Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 11.03.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 11.03.2018

15.3.2018

 

youtube.com/watch?v=t78qR7s9HvY
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 11.03.2018.srt (68764)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 01.03.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy zde ve studiu.

 

00:19

Náš minulý pořad Otázka-odpověď byl věnován především Putinovu poselství a na našem kanálu na YouTube k tomu přicházely komentáře, tady je jeden z nich od Stanislava Medvěděva.

Dokonce ani vy, Valeriji Viktoroviči, jste nepochopil hlavní událost. Smějete se hlouposti jiných a sám? To hlavní, co řekl Putin celému světu, bylo, že máme takový zdroj energie, který nemá nikdo na celém světě. Cožpak jste to nepochopil? Vždyť naši vyvinuli jadernou baterii! Putin sám řekl, že je stokrát menší než reaktor ponorky a dvě stě krát výkonnější. On řekl, že raketa může v atmosféře létat jakkoliv dlouho, to znamená, že nepotřebuje palivo. A to prý jste analytik. Chápete vůbec, co to znamená? To jsou vlaky poháněné věčným palivem, elektromobily bez nabíjení a tak dále. A to hlavní! Letadla bez leteckého petroleje. To znamená té ropy, kvůli které Američané bojují po celém světě.

 

Nu což, asi se budu muset kát, ale já nebudu. Ta otázka je sama o sobě dětská. Ten člověk žije v jakémsi vlastním vymyšleném světě, a proto to vidí takto. Ale tato otázka nám umožňuje vrátit se k jiné velice důležité otázce, kterou jsme v podstatě v minulém pořadu v odpovědích neprobrali, v minulé Otázce-odpovědi.

Byla tam otázka: Jak to, že globální prediktor dovolil Rusku vytvořit takové zbraně, založené na nových fyzikálních principech? A to je právě ta hlavní věc. A co se týká té otázky, co je k tomu možné říci?

V roce 1775 přijala pařížská akademie věd rozhodnutí, že už dál nebude hodnotit návrhy na vytvoření perpetua mobile. Tento datum se stal přelomovou událostí, kdy na základě strukturního řízení začala být všemi státy i národy blokována možnost, aby lidstvo získalo takové zdroje energie, které by mohly podnítit nový skok ve vývoji lidstva a v podstatě ho dostat z podřízenosti. Do určité míry to má své odůvodnění. Není totiž možné dávat zbraně do rukou nerozumným bytostem.

 

Na internetu je dost videí, kde vojáci mírotvorných sil v Africe z legrace dají samopal opici, a potom nestačí utíkat, protože opice z něho s gustem střílí. Ona totiž nechápe, že tou střelbou z něho může zabít dokonce i sama sebe. Takže vojáci před ní utíkají. Proto od roku 1775 globální prediktor na úrovni všech států, strukturního řízení všech států, začal bránit tomu, aby se ve společnosti objevil alternativní zdroj, alternativní v tom smyslu, že existují pouze povolené způsoby získávání energie, které jsou zaváděny po celém světě.

 

Všechny alternativní způsoby (získávání energie) začaly být blokovány různými variantami. Ale nehledě na to, že již tehdy, v tom roce 1775 přijala pařížská akademie věd takové rozhodnutí, patentové úřady různých států i nadále přijímají takové žádosti o vydání patentů s výhradou, že to není kvůli tomu, že by to bylo reálně možné, ale kvůli posouzení vědeckých novinek. Oni totiž potřebují sledovat, kdo na co přišel, kdo se v možnostech získávání energie ve světě dostal na jakou úroveň. To právě tohle je zapotřebí kontrolovat. A proč o tom mluvím?

 

Už v 18. století bylo očividné, že existují zdroje neomezené energie. Proto bylo již v 18. století přijato rozhodnutí, že tyto věci je nutné maximálním způsobem brzdit a zpomalovat. Jak to probíhá, můžeme uvidět na příkladu Nikoly Tesly. Už na začátku 20. století experimentoval s různými zdroji energie, s přenosem energie na velké vzdálenosti, s bezdrátovým přenosem energie na velké vzdálenosti. Jeho automobil bez dobíjení jezdil několik let. Dokonce i tu událost z roku 1908 s Tunguzským meteoritem někteří výzkumníci spojují s experimenty prováděnými Teslou. A čím to skončilo? Ničím. Všechno to bylo ututláno a …

- Zameteno pod koberec?

- Ano, zameteno pod koberec a žádný stát na světě to nevyužil. Cožpak by se USA, ze kterých udělali světového pohlavára, nehodily takové zdroje energie? Hodily. Tak proč globální prediktor ze všech sil brzdí rozvoj, vědeckotechnický rozvoj lidstva?

 

On to dělá proto, že se sám stal rukojmím nastalé situace. Veškeré strukturní i bezstrukturní řízení světa, celý světový řád, omlouvám se za určitou tautologii (použití více slov téhož významu). Celý světový řád je vybudován tak, aby blokoval tu možnost, že by si lidé osvojili svůj genetický potenciál. A dát to jako granát nebo zbraň do rukou lidem, kteří to nedokáží využít k bohulibým účelům, je stejné, jako dát opici do ruky granát.

Globální prediktor si uvědomuje, že sám se z této planety nedokáže dostat, a proto je nucen to brzdit.

 

Ještě jednou zopakuji, že aby sám mohl vládnout světu, potřebuje, aby se neustále obnovovaly nelidské typy struktury psychiky. A tak přestože by si sám přál žít v pohodlí, nemůže lidským bytostem s nelidským typem struktury psychiky umožnit používat nevyčerpatelné zdroje energie, protože by to takové lidstvo použilo stejně jako opice granát. Došlo by ke globálnímu kataklyzmatu. Proto ta otázka nestojí tak, zda se někomu podaří dostat se k takovým zdrojům energie, ale co bude komu v tomto ohledu povoleno.

 

Poselství od globálního prediktoru oznámené ruským prezidentem

A v dané situaci, když jsem mluvil o třetí části prezidentova poselství, o té vojensko-technické, tak šlo o poselství od globálního prediktoru oznámené ruským prezidentem, o poselství americké státní elitě a státním elitám ve světě orientovaným na americkou státní elitu, to znamená pindosům a podpindosníkům v celém světě.

 

To jim to bylo určeno! „Buď se konečně uklidníte, nebo si to s vámi vyřídíme se vším všudy.“ Rusko má možnost operovat těmito druhy energie. My také můžeme přistoupit na dohodu a povolit to. To ale vůbec neznamená, že už jsme dostali povolení od globálního prediktoru na využití takové energetiky. Vůbec to neznamená, že si v tomto ohledu můžeme dělat, co chceme.

 

A znovu opakuji, že využívat to bude možné až poté, kdy bude svět dokonalejší, rozvinutější, až bude lidský typ struktury psychiky tím převládajícím, potom bude moci společnost tyto zdroje energie začít využívat. Právě to je tím základem.

 

A ohlášení této třetí části znamená, že jsme na cestě, že jsme tím nejsuverénnějším státem na světě.

Pohlavárem světa jsou USA plnící roli světového četníka. Toto centrum koncentrace řízení je teď převáděno do Číny. Dokonce ani Velká Británie jako impérium, nad kterým nezapadá slunce, není suverénní v takovém rozsahu, v jakém je suverénní Rusko, přestože strukturně je ještě v mnohém řízeno státní elitou USA. Takže k čemu zde došlo?

 

Došlo k oznámení, že jestliže se nezklidní, tak Rusko půjde nahoru a pozvedat se bude na těchto základech. Už teď má zbraně založené na nových fyzikálních principech. „A jestliže ještě přimhouříme oko nad tím, že budou čerpat energii z nevyčerpatelných zdrojů, tak to pro vás nedopadne dobře, budete nahraní.“ To je to, oč jde a ne o to, že jsem si něčeho nepovšimnul či opominul. To, co dovolil globální prediktor, je daleko závažnější věc.

 

A skutečnost, že existují nevyčerpatelné zdroje energie, ke kterým má lidstvo přístup? Vždyť už v 18. století proti tomu začali strukturně bojovat.

A s ohledem na polithňupy, těm se nevysmívám, nad tím se mi chce plakat, že to jsou lidé s takovým chápáním, kteří formují veřejné mínění a to hlavní, že radí ve věci řízení státu. Přece máme daleko více lidí, kteří reálně něco chápou, něco umí a vědí, než ti, kteří běhají z pořadu do pořadu a zabývají se takříkajíc elitním poradenstvím klanově-korporativních skupin.

 

12:25

Ještě toho 1. března, a potom také hned 2. března jak je všem známo, poskytnul Putin rozhovor americkému televiznímu kanálu NBC. V souvislosti s tím tu mám otázku od Maxima a Jevgenije. Valeriji Viktoroviči, co je zač ten americký kanál NBC a ta novinářka Megyn Kellyová, že jim poskytují přístup k Putinovi a takové časové rozsahy pro rozhovor?

A ještě vás prosí okomentovat samotný rozhovor s Putinem. Kellyová se obrazně řečeno vrhala na Putina, útočila na něj, co vyvolalo takovou agresi?

 

Víte, u nás si teď z Kellyové všichni dělají legraci, všichni se jí smějí...

- Máte na mysli v Rusku?

- Ano, v Rusku.

V USA je ta situace jiná. Já vysvětlím, proč útočila právě z toho hlediska USA.

 

A u nás v Rusku: „Cha, cha, chi, chi, učiněná husa, úplně neschopná…“ Ve skutečnosti zopakuji to, co jsem říkal před rokem po tom rozhovoru poskytnutém po skončení Petrohradského fóra, kde dělala moderátorku. Jedná se o kovanou profesionálku v práci s informacemi. A já neznám takového politického činitele v Rusku, který by ji dokázal zvládnout a navíc s takovou kvalitou jako Putin, který předvedl, na jaké úrovni ona pracuje. Takové tu prostě nemáme.

 

A když se na ten rozhovor dívají tak všichni… Víte, lidé mají tendenci identifikovat se při pohledu na film s kladným a nejsilnějším filmovým hrdinou. Stejné je to zde: „Putin jí dal co proto.“ A vy byste to dokázali? Já řeknu, že prostě neznám takového politického činitele v Rusku, který by zvládnul její nápor, a kterého by ona nedokázala znemožnit, jako to dokáže se všemi v USA.

 

Jádro celé té věci je v něčem jiném, kde zcela konkrétně prohrála. Ona má problém za prvé v tom, že je produktem amerického vzdělávacího systému. To znamená, že je absolutně nevzdělaná. Všechno, co ona zná a umí, se zakládá na jejím živelném sebevzdělávání. Od Boha jí byla dána schopnost pracovat s informacemi a ona ji uplatňuje. Jenže ji uplatňuje, jak v podstatě Putin řekl, ničemnými prostředky. Ale v davo-elitářské společnosti, a obzvláště v USA, si dokáže poradit s každým, protože ty signály, které ona vysílá, mají v logice věcí, které se rozumějí samo sebou, vést člověka v jeho úvahách po té pěšince, po které ho povede tam, kam se jí zachce.

 

Putin jí srážel ještě v rozletu, než se vůbec stačila rozjet. Ale ty její útoky byly velmi silné. Na čem se zakládá ta její sveřepost? Kdy pokládala stále stejnou otázku? Až to všem připadalo směšné? Putin tam seděl: „Pochopte to, poslouchejte, co říkám.“ Takže na čem se ta sveřepost zakládá? To, co je pro ni na prvním místě a nejdůležitější, je skutečnost, že po prvním rozhovoru s ním, bylo její publikum rozčarované. Měli za to, že Putinovi schválně nahrávala. Nedokázala ho znemožnit.

 

Americkému publiku není možné vysvětlit, absolutně jim není možné vysvětlit, že Putin je natolik moudrý. Obyčejný ruský lídr a moudrý? Všichni ostatní, kteří nebyli jako Putin, Stalin, Petr I., Mikuláš I. či Ivan Hrozný jen zahřívali svěřené židle.

Opakuji, že našimi skutečnými státníky byli před Putinem a Stalinem, jen někteří, jak jsem je označil. Všichni ostatní jen zahřívali své židle, a byli pouze takovými dobovými mezičlánky.

 

Takže západní obyvatelé, jak to předvedla samotná Megyn Kellyová, a možná ani ne tak západní, jako spíše přímo ti američtí, jak na to přímo poukazoval Putin, jsou přesvědčeni, že jen oni mají svá práva. To oni mají svá práva a nikdo na světě nemá taková práva jako Američané, a to nejdůležitější:

nikdo nemá právo činit si nárok na něco, co mu nepovolily USA. Každý stát má právo činit si nárok pouze na to, co mu USA dovolí. To je přesvědčení, které tam zastává od nejvyššího amerického politického činitele do toho nejposlednějšího Američana úplně každý.

 

A teď s takovými názory vidí, jak Putin převyšuje Kellyovou: „To není možné, ona mu musela nahrávat, protože tak to nemůže být, to boří naše představy o světě.“ A proto Megyn Kellyová, aby se udržela jako figura, neříkám, že mediální, politická či jiná, ale jako figura americké společnosti, právě jen společnosti, ani jako členka establishmentu nebo nějaké vyšší kasty, prostě jen tak, aby ji společnost neodvrhla, musela předvést, že ona je připravena prát se za americké zájmy ze vší síly.

 

A všechny ty sveřepé útoky byly určeny jim, americkým obyvatelům, kterým předváděla:

Já se tu peru za vás. Vidíte to, jak jsem tvrdá? Já řekla prezidentovi Putinovi, co si to vůbec dovoluješ? Ty jako prezident jakéhosi zaostalého Ruska neposloucháš, co říkají a o čem jednají lidé v americkém kongresu? Proč nejednáš v zájmu USA? Jak to, že porušení americké právní úpravy není u tebe v Rusku zločinem? Zbláznil ses? Jen se podívej, jak to vypadá, když nějaký americký úředník přijede na Ukrajinu, všichni tam v čele s prezidentem stojí v předklonu! Kterýkoliv úředník z USA je tam tím hlavním, stejně jako když přijede do Evropy, kamkoliv. Tak na co si to hrajete, když je od vás něco požadováno?“

 

A Putin jí stále dokola říkal: „Pochopte jednoduchou věc. Náš stát je suverénní. My máme svou právní úpravu, své vlastní řídící cíle a v souladu s našimi cíli, s naší koncepcí řízení, budeme zaujímat svůj postoj k činnosti těch či oněch lidí.“ Jenže to je něco, co je nad chápání absolutně celé americké společnosti. Nikdo z té americké společnosti nedokáže pochopit jednu jednoduchou a banální věc. Jak je to vůbec možné, že zájmy USA nejsou něčím, čím se musí řídit všechny státy a národy.

 

Vždyť na základě tohoto svého přesvědčení jdou a všechny bombardují, zabíjejí, přece jim přinášejí svou demokracii. Jestliže u nich někdo něco rozhodnul, jestliže v kongresu někdo i jen kýchnul vaším směrem, tak kvůli tomu musíte ve svém státě okamžitě začít přijímat zákony či zahájit trestní řízení. To je americká logika. O tom jsou tam všichni upřímně přesvědčeni. Oni si zvykli být ve světě těmi šéfy. Za těch 30 let po rozpadu SSSR si zvykli, že to oni jsou ve světě těmi jedinými výlučnými, a jiný svět neznají. Jednoduše neznají.

 

A v souladu s tím Megyn Kellyová hájila zájmy USA na úrovni vlastního vzdělání, které jednoduše žádné nemá. Ona však má úplně stejné vzdělání jako kterýkoliv politický a státní činitel USA, ani horší, ani lepší. Jen si vzpomeňte, jak se všichni smáli Jen Psaki. Ale smát se Psaki, ještě jednou opakuji, že byla dána zelená, aby se tomu děvčeti smáli a tak si všichni museli přiložit. A ona to přece vždy jen četla z připravených materiálů. Oni přicházejí s takhle tlustými šanony, nejsou jako naše Marie Zacharova, která přijde a mluví spatra, na živo.

 

Jejich tiskový tajemník přichází a čte to, protože nemá vlastní názor. Když se stala předmětem posměšků, tak jí řekli, že musí něco umět odpovědět: „Jen se podívej, jak pracují Rusové!“ Jenže co může dokázat s tím svým americkým vzděláním? Víte, a tak… Jinou věcí je, když se Nikki Haleyová nebo nějaká senátorka nachytá na to, že Rusové provedli státní převrat v Limpopu.

V Binomu.

Nebo v Binomu.

To byla Nikki Haleyová a na Limpopo se zase nachytala v telefonu jedna senátorka. Protože ty jsou povinny to znát. Dobrá, tak senátorku je ještě možné omluvit, ale Haleyová přece pracuje v OSN! Jak to, že jí nachytají na Binomo? Ona měla okamžitě odpovědět, že takový stát neexistuje: „Děláte si šoufky? Nic takového se nestalo. Chcete mě nachytat?“ Ale ona upřímně věří tomu, že to tak bylo a proč? Protože všichni k ní chodí s prosíkem se svými bolístkami, a o něco ji jako svého páníčka prosí.

 

A jestliže jdou s prosíkem k ní, tak to znamená, že je to v její kompetenci. Přece nemůže dát najevo, že něco neví. Nějak neslyším, že by se někdo moc vysmíval Nikki Haleyové? A proč to ti placení „patriasti“ nedělají, ti takzvaní „patrioté“? Psaki se smáli s gustem, protože k tomu dostali zelenou, ale posmívat se Nikki Haleyové jim nikdo nedovolil. Té se smát je zakázáno, stejně jako té senátorce.

 

A proč se teď posmívají Megyn Kellyové? Protože ona se dostala do problémů s pindosy, s americkou státní elitou. Nemohou jí odpustit, že nedosáhla toho cíle a neznemožnila Putina už při prvním rozhovoru. Teď dostala druhou šanci, aby se rehabilitovala. „A vzhledem k tomu, že se jí to zase nepovedlo, tak si do ní vedle svého páníčka kopnu také.“ Mám na mysli, jak přemýšlí kterýkoliv podpindosník, patriast, že si tím vyslouží pohlazení po hlavičce, že dostane bonbónek. To je, oč tu jde.

 

A co představuje NBC? Vzpomeňme si, s jakým heslem šel Trump do voleb? America First! Tedy Amerika především, ne Amerika nade vše, ale především. Americké zájmy jsou na prvním místě. A on veškerou svou činnost v průběhu tohoto roku postavil na plnění svého předvolebního slibu. America First.

Dále vzniká otázka. Jakým způsobem přitom postupuje a jak je to vnímáno ve světě? V celém světě je to vnímáno tak, že USA se stávají izolacionisty. Stahují se z řízení světa a soustřeďují se na své národní zájmy. A proto v souladu se zákony neurolingvistického programování mají National Broadcasting Company - Národní rádiovou a televizní společnost. Dokonce to ani není korporace.

 

Tímto směrem se to ubírá, tento směr je tedy propagován. To jsou hry globálních elit. Odtud se také vzal ten rozhovor s Putinem. A povšimněte si, jak to bylo realizováno. Už v minulém pořadu jsem řekl, že jde o velice podivný rozhovor. Bylo okolo něho mnoho nejasného. A jak to bylo ohlašováno? Jen si to vezměte, prvního a druhého března to natočili, a potom to dávkovali v různých interiérech, aby nebylo jasné, co všechno proběhlo, pouštěli po malých kouscích, aby lidi zaujali.

 

Globální politika byla dohodnuta s globálním prediktorem k vyhnutí se 3. světové válce

Nedokážeme to pochopit, aniž bychom porozuměli dvěma věcem.

O té první věci jsem mluvil v minulém pořadu, o té dvojité akci, kterou bylo vystoupení našeho ministra zahraničí Sergeje Viktoroviče Lavrova v Ženevě a poselství Vladimira Vladimiroviče Putina, ruského gosudara městu i světu (Urbi et orbi), tedy nejen Rusku, ale celému světu.

 

Tato globální politika byla dohodnuta s globálním prediktorem, abychom se vyhnuli totální 3. světové válce, kterou si státní elita USA přeje proti Rusku rozpoutat evropskýma rukama, bylo zapotřebí hodit jablko sváru mezi americkou státní elitu, kde jedni plánují rozpoutat válku, a druzí plánují vést dál nějaký svůj byznys a snaží se přežít v nových podmínkách.

 

Trump přece umožňuje byznysu takto se rozvíjet. Mnozí ze státní elity v tom pro sebe uviděli možnosti do budoucna, a tak se začali přelévat od státní elity USA ke globalistům a řešit jejich otázky. A v této konstelaci chce státní elita USA rozpoutat válku a poškodit tak jejich zájmy. Takže se uvnitř USA i Evropy rozpoutal boj za vlastní zájmy.

 

A v tom rozhovoru Putin Megyn Kellyové řekl: „Víte, že Trumpa dosud nenechali normálně pracovat? My jsme dosud nebyli schopni navázat normální vztahy.“ Co to znamená? Že jaké budou vztahy mezi Ruskem a USA a co je od nich možné očekávat, je dosud pro celý svět záhadou. Nebylo možné je naladit. Jenže svět je neustále v pohybu. Když státní elita bojuje proti Trumpovi, tak fakticky bojuje proti vlastnímu státu.

 

Čeho se fakticky domohli? Vlastníma rukama likvidují exkluzivní postavení USA. A čím více bojují proti Trumpovi, tím více se jim to daří. Jenže oni to nedokážou pochopit. A k čemu to vede? Život se kvůli tomu nezastaví a všechny státy a národy se musí nějak vymezit, musí přece také nějak žít dál.

 

V Saúdské Arábii například probíhá válka. USA se s Ruskem nedokážou dohodnout o celé řadě otázek, o celé řadě problémů, které jsou pro Saúdskou Arábii velmi palčivé a ožehavé. A co to znamená pro Saúdskou Arábii? Ona přece potřebuje ty problémy řešit teď a tady. Nemůže čekat, až americká státní elita zlomí Trumpa, nebo naopak Trump zlomí státní elitu a konečně se dohodnou na nějaké politice s Ruskem, a tak Saúdské Arábii nezbývá nic jiného než jít a dohodnout se přímo s Ruskem.

A tak musel přiletět stařeček v požehnaném věku, který by měl sedět doma, a místo toho se musel tlouct se svou hůlkou k Putinovi, aby se dohodnul. Ten, kdo měl o jednání zájem, také přiletěl a Putin to nebyl.

 

V Evropě. Americká státní elita požaduje jedno, globální elita z Ameriky zase něco jiného. To všechno proudí jedním kanálem. Chtějí po evropských podpindosnících, aby dělali vzájemně se vylučující věci. A ti mají své aktuální ožehavé úkoly, které potřebují řešit. No a teď je ještě chtějí nutit, aby bojovali za americké státní zájmy. A navíc se ukazuje, že ne všichni Američané si přejí, aby bojovali. A co s Ruskem? Co mají dělat?

 

A tak se Evropa začíná domlouvat bezprostředně s Ruskem. To znamená, že si USA, které jsou pohrouženy do snahy izolovat Rusko a sankcí proti němu, samy řežou větev, na které sedí. Americká státní elita si sama řeže větev, na které sedí. Oni tou svou nerozhodností, ve které se zmítají sem a tam a nic neřeší, nutí státy a národy, aby samy hledaly řešení těchto otázek, které jsou pro ně důležité a aktuální, aby samy vstupovaly do přímého dialogu s Ruskem. To je vše.

 

USA se jako velmoc, jako světový boss, jako světový četník hroutí. To vlastně zcela přímo dal Putin najevo Megyn Kellyové, i když k tomu se pořádně nedostali, protože ona stále nemohla pochopit: „Jak je to možné? No jak je to možné? Americký senátor kýchnul, tak proč prezident toho ubohého Ruska nevyskočil, aby mu svým kapesníkem utřel nos?“ Oni to přece posuzují podle Ukrajiny a dalších jakoby suverénních států. A zde…

 

Chtěl bych závěrem říci k tomu rozhovoru, že jádro celé věci je v tom, že se Amerika uzavírá a dělá to svým křečovitým úsilím sama americká státní elita. Ona to přehání a snaží se vyvolat 3. světovou válku, jenže globální prediktor vždy najde někoho, s kým je možné se dohodnout, v daném případě Rusko, a dát jim najevo: „Pánové, ale poletí to k vám.“ Předvedli to prostřednictvím poselství a ten rozhovor pouštěli po kouscích.

 

V té době Evropa seděla a přemýšlela: „Nás chtějí donutit bojovat?!“ Z USA nepřicházela žádná rozhodnutí, ti se tam melou. V NATO řekli: „Ne, USA musí zahájit dialog s Ruskem, my v Evropě nechceme bojovat.“ A tak nazrála skupina kongresmanů, kteří oslovili Trumpa, že je nutné začít jednat s Ruskem v otázce zbraní, že ta věc se nějak musí začít řešit: „Chápete to? Vždyť my se bojíme jedné rakety, která je hypotetická či spíše mystická.“ To vědí všichni, kteří se alespoň trochu zajímají o Severní Koreu. Když jim tam nedovezou motory a bojové hlavice, tak nebude mít žádnou jadernou ani raketovou zbraň. Žádnou, jednoduše žádnou.

 

Vše se to tam vozí. Vozí se to tam prostřednictvím spolupráce různých tajných služeb. „Jenže Rusko to všechno má a nestačí, že se to tam všechno vyrábí, ještě má velmi výkonný vědeckotechnický potenciál a navíc i zdroje.“ Takže v Rusku můžeme vše vyrobit a těch raket máme hodně. To není žádná Severní Korea, k Rusku je třeba přistupovat se vší vážností. Takže oslovili Trumpa a dál je to tak, že přece musí následovat také reakce amerického davu.

 

Jak je to možné? My jsme přece šéfy světa, ti nejlepší na celém světě?“ Právě proto pozdrželi ten rozhovor přesně do toho okamžiku, aby potom efekt toho Putinova vystoupení, který ještě do značné míry zkreslila americká média, a vůbec všechna ta západní, posílili a předvedli:

Pánové, s nimi je možné se dohodnout. Oni přemýšlejí jinak než my. Oni se nechtějí vměšovat do našich záležitostí, když nebudeme zasahovat do těch jejich. Ba dokonce, i když my zasahujeme do těch jejich, oni naše nechávají na pokoji, protože si vše budují po svém. Je tedy možné se dohodnout. Je ale nutné se s nimi dohodnout na našem, americkém základě. Když nebudeme vést dialog, tak jednání toho Putina nedokážeme pochopit a to znamená, že prohrajeme. Putin je zosobněním hluboké ruské mentality. Když nepochopíme Putina, nedokážeme pracovat s Ruskem.“

 

Jak se jmenuje ta Kissingerova kniha o Putinovi? Pochopit Putina. Pochopit! A v tomto ohledu, jen si to vezměte, pohnuli je k tomu, že je třeba s Ruskem jednat a odstranit tu část státní elity USA, která je zacílena na rozpoutání 3. světové války, a až jí odstaví stranou, tak potom bude zapotřebí tento postoj posílit. No a k tomu jim posloužil ten rozhovor s Putinem, proto ho také pozdrželi a na začátku ho jen precizně dávkovali, aby je tak posouvali potřebným směrem, a potom ten posun podpořili, aby to vyvolalo potřebný veřejný ohlas.

 

36:27

Přejdeme k dalšímu tématu. V průběhu minulého týdne nám přišlo dost zpráv z Česka a Slovenska. Týkají se jedné a té samé události. Já přečtu zprávu, která přišla od konceptuálního webu Leva-net.

Dobrý den, vážený Valeriji Viktoroviči, píšeme vám ze Slovenska a Česka v souvislosti s vyostřením politické situace a pokusy majdanizovat společnost na Slovensku i v Česku prostřednictvím politické vraždy na objednávku slovenského novináře Jána Kuciaka. Zajímá nás, jak tuto situaci hodnotíte vy a konkrétně z následujících hledisek: ze strany globálního řízení, z hlediska procesů probíhajících na Ukrajině a migračních procesů v celé Evropské unii a z hlediska států Visegrádské čtyřky.

Jaké varianty řešení této krize v současnosti a v dlouhodobém výhledu předpokládáte?

Předem vám děkujeme za detailnější odpověď. S přáním všeho nejlepšího kolektiv Leva-net.

 

Děkuji za poděkování za detailnější odpověď, ale bohužel k této události nějaká rozvinutější odpověď v podstatě není možná. Tedy podrobnější být může, ale v čem je zde ta podstata? V Rusku máme film natočený ještě za SSSR. Orientuji vás právě na tento film, a ne na jeho novou verzi, protože některé filmy jsou skutečně mistrovskými díly kinematografie. Teď to natočili znovu a vůbec se jim to nepovedlo. Ten film se jmenuje A jitra jsou zde tichá.

 

Opakuji, že je třeba se podívat na původní sovětský film a ne na ten nesmysl, který nově natočili. Zpracování toho filmu proniká přímo do hloubi srdce. Pět dívek tam vstoupí do boje s německým výsadkem a zahynou přitom. Každá smrt je tragédie. A jak byl tento boj, který vás velice, až do hloubi srdce citově zasáhne, zaznamenán v souhrnném hlášení Sovinformbjuro? Na ostatních úsecích fronty probíhaly boje místního významu.

 

Já chápu kolegy z Česka i Slovenska, kteří takto reagují na to, co se děje. Jedná se skutečně o závažné události dotýkající se jejich států, jejich životů, životů jejich blízkých a tak dále. Ale z hlediska průběhu globální politiky je všechno to, co se teď děje v Česku a na Slovensku a vůbec v celé Evropě…

No, mám na mysli, řekněme to takto - v té nové Evropě, ne v té staré, protože v té staré jsou určité nuance. To všechno tedy jsou boje místního významu, které nenabydou té či oné kvality, aniž by se vyřešil ten globální střet, a aniž by se vyřešila otázka, jak budou vypadat vzájemné vztahy mezi Ruskem a USA. Tedy přesně to, o čem jsem právě před chvílí mluvil v souvislosti s rozhovorem Vladimira Vladimiroviče Putina s Megyn Kellyovou.

 

To znamená, že otázka nedořešenosti těchto úkolů je teď vnitřním problémem pro všechny státy a národy a jmenovitě i v Evropě. Oni se musí někam orientovat a řešit své aktuální problémy teď a tady. Nemůžou čekat, až se vyřeší globální problém, protože musí nějak žít. A hloubkovou otázkou je teď v tomto ohledu otázka přeorientování cílů, které ve svém jednání sledují všechny státní elity uvnitř celé Evropy, Evropy jako celku.

 

Co se týká těch událostí s pokusem majdanizovat Česko a Slovensko, tak je třeba si uvědomovat, že se jedná o starý proces založený ještě americkou státní elitou, která nechápe úkol Visegrádské čtyřky a neví o něm. Tato věc se řeší bez účasti státní elity USA prostřednictvím zástupců globální elity uvnitř států této Visegrádské čtyřky i jinde v Evropě. A řeší se tím stejná věc. Co se vlastně stalo?

 

V dané situaci se pokoušejí vytvořit základ pro majdan podle ukrajinské varianty, kdy byl zavražděn novinář Georgij Gongadze, je to ta samá varianta. A proč to umožnili globalisté realizovat? Protože to zapadá i do plánů, trochu to zapadá i do plánů globálního prediktoru. To znamená, že ve vztahu k Česku a Slovensku další šíření skandálu s panamskými dokumenty musí být přerušeno, musí být uzavřeno.

 

A zde opět platí, že mouřenín posloužil, mouřenín může jít. Holub donesl dopis, odpovědi netřeba, takže si ho mohli upéct k obědu. Což mimochodem dělávali křižáci, kteří někdy jedli poštovní holuby, protože obleženi ve své pevnosti trpěli nedostatkem jídla. Nebylo to správné, ale hlad je hlad a někteří to neustojí. Potom to ale vedlo ke smutným koncům... ...pro křižáky. Já si teď nepamatuji přesně název té pevnosti, ale nablízku byl oddíl, který je mohl osvobodit, jenže jim nepřišla odpověď, protože ptáčka z hladu snědli, a tak se otočili a odešli. Jinak by je mohli z obležení osvobodit.

 

Takže jaká je tu situace? Uzavírá se téma panamských dokumentů, ale zůstávají zachovány výstupy pro manipulaci veškerou elitou. Problém je v tom, že kádrová otázka je všude kritická, ve všech státech světa, a proto se podobné věci nezveřejňují kvůli tomu, aby se někoho úplně zbavili, ale aby byl ovladatelnější. A globalistům také vyhovuje, aby uvnitř elity Česka a Slovenska byli lidé lépe ovladatelní, aby mohli v určitém okamžiku říci své ne zástupcům americké státní elity.

 

Takže přijede emisar a řekne mu: „Budeš dělat to a to“ a on mu odpoví: „Ne, bylo mi řečeno, abych to udělal jinak, já poslechnu a vy se mezi sebou dohodněte.“ Právě kvůli tomu musí být v nejistém postavení. Proto je ta otázka likvidace novináře výhodná pro obě strany, kdo jí jak využije.

 

Ale ta otázka zda k majdanu dojde nebo ne… Zkrátka, míra krvavosti nastávajících událostí ve všech evropských státech bude určována tím, kdo v USA v té či oné otázce nabyde určitým způsobem vrchu, zda to bude státní elita USA, která si přeje nechat vybuchnout celou Evropu, zaplavit ji migranty, tedy realizovat ten starý plán globalistů na vytvoření nových států a nových jazyků na evropském území, v jehož rámci byla naplánována evropská oáza v podobě Visegrádské čtyřky.

Realizace tohoto plánu se mimochodem zpomalila přesně tehdy, kdy začalo být jasné, že smetení staré Evropy volnou migrací a vytvoření nových států a nových jazyků a národů bylo odloženo na neurčito.

 

Proto teď Polsko v tomto ohledu začalo dělat ramena a Visegrádská čtyřka zůstala viset ve vzduchu, přestože ty procesy dál běží, nezastavily se, počítá se s nimi do budoucna. Nikdo je zastavovat nebude, ale opakuji, že rychlost průběhu těchto otázek se odvíjí od způsobu vyřešení té hlavní otázky, jak bude přenastaveno globální řízení ve světě. Jak se vyřeší konflikt mezi státní elitou USA a globální elitou uvnitř USA. S jakou kvalitou bude přeneseno centrum koncentrace řízení do Číny. V jakém stavu bude Írán, a do jaké míry bude nutné ustupovat v řešení těch či oněch otázek Rusku.

Jakmile se tyto věci vyřeší, bude možné dořešit i všechny dílčí otázky v každém z těchto států. A opakuji, ano, takové otázky a události jsou obzvláště pro malé státy svým emocionálním obsahem opravdu velice důležité, ale je to tak, jak jsem uvedl v příměru s těmi dívkami z filmu A jitra jsou zde tichá.

 

Na daném místě to lidi zasahuje do hloubi srdce, ale podíváme-li se na to z pozice obecného chodu věcí a rozložení sil ve světě, jedná se o boj místního významu. A výsledek toho boje závisí na tom, přesněji ani ne tak výsledek jako následky toho boje, a vůbec jeho průběh bude záviset na tom, jak budou vyřešeny významnější otázky globálního řízení ve světě. Tolik k té detailnější odpovědi a možnosti ji rozvinout s ohledem na české nebo slovenské události, když ta podrobnější odpověď závisí především na průběhu globálních událostí.

Takže se omlouvám, že ta odpověď vypadala takto.

 

48:06

Další otázka, přinejmenším 45 lidí vás prosí okomentovat následující zprávu. Švýcarsko zveřejnilo zprávu o Grudininových účtech. Znamená to snad, že globální prediktor připouští možnost scénáře majdanu v Rusku?

 

Ne, je to právě naopak. Ta věc s vyloučením Grudinina z voleb byla realizována výlučně ze strany státní elity USA. To oni chtěli dosáhnout jeho vyloučení z voleb, nebo vytvoření takové povolební situace k vyvolání majdanu pod záminkou nesprávného počítání hlasů. Co tam chtějí počítat? Grudinin i za té nejlepší konstelace s ohledem na hlasování pro něj, v současném okamžiku, což je důležité, v současném okamžiku, protože do voleb zbývá ještě týden, a je třeba to sledovat, nemůže nabrat více než 10%. Více jich nemá možnost získat.

 

On nesplnil ani jediný úkol, kvůli kterému ho globalisté udržovali jako projekt ve funkci šéfa společnosti Sovchoz imeni Lenina, komerčního podniku, ani jako projekt kandidáta za Komunistickou stranu RF. Ani jeden z těch úkolů Grudinin nesplnil. Jednoduše nesplnil. Ukázalo se, že toho není schopen. Protože když ho posloucháte, tak hned pochopíte, že ten člověk o těch věcech, o kterých mluví, neví vůbec nic. A jak by tedy vypadalo jeho řízení?

 

Někteří agitují, aby pro něj lidé hlasovali. Vždyť si stačí poslechnout, co navrhuje. To je mateřská školka. Nestačí, že všem říká přesně to, od něj chtějí slyšet, přesně to: „Chcete, abych mluvil o Stalinovi? Budu ho tedy chválit. Vy Stalina rádi nemáte? Tak budu mluvit proti němu.“ Jedno i druhé. A když je jeho publikum pestré, nevyhraněné, tak je úplně vedle. Co se tedy stalo?

 

Podpindosník Žirinovskij přece stále usilovně vykřikoval: „Vyloučit Grudinina z voleb, vyloučit ho…“ Do toho procesu bylo třeba zasáhnout. A žádný zásadní rozdíl v tom, kolik má Grudinin ve Švýcarsku neuzavřených účtů, zda jsou dva nebo jich je 13, přece není. Je třeba si jen uvědomovat jednu věc, že má-li kandidát na ruského prezidenta osobní účet v zahraničí, je ze strany Západu ovladatelný. Takoví, pro které je přijatelné mít v prezidentském křesle loutku typu Pjotra Porošenka, za něho půjdou hlasovat a takoví, pro které to přijatelné není, pro něj hlasovat nebudou.

 

Pro ty, pro které není přijatelné tam mít loutku, kteří mají za to, že Rusko je suverénní stát, který se má rozvíjet podle svých vlastních zájmů, ti za žádnou cenu pro Grudinina hlasovat nebudou. A koho ty účty nezajímají, kdo řekne, že to jsou všechno lži: „Já se o to osobně sice zajímat nehodlám, já jednoduše nevěřím, že tam ty účty má“, ti si tam tu loutku mít přejí, v tom se nenechte mýlit. Pro ně by úroveň našeho takzvaného „prezidenta“ - loutky v podobě Gorbačova, Jelcina nebo jejich analogu Pjotra Porošenka byla zcela přijatelná.

 

Ti si přejí stejný život jako na Ukrajině. Ti si přejí stejný život jako v devadesátých letech. Co s tím naděláme? Část takových lidí tu prostě je a ti pro něj hlasovat budou. Důležité je, kolik lidí půjde hlasovat, protože čím víc jich přijde a bude hlasovat, tím menší bude Grudininův podíl. Nehledě na to, že sám Grudinin jakoby vyšší volební účast podporuje, znamená pro něj ve skutečnosti katastrofu.

 

A jak to u nás probíhalo? Napřed šlo o to, že tam má otevřeny dva účty, a potom Švýcarsko ze své iniciativy řeklo:

Ne, má tu ještě jedenáct účtů!“ A to znamená pro tamty loutkovodiče: „Pánové, to by stačilo. Teď ten proces přebíráme my, a budete-li teď dál hrát na jeho vyloučení z voleb, tak s vámi začneme jednat jinak.“ To je vše. Výkřiky o nutnosti jeho vyloučení z voleb okamžitě začaly utichat.

 

53:07

A dále je tu otázka od Michaila Jarového. Valeriji Viktoroviči, co myslíte, je v Rusku ve všech společenských vrstvách dostatečné množství lidí, kteří si uvědomují, že svět je jen jeden a že je kompaktní? Že globální prediktor je stejně jako obyčejní lidé nedílnou součástí tohoto světa, a není tedy zapotřebí bojovat s ním, ale rozvíjet se sám? Je tu dost takových lidí, aby došlo k průlomu v přestavbě stávající společnosti z davo-„elitářské“ v tu takříkajíc lidskou?

Ta otázka mě napadla poté, kdy jsem si přečetl otázky, které jsou vám pokládány, ve smyslu zvítězíme nad GP a zavládne štěstí.

 

Většina otázek není postavena tak, že musíme zvítězit nad GP. Rusko v podstatě ani není takovým státem, který by bojoval proti někomu, který by byl proti někomu zaměřen. Rusko si hledí svého a usiluje o něco svého. Tak je možné to formulovat. Když nebudete zasahovat do našich vnitřních záležitostí, jak o tom mluvil Putin s Megyn Kellyovou, tak si buďte jisti, že nás vaše záležitosti nezajímají. Rozvíjejte se sami, a potom už půjde o vzájemné vztahy mezi dvěma supersystémy, z nichž se každý bude měnit.

 

My jsme nikdy nebojovali proti někomu, vždy jsme bojovali za svou vlast. Nikdy jsme nikam nepřinesli válku. Vždy jsme hájili zájmy nezávislosti a suverenity svého státu a přicházeli na pomoc, ať už to někdo komentuje jakkoliv.

Šli jsme například na pomoc bratrskému bulharskému národu v jeho národněosvobozeneckém boji proti osmanské, turecké nadvládě. Tam jsme jim šli na pomoc. A nikde, kam jsme přišli, jsme nebojovali proti někomu, ale hájili jsme možnost všech těch států a národů, aby mohly žít v souladu se svou kulturou, se svými zájmy. A zohledňovali jsme všechny kulturně svébytné osobitosti.

 

Rusko je jediným impériem, na jehož území nezmizel ani jeden národ, ani jeden jazyk, a národy, které dříve neměly písemnictví, jej získaly. Rusko je jediným státem, kde měli zástupci všech národů možnost uplatnit se v jakékoliv oblasti činnosti, bez omezení. Kde tomu tak ještě bylo?

 

Byli snad Indové považováni za rovnocenné Angličanům poté, kdy se Indie stala perlou britské koruny? Nebo snad ti černoši, které přivážely anglické lodě ve svém podpalubí jako otroky, byli rovnoprávní? To jen Rusko uchovávalo kulturní identitu všech národů, které se staly součástí jeho impéria. Pouze Rusko přicházelo na pomoc státům a národům v jejich národněosvobozeneckém boji.

 

Proto znovu opakuji, že Rusko nikdy nezačínalo války, ale vždy je ukončovalo. My jsme nikdy nikam nepřicházeli s tím, že je tam budeme učit, jak mají žít. Do Bulharska jsme přišli a zase odešli. A Bulharsko v následujících dvou světových válkách vůbec nebylo na naší straně. Finsko, dokud bylo pod Švédskem, tak vůbec nemělo žádnou svou kulturní identitu. To my jsme jim od nuly vytvořili jejich stát a darovali jim ho.

 

Všechny současné malé státy bez suverenity… Třeba když si vezmete Kazachstán, tak ten Uzbekům sebral území, což se jim nelíbí, i Kyrgyzům a dost také Rusku, aby vytvořili svobodný Kazachstán. Proč to sebrali a jakým způsobem je otázkou realizace trockistických principů řízení, které tu byly v sovětské době. S ohledem na Rusko měly velice negativní vliv.

 

Proto znovu opakuji, že jsme ve 2. světové válce Rakousko dobyli a zase opustili. Norsko jsme dobyli, zbavili fašistů, německých nacistů a odešli jsme. Nikde jsme nikomu nic nevnucovali. Když jsme přišli do Česka a přesněji do Československa, tak jsme tam snad ustavili svůj režim? Ne. Vrátil se tam předválečný prezident Beneš a proběhly tam volby, ve kterých prohrál. My do nich nezasahovali, ale československý národ tehdy řekl: Ne, obrození fašismu v české podobě tu nechceme.“

A co se stalo? Jen si vzpomeňte, jak vypadala deportace Němců z Československa. Lidé to viděli a ptali se: A čím se tedy od nich lišíte vy, londýnští exulanti? My tu chceme budovat jiný svět.“

 

Nepřišli jsme do Francie, která nás fakticky zvala, kde byla komunistická strana druhá největší a neustanovili jsme tam sovětskou vládu. Nikdy jsme se nikam nemíchali. Jestliže byli státy a národy samy připraveny následovat nás na naší cestě, tak jsme je podpořili. Ale ve vztahu ke státům východní Evropy se také nesmí zapomínat na přítomnost trockistického prvku v řízení. V řízení SSSR.

 

Po Stalinově smrti se do čela státu dostal přece osobně trockista Chruščov a začal být sváděn boj se Stalinovým dědictvím a stalinskými principy řízení nejen ve východní Evropě, ale i uvnitř SSSR. Když tedy tvrdí, že jim SSSR někde něco vnucoval, tak je třeba chápat, že sám SSSR byl v mnohém podřízen trockistům. A trockisté z těch států východní Evropy byli ve svých názorech v podstatě zajedno s těmi trockisty v Moskvě. Právě proto budovali takový světový řád. Jenže byli rukojmími již existujícího ruského světa, který vybudoval Stalin, a který nabízel kulturní identitu všem státům a národům.

 

Takže skutečně nesmíme bojovat proti globálnímu prediktoru, musíme dělat svou práci a svým příkladem ukazovat, jak se má žít lidsky.

A co se týká té připravenosti, toho počtu lidí, tak v podstatě jsou k tomu připraveni všichni lidé, protože všichni lidé tak či onak vycházejí z principu, že jejich úroveň vzdělání je zárukou jejich úspěšného života. Podle toho, co jste si odnesli ze školy, z vysoké školy, jaké znalosti jste tam získali, jak je dokážete uplatnit v životě, se dokážete sami uplatnit ve společnosti.

 

Celá ta věc spočívá v tom, zda se k lidem informace o Koncepci sociální bezpečnosti dostanou nebo nedostanou včas. Náš vzdělávací systém je nesmírnou brzdou v rozvoji Ruska. V minulých desetiletích tu byly zavedeny americké vzdělávací programy, které debilizují lidi, dělají z nich dobytek, které je vůbec nerozvíjejí. Ano, ještě stále u nás něco přežívá z dřívějšího sovětského vzdělání, ale samotný vzdělávací systém je způsob, jak řídit kolonii.

 

To právě prostřednictvím vzdělávacího systému nás mění v kryptokolonii, kdy lidé po absolvování školy, nebo vysoké školy nemají potřebné znalosti, dovednosti a návyky. Když tyto znalosti a návyky mít nebudou, stane se z nich stejně debilizovaný dav, jakým je převážná část obyvatel v USA.

Znovu opakuji, že se teď smějeme Megyn Kellyové, Nikki Haleyové, Jen Psaki, ale vždyť i u nás teď škola produkuje právě takové lidi. Na to nesmíme zapomínat. To my, kteří ještě máme sovětské rezervy, do určité míry držíme laťku, a co až naše pokolení odejde?

 

Vždyť dnes není možné s dětmi mluvit o okolním světě. Už nevyučují astronomii a tak je pro ně země zase placatá a nepřipadá jim divné, že ji podpírají tři velryby. Tedy tři sloni, kteří sami stojí na jedné velké želvě plující v moři. Vše je to takto ploché a je možné jim to namluvit. Stačilo vyřadit astronomii. I všechny ostatní vědy jsou oklešťovány podle amerických norem. Vždyť ty děti už neumí ani počítat. Kdy...

No dobře, naše čtvrtá třída je na úrovni posledního ročníku americké školy. Ale vždyť to, co se dnes bere ve čtvrté třídě, to je učivo prvních tříd.

- Sovětské školy.

- Ano, sovětské školy. Je to počáteční učivo.

 

Takže co k tomu dodat? Je nutné samostatně studovat nauku o tom, jak je řízena společnost. Je třeba chápat, že: Zachránců nejvyšších tu není, ni bůh, ni cézar, tribun též; sami se spasme v zápolení... (Internacionála)

A jak hlásá pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení, tak mnohé věci…

Tedy Kozma Prutkov, omlouvám se. Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů.

 

Zde si tedy musíme rozšiřovat okruh našich pojmů. A proč? Protože a zde jde o pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení: Každý v míře chápání událostí probíhajících okolo něho pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho ví a chápe více.

Musíte se snažit znát a chápat více. Jestliže dříve k tomu, abyste se ve společnosti stali aktivním občanem, stačilo jen umět číst, psát a počítat, tak teď je nutné vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy.

 

Je to potřebné stejně jako znát pravidla silničního provozu, která vám umožňuje bez havárií a zranění řídit auto, přecházet silnice. znalost těchto pravidel. Stejně tak vám znalost pravidel Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti umožňuje v podstatě bez katastrof…

I s ohledem na to, že se zde nepohybujeme sami, že i jiní jsou v pohybu, takže někdy ani sami nemusíte nic udělat a stejně dojde k havárii, protože těch ostatních v pohybu okolo vás je mnoho. Stejné je to v sociálním supersystému, kde musí být maximálně bráněny zájmy každého člověka a jeho rodiny. A to může dokázat každý člověk pouze sám, když toho bude znát a chápat víc, když bude znát Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení.

Pouze tehdy bude možné bránit své zájmy.

 

To byla poslední otázka.

Nu což, zbývá jen dodat, že učení a pracovitost vede k poznání. S učením je to stejné jako s vodou, která pod ležící kámen neproteče. Musíte se učit, vynaložit na to své úsilí a jednoduché to nebude. Ale překážky je nutné začít překonávat, to zvládne každý, a potom také každý, kdo si dokáže osvojit novou znalost o řízení sociálních supersystémů ve světě, v lidské společnosti, dokáže ubránit zájmy své i své rodiny.

 

Přeji vám úspěchy ve vašem studiu a mírové nebe nad hlavou.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 11.03.2018

Pjakin a světonázor

Libor Smetana | 22.03.2018

Pjakin má největší pravděpodobnost správných předpovědí a popisů řízení, to byl hlavní cíl po dlouhé době začít důvěřovat KOB/DVTR. Hlavně světonázor nestačí se "naučit", a chce dlouhodobě jej aplikovat na okolnosti života a životní zkušenosti minimálně rok a více pro úplné pochopení.,

Re: Pjakin a světonázor

... | 26.03.2018

netrpělivě čekám na další, za těch 14 dní se toho stalo...

Re: Re: Pjakin a světonázor

Asenad | 27.03.2018

Už vyšel. A zase nezklamal i za Skripala mohou sportovci. Jo a ten 3 berevní hadr byl Rusku vnucen. Plácal něco v tom smyslu je to hadr(vlajkaRF) ale ok my ji zatím přijmeme za svou. Dále plácal něco, že se vlajka neujala prej se plete s Nizozemskou. Dostal jsem záchvat smíchu. Znám jediné tupce co si to spletli ukrajinské fanoušky.

Re: Pjakin a světonázor

Asenad | 28.03.2018

https://www.youtube.com/watch?v=x_GjkAh39oU

A nebylo by lepší si udělat pořádek v tomhle?

...

... | 22.03.2018

https://www.cas.sk/diskusia/672285/sokujuca-informacia-o-zbrani-ktorou-mali-zavrazdit-kuciaka-27-a-snubenicu-27-pistol-si-vrah-specialne-upravil/

Zeby chceli toutu nepotvrdenou info pripravit pôdu na moznost uzavret vysetrovanie ako nejaku nahodnu amatersku vrazdu? Nic menej, .. Prerobena plynova zbran je idealna pri vrazde s globalnym pozadim. Vyrazne sa tým zvyšuje okruh podozrivich,- keďže dostať sa k plynovej pištoli je podstatne jednoduchšie ako ku klasickej strelnej zbrani. Je to idealne ak sa jedná o globalne-politicku vrazdu pre pripad ze budete v buducnosti nuteny zakryť nadnarodne a globalne pozadie vrazdy ... . Teraz to mozu zacat zvadzat ze sa jednalo o nahodnu vrazdu amatera s prerobenou zbranou. Mozno zatrpknuty ale zrucný byvali priatel a podobne... . Tak mozete zpochobnovat vsetky takzvane "konspiracne verzie" ci uz jednej alebo druhej strany. Skutocny objednavatel tak ostane mimo podozrenia. Veď... "Predsa pokial ho zabil najomny profik, tak preco pouzil amatersku zbraň... ? :D ..... To je idealne pre pripad ze vrazdou nedosiahnete pozadovane vysledky a budete potrebovat zpochybnit verziu o najomnej vrazde aby nahodou nedoslo k odhaleniu skutocneho pozadia vrazdy...

sbs.rock
dnes 15:14 | | +3 -2
Dobrá úvaha Stryho!

Stryho
dnes 15:21 | | +3 -0
Jasne... A som presvedceny ze je to viac nez len uvaha ale nejdem sa hadat. "Znalci" v tom maju predsa jasno. "Najomny Profik nestriela aterskou zbranou :D " "vazne odbornici". Zakladna sugescia... Totalne amaterska.. Zvladne ju aj male decko... Nieco im podsunies a oni si z toho vovadia potrebne zaveri a uz si myslua aky su genialny... "Profik striel z profesionalnej zbrane a amarer z amaterskej" :D čo ti poviem. Ťažky inteligenti... naši znalci :D

Re: ...

... | 22.03.2018

Davaju Pindostanu šancu sa zachraniť :D už aj od protestov dali ruky preč ... Zrejme už teraz važne čakaju vyhrotenie a neradi by niesli zodpovednosť. Ale Dav je už rozbehnuty a buduca ťažko vzdelana "elita" nemoze pri zmene moci chýbať.

Prosba

Lumír | 22.03.2018

Pan Pjakin často na závěr svých analitik zmiňuje, mimo jiné znalosti, i 5 druhů sociální idiocie. Prosím zdejěí matadory o nasměrování ke zdroji, kde je toto popsáno. Děkuji. Lumír

Re: Prosba

Hox | 23.03.2018

Kniha Mrtvá voda, zde v záložce knihy.

Re: Re: Prosba

Lumír | 24.03.2018

Děkuji. L

Diskusia Novy čas

Kryl | 22.03.2018

https://www.cas.sk/diskusia/672285/sokujuca-informacia-o-zbrani-ktorou-mali-zavrazdit-kuciaka-27-a-snubenicu-27-pistol-si-vrah-specialne-upravil/2/

Šokujuce" je mazanie diskusii kde sa zacne preberať ze hlavnym cielom... Ze ten koho bolo treba umlcat, ten kto naozaj vedel čo nemal, bola Martina. No... A Kuciak s tym "svojim" člankom ktori *publikoval po svojej smrti* do toho perfektne zapadol.

Media maju dobru motivaciu to hrať na kuciaka ktori ako prvi človek v dejinach ludstva bol popraveny strelou do hrude. A jeho priatelka ktora sa tam nejak priplietla dostala popravnu ranu istoty priamo do hlavi. Este ze mame v šufliku nálepku "konšpirácia". Novinarom to ale nerobi problem. Pre nich je predsa podstatne vyhodnejsie aby bol hlavnou obetou dvojnasobnej vrazdy jan kuciak, ktoreho novinarska cinnost dovtedy nemali ziadnu hodnotu. A zrazu je jeho posmrtna tvorba najslavnejsie novinarske dielo vsetkych čias. Aspon tie presstitutky teraz mozu kriminalizovat alternativne nazori ako extremisticke atd... Takto si presstituky hlavneho medialneho prudu rezu konar na ktorom sedia v snahe si uchovať monopol na urcovanie verejnej mienky za ktori im panicek poskituje nadstardantne spolocenske a platove ohodnotenie. Taktiez Opozicia s touto verzioun nema ziaden problem. Nepriatel mojho nepriatela je moj priatel a opozicia vyuziva na podkopavanie stability koalicie vsetko co sa im ponukne... . Povedal by som ze to od zaciatku riadia a aj za tou vrazdou stoja Globalne Elity. Vo vysledku by to malo byť uzavrete ako pokus o prevrat zo strany multi kulti komunity. Skutocnosti to ale riadia globalisti ktori takto vo vysledku odstavuju majdnutu opoziciu a zapadne media od riadenia v4 s vyuzitim ich vlastnej energie s ktorou sa pustili do majdanu... Ale nejak im nič nevichadza.

.....

..... | 19.03.2018

Chapem tie narazky na "studentov KoB" spravne? Rovnako ako sa v celej dnesnej spolocnosti buduje pocit nadradenosti u vysokoskolsky vzdelanych ludi - rovnako sa Komtri KoBu snazia vyvolavat pocit nadradenosti u studentov KOB, čo je mozne vnimat aj v jednani niektorych studentov KoB.? Teda narazate na to ze pokial clovek nieco intuitivne vnima a chape, ale nevie to povedat recou KoB tak nemoze nicomu rozumiet.? To som si tu casto vsimal ze pokial clovek pochopil ale povedal to vlastnymi slovami tak to nebolo akceptovane a bolo odporucene studovat KSB/DVTR. ?

Re: .....

Dušan | 20.03.2018

Áno všetci ktorí sú nadradený ako vysokoškolský vzdelaný a sú "KOBaci". Sú členmi Elitaristického davu. - to je moja trochu jedovatá odpoveď na tvoju provokáciu

Kto používa len intuíciu bez znalostí nielen v riadení nevyhrá nad zlovolními "užnie tak úplne kniežatami" ktoré majú čas na premýšľanie.

Napríklad ja som od malička nemal rád nespravedlnosť ale nechápal v čom sú konkrétne problémi. V škole sme sa síce veľa naučili. Ale napríklad históriu som nevedel vôbec pochopiť. Napríklad ako konkrétne (aké boli vzťahy, ako vznikli starostovia t.j. vedúci občiny) žili ľudia v predhistorickom období.

"Teda narazate na to ze pokial clovek nieco intuitivne vnima a chape, ale nevie to povedat recou KoB tak nemoze nicomu rozumiet.? To som si tu casto vsimal ze pokial clovek pochopil ale povedal to vlastnymi slovami tak to nebolo akceptovane a bolo odporucene studovat KSB/DVTR. ?" -

Tie veci ktoré sú popísané v tých knižkách sú popisované ruštinou(v preklade slovenčinou češtinou). Chceš použiť iné slová a tým použiť iné kodovanie a tým aj iný jazyk?
To chceš aby slová mali zakaždým iný význam? Myslíš že si vlastnými slovami popisoval inú hranu istiny? Podľa mňa naše jazyky sú dostatočne jednoznačné vo vyjadrovaní a nemáme slovníky pre plebs a elity ani na jednu vec 10pomenovaní.
Uveď konkrétny príklad tvojej výtky.

Re: Re: .....

Dušan | 20.03.2018

Ohľadne mojej poznámky: "užnie tak úplne kniežatami" . Odporúčam pozrieť teraz ide seriál Vojna volov na STV2. Je tam krásne popísané ako bolo riadené obyvateľstvo v stredoveku na nemeckom území.

Re: .....

Am | 20.03.2018

Souhlas, když chceme odstranit davo-elitarismus. Tak bysme neměli budovat novou elitu... Zdravý selský rozum se projevuje také tím, že se člověk neupne jen k jedné konkrétní sebelepší teorii, ale dokáže vnímat také věci okolo.

Re: Re: .....

Dušan | 20.03.2018

Bez teorie je nám smrť.

Môžme len zlepšovať teoriu tak aby popisovala skutočnosť.

Re: Re: Re: .....

Am | 20.03.2018

Chci jen říct, že není dobré se na cokoliv příliš fixovat a považovat to za jedinou nejvyšší pravdu ... tzv. zaměnit nástroj za cíl. Potom není možné to co píšete.

Re: Re: Re: Re: .....

Dušan | 20.03.2018

Aj KSB a DVTR sa musí zlepšovať. Môžme chcieť vypracovať aj lepšiu teóriu ktorá sa bude inak volať.

Každom prípade teoriu potrebujeme (používa sa pri vypracovaní okrem iného intuícia a selský rozum), ktorá sa musí čo možno najbližšie približovať skutočnosti.

Odporúčam sa začítať tu vystavených materiálov.

Začal by som pozretím tohoto stromu:

http://leva-net.webnode.cz/galerie/#kob-024-strom-poznani-jpg1

Re: .....

Koloděj | 21.03.2018

Víš, něco intuitivně vnímat, a říct to vlastními slovy není to stejné, jako říct to terminologií vědy ( např. i KOB ).
Proč?
Představ si, že něco intuitivně pochopíš na hodině chemie, a řekneš to vlastními slovy. Úča skloní hlavu do strany, a řekne : "no ... to cos řekl není úplně správné .. " .
protože říct něco vlastními slovy můžeš v hospodě, ale ne v chemické laboratoři.
KOB má systém ustálených pojmů, které ( protože se význam těchto pojmů v běžné vědě (ale i v životě) často nevyskytuje, nebo je zamlžen, překroucen ) vyjadřují určité významy, a je nezbytné - chci-li se bavit o např. události z hlediska toho, jak tuto událost hodnotit z pohledu KOB, měl bys tu terminologii používat, aby byla tvá myšlenka správně pochopena a mohlo být na ní reagováno.

KOB není elitářský systém, ale věda. Věda pro lepší život lidí. A chceš-li mluvit jazykem KOB ... tak víš co. Musíš ho znát. Např. na střední škole říct v matematice "X" a "Y" je už skoro přestupek, pokud myslíš "X+Y" ale řekneš to "vlastními slovy : X a Y" . "a" představuje v matematice logický součin, "plus" numerický součet. Ano, v běžné řeči to lze použít tak i tak, lidi ti porozumí, ale profesor matematiky nakrčí čelo, jako bys ho políval studenou vodou.

A ano,. i tady se stane, že narazíš na povýšence, jako všude jinde v životě. ale pokud tě taková událost odradí od KOBu, tak .... napadá mně jedno pořekadlo :

Kdo chce, hledá jak, kdo nechce, hledá proč.

Afrin

Asenad | 19.03.2018

Tak nám Erdogan okupuje už dost velký kus Sýrie. Co s tím Putin bude dělat? Co bude dál?

Re: Afrin

Asenad | 19.03.2018

Vsadím se, že dál na východ u hranic s Tureckem kde to mají obsazené Kurdové si Turci ani FSA nic nedovolí. Erdogan se chvástá ale proti USA si nic nedovolí

Blahozelam Putinovi k vitaztvu

Slovan | 19.03.2018

Myslim, ze sa mu podarilo skoro optimalne vitaztvo. Ak by ziskal nad 80% hlasov vyzeralo by to podozrivo, ak menej ako 60% tak nevyrazne. Fajn je aj volebna ucast, najme to, ze je vyssia ako minule. Skoda len, ze Grudinin ziskal nad 10%, ale aj tak si myslim, ze je pre dalsie volby pre GP nepouzitelny.

Pjakin, specialne vystupenie 18.3.2018

vidlak | 18.03.2018

https://m.youtube.com/watch?v=92ROjs7_KkA

To video s tou opici a AK-47 je fake.

Joe | 18.03.2018

Na podstate veci to nic nemeni, ale Pjakin by do mohl vedet.

Re: To video s tou opici a AK-47 je fake.

Dušan | 18.03.2018

Videl som jedno video. Takže už je také dokonalé CGI? Alebo vycvičili opicu a urobili triky?

HM. A nevymýšľaš si ty?

Re: Re: To video s tou opici a AK-47 je fake.

Dušan | 18.03.2018

A možno máš dobrú intuíciu.

Áno je možné že dal natočiť to video GP. Aby mohol to používať ako riadenie supersystému.

Nezabúdajme že GP riadi bezštrukturálne cez posilovanie tendencií.

Re: To video s tou opici a AK-47 je fake.

DoubleM | 18.03.2018

Kdyby u tebe byla Joe vyšší míra rozlišení, tak by jsi pochopil, že opici se sapíkem dával Pjakin jako příklad.
Přesně řekl toto: "Na internetu je dost videí, kde vojáci mírotvorných sil v Africe z legrace dají samopal opici, a potom nestačí utíkat, protože opice z něho s gustem střílí. Ona totiž nechápe, že tou střelbou z něho může zabít dokonce i sama sebe. Takže vojáci před ní utíkají. Proto od roku 1775 globální prediktor..." Tedy řeč o pravosti jakéhokoliv videa nebyla, ale jak už jsem psal výše, je to otázka rozlišení.
A proto Joe, abys chápal napsané, studuj tlusté práce vnitřního prediktora, Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. Přeji Ti hodně úspěchů. DoubleM

Re: Re: To video s tou opici a AK-47 je fake.

Joe | 18.03.2018

Boze muj

Re: Re: Re: To video s tou opici a AK-47 je fake.

Eva | 18.03.2018

Joe, vy jste marný případ.
Radši na to zapomeňte.

Re: Re: Re: Re: To video s tou opici a AK-47 je fake.

Joe | 19.03.2018

Copak, videla jsi 5 dilu Pjakina, tak uz je z tebe odbornik na KSB?

v ČR žádný Majdan nebude

Osho | 17.03.2018

a Slovensku patrně také ne, i když tam je to asi o větších emocích. Pr majdan je třeba skutečně rozdělená společnost, která v ČR není - přes všechny ty řeči mají proameričtí liberálové výraznou menšinu, nejsou schopni ani na jeden večer naplnit Václavák, a na kecy v médiích už většina lidí u nás kašle.

Babky demokratky-babicky a mamicky

Kolko budes zit | 17.03.2018

Mnohi lubovolne narabaju terminmi, neuvedomujuc si, ze prave mnohe su vytvorene nasimi zarputilimi nepriatelmi. Netvrdim, ze dole niekto chcel tie zeny urazit, ale student KOB ma davat vysvetlenia. Termin "babky demokratky", bol vytvoreny a spracovavany najhorsou zgerbou Slovenska. Ako studenti KOB, mate vedomosti, dokonca nedavno p. Pjakin rozoberal dva rovnake archetipy - " Kolja v Bundestagu" a "hokejisti s hymnou pod bielou vlajkou". To sa nikto nenasiel za tie dni, kto by si toto povsimol?
Zeny, ktore cely zivot tazko pracovali, vychovali mnohodetne rodiny, boli a niektore este su milujucimi a milovanymi babickami, ktore ani nezazili dovolenku, cI videli priamo more, citili, ze sa nieco zle chysta zo zapadu, vidime dnes ich pravdu, a tak spontane od srdca, nie za platy, ci sorosove peniaze, POVSTALI na OCHRANU svojich deti, vnukov a vnuciek. A podpidosnici a herecki prostituti a presstituti ich pred ocami celeho naroda degradovali! Nechapete, ze rovnako zosmiesnil GP tym, cely narod, pretoze tych prozapadomigrantskych podpidosnikov narod neroztrhal, napriek tomu, ze utocili na PODSTATU naroda na MATKY, stare zeny, ktore si zasluhuju uctu za svoju celozivotnu pracu a obete. Nevidite tu rovnakost s horeuvedenymi dejstvami? Kto si nevazi zeny, nevazi si vlastnu matku a je hodny opovrhnutia. A stado skocilo na protimeciarovsky bonbonik. Nevidite tu vnutornu silu toho boja " babiek demokratiek" a ubohost oponentov? Ak by v mediach napisali pravdu, ze " stare mami POVSTALI na ochranu svojich deti a vnucat pred nicotou zapadu? Prave tuto vnutornu silu Slovjenskych matiek potrebovali otocit, bagatelizovat, zosmiesnil, pretoze to bol impulz pre ich rodiny, muzov (nie bastardov), aby SLI chrani svoje rodiny a teraz vieme pred kym. "Babky demokratie" si zasluhuju uctu celeho naroda, mali spravnu intuiciu, lebo JEDINE, uprimne vystupili PROTI ZAPADU a kedze JEDINE hnutie, ktore nebolo financovane zo zapadu bolo HZDS tak za Meciara. Ak by bol iny politik symbolom proti stoke zapadu, tak by podporili jeho. Boli to jednoduche, ale MUDRE zeny. Necitali KOB, ale v praxi mu rozumeli viac ako mnohi studenti KOB.

Re: Babky demokratky-babicky a mamicky

77 | 18.03.2018

suhlas

Re: Babky demokratky-babicky a mamicky

... | 19.03.2018

100% suhlas. Uz ma ide jebnut z obhajoby Meciara na novom case. Ale podstatne som uz presadil. Pisem bez nicku bo by ma tu zozrali len pre nick.

Re: Babky demokratky-babicky a mamicky

Dušan | 20.03.2018

Niekto si nevšíma úvodzoviek. Niekto vytvára "KOBaci a tí druhý".

Kto príde po tebe a bude ďalej rozdeľovať a panovať?

Niekto vzýva múdre ženy. Ale v skutočnosti ide o imitačno provokačnú činnosť.

Bugar a Kocner na Maledivach

Oto | 17.03.2018

Bugar sa stretol na Maledivach s Kocnerom.
Ktovie koho tam este stretol.
Alebo Kocner robil prostrednika tak ako pri fingovanom unose Kovaca?
Zda sa ze Fico ma eso v rukave, uvidime co to bude.

Novy čas, Diskusia. Čo myslíte?

Kryl | 17.03.2018

Matovič s AntiEuropskym Sulikom si mysleli ze sa nejak dostanu do vlady a spolu s ich prihluplimi kamaratmi a volicmi nepochopili jednu vec. Ze vzhladom k vysledkom volieb 2016 tu jednoducho prebehol pokus o zvrhnutie vlady SR a nastolenie uradnickej vlady vyuzitim samotnej opo-zicie ako nastroja na uskutocnenie tohoto chytreho planu ktory podporili aj media. Oni si mysleli ze by vladli... No ak by sa tam aj dostali, ...pri tom co by im po uradnickej vlade ostalo... No neviem to by sa ho uz nikto nikde na nic nepital. Pretoze Uradnicka vlada = vlada priamo z Bruselu kedze sme v EU - precitajte si ustavu. Tak by nam sem navozili Migrantov a Sulik s tym svojim protievropskym postojom by len cumel ako tela. Navyse kazdy stat potrebuje zdrojovu stabilitu ktoru nemame a sme v mnohom zavisli na EU... Takze by ste sa mali dobre uvedomit ze nas tam nevtiahli preto ze sme az tak bezviznamny a ze nam dovolia len tak odyst... Uz ked sa bavime o mafii bo vykrikujete ze sme mafia...tak ano, nasa krajina je sucastou globalnej mafianskej organizacie a na regionalnej sme sucastou mafianskych organizacii EU alebo NATO. A amici ani Banksterska EU nas sem netahali len tak a aby nam len tak dovolili sa obratit... A ku komu sa chcete obratit ked ani s Ruskom sa nebavite? Studenti... Hlavne ze mate hambace.

Opozicny krikluni a amatery. To povedal presne. A taky moderator TA3 krasne poukazal ze opozicia nema ziadnu strategiu. Ze nevedia kolka bije. A myslia si na vladnutie... A ona ta blondska zo sas prej... My nechceme vladnut... Noooo... Ved ani by ste nevladli... Vladol by Brusel... Na skusku ci to pojde aj inde takto... Inteligenti

Re: Novy čas, Diskusia. Čo myslíte?

Navrátil | 17.03.2018

Kryl,Jasné jak facka,Sulík a spol,se normálně nedostane k veslu,tak jen pučem.Jenže tomu napomáhá,jak Kiska,tak i někdo z venčí a to je to,proč ten tanec na hrobě těch dvouch mrtvých.

Re: Novy čas, Diskusia. Čo myslíte?

Perun | 19.03.2018

Jeden môj kamarát , čo pozná Sulíka ešte z pred čias, keď vstúpil do politiky, ma na neho upozornil, že je to značný blbec (či hlupák, už si nepamätám ten presný výraz).

No a ukazuje sa, že mal pravdu. Lebo celé Sulíkove pôsobenie v politike dokazuje, že je to fakt blbec. Ikeď občas má aj pravdu (euroval, migranti) , ale v konečnom dôsledku sú to len také chaotické výkriky do tmy bez akejkolvek koncepcie. To ešte aj Matovič nejakú koncepciu má (resp. ak nie on, tak jeho bábkovodič Lipstein či Livšitz :-) . )

vyzvananie

Sirka | 16.03.2018

Ako tam spekuloval o tom umelom utvare V4, dva razy mu zazvonil budicek. Vsimli ste si?

Pjakin

Navrátil | 16.03.2018

O volné energii,už jsem slyšel v 60 letech minulého století a že tomu skutečně brání GP uvést do provozu.Jen z důvodu,že se na ropě a plynu dalo vydělat více.Sice to měli ovládat Američané,tak nevím jak se poperou o patenty.s Rusi.Jen snad taková poznámka,kdo je GP,ten kdo si myslí,že může a chce zastupovat Boha na zemi.Jenže vidíme,že ne podle Božích zákonů,přikázání.

Perpetum mobile:)

Fx | 16.03.2018

Tak vidím, že je Pjakin opravdu kapacita:) Perpetum mobile není problém, Teslovo auto, které jezdilo bez dobití několik let:))) Nevím, co ten člověk vystudoval, ale fyzika to asi nebyla. Ten pantáta mě začíná bavit.

Re: Perpetum mobile:)

analytik | 16.03.2018

To auto je reálné viz. https://cleantechnica.com/2015/01/13/nikola-tesla-create-electric-car-charged-wirelessly/

Nikola tesla prokazatlně vyrobil motor na elektriku a prokazatleně byl schopen přenášet bezdrátově elektriku.

Tedy by byl schopen napájet motor v autě bezdrátově a bez baterie :)

Ovšem to auto by jezdilo pouze v blizkosti té jeho věže kterou prototypově postavila mohla vysílat proud do auta.

Kdyby bylo více věží tak by auto mohlo jezdit po celém světě bez nabíjení

Re: Re: Perpetum mobile:)

Fx | 16.03.2018

Dobrý článek a hezký příběh, nicméně Pjakin tu legendu předkládá jako fakt, ještě navíc z údajných 8 dní udělal několik let. Holt Pjakin je takový ruský Andersen, akorát Andersenovy pohádky mají delší trvanlivost:)

Re: Re: Re: Perpetum mobile:)

nazdar | 16.03.2018

Rusko je se Západem ve válce. Toto je bitva na informačním poli.

Re: Re: Re: Re: Perpetum mobile:)

vidlak | 16.03.2018

Asi tak.

Re: Re: Re: Perpetum mobile:)

Six | 16.03.2018

Nezapomenout se prosím před spaním třikrát poklonit svému Bohu Mainstreamu..
Nevědomost je Vámi předkládána jako klad.
Ach jo.

Re: Re: Re: Re: Perpetum mobile:)

Fx | 17.03.2018

To není mainstream, hochu, to je prostě fyzika a zákony termodynamiky, Pjakin může plácat o chce ale jsou prostě fyzikální zákony a ty na nějakou KSB serou

Re: Re: Re: Re: Re: Perpetum mobile:)

Hox | 17.03.2018

Co ty víš o přírodních zákonech? :) Přírodní zákony nezajímá, co o nich kdo napíše v učebnici fyziky. Termodymika se týká uzavřeného systému, a jediný uzavřený systém, který existuje, je Vesmír jako celek.
ps. odkud se bere všechna energie ve Vesmíru?

Re: Re: Re: Re: Re: Perpetum mobile:)

rimi | 17.03.2018

No nekde tvrdi, ye 95% vseho tvori "temna hmota". Pokud by nebyla znama radioaktivita, jak bys vysvetlil ze sutr zpusobuje, ze polovodic produkuje napeti, ha?

Re: Re: Re: Perpetum mobile:)

Iva | 17.03.2018

Nastuduj si Davida Wilcoca.Trebars Matrix 2001.,tam o voľnej energii hovoria americania.,keď ti vadí stryko Pjakin.

Re: Perpetum mobile:)

Martin | 16.03.2018

Nejde o perpetum mobile v pravém slova smyslu, jsou zde možnosti, jak čerpat energii, o které zatím téměř nic nevíme. Je tady ta možnost, už jsem o tom viděl pár dokumentů. Na různé formy této energie narazil nejen Nikola Tesla. Ale nejdřív se musí lidstvo naučit chovat, zatím k tomu nemá zodpovědnost. Takže V.V. Pjakin ví, o čem mluví. Jen nesmíte chytat za slovo...

Re: Perpetum mobile:)

Hox | 17.03.2018

Zkus si napřed doplnit vzdělání a tlachat a napadat až potom, jinak budeš u vědoucích za omezence.

Re: Re: Perpetum mobile:)

Fx | 17.03.2018

To jsi mě pobavil, takže ono to pertetum mobile někde funguje a to Teslovo auto jezdilo bez dobití několik let?

Re: Re: Re: Perpetum mobile:)

Hox | 17.03.2018

To jsem rád, že jsem tě pobavil, ale kdybys nebyl takový bohorovný ignorant, chápal bys, že volná energie neznamená perpetum mobile. Učit se učit se učit se! Jestli nechceš být za ignoranta.

Re: Perpetum mobile:)

Eva | 17.03.2018

Pane Fx, vy budete fakticky hlavička!!!
Pokud někdo nechce, aby tyto informace byly obecně známy, tak lze předpokládat, že asi ani nebudou v učebnicích fyziky a tudíž znát fyziku neznamená, že vím i o podobných věcech.
Informace o N. Teslovi jsou ovšem známé obecně, pro vás ale asi spíše z říše sci-fi.
Každopádně vám ovšem vaše neznalost či nedůvěra dávají právo diskutovat, ale nedávají vám sebemenší právo jiné urážet a zesměšňovat - a vás komentář tak bohužel působí.
Více pokory, prosím.

pjakin a jeho analýzy

analytik | 16.03.2018

právě díky takovýmto povedeným analýzám, jako v tomto díle, se vyplatí pjakina sledovat.

A dovolím si ocitovat:
"Takže skutečně nesmíme bojovat proti globálnímu prediktoru, musíme dělat svou práci a svým příkladem ukazovat, jak se má žít lidsky."

A o to šlo i při OH - Ruští olympijští sportovci to světu ukázali.

Re: pjakin a jeho analýzy

Hox | 17.03.2018

Každý ukazuje svým chováním svou reálnou mravnost a hodnoty. Včetně tebe. Kdo umí rozlišovat, vidí.

Re: Re: pjakin a jeho analýzy

Kolko budes zit | 17.03.2018

Tak, p. Pjakin je jednou nohou na ceste za p. gen. Petrovom a tak musi byt opatrny. Ved prednasky Nasima Harameina su pristupne a tak este velmi milo oslovujete dotycneho-prototypa "mudrych" bez zaberu vedomosti. V tejto dobe je to neospravedlnitelne-mame internet - nasi rodicia a stari rodicia nemali, tak im robme radost a nie hanbu.

V4

Perun | 16.03.2018

Pjakin odpovedal zo svojho hladiska správne ohladne V4.

Ale tak je na nás z tej V4ky (či stred. Europy) , aby sme ho doplnili. Je to na širšiu debatu, a mám náladu len na heslovité náčrtky téz z mojej aj iných hláv:
-"kto ovládne Prahu, ovládne celú Europu"
-doplna, kto ovládne Europu, obvykle ovládne aj celý svet (Páleš: prečo sa všetky kontinetny začínajú na A, len Europa na E?)
-"v Prahe sa vojny začínajú aj končia"
-dobrý šachista sa snaží ovládnuť stred šachovnice. A ten je podla mna tvorený Rakúskom, Madarskom, Českom a Slovenskom (úplne v centre je "dvojmesto" Vindobona/Wien a Pressburg/Bratislava, všetky názvy sú dôležité.) Ostatne aj Praha (prah) a Buda (slovansky Budín, od slova prebudiť/Buddha). (nižšie na juh - Záhreb (zahrob), Lublana (láska), Sofia (múdrosť), Athéna (bohyňa)...

-Kolko tankových divízii má Slovensko. 0. Ale máme Tatry a dvojkríž, ako "axis mundi" (europska hor Méru).

Tolko k tomu. Teda boje lokálneho významu? O centrum šachovnice?

Re: V4

nazdar | 16.03.2018

Pjakin má úžasné kombinační schopnosti a otvírá nám ovcím, nové obzory velké politiky. Ale je to Rus a obhajuje ruské zájmy. Nemá zájem na silném středoevropském uskupení. Má zájem na střední Evropě volného výběru, kterou si s Německou budou přerozdělovat dle momentální silové situace.
V našem zájmu by naopak mělo být pevné, svébytné, středoevropské uskupení. Na tom bychom měli nadále pracovat. Ale důležitá je také podstata tohoto uskupení a zde by Koncepce sociální bezpečnosti, mohla být inspirací.

Re: Re: V4

ludo | 16.03.2018

vidim to podobne.
Iba tak môžeme naozaj vyjednávať o spolupráci
s Nemcami, Rusmi, Američanmi, Číňanmi, atď..
Inak to bude skoro vždy diktát.
Proste ich to bude pokúšať..

Re: Re: Re: V4

Sirka | 16.03.2018

Vidim to uplne opacne. Co najskor prec od V4. To pochopil aj Fico (ideme do "jadra") Nakoniec bol odstaveny madarskou stranou a jej ultimatom.

Re: Re: Re: Re: V4

Sirka | 17.03.2018

Slovo bugár znaci dotieravy hmyz, ovad. Bukarki, bukač, bukoláš...

Pani si tu myslia, ze V4 ma nejaku vahu a zmysel, Nema, ako ju nemala ani Mala dohoda. Slovensko musi robit uplne nezavislu politiku od V4. K vztahu "nasich priatelov" z V4 doporucujem studium Homolovho pucu, zaboru Oravskych a Spiskych oblasti a prvej Viedenskej arbitraze.

Lenze ovcania su zmagoreni bud protiamerickou, bud protiruskou propagandou. Potom vidia riesenie vo V4.

Re: Re: Re: Re: Re: V4

nazdar | 17.03.2018

Potřebujete pofoukat bebíčko?

Re: Re: Re: V4

Mrkva | 21.03.2018

V mnohom s tebou suhlasim, tu mam vsak velke vyhrady. V prvom rade, boli sme to my, kto sme Rusom ukazali fakera za to vsetko, co pre nas v minulosti urobili. Takze lopticka lezi na nasej strane a zjavne sa nechceme pre nu zohnut. Ako narod sme si radsej za p-rezidenta zvolili amerického rektalneho alpinistu, nez pragmatickeho politika.
Z nasej strany neustale znie kritika na rusku stranu, bez akejkolvek sebareflexie, ci pochopa pre kontext. Mozno aj prave preto zaznela z ich strany pochybnost o povode novicoku mozno aj z nasho uzemia.
Stale tu zdoraznujeme, ze len Rusko dokazalo zabezpecit multikulti spolocnost, myslis si, ze ked dokazali vytvorit funkcne vazby s absolutne nekompatibilnym nabozenstvom, ze nas, ako Slovanov by neuprednostnili, keby sme sa chovali povedzme rozumne bratsky? Nie ako nevlastni pribuzni?
V prvom rade si musíme spravit poriadok, to za nas ziaden Putin riesit nebude. Ale ako je vidiet, sme ako krajina tak zatiahnuty do protiruskeho tazenia, ze nam nateraz niet pomoci. Par jedincov to nespasi, mladez blba ako tago, nechapajuca vôbec vaznost situacie, uz ani nie zahladena do seba ale len do nahrazok zivota(ajfon, tablet a podobne sragoriny). V skole inkluzia sposobila absolutny nezaujem o vzdelanie. Je to vsetko len imitacia a ako som uz dnes cital, vyrabat u nas debilov sa za 28 rokov demonkracie kapitalistom uspesne podarilo. Ich plan ide na 100%.

Re: Re: V4

ЯНВ | 17.03.2018

Pokud budeme Rusku rovnocenným partnerem, bude s námi jednat jako rovný s rovným. Pokud takovým partnerem nebudeme, bude se historie opakovat (v 68 bylo zapotřebí celé sovětské armády, abychom se vyhli majdanu/sametu).
To, co se u nás děje - jaký bordel tady dělají prozápadní opičky - vychází z jednoduchého myšlení západu: Oni vědí, ne že ne, že Rusko bude jedním, pokud ne jediným, z lídrů světa a potřebují nás ochočené a slabé, aby měli čím handlovat pro zachování si nějakých výhod, protože nic jiného k vyjednávání v postamerickém světě nemají!

Re: Re: Re: V4

nazdar | 17.03.2018

Vidím to podobně. Jednotlivé středoevropské státy nedosáhnou takové ekonomické, vojenské, či diplomatické síly, aby někoho (Německo, Rusko) zajímal jejich názor. Pouze společně můžeme dosáhnout srovnatelné síly a stát se subjektem evropské politiky.

Re: Re: Re: V4

Fx | 17.03.2018

Nevím co dělají prozápadní opičky, ale v ČR je daleko víc Rusů a jejich spřátelených agentů než nějakých západních služeb. To že tu má RF na velvyslanectví 2,5 krát větší osazenstvo než ambasáda USA asi nebude náhoda.

Re: Re: Re: Re: V4

Eva | 17.03.2018

Naštěstí!!!
Ještě že tu těch Amíků není víc, i tak tu dělají neuvěřitelný bordel.

Re: Re: Re: Re: V4

eM | 18.03.2018

Že ty volíš Cibulku?
Jedna věc je početnost vlastní struktury a jiná věc je míra vlivu na místní struktury a způsob realizace toho vlivu.

Re: Re: V4

Perun | 19.03.2018

Súhlas. Tak ho presne aj beriem, že on (logicky) razí hlavne ruské záujmy. Ja mu to nezazlievam, ale vyhradzujem si právo obhajovať slovenské záujmy (našťastie, podla mojej teorie, slovenské a ruské záujmy sú takmer totožné, povedzme na 90%. Ostatne viz moja téza, že novinári či diskutéri, ktorí nadávajú na Slovensko a slovákov, tak na 90-99% sú vždy aj dôsledne rusofóbni. )


Pjakin zase tliachal

Slovan | 16.03.2018

Na tom s volnou energiou som sa dobre nasmial. Neviem naco Pjakin tliacha o veciach kde nema ziadne dokazy, mozno iba nejake dohady. Potom zosmiesnuje aj niektore svoje celkom dobre analyzy. Alebo mozno ma v svojom druhom sufliku zhora patent na perpetu mobile, ktovie. :D

Re: Pjakin zase tliachal

David | 16.03.2018

Odporúčam knihy Tichopavlovcov...napr. Fyzika viery, Brány pro duše ... tam je detailne aj z odkazmi na zdroje, čistá faktografia... na práce venované ruským výskumom, ktoré desiatky rokov sa zaoberajú voľnou energiou, vakuom, torzným poliam at´d..., vrátane praktických aplikácii, až po úplnu metafyziku... parapsychologický výskum najvyššej úrovne....

Re: Re: Pjakin netliachal

vidlak | 16.03.2018

To, to potrebujem. Idem sadit kapustu a neviem ako ju pdla torznych poli zatocit. Ci v smere hodinovych ruciciek dovnutra, ci naopak, ako je to nizsie v clanku Harmonické bývanie. Pred casom tu bol clanok o agrokruhoch, kde ten pan hovoril, ze kapusta zatocena doprava rastla vyborne a kapusta zatocena dolava nevyborne. Akurat nie je jasne podla kob a MIM, co myslel tym pravotocivo.

Re: Re: Re: Pjakin netliachal

openeyes | 16.03.2018

Z Vášho komentára vyplýva, že ste si prezreli teóriu (torzné polia) a dostali aj informáciu od človeka z praxe (Agrokruh). Kedže odmietate aj naďalej oboje, tak asi nepatríte ani k teoretikom, ani k praktikom. Žeby typ večne neveriaceho Tomáša?

Re: Re: Re: Re: Pjakin netliachal

vidlak | 17.03.2018

Existuje jav, teraz ho treba opisat. Namiesto funkcneho opisu jednoducheho javu, filozoficke blaboly. Uz sa mi crta jednoducha odpoved, dakujem za odbornu napomoc.

Re: Pjakin zase tliachal

Conan | 17.03.2018

Nepovedal voľnú energiu, ale neobmedzenú energiu - neobmedzenú vzhľadom na ĽUDSKÉ meradlá a potreby. Napr. termokukleárna fúzia (v podobe tzv. vodíkovej bomby zvládnutá už v r. 1954) je z hľadiska ľudských potrieb neobmedzenou silou. Využíva obyčajný vodík (i keď prvé modely zrejme budú využívať exotickejšie prvky a izotopy ako napr. deutérium a hélium 3), ktorý je najbežnejším prvkom a pár hektolitrov vydrží zásobovať celý svet po dlhé roky. A to je len jeden z mnohých nových zdrojov. Čo sa týka perpetu mobile, je teoreticky možné ho zostaviť - vo vákuu a beztiažovom prostredí, ale nebude sa dať využiť ako zdroj. Hľadanie perpetu mobile je len metafora pre základný vedecký výskum v oblasti prírodných síl.

Putin si bude vybírat

Oj Da | 16.03.2018

Put In. A fčíl modruj!

Re: Putin si bude vybírat

Sirka | 17.03.2018

Ras Putin. Rasputin.

Prepis videa

Oto | 15.03.2018

Ahoj bolo by mozne dat k poslednym dvom dielom prepis videa? Dskujem.

Re: Prepis videa

Jura | 15.03.2018

To se pokud vím dává vždy ... jen to není hned.

Čo sa stalo medzi koaliciou a opoziciou na Slovensku?

Tomi | 15.03.2018

https://www.cas.sk/diskusia/669488/majitel-predstieral-pred-mackou-ze-je-mrtvy-jej-reakciu-by-ste-necakali/

Priznam sa. Čakal som to. A prišlo to v stredu ako hovorila predpoveď solarnej burky a prislo to bo im meškaju hodiny :D

:D

Stryho | 15.03.2018

Hviezdne vojny Epizóda IX: Nová Nádej; ---- Galaxiu zvanu Zem ovládli prívrženci Temnej Strany sily. Tieňové Impérium Sithských Lordov rozbilo radu jedájov čo sa jej podarilo za pomoci jej vlastného člena rytiera Jedy, neskor Sitského lorda známeho ako Dard Vader. Medzi tým sitský lordi ovládli Galaktickú radu a rozpútali hon na preživších ritierov Jedi a odporcov režimu impéria. Po prehraných bojoch proti impériu sa po celej galaxii začali organizovať skupiny odporcov aby v konečnej bitke o osud ľudstva povstali proti impériu. Tento príbeh hovorí o boji, ktorí sa odohral v sektore "EÚ" v sústavé "V4" na planéte "Slovensko". V tejto zdanlivo bezvýznamnej a podrobenej oblasťi ktorá pod tieňovím vedením impéria pomali umierala povstla nová nádej. Oblastná Koaličná rada pod vedením Róberta Fica povstala proti moci impéria a odmietla jeho nariadenia. Snemovňa Temných lordov vyslala Imperialnu Flotilu pod vedenim Darta Soroša a 5 hviezdičkového generála M. Fabianiho aby povstanie potlačili. Po provokačnom útoku na informačné jednotky Imperiálneho ministerstva propagandy začal mohutný útok na koaličnú radu a organizujúce sa vládne bojové jednotky. V oblasti zvanej "ulica" došlo k útoku imperiálnych pozemných jednotiek "klonovaných" ktorým velil pol-hviezdičkový Generál I. Mátovič a Reformátor R. Sulík. Útok na povstalecké základne bol z orbity podporený masívnym bombardovaním povstaleckých pozícií z imperiálnych mediálnych kanónov. V tažkom boji Povstalecké jednotky napokon za pomoci preživších rytierov Jedy útok Impéria odrazili. Predseda Republikovej koaličnej rady a velitel povstalcov R. Fico zvaný "hranol" podnikol odvážny protiÚtok na flotilu Impéria a stretol sa v ťažkom boji zo Sitským Lordon Dartom Sorošom v ktorom utrpel nelahké zranenia. Vo velení Povstaleckých Vládnych bojovích jednotiek ho nahrádza mladý Rytier Jedi, Major Pellegrini. V galixii svitá nová nádej... --- Hviezdne vojny epizóda X: Klonovaný útočia II; už tentno piatok vo vašich uliciach :D

...

Stryho | 15.03.2018

Medailovi Reprezentant Kiska sa dnes zase ukazal. Nejaky mu bol ten oblek tesný. :D prej neruci za majdanistov.
To ty naši traja mušketiery si ten pindostán dobre rozhadzali :)

k situácii v SR a ČR

Perun | 15.03.2018

Zatial to vypadá naozaj tak, že gp nechal sa podpindosníkom "ukázať sa" a prakticky paralelne medzitým v zakulisí formuje im natruc vládu v Česku
https://zpravy.idnes.cz/vlada-povolebni-vyjednavani-ano-babis-kscm-mensinova-vlada-jednani-cssd-ods-sestavovani-vlady-vlada-ilt-/domaci.aspx?c=A180315_081332_domaci_bja

aj na Slovensku (tu sa koná predsa len rýchlejšie, Pelegrini už priniesol 79 podpisov a je menovaný premiérom oficiálne.

A Fico? Ten si to vcelku úžíva:
15:06
Fico: Pán prezident ty buď kľudný

Pán prezident ty buď kludný ja nikam neodchádzam. Ja chcem byť aktívny predseda strany Smer, povedal Fico v Prezidentskom paláci.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/fico-slovensko-demise-kiska-kuciak-dtz-/zahranicni.aspx?c=A180315_075059_zahranicni_aha

Tak zatial je to dobré, klop klop klop :-)

Re: k situácii v SR a ČR

Slovan | 15.03.2018

Sebej sa vzdal mandatu poslanca a odchdza aj Zidnanska. Neviem ci je homo premier Pellegriny nejaka vyhra. Pokial nevyhra totalne Kotleba budeme vzdy len zdierani otroci oligarchov.

Re: Re: k situácii v SR a ČR

Kamil | 15.03.2018

Mne sa Pellegrini pozdáva - ako premiér. On je aj výzorom taký trochu marketingový ťah na ukľudnenie situácie. Akurát som prekvapený, že viacerí o ňom píšu, že je homoš. Je to pravda?

Re: Re: Re: k situácii v SR a ČR

mdok1 | 15.03.2018

je.

Re: k situácii v SR a ČR

ľudo | 15.03.2018

A keby aj.
Zďaleka nie každý inosexuál je debil.
Podstatné sú činy.

Väčšina z inosexuálov sa vôbec nevytŕča
v ružových kožených tangáčoch za pár jewro na námestí
a od týchto aktivít známych LGBTI-fašistických kruhov
sa jasne dištancujú.

Otázka, koľko z tých, ktorí to za vreckové, výlet,
ubytko, žrádlo a pitie robia, sú vôbec inosexuáli,
alebo proste len alegorický sprievod bandy sfetovancov
+ samozrejme zopár zvedavcov,
ale aj kvalitnejši platených organizátorov - "biznismanov"
spolu s profi "jadrom" sprievodu.
Konkrétne: cca. 100-150 Euro/2h/osoba, v prípade "umeleckých aktivít" cca.200-450 Euro/2h/osoba, komplet kapela 1500-4000 jewro/2h podpory)

Re: Re: k situácii v SR a ČR

jana123 | 15.03.2018

to mu vsak nebrani, aby sa zachoval ako charakter, netuzi po Istanbule a je normalnejsi ako hetero sas olano a sme rodina a padly anjel...a nik nas nebude moct ,,ak bude hlasovat za normalne zakony ,, upodozrievat z homofobie.... kto sa v tych najtaysich chvilach neotoci partakom chrbtom ako madaric, tak uz to je dobra znamka...

Re: Re: Re: k situácii v SR a ČR

ľudo | 16.03.2018

Isto..
Kluger, sehr kluger Schachzug! :)

Re: Re: k situácii v SR a ČR

Perun | 16.03.2018

súhlas.
Ostatne pokial viem, väčšina bežných homosexuálov s tým pretrčaním sa a agendou typu adopcie detí ani nesúhlasí. (ako píšeš, ono je to skôr agenda za úplne iným účelom než za ich práva).

Tiež si myslím, že pokial bude Pelegrini proti prijatiu istanb.dohody a napr. kvótam prisťahovalcom, tak s ním väčší problém nemám (iked určitá latentná akoby poškvrna to je, ale dôležité je, aby sa z latentnej hrozby nestala prejavená. To platí aj naopak, t.j. "podla skutkov ich poznáte".)

Re: Re: Re: k situácii v SR a ČR

jardob | 15.03.2018

S najväčšou pravdepodobnosťou, NIE je:
ale existovala taká imitačno-provokačná informácia, od akože "zaručeného buzíka", ktorý všetko videl a o všetkom vie, ktorého naživo nikto z čitateľov nevidel, iba nick. Ale ľudia majú tendenciu veriť klebetám, preto je bulvár najpredávanejší.
http://dennikpolitika.sk/archiv/2936
Ten článok je z januára 2016, dva mesiace pred parlamentnými voľbami, ktorým predchádzali aj protesty učiteľov a zdravotníkov - na oslabenie preferencii Smeru.
Pellegríni sa už dlhšie črtal ako perspektívny káder do budúcnosti vedenia Smeru, na to bol zaškolovaný striedaním na rôznych rezortoch vlády. Čo sa týka vzhľadu, ide tiež o marketingový ťah. Raz niekde písali, že jeho meno je z politikov najviac vyhľadávané v spojitosti s jeho rodinným stavom. T.j. atraktívny pre ženské pohlavie, voličky. Z toho vyplýva, že pred voľbami bolo treba diskreditovať perspektívnych mladých kandinátov a urobiť z nich pre ženskú časť voličov neatraktívny tovar. Pre mužskú časť rovnako. Aspoň pre tých, ktorí teplých nemusia, alebo majú vedomosť o LGBT politickej globálnej agende.
Imitačno-provokačná činnosť.

Re: Re: Re: Re: k situácii v SR a ČR

jana123 | 15.03.2018

šarmantni opacneorientovani so zmyslom pre mieru a vkus nie su pre zeny neatraktívni...zeny ich miluju....su ako ich priatelky...= tu vsak nepocitam trans.a tzch co to okato davaju najavo a kadejako sa zrichtuju a predvadzaju..a pod.=
opacneorientovani najviac nahanaju strach muzom, co nie su si isti svojou orientáciou....preto ta nenavist...je to ich vlastnz problem

Re: Re: Re: Re: Re: k situácii v SR a ČR

ľudo | 16.03.2018

Áno..až na to, si nemyslím,
že by iślo o primárny dôvod,
prečo vyvolávajú nevôľu normálnych mužov.
Navyše by som to určite nenazýval strachom.

Isté anomálie majú proste svoje pevné miesto
v spoločnosti, ktoré má pomerne presne vymedzný operačný rámec. Problém je iba ak sa či už umelo prekročí, alebo zúži.
Rozoberali sme to tu vo viacerých diskusiách i VP-publikáciách..
Aj okolo KSB.

..a dik za poznámku, link Jardob

Re: Re: k situácii v SR a ČR

Cico Ciciak | 15.03.2018

Mečiar to v tomto videu v linku nižšie zhrnul celkom dobre a realisticky.
A podľa mňa to bola i taká podprahová menšia správička, aby ste sa vy "zelení" troli trošku ukľudnili a prestali na internete toľko vystrájať.
Ak pôjde na Slovensku všetko dobre, tak žiadny Kotleba (ani nikto jemu podobný) tu nikdy nebude "vládnuť", ale samozrejme, že tých svojich niekoľko obdivovateľov, ktorí potrebujú k životu nejakú autoritu, si vždy zachová, lebo tí ho budú voliť i napriek reáliám až do smrti alebo rozpadu strany, ako kedysi tzv. "babky demokratky" volili HZDS, alebo dnes obvykle dôchodcovia volia SMER.

Poriadne si pozri to video, a seriózne nad ním porozmýšľaj, než tu tresneš nejakú svoju typickú hurá-nacionalistickú somarinu ty "Slovan":

Mečiar radí ĽSNS
------
https://www.youtube.com/watch?v=0dBzhlDnn0k

Re: Re: Re: k situácii v SR a ČR

Slovan | 16.03.2018

Meciara za tie jeho rozkradacky a mafiu obesit. Bez sudu aj s celou sirokou rodinou. Ak je tato svina pre teba autorita tak niet o com sa s tebou bavit.

Re: Re: Re: Re: k situácii v SR a ČR

Cico Ciciak | 16.03.2018

A teba by mali obesiť buď za sprostotu alebo kolaboráciu.

Re: Re: Re: Re: k situácii v SR a ČR

Cico Ciciak | 16.03.2018

Tu nebola reč o tom, či je pre mňa Mečiar autorita alebo nie (alebo či sú predstavitelia ĽSNS a ich obdivovatelia iba naivní hurá blázni), ale o tom, aby si sa zamyslel nad tým, čo vo videu Mečiar povedal!
A evidentne si tak nespravil, a preto došlo na moje slová z môjho prvého príspevku - t.j. zareagoval si ako typický (psycho)trockista.

BTW: Bez Mečiara a spol. by tu najskôr nebolo žiadne Slovensko, pretože by sa nemal kto postaviť na čelo toho zložitého procesu, a ty si vtedy ešte asi nebol na svete.

Takže, sadni Rexo!

Re: Re: Re: Re: Re: k situácii v SR a ČR

Kolko budes zit | 17.03.2018

Ano a zapad utoci proti KAZDEMU politikovi, ktori je konceptualne schopny a snazi sa cosi i samostatne rozhodovat.
To je dnes Zeman, Fico, bol Meciara... Fico dostal k sebe piatu kolonu v podobne Volfovych ludi ktori Fica pre svoju malost nenavidia z pohltenej socialnej demokracie, potom mu tam nainfiltrovali kreatury Vasaryova, Lajcak, Kazimir, Pelegriny... S jedinym cielom " prevziat vladu nad stranou, ktoru Fico vybudoval, kedze volfovci, nedokazali nic rozvinut, len znicili odkaz A.Dubceka, co bola ich platena uloha od Fischera, a stali sa autobusovou stranou robiac len vnutrostranicke intrigy a miestne podvody, cest vynimkam. P. Fico ako mnoho inych si myslel, ze nejako to zvladne a topil Slovensko do Lisabonskej, Vatikanskej zmluvy... Lenze nepochopil, ze cele jeho zlucenie zo soc.dem. bola len UZDICKA na ktorej konik skace az do casu, ked sa ho zbavia a sama strana vyprodukuje dostatok podpidosnikov, ktori nahradia staru gardu, co nieco dokazala, ako nenasytne kukucky.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek