Operace „Nemyslitelné“ - plán napadení spojenců na SSSR v roce 1945

Operace „Nemyslitelné“ - plán napadení spojenců na SSSR v roce 1945

18.5.2018

myslenkyocemkoli.blogspot.cz

 

Plán napadení spojenců na SSSR v roce 1945
 
Máme tu opět „slavné májové dny“ a propaganda oslavující hrdinství spojeneckých vojsk našich západních „partňórov“ běží na plný plyn. Nebude tedy od věci připomenout si, co před několika málo lety vyplulo z částečně odtajněných britských archívů.
 
Události a fakta popsané v tomto článku se zdají neuvěřitelné a nemyslitelné. Je opravdu těžké jim uvěřit, protože normální člověk nepochopí zradu toho, koho považoval za spojence a přítele. A přesto tomu tak bylo.


Americké bombardéry Consolidated B-24 Liberator
Tato informace byla dlouho uchovávána v tajnosti a na světlo světa přišla až v posledních letech. Jedná se o plán překvapivého útoku na SSSR hned v létě roku 1945, plán vypracovaný spojenci, jehož uskutečnění bylo zastaveno fakticky až v poslední chvíli.

Třetí světová válka měla začít 1. července 1945 překvapivým útokem spojených sil Anglosasů na sovětská vojska… Zatím o tom ještě málokdo ví, stejně tak i to, jakým způsobem Stalin dokázal překazit plán „pravděpodobných spojenců“, proč bylo nutné urychleně dobýt Berlín, proti komu britští instruktoři v dubnu 1945 cvičili nerozpuštěné německé divize, které se nechaly dobrovolně zajmout, proč byly s nelidskou krutostí zničeny Drážďany v únoru téhož roku a koho ve skutečnosti tím chtěli Anglosasové vyděsit.
Podle oficiálních modelů historie pozdního SSSR skutečné příčiny toho všeho nebyly ve školách vysvětlovány, tehdy byl v kurzu „boj za mír“, ve vyšších vrstvách uzrávalo „nové myšlení“ a legenda o „čestných spojencích – USA a Velké Británii“ byla všeobecně propagována. Dokonce i dokumentů bylo tehdy publikováno jen pár – a tento byl utajován z celé řady příčin. Až v poslední době začali Angličané částečně zpřístupňovat archívy tohoto období, protože tu už není Sovětský svaz, kterého se obávali.
 
Na začátku dubna 1945 před samotným koncem války Winston Churchill, ministerský předseda ruského „spojence“ Velké Británie, vydal příkaz náčelníkům svých štábů k vypracování operace překvapivého úderu na SSSR – operaci „Nemyslitelné“. Plán v rozsahu 29 stran mu byl předložen 22. května 1945.
Podle tohoto plánu měl být útok na SSSR proveden po vzoru Hitlera – nečekaným úderem. 1. července 1945 čtyřicet sedm anglických a amerických divizí bez jakéhokoli vyhlášení války měly uštědřit drtivou ránu naivním Rusům, kteří takovou nekonečnou podlost od svých spojenců naprosto neočekávali. Úder mělo podpořit 10 – 12 německých divizí, které „spojenci“ drželi nerozpuštěné v Šlesvicku-Holštýnsku a jižním Dánsku a které denně cvičili britští instruktoři: připravovali je k nové válce se SSSR. Podle plánů měla začít válka sjednocené západní civilizace proti Rusku a následného „křížového tažení“ se měly zúčastnit i další země, například Polsko a po té Maďarsko… Válka měla dovést k úplnému rozbití a kapitulaci SSSR. Konečným cílem bylo završit ji tam, kde to plánoval Hitler v plánu Barabarossa – na hranicích Archangelsk-Stalingrad.
Anglosasové se chystali zlomit Rusy terorem – totálním zničením velkých sovětských měst: Moskvy, Leningradu, Vladivostoku, Murmansku a dalších drtícími údery létajících pevností“. V ohnivých smrštích měly zahynout miliony Rusů, stejně jako byl zničen Hamburk, Drážďany, Tokio,… To se chystali učinit se svými „spojenci“. Tedy obvyklý obraz: nejodpornější zrada, krajní podlost a zvěrská krutost – to je vizitka západní civilizace a zvláště pak Anglosasů, kteří zabili nejvíce lidí v celé lidské historii.
 
Drážďany po bombardování technologií „ohnivá smršť“. Totéž Anglosasové plánovali udělat s ruskými městy.
 
Nicméně 29. června 1945, den před plánovaným začátkem nové války, Rudá armáda nečekaně změnila svoji dislokaci. To byla rozhodující událost, která otočila tok historie, a příkaz k útoku anglosaským vojskům nebyl vydán. Dobytí Berlína, který byl pokládán za nedobytný, ukázalo sílu sovětské armády a vojenští experti nepřítele se přiklonili k rozhodnutí SSSR nenapadnout. V čele Sovětského svazu totiž naštěstí stál Stalin.
Přitom vojenské námořnictvo Spojeného království a Spojených států měly tehdy vůči SSSR absolutní převahu: v minonoscích 19x, v bitevních lodích a velkých křižnících 9x, ponorkách - 2x *. A více než sto letadlových lodí s několika tisíci jednotek palubních letadel proti nule na straně SSSR. "Pravděpodobný spojenec" disponoval 4 vzdušnými armádami těžkých bombardérů, které mohly kdykoli nanést zničující údery. Sovětské letectvo bylo co se týče bombardování nesrovnatelně slabší.
V dubnu 1945 mezi spojenci panovala představa, že ruští vojáci jsou válkou vyčerpaní a vojenská technika na hranici funkčnosti. Jejich vojenští odborníci však byli nakonec velmi překvapeni silou sovětské armády, kterou demonstrovala při dobytí Berlína, jenž byl jimi považován za nedobytný. Není pochyb o správnosti závěru historika V. Falina, že Stalinovo rozhodnutí o útoku na Berlín na počátku května 1945 zabránilo třetí světové válce. To bylo nedávno potvrzeno i odtajněnými dokumenty. V opačném případě by byl Berlín vydán bez boje "spojencům", a sjednocené síly celé Evropy a Severní Ameriky by pak udeřily na SSSR.
Avšak i po dobytí Berlína se plány na zrádný útok dále rozvíjely v plné rychlosti. Zastaveny byly až tehdy, když bylo zjištěno, že byly vyzrazeny a výpočty stratégů ukázaly, že bez nečekaného úderu by SSSR nemohl být zničen. Existoval ještě jeden důležitý důvod, proč Američané vznesli vůči Britům námitky: potřebovali totiž SSSR, aby rozdrtil Kwantungskou armádu na Dálném východě, bez čehož by americké vítězství nad Japonskem bylo nejisté.
Stalin nebyl schopen zabránit druhé světové válce, ale podařilo se mu předejít té třetí. Situace byla mimořádně vážná, ale SSSR opět zvítězil, nepoddal se.
Nyní se na Západě snaží vysvětlovat plán Churchilla jako „odpověď“ na „sovětskou hrozbu“, na Stalinovy snahy zmocnit se celé Evropy.
 
„Existovaly v té době v sovětském vedení plány útoku na pobřeží Atlantiku a dobytí britských ostrovů? Na tuto otázku je třeba odpovědět záporně. Potvrzuje to Sovětským svazem 23. června 1945 přijatý zákon o demobilizaci armády a námořnictva a jejich následné převedení do mírového stavu. Demobilizace začala 5. července 1945 a byla dokončena v roce 1948. Stavy armády a námořnictva byly sníženy z 11 milionů na méně než 3 miliony osob. Zrušen byl Výbor obrany státu, nejvyšší velení. Počet vojenských okruhů v letech 1945 - 1946 se snížil z 33 na 21. Výrazně se snížil počet vojsk ve východním Německu, Polsku a Rumunsku. V září 1945 byla sovětská vojska stažena ze severního Norska, v listopadu z Československa, v dubnu 1946 z ostrova Bornholm (Dánsko) a v prosinci roku 1947 z Bulharska ...

Vědělo sovětské vedení o britských válečných plánech proti Sovětskému svazu? Na tuto otázku je třeba odpovědět kladně... Nepřímo to potvrzuje i přední odborník na historii sovětských ozbrojených sil, profesor Edinburghské university D. Erickson. Podle něj znalost Churchillova plánu pomáhá vysvětlit, „proč se maršál Žukov náhle rozhodl v červnu 1945 přeskupit své síly; dostal rozkaz z Moskvy, aby posílil obranu a detailně studoval rozmístění vojsk západních spojenců. Nyní jsou důvody jasné: je očividné, že o Churchillově plánu se v Moskvě dozvěděli včas a stalinský generální štáb přijal vhodná opatření.“ (Ržeševskij Oleg Alexandrovič, Vojensko-historický výzkum)

 

Výtahy z rozhovorů s nejvýznamnějším odborníkem na tuto problematiku, doktorem historických věd Valentinem Falinem.
 
Je obtížné najít v uplynulém století politika, který by se rovnal Churchillovi ve schopnosti ohromovat jak cizince, tak i své vlastní. Ale obzvláště úspěšný byl budoucí „sir“ Winston, pokud jde o farizejství a intriky ohledně Sovětského svazu.
 
 
V prohlášeních adresovaných Stalinovi se "modlil, aby Anglosaský svaz byl zdrojem mnoha požehnání pro obě země, pro Organizaci spojených národů a pro celý svět" a přál „naprostý úspěch tomuto šlechetnému podniku“. Jednalo se v tomto případě o širokou ofenzívu Rudé armády po celé východní frontě v lednu 1945, která byla rychle připravena jako reakce na prosbu Washingtonu a Londýna o pomoc spojencům v krizi v Ardenách a Alsasku. Ale všechno byla jen slova. Ve skutečnosti se Churchill vůbec necítil být vůči Sovětskému svazu jakkoli zavázán.


Právě tehdy totiž Churchill přikázal uložení zabavených německých zbraní s ohledem na jejich možné použití proti Sovětskému svazu a rozmísťoval kapitulující vojáky a důstojníky Wehrmachtu provizorně ve Šlesvicku-Holštýnsku a v jižním Dánsku. To vše se zřetelem k plánovanému zákeřnému podniku, který britský vůdce zamýšlel. Britové brali pod svou ochranou německé jednotky, které se vzdaly bez odporu, a posílali je do jižního Dánska a Šlesvicko-Holštýnska. Celkem tak bylo rozmístěno asi 15 německých divizí. Zbraně byly uloženy a personál byl cvičený pro budoucí boje. Na konci března a začátkem dubna Churchill vydal centrále rozkaz připravit operaci „Nemyslitelné“ – napadení Sovětského svazu za účastí USA, Anglie, Kanady, polských sborů a 10 – 12 německých divizí. Třetí světová válka měla vypuknout 1. července 1945.
V jejich plánu byl jasně řečeno: sovětští vojáci v té době budou unaveni, zbraně, jež byly používány v bojích v Evropě, opotřebované a zásoby potravin a léků vyčerpané. Proto nebude těžké je vrátit zpět do předválečných hranic a donutit Stalina odstoupit. SSSR čekala změna státního systému a rozdělení. Jako zastrašení mělo proběhnout bombardování některých velkých měst, zejména Moskvy. Tu podle plánů Britů čekal osud Drážďanech, jež byly, jak známo, spojeneckými letouny srovnány se zemí.
 
generál Patton
Americký generál Patton velící tankové brigádě přímo uvedl, že se nezastaví na demarkační linii podél Labe dohodnuté v Jaltě, a půjde dál. Na Polsko, odtud na Ukrajinu a Bělorusko – a tak dále až do Stalingradu. A dokončí válku tam, kde ji neměl čas a možnost dokončit Hitler. Rusy nenazval jinak než "následníky Džingischána, které je třeba v Evropě zlikvidovat". Po válce byl Patton jmenován guvernérem Bavorska, ale brzy byl z tohoto postu odvolán pro sympatie s nacisty.
 
 
Londýn dlouho popíral existenci takového plánu, ale před několika lety Angličané část svých archívů odtajnili a mezi dokumenty byly i listiny týkající se plánu "Nemyslitelné". Tady se už tedy nedá na nic vymlouvat...
Zdůrazňuji, že to není spekulace, nikoli hypotéza, ale informace o akci, která dostala i vlastní jméno. Účast v ní přijali americké, britské a kanadské síly, polský expediční korpus a 10 - 12 německých divizí. Ty, co byly ponechány nerozpuštěné a po měsíce školeny anglickými instruktory.
Eisenhower ve svých pamětech připustil, že druhá fronta už na konci února 1945 prakticky neexistovala: Němci ustupovali na východ bez odporu. Jejich taktika byla následující: udržovat, nakolik bude možné, pozice podél linie sovětsko-německé konfrontace tak dlouho, dokud se virtuální západní a skutečná východní fronta nestřetnou a americká a britská vojska jakoby převezmou od jednotek Wehrmachtu taktovku v odrážení „sovětské hrozby" visící nad Evropou.
Churchill se v této době ve své korespondenci i telefonických rozhovorech snažil Roosevelta za každou cenu přesvědčit, aby Rusové nebyli vpuštěni do střední Evropy. To vysvětluje skutečnost, proč bylo v tu dobu tak důležité dobytí Berlína.
Je třeba říci, že západní spojenci mohli na východ postupovat rychleji, než jak tomu ve skutečnosti bylo, kdyby štáby Montgomeryho, Eisenhowera a Alexandera (italské divadlo vojenských operací) kvalitněji plánovaly své akce, gramotněji uskutečňovaly koordinaci sil a prostředků, a strávily méně času na vnitřní rozmíšky a hledání společného jmenovatele. Washington, pokud byl Roosevelt naživu, se z různých důvodů nesnažil spolupráci s Moskvou ukončit. Ale podle Churchilla "sovětský mouřenín udělal svou práci, a měl by být odstraněn“.
 
Připomeňme si, že Jalta skončila 11. února. V první polovině následujícího dne hosté odletěli domů. Na Krymu bylo mimochodem dohodnuto, že letectví tří mocností by se ve svých operacích mělo držet určitých linií rozdělení. Ale hned v noci z 12. na 13. února bombardéry západních spojenců setřely z tváře Země Drážďany a pak se prošly po hlavních podnicích v Československu i v budoucí sovětské okupační zóně Německa, aby se zdejší významné závody nedostaly k Rusům neporušené. V roce 1941 navrhl Stalin Britům a Američanům bombardovat za použití krymských letišť ropná pole v Ploješti. Ne, tehdy se jich nedotkli. Bombardována byla až v roce 1944, kdy se sovětští vojáci přiblížili k hlavnímu středisku pro těžbu ropy, které dodávalo Německu palivo během celé předchozí války.
Jedním z hlavních cílů náletů na Drážďany byly mosty přes Labe. Zapracovalo zde churchillovské rozhodnutí, které sdíleli i Američané, o udržení Rudé armády co nejvíce na východě. V instruktáži před odletem britských posádek bylo řečeno, že je třeba sovětům předvést možnosti spojeneckého bombardovacího letectví. A tak předváděli. A ne jednou. V dubnu 1945 padaly bomby na Potsdam. Zničen byl Oranienburg. Prý – piloti se zmýlili, protože správným cílem bylo údajně Zossen, kde bylo umístěno ředitelství německých leteckých sil. Klasické odvádění pozornosti, které nemělo konce. Oranienburg byl ve skutečnosti bombardován na příkaz Marshalla a Legy, neboť tam byly laboratoře pracující s uranem. Takže žádná laboratoř, žádný personál, žádné vybavení a žádné materiály nesměly padnout do ruských rukou – všechno obrátili v prach.
Sovětské vedení dopustilo v samotném závěru války velké oběti, ale musíme se ptát sami sebe: byl tu snad prostor pro výběr? Vždyť kromě naléhavých vojenských úkolů bylo nutné vyřešit i politické a strategické rébusy do budoucna a zároveň vybudovat překážky plánovanému dobrodružství Churchilla.
Byly učiněny pokusy ovlivnit západní partnery dobrým příkladem. Podle slov sovětského diplomata Vladimíra Semjonova vím následující: Stalin pozval Andreje Smirnova, tehdy bývalého předsedy třetího Evropského oddělení Ministerstva zahraničních věcí SSSR a současně ministra zahraničních věcí RSFSR, aby za účasti Semjonova projednali možnosti akcí na územích pod sovětskou kontrolou.
Smirnov uvedl, že ruští vojáci v pronásledování nepřítele překročili v Rakousku demarkační linií, která byla dohodnuta v Jaltě, a nabídl de facto vytyčit nové ruské pozice v očekávání, jak si povedou v podobných situacích USA. Stalin jej však přerušil a řekl: "To není správné. Pošlete telegram spojeneckým mocnostem." A diktoval: „Sovětská vojska při pronásledování Wehrmachtu byla nucena překročit demarkační linii, dříve dohodnutou mezi námi. Tímto chci potvrdit, že po ukončení bojů sovětská strana odvede své vojáky zpět do stanovených okupačních zón.“
Dne 12. dubna (v den úmrtí Roosevelta – pozn. překl.) dostaly americké velvyslanectví a státní a vojenské instituce nové Trumanovy instrukce: všechny dokumenty podepsané Rooseveltem nepodléhají splnění. Po té následoval příkaz zaujmout tvrdší postoj k Sovětskému svazu. 23. dubna pak Truman na shromáždění v Bílém domě řekl: „Dost, už nemáme zájem o spojenectví s Rusy, a může se stát, že nebudeme plnit s nimi podepsané dohody. Problém s Japonskem budeme řešit bez jejich pomoci." Stanovil si cíl "dělat, jako by dohody z Jalty neexistovaly“.
Truman byl blízek tomu, aby neprodleně oznámil konec spolupráce s Moskvou na veřejnosti. Proti tomu však vystoupilo velení armády, s výjimkou generála Pattona, který velel americkým obrněným jednotkám. Mimochodem, americké armádní velení také narušilo "Nepředstavitelný" plán. Měli totiž zájem o vstup Sovětského svazu do války s Japonskem. Jejich argumenty přednesené Trumanovi zněly: V případě, že Sovětský svaz nevystoupí do války s Japonskem na straně USA, pak Japonci přesunou na ostrovy Kwantungskou armádu a budou bojovat se stejným fanatismem, jako tomu bylo na Okinawě. V důsledku toho pak Američané ztratí jeden až dva miliony lidí.
Kromě toho Američané tehdy ještě neotestovali atomovou bombu. A navíc veřejné mínění ve Státech by takovou zradu nepochopilo. Občané Ameriky v té době většinou se Sovětským svazem sympatizovali. Viděli, jaké oběti Rusové přinesli pro všeobecné vítězství nad Hitlerem. Kvůli tomu Truman, podle očitých svědků, trochu dělal drahoty a souhlasil s argumenty svých vojenských odborníků. "Dobře, pokud si tedy myslíte, že nám pomohou s Japonskem, ať tedy pomohou, ale my s nimi končíme," uzavřel Truman. To byla také příčina tak tvrdého rozhovoru s Molotovem, který nechápal, co se náhle stalo. Truman se totiž už tehdy opíral o atomovou bombu.
Navíc američtí vojáci, stejně jako jejich britští kolegové, chápali, že rozpoutat válku se Sovětským svazem je rozhodně snadnější než ji úspěšně dokončit. Riziko jim připadalo příliš velké – ohromující útok na Berlín vyvolal u Britů vystřízlivění. Závěr náčelníků štábu britských vojsk byl jednoznačný: blitzkrieg proti Rusům nevyjde a do dlouhé války se neodvažovali zapojit.
Takže pozice americké armády byla prvním důvodem, proč plán "Nemyslitelné" padl. Druhým - berlínská operace. Za třetí: Churchill prohrál volby a zůstal bez moci. A konečně čtvrtý - samotní britští velitelé byli proti provedení tohoto plánu, protože Sovětský svaz, jak zjistili, byli příliš silný.
Všimněte si, že Spojené státy nejen že Anglii nepozvaly k účasti na této válce, ale vytlačily ji i z Asie. Podle dohody z roku 1942 nebyla americká linie odpovědnosti omezena Singapurem, ale týkala se i Číny, Austrálie a Nového Zélandu.
Stalin, a to byl hlavní analytik, to všechno shrnul dohromady, když řekl: „Vy ukazujete, co může vaše letectvo, a já vám ukážu, co my můžeme na zemi.“ Demonstroval tak údernou palebnou sílu ruských ozbrojených sil, aby ani Churchill, ani Eisenhower, ani Marshall nebo Patton nebo kdokoli jiný nedostal chuť bojovat proti Sovětskému svazu. Za rozhodnutím ruské strany dobýt Berlín a dosáhnout demarkační čáry, jak bylo dohodnuto v Jaltě, byl nesmírně důležitý úkol - zabránit dobrodružství britského lídra uskutečnit plán „Nemyslitelné“, tedy přechod druhé světové války ve třetí. Pokud by k tomu došlo, obětí by bylo tisíckrát a tisíckrát více!
Byly tedy takové oběti odůvodněné kvůli tomu, aby byl Berlín převzat pod ruskou kontrolu? Poté, co jsem měl možnost si v úplnosti přečíst originální britské dokumenty – byly odtajněny před 5 - 6 lety – když jsem porovnal svědectví obsažená v těchto dokumentech s informacemi, s nimiž jsem měl díky své službě možnost se setkat již v 50. letech, mnohé zapadlo na správné místo a část pochybností pominula. Kdyby nic jiného, ​​pak berlínská operace byla reakcí na plán „Nemyslitelné“ a hrdinství ruských vojáků a důstojníků bylo varováním pro Churchilla a jeho spolupachatele.

Politický scénář berlínské operace patřil Stalinovi. Generálním tvůrcem vojenské složky byl Georgij Žukov.


 
Wehrmacht zamýšlel vytvořit v ulicích Berlína druhý Stalingrad. Tentokrát však na řece Sprevě. Vybudování kontroly nad městem bylo náročným úkolem. Na přístupových cestách k Berlínu nestačilo překonat Seelöwské výšiny a prolomit - s těžkými ztrátami - sedm linií vybavených pro dlouhodobou obranu. Na okrajích hlavního města Říše a na hlavních silnicích města pak Němci zakopali tanky a přeměnili je tak na obrněná palebná postavení. Když se ruští vojáci například probojovali na Frankfurter Allee, ulici, jež vedla přímo do centra, narazili znovu na těžkou palbou, což mnoho z nich zaplatilo životem…

Když o tom všem přemýšlím, stále mě na srdci tíží otázka: nebylo by bývalo lepší Berlín neprodyšně obklíčit a počkat, až se vzdá? Bylo tak důležité vztyčit vlajku na Reichstagu? Ať je prokletý! Při obsazení této budovy padly stovky ruských vojáků...
Stalin však na provedení berlínské operace trval. Chtěl ukázat iniciátorům "Nemyslitelného" palebnou a údernou sílu sovětských ozbrojených sil. S nápovědou, že výsledek války se nerozhoduje ani ve vzduchu, ani na moři, ale na zemi.
Nesporné je jedno: bitva o Berlín zchladila mnohé horké hlavy, a tak splnila svůj politický, psychologický i vojenský účel. A hlav omámených poměrně snadným úspěchem bylo na jaře pětačtyřicátého na Západě víc než dost. Například jeden z nich - již dříve zmíněný americký tankový generál Patton. Ten hystericky požadoval nezastavit se na Labi, ale neprodleně přesunout americká vojska přes Polsko a Ukrajinu do Stalingradu, s cílem vítězně ukončit válku tam, kde Hitler utrpěl porážku. Jestliže tento generál Rusy nazýval "potomky Džingischána", pak ani Churchill nebyl ve svém vyjadřování zrovna skromný. Sovětští lidé byli pro něj jedině “barbaři“ a „divoké opice“. Zkrátka teorie podlidí nebyla německým monopolem. Stejně jako Patton byl připraven zahájit válku za pochodu a dostat se až do Stalingradu.
Útok na Berlín a instalace vlajky Vítězství nad Reichstagem nebyly samozřejmě jen symbolem nebo finálním akordem války. Tím méně propagandy. Pro armádu bylo zásadní vstoupit do doupěte nepřítele a tím vyznačil konec nejtěžší války v ruských dějinách. Odtud, z Berlína, tak to chápali vojáci, vyrazila fašistická šelma a přinesla nesmírný zármutek nejen sovětskému lidu, ale i národům Evropy a celého světa. Rudá armáda tam přišla, aby zahájila novou kapitolu v historii, v dějinách samotného Německa, v dějinách lidstva.

Podívejme se blíže na dokumenty, které byly podle pokynů Stalina připravovány na jaře 1945, v březnu, v dubnu a v květnu. Objektivní výzkumník bude přesvědčen: nikoli z pocitu pomsty byl stanoven plánovaný kurz Sovětského svazu. Vedení země nařídilo, aby se k Německu přistupovalo jako k poraženému státu, přičemž německý lid byl zodpovědný za rozpoutání války. Ale... nikdo se nechystal tuto porážku chápat jako doživotní trest bez vyhlídky na slušnou budoucnost. Stalin realizoval ještě v jednačyřicátém stanovenou tézi: hitlerové přicházejí a odcházejí, ale Německo, německý lid zůstává.
Samozřejmě že bylo nutné donutit Němce přinést svůj podíl k oživení „spálené země“, kterou po sobě zanechali na okupovaných územích. Aby byly plně vykompenzovány ztráty a škody způsobené jen samotnému Rusku, nestačilo by k tomu veškeré národní bohatství Německa. Brát tolik, kolik bude možné, aniž by však bylo nutné si na krk pověsit obživu i samotných Němců, „pobrat trochu víc“ - tak ne zrovna diplomatickým jazykem Stalin orientoval podřízené v otázce reparací. Žádný hřebík nebyl nadbytečný, aby zvedl z ruin Ukrajinu, Bělorusko a centrální oblasti Ruska. Vždyť byly zničeny více než čtyři pětiny výrobní kapacity. Více než třetina obyvatelstva přišla o své domovy. Němci vyhodili do vzduchu a zničili v délce 80 tisíc kilometrů železniční tratě, a dokonce i pražce zpřelámali. Všechny mosty strhli. A 80 tisíc km, to je více než všechny německé železnice před druhou světovou válkou dohromady.
Sovětskému velení však byly dány přísné pokyny k zastavení jakéhokoli hanění - průvodce všech válek - ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu, zejména k ženám a dětem. Násilníci spadali pod vojenské tribunály. Tak tomu bylo.
Současně Moskva požadovala tvrdě trestat jakékoliv přepady a diverze „nedobitých a nenapravitelných“, k nimž by mohlo dojít jak v poraženém Berlíně, tak i v sovětské okupační zóně. Těch, kdo by chtěli střílet do zad vítězů, nebyl tak málo. Berlín padl 2. května, ale "místní boje" trvaly ještě dalších deset dnů. Ivan Ivanovič Zajcev, který pracoval na ruském velvyslanectví v Bonnu, mi řekl, že „jemu vždy přálo štěstí“. Válka skončila 9. května, ale on v Berlíně bojoval až do jedenáctého. Tam se proti sovětským vojákům stavěly oddíly esesáků z patnácti zemí. Kromě Němců tam působili norští, dánští, belgičtí, holandští, lucemburští a bůh ví, jací ještě nacisté…


„Kapitulace“ Německa v Remeši
Chtěl bych se ještě dotknout toho, jak nám spojenci chtěli ukrást Den vítězství, když 7. května v Remeši přijali kapitulaci Němců. Toto ve skutečnosti separátní ujednání bylo součástí plánu „Nemyslitelné“. Bylo třeba, aby Němci kapitulovali pouze před západními spojenci a mohli se tak zúčastnit třetí světové války. Hitlerův nástupce Dönitz v té době řekl: „Ukončíme válku s Británií a Spojenými státy, protože ztratila svůj význam, ale budeme pokračovat ve válce se Sovětským svazem." Kapitulace v Remeši byla ve skutečnosti duchovním dítětem Churchilla a Dönitze. Dohoda o předání byla podepsána 7. května v 2:45.
Stálo nás hodně práce přinutit Trumana potvrdit kapitulaci v Berlíně, přesněji v Karlhorste 9. května za účasti SSSR a spojenců a dohodnout se na 9. květnu jako na Dni vítězství, neboť Churchill trval na tom, aby za den, kdy skončila válka, byl považován 7. květen. 
Mimochodem v Remeši došlo k ještě jednomu podvodu. Text dohody o německé bezpodmínečné kapitulaci před spojenci schválila už před několika měsíci Jaltská konference a svými podpisy jej ztvrdili Roosevelt, Churchill a Stalin. Ale Američané předstírali, že zapomněli na existenci tohoto dokumentu, který mimochodem ležel v sejfu náčelníka štábu Eisenhowera Smitha. Okolí Eisenhowera pod vedením tohoto Smitha sestavilo nový dokument, "očištěný" od ustanovení z Jalty, která se spojencům nehodila. Zároveň byl tento dokument podepsán generálem Smithem jménem spojenců, ale Sovětský svaz nebyl dokonce ani zmíněn, jako by nebyl do války vůbec zapojen. Takový spektákl byl sehrán v Remeši! Dokument o kapitulaci pak byl předán Němcům dřív, než byl poslán do Moskvy.
Eisenhower a Montgomery se odmítli účastnit společného pochodu Vítězství v bývalém hlavním městě Říše, kde měli být spolu s Žukovem. Plánovaná přehlídka vítězství se sice v Berlíně uskutečnila, ale pouze za účasti maršála Žukova. Stalo se tak v červenci pětačtyřicátého. V Moskvě se, jak známo, Vítězná přehlídka konala 24. června.

Smrt Roosevelta způsobila téměř bleskovou změnu v americké politice. Ve svém posledním sdělení americkému kongresu (25. března 1945) prezident varoval: buď Američané při provádění rozhodnutí z Teheránu a Jalty převezmou odpovědnost za mezinárodní spolupráci, nebo budou odpovědní za nový světový konflikt. Truman toto varování, tuto politickou závěť svého předchůdce vůbec nevzal v úvahu. V popředí měl nadále být - "Pax Americana".
I když Trumen věděl, že SSSR vstoupí do války s Japonskem - Stalin dokonce sdělil Spojeným státům přesné datum (8. srpen) – přesto dal příkaz, aby na Hirošimu byla svržena atomová bomba. Přitom to vůbec nebylo nutné, protože, Japonsko bylo rozhodnuto, že jakmile mu SSSR vyhlásí válku, bude kapitulovat. Truman však chtěl ukázat svou sílu, a proto vystavil Japonsko atomovému bombardování.
Když se vracel na křižníku "August" z Postupimské konference, dal Trumen do USA Eisenhowerovi příkaz: připravit plán pro vedení atomové války proti SSSR.
V prosinci 1945 se v Moskvě konalo setkání ministrů zahraničí. První státní tajemník Trumana Byrnes po návratu do Států v rozhlasovém vysílání 30. prosince řekl: „Po setkání se Stalinem jsem si více než kdy jindy jistý, že svět, jaký je z amerického hlediska spravedlivý, je dosažitelný." 5. ledna 1946 mu Truman dává za to ostré pokárání: "Všechno, co jste namluvil, je nesmysl. Nepotřebujeme žádný kompromis se Sovětským svazem. Potřebujeme "Pax Americana", který bude odpovídat na 80 procent našim návrhům.
Válka probíhala dál, neskončila v roce 1945, skutečně přerostla do třetí světové války, která byla vedena pouze jinými prostředky. Je třeba jen upřesnit. Plán "Nepředstavitelné" se neuskutečnil v podobě, jak jej vymyslel Churchill. Truman měl v této věci své vlastní plány. Byl přesvědčen, že konfrontace mezi USA a SSSR nekončí kapitulací Německa a Japonska. Je to jen začátek nové fáze boje. Nebylo náhodou, že poradce velvyslanectví v Moskvě, Kennan, když viděl, jak Moskvané slavili Den vítězství 9. května 1945 před americkým velvyslanectvím, řekl: „Jásají ... Myslí si, že válka skončila. Jenže skutečná válka teprve začíná."
Ptali se Trumana: „Jak se studená válka liší od horké?“ Odpověděl: „Je to tatáž válka, která je však vedena jinými prostředky.“ A tak tomu bylo po všechny následující roky. Úkolem bylo vytlačit SSSR z pozic, na které se dostal. Byl splněn. Úkolem bylo dosáhnout degenerace lidí. Jak můžete vidět, tento úkol je prakticky splněn. Mimochodem Spojené státy vedly a vedou válku nejen s námi. Atomovou bombou vyhrožovali Číně, Indii... Ale jejich hlavním nepřítelem byl  vždy samozřejmě SSSR.

Podle tvrzení amerických historiků, měl Eisenhower dvakrát na stole rozkaz k nanesení preventivního úderu proti SSSR. Podle jejich zákonů rozkaz vstoupí v platnost, pokud je podepsán všemi třemi náčelníky štábů – námořních, vzdušných i pozemních sil. 
Byly tam dva podpisy, třetí chyběl. 
A to jen proto, že vítězství nad SSSR by bylo podle jejich výpočtů dosaženo pouze v případě, že by během prvních 30 minut bylo zabito 65 milionů obyvatel země. Náčelník štábu pozemních vojsk však byl toho názoru, že to nelze zajistit...

- konec -

 

Překlad: Vlabi

zdroj: 

Diskusní téma: Operace „Nemyslitelné“

ÍÁ .. ÍÁ .. ÍÁ

ŽIVOT SÁM .. | 16.07.2018

CO DOKÁŽE ZPLODIT LECKTERÝ CHORÝ MOZEK .. JE K NEUVĚŘENÍ
potřebovali by jste zažít skutečnost, aby jste neplkali nesmysly
dál bez koment. .. :-/

Re: ÍÁ .. ÍÁ .. ÍÁ

Mlok | 11.08.2018

CO DOKÁŽE ZPLODIT LECKTERÝ NEINFORMOVANÝ HLUPÁK .. JE K NEUVĚŘENÍ

kto vraždil v sovietskom Zväze

Jan Hus | 03.07.2018

Všetka vina za vraždy obyvateľov sovietskeho zväzu sa kladie Stalinovi, žiaľ nebol to on ale prisluhovači globálneho prediktora v sovietskom zväze čistky organizovali židia a že ich bolo niekoľko stoviek v riadiacich orgánoch UVKSSS po VOSR mimochodom VOSR - Veľké Oklamanie Slovanov Rusov boli to židia, ktorí posielali do gulagov hlavne Rusov lebo veľmi dobre vedeli o ich duchovnej sile ale ako sa hovorí na každú sviňu sa voda varí tak došlo aj na nich a v súčasnej dobe prebieha vrámci zeme k zatýkaniu prisluhovačov GP v čele s vykotúľaným jezuitom Františkom nájdi si na FB https://tadesco.cz/vatikansky-pedofilni-kruh-obchod-s-detmi-masove-hroby-a-pohresovani-novorozenci-straslive-praktiky-satanistu-v-cele-s-papezem-frantiskem/ aby bolo všetkým jasno kto sú prisluhovači GP

Re: kto vraždil v sovietskom Zväze

ivan | 20.04.2020

STALIN VYMYSLEL SYSTEM,PODPISOVAL KAZDY ROSUDOK SMRTI DOSADIL VSETKYCH KATOV DO FUNKCII.CASTO ICH OBMIENAL,T.J.NECHAL ICH TIEZ ZAVRAZDIT

Anti Aging Bark Dolour Products

goji | 16.06.2018

Eschew to today, when there is a nimiety of anti aging mask give rise to to products like muutic.gojigezicht.nl/leef-samen/goji.html creams, serums, gels and powders that all call to be this genesis of youth. Some produce tone.gojimasker.nl/informatie/dior-new-fragrance-sauvage.html their anti aging pretence be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered inspection nessma.gojimasker.nl/informatie/was-kann-ich-mit-aloe-vera-machen.html and dissection on how peel ages to side with them up and some are chaste hype.

RE: NEMYSLITELNÉ

FILOSOF | 10.06.2018

V desateru židovských přikázání Tóry (i bible) chybí jedno, které naopak měla tehdejší árijsko-slovanská společenství včetně údajného "mongolského" džingischána na prvním místě: N-E-Z-R-A-D-Í-Š !!! Podle toho také Západ jedná a vypadá - samá zrada. Kdo řídil židovský Izrael? No přece globální prediktor. A kdo že je GP? No přece nástroj diabola neboli satana neboli lucifera. V současné době platí zásada, když chceš nad nepřítelem zvítězit, staň se jeho spojencem, nikoli však spolupachatelem. Poučení z historie si vzali dnes Rusové, mezi jinými i ve své době sám Stalin. Stalin znal árijsko-slovanské dokumenty. To, co se přičítá Stalinovy za negace, dělali většinou právě ruští židé (viz dokumenty zpřístupněné Jelcinem a Gorbačevem). GP (dnes 358 osob) je tím, kdo do doby své budoucí vlastní likvidace rozněcoval světové konflikty, které se mu v současné době vlivem establishmentu zastávajícího Pax Americana vymknuly z rukou a potřebuje k jejich "zkrocení" Rusko, aby se mohla nakonec vyřešit ona zásadní duchovní otázka. Jde tedy o duchovní otázku, nikoli o otázky mocenské síly: Budou zde na konci časů ještě lidé, kteří budou věřit v dobro a Stvořitele (nikoli však toho židovského, který se za něho vydává, a kterého nejmenoval ani JK)? Zatím se v tomto světle ukazují pouze Slované a to ještě jen někteří. Rusové (nikoli však podpindosnici) dělají dnes vše proto, aby vítězilo dobro. To není jen o surovinách ten zuřivý boj proti Rusku. (Bližší informace o skutečných dějinách lidstva viz knihu BYSTVOR, slovenský překlad, vydalo Slovanské nakladatelství ISBN 978-80-89696-07-7) To budete koukat, co jsou to skutečné dějiny, o kterých se vám ani nezdálo, tedy nikoli historie (iz-Tóry-ja), napsaná GP (dříve zřeci - levíty) skrze Židy, ale podle árijsko-slovanských dokumentů, které se iz-tórici nám snaží zuby-nehty zamlčet. To jen, abyste rozuměli skutečným dějinám a nikoli falešné historii. Zdravím.

Re: RE: NEMYSLITELNÉ

Forever Slav | 19.06.2018

Je vidět, že jste vůbec nepochopil Bibli.

Židé byli vybráni Bohem, aby uchránili a uchovali pravou víru v Nejvyššího Boha. A urovnali cestu příchodu Mesiáše. 
To, že pod vlivem farizejů nakonec od Boha odpadli a ukřižovali i Božího Syna Ježíše Krista, je věc jiná. Stejně i to, že si židé (v pozdějších dobách) pod satanským farizejským vlivem mylně vyložili biblické univerzální duchovní Boží království jako židovskou pozemskou světovou řísi. A boží předpověď milosrdného a láskyplného Mesiáše jako příchdod židovského krále, který vojensky lidu Izraele podrobí celý svět. A židovské poslání chránit pravou víru v Nejvyššího Boha (a s tím související boží zákaz rasového míšení mezi Izraelity a okolními národy) jako "židovskou nadřazenost" nad všemi nežidovskými národy.

Vaše tvrzení o tom, že Ježíš Kristus nejmenoval Boha Starého zákona, je lež. Naopak - Abrahám, Mojžíš a Ježíš měli stejného pravého Nejvyššího Boha. Kdyby to nebyla pravda, asi těžko by se Ježíš odvolál a hlásil k Mojžíšovi a Abrahámovi.

Churchillova nenávist ke všemu německému

Rammon | 22.05.2018

Zajímavý Churchillův úryvek z jeho soukromého projevu k britským generálům uvádí Tomáš Krystlík v knize Utajené dějiny..
"Musíte si uvědomit,že tato válka není vedena proti Hitlerovi,nebo Nacionálnímu socialismu,nýbrž proti síle německého lidu,která musí být už konečně jednou provždy rozdrcena,ať už jsou u moci Nacionální socialisté,anebo páteři Jezuité".

Re: Churchillova nenávist ke všemu německému

Rammon | 22.05.2018

Zamlčené dějiny

Re: Churchillova nenávist ke všemu německému

Erik | 05.05.2023

Krystlík je člověk, který kdyby mohl, tak vleze Němcům až do slepého střeva. Vůbec se nestydí tvrdit, že kdyby jsme nechtěli mluvit svojí češtinou, tak jsme dnes mohli být Němci a bylo by po problémech. Kdyby žil za II.sv. války, tak by nejspíš udával, jako vzorný kolaborant. Z takových lidí je mi hodně blivno.

Ohledne clánku "Nemyslitelné"

jostom | 21.05.2018

Verím tomu, co je v tomto clánku, ale mám výhrady co se týká bombardování Nemecka a Japonska, tedy Hirosimy a Nagasaki.
Z clánku vyplývá, ze tato bombardování byla zbytecná a ukrutná vúci nemeckému a japonskému lidu. Ano zbytecná asi jako celá válka se vsí ukrutností, kterou zapricinil Hitler za podpory a potlesku prevázné vetsiny nemeckých lidí. A tytéz ukrutnosti, mnohdy jeste vetsí nez Nemci, které zapricinil japonský císar Hirohito za podpory a potlesku prevázné vetsiny japonského lidu.
Doufám, ze chápete, co tím míním. Tedy tato bombardování byla jenom malinkou splátkou lidí techto dvou zemí, za ty ukrutnosti a desítky milijonú ztrát na lindských zivotech napáchaných nemci okupovaným Evropanúm a na druhé strane japonci okupovaným Asiatúm. Co si tu vy apostolové lidské dobroty myslíte, ze vsechny tyto okupované zeme meli jeste nemeckému a japonskému lidu po válce jeste podekovat?! Nebudte smesní s takovými úvahami.
A dále, se vsí úctou k ruským lidem, kterou já mám, tak Stalin, ikdyz vlastne vyhrál 2 sv. válku byl ukrutný a vrazedný despot, který na rozdíl od USA a Velké Británie zavrazdil behem své vlády desítky milijonú svých vlastních lidí, at uz veznením a strílením v evropské cásti Ruska, násilným prestehováním lidí z jedné republiky do druhé, vyhladovením anebo v koncentracních táborech na Sibiri. Mimochodem, Hitler nasel inspiraci koncentracních táború práve v Sovetském Rusku. Já osobne absolutne neschvaluji úmysl Západu znicit Sovetský svaz takovým podlým zpúsobem v konci války, ale Západ vedel, jaká vrazedná zverstva se dela na vlastních lidech v této rádoby komunistické velké zemi a meli obavy, ze tento osud by mohl postihnout i Západ, jestli Sovetský svaz obsadí celou Evropu, protoze kdyz se Stalin nestítí zavrazdit desítky miljonú vlastních lidí, tak ani cizí lidé Západu jím nebudou usetreni.
A nakonec jeste jedno. Totéz platí i pro odsunuté Nemce z Ceského a Moravského pohranicí po skoncení 2 sv. války. Benes udelal spravne, ze podepsal tento dekret, jehoz obsah nebyl výmysl prezidenta Benese, nýbrz rozhodnutí USA, Anglie, Francie a SSSR. A tak i zde se ptám, co jsme sudetákúm meli jeste líbat ruce, za to, ze byli na strane Hitlera od pocátku, kdy se v Nemecku dostal k moci?! For God sake, give me a break!

Re: Ohledne clánku "Nemyslitelné"

Six | 22.05.2018

aspoň si něco zjisti o Stalinovy, papouškovat mainstream není moc dobrá volba.

Re: Ohledne clánku "Nemyslitelné"

jik | 23.05.2018

Pokud si prostudujete informace okolo bombardování Německa Brity a USA, tak Vás nutně musí napadnout dvě věci:
1) Podíl bombardování na likvidaci nepřítele byl přes strašné dopady poměrně malý, naopak zvedal morálku týlu nepřítele.
2) Vrhání svých letadel do silné protivzdušné obrany Německa se dá srovnat jedině s (bez jakékoliv diskuze) kravskými rozkazy Žukova a jemu podobných. Žukov nešetřil své lidi - a bombarďák Harris nejen, že nešetřil své lidi, ale ani techniku.

Co se týče jaderného bombardování Japonska, to bylo opravdu zbytečné a byla to jen výhrůžka vůči SSSR.
A co se týče Žukova, tak bohužel Žukovovi se podařilo 'vyhodit ze sedla' Rokossovského, zatímco Vatutin a Černjachovskij padli. Tak smetanu slízl Žukov.

Moc děkuji za článek

Lin | 20.05.2018

Článek je velmi potřebný hlavně v této době, kdy nám už Američané s drzostí sobě vlastní tvrdí, že jim máme být vděční za vznik Československa a za osvobození od fašistů. Pravda není ani jedno.
A další důvod - pamětníci těchto let pomalu vymírají, už jich zas tolik není. A když jsou, nikdo je neposlouchá. Všechno se polepí nálepkou "komunistická propaganda".
Upozorním, že britské archivy začaly informaci zpřístupňovat už kolem r. 2010 a tento počin nebyl "vynucený" okolnostmi, ale byl plánovaný. V té době vrcholila americká světová převaha a informace měla sloužit jako "důkaz britských zásluh na zničení agresivního Ruska" = že se spojenci snažili uchránit Evropu před komunistickým terorem hned v zárodku. A po pár letech od uvolnění informací už se z úst politiků začaly linout "humanistické návrhy" na lokální jaderné války.
Teď sem pro doplnění nakopíruju část ze svého diskusního příspěvku:
- Sovětská vojska byla z kraje roku 1944 ještě stále na svém území a teprve po vylodění v Normandii se pohnula dost rychle vpřed. Mohlo by se zdát, že spojenci jakoby pomohli. Chyba lávky. Spojenci se rozhodně nevylodili, aby pomohli RA v boji s fašisty. Jak dlouho o to Stalin prosil? Od samého počátku – a stále slyšel jen výmluvy. Proč se tedy vylodili? Aby Evropu osvobodili oni, protože si mysleli, že RA se dál pohybovat nebude = že osvobodí jen svá území. Spletli se… protože Stalin již věděl, že na něj šijí boudu a zařídil se podle toho. A najednou vypukla panika, kam až vůbec RA dojde (připomeňme okolnosti, že spojenci měli velké problémy už ve Francii, kde se vylodili a postup jim celkem vázl). Když dostali na frak v Ardenách, urychleně svolávají konferenci a najednou se potřebují se Stalinem domlouvat. Stalin nechtěl, že na to nemá čas a nemůže nikam vyjíždět. Přemluvil ho Roosevelt – na věčné urgence Churchilla, který u Stalina neuspěl. Stalin ale trval na tom, že konference musí být v Rusku, protože on zemi opouštět v takových časech nemůže.
Na Jaltě trval Churchill na tom, že Berlín musí osvobodit spojenci. Stalin odmítl, ale nakonec přistoupil aspoň na demarkační čáru = tzn. není pravda, že si demarkační čáru vymohl Stalin, to je lež. Potřebovali ji naopak spojenci, aby RA nedošla ještě dál. To omílané „nedodržování jaltské dohody“ ze strany Stalina se týká toho, že měl dojít jen do Berlína – ale RA došla ještě o kousek dál. Na „památku“ toho byl pak Berlín dlouhé roky rozdělený.
Válka měla trvat podle požadavků spojenců déle – aby stačili vyvinout atomovou bombu. To jim Stalin také překazil – ruské výzvědné služby byly vždy dobré. Na tom videjku je krásně vidět, kdy v Polsku RA „odpočívala“ a do kdy.
Souvisí s tím i kapitulace Německa a to do rukou spojenců. Zde máme vysvětlení pro údajně „pyšné Stalinovo gesto“, kdy Němci museli kapitulaci opakovat a to i do rukou Rusů. Všechno má své logické odůvodnění – včetně velkolepé přehlídky Vítězství v Moskvě. Stalin věděl, co se chystá – nemusel čekat na Trumanovo „oznámení“. -
A zde je ta videokostka:
https://www.youtube.com/watch?v=RXePslYsTrk

Vnímavý člověk z ní vyčte vše, co potřebuje jako důkaz - mj. i k tomuto článku.
První úspěšný pokus s atomovou bombou byl provedený až těsně před Postupimskou konferencí. Truman to neoznámil Stalinovi "jen tak mezi řečí", ale vstoupil triumfálně se svou svitou do jednací síně a řekl: "Máme atomovou bombu. Od nyní bude vše jinak".
A Stalin se jen pousmál a řekl:"No dobře, gratuluji".
No a hned po skončení konference USA shodily atomovku na Hirošimu a o pár dní později ještě na Nagasaki. Byla to jejich zkouška, co bomba vlastně v reálných podmínkách udělá.
A na úplný závěr:
Truman byl víceprezidentem za Rosevelta a patřil ke skupině amerických rusofobních šílenců, ke kterým patřil např. i ministr Trumanovy vlády Forrestal. Ten pobíhal v pyžamu a bosý po washingtonských ulicích s výkřiky "Rusové jdou! Jsou už úplně všude, vidím je!".

Re: Moc děkuji za článek

ivan | 20.04.2020

TAKU KONCENTRACIU BLBOSTI V CLANKU AJ VO VASOM PRISPEVKU SOM ESTE NEVIDEL
CITAJTE VIAC RUSKYCH NEKOMUNISTICKYCH HISTORIKOV,NIE ANGLICKYCH

Ako americkí bankári rozpútali Druhú svetovú vojnu

Peter | 18.05.2018

http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=977&c=Kons

WWWII

Pea | 18.05.2018

http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=977&c=Kons

jadrove bomby

tulo | 18.05.2018

clanok si nemozem precitat z dovodu ze mam z neho zimomriavky... Videl som jedno video o tej operacii bolo tam spomenute ze v pripade novej vojny tie atomove bomby pouzite na nagasaki a hirosimu by zrovnali so zemou smolensk a minsk

Lož je ich materinský jazyk

Oracle 911 | 18.05.2018

Hovorím o elite Západu, evidentne RKC bol dobrým učiteľom a oni dobrými žiakmi.

1938

DoubleM | 18.05.2018

Operace "Nemyslitelné" je naprosto v souladu s Mnichovem 1938, kdy západ Hitlerovi daroval Československo a jeho zbrojní průmysl. Pouze geniální diplomacie Stalina zapříčinila, že VB a USA oficiálně bojovali proti Německu. A i když tak činily, jejich srdce byly stále na straně Hitlera (a jsou tam dodnes).

Re: 1938

Sirka | 18.05.2018

Ceskoslovensky zbrojny priemysel sa precenuje. Tanky lt38 a pod. tvorili len nepatrny zlomok tankov Wehrmachtu pri utok na Polsko. Neskor boli beznadejne zastarane. Uz sme to rozoberali minule. Skoda Plzen patrila francuzskej firme Schneider kde Nemci po prvej vojne so zadostucinenim konstatovali, ze vsetky cenne vyroby Francuzi stiahli k sebe domov mnohe prevadzky zavreli. Skoda bola v podstate obsluhou Schneidera.

Re: Re: 1938

ludo | 18.05.2018

Zasa tie demagogicke sprostosti?
Sme ti to predsa jasne vysvetlili tak,
ze si potom uz ani nekvakotal,
dalsie talmudistické balóniky nenafukoval tak,
aby realitu, to podstatné skryli..

Státisíce ton vojenskych zasob, streliva, ktore umoznilo operacne planovanie predlzit o mnoho esencialnych dni az tyzdnov
Na podvozky Lt38 sa montovali rozne typy STUGov-Sturmgeschutze - mobilneho delostrelectva.
Celkova kapacita tovarni.
Vojensko-strategicke moznosti obidenia opevneni, napadnutia z uzemia Ceskoslovenska tak, ako nás predtým v ´38 napadli aj Hitlerovi spojenci fašisticke Maďarsko a Poľsko.
(Slovenska armada si zobrala naspat svoje územie okupovane Poľskom a ďalej nešla.
Pridanie sa k utoku na ZSSR bola Tukova debilita bez vedomia Tisa.. ok, to je uz off topic.)

Skratka a dobre, bez zabratia kapacity a strategickeho uzemia 1.ČSR by sa Nemecky štab a hlavne Hitlerovi nadnarodni kuratori na Poľsko proste neodvažili v rámci celkoveho planu.
Všetko išlo pekne po poriadku.
Wehrmacht potreboval iluziu, kolektívne podvedomie, vyrobiť mýtus umelého "duch víťazov" aky je neporazitelny.
Inak by neskor proste nešli na konečny cieľ ZSSR,
keďže vśetky prepočty OKW(Oberkommando der Wehrmacht) hovorili jasne, že vojnu tak- či onak prehraju.
Vedel to cobre aj Hitler. Materialov je o tom dosť.
No šli predsa.

Nemohli neísť na popud nadnarodnych obrsturmbannfírerov, ktorí Švajci pripravili celú známu H-H kliku. Podobne, ako predtým Leninovcov..

Proste sovietsky precedens ekonomicko-sociálneho boomu po odstránení korennými boľševikmi internacistu Trockého, bol globálne neprípustný z ich pohľadu.

Hitler bol opićák, feťák a psychopat.
Jeden z viacerých kandidátov na "The Job"
Ostatne, ako vždy v reálnej politike.
Zákulisie-réžia
a
pódium pre hercov..najlepšie veriacich v samého seba a svoje schopnosti.
Takýchto tunelových idiotov, úprimných altruistických egocentrikov milujú asociálni inžinieri ako maliny.
Bo tí nemusia svoju rolu hrať, oni ňou sú
a tak stádo ľahšie hre uverí..

Jou btw. to tvoje trepanie o 1.sfetovej je dáko trochu mimo, či si sa len sekol v čísle?

Re: Re: Re: 1938

Libor Smetana | 19.05.2018

Stručně k 1938 a 6.prioritě:
1) my byli dost silní pro dlouhý odpor
2) Německo bylo ještě velmi slabé pro bleskovou válku a jisté vítězství na ČSSR
3) SSSR by nás podpořil, problém byl s Polskem Rumunskem jako transportních zemí pro Rudou armádu
Ovšem zrada vlády a Západu udělali, co měli v záměru

Re: Re: Re: Re: 1938

ludo | 22.05.2018

V podstate do velkej miery súhlas.
Keď sa sovieti ako-tak vymanili spod trockého kurátorov,
bolo im jasné, že príde ďalší "tradičný" útok Západu.

Nám chceli pomôcť hlavne z podobného nie úplne nezištného dôvodu, ako Lýbii. Vedeli proste zo stáročných skúseností, že budú skôr, či neskor na rade i oni..
..že sa chystá zasa raz x-tá lumpárna-"ťaženie" v poradí.

Re: Re: Re: 1938

Sirka | 19.05.2018

Ludo, citaj s porozumenim. Skoda Plzen bola vo francuzskych rukach a lukrativna vyroba bola presunuta do Francuzska. Len tak mimochodom, podla wiki mali Francuzi v case utoku Nemcov k dispozicii cez 5000 takov, CSR ich mala v roku 1938 nejakych 250... Ich porovnanie s francuzskymi a nemeckymi ako PzKfw IV vyznieva jednoznacne. O lietadlach ani nehovoriac.

Re: Re: Re: Re: ja rozumiem dosť dobre o čo ide..

ľudo | 20.05.2018

Po x-té.
Sú to dobre známe, no celkovo rozhodne nepodstatné fakty.
Kapacita nemeckej armady pri utoku na Francuzsko bola uplne inde ako pred utokom na ČSR(Fall Grün).

Relatívne drobné straty pri Poľskom ťažení boli ďaleko vykompenzované skladovymi zasobami a vojensko-operačnou kapacitou(v prípade predlženia fr.kampane) kapacitou zbrojoviek ČSR, Sudet, Poľska, Belgicka, Holandska, atď.. a už násobne zvýšenej výroby špeciálu v Ríši.

Obe východzie situacie z vojenskeho hľadiska nemoźno porovnavať.

Klasicky zanovito až fanaticky odvádzaš pozornosť mimo podstatného.
Tvoj dôvod??

ľudovo:
"Cesta je zarúbaná, šarvanci po nej idú.."

Špekulovať, či sa malo ČSR brániť na 6.priorite(tzv. horúca vojna), alebo nie, možno len v prípade nechápania cieĺov a metód riadenia globálnej politiky.
Obsadenie ČSR bolo vojensko-matematicky nevyhnutné na napadnutie Poľska;
obsadenie Poľska a jeho zdrojovej kapacity bolo nevyhnutné na porážku belgicka, Holandska a potom Francúzska.
Ovládnutie produkčnej kapacity bolo nevyhnutné
na maximálne možné poničenie ZSSR, atď..

Domino šach.

Ak by sa ČSR "horúco-vojensky" čo i len chvíľu úspešnejšie bránila, tak by nadnárodné štruktúry vládnuce vo FR a UK bezpochýb prišli i vojensky napomoc Nemcom v rámci medzinárodného..nadnárodného "práva" a porušenia Mníchovskej "dohody" zo strany ČSR. Minimálne embargom.

V politike FR a UK išlo o ich národné záujmy minimálne.
Ich zákúlisní vodcovia predsa nikdy v dejinách nemali problém obetovať pre globálne záujmy desiatky a státisíce svojich vojakov, či občanov celkovo.

Viď Napoleónske vojny, až po 1.svetovú..nezmyselné útoky gen. Haig, Gallipoli, či Ortona a pod., keď bolo treba napr. naoko dokázať "odhodlanie spĺňať spojenecke´závazky", atď..či proste bolo treba vlastný kanonenfutter pre ciele nadradených lóžových bratov. Slepá dôvera ako v armáde.

Preto je tak problematické slepo dôverovať v takých situáciach hlavne vojenským a akýmkoľvek rozkazom nadriadených(včítane úradných a zvlaśť "náboženských"), ak nemáte konceptuálne-metodologické znalosti. (ger.: Scheisseweiterleitungsgesetz)
Proste ani neviete, za akú lumpárnu ste vlastne Vy dobromyseľne život obetovali..

A to sa teraz týka zasa raz i Vás Sirka.
Uvažujte nad tým prosím, kým nie je neskôro.
Snáď máte ešte aspoň trochu času.. a osud ste si už nespečatili..
Nič v zlom.

Re: Re: Re: Re: Re: ja rozumiem dosť dobre o čo ide..

Sirka | 20.05.2018

Ludo a ked podla teba Nemci vedeli od zaciatku, ze v Rusku nemozu vyhrat, preco do toho isli? Chceli, aby bolsevici v konecnom dosledku od nich oslobodili pol Europy a aby sa Stalin stal svetovym hegemonom?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ja rozumiem dosť dobre o čo ide..

ľudo | 20.05.2018

Skús predýchať, v kľude sa zamyslieť
a zodpovedaj si to znova.

Pomocná otázka:
Rozhodovali azda o tom, či bude vojna Nemci?
a ešte jednoduchšie:
Keď dáš opičke banánik, aká je pravdpodobnosť,
źe keď týždeň nejedla, po ňom nesiahne?

Aké sú paralely s dnešnou situáciou?
..a nie len u Nemcov

Kto "rozdáva banániky"..
má stále ešte do nemalej miery "kľúče od miešačky"?
..ako sa u nás na dedine vraví

Vie gazda predpovedať, ako sa za takej a takej situácie bude správať stádo?
Aké má gazda prostriedky, aby danú situáciu ovplyvnil,
prípadne jej "dopomohol"?

snáď budú tie doplňujúce otázočky i pre teba dostatočné.
Skús si ich obćas aj sám položiť.
Nie len prvoplánovo kváknuť,
bo to nevyzerá moc dobre.
Nič v zlom.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ja rozumiem dosť dobre o čo ide..

Sirka | 20.05.2018

Tusil som, ze sa priamej odpovede nedockam, len metaforickej. Ale ani sa necudujem. V koncepcii ze Napoleon a Hitler - na rozdiel od sudruha Stalina - boli len babky ovladane temnym zakulisim je tolko logickych protireceni, ze vyzaduju, aby bol clovek nielen nezatazeny historickym poznanim, ale aj nadany mimoridne bujnou predstavivostou. Pohybujeme sa tu v paralelnych imaginarnych realitach a ucenikom je poznanie podavane metaforicky a v naznakoch. Ti ktori mysticke ucenie neprijimaju, ti len kvakaju, vsak?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ja rozumiem dosť dobre o čo ide..

ľudo | 20.05.2018

Takže boli moje obavy zasa opodstatnené
a z tvojej strany išlo znova len o provokáciu
a žiadnu úprimnú otázku.. :) :(

I keby som ti to na nos zavesil, akokoľvek ti to ja,
alebo niekto iný vysvetlil, ty si to aj tak prekrútiš
na jeden z tisíc spôsobov, kontextov, v ktorých to neplatí.
Proste jedno brvno cez priepasť
a ty aj keby si rovno na neho smeroval,
ťa tam niekto viedol, tlačil,
budeš stále s fanatizmom maniaka len do záhuby trieliť.

Ok, tvoje rozhodnutie, hľadaj teda výnimky z pravidla ďalej.
Sú ich isto tisíce absurdných konštrukcii.
Ako i z legokociek-faktov môžeš tisíce nezmyslov nastavať.
Ty popierač existencie objektívnych praVidiel,
na ktoré ťa osud tak žiaľ naberie..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ja rozumiem dosť dobre o čo ide..

ivan | 20.04.2020

HITLER MUSEL RUSOV NAPADNUT,PRETOZE O 2 TYZDNE BY STALIN NAPADOL A DOBIL
CELU EUROPU.HOVORIA TO RUSKE ODTAJNENE ARCHIVY.INAK SUHLASIM

Re: Re: Re: 1938

Svarun | 19.05.2018

Nelze než souhlasit, i když žáby v mlice nejsou ideální, drnek má v mnohém pravdu... měli jsme do toho jít... kdyby bůh byl na straně těch co mají silnější pluky, tenhle národ by dávno neexistoval..

Re: Re: Re: Re: 1938

ľudo | 20.05.2018

Ja si tým nie som úplne istý.
ČSR bola len jedným z mnohých prostriedkov, nástrojov v celkovej hre s jej cieľovým vektorom.
Áno, možno by tá trieska v ozubení zastavila celý parný stroj, no..

Veď aj husitom, či Slovensko-uhorskému 200-ročnému boju s Turkami sa to do istej miery podarilo, ale..

Nezávidím každopádne vtedajším politikom ich rozhodovaciu pozíciu..

Re: Re: Re: Re: Re: 1938

M.C. | 20.05.2018

Ani já jim to nezávidím, protože různé zákulisní tlaky byly značně silné a do 15. května 1940 politici ve Velké Británie skutečně věřili tomu, že se jim podaří nasměrovat Hitlera na SSSR a masírovali v tom směru i Francouze.
Viz operace Pike/R.I.P.
Oni by nám naši spojenci asi podráželi nohy a podporovali Hitlera proti nám.
Hitler naproti tomu už v roce 1939 pochopil, že z něj dělají Kašpárka a rozhodl se pro napadení Francie, zabránilo tomu zhoršení počasí, kdy dlouhotrvající deště znemožnily operační činnost letectva a tankových vojsk. Proto byl útok na Francii odložen až na jaro, jinak by proběhl už na podzim 1939.

Re: Re: Re: Re: 1938

M.C. | 20.05.2018

Žáby v mlíku se dobře čtou, ale už první díl je značná science fiction a ty další jsou už čím dál tím větší fantasmagorie.
Drnek je možná dobrý historik a znalec habsburské epochy našich dějin, ale jeho vojenské znalosti nestojí za moc a často si pomáhá tzv. oslími můstky, nelogickými událostmi, které mají děj natlačit žádoucím směrem.
Neříkám, že je tam všechno špatně, spousta věcí je tam správně, ale těch úletů je tam více než může člověk, který je kapku v obraze, strávit. Potom mu z toho vycházejí i některé dosti divoké závěry. Jiné závěry má naopak správně a je to takový zajímavý vhled do historie, kterou nás neučili.

Re: Re: Re: Re: 1938

asdf | 21.05.2018

zaby v mlice nejsou spatne, ale i sam drnek jasne mezi radky pise, ze by to tak dopadlo jen za opravdu systematickeho pusobeni dobrych okolnosti na nasi strane. A samozrejme bez ohledu na svetove zakulisi a jeho opravdove motivy. To by vedlo proste k tomu ze by nam valku vyhlasila i britanie a francie, aby naplnily peclive pripravovany scenar "postvat vypestovane nacisticke nemecko na vychod". Duvodu by se naslo dost, kdo chce psa bit, hul si vzdy najde (a naopak). V pripade ze by nam opravdu a netrivialne pomohl SSSR, tak kdo vi zda by se proti nemu neutvorila i koalice USA - japonsko, coz uz by byl problem. A vysledek opet trockisticky scenar celosvetoveho boje a zniceni ruska. Stalin byl opravdu genius ze se mu z te pasti podarilo vybruslit (mj. i pomoci paktu ribentrov - molotov, asi proto lezi dodnes "demokratum" tolik v zaludku) a vpodstate prinutit zapad aby bojoval na jeho strane.

Jinak o drnkove typu psychiky a hloubce vnimani bych si iluze nedelal, uz zaver zab dost smrdi a druhy dil je vylozene protiruska/protislovanska brecka. Asi nejake latentni symatie k nemectvi nebo alespon habsburskemu utlaku.. Nicmene i tak jsou zaby v mlice velmi povedene dilko, v kontextu althist zanru a tematu vpodstate bez konkurence.

Re: Re: Re: 1938

M.C. | 20.05.2018

Faktem je, že Německo mělo náboje do děl na tři týdny a byly to staré děla z první světové, bomby a letecký benzín měli na 2-3 týdny.
Československo mělo všeho dost na tři měsíce bojů.
Celkový počet divizí a vojáků v nich byl téměř vyrovnaný, rozdíl byl zhruba 10% ve prospěch Němců, což je dost málo a na našem značně členitém území by to zřejmě nestačilo.
Německo v té době ještě nemělo ani žádné zvláštní tanky, typ Pz I. původně nebyl vůbec určen k bojovému nasazení, Pz II taky nebyl žádný zázrak a Pz III měli pár desítek kusů.
Terénní průchodnost německých podvozků nebyla moc dobrá, naše podvozky byly lepší, proto Němci na podvozek LT-38 až do konce války montovali co se dalo.
Při útoku na Francii byly jednotky pronikající přes Ardeny vyzbrojeny právě našimi tanky a měla je ve výzbroji i proslulá Rommelova ,,divize duchů", které právě vynikající podvozky umožnily postupovat tak rychle, že tím děsili Francouze.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:7th_Panzer_Division_(Germany)#/media/File:Bundesarchiv_Bild_146-1972-045-08,_Westfeldzug,_Rommel_bei_Besprechung_mit_Offizieren.jpg

Re: Re: Re: Re: 1938

Sirka | 21.05.2018

Zase ta stara pesnicka o tom, ako ceske LT (lehky tank) 38 vyhrali Nemcom vojnu. Za prve pri utoku na Francuzsko i Rusko mali Nemci menej tankov, takze porovnavat tu pocty vyzbroje voci CSR nevypoveda o nicom. Pri utoku na Polsko i Nemecko tvorili ceske tanky okolo 10% celkoveho poctu, takze tvrdit ze tieto tanky vyhrali Wehrmachtu Blitzkrieg je svejkovina. A napr. Otto Carius, nemecky velirel tanku sa o LT38 vyjadril dost nelichotivo, ked tvrdil ze pri zasahu z dela nekvalitne ocelove plasty len tsk po tanku lietali, na rozdiel od nemeckych tankov.

Re: Re: Re: Re: Re: 1938

ludo | 23.05.2018

Tu niekto tvrdil, že LT 38 vyhrali Nemcom vojnu??
Ty neskonalé demagogicke hovado Sirka.
Goebbels bol oproti tebe amatér.
Mali by ťa vyraziť.

"Nemyslitelné"

Rony | 18.05.2018

Jenom by mne zajímalo, nakolik pružná budou naše nezávislá masmédia, aby poinformovala občany o nových skutečnostech v historii. Také naše školství by mělo informovat a učit historii na základě pojmů a ne jenom zkreslených dojmů. Omlouvám se to byl jenom pokus o vtip dne...

Re: "Nemyslitelné"

Ludo | 18.05.2018

Canzura je dnes daleko rozsiahlejsia a prespekulovanejsia,
ako kedysi za tych amaterskych marxistov

Re: Re: "Nemyslitelné"

ludo | 18.05.2018

Myslim zapadnu cenzuru.
Hlavne tu celoplošnu korporátno-fašistickú autocenzúru.
Démonkraticko-davokratickú.

Proste
Demokracia bola zvrhnutá na demokratúru
podobne, ako
Komunizmus na marxizmus.
Rovnakou konštrukčnou kanceláriou.
A presnejšie: deštrukčnou

Přidat nový příspěvek