O tom úplně nejhorším…

O tom úplně nejhorším…

10.5.2014

 

převzato z Ostrova Janiky

 

Napsal Kapitan Ochevidnost
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.  

 

…přečetl však co vyšlo z pera
A.Smitha, čímž byl kovaný
ekonom: došel k poznání,
co podporuje rozkvět státu,
proč nezpůsobí škodu těm,
kdo vládnou prostým produktem,
že nedávají přednost zlatu dolaru.

A.S.Puškin “Evžen Oněgin”
Přeložila Olga Mašková
ODEON, PRAHA 1987

 

Praxe je kritériem pravdy.
Teng Siao-pchin (a KSB/DVTR)

 

 

Často mě obviňují z pesimismu, nejenom komentující, ale i přátelé. Já v takovém případě vždy připomínám starý vtip o tom, že pesimista je pouze dobře informovaný optimista. V každém vtipu je kromě humoru také trocha pravdy – v reálném životě jsem spíše optimistou, jenomže množství shromážděných a zpracovaných informací mne nutí dívat se do budoucnosti z určitého specifického úhlu pohledu, který se silně liší od obecně přijatého. Proto když začínám vykládat a vysvětlovat svůj pohled na věc, někteří spoluobčané mne vnímají jako jakéhosi podivína, snažícího se do veřejného prostoru protlačit nepřijatelné či snad dokonce pro společnost a stát nebezpečné myšlenky. A jelikož je z neznámého důvodu nehodlají vyvracet argumenty, přecházejí okamžitě do osobní roviny a konstruují různé nepěkné dohady na margo mé skromné persony.

Kluci, ani omylem! Nehodlám nikoho agitovat ani se nesnažím někoho měnit, a už vůbec se nechci dotknout něčí bolavé ješitnosti – prostě se se všemi zájemci dělím svým viděním skutečnosti. Jestliže někdo sdílí tento pohled – vítejte do reality, máme o čem spolu hovořit, a když ne – tak tomu bohužel nepomůžu. Ale neztrácejte náladu – informační prostor je obrovský, pro všechno je tam místa dost, včetně vašeho názoru.

A kdo má pravdu a kdo ne – ukáže čas, nebude ani nutné dlouho čekat. Všeho všudy před měsícem jsem psal (dopis č.4) o hnoji a deficitu obchodní výměny – mnozí se mi tehdy posmívali, kdosi dokonce nabízel sázku ohledně Krymu a všeho ostatního. No a? Krym již odplul, na řadě jsou Doněcká a Luganská nezávislé republiky, Charkov, Nikolaev a Oděsa zaklekly v blocích, ceny stoupají, dolar plave, no a dále podle textu – zatím to nikdo nezrušil. Kde jsem skutečně udělal chybu – účet za neodebraný plyn vystřihli ne za 12 miliard dolarů, nýbrž za pouhých 11,388 miliard. Ten účet jsem ovšem nevystavoval já, takže možná se spletli v Gazpromu a něco nezapočítali.

A to všechno se děje ne proto, že jsem něco strašného vyčaroval nebo vyvěštil hrabaje se v kávové sedlině, prostě logika událostí. A ta buď je, nebo není. A právě nezávislá na přáních či ideologických bludech jednotlivých občanů logika vývoje historických procesů je předmětem mých úvah.
No a jako pokračování tématu o logice procesů jsem v dopise o výzvách slíbil “…později pohovořit o tom úplně nejhorším”. Dnes tedy ten den nastal.

To úplně nejhorší – je politická ekonomie, a přesněji, závěry z ní vyplývající.

Politickou ekonomii jako vědu začali zpracovávat dostatečně dávno, již v 18.století. V určité etapě rozvoje společenských věd sehrála mimořádně důležitou, řekl bych dokonce, že v některých případech až osudovou roli. Leč přesto, objektivita procesů, jež tato věda popisuje, nikdy nebyla zpochybněna. Tudíž i zákony, jimiž se řídí vývoj těchto procesů působí i nadále v celosvětovém měřítku, a to dokonce i tehdy, kdy my o nich vůbec nepřemýšlíme. Jak říkala hrdinka jednoho starého filmu: ” …jestliže vás v pařížském metru neosahávají, neplyne z toho, že pařížské metro neexistuje”.

Přesto v průběhu posledních dvaceti let na politickou ekonomii důkladně a naprosto nezaslouženě zapomněli. Místo ní, na výrobní lince nazvané podle italského města Boloňa, nalévají do hlav dospívajícího pokolení na dané historické etapě naprosto neadekvátní vědu “Economics” a v tom lepším případě základy monetaristiké teorie Johna Maynarda Keynese (jako volitelný předmět).

Nejzábavnější na tom je, že tato economics nedokáže vysvětlit příčiny vleklé a všeobecné krize, trápící světovou ekonomiku od roku 2008, a nenabízí žádné recepty jak zastavit ten střemhlavý let ve kterém se tato ekonomika celé ty roky nachází. Přesněji, recepty se samozřejmě nabízejí, jenom že nemoc neléčí ale naopak – zhoršují. A tento nepříjemný fakt vyvolává kognitivní disonanci rvoucí ganglia nejenom “gromadjanam svitu” (občanům světa) co mají dluhů až nad hlavu, ale i velice seriozním chlapcům, kteří mají v popisu práce globální rozhodování, jenomže často nechápou co se vlastně děje, kam utíkat a co s tím vším vůbec dělat. Jak říkával nezapomenutelný Kozma Petrovič Prutkov: “Mnohé věci nechápeme ne proto, že naše chápání je nedostatečné, ale proto, že ony věci jsou mimo sféru našeho chápání”.

A nyní zkusím vysvětlit, proč politickou ekonomii nahradili ve společenském vědomí economicsem – je to vážně zajímavé. Jde o to, že klasická politická ekonomie postuluje jednu pro kapitalismus krajně nepříjemnou věc, a konkrétně JEHO KONEČNOST. Tedy, že dříve nebo později natáhne bačkory (tedy totální a absolutní konec). No a hned po pohřbu těch, co nezvládnou novou historickou realitu, bude nutné sednout na nejbližší pařez a velice vážně popřemýšlet o novém modelu organizace světa.

A protože v současné realitě vládnou kapitalisté, tento fakt všelijak zamlčují a skrývají před širokou veřejností, protože pro kapitalisty je to velice mrzuté a nepříjemné – na skládku se nikomu nechce, zvláště když v současném okamžiku jsi nejen úplný hegemon, ale i král celé hory.

Staří Římané říkávali “De mortuis aut bene, aut nihil” (o mrtvých buď dobře, nebo nic). Vědci zavádějící economics se inspirovali moudrostí věků a o budoucím zesnulém – kapitalismu, se rozhodli mluvit jen v dobrém, apriori jej uznávajíce za nesmrtelnou konstantu. Ve střednědobé perspektivě se ukázali býti daleko chytřejší a praktičtější než jejich kolegové – přímočaří a trochu naivní političtí ekonomové (no vážně – kdo stojí o pravdu?). Takže, na rozdíl od svých polozapomenutých kolegů, adepti economicsu se nacházejí v naprosté grantové vatě, přesto že nemohou na dané téma nic vysvětlit. Což připomíná situaci se středověkou alchymií – vždyť přece všichni chápali, že je tu nějaké šarlatánství, ale stejně ji aktivně financovali, protože moc potřebovali peníze.

Mám za to, že většina čtenářů si při slovech “politická ekonomie” vybaví velké přátele proletariátu – Marxe a Engelse, kteří celkem přesvědčivě a vědecky dokázali nevyhnutelnost krachu kapitalismu v důsledku rozvoje výrobních sil a nevyhnutelnost historického přechodu k novému společenskému výrobnímu způsobu. Jejich teorii zatím nikdo pořádně nevyvrátil, pouze praxe, která je jak známo – kritériem pravdy, nesplnila očekávání klasiků, čehož jsme my všichni svědky.

Podle mého, Marx a Engels se zmýlili ve velikosti a ničivé schopnosti strašidla komunismu. Když pozorně pohlédneme na nyní již historii – jimi vyvolané strašidlo poobcházelo Evropou, a protože tam pro sebe nenašlo nic zajímavého, omylem zabloudilo do Ruského Impéria, kde pak nadělalo známé věci. Poté v jeho nekonečných prostorách zabloudilo a postupně se rozplynulo v kosmickém prostoru. Zahynulo úplně, nebo má ještě šanci na reinkarnaci? – Na to existují různé názory. Jedni mystici se domnívají, že nejenom strašidla, ale vůbec všichni duchové jsou nesmrtelní již ze své podstaty, druzí mystici (z praktických důvodů jim budeme říkat economicsisté), mají za to, že konkrétně tento duch patří do pekla a v naší skutečnosti nemá naprosto co pohledávat, neboť i tak je všechno skvělé a báječné, a co se mě týče, já se k tomu vyjádřím jindy.

A zatím – moje oblíbená anekdota:
- Otázka pro Rádio Jerevan: Budou v komunismu peníze?
- Odpověď: Ortodoxní marxisté se domnívají, že nebudou. Revizionisté mají za to, že určitě budou. Jenomže my, důslední marx-leninci víme, že u někoho budou a u někoho nebudou.

No a dnes se budeme bavit právě o těch, u kterých peníze nebudou v nejbližší historické perspektivě, přitom nezávisle na tom, jak padnou karty. Budete se smát, ale jsou to právě kapitalisté. A peníze nebudou mít právě z důvodu rozvoje kapitalismu. Kdežto při nějakém jiném zřízení se u nich peníze možná znovu objeví, jenomže to už přestanou být kapitalisty. Takový paradox.

A nevymyslel si to žádný Karel Marx (tomu nebylo do paradoxů – pouštěl do Evropy strašidla), ale již vzpomínaný Adam Smith, kterého, naprosto zaslouženě, považují za otce politické ekonomie. Ve svém klasickém díle “Pojednání o podstatě a původu bohatství národů”, vydaném v roce 1776, tento učený muž velmi moudře popsal kapitalistický výrobní způsob a jakoby mimochodem odhalil prostou ideu s velmi daleko jdoucími důsledky.

Citát:
Kap.3: “Dělba práce je omezena velikostí trhu.
Protože možnost směny vede k dělbě práce, je úroveň dělby práce vždy omezena mezemi možností směny, neboli, jinými slovy, velikostí trhu”.

Důsledky vyplývající z této věty jsou pro nás velmi důležité, ovšem vědec, zdá se, ne úplně zhodnotil stupeň její tragičnosti pro potomky. Myslím, že je to dáno tím, že v prostém a pohodlném roce 1776 se svět zdál býti nekonečným a autor si prostě nedokázal představit ani globální ekonomiku, ani globální trh, na kterém my všichni dnes žijící musíme makat od rána do večera za kousek chleba s máslem (a často i bez másla).

Pokusím se rozžvýkat klasikovu myšlenku podrobněji. Jak známo, kapitalismus je možný jen při prohlubování dělby práce – Adam Smith to velmi srozumitelně dokázal. A nyní si představme velmi primitivní, naprosto uzavřený systém s maximálně možným prohloubením dělby práce v konkrétním vymyšleném státě. V tomto systému je kapitalista, dělník a stát, reprezentovaný úředníkem. Ten systém můžeme samozřejmě učinit složitějším dodáním dalších prvků, ale pro čistotu myšlenkového experimentu tři prvky zcela postačí. Hlavní podmínky jsou: další prohlubování dělby práce není možné, systém je uzavřený, t.j. nic do něj nevstupuje zvenčí a nic nevychází ven.

Na první pohled je vše v pořádku, solidní a ušlechtilé: kapitalista investuje kapitál do výrobního procesu, kupuje haly, stroje, suroviny, platí dělníkovi výplatu, státu odevzdává daně, ze kterých se platí plat úředníka, který kryje kapitalistu a drží dělníka na krátké oprati. Zatím se zdá být vše v pořádku – všichni pracují. Výsledkem společné činnosti prvků systému je zboží. VÝROBNÍ CENA (výrobní náklady) tohoto zboží je minimálně tvořena mzdou dělníka a mzdou úředníka (náklady na suroviny, stroje a procenta z úvěru pro zjednodušení nezapočítáváme, bereme je jakoby zadara – řekněme jako z privatizace).

Jenomže dál začíná mystika, protože zboží je třeba prodat se ZISKEM – v tom je konec konců veškerý smysl kapitalistova snažení. Komu ale může prodat své zboží? Pouze tomu, kdo má peníze a potřebu toho zboží. A v našem zjednodušeném systému má reálné peníze pouze dělník a úředník, přičemž jich mají pouze tolik, kolik jim JIŽ kapitalista vyplatil – v procesu výroby zboží. A ANI O CHLUP VÍCE. A vtip spočívá v tom, že v tomto systému není místa pro zisk – spotřebitelům stačí peníze jen na to, aby si koupili ZBOŽÍ za součet disponibilních příjmů, t.j. maximálně – za VÝROBNÍ CENU. Na zisk pro kapitalistu v daném systému prostě nejsou peníze, ani v případě když do ceny započítá trojnásobnou marži a spotřebitelé jeho zboží “no prostě moc potřebují”!!! A dokonce i když kapitalista sníží plat dělníkovi a vyhne se placení části daně, spotřebitelům (dělníkovi a úředníkovi) peníze na koupi zboží nepřibudou, není čím uspokojit hamižnost kapitalisty – TY PENÍZE SE PROSTĚ V PŘÍRODĚ NEVYSKYTUJÍ. Jestliže doplníme tento zjednodušený systém dalšími prvky: dalšími kapitalisty a dělníky, penzisty, pojišťovnami, burzami, hedge fondy, a vším možným – SPOTŘEBITELŮM SE PŘÍJMY NA TO, ABY KAPITALISTA MOHL DOSAHOVAT ZISKU, NEZVÝŠÍ. Takže se nabízí závěr: V SYSTÉMU S KONEČNÝM UZAVŘENÝM TRHEM NENÍ KAPITALISMUS MOŽNÝ! Z definice: nefunguje – a tečka. Situace podobná starému vousatému vtipu: “Kohne, kde berete peníze? – V nočním stolku. – A kdo je dává do nočního stolku? – Žena. – A kde je bere žena? – Já jí je dávám. – A odkud je berete vy? – Soudruhu vyšetřovateli, copak jste tupec? Vždyť jsem to už říkal – z nočního stolku”.

Takže, Karel Marx, nehledě na to, že to byl génius a ještě i vousatý, ale stejně nepochopil anekdotičnost kapitalismu. První, kdo začal cosi tušit, byla Rosa Luxemburgová. Známá nejenom tím, že všichni chlapi SNS, skřípajíce zuby a zalévajíce roztrpčení alkoholem, slaví každého 8.března narozeniny její nejlepší přítelkyně Kláry Zetkinové, ale též vědeckými pracemi z teorie marxismu. Tato neobyčejná žena jako první vyslovila v knize “Akumulace kapitálu” (1913) myšlenku, že hlavní problém kapitalismu spočívá v poptávce.

Citát:
“Marxova analýza utrpěla kromě jiného tím, že se pokoušel řešit problém, který chybně postavil jako otázku o “peněžních zdrojích”. Ve skutečnosti se bavíme o faktické poptávce, o odbytu zboží, nikoliv o zdrojích peněz k jejich zaplacení.”

A já bych to ještě trochu doplnil – problém spočívá v koupěschopné poptávce. Neboť pouhá holá poptávka, nevyfutrovaná hotovostí, nazývá se potřebami, jenž mohou být skutečně nekonečnými (zvláště když je podpoříte televizní reklamou). Kdežto koupěschopná poptávka je, když dovolíte, vždy omezena reálnými příjmy. Rozdíl mezi potřebami a koupěschopnou poptávkou velmi dobře ilustruje známý přípitek “Můj praděd říkával: mám přání koupit dům, ale nemám tu možnost. Mám možnost koupit kozu, ale nemám to přání. Tak se pojďme napít na to, aby naše přání odpovídala naším možnostem”. Určitě stojí za to se na to napít, neboť zpravidla neodpovídají. Tragédie, co se dá dělat…

Takže jak jsme viděli výše, není otázka zisku vůbec jednoduchá a dokonce trochu mystická, protože jsou to v podstatě peníze, které se objevují NAD to, co bylo kapitalistou utraceno na výrobu zboží, tedy peníze, které vznikly jako by z ničeho. Jenomže my všichni víme, že vytvářet peníze z ničeho umí pouze Federální rezervní systém USA – kdežto my se bavíme o kapitalistickém výrobním způsobu, který začal vládnout zpočátku Evropě a potom celému světu dlouho před založením FRS.

Jak tento protiklad odstraňují v praktickém životě? Středověký anglický dramatik William Shakespeare měl za to, že “…z ničeho nebude zas nic” (Král Lear). Jiný, málo známý klasik, stvořil stejně originální ideu: “Jestliže ve své kapse nenajdeš ani kopějku, nahlédni do sousedovy kapsy – peníze jsou zřejmě tam”. No a na těchto dvou ubohých ideologických berličkách se drží celá mašina globálního kapitalismu.

Vraťme se k dílu pí.Luxemburgové: “…Jelikož tímto způsobem v rámci kapitalistické společnosti rozhodně nelze najít kupce zboží, v němž je obsažena akumulovaná část nadhodnoty, zbývá pouze jediné – zahraniční obchod.”

Jinými slovy, aby uzavřený kapitalistický systém začal pracovat, je nutné ho otevřít – něco jako Pandořina skříňka. Jinými slovy, část zboží vyrobeného v systému daného státu je prostě NEZBYTNÉ vyvést ze systému a výhodně prodat na vnějším trhu. Právě z vnějších trhů vychází ona norma zisku, jež může být vložena do rozšíření kapitalistické výroby a do dalšího prohloubení dělby práce – cyklus se uzavřel. A jestliže tam něco s vnějšími trhy nevychází – pak hned viz.: Adam Smith “Pojednání o podstatě a původu bohatství národů” 1776, kap.3, jinými slovy, okamžitě narazíte na paradox uzavřeného systému a začínáte tiše hnít, neboť vaše kapitalistická činnost postrádá jakýkoliv ekonomický, filosofický či jiný smysl.

Existuje ovšem jeden chytrý trik – trh se dá rozšiřovat nejenom v prostoru, ale i v čase. Což znamená, stimulovat koupěschopnou poptávku systémem spotřebitelského úvěru – v takovém případě se vnějším trhem stává budoucnost a zisk se čerpá odtud. Takový stroj času vymyšlený lichváři! Jenže ani v tomto případě zásadní rozpor nikam nemizí, pouze se konec kapitalismu o něco “posune”.

Kapitalisté, na rozdíl od Marxe, celkem rychle pochopili, o co jde, ale veřejnosti tajemství “zlatého klíčku” neodhalili. Místo toho zorganizovali sérii buržoazních revolucí a poté, co se ve svých státech chopili moci, začali tlačit jimi dosazené vlády k rozšiřování vnějších trhů pro své zboží a k vytváření překážek pro zboží konkurentů. Kterýžto proces se nazývá kolonizace. Kolonie – to jsou řízené a ovládané trhy, na kterých mohli kapitalisté prodávat produkci svého průmyslu a na oplátku z nich vyvážet laciné suroviny a v omezené míře využívat místní levnou pracovní sílu.

A v tomto historického okamžiku započaly mnohé lokální válečné konflikty světové války, které, odhlédneme-li od veškeré slovní vaty určené k oblbování davu, se vedly o rozšíření a udržení trhů odbytu své produkce a též pro zatlačení nebo zničení konkurence.

Klasický případ: malinký ostrovní stát Velká Británie vedl v 19. století dvě velké války proti obrovské kontinentální Číně za právo (pozor!!!) – prodávat na jejím území opium. Ty války se tak i jmenují “První opiová” a “Druhá opiová”.

Konflikt spočíval v tom, že Čína si pro svou vnitřní potřebu všechno vyráběla sama a při tom omezovala přístup zahraničního zboží na svůj trh. Vznikla taková zábavná konfigurace – Anglie vyvážela z Číny čaj, hedvábí a porcelán, ale v Číně nemohla přímo nic prodat a byla nucena platit v hotovosti – t.j. stříbrem, které se usazovalo v čínských truhlách. V určitém okamžiku Anglii prostě a jednoduše začalo chybět stříbro, načež mazaní Angličané vymysleli důvtipné schéma: v tak zvaném Zlatém trojúhelníku (oblast nacházející se v horských oblastech dnešních Thajska, Myanmaru, a Laosu) místní dušmani pod britským patronátem pěstovali mák a vyráběli opium, které se dováželo do Číny. Zhulení Číňané pak radostně platili za importované opium stříbrem, za které Angličané získávali hedvábí, čaj i leccos jiného. A teď začalo stříbro chybět pro změnu Číně – kdo má v rodině narkomany, ví proč.

Toto schéma perfektně fungovalo, než si čínská vláda povšimla, že obyvatelstvu chybí peníze na placení daní, a vůbec že se s ním děje něco podivného. Konkrétně v okamžiku, kdy začala První opiová válka, bylo 90% mužů do 40 let, žijících v pobřežních oblastech Číny, chronickými narkomany. Čínská vláda zareagovala na situaci naprosto adekvátně a zakázala dovoz opia na své suverénní území. Na to Anglie reagovala též naprosto adekvátně – vyhlásila Číně válku. A pak ještě jednou, pro jistotu. No bodejť – všechnu tu narkomafii kryla britská koruna. Samozřejmě, ne tak zcela bezplatně.

Výsledkem toho všeho bylo 100 let ponížení Číny, která se do té doby upřímně domnívala, že je pupkem světa. V poslední době se Číňané ze zoufalé bídy trochu pozvedli, ovšem nic nezapomněli a neodpustili – do té míry nenávidí Angličany, že dokonce své společenské zřízení nazvali socialismem, zřejmě aby s nimi neměli vůbec nic společného, i když v podstatě mají kapitalismus jako řemen, třebaže s místními rysy. Mimochodem, jestli se někdo domnívá, že se za posledních zhruba 150 let něco změnilo a chlupatá ruka trhu se stala sladkou a voňavou – najděte si v síti oficiální statistiku ukazující dynamiku výrobu opiové pasty v Avghanistánu za posledních deset let, tedy po jeho okupaci USA a jejich satelity. Velmi poučná čísla.

No a ještě – když mě začínají cpát pod nos materiální blahobyt, pohodu a dodržování zákonů v dnešní Evropě, strkám svým oponentům na oplátku já pod nos krvavé evropské dějiny. A také ty americké. Jsem solidární s velkým ruským vědcem Michailem Lomonosovem a spolu s ním mám za to, že jestliže nějakému tělesu něčeho hodně přibylo, znamená to, že jinému tělesu toho právě tolik ubylo. Protože všechno to bohatství, které vidíme na bohatém hospodářství našich evropských a amerických takzvaných partnerů – je v mnohém výsledkem loupení slabších národů, které pokračuje i dnes. Postiženi byli nejenom Číňané, ale i Indové, jiho i severoameričtí Indiáni, afričtí černoši a mnohé jiné národy, včetně toho našeho – vzpomeňte si jen na historii poslední okupace Ukrajiny kulturními Evropany – vždyť to je přece skutečně PŘÍŠERNÉ, jak se jim PO TOMHLE dá vůbec něco věřit? Takže prosím vás, nevyprávějte TADY o tom, jak na Poli zázraků vyrostou ze semínek liberálních hodnot zlaté dublony. Přečtěte si “Krále Leara” a “Buratinovy příhody” – tam je všechno dostupným způsobem rozžvýkáno.

Vraceje se k základnímu problému kapitalismu, rád bych prodemonstroval, co se stane s lůzry, kteří ztrácejí své vnější trhy. Tento smolař se nazývá – Výmarská republika. Na základě Versailské mírové smlouvy z roku 1919, kromě plateb šílených reparací, přišlo Německo o všechny své kolonie. Poté se velmi rychle změnilo ve zlého džina, pevně zavřeného v ekonomické lahvi, nazvané podle Adama Smitha, kterou jsme rozebírali jako základní model na začátku vyprávění. O finanční a ekonomické krizi Výmarské republiky je v síti spousta informací, ale pro lenochy několik detailů. Peníze ztrácely hodnotu takovým tempem, že výplatu vypláceli několikrát za den, a pro bochník chleba v roce 1923 bylo třeba jít s trakařem místo peněženky, neboť táhnout se s 300 miliardami marek bylo fyzicky značně náročné i když byly ve velkých bankovkách, plus totální nezaměstnanost. Takže, i když Evropa a i když čisťoučko, ale průser to byl jak mraky. Čím to všechno skončilo a kdo toho džina na nás vypustil – víte sami. Z hladu a všeobecného rozezlení se dá postavit Buchenvaldů… Ten příběh je vůbec poučný a zasluhující si své vlastní povídání.

Takže ve finále se ukázalo, že správná byla přece jenom hypotéza Rozy Luxemburgové, přičemž její myšlenky prokázaly svou životnost právě v té zemi, které zasvětila svůj život. Vždyť praxe – je hlavním kritériem pravdy.

Přesto však její kolega z cechu marxistických politických ekonomů V.I.Uljanov-Lenin neuznal, v nejlepších tradicích mužského šovinismu, argumenty slabé ženy (což jistě dobře znají všechny vdané čtenářky). Ba co více – tvrdě s ní polemizoval, nazývaje její myšlenky “teorií automatického krachu kapitalismu”. Jak uměl Vladimír Iljič drtit své politické protivníky a vědecké oponenty lze zjistit z jeho prací – dnešním komentátorům se o tom ani nezdá – myslitel to byl přece jenom mimořádný. Jenomže v tomto konkrétním případě to nedomyslel – možná profesionální závist, možná nechtěl čekat, až kapitalismus zdechne sám od sebe, nebo měl prostě jiné starosti – byl v té době také už dost závislý na tom Marxově strašidlu. Tudíž se myšlenkám frojlajn Luxemburgové nedostalo širokého uznání a po její smrti na ně zapomněli úplně. No a Lenin byl u nás věčně živým klasikem, kdežto Roza Luxemburgová pouhou přítelkyní Kláry Zetkinové…

Dnes problém základního rozporu kapitalismu stojí opět ve dveřích. Tentokrát ne v oblasti teorie, ale v té nejpraktičtější praxi. První si toho povšiml a začal se vážně zabývat vědeckým popisem podstaty problému ruský ekonom Michail Chazin. Nemá sice vědecké oponenty úrovně Vladimíra Iljiče, lidé za posledních sto let nějak degenerovali nebo co, a jeho myšlenky se snaží moc nerozhlašovat, myslím, že z uvedeného důvodu. Zajímavý je tento vědec hlavně tím, že jeho teorie konce kapitalismu nejenom vysvětluje prakticky všechno to co se děje ve světové ekonomice, ale poskytuje i skutečně se vyplňující prognózy. Podstatu problému popisuje trochu jinak, šířeji a profesionálně, bez legrácek a vtipů. Kdo by se chtěl seznámit podrobněji, doporučuji http://worldcrisis.ru/ , sekci “Pro začátečníky”.

Ovšem hlavní rozpor kapitalismu se vysoukal na ten Boží svět právě v naší slavné současnosti spolu s celou řadou velmi zajímavých odborných faktů. Jde o to, že naše planeta Země nemá ideálně sférický tvar, jak se domnívali Pythagoras a Aristoteles, nýbrž tvar nepravidelného rotačního elipsoidu – geoidu. Důsledkem tohoto vědou prokázaného fenoménu je omezená velikost povrchu tohoto vesmírného objektu, jehož plocha se v současnosti rovná 510 072 000 km čtverečních. Z čehož vyplývá, že i trhy pro odbyt zboží, nacházející se na povrchu planety Země, jsou taktéž omezené a konečné, nehledě na jejich globální charakter. A ta úplně nejhorší novinka – všechny ty trhy jsou již dávno obsazeny globální ekonomikou. A aby toho nebylo málo, dělba práce se již dávno přiblížila k té nebezpečné hranici, za níž už není co dělit a vše je tak napumpováno dluhy, že všichni již dávno vědí, že – TYTO dluhy nelze FYZICKY splatit. Jak se říká c’est la vie.

Jinými slovy – systém se pomalu stává UZAVŘENÝM. Jenže z toho vyplývá právě ten, pro mnohé nepříjemný, závěr, který pominuli Adam Smith s Karlem Marxem, ale postřehli Roza Luxemburgová a Michail Chazin. Velkou rychlostí se k nám blíží ON – úplný a konečný šmytec kapitalismu, vyplývající z nemožnosti dalšího prohlubování dělby práce a z FYZICKÉ omezenosti trhů-odbytišť a to jak v prostoru, tak nyní již i v čase. A až tato epochální událost zastihne těžce zkoušené lidstvo, to BUM BÁC bude strašnější, než to od toho skromného meteoritu, který před 65 miliony let dopadl na poloostrov Yucatán, a jak se někteří vědci domnívají, nejen že vytvořil kráter Chicxulub o průměru 180 kilometrů, ale byl také příčinou konce éry dinosaurů – klima na Zemi se prudce změnilo, náhle neměli co jíst, a umřeli ve strašných křečích skoro všichni najednou.

Pokusím se vysvětlit, proč já osobně se domnívám, že čas se naplnil, a kapitalisté, stejně jako kdysi dávní dinosauři již prakticky nemají co jíst. Můj přístup možná není vědecký, zato je čistě praktický a spojuje zdravé prvky teorie Karla Marxe s matematikou na úrovni třetí třídy základní školy, což jsou všechno věci prověřené časem a potvrzené praxí, která je, jak si jistě vzpomenete, kritériem pravdy.

Konkrétně, Karel Marx objevil zákon periodicity cyklů nadvýroby, který po dobu své existence nikdy neselhal (i když následovníci Johna M.Keynese se naučili poněkud zmírňovat jeho nejhorší následky). Jeho podstata je celkem jednoduchá: v procesu kapitalistické výroby probíhají každých 8-9 let krize, a dochází k nim naprosto přirozeně, bez zásahu mimozemšťanů nebo “kletých moskalů”, taková je prostě povaha kapitalismu. Každý z těchto cyklů se při tom skládá ze čtyř fází: krize, deprese, oživení, růst.

Když jsem se o takové zajímavé věci dověděl (jakousi náhodou se mi dostala do rukou stará učebnice), okamžitě jsem v duchu sečetl “2 a 2″, a odhadl: jelikož kapitalismus u nás začal v roce 1991 a první krize začala v letech 1998-1999, další musí nutně přijít v roce 2008.

Jsem člověk praktický a tak jsem se rozhodl vytěžit z Karla Marxe nějaký zisk a přijal příslušná opatření – prodal na vrcholu cen mnou vlastněnou nemovitost. Načež jsem svá skromná, téměř vědecká bádání konzultoval s přáteli a známými, odvolávaje se na autoritu Karla Marxe a učebnici matematiky, neboť má vlastní autorita byla zjevně nedostačující. Známí se smáli a říkali, že jsem šarlatán. No, možná na tom něco bude. Ale myslím, že i z Noea měli mnozí jeho spoluobčané legraci, když stavěl na souši obrovskou loď a pak do ní vlezl spolu s živou zvěří, která kadila pod sebe a smrděla. Ovšem nejlépe se směje ten, kdo přežil potopu.

Nakonec jsme s Karlem Marxem přece jenom měli pravdu a v roce 2008 to bouchlo, a pořádně… Ale dál to nějak nesedělo. Přežil jsem to nejhorší – konkrétně fázi krize, a v pohodě jsem čekal na nástup zbylých tří fází, díky své jednoduchosti doufaje, že na konci úplného cyklu se díky klasikovi opět napakuji. Jenže k mému velkému překvapení a rozhořčení, celý civilizovaný svět uvázl se svoji ekonomikou ve fázi “deprese” a vůbec to nevypadá, že lze očekávat nějaký signál, něco jako “ROTA BUDÍČEK”.

A nejen to, nemocnému je hůře a hůře, a v jednom okamžiku se dostavil neodbytný pocit, že všechno to drží jen na čestném slově šéfa federálních rezerv USA, který se na každém svém vystoupení snažil všechny přesvědčit, že jelikož na čísi zahrádce již vyrazily “zelené výhonky”, tak i u všech ostatních bude brzy všechno very gud! Nicméně, místo toho aby pro lidstvo učinil něco rozumného a užitečného, tento expert za prvé slíbil rozhazovat peníze z vrtulníku (čím si zasloužil přezdívku “helicopter Ben” i když nevyhodil ani dolar). Za druhé začal nadouvat finanční systém – t.j. pumpoval do bank čerstvě potištěný a ničím nekrytý zelený papír, nazvav tuto proceduru skromně “kvantitativní uvolňování”, místo čestného “vyvolávání hyperinflace”. Aby to bylo úplně jasné – to, co provádějí, je totéž, jako hasit požár benzínem. Celé to nadouvání trvalo neslušně dlouho – nakonec se u nešťastníka Bena Bernakeho ozvalo svědomí (nebo co to má) a dal výpověď. A na jeho místo teď dali babičku, která je stařičká a jak se zdá, je jí už všechno jedno – tam už je třeba přemýšlet o věčnosti, a ne o stabilizaci světového finančního systému a počátku konce kapitalismu.

No a když jsem pochopil, že po roce 2008 se s Marxovými cykly děje cosi podivného (neboť v roce 2014 mělo být ne oživení, ale přímo růst), začal jsem zpočátku tiše panikařit a potom pomalu sbírat informace a přemýšlet. Část svých myšlenek a závěrů jsem uvedl v tomto textu. No a jestli velmi stručně, pak, dle mého názoru, podstata současných událostí spočívá v tomto: v roce 2008 došlo k pravidelné, ovšem už poslední, i když ještě ne konečné, krizi kapitalismu, načež situace spadla do neřízené vývrtky – systém už nemá žádný potenciál vývoje a tudíž sám proces krize nabral permanentní charakter. NEEXISTUJE NIC, CO BY SYSTÉMU UMOŽNILO DALŠI VÝVOJ – DOŠEL BENZÍN! A když už není co jíst, začíná autokanibalismus, t.j. systém začíná požírat sám sebe. Dostáváme jakéhosi Urobora – hada, jenž hryzaje svůj ocas, hlasitě mlaskaje požírá sám sebe. Jenomže v tomto případě to není symbol nekonečna, ale obrázek nevyhnutelného a bolestného konce tohoto konkrétního zvířátka.

Jak dlouho bude trvat agonie? To nikdo s určitostí neví, ale relativně by neměla být dlouhá, dá se říci, že za života naší generace skonči s určitostí. Já bych si vsadil na leta 2020-2025, i když žádné důkazy uvést nemohu – jde čistě o dohad, i když ne tak zcela neopodstatněný. A čím to všechno může skončit? Možné jsou různé varianty – pro každý národ svůj scénář. O tom si ale pohovoříme zvlášť, možná již v příštím příspěvku.

 

Diskusní téma: O tom úplně nejhorším…

a ako je to vlastne s daňami ?

muro | 12.05.2014

Výroba súčiastky-predám za 100,- Eur daň 20% štát vezme 20,-
zostane 80,.- kúpim potraviny 80,- daň 20% štát vezme 16,-
obchodníkovi zostane 66,- 66,- daň 20% štát vezme 13,20
obchodník kúpi u poľnohosp. 52,80 daň 20% štát vezme 10,56
poľnohospodár kúpi chémiu 42,24 daň 20% štát vezme 8,56
zostane chemikovi 33,68 daň 20% štát vezme 6,73
.....atď, pokračovaním
.
.
.
zatiaľ štát dostal z mojich 100,- Eur 75,56Eur
Je isté, že z mojich 100,-Eur získa štát 100,-Eur,
Ide už len o to, ako rýchlo budú uvedené transakcie prebiehať.
Preto štátu záleží na tom, aby spotreba v krajine bola na patričnej -svižnej úrovni .
Kde sú ešte spotrebné dane...atď
Kamarát bezdomovec sa chváli, že on štát nepodporuje /neživý/ nijako, všetky peniaze, ktoré si na čierno zarobí , idú len na cigarety a alkohol. /vysoká spotrebná daň/

Re: a ako je to vlastne s daňami ?

udo | 13.05.2014

K podstate problému-výzvy-príležitosti..

A čo chápeš Muro pod výrazom "štát"?
Obyvateľov, byrokratický apartát, územie, médiá, náboženstvá, banky,..?

..ok, akú štatistickú váhu majú v realite jednotlivé tieto "položky"(majitelia)?
..vieme že majiteľ (subjekt)je ten, kto skutoćne rozhoduje o budúcnosti štátu(objektu)

Vieme zároveň, źe väčšina z celkového štátneho rozpočtu ide na obsluhu tzv. štátneho dlhu. Presnešie dokonca len úrokov z neho, keď zćelkový dlh je už dávnejšie vyššií ako celý štátny rozpočet.. Tak aj prakticky vo všetkých okolitých krajinách. Čím západnejšie, tým väčšinou vyšší štátny dlh na obyvateľa, no z istého oficiálne zatiaľ akože neznámeho dôvodu, majú niźšie úrokové sadzby.
Veď ktorýže záhradník chce už mať u seba bordel, občiansku vojnu..a aspoň svojich otrokov musí uživiť na Kanonenfutter oltár m´Amona

Posledná otázočka:
Mali reálne banky peniaze, ktoré poźičiavali?
Odpoveď: Samozrejme źe nie.
"Vytvorili" ich v tom momente, keď sa nejaký kolaborant podpísal akože v mene štátu, že bude podvod kryť(peniaze vráti).
Volá sa to dlhové peniaze.

Vieme dokonca už oficiálne hodne dávno aj to, źe matematicky sú nesplatiteľné, pretože ide v globálnom merítku o pyramídovú hru a my sme súćasťou procesu tejto globalizácie. Odhliadnuc od toho, či chceme, alebo nie, keďže ide o objektívny politicko-ekonomicko-sociologický proces. Akurát jeho riadenie je subjektívne. T.j.mafiózne štruktúry známych privátnych, tzv. nadbankových klanov. Viď študijný odbor tzv. sociológie "elít".

Ide už obecne známe veci a to čo ty tvrdíś ich isto doplńuje.
Otázkou je, či sa to oVčanom páči a či s tým oBčania mienia niečo robiť, čo a ako?

Příliš velké zjednodušení

Pe-tri | 11.05.2014

Marxovy principy dnes již zdaleka neplatí. V dnešní době přece existuje naprosto nový druh produkce, který materialistickou ekonomii naprosto zásadně staví na hlavu. Těmito produkty jsou informace/data a s nimi spojená poptávka po nich. Přitom výrobní náklady na informace se řídí zcela jinými principy - jednou (s fixními náklady) vyrobíš - stokrát (již bez těchto nákladů) zkopíruješ/prodáš. Proč je Google tak bohatý (prodává informace) ? Jakou cenu mají prodeje klíčových slov (virtuálních potřeb) vyhledávacím byznysem, např., když chcete aby Seznam zobrazil právě Vaše stránky atd. atd.
Prostě v ekonomice není ukryt klíč ke krachu žádného systému. Kdo na to sází, prohraje. Tzv. ekonomika (libo s jakým politickým přívlastkem) se přizpůsobí (jako mnoha dalších lidských oborů činnosti) morálnímu stavu světa a míře odchýlení tohoto stavu od Božího dopuštění/záměru a vše půjde dál dle tohoto primárního HNR záměru. Trhy lze otevřít nejen v prostoru a čase, ale i v množství a (někým řízeném) chtění lidí/konzumentů. I proto dnes vládne všudypřítomná cochcárna. Chtít (virtuální, kopírovatelné nesmysly) je moderním synonymem pro spotřebovávat. Jen je dobré vědět, že filosofie - "dělej si co sám chceš" je jen jednou z podbízivých formulací tzv. satanismu.
P.

Re: Příliš velké zjednodušení

jardob | 12.05.2014

Pe-tri, podla mna nic nie je tak flexibilne, najma v zivej sfere, co by sa dokazalo rozpinat a prizposobovat donekonecna.. Analogia k lacnym produktom (kde nemusis kupovat suroviny, iba produkujes) ako uvadzas - data, je aj tazba existujucich nerastnych surovin: ropa, plyn, diamanty (davno pred informacnym vekom). Taketo lahko zarobene peniaze pustene do obehu iba urychluju inflaciu a koniec tohto financneho systemu zalozeneho na lichve (zisk, urok).
Smrtelnym problemom sucasnej ekonomiky nie je navysovanie objemu meny, ak by toto navysovanie bolo konstatne, linearne. Takymto tempom by sa to dalo robit do nekonecna, avsak zisk ci urok by sa stal iba zdanlivym (nebol by vacsi ako miera inflacie) a prakticky by zanikol. Problemom je ze kazdy obchodnik, podnikatel, bankar, chce aby jeho zisk rastol rychlejsie ako inflacia (snaha zbohatnut), co potrebu navysenia objemu meny zaobluje do hyperboly, a v istom momente musi nastat celosvetova hyperinflacia. A tento skutkovy stav je uplne nezavistli na tom, ake produkty su predmetom trhu.

Re: Re: Příliš velké zjednodušení

jardob | 12.05.2014

Este dodam, ciastocne sa da oddalovat koniec, tym ze sa nechaju umelo padnut niektore subjekty (podniky, banky, stat), co je vlastne kradez, preskupenie a zoskupenie kapitalu a zaroven aj moci.Su techniky ako nafukovat bublinu, obcas nejake cudzie nechat prasknut, ale v konecnom dosledku pred hyperbolou sa uniknut neda, tak ako pred ludskou smrtou (skor ci neskor pride). Mozno len zacat uplne od nuly znova. Udrzatelny system je len bez mamony (egoisticky system uroku a zisku).

Re: Re: Re: Příliš velké zjednodušení

Pe-tri | 13.05.2014

Jen jsem chtěl vyjádřit to, že za určující nepovažuji jakoukoliv podobu (formu a obsah) ekonomiky jako takové, nýbrž její pozici v životě lidské společnosti coby závislé proměnné na jiných, nezávislých/řídích proměnných lidského, potažmo společenského života. Ekonomie, která je v mém pojetí funkcí morálky a míry poznání, tedy vždy bude nabývat takových podob (metamorfovat do nich), které budou korespondovat s určující morálkou a mírou nevědomosti architektů společenského života. Pokud tento budou projektovat/řídit nýmandové, pervertové a nebo jejich kombinace, nelze se zdravým rozumem očekávat, že jakákoliv podoba ekonomiky bude lidu prospěšný nástroj k naplnění smyslu jejich života. A v tomto (nežádoucím) směru je na místě očekávat neuvěřitelnou kreativitu těchto satanistických architektů.
P.

súhlas...

popolvár | 10.05.2014

autor to vystihol presne a aj keď tvrdí, že K. Marx podstatu nepochopil, aj z jeho prác je zrejmé, že kapitalizmus sa donekonečna rozvíjať nedá. K tomu som došiel už na VŠ, keď štúdium politickej ekonómie bolo povinné, vlastným úsudkom. Zaujímavé, že ani vtedy to na "plnú hubu" nám nikto nepovedal...

Re: súhlas...

Vasiľ | 10.05.2014

Samozrejme, je to tak, ale:
Ak by si GP prediktor želal aspoň naoko zachovanie kapitalizmu (čo si neželá), nebol by býval veľký problém postupne meniť systém k udržateľnému nekapitalistickému, pričom by sa stále nazýval kapitalistickým. Mnohé kapitalistické učebnice by sa dokonca aj zachovali, akurát by k nim možno pribudli komentáre typu "ako sa to dnes naozaj myslí". Skúsenosti s tým už majú nemalé - viď kresťanstvo a "kresťanstvo", alebo čínsky socializmus a pod. Otázka je, či by sa im to za týchto okolností ešte podarilo. Samozrejme, je to planá otázka, pretože kapitalizmus očividne nechcú (príp. nedokážu) zachovať ani na oko. Svedčia o tom množiace sa články ako tento v duchu "pripravte sa na koniec sveta".

Ale inak informačnú hodnotu článku oceňujem. Azda často používané slovo peniaze by som v ňom nahradil slovom zdroje, ale to je v princípe len kozmetika. Hlavné vec je samozrejme spôsob, akým si danú informáciu zaradiť do kontextu - tunajšie osadenstvo to zrejme vie, takže toto všetko asi píšem úplne zbytočne.

Moje úvahy berte tak, že optiku už začínam mať, no vedomosti, informácie a prehľad (keby sa niekomu zdalo, že sa tvárim primúdro - áno, len sa tvárim :-) ), tých vedomostí mám stále veľmi málo (viete mladá generácia, nechce sa nám čítať...) - ale plánujem raz nadobudnúť aj tie :-) Teda zrejme opačný postup ako u starších záujemcov o KOB, ale asi aj správnejší.
No nič, budem sa snažiť moje príspevky ďalej obmedzovať na konštruktívne minimum.

technická

udo | 10.05.2014

úvodnú básničku by som preložil možno skôr takto:

Zdroj..
..zato čítal Adama Smitha
I vážený bol ekonóm,
To jest.. hodnotiť vedel o tom,
Ako spoloCnosť bohatne,
Čím žije a prečo jej,
Netreba zlata viacej,
Keď má produkt samotný
A.S.Puškin „Eugen Onegin“

..podstata problému a riešenie by z takého prekladu mohli byť jasnejšie.

Či tam ten dolár potichu, alebo aktívne vynechať(preškrtnúť), toť otázka..
Zlato vskutku nepotrebuje k životu nikto, no fakt je, že obeživo potrebujeme.
Zatiaľ. Príliš ďaleko skočiť do budúCnosti nejakého kresťanského kommunizmu,
čo sa moźno len v našich mysliach v základe črtá, asi neradno ako vieme.
V kľude, bo stres a panika by nemala byť Naša taktika..

I lepšie nohami na zemi stáť, ako v slučke úroku dietky hompáľať.

Teda nejaký globálny invariant = Dolár, Euro, pedro,
žuvačka..ako ho nazveme, je už jedno,
len čím ho kryť, načo naviazať,
že by možnosti zneužitia
krvi spoločenskej viac nevzmáhať.
Skôr obmedziť do tej miery,
aby ovčania na občanov zmenili si nervy.
Myslieť čas dostali
a do užívania darov
svojich vrodených sa dostali.

Rozum a vôľa.
Schopnosť rozlíšenia.
Metóda rozpoznania pravdy od lži.
Subjektívne poznávať Objektívno.
vedieť zaostriť objektív na Pravdu konkrétnu
v danom momente, memente konštelácie diskrétnu.
Čo najpresnejšiu, kritériami praxe najbystrejśiu.

O možnostiach a problémoch energoinvariantu sme sa tu bavili, tak sa opakovať nebudem. Raz možno teda naozaj obeživo nebude treba, no dnes už reálnym invariantom(produkt, na ktorý je moźné vśetko zmeniť) proste je energia. Či sa to niekto snaží ignorovať, alebo nie. Mena, ktorá na neho nie je nejako naviazaná, je držaná len vojensky. Vojensky včítane globálneho finančného terorizmu. Už len transformovať banky aj oficiĺne na bezúročné investićné spolocnosti so zmluvne-percentuálnou účasťou výlučne na skutočne vyprodukovaných tovaroch a službách. Špekulatívne obeživo bude odpísané v pomere k aktuálnej produkcii energie vyjadrenej v kWh a dlhy budú splácané len do výušky istiny. Akýkoľvek paušálny úrok je aj už podľa dneśných zákonov trestný. Občanom stačí len gramotne prokuratúru dôsledne požiadať o konanie nielen v tejto veci..

Podvodné krádeže majetku občanov skrívané za pseudoprivatizáciu budú z rúk globálne nezodpovedných mannažerov chronicky nedodržiavajúcich konsenzus o celospoločenskej zodpovednosti, nutne "privatizované" do rúk zodpovednejších občanov konajúcich vo verejnejšom záujme.
Hoc ajsamotnými ich dnešnými Panmi..
Tož záujem verejný a verejnejśí.
Kto si to objektívne lepšie vysvetlí,
vždy obdrží onú bonusovku..

Tak sa ilúzia krízy v podstate zo dňa na deň rozplynie.
Riešenie je vskutku jednoDuché a pod onou čarovnou lampou Jedného..Al-Odina skryté..

Už len "Nebáť sa" ..myslieť
..a z bludiska zrkadiel krivých vyjsť uspieť,
zloducha zlého na konci jeho.. mečom preklať,
bo meč symbolom rozlíśenia jest,
pluhom, čo hoc i zuby dračie zorie,
z ktorých občas blázni nesmrteľní vzíjdu
čích úlohou je biť sa medzi sebou
a dávať iným motiváciu pilnú,
že by myslieť neprestali s vervou.

Tak statiky niet a všetko ide ďalej,
ak dôvera jest Jemu, miesto tupej viera v Neho.
Nie len prázdne slová typu: ulej!
..na oltári, čo smrti holduje planej.

Re: technická

Hox | 10.05.2014

souhlas, tahle verze mnohem lépe vystihuje podstatu... a souhlas, řešení JE tak jednoDuché... ale při správné metodologii, algoritmice, kultuře myšlení. Ale dosáhnout stavu, aby rozhodující část společnosti to jednoduché řešení viděla a chápala... to je jiná otázka.

Re: technická

popolvár | 10.05.2014

"Akýkoľvek paušálny úrok je aj už podľa dneśných zákonov trestný. Občanom stačí len gramotne prokuratúru dôsledne požiadať o konanie nielen v tejto veci.."
- poprosím konkrétne:
zákon, paragraf, odstavec vzhľadom na to, že podlľa mojich skromných odhadov som už istiny poplatil...

Re: technická Popolvára a úrok

udo | 12.05.2014

Aby nevznikli nedorozumenia..

Ako sa tak na formuláciu tých otázok znovu pozerám, obávam sa, že sa asi zasa nezaobídeme bez zopakovania vysvetlenia, priblíženia podstaty, kontextu mozaiky príčinno-dosledkových vzťahov.
Ustúpme teda najprv na 2-3 kroky od plátna a podívajme sa na celkový obraz, bo inak si zasa každý pod jablkom predstaví to svoje. Jeden kyslé zelené, ďalśí z nejakého dôvodu – napr. traumy z detstva červavé, ďalší sladké oranžové, ći veľké bez chutí hypermarketovo-červené, alebo nejaký ešte nezrelý „krňáč“ z lazov, z ktorého raz vzijde endemická kráska širokej, plnej palety chutí a jedinečnej vône, vyšľachtená celými pokoleniami svákov a stryniek..

Skúsim takto..
Jedna vec je samotný zákon a druhá je jeho interpretácia.
Ako sa vraví:
"Nie nadarmo je paragraf paragrafom, ako chceš, tak zákon otočíš"
Dnešné tzv. "právo" je teda vskutku umením..umením interpretácie..pri objektívne negatívnom zmysle-cieli, umením manipulácie.

Vieme tiež už dostatoćne dlho, že tzv. rozdelenie mocí na zákonodárnu výkonnú a súdnu je minimálne tak celospoločensky nebezpečná lož, ako to, že dnešné cirkvi majú niečo podstatné spoloćné s kresťanstvom. Vieme predsa, źe sú ateistické, adeistické. Keby popierali existenciu Boha, išlo by o menší "hriech", ako v prípadde, źe dávajú jeho falośný obraz, za ktorí sa "bijú".

Tak aj dnešná "justitia". Ak by verejne deklarovala, že "Všetko je dovolené"(..ak Boha niet - Dostojevskij), išlo by o menej nebezpečnú lož, ako keď oficiálne deklarujú oddelenie 3.mocí a ďalśie dve(4.ideologickú=dnes mediá a kedysi tzv. náboźenstvá a 5.konCeptuálnu) zamlčiavajú.
Celý systém zákonov je postavený na jednom z dvoch konceptov(1.Boho- alebo 2.EgoCentrickom).
Podľa toho, ku ktorému inklinujem, tak „Právo“ aj interpretujem. Včítane ústavy, naviazané hmotné a procesné právo, ich vzťahy vzájomnej previazanosti, občiansky zákonník, obchodný i trestný..aź po medzinárodné, atď..
Ide o jeden celok, komplex s rôznymi, snáď nekonečnými variantami výkladov. O tom by Vám kolegovia právnici isto mnohé navyprávali..
Nie nadarmo sa hovorí:
10 lekárov = 10 názorov a
10 právnikov = min.20 názorov

Asi chápeš, kam mierim.
V tomto zmysle je bez zásadnejśieho významu rozoberanie jednotlivých paraGrafov a odsekov obchodného, občianského a trestného zákonníka a ústavy. To si gramotnejśí obćania jednotlivo, no HLAVNE SPOLU vedia pozrieť aj samy.
V korporátnom biznise západného typu platí, že pokiaĺ neprichytíš zákazníka pri lži, veríś mu.
Ak pri vyšetrovaní nejakeho prípadu ale príde k dôvodnému podozreniu zo lži, objektívnej nezrovnalosti vo výpovediach, spúšťaš prísluśnú procedúru.
Takmer ako automat.
Ako dobrý vyšetrovateľ sa riadiš samozrejme intuíciou a uveden é mechanizmy sú len nástroje.
To rozliśuje schopného „funkcionára“ od menej schopného, ak chápeš..
Schopný subjektívne chápe proste objektívne viac.

Nebolo by asi prospešné dať ti celú „na mieru šitú“ analýzu do podrobností na podnose bez tvojej práce, i keby to do iste miery možné bolo. Vieme vśak aj to, že kaźdý prípad je špecifický, a ako sa odborne hovorí: „Máte na ňom vyrásť“. Jedno je však isté. Boh vám vždy ponúka jednoduché riešenie skryté na povrchu. Neznáśa zbytoćné komplikácie. Doslovne. Áno, úročený úver ste si za žiadnych okolností brať nemali(to skôr zo zvedavosti raz vyskúšať malú dávku heroinu je snáď bezpečnejśie)..Ostatne podobne, ako mať za danej situácie obeživo „bezpečne ukryté“ v banke a takto poskytovať muníciu vo forme „frakćných rezerv“ globálnemu genocídnemu terorizmu.

Krv musí kolovať a vždy je aj dnes najlepśie v blízkom, či vzdialenejśom okolí možné investovať do reálnej výroby a služieb tam, kde máte reálny vplyv. Opačne, ak peniaze potrebujete, požičiať si BEZ PAUŠÁLNEHO ÚROKU od tých, čo majú nejaké voľné prebytočné prostriedky. Združovať sa a pomáhať si hoc aj bártrom za protislužby, dohadovať nenavyšované splátkové kalendáre pri väčších investíciác, „Hľadať v biznise vzťahy a potom peniaze prijdú samy“. Okrem toho máte dnes už dlho k dispozícii napr. systém casovabanka.sk a podobné ďalšie LETsystémy, kde si samy rodiny, dediny, komunity, celé spoločenstvá môžu sami generovať lokálne obeživo podľa potrieb ich oikonomos. Hoc aj neviazané(priamo) na energetiku

Úžera je zo zákona neprípustná, trestná. Ide teda len o jej interpretáciu. Vieme pritom, že každý paušálny úrok(neviazaný ako podiel na konkrétnej produkcii-viď bezúročné bankovníctvo) celkovo k úžere a obćianskym nepokojom vždy zákonite s matematicky vyčísliteľnou presnosťou vedie. Čo z toho pre celý systém náväzných zákonov vyplýva, vieme tiež. Ktoré zo zákonov sú v dnešnej forme objektívne správne interpretované a ktoré menej, prípadne ktoré interpretácie existujúcich zákonov sú v súlade s oficiálne deklarovanými zásadami ochrany a rozvoja občianskej spoloCnosti, a ktoré sú systematicky cielene zamerané na jej deštrukciu? Opakujem: Nejde o zákony, ale ich interpretácie, čo je dnes hlavne záležitosťou tzv. právnikov, štátnych(občianskych?!) zástupcov.. prokuratúry, sudcov.
Btw. Tých aktuálnych „úźerníckych“ zákonom definovaných 30%, či koľko.. je zrovna tak gumových ako každá iná objektívnej realite neadekvátna „norma“..

Tu vzniká tá kľúčová otázka:
Konajú si dotyčné osoby, dávajúce tvár štruktúrnym funkciám aparátu, svoje povinnosti voći štátu zodpovedne?
Presnejśie: V čom áno a v čom nie?
Tam, kde občiansky zástupcovia, delegáti nekonajú, ide o závažné pochybenia, alebo dokonca o dôvodné podozrenie z podpory(hoc aj nevedomej, z odbornej neznalosti?!)systematickej organizovanej obzvlášť závažnej trestnej činnosti istých známych ideovo mafióznych štruktúr, smerujúcej k dlhodobej programovanej genocíde a aktívnej participácii na medzinárodnom terorizme, existujú dnes na riešenie danej problematiky dnes našťastie už aj špeciálne „právne procedúry“..
Ako gramotný občan jednáš predsa vźdy vo vzťahu k úradníkom z pozície prirodzenej sily.
Drobnosti(nejaké „právne“ slučky, háčiky) neriešiš a snažíš sa dohodnúť, osvetliť moźn´enedorozumenia.
Ak ale narazíš na neochotu myslieť u svojho zamestnanca, konáť obćiansky zodpovedne, čo si povinný urobíť?
Zodpovedať si to vieš asi aj sám..

Každý zapletený funkcionár by mal ale dostať príležitosť prehodnotiť svoj prístup a v prípade, źe sa rozhodne spoločensky zodpovedne, mal by dostať šancu svoje chyby napraviť ..i delegovať tlak na svojich „predstavených“. Veď znalcov dnešnej „právnej džungle“ nemáme zasa až taký prebytok a chceme predsa prechod k objektívne celkovo funkčnejśej spoloCnosti plynulý, či?

Teda jednoDucho neplatiť percentá. V tomto zmysle, ako vieme, nezáleží na tom, čo je v zmluve, ak odporuje celkovej intepretácii nastavenia cieľov právneho systému, jeho koncepcie. Samozrejme priebežne vyhodnocovať komisiami odborníkov podozrenia s úrokových operácii. Ostatne tak, ako je to dobrým zvykom v civilizovaných, ekonomicky skutočne gramotných krajinách s predikovateľným(udržateľným) vývojom základných socioekonomických parametrov bez agresívneho vonkajšieho vmiešavania sa privátnych mafióznych štruktúr pod kontrolou globálneho finančného terorizmu(MMF, SB, BIS, FED,..)

Sudcovi, ktorý v prípade sporu fyzickej, alebo právnickej osoby s nejakou úžerníckou organizáciou(včítane netransformovaných bánk) nerozhodne občiansky zodpovedne, treba zverejniť na portáloch anonymne osobné údaje a základné, podstatné parametre sporu. Vystaviť ho opovrhnutiu jeho rodiny, všetkých blízkych, kolegov atď. Spoločensky a odborne znemožniť. Kto by však procedúru chcel zneužiť, tomu sa to môže vrátiť a vráti sa v dnes zrýchlenom čase ako bumerang. Okrem toho, že sa obeť môźe na rovnakých a ďalśích portáloch odborne brániť, či dokonca napadnúť neoprávnené napadnutie. BOZP mechanizmus sme tu myslím neraz dostatočne rozoberali. Včítane „zákonov času“ a pod. Časť je aj v preambule DVTR a ďalśích tématických publikácii. Policajt(tak aj exekútor a zástupca inkasnej firmy), ktorý by chcel takýto súdny príkaz vykonať, bude rovnako v zmysle BOZP upozornený, vyžiadané meno jeho, hodnosť a meno nadriadeného, z dôvodu prípadnej nutnosti zahájenia eskalačnej procedúry s cieľom zistenia bugu v úradníckom systéme. Nezabúdajme, źe úradníci sú naši zamestnanci.

Bugy sú tzv. osobitne (ne)dôveryhodné osoby známej Koncepcie v štruktúre „samo“riadenia účelového byrokratockého aparátu, dosadené mafióznymi štruktúrami tzv.“ger.tichého štátu“(či sk „štátu v štáte“). Je dôležité v prípade ich pokračujúcej protištátnej činnosti postupne metodicky „samoidentifikovať“ a znemoźniť ich činnosť najlepšie samotnými blízkymi kolegami s vyššou spoločenskou zodpovednosťou(rastúcou kultúrou myslenia). V rámci objektívne nevyhnutne kolektívnej zodpovednosti, čo sme tieź neraz rozoberali..
Treba konať najlepšie spolu s viacerými bližšími osobami.
Opačne voči trendu atomizácie spoločnosti typu „Čo budem zaťažovať rodinu a známych požičiavaním a organizovaním pomoci, spolupráce“..veď to „dokážem aj sám“, či sám so svojou ženou..To je totiž tá chyba, na ktorej vás padlí svetlonosi, buratínovia, pinokiovia chytajú. Na tichom egoizme. A v tom žiaľ majú pravdu. Keď skĺznete do ošiaľu snahy vlastniť, tak vás On cez ruky „trollov“ varuje..a šikovnejśí trollovia na tom rižujú známou metódou „delegovania zodpovednosti“, ak chápete..

Tým sa kruh uzatvára.
Aby ste postúpili na ďalšiu špirálu vývoja spoloCnosti, je treba si aspoň vyššie uvedené dostatoćne uvedomiť, bo keď zostanete na ich úrovni, vždy s kasínom prehráte. Svoj život, i svojich detí, kamarátov.
Nevravím, že by ste sa hneď mali vzdávať majetku, ako prví kresťania, no CELOspoločensky zodpovedne s ním nakladať. Aj tak vám v zásade nezostane. I keď hypo splatíte, ak viete, ako systém funguje..Opakujem: Ty grázlici, motivátori „Božieho dopustenia“ majú v mnohom pravdu, no hru s nimi musíte hrať vždy o objektívny stupeň vyššiu.
Ide samozrejme len o návrh, praktický príklad.
Riešení je isto možných viacero.
Síce návrh rieśenia dlhodobý a vyžadujúci hlavne na začiatku širšiu občiansku angažovanosť a mnoho vysvetľovania, no ide na istotu. Dlhodobé manévre sú spravidla bezpečnejšie, ako tiež viete..
Zázrakov niet, bo samotný život je zázrak.
Stane sa len to, čo samy vykonáme a podpora Zhora patrí objektívne najlepśej variante.
Toľko v skratke so zopár „sondami“, bo téma je hlboká, i keď ide v zásade vźdy o to isté.
Tak by som ja konal, hral
Raz sa raz naši potomkovia budú nad celým tímto „kocúrkovom“ čudovať, nad našim nekonaním..

Snáď ti to nateraz stačí..
Ak nie, špecifikuj prosím presnejšie otázky, na ktoré si v danom kontexte nevieš dať odpoveď aj sám.
Dik
u.

Re: Re: technická Popolvára a úrok

Peter Šoltysik | 13.05.2014

Fuuha ......!! ......no pekne,pekne ............ehm.
Dakujem Udo ....pekne si to.
A dokonca tentokrat aj pre je to zrozumitelne sformulovane ...
Davam klobuk dolu s uctou a vdakou . ...

Re: technická

Oracle 911 | 10.05.2014

Stále tu je kríza nadvýroby.
Dajme tomu podarí sa nám vyrobiť produkt ktorý niečo vydrží napr. žiarovka ktorá vydrží svietiť 100 rokov bez prestania, na jej výrobu treba minimum surovín a energetických zdrojov, svieti ako 100 wattová žiarovka a má 1/100 jeho spotreby, a povedzme prakticky všetky výrobky sú takéto a dajme tomu väčšinu služieb je automatizovaných a majú minimum spotreby energie (vývoj za normálnych okolností ide týmto smerom).
Vyvstanú sa ale problémy, dajme tomu spotreba domácností je konštantná:
-problém platidla, keď energoinvarianta je funkciou spotreby energie na výrobu, tak meny je buď nedostatok alebo je strašne deflačná (proti čomu kde kto tu vystúpil);
-nadbytok výrobných kapacít, buď ich zlikvidovať, alebo navrhnúť ich tak, aby boli multifunkčné (čo zníži spotrebu);
-čo s ľuďmi, budú nasledovať svoje koníčky (keď maj všetko zabezpečené), je to potom len variácia na tému "chlieb a hry" a nemusím príliš rozvádzať ako to naposledy dopadlo.

Takže energoinvarianta stále nerieši základné problémy, inými slovami je to stále kapitalizmus.

Takže potrebujeme navrhnúť systém ktorý:
-zabezpečí jedlo, bývanie a šatenie celej populácie+iné potreby populácie;
-zabezpečí výmenu tovaru a služieb;
-zabezpečí inováciu a rozvoj populácie.

Re: Re: technická

Hox | 10.05.2014

zkus se na to podívat takto: energoinvariant je snaha o systém, ve kterém peníze budou jen informace o tom, co reálně je. To bude zajištěno vazbou na energii, protože existuje přímá úměra mezi spotřebou energie a tvorbou hodnot. například podle poklesu spotřeby se dá předvídat recese, v pobaltí, když měli 10% růst HDP, ale neměli růst spotřeby energie, byla to jen spotřeba na dluh, jak se později ukázalo.
Ale pohled - bude třeba "propalovat" stále více eletřiny, aby "byly peníze", je od základu mylný, je to zapřahání povozu před koně. Peníze budou jen "v závěsu" za tím, co reálně je. Svázáno nepřímo přes vazbu na energii. Tzn. otázka různých krizí je otázkou čistě kvality řízení ekonomiky, produkce, nikoliv něčím, co by způsoboval energoinvariant, protože měna bude (skrz invariant) až odvozena od toho "co je", bude to "odvozená proměnná".

Jistě, dal by se asi teoreticky navrhnout lepší systém, ale otázka je, zda by ho morálka společnosti a reálná situace dovolila implementovat. Na energoinvariant se dá dívat jako na optimální možnou variantu řešení současného stavu... časem určitě bude něco lepšího.

Re: Re: Re: technická

Oracle 911 | 10.05.2014

OK, aby som sa uistil, že hovoríme o tom istom dám modelový príklad:
"V roku 1 na výrobu výrobkov v množstve X (spotreba vrátane zásob), je spotrebované energia v množstve Y od čoho sa odvodzuje množstvo meny Z.
V roku 2 sa vyrobilo dvojnásobok výrobkov ako z roku 1, pričom sa použilo rovnaké množstvo energie teda Y a Z sú rovnaké ako z roku 1 a X je dvojnásobok z roku 1."
Použijúc tento dosť extrémny príklad (extrémny, ale veci idú týmto smerom) máme problém:
-chýba nám 50% meny.
Takže to riešime:
-zbrzdením výroby, čo zníži spotrebu a zníži aj objem meny;
-centrálnym znížením cien, buď spoločne, alebo cez koeficienty, to tiež môže mať nepredvídateľné následky;
-alebo zdvojnásobiť koeficient na výpočet meny, čo nielen skomplikuje plánovanie do budúcna, ale aj povedie ku krízy z nadvýroby, ktorá sa rieši všelijak napr. plánovaným opotrebovaním čo je ale mrhanie tak ako výroba na sklad (viem stále platí 1 jednotka výroku na 1 jednotku meny, lenže v obehu je dvojnásobok všetkého, ale ľudia potrebujú nanajvýš 1 jednotku vrátane zásob).

Preto hovorím energoinvarianta nie je schodná cesta, nerieši nič a preto som zástancom komoditných mien, tam je dopredu dané koľko je a nemusí sa spätne preratúvať objem peňazí.

Aby som Vás prinútil presnejšie sa vyjadrovať, ďalší extrémny príklad.Keďže v jednej krajine zaviedli energoinvariant ktorá závisí čisto od spotreby, byrokracia sa rozhodne takto, rozsvietiť všetko možné a nemožné tak aby sa nedalo odlíšiť deň od noci, aby mali peniažky. Toto rozhodnutie vytvára menu lebo spotrebováva sa energia. Vytvára tento postup hodnoty? Jednoznačne nie. Hovorím to len kvôli tomu aby ste nabudúce boli presný vo svojich vyjadreniach.

Čo sa týka pobaltia, v tom súhlas.

Re: Re: Re: Re: technická

udo | 11.05.2014

Tak, ako si sám povedal..
Jednoducho:

1.Riešenie:
Riadená deflačná politika, kde hodnota peňazí stúpa, čo pocítia pozitívne vźdy najviac tí najchudobnejśí, oproti inflačnej politike čo presne rovnakú skupinu majority populácie diskriminuje, keďže je tak okrádaná a kapitál sa systematicky kumuluje cez frakčné rezervy dlhového obeživa a úroku v rukách známej globálnej finančno-teroristickej mafie.

2.riešenie:
Koeficient meny sa násobí, čim sa vytvára viac obeživa hlavne na cielené dlhodobé už nedlhové investície celospoloćenského významu do infraštruktúry, vzdelania, energetiky, sociálnej sféry, podporu zvýśenia základného prijímu(reálne krytá potreba)..atď. Skrátka ďalší zdroj obeživa pre spoločnosť ako celok.

3. v realite kombinácia riešení 1 a 2 podľa aktuálnych potrieb celkovej trhovej ekonomiky, včítane naviazanej daňovo(prioritne DPH=hlavne práca strojov, pri nulovom zdaňovaní prijímu)-dotačnej politike s cieľom držania medziodvetvovej rovnováhy. T.j. niektoré oblasti proste dočasne z dlhodobého hľadiska musím dotovať a iné dodatočne zdaňovať. Dôvody asi poznáte. Snáď tu uź nenarazíme na hrubo negramotných pseudoekonómov(bláznov, či masových vrahov) obhajujúcich "samo"riadenie chlpatou prackou trhu..Ako inžinieri vieme, že trh je nástroj, mechanizmus, ktorý je vždy treba presna vzhľadom na konkrétne ciele nastavovať, udržiavať..servisovať

re:zneužitie byrokraciou..
Isto vieš, že asi všetko sa dá zneužiť a chyby, bugy, potenciálne pasce pre nepozorných sa dajú nájsť pri "dobrej vôli" vśade. Ide nám ale o hľadanie úplného, "konečného rieśenia", alebo dostatoćného?
Navyše občania nemôžu byť neostažití, indiferentní, inak nejde o demokratickú občiansku spoloCnosť, ale vždy o ovčiansku = nejakú z mnohých foriem fašizmu = vlády jelít pokúšaných oným prsteňom moci, ľudstva noci

Myslíš, že prepočitavanie, neustála aktualizácia(a´ la GPS navigátor ) komoditných kośíkov je menej problematická, ako naviazanie obeživa na energiu, ktorá sama o sebe +- uź zodpovedá reálnej produkcii?
Nekonečné rokovania, neprehľadné hádky momentálne výhodnejších dispozičných priorít(pozícii) jednotlivých štátov(supersystémových polygónov) ohľadom zahrňovania tých-ktorých položiek do košíka = potenciálne konflikty = Cui bono?

Nezabúdajme, že
Transformácia matérie(komodít, pridaná hodnota) = Energia
..ťažba, tavenie, obrábanie, frakčná destilácia, distribúcia, ..atď=energia

Re: Re: Re: Re: technická

Hox | 11.05.2014

souhlas s Udem. Ještě ke komoditním měnám, které navrhuješ. Jestli rozumíš rusky, doporučuji http://www.planet-kob.ru/video/2912 - Katasonov o práci Nečvolodova z r.1906 "Od rozpadu k dostatku".
Jsou tam zajímavé fakta z 19. století a příčiny velké krize 19. století, která trvala +-20 let. Ukazuje se, že kdykoliv některá evropská země zavedla zlatý standard, následující rok se propadla do těžké dlouhodobé krize. Rusko totéž - zlatý standard zaveden v roce 1897 machinacemi Vitteho, následně se Rusko začíná dusit nedostatkem oběživa a dostává se do "spirály smrti". V roce 1906 už bylo nejzadluženější zemí Evropy. A zlatý standard je defakto komoditní měna, zavedení komoditní měny s košem komodit by mělo podobné následky jako zlatý standard. Nečvolodov taky ukazuje, kdo jako jediný ze zlatého standardu profitoval (bankéři-lichváři) a princip "zlatého magnetu" - půjčování zlata na úrok.
Historicky, tvrzení že zlatý standard přinesl někomu prosperitu, je opak reality - vždy přinesl těžké krize. O komoditních měnách by se snad dalo uvažovat jako o barterovém prostředku mezistátního obchodu (aby se obešel dolar), ale nikdy ne jako vlastního oběživa pro ekonomiku. Objektivně je asi jen jedna varianta, která garantuje možnost bezkrizového rozvoje (ale samo o sobě to je jen jedna z podmínek) - papírové peníze (dnes - i elektronické), které budou v adekvátním množství potřebám ekonomiky.

Re: Re: Re: Re: Re: technická

Oracle 911 | 11.05.2014

Dovoľte aby Vám obom odpovedal v 1 príspevku.
@ Hox
Tak potom problém je úrok, zle zákony a možno kapatilizmus, nie samotná komoditná mena.
Zoberme historický príklad zo staroveku myslím peloponézska vojna trvala asi 30 rokov a zruinovala Atény (v prestávke na vojnu stavali ešte aj chrám pre Aténu a ostatných bohov). Atény riešili nedostatok peňazí emisiou nových peňazí, konkrétne riedili zlato meďou, inflácia ako vyšitá čo položilo ekonomiku Atén.
Mimochodom sú aspoň problémy spojené s emisiou peňazí:
-ľahko sa to prestrelí, obzvlášť v demokratúre kde politici sľúbia aj modré z neba;
-peniaze po emisií sa rozložia nerovnomerne (najprv sa zvyšuje cena tých vecí ktoré emitent kúpy a pokiaľ ceny sú fixované, tak sa to odloží na neskôr na kúpu niečoho iného), samozrejme rozdiel sa vyrovná časom, lenže to potrvá (záleží to od rýchlosti obehu peňazí-Stalin to riešil tak, že zvýšil plat pracovníkom v štátnych/národných firmách.).
@udo
V komoditných menách je ukotvená niečia práca i.e. energia vynaložená na získanie tej komodity.
Problém s energiou je to ako ju merať a ako ju vyjadriť pri tepelných strojov sa meria zmena tlaku, zmena teploty a zmena objemu a na základe Carnotovho cyklu sa vypočíta vykonaná mechanická práca, podobne sa to ráta pre elektrickú energiu.
1. myslel som, že ste proti deflácií, ktorá sa dá docieliť dvoma spôsobmi sťahovať obeživo z obehu (ľahko sa prestrelí) dbať na konštantný objem a stimulovať vývoj ergo obmeňovať šetrenie so zdrojmi;
2.koeficienty, áno, ale v žiadnom prípade pri neustálom vydávaní obeživa (Stalin to síce vyriešil chytro, ale aj on prestal pri určitom objeme);
3. súhlas, trh je nástroj na distribúciu tovarov a služieb, pričom je čiastočne samoregulačná (odstraňujú sa z neho neefektívne subjekty), lenže ako ju regulovať. Jediná vec je jasná k tomu potrebujete jasné pravidlá podľa ktorých sa regulácia uskutočňuje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: technická

Hox | 11.05.2014

úrok je samozřejmě jeden z hlavních problémů, ale zlatý standard/komoditní měny jako oběživo je stejně závažný problém i bez úroku. Zkus se zamyslet nad otázkou, zda by se v Anglii odehrála průmyslová revoluce, kdyby v té době byla na zlatém standardu. Nebo zda by se odehrál ekonomický zázrak SSSR let 35 - 50, (růst desítky procent ročně, pokud odečteme válku) kdyby tam byl zlatý standard. Lze nějak vyřešit situaci, kdy v následujícím roce stoupne HDP o 10-30%, ale množství peněz (při zlatém standardu) by se mohlo zvýšit maximálně o 1-3%? (průměrná rychlost narůstání objemu vytěženého zlata za historii). Okamžitě by nastala krize z nedostaku oběživa... a ekonomika by se propadla v dalším roce do deprese... byla by spousta produkce, kterou by lidé chtěli a potřebovali, ale neměli by ji za co koupit... pokud by se provedla deflace, vytvořilo by to tlaky k akumulaci peněz a "sezení na zlatě", mizela by motivace pracovat... proto zlatý standard nebo komoditní měny jako oběživo je ekonomická sebevražda, "zlatá oprátka" by byl výstižnější termín.

K Aténám - v tom popisovaném případě Atény zruinovala válka, nikoliv ředění mědí = inflace, to je až druhotná záležitost. Zlatý standard byl před nástupem průmyslové revoluce relativně použitelný na dlouhých časových úsecích, protože dynamika rozvoje byla nízká (spíše nebyla), nebo byla dlouhá desetiletí, staletí v rozmezí přírustku 1% ročně, což umožňovalo zlatu držet krok. Ale tyhle podmínky se kardinálně změnily od 17-18. století.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: technická

Oracle 911 | 12.05.2014

Anglicko počas priemyselnej revolúcie bol na zlatom štandarde, aspoň de jure. Keď ale pozrieme hlbšie do histórie tak zistíte, že to všetko šlo na dlh hlavne u Rothshielda, pretože Rothsield po bitke pri Waterloo skúpil Bank of England v podstate za babku a za u seba vytlačené peniaze. 1. vec bola vecou podvodu a 2. vec tiež, pretože asi 20-30 rokov pred vojnou o nezávislosť USA jeden anglický kráľ podpísal zákon povoľujúci praktikovať frakčné bankovníctvo zlatníkom (z ktorých sa neskôr stali bankári). Priemyselná revolúcia ktorá bola financovaná na dlh bola sprevádzaná otrockou prácou a parazitovaním najprv v Anglicku a potom na kolóniách. Keď k tomu prirátame to, že po Rothshieldovom ťahu poľnohospodári nemohli splácať dane v naturáliách a Británia doteraz platí svoje dane do Bank of England, ktorá potom požičiava Britskej vláde.

Nehovoriac o tom, že priemyselná revolúcia prebiehala aj v Holandsku masívne používanie veterných mlynov, používali sa na všetko od odvodňovanie, cez pílenie dreva, na spracovanie tabaku až po spracovanie kakaa.
Inde sa zas používali vodné kolesá, tiahla a remene. Takže, že sa presadil parný stroj, vynález Angličana (Newcommen), môžeme ďakovať Britským priemyselníkom a praktickosti parného stroja.

Čo sa týka rastu Sovietskeho Zväzu, Stalin v podstate kopíroval Bismarcka. Stalin najprv rozšíril produkčnú základňu a potom nechal natlačiť ODPOVEDAJÚCI objem meny, pričom dbal na to aby objem meny bol KONŠTANTNÝ.
Bismarck zas robil to, že za 10% platu robotníka sľúbil vyplatiť štátny dôchodok po 70 do konca života, pokiaľ robotník zomrel skôr, tak to prepadlo štátu. Z tejto pôžičky potom financoval rozvoj infraštruktúry, pričom Nemecko mal vtedy zlatý štandard a nebyť 1. svetovej má ju možno doteraz.

Čo sa týka Atén, demokratúra v Aténach pred Peloponézskou vojnou odsúhlasovala jednu vojnovú výpravu za druhou, pretože aj po vyplácaní žoldu vojakom mali pekný zisk. S čím ale demokratúra nerátala, že môže padnúť kosa na kameň a ísť proti záujmom Sparty a keby to nestačilo, Sparta zablokovala prístup k strieborným baniam Atén. Takže Atény boli donútený riediť kovovú zliatinu meďou a raziť svoju menu vo veľkom, keď chceli platiť svojich žoldnierov a masívne verejné stavby. Pretože to po určitom čase všimli všetci Aténčania stali sa 2 veci, mince s vyšším obsahom kovu sa začali vytrácať z obehu, začali sa rásť ceny, pretože menová zásoba prevyšovala množstvo tovaru. (Paralela s Rímom a s so súčasnými USA nie je náhodná.)

Dostávame sa k hlavnému bodu môjho príspevku, menová zásoba musí byť konštantná alebo kvázi konštantná, pretože veľmi ľahko sa dá prestreliť potrebu objemu resp. môže byť zneužitá vládami na financovanie zbytočných vojen, lebo to v konečnom dôsledku vyústi k inflácie či do hyperinflácie. Preto som za komoditné meny, pretože automaticky spĺňa tieto kritériá.

Druhá vec prečo som proti energoinvariantu (okrem technických príčin, čo som tu už rozoberal). Energetických nosičov je obmedzené množstvo resp. vznikajú v obmedzenom množstve, a keď čerpáme z rezervoárov rýchlejšie ako vznikajú máme veľký problém. Možno pred niekoľkými rokmi sme práve prešli bodom, keď rýchlejšie čerpáme ako vznikajú.
Ďalšie vec, akonáhle sa objaví energetický zdroj čo dodáva "nekonečné" množstvo energie, energoinvarianta sa stane nepotrebnou, ale surovín/komodít budeme mať stále obmedzené množstvo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: technická

Hox | 12.05.2014

tvrdíš dvě protichůdné věci -
a) potom nechal natlačiť ODPOVEDAJÚCI objem meny
b) pričom dbal na to aby objem meny bol KONŠTANTNÝ.

pokud tiskl měnu, nemohl být objem konstantní... necháváš mimo zorné pole, konstantní k čemu - k objemu zboží a služeb. Takže poměr musí být konstantní, nikoliv množství samotné měny. A při komoditních měnách, nebo zlatém standardu, nejde pružně přizpůsobovat množství měny, jak už jsme také nejednou probírali. Anglie tedy na zlatém standardu během průmyslové reavoluce nebyla, protože bankéři podvodem frakčního bankovnictví exponenciálně zvyšovali množství peněz v oběhu. Což byl na jedné straně podvod, na druhé straně, pokud by to neudělali, měny v oběhu by bylo stále stejně (+1 procento ročně, max) a rychle by ekonomika narazila na tento limit.

Další rozpor máš v tom, že na jednu stranu říkáš, že emise peněz se dá snadno přestřelit (hyperinflace, inflace), na druhou stranu uvádíš příklad stalinského SSSR, kde s inflací neměli problém... jak už jsme tady taky nejednou probírali, inflace není otázka podložených nebo papírových peněz, ale čistě otázka kvality řízení emise.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: technická

Oracle 911 | 12.05.2014

Povedal som,Stalin robil to čo Bismarck, zobral pôžičku u svojho národa a keď prišiel čas tak tú pôžičku splatil tým, že RAZ natlačil menu v odpovedajúcom množstve a potom dbal na (kvázi) konštantný objem. Keď PORIADNE prečítate moje predchádzajúce príspevky tak to z nich by malo vyplynúť.

K Anglicku, áno de facto boli mimo zlatého štandardu, ale mal to za následok extrémnu chudobu sprevádzanú extrémnou zločinnosťou a de facto otroctvo o ktorom píše Engels a Dickens. Mohlo to stáť kvôli tomu, že stredná a bohatá vrstva dostávala k tým peniazom ako prvá a využívala ich na svoje obohacovanie.

Aj pri energoinvariante s rastúcou menovou základňou hrozí tento jav, ten kto sa dostane skôr k peniazom, využije ju na svoje ďalšie obohacovanie alebo skúpi všetko v dosahu. Stalin to dokázal ustrážiť, lebo čerstvo vytlačenými peniazmi navyšoval plat štátnym robotníkom a urobil to LEN RAZ a potom inštitúcie už financovali samých seba cez dane a zisky (kvalita riadenia emisie bola vysoká).
Vo Vašom systéme, nie je šanca na to aby nepriviedla nás na pokraj katastrofy.

V Holandsku v rokoch 1600-1750 prebehla priemyselná revolúcia, v jej centru bol veterný mlyn a na isto viem povedať, že vtedy Holandsko mal zlatý štandard. Článok o Histórií veterných mlynov a čiastočne aj o Holandsku:
http://www.lowtechmagazine.com/2009/10/history-of-industrial-windmills.html

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: technická

Oracle 911 | 13.05.2014

Ešte 1 vec ma napadla medzitým.
Tie peniaze ktoré sú emitované zostávajú v ekonomika, nikam sa nezmiznú oni tam cirkulujú .
Keď začnete pridávať do ekonomiky ktorá je uzavretým systémom menu alebo z nej odoberať, môžete spôsobiť nemalé výkyvy v ekonomike, pretože Vaše modely môžu byť chybné a nechcené následky.

Preto hovorím o (kvázi)konštantnej menovej zásobe v ekonomike. Mimochodom udo neraz prirovnal peniaze ku krvi ekonomiky, čo sa stane s človekom keď sústavne dostáva viac krvi než s ktorým jeho telo dokáže poradiť, alebo sa z nej odoberie viac krvi než jeho telo dokáže nahradiť?
Áno poškodí sa jeho zdravie a možno predčasne uvidí svojich predkov. To isté sa stane s ekonomikou.

Pozor ja nehovorím, že štát nemal by mať menové rezervy, no nemal by tlačiť ako zmyslov zbavený a nasledovať nejaký model.

Výborná práce

Slovan | 16.05.2014

Zdravím, můžu něco od Vás použít a přrtisknout? Dík za odpověď. Slovan

Re: Výborná práce

Hox | 22.05.2014

bez problémů

Re: Re: Re: Re: Re: technická

jardob | 11.05.2014

Hox, ako hovoris o tom priklade z ruska, zavedenie zl.standardu a polozenie ekonomiky Ruska. Hned mi napadlo, ze to mohlo byt predpripravou na znamu bolsevicku revoluciu.. Bola zrejme umelo vytvorena financna kriza, aby ludia lahsie prijali novu ideologiu a system. (Tomu som nikdy celkom nerozumel, ako ludia ktori mali radi svojho cara, tak lahko prijali sovety a novy spolocensky system, hoci aj napriek tomu ze cara uz neskor nebolo, kedze bol s celou rodinou zavrazdeny). A one zlato napokon vycestovalo z krajiny...

Re: Re: technická

Hox | 10.05.2014

Zapomněl jsem. Poslední tři body - plný souhlas... o to právě jde. Umožnění bezkrizového dlouhodobého rozvoje, dodal bych.

Re: Re: technická

popolvár | 10.05.2014

no asi iné, ako ten pôvodný, nesprofanovaný komunizmus, asi ani nie je možné, čiže: "Každému podľa jeho potrieb a každý podľa svojich schopností!"
Je jasné, že pokiaľ vzdelanosť a uvedomelosť ruka v ruke s prirodzenou mravnosťou dosiahnu u populácie požadovanú úroveň, budú potrebné nejaké prechodné režimy s rôznou mierou regulácie spoločensko-ekonomického života a osobnej spotreby - konzumu.
Vieme, že zvyšovanie výroby za účelom dosahovania rôznych chybne interpretovaných a manipulatívne podmienených "ekonomických" ukazovateľov donekonečna je nemožné... Dnešná zvrátenosť výroby na jedno použitie aj za cenu montovania "kurvítok" a bohapusté plytvanie všetkými zdrojmi tejto planéty s horami odpadov a odpadkov je cestou do záhuby a vlastne sa zahubí /tento spôsob výroby/ sám. Jedinou cestou je maximálna efektívnosť /nie v dnešnom za účelom zisku poníimaní/ v zdrojoch jak surovinových, tak spotrebiteľských / dnes sa doslova produkuje kopa zbytočností, harabúrd a nezmyslov/.
Čo s ľuďmi? No isto nie "chlieb a hry" v klasickom ponímaní starovekého Ríma, ale "chlieb a tvorivosť".
Stačí sa len pozrieť okolo - je toľko práce, ktorú je potrebné spraviť a ktorú nikto dnes nerobí, lebo to neprináša zisk, je to "neefektívne" atď.

Re: Re: Re: technická

jardob | 11.05.2014

Presne tak, "chlieb a tvorivost". Za sociku bolo kopu brigad, kde sa budovalo zadarmo, obec dodala len material a nastroje, a my volny cas a ochotu. Je to tak smutne, kolko by sa dalo v okoli toho zveladit pre dobro nas vsetkych, ale niesu peniaze ani ochota.

Pri komoditnych menach vidim problem aj v tom, ze nie kazda krajina nimi musi disponovat, co by zvyhodnovalo iba istu skupinu krajin. variant meny by mal byt viazany na nieco univerzalne co je dostupne pre kazdu krajinu pri ochote to produkovat.

Urok, vlastne plni rovnaku funkciu ako zisk u podnikatela. Nerovnovahu systemu potom sposobuje koncentracia kapitalu do ohnisk (urcite skupiny). V novom systeme byt nemali byt ani zisk, ani urok. variant by mal motivovat k setreniu energie a ochrane zivotneho prostredia, cize mat deflacne tendencie. Ludia by mali byt dezombiovani z nezmyselnych potrieb stimulujucich marketing, predaj a nadvyrobu a nadprodukciu, na "normalne" LUDSKE potreby a rozvoj tomu prisluchajucich produktov. Cize produkovat len to, co ludia nevyhnutne pre pokojny zivot potrebuju. Myslim ze urcita forma Zakladneho Prijmu by mohla existovat ak by vznikal problem s delbou prace (pri totalne skromnom prijme by ku "chlieb a hry" iste nedoslo), ale bolo by treba ludi nejako stimulovat, vies a vychovavat k tvorivosti, prace pre spolocnost, obec, mesto, aby kazdy mohol prispiet niecim co mu je blizke a ziskat zato formu odmeny.
Spatne postaveny ekonomicky system a nedostatok penazi v sucastnosti na spravnych miestach nesmie ostat pre buducnost prekazkou k budovaniu a zdokonalovaniu krajiny. A rovnako kazdy stat by mal mat sancu vytvorit si prosperujucu a kvalitnu spolocnost. Na to vsetko by mal penazny variant pamatat.

Re: Re: Re: Re: technická

Oracle 911 | 12.05.2014

Preto hovorím u komoditných menách o koši komodít, nie každá krajina má všetko, na druhú stranu, môžu používať aj platidlo cudzej krajiny viď Čierna Hora (Monte Negro).

Kurvítka, energoinvarianta práve, že podporuje výrobu týchto vecí tak ako plánované opotrebovanie, keď to nevyplynulo z mojich príspevkov, tak to teraz poviem bez ľadu a skladu. Veď mena sa vydáva ako funkcia spotrebovanej el. energie na výrobu a čo iné podporuje odbyt lepšie ako kurvítka a plánované opotrebovanie.

Ale, no tááák... :-)

Vasiľ | 10.05.2014

Na muj vkus

Vlk | 10.05.2014

prilis pesimisticky a hlavne materialisticky clanek..zabyva se pouze jednim promile,ktere doplnuje svet nasi dimense,a jedno promile je malo na to,abych ho bral za bernou minci

Přidat nový příspěvek