Operace Anti-Stalin

Igor Panarin

z knihy "První světová informační válka. Zhroucení SSSR."

Po provedení analýzy negativní zkušenosti britské rozvědky, americký rozvědčík Kennan dává koncepční doporučení o započetí přípravy k nové, druhé etapě vnitropolitického boje v SSSR po smrti Stalina, za účelem realizace strategických cílů informační války proti SSSR. Právě Kennan organizoval strategiskou informační operaci "Anti-Stalin", jejíž cílem byla diskreditace historické minulosti a skutečné velikosti naší velké země. Její realizace se zdála neuvěřitelně složitá z důvodů zjevných úspěchů Sovětského svazu:

  • byl vytvořen moderní průmysl;

  • tempo ekonomického růstu nemělo ve světě obdoby, nemá dodnes;

  • ekonomickou silou zaujímal SSSR druhé místo ve světě;

  • byl vytvořen nejlepší vzdělávací systém na světě;

  • prudce rozvíjející se věda;

  • SSSR - nejvíce čtoucí země světa. (pozn. Hox: více také: ZSSR za Stalina – iba fakty, část 2)

Právě Sovětský svaz vítězstvím ve Velké vlastenecké válce (2. sv. válka) zachránil Evropu a snad i celý svět od fašizmu. Po druhé světové válce se Rusko stalo supervelmocí. Symbolem úspěchů sovětského státu byl J.V.Stalin, stojící na čele SSSR téměř tři desetiletí. Uvnitř země měl neotřesitelnou autoritu. Ale Stalin nebyl jen vynikajícím politickým představitelem, byl hlavně symbolem sovětské epochy, klíčovým konceptem ve vědomí i podvědomí desítek milionů lidí.

Myslím, že operace diskreditace Stalina (operace "Anti-Stalin") se připravovala Radou pro zahraniční vztahy (CFR) pod dohledem Allena Dullese a s využitím operativních možností CIA a MI-6. Kromě toho se tato operace jeví jako nejdelší operací britské rozvědky MI-6 během první světové informační války. Její délka byla 61 let (1948 - 2009). Pro srovnání: délka operace "Agent 007 - 22 filmů o Jamesi Bondovi" trvala o 14 let méně. Během této operace byly využiti stálí účastníci - například přeběhlík GRU SSSR, zrádce V. Rezun ("Viktor Suvorov"), který systematicky publikoval antistalinské články a knihy připravované britskou rozvědkou.

Hlavní roli v operaci AntiStalin sehrál N. Chruščov, s tajnou podporou Allena Dullese ve vnitropolitickém boji v SSSR.

Operace AntiStalin položila základy procesu kamenování historie naší země. Chruščov - typický nevzdělaný nomenklaturní voluntarista - byl ideálním objektem pro informačně-psychologickou manipulaci ze strany anglo-amerických tajných služeb. Právě on byl určen "Radou pro zahraniční vztahy" (CFR) jako ideální kandidát pro realizace operace AntiStalin. CIA i MI-6 aktivně podporovaly Chruščova v boji o moc v SSSR. Tato svou sofistikovaností výjimečná operace americko-britských rozvědek pod vedením Allana Dullese probíhala s využitím historické zkušenosti britské rozvědky na území Ruska (především při organizaci revoluce roku 1917). Základním zadáním projektu západních služeb bylo politické vítězství nevzdělaných, ale mocichtivých stranických funkcionářů v čele s Chruščovem.

Právě podle šablony Chruščova posléze vybírali kandidáta na post vůdce SSSR, který by vyhovoval "Radě pro zahraniční vztahy". Na základě toho byl vybrán Gorbačov, jako člověk podobný Chruščovovi.

Chtěl bych také obrátit pozornost čtenářů na to, že starší syn Chruščova Leonid, který upadl do německého zajetí (podle jedné z verzí se vzdal dobrovolně), začal spolupracovat s hitlerovci. Na příkaz generalissima Stalina ho lidé P. Sudoplatova osvobodili z německého týlu. Vojenský tribunál Moskevského vojenského okruhu ho odsoudil k vyššímu trestu - zatřelení. Na prosbu Chruščova byla otázka projednávána na zasedání politbyra Centrální komise (CK) VKS(b) [Všeruské komunistické strany (bolševiků)]. Rozhodnutí vojenského soudu bylo podpořeno všemi členy politbyra. Silná osobní antipatie Chruščova ke Stalinovi byla využita hlavním režisérem informační války proti SSSR Allanem Dullesem. Našel slabé místo ve vedení SSSR. Vždyť i trest Leninova bratra ovlivnila osud carské rodiny.

V únoru roku 1956 se konal 20. sjezd komunistické strany Ruska, na kterém Chruščov vystoupil s odhalením o kultu osobnosti Stalina. Bylo přítomno 1349 delegátů s plnoprávným hlasem a 81 delegátů s poradním hlasem, představujících 6 795 896 členů strany a 419 609 kandidátů na členy strany. A už 5.6. 1956 tento tajný dokument N.S.Chruščova otiskly noviny "New York Times". Dokument nejen otevřel vrata lavině negativních informací, drtíc autoritu SSSR ve světě, ale také byl základem nové etapy informační války proti SSSR.

Stalin byl obviňen z represí, vyvoření kultu osobnosti. Je zajímavé, že represí se účastnil sám Chruščov. Ale to mu nijak nebránil obvinit ze všech hříchů J. Stalina. @Bylo otobrano vse, čto moglo predstavljat' intěres dlja něgativnoj ocenki Stalina. Byly podporovány předpoklady o organizace vraždy Kirova Stalinem (v roce 2009 byly odkryty archivy NKVD, z nichž vyplynulo, že motivem pro vraždu Kirova byla osobní msta). Vše možné i nemožné bylo Chruščovem využito ke kompromitaci Stalina jako symbolu sovětské epochy.

Fakticky byl zasazen úder základům existence Sovětského svazu. Všechny síly, především britské rozvědky, byly zaměřeny na realizaci strategické informační operace "rozbití" Stalina. Výsledkem první etapy operace AntiStalin se stal masový odchod od ideí socializmu ve veřejném mínění v Evropě a Asii. Takovým způsobem začal proces odebrání informačně-ideologické iniciativy u SSSR. Chruščov jednal ohledně diskreditace politiky Stalina na vlastní pěst, komunistické strany jiných zemí byly mimo hru. Například věrchuška Číny se o tom dozvěděla až z novin. Proto se vzápětí objevily první rozpory v sovětsko-čínském strategickém partnerství, které vedly dokonce k ozbrojenému konfliktu v roce 1968. A v 70. letech dovedou sovětsko-čínské rozpory do logického konce režiséři informační války H.Kissinger a Z.Brzezinski.

V komunistickém hnutí nastal ideový rozkol. Tři desetiletí probíhala pod vedením hlavního ideologa KSSS M.Suslova antistalinská masáž lidí v SSSR, a ve druhé polovině 80. let nabrala pod vedením A.N.Jakovleva charakter masové hysterie.

Obecná strategie informačních kroků A. Dullese, které začaly v roce 1948, se v té době rozdělila na dvě etapy.

V první etapě došlo k fyzickému odstranění nejnadějnějšího nástupce Stalina - A. Ždanova, který měl všechny předpoklady stát se druhým režisérem informační války SSSR ve 20. století (po Stalinovi).

Stalin ještě koncem 40. let začal rozmýšlet o svém nástupci. Nejbližším člověkem pro něj byl sekretář CK Andrej Ždanov. Jeho syn Jurij byl dokonce ženatý s dcerou Stalina Světlanou.

Plány A.Dullese byly v mnohém zopakovány i v pozdějších etapách existence SSSR. Odstranění P.Mašerova, majícího všechny šance stát se nástupcem L.Brežněva, je velmi podobné na odstranění Ždanova. Za ním byli postupně odstraněni (ne už fyzicky) pokračovatelé národně-patriotického kursu Stalina i reálný nástupce, kterého chtěl vidět Stalin - P.Ponomarenko, bývalý první sekretář kom. strany Běloruska (analogicky bylo realizováno i "zablokování" G.Romanova v časech Gorbačova).

Na druhé etapě (po smrti Stalina) musela následovat amnestie, "oteplení", odstavení "zločinců" (v roli zločince byl představen L.Berija) a představení stranických nomenklaturistů v hlavě s Chroščovem jako osvoboditelů od zločinných vrstev minulosti.

Operace proběhla jako celek úspěšně. Jedním z jejích aktivních účastníků byl věrný druh globalistů-trockistů, dogmatik M. Suslov - ideolog KSSS, člověk, dlouhou dobu tlačící Gorbačova na vyšší posty SSSR. Suslov se operace AntiStalin účastnil desetiletí. Těžko říct, jaké měl motivy. Možná vlastní zapšklost a pochopení toho, že on se nikdy nemůže stát režisérem informační války jako Stalin. Nejpravděpodobněji, jeho komplexem psychické a intelektuální neplnocenosti šikovně manipulovali talentovaní spolupracovníci americko-britských služeb.

A. Dullesovi se podařilo sehrát rozhodující roli v upevnění antistalinské skupiny N.Chruščova u moci. Právě on udělal správné vývody ze selhání operací "Renkin" a "Valkýrie" a tím realizoval koncepční návrhy J.Kennana. Chruščov také spustil prudkou antipravoslavnou kampaň namířenou na kompletní zadušení Stalinem obnovené idei "Moskva - Třetí Řím", začal vytvářet kontrast mezi současností a minulostí, který byl součástí zesílené diskreditace. Všechny tyto kroky byly částmi plánu informační války proti SSSR.

Podle mého mínění, právě vnitropolitické vítězství expanzionistické skupiny H.Trumana ("trockistů-globalistů"), podpořených z Londýna, vedlo k začátku studené války s tradicionalisty SSSR ("stalinisté-státníci"). Po smrti Stalina přišla díky podpoře Dullese a Londýna k moci skupina antitradicionalistů N.Chruščova. Nastoupila fáze mírné koexistence a prudkého zlepšení vztahů s "trockisty-globalisty" USA. Potom nastoupil tradicionalista John F. Kennedy ("stalinista-státník"), ředitel CIA Dulles byl odstaven a přišla Karibská krize. To znamená, vedení SSSR jednalo v zájmech Nové Britské Říše (NBŘ) proti Kennedymu. Potom byl tradicionalista Kennedy zavražděn konspirací masového rozsahu, která dodnes nebyl rozkryta. Všichni zásadní účastníci a svědci byli zanedlouho zabiti (Lee Oswald a jeho vrah Rubenstein atd.). Myslím, že spiknutí bylo organizováno strukturami NBŘ.

Proč se Kennedy stal pro NBŘ takovým trnem v patě? Prezident Kennedy byl prvním prezidentem katolíkem v historii USA. Uvnitř elity USA vzrůstal vliv Vatikánu a s ním spojených evropských elit, a začal ohrožovat vliv Nové Britské Říše v USA. Navíc - J.Kennedy byl Irem. Irsko se dlouhou dobu nacházelo pod jhem Britské říše, jejíž základy byly položeny protestanty. A nakonec, Kennedy se pokusil svými akcemi v rovině finančních záležitosti odebrat Federální rezervní bance ("FEDu") právo na emisi dolaru.

4. června 1963 prezident USA John Kennedy podepsal prezidentský příkaz s názvem "Executive order No. 11110". To dávalo Kennedy jako prezidentu USA poprvé od roku 1913 legální právo na vytvoření vlastních finančních rezerv pro řízení země. Ty peníze by patřily národu a nebyly by zatíženy dluhy a úroky. On natiskl bankovky USA, naprosto ignoruje bankovky FEDu. Dokumenty indikují, že Kennedy natiskl 2- a 5- dolarové bankovky v celkové hodnotě 4 292 893 845 dolarů. Na dolarech Kennedyho byl nápis "Federální rezerva" nahrazen nápisem "Spojené Státy" a byla na nich použita červená barva namísto zelené. Několik měsíců poté byl zavražděn. Nelze si nevšimnout významu toho, že den po jeho smrti byly všechny bankovky, natištěné podle jeho příkazu, staženy z oběhu a zničeny.

V souladu s rozhodnutím Kennedyho získala americká vláda poprvé od roku 1913 právo tisknout svou mezinárodní měnu a nepůjčovat si peníze u Federální rezervy - soukromé finanční korporace Britské říše. Byl to pokus dostat se z pod kontroly Londýna. Podle příkazu 11110 získala vláda USA právo vydávat stříbrné certifikáty zabezpečené stříbrnými slitky a mincemi, a také standartními stříbrnými dolary, nacházejícími se v jeho úložištích. Nová valuta by byla ze sta procent podložena reálnými hodnotami.

Takovým způsobem se Kennedy stal kvůli řadě faktorů krajně nevýhodnou figurou pro vedení NBŘ. Vytvořit systém řízení na základě reflexů se u Kennedyho na rozdíl od Chruščova nepovedlo. Během karibské krize Chruščov kompletně prohrál informačně-analytické soupeření s prezidentem Kennedym. To je velmi dobře ukázáno v americkém analytickém filmu "Třináct dní".

Tradicionalista a americký státník-stalinista J.Kennedy byl mnohem silnější než antitradicionalista a globalista-trockista N. Chruščov. Z druhé strany, během krize se současně projevil boj globalistů a tradicionalistů jak uvnitř USA, tak uvnitř SSSR.

Analogický boj se rozhořel v srpnu 2008, kdy na požadavek amerických globalistů (Rice a Cheney) začala ozbrojená agrese režimu M.Saakašviliho proti Jižní osetii. Zároveň ale američtí antiglobalisté podpořili ruské antiglobalisty. V roce 2008 se projevili některé kontury spojenectví státníků USA i Ruska v boji proti NBŘ. Ale v 60. letech to spojenectví ještě nevzniklo.

Akce sovětské armády během Karibské krize byly velmi profesionální. V armádním prostředí byl vliv skupiny stalinistů-státníků mnohem silnější, než v partijním. Nehledě na všechny pokusy Chruščova reformovat armádu, ve vojenském prostředí se ideologie státníků zachránila. Americká strana si myslela, že na Kubě se během krize nacházelo kolem 10 tisíc ruských vojáků. Ve skutečnosti jich tam bylo desetkrát více. Operace přesunu našich vojáků na Kubu byla provedena bleskově.

Zároveň ale politické vedení SSSR v čele s Chruščovem projevilo krajní nekompetentnost. Právě po geopolitické porážce vedení SSSR britsko-americkými strukturami informační války byl udělán závěr o možnosti reflexního ovládání vyšší sovětské politické elity. Později to bylo několikrát realizováno (Helsinky-75, Afghánská past, perestrojka atd.). V konečném důsledku to přispělo k porážce SSSR v informační válce.

Takovým způsobem Karibské krize demonstrovala správnost strategie informační války proti SSSR, rozpracované Kennanem v jeho znamenitém "dlouhém telegramu". Proto "dlouhý telegram" způsobil v roce 1946 ve Washingtonu vytržení. Oni jej nejen čekali, ale právě jeho připrava byla hlavním úkolem Kennana v Moskvě. Potom Kennana hned stáhli zpět do USA na dopracování hypotéz. Brzy se objevila "Stať X" a v ní klíčové slovo "kontrola" (сдерживание), které se nevyskytuje mezi 5542 slovy původního telegramu. Co se mělo na mysli? "Tvrdá politika kontroly Rusů ... v libovolném geografickém místě, kde projeví příznaky intervence."

Na jaře roku 1952 určili Kennana vyslancem v SSSR. Přitom v USA i SSSR chápali, že dosazení takového člověka povede ke konfliktu. Na podzim toho roku vystoupil Kennan v západním Berlíně s ostrým interview, kde mimo jiné přirovnal vztahy v SSSR k americkým diplomatům k těm v hitlerovském Německu. 7 let po porážce fašizmu to bylo jednoduše provokativní prohlášení. Odpověď přišla v zápětí. 3. října 1952 ho Sovětský svaz prohlásil za "persona non grata" a vyhostil. Ta epizoda byla koncem diplomatické kariéry Kennana. Ale historická mise toho člověka byla v té době už splněna. Kennan se stal jedním z hlavních režisérů informační války proti SSSR. Jeho myšlenky sloužily jako základ pro realizaci významných strategických operací první světové informační války, mj. "Marshallova plánu", chruščovského voluntarizmu a gorbačovské perestrojky.

 

Diskusní téma: Operace Anti-Stalin

Re GulagyK

Bety | 02.04.2015

Když u nás vydali seznamy těch, kteří budou odškodněni za padesátá léta, našla tam moje kolegyně člověka ze své vesnice. Zeptala se na něj své babičky a ta udiveně řekla: to snad není možné, ten člověk terorizoval celou vesnici, měl pistoli a kdekomu vyhrožoval, že ho zastřelí. Všichni jsme si oddychli, když ho konečně zavřeli. A takových tam zřejmě bylo...

Co na to říct...

Johnny | 21.01.2015

Jak je vidno, každý má vše svůj názor, já taky. Ať žije SSSR a Soudruh Stalin, protože jim vděčíme za to, že z nás Němci neudělali spálenou zemi. Toť vše...

Re: Co na to říct...

KARLÍK | 07.11.2015

TAK TAK..

jedina vedecka studia o gulagoch

Karol Ondrias | 11.11.2012

zatial poznam len jednu vedecku publikaciu o gulagoch. stoji za precitanie. da sa stiahnut napriklad z

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=13&catid=49

doporučuji stránky

alan | 03.05.2012

www.delostalina.ru

existuje v Rusku vtip:

Hox | 25.04.2012

Krátce před smrtí zanechal Stalin dvě zapečetěné obálky, na jedné nápis: "otevřete v těžké době" a na druhé: "otevřete v kritické době".
Přišla těžká doba a otevřeli první obálku: "Svalujte vše na mě."
Když přišla kritická doba, otevřeli druhou obálku: "Dělejte jako já..."

o rusku rus ja sdelan v CCCP - gazmanov

ema.n | 24.04.2012

http://www.youtube.com/watch?v=RmDcsZ1z9kI&feature=related

trochu mimo téma, ale když jsme u těch ruských písniček

m | 24.04.2012

http://www.ulozto.cz/12882954/1994-inna-zelannaja-vodorosl-flac-rar
http://www.ulozto.cz/12882956/1999-inna-zelannaja-farlanders-inozemec-flac-rar
http://www.ulozto.cz/12883826/2000-inna-zelannaja-farlanders-moments-flac-rar
http://www.ulozto.cz/12883828/2002-inna-zelannaja-sergej-kalacev-tancy-tenej-flac-rar
http://www.ulozto.cz/12884620/2003-inna-zelannaja-farlanders-vymysly-flac-rar
http://www.ulozto.cz/12884622/2006-inna-zelannaja-malerija-77rus-flac-rar
http://www.ulozto.cz/12885678/2007-inna-zelannaja-the-best-flac-rar
http://www.ulozto.cz/12887218/2009-inna-zelannaja-kokon-flac-rar
http://www.ulozto.cz/12888026/2007-inna-zelannaja-zima-mchat-avi

Re: trochu mimo téma, ale když jsme u těch ruských písniček

Hox | 25.04.2012

bohužel to někdo smazal, až na to poslední video

Re: Re: trochu mimo téma, ale když jsme u těch ruských písniček

m | 26.04.2012

mazali na ulozto, dám si to tam znovu, ale se zakamuflovaným názvem, odkazy sem uvedu

Re: Re: trochu mimo téma, ale když jsme u těch ruských písniček

m | 26.04.2012

http://ulozto.cz/xnoak6s/iz-pdf
někdy ještě přidám Sergeje Starostina

o rusku - rus

ema.n | 24.04.2012

http://www.youtube.com/watch?v=j-gC7RSzdLU gazmanov

K zamyšlení...

Matrix | 23.04.2012

Říkejte si tu co chcete, ale já a moji rodiče tu mohli být proto, že svého času existoval člověk jménem J. V. Stalin. Babička pocházející z Ruska (přesněji z hraniční oblasti dnešního Ruska a Běloruska) poznala mého dědu někdy v roce 1943 nebo 1944 (děda byl východní Slovák, jeho rodiče pocházeli ze Zakarpatské Ukrajiny). Co vím z vyprávění mého otce (co jemu vyprávěli jeho rodiče - dnes už nežije ani jeden), tak lidé v těch pohnutých letech války měli Stalina za ikonu. Nikdo z Vás si neuvědomuje jednu zásadní věc: Rusko neslo ze všech států největší válečnou zátěž, nejvíc si zkusilo, šáhlo si nejvíc na dno a dokázalo se z toho dostat, postavilo se na nohy a ještě náckům nakopali prdele a kdyby chtěli, tak převálcují celou tehdejší západní Evropu. Toto všechno dokázali ti primitivní, středověcí Rusové, mentálně zaostalí...jak úsměvné a daleko od pravdy!!! Z vyprávění vím, že když Němci ustupovali v Bělorusku, tak za sebou zanechávali doslova spálenou zemi, vypálili přes 600 vesnic, do základů. Ukažte mi evropské město,které odolávalo přes dva roky blokádě, kde hladem zemřelo téměř jeden milion lidí, a přesto se nevzdalo ? Leningrad to dokázal. Stalingrad, Kursk, bitva o Moskvu...já před Stalinem smekám.Nebýt jeho, Žukova, Čujkova, tak jsme tu nikdo z nás nemuseli být a mrzí mě, že si to málokdo uvědomuje. Žádný národ nenesl takové břímě války jako právě Rusové. Oficiální odhady hovoří o 27 až 40 milionech !!! Umíte si to představit ??? Až čtyřicet milionů lidí...to je čtyřikrát za sebou kompletní vyhlazení celé České republiky !!! Do počtu válečných obětí jsou zahrnuti nejen vojáci padlí v boji, ale i oběti válečných hladomorů, mrtví z koncentračních táborů, padlí partyzáni, oběti náletů, ale i občané z okupovaných oblastí SSSR, kteří se nevrátili z nucených prací v Německu. Abyste se přátelé jednoho dne v budoucnu opět nedívali s nadějí a pohledem upřeným k dnešnímu Rusku...historie má totiž tendenci se opakovat. Co vím jistě, tak Hitlerovi za svůj život určitě nevděčím...

Re: K zamyšlení...

Vladislav | 23.04.2012

Je dost možné, že kdyby Hitler nenapadl SSSR, dokázal by uhájit západní Evropu desítky let, a časem by zřejmě dobyl i Velkou Británii. Američané by si jistě v Evropě prsty nepálili a my? Elity by byly zlikvidovány, menší část národa poněmčena, a zbytek by třeba zakládal nové kolonie v Patagonii, jak Němcům snaživě navrhoval údajně z kolaborace nespravedlivě obviňovaný J.A. Baťa. Pokud by Hitler do Ruska přece šel a vyhrál tam, tak bychom teď psali ze Sibiře, pokud bychom jako rasově méněcenní měli přístup k internetu.
My západní Slované neustále opakujeme jednu historickou chybu: povyšujeme se nad své východní bratry, považujeme se za cosi lepšího a spojujeme se raději s Němci, kteří se na nás za to ovšem dívají spatra, protože my nejsme hrdí Obodrité či Lutici, ale národ vzývající jako světce kolaborantského knížete Václava - muže, který sice fyzicky zajistil naše přežití, ale duchovně nás umrtvil na tisíc let dopředu.

Re: Re: K zamyšlení...

Hox | 25.04.2012

podle statistik 7 z 8 německých vojáků zabitých během 2.sv. zemřeli na východní frontě. S knížetem Vávlavem je to bohužel pravda, u nás proběhlo něco podobného jako křtení Kyjevské rusi "svatým" Vladimírem, jen o něco dříve (přelom 9/10 století). U tady těch "Svatých" je namístě hlavně otázka a mělo by se zkoumat, jaké zločiny spáchali, že je naši nepřátelé na život a na smrt prohlásili za svaté.

Re: Re: Re: K zamyšlení...

Vladislav | 25.04.2012

Ano, naši nepřátelé na život a na smrt - pod to bych se podepsal vlastní krví. Kníže Václav narozdíl od Vladimíra osobně násilí nevyhledával - on pouze jednal tak, že dopouštěl (a schvaloval či dokonce podporoval), aby ho ve jménu šíření křesťanské víry prováděli druzí, jimž lízal paty.
Svůj názor na "svatého" Václava jsem před časem vyjádřil v jednom článku:

http://pohanskykruh.wordpress.com/2011/09/19/knize-vaclav-%E2%80%93-pribeh-zradce/

A třeba "svatý" Vojtěch? Co si myslet o blouznivém fanatikovi, posedlém představou, že zemře křesťanskou mučednickou smrtí a bude tak svatořečen? Co si myslet o člověku, který je jeden den přátelsky až vřele přijat Prusy, kteří mu nabídnou to nejlepší, co mají, a on se jim "odvděčí" tak, že jim hned den nato pokácí posvátný háj a zničí v něm všechny sochy? Je odvaha nebo spíše patologická touha zemřít jako mučedník, pokud se vysmívám víře druhých, ničím jejich posvátné symboly a cíleně odmítám ozbrojený doprovod?

Na takových "osobnostech" je postavena křesťanská víra. Nebo spíše: židokřesťanská víra - nemá cenu prohlašovat o dvou rozhádaných bratrech, že nejsou bratři, jen proto, že mají na pár věcí rozdílné názory a jeden je brunet, zatímco druhý blonďák.

Re: K zamyšlení...

max | 01.05.2015

ten tvuj milovanej soudruh stalin byl vetsi bastard nez hitler, tvoji rodice muzou soudruhu stalinovi opravdu vdecit za zivot, protoze je nezavrazdil / nenechal chcipnout hlady pri hladomorech jako miliony mene stastnych - teror + pekna medilani masirka, a vysledkem jsou tupci jako ty, kteri tu dekuji vrahovi za to ze je nezavrazdil - ubozaku

Re: Re: K zamyšlení...

jirka | 23.09.2015

jasný uznáváš sebranku a směs spářených národu který vyvraždily přes 50 mil indiánu který měli jen luky brávo brávo proti mim je Hitler a Stalin a nejakej hladomor uplný břídil... nemyslíš ? ale ty nemáš čím co ? hovno už si vysral......

Re: Re: K zamyšlení...

Montisan | 19.01.2016

Nechal mezi sebou povraždit zdegenerovanej xindl co plodí tobě podobnej odpad a tím zachránil nás, opravdové ryzí lidi ...

Stalin

Vladislav | 23.04.2012

Pokud jsou tato data, zde nedávno uvedená, věrohodná:

http://www.spolocnyblok.org/?p=3315,

potom by se asi měli seriózně uvažující lidé spíše než nějakými svědectvími žen z gulagu (oprávněnost jejichž uvěznění asi těžko objektivně posoudíme a bohůmžel i míru jejich objektivity) zabývat spíše tvrdými čísly, v linku zmíněnými.

V diskusích o Stalinovi se často omílají krutosti, které údajně prováděl (či prováděli jiní s jeho souhlasem), ale už se neříká, jak to v Rusku vypadalo předtím - nejen za Lenina a Trockého, ale i za vlády carů.
Jak bylo zacházeno s odpůrci carského režimu? Jak byla v Rusku potlačována povstání? Co děkabristé?
A jak mohl SSSR vzdorovat Německu, s pátou kolonou v týlu, ochotnou zemi prodat nepříteli ihned, jakmile by se k tomu naskytly podmínky?
Problémem je podle mě spíše něco jiného, něco, o čem se dnes jaksi ... nesmí mluvit.
Stalin byl totiž tak silný, že po bitvě u Kurska začalo být jasné, že pokud neotevřou Spojenci co nejdříve druhou frontu, porazí Hitlera sám a ovládne celou Evropu.
Dnes je takovým folklórem poukazovat na to, že Stalina zachránily dodávky zbraní a potravin ze Západu, ale realita je taková, že SSSR obracelo průběh války ještě před tím (léto-podzim 1942), než začaly tyto ve významné míře přicházet, a že většinu sovětské výzbroje tvořily vlastní zbraně, nikoliv krkolomně dovážené zbraně americké či britské.
Hitlera neporazily americké náklaďáky či džípy, ale tanky T-34, kaťuše, polikarpovy a lavočkiny.
Jak to Stalin dokázal? - v zemi, kde ještě pár desítek let předtím neumělo 8 obyvatel z 10 číst?
Jak tu trefně zaznělo: před Stalinem byli Rusové ve středověku - a po Stalinovi měli atomovou bombu.
Stalina si osobně neidealizuji, ale současná urputná kampaň, která se proti němu vede, by měla být podrobena pečlivé analýze - je tak tvrdošíjná a má tak charakteristické rysy, že je celkem jasné, odkud je vedena a komu především má posloužit.

Re: Stalin

Hox | 25.04.2012

zdravý postoj. Ještě bych nabídl jednu myšlenku, i když se netýká přímo 2.sv. a Stalina. 40 let komunismu u nás bylo jaké byly, teror 50. let, rozvrat morálky, k moci se dostala částečně lůza apod.. ale, zároveň byl zachráněn genofond národa, v opačném případě by to u nás mohlo klidně vypadat klidně jako ve francii, německu nebo anglii, kde už je na mnoha místech podíl nově narozených bílých dětí v minoritě. Třeba v Anglii jsou místa, kde jsou ve třídách 1-2 bílé děti z 20-30 a dítě se tam nenaučí anglicky, ale pákistánsky.

Re: Re: Stalin

Vladislav | 25.04.2012

Příští týden jedu do Berlína, starého slovanského města, a u té příležitosti bych chtěl zajet i na Arkonu. Hoxi, nevíš, kde na Arkoně najdu novodobou Svantovítovu sochu se čtyřmi tvářemi (je to ta celkem známá, kdyžtak na ni hodím odkaz)? Je to v tom zbytku posvátného okrsku, který zůstal po zřícení okrajové části ve středověku do moře, nebo někde dál od moře?

Re: Re: Re: Stalin

Hox | 25.04.2012

bohužel nevím

Re: Re: Stalin

Hox | 25.04.2012

ještě doplnění, když už jsem řekl to špatné:

http://oldrichslovacek.blog.idnes.cz/c/235658/O-tom-jak-pry-komuniste-kradli.html

Re: Re: Stalin

x | 01.10.2012

Socializmu možno vyčítať jedine rozmnoženie cigánov sociálnymi dávkami ako sa to deje aj dnes na Slovensku

Řekli o Stalinovi

Hox | 22.04.2012

8. Povedali o Stalinovi
Niekedy sa človeku stane, že počuje na Stalina nadávať ľudí, ktorí v živote nič neriadili, okrem svojej ženy. No napriek tomu s narážkou na absolútne poznanie predmetu rozhovoru a historických reálií, hlásajú o stalinových zločinoch, lebo to videli v televízii. Jurij Muchin postrehol istú zaujímavú zákonitosť: čím je človek nižšie morálne, čím je tiež vzdialenejší od reálneho poznania, tým horšie je jeho hodnotenie Stalina. Podľa môjho názoru, objektívne ocenenie takej osobnosti ako Stalin, môže byť podané osobnosťou viac – menej rovnou jemu. Takými boli vodcovia a významní predstavitelia veľkých štátov. Preto započúvajme sa do ich slov.

Winston Churchill (Veľká Británia)
Z Churchillovho vystúpenia v Hornej snemovni 23.12.1959 pri príležitosti 80. Výročia narodenia J. V. Stalina, je dokladom toho, že i starý anti sovietsky lišiak rozoznáva realitu od subjektívnych predstáv:
„ Pre Rusko bolo veľkým šťastím, že v dobe najťažších skúšok v jeho čele stál génius a prezieravo pevný vojvodca J. V. Stalin. Bol vynikajúcou osobnosťou, imponujúcou našej ťažkej dobe, v ktorej žil. Stalin bol človekom neobyčajne energickým, erudovaným, pevnej vôle, ostrým a tvrdým. Bol to človek neľútostný ako v práci, tak pri rokovaniach. Ani ja, vychovaný v anglickom parlamente, som mu nevedel odporovať. Stalin mal predovšetkým veľký zmysel pre humor a sarkazmus, vedel presne vyjadriť svoje myšlienky. Svoje vystúpenia si písal výhradne sám, z jeho práce vyžarovala sila. Táto sila bola v Stalinovi natoľko veľká, že sa zdá neopakovateľná medzi štátnikmi všetkých dôb a všetkých národov. Stalin na nás robil veľký dojem. Mal neodolateľný vplyv na ľudí. Keď vchádzal do rokovacej miestnosti na Jaltskej konferencii, my všetci sme akoby na povel vstali a z nejakého dôvodu sme stáli v pozore. Vyznačoval sa hlbokou logikou myslenia a uvedomelou múdrosťou. V najťažšej dobe majstrovský vedel nájsť cestu z bezvýchodiskovej situácie. V najtragickejších i najradostnejších okamihoch bol vždy zdržanlivý, nikdy nepodliehal ilúziám. Bol neobyčajne zložitou osobnosťou. Stalin vytvoril i podriadil si obrovské impérium. Bol to človek, ktorý svojho nepriateľa ničil rukami svojich nepriateľov. Donúti dokonca nás, ktorých otvorene menoval imperialistami, bojovať proti imperialistom. Stalin bol obrovským diktátorom, ktorý nemá vo svojej dobe rovného. Prebral polofeudálne Rusko a zanechal ho vyzbrojené atómovou zbraňou. Nech čokoľvek hovorili o ňom, na takého národ nezabudne.“

Adolf Hitler (Nemecko)
„Sila ruského národa nespočíva v jeho číselnom množstve alebo v organizovanosti, ale v jeho schopnosti zrodiť osobnosti rozmeru J. V. Stalina. Z hľadiska vojenských a politických kvalít, Stalin omnoho prevyšuje Churchilla i Roosevelta. Je to jedinečný svetový politik zasluhujúci si vážnosť. Naša úloha – rozdrobiť ruský národ tak, aby sa ľudia stalinovho rozmeru viacej nerodili.“

Charles de Gaulle (Francúzsko)
„Stalin mal kolosálnu autoritu a to nie len v Rusku. On vedel „skrotiť“ svojich nepriateľov, nepanikáriť pri prehre a neopiť sa víťazstvami. A víťazstiev je u neho viac ako prehier. Stalinské Rusko – to nie je bývalé Rusko, ktoré zahynulo spolu s monarchiou. No stalinské Rusko bez dôstojných pokračovateľov je odsúdené k zániku…
…Stalin rozprával v Teheráne ako človek majúci právo požadovať vyúčtovanie. Neodkryjúc druhým účastníkom konferencie ruské plány, dosiahol toho, že oni vyjavili jemu svoje plány a vniesli do týchto plánov pripomienky v súlade s jeho potrebami. Roosevelt sa s ním zjednotil a odmietol tak myšlienku Churchilla o postupe západných síl cez Taliansko, Juhosláviu a Grécko na Viedeň, Prahu a Budapešt. Američania tiež v zhode so Sovietmi odmietli, nepozerajúc na urgencie Angličanov, návrh prebrať na konferencii politické otázky týkajúce sa strednej Európy a osobitne otázku o Poľsku, kde by museli vstúpiť ruské vojská. Beneš ma informoval o svojich rozhovoroch v Moskve. Opísal Stalina ako človeka zdržanlivého v rečiach, no tvrdého v zámeroch, majúceho vo vzťahu ku každému európskemu problému osobitý názor, skrytý, no celkom jasný. Churchill a Harriman sa vrátili zo svojej cesty do Moskvy nespokojní. Ocitli sa pred záhadným Stalinom, jeho maska ostala pre nich nepreniknuteľnou.“ (Charles de Gaulle: Vojnové memoáre; 2. Vydanie 1960; str. 235-236, 239, 430)

Averell Harriman (veľvyslanec USA v ZSSR)
„ J. V. Stalin disponuje hlbokým poznaním, fantastickou schopnosťou vnikať do detailov, živosťou umu a úžasne citlivým pochopením ľudského charakteru. Zistil som, že je informovaný lepšie ako Roosevelt, je realistickejší ako Churchill a v určitom zmysle je najefektívnejší z vojvodcov.“

Joachim von Ribbentrop (minister zahraničných vecí Nemecka)
„Stalin od prvého momentu nášho stretnutia urobil na mňa silný dojem: človek neobyčajného rozmeru. Jeho triezve, skoro suché, pevné maniere a tvrdý, no pritom veľkodušný štýl vedenia rozhovorov ukázali, že svoje priezvisko nosí oprávnene (сталь – oceľ, poznámka prekl.) Séria mojich rozhovorov so Stalinom dala mi jasnú predstavu o sile a moci tohto človeka. Jeden pokyn ruky znamenal príkaz pre najodľahlejšiu dedinu v Rusku. Tento človek dokázal spojiť dvesto miliónové obyvateľstvo svojho impéria oveľa silnejšie, ako hocijaký cár v minulosti.“

( http://www.spolocnyblok.org/?p=3341 )

Re: Řekli o Stalinovi

slav | 22.04.2012

takže Hitler mal Stalina za Rusa?

Re: Re: Řekli o Stalinovi

Hox | 22.04.2012

nezajímal jsem se, ale podle toho výroku ano. Taky jsem si vždycky myslel, že byl Stalin žid nebo položid, ale Panarin na základě dokumentů archivů KGB píše, že to byla krycí legenda, že to byl syn Převalského (Rus) a Gruzínky. Píše takový "vtip" ze života, že v jakémsi městě je socha Stalina, a turisté se pořád ptají, proč mu u nohou leží velbloud. A průvodce stále opakuje, že to není Stalin, ale Převalský.

Re: Re: Re: Řekli o Stalinovi

slav | 23.04.2012

a niečo bližšie o Stalinovej žene nevieš? Bola židovka?

Re: Re: Re: Re: Řekli o Stalinovi

m | 23.04.2012

Jedna z manželek Stalina byla Róza Kaganovičová, sestra L. Kaganoviče, Uškujnik o ní píše jako o sovětskožidovské Estér.

Re: Re: Re: Re: Řekli o Stalinovi

Hox | 23.04.2012

Sidorov pro změnu píše, že to sestra Kaganoviče nebyla, že to je pozdější výmysl.

Re: Re: Re: Re: Re: Řekli o Stalinovi

r.v. | 23.04.2012

Teď jsem se na Stalina ptala jednoho známého z Ruska. Prý ho nemá rád. Když se Stalin dostal k moci, sehnal a dohledal každého, kdo mu kdy v dětství ublížil nebo se vysmíval. A toho člověka už nikdy nikdo neviděl. Stejně tak s děvčaty. Pokud se mu nějaká líbila tak si pro ni nechal poslat a už ji nikdo nikdy nespatřil.... Tolik jen co řekna prostý člověk. Ještě mluvil o svém tatínkovi ale to už si nepamatuji.

Re: Re: Re: Re: Re: Řekli o Stalinovi

m | 23.04.2012

Také se píše v Uškujnikovi, že Berija byl zetěm L. Kaganoviče.
A v různých zdrojích se píše, že L. Kaganovič se Stalinem (a Leninem) byli společně již na legendárním setkání v předvěčer VŘSR s židovskými bankéři ve Švýcarsku, kam Trocký-Bronštajn dorazil s 20 miliony USD ve zlatě od J. Schiffa z N.Y.. Např. v dokumentu "Ilumináti a Rada pro zahraniční vztahy", Myron C.Fagan:
"V očekávání příjezdu Trockého Lenin ve svém úkrytu ve Švýcarsku uspořádal večírek. Hosty tohoto večírku byli vysoce postavení muži. Mezi nimi byl záhadný plukovník Edward Mandell House, mentor Woodrowa Wilsona a, což je ještě důležitější, Schiffův zvláštní a důvěrný zpravodaj. Dalším z očekávaných hostů byl Warburg z Warburgova bankovního klanu v Německu, který financoval císaře a kterého císař odměnil tím, že jej udělal šéfem tajné policie v Německu. Kromě toho zde byli Rothschildové z Londýna a Paříže, dále Lithenoth, Kaganovič a STALIN, který byl tehdy známý jako "Jesse James z Uralu.""
Důkazy o aktivní činnosti Lenina v zednářských lóžích jsou zdokumentovány, ale o Stalinovi kolují jen legendy, které nejsou podloženy fakty. O L. Kaganovičovi se jaksi všude mlčí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řekli o Stalinovi

Hox | 23.04.2012

Tohle píše v jedné odpovědi "vedunii z Petrohradu" na téma Stalina a jeho milenek atd., Sidorov:

"Pokud vím, Stalin podruhé ženatý nebyl. A žádné židovské milenky neměl. S jeho zátěží neměl na milenky čas. Někdo mu připisuje jako milenku sestru Kaganoviče, o které vyšlo najevo, že nikdy neexistovala.
A nyní ohledně příznaků degenerace. Pokud příznaky degenerace jsou, pak jsou po Stalinově otci - Nikolaji Převalském, a jak se ukázalo, Převalský byl potomek cara Fjodora Ivanoviče, syna cara Ivana Hrozného. O židech a židovské krvi nemůže být řeč. Nemluvím jen ze sebe, odkazuji se na práci Panarina, bývalého plukovníka KGB. Přečtěte si jeho knihy."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řekli o Stalinovi

slav | 23.04.2012

a čo Stalinovi potomci? ako je to s nimi?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Řekli o Stalinovi

Hox | 23.04.2012

Žije jeho vnuk, žádné další podrobnosti ale neznám. O knize Menjajlova ("Stalin - zasvěcení volchva") prý prohlásil - "první kniha hodná mého děda".

Re: Re: Re: Řekli o Stalinovi

to je jedno | 13.08.2015

No Stalin přesněji nebyl Gruzinec, ale Jiho Osetinec! Nu a Osetinci se prý s Gruzínci i tehdá moc nemuseli. Dnes se z nějakého důvodu Osetinci pokládají za Rusy, asi jako Siuxové za Američany... Rusko je totiž již od svého vzniku před tisíci roky jakýsi tavicí kotel národů...

Re: Řekli o Stalinovi

Marian | 28.04.2012

Je tu sami feták mladé rodiny nemajú kde bývať nieje práca poľnohospodárstvo neexituje, všetko o čom sa len chceš baviť je rozbité a tu je pochybnosť.Riešite blbosti nepodstatné. Táto spoločnosť nie že umiera ale už umrela. Viete dnes označiť niekoho takého čo robí niečo preto aby sa ľudia mali lepšie? Dnes sú zákony ktoré čo sa len dá ľuďom stažujú alebo rovno zakazujú aby boli čo najviac závislí na systéme.

Zdravím Slovanov.

...

slav | 22.04.2012

Pri hodnotení Stalina treba brať do úvahy tiež skutočnosť, že nebol jediný pri moci... boli tam aj iní židi...

Pár materiálů

Radomír | 22.04.2012

Abyste si mohli lépe představit stalinskou dobu, můžete se podívat na reportáž z cesty do KLDR. tam je atmosféra ještě dost podobná, i když ne stejná, je již uvolněnější, než doba stalinská:

http://www.youtube.com/watch?v=wWo_9UVk87g

My se Korejcům dnes smějeme nebo je litujeme. Nedávno jim zemřel vůdce a je k pro nás k nepochopení jejich povinný smutek. Představte si, že při úmrtí Havla bychom byli nuceni k něčemu takovému - a kdo odmítne, ten jde ke zdi nebo do převýchovného tábora. Strach a lámání lidských chrakterů. Žádná duchovnost, žádná návaznost na odkaz předků, nějaké "vyšší" směřování - naopak vedení k čistému materialismu.
A taková doba za Stalina byla...

http://www.youtube.com/watch?v=pSWN6Qj98Iw

Re: Pár materiálů

Hox | 22.04.2012

Povinný smutek po smrti Stalina - naopak, sovětské úřady zakázaly lidem přijíždět do Moskvy, a i tak přijely miliony lidí (neplést s organizovaným "smutkem za Stalina" který po uzavření Moskvy organizovala policie či armáda, to se dělo, ale až potom, co do samo od sebe Moskvy přijely miliony lidí a před budovou s mrtvým Stalinem byly ušlapáni lidé, protože to úřady nezvládly).

S tvým pohledem na Stalina se podle mě neslučuje jedna zásadní věc, on se snažil v prvé řadě pozvednout vzdělanost celé populace, vynakládalo se na to více zdrojů a energie i než na industrializaci. Oznámil cíl, aby měl každý člověk 2 vysoké školy a plánoval zavést 6ti hodinový pracovní den, aby na ně měl čas... jaký diktátor, jaký systém sleduje podobné cíle? Ovládat je jednodušší nevzdělané.

Re: pro Hoxe

Radomír | 22.04.2012

Hoxi, můj názor znáš. Argument o podpoře vzdělanosti neobstojí, když se na něj podíváš jinak. K industrializaci potřebuješ vzdělané lidi, negramot je ti k ničemu. Rusko bylo plné negramotů, kteří ještě ve 30.letech žili jako ostatní Evropa ve středověku. Průmysl téměř neexistoval. Např. burlaci na Volze nejsou výmyslem. Takže "masám" se dostalo vzdělání, aby byly schopné vůbec pracovat v továrnách, obsluhovat složitější mašiny.
Ale k čemu je ti vzdělání, kde ti nasadí klapky na oči, abys jako tažná herka šlapal v "jediné a správné" linii, bez možnosti porovnat vědomosti odjinud?
Ovládat takto vzdělané, nadopované ideologií, je stejně jednoduché jako ovládat úplně nevzdělané. V obém případě se ti zakazuje myslet samostatně, vyvozovat vlastní úsudek, protože jsi zavřený v ohradě jediné a správné ideologie, o jejíž správnosti se zakazuje pochybovat.

Re: Re: pro Hoxe

Hox | 22.04.2012

Znám, ale nemůžu se zbavit dojmu, že je dost ovlivněn právě tou informační válkou, o které se píše v článku. Pokud jsi tu dobu zažil sám, tak beru zpět :).
Argument o vzdělání, který uvádíš, by byl platný, kdyby to tam tak bylo. Podle toho co jsem četl to bylo naopak, úroveň vzdělání se zvedala mnohem rychleji, než by vyžadoval průmysl. A dvě vysoké školy člověk v továrně na nic nemá. Muchin uvádí dost zdrojů i vlastních zkušeností.. co je propaganda, Muchin nebo protistrana? Názor mám, ale objektivní důkazy ne. Kniha proti knize, historik proti jinému. Souhlasím, že se nemá smysl o tak rozporuplné věci přít.

Re: pro Hoxe

Radomír | 22.04.2012

Informační válka tu je, o tom není pochyb. Proto nabádám ke střízlivosti. Posuzovat úlohu Stalina jako ne-rus a jen podle toho, co si přečteme, je ošemetné. Ono stačí, jaká informační válka "jede" v naší zemi, kdy se nám snaží namluvit, že Mašínové jsou hrdiny "protikomunistického odboje", že Němci k nám byli mírumilovní a my je tu vraždili atd. Je upravovaná i historie celkem nedávná a staví se na předpokladu, že pamětníci již téměř vymřeli.
U Stalina jsem již psal, že nevidím ani krvavou bestii, ani světce. Odmítám jeho "světlé napojení", už jen z faktu, jak se choval ke své vlastní rodině a dětem, ke svým manželkám i bezpočtu milenek. Je zajímavé, jak chtěl dopřát vzdělání "všemu lidu", ovšem své druhé manželce Naděždě ho zakazoval právě s odkazem na "ruské patriarchální tradice". Jestli je to ona tradice, kterou má na mysli i Sidorov a které Stalina přiučili sibiřští žreci, pak je mi líto, s tím se nemohu ztotožnit.
Jestli si Stalin Kurejku vybral, o tom pochybuji. Co by tam společně s ním dělal Jakov Sverdlov, kterého Stalin nenáviděl? Panteon v Kurejce si nechal vybudovat uvězněnými chudáky až v době svého kultu, včetně desetimetrové sochy.
Ber to, prosím, jen jako polemiku. Je to můj pohled, kterým ovšem nechci vyvolávat rozkol.
Mír s tebou.

Re: Re: pro Hoxe

x | 01.10.2012

Treba vždy vychádzať najmä z poznania otcov, robilo by sa možno menej chýb v dejinách. Ten môj mi na dnešné chyby a mal už 88 rokov hovorí, Stalina na Vás. A doba ho asi vypočula. Novým ruským stalinom sa asi chystá byť bývalý dôstojník KGB, terajší prezident Putin

Re: Re: Re: pro Hoxe

Marian | 24.04.2012

Radomír | 22.04.2012

Dnes je školstvo na nižšej úrovni ako bola pred 89. A padá viac a viac.Tak ako si písal natoľko aby zvládli robotu v továrniach.

Zdravím Slovanov.

Re: Pár materiálů

jirka | 23.09.2015

Představte si, že při úmrtí Havla bychom byli nuceni k něčemu takovému - a kdo odmítne, ten jde ke zdi nebo do převýchovného tábora. Strach a lámání lidských chrakterů

jo a jak by to dopadlo když ožrala havel chcípnul a šlo by se na václavák a řeklo se zaplat pánbuh že chcípl .... by vás ukamenovaly a daly ke zdi .... a přitom to byl chcípák z kolaborantský rodiny který vše tu prodal západu za babku jestli chceš dej si do google projev václava havla a bude ti jasné o co tu šlo jen zblbnout lidi havel je stejnej hajzl jako ty svině v mnichově......

Budu se opakovat

Radomír | 22.04.2012

Napíšu tu znovu svůj názor a také požádám o maximální střízlivost v hodnocení osoby Stalina.
Nechtěl bych nikdy, aby se stalinská éra vrátlila. Takový svět bych bych nikomu nepřál. Doba vymývání mozků tou jedinou "správnou" ideologií, kde jsou trestná nejen slova, ale dokonce i myšlenky.
Body v článku uvedené (a barevně označené) jsou pravda. Ne už tak to okolo. Odmítám vidět Stalina jako nějakého zasvěcence, vychovaného žreci nebo volchvy. Byl totiž stíhán za své brutální činy už za carského Ruska.
1902 - poslán na Sibiř za loupežnou vraždu
1906 - znovu ve vazbě, brzy propuštěn, podezření na podepsání konfidentství s carskou policií
1907 - velké loupežné přepadení s cílem opatřit peníze na politické ambice, víc jak 50 mrtvých, kteří s "věcí" neměli co společného
1908 - zatčen, daří se mu "nevysvětlitelně" z vazby utíkat
1913 - zatčen a umístěn na Sibiři ve stanici Kurejka, což bylo místo pro nejhorší zločince
1917 - po revoluci a pádu carského Ruska se teprve vrací do Moskvy

Nezlobte se, nemohu sdílet "nadšení Stalinem", poplival bych tím památků svých předků. Na svou "obranu" toho moc nemám, tžko dokazovat něco tak rozporuplného. Nabízím jen k zamyšlení:
Kult osobnosti si Stalin pěstoval vědomě a nejde mi to dohromady s nějakou "světlostí". Stejně tak podepisoval své rozkazy k popravám, takže neplatí, že o nich nevěděl. Nebylo možné vykonat popravu bez jeho osobního souhlasu. Hájit Stalina tím, že "to nedělal osobně" je jako hájit Hitlera, že osobně nezabíjel. Jako zasvěcenec by se také nemohl chovat k přírodě tak, jak se choval a jak velela jeho ideologie. Ono pověstné "poručíme větru dešti" je z jeho éry.

Re: Budu se opakovat

Iris | 22.04.2012

S tím musím souhlasit. Setkala jsem se osobně s člověkem, který ve stalinské době vyrůstal v rodině vysoce postaveného komunisty. Jeho rodiče se osobně přátelili s některými "nejvyššími představiteli" a někteří k nim chodili i domů. Sice byl tehdy ještě dítě, ale veškeré poznatky má z první ruky - od svých rodičů, kteří například jako člověka docela kladně hodnotili Brežněva (dokázal diplomaticky řešit spory mezi členy strany, což ho vyneslo až na vrchol), ale jednoznačně označovali Stalina za vraha. Samozřejmě je to moje volba, komu a čemu budu věřit, ale v té době jsem nežila, musela bych načíst kvanta knih - nevím, jestli by mi k tomu stačil jeden život - a není jisté, že bych se pravdy nakonec dopátrala. Když mu někdo vypráví o tom, jaký byl u nás "tuhý" komunismus, tak se směje. To, co bylo v Rusku, si totiž prý nedovedeme ani představit.

Re: Budu se opakovat

Hox | 22.04.2012

Ohledně kultu osobnosti Stalina, nabídnu ti pár faktů, tenhle výzkum udělal J.Muchin, je to v knize "Ubijcy Stalina", strana 4-5. Srovnal obsah vojenského časopisu "Krasnoarmejec" z let 43-44 s obsahem 3. svazku "Istorija Velikoj Otěčestvennoj vojny.." z roku 64, která popisuje tytéž roky. V "Krasnoarmejci" je Stalin vyobrazen na jediné fotce z celkového počtu 1200 fotek v roce 43 a v roce 44 je na 3 fotkách z podobného počtu, V "Historii.." je na jedné ze 148 fotek, kde je společně s Churchillem a Rooseveltem... a na 7 fotkách z 148 je zobrazen "hlavní bojovník s kultem osobnosti" Chruščov:
"... A na 7 iz etich 148 fotografij i risunkov izobražen glavnyj borec s kul'tom ličnosti, skromnyj člen Vojennogo soveta fronta v tě gody, geněral-lejtěnant N.S. Chruščev. Vot vam i ottěpel', vot vam i bor'ba s kul'tom ličnosti!"

S Kurejkou je to taky jinak. Planina Putorana a konkrétně Kurejka je pro tamní šamany posvátné místo, říkají jí "řeka mrtvých". Stalin si Kurejku vybral sám. Když tam byl, jezdil podle Menjajlova každý den "jako do práce" za nějakým šamanem učit se. To se samozřejmě dokázat nedá, ale co je faktem je věc, že když tam dorazil, sjeli se za ním sami od sebe šamani ze širokého okolí, někteří za ním jeli až tisíce kilometrů, sjelo se jich tam kolem 300. Pozdější sovětská propaganda tu událost uvádí s nějakým nesmyslným komentářem jako "místní domorodci si jedou ke Stalinovi pro radu, jak organizovat to a to"...

>Nebylo možné vykonat popravu bez jeho osobního souhlasu
Bezpochyby rozsudky podepisoval, ale nemohl osobně podepsat rozsudky milionům lidí. To jednoduše nemohl fyzicky zvládnout, ani zlomek toho, i kdyby nedělal nic jiného. Sidorovovi zabili bolševici-trockisté otce a děda v letech 30-31 při kolektivizaci a říká asi toto: -hlavní "zločin" Stalina bylo to, že byl příliš měkký. Namísto aby trockisty hromadně postavil "k stěnke" jak bylo třeba, zabýval se jimi po jednotlivých případech.

Re: Re: Budu se opakovat

ivanek | 22.04.2012

Vyprdněte se na Sssr a zeptejte se pamětníků, jak sme se měli dobře za Stalina-kdo tu byl u moci . . . .za co hrozily perzekuce, a kolik lidí šlo bručet,nebo fárat do Jáchymova. Soukromníci,zemědělci, legionáři-a lidi s jiným názorem obecně-to mám chápat podle tech článků jako spodinu společnosti?Tohle je slepá ulice aspoň pro mě. . .Jestli byl Stalin nejaký zasvěcenec dobrých sil- tak pozitivní stopa v paměti našich zemí chybí proč?

Re: Re: Re: Budu se opakovat

Karol | 22.04.2012

Trochu zamtene, nekteri legionari byli plukovnikama i za stalina. Takze proc jedni ano a druzi ne? To same "kulaci" nekteri v Jachymove a druzi ne? U zemedelcu u nas, kdo sel a zalozil druzstvo(kde kazdy mel jeden hlas hlas jako druztevnik a ne na zaklade majetku) tak se mel jak prase v zite. Dobre to je vide ti na zapisu v kronice, kde se pan ucitel vsteka(psal kroniku), ze obycejny delnik si muze dovolit postavit dum jako on ucitel...

V mem okoli kdyz se podivam, na ty "pametniky" co jim vadila ta doba. Bohaci, dobre placene(v "demokracii")p profese atd. vcetne jejich potomku, proc az na vyjimky(tj. min jak 1 procento) to nebyli delnici, mali zemedelci(pod 5-10ha) atd.?

Jedna vec je co mi rikaji pametnici v CT a v idnes druha vec, kdyz vidim co je to za lidi okolo sebe...

Re: Re: Re: Re: Budu se opakovat

ivanek | 22.04.2012

a co říkají pamětníci který znám?Co měli tech 5ha a šli do basy? Béžte nekam oddělovat zrno od plev, podle vás se pozná dacan podle toho jakou má vyměru? U nás jzd nemohli založit-
do 60 let.Až když začli zavírat tak se jim to povedlo. . . . .

Re: Re: Re: Budu se opakovat

Marian | 24.04.2012

ivanek | 22.04.2012

Teraz keby išli tí čo si ich vymenoval zase tam kam išli vtedy hlavne tí extrémne prachatý koľko by bolo neprávom uväznených?


Zdravím Slovanov.

Re: Budu se opakovat

x | 01.10.2012

A čo dnešná doba s geneticky modifikovanými potravinami, farmaceutickými koncernami, smetiskom okolo Zeme v kozmickom obale našej planéty a ešte horšími zverstvami priamo proti ľudskému rodu nie je 1000 x horšia ako to známe stalinské "Porušíme vetru, dešti.

Stalin

ivanek | 21.04.2012

Před 2sv. SSSR byl spojenec,spojenec Československa stejně jako Anglie , Francie , Jugoslavie a Rumunsko- a víte kdo skutečně nabídl POMOC Československu když šlo do tuhýho? Rumunsko jen Rumunsko nabídlo vojenskou pomoc. A velký Sssr se Stalinem v čele, než je napadl vlastní spojenec ještě stihnul zabrat půl Polska - a postřílet 25 000 dustojníků v Katyni tohle sou FAKTA

Re: Stalin

ivanek | 21.04.2012

takže vzhledem k tomu co vím od pamětníku a z historie vlastní země - Stalin pro mě zůstává Stalinem.V dobrym i zlym.....články jak to je v SSSr Dobrý a jak tam Lisenko pěstuje 100metrový hrušky-budete taky překládat?
Já myslim že tahle etapa je pro země které byli pod vlivem ....už minulostí.

Re: Re: Stalin

Marian | 24.04.2012

ivanek | 21.04.2012

Píšeš blbosti a vieš o tom hovno. Vysvetliť to je nadlho ale teraz spresnoťou viem že si minul terč o 180 stupňov.

Zdravím Slovanov.

Re: pro Ivanek

Radomír | 22.04.2012

Myslíš tím dobu po Mnichovu? Pak se mýlíš. Rumuni (a Poláci) naopak zablokovali pomoc SSSR, protože zamítli přechod vojsk SSSR přes své území do Československa. Jediní stateční byli Srbové a zorganizovali cca 50tis dobrovolníků na pomoc.
Beneš Stalina kontaktoval s dotazem, zda dostojí smlouvě o spojenectví i bez účasti Francie (tato smlouva byla takto vázaná) a v případě německé agrese přijede na pomoc. Stalin souhlasil. Dokonce když Poláci zabírali Těšínsko, dostalo se jim varování, že jakákoliv agrese vůči Československu bude důvodem vypovězení sovětsko-polské smlouvy o neútočení.
Vše ztroskotalo právě na nevůli Rumunska a Polska, Rumunsko se později uvolilo poskytnout pouze svůj vzdušný prostor sovětským letadlům. ČSR neměla tehdy se SSSR společnou hranici a nebylo možné přepravit vojska po železnici, existovala jen jediná jednokolejná trať.
Beneš se na Stalina obrátil znovu s urgentní žádostí o pomoc ještě 30.09.1938, ale než dorazila nějaká odpověď z Moskvy, Beneš kapituloval, protože se bál začít válku s Německem.

Re: Re: pro Ivanek

ivanek | 22.04.2012

Dobře, mužu se mýlit . . . . V tom co vlastně z jednotlivych smluv co Beneš uzavřel,vyplývá-ale v agresi proti Polsku to mi chceš vysvětlit jak? A navíc žádost o pomoc 1938 -. . .než dorazila odpověd z Moskvy to si myslel vážně?

Re: Re: Re: pro Ivanek

Karol | 22.04.2012

Ne ze se muzes mylit, ale myslis se.

Presnej to bylo tak, ze SSSR nemohl projit pres uzemi polska, protoze jim ot polaci zakazali. Za dalsi polaci a madari se dohodli s nemcama , ze si ukousnou kus CSR a vyslovne varovali CSR, ze kdyz se bude branit, vyhlasi jim polsko a madarsko valku a zaroven i anglie vyhlasila, pokud neprijmeme mnochov vyhlasi anglie valku taky.

Takze SSSR byl v situaci, kdyz by hned v 1938 musel vest valku s celou evropou, vcetne anglie. Takze prvne precist co se skutecne stalo ne pindy so hlasaji na CT vhistoii CS a to pak predava dal idnes, novinky a podobni novinari.

Re: Re: Re: Re: pro Ivanek

Karol | 22.04.2012

P.S. to byl taky hlavni duvod, proc benes sel po 45 cestou vychod a ne zapad. Bo zapad ho spolecne spolskem a madarskem podrazil a jedine SSSR nezradil a dodrzel slovo. Blbe se to posloucha, ale v de dobe demokracie prodali CSR a pak se strasne divili co se deje...

Re: pro Ivanek

Radomír | 22.04.2012

Děkuji, Karle. A pro Ivánka ještě doplním:
Mnichov nespadl jen tak z nebe, německé plány na obsazení Československa byly vícméně jasné už v r.1933. Náš stát vznikl původně jako hráz proti německým ambicím, s podporou Francie i Anglie, ale těmi samými byl nakonec zrazen. Beneš vypracoval celkem 4 plány, jak situaci řešit, jaké ústupky vůči Němcům ČSR udělá - a všechny mu byly zamítnuty. Od r.1937 se vláda ČSR snažila s Němci vyjednávat a najít společné řešení stoupajících národnostních třenic. 19.09. byla Benešovi předána diplomatickou cestou společná nóta Francie a VB, kde uvádějí jako konečné řešení nutnost postoupit Německu všechna území s nadpoloviční německou populací. Má se tak stát v zájmu zachování míru v Evropě. Beneš odmítl s tím, že podstoupení území by se rovnalo zániku ČSR. Načež mu přišla odpověď, ať nepočítá s vojenskou pomocí těchto zemí v případném konfliktu.
ČSR stála úplně osamocena.
Dne 28.09.1938 předložilo Maďarsko a vzápětí po něm i Polsko ultimátum ČSR na odstoupení všech území s nadpoloviční většinou maďarského (a polského) obyvatelstva. Maďaři dali lhůtu 10 dnů, Poláci chtěli území do 30.11.1938.
A 30.09.1938 bylo československé vládě doručeno ultimátum z Mnichova - do 10-ti dnů vyklidit pohraničí.
Vláda zatím hledala i jiná řešení. Generál Syrový oznámil, že jde o rozhodnutí mezi vraždou a sebevraždou. O možnosti sovětské pomoci ministr průmyslu Imrich Karvaš prohlásil, že v tomto případě by Anglie mohla jít proti ČSR z obavy před bolševismem. Stalin navíc podmiňoval svou vojenskou pomoc žádostí Beneše o pomoc proti vojenské agresi Německa, podanou u Společnosti národů. To Beneš nikdy neudělal... Byl vládou ČSR přesvědčen, že tímto krokem by ČSR zavládl bolševismus a znepřátelili bychom si západní svět. Toho 30.09.1938 byla urgentní žádost pro SSSR zrušena velvyslancem J.Smutným.
Beneš abdikoval 05.10.1938.

Re: Re: pro Ivanek

ivanek | 22.04.2012

jj dík za připomenutí ,tohle ale stejně není jádro pudla-ja chci poukázat na to že 50té léta byla velmi drsná doba a tenhle nadšenecky budovatelský elán co se tady vyloupl má temnou stránku-se spoustou zničených životů.Tohle nelze příjmout jako oddělování zrna od plev!ne pro mě

Re: Re: Re: pro Ivanek

dusan | 22.04.2012

debata bohovská, len mi vysvetli prečo sssr alebo rusov vnímaš ako keby mali vždy niekomu pomôcť - komu si pomohol ty, to stými poliakmi - oni nie sú o nich lepší, pocítili sme to aj my po prvej vojne, keby len niekto dokumentoval koľko bolo zničených životov za posledných 20 rokov a koľko práce našich predkov bolo prehajdákanej, du

Re: Re: Re: Re: pro Ivanek

Daniela I. | 22.04.2012

Pretože majú v génoch chrániť a nie ničiť :)

Re: Re: Re: Re: pro Ivanek

ivanek | 22.04.2012

tvoje otázka obsahuje i odpověď -mě jen udivuje tady ten postoj co tu poslední dobou panuje -slyšeli jste slovo boží.

Re: Re: Re: pro Ivanek

| 24.04.2012

Znáš přísloví "Poturčenec horší Turka"?? Tak to platilo i tehdy a za chování našich vládců asi Stalin těžko může nést odpovědnost. Jednak tam byla vdečnost za osvobození a pak, Česi byli vždycky "vlezdoprdelové", takže svou iniciativu přeháněli. A taky je potřeba nezapomínat, že po 48 opravdu začala západní diverze proti východu. A i zde mohlo a asi i docházelo k přehmatům. Pokud chceš, mučením dosáhneš jakéhokoliv přiznání. A to je i dneska, viz. Guantanámo a waterboarding..

Re: Re: pro Ivanek

x | 01.10.2012

Možno by sme dnes boli v menešej zadnej časti a neopakovali by sa dejiny 1.-2.ww nie na tankoch, ale na €.

Re: Stalin

joe | 13.05.2014

Popláci zavraždili víc než 90 tisíc rudoarmějců po rus ko-polské válce v roce 1920 - jděte do.. s Katyní

Re: Re: Stalin

Lag | 02.11.2014

V poslednej dobe sa dosť často spomýna Katina......Zamyslel sa niekto niekedy nad tým ,čo bolo príčinou tohto masakru ??????
Čo sa dialo na uzemi zabraným Polskom?????(hladomor, genocida atď???????) A potom sa vymenili pozicie .Ak niekto niekomu ublizuje potom sa mu to vrati.

ZSSR za Stalina – iba fakty, časť 1.

zdeněk49 | 21.04.2012

http://www.spolocnyblok.org/?p=3315

Hoxi, podívej se na to

zdravím, zdeněk49

Re: ZSSR za Stalina – iba fakty, časť 1.

Hox | 21.04.2012

všimli jste si toho dva zároveň :). Zajímavé, že ten článek vyšel zrovna dnes, aby doplnil Panarina.

ZSSR za Stalina – iba fakty, časť 1.

m | 21.04.2012

„Ja viem, že po mojej smrti na môj hrob nahádžu kopu špiny, no vietor histórie ju neľútostne rozpráši!“
Stalin Jozef Vissarionovič

http://www.spolocnyblok.org/?p=3315

Re: ZSSR za Stalina – iba fakty, časť 1.

Hox | 21.04.2012

co dodat, lidé, čtěte.

Bod 8 - velikáni o Stalinovi, bude pro dost lidí šok.

Re: ZSSR za Stalina – iba fakty, časť 1.

sylva | 22.04.2012

díky moc za odkaz!

dotaz k citaci:

sylva | 21.04.2012

"... v srpnu 2008, kdy na požadavek amerických globalistů (Rice a Cheney) začala ozbrojená agrese režimu M.Saakašviliho proti Jižní osetii. Zároveň ale američtí antiglobalisté podpořili ruské antiglobalisty. V roce 2008 se projevili některé kontury spojenectví státníků USA i Ruska v boji proti Nové Britské Říši"
---------------------
Věděl by někdo více konkrétnějšího o této spolupráci? tj. kdo ji představoval, na jaké oficiální úrovni a s jakými dopady? Snažila jsem pátrat přímo na stránce I. Panarina (www.panarin.com), ale odpověď jak googlu tak i ruských vyhledávačů byla, že ji nemůže najít :(

Samotná Panarinova předpověď rozpadu USA do r 2010 na 5 částí (viz http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=632570) a zároveň zahájení projektu "Eurasisjské Rusi" na troskách USA je právě součástí informační války a níž IP napsal knihu. Raději budu pod jhem prastaré říše, která si pamatuje dokonce časy Zlatého věku, než pod jhem NBŘ. :)))

Re: dotaz k citaci:

Hox | 21.04.2012

Na ruské straně bych tipoval Putina a zdravé prvky armády a FSB, na americké straně nevím, možná to ani nebylo až tak oficiální a viditelné, aby se to dostalo do masmédií.

Re: Re: dotaz k citaci:

m | 21.04.2012

zřejmě jistí patrioti v Pentagonu, kteří již řadu let blokují agresi USraele (sionistů) proti Íránu

Iris

eru24 | 21.04.2012

odporucam precitat knihu Vladimira Uskujnuka, Kagan a jeho bek

Re: Iris

JaPa | 22.04.2012

Podporuji názor eru24. Jaká je pak objektivní pravda?

Gulagy

Iris | 21.04.2012

Při vší úctě ke Stalinovi - v době jeho vlády zemřelo v gulazích neuvěřitelné množství lidí. Vzpírám se věřit tomu, že to byli jen ti "špatní", jak bylo zmíněno v jednom z předchozích článků. Taky nevím, jak by se to četlo někomu, kdo gulag přežil a zažil tam všechny ty hrůzy. Takže ráda si přečtu o tom, jak byl Stalin dobrý, ale dokud nebude vysvětleno, jak došlo k těm gulagům, tak mi tam stále podstatný kamínek v mozaice chybí.

Re: Gulagy

Hox | 21.04.2012

Vysvětleno je, ale v češtině nebo angličtině ty knihy nikdy nevyjdou. Je třeba jeden přeběhlík NKVD, za války spolupracoval s Němci, pak ho Rusové zajali a byl asi 10 let v GULAG za zradu. Takže o tom nemá důvod lhát. Koncem 80. let vydal paměti, které vyšly v nějakém vojenském nakladatelství nebo sborníku, vyšla jen část, jak se o tom dozvěděly vyšší místa KGB, tak to zarazili. Popisuje německou (hitlerovskou) propagandu, jak ta jim popisovala GULAG, a pak popisuje, jak to doopravdy bylo. Píše, že několik stran ze Souostroví GULAG od Solženicyna o tom, jak probíhalo "vyslýchání", je téměř přesnou kopií, slovo po slově, toho, co on slyšel od Němců. A že s tím, co zažil v GULAGu, to nemá nic společného. Píše, že měli k dispozici knihy, mohli hrát šachy apod., tvrdá práce, ano, ale to co píše Solženicyn odmítá. Závěr si udělejte sami...

Re: Re: Gulagy

Iris | 21.04.2012

To zní podobně jako nacistická propagace koncentračních táborů. V Terezíně se taky dalo ledacos podnikat, přesto to pořád byl koncentrační tábor a umírali tam lidé.

Re: Re: Re: Gulagy

Hox | 21.04.2012

Těžko nějak argumentovat, když vidíš jen tu stranu věci, kterou chceš vidět. Třeba čistky v letech 37-38 byly mechanismem očištění společnosti od zrádců a degenerátů před blížící se válkou. Tím že to udělal, zachránil život desítkám milionů nejen Rusů a zachránil Rusko obecně. Stál před otázkou co dělat, aby vůbec přežilo Rusko a Rusové jako takoví. Existenční otázka. Viděl blížící se válku a uvědomoval si existenci páté kolony trockistů v zemi, a obecně přítomnost zrádců a degenerátů, kteří se projeví při první příležitosti. Věděl, že s nimi v zádech Rusko neustojí a zanikne, a zároveň věděl, že když se pokusí společnost od nich očistit, trockisté tu možnost opět využijí a rozpoutají bezpráví a teror, a degeneráti ji zneužijí pro svůj osobní prospěch (trockisté a degeneráti se částečně prolínají). Zvolil to druhé, mimochodem za to, že hlava NKVD Ježov nezabránil tomu bezpráví tím, že ty nevytvořil mechanismy, které by mu zabránily (umožnil fungování nechvalně známých tzv. "NKVD Trojek"), tak Ježov a všichni ti, kteří posílali nevinné lidi na smrt nebo do táborů, putovali vzápětí za nimi.
Tragédie byla, že nestihl očistit od trockistů vyšší velení armády. Kdyby se mu to povedlo a poslal tam kam patří několik set nebo několik tisíc zakamuflovaných trockistů, zachránil by život několika milionům ruských vojáků. Ale kdyby to udělal, byly by to dnes opět "oběti stalinismu".
Mimochodem, pracovně-nápravní zařízení byly součástí i Hyperborey, je to mechanismus vypořádání se společnosti s degeneráty. Demokracie je ve své podstatě co, systém, ve kterém se dostávají k moci převážně degeneráti a sociopaté. Dnes je u nás celá vrstva lidí, kteří nikam jinam nepatří, jsou to lidé už jen vnějškem. Buď si společnost s degeneráty poradí (společnost se tím ozdraví o jim se dá šance stát se znovu lidmi), nebo ji oni časem rozloží.
Zrovna předevčírem jsem měl s jedním takovým blízké setkání, řešil jsem situaci, kdy zavolal člověk důchodkyni s tím, zda může přijít "vyčistit koberce". Když řekla že ano, pěkně se vyptal, zda má manžela, zda bude sama doma apod., a když zjistil že bude sama doma, domluvil si schůzku. Přišel, udělal "prezentaci", vysál 1x1 metr koberce a nechal ji tam vysavač za 60.000 plus podepsanou smlouvu o koupi vysavače a o úvěru na pět let, celková zaplacená částka po pěti letech přes 101 tisíc. A teď, jaká společnost je ve skutečnosti zdravá, ta, která takového člověka podobnou činnost nechá provozovat, nebo ta, která mu odebere občanská práva a přinutí ho být společnosti užitečný po prvním takovém případu?
Stalin se pokusil očistit společnost od degenerátů, protože neměl na výběr (neudělat to by byla pro Rusko mnohem větší katastrofa), trockisté zařídili, aby při tom zemřelo i co nejvíc nevinných lidí. Smutná a drsná pravda, ale to je to, co se ve skutečnosti stalo.

Re: Re: Re: Re: Re: Gulagy

Hox | 21.04.2012

Podobné myšlenky mě mimoděk napadly. Poslat podobné degeneráty do pracovních táborů by mělo mimořádně kladný účinek na klima ve společnosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Gulagy

Hox | 22.04.2012

jinak díky za rady, některé kroky už jsem podnikl, některé teprve podniknu po poradě s právníkem. Kdyby měl někdo praktické zkušenosti s podobnou situací, uvítám rady.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Gulagy

Daniela I. | 22.04.2012

U nás máme Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a tiež je slušná úprava je v § 52, 53 Občianskeho zákonníka.
Toto by si ľudia mali dobre naštudovať a hlavne využívať na svoju ochranu proti degenom, parazitom, podvodníkom a hyenám navlečených v ľudskej koži.

Re: Re: Re: Gulagy

m | 21.04.2012

Terezín nebyl KL, byl židovské ghetto, podobně jako ve Varšavě, ghetto s vlastní židovskou samosprávou, židovskou policií a lokálními penězi. Němci tak za války izolovali židovský živel mj. z důvodu šmeliny - černého obchodu a z důvodu pronásledování aktivních komunistů, mezi kterými byly 3/4 židů. Např. v USA po vstupu do války s Japonskem ve stejné době byli internováni všichni Japonci v konc. táborech jako potenciální nepřátelé USA, bez výjimky, na základě etnicity. Kromě toho, světové organizované židovstvo vyhlásilo (WJC) celosvětový ekonomický bojkot Německa (= vyhlášení války) již na jaře 1933.

Re: Re: Re: Gulagy

Hоx | 30.04.2015

> To zní podobně jako nacistická propagace koncentračních táborů.

pointa je v něčem jiném, chtěl jsem poukázat na to, že člověk, který byl se Solženicinem v jednom gulagu jako odsouzený, napsal později: Solženicin lže, tak to tam nebylo ani omylem, jen opakuje hitlerovskou propagandu.

Re: Gulagy

Jana | 21.04.2012

pani, vy jste tu nova? v dostupne literature se o tom, kdo tyto gulagy "poridil" pise dost , zalistujte si tady. Pekne cteni, preji.

Re: Re: Gulagy

Iris | 21.04.2012

Ano, asi některým "sečtělým" připadám nevědomá, ale zdrojů s opačným názorem je taky dost. Některé tragické osobní příběhy mě taky nenechávají chladnou, i když druhým mohou připadat vymyšlené nebo zasloužené. Ať si každý udělá názor sám
http://www.radio.cz/cz/rubrika/krajane/krvave-jahody-skutecny-pribeh-ctrnactilete-divky-z-brna-ktera-prezila-gulag

Re: Re: Re: Gulagy

| 21.04.2012

No a jakou máte jistotu, že to v rádiu byla pravda?? Propaganda je na obou stranách. Pokud něco nezažijete sama, nic nelze brát doslovně. A hlavně - ty lidi tam Stalin posílal VŠECHNY osobně?? Asi dost těžko, to dělali lidé od ním. Jako by jste chtěla vinit ministra vnitra Pospíšila za to, že nějaký soudce nespravedlivě někoho pošle do vězení.. Cílem bylo opravdu Stalina totálně zdiskreditovat a s ním i celý Sovětský svaz. Výsledek třeba uvidíte za pár dnů - konec 2. sv. války. Pokud bude nějaký film k tomuto, tak jedině z USA a ze západní fronty. A pokud bude nějaká reportáž, tak tradičně z přehlídky amerických veteránů, kteří osvobodili Plzeň. O Sovětech bude minimum, to si pište. Mladí už dneska skoro věří, že nás osvobodili Američané (jako celou republiku).. Pořád platí - 100x opakovaná lež se stává pravdou.. Asi tak..

Re: Re: Re: Re: Gulagy

Daniela I. | 21.04.2012

Preto treba pozrieť sovietsku epopeju Oslobodenie s Nikolajom Oljaninom v hl. úlohe. Pomôžu aj poľskí Štyria tankisti a pes Šarik :)

Re: Re: Re: Re: Re: Gulagy

m | 21.04.2012

na uložto.cz je ke stažení také legendární seriál Sedmnáct zastavení jara s Vjačesl. Tichonovem:
http://ulozto.cz/hledej/?q=sedmnact_zastaveni_jara

Re: Re: Re: Re: Re: Gulagy

m | 21.04.2012

http://www.csfd.cz/film/33584-osvobozeni/
http://ulozto.cz/hledej/?type=size__desc&redir=0&q=Osvobozen%C3%AD+

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Gulagy

Daniela I. | 21.04.2012

:-)

Re: Re: Re: Re: Gulagy

Iris | 22.04.2012

Já mám v poslední době pocit, že všechny materiály, které se objeví na tomto webu jsou posvátné jak boží slovo a to člověku bere chuť je jednak číst a jednak na ně reagovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Gulagy

Smoker | 23.04.2012

to je tym, ze sa spoliehate na pocity, ktore mate rokmi postavene na pravdachm, ktorymi nas vsetkych krmili. Precitajte si aj nazor opacnej strany, a potom si to v hlave preusporiadajte. Najlepsie su faktografie.

Re: Gulagy

x | 01.10.2012

Božia naivita

Přidat nový příspěvek