O vzkříšení fašismu na Ukrajině

O vzkříšení fašismu na Ukrajině

14.5.2014

napsal Boris Julin, převzato odtud

 

Poznámka (Hox): k článku mám výhrady, ale publikuji, protože český překlad už je k dispozici, bylo by škoda jej nechat v šuplíku. Autor trpí určitým kaleidoskopickým idiotizmem (což není nadávka, viz DVTR) a popisuje proces jakoby přirozený, sám od sebe dějící se, což jak víme, není pravda. Stačí poukázat na to, že bez vnější podpory USA a dalších hráčů by se nynější kyjevský režim ani nedostal k moci, ani neměl šanci se udržet. Další výtka směřuje k obsahovému nerozlišování mezi pojmy fašismus a nacismus a jejich použití jako synonym.

 

Ruský vojenský historik na svém blogu píše o vzkříšení fašismu na Ukrajině a rozebírá, proč ho samotní Ukrajinci nejsou schopni rozeznat. Julin vypráví o tom, jak fašismus přežívá ve společnosti a jak se posléze stává jeho součástí. Také upozorňuje, k čemu může nacismus ve vládě společnost dovést.

Ukrajinští nacisté, kteří se sami prohlásili za největší patrioty, upalují v Oděse za živa ty, kteří je za patrioty nemají. V Kramatorsku zas vojska těch, kteří přišli k moci násilím a za pomoci nacistů uchvátili vládu, zabíjejí své vlastní občany, neuznávající jejich vládu.
Sledujeme vzkříšení toho, o čem se hovoří již nejméně čtvrtstoletí.
Toto je fašismus a jeho nejhorší nacionalistická varianta – nacismus. Ano, přesně takto vypadá.
Jenže mnoho duševně zdravých a gramotných lidí na Ukrajině nechápe – cože? Jaký nacismus? Tady žádný nacismus ani fašismus není. Vždyť všude okolo žijí samí normální občané. Kde vidíte nacisty? Jestli jsou, jde o velmi malou a nevýznamnou skupinku.

Jenže oni ti fašisté nemají rohy ani kopyta, nepáchnou po síře a velmi často ani sami netuší, že jsou fašisty.
Když fašismus a nacismus vládl v Německu, úplně stejně nechápali ti samí obyčejní občané, co si vzájemně hleděli do očí, že oči okolního světa zrcadlí jejich trolí tlamy.
A vůbec nehraje roli, co se dělo v hlavách lidí pří převzetí moci nacisty.
Jestli doufali, že budou z povzdálí přihlížet nebo je svrhnou při dalších volbách, spoléhaje přitom na otěže světového veřejného mínění nebo na zapřísahání nacistů.
V každém případě mohli být buď fašisty nebo oběťmi fašistů. Mohli buď vraždit, ničit a zotročovat občany své i občany jiných zemí – nebo se stát oběťmi nacistů. A občané jiných zemí jim mohli dříve nebo později zlomit hřbet, aby tento mor zastavili. Nikdo ale nemohl zůstat stranou.
V roce 1933 hlasovala proti nacistům více jak polovina občanů Německa. Aktivní nacisté nepředstavovali ani desetinu obyvatelstva. Za deset let již vnucovali nacismus jiným národům a umírali pod Stalingradem bez rozdílu jak ti, kteří pokládali svou občanskou povinnost volbami za splněnou, tak ti, kteří si mysleli, že zůstanou stranou.

Pokud se nacisté derou k moci – zastavte je.
Jinak každý z vás podstoupí výběr buď stát se nacistou nebo jeho obětí. fašistická společnost je všeobjímající a na nikoho nikdy nezapomene. Právě proto ho jeho zakladatel Mussolini nazval totalitním.

Nacismus se ve společnosti vyvíjí v několika etapách. A zbavit se ho je každou jeho etapou složitější.

1. Etapa
Zpočátku se objevují myšlenky o jedinečné misi národa, hrstka lidí se svou symbolikou a rituály, slučující se do skupin podobně, jako fotbaloví fanoušci. Jejich myšlenky sice lidem přijdou divné, ale neškodné. Co na tom, že si tu hrstka kluků a povrchních zbohatlíků sní své sny o vzkříšení impéria, že hledá známky své „boží vyvolenosti“ nebo křičí „Sláva Ukrajině“?
Vždyť Německo bylo krutě poníženo ve Versailles a Ukrajina nikdy neměla samostatnost.
V této etapě je možné odstavit nacismus velmi rychle. Čím? Stačí pouze skutečné a masové odmítnutí, nepřiznání práva na existenci takovýmto divným nacistickým myšlenkám.
Na Ukrajině tato etapa úspěšně proběhla bez povšimnutí již v počátku 90-tých let a na začátku nového tisíciletí.
Vždyť Ukrajina nikdy neměla své vlastní národní hrdiny, čistě ukrajinské – hrdiny neruské a nesovětské. Nu, a co je špatného na obraně ukrajinského jazyka? (tedy – ne proti všem jazykům, ale konkrétně proti ruskému). A co víc – děti v jejich skupinách ani nepijí, ani nekouří, ale sportují.

 

2.Etapa
Zde již probíhá fixace nacistických hodnot, které v první etapě dostaly právo na život.
Začínají je nazývat základními ideály a svazují je s patriotismem. Jejich nositelé získávají výhody a všichni, kdo nesouhlasí, jsou omezováni v právech a získávají cejch „nepatriota“. To, o čem dříve jen mluvili, se začíná ve společnosti realizovat.
A konkrétně v téhle etapě získává obrysy budoucí nepřítel jako nositel absolutního zla. Konkrétně v této etapě se infikují široké vrstvy obyvatelstva, ubezpečované přesvědčivými sliby „jsme proti moci oligarchů, jsme pro zákon a pořádek, pro vlast, pro Dobro“.
V této etapě je ještě možné nacismus zastavit masovými protesty. Protesty ještě mohou donutit „infikované“ zastavit se a popřemýšlet, vystřízlivět.
Ale tento krok Ukrajina promarnila v období od prvního majdanu do začátku r. 2014.

 

3.Etapa
V této fázi ještě není přesvědčených nacistů tak mnoho, ale spoléhají se na poměrně širokou podporu veřejnosti.
„Bojujíc za dobro“ a „zavedení pořádku“ prolamují se do mocenských struktur. Konkrétně zde jim průlom dává možnost postavit mimo zákon všechny, kdo smýšlí jinak. Pověsí jim na záda cedulku „zrádce národa“.
V této etapě nacismus začíná snímat masku a přechází k zastrašování svých protivníků.
Opevňujíc se na svých pozicích, nacisté začínají integrovat svou ideologii do státní a na vedoucí místa dosazují loajální spolupracovníky. Málo je přitom zajímá rozložení parlamentních stran, není to pro ně podstatné. Stejně bude vše „pročištěno“ nebo plně likvidováno. nacisty nějaké hry na demokracii nezajímají.
V této etapě se dá nacismus zastavit pouze nepřiznáním jejich vlády – tj. formováním svých, odspodu zakládaných národních orgánů samosprávy, odmítnutím vládních nařízení a vyhlášek, odmítnutím plnit příkazy nacisty dosazených úředníků a správců.
V této fázi jsou nacisté již sice plně organizovaní, semknutí a energičtí, ale je jich zatím málo.
Nacismus se neopírá o vůli národa a jeho zájmy, ale předpokládá nakládat s národem jak se stádem ovcí. Takže masové odmítnutí, samosprávy a vyjádření nevole žít pod touto nacistickou vládou, umožní ještě uniknout z jejich moci.

Přesně takto se stalo v Krymu. Takto se snaží v Lugansku a Doněcku, i když proces plně nepracuje pro svou pozdní reakci. A pokud stejné povstání zachvátí většinu země, nacistická vláda se zhroutí a země se tak zbaví zlé noční můry. Pokud ale povstanou jen někde, pak je čeká velmi těžký boj s nejistým výsledkem. Tato fáze probíhá právě nyní.

 

4.Etapa
Nacisté jsou u moci a plně nebo částečně kontrolují silové struktury. Dosáhli již poslušnosti většiny země.
V této etapě začínají krutý boj proti všem nepohodlným a jinak myslícím, zavádějí zákony k upevnění nacistické ideologie ve společnosti. Společnost je plně ovládaná. Nyní již nedělí lidi na „naše“ a „cizí“ jen v rámci své organizace, ale tuto volbu nutí udělat úplně každého člověka ve společnosti.
„Kdo neskáče je moskal!“
Každý odpor a snaha zůstat „cizím“ se u nacistů potlačuje silou a terorem.
V této etapě už nacisté jen upalují, topí, střílí své občany, označujíc je za „cizí“ a „podlidi“. A kdo si myslí, že zůstane stranou, toho si zavážou krví, přikazujíc mu vraždit „cizí“, udávat příbuzné a přátele či jinak projevovat svou „občanskou aktivitu“.
Tímto si prošlo Španělsko i Itálie. Nyní tím prochází Ukrajina. Přesně tuto fázi vidíme nyní v Oděse nebo Kramatorsku.
V této etapě již nelze bojovat mírnými způsoby (protože ve třetí etapě nezůstalo nic, co by se opíralo o ústavu).

Nacismus v zemi však může být zastaven jen samotným národem. Jen je nyní již nedostatečné zakládání vlastních orgánů samosprávy a rezignace nacistických úředníků. Nyní můžete nacismus zastavit jen silou – bojovat s nimi na barikádách, zakládat domobranu, zajišťovat jejich zbraně a zavádět vojenskou disciplínu ve svých řadách. A hlavně – nebát se stát jim tváří v tvář, nespoléhat na jiné.
Připravte se, že proti vám budou hnát „infikované“, kteří si budou myslet, že bojují za vlast – a ne za nacisty. Budete zaplaveni vlnou propagandy a lživých slibů. V této fázi je o mnoho složitější bojovat, než ve fázích předchozích. Ale stále je ještě možné zvítězit samostatně.

 

5. Etapa
Nacisté u moci již plně pokryjí společnost, vzdělávací systém i národní hodnoty (na Ukrajině se to již děje), zavedou kolektivní odpovědnost a vlezou i do nejmenších detailů vašeho života. Ne nadarmo se jejich společnost nazývá totalitní. Budou vychovávat vás, vaše přátele, děti, rodinu. A vychovávat tak, aby každý s radostí a s pocitem odpovědnosti na vás donášel, jestli se náhodou doma nebavíte rusky nebo nedržíte portrét Bandery. Podřídí si a zformují celou strukturu státu.

V této fázi už nemůžete nad nacismem vyhrát svými silami. Tady už máte na výběr jen stát se nacistou s perspektivou smrti na obranu nacismu – nebo bojovat proti němu v odboji, snažíc se podkopat režim a to vše v očekávání 6.etapy, tj. kolapsu ekonomiky země a odstavení ideologie. Bojovat s nadějí, že tito vnější nepřátelé svrhnou nacismus dříve, než stačí definitivně zničit zemi i národ.
Navenek může nyní vše vypadat dobře – stejně, jako v Německu v roce 1936. Ale ať vás osud chrání před takovou cestou prokletí, na které budete zabíjet své bratry na Ukrajině a v Rusku a kde budete umírat jejich rukou.

 

překlad Lin

 

Diskusní téma: O vzkříšení fašismu na Ukrajině

K fašismu

Lin | 15.05.2014

Společnost, ve které žijeme a která se snaží tvářit jako "demokratická", je ve skutečnosti fašistickou. Není to konspirace, není to výmysl - stačí objektivně zhodnotit děje kolem nás, řízení "mas", fungování státu.
Určité události, probíhající ve světě, jsou ve skutečnosti testem. Testem toho, na co je už společnost "zralá" a co už můžou ("plánovači") bez velkých protivenství implantovat do života jako běžné, normální. A jak se píše v článku - co lidé budou radostně a s odpovědností přijímat, plnit, neuvědomujíc si, co to vlastně páchají, na co a pro koho pracují.
Goebbelsovské způsoby propagandy nikdy nebyly zapomenuty, ale naopak přivedeny do "vyššího levelu". Masmédia jsou nástrojem plošné "infikace" a všímejte si, že jsou to právě ona, kdo zavádějí určité slovní obraty, slovní spojení a výrazy pro pojmenování určitých dějů, kde se stírá původní význam slova. Speciálně ona "připravují půdu" pro určité děje nebo jejich přijímání společností. A pokud lidé reagují "nesprávně", pak se přidá na propagandě, zkreslování a vymývání mozků.

Zajímavé, že k definici fašismu toho na netu najdeme mnoho, ale také si mnoho protiřečí. Dá se říci, že "definice se různí". To není náhoda nebo neschopnost (nemožnost) fašismus pojmenovat. To je úmysl = rozpliznout, zmást, odvést pozornost.
Některé definice (a není jich málo) fašismus a jeho různé formy pokládají za úplně normální, v podstatě prospěšný a někdy i nutný. Prý se zbytečně démonizuje...
Toto je však jen příprava na jeho oficiální "zjevení" v tvrdší formě (protože zatím oficiálně - v zemích Evropy - neexistuje a je právně postihován). A ovšem, že se nebude nazývat fašismem, ale bude překryt nějaký jiným "-ismem" - stejně, jako je nyní překryt "demokracií".

Ve společnosti je půda již připravena.
Krize, přistěhovalci jiného vyznání a jiné barvy pleti, "nepřizpůsobiví", touha lidí po silné a autoritářské vládě, co "udělá pořádek", touha zastavit rozkrádání země a odstavit korytáře od moci, touha po pořádku a řádu.
To vše je živnou půdou k tomu, aby se i u nás mohlo objevit "cosi", co vidíme dnes na Ukrajině. Ne nadarmo je ukrajinský "porces" s chuntou v čele představován jako "dobro, právo legitimita". To, co tam dělají nacisté, je dle Evropy (samozřejmě - s USA za zády) správné a "v právu" - to, co dělají ostatní (nenacisté) je naopak "zvůle". K tomu se objevují všelijaké "zasvěcené hovory" o tom, jak ti krymští nebo "východní" se chovají stejně, jako Němci v našem předválečném pohraničí, že to oni jsou ti "nacisti", separatisti. Přitom jim není ani trochu divné, že právě ti "východní a krymští nacisti" byli a jsou okleštěni na právech (v podstatě i životech, protože nejsou pokládaní za plnoprávné občany, ale za "vaťáky, coloráda", lidi druhé a nižší kategorie) a naopak "vláda" (chunta) spolu s represivní banderovskou složkou získala neomezenou moc.

Jak správně napsali předřečníci - na Ukrajině se nyní rozhoduje o budoucnosti celé Evropy. Ten "zásuvný modul", o kterém píše Udo, je připravený i pro naše země - jak Čechy, tak Slovensko. A dezorientovaných, zmatených a "vymytých" máme dost na to, aby se modul "aktivoval".

Na Ukrajině se rozhoduje

Zdeněk | 15.05.2014

o formě konceptuální a ideologické moci nad světem. Pokud se Evropa neprobudí a nepodnikne aktivní kroky na eliminaci konfliktu, bude do velké míry sama jeho obětí.

Již před majdanem, o jehož financování a přípravě bylo na těchto stránkách důkazně pojednáno, připomínám jeden důležitý fakt. Byla objevena velká ložiska nerostů:uranu, uhlí, plynu a dalších nerostů. Během majdanu byl ohrožen život zákonně zvoleného prezidenta, který uprchl. Z pučistů , placených a vycvičených žoldnéřů s mezinárodní účastí, se stali ministři, noví vládci Ukrajiny. A tato nelegální vláda začíná porcovat Ukrajinu.

Na http://czech.ruvr.ru vyšel krátký článek tohoto znění-cituji:
Syn víceprezidenta USA se stal členem řídící rady ukrajinské plynové společnosti.
Syn víceprezidenta USA Josepha Bidena se stal členem řídící rady soukromé ukrajinské plynové společnosti. Robert Hunter Biden se bude zabývat právními otázkami a reprezentovat společnost v mezinárodních organizacích.

To však není vše. V jiném článku jsem se dočetl, že členem řídící rady se stal též exprezident Polska Alexander Kwasnievsky.

O vzkříšení fašismu na Ukrajině

jill | 15.05.2014

přesně tohle zažívám v slovenském zdravotnictví, školství, soudnictví.. demokrat.systém je dokonale reformován 20letým školením zaměst-nanců...ve fašizmu

Re: O vzkříšení fašismu na Ukrajině

borky74 | 15.05.2014

To by predpokladalo existenciu nejakého centra cieľavedomej indoktrinizácie obyvateľstva, na základe akých údajov si dospela k tomuto názoru?

Re: Re: O vzkříšení fašismu na Ukrajině

jill | 15.05.2014

osobní skušenost... svou působností jsou staleté "s.r.o."-čky svými chapadly všude rozlezeny...ještě i mentalita/charakter většiny občanů tomu odpovídá...

Re: Re: O vzkříšení fašismu na Ukrajině

udo | 15.05.2014

Odhliadnuc od zdravotníctva..

A myslíte Borky74, že na indoktrináciu potrebujete centrum.
Vieme predsa, že ide o záležitosť tzv. nepriameho riadenia pomocou štatistickej cirkulácie určitých informácii v populácii.
Štruktúry vznikajú pri riadení len za istých konkrétnych okolností vo finálnej fáze. Najprv musíte "pripraviť pôdu". T.j., vo vojenskej terminológii(včítane tzv.studených=informačných "akvizičných" technológii) ide o "palebnú prípravu". To vám vysvetlí aj každý gramotnejší manažér. Nikto súdny nejde najprv stavať organizáciu a potom riadiť. To si len naivné stádo tak myslí, lebo to videlo niekde v TV, či treťotriednych školách, pseudoUniVersitách.
Každá seriózna(v zmysle prognostikovateľnosti udržateľná) organizácia postupuje už nejednu stovku(možno aj tisícku) rokov podľa tzv. "Plnej riadiacej funkcie". Máte ju inak vysvetlenú poDrobnejšie aj v DVTR(kap.10). Predchádza jej logicky analytika (v príp.biologických systémov hlavne kulturologických stereotypov cieľovej skupiny, prognostika, identifikácia kľučových faktorov prostredia(dominantných socio-natorálnych procesov), ich vyhodnotenie vo vzťahu k vlastným cieľom subjektu, atď..

Subjekt môže byť aj len idea distribuovaná(zrovna tak v štatisticky) v rámci kultúry. Presnejšie odb. tzv. Koncepcia "samo"riadenia danej kultúry. Ide o základy sociálneho inžinierstva a presnejšie kulturologického inžinierstva, formovania a obsadzovania relígii, dejín, riadenia objektívneho procesu globalizácie, atď.. Každá firma, ćo ašpiruje na serióznejśí podiel na trhu, burze, či v ďalśej fáze o tichý, alebo hlasný monopol sa týmito otázkami nevyhnutne musí zaoberať a ak nemá schopný personál, angažuje príslušných špecialistov elitných škôl a kurzov. Resp., ak ich firma zaujme, „squattnú ju oni sami“. Ako vo filme, tragikómédii RAMBO: „Nie vy ma nájdete, ale ja si vás nájdem“ .
Nie, nejde ani tak o tzv. (a)sociálnych mágov, ale o veľmi praktických, vysoko vzdelaných inžinierov, spravidla vojakov. Nie však z takej armády, ako si to ovce..dav predstavuje.

k tomu zdravotníctvu..
Ide len o sekundárny, maskovací problém, ktorý v skutočnosti naozaj(pre mnohých paradoxne, lebo "šak to vídím a cítim") neexistuje. Jeho úlohou je podobne, ako u masovej deprivácie(vytvárania umeleho nedostatku-dlhodobého stresu) základných potrieb v populácii, konfliktných zón(potenciálu), ekologických problémov, atď..vytvárať
„ilúziu bludiska krivých zrkadiel a falośných cieľov“,
aby dav nemal čas sa zamyslieť, aby jeho pozornosť bola odvedená akýmkoľvek iným smerom, aby si čo najmenej obetí mohlo položiť správnejśie otázky..
typu: A kde je skutočný problém, výzva, príležitosť?

Isto..no nie len banky, podvod frakćných rezerv a úrokový parzitizmus, ide o celkovú ticho otrokársku prastarú koncepciu samoriadenia našej kultúry, ktorá nás od mala vyvchováva, našich rodičov, deti,..po generácie..
Keď si ovce prestanuvšie byť ovcami, položia tento typ otázok, smerujú k Človeku, k napĺňaniu skutočného potenciálu druhu Homo sapiens sapiens, ktorý sa logicky nerodí s potenciálom stať sa automaticky zlý, ći "sprostý", ale rodí sa s potenciálom osvojenia jednej z množstva variánt budúCnosti, či necnosti..
O ostatnom do veľmi veľkej miery rozhoduje onen kultologický "supersystém" kultúry v ktorom vyrastá, a ktorý je ako každý system buď riadený, alebo "samo"riadený.(Jeho autori nesú 95% zodpovednosti za väčšinu globálnych priekakov, i keď vedia pomerne dobre „delegovať zodpovednosť“ na dostatoćne idiotizovaných baranov..viď politika virtuálnej, oficiálnej demokracie a reálnej démoNkracie)

..pritom dokonca aj zo školy vieme, źe "samo"riadený systém je len systém, u ktorého ZATIAĽ neviem identifikovať subjekt riadenia("manažéra"). T.j., idem identifikovať koncepciu „samo“riadenia, jej pozitíva, konkrétne chyby(bugy) a navrhnem ich korekcie. U sociologických operaćných systémov rovnako, ako u syntetických, typu UNIX-Linux, Windows a pod. Pritom z politického marketingu vieme aj to, že pri riadení je vždy
"Chyba z pohľadu jedného, zámerom z pohľadu druhého"

Teda..ako Jill správne podotkla, fašizáciu, spolo(ne)cnosť režimu prejavujúcu sa aj(no nie len) v zdravotníctve, nie je možné vyhrať "bojom s veternými mlynmi", bez identifikácie subjektu riadenia(Borky74)=ergo Koncepcie(série niEkým želaných obrazov, Matice krokov s príslušnou algoritmikou) Pasce falošných cieľov “vysvecovaných” tzv.žúrnalistami ako ohňostroj, zakrývajúci práve preiehajúcu krádež, vraždu na hlavnom námestí. Zombižurnalisti sú niečo ako besné psíky, prvolínioví žoldáci, vykonávatelia inžiniermi predpripravených pascí na "rozptýlenie zdrojov, kapacity" brániacej sa obete agresie.

Prebratie iniciatívy a ofenzíva(mil.term.)
V informačnom type vojny, trvajúcom už nejedno tisícroćie, treba ísť pojadre nepriateľského systému, po jeho koncepcii a dať alternatívu. Najlepšie objemnejśiu, čim ho automaticky pohltíte a váš bývalí vrah, otrokár, začne voľky-nevoľky pracovať na Vaše ciele. Na to Vám ale nestačí A.morálka, no musíte mať aj B.objektívne vyššiu mieru chápania socio-naturálnych procesov, ako váš "oponent", čo ale nie je v zásade tak zložité, ako sa to môže na prvý pohľad javiť(vám vtĺkajú méédialni analytici)..a C.disciplína myslenia, ústiaca do schopnosti dostatočne presného riadenia(tvorenia, spolustrojenia osudu) spoloCnosti k objektívne správnejším cieľom, bo vtedy a len vtedy prichádza podpora Zhora. T.j.inFormačný náskok=operačná výhoda myšlienok, aktualizačné impulzy v zrýchlenom čase pri dostatočnom chápaní , rozliśovaní príćinno-dôsledkových vzťahov dominantných socionaturálnyc procesov, ktoré tí temnejśí(“The dark side”) proste nedostanú.

Tak chytáme príjemný vánok Jeho v plachtách.. dostatočne gramotného intelektu..spojeného s neustále ním korigovanými, optimalizovanými emóciami do zdravej intuície, nepletúcej sa so samotnými eMocnými modulmi, no kooperujúcej s nimi. Tak pred svojim I motivačnými oponentami (čakajúcimi na “príležitosť”) neustále obhajujeme diplom Človeka, ak ho aspoň raz na chvíľu nadobudneme.

Áno čaro Médeine-MééDiá zneužívané sú, problém-výzva, hlásne trúby fašitickej manipulácie padlých otrokárov podvedomia, falošní bohovia dneška,
..když "vláda tvá lide" nie v zmysle res-publika(obojstranná zodpovednosť za spoloCnosť medzi jedinečným jedincom a kolektívom), no v zmysle
"věcí tvých (samotných) sa k tobě (nad tebou) navrátila(konzum)"
..ostatne podobne, ako akékoľvek dnešné "náboženstvo" s rovnako falośnými "bohmi"

chybka

udo | 15.05.2014

V druhej vete má byť za slovom "centrum" otáznik

Re: Re: Re: O vzkříšení fašismu na Ukrajině

jill | 16.05.2014

...právě, že v zdravotnictví je to markantné,určitě řeknete více lékaři než-li spovědníku, je tam ihned i spětná vazba, odezva na léčbu "jak se cítíte?" ...
... jsem přesvědčena, že "věc" má mnohem hlubší kořeny a leží v cha-rakteru člověka mnohem víc než sociozařazení...
...historie mi dává za pravdu.

Re: Re: Re: Re: O vzkříšení fašismu na Ukrajině

udo | 17.05.2014

Ak beriete zdravie ako celok, ako isté konkrétne optimum kolektívno-inDiviDuálnej osobnosti, kulturologický parameter, príznak(charakter..), tak na tej úrovni isto súhlas.

Dnešné zdravotníctvo išlo v mnohom síce technologicky pomerne ďaleko, no v poniektorých závažných technológiách i silno degradovalo.
..a vieme, že to, ćo sa javí byť chybou pre jedných je vždy zámerom pre iných..

pěkně

paprsek | 14.05.2014

popsaná nakažlivost pro pocit výjimečnosti obecně a dožadování se proto více práv, ohledů, odměn, klanění davů....

To postihne každého, kdo se chce mít líp na úkor druhých...

Přidat nový příspěvek