podstatě říci? Všechno probíhá tak, jak jsme o tom už mluvili. Marine Le Penová nedokázala zopakovat svůj průlomový prezidentský běh. Zdálo by se, že ji v té její úspěšné rozehrávce nemůže nic zastavit, že? Jenže když její strana začala couvat ve všech klíčových otázkách, tak kde je jejich podpora? A Macron s jeho Republikou vpřed nabral přesně tolik hlasů, kolik jich má pod kontrolou státní elita, která je pod kontrolou, kterou zase kontrolují USA, která je pod jejich státním řízením. To je vše. Všechno jde svou cestou. Už jsme o tom také mluvili.

 

00:45:20

Otázka od Ruslana Faschutdinova. Zdravím vás Valeriji Viktoroviči, švýcarské velvyslanectví na Ukrajině zorganizovalo humanitární konvoj do Doněcké lidové republiky. Okomentujte to prosím.

 

Tady také v podstatě není co komentovat. A ještě něco vybuchlo na území amerického velvyslanectví. „Svidomí“ skákali radostí do stropu, byli štěstím bez sebe, hned to komentovali: Je to jasné, byli to teroristé z Ruska!“ A z amerického velvyslanectví jim řekli: „Sklapněte, šlo jen o výtržnost.“ A tím to skončilo. Ta dohoda mezi Trumpem a Lavrovem funguje. Což se odráží jak na jednání švýcarského velvyslanectví, tak i na jednání amerického velvyslanectví. To je vše.

 

Současný režim je odepisován a teď jen záleží, kdo se tam toho dokáže chopit. Nikdo tady netvrdí, že Rusko dostane Ukrajinu na stříbrném podnose a s úklonou. Nic takového. Nikdo také nezaručí, že LLR a DLR ustanoví antifašistický řád v demokratické Ukrajině. Ne, ta otázka teď stojí tak, že záleží na tom, kdo to řízení dokáže převzít, zda to bude Evropa nebo Rusko. Ale vzhledem k tomu, že Evropa je teď velice nemocná a nedokáže Rusko odsunout, spočívá celý problém pouze v tom, aby nám parazité v řízení Ruska nezabránili udělat na Ukrajině pořádek a zbavit ji té banderovské pakáže.

 

00:46:58

A poslední otázka je od Nikity Faleva. Jak známo, tak globální prediktor sám připustil narušení hermetizace a vznik Koncepce sociální bezpečnosti, když narazil na velké problémy. Nepřipouštíte si tu myšlenku, že GP tak či onak už „začlenil“ rozvoj Koncepce do určité úrovně s tím, že bude později potlačena a přeměněna v čistě teoretické tlachání na fórech, aniž by jí bylo umožněno uplatnit se v praxi díky filtraci řídících kádrů potřebné kvality?

 

Jestliže to je: jak známo, pouze tak a nejinak. A jestliže… To je stejné jako: Máslo (samo od sebe) zdražilo.“ O čem je tedy vůbec možné diskutovat? Máslo prostě samo od sebe zdražilo. Je známo. Komu je to známo, co je mu známo? Jestliže je vám známo, jestliže znáte zákon času, tak víte, že nic připouštět globální prediktor už ze samotného principu nemohl. Protože na základě zákona času dochází k narušení hermetizace znalostí o řízení a tomu se nedá vyhnout. Problém je pouze v tom, zda se to vy jako globální prediktor pokusíte zabrzdit, a potom zahynete v bouřlivém moři, nebo jako surfař chytnete vlnu a ještě se na ní o kus dál dostanete.

 

Globální prediktor není hlupák, on dobře ví, že jeho znalosti mu teď umožňují do určité míry opravit loď, kterou je naše planeta Země. Nemají žádnou jinou loď, na kterou by mohli přestoupit, nemají jinou planetu, na kterou by mohli odletět. Jsou prostě tady. A to už není důležité, jaký máte osobní vztah k danému člověku, třeba byste ho nejraději zabili, jenže je to jenom on, kdo dokáže zalátat tu díru, a když to neudělá on, loď se potopí. Stejné je to s Koncepcí sociální bezpečnosti. Nic jiného jim nezbývá, řídící kádry pro řešení řídících úkolů potřebují a své vlastní nemají. Jen se podívejte, co odhaluje ten konflikt USA a globální elity, tedy se státní elitou USA.

 

Je třeba řešit úkoly řízení a vzhledem k působení zákona času nemáte čas přenášet centra koncentrace řízení, nemáte čas zakládat řecké impérium, římské impérium, starověký Egypt. Prostě to nestíháte. Nestíháte vytvořit sjednocenou Evropu, Spojené státy, nic kvůli tomu nestíháte. Je to třeba vyřešit právě teď. A my jim takové východisko nabízíme, aby se to využilo k zalátání té díry na lodi. My přece také máme zájem na tom, aby civilizace na planetě Zemi nezahynula. Jinak nebude mít co se rozvíjet. Lidstvo přestane existovat, bude to znamenat konec.

 

V tomto ohledu se zájmy globálního prediktoru a ty naše shodují. My máme zájem, aby civilizace na planetě Zemi nezahynula, ale řešíme ten problém svými vlastními metodami a globální prediktor je nucen se s nimi smířit, protože jiné metody k dispozici nemá. On si uvědomuje, že ve výsledku potom už nebude kapitánem na této lodi. Ale dobře si uvědomuje, že ti, co je nahradí, se nebudou vyžívat v pirátských zábavách, aby bývalé kapitány házeli žralokům. Víte, že piráti měli takovou zábavu, kdy uvázali člověka na provaz, táhli ho za lodí a lákali tak žraloky, kteří se dostavili na hostinu, nebo ho nechali se projít po prkně…

 

Takové pirátské zábavy se konat nebudou. Protože koncepce je jiná. A vzhledem k tomu, že se nemají čeho bát, ta odplata bude mít jinou podobu. Pro ně to znamená, že se budou moci bezkonfliktně začlenit do nové společnosti v její nové kvalitě. A pro globální prediktor, pro část globálního prediktoru to je v podstatě východisko. A ta druhá část se křečovitě pokouší přece jen najít způsob, jak přenést svůj intelekt, svůj mozek na mechanické nosiče, odletět do vesmíru, v podstatě jak se stát strojem.

 

Globální prediktor na základě zákona času nemohl zabránit narušení hermetizace a vzniku Koncepce sociální bezpečnosti. V důsledku stavu řízení na planetě Zemi teď globální prediktor nemá zájem s námi bojovat, má naopak zájem na tom, abychom za něj řešili… Jako když Putin musel vyřešit ten úkol, kdy se v důsledku jejich nesprávného řízení Indie a Pákistán ocitly na hraně jaderné války. Na začátku 21. století, v samém jeho počátku. „Vůbec to nedokážeme vyřešit.“ Přišel Putin a řekl: „Já to vyřeším.“ To, co nikdo jiný nedokázal. Vždyť jsi se sotva chopil řízení Ruska, co chceš dělat? Ale dobře, my už nevíme kudy kam, tak to zkus.“ A jak to dopadlo?

 

Tenkrát je ještě raději ani neposadil za jeden stůl. A teď? Indie i Pákistán vstupují do Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS), už bez konfliktu. Hlavní je vyřešit úkol řízení. A co měla řešit ŠOS? No, přijde na to.

Jedním z důvodů proč teď Ukrajina chce do Evropy a nechce do Celní unie je skutečnost, že prý to tam všechno řídí Rusko a s tím že se nehodlají smířit. Ale vždyť idea Celní unie tu existovala už před Putinem. Proč ji nedokázali zrealizovat? Protože se ruské řídící elity více než všeho ostatního na světě bály Celní unie. Věděli totiž, že Celní unie navržená Nazarbajevem je vytvářena kvůli koncentraci řízení v rukou Nazarbajeva a těch sil, které budovaly Astanu, a že potom všem ruským, rossionským elitám zbyde pouze úděl…

 

Jde-li například o naftové elity, tak úděl arabských šejků. To znamená, že Londýn bude v Astaně, a ne v Moskvě. A to se jim samozřejmě nelíbilo, oni přece vždy byli impériem… Oni si dobře uvědomují, že dokud je silnější řídící systém Ruska, který oni všichni dohromady představují, v porovnání s Kazachstánem, tak představují sílu, která může něco diktovat, alespoň na postsovětském prostoru. Pokud se však centrum řízení přenese do Astany, k Nazarbajevovi, stanou se pouze řízenými pěšáky. Na ropě sice budou dál slušně vydělávat, ale budou z nich pouze takoví saúdští šejkové či něco podobného. To se jim nelíbilo, a tak se toho báli. Putin se toho nelekl: „Celní unie? To je skvělá myšlenka. Pojďme ji realizovat.“

 

A jak byl ten úkol zrealizován? Stejné je to se vším, s hedvábnou stezkou, se ŠOS. Moc je v praxi realizované řízení.

- Schopnost řídit.

- Ano, v praxi realizovaná schopnost řídit.

Chápete? Moc není žádná cedulka na dveřích kanceláře, ani židle. Je to chápání procesů řízení a schopnost je začleňovat (do svého řízení). Putin demonstroval svoji velkolepou dovednost, jak dobře umí pracovat. A tak je to možné uplatňovat se vším. Vždyť všechny předchozí… Schopnosti státních elit řídit zcela jasně a přesně do puntíku popsal Viktor Stěpanovič Černomyrdin: Chtěli jsme jen to nejlepší, ale dopadlo to jako vždycky.“ To platí pro absolutně všechny státní elity na světě.

 

Putin se chopí každého úkolu, který pro něj vypadá ošemetně, a vyřeší ho. Chápete to? Celní unie, která měla zajistit rozdrobení Ruska, vytvoření těch menších států, řízených ministátečků, a kterým měl vévodit Velký Túrán, který měl pod sebou spojovat celý postsovětský prostor, ale sám být přitom začleněný do centra koncentrace řízení Íránu… To byl ideální sen globálního prediktoru, který chtěl realizovat. A co dnes všichni vyvolávají? Všichni mluví jen o ruském světě, ruském světě. Celní unie je ruský svět, plynovody, ruští hackeři. Kam se podíváte, všude jen ruský… Vždyť proč v USA, už jsem o tom nejednou mluvil, proč právě Ruska se bojí státní elita USA, která nechápe procesy řízení? Neboť neumí vyhodnotit kdo a co…

 

Ta věc se tedy má tak, že stojí-li před námi řídící úkol, je třeba jej vyřešit. Globalizace je proces objektivní a spočívá v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi. Jenže zatímco ten proces koncentrace řízení výrobních sil na planetě Zemi je objektivní, tak řízení tohoto procesu má subjektivní charakter! Už jsem ukázal na příkladu Celní unie, co měla řešit a co nakonec vyřešila! To samé se děje se ŠOS. Šanghajská organizace pro spolupráci! Která bez Putina nic vyřešit nedokáže, bez Ruska se tam nic vyřešit nedokáže. Indie a Pákistán tam nevstupují kvůli tomu, že je tam Čína. Jen zkuste spojit do jedné organizace Indii a Čínu a uvidíte… Indie tam vstupuje, protože je tam Rusko. Pákistán tam vstupuje, protože je tam Rusko. Protože ta hrana, na které stály, ta hrana jaderné války, na které stály, je nevyděsila o nic méně než celý zbylý svět.

 

A oni vidí garanta v Rusku! Nesmíte se tedy bát nástrojů. Musíte usilovat o spolupráci přesně tak, jak to dělá Putin. On přistupuje na spolupráci s globálním prediktorem, a řeší přitom SVÉ úkoly. Globální prediktor nemá jiné mechanismy, kterými by dokázal vyřešit úkoly řízení, které před ním stojí, než jsou ty, co mu navrhuje Putin, Rusko. A Rusko samozřejmě vše řeší ve svém zájmu. Ovšem je pravda, že tu také máme státní elitu, která je všechna podpindosnická, podevropská, a Rusko je jí ukradené. Kdyby si tato elita alespoň trochu uvědomila, co je v jejích silách, čistě s ohledem na sebe, na svůj zájem by si uvědomila, že…

 

Víte, ono je to tak, že jsou to všichni masochisti. Oni milují být v poníženém postavení, plazit se před páníčkem, který po nich šlape. To je to, co chtějí. A kvůli tomu jsou připraveni zničit svůj stát. Kdyby se státní elita chovala trochu jinak a neustále nemyslela na to, jak oni tam mají všechno rozplánováno na 500 let dopředu… Vždyť ať si to plánují na 500 let dopředu: Jenže bez nás nic vyřešit nedokážete, tak se pojďte dohodnout, ale za našich podmínek, protože bez nás nic nevyřešíte.“ Jenže to v sobě musíte mít hrdost, čest a svědomí, aby to šlo. A to vše naší elitě nadobro chybí.

 

Ona tak byla formována speciálně v průběhu chruščovského tání, brežněvovské stagnace, gorbačovovy přestavby a naše oligarchy nám potom dosadilo americké velvyslanectví. To je tedy vše. Globální prediktor nic nemohl zastavit. On se buď snaží chytit vítr do svých plachet a alespoň křižovat proti větru ve svému kurzu, nebo se potápí.

 

Jak jsem řekl, byla to poslední otázka.

Opět se tedy dostáváme k tomu, jak je důležité mít znalosti. To všechno, o čem teď mluvíme, je křišťálově jasné, zcela očividné máte-li určité znalosti. Jestliže nějaký matematický vzorec vnímáte jako jakýsi magický záznam, který nechápete. A reagujete jen: „To je magie, to je kouzelník, na hranici s ním, apod.“ Tak jde o jeden přístup ke znalostem. A jestliže přistupujete k matematickému vzorci tak, že se jej pokoušíte pochopit, tak jde o jiný přístup ke znalostem. Veškerá globalizace, kterou realizoval globální prediktor, byla postavena na tom, aby znalosti byly označovány za formu magie.

 

Jen si vzpomeňte na svatou inkvizici v Evropě, kolik tam upálili lidí za znalosti. Byla postavena na hermetizaci, aby lidé zůstávali nevědomí. Jenže díky zákonu času nastoupila doba, kdy se postaru řídit už nedá. Jde to pouze novým způsobem, kdy jsou znalosti mezi lidi naopak šířeny. Ale tohle je něco, co globální prediktor, ani elity, které má pod kontrolou, jak ty globální, tak ty státní, neumí. Záchrana tonoucích spočívá v rukou samotných tonoucích. Učebnice o Dostatečně všeobecné teorii řízení, Koncepci sociální bezpečnosti, knihy, jsou napsány.

Studujte je, buďte konceptuálně samostatní, braňte zájmy své i své rodiny. To vám pomůže neutonout v rozbouřeném moři rozvoje naší civilizace.

 

Na shledanou,

buďte šťastní.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 12.6.2017

Info

Hox | 28.06.2017

V diskusi tu řádila jedna agresivní grafomanka, diskuse pročištěna, původní stav k vidění zde: https://uloz.to/!Ucvb1TJ9AiAG/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-12-6-2017-leva-net-htm

riadenie

GRS | 21.06.2017

Dobrý večer. Mariet, ozvyte sa mi prosím na char@centrum.sk, mám otázku ktorú tu nechcem písať.

Sám používam systém, ktorého opis je vlastne uvedený v DVTR, dospel som k nemu po mnohých rokoch určitého výzkumu procesného riadenia. Tento systém používa ale len dvojstavové veličny, redukoval som celú otázku rozhodovania len na áno/nie, je/nieje. Iné hodnoty nemajú zmysel a zavádzajú len neurčitosť, ktorú je potrebné aj tak potom spracovať, vyhodnotiť. Za oveľa výhodnejšie považujem procesy vedúce k neurčitým hodnotám rozložiť, aby sa z nich dostali len dvojstavové veličiny a v systéme používať len stavové a nespojité parametre. Ono to v podstate plynie aj rozhodovania (váženia). Síce sa nám tým "vektor" cielov navýši o parameter a o ďalšiu činnosť, ale riadenie to výrazne zjednoduší, zlepší sa kontrola a zlepší sa celková možnosť vyhodnotenia riadenia.
Napríklad otázka - Je koláč už upečený? Odpoveď áno/možno/nie pre nás nemá zmysel, jediná hodnota ktorá nesie informáciu pre rozhodnutie je informácia áno/nie. Odpoveď "možno" bola upresnená otázkou - bol už dosiahnutý daný časový okamih pre ukončenie upečenia? Áno/nie. Potom ale zistíme, že otázka, či je koláč upečený, je nadbytočná otázka, ktorú môžeme vypustiť a aby bol systém univerzálny, bude predchádzať otázka - Je už pečenie zahájené? áno/nie Uložíme hodnotu, v akom čase bolo pečenie zahájené, potom počítame a zisťujeme len či proces už prebehol po daný časový interval alebo či ešte stále proces má pokračovať. Ak proces prebehol, realizuje sa ďalšia činnosť - vytiahnutie koláča z trúby, a nasleduje napríklad ozdobenie. Atď Všetko je možné rozložiť na jednoduché kroky a preformulovaním otázky je možné celý problém redukovať na riešenie uskutočnené je/nie. Preto sa celé to "zázračné" riadenie môže realizovať strojovo presne, a za určitých podmienok plne automaticky.
Preto som sa pýtal, či dokážete použiť riadenie aj v reálnom živote, napríklad vo forme nejakého plánovacieho systému pre timemanagement, to je v podstate tiež forma riadenia, popísaná dostatočne všeobecnou teóriou riadenia, resp. podmnožina.

Re: riadenie

GRS | 22.06.2017

Ak tu je niekto, kto vie prakticky uplatniť riadenie vysvetlované na tomto webe aspoň čiastočne, bude rád, ak sa ozve, rád by som porovnal a zdielal svoje znalosti.

otázka nejen pro Pjakina

M.C. | 20.06.2017

Teď jsem se na Seznamu dodíval na upoutávku (módně trailer) k filmu otce a syna Svěráků - Po strništi bos.
Většinou upoutávky se táhne melodie Kde domov můj v pohřební aranži, začíná při záběru z pohřbu a pokračuje dále až do konce upoutávky.
Co nám chtějí Svěrákové, kde zejména u Svěráka staršího pozoruju už cca deset let únik mozkových buněk do močového ústrojí, sdělit? Má to snad být nějaká matriční informace?

Re: otázka nejen pro Pjakina

Sabien | 24.06.2017

Hledáte významy tam,kde nejsou. Film jsem viděl,pohřeb tam je vysloveně subjektivní záležitosti a týká se postav,ne republiky. S názorem na starého Svěráka částečně souhlasím,ale tady mu krivdite. Nejde opravdu o nic jiného,než o snahu zanechat otisk svého dětství.

Re: Re: otázka nejen pro Pjakina

M.C. | 24.06.2017

Pokud je to jenom nevhodně udělaná upoutávka na film a není za tím nic dalšího, tak je to jedině dobře.

komunizmus

tulo | 20.06.2017

Ja len stale nechapem preco gp rozbil sovietsky zvez, komunizmus, marxizmus. 1. ze to je kvoli stalinovy je podla mna hlupost. A) stalina zavrazdili, kvalitne ociernili a nastupili kadre ako chruscov, vsetko ovladatelny panaci a chuji. B) stalin bol uz vtedy taky dnesny putin a uz vtedy sa snazil vsetko stabilizovat. Gp moze byt za stalina rado ze sa k moci nedostali trockisti a neznicili cely svet. 2. Marxizmus mal vykorenit kapitalizmus a tym ze oni naopak odstranili marxuzmus tak uvolnili celu silu kapitalizmu ktoru evidentne nedokazu skrotit. Svoje zbrane si odpisali a nepriatelovy otvorili dvere. Z mojho pohladu gp spravil chybu, ktorej velkost je potovnatelna s velkolepstou jeho krachu. 3. Cely zapad je dodnes cez novu lavicu nasiaknuty kulturne marxizmom, neviem preco nebola zvolena cesta ze komunizmus by v 89 vyhral i na zapade, gp zneho spravil svoje centrum a uz z tejto pozicie doformatoval sssr podla seba.

Re: komunizmus

Perun | 20.06.2017

dobré otázky.
Mne tiež dáva logiku skôr toto: cez Gorbačova a podobné štruktúry na Západe dajme tomu to, čo nazývame GP, sa snažil o nejaký kompaktný nový svetový systém (poriadok).

Avšak akoby už vtedy sa "štátna elita SŠA" nepodriadila GP a prihrievala si svoju vlastnú polievočku. Konkrétne v Rusku cez dosadenie Jelcina a celej tej zberby oligarchov, ktorí rozbili ZSSR, oslabovali a chceli rozbiť aj RF, a to všetko v prospech SŠA (štátnej elity), ktorá v 90-ich rokoch krásne zbohatla. (nielen na úkor býv.ZSSR, ale samozrejme aj báv. ČSSR a dalších bývalých sovietskych satelitov, ktoré SŠA pomínali ako vojnovú korysť.)
Mne dáva logiku toto, ale možno nevidím celý plán.

bondovky

Perun | 19.06.2017

S bondovkami súhlas. Paradoxne, čím som starší, tým viac sa na tieto "rozprávky" rád pozerám :-) . Človek aj časom prichádza na rôzne veci (napr. v jednej bondovke Bond naruší natáčanie "pristátia na Mesiaci" a pod.)
Tak ma až teraz napadlo, pri poslednom pozretí asi pred 2 týždnami na ČT2 "Dychu života" (v Bratislave): že akoby už vtedy v r.1986-87 briti, resp. tvorcovia Bonda, pripravovali delenie ČSSR. Možno nie úplné, ale proste akoby z ničoho nič "náhodou" vytiahli slovenskú kartu. A o 5 rokov už tu bolo samostatné Slovensko:
1/upriamili dej filmu do Bratislavy (prvý a zatial posledný krát v rámci bondoviek, inak tuším inde v Česku či na Slovensku nikdy nikde Bond nebol.), a teda špeciálne práve na Slovensko (keď vo svete spred r.1989 ludia moc o Slovensku nevedeli, ani že niečo také vôbec je, len o Česku, teda Československo=Česko. Žil a cestoval som už vtedy, tak viem, to nie je dohad. Dokonca DODNES tak 50% ludí vo svete si to myslí.)
2/velmi si dali záležať, aby znel len slovenský jazyk (policajti, pardon 5.B, "Kara Milovy", pracovníčka od potrubia, rádio...bola v tom celkom slušná dôslednosť.)
3/zato pri citovaní čs. novín si riaditel rozviedky "pomýlil" noviny, a povedal že "ČESKE noviny píšu..." (tento detail stojí za povšimnutie) .
4/v opernom divadle špeciálne zábery na visiace vlajky okupantov: sovietske a československé (dnes česká vlajka.) Čo samozrejme môže byť aj normálne, ale... vzhladom na udalosti rokov 1989-1993 to zas až tak úplná náhoda nemusela byť (teda zámerne dlhý detail vlajok mohol vzbudiť napr. u slovenských divákov v r.1987-88 negatívne emócie, o ktoré išlo.)
A možno je to všetko len náhoda, a s udalosťami v rokoch 1989-93 to nijak nesuvisí (možno je pravda niekde uprostred: autori Dychu života len vycítili nejaké dozreté udalosti, ktoré vždy môžu jasnovidnejší jedinci vycítiť. Len sa to ťažko vopred dešifruje, takže obvykle sa človek až dodatočne placne po čele "tak to bolo ono, ja som to tušil" keď sa to už stane.)
Re: bondovky

Perun | 19.06.2017

inak je zaujímavá náhoda, že na tej upútavke k tomuto dielu Pjakina je (aj na originále):
https://fct-altai.ru/qa/video
použitý práve záber z Dychu života (s Daltonom) , ikeď bondoviek je už asi 20.
(neviem prečo. Je možné, že Pjakin práve tento diel považuje za obzvlášť vydarenú ilustráciu vplyvnosti bondoviek?)

Máslo

Ladis | 17.06.2017

Pjakin zminuje ož v druhém pořadu v řadě proč zdražilo máslo. Ale neřekne proč. Nevíte tedy, proč je máslo zdraženo?

Re: Máslo

Hox | 17.06.2017

jedná se o mem z lekcí K.Petrova, kterým tam ilustruje bezstrukturní řízení a nechápání procesů davem: prodejce másla (ve skutečnosti oleje, "maslo" je v ruštině olej) rozšíří drb, že olej buď zdraží nebo dojde, lidi zpanikaří a začnou skupovat, prodejce zdraží. Dav tyto procesy nevidí, z jeho pohledu jen "olej zdražil (sám od sebe)"

Re: Máslo

Hox | 17.06.2017

v kostce, označuje to nechápání procesů a vnímání, že se věci dějí "jen tak, samy od sebe"

pojem spektrum

GRS | 17.06.2017

Dobrý deň. Mohol by mi niekto objasniť pojem spektrum? Čo pomenúvává ten pojem spektrum? Nejakých viac skupín alebo viac ludí, ktorí riešia určitú skupinu úloh? To vysvetlenie pojmu spektrum je značne nejasné, dá sa to z textu (prekladu) pochopiť viacerými spôsobmi. Hovorí sa o spektre štruktúry, ale aj o spektre úloh.

Vopred ďakujem za odpoveď.

Re: pojem spektrum

Hox | 17.06.2017

je to tam nejspíš ve smyslu "spektrum organizací" (množina organizací)

Re: Re: pojem spektrum

Mariet | 19.06.2017

Spektrum je mnozinovy vyraz, nemusi jit o organizace pouze!

Re: pojem spektrum

Hox | 17.06.2017

blbost, tak má se na mysli toto:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spectre_(film,_2015)

"The story sees Bond pitted against the global criminal organisation Spectre and their leader Ernst Stavro Blofeld."

Re: pojem spektrum

Dušan | 19.06.2017

Hox sa správne opravil. Ide o sériu filmov o Jamesovy Bondovy.

Ide o to že james bond je najlepšia z najlepších akcií anglickej tajnej služby druhej polovici 20.storočia.

je tam plno vecí ktoré okrem programovania spoločnosti, ukazujú rôzne záležitosti.

:ups

PESS | 16.06.2017

Trochu mimo tema,ale ked sa pozrieme v ramci jenoduchej symboliky na vlajku Kataru...ved ona vypadá,ako ked sa do seba zahryznú obe 2 krydla GP (ten názov volim len pre lepšiu ilustráciu) teda červene pole (vačšia plocha) zakusnute v bielom poli :)

F.P: pre p. Irenu

Felix | 16.06.2017

Mám záujem prispieťzo Slovenska, je dajaký Sk učet, poraďte.

Re: F.P: pre p. Irenu

Hox | 17.06.2017

Jedině zkusit paypal, pokud to není problém.

Poděkování

George Dvorak | 16.06.2017

Týden co týden se těšíme na V. V. Pjakina a spoléháme všichni na překlad paní IRENY. Zašleme jí občas finanční pozornost – má s tím dost práce! Spojení na účty nebo PayPal je uvedeno na zde vlevém sloupci. Do poznámky uveďte „Pro paní IRENU“

Re: Poděkování

stenly919 | 29.06.2017

Anevítě někdo, jak je na tom s překladem paní irena nyní ? J to už delší doba od posledního překladu vyšli další dva díly a překlad zatím nikde

poděkování

Kmet | 16.06.2017

Děkuji za překlad je to fajn kontrolka pro mou mizernou ruštinu měl jsem se ji lépe naučit.

Re: poděkování

oxygenes | 16.06.2017

To nie je len o učení, to je hlavne vec praxe.

Přidat nový příspěvek