Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 11.5.2017

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 11.5.2017

16.5.2017

 

youtube.com/watch?v=b3Bwc68-nHs

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 11.05.2017.srt (52054)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 11.05.2017.doc (80384)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den. 11.05.2017

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:00:20

7. května se konaly volby ve Francii. Máme tu v souvislosti s tím celkem hodně otázek a konkrétně Olga se vás ptá: Valeriji Viktoroviči „A jedeme dál vážení přísedící!?“ (12 křesel)

Ve Francii si 61% voličů nepřeje, aby prezident, který byl právě zvolen, měl většinu v parlamentu. Zdá se tedy, že se z toho globální prediktor vyvlíknul, nebo je to demokracie v přímém přenosu?

 

Na Západě přece není žádná demokracie a nikdy tam ani nebyla. Není tam a v davo-„elitářské“ společnosti je demokracie už z principu nemožná. Vytvoření… Řekněme to takto, vytvoření jakýchsi procedur a jejich dodržování není vůbec žádnou demokracií. A co se týká Francie, tak tam je vůbec všechno velice, velice problematické s ohledem na demokracii a provedení jejich voleb. Nejdemokratičtější volby… Promiňte. a nejlidovější jsou u nás, v Rusku.

 

Způsob provedení posledních voleb ve Francii… Nás by za špetičku toho, co se tam dělo, jednoduše zadupali do země, nenechali by na nás nit suchou a vyřvávali, že je tu „Krvavý Mordor“. Ale ve Francii je to v pořádku, tam to nikomu nevadí. Už jenom ta skutečnost, že kandidáti nemají stejné možnosti. Za jedním stojí vláda, ministři, všichni. Jeho plakáty je polepeno všechno. Všechny noviny a časopisy vycházejí pouze s jeho portréty. A alternativní kandidát jako by neexistoval, nic z toho pro něj není. A jak probíhaly samotné volby? No to bylo něco.

 

Nestačí, že tam byly uplatněny všechny druhy švindlů, manipulací, navíc ještě drze, prostě nestydatě ty volební lístky, které lidé posílali poštou, tak ty volební lístky pro Marine Le Penovou už byly jednoduše roztrženy a tudíž neplatné. Hlasovat jste mohli pouze pro Macrona. Chtěli jste hlasovat poštou? Hlasujte, máte jedinou volbu - Macrona, jiné lístky jsou už znehodnocené. To, co se tam dělo, nemá s žádnou demokracií nic společného. Ale vzhledem k tomu, že to bylo u nich doma na Západě, tak je vše OK.

 

A Clintonová to ve svém blahopřání charakterizoval takto: Znamená to vítězství pro Macrona, pro Francii, pro EU a pro svět a porážku pro ty, kteří se vměšují do demokracie.“ Z jejich hlediska je tedy demokracie to, co vyhovuje zájmům vládnoucí třídy a to, čeho se jim povedlo úspěšně dosáhnout. Clintonová zastupuje zájmy státní elity. Pro ty je Pax Americana ideální variantou světa. A vítězství Macrona, jak ho charakterizovala, je přesně to, co odpovídá zájmům státní elity USA. Macron tedy plně zapadá do jejich modelu světa, neboť bude pracovat tak, jak bude pískat americká státní elita. Tak si to představuje Clintonová, jenže ve skutečnosti to tak není, zdaleka to tak není.

 

Už jsme mluvili o tom, že Marine Le Penová hrála ve volbách roli kandidáta-spoilera. Naši velevážení analytici a PRmaníci, ti vědí, že kandidát spoiler znamená, když se na volebních lístcích jméno, a příjmení jednoho kandidáta plně shoduje se jménem a příjmením hlavního kandidáta, aby mu mohl přebrat určité procento mylně zaškrtnutých hlasů. To se stalo u nás, když jsme tu měli při volbách neustále dvakrát Surikova. Ano, tím že mu tenkrát ukradl 3%, mu fakticky ukradl vítězství. Tak tento mechanismus analytici a PRmaníci dobře chápou. Pochopení toho, že je dobré svému protivníkovi obstarat kandidáty-spoilery, kteří by cupovali program vašeho nejpravděpodobnějšího protivníka ve volbách. To ještě tak nějak chápou, ale jakou roli hraje kandidát-spoiler jako ledoborec, to už je nad jejich chápání.

 

Cha, cha, chi, chi, co je to za blbost? Mám takový dojem, že ti lidé se v řízení vůbec nevyznají. No, oni se skutečně v řízení nevyznají a také třeba nežijí v Rusku. My tu máme, mimochodem, klasického představitele kandidáta-spoilera, který tedy působí pouze na federální úrovni, protože regionální PRmaníci už vůbec nemají na to, aby něco podobného praktikovali. Ti vůbec nevědí, jak tyto věci fungují. A i na té federální úrovni ten kandidát-spoiler, který tam trvale působí, velmi často ve své funkci vážně selhává. V daném případě mluvím o Žirinovském. Je to člověk, který vyjadřuje velmi extrémistické názory, a tím čistí cestu k volbě toho kandidáta, který je potřebný. Lidé se takovému radikalismu a přehnanosti vyhnou, a přivede je to k potřebnému kandidátovi.

 

Nic z toho naši PRmaníci nechápou. A vzhledem k tomu, že to nechápou, nechápou ani, co se teď stalo. Mnozí se teď kasají: „Vždyť jsem říkal, že Le Penová vyhraje (v prvním kole), a také vyhrála.“ Jen tak dál. Nevíte sice, co se stalo, máte pouze iluzi toho, že jste určili, správně určili proces, ale… Jak se říká ve vžité frázi, v pravidle Dostatečně všeobecné teorie řízení. Jak to přesně bylo?

- Může vzniknout iluze…

- Ano, tak je to. Existuje-li proces nebo jev, tak u člověka zabývajícího se řízením může vzniknout iluze nějakého procesu nebo jevu a na základě toho může vzniknout i iluze řízení tohoto procesu nebo jevu. Jenže výsledek takovéhoto iluzorního přístupu bude vždy objektivní a může vést k tragickým následkům jak pro člověka, který to sám řídí, tak i pro jeho podřízené. Když neurčíte proces nebo jev správně, tak už máte iluzi. Když se na základě toho domníváte, že jste provedli správnou analýzu, tak už máte iluzi řízení iluze, jenže výsledek bude vždy objektivní. Proto je také třeba se vyznat v tom, co se děje.

 

Vždyť potom budeme muset s tou Evropou žít, budeme muset s Francií spolupracovat. A co budeme dělat? Jestliže si neuvědomujeme, jak a jaké síly stojí za každým prezidentským kandidátem? Kdo a jak tam byl dosazen. Už nejednou jsem říkal, že se Le Penová měla stát ledoborcem, který měl vyčistit cestu k vítězství Fillonovi. Ve výsledku určité chyby Fillonova volebního štábu se Fillon na startu zdržel, takže ledoborci nezbylo než finišovat sám. Jenže to neměl globální prediktor v plánu a tak před ním vyvstala otázka:

Nestihli jsme se zmocnit řízení." Jen se podívejte na události v USA. "Nestihli jsme se zmocnit řízení Macrona. Máme tam Le Penovou a nemáme tam teď jak dosadit Fillona. Co tedy uděláme? Začneme se připravovat na tu variantu, že jestliže pro nás bude Macron absolutně neřiditelný, tak spustíme proces - Francie jako druhá Ukrajina - majdan, hořící policisté.“

 

A je tu taková zajímavá věc. Málokdo to ví, ale… Nu, jak málokdo? Světová média se z nějakého důvodu moc nesnažila přitáhnout pozornost lidí k tomu, že ve Francii celou tu dobu probíhaly střety. To znamená, že ta mládež byla udržovaná v nažhaveném stavu. Mimochodem hodili i jeden Molotovův koktejl, který velice vážně popálil jednoho policistu a dokonce se říká, že snad i zemřel. Že však byl velice silně popálen, to je jisté. A proč nikdo nekřičí? Proč to stále dokola neukazují v televizi? Ukázala to pouze francouzská média a to jen tak, aby se neřeklo. Globální prediktor, který si uvědomuje, že Le Penovou zapojit nelze, protože by to znamenalo rozpad tak těžce vybudované Evropské unie, když navíc u Brexitu teď byl uplatněn krátký zpětný obrat“, to je takový řídící manévr. Přidá-li se k tomu ještě navíc Francie, tak to už systém... Jak se říká: „Bolívar oba neunese“ (O. Henry), ten systém se může zhroutit.

 

Je tedy lepší Le Penovou nezapojit, a jestli ji přece jen zapojí, je potřebné, aby změnila svou rétoriku. A ona ve druhém kole tuto svoji rétoriku změnila. Když poprvé vystoupila s řečí, která byla fakticky Fillonovým proslovem, tak všechna média: Vždyť ona převzala celé části…“ A ona potvrdila: „Obracíme se k Fillonovým voličům.“ Média tedy o tom informovala a hotovo. Takto tedy začala vystupovat. Na jedné straně tedy změnila svou rétoriku a na druhé straně změnil svou rétoriku i Macron. K čemu ten se přiblížil? K tomu středu, kterého se držel Fillon. A zatímco tito dva kandidáti si mezi sebou takto pohrávali, ten protest byl udržován v připraveném stavu, aby mohl případně v jakémkoliv okamžiku vzplanout. Současně však jakoby neexistoval. Zvítězil Macron. A opravdu zvítězil? Kdyby v prvním kole Le Penovou nebrzdili, už jsem o tom mluvil, tak by vyhrála ona.

 

Kdyby ve druhém kole nebylo využito všechno, aby Le Penová neprošla, tak by prostě vyhrála. A navíc zatím ani není nic jistého. Třeba opravdu vyhrála stejně jako možná i v prvním kole. Já jsem přece říkal, že nemá tu nejmenší šanci zvítězit, oficiálně. Protože ona se nemůže dostat s tímto informačním stavem, s tímto informačním modulem k řízení Francie. Neboť by se zhroutil celý model řízení ve vztahu k Evropě, který zavedl globální prediktor. Tito nesystémoví lídři typu Le Penové jsou potřební k tomu, aby usměrňovali pohyb systému, vůbec ne k tomu, aby ho ničili. Takže Macron vyhrál a Le Penová ne, ale získala velmi mnoho hlasů. V podstatě jde o její rekord, rekord Národní fronty. A to je výstraha pro Macrona.

 

Za druhé ty střety, které začaly, přestože nebyly rozsáhlé, ale dost důrazné. Dost důrazné, ale ještě ne hrozivé a příliš rozsáhlé. To je také výstraha pro Macrona, aby se s tou svou výhrou moc neholedbal. Ve skutečnosti je tvé postavení velice zranitelné. A jestliže se ty a klany za tebou stojící nebudete ochotni domluvit, tak máme v ruce všechny možnosti, jak tě svrhnout. A provést třetí „demokratické“ volební kolo. Přece jsme to třetí kolo již jednou realizovali v té druhé „Francii“

a pak jednoduše vyhraje Fillon.“ V současné době musí globální prediktor vynakládat gigantické úsilí, aby stabilizoval situaci ve Francii. Ta situace je tam velice nestabilní, svého kandidáta se mu tam dostat nepovedlo. Bude nutné hrát s tím kandidátem, kterého řídí státní elita USA. Vítězství v boji se státní elitou v USA však bude automaticky znamenat, že se Macron změní v ochočeného králíčka.

 

00:15:14

Mimochodem, v souvislosti s Macronovým zvolením se Bob Sinclar ptá: Macron prohlásil, že nevylučuje vystoupení Francie z Evropské unie. To Trumpovci zmáčkli státní elitu?

 

Ještě jednou říkám, že Macron měl být proudem unášen směrem k Fillonovi a Le Penové. Musí se dohodnout. Střetly se tam velice mocné síly, a tak musí dělat příslušná prohlášení, že je připraven hrát až po tyto, pro něj extrémní, scénáře. Vždyť kdo by Macrona zasvěcoval do scénářů řízení? Loutky jsou jen tahány za nitky. Vždyť je jen loutka. On jen předvádí svou loajalitu, vždyť přece dobře vidí, že za Le Penovou stojí velice mocná síla.

 

A Le Penová? Ta zpívala, smála se, tancovala poté, kdy prohrála volby, protože tím svůj úkol splnila na jedničku a ví, že ji páníček odmění.

 

00:16:19

Opět otázka v souvislosti se zvolením Macrona francouzským prezidentem od Pavla: Co myslíte? Je pro Putina jednodušší uplatňovat svou politiku ve státech, v jejichž čele stojí nekvalifikovaní manažeři jako je například Macron v porovnání s Fillonem? Nebo spíš nepředvídatelnost a rizika s tím spojená v průměru ztěžují působení na objekty řízení?

 

A co myslíte vy? Bude pro vás jednoduší řídit profesionála, který své věci rozumí, nebo člověka, který nic neumí a je třeba ho stále vodit za ručičku? Kterému je neustále třeba napovídat, aby udělal to, to a to? A když navíc ještě ani nemáte možnost stát vedle něho a neustále ho usměrňovat? Vedete s ním nějaká jednání a on nemá ani ponětí, o čem to vlastně mluvíte. Vše to chápou pouze odborníci rozestavení okolo něho. Jaký bude výsledek?

 

Bude vzrůstat chyba řízení, vždycky. Proto je lepší, když nepřítel sice zůstane nepřítelem, ale alespoň mu to myslí, potom je možné s ním něco řešit. Globální prediktor je inteligentní, ten chápe co a jak, takže se s ním Putinovi jednodušeji jedná. Existuje předmět jednání a existuje pochopení určitých rizik, existuje povědomí o tom, že je při provádění toho či onoho řídícího manévru nezbytná určitá kvalita řízení. Proto se tam také globální prediktor snažil dosadit toho největšího profesionála, aby mu nemusel stát za zadkem, aby tam nemrhal svými odborníky, které je možné využívat jinde. Aby ten člověk dokázal sám operativně manévrovat. Chtěli tam mít Fillona.

 

To státní elita, ta si tam přeje mít loutky. Protože loutka bude sedět, dokud jí neřeknete: „Vstaň, běž a podej mi to.“ A potom si zase sedne a bude sedět, dokud nedostane další pokyn. Neboť státní elita sama nechápe globální politiku. Nechápe, že nemůže existovat objekt bez řízení. Zůstane-li objekt bez řízení… Zkuste třeba opustit dům. Jeho obyvatelé odjedou a nechají ho rok prázdný. Co se s ním stane? A to i v případě, že ho nikdo nevykrade? A teď si představte složitý systém – stát, který nikdo neřídí. Nebo ho řídí, až když ho k tomu dokopete: „Udělej to, to a to!“ Protože sám neví, co by měl dělat. Nedokáže ty věci korigovat.

 

Všude je potřebný odborník. S odborníky se lépe pracuje, lépe jedná a lépe domlouvá. S neodborníky v podstatě nemáte o čem se bavit. Je to pouze protokolární setkání k nafocení úsměvů, všechno ostatní musí udělat Šerpové. Je třeba zvažovat, zda stát může splnit závazky, které na sebe vzal. A neodborník může v jakékoliv chvíli, kdy mu něco přeletí přes nos, dotkne se jeho majestátu, zareagovat: A mě to může být všechno ukradené…“ Nějaký proces tak vykolejí, aniž si uvědomí následky, jaké to přinese. A potom: „Ale já to přece tak nechtěl?!“

 

Vždyť na to neustále u těch našich manažerů“ narážíme. Máme jednoho takového vzorového „otěcka“ Lukašenka. Na toho se podívejte. Tam je to tak pořád, ten vůbec neví, co dělá.

 

00:20:18

Další otázka je od Alexeje. Současná vláda v Británii je absolutní nula z hlediska chápání procesů řízení. A tak se začínají vracet staré kádry, aby nahradili ty současné. Tony Blair se prý vrací do britské politiky kvůli Brexitu. Otázka:

Jedná se o další etapu manévru s Brexitem, o kterém jste tak podrobně vyprávěl?

 

Je to i další manévr okolo Brexitu, je to i důsledek bezvýchodnosti, jak jsem o tom mluvil. Globální prediktor má velký nedostatek kádrů. Má jeden a ten samý usmolený paklík karet a ty karty z něho vždy vytáhne, vrátí, zase vytáhne. A tak to jde stále dokola a ty kádry jsou s větší či menší způsobilostí v řízení. Doba Theresy May a Borise Johnsona, tedy lidí: „Seď, já otevřu sám“ (hlupáků) v řízení, ta doba je pryč. Je načase začít s dalším manévrem, proto lidi rozmísťují do startovních pozic. On možná ani nevstoupí do politiky přímo, ale to prohlášení mu umožňuje účastnit se takříkajíc z druhé řady. Pracovat pro někoho obrazně řečeno jako konsultant...

- Poradce.

- Poradce, bez toho by se nemohl vrátit do hry.

 

00:21:58

Otázka od Ilji. Valeriji Viktoroviči, zdravím vás. Globální prediktor řídí bezstrukturně a často něčím prostřednictvím.

Je pravda, že jsou některé nové technologie ve společnosti zaváděny tak, že tyto znalosti globální prediktor předává některým lidem, kteří mají tyto technologie ve společnosti šířit? Vždyť všechny nové technologie má přece pod svou kontrolou globální prediktor. Je to tak?

 

00:22:21

V souvislosti s tím tu je otázka. Co Elon Musk, který se v krátké době uplatnil ve vesmírných technologiích. Vždyť některé státy nad tím pracují celá desetiletí? Je také Trumpovým poradcem pro rozvoj průmyslu. Není třeba právě takovým člověkem globálního prediktoru využívaným k šíření jeho idejí?

 

Samozřejmě, že ne. Tak především, globální prediktor vůbec nemá zájem na zavádění nových technologií do společnosti a na pokroku společnosti v tomto směru. Proto také, jak jen může, globální prediktor technický pokrok brzdí. Jen ten technický pokrok usměrňuje ve svém zájmu pro vytvoření určité technosféry. Všechno ostatní je brzděno.

Co se týká Elona Muska. Už jsem říkal a zopakuji, že se jedná o velkou moderní mystifikaci. Pod Elona Muska soustředili všechno, co tam ještě vůbec v USA mají rozpracováno ve vesmírných technologiích, elektromobilech a všem ostatním, různé ty hyperloopy. Jsou to absolutní bludy, úplně všechno připsali jemu a vytvářejí okolo toho určitou reklamní kampaň.

- PR!

- Píár! Ten rozruch okolo Elona Muska není nic víc než píár! Na internetu najdete dostatečné množství dobrých, odborných technických rozborů toho jeho průlomu do vesmírných technologií i o tom jeho „makarónu“, jsou toho už sepsána kvanta. Pouze sám sebe vláčí tam a zpět. A s tím zpět se z větší části nejspíše jedná o úplnou mystifikaci, že se jim ten návrat daří.

- Herci hrají.

- To samé jako s Měsícem, že?

Ano, absolutně to samé. S Měsícem jim to prošlo, proč by tedy nemohli lhát i o něčem menším? A tím spíše, že dnes mají k dispozici počítačové technologie. Cožpak je dnes těžké graficky zobrazit, jak raketa přistává na svém reaktivním proudu? Dnes něco takového udělají raz dva. Posadí tam herce, kteří budou nadšeně vykřikovat v ruštině, polštině, angličtině, v jakémkoliv jiném jazyku, hindštině, urdštině... Ve všech světových jazycích, ti herci tam budou sedět a nadšeně obdivovat technického génia USA. Stále ještě potřebují udržovat image USA jako světové velmoci. Proto co mohli, to narvali pod Elona Muska, a až někdo bude mít námitky, tak se zeptají: „A co s tím máme společného my? To Elon Musk!“ Pod Elonem Muskem teď pracuje celý vojenskoprůmyslový komplex USA. Jen ať si někdo ve světě zkusí vypracovat celý cyklus a vystřelit raketu do vesmíru. Cha!

 

00:25:35

K dalším otázkám. Další je od Andreje. Odvolání, odchod z funkce Comeyho, co to mělo být? Útok na tým globalistů strukturním řízením USA a tím pádem i na Trumpa? Nakolik je teď vůbec stabilní postavení Trumpa jako prezidenta? Nemůže ten vnitřní boj v USA mezi globální státní elitou vést k vážnému, rozsáhlému mezinárodnímu konfliktu s Ruskem na území třetích států? Nebo se to vybije výlučně dovnitř USA?

 

Naopak. Trumpovo postavení se zlepšuje každým okamžikem, každým dnem. Je stále více a více stabilní. Vítězí nad státní elitou prakticky ve všech směrech.

A na území třetích států? Už v minulém pořadu jsme mluvili o tom, že masově začali likvidovat „pantoflíčkáře“. Z desetitisícového uskupení jich 7 000 zlikvidovali jedním rázem a jsou pryč. Samozřejmě, že je předtím soustředili na volný prostor, aby je tam dobře mohli zpracovat. Další úspěchy budou určitě skromnější, protože je nutné je vytlačovat z měst a obcí. Ten proces bude tak či onak probíhat na území třetích států, bude doznívat, ale stále ještě probíhat. V podstatě, dokud USA nesplasknou, tak se z toho pole nestáhnou. Ale jakmile se stáhnou USA, tak tam na to bitevní pole zástupných válek místo nich nastoupí jiný stát. A jak bude to uspořádání vypadat, kdo bude tím účastníkem, tam je zatím těch variant mnoho.

 

A co se týká samotného odvolání Comeyho? Ta situace okolo něho je v podstatě dost jednoduchá. Víte, to dokonce ani není jako lov na živou návnadu. K čemu tam došlo? Comey přišel do kongresu a řekl tam věci velice dobře znějící demokratům. Jenže demokratům to nestačilo a zůstali stejně nespokojeni. A co vlastně požadovali? Trvali na jeho odvolání. Hillary Clintonová vystupovala: „Nebýt Comeyho informací zveřejněných jedenáct dnů před…“ Těch jedenáct dnů zmiňovali neustále. Ať už vystupoval kdokoliv, vždy šlo o jedenáct dnů, jedenáct dnů. Aby si všichni dobře zapamatovali

- 11!

A žádné jiné číslo. Nebýt jeho zveřejněných informací, byla bych prezidentkou. To on za všechno může. Musí být odvolán…“ Žádali jeho odvolání. A když přišel do kongresu na jejich slyšení 3. května, tak jim tam řekl pár příjemných věcí, které v podstatě nejsou ničím podloženy. Demokraty to slyšení neuspokojilo, neboť neřekl, a ani jim nemohl říci nic takového, co by je uspokojilo, protože vyžadovali jeho odvolání, přičemž byli zcela přesvědčeni, že ho Trump neodvolá. Jenže ve skutečnosti, právě toto byl řídící manévr. „Požadujete jeho odvolání?“ „Máme proti němu velké výhrady.“ Hillary Clintonová: „To Comey je vším vinen.“

A Trump jí odpovídá: „Vždyť Comey je v tvém životě to nejpřínosnější. To on uzavřel vyšetřování, které neměl právo ukončit! Ó, on přece uzavřel to vyšetřování, které neměl právo ukončit a vy chcete jeho odvolání? V tom jsme tedy zcela zajedno. Já také chci jeho odvolání a tak ho odvolám.“

 

Státní elita tedy jakoby dostala to, co si přála. Jenže i když byl Comey odvolán, Baba Jaga je vždy v opozici. Tak teď demokraté vykřikují: Neměl právo ho odvolat!“ Fakticky udělal z celého toho státního establishmentu idioty. Přehazuje si je sem tam, sem tam. A co se týká Comeyho, tak to číslo 11 přece neopakovali jen tak. Jmenoval ho Barack Obama, těch jedenáct dnů před volbami udělal, co měl a vše jede dál. Svou roli si odehrál.

 

00:30:59

Dále. Otázka od Nikity Faleva související s tím odvoláním. Proč a kvůli komu Julian Assange veřejně pozval Comeyho, aby pracoval pro Wikileaks?

 

Zde bylo možné hned pokračovat. To je to, o čem jsem mluvil, že to číslo 11 neznělo náhodou. Všem, kdo s tím mají co do činění, mělo být jasné, že Comey pracuje v rámci globální politiky, globálního prediktoru. Je to jejich kádr. Takové projekty jako je Wikileaks, není schopna realizovat žádná tajná služba světa. Jedná se výlučně o nadnárodní řízení. V souladu s tím je Wikileaks projektem globálního prediktoru. A tato pozvánka je ukazatelem, je to informace pro všechny, kteří jsou s tím nějak spojeni, že ten člověk je pod ochranou. To s tím jeho odvoláním bylo jen potřebné divadélko. On je náš, je to globalista.

 

00:32:08

A otázka o velmi nedávné události. Prosí vás Valeriji Viktoroviči okomentovat návštěvu Sergeje Lavrova v USA.

- A jeho setkání s americkým prezidentem Trumpem.

- Ano.

 

Co je v tomto ohledu možné zmínit? Dosud existuje Pax Americana. S tím se zatím nedá nic dělat. A v pravidlech Pax Americana je dodržován takový rituál. Když se třeba na ruském území, nebo někde jinde, setkají dva prezidenti, tak každý mluví z tribuny, kde má státní znak nebo vlajku označující jeho stát. Když někdo přijede do USA, tak tam nic takového nefunguje. Je tam státní znak USA a hotovo. Co my s tím, že zastupujete nějaký svůj stát?!

 

Státní department se jmenuje tak, jak se jmenuje, už jsem o to nejednou mluvil, protože řídí všechny státy. Pro ně z právního hlediska není žádného rozdílu mezi státem Texas, státem Čína a státem Rusko. Mnozí se u nás rozčilovali, no tak chabě pohoršovali, že v USA vydali nařízení kontrolovat přítomnost severokorejských lodí v „našich přístavech“: Nachodka, Vladivostok... „Jak je to možné a proč?“ Ve skutečnosti ale nedošlo k ničemu takovému, co by se nestalo i dříve. Oni si skutečně uzurpovali právo kontrolovat činnost všech států světa. Jenže teď se situace změnila. A naši poprvé řekli: „Nemáte právo rozhodovat o naší jurisdikci ve vašich dokumentech!“

 

To znamená, že se odpoutáváme. A v tomto ohledu víme, že jestliže přijíždí státní tajemník USA, tak prezidenti všech států s výjimkou Ruska považují za čest srazit před ním podpatky, podat mu hlášení, uvítat ho... Protože přijel šéf a všichni to velmi dobře vědí. No a u nás seděl a přemýšlel, zda ho Putin přijme nebo ne. Přijme mě Putin nebo ne?“ A tiskovou konferenci Lavrova a Tillersona Trump sledoval v televizi, aby věděl, co bude řečeno: Řekl, co měl, je to dobré.“

- Jde o tu dřívější návštěvu.

- Ano, když přijel Tillerson do Moskvy.

Ale aby se prezident USA setkal s ministrem zahraničí jiného státu, to je výjimečné. To je opravdu něco mimořádného. A teď k takovému setkání došlo. A co je v tomto ohledu to nejzajímavější? Nejen, že se s ním setkal, ihned po setkání s Lavrovem měl ještě jednu symbolickou schůzku. S kým?

- S Kissingerem.

- S Kissingerem!

Okamžitě ten rozhovor s Lavrovem projednával s Kissingerem. Je to ukazatel vzájemného vztahu mezi Ruskem a USA. A že se tam Trump usmíval, to je ukazatelem toho, že došlo k rozhodnutí na úrovni globální politiky. Takže si promluvil s Lavrovem, Putinovým představitelem, a hned poté s představitelem globalistů. On je pouze v týmu globální elity, ale není představitelem globalistů, kterým je Kissinger.

 

Takže s ním hned musel výsledky jednání a toho, co řekl Lavrov, projednat, a přijmout na základě toho řídící rozhodnutí. Takto se dělá globální politika s těmi lídry, kteří sice jsou v týmu globální elity, ale neuplatňují vlastní globální politiku, jako to dělá Putin. Tak je to.

 

00:37:03

Otázka, dnes asi poslední. Od Hermana Veršinina. Valeriji Viktoroviči váš citát: „Každý voják musí znát a chápat svůj manévr.“ Když tuto větu pronášíte, tak ji směřujete na osoby, které již zaujímají určité řídící funkce. Protože kdyby to platilo pro všechny, tak já jako student neznám a nechápu svůj manévr. Chápu to dobře, že mým manévrem je má osobní neúčast na opozičních mítincích a odvracení svých vrstevníků od účasti na nich?

 

Není to úplně tak. Já nemám na mysli pouze lidi v řídících funkcích, mám na mysli všechny sociálně aktivní občany. Protože jestliže je člověku všechno jedno a nechává se jen unášet proudem, tak jak může znát a chápat svůj manévr? Jestliže je sociálně aktivní a hledá v životě své místo, tak musí znát a chápat svůj manévr. A takoví by v podstatě měli být všichni. Není žádný rozdíl mezi řídícím pracovníkem a například soustružníkem ve fabrice. Oba musí úplně stejně znát a chápat svůj manévr, stejně jako student nebo i školák. Na jedné straně… Jak se jmenuje?

- Herman.

- Herman.

Na jedné straně Herman správně říká, že neúčast ve všech těch demokratických, pseudodemokratických sabatech, kde jen nazdařbůh tratíte svůj čas, svou energii, své životy... Ten čas je lepší věnovat svému sebevzdělání, pokusit se odvrátit od účasti na těch sabatech i ostatní lidi. Jenže otázkou také je, co jim Herman sám navrhne? Jak jim to řekne? Chápete?

 

To je velice důležité, a také jeho vlastní motivace, proč by se jich neměl účastnit. Aby dokázal odpovědět na tyto otázky a ujasnil si svůj vlastní manévr, musí mít znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti. Musí si nastudovat teorii.

Už soudruh Stalin říkával: „Bez teorie nám hrozí smrt.“ Potom bude i jednodušší diskutovat se svými spolužáky a vysvětlovat jim, proč by neměli chodit na ty pseudodemokratické sabaty, na všechna ta náměstí. A sám pochopí, jak využít čas, který tak ušetřil.

 

I vnitřní situace v zemi mu bude pochopitelnější. Proč Putin… I vnitřní situace. Když říkají, že Putin toho hodně dokáže v zahraniční politice, ale nic nedělá v té vnitřní. Ve skutečnosti to zdaleka tak není. Jenže to dokážete pochopit, chápete-li celkovou situaci. Musíte rozumět tomu, jak probíhají procesy řízení ve složitých sociálních supersystémech. Musíte to chápat, znát. Musíte se sebevzdělávat. A když budete chápat... Vždyť v čem spočívá vás osobní manévr? Spočívá v tom, aby vaše jednotka, neboť každý voják musí znát a chápat svůj manévr. Každá jednotka plní určitý taktický úkol a ten taktický úkol zapadá do strategie celé armády. Bude-li voják chápat svůj manévr v rámci taktiky a strategie armády, své jednotky i celé armády, tak bude úspěšný.

 

A nebude-li ho chápat, úspěšný nebude, a může se stát i trávou na bojovém poli ve složitějších procesech řízení, v realizaci složitějších procesů řízení.

 

00:41:26

Tak ještě jednu otázku. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím státní radu ze 4. května.

 

Co na tom komentovat? Na této státní radě bylo v podstatě řečeno… O čem jsme mluvili? Že prý Putin prakticky nic nedělá. A s kým by to měl dělat a jak? Vyjasnilo se, že Květnové výnosy prakticky nejsou plněny. Národní fronta kontroluje 179… Bylo řečeno, že kontrolují 179 nařízení vlády, ze kterých bylo pouze 35 splněno! Uvědomujete si, jaký je to podíl pracovní disciplíny? A proč je tomu tak, odkud to pramení?

 

Protože řídící sbor je prakticky celý zaměřen na to, aby ve státě vytvořil revoluční situaci. Jejich úkolem je rozpálit lidi do běla, aby neměli čas si ani vydechnout. Proto se také brání realizaci těch Květnových výnosů, jak jen mohou. Vláda se brání, guvernéři se brání. Jenže celou řídící vertikálu se vám najednou vyměnit nepodaří a v jejich hlavách nezměníte jejich zacílenost, jak a co si umanou dělat. Ti lidé byli připravováni v době Brežněvovské stagnace, Jelcinových reforem. To tehdy byl zformován celý ten řídící sbor.

 

Jiné spisovatele bohužel nemáme“ (Stalin), nezbývá než pracovat s tím, co je k mání, aby se stát nezhroutil. A je třeba neustále je začleňovat. Jenže jak je začlenit? A opět se vracíme. Jde to pouze z vyšších priorit řízení, z vyššího rozhledu a chápání politiky. To znamená přes realizaci globální politiky, která potom probíhá prostřednictvím realizace vnější i vnitřní politiky. Jiný mechanismus není. Dokud nesebereme ruské elitě tu možnost hromadit nařezané papírky, které tady kradou. Přesněji, tady kradou zdroje a mění je za řezané papírky, které hromadí na Západě.

 

Dokud jim tu možnost nesebereme. Vždyť Putin říkal: „Převádějte všechen svůj kapitál do Ruska, převádějte všechno svoje vlastnictví do Ruska. Jestli to nestihnete, budete už jen prach polykat ve snaze to odtamtud potom dostat.“ Ti, kteří poslechli, pochopili, že Putina je třeba poslouchat. Kdo ho neposlechl a myslel si, že jeho se to týkat nebude, ten splakal nad výdělkem.

A s pochopením toho, že Putina je třeba poslouchat, nastoupila zlost. Tuhle zemi je třeba úplně zlikvidovat ve jménu mého páníčka tam na Západě, potom mi ty mé nařezané papírky vrátí.“

 

Přičemž ty papírky se tisknou tam a tam se také potom přechovávají. Ano, všechny ty nuly i papírky jsou u nich. Tak díky těmto papírkům jsou připraveni zemi uvrhnout do občanské války v roce 2018.

 

Proto také dráždí lidi svou zvůlí a bezprávím. To z toho pramení otázky našich návštěvníků, proč se ve vnitřní politice dějí takové věci. Mnozí si myslí, že když prezident zavelí, vše bude uděláno. Ještě jednou opakuji. Porovnejte to se svým vlastním životem, se svou vlastní rodinou. Když vám váš šéf řekne: Udělej to a to, tak a tak.“ Tak jdete a uděláte to tak? Ne. Napřed vyhodnotíte to, co vám šéf nařídil, přizpůsobíte jeho příkazy svým zájmům, uděláte to až tehdy, kdy to budete považovat za potřebné a v té kvalitě, jakou považujete za dostatečnou. Myslíte si, že to ve státě funguje jinak? Tak to přece probíhá po celé té hierarchii.

- Myslí si, že Putin je kouzelník.

- Nu, v tom případě je třeba už dospět.

Když jsme dnes začínali mluvit o Le Penové a já jsem mluvil o analyticích. Zmůžou se maximálně na pískoviště té své geopolitiky: „Já jsem předpověděl, že Le Penová…“ A kdyby vyhrál Fillon? Kdyby nedošlo k tomu jeho selhání s tím prohlášením, že odstoupí z prezidentských voleb, do kterého ho navezl jeho volební štáb? Mysleli si totiž, že půjde o velice silnou inscenaci, která měla probíhat tak, že: „Tamti se nezmohli na zahájení trestního řízení proti mně, a já jsem tedy tím hrdinou na bílém koni.“ Jenže se stal pravý opak a scénář byl poněkud nabořen.

 

Globalisté ho však vždy mohou dát do pořádku. Jestliže jim nebude vyhovovat Macron, klidně zařídí další volby. To pro ně není problém. Pokud si ale analytici mysleli, že zvítězí Le Penová a neviděli, jak jí brzdili, co bylo připraveno, aby ji zastavili na poslední chvíli a její voliče přišoupli Fillonovi. No tak promiňte. V tom případě nechápete vůbec nic. A oni opravdu nic nechápou a s tímto svým omylem už přistupují k analýze dalších událostí, které jsou zdánlivě podobné a to k ničemu nevede.

 

Proto také všichni poskakovali okolo Clintonové: „Ona vyhraje, určitě vyhraje…“ Vyhrál Trump. A oni se z jednoho extrému přehoupli do druhého.

A co Brexit? Nemůžou Brexit porovnávat s Trumpem. Už jsem o tom mluvil. A také nelze dávat Brexit do souvislosti s vítězstvím Marine Le Penové, které všichni očekávali. Říkají: „Měla zvítězit Marine Le Penová, ale vyhrál Macron…“ To, co jim předhodí nějací ti chytří mladíci, to naši analytici pěkně sežvýkají s inteligentním výrazem ve tváři. Svůj rozum nepoužívají vůbec.

 

Nechápou procesy. A jak je mohou chápat, když nechápou, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy? Když nechápou globální politiku? Tak co mohou analyzovat? Umí pouze papouškovat s tím či oním patosem to, co jim nakukali na Západě vydávajíce něčí postoje za své vlastní myšlenky.

Opakuji, že si musíte nastudovat teorii. Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení.

 

To byly pro dnešek všechny otázky.

- Všechny?

- Ano.

Nu což, já už jsem řekl, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů, jak řekl Kozma Prutkov. Musíte rozšiřovat okruh svých pojmů, a potom vám mnohé procesy a jevy budou pochopitelné. Svět jde cestou, kdy se řídící procesy stávají složitější. A jestliže se teď nenaučíte rozpoznávat řídící procesy, tak se v budoucnosti v tomto světě lehce ztratíte a stanete se trávou na bojovém poli.

Proto braňte zájmy své rodiny, své zájmy.

Buďte konceptuálně samostatní, studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení.

 

Buďte šťastní.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 11.5.2017

Cico Ciciak - moderátor tohto fóra

Stanislav | 25.05.2017

"Povedz mi Cico Ty všetko predsa vieš a všetko poznáš čo je vôkol nás tak povedz nám Cico jak vyzerá GP náš?
P.S. Provokovať-klásť otázky vie aj malé 4-ročné dieťa. Odpovede to si vyžaduje štúdium a hlavne teóriu overenú praxou - životom. Preto Klus nemôže byť filozofom ani tribúnom plebsu. Iba prachprostým populistom a propagandistom. Naviac platený "Tvojím GP". *)GP <=> falšovateľ rezervnej meny.

...

golem653 | 20.05.2017

Ja osobne si myslím , že GP sám nie je na prvej priečke moci.
To čo je na 1. priečke má v riti kocepciu socialnej bezpečnosti a dostatočne všeobecnú....atď.
A občas rozmýšlam o čo fakt ide Pjakinovi keď to tak propaguje , netvrdím , že je to podvod a že sa to nezíde , ale prikladá tomu väčšiu dôležitosť ako to z môjho pohľadu má.
Nazvite ma kludne ultra konšpirítorom ale myslím si , že Pjakin proste cielene alebo z nevedomosti nejde do hlbších sfér a ešte globálnejšieho rozmeru , niektorí možno viete na čo narážam.
Áno na pravdepodobný fakt , že niesme jediný inteligentný život vo vesmíre a pokiaľ viem , Pjakin NIKDY NIKDE nespomenul nič "mimozemské" aj keď neexistuje jediný dôvod prečo by aktívna účasť mimozemskej inteligencie na tejto planéte po tisíce rokov mala byť menej uveriteľná ako existencia GP a jeho moci.

Re: ...

golem653 | 20.05.2017

Ospravedlňujem sa za spam , ale ešte chcem doplniť , že podľa mňa Pjakin aj tie teórie riadenie atď. odvázdazjú dobrú robotu , ale povedal by som , že len z "materiálneho" pohľadu.
Na to aby ste mali kontrolu nad sebou a nenechali sa ojebávať nepotrebujete ani riadok naštudovať z tých teórii , rovnako ako na zlepšenie sveta to netreba.
Teraz to napíšem možno trošku zjednodušene a odveci , ale stačí aby sa ľudia zdravili a nehádzali smeti na zem.
Vážne , proste stačí aby ľudia nerozmýšlali spôsobom - to nie je moje tak ma to nezaujíma.
A na to netreba čítať dlhočizné články.
Možno len neviem byť nestranný , ale myslím si , že 1 deň strávený duchovnom / ezoterizmom vám dá to čo študovanie tých teóríí mesiac.

Re: Re: ...

Ziim | 20.05.2017

Ahoj bleděmodrá Kláro.

Re: ...

Cico Ciciak | 20.05.2017

Tak si môžeš spraviť kanál na YT, a môžeš tam hovori o veciach (ktoré údajne podľa teba majú v riti celú koncepciu), ktoré V.V. Pjakin nespomína.
Jednoduché ako facka, lenže to by si musel aj niečo vedieť, mať presvedčivé argumenty, namiesto trepania, že? :))
BTW: Na 1. mieste je pochopiteľne HNVR (zatiaľ max. hranica ľudského poznania a chápania).

Re: Re: ...

golem653 | 23.05.2017

A čo konkrétne vie Pjakin alebo ty?
Napadlo ťa niekedy , že Pjakin je len 1 človek ktorý dookola opakuje niečo stvorené ďalšími pár ľuďmi?
Netvrdím , že je to blbosť ale je reálne možné že fakt je.
Mimochodom od portálu ako tento som čakal inteligentnejšie reakcie.
Na to , že asi máte KSSB v malíčku , sa nechováte zrovna ako ľudský typ psychiky ;)

Re: Re: Re: ...

Hox | 26.05.2017

Hodnotíš něco co neznáš. Pokud to považuješ za v pořádku, pak je diskuse zbytečná.

Re: ...

Hox | 21.05.2017

Z napsaného moudra mi plyne, že nemáš v podstatě ponětí o KSB a vůbec jsi to nečetl, soudíš jen podle videí Pjakina. Trefa?

Re: Re: ...

golem653 | 23.05.2017

Priznám sa , že zatiaľ som to celé nečítal. Čas určený na sebazdokonaľovanie mám rozdelený do viacerých katégóríí a okrem reálneho uplatňovania informácii sa ich ešte aj snažím získať z iných zdrojov/článkov/ideológíí.
Mali by ste to skúsiť ;)
Beriem späť keď ste za posledný rok čítal aj niečo iné ako KSB.
:)

Re: Re: Re: ...

Hox | 23.05.2017

Co jsi tedy četl, můžeš se podělit? "Ještě jsem to celé nečetl" je široký pojem, pod který se vejde i případ, kdy bys měl například přečteno 0,5% informací, tvořících KSB.
Můj dojem je, a sem směřovala moje výtka, že jednoduše hodnotíš něco co dostatečně neznáš. Tvoje kritika neobsahuje cokoliv konkrétního, jen obecné fráze, nic neříkající a k ničemu nezavazující, a navíc budí dojem, že neznáš to, co hodnotíš.

Re: Re: Re: Re: ...

golem653 | 24.05.2017

Nuž hodnotil som Pjakina podľa zhruba 15 videí ktoré som videl.
Teda hodnotil som jeho prácu nie jeho konkrétne.
Nechápem ale čo konkrétne by to malo obsahovať ?
Proste je to môj pocit a moje preferencie.
Skúsim to takto
Duchovno ťa privedie k cieľu pre mňa osobne krajším a zaujímavejším spôsobom ako články.
U Pjakina mi to príde ako to vyjadriť .... školské.
No a máš pravdu , pokiaľ KSB a všetko okolo toho nie je o tom čo si myslím tak stačí napísať že to nie je o tom a že potrebujem načítať / napozerať viac aby som mohol zhodnotiť.

Re: Re: Re: Re: Re: ...

Hox | 26.05.2017

Z videí Pjakina nelze pochopit KSB, to lze jedině čtením knih.

.

Cico Ciciak | 20.05.2017

Tu niektorí ľudia asi ešte stále nepochopili (nemyslím teraz kadejakých trolov a agentov imitátorov-provokatérov, ktorí majú za úlohu len imitovať, že hľadajú objektívnu pravdu, a potom provokovať/podnecovať/dráždiť v zacielenej skupine davu príslušné tendencie, myslenie a správanie, resp. majú za cieľ odrádzať ľudí od samo-štúdia KSB a DVTR), že sa ľudstvu blýska na lepšie časy,
lebo KSB a DVTR sú prostriedky/nástroje určené akurát pre nich samotných, ktoré ničia a menia na prach všetky tie kadejaké dnešné "tajné" spolky globálneho zákulisia:

"
Koncepce sociální bezpečnosti (KSB), potažmo informační zabezpečení jedince, je právě o tom, aby dostatečný počet lidí (nejlépe téměř každý) dosáhl míry chápání alespoň srovnatelné s touto skupinou (lokálnych a globálnych "elitárov"). Alespoň srovnatelné, neb KSB nabízí i vyšší úroveň chápání. Probíhá dlouhodobá informační válka drtivé menšiny proti drtivé většině, o níž její cíle/oběti nemají převážně ani potuchy a často se jí nevědomky účastní ("mírou chápání člověk pracuje na sebe, mírou nechápání na toho, kdo chápe více").

KSB kvalitou informace převyšuje to, co se učí na nejlepších tzv. elitních školách, budoucích líhních politiků atd. Kdo si ji časem osvojí (i když jde jen o necelých 200 stran, jde o dlouhodobý proces, protože se jedná z velké části o práci s vlastními stereotypy myšlení), míra jeho chápání bude přesahovat míru chápání dnešních tzv. top politiků, analytiků, manažerů, skutečných mafiánů, zástupců "světového zákulisí" a podobně. Je to něco, co se na žádné univerzitě nebo v jiném dostupném vzdělávání neučí, a když už, tak jen fragmenty. V podstatě jde o shrnutí lidových moudrostí, příběhů prastarého kolektivního podvědomí, které pomáhalo posledním fragmentům naší kultury přežít stovky, tisíce let expanze podprahového otrokářství tzv. atlantických kmotrů, někdy nazývaných i Globálním prediktorem / Globálním parazitickým predátorem (GP, nebo-li GPP)."

Re: .

Baron | 23.05.2017

Výborně shrnuto. Děkuji.

Děkuji

Jakub | 17.05.2017

pořád ho podezírám z toho, že má někde křišťálovou kouli :D kdybych si tenkrát vsadil na to, že vyhraje Trump, což Pjakin proklamoval nejméně od té doby, co začaly prezidentské volby, tak jsem v balíku :D

Propaganda

Slovan | 17.05.2017

Bohuzial Pjakin cim dalej sklzava az k trapnej pro-Putinovskej propagande. Z Putina robi nejakeho poloboha. A o tych najdemokratickejsich volbach v Rusku to bol tiez dobry vtip. Su podobne zmanipulovane ako napr. vo Francuzsku. Celkovo nieco ako GP neexistuje, lebo nie su zname jeho struktury. A bezstrukturalne riadenie nie je mozne. Tato propaganda len zakriva to, ze Putin je Rotschildovsky pajac, podobne ako Trump.

Re: Propaganda

merlin | 17.05.2017

Niekedy sa aj Pjakin sekne, ako jeho hláška o naj demo voľbách v RF, to je fakt, ale ako inač povzbudiť ruského "ducha"?
Kto hlbšie chápe voľby, tak vie, ako sa pracuje s ovčanmi (ostatne svojho času robil Pjakin vo volebnej kampani pre Petrova - už zosnulého, za primátora tuším Novosibirska a výsledok bol nič moc - pod 10 %).
V našich zemepisných šírkach sa používajú staré technológie "dovezené z USA", keď taká Radičová kočíkuje postihnutého Janka (aby nabrala body u sociálne zmýšľajúcich oviec) a zasvätenejší vedia, že štouchá brambory s františkánom, ktorý potom zhodí sutanu a robí šéfa jej poradcov, ale v TV sa tvári prepiate, až umelo zamilovane a "kriplík" Janko dostane potom "zaslúžene" flek v nejakom paraolympijskom výbore a po prehratých voľbách neúspešnú kandidátku necháva bejt, lebo si nachádza inú ..-:))
Alebo Babiš, keď rozdáva umelé klobásky a chlebík "svojho" Agrofertu a kváka, že do politiky vstúpuje len preto, že všetci v politike kradnú (medzi riadkami - len on nie...jeden z judaistických najväčších zlodejov a podvodníkov, ktorý so Zemanom vypil nejednu fľašu becherovky -teda Zeman chľastal a Babiš pil minerálku ).
O globálnej, kolosálnej krádeži všetci povinne držia samozrejme hlbokého bobříka mlčení..-:))

A ty Slovan niečo vieš, čo je to také nadštátne riadenie, ako sa realizuje a čo by si si adekvátne mohol predstaviť pod skratkou GP - prediktor a korektor globálnych procesov?

A bezštruktúrne riadenie, že neexistuje? Si až taký naivista, alebo len taký neznajko, ktorý svoju neznalosť je schopný aj verejne prezentovať?
Napr., ako reagovali ovce na bezštruktúrne zavedenú info o mimošoch:
https://cifersky.blog.sme.sk/c/365788/pred-takmer-76-rokmi-pristali-na-zemi-martania.html
Keď ovečkám v TV povedia, že zajtra príde mráz a bude snežiť, tak ako sa dnes v máji zajtra oblečú?
Ako sa správali ovčania v USA, keď im na začiatku tzv. Karibskej krízy v TV vyhlásili, že Rusi rozmiestili na Kube jadrové rakety? Niektorí si začali pod barákom rýchlo kopať aj protiatómové kryty. Tupečkovia..
Ako sa riadili a riadia ovce v chrámoch, a potom aj v reálnom živote podľa "svätých" písiem? Nejaký pápež im to prikazuje v danej štruktúre, alebo to tie ovce robia v dobrej viere viacmenej samé?
Keď večer vyhlásia v TV, že cena cukru zajtra stúpne o 100 %, ako budú konať ovčania? Kúpiš na druhý deň v nejakom markete poobede cukor?
Ak sa v TV neustále propagujú hypotéky, "výhodné" úroky a pod., tak uvedomelí ovčania znižujú svoje zadĺženie, keďže chápu princíp globálneho okrádania, alebo to neustále rastie a potom prichádzajú exekúcie, samovraždy a rozklad spoločnosti? Niekto ich núti sa zadlžovať?
Aký bude rozdiel medzi masou ovčanov, keď im budú v kinách alebo v TV ponúkať vysoko morálne diela oproti neustálemu vraždeniu, boju "dobrých a zlých", podprahovej propagácii chľastania, fajčenia, násilia, kultu smrti...z Hollyúdu?

A ako riadi taký Boh, ak si tu niečo elementárneho pochytil?

A ktorý Rothschild že to riadi Putina, či Trumpa? Jacob, či Amstel zo záhrobia, alebo nejaký iný?
Vidím, že tá klamlivá propaganda na nete má svoje ovce, čo to zhnité, preparované seno stále žerú, ala "Spiknutí proti církvi a lidstvu"... a podobné grcky, hoci aj tam je dosť pravdy.

Re: Re: Propaganda

Slovan | 17.05.2017

Ale vsetky tieto info o mrazoch, cukre, ockovani, hypotekach atd vypustaju struktury z mimovladok, bank, think tankov, vedeckych institucii, cirkvi co su R+R struktury. Preto je to strukturalne riadenie. A GP nema mimovladky, centralne banky, cirkvi a pod. O GP len tliacha Pjakin, lebo mu to niekto nariadil. Aby sa mozno zakrilo, ze Putin pochadza z KGB Rotchildovskych struktur podobne ako Elsner, ci Gorbi. Jasne, ze Rotschild neriadi sam, ale ma struktury - banky, firmy a pod. Narozdiel od tzv. GP, ktory nema tieto struktury, teda neriadi.

Re: Re: Re: Propaganda

merlin | 18.05.2017

No vidím, že si mimo obraz, ako aj tí mimoši..-:))
O nadnárodnom riadení máš asi takú predstavu ako slovanskí Maťko a Kubko pri štruktúrnom pasení oviec.
A toľko materiálov tu máš na samoštúdium...
Nuž, každý sme nejakí ovčania a tak niet divu, že máme aj takých "Slovanov", kaliacich len vodu, keď chcú chytiť raka s NAKA.
Alebo sa tu prezentuješ s iných dôvodov, lebo zdá sa, že až taký tupý nie si..

Re: Re: Re: Re: Propaganda

Chod | 18.05.2017

Tyto materiály, jak postupně vychází najevo, jsou ideologickou bází pro přípravu nových kádrů, které mají v budoucnu převzít řízení. Je v nich obsažena celá řada skrytých háčků, kterých si inteligentní lidí již mnohokrát všimli a jsou za takovou důvtipnost zásadně okřikováni a vysmíváni. Nová ideologie sice slibuje ráj na zemi, ale ve skutečnosti přinese pouze novou totalitu a šikanu, jak je vidět už v této fázi propagace, viz příspěvek nicku Merlin. Kdo za tím stojí je s otazníkem, ale distancování se např. od Trockého a dalších očividných židů a zároveň úporné mlčení o tom, kdo to konkrétně je GP, jaké struktury, komu patří, kdo je řídí - to se jeví jako vcelku průhledný krycí manévr.
Trochu informací k tématu zde:
https://diskuter.wordpress.com/2017/05/11/pyramida-hierarchie-svetovej-moci-strucny-prehlad-pre-zaciatocnikov/

Re: Re: Re: Re: Re: Propaganda

Slovan | 18.05.2017

Presne to ta pyramida vystihuje. Nad R+R a pridruzenymi rodinami uz ziaden GP nie je. Su to stale ti isti chazar zidi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Propaganda

Miki - SK | 18.05.2017

Slovan, máš pravdu. Najprv som za bordel u nás v dedine vinil starostu, ked som sa troška rozkukal, zistil som, že v tom všetkom má prsty vláda, až som sa cez EU, USA, tajné služby, slobodomurárov dopracoval až k tom čarovnému R+R.... :-) Ty si vážne myslíš, že to u nich končí??? Ak to je pravda, super. Vyhral si prvú...(cenu) a ak nie ? vidíš v tom nejaký rozdiel?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Propaganda

čtenář | 21.05.2017

Tak to se pletete nebo lžete...
Nad R+R je to oko + popis GP - 22 hierofantov atd.. atd..
Ta jména jsou o úroveň níže - jsou tou čárou přiřazena ke spodnímu políčku!!

Re: Re: Re: Re: Re: Propaganda

Cico Ciciak | 20.05.2017

Máte snáď ľudkovia dojem, že súčasné kardinálne globálne problémy sveta sa vyriešia samé od seba bez kvalitných globálnych riadiacich kádrov a za prítomnosti hlúpych negramotných oviec, čo sa rozhodujú len podľa meeediálnych mystifikácií (a moderných mystérií: "tajné" spolky, UFO, New Age, SAV, ...), a ktoré hneď naletia ledajakým ľudovým bájkarom (typu Kotleba)?
Alebo, že ich snáď vyriešia dnešní (buržoázni) liberáli (liberasti) "voľno-trhári" (neocons a ich podpindosi)?

A bez ideológie nemôže existovať žiaden štát.
Alebo si myslíte, že dnes môže existovať spoločnosť a samotný bezbranný občan bez (záštity) štátu?
Takže, skúste radšej zvoliť konštruktívnu kritiku namiesto iba neplodnej kritiky,
lebo kritikov bez akéhokoľvek funkčného a reálneho riešenia aktuálnych problémov spoločnosti a ľudstva, plánu a alternatívy, sú dnes plné fóra a žiaľbohu dnes ešte aj plné krčmy.


Ďalej.
Tu ľudia asi ešte stále nepochopili (nemyslím teraz kadejakých trolov a agentov imitátorov-provokatérov, ktorí majú za úlohu len imitovať, že hľadajú objektívnu pravdu, a potom provokovať/podnecovať/dráždiť v zacielenej skupine davu príslušné tendencie, myslenie a správanie, resp. majú za cieľ odrádzať ľudí od samo-štúdia KSB a DVTR), že sa ľudstvu blýska na lepšie časy,
lebo KSB a DVTR sú prostriedky/nástroje určené akurát pre nich samotných, ktoré ničia a menia na prach všetky tie kadejaké dnešné "tajné" spolky globálneho zákulisia:

"
Koncepce sociální bezpečnosti (KSB), potažmo informační zabezpečení jedince, je právě o tom, aby dostatečný počet lidí (nejlépe téměř každý) dosáhl míry chápání alespoň srovnatelné s touto skupinou (lokálnych a globálnych "elitárov"). Alespoň srovnatelné, neb KSB nabízí i vyšší úroveň chápání. Probíhá dlouhodobá informační válka drtivé menšiny proti drtivé většině, o níž její cíle/oběti nemají převážně ani potuchy a často se jí nevědomky účastní ("mírou chápání člověk pracuje na sebe, mírou nechápání na toho, kdo chápe více").

KSB kvalitou informace převyšuje to, co se učí na nejlepších tzv. elitních školách, budoucích líhních politiků atd. Kdo si ji časem osvojí (i když jde jen o necelých 200 stran, jde o dlouhodobý proces, protože se jedná z velké části o práci s vlastními stereotypy myšlení), míra jeho chápání bude přesahovat míru chápání dnešních tzv. top politiků, analytiků, manažerů, skutečných mafiánů, zástupců "světového zákulisí" a podobně. Je to něco, co se na žádné univerzitě nebo v jiném dostupném vzdělávání neučí, a když už, tak jen fragmenty. V podstatě jde o shrnutí lidových moudrostí, příběhů prastarého kolektivního podvědomí, které pomáhalo posledním fragmentům naší kultury přežít stovky, tisíce let expanze podprahového otrokářství tzv. atlantických kmotrů, někdy nazývaných i Globálním prediktorem / Globálním parazitickým predátorem (GP, nebo-li GPP)."

Čo mi teraz na toto povieš Julo? :)
Len báchorky a povídačky?

Re: Propaganda

Cico Ciciak | 20.05.2017

V.V. Pjakin okrem toho, že je analytikom, tak sa aj snaží ľudí (svojich poslucháčov, spoločnosť) nepriamo (neštruktúrne) riadiť tým spôsobom, že pri svojom analyzovaní (svojich analytikách) obecného chodu vecí (udalostí) sveta zohľadňuje aj jeho osobné (a spol.) a pro-ruské (pro-národné) ciele (záujmy), čo je normálne/pochopiteľné, pretože asi každý subjekt i objekt riadenia má svoje vedomé alebo podvedomé ciele/plány (ide len o to, že o aké sa v skutočnosti jedná).
Však môžte robiť to isté čo on, nikto vám predsa v dnešných časoch internetu (/dez/informačnej doby) nebráni.


R+R (= bližšia periféria GP, možno už čiastočne GP vymknutá z pod kontroly; jedná sa o 4. finančnú prioritu zobecnených prostriedkov riadenia zhora, slúžiacu na koncentrovanie kapitálu, a materiálnych, ľudských a intelektuálnych zdrojov potrebných k riadeniu ľudského stáda) objektívne nie sú špička globálnej mocenskej pyramídy (čo ide jednoznačne vidieť z pozorovania jednak globálne historického procesu a jednak obecného chodu vecí sveta za posledných niekoľko tisíc rokov), je nutné si o tom prečítať príslušné materiály VP-ZSSR, uverejnené aj tu na Leva-net.
(Ak ale sem príde niekto, kto chce ľudí, ktorí už majú niečo za sebou, iba poučovať o svojich "pravdách" bez korigovania svojho sveto-názoru, tak takému môžem povedať iba jedno:
keď budem chcieť od teba dobrú radu, tak ťa o ňu poprosím; resp.: vodprejskni trole / agent imitátor-provokatér. :))


Ďalej, primitívna a nekonštruktívna kritika KSB a DVTR + Leva-net-u ako momentálne jednoznačne najpravdivejšej a najspravodlivejšej koncepcie usporiadania spoločnosti/ľudstva a naj-autentickejšej teórie riadenia + naj-kvalitnejšieho informačného zdroja na internete (možno vôbec) bez navrhnutia príslušnej a realistickej alternatívy, je úplne kontraproduktívna.
Ak je dnes niečo objektívne lepšie než súčasný tzv. biblický projekt (dnes hlavne skrytého) zotročenia ľudstva, tak do toho predsa nebudem kopať ako taký debil (nehľadiac na trolov a agentov provokatérov-imitátorov), ale budem tomu naopak všemožne pomáhať, ako len viem.


Ten odkaz diskutéra (pamätám si ho z pôsobenia na diskusiách "Hlavných" správ, čo je globalistické meeedium) je len určitá faktológia (3. priorita zhora) a fragment globálnej politiky (netvrdím, že úplne pravdivá alebo mylná) - ale inak v podstate len taký kaleidoskop bez prepracovanej koncepcie.


Matrično-egregoriálne (alebo aj nepriame, bez-štruktúrne/ne-štruktúrne) riadenie, presnejšie jeho konkrétne praktické metódy (napr. telepatia, alebo programovanie egregorov, resp. napájanie sa na už existujúce egregory za účelom ich programovania pomocou napr. silného sústredenia a pod.) sú (myslím) stále pre väčšinu študentov KSB a DVTR záhadou, a na týchto stránkach sa o nich v podstate vôbec nepojednáva (čo je aj pochopiteľné vzhľadom na to, že "opiciam" nepatria do rúk takéto mocné prostriedky/nástroje ovplyvňovania/riadenia reality).

Re: Re: Propaganda

Cico Ciciak | 20.05.2017

Hoci programovať informačno-algoritmické vybavenie (obsah) daného egregora sa dá aj bez "mágie", a to vypúšťaním (správnym dávkovaním) príslušných (dez)informácií zajatcom daného egregoru (napr. predhadzovaním rôznych dezinformácií pseudo-kresťanom - otrokom pseudo-kresťanského egregoru).

Pozadí Pjakina ?

Deep | 17.05.2017

http://www.peter-insider.com/2016/11/22/1-rozhovor-s-i-i-sarnovom/

Re: Pozadí Pjakina ?

Slovan | 17.05.2017

Myslim ze tato veta Sarnova (inak mam rodinu s podobnym priezviskom) to vysvetluje vsetko :D: Moje znalosti o špecifických oblastiach získávam formou vízií z astrálnej formy existencie sveta podobne, ako aj Valerij Viktorovič.

Re: Re: Pozadí Pjakina ?

bez | 18.05.2017

Ze se snizite az k tomuto to bych donedavna neverila, no kdyz nemem lepsi klacek poziju aspon h.....

Re: Re: Re: Pozadí Pjakina ?

Slovan | 18.05.2017

Co mate na mysli? Je to na zaciatku toho rozhovoru so Sarnovom na stranke co poslal Deep.

Re: Pozadí Pjakina ?

Hox | 18.05.2017

Za lež se platí.

Re: Re: Pozadí Pjakina ?

Zdeněk | 18.05.2017

Přesně Hoxi. Všeho dočasu. Příčina a důsledek. Bohužel, vesmírná časová měřítka nekolerují s kratičkým lidským životem.

Re: Re: Pozadí Pjakina ?

Deep | 18.05.2017

Co je tou lží ?

Re: Re: Re: Pozadí Pjakina ?

Hox | 18.05.2017

Nenapadá tě nic? Nevidíš tam nic podezřelého?

Re: Re: Re: Re: Pozadí Pjakina ?

Deep | 18.05.2017

Co si myslím vím, co nevím jsou názory druhých. Když mluvíš o lži, specifikuj.

Re: Re: Re: Re: Re: Pozadí Pjakina ?

Hox | 18.05.2017

Nic ti tam nepříjde ani trochu, maličko podezřelého? Zkus to ještě, věřím že to musí spatřit každý.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozadí Pjakina ?

Deep | 18.05.2017

Co to meleš ? Proč se vyhýbáš odpovědi ? Sám jsi prohlásil že je tam lež tak napiš v čem ji vidíš a nebo mlč. A s tím silně nekorektním přehazováním odpovědi na druhou stranu se jdi bodnout a nebo to zkoušej na ty cucáky, co se v tobě vidí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozadí Pjakina ?

Hox | 19.05.2017

Tobě stačí, aby někdo prohlásil, že je poradcem osoby XYZ ve strategických otázkách a sosá info z astrálu, abys to vzal jako fakt?
Odkud se bere ta snaha různých pochybných individuí se "přimazat" k Pjakinovi a jaký má účel, nad tím jsi nepřemýšlel?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozadí Pjakina ?

Deep | 19.05.2017

Dal jsem to tady k diskusi, co si o tom myslím sám, víš velký kulový, tak zase nepodsouvej.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozadí Pjakina ?

Pyton | 19.05.2017

Daj hladat v google v obrazkoch John Henry Browne. Je to americky obhajca ktory sa napadne podoba na Sarnova :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozadí Pjakina ?

Hox | 19.05.2017

Haha, dobrý postřeh. Igor Ivanovič Sarnov říkáte? :)
http://caribbeanbusiness.com/russian-man-faces-us-trial-in-lucrative-hacking-scheme/

těžba informací

Nikdo | 17.05.2017

Z každého nového videa se snažím vytěžit nějakou novou informaci, která může být užitečná v životě:
(spousta dalších informací je cenných, ale ostatní už trochu znám, ale i tak se mi hodí je zopakovat a tím ukotvit, ale neuvádím je)

1. pozice Trumpa je každým dnem stabilnější - jsem o něco klidnější, že nedojde k tomu, že ráno vykouknu z okna uvidím tam, to co nechci vidět (třeba hřib jaderného výbuchu).

2. sociální angažovanost a znalost svého manévru - pokud nevíte co v životě chcete a jakým způsobem toho budete dosahovat a jak se propojíte s celkem, nebude sociální angažovanost fungovat

3. "slovanský typ" psychiky a "otrocký typ" psychiky (provizorní termíny pouze pro tento příspěvek): Pjakin dobře a vtipně popisuje jak pracovník řeší úkol od nadřízeného, je to podle mne typicky slovanský typ psychiky, částečně démonický a částečně lidský. Slované jsou hašteřiví a udělají něco jenom, když opravdu musí, když jde do tuhého drží spolu. Považuji společnost složenou z těchto typů za bezpečnější i když k optimu to má ještě daleko. Za mnohem nebezpečnější považuji "otrocký typ" psychiky, kdy se klaní nadřízeným, jedná podle autorit a snaží se jim vyhovět více než musí ("zombie") a ve vztahu k podřízeným se chová jako vše dovolující "démon" kombinace "zombie" a "démon". Tento typ pozoruji jako nejúspěšnější v kariérním postupu v současné společnosti.

4. Zajímavá otázka ke vztahu GP a technologie, diskutuje se v příspěvku pode mnou.

5. kandidát-spoiler - dáme stejné jméno jako u úspěšného a známého kandidáta a část voličů se splete a hned je pár hlasů

GP

Bajo | 17.05.2017

Proč GP nema zajem o vývoj ?
Neví někdo?

Re: GP

el-sabí | 17.05.2017

Vy ľudia ste ako vírus .objavíte sa nieikde,začnete sa množiť .a následne prežeriete celú Planétu .

Re: Re: GP

Bajo | 17.05.2017

Ale ten GP taky jako parazit žije díky těm lidem.

Re: Re: Re: GP

el-sabí | 17.05.2017

GP má záujem o vývoj a progres .ale len o taký vývoj ,ktorý rieši jeho terajšie alebo budúce problémy.
nemá záujem ,napr.aby 6% populácie Planéty spotrebovávalo v niektorých segmentoch surovín ,40% ročnej globálnej spotreby surovín Planéty .
GP nie je parazit v našom klasickom ponímaní /použijem slová J.Fjodorova z NOD ,aj keď je známe ,že Fjodorov bol v kománde Čubajsa ,Čubajs = genetický odpad Ruska ." Západ žije 500rokov na úkor svojich kolónií " .čiže nemôžeme vidieť GP iba ako ,že žije na úkor svojich kolónií .ohľadom GP nemôžeme vravieť ,že jeho cieľom /pre GP / je konzumná spoločnosť.jeho ciele sú úplne iné /.

Re: Re: Re: Re: GP

heh | 17.05.2017

el-sabí
Ty odkiaľ vieš čo chce a čo nechce GP, spávaš sním?
No prezraď nech vieme, i my ovce.

Re: GP

Nikdo | 17.05.2017

Mám příbuzný dotaz a tak to přiřadím sem i se svým vyhodnocením.

Moje otázka zní: "disponuje GP znalostmi o pokročilejších technologiích nebo už jsme ho dohnali ?"

Puškin

On hvězdy z nebe sráží,
když hvízdne lunou zatřese.
Leč zákon času úklad maří
a jeho moci vyhne se.

Ke své otázce uvažuji, že i může mít znalosti o jiných technologiích, které by vyžadovali úplně jinou sféru než dnešní technosféra a tak je nemůže až zas tak využít (astronaut se dostane mezi pralidi a dojdou mu baterie do laserové pušky, bude nemožné je nějak vyrobit z okolních zdrojů). Nicméně může využít své znalosti k organizaci společnosti v jeho prospěch.


Vaši otázku považuji za nevhodně položenou. Položím ji tedy jinak co má za cíl GP?
GP má za cíl zotročení lidstva, aby plně jednalo v jeho zájmu a nebylo si toho vědomo.

GP potřebuje brzdit pokrok co to jde a taky se opravdu hodně snaží v tomto směru. Nicméně, protože ho HNR nevytlačilo z matrice je to vzhledem k naší etice a morálce lepší než bez něj. Banda vrahů bez náčelníka nadělá větší paseku než s náčelníkem, který tu bandu bude alespoň nějak kontrolovat.


Něco o technologiích:
Problémy s technologiemi jsou ty, že rozšiřují znalosti. Tu technologii začne někdo používat (i třeba sluhové GP) a pak nelze zabránit okopírování a rozšíření technologií ve společnosti.
Například USA státní elity dělají skrytá vrátka v operačních a jiných systémech (Husajn na to dojel). Ale je otázka času než to někdo zjistí a vynese mezi lidi a začne používat pro své cíle. Nyní jíž víme, že nové řady procesorů mají taková vrátka a pak pro šikovného hackera není problém je využít.
Jiný příklad je v pohádkách, kdy sultán má prsten a na koho ukáže tomu srazí hlavu, jenže usne někdo mu ho vymění a je to a technologii začne používat někdo jiný.
Stavba pyramid je zase příklad, kde GP nějakou technologii použil - přišlo se na to, že jsou dělány ze zvláštního betonu. Zde si myslím, že GP na použil znalosti z předpotopní civilizace.


Shrnutí, takže nemá zájem o vývoj lidstva, ale mohou se mu hodit některé technologie na jeho zotročení, výše jsem uvedl potíže s tím spojené.

Re: Re: GP

Bajo | 17.05.2017

Děkuji moc!

Re: GP

merlin | 17.05.2017

GP nemá záujem o vývoj ľudstva už od staroveku, lebo plne chápe, že sa mu podmýva ním skonštruovaná tlupo-elitárna pyramída moci (znalostí = knowledge is power, ako písal starý slobodomurár Francis Bacon, autor Novej Atlantídy - New Atlantis).
Preto GP odjakživa brzdil VTR, čo v staroveku realizovali rôzni "žreci" kultov po celom svete - napr. zákazy používania "božského" kolesa, či v stredoveku nesvätá cirkev rímska - kto nesúhlasil s biblickými dogmami a bol nejaký prírodovedecký "čarodejník", či alchymista, tak ho inkvizícia poslala do "plynu".
GP dávno vedel, že technický pokrok dovedie ľudstvo až k dnešnej info-dobe, v ktorej si pravdivé informácie dokáže každý vyhľadať, ak má aspoň nejaké vyššie morálne kritéria a vedomosti, čím získava tzv. Rozlíšenie pravdy a klamu.
Takto čoraz viac ľudí bude stúpať nahor po pyramíde znalostí a záleží od ich morálky, ako ich využijú.
Pochopiteľne vždy prichádza určitá spätná väzba od Boha na ich praktickú aplikáciu v živote, ktorá by mala byť navigátorom toho ktorého jedinca, ak mu ovšem scientoši nevygumujú engramy, ako nášmu Kriskovi -:))
Preto je v dnešnej dobe taký masívny útok na morálku ľudí po celom svete, keďže tá určuje (je svojským kľúčom v podvedomej psychike) svetonázor a následné správanie sa každého jedinca v bežnom živote.
Čoraz viac morálnejších a chápavejších ľudí bude postupne meniť svet v globálnom meradle v smere spravodlivejšieho usporiadania, čomu sa GP snaží cez svoju blízku perifériu zo všetkých síl zabrániť, hlavne cez masmédia, ale využíva naďalej iné technológie, ako aj staré kulty pre nechápajúce ovečky, ktoré sú tak stále jeho obeťami na oltároch príslušných kultov - v nich sú zakomponované rôzne deštrukčné i samovražedné algoritmy samoriadenia biomasy, pradávno zavedené do tzv. "svätých" písiem, akoby od Boha.

Čiže, dnes zažívame masívny útok na morálku ľudí a s ňou spojenú následnú biodegradáciu pracujúceho "dobytka" - nárasty stresov, psychických a fyzických chorôb (preto v SR takí Penťáci, či ESET = ISIS masívne investujú do "zdravotníctva", keďže vedia, že v chorej spoločnosti bude neMocných len pribúdať a dobre si namastia vrecká na nechápajúcom a amorálnom stáde, čo je samozrejme vina príslušného stáda dobytka), defektov novorodencov, až po LGBT komunity, ktorých rody už úplne zdegenerovali a nebudú mať žiadne alebo plnohodnotné potomstvo.

Teda, dnes sú v aktívnej fáze globálne projekty rozvratu klasickej rodiny, podpora juvenílky, prostitúcie, drog, alkoholizmu, LGBT komunít, unisexu, amorálneho "umenia", VF hudby a degradačnych festivalov, migračné projekty mixu kultúr... s cieľom vytvoriť šedivú, do istej miery unifikovanú a ľahšie ovládateľnú, biomasu vysoko technizovaných, máločo chápajúcich novodobých globálnych otrokov.

Re: Re: GP

iveta | 18.05.2017

moja pochvala

Re: Re: GP

Bajo | 18.05.2017

Taky děkuji moc!

Nejdemokratičtější volby jsou v Rusku:)))

Jk21 | 17.05.2017

Ten Pjakin se definitivně pomátl.

Re: Nejdemokratičtější volby jsou v Rusku:)))

luboš | 17.05.2017

prečo by sa pomátl, vysvetli !

Re: Re: Nejdemokratičtější volby jsou v Rusku:)))

Jk21 | 17.05.2017

Tak pokud někdo prohlásí, že nejdemokratičtější volby na světě jsou v Rusku, tak to samo o sobě implikuje, že ztratil smysl pro realitu.

Re: Re: Re: Nejdemokratičtější volby jsou v Rusku:)))

Six | 17.05.2017

asi jsou nejméně falšované

Re: Re: Re: Re: Nejdemokratičtější volby jsou v Rusku:)))

Dušan | 18.05.2017

A zároveň sa do politiky dostane aj "nepreverený" (čítaj nečlen dákej skupinovej elity s neotestovanou psychikou) aj keď dodržuje nejakú ideológiu (pravicovosť a podobne)

Re: Re: Re: Re: Re: Nejdemokratičtější volby jsou v Rusku:)))

Jk21 | 18.05.2017

V Rusku neprevereny, to je dobrý vtip.

Re: Re: Re: Nejdemokratičtější volby jsou v Rusku:)))

Zdeněk | 18.05.2017

Zvláště v Rusku jsou volby štědře (volební místnosti) obsazeny mezinárodními,(nebo spolupracujícími ruskými) pozorovateli, takže každý prohřešek je ihned neúměrně medializován. Tento fakt je jeden z důkazů,že Pjakin má v hodnocení voleb pravdu. To ale neplatí o volbách na Západě. Je to podobné jako šířená rusofobie. Např.:již několik amerických generálů prohlásilo, že je čas zabíjet Rusy. Představte si, že by třeba generál Gerasimov takto otevřeně prohlásil, že nastal čas zabíjet Američany. A mnozí lidé si již zvykli na tento dvojí, cynický standard.

Re: Re: Re: Re: Nejdemokratičtější volby jsou v Rusku:)))

Zdeněk | 18.05.2017

Pjakin otvírá nový, realistický a do značné míry nezkreslený pohled ,na společenskou situaci. K jeho analýzám je dobré se vracet.
Zpráva pro LEXU. Odpověděl jsem ti, jak jsem slíbil, viz Pjakin ze dne 1.5.2017

Re: Re: Re: Re: Nejdemokratičtější volby jsou v Rusku:)))

Zdeněk | 18.05.2017

Je příšerné,že lidé zapomínají na fakta o volbách v Rusku a Americe a stále, bez důkazů, obviňují Rusko. Rusko nezasáhlo do amerických voleb ale naopak. Drzost Američanů nezná mezí. Byli to Američané, kdo utratili v minulosti obrovské sumy peněz na ovlivnění voleb v Rusku-konkrétně financovali 400 nevládních organizací,které byly i součástí destabilizační kampaně na Ukrajině, kde došlo k vládnímu převratu v roce 2014 a následně k občanské válce.

R+R

Slovan | 17.05.2017

Mne situacia stale pripada ako natahovacky R+R, kedze historicky mal Rotschilf Britske imperium a Cinu, dosadenim Putina ziskal Rusko a teraz dosadenim Trumpa ziskal USA, aj ked tak ako Putin nema zdaleka vsetku moc v Rusku tak Trump nema v USA. Tomu skor zodpoveda aj Brexit. Nestrukturne riadenie neexistuje. Ak niekto o nejakom vie, nech uvedie priklad.

Re: R+R

Husita | 18.05.2017

Bezstrukturní řízení existuje, ale je to jen terminál, koncová fáze, která uvede masu do autoimatického samořízení. Jinak máš samozřejmě pravdu, že bez propracované struktury se žádná informace nemá jak dostat k tomu davu. Hlavně musí být velice propracované a promyšlené všechny strategie, lokálně přizpůsobené, a to si žádá práci různých think-tanků a tajných spolků pověřovaných úkoly, a dalších bastardů, kteří tohle všechno realizují. To všechno si žádá čas, personál, peníze - jako třeba provoz jednoho webu potřebuje admina, překladatelský tým a tým nicků, které podněcují a "korigují" diskuse. To je také bezstrukturní řízení, za kterým je schovaná nějaká struktura.

Re: Re: R+R

Tony Clifton | 18.05.2017

"To všechno si žádá čas, personál, peníze - jako třeba provoz jednoho webu potřebuje admina, překladatelský tým a tým nicků, které podněcují a "korigují" diskuse. To je také bezstrukturní řízení, za kterým je schovaná nějaká struktura."

O jake strance a strukture je rec?

Re: Re: Re: R+R

Tony Clifton | 18.05.2017

Posledni gambit

"Každý nedokonalý sociální systém usiluje o samoizolaci, ohrazuje se s cílem záštity své struktury od kontaktu s jinými systémy."

"koriguji"

Re: Re: Re: R+R

Sezam | 19.05.2017

=> O jake strance a strukture je rec?

Ze by o tejto, kde diskutujes? Fakt ta to nikdy doteraz nenapadlo?

Re: Re: Re: Re: R+R

Tony Clifton | 19.05.2017

K tomu se raději nebudu vyjadřovat.

Prediktor – prognostik (Prognostický ústav?) https://cs.wikipedia.org/wiki/Prognostick%C3%BD_%C3%BAstav

Cenzor (lat. censor) byl úředníkem v období republikánského Říma pověřený vykonáváním majetkového cenzu, kontrolováním morálky občanů a sestavováním senátu. Po skončení svojí úlohy museli cenzoři vykonat očistnou slavnost – lustratio (lustrace – očištění formou obětí). Suovetaurilia nebo také suovitaurilia byla jedním z nejposvátnějších a tradičních obřadů římského náboženství, při kterém bylo obětováno prase, ovce a býk božstvu Mars, aby požehnal a očistil půdu formou lustratia – lustrace, očištění. V okamžiku obětování zvířat měl majitel půdy říci: K tomuto záměru rozhodně souhlasím s nabídkou těchto obětí. Pokud byl zničen chrám, tak místo na kterém se nalézal, muselo být vyčištěno suovetaurilíí ještě předtím, než byl na jeho místě obnoven chrám nový.

Protektor (z lat. protector) je osoba nebo instituce, poskytující protekci, ochranu, tedy je to ochránce, ochranitel, příznivec, přímluvce, patron..... :)

Re: Re: Re: Re: Re: R+R

Tony Clifton | 19.05.2017

Centrum globálních studií - Vznikl roku 1984 na základě usnesení vlády ČSSR č. 10/1983 na popud generálního tajemníka ÚV KSSS a šéfa KGB Jurije Andropova. Organizační struktura, personální obsazení vedoucích funkcí i míst výzkumných pracovníků jsou doposud neznámé, stejně tak jsou neznámé výzkumné cíle a úkoly...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: R+R

Tony Clifton | 19.05.2017

Centrum globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR provádí interdisciplinární výzkum v oblasti filosofie a sociálních věd a usiluje o rozvinutí českého výzkumu v rámci evropského a světového prostoru

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R+R

Tony Clifton | 19.05.2017

Udo, o vás se "vedle" tvrdilo, že spolupracujete se SAV. Je to pravda?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: R+R

Tony Clifton | 21.05.2017

Kurz (predmet) Dostatočne všeobecná teória riadenia je prednášaný študentom v mnohých výskumných ústavoch, čo začalo v r. 1997 na Fakulte praktickej matematiky – procesov riadenia na Sväto-Petrohradskej štátnej univerzite z iniciatívy člena – korešpondenta Akadémie vied ZSSR Vladimíra Ivanoviča Zubova (1930 – 2000). http://leva-net.webnode.cz/products/aktualizace-dvtr-kapitola-10-intelekt/

Porovnáme-li strukturu dnešní AV ČR s profilem obdobných institucí v civilizovaném světě,
zjistíme, že se od sebe příliš neliší. Sestávají se z několika desítek pracovišť od astronomického ústavu
přes různé ústavy a laboratoře biologické, farmaceutické, fyzikální, chemické, až po ústavy
metalurgické či oceánografické. Obdoba Prognostického ústavu samozřejmě už nikde neexistuje.
http://www.imperativ.cz/source/prognosticky_ustav.pdf

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R+R

Tony Clifton | 21.05.2017

“Mŕtva voda”, ktoré sa v Rusku nachádzajú pod číslom 2520 na federálnom zozname extrémistických materiálov a ... k otevření zastoupení v SSSR); první vydání bylo vypracováno v pěti paré pro mocenskou strukturu KSSS a KGB, a to za spolupráce Lenigradské univerzity a Institutu USA a Kanady při Ruské akademii věd ...

Re: Re: Re: Re: Re: R+R

Tony Clifton | 19.05.2017

http://www.darius.cz/ag_nikola/kgb19.html

Jsem zcela přesvědčen, že tato země je stvořena pro kolektivní spolužití. Většina lidu, lidové masy, nemohou žít jinak než na úkor energické, talentované, produktivní menšiny. Většinovou masu nemůžeme donutit pracovat, jinak se nám hned začne bouřit. Jaké je tedy východisko? Zlikvidovat celý národ? To by byl stalinismus. Nezbývá nic jiného než vytvořit novou společnost........

Re: Re: Re: Re: Re: Re: R+R

Tony Clifton | 19.05.2017

"1970 byl Clinton pozván do Moskvy. Sám. V té době to nebylo možné bez závažného důvodu, jak prohlásil Angelo Codovilla, odborník Hooverovy nadace na otázky komunismu. I když pozvání bylo diskrétní, vědělo se o něm. V roce 1992 během presidentské kampaně Clinton odpověděl na otázku, že byl v Moskvě „jako obyčejný turista". Kdo si pamatuje na napětí mezi Východem a Západem v letech sedmdesátých, ať to posoudí... /Je třeba doplnit, že na útěku před nasazením ve Vietnamu proti komunistické agresi, navštívil i komunistické Československo, obsazené právě sovětskou okupační armádou. Zde se pohyboval a bydlel v kruzích agentů StB, svých přátel, na jejichž pozvání Prahu navštívil..."

http://www.darius.cz/globe/glob20.html

Jurij Vladimirovič Andropov

Tony Clifton | 20.05.2017

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jurij_Vladimirovi%C4%8D_Andropov

Poslední

Tony Clifton | 20.05.2017

Ruský státní server Sputnik

https://cz.sputniknews.com/search/?query=pjakin

Re: Jurij Vladimirovič Andropov

Tony Clifton | 20.05.2017

"na úkor energické, talentované, produktivní menšiny"

Jen jeste vedet o jake energicke, talentovane a produktivni mensine to soudruh Andropov hovoril

Re: Re: Re: R+R

klacek | 20.05.2017

Pro Slovana.
Chápu termín "bezstrukturní řízení" tak, že každý článek řetězu ví, co má dělat, aniž by ho někdo vedl/ovládal/naváděl/mu nařizoval. Když přijdeš do nového kolektivu, tak se seznámíš určitým rituálem, který tak nějak zná každý. Nikdo ti nemusí říkat "podej mu ruku, pozdrav, usměj se, neplivej na něho, nebij ho, atp..".
A tak samo ti mocní jsou od malička fotrem vedení k tomu, aby uměli řídit supersystémy, o kterých V.Pjakin mluvívá. Ta jejich děcka nikdy nečumí na Spidermana či Spunchboba. Ani na Herryho Pottera, nebo X factor. Nesjíždí klipy na YT. Ona ví, že toto je pro zaměstnání mysli hlupákům,aby neměli čas myslet(naučit se rozumět tomu, jak jsou ovládaní). A zatím co děcka hlupáka čumí na telefikcu, tak ta děcka chytrých manipulátorů se učí, jak ovládat nelidi na vyšších prioritách.

Takže bezrstr.řízení probíhá asi takto. Někdo navrhne cíl, o kterém předpokládá, že by bylo v zájmu i ostatních, aby ho podpořili - žít na úkor druhých v dané zemi(třeba). Jeden se dočetl o možnosti oblbování lidí skrz TV, další se dočetl, že jak tam v té zemi bude prodávat chlast, že nelidi ztratí vůli cokoliv řešit. Třetí zná, jak uplácet politiky a ví, že skrz zákony se dá protlačit ledacos. Čtvrtý zase zná psychologii davu-dokud se má dobře, tak sice brblá, ale nevzbouří se(nikdy). Pátý...atd. Samozřejmě, že se tyto znalostí u těch mých 4-5 mocných překrývají. A tito mocní mají své struktury, kterými dokáží protlačit dílčí úspěch. Oni, ale mezi sebou nejsou nijak řízení. Pouze svým zájmem. Možná se nějak koordinují-že se domluví, kdo na čem bude pracovat. To ale nemusí být strukturně. Když se s kámošem domluvíš, že zajdete na pivo do jiné hospody a budete pít jiné pivo než obvykle, tak to taky neznamená, že jeden druhému to nařizuje.

Zároveń ti mocní ví, že když se věci vyvíjejí jinak, než bylo v plánu, tak vědí, co mají dělat- dát echo svým druhům třeba. Nebo udělat pověstný "krok vzad" a dát nepříteli(davu) jakoby pocit vítězství. Také ví, že když na dav napoprvé nějaký tlak nezafunguje, tak se mají stáhnout na čas, aby to znova vytáhli později, až bude informační pole lépe pro ně zformováno(třeba protlačováním Overtonových oken)

Re: Re: Re: Re: R+R

cml | 20.05.2017

Bezstruktutni řízení vyžaduje asi vyšší vědomí všech spolupracovníků, vyšší inteligenci. Kdyz se podivate do rodin na tu vychovu, na ten marast, tak je to skoro utopie.

Re: Re: Re: Re: Re: R+R

Klacek | 20.05.2017

Souhlas. Ovšem také věřím na to, že i díky tomuto webu a těmto informacím, jak uvažovat jinak, se to dostane mezi lidi. Je známo, že není nutné ke změně 100 procentního pokrytí. Stačí nadkrytické množství. Někdo tvrdí 10%. A protože lidi jednají v trendech, a opičí se od druhých, tak časem bude docela populární se vzdělávat v tomto vědění. Nebude to masový jev, ale bude to stačit na změnu. Většina bude pasivní, to ano, ale také se bude moci učit(odkoukávat) přirozeně od druhých. Třeba jako když jsi v kolektivu a někdo vyhodí papírek na zem. A ty ho zvedneš a hodíš ho do koše. A to tak, aby to bylo vidět ostatními. Spousta lidí to začne napodobovat časem, aniž by vědělo proč. Bude se vědět, že papírky se nevyhazují. Pokud je cílem, aby nebyly papírky na zemi, tak to bude stačit. Stádo udělá po sobě pořádek. A bude na vyšší úrovni. Už nebude chtít, aby byl kolem bordel. Nebudou sice rozumět tomu proč nemá být bordel, ale pokud se takovýmto způsobem pozvedne vědomí ve více oblastech, tak vyšší úroveň obyvatel začne těm lidem dávat odpovědi sama.

Samozřejmě, že to platí i obráceně. Snižuj nároky na vědomosti.... a ono se to vlastně dnes děje? Hlupáci čumí na TV a hrají PC hry.... tito jsou potrava pro kanony a je jim souzeno žít v nespokojenosti(možná už v další generaci, která je dnes na světě). A ti co tomuto nechtějí přihlížet, tak budou své děti doma dovzdělávat. Už v předškolním věku(+-od 3let) je třeba dítěti nahánět strach z různých špatností. Třeba z alkoholu, cigaret, cukrovinek, bombonů, drog, TV reklamy, pistolek, ničení atp. A kolem 4let už to většinou je schopno pochopit i s důvodem "proč?" tomu tak je. V pěti, jak jde povinně do školky, tak je to 50 na 50, jestli ho školka zlomí. Proto nám chtěji brát děcka do školek. Protože tady je naše slabina. Norské fondy fungují naplno a odebírání 5ti letých dětí za to, že má svůj názor, teprve začne. Až si ten systém trochu sedne, bude to jak v Norsku, kdy 4leté dítě plakalo, protože mu babička umřela a dítě bylo rodičům odebráno.... toto bude i u nás, pokud se z tohoto nestane v těchto volbách jedno z témat. Pokud u rodičů dítě přečká do 6ti let, tak už ho systém neukradne. Už vždycky bude vědět, že bylo odcizeno(nutno mu takovou variantu sdělit předem, než nastane). U 5ti letých se ještě může stát, že dítě "zapomene" na rodiče a může být převychováno. Obávám se, že bude následovat povinná docházka do školky od 4let.... U 4letého je už 80% šance, že zapomene do 2let.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: R+R

Miki - SK | 21.05.2017

pre: Klacek:
"(+-od 3let) je třeba dítěti nahánět strach z různých špatností"
Myslíš niečo také, že dobré deti pôjdu do neba a tie zlé sa budú v pekle...???
či rovno trstenicu a ak sa čo i len pozrie na "špatnost" po-hroziť alebo zbiť??? Pretože týmto dávaš situáciu do jednej roviny s tým, čo chceš "potlačiť".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R+R

Miki - SK | 21.05.2017

Inak to ostatné čo píšeš, s tým súhlasím. Je to všetko o "odvahe" prevziať zodopvednosť sám za seba, nespoliehať sa že "niekto" vyrieši môj problém k mojej spokojnost. Ak si "niekto" dá tú námahu (ťahať horúce zemiaky z pahreby), tak ho (môj problém) rieši hlavne k svojmu úžitku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R+R

Klacek | 23.05.2017

Miki- takhle nééé. Dám příklad. Třeba sladké. Dá se nahnat strach třeba tímto. Že jak budeš jíst bombony, nebo čokoládu, hodně, namísto ovoce, tak dostaneš, jako(tvá) babička cukrovku. Chceš cukrovku a píchat si inzulín? (pokud se někdy píchnul třeba) víš jak ses píchnul o ten trn a tekla ti krev a plakal si? Takto si to budeš píchat 5x denně. Chceš to? Proto jez raději ovoce, ze kterého máš vitamínky(do rozumných detailů rozvést). Z nadbytku cukru je rakovina a cukrovka. Sladké jíme pouze při nějakém větším výletu, ne každý den....

Nebo když má tendenci něco ničit/rozbíjet. Proč to ničíš? Víš že to stojí peníze? A když to okno rozbiješ, tak to budeme muset nechat opravit. Za peníze. Ty máme jen jedny. A musíme se rozmyslet, zda opravíme okno, aby nám nebyla tady zima, nebo koupíme buráčky(jakože má rád buráky). Chceš za penízky buráky, nebo opravit to okno/autíčko/kolo/.... .

třeba tak,no :-)
Ale jistě příjde brzy doba, kdy taková manipulace ze strany rodičů bude nezákonná, asi jako před časem v Norsku zakázali dítě plácnout po dupě(nemusí mít na řiti jelita, stači jen"ťupnout", aby se uklidnil na okamžik) :) Chce to mít v těchto věcech cvik. Nechat mu prostor pro svou osobnost, ale nenechat si ho přerůst přes hlavu. Ta korekce je nutna pořád, ale po čase se obejde i bez toho plesknutí(spíše takové klepnutí). Svého času, když opakovaně dělal nějakou špatnost(rukou třeba), tak jsem mu řekl přísně důrazně, aby své ruce pověděl, že ať už to nikdy neudělá, že jinak uslyší plesknutí(musel ji to říct nahlas). na 90% to vyšlo. A když ne, tak jsem mu rychle vzal ruku, jakože ho plesknu přes prsty, ale pleskl jsem sebe :d Šlo mi o ten zvuk(a bolelo to mne, bo sem pleskl fest). A to bylo těch zbylých 10%.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R+R

Miki - SK | 01.06.2017

Pre: Klacek, odpovedám až teraz, lebo sa mi odpoved akosi nedarilo formulovať. Našiel som riešenie -
skús toto video: J. Dušek, O zážitcích ve škole, výchove a vzdelávaní https://youtu.be/lnEd96nTnG4
Nie nadarmo sa hovorí "Ak chceš zmeniť svet, musíš zmeniť seba..." Z vlasnej skúsenosti - ide to veľmi ztuha :-)

poděkování

Kmet | 17.05.2017

Také i já děkuji za překlad paní Ireně.

Re: poděkování

Gitka | 17.05.2017

Nesledujem to dlho,ale už hľadím na všetko to,čo sa deje ináč.Veľká vďaka za výklad i preklad.Moja veľmi chabá ruština by na to nestačila.

Poděkování

David | 16.05.2017

Moc děkuji panu Pjakinovi i paní Ireně.

Pjakin - preklad.

Brunero | 16.05.2017

U politického zpravodajstva sú pre mňa Pjakinove Otázky / odpovede akoby zákuskom za obedom. Dobrým zákuskom pretože ten obed nebýva až taký chutný. Priaznivých zpráv je v súčasnosti bohužiaľ veľmi málo.

preklad

majka371 | 16.05.2017

Pre mňa je to stále pekný deň :-)

Preklad

dasa | 16.05.2017

Dakujem pekne pani Irene za otitulkovanie.

Re: Preklad

Cico Ciciak | 16.05.2017

Pridávam sa, ďakujem.

Re: Preklad

Ivko | 16.05.2017

Aj ja veľmi pekne ďakujem za preklad. Bez toho by som to veru sotva pochopil. Aj keď som sa dááááávno učil ruštinu - teda mal som ruštinu na škole...

Přidat nový příspěvek