O matricích a egregorech

O matricích a egregorech

18.9.2014

Lux

 

Matrice a egregory - na určitej úrovni chápanie je to jedno a to isté a v určitých konkrétnych prípadoch je egregor (ezoterické pomenovanie bioinformačného poľa) hierarchicky vyššie ako nejaké matrice parciálnych procesov - scenárov (objíma ich), ktoré môžu konceptuálne zdatní jedinci v egregoriálno-matricovom riadení vytvoriť a riadiť v danom egregore - tu by asi lepšie pomenovanie bolo - modulová matrica. Egregor je ale tiež  len "objemná" a silne nabíjaná matrica možných stavov a vývojov procesov a riadi opatrovaných jedincov podľa energií, ktoré mu posielajú a tie majú určité frekvenčné charakteristiky a nesú určitú algoritmiku budúcich procesov.

Teda budúci vývoj udalostí závisí vždy od myšlienok "obhospodarovaných" jedincov, ktoré potom nadeľujú energiu a algoritmiku matricovým modulom a teda aj objímajúcemu egregoru (väčšej matrici). Proste nič nie je dogmatické a všetko sa neustále vyvíja v súlade s myslením ľudí = transformáciou hmoty v trojjedinom procese tvorenia MIM, keďže energia je len prechodný stav hmoty a hmota(matéria) má zas nejaké usporiadanie, mieru a je nosičom informácie.

Najvyššia Riadiaca Matrica podľa KSB = Celovesmírna Miera ("Matrica") Predurčenosti  Bytia. Ide o plnú celovesmírnu Mieru, ktorá zahŕňa celé množstvo jedinečných mier. Bytie - nekonečné množstvo vzájomne vložených kmitavých procesov, ktoré majú periódu od "femtosekúnd" po milióny až miliardy rokov a ktoré majú nejakú predurčenosť - cieľ.

Len veľmi zhruba, možno na prvý obraz postačí..:)

 

Preco sa tie egregory "zhutnuju" prave v noosfere?

 

Skúsim tak veľmi zjednodušene. Najprv si zadefinujme, čo je noosféra:
Noosféra = z gréckych slov noös, čo znamená duša,rozum a sphaira = sféra, oblasť. Čo by sa v spojení dalo vyložiťako sféra rozumu, ale aj sféra duší ľudských.

Človek ako jedinec je oproti svetu, vesmíru so svojim mozgom inFormačne, kapacitne, pamäťovo, rýchlostne ai. takmer zanedbateľné nič. Preto ho Tvorca zo-stroj-il tak, že ho podvedomím napojil na kolektívne bioinformačné polia, ktoré sa v okultizme pomenovali egregory. Teda človek na učitej úrovni chápania nekončí hmotným telom, ale končí v nejakom "duchovi" = egregore (-och). Preto sa aj vcelku správne hovorí, že "telo a duch jedno jest".

Čiže v bežnom svete svojimi zmyslami dokážeš obsiahnúť tzv. hmotný svet, ale tvoje zmysly, pokiaľ si "bežný" človek nedokážu "pociťovať" svet duchovný na vedomej úrovni, len občas cez nejakú nevysvetliteľnú intuitívnu info. T.j. svet väčšiny fyzikálnych polí a svet "duchov" = bioinFormačných agregátnych polí, ktoré vytvorili a neustále ich energeticky nabíjajú samotní ľudia.
Noosféru teda môžeme chápať ako svet "duchov", dimenzií "duchovna", ktorý je v interakcii s prírodou a ktorej súčasťou je aj človek.
Čiže u noosféry sa jedná o systém rôznych egregorov - bioinFormačných polí, ktoré sú nevyhnutné, aby človek vôbec prežil ako druh v "nepriateľskom" okolitom prostredí. To isté sa týka aj zvierat. A sú prípady, že pri určitej "viere" a morálke jedincov, najmä vo väčších mestách, dochádza k výmenám inFormácií medzi ľudskými a zvieracími egregormi a keďže v okolí panelákov býva veľa krys a potkanov, tak sa to prejavuje v algoritmike správania sa určitých "morálnych" jedincov, že vraj ľudského rodu..

Každý človek sa napája (a zároveň ich myšlienkami energeticky podporuje - nabíja) na viacero egregorov v noosfére podľa svojej viery-neviery, záujmov, profesie, národu, klanu, rodu..atď. A keďže myšlienka je hmotná, tak len zmení nosič - odchádza do egregoru a podľa podobných frekvenčných charakteristík vytvára v ňom určité "rezonančné" moduly podobne mysliacich jedincov, ktoré potom cez psychiku ovplyvňujú algoritmiku správania sa ľudí žijúcich na matičke Zemi.
A teda aj "mŕtvi" ľudia zo svojim inFormačným obsahom, ktorí "odišli" do určitého egregoru, ktorý za život preferovali, ovplyvňujú potom tých, čo sú na daný egregor napojení podvedomou úrovňou psychiky.
To sa prejavuje najmä u rodových egregorov - niektorí "duchovní" liečitelia - nešarlatáni napr. dokážu z inFormačného poľa rodového egregoru, kde sa jedinec automaticky pripája "sčítať"- downloadovať mnohé zaujímavé inFormácie rodu, aj minulé a aj také, ktoré inFormačné bloky, chyby, nedostatky...predkov negatívne vplývajú na psychiku daného jedinca. Takto je ľudský jedinec pokračovaním nielen genetickej inFormácie rodu, ale aj biopoľovej - duchovnej. Odstránením určitých inFormačných blokov sa nasledne jedinec "zázračne" zbavuje niektorých chorôb, ktoré sú vo veľkej väčšine psychosomatického pôvodu (v dôsledku zlej práce psychiky ako celku, čo sa prejavuje v hmotnom svete ako nejaká nemoc hmotného tela).

 

Diskusní téma: O matricích a egregorech stručně

čas a stárnutí

kattka | 21.09.2014

dobrý den, a co čas a stárnutí to také spadá do nějaké matricice nebo egregoru? Možná by to vysvětlovalo dlouhověkost GP, nebo se pletu?

Re: čas a stárnutí

udo | 21.09.2014

Áno, isto.. dobrá, názorná o(t)ázka..

Ak viete postupne dostatočne správne rozlíśiť(identifikovať) nízkofrekvenčné(dlhodobé), dominantné procesy, hodnotiť(a tým spoluriadiť) miery matrice ich vzájomnej previazanosti, veľmi blízej matrici všeobjímajúcej, logicky stále lepšie z-isťujete, čo a ako máte robiť, aby ste v tejto forme pretrvali dlho, plnili si stále lepśie svoje v závislosti na okolnostia meniace sa úlohy..ak teda chcete..

A ak toho máte, ľudovo povedané "dosť", proste odítete.
Samozrejme nie v zmysle samovraždy, ale v istom zmysle "transformácie". V zodpovednejśom prípade po "konzultácii s Vis Maior". Niečo, ako v našom kulturologickom okruhu, tradícia odchodu ISSU a pod..

Ide veľmi pravdepodobne o jeden z čiastkových cieľov i prostriedkov našeho druhu zároveň.

1. GP v podstate toto všetko "prevádzkuje" v rámci hraníc
2. "Božieho dopustenia", ponúkajúc objektíne pre danú situáciou v podstate najlepśiu alternatívu,
3."zabezpečovanú" mierou akceptovania vlastnej debility populáciou(obeťami) =
4. zároveň životná motivácia(jedna z motivácii) stáda, prejsť na cestu správnu a presnejšie správnejśiu, stále lepšiu.

Ide o jeden z tzv. gradientových vektorov evolúcie kultúry myslenia.

Z pohľadu GP ide o veľmi tenkú hranu, po ktorej sa nad priepasťou potáca GP, pričom sú vyvažovacie manévre na konci tyče zabezpečované obeťami generaćne sa obnovujúcej populácie mo-mentálnych otrokov, padajúcich do priepasti zatiaľ miesto nasamotného GP, pre ktorého obetovávajú životy svoje, i svojich detí.

Toľko veľmi v skratke ku každodennej praktickej realite a prirodzenému i umelému tlaku na samovzdelávanie v dnešnej inFormačnej spoloČnosti.

Re: Re: čas a stárnutí

Vasiľ | 21.09.2014

Kattka mala možno na mysli "kultúru starnutia" ktorej súčasťou je
dôchodcovská kultúra - "koľko rokov, ešte musíme robiť..."
nemocničná kultúra - "aj tu ma bolí, pán doktor, predpíšte mi niečo..."
cintorínska kultúra - mnoho dôchodcov je ochotných do náhrobného kameňa investovať aj tisíce našetrených eur, "kto sa mi bude starať o hrob..." alebo viď aj reportáž v televízii, kde starý pán mal v obývačke truhlu - vraj bola v akcii...

... "Ja som bača veľmi starý, nedožijem sa do jari..."

Proste všetko preto, aby ľudia poslúžili ako matéria/energia a potom príliš dlho neotravovali.

Re: Re: čas a stárnutí

kattka | 23.09.2014

děkuji, geniálně jednoduché

Re: Re: Re: čas a stárnutí

udo | 23.09.2014

Oki..tak soráč..zase som mimo :)
Vy o voze a ja o koze.

Opäť som zašiel priďaleko do lesa,
resp. iným smerom..

dik za lepší odhad Vásьka

Mohl by to někdo okomentovat? (Udo, Lux)

ТаuRus | 19.09.2014

"Nebeské Dinamo"
ТаuRus | 19.09.2014
Za tento rok zemřely tři velmi výrazné postavy ukrajinského fotbalu -Beljkevič, Balj, Gusin, jeden z ních tragicky, dva náhle na selhání srdce.
Narazil jsem na zajímavý postřeh ukrajinského blogera:

ФУТБОЛЬНЫЙ ЭРГРЕГОР НЕ ДОВОЛЕН.
http://mir-mag.livejournal.com/233224.html

Fotbalový egregor je nespokojen.
Fotbal na Ukrajině se stál nejen nástrojem vlivu, ale i krvavým nástrojem. Ultras úspěšně podpalovali na Majdanu a v Oděse. "Úspěšně" je, v daném kontextu, strašné slovo.
¨
Hra přestává být hrou.
Egregor se naplňuje vraždami.
A fotbalisté hynou.
Znamení? I to je možné.

Re: "Nebeské Dinamo"
ТаuRus | 19.09.2014
V centru Charkova fotbalové fanoušci napadli komunisty
В центре Харькова футбольные фанаты напали на коммунистов

Оригинал статьи: http://russian.rt.com/article/50646#ixzz3DkVENipu


Více zde: http://leva-net.webnode.cz/kniha-navstev/

Re: Mohl by to někdo okomentovat? (Udo, Lux)

Lux | 19.09.2014

Ahoj TauRus,

badám, že si trochu zmenil nick - narástli ti veľké písmena, hold s rastom obrazu (inFormy) rastie všeličo...:))
Ale to ber len ako theory (pozorovanie) na odľahčenie ťažkej témy, ktorá sa týka života a smrti mnohých jedincov v tejto dimenzii bytia.

Futbal sa tu už z určitého pohľadu rozoberal, tak len rozšírim trochu o nejakú inú úroveň:
S vývojom doby (rastom inFormovanosti vo vedomí i podvedomí ľudí) sa nevyhnutne musia meniť aj polittechnológie riadenia stáda. Dnešné, už v podstate satanistické náboženstvá, postupne strácajú egregoriálnu podporu a budú naďalej degradovať, ak neurobia zásadnú zmenu. Ak sa kedysi od staroveku používali chrámové, sviatkové, festivalové, obetné ai. mystéria (treba chápať ako egregoriálno-kultové magické predstavenia pre stádo - tlupu), tak dnes tieto staré funkcie globálneho i lokálneho riadenia prevzala TV, filmy, festivaly pre mladých a v neposlednej rade aj šport. Ten však dnes už so športom pre zdravé telo a zdravého ducha nemá takmer nič spoločné. Ide v podstate o show-biznis so žraločou bezohľadnosťou vo vzťahu k športovcom i diviakom v novodobých arénach alebo pri TV. Vrcholový šport kaličí ľudí psychicky i fyzicky a Nikto (GP) a jeho periféria prináša sprostredkovane mnohé obete na oltár biblického kultu (dominantnému biblickému egregoriálnemu "duchovi"), ktorý splodil aj futbal.

V čom je pointa?
Každá duša, ktorá sa dostáva na Zem má preddefinovaný osud ( v skratke - mnohovariantnú matricu možných ciest človeka v danom živote s naplňaním jemu daného potenciálu vývoja). Ak sa človeku darí vcelku napĺňať jemu predurčený potenciál, tak sa jeho život uberá pomerne šťastne, bez nejakých vážnejších problémov, nehôd, chorôb, tragédií..
Ak sa odchyľuje, tak prichádza tzv. psychický diskomfort, ktorý globálni sociálni mágovia musia zákonite riešiť, aby odviedli negatívne emócie (energiu), ktoré prichádzajú z hierarchicky usporiadaných agregátnych biopoľových modulov ako spätné väzby za neadekvátne myslenie a konanie toho ktorého jedinca.
V staroveku sa za všetky nešťastia, zlý stav v spoločnosti (t.j. celá negatívna energia stáda) odventilovávala v priebehu rôznych mystérií a všetko sa to pripisalo zlým bohom, často za ľudských obetí, čo malo daných "bohov" (egregory) uspokojiť(takto si ich samotní ľudia už dávno sami naprogramovali..).
Dnes sa to robí za pomoci novodobých mystérií (aj za pomoci alkoholu, drog, farmakológie...), kde futbal je na poprednom mieste a predstavuje veľmi silný globálny kultový egregor - agregátny modul, v rámci biblického (v podstate sa dá povedať, že už mohutnosťou - energiou predčí aj najväčšie religiózne egregory a navyše je globálny). Pri futbale sa negatívna energia stáda využíva sčasti na podporu organizátorov a aktérov (novodobých gladiátorov) a z veľkej časti slúži na globálne egregoriálno-matricové riadenie.

Športovci, ale aj rôzné "umelecké celebriťky", sú akýsi druh "vampírov" negatívnej energie ľudského stáda, ktorá prichádza do podvedomých úrovní ich psychiky. Takto sa po istú dobu psychicky "živia" neobvyklým duchovným "jedlom", ale
spoloCnosti ako celku relatívne nič pozitívneho neprinášajú a navyše sú mnohí veľmi dobre platení paraziti (mnohí výrazne lepšie ako p-rezidenti, či par-lamentári ►sú pre GP oveľa viac potrební, lebo politické marionety môže kedykoľvek ľahko vymeniť).

Osobitosť dnešného "prinášania obetí" spočíva:
Za nespravodlivú a škodlivú činnosť, zábavu a "oddych" treba zaplatiť - obetovať niečo...a často aj život.
Vrcholoví športovci, rôzni poprední umelci, kabaretisti, humoristi, ale i žurnalisti ai., ktorí aj keď mnohokrát nevedome, bránia vymaniť sa ľudstvu z mentálneho otroctva (na úrovni podvedomého napájania sa na nesprávne egregoriálno-matricové moduly, blokuje sa psychika ľudí cez rôzne kultúrne automatizmy) sa často dostávajú na hranu Božieho dopustenia.
Vis Maior špirálovitý evolúčny vývoj Homo Sapiens s. riešil tak, že ak jedinec dostatočne nespĺňa jemu preddefinovaný program (osudovú matricu), tak sa automaticky spúšťa deštrukčný program samolikvidácie jedinca (môže mať rôzne formy - alkoholizmus, narkománia, prekročenie únosného rizika, rakovina, samovražda apod.). Ak v minulosti bežal sociálny čas pomaly, tak dnes po rezonancii sa "čas" zrýchľuje, a tak keď v minulosti za prečiny i trestné činy (povedzme vraždy) bolo jedincovi umožnené dožiť sa pomerne vysokého veku, ale odniesli si to potomkovia jeho rodu (fyzická alebo psychická degenerácia, vyrodenie rodu apod.) ► tak dnes nesprávne myslenie a konanie spúšťa sebadeštrukčný program oveľa rýchlejšie, a to sú prípady mnohých a mnohých športovcov, celebritiek, judaistov a iných autoritiek..(v SR napr. nedávno hokejista Hlinka - gambling, dlhy, rozvod ► samovražda).

Futbalové stádo fans a ultrafans sa riadi na báze živočíšnych inštinktov a zombie odpracovávaných automatizmov v rámci biblického egregoru z drvivej väčšiny bezštruktúrnym spôsobom. Podľa globálnych potrieb sa stádo v niektorom štáte e-mociálne vybudí a spúšťa sa príslušná algoritmika, ktorá je už pri ich príprave predprogramovaná. Často aj za štruktúrnej účasti pri určení vodcu stáda alebo jeho fans frakcií (napr. pokiaľ viem, tak drvivá väčšina prvoligových klubov na Ukrajine má judaistických majiteľov a judaistické klany majú v Biblickom projekte rolu riadenia živočíšneho stáda a šírenie deÁmonkracie).
Základný princíp je stále rovnaký: Rozdeľuj a panuj!
V prípade futbalu je základnou úlohou rozdeliť hlavne mladých ľudí do rôznych futbalových egregoriálnych agregátnych modulov a nechať ich sa navzájom fyzicky i psychicky kaličiť, prípadne ich nasmerovať na "inkvizíciou" určených "nie našich" a takto ich obetovať na uspokojenie infernálneho kultu smrti dominantného biblického egregoru, ktorý je už oddávna takto Ni(e)kým predprogramovaný na základe skúseností riadenia stáda z ešte starších egregoriálnych kultov..Re: Re: Mohl by to někdo okomentovat? (Udo, Lux)

ТаuRus | 20.09.2014

Děkují Luxi za vyčerpávající a zajímavou odpověď.
Ale v této souvislosti mě napadá ještě pár otázek.
- Může silný egregor sám si vybrat oběť kvůli většimu přísunu negativní energie nebo to vždy musí souviset s tím, že člověk překročil "hranice božího dopuštění"?
Třeba, logicky by bylo, kdyby byl "potrestán" ten, kdo řídí proces. Ale jeho smrt nevyvolá tolik emocí, jako smrt nějakého slavného hráče (který vlastně ani nemusí chápat, nakolik je zneužíván v tomto procesu). TJ., jestli se egregor v jistém smyslu nemůže chovat racionalně, kde vše je vlasně podřízeno přísunu většího množství "potravy"?

- Anebo nemůže to být tak, jako se smrtí dětí, které během svého života ani nestačí překročit "hranice božího dopuštění", ale přesto zemřou, aby si dospělí uvědomili důsledky svého konání?

P.S. Ten můj nick nenarostl sám od sebe, ale až poté, co jsem přečetl tento článek
САКРАЛЬНЫЙ КРЫМ – ДВЕРЬ В МИР ДЛЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
http://zakonvremeni.ru/publications/24-chronological/16018-sakralnyj-krym-dver-v-mir-dlya-russkoj-czivilizaczii.html

I když si vzpomínám, že zrovna Udo, asi před rokem, takto napsal můj nick, ale tehdy mi to nedávalo smysl.:) A až po přečtení toho článku se mi to logicky spojilo.


Re: Re: Re: Mohl by to někdo okomentovat? (Udo, Lux)

Lux | 20.09.2014

Ahoj TauRus,

to čo si načal je na plné pochopenie veľmi široká téma, tak len veľmi v skratke.

Jeden z hlavných spôsobov ochrany a asi najefektívnejší pred "zlými" (nemorálnymi) bioenergetickými agregátnymi poľami (egregormi) je tzv. energeticko-inFormačná cudzosť človeka voči charakteristikám daného egregoru. To znamená, že jedinec musí vedieť riadiť svoje e-mócie a zmysly.
To je možné vtedy, ak človek žije morálny život podľa SveDomia a neustále si zvyšuje svoju intuíciu a mieru chápania, aby sa nedostal pod vplyv "zlej" algoritmiky a do zlých životných okolností, v podstate pod nevhodný egregoriálny vplyv. Takého človeka zatiahnúť do zlého egregoru je veľmi ťažké..
Hlavným kľúčom na filtráciu egregoriálnej inFormácie je teda hierarchicky usporiadaná reálna morálka jedinca. Ak má dobre nastavený tzv. emocionálno-zmyslový s-troj (systém) duše, tak sa moc myšlienky, slová a činy nerozchádzajú a človek sa napája na ľudskejšie - morálnejšie moduly v rámci hierarchie egregorov.
Vtedy ho "zlý" egregor nemôže použiť ako napr. energetickú dojnú kravu (človek upadá do apatie, depresií apod. a obyčajne si to "lieči" nejakým stakanom vodky alebo aj silnejším fetom) alebo ho energeticky prepáliť (ako sa hovorí "zhorel v práci" alebo "zomrel od smútku") ani ho "uniesť" (.."uletela mu strecha, dekel", či "zacyklil sa na niečo") a iné negatívne energetické prejavy egregoriálnej algoritmiky.
Dá sa teda povedať, že každý človek sa samoriadi a do značnej miery si je za to, že ho egregor "zožerie" vinný sám, ale oveľa väčšia objektívna vina padá na tých, ktorí daný egregor vytvorili s danou algoritmikou dejov - procesov (egregor má intelekt a sám si vytvára vektor cieľov!) a vystupujú tu ako tzv. manažéri egregoru.
Veľmi zjednodušená schéma ako pracujú sociálni mágovia:
► Mág si vo svojej hlave mysľou vytvára určitý obraz - situáciu, ktorá podľa jeho mienky zmení stav v nejakej skupine ľudí, ktorá je pod jeho kontrolou. Tento obraz predstavuje určitý infoblok, ktorý má nejakú mieru, pričom materiálnym nosičom tohto infobloku je mozog a telo mága a jeho biopole.
► Mág podľa hierarchie ovláda tzv. pristupové kódy vstupu do určitého egregoru alebo matricového modulu. Jeho biopole prenáša tento infoblok na nový nosič - egregor.
► Egregor v súlade so svojim programom (algoritmikou) spracuje tento infoblok a odovzdáva (emituje kmity určitej frekvencie) spracovaný obraz mága všetkým ľuďom, ktorí sú pod opaterou egregoru (alebo príslušného matricového modulu).
► Takto nejaká mágová ídea, myšlienka "ovládne masy", a to vo väčšej alebo menšej miere. Cez egregor sa potom ďalej riadia vznikajúce situácie - procesy života ľudí, cez ktoré sa potom vytvárajú medziľudské vzťahy.

No na druhej strane treba chápať, že existuje hierarchia riadenia globálnej civilizácie, kde GP vystupuje ako hierarchicky najvyššie riadenie na Zemi a aj keď zavádza nespravodlivý globálny koncept samoriadenia ľudstva je vynútený ho VM podporiť, lebo iné regionálne civilizácie nevytvorili globálne koncepty (až vlastne nedávno - a teraz egregor KSB len postupne naberá energiu a neguje najhoršie matrice), a tak reálne nemá čo veľmi podporiť. To tu hlbšie vysvetľoval udo pred nejakým časom tuším Lin.
Takto riadiaca viditeľná periféria satanistickej koncepcie dostáva hierarchickú egregoriálnu ochranu a podporu...žiaľ. Ale aj v najvyšších klanoch melú božie mlyny - napr. nedávná smrť syna Dejvida Rockefellera pri leteckej havárii.
Proste nie je možné na lodi egregoriálne odpíliť v kratkom čase kapitána, oboch kormidelníkov, 1. a 2. dôstojníka, keď loď stále pláva v nebezpečných vodách...
Klaunov a sportsmanov môže egregor po prekročení im stanoveného limitu Zhora "zožrať" ako ďalšiu egregoriálnu obeť kedykoľvek bez problémov straty, či výrazného poklesu kvality globálneho riadenia.

Čo sa týka smrtí detí, tak to býva jedná z posledných výstrah z hierarchie vesmíru, keďže sú vlastne pokračovaním človeka v tejto dimenzii bytia. Uvažuje sa, že duše detí, ktoré museli ešte pomerne nevinné opustiť túto dimenziu bytia vracia VM opätovne na Zem s určitou misiou.

Tož príjemný zbytok víkendu, TauRus.

Re: Re: Re: Re: Mohl by to někdo okomentovat? (Udo, Lux)

ТаuRus | 21.09.2014

Díky, Luxi. Tobě také vše dobré.:)

Re: Re: Re: Re: Mohl by to někdo okomentovat? (Udo, Lux)

Kyborg | 21.09.2014

Ahoj Lux,
od publikovania tohto článku som váhal, či sem prispieť otázkou. Respektíve ak je zodpovedaná v DVTR (z ktorého mám za sebou len asi 40 strán), tak načo vás tu zaťažovať.
No tvoja odpoveď TauRusovy sa ma dotkla z hľadiska toho, že to čo píšeš som začal robiť cca o 16 rokov. Priťahoval som cez vizualizáciu a emócie do toho vložené presné udalosti, predmety alebo deje, ktoré som chcel aby sa stali. Rekord bolo zhmotnenie udalosti za deň (v 19 rokoch života). V podstate som daný dej prežil tak silno (a asi ešte v tranze pri zvuku žblnkajúcej rieky), že keď som s tým skončil udalosť sa mi zdala byť prežitá tak silno, že som s nej bol prekvapeno šťastný ešte viac ako keď sa na druhý deň stala "reálne".
Mladým by som odporúčal výcvik sledovania vlastných myšlienok a pri každej jednej sa sám seba pýtať, či je táto myšlienka pre mňa prospešná(?), stačí to robiť poctivo každý deň a do dvoch týždňov to myseľ bude robiť automaticky, bez zásahu vedomia. Viac je o tom napr. v diele Příma stezka od K. Minaříka.
Ono sa to píše jednoducho ale sledovať každú myšlienku...
Pri negatívnych veciach si je dobé napr. predstavovať(modrú) energetickú kopulu okolo teľa, alebo v mysli rýchlo stavať tehlový múr. Niekedy ľudia môžu útočiť z nepochopenia, tak sa oplatí vyslať i myšlienky šťastia druhému, predstaviť si jeho úsmev.

No k otázke aby som tu moc nedrístal :-)
Ako hľadať cesty/ciele, ktoré mám za život vykonať?
S "mágiou" a motiváciou nemám problém ale motivácia nie je možná bez cieľa, ktorý napĺňa. V živote sa mám dobre, ale momentálne nemám tak silný dôvod/motivaciu používať aktívne tento "mágovský boost". V mladosti som to robil poctivo každý deň.

Ako lokalizovať dedičné/karmické bremeno predkov. Sú viaceré riešiteľné varianty čo potom s tým?

Re: Re: Re: Re: Re: Mohl by to někdo okomentovat? (Udo, Lux)

Lux | 22.09.2014

Ahoj Kyborg,

sledujem, že si si už zhmotňovanie reality cez MIM odskúšal...:))

Cesta života je u každého jedinca jedinečná, uni-kátna. Preto jediné kritérium hľadania Pravdy života daného jedinca je Život sám. Každý tu má nejakú misiu a tu si musí každý jedinec ob-javiť, z-javiť, o-zmysliť sám:
- cez jemné zmeny (pozitívne i negatívne) v jeho okolí
- cez neustále sa zlepšujúci zmyslovo-emocionálny s-troj jeho duše
- celkové zlepšovanie životnej situácie jedinca, a to nielen finančnej, ale aj zdravotnej, vzťahovej, rodinnej atď.
- pozitívne myslenie a konanie, dobrá nálada a radosť zo života
- cez snahu o komunikáciu s VM.
Myslím, že v DVTR je o tom dosť popísané.

Zmysel života a tvoj cieľ by mal byť stať sa Človekom a pomôcť v tom druhým ľuďom pri neustálej snahe o čoraz lepšiu komunikáciu s Nadmiernou Realitou. Do Človeka zabudovaný vývojový potenciál je skoro nepredstaviteľný, a tak sú pred každým otvorené nez-mier-ne možnosti. Pri práci s malými, biblickou kultúrou nepoškodenými deťmi, pri ich formovaní do psychického typu Človek sa dosiahli napr.:
► dokázali čítať rýchlosťou stránkovania a niekoľkokrát ĺepšie si text zapamätať
► dokázali "vidieť" text alebo predmety cez pevné steny, zavretú knihu apod.
► keďže čas objektívne neexistuje, dokázali sa pozrieť na ktorýkoľvek moment v histórií a popísať ho do detailov
► dokázali komunikovať telepaticky apod.

Možno sa ty časom dopracuješ k stavu, že sa dokážeš teleportovať - kdekoľvek zhmotniť...No to si robím srandu, ale nie až tak úplne...:)

A u predkov? V protodialektickej komunikácii s rodinnými príslušníkmi definovať ich chyby, čo najďalej do minulosti, jasne ich popísať, snažiť sa definovať aké príčinno-následkové väzby potom nasledovali a psychicky sa s tým vysporiadať - negovať zlé matrice ich vyjavením a odsúdením (a samozrejme sa vyvarovať chyby predkov opakovať). A teda nie ako v biblickom kulte, kde je zákerne podsunuté :" O mŕtvych len dobre."
Ak sa to nepodarí v rodinnom kruhu, tak treba navštíviť renomovaného "duchovného liečiteľa", ktorý už reálne pomohol množstvu ľudí a nerobí to pre peniaze a môže s tým pomôcť. Sú aj metódy zistenia infoblokov pri tzv. regresnej hypnóze, ale tu je fakt treba nájsť skutočného odborníka a nespadnúť do lákadiel ezoteriky a "minulých životov".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mohl by to někdo okomentovat? (Udo, Lux)

Kyborg | 23.09.2014

Lux, vďaka. V mnohých veciach si ma utvrdil a dodal energiu. Univerzum sa ti určite odvďačí! :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mohl by to někdo okomentovat? (Udo, Lux)

max | 19.11.2016

Zajmave tema .Z vlastni zkusenosti z dimenzi - lucidniho sneni a i mimotelnich zazitku sem nemel moznost se pripojit k slovanskemu egregoru protoze jsem byl napojen primo na zivotni procesy kde neexistuje prodleva ,nejsou tam emoce ani telesne - materialni omezeni.Stane-li se tak ze se napojim napisi.
Dalsi vec je napojeni v meditaci na akasickou kroniku ktera jest takovym informacnim harrdiskem vesmiru a s nadsazkou k protireceni autora clanku a webu muzu rict ze by tam meli byt ulozeny informace i o egregorech a veci minule ale i budouci .
tyto veci veci odporuji tomu ze bychom byly ovladani nejakym egregorem. Jsme jeho soucasti to ano ale to neni zadne omezeni v duchovnim poznani a vyvoje vedomi naopak egregor pokud nasleduje svetle energie je velkou silou sam o sobe a umoznuje nam nabyt sily predku a rodu coz je zaklad pro duchovni rozvoj ktery ale nema omezeni a tudiz bych rekl ze cil neni stanoveny stejne tak jako existence naseho ducha a duse po materialni smrti.
Narodily jsme se jako slovane z nejakeho duvodu a ne jako nosici otroctvi a podrizovanim se jemu ci jeho sireni, nejsme cosici degenerace ,upadku a destrukce zivota ,naopak jsou nam znami duchovni procesy ktere predci indicke ci americke ,africke uceni.
V kazde kulture je dane predurceni kazdemu jedinci v egregoru , spatne nazyvan tizive a omezene "osud" . U nas tomu jest take a tyto informac jsou dostupne kazdemu . Nejsou dostupne jen v pripade ze by clovek nebyl narozen a ziv .Najdete si informace sami a nenechte se zblbnout lacinymi clanky ze nevime odkud jsem prisli ,co tu mame delat a co je nas cil. Pokud nekdo chce vyvvracet predurceni muze se sam presvedcit a podivat se na narody a zvazit co prinesli lidstvu a nebo naopak o co ho ochudily . Existuji i ti co se nazyvaji ze jsou vyvoleni a nadrazeni .Ano oni sami si nadradily svuj egregor skrz jejich tvurce kteri jim tuto myslenku vstipili do energetickeho biopole ,mysli . existuji ti co nemaji ducha ani svedomi a nerozeznaji dobro od zla. Lidske klony. Tito ale take neprochazi znovunarozenim do dalsiho zivota v jine nebo stejne forme ale proste prestanou existovat a zaniknout. Kde neni duch neni nekonecne byti trebas i v podobe svetelne castice ci informace ducha .
Pan autor opet nezklamal a nezazil udalosti ve vsem zivote ale za jeho duchovni nevyspelost ho nemuzeme soudit ale naopak mu prat aby pokracoval ve sve praci "materialniho" psani protze nekdo to delat musi a take timto navadet lidi na cestu zpravnym smerem .Samozrejme ze kopirovanim nekoho jineho nic nedosahnete ale je treba informace od autore vstrebavat a vyhodnocovat v jinych urovnich vedomeho byti protze to co pise je jen kdyz to prezenu "polovina informaci".
narodily jsme se do egregoru slovanskeho ktery je nasmerovan do svetla a zivota v harmonii,miru ,svedomi ,cti , a souziti tak za to budme radi a nezatracujme tyto skutecnosti.
smesny je ten co ne-svobodne slouzi bohu stejne tak jako ten co ne- svobodne pise leva - net webnode .proc? protoze v obou pripadech jsou to jen sluhove sveho ega kteri se snazi popirat to co delaji a take si nejsou vedomi sveho puvodu a marne hledaji a snazi se nam nakukat jejich svetonazory ,nebo ty nase zrazovat.
sami dobre vime ze anarchie byla puvodni taoisticka nauka pochazejici z indie . a antifasismus vymyslem stalina jako odpoved zdio sionistickym nackum v nemecku,italii ,zapadu. co zbylo ? leva leva marxismus - sionismus. ldie co pisi weby a povazuji se za ty co maji moralni naroky nekoho ucit ....... nejspis se sami nedokazi nic naucit a proto chteji jinym vladnout svymi de-zinformacemi a neucelenym pohledem na proces byti.

Chobot

Gréta | 18.09.2014

Mně osobně je o něco víc srozumitelný Chobot. Je to totéž - z druhé strany. Spíš pro toho, kdo chce víc rozvíjet intuici - pravou hemisféru. Levá je racionální, ale vyvážený člověk používá obě.
Hollinger mne před léty také nadchnul. Poznala jsem, že praxe - u nás, je dost jiná. Skutečných mistrů je málo.
Jak píše Lux, že to musí být někdo, kdo se umí napojit - tak to nestačí. Jsou lidi, kteří se dobře umí napojit, avšak nejsou dost moudří, aby věděli kdy, co, komu a v jaké míře sdělit. Mohou tím velmi uškodit. Pozor na to.

Re: Chobot

rony | 18.09.2014

U mna nejde o nadsenie z Hellingera ucastnil som sa viacerych konstalacii potom som precital par jeho knih. Toto funguje, Samozrejme kazdy si hlada svoju cestu nepropagujem nereklamujem pisem o tom cim som osobne presiel . Deje sa to same v tej situacii.
Pole sa cisti bez zasahu je tam len sprievodca

Petr Chobot - lidská duše apod.

| 18.09.2014

Zdravím, narazil jsem na sérii přednášek pana Petra Chobota..
Podle mě tam velice zajímavě a názorně hovoří o Zemi, lidské duši, o jiných dimezzích, reinkarnaci atd.
Prosím více znalé o zhodnocení a zda by stálo jeho přednášku dát třeba jako samosttsný článek k diskuzi.
Třeba tanto díl - viz pak následující či předcházející.

https://www.youtube.com/watch?v=bASeNE2UCmU&list=PL6PK6FZdE6PztIb3wmO7wDbcQCDMqKqVL&index=8

Re: Petr Chobot - lidská duše apod.

Kyborg | 18.09.2014

Ahoj, nie nestalo. V podstate hovori z coho sa sklada auto a to cez ruzove okuliare a pekne abstraktne zaobakene v nabozenstve... Tu dostanes vykresy od auta ktore sa nedaju precitat bez zakladnych (predchazdajucich) znalosti/skusenosti. Mas tu zakldny manual riadenia a cestnych predpisov. Proste ide to i bez tych abstrakcii ktore ti za par dni vyfucia z hlavy.

Re: Petr Chobot - lidská duše apod.

Ivan | 19.09.2014

nekukal som na ďalšie, ale toto konkrétne je iba také "plácanie" naplano do vetra... no, čímsi sa živiť musí...aj ten chobot...

Bert Hellinger

Rony | 18.09.2014

Zaujala ma praca Berta Hellingera ktory rozpracoval system rodinnych konstalacii. V tomto systeme sa jedinec zbavuje spomenutych biopolovych informacii ktore mu nenalezia, ide o spomenute informacne bloky zapricinujuce poruchy na urovni psychiky ale aj fyzickeho tela. Velmi milo som prekvapeny o tom co tu citam, Koho to zaujima nech si da heslo Bert Hellinger alebo rodinne konstalacie. Ide o byvaleho misionara v afrike, s laskou opuvstivsieho RKC. Rozpracoval metodu toho "zazracneho" zbavenia sa chorob co sa tu vysvetluje ale aj ine veci ohladom informacneho pola. Vela cerpal od samanov. Ak ma zaujem niekto pozriet tak tu je.
http://www.ta3.com/clanok/1021108/host-v-studiu-bert-hellinger-filozof-zakladatel-rodinnych-konstelacii.html

Srozumi

Láďa | 18.09.2014

Děkuji za tento článek. Jeho pojetí je výstižné a nádherně srozumitelné. Jen by mně zajímalo jak a zdali je možné sám zpracovat informační bloky své, možná svých předků, které jedince ovlivňují v tomto životě. Děkuji.

Re: Srozumi

Rony | 18.09.2014

Ty to urobis vlastne sam ale potrebuje pri Tebe byt clovek co tomu rozumie. Pozri co som pisal o Hellingerovi potom nastane onosatosamosato linky si najdes aj ludi co tomu rozumeju nejdem tu robit reklamu kto hlada najde.

Re: Re: Srozumi

udo | 18.09.2014

Jeden čas, viac rokov dozadu, sme sa zhodou okolností viacerí zaujímali i pomerne intenzívne o tzv. "konštelácie" a tzv. "systemickú psychológiu". Z nášho pohľadu jedna z moźných aplikácii supersystémového modelovania a frekvenčnej analýzy..
Žiadne "vudu lásky", ako to poniektorí prezentujú.

Neviem, či som vtedy čítal od Hellingera úplne všetko, no bol som sa i osobne pozrieť na víkende konštelačných cvičení jeho "učeníkov" a ani náznaku nejakého BOZP som na nenašiel.

O ničom takom nechceli ani diskutovať, princípoch, nejakom modeli, pozorovaní, teórii prepojenej s praxou, proste o vedeckom prístupe tam moc "stôp" nebolo.

Takmer čisto "fenomenologický" prístup. Pokus-omyl, skôr systematické zamieňanie emócii za intuíciu.
Veľmi nebezpečné.
Niektoré používané technológie síce zaujímavé a pomerne silné, no opakujem: žiadna teoretická príprava. Naozaj skôr hranie sa na šamanizmus, dokonca aj pri používaní uvedených technológii niektorými psychológmi a psychiatrami, čo sa s tým "zahrávali".

Hrubá nezodpovednosť, neprofesionalita voći účastníkom s ľahšími, i veľmi ťažkými následkami pre "veriacich". Reakcia moderátorky(nebudem menovať) na opakované upozornenia na moźné, sa risujúce riziká, bola: "Buď veríš, alebo neruś a odíď!!"
Čo si o tom myslieť??

Je možné, že to Hellinger myslel i dobre, no pod vplyvom akých agregátnych kultových modulov bol ako "kresťan", v Afrike a inde na cestách? ..to by bola ďalśia, veľmi závažná bezpečnostná otázka..

No možno som ja osobne opakovane narazil len na vyslovene skôr hrubo nezodpovedných samozvaných "terapeutov" a sú i zodpovednejśí, používajúci uvedený súbor vzájomne previazaných technológii systematicky v jeho exitujúcom kontexte a zodpovedne. Vieme predsa, že vśetko, čo celý svoj život zažívame, sú samozrejme v istom hlbšom zmysle vždy konštelácie.

Toto však vyzeralo opakovane a vo viacerých prípadoch, aj po dlhých, i odborných diskusiách s frekventantmi, študentami i kolegami, ako prosto z objektívne reálneho kontextu, za nejakými účelmi vytrhnuté technológie myslenia a povážlivé zneužívanie pojmu "láska". Opakujem, že i keď moźno u mnohých s dobrým úmyslom. No vieme, kam vedú dobré úmysly bez dostatoćného(pre definované ciele) chápania objektívnej reality..

V inFormačnej dobe ľudia skúšajú zatiaľ nepoznané, čo je síce dobre, no zároveň sú zneužívaní kadekým a kadečím..
Časom budú objektívne gramotnejší a už dnes viac nepotrebujú učiteľov(guru?!), ale skôr radcov. Po faktickom páde informačnej pyramídy davo-"elitárnej" spoločnosti niet viac absolútnych autoritiek.

Každý sa môźeme mýliť a bežné, sedliacky zdravé kritéria hodnotenia úspešnosti metodológie priblíženia sa objektívnej realite a tým riešeniu definovaného problému-výzvy-príležitosti, poznáme.

Skôr by som teda v tejto oblasti vyzýval k opatrnosti.
Nie vsak k neopodstatnému, paralyzujúcemu strachu..že by nevznikli nedorozumenia.

Drž sa Rony!

Re: Re: Re: Srozumi

rony | 19.09.2014

Dakujem udo :-) o mna strach nemaj som v poriadku, kazdy nech si hlada svoju cestu, len to o com som tu cital v poslednych dvoch odstavcoch je o tom co som pisal. Nie som uplne presvedceny ze pises o tom istom alebo si zazil nejakych samoukov - ezoterikov ale je to jedno. Ja som to sem dal ako info alebo osobnu skusenost ber alebo neber. NEPROPAGUJEM nic a nikoho.

Re: Re: Re: Re: Srozumi

Rony | 19.09.2014

udo rad Ta citam ale o com pises o akom vedeckom pristupe. Co chces vedecky dokaz? Coho? Pola? Noosfery? Neviem co si studoval ale mam pocit ze si zabludil sam v sebe terazky. Neber osobne, Ak budes mat zujem kukni jeho poslednu knihu Cirkvi a ich boh. On aspon vie presne co neguje a z coho odisiel lebo to studoval a nakoniec vsetci sme krestania lebo sme sa tu narodili v tejto kulture kto a do akej miery z toho dokazal vystupit je kazdeho vec. Neviem u koho si bol ale ja som bol na konstalaciach a tam sa slovo viera nepouziva.

Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

Kyborg | 19.09.2014

Úplne si protirečíš s predchádzajúcou odpoveďou Udovy. Formou správy sa mi ani nechce veriť, že to napísal ten istý Rony ;-)

Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

udo | 19.09.2014

Žiaľ nešlo len o nejakých trochu "uletených ezoterikov".
Niektorí "experimentátori" boli dokonca i titulovaní.
Nie len Mgr..Psychológovia, no aj MuDr..
Avšak aj medzi technickými inžiniermi a PhD. prírodovedcami nájdete i fest cvokov, takže to bolo len na okraj.
Možno som sa nevyjadril dosť presne, no iślo o nedvojzmyselné, jasné apelovanie na "dôveru moderátorovi" a "nepochybovanie o technikách" pre záruku ich(techník) funkčnosti.
WTF??!!

Chcel som len poukázať na nezodpovednosť, na hranie sa sa ohňom bez rukavíc, bez kováčskej zástery, na zbytoćné straty zdravia(také prípady som zaznamenal a študoval nie len ja), kde rolu zohralo do nemalej miery toto hranie sa s "láskou" bez elementárnych znalostí metodologického myslenia.

Veda je snaha o objektivitu.
Je to metodológia(skupina vzájomne previazaných metód, technológii, procedúr..) subjektívneho spoznávania objektívnej reality.
Je to zbieranie skúseností z pozorovania, i z pokusov, na základe ktorých sa formuluje nejaká ucelená teória, podrobovaná následne konštruktívnej(dávam lepšie riešenie a nehovorím len tupo, že "toto nie") kritike v praxi.
Veda je modelovanie a model nikdy nie je robený len pre "samého seba", ale slúži riešeniu nejakých konkrétnych problémov, dosahovaniu nejakých cieľov.
Každý mánejaké ciele a deklarácia ich neexistencie je buď vedomá lož s cieľom manipulácie, alebo ich pretrvávanie v podvedomí. T.j., dotyćný si ich zatiaľ neuvedomuje a koná ako automat pre ciele tých, ktorí sformovali kultúru v ktorej tento biorobot vyrastal.

Rob, ako myslíš, no po našich skúsenostiach, po študovaní konkrétne aj týchto technológii myslenia som mal pocit, že by som ťa mal vyzvať k opatrnosti a tak aj iných experimentátorov v tejto oblasti.
Ja netvrdím, že používať tieto násTroje by sa nemalo, neodhováram od čítania biblie, alebo koránu, véd, no čítať, konať skúšať treba gramotne, s vedomím rizika a jeho systematickým, metodologickým tlačením na minimum, keďže prítomné bude do istej Miery vźdy, ak chápeš.

To je asi tak vśetko, ćo som k tomu chcel napísať.
Keď chceš, ak ťa niečo konkrétneho zaujíma, napíś mi mail:
udo321123zavinacazetbodkask. Čo vieme poradíme, čo nie, skúsime zistiť.
Osobne som veľa rokov dozadu pracoval aj s niektorými inými príbuznými technikami a stretávam sa s tým pracovne spolu s kolegami.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

Rony | 19.09.2014

Kyborg, komunikacia tu je ohranicena pisanou formou a nechcem sa tu nejak moc rozpisovat mozno som bol nepochopeny ale neviem co si myslel ze si protirecim Poukaz konkretne ptm vysvetlim.
Udo dakujem Ti za mail urcite sa ozvem aj ked momentalne nemam co riesit mne pomohla uvedena technika na zaklade coho som pre vlastne pochopenie cital autora techniky. Oponeturu k autorovej metode som nehladal nemal som preco. Citam si tu veci a zapadaju mi do puzle mojho pochopenia ja nevnimam rozpor medzi tym co tu citam a co som cital od spomenuteho autora. S tym MUDr. PHDr Mgr. absolutne suhlasim su to certifikovani remeselnici poniektori nic viac.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

udo | 20.09.2014

Otázka:
Ako zistíš, že problém bol naozaj systémovo poriešený, a nejedná sa len o záplatu na balóne, žeby mohol ďalej rásť a potom o to viac buchnúť?

Oponentúru by som sa snažil čítať pri závažných veciach vždy.
Inak si koledujem o prúser.
Samozrejme gramotnú oponentúru, bo ak neviem dostatoćne rozlíśiť mieru jej opodstatnenosti(pravdepodobné motívy oponenta,..) je isto zbytočná.
V tom zmysle máš pravdu.
ProtoDialektika v praxi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

Rony | 20.09.2014

Boh hovori s clovekom cez zivotne okolnosti ktore ho stretavaju, (Zaznobin) Zivot sam Ti je ucitelom a dobehne Ta to ked nieco nerobis spravne. V mojom pripade su tomu uz roky a zivot sam mi ukazal ze problem bol porieseny, informacne bloky odisli boli odovzdane predkom do minulosti tam kde vznikli. Zmen seba zmenis cely svet. On sa naozaj zmenil. Nemam comu oponovat moj zaujem o system a autora pramenil z tohoto. Nie som psych terapeut studoval som iny smer kutrat sa v tom nebudem. Duchovno (nemam rad pojem ezoterika) a ako veci funguju je moje velke hobby. Mozme neskor cez mail hlbsie pisat su uz osobne veci ozvem sa Ti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

Kyborg | 21.09.2014

Ahoj Rony, ešte pár krát som tvoje príspevky prečítal a i nasledujúcu konverzáciu a priznám, že som sa zmýlil. Ospravedlňujem sa.
Asi ma vyprovokovalo rčenie, že všetci sme kresťania, s čím nesúhlasím. Keby si napr. napísať, že sme pod okovami biblického konceptu/kultúry lebo sme jej súčasť, tak to pochopím. Možno si to tak nakoniec i myslel a ja som zase zle pochopil :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

rony | 21.09.2014

Pochopene spravne :-) to je to obmedzenie pri pisanom slove s nemoznostou poznat autora a komunikovat priamo. Je to v poho som tu kratko a moje postoje Ti budu jasne ked budem mat viac prispevkov.

Re: Re: Re: Srozumi

stretnutie | 19.09.2014

Zdravím,hovoríš mi z duše,Udo.Tieto "veci" neriešim,pretože jednak je to márne,jednak naozaj nebezpečné. Keď chcú,prídu sami.

Len na jedno sa Ťa chcem opýtať. Nikola Tesla.V spomienkach na detstvo hovorí o svetelných víziách,v priebehu ktorých sa mu pred vnútorným zrakom objavovali rozličné predmety a scény.Chodil aj po lekároch,či to nie sú halucinácie.No tie sa nikdy nepotvrdili.Dokonca začal uvažovať o možnosti prenášať tieto predstavy na plátno.Prežíval nejakú formu cestovania v čase a priestore.Ako píše,chcel veľmi vidieť,ako Kolumbus priplával do Ameriky 1492,no tak sa "ocitol" na lodi.

Potom neskôr,už ako vedec,nepotreboval pre svoje vynálezy nákresy,modely,prototypy. Boli hotové hneď.V jeho predstave.Píše,že tak šetril čas aj peniaze.Dobre,stačí,veď o Teslovi by sa dalo písať do večera.Všeobecne ,medzi ľuďmi sa to vysvetluje práve tak,že tie informácie skutočne pochádzali z matrice,z noosféry.Čo si o tom myslíš,veľmi by ma zaújmalo. Ď.

Re: Re: Re: Re: Srozumi

Kyborg | 19.09.2014

Zdravím stretnutie.
Ak máš nejaké dobré materiály o Teslovy v slovenčine/češtine, prosím hoď mi nejaký tip. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

ami | 20.09.2014

Nuž to je naozaj na zamyslenie človeče. Tu fantazírujete o duchovnej stránke bytia, o technikách, vymýšľate si nové pojmy a hovno viete o skutočných velikánoch techniky kde sa spája logické myslenie s duchovnom a výsledok je PRAKTICKY užitočný pre ľudstvo.
Hodil som všetko čo je v SK a CZ sem:
http://ulozto.sk/xEvz5ddj/nikola-tesla-pokope-sk-cz-zip

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

Lux | 20.09.2014

Žeby si nás ami poučil o tých velikánoch techniky, ktorí pospájali logické myslenie s duchovnom.

Odkiaľ asi čerpal inFormácie Tesla?
Alebo na svoje objavy prišiel svojou "diabolskou" logikou len tak sám od seba hlbokým chápaním objektívnych zákonitostí Vesmíru?
Vieš koľko prevratných objavov urobil taký Leonardo da Vinci, pričom mnohé ďaleko predbehli dobu?
Prečo sa Teslové "objavy" z veľkej väšiny nevyužívajú v dnešnej civilizácii, amicenko?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

Ami | 22.09.2014

Pocul Lux, ty toho asi vela o technike nevies. Teslove objavy sa vyuzivaju na kazdom kroku. Za vsetky aplikacie len jednu: striedavy prud. Odvod si sam co to znamenalo a dodnes znamena. Ale ty zrejme mas na mysli len tie fantazmagorie co rozsiruju ludia pre ktorych je fyzika a elektronika spanielska dedina. Nakoniec nagoogli si QEG, Tom Bearden, Nadin, atd. Alebo si stiahni a prestuduj to co som hodil na web. Nic proti "duchovnu", ale ked uz si mam vybrat definiciu "cohosi" tak radsej "morfogeneticke pole" ako bezpredmetne polemiky o....Jasom cely zivot pracoval s fyzikou a v elektronike. Viem co hovorim, mozes mi verit.
Odpoved preco sa o Teslovi nevyucuje pravda si daj sam...kto je rozsireny ako mor na vplyvnych miestach a stoji za kazdym svinstvom na zemeguli.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

stretnutie | 22.09.2014

Ahoj Ami,urobil si mi radosť svojim príspevkom hneď ráno(chodím sem piť kávu)

Som trochu smiešna ,viem,ale nevadí,vždy ráno,keď mi zovrie voda v kanvici (striedavý prúd) otočím sa do kúta kuchyne a predstavím si,ako tam stojí N.Tesla( z tej chronicky známej fotografie,ešte má čierne vlasy)a poviem mu " Ďakujem pán Tesla".On je totiž naozaj stále s nami,aj keď pre ten špinavý uhlovodíkový biznis sa o ňom nesmie hovoriť.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

Lux | 22.09.2014

Ahoj Ami,

ale veď ja súhlasím, že viaceré Teslové objavy sa využívajú dennodenne v bežnej praxi.
Odkiaľ si však prišiel k názoru, že o technike veľa neviem? Zaškatulkovanie niekoho vopred nepatrí do dobrej psychickej výbavy človeka, ktorý by sa mal aspoň snažiť o pochopenie iných a svoj osobnostný vývoj..

Ľudia typu Tesla sa na Zemi nezjavujú v hojnom počte, to je fakt. Prečo však zomrel v osamotenosti a pomerne v biede, ak si tu už niečo prečítal na tomto webe a trochu prenikol do objektívnych zákonitostí Vesmíru?
Čo nepochopil vo svojej misii?

Boli však aj iní velikáni techniky, ktorí boli odsunutí do úzadia Ni(e)kým:
John Worrell Kelly - v podstate objaviteľ "voľnej" energie, čo aj experimentálne dokázal.
J.Clerk Maxwell - teoreticky i prakticky dokázal, že 2. veta termodynamiky platí len v určitom ohraničenom systéme a teda nie je to objektívny zákon ( po ňom aj Ciolkovskij).
Richard Clem - objaviteľ motora bez paliva (nájdený onedlho mŕtvy).
Stefan Marinov - vynašiel generátor, ktorý produkoval energiu zo "vzduchu" a experimentálne potvrdil existenciu "éteru" (vákua - ako jednej z agregátnych foriem matérie, čiže nejedná sa o nejaký prázdny priestor, ako sa to snaží dnešná "moderná veda" natlačiť do palíc študákov). Zabitý v Grazi.
Walter Ritz - pokračovateľ prác Maxwella, rozvíjal teóriu éteru a bol tvrdý oponent Einsteina. V r. 1909 záhadne zomrel vo veku 31 rokov na TBC, krátko potom, čo vydal knihu "Kritická analýza elektrodynamiky", ktorá dávala kríž nad teóriou relativity Einsteina (rodina tvrdila, že ho otrávili).
Stanley Meyer - vynašiel motor pracujúci na vodu. Jeho technológia bola zadržaná NASA a v r. 1998 bol otrávený.
J. Hutchison - kanadský vedec a experimentátor je určitým pokračovateľom Teslu, tzv. fyzik alternativista pracujúci v oblasti elektromagnetickej rezonancie. Ten ešte žije, hoci je permanentne sledovaný...
atď.
Morálka ľudí ešte nedobehla vývoj vedy a techniky pod bičom úžery, ak chápeš..

Táto stránka a tu uvádzaná DVTR pracuje s jednotným terminologickým aparátom, Ami. Je to preto, aby sa elektronik ako ty dohodol s lyrikom alebo biochemikom,či kováčom, aby sa im vytvorili správne a rovnaké obrazy..
Tvoj pojem "morfogenetické pole" pochádza z ezoteriky a nevyjadruje správnu podstatu (autor tohto pojmu žil dlhšie v hinduistickom ašrame) tohto fenoménu.
Veď si to len rozmeň na drobné, ako sa hovorí : m-o(a)r-fo gen-e(a)t-ické pole
Dáva ti to ucelený zmysel, keď možno vieš, že slovo=kód a jemu zodpovedajúca myšlienková energia vytvára svoju charakteristickú energetickú "stopu" v bioinFormačnom poli?
Prečo sa v Médei stále hovorí o totalitárnom komunistickom režime, keď nikde žiaden komunizmus nikdy nebol? Čo to asi vyvoláva v podvedomí stáda?

A čo sa týka da Vinciho, tak sa mýliš, ak ho prezentuješ len ako ídeo-loga, čo však nie je nič prekvapujúce, ak čítaš len knihy určené pre populus.
Napr.:
- považuje sa za najvýznamnejšieho experimentátora fyziky tej doby
- vytvoril zdvihadlo, ktoré pracuje na princípe stlačeného vzduchu
- vytvoril projekt mostu pre Turkov, ktorý preklenul záliv Zlatý roh
- vynašiel kesónovú komoru, lóg (merač rýchlosti lodí), kužeľovitú skrutku, hydraulický lis
- navrhol okuliare a ďalekohľad a experimentoval s parabolickými zrkadlami
- experimentoval s odolnosťami materiálov, položil základy teórie trenia
- robil merania intenzity svetla, skúmal optické klamy
- Nakreslil veľmi presnú mapu Florencie a okolia, že vyzerá ako letecká mapa.
- nakresli anatómiu ľudského tela, ako by ju videl pod RTG žiarením.

Pripisuje sa mu vyše 100 geniálnych nápadov, výkresov a teórii, ktoré o stáročia predbehli dobu (napr. parný stroj). Ešte pred Kopernikom tvrdil, že Zem nie je stredom sveta a že Slnko je stálica.
Odkiaľ to vedel ?

Trochu ti napoviem: bol aj veľmajstrom Priorstva Sionu, čo je hierarchicky najvyššie riadenie na Zemi po Globálnom prediktorovi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

stretnutie | 23.09.2014

Lux,prosím Ťa.mohol by si napísať niečo viac o tom Priorstve Sionu? Sú to kabalisti?Pretože,keď si to dávam v hlave dokopy,skutočne by tam Leonardo,vzhladom na podozrenie zo sodomie(myslím,že aj sedel istý čas,advokát otec ho zachránil ))aj zapadol.Len vtedy ešte sionisti a sodomiti nemali takú suverénnu moc ako dnes.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

Lux | 23.09.2014

Ahoj stretnutie,

doporučujem Ti prečítať si knihu Baigenta, Leigha a Lincolna: Svätá krv a svätý grál, ktorá by mala byť bežne dostupná - v knižniciach alebo v predaji.
Autori tam zozbierali kvalitný faktologický materiál, ktorý sa týka sčasti aj genealógie Priorstva Sionu.
Nie je však možné s mnohými aspektami knihy súhlasiť, z dôvodu defektného kaleidoskopického biblického svetonázoru autorov, ale to je už iná obsiahla story..

Kabalisti sú v hierarchii reálnej moci na dosť nižšom stupienku pyramídy - ide skôr o do určitej "malej" miery zasvätených "elitárnych" judaistov ( taká lepšia mafia v mafii ) do istých fragmentov Biblického projektu, často s mystickými a ezoterickými prvkami, ktorí majú len nejaké parciálne úlohy riadenia stáda.
Priorstvo Sionu je už veľmi stará riadiaca štruktúra GP, ktorá je v pozadí mnohých globálnych procesov.

Leonardo da Vinci patril, ako píšeš, tiež do stajne sodomitov a tí ako vieme majú posunutý diapazón frekvencií príjmu inFormácii z agregátnych biopolí. Zároveň bol aj nautonier (zo starej francúžštiny - veľmajster, navigátor, kormidelník) tohto silne zakonšpirovaného Rádu.
Čo by to mohlo vypovedať?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

stretnutie | 24.09.2014

Čo by to mohlo vypovedať?Len tak pocitovo:Sodoma už raz bola zničená,veľmi nekompromisne a ako vidíme,nejako sa pozviechala.Hovorí sa to o Bruseli,že je to ich súčasné hniezdo. V každom prípade dík,idem si zohnať tú knihu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

Kyborg | 24.09.2014

Lux môžeš ozrejmiť alebo dať odkaz kde to doštuduje?
"tiež do stajne sodomitov a tí ako vieme majú posunutý diapazón frekvencií príjmu inFormácii z agregátnych biopolí."

Vďaka

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

Lux | 25.09.2014

Ahoj Kyborg,

neviem, čo presne si mal na mysli s tým doštudovaním? Čo by ťa konkrétne zaujímalo ?
Mnohé moje vyjadrenia sú určitou syntézou mnohých inFormácií z rôznych zdrojov..
Niečo ohľadom posunu príjmu istých frekvencií je v DVTR myslím v súvislosti s autizmom vo vysvetlivkách.

Ak vieš po rusky, tak ti môžem doporučiť nejakú analytiku VP, ktorá sa týka homosexuality (čo je samozrejme zase hlboko defektný pojem zámeny z dielne soc. inžinierov, pretože homo=človek a sexual je snáď jasný ► čo má neblahé následky na populáciu dnešných ľudí cez noosféru, veď predsa to nie je prirodzená ľudská sexualita, preto správne by mali byť pojmy ako sodomiti alebo ino-sexuáli), ale už si presne nepamätám, či sú tam aj spomenuté posuny príjmu infa.

Ináč staroegyptskí žreci-znachari sodomiu široko praktizovali, aby podvedomo neboli inštinktívne závislí na žene, čo je určitým "kľúčom" k egregoriálno-magickej moci.
To je však tiež veľmi obsiahlá, ale zase zaujímavá téma...:))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

Kyborg | 25.09.2014

Ďakujem, myslel som ten posunutý diapazón frekvencií.
Celkom nerozumiem ako môže byť kľúč homosexualita k riadeniu egregorov, veď je proti rodu, životu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

Lux | 26.09.2014

Porozmýšľaj Kyborg, kto môže riadiť satanistickú koncepciu Biblického projektu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

ami | 22.09.2014

Lux, zabudol som odpovedat ked si spomenul da Vinciho. Viem o nom vsetko co bolo publikovane. Nemyl si vynalez s ideou. Leonardo ako mimoriadne vzdelany, so sirokymi zaujmami, clovek svojej doby mal myslienky - idei, predstavy - ktore dal na papier ale to neboli objavy ani vynalezy. V histori najdes podobnych osvietencov mnoztstvo. Napr. Verne, Archimedes, Sokrates, arabsky vzdelanci, atd.
Lenze Tesla kym nieco napisal, resp.zverejnil tak to spravidla odskusal. To ze skadial cerpal vedomosti...to je otazka...sam to popisuje. Niektory fyzici to oznacuju za neznamu schopnost napojit sa na "informacne pole - morfogeneticke". Ako...bohvie. Ale suhlasim s vami ze schopnosti cloveka su neodhalene alebo zakrnele. Vyber si. Ako dobre tak aj zle.
BTW, ak hladas podobne spektrum napadov typy Leonarda, myslienok pre buducnost, najdes ich v scifi literature a to HLAVNE ruskych autorov, bratia Strugacky, Alexej Tolstoj, Belajev a cela plejada dalsich. Ale to je uz z ineho sudka.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

stretnutie | 22.09.2014

Osobnosť Leonarda da Vinci sa v našej kultúre preceňuje. Prečo? Možno preto,že žil pred 500 rokmi a nemôže predstavovať žiadnu alternatívu.Bol to predovšetkým maliar.

Napriek tomu,že jeho vynálezy sa v praxi neuplatnili,kto pozná jeho životopis,prípadne čítal časti z jeho denníka,žasne,aký to bol súčasný človek,neskutočne súčasný.Ako mu asi bolo,keď jeden z posledných zápisov pred smrťou znie"Premárnil som svoje dni.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

max | 19.11.2016

Lux ma pravdepodobne nedostatek informaci o Mistru Mistru Teslovi.
Cerpal ze stavu lucidniho sneni ve kterem je mozne hned vse upravit vylepsit a otestovat.Po navraceni se zpet do materialniho tela to zacal realizovat. Stari tolteci se takto ucili situace z kazdodenniho zivota .Je to boj se sebou samym , boj ducha nad materii boj sam ze sebou ze svym egem a predejiti zasekavani se v myslenkovem stavu byti.Pokud jste napojen primo neni tam prodlevy ,byti je pritomno v tomto okamziku ted a tady. vsude kam jdete jste vy tady a ted. Nehrajte si tady ze slovy a nesnazte se zavadet ci vkladat lidem do ust slova ktere Vam Vase mysli vyprodukovala z duvodu strachu z nepochopleni. diabolsku ,objavy ,civilizacie ?? civilizace je opak kultury .Civilizace je materialismus a zjednodusovani procesu ,degenerace,Naopak kultura je ziti v souladu s prirodou a umeni pouzivat ducha i svou mysl a etericke telo k tem samym cinum ke kterym nas dnes popostrkuji materialni nabozenstvi judaismus,zido krestanstvi ,zido islam .protoze jsou duchovne nevyspeli a snazi se svet znitcit a lidi zdegenerovat ,zmanipulovat ,ovladat.
proto se teslovy vynalezy zamlcely ,zidum se nehodi svet kde lide jsou svobodni dle pravidel moralky ,nehodi se jim lide se schopnostmi otevreneho vedomi! lide se jim nehodi ,chteji roboty nebo bio roboty .tesla mluvil svym jazykem slovanskym jazykem s blesky a mel je pojmenovane slovanskymi jmeny . sam rekl ze v anglictine by se nedokazal komunikovat a napojit s eprimo na zdroj. stejne tak indiani mluvi s rostlinami a zviraty a vi na co jakou rostlinu pouzit protoze oni ty rostliny jim to rikaji sami . vse je energie ,vse je napojeno na akasu - harddisk ,pamet vesmiru.
tak jake pak otazky jeste mate???

Re: Re: Re: Re: Re: Srozumi

stretnutie | 21.09.2014

Zdravím Kyborg,nebola som doma,tak len teraz píšem

http://leva-net.webnode.cz/products/dobre-zpravy-webbotu-nove-svetlo-nova-elektrina-pad-nwo/ toto je z domácich zdrojov,nájdeš tam pár zaújmavých odkazov,vrátane diskusie.Zatiaľ!

Re: Srozumi

popolvár | 18.09.2014

niečo dokážeš sám a aj sám musíš - je to tvoj rast, tvoja skúška, posun po evolučnej osobnostnej špirále, v niečom môžu a niekedy musia pomôcť iní, ak je to už nevyhnutné riešiť a tvoje momentálne schopnosti a tvoja vývojová úroveň toho nie je schopná.
V každom prípade musíš vedieť čo - aké bloky. Tu je vhodná spolupráca so serióznym ezoterikom - nešarlatánom, čo skutočne vie čerpať z informačného biopoľa...
Na každý pád, najmä, čo sa týka blokov predkov - buď to poriešiš ty, alebo to prenecháš ako "dedičstvo" pre svojich potomkov. Takže v záujme a pre blaho budúcich generácií tvojho rodu je načase začať "upratovať"...

Re: Re: Srozumi

arny | 22.09.2014

Ahoj popolvar,
ako ma dnesny clovek rozoznat, ci je dany ezoterik seriozny a zaroven NeSarlatan?
alebo inak, pozna niekto z Vas takeho ezoterika?
rad by som sa totiz s niekym takym stretol a poradil sa, co som, kde som (vo svojom vyvoji), co mozem robit, pripadne, co robim nespravne...
ak sa to vobec takto s niekym da riesit... kedze chapem, ze zodpovednost ostava na mne (za myslienky, rozhodnutia, ciny)
vdaka za odpoved(e)

Přidat nový příspěvek