Něco málo o GP - Globálním prediktoru

Něco málo o GP - Globálním prediktoru

24.11.2015

převzato - ss69100.livejournal.com

 

Nasledovnú správu som dostal z VK.

„Pozdravujem! Už dlhú dobu sledujem Tvoje príspevky tu aj na livejournal, preštudoval som väčšiu časť tvojich príspevkov, ako aj priateľa Antona Siznych (nick Barnuala). Chcel by som poznať Tvoj názor.

Ak sa pozeráme na všetko v globále zhora, ako by si opísal, čo sa v globále deje na Zemi? Kde smeruje a kto usmerňuje/riadi? A ešte, ak  Vás to nezaťažuje – podľa Vášho názoru, zodpovedá nasledovný obrázok globálnemu hierarchickému  členeniu, alebo je všetko ináč?

S úctou!“

 

Je zložité odpovedať na také vážne otázky v rámci sociálnej siete. A možno bude aj pre iných zaujímavé, dotknúť sa tejto nie jednoduchej a v mnohom špekulatívnej témy. Špekulatívnej, pretože o GP sotva niekto vie niečo konkrétne. Môžeme o ňom uvažovať len na základe procesov, ktorých svedkami a účastníkmi sme aj my. My alebo naši predkovia.

Napriek tomu skúsme trochu objasniť globálnu situáciu, aktuálnu k dnešnému dňu. Pretože otázka „Kam smerujeme?“ – je dôležitá pre každého človeka.

Prvé, čo je potrebné zdôrazniť, je správnosť myšlienky autorského kolektívu VP SSSR, že pôvod súčasného globálneho riadenia je potrebné hľadať v Starom Egypte. Pričom ani tak nezáleží na správnosti dátumov vlády Echnatona.  Je zrejmé, a predovšetkým, A. Skljarov na to presne poukázal - súčasní  Egypťania sa v žiadnom prípade  nepovažujú za potomkov a nositeľov tej neuveriteľne rozvinutej, no pre nás trochu čudnej starej civilizácie.

Prečo Egypt? To je jednoduché: príliš veľa stôp nie veľkého starobylého štátu bolo rozptýlené po veľkej časti planéty. Ak ste nevideli fascinujúci film „Prsteň moci“ – veľmi odporúčam. V ňom nájdete ohromný faktologický materiál o výskyte egyptskej symboliky v okolí aktuálne vládnucej kráľovnej Anglicka.

A Petrohrad?!! Všetky tie sfingy, stély, egyptský mostík – to je len tak? Veď nie sumérsky, nie peruánsky alebo nejaký iný – práve egyptský!

Keď budovali SŠA (USA) – rovnaká egyptská symbolika na všetkých dôležitých miestach. Slobodomurári? Samozrejme, avšak prečo je táto sieťová štruktúra tak tesne previazaná svojou symbolikou práve so staroegyptskou? Vševidiace oko ako u Hóra, a znovu pyramída...

Horus standing.svgAfficher l

 

Dokonca aj vedci v odbore umenia, keď hovoria o ruskom klasicizme, používajú výrazy (kolokácie) „egyptsko-masonské prvky“.

„Rozširujúce sa slobodomurárstvo, v mystike a v zložitej symbolike ktorého dostali významné miesto egyptské božstvá Osiris a Isis a iné motívy, malo vplyv na sadovo-parkovú a pohrebnú architektúru.“

Ďalej futbal. 11 hráčov na každej strane. Koľkože bolo hierofantov, ktorí prijímali rozhodnutia v starom Egypte? A kto presadil futbal vo svete? Angličania (i keď sa vraví aj, že vznikol vo Švajčiarsku). Sakrálna hra, ako sa zdá. 

Vidíme, že riadenie niektorých procesov na planéte sa uskutočňuje  s využitím staroegyptskej symboliky. Či už je to sieťová štruktúra, napr. slobodomurárska, alebo viac-menej centralizované riadenie prostredníctvom kráľovských palácov, je Egypt očividne prítomný.

Druhá hádanka, dotýkajúca sa tohto štátu, je meno hlavného boha: „RA“. To isté ako u Rusov, presnejšie Slovanov, tých, ktorí oslavujú slnko. A egyptské hieroglyfy neboli rozšifrované len Šampolionom, ktorý prezentoval svoju verziu. Mnoho bolo urobené práve slovanskými jazykovedcami a dešifrátormi. Práve na základe slovanských abecied. (Viď napr. známa práca českého vedca B.Hrozného s dešifrovaním jazyku euroindického národa Chetitov, veľkých konkurentov a partnerov starovekého Egypta.)

Rovnako je možné v globálnom riadení sledovať konkrétnu kontinuitu. Predtým sa preslávení Gréci učili u egyptských žrecov, dnes je egyptská symbolika prítomná u určitej časti súčasnej riadiacej vrstvy (včítane základnej symboliky jazyka teoretickej i praktickej matematiky a riadenia - manažmentu).

Ďalej. Sotva sa dnes nájde veľa takých, ktorí by mali námietky voči tvrdeniu: všetky procesy vo svete sú riadené. Kým a ako, je druhá otázka, no jednoznačne sú riadené. Dokonca aj v prírode by sa zdalo, že kamene sú mŕtve – aj tie podliehajú vplyvu jej zákonov. Čo sa dá povedať o sociálnej časti nášho sveta? Nič sa nedeje „spontánne“. Sotva je všetko určené (deFini..od konca). Najvyšší dal človeku slobodnú vôľu, čo znamená - slobodný výber.

Preto na planéte rozhodne existuje subjekt, ktorý riadi vývoj spoločenských procesov.  Existuje mnoho rôznych predpokladov, ale je tento subjekt človek? Nebudem sa pri tom pozastavovať, hlavné je, že tento subjekt je živá bytosť, bývajúca(e) na planéte, dýchajúca(e) rovnaký vzduch ako my ... Aby sme to zvlášť nekomplikovali, je logické predpokladať, že GP je skupinou ľudí.

No čo sú to za ľudia? Rotšildovci? To nie je možné. V žiadnom prípade! Pretože oni sú bankári, t.j. služobníci. A objavili sa zjavne po rozpade tej egyptskej civilizácie. Na Rotšildovcov zvaľujú všetko, im sa všade darí, ich vplyv je ohromný – áno, je to tak. Mocný klan. No nie sebestační v zmysle riadenia. Nímand ostane nímadom, dokonca aj keď je veľmi bohatý.

Ale môže byť cieľom GP bohatstvo? Sotva. Vládnuci potrebuje mať k svojej dispozícii páky moci. Účinné. Ak ich na niektorej z etáp predstavujú peniaze, páka moci zatlačí na Rotšildovcov a rozhodnutia GP sa uvádzajú do života.

No ako môže GP vplývať na všemocných Rotšildovci? To je najzaujímavejšie. Ak sa GP nezaoberá biznisom a nezdá sa byť bohatší ako rôzni Rotšildovci-WarBurgovia, to znamená, že má takú „pištoľ“, ktorá  je stále priložená k hlave bankára.

Čože je to za pištoľ? Znalosti. Znalosti a metodológia. Znalosti, metodológia a prax. Prax, založená na skúsenostiach mnohých pokolení.

Ja sa tu prosto iba nejako snažím popísať uvedené javy z pohľadu svojich osobných skúseností s neobyčajným.  Všetko to sa ale iba nám, odchovaným na klasických učebniciach fyziky, zdá byť neobyčajné. Pre tých však, ktorí chápu a poznajú viac, sú tieto skutočnosti časťou vedy, o ktorej máme my dnes len celkom hmlisté a dosť kusé predstavy. Mám na mysli mágiu, extrasenzoriku, astrológiu a tomu podobné. To, čo patrí do oblasti tzv. „meta“fyziky.

Pokiaľ by sa človek sám s podobným javom nestretol,  neveril by tomu ani za mak. Dnes je to inák, bo skúsenosti, zážitky sú veľká vec!

Modelová situácia - napr.:

Niekto vskutku upriamil pozornosť na nejakú konkrétnu osobitosť spôsobov konania GP. Zdá sa, že  dostal „vnuknutie“ a je povinný informovať národ o očakávaných katastrofách a kataklyzmách. Odtiaľto je aj román o záhube „Titaniku“ niekoľko rokov pred katastrofou a slávna obálka prestížneho  časopisu s obrázkom záhuby Veží-Dvojičiek a podobné obrázky ukazujúce vopred priebeh politického puča v Rusku v auguste r.1992 (komixy v novinách „Izvestia“, či „Čas Pik“)...

Ak niekto na danú vec verejne v danej súvislosti poukáže DO katastrofy alebo popisovanej, zobrazovanej udalosti, tak sa vyššie uvedené nekoná (udalosť môže tak zamedziť). Spomínate si na obrázky a diskusie ohľadom naznačovanej katastrofy pred Londýnskou olympiádou? Ďalej spadnutú zástavu SŠA (USA) na súťažiach v tom istom Londýne? Vtedy by málokto uveril, že dominancia SŠA (USA) sa skutočne blíži ku koncu.

T.j. pre GP znaky a symboly skutočne predstavujú prvky, s pomocou ktorých uskutočňuje riadenie. Či tomu už veríme, alebo nie.

 

Vlajka USA se utrhla při prvním akordu ruské hymny:

 

Vítr roztrhl obří vlajku USA na stadionu:

 

Skrátka,  „pištoľ“ GP pri hlave Rotšildovcov, sú schopnosti GP mať vplyv na človeka nezávisle od toho, kde sa ten človek nachádza. Niečo na spôsob japonskej praxe prepichovať ihlou bábku, predstavujúcu nepriateľa. Poznajúc a ovládajúc pre nás tajné praktiky „magických“ účinkov (t.j. z pozície nám zatiaľ nedostatočne známej fyziky), GP núti Rotšildvdovcov byť mu vernými a poslušnými.

Samozrejme, netreba to chápať tak, že GP neustále posiela vlastným bankárom alebo anglickej kráľovnej inštrukcie alebo každý deň sleduje ich konanie. Sloboda výberu im zostáva. No len v rámci strategickej globálnej úlohy, určenej GP. Povedzme za posledných 100 rokov. Alebo celých 500, ak by sme sa bavili o snahe zničenia Ruska a ovládnutí jeho zdrojov.

Vo všeobecnosti máme podklad, nevyhnutný pre odpovede, na v úvode zadané otázky, k dispozícii. Teraz prejdeme k odpovediam:

Čo „globálne sa deje na Zemi“?

Na prvý pohľad ide o zjavné prechodné obdobie. A keď prechodné, znamená to, že je v ňom prítomná turbulencia. Zjednodušene povedané: prebieha mnoho navonok chaotických zmien. „Chaotických“ zmien, z pohľadu obyčajného o(v?)bčana.

V skutočnosti je potrebné brať do úvahy určitú zotrvačnosť v riadení zo strany GP. Prechodné obdobie sa totiž môže natiahnuť aj na nejedno storočie.

Čo môžeme pozorovať dnes? Máme za sebou storočie masovej spotreby dostupných tovarov. Ich výroba spotrebováva ohromný objem zdrojov,  ktorých mnohé sú neobnoviteľné. Je pochopiteľné, že akýkoľvek systém sa snaží zaujať stav s minimálnou energetickou náročnosťou. Ako  guľôčka v žliabku s tvarom U. Vždy dole, kde sú potencionálna a teda aj celková energia na udržanie sa minimálne.

 

Afficher l

 

To isté platí aj pre spoločenské (sociálne) systémy. Vojny a konferencie sa nikdy nenaťahovali večne.  Ak skúmame obyvateľstvo Zeme spolu s planétou, je potrebné si priznať, že minimalizácia spotreby, minimalizácia antropogénneho pôsobenia človeka na prírodu, zabezpečí systému spoločnosť-planéta najväčšiu stabilitu. Takže podobná minimalizácia, ako ukazuje život, je aj jedným z cieľov riadenia GP.

Druhá vec je, akými metódami sa dosahuje. No toto ide nad rámec skúmaných otázok.

Možno by bolo jednoduchšie nakaziť ľudstvo nejakým smrteľným vírusom, no dnes je svet systémom vzájomných prienikov a niet jasných štátnych a ani sanitárnych (bezpečnostných) hraníc. Existuje tak nie nulová pravdepodobnosť, že v operácii podobného rozsahu utrpia ako rodiny GP, tak i tá časť ľudstva, ktorej je určené posluhovať týmto rodinám.

Protijed? Očkovanie? Príliš veľký rozsah operácie na to, aby si boli istí, že všetko prejde bez akýchkoľvek problémov. T.j. neprijateľná miera riziko.

Tak sme v pravý čas prišli k odpovedi na otázku, kam smerujeme? Možno s veľkou pravdepodobnosťou povedať: nie ku globálnej svetovej vojne.

Prečo? Prečo prv GP svetové vojny organizoval, ale dnes musí mať z toho obavy? Naskytuje sa logická odpoveď, a už sme sa o nej bavili..

GP sa musí báť, že bude v priebehu nového svetového požiaru zničený. Bolo vyvinutých príliš veľa smrtonosných technológií. V minulosti to možno bolo možné „odsedieť si“ niekde v švajčiarskych Alpách. Ale dnes, už iba z toho, čo všetci poznáme, hoci aj obyčajné len vodíkové bomby nenechajú v Alpách nič živé.

Okrem toho, prv snáď bolo možné prakticky absolútne predvídať prostriedky ochrany pred útočnými zbraňami tých dôb. Dnes sa jednoducho aj GP musí báť , že bude zničený... svojim kolegom-konkurentom! Pod rúškom svetovej vojny. Tak znovu, úroveň zničujúcej technológie je taký, že nebude víťaza.

Je aj iný dôvod, prečo sa GP vyhýba svetovej vojne. A znova sa budeme baviť o technológii. Predtým nebolo zbraní hromadného ničenia, schopných zariadiť jadrové desaťročie, úplne znečistiť vodu, pôdu, vzduch, zničiť značnú časť biosféry. Dnes je toho bohužiaľ spústa. Potrebuje azda GP pre svojich potomkov, nasledovníkov vytvárať na planéte také podmienky, v akých by sa jednoducho mohli aj nenarodiť?!

Avšak pri všetkom, čo o svetovej vojne bolo povedané neznamená, že na Zemi nie sú sily, ktoré ju chcú rozpútať. Idiotov a sociopatov je bohužiaľ na planéte dosť. Obzvlášť za oceánom. No to už nejde o prácu GP. Preto dnes niekedy pozorujeme nelogické postupy tých istých SŠA (USA). Na jednej strane sleduje svoje ciele ich národná elita a na druhej strane pociťujeme odpor síl, pracujúcich pre GP.

Preto v žiadnom prípade nemôžeme oddychovať. Musíme vzdorovať  SŠA (USA) spolu s Európou a tiež plánom GP spojeným s prudkým znížením počtu obyvateľov. Preto sa Rusko musí samo zúčastňovať globálneho riadenia, určovať a snažiť sa napĺňať práve globálne ciele.

A my, obyčajní ľudia, tvoriaci podstatnejšiu časť spoločenského prostredia, ktoré nás obklopuje, sme jednoducho povinní zvyšovať svoju úroveň chápania prebiehajúcich procesov, osvojovať si alternatívne vedomosti, chápať metódy riadenia. Veď nás je veľa, prevažná väčšina, a HLAVNE od kvality spoločenského prostredia, ktoré vybudujeme, závisí i riešenie úradov všetkých úrovní.

A či to už vláda chce alebo nie, či sa to GP páči alebo nie veľmi, no všetci sú nútení počítať s kvalitou toho istého sociálneho prostredia. Ak budeme pasívni a budeme mlčať – dostaneme pestrú paletu čipovania, juvenilnej justície, sexuálnych úchyliek, očkovania, GMO a iných „príjemných“ vecí. Preto je aktívna občianska a spoločenská pozícia povinnosťou každého jedného občana. Ak pravdaže chceme, aby aj naše deti mali vnukov a pravnukov....


Zdroj: http://ss69100.livejournal.com/2505888.html

 

Diskusní téma: Něco málo o GP - Globálním prediktoru

Vlajka nepadla pri ruskej hymne

Milan | 20.04.2016

Žiaľ nechali ste sa napáliť. Pri prvom videu ide ani nie tak o hoax, ako skôr niekto si chcel urobiť srandu a vy ste to bez rozmýšľania prevzali ako relevantnú pravdu, z ktorej dokonca vyvodzujete závery.
Pri vyhlasovaní víťazov sa hrá vždy iba hymna víťaza. Takže nie je možné, aby po nedokončenej ameruckej hymne išla ruská a to dokonca v spievanej forme, ktorá sa pri vyhlasovaní víťazov nikdy nepoužíva. Chcelo by to trochu logického úsudku pred vytvorením axiómy...

Re: Vlajka nepadla pri ruskej hymne

heron | 28.05.2016

jojo

.....je to moc smutné, vidět TO zde!!!

VEZSENYI VACLAV | 13.01.2016

Prosím dodržujte alespoň základní pravidla slušného chování!!! Ke kterým patří především to že pokud sám něčemu nerozumím a nepronikl sem tedy v principu do iluzornosti hodnoceného, nemám absolutně žádný důvod činit závěry a tím více se o ně navíc dělit a vyďávat je za TEZE!!! Za prvé je to hlavně nebetičná drzost k ostatním nemluvě o Vás samotných. Kteří ani nemáte opravdu úmysl něco poznat. Ten kdo poznává, usebírá se a kontempluje ten by se takto nikdy nechoval a OPAČNĚ!!!, ten kdo se chová jako všichni ti co mají říct k věcem o nichž ANI NETUŠÍ... tak ten ani v nitru netouží poznat a uchopit!!! Jinak by to totiž dělal a né jednou věřil na tuty v to a o pár řádek o opak. Pakliže si Vaše mysl není schopna tuto skutečnost uvědomit, je Vaše mysl NEZDRAVÁ!!!

Obecně všem

Jan | 02.12.2015

Pánové, dámy.. je třeba si poděkovat navzájem za velice ucelené rozbory v této skupině a schopnosti VŠECH zde přítomných hledat skulinky ku světlu, vedoucí ku Pravdě. To si myslím je základem pro komunikaci i se Stvořitelem, Hospodinem... jak ho kdo chce nazývat. GP ať je kdokoliv, pracuje v modu operandi rozděl a panuj.. Víra i vědomost (byť velmi limitovaná našim pokráceným vnímáním a manipulacemi j-elit) a krocení našeho uměle vystresovaného zbytnělého EGA budiž tou cestou.. Díky, že v této době jste.

Pochybnosť

lotos | 28.11.2015

Pochybnosť je tým najsilnejším ničiteľom psychickej energie, za ňou nasleduje nedôvera, omráčenie, strach. Oni idú postupne za sebou, pokým nezatopia vedomie tmou. Treba sa ich vyvarovať. Oni sú veľmi nebezpečné. Môžu zvaliť dokonca aj giganta.
Tma sa vkráda všade, kde cíti nechránené alebo slabé miesto. Stačí, aby niekde ochrana povolila, a tlak tmy na toto miesto okamžite narastá. Stačí v niečom zapochybovať alebo zakolísať sa, a temnota v momente zosilňuje svoj tlak. Iba silná Jednota zničí všetko, čo stojí v ceste.
No nie samotná pochybnosť alebo nedôvera sú nebezpečné, ale ich následky, ktoré spaľujú dosiahnutia. Pri spoliehaní sa iba na slovo tých, ktorí sú blízko, bude dôvera narušená, lebo ľudia sa mýlia často, dokonca aj tí, ktorí tvoria okruh. Upevňujte sa na Hierarchii.

dovetok

katy | 28.11.2015


Zlo neexistuje
Profesor na univerzite položil svojim študentom otázku:
Je všetko čo existuje stvorené Bohom?
Jeden zo študentov nesmelo odpovedal:
Áno je to stvorené Bohom.
Stvoril Boh všetko? - spýtal sa profesor.
Áno, pane! - odpovedal študent.
Profesor sa teda spýtal:
Ak Boh stvoril všetko, to znamená že Boh stvoril aj zlo, ktoré existuje. A vďaka tomuto princípu, naša činnosť určuje nás samotných, Boh je zlo.
Ako náhle to počul študent tak stíchol. Profesor bol sám so sebou spokojný.


Zrazu zdvihol ruku iný študent:
Pán profesor môžem Vám položiť otázku?
Samozrejme, - povedal profesor.
Študent sa postavil a spýtal:
Existuje chlad?
Čo je to za otázku, samozrejme že áno, tebe nikdy nebolo chladno?
Študenti sa zasmiali otázke spolužiaka, ale ten pokračoval:
V skutočnosti pane chlad neexistuje, v súlade so zákonmi fyziky je v skutočnosti chlad iba neprítomnosť tepla. Človeka a predmety môžeme popísať a určiť ich energiu na základe prítomnosti, alebo vytvorenia tepla, ale nikdy nie na základe prítomnosti čí vytvorenia chladu. Chlad nemá svoju jednotku v ktorej ho môžeme merať. Slovo chlad sme si vytvorili my ľudia, aby sme popísali to čo cítime v neprítomnosti tepla.

Študent pokračoval:
Pán profesor, existuje tma?
Samozrejme že existuje - odpovedal profesor.
Znovu nemáte pravdu, tma tak isto neexistuje. V skutočnosti je tma vďaka tomu, že je neprítomnosť svetla. Môžeme skúmať svetlo, ale nie tmu. Svetlo sa da rozložiť, skúmať lúč za lúčom, ale tma sa zmerať nedá. Tma nemá svoju jednotku, v ktorej ju môžeme merať. Tma je iba pojem ktorý si vytvorili ľudia aby pomenovali neprítomnosť svetla.

Následné po tom sa mladík spýtal:
Pane existuje zlo?
Tento krát profesor neiste odpovedal:
Samozrejme, vidíme to každý deň, brutalita vo vzťahoch, medzi ľuďmi, trestne činy, násilie, všetko toto nie je nič iné ako prejav zla.
Na to študent odpovedal:

Zlo neexistuje, pane. Zlo je iba neprítomnosť dobra, teda Boha. Zlo je výsledok neprítomnosti božskej lásky v srdci človeka. Zlo prichádza vtedy ako keď prichádza tma, alebo chlad - teda v neprítomnosti svetla a tepla a lásky.

Re: dovetok

Don Juan Matus | 29.12.2015

...presne tak. Zlo neexistuje, Len energia, ktorá plynie vesmírom a tan kto ju vidí, tak vidí absenciu zla alebo strádania. To tvrdí don Juan Matus v knihách Carlosa Castanedu. Tam sa dozviete aj koľko typov ľudí existuje a odkiaľ máme svoju myseľ, nie vedomie ale myseľ. Kto nám ju nanútil a takto geniálne si nás zotročil. A čím sa vlastne živia tie "Blátive stíny". Geniálne. Le sa prosím vzhnite Dušekovi, čo sa týka názorov a pohľadov..
Pekný deň Vám
Marcel

Re: dovetok

Nikdo | 29.10.2016

To je typický příklad psychického trockismu - ďáblova logika. Zaměňuje příměry a podobenství a míchá jablka hrušky (veličiny, hodnoty veličin a abstraktní pojmy) se skutečností. V tomhle duchu mohu říci, že žízeň neexistuje je pouze nepřítomností vody.

Teplo a světlo jsou fyzikální veličiny, chlad a tma jsou míry velikosti těchto veličin a dobro a zlo jsou abstraktní pojmy (jako například číslice).

Dobro - lze definovat například takto: umožňuje zachovat život v následnosti generací a umožňuje prožití plného biologického cyklu bytosti

Zlo - lze definovat takto: vede ke zničení života a zkracuje biologicky cyklus bytosti.

Dobro a zlo Jsou termíny zavedené v lidské společnosti, semafory pro správnost v rozhodování (snažíme se konat dobro a čelit zlu). Můžeme diskutovat o jejich definici, co si kdo za zlem a dobrem představuje nebo se můžeme dohodnout, že tyto termíny nebudeme používat (což nedoporučuji jsou do malička zakořeněné například pohádkami a rodiče učí rozeznat dobro a zlo) a nahradíme je nějakými lepšími termíny. Ale nelze mluvit jejich o existenci a neexistenci, to je stejné jako říci, že neexistují číslice, přeci je nikde v přírodě jako takové nenajdete.

Když se budeme rozhodovat správně (dobře) tak zlo zmizí, ale rozhodně nepomůže ho ignorovat k čemu skrytě text nabádá.

film

Janka | 27.11.2015

Prsten moci - jedná se o 4dílný dokument?

Re: film

Hox | 28.11.2015

ano

Každý systém živí jeho poslušné ovečky

Petra P. | 27.11.2015

Každý systém živí jeho poslušné ovečky tím, že ho uznávají, vzhlížejí k němu, upínají se k němu, tedy v něj věří - domnívají se, že bez něj by nepřežili (ovládá je entita zvaná Strach). Tímto postojem systému předávají svou energii, kterou by mohli využít ke svému užitku, tedy i k užitku lidstva jako celku. Jsou to lidé v dospěláckém věku, kteří nechtějí přijmout zodpovědnost sami za sebe a své činy, tudíž jsou ve skutečnosti myšlením jako děti. Proto hledají nějakou náruč, která je bude stále chovat. Vyhovuje jim, když někdo rozhoduje za ně. Ono totiž přijmout kompletní zodpovědnost je někdy velmi bolestné. Už se totiž nelze vymlouvat na druhé. Boha (Vesmír, Veškerenstvo, atd.) máme všichni v sobě, jen to vědí pouze někteří (nedostačující % lidí na planetě). Tento náš obrovský potenciál dokáže změnit i chod planet.

GP a teorie křesťanství

Slovan | 25.11.2015

Jak již jsem psal v jiném příspěvku v jiném tématu, nechci se pouštět do religiozních hádek. Ale přesto mi to nedá - spousta lidí tady neustále mluví o křesťanství, osobě Krista atd. Berou jeho existenci jako fakt. Jenže paradoxně existence Krista je tak strašně nejistá, že téměr hraničí s jistotou jeho neexistence :-) Defakto žádný jeho současník se o něm nezmiňuje, ale hlavně popis jeho zrození, života a činů odpovídá X jiným starším náboženským osobám a ve finále zobrazuje jen popis událostí na obloze. Poměrně detailně se o o problematice hovoří např. zde http://true-lies.blog.cz/0912/puvod-krestanstvi-a-hledani-historickeho-jezise-krista-acharya-s-cast-2 . Je evidentní tedy, že osobu Krista zkompiloval někdo (GP) ve svém zájmu, stejně jako celé křesťanství (a následně islám a předtím judaismus). Bible je také defakto hlavně příručka k ovládnutí ovcí. Starý zákon měl ovce ovládnout prostřednictvím židů, nový zákon prostřednictvím církve.
Na to co, respektive kdo je GP je spousta teorií, já se přikláním k tomu, že jde o zhrzené atlanťany, kteří kdysi prohráli válku s bílou rasou a rozhodli se za a) pomstít a za b) získat absolutní moc nad všemi ovcemi. Ano souvisí to trošku s SAV, ale já je beru jen částečně. Původ člověka vidím poněkud odlišně. Domnívám se, že člověk byl geneticky upravený původní obyvatel Země. Avšak ne nějakými "světlými bohy", ale kolonizátory z Marsu. Z čistě pragmatických důvodů, bylo potřeba pracovní síly, nebo chcet-li otroků, kteří by pracovali pro kolonizátory. Proč z Marsu ? Protože nejrůznější důkazy ukazují na relativně primitivní techniku kolonizátorů (létající prostředky byly hlučné, zanechávali za sebou spoustu kouře a ohně, zbraně byly relativně konvenční včetně jaderných). Usuzuji z toho, že kolonizátoři museli být nikoli zdaleka (jak se domnívá Daniken a jemu podobní), ale naopak z naší soustavy. Technologicky na naší dnešní úrovni, nebo mírně dál. Ale rozhodně ne na cestování napříč galaxiemi... Proč o tom všem mluvím ? Domnívám se, že kolonizátoři nebyli žádní beránci a měli mezi sebou spory, které ústili do mnohdy dramatických válek. A své otroky samozřejmě používali i jako vojáky. A tím se dostáváme konečně k jádru pudla. Podle všeho se kolonizátoři při nějaké příležitosti zlikvidovali navzájem (a nejen na Zemi, odnesl to i Mars) a zanechali tak své bývalé otroky svému osudu. Mezi lidmi jistě byly i velící důstojníci, elita, která převzala vedení po svých bývalých pánech. A začla se nějak vyvíjet v onom pravděpodobně částečně postapokaliptickém světě (zničeném do nějaké míry válkami mezi marťany). Zatímco na starém kontinentě nejspíš slované rozvíjeli řekněmě "pozitivní" společnost fungující v souladu s přírodou, na americkém kontinentě došlo k zotročení jedné rasy druhou (bílá rasa zotročila indiány). Pravděpodobně bývalým otrokům vlezla moc do palic a začli se chovat jako jejich bývalí pánové. Jenže s mocí roste chuť a nejspíš jim nestačilo že je jako "bohy" uctívají "méněcení primitivní" indiáni a rozhodli se ukázat, že mají na víc. A zaútočili na starý kontinent. Jenže válku prohráli, jejich domov u Ameriky (Atlantida) šel do kytek a svět se octnul v ještě víc postapokaliptickém stádiu. Tentokrát se nejspíš vrátil téměř do doby kamenné. Přesto zřejmě elity z Atlantidy přežily a jako nové působiště zvolili Afriku, budoucí Egypt. No a dál už to asi znáte - z popela vybudovali novou civilizaci a s myšlenkou na pomstu stvořili židy jako trojského koně poslaného na starý kontinent s cílem zlikvidovat své přemožitele - slovany.
Čili, ti co tahají v "novodobé historii" za provázky jsou podle mě zhrzení potomci atlantské elity. Mají plán a snaží se ho realizovat. Stůj co stůj, na době kterou to trvá nehledí. Plán je totální moc. A ta se dá realizovat jen bez bílé rasy, protože jen bílá rasa má geneticky danou potřebu svobody. A s tím přímo souvisí i ochrana zdrojů pro budoucí pokolení oněch atlanťanů. Chtějí mít planetu čistou a bohatou pro sebe. Proto musí 90% ovcí zlikvidovat. Bílé a černé primárně a zachovat jen část ze žluté. Protože žlutá je bude s radostí uctívat a bude pro ně s radostí pracovat.

Začal jsem religiozně a stejně tak zkončím - nějaký Stvořitel zřejmě existuje, ale je mimo rozlišovací schopnost nějaké pachtění lidiček na Zemi. Možná existuje i nějaký bejvalý stvořitelům kámoš, který se s ním rozhádal a kterému říkáme Satan, ale opět na něj platí to samé. Nejspíš. Prostě to co se děje zde na planetě je v režii lidí, případně nějakých emzáků. Ale ne v režii Stvořitele. Nebo si myslíte, že by všemocný stvořitel dopustil takový bordel ???

Re: GP a teorie křesťanství

bigos | 25.11.2015

Nižšie mám príspevok, v ktorom uvádzam svoj pohľad na GP a teórie kresťanstva. V prvom rade myslím, že práce VP SSSR sú orientované na sebavzdelávanie, čo je hlavný cieľ. Ale aj samovzdelávanie musí mať určité hranice a mantinely, inak skončíme v neskutočných fantasy a scifi. Napríklad zmienky o Atlantíde, planéta Mars, geneticky upravený obyvateľ zeme?.....Nejaké relevantné zdroje? Pretože toto sa mi zdá ďaleko za hranicou scifi. Za také mantinely považujem historické zdroje, o ktoré je možné sa oprieť. Písal si v príspevku, že takmer žiadny súčasník o Ježišovi Kristovi nepíše. Dám niekoľko príkladov, v prípade záujmu je možné si to dohľadať, doštudovať a rozšíriť obzory.
Historik Eusebius Pamphili (275 - 339 n.l.) napr. píše toto (kniha II.,15):
"... Mnohokrát preto žiadali Petrovho sprievodcu Marka, od ktorého je evanjelium, aby im zanechal písomnú pamiatku nimi hlásaného učenia. A neustali vo svojich prosbách, dokiaľ ich k tomu nepohnuli. Tak dali podnet k písomnému evanjeliu, ktoré sa volá podľa Marka... Rozpráva to Klement v 8. knihe svojich Poučení. To isté hovorí aj Hierapolský biskup Papias. O Markovi sa zmieňuje Peter vo svojom prvom liste, ktorý napísal v Ríme, keď Rím nazýva Babylonom. Hovorí totiž: "Pozdravuje vás sesterská obec v Babylone a môj syn Marek...“
Prvým závažným židovským svedectvom o živote Ježiša z Nazareta je správa židovského historika Jozefa Flávia, v jeho rozsiahlom diele "Židovské starožitnosti" z roku 93. V Jozefovej knihe sa píše o Jánovi Krstiteľovi a Jakubovi mladšom. Jeden text hovorí:
"Protože Ananos mal takú povahu, usúdil, že je vhodná chvíľa, keď Festus bol mŕtvy a Albinus bol ešte na ceste a zvolal zasadnutie soudcov, priviedol pred neho Jakuba, brata Ježiša, zvaného Kristus, a niektorých iných. Obvinil ich z porušovania zákonov a predal ich k ukameňovaniu." Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae 20,9,1
Ďalším židovským svedectvom je zbierka náboženských predpisov postbiblického judaizmu- Talmud. Babylonský Talmud bol síce dokončený až v roku 499, ale časť ktorá pojednáva o Ježišovi je z jeho prvej časti - z Mišny. -Tá bola kompletná už okolo roku 220. Píše sa tam:
"V predvečer veľkonočný bol zavesený na drevo Ježiš, galilejský čarodejník, pretože čary robil a izraelský ľud zvádzal k akémusi cudziemu náboženstvu" (Sanhedrin fol. 43).
Najvýznamnejšia rímska správa o Ježišovi pochádza od historika Tacita z rokov 115-117. Tacitus vo svojich "Análoch" píše ohľadom Nera, ktorému pripisovali požiar Ríma nasledovné: "Aby túto zlú povesť potlačil, Nero ako vinníkov udával a najvyberanejšími trestami trestal tých, ktorí pre svoje hanobné skutky od ľudu nenávidení a kresťanmi nazývaní boli. Pôvodca tohto mena Kristus bol za panovania Tiberia od miestodržiteľa Pontského Piláta popravený" (Annales XV, 44).
Ďalej môžeme uviesť rímskeho historika Suetonia, ktorý napísal dejiny prvých 12. cisárov. Pri opise vlády Klaudia píše: "Židov pre Krista ustavične sa búriacich vyhnal z Ríma" (Vita Divi Clavdii, 25). Nariadenie cisára Klaudia z roku 49 postihlo i Židov, ktorí prijali kresťanstvo. Informácia naznačuje, že o osobe Ježiša Nazaretského sa viedli spory a boje. O udalosti je zmienka i v Skutkoch apoštolských 18,2.
Posledná správa pochádza od Plínia mladšieho, ktorý bol v rokoch 111-113 cisárskym miestodržiteľom v Bithýnii. Vo svojej správe cisárovi Trajánovi o kresťanoch napísal:
"...mali obyčaj schádzať sa určitého dňa pred svitaním a spoločne Kristovi ako Bohu vzdávať chválu a prísahou sa zaväzovať nie k nejakým zločinom, ale aby ani krádeže ani prepadnutiu ani cudzoložstva sa nedopúšťali ani vieru nerušili ani zverené veci nezapreli, keď by o ne boli požiadaní" (Epistvlarvm Libri Decem X, 96) .
Táto správa rímskeho pôvodu hovorí i o tom, že Krista uctievajú na začiatku 2. storočia ako Boha - čo je úplne v súlade s biblickou kánonickou koncepciou a zároveň v rozpore s gnosticizmom a jeho spismi. Treba zdôrazniť, že v prvých storočiach a prakticky až do čias osvietenstva, nebola spochybňovaná reálnosť Ježiša ako historickej osoby. Rimania i Židia, ktorí boli jeho odporcami, písali o ňom a jeho nasledovníkoch všeličo možné, ale nespochybňovala sa jeho existencia. Ak by v nej bola čo i len najmenšia pochybnosť, rýchlo by to proti nim niekde použili. Závažným svedectvom nepísomného charakteru, a to ako na židovskej tak i na rímskej strane, sú taktiež prví mučeníci. Z dejín vieme, že sa nimi stávali i bohatí a vplyvní ľudia, ba dokonca príslušníci panovníckych rodov. Je nanajvýš nepravdepodobné, že by vylievali svoju krv za neexistujúcu osobu. Museli mať preto v prvom rade informácie o Ježišovi a jeho skutkoch a taktiež museli mať nejakú osobnú skúsenosť viery.
Z prác VP SSSR je možné spoznať teóriu o biblickom koncepte zotročenia sveta v mene Boha. Mne sa javí, že ide o rímsko-judaistický koncept. Teda koncept, ktorý bol rozvinutý až pri zoficiálnení kresťanstva a jeho povýšení na úradné náboženstvo Ríma. Ale táto paródia na kresťanstvo nemá absolútne nič spoločné s novozmluvným kresťanstvom, ani učením, ani praxou. Koncept Pastiera a oviec v rímsko – judaistickom koncepte je zotročenie, s tým súhlasím. Ale novozmluvný koncept je vyjadrený v evanjeliu podľa Jána Ježisšovými slovami: Ja som dobrý Pastier, dobrý Pastier život kladie za ovce. Teda novozmluvný koncept je vykúpenie, kdežto zmutovaný rímsko-judaistický je zotročenie.
Napísal so len svoj pohľad, momentálne to vidím takto, nikomu svoj názor nevnucujem

Re: Re: GP a teorie křesťanství

Slovan | 25.11.2015

Není v mých silách rozebírat tu všechny zdroje a důkazy svědčící o pravděpodobnosti mojí teorie. Je to záležitostí samostudia. Pakliže budeš mít zájem se k tomu dopátrat, jistě se ti to povede. Problematikou se zabývám 30 let, ještě v dobách kdy o nějakém GP neměl nikdo ani šajnu... :-)
Pokud jde o potvrzení či nepotvrzení existence Krista, většina zmíněných zdrojů nepochází ze stejné doby, ale z let, kdy měl být domělý Kristus už dávno zombíkem (vstaným z mrtvých). O manipulaci těchto zdrojů církví si nedělám žádné iluze... Já psal předtím o tom, že téměř neexistují dobové informace od dobových necírkevních kronikářů, kteří by se o tak významné osobě zmiňovali. Křesťanství se několik prvních staletí vůbec nenazývalo křesťanstvím, ale naopak tzv. řeckým (Dyonýsovým) náboženstvím. Tzn. se o Kristovi vůbec nezmiňovalo. A i kdyby někdo jako Kristus opravdu existoval, byl by stejně jen figurkou dosazenou GP...

Re: Re: Re: GP a teorie křesťanství

bigos | 25.11.2015

ak mas cas, precitaj si este raz historikov, ktorych uvadzam - ide o mimocirkevnych historikov. Josefus Flavius, Plinius, Tacitus, Seutonius...Okrem toho, kresťanstvo sa nikdy Dionýzovým náboženstvom nenazývalo a od svojho vzniku bol strebodom Kristus. Až neskôr, vznikom rímskej cirkvi a jej mocenskýých ambícií sa prekrútilo pôvodné učenie

Re: Re: GP a teorie křesťanství

kolkobudeszit | 27.11.2015

Bigos-Lepšie je viac rozmýšlať a menej kompilovať z "his-tórie". Absolútne podstatné sú vedomosti knihy A.Horáka "O Slovanech úplne jinak" O knihe 23 rokov starej "oficiálne GP média" nehovoria, lebo "GP platené his-torické osobnosti his-torickej vedy" nedokázali vyvrátiť podstatné info knihy a tak musia mlčať, aby neobrátili pozornosť ľudí na túto pravdu, odhaľuje hl. metódu GP degradácie bielej rasy-„zníženie veku sexuálneho života!“ to je PRAVÁ príčina SÚČASNÉHO rýchleho rozhodnutia "ubiť slovanského ducha" už do predtým ubitých a duchovne uprázdnených "arabských" tiel, ktoré predtým boli tak-či tak slovanské podľa DNA, ako nedávno ukradnuté deti-Janičiary, čo GP robí tisíce rokov aj v súčasnosti. Všetký duchovné koncepcie sa zhodujú – „V chorej telesnej schránke nemôže prebývať zdravý duch!“ I v Kor-án-ne jasne stojí "nebojte sa zvíťazíme, máme svojich medzi nimi". Koho? No bieložltých arabov-levitov, čo tisíce rokov zdarilo rozvracajú bielu rasu svojimi služobníkmi „židmi“, ktorým zachovali inteligenciu, ale v DNA im zostalo veľa spojov, ktoré im robia "osobné utrpenie" a tak niektorý ho podávajú ďalej, ale niektorí, čo majú viac slovjenstva-tomu vzdorujú-a to je kasta, ktorú chcú vyvraždiť, lebo dokáže GP vzdorovať inteligenciou. Ak teraz nezabojujú, tak SS islamisti ich vyvraždia, a sami si na to pripravujú zákony v Bruseli-ani si to neuvedomujú títo židoidi-ten svoj program, nás ovce nechajú na prácu. Ale späť-na "Kristovi" je zvláštne, že osoba s tým menom existovala, ale nerobila činy, ktoré sú jej pripisované. Slúžila a slúži len na zožidovštenie učiteľa-nášho spasiteľa, aby GP mohla vymieľať mozok slovanom a svetu, že ich spasiteľ je služobník otrokára "žid" a tým úspešne zamedzila, aby vo svete povstal pokoj a harmónia a poplietla i študentov teológie. (ako i Svedenborga, Waldorfských-lebo museli vytvárať krkolomné teórie v bezpočte kníh, ako mohol vzniknúť spasiteľ v prekliatom ľude ako v ľude zločincov mohlo vzniknúť čisté myslenie, keď skutočná rodičovská výchova je iná, čo je skutočný oriešok pre antropológa, sociológa, psychológa i psychiatra-je to podobné ako keď by niekto povedal, že "cigáni nám dali kultúru" a teraz to má niekto dokázať!) GP vytvorila nepravdivým tvrdením o židovskom pôvode spasiteľa psychomatrix a i dnes to využívala na "zlomenie" tých ozaj veriacich srdcom a implementácie dekadentov do študentského teologického zboru. Teraz prebieha rozklad učiteľstva na teologických školách dosadením dekadentov na popredné posty. A to je ten ohavný matrix, keď zotročovateľovi-židovi (féničanovi, veď z veľa slovanských služobníkov sa stali "židia") dáva nálepku GP "spasiteľ". To je prvá vec čoho sa musia ľudia zbaviť, že spasiteľ je z rodu hebrejov, lebo to nie je pravda, že spasiteľ bol židom a v predmetnej knihe je nevyvratiteľný dôkaz tejto pravdy! Rovnako Bigos ako zručný kompilátor his-tórie operuje tvrdeniami a citátmi rovnako sfalšovanými židoidmi v nimi prepísaných knihách, ako napríklad prepísané dejiny Josefa Flavia. GP-Cirkev "dokazovala", že Josef Flavius "písal" o "Ježišovi" ako sa stretol s Herodesom... ale boli to prepisy Flaviových dejín z r. cca 200 našeho letopočtu. Keď sa našli staršie prepisy Flaviových dejín z roku cca 60 n.l. nebolo tam žiadnej zmienky, že by sa Herodes stretol s Ježišom, ale naopak identifikovali židovského falšovateľa dejín-prepisovača. Toto dokázali nevyvrátiteľne dejepisci rovnako ako i falošný "svätopeterský list" ktorým bol Rímsky biskup povýšený na hlavu cirkvi. Teda tam sedí podvodník! (aj toto nájdeš na internete!) A to robí ten schizofrenický rámec v kresťanskom svete! A správne to skomentoval Martin Luther, keď povedal (len on ešte nevedel, že spasiteľ má slovanské meno) "hlavou cirkvi môže byť len Ježiš, kto sa nad neho vyvyšuje môže byť len Antikrist "- a súčasnosť to potvdrdzuje od vrážd Albigénskych, cez vyvraždenie inteligencie a duchovnej opozície miliónov dobrých ľudí inkvizíciou od 11. stor. a vo vojnách posvätených a provokovaných GP-cirkvou. Veď križiacke vojny nezačali araby! Veď i celý proces súčasnosti je rovnaký ako 1. i 2. sv. vojna i lokálne vojny predtým! Takže mysliaci si už dávno rehabilitoval Nemcov len ako nástroje GP v 2.sv.v. a porovnáva ich s rovnakým dnešným cieľom GP - vyrobiť dnes reálnych vrahov-genocidistov v EÚ z nafetovaných SS islamistov psychotrópnymi látkami (viď Virapen) a potom, keď vyvraždia pol EU ich "dobrý islam" zastaví (viď. Pjakin) a budeme teraz vďačný za spasenie GP-islámu a nie GP-kresťanstvu. Pravé kresťanstvo je prekážkou GP, lebo praví kresťania nikdy nebudú robiť zločiny požadované GP a bojujú proti zlu! Slovjena poznáš podľa myslenia, činov a srdca-neškodí, nezotročuje, hľadá pravdu, neverí dogmám, nepriživuje sa na druhých (nie je čisto ekonomický migrant) podporuje iných-takže všetci ľudia i černosi i aziati i araby i židia i polynézania s takýmto myslením tiež vyznávajú hodnoty ducha slovjenskeho a nesmieme sa nechať rozoštvať GP! Veď sme už zmiešaný, rozhoduje len myslenie! Veď vytváranie nových kultúr zo slovjenov (Nemci, Anglosasi..) len slúžilo a slúži na ich rozoštvávavie! A dnes chemizácia potravín, zdraviu škodlivé výrobky z číny i farmaceutiká slúžia len na fyzickú a duchovnú degradáciu aj bielej rasy. Aziati i araby všeobecne už nemajú také zábrany-ako ukázali dejiny i potvrdzujú miestny znalci a islam nerozvíja ducha ako ukazuje súčasná zaostalosť kultúrno-technická arabského sveta i oproti minulosti, neexistencia vnútornej túžby po vzdelaní v PRAVDE, keď čerpali aspoň z grécko-slovanského dedičstva a zase v číne „zakonzervovali“ vedenie v minulosti. Teda aziatské diktatúry boli najkrvavejšia a to sa hodí GP! Činnosť inkvizície nikdy! neskončila! Ešte i dnes nenájdete napr. v oficiálnych STARÝCH pravdivých gréckych dejinách zmienku o človeku "ktorý robil zázraky, liečil nemocných, vstal s mŕtvych..." s menom Ježiš Kristus, ale nájdete tam meno pogréčtene slovanské. A preto Bigos: študuj nie his-torické zdroje, ale dejinné zdroje, aby si neplietol ľuďom hlavy-pokiaľ to nie je tvoj platený cieľ, alebo si ďalšia obeť tisícov "prepísaných" dejepisných kníh do "oficiálnej platenej histórie". Veď i pred časom Putin odovzdal romanovské dejepisné knihy zo starej ruskej knižnice vrátené z francúzska "ruskej židovskej obci" a to "veľmi pobúrilo" amerických rabínov, ktorí ich chceli, ale tak či tak majú zase čas všetko prepisovať i starým písmom a technológiami a prispôsobovať, ako to robia tisíce rokov a potom sa zázračne objavia ako "nedoceniteľné historické dielo svetového kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie".

Re: Re: Re: GP a teorie křesťanství

bigos | 29.11.2015

trosku si poplietol piate cez deviate. V prvom rade - Spasitel nie je Zid. Ok? Spasitel je zosobneny vecny princip zivota, ktory sa v urcitom historickom case narodil na zemi ako clovek. Knihu A.Horáka "O Slovanech úplne jinak" poznam. Za dalsie, nerobis rozdiel medzi novozmluvnym krestanstvom a jeho mutaciou - rimskym sektarstvom. To je velka chyba, pretoze ak nedokazes oddelit jedno od druheho, nikdy nepreniknes do podstaty problematiky. Odvolavas sa na Luthera - ok. Luther bol jeden z reformatorov, ktory vniesol aspon trochu svetla do rimskej tmy. Pred nim boli Vald, Wicklef, Hus a ini, Lutherom sa dielo reformacie zacalo zavrsovat. Obnova ucenia, teda povodneho novozmluvneho krestanstva je cesta k obnove spolocnosti (moj nazor) Tiez si spomenul kriziacke vypravy - toto je opat produkt rimskeho sektarstva a nie novozmluvneho konceptu krestanstva. Myslim, ze nestaci precitat len jednu knihu a na jej zaklade si sformovat svoj nazor. Aj ked Horakova kniha je fajn a je tam zaujimavych veci, treba poznat trochu viac ako len to. za dalsie, spomenul som aj rimskych historikov.
Suhlasim s tebou, pokial de o rimske sektarstvo, len nesuhlasim s tebou ze nevies rozlisit povodne ucenie Novej zmluvy od sucasneho cirkevnickeho bludarstva. Tiez netreba zabudnut, ze v casoch prvotnej cirkvi za prvymi krestanmi stala ziva sila, moc, ktora pretvarala a obnovovala ako zivoty jednotlivcov, tak aj ich rodiny a spolocnost. A tato ziva sila posobila prostrednictvom viery vo vzkrieseneho Krista. Dokazom sily tejto viery su ludia, ktori za nu polozili zivot. Povies, ze aj moslimovia kladu zivot za svoju vieru. Ok, ja hovorim o krestanoch prveho storocia, ktori boli ocitymi svedkami Jezisovho posobenia. nehovorim o dlasich generaciach, ani o legendach a mytoch, ktore sa postupne nabalovali na zvest. Takze je to trochu rozdiel. Okrem toho, vsetci z apostolov boli zavrazdeni - okrem jana, ktori bol pre vieru poslany do vyhnanstva.
Zaverom - tieto materialy o KSB, DVTR a podobne nie su materialy, ktore by chcel iskumat vieru, ani nehladaju koncept alebo definiciu bozstva. Oni len konstatuju, ze nieco take existuje a zdovodnuju to bravurne. Pokial som s vsimol, zameriavaju sa na problematiku prinesenia principov bozieho kralovstva na zem, teda do spolocnosti. na to by sme sa mali zamerat aj my. A otazka ci Jezis z Nazareta je Kristus - to je otazka osobneho zjavenia. Pokial ho niekto nema, nepomozu mu argumenty. nema ho preto, ze nehladal. Ak zacne hladat, sam si najde cestu.

Re: Re: GP a teorie křesťanství

Tatrancan | 29.04.2022

Dobové svedectvo znamená ze ho niekto spomenul ešte za jeho života alebo krátko po ňom. 200 rokov neskôr to už je dávna história a nikto s priamych svedkov už dávno nežil

Re: GP a teorie křesťanství

Hox | 25.11.2015

Tj. máš za to, že pro "emzáky", kteří to tu hypoteticky mají "na povel", neplatí zákony VesMíru? Po pravdě si ani nedovedu představit, dikové to tvrzení...
Jinak s něčím by se dalo rámcově souhlasit, část jsou zbytečné spekulace. Ozvěny předešlé globální civilizace se k nám bezesporu dostaly, jen tvrdit něco konkrétnějšího o tom, co se tam dělo, odkud kdo přišel atd., je poměrně zbytečné.
Co se týká Issy atd., je třeba striktně odlišovat ni(e)kým vytvořený biblický obraz, skutečně napasovaný na astroteologické mýty spojené s precesí a slunovratem, od skutečných vyslanců Jeho. Fakt zneužití osobnosti Issy po jeho smrti k další iteraci zavedených kultů, není důkazem jeho vymyšlenosti, spíše naopak. GP trénoval tuto psychologickou operaci pravděpodobně na testovacím polygonu zvaném "kumránská občina", včetně příslušného pumpovaní scénářů-matric energií pro pozdější aktivaci.
Zkrátka: z pohledu analýzy globálního historického a evolučního procesu nedává příliš smysl tvrzení o vymyšlenosti postav Ježíše, Mohameda atd. a tvrzení o tom že HNVR je "šumák" do toho, co se ve VesMíru děje..

Re: Re: GP a teorie křesťanství

Slovan | 26.11.2015

Hoxi, nevím jaké konkrétní zákony vesmíru máš na mysli. Faktem je, že na planetě vládna hodně tisíc let totální bordel a zlo. SAV to vysvětlují nocí svaroga, ale tomu absolutně nevěřím. Racionálním bytostem, které spolu bojují můžou být nějaké "demarkační čáry" u zadele. Navíc stvořitel by měl být všemohoucí, takže pakliže by za něco stál, pořádek by sjednal. Jakkoliv. Naopak biblický stvořitel je znám tím, že se bavil pácháním genocidy na každém, kdo se mu neklaněl. Zvláštní nátura dalo by se říct. Kristus zase měl každého nabádat ať kouká být sticha a poslouchá jak hodný beránek. Taky poněkud zvláštní. Ne, já jsem absolutně přesvědčen, že všechny monoteistické náboženství jsou vyčůraná práce GP. Náboženství starší s větším množstvím bohů zase čerpají ze starých zkušeností s kolonizátory (ať už to byl kdokoliv).

Re: Re: Re: GP a teorie křesťanství

Hox | 26.11.2015

> Hoxi, nevím jaké konkrétní zákony vesmíru máš na mysli.
Všechny, pochopitelně.

Stvořitel je v(V)šemohoucí, ale nedal snad lidem svobodu volby? Kdo páchá zlo, lidé nebo Stvořitel? Má právo je zastavit, dokud nevyčerpali míru Dopuštění? Nebyl by pak tyran?

Nerozlišuješ autentické poselství Shora od zdeformovaných náboženství, odtud plyne zmatení. Jsou dva druhy ateismu, materialistický a idealistický.
Nestará se snad zahradník o svou zahradu, otec o své děti, Tvůrce o svůj výtvor? To by bylo velmi podivné...
Pokud otec neusmrtí své dítě při první chybě, znamená to že neexistuje, nebo zlo schvaluje? Není to náhodou tak že jen trpělivě čeká, až "děti" dostanou rozum, o plodnou spolupráci zájem má?..

Re: Re: Re: Re: GP a teorie křesťanství

Slovan | 26.11.2015

Hoxi, řádný otec vede své dítě "za ruku", vychovává ho. Když dítě přestane poslouchat a tropí výtržnosti, dostane výprask. Tvoje přirovnání proto neodpovídá, protože Stvořitel nechal lidem absolutně volnou ruku ať si dělají co chtějí.

Re: Re: Re: Re: Re: GP a teorie křesťanství

Hox | 26.11.2015

Přirovnání odpovídá.
Tvůrce mluví s každým člověk od narození, každý člověk může komunikovat s ním, problém je jen v tom, že po tisíciletích kultury formující ateismus lidé neví jak, a tak: komunikaci Jeho nevnímají, neidentifikují jako komunikaci, a sami se většinou o komunikaci s Ním nepokoušejí (protože na úrovni vědomí neví jak, ani neví o samotné možnosti). Člověk se přirozeně rodí jako důvěřující Jemu a vědoucí o Něm, jen kultura to brzy přehluší.

Re: Re: Re: GP a teorie křesťanství

Slovan | 26.11.2015

Ještě jsem chtěl dodat jednu zajímavost - existuje teorie, že napoleonova armáda v Moskvě byla zničena jaderným výbuchem. Pro tuto teorii svědčí spousta indicí (můžete sami dohledat na internetu). Otázkou ale je, kde v 19. století GP splašil atomovou zbraň... Pakliže by jí za a) neměl z dob kolonizátorů a nebo za b) jí podle starých plánů dokázal vyrobit. Pak je ještě možnost c) že jí dostal od současných emzáků (kteří však nijak nesouvisejí s původními kolonizátory). Osobně se domnívám že za a) je správně.
Jinak k této teorii existuje ještě dodatek a sice že ve stejné době bylo jaderných zbraní použito víc na východní části Ruska, což mělo za následek jednak zahalení velké části severní polokoule prachem s následnými prudkými mrazy (i v létě), zničení lesů a půdy na velkém území sibiře a naopak zasypání značných území následně spadaným prachem (půdou sebranou v místech výbuchů). Dále existují na google mapách satelitní snímky pozůstatky pevností, původně stavěných na území Ruska v 17.-18. století, o kterých se oficiálně neví že vůbec existovali a musely být zničené právě začátkem 19. století. No a konečně jsou rozsáhlá území sibiře pokrytá krátery. Teorie praví, že tímto aktem GP vymazal původní ruské obyvatelstvo obývající východní části Ruska. Západní rusové už byly řádně křesťanizováni a zovčeni, takže mohli zůstat.

Re: Re: Re: Re: GP a teorie křesťanství

Hox | 26.11.2015

Vím o tom, ale nespěchal bych s jednoznačnými závěry, navíc to dnes je v principu druhotné.

Zničena jaderným výbuchem

Maldoror | 15.04.2016

Podla mojho názoru vôbec to nemusela byť v pravom slova zmysle atomová bomba /jadrová reakcia/, stačilo vedieť ako využiť unikajúci vodík zo zeme, koncentrovať ho v nejakých nádržiach. Vieme že v Rusku je vela miest kde vodík spôsobuje prepad pôdy do obrovských kráterov. Skus vygoogliť "Tartária"

Re: Re: Re: Re: GP a teorie křesťanství

Adina | 18.10.2016

Dá se to chápat i tak, že GP využil (či záměrně naplánoval) Napoleonovo tažení do Ruska ke zničení Tartárie a původního slovanského naselení - na jedné z přednášek na toto téma byl uveden počet mrtvých Tartarů 44milionů a rok cca 1815

Re: GP a teorie křesťanství

Bynk | 28.11.2015

Tak to teda klobúk dolu to je asi najucelenejšia predstava prehistórie čo som zatial čítal. Neviem síce či sa Martania vyhubili sami alebo to bola prírodná katastrofa, asteroidy sa dajú na planétu odpáliť aj ručne, ale na Marse sa už neoficiálne našlo dostatok dôkazov že tam v minulosti fungovala vyspelá civilizácia. Predpokladám že boli modrý, asi mali modrú krv, preto si dodnes šlachta vraví že má modrú krv, aj ked im tečie normálna červená. A kvôli nízkej gravitáci mohli dosahovat 2 a viac metrov. Preto sa mohli na Zemi pohybovat len z posilujúcimy skafandrami a vyššej nadmorskej výške. Tý najstarší bohovia na Zemi sú zobrazovaní z modrou pokožkou. Skoro ako bytosti z Avatara. Ked Mars po vojne alebo katastrofe stratil atmosféru a magnetické pole, je zrejmé že časti jeho obyvatelov sa podarilo na Zemi zachrániť a tu ešte istú dobu prežívali. Možno sa snažili upraviť svoju a ľudskú DNA tak aby boli navzájom kompatibilné a mohli tak založit novú rasu nasledovníkov. Otázkou je čo z nich prežilo až dosúčastnosti a aké to má s nami zámery.

Re: Re: GP a teorie křesťanství

Slovan | 30.11.2015

Ano, to co píšeš odpovídá i mým dosvadním zjištěním, v podstatě do puntíku, jen jsem se nechtěl moc rozepisovat, protože moje teorie moc lidí nezajímají..
Pro Hoxe - moje teorie neodporují existenci Stvořitele jako takového. Jen se domnívám, že ten funguje (pakliže vůbec) na makro-bázi. Tzn. vytvoří podmínky pro vznik vesmíru, ale nepiplá se v detailech jako je lidská rasa (nebo Země).

Re: GP a teorie křesťanství

ctenar | 04.05.2017

Ty bit moc dobri v dyscyplyne CESTINA

módní ikona

el | 25.11.2015

To, co se rozpoutalo kolem GP, začíná připomínat bulvár a jeho celebrity. Tato forma až zbožštění bude GP nejspíše lhostejná, když
1. jednotlivec je pod jeho rozlišovací schopnosti
2. je nad rozlišovacími schopnostmi jednotlivce (nějak jsem si pročetl některé weby a někteří debatující hovoří o osobní zkušenosti - nikoliv však s GP)
3.pracuje v jiném časovém algoritmu (který se však neúprosně zkracuje)
4. v historii mu odpovídá několik postav, zmíním jen novozákonní evangelium a správce, kterým byl svěřen systém (v tomto pojetí nebyl sám)
5. pokud je správce, někdo ho do této role musel dosadit!
6. z hlediska kvantové mechaniky - hmota existuje jen díky gravitaci, vše ostatní se odehrává ve vlnění a částicích (jaký zázrak, vidět molekuly atd. složené do lidského těla), GP není ten, který stojí za vlněním (frekvencemi)
7. slouží v současnosti jako projekční plocha zjevně neúspěšného pokusu systému o osvobození se od Boha (Bohů), tudíž můžeme na něj svést úplně všechno. To je patrno z mnoha článků a příspěvků na webu. Byl to však on, kdo tomu ješitovi Erdoganovi nařídil včerejší "megaprůser" nebo to nařídil NATU? Nemyslím si to, vedlo by to k určitým závěrům, které by neodpovídaly současné vývojové fázi systému.

Zároveň jsem přesvědčen o tom, že tak jak je to s GP nastaveno v současnosti, má jediný účel, a to odvedení pozornosti od skutečných problémů, jejichž řešení je ještě v lidských možnostech.

Re: módní ikona

Hox | 25.11.2015

Co je podle tebe primárně třeba pro řešení těch skutečných problémů, které je ještě v lidských možnostech?

Re: Re: módní ikona

el | 25.11.2015

Spolupráce. K té v současnosti vede jen jediná cesta, opuštění platformy "války o mysl", která se projevuje především v západních schématech a k tomu určených subjektů (mediokracie) a ústí v dogma, že jediná pravda je ta "naše" pravda. Bez akceptace naší "pravdy" jsi nepřítel určený k likvidaci. Z ne nepatrné části se na tom podílí současné uspořádání systému (korporátní kapitalismus), které z mého pohledu není schopno plnit v delším časovém úseku základní potřeby společnosti a je jen otázkou času, kdy ono pověstné letadlo doletí. Na rovině jednotlivce problém spočívá v tom, že ztratil jistoty, které držely pohromadě rodinné společenství a systém v této podobě není schopen nabídnout žádnou naději (veškeré sociální inženýrství nedává na toto odpověď).V tomto úhlu pohledu se jedná o systémovou chybu, z níž pramení všechny nesmyslné teze o snižování lidské populace apod., které vedou ke ztrátě posledních jistot spočívajících ve "smyslu" jednotlivce v systému. Téměř vše je podmíněno strachem (zde nyní už absurdní roli sehrává prvotní hřích, jako manipulace "par excellence"), na kterém se nedá stavět donekonečna. Rozumím tomu, že systém od počátku pracuje na "konfliktu protikladů" a s ohledem na reakci, které se dostalo Rusku, jenž tyto protiklady na globální rovině mělo zájem otupit, není zatím připravena půda pro to, aby k navrhovanému řešení ze strany Ruska došlo. Přesto jsem přesvědčen, že je to jediná možná cesta, která je v lidských možnostech, dokonce s pozitivním přínosem do budoucna. Tolik jen v krátkosti, co se dá vyjádřit na pár řádcích.

Re: Re: Re: módní ikona

JaroX | 25.11.2015

"...že jediná pravda je ta "naše" pravda. Bez akceptace naší "pravdy" jsi nepřítel určený k likvidaci."

Presne tak, ale nečakaj, že toto Hox pochopí. Včera ma zabanoval v diskusii na dvtr, lebo som mu v podvečer dal citáciu z môjho raňajšieho vyjadrenia o tom, že USA a GP sa zastanú Turecka za zostrelenie ruskej stíhačky, a do toho tej istej správy nižšie som dal vyjadrenie USA z agentúry AP, kde sa Turecka reálne zastali. Tiež som presvedčený o tom, že jediná cesta ako z tejto krízy von, je keď sa ľudia spoja a budú spolupracovať. Pričom ľudia sú rôzni, s rôznymi schopnosťami, znalosťami a názormi. Je ale úplne mylné si myslieť, že stačí "čítať tlsté knihy". Nevyhnutné je, aby sa človek rozhodol, že chce aj niečo urobiť (nie len čítať knihy a čakať na "nového Pjakina"). Veľmi dlhý text teraz skrátim: vôbec som nečakal, že práve na týchto stránkach stretnem inkvizíciu a to v podobe Hoxa...

Re: Re: Re: Re: módní ikona

Hox | 25.11.2015

Ban jsi dostal za osobní rovinu na konci tohoto příspěvku http://pastebin.com/vF1HSVec ,

poté co po předcházejících útocích:
"logika není vaše silná stránka",
"vám už nepomůže ani psychiatr"
(důkazní materiál - http://www.dvtr.eu/diskuse/comment-page-28/#comment-10914)

jsi dostal explicitní varování, poděkovat tedy můžeš jen sobě, pro ban jsem se rozhodl až po 4. útoku a varování.

Boj proti mě, to je to tvoje "niečo robiť"? Měl to být dočasný blok na pár dní, není problém aby byl natrvalo, záleží na tobě.

Re: Re: Re: Re: Re: módní ikona

JaroX | 25.11.2015

Áno, prosím daj mi ban na trvalo, Hox... :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: módní ikona

Kolodej | 26.11.2015

Ty máš rád pozornosť? Hm? Tak to pôsobí.

Re: Re: Re: Re: módní ikona

Theorosa | 25.11.2015

Naprostý souhlas s následující tezí: ".....som presvedčený o tom, že jediná cesta ako z tejto krízy von, je keď sa ľudia spoja a budú spolupracovať. Pričom ľudia sú rôzni, s rôznymi schopnosťami, znalosťami a názormi. Je ale úplne mylné si myslieť, že stačí "čítať tlsté knihy". Nevyhnutné je, aby sa človek rozhodol, že chce aj niečo urobiť."

Re: Re: módní ikona

Hox | 25.11.2015

Primární je sebevzdělávání, od toho se odvíjí vše ostatní, a KSB je primárně právě o tomto.

Re: Re: Re: módní ikona

el | 25.11.2015

....na rovině jednotlivce, bez jakýchkoliv pochybností.

Re: Re: Re: módní ikona

Janko | 25.11.2015

http://pastebin.com/FphKmSnM

Re: Re: Re: Re: módní ikona

udo | 25.11.2015

Predpokladajme hyppotézu, že všetci, okrem teba Janko, sú debili.
Alebo sa to týka iba tých, ktorí sa snažia spoznávať, lepšie pochopiť i Boha?
iDio.
Čo, alebo kto si podľa teba potom ty?

Re: módní ikona

zozob | 25.11.2015

Technicka poznamka - bod 6. je totalni blabol.

Re: Re: módní ikona

el | 26.11.2015

"Neexistuje nic jiného než atomy a prázdný prostor. Vše ostatní je jen náš názor." - Démokritos 4 st. př. n. l.

"Čas, prostor a gravitace neexistují odděleně od hmoty." - Albert Einstein (obecná teorie relativity).

Re: Re: Re: módní ikona

Hox | 26.11.2015

"Čas, prostor a gravitace neexistují odděleně od hmoty."

nelze než souhlasit. Co z toho vyplývá? Že kategorie "čas" a "prostor", s nimiž operuje "časoprostorové kontinuum" jsou jen druhotné kategorie, odvozené od nějakých prvotních.

Re: Re: Re: módní ikona

Bynk | 08.12.2015

Lenže hmota v podstate de facto vôbec neexistuje. Všetko je len žiarenie a frekvencie.

tu je o GP z roku 2014

okoloidúci | 25.11.2015

leva-net.webnode.cz/products/jak-pracuje-globalni-prediktor-parazit/

GP a paranoia

Gaston | 25.11.2015

Ještě jednou vstupuji do diskuze, i když vím, že paranoika nikdy nepřesvědčím. V.V. Pjakina rád čtu, protože má zajímavé postřehy. Jeho hypotéza GP je ale fakt jako Colombova manželka, kterou nikdo neviděl, ale všichni o ní mluví. Zatím jsem nenašel, že by s hypotézou GP někdo někdy něco předpověděl dopředu. Zpětně si každý může vycucat hypotéz, kolik chce. A když to nebude sedět, tak přidáme "dvě křídla GP", nebo třeba barvy vlajky, fotbal,čísla atd. a všechno zpětně. Napadá mne ještě co třeba mandelinka bramborová, ale teď nevím ke kterému křídlu GP podle barvy patří, nebo že by tím broučkem GP řešil tandemově nějaký úkol konceptuálního řízení. Kéž by nás Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil.

Re: GP a paranoia

Hox | 25.11.2015

Kdo konkrétně je podle tebe paranoik?
Pokud máš konkrétní výtky, korekce, podložené znalostmi a chápáním, sem s nimi, prázdné tlachání tu nepatří.
Setkal ses s "plodem", ale neuvědomil si že jsou i "kořeny" a "stvol", o kterých nevíš, odtud předčasné závěry. GP není žádným způsobem Pjakinova hypotéza, například, a Pjakin je jen jeden z mluvčích, propagátorů informace širšího analyticko-vědeckého týmu s kořeny v ruské akademii věd, který za sebou má 2-3 desítky let analytické práce a několik desítek knih.
Ale napsat "vy paranoici" je jednodušší, jistě.

Re: Re: GP a paranoia

Gaston | 26.11.2015

Jéjej pane Hoxi, omlouvám se, jestli to někdo pochopil osobně. Šlo mi jen o to, abychom rozlišovali hypotézu a teorii. Teorie se z hypotézy stane, až se pomocí ní třeba něco předpoví dopředu. Ale ne takové samozřejmosti jako že USA zaniknou nebo se rozpadnou. To víme i bez GP, protože každá civilizace prochází podobným cyklem a zánik té naší euroatlantické je přede dveřmi. Tož tak a zdravím.

Re: Re: Re: GP a paranoia

Hox | 26.11.2015

KSB a DVTR není o tom, že by někdo chtěl někomu "mlátit o hlavu" splněné prognózy, formálně dokázat lze matematický důkaz, ale nikoliv adekvátnost vnímání a chápání světa, k tomu můžeš dojít jen sám vlastním úsilím. I kdyby ti tady "vysvětlil" a "dokázal" co a jak, stále to nebudeš vědět ty sám dokud neprojdeš celý řetěz vazeb příčina-důsledek ve své mysli a nepřesvědčíš se, že to sedí.

je zřejmé že existuje nějaká globální agenda, která není v zájmu drtivé většiny lidí (doufám že to není třeba demonstrovat). Pokud souhlasíš s tímto, pak je nevyhnutelné že tu agendu někdo řídí, neděje se sama o sobě. GP je označení subjektu, který tu agendu řídí. Tvrzením "jen teorie" tedy tvrdíš tedy že
a) agendu nikdo neřídí?
b) agenda není?
c) GP je špatné označení, mělo by být například "FX"? Pokud subjekt, který agendu řídí, konkrétně neznáme, jaký je rozdíl?

tedy: identifikovali jsme nějaké řízení, vidíme jeho projevy, důsledky, jen neznáme osobně subjekt, který ho provádí. Znamená to že neexistuje? Myslím že se shodneme že nikoliv.

Re: Re: Re: Re: GP a paranoia

Gaston | 26.11.2015

Pane Hoxi, z mého pohledu na svět, tak jak se mi svět jeví, je jeden základní proces, jedna "globální agenda" chcete-li, a to je věčný souboj dobra se zlem, Stvořitele s ďáblem o lidskou svobodu. Podle jednoho výkladu, který se mi líbí, vyčítali někteří andělé, tedy duchovní bytosti Stvořiteli, že stvořil zmetek - člověka. Člověk má totiž i hmotné tělo, tedy podléhá nesvobodě hmoty, která se projeví i v nesvobodě ducha, a tedy nemůže být dokonalý. A od těch dob se tito tzv. padlí andělé snaží dokázat že člověk o svou svobodu přijde. Celými dějinami spásy se to spojitě táhne. A tím se dostávám k tomu, kde si myslím, že jsme na stejné parketě, např. že se věci nedějí "kaleidoskopovitě". Větší problém než ve vnějších projevech ďábla vidím v jeho působení na naši duševní stránku. Běžně používaný výraz "víra" v sobě zahrnuje jak obyč. víru, tedy že věřím něčemu, na co jsem si třeba nesáhl, dále význam důvěry a věrnosti. Právě na naši důvěru v Boha ďábel nejčastěji a nejúspěšněji útočí. Přestaneme-li důvěřovat Bohu, ztrácíme svobodu. Z tohoto úhlu věci posuzuji a hledám v nich "čertovo kopýtko". Souhlasím, že je třeba studovat a promýšlet taktiku a strategii zla, abychom se nenechali řídit. Máme na to, náš Stvořitel je věrný. Ale všechny lidské koncepce uspořádání světa vlastními silami bez důvěry v Boha vždy skončily a skončí jen nesmírným utrpením a potoky krve. Na to je třeba dát pozor. To je rafinovaná taktika namluvit nám, že můžeme zařídit ráj na zemi bez Boha. Tak do příště.

Re: Re: Re: Re: Re: GP a paranoia

Hox | 26.11.2015

"Jsem část té síly, která věčně chce zlo a věčně koná (v důsledku) dobro..."
Dobro a zlo nejsou protiklady, to je zásadní omyl, satan má svou moc jen v rámci Dopuštění, zpětná vazba, stimulant pro lidstvo...
Ježíš na poušti neřekl satanovi "odstup ode mě", ale "následuj mě", nepovažoval jeho nabídku za víc než prázdné slova, lež.

Poslední věty jsou postoj satanizmu/ateismu, dávání člověka do protikladu Vis Maior, Tvůrci, jakoby nebylo možné skloubit lidskou koncepci se zamýšleným Záměrem pro lidstvo (vektorem cílů nadvesmírné reality, hierarchicky nejvyššího řízení, Všedržitele ... atd.)
Skutečně Lidská koncepce se od té Jeho právě v principu neliší, přibližovat se snaží...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP a paranoia

Gaston | 26.11.2015

Pane Hoxi, vůbec vám nerozumím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP a paranoia

Hox | 26.11.2015

Satan je podřízen zákonům tohoto VesMíru stejně jako všechno ostatní v tomto VesMíru, Bůh (Vis Maior, NadVesMírná realita, Tvůrce a Všeržitel, Hierarchicky nejvyšší všeobjímající řízení... termínu je mnoho, označují totéž) je tvůrce tohoto VesMíru, nadřízená, hierarchicky vyšší objímající úroveň.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: GP a paranoia

Gaston | 27.11.2015

No právě. Vždyť křesťanství netvrdí nic jiného. Je důležité, že člověk není jen nějaká pasivní součást stvoření, ale když byl stvořen " k Božímu obrazu", tak může dále v tvorbě pokračovat. Také byl stvořen jako svobodný, svobodný až tak, že může svému Tvůrci říci " ne" a nést následky např. ve ztrátě smyslu a ztrátě právě té svobody. No a o to přece ďáblovi jde.

Re: GP a paranoia

Trtkin | 25.11.2015

existence "vyssi moci" je naopak velmi logicka....
Jinak by stacilo vystopovat stovky let vladnouci rody a vymazat jejich DNA z planety...To se nestalo...Porazkou Hitlera nebylo zlo porazeno...
Je bohuzel neco mnohem mocnejsiho, nez nam znami nejmocnejsi...

vodík a vákuum

udo | 25.11.2015

Hmm, neviem, ći tam nemalo byť miesto vodíkových bômb, bomby vákuové. I keď oboje by žiaľ dávalo istý "zmysel"..

Sci-fi

Sio | 24.11.2015

Zkazky o GP jsou velmi rozporuplné, možná je to úmyslně, Bůh je také nepoznatelný a nepopsatelný.
Takže GP tahá Rotchildy na provázku, protože má na ně nějakou páku a může je STRUKTURNĚ ovládat?
A já slyšel, že GP řídí bezstrukturně. To by spíše ukazovalo na znalé lidi, než nějaké mocné nadlidi.
GP se bojí zničení díky vynálezu ZHN. No tak to nevěděl dřív, co to bude mí za následky? A pokud ano, tak je docela břídil, zdá se, že věci ZDALEKA nemá pod kontrolou. A pak že nic není náhoda a všechno je řízeno.
Uměl bych si představit, že GP, tedy mocná a znalá skupina lidí vytváří potřebné egregory pomáhající mu bezstrukturně řídit a manipuluje šikovně nejmocnějšími lidmi světa právě jejich prostřednictvím. Mimo jiné tím, že jim předhodil jakousi oblbující esoteriku, kterou se utvrzují ve své vyjímečnosti a nevědí, že v čele těch všech jejich esoterických řádů stojí lidé GP. Pro prostý lid vymysleli křesťanství nebo třeba islám, aby byla protiváha.

Re: Sci-fi

Hox | 25.11.2015

prostřední odstavec o ZHN, ve skutečnosti žádný rozpor není, jednalo se o krach řízení GP. Poslední odstavec souhlas, takto to velmi pravděpodobně je.

jinak, článek je subjektivní pohled konkrétního člověka.

Re: Re: Sci-fi

Sio | 25.11.2015

Stejně jako můj diskusní příspěvek, vlastně všechny moje příspěvy. Na více neaspiruji, ve hře je většinou příliš mnoho proměnných, jak už to u supersystémů, o kterých se tu mnoho diskutuje, bývá.

Re: Sci-fi

Pe-tri | 25.11.2015

Navrhuji brát (nejen) tento text jako kamínek do mozaiky, nikoliv jako konstatační faktologii. A jako vždy - každou subjektivní myšlenku vnímat z hlediska míry její vzdálenosti od objektivní skutečnosti. Takže autorovi textu patří za jeho vhledy IMHO spíše poděkování než kritika.

Každé vyhraňování je ve své podstatě neproduktivní. Např. - ano někdo někdo napsal, že GP řídí bezstrukturně, ale přesnější je říct/chápat - řízení ze strany GP je jak bezstrukturní povahy, tak v mimořádných situacích zajisté má k dispozici prostředky, umožňující mu/jim používat i zformované struktury řízení , což se s původním, zjednodušeným a vyhraněným (ne)chápáním podstaty věci nevylučuje.
Nebo - on někdo někdy tvrdil, že GP má vše pod kontrolou ? Pokud ano - prosím linkovat (nebo vysvětlit), pokud ne - potom úvaha o nahodilosti a břídilství nemá nárok na smysluplnost.

Poslední odstavec je pro mne formulace příliš zjednodušené představy o GP, které chybí úvaha o tom, jak se GP podařilo oblbnout nejmocnější/znalé lidi (j-elitu) jakousi zmatečnou, potažmo nefunkční (neplodonosnou) esoterikou, do které se sám schoval.

Apropó - GP využívaný fenomén pod pojmem egregor, ve Vaší mozaice, patří do okruhu dále zmíněné oblbující zmatečné esoteriky či nikoliv?

P.

Tak, GP asi nebude Satan osobne

JaroX | 24.11.2015

Tak, GP asi nebude Satan osobne... lebo potom by Rusi s ním asi nejednali a nesnažili sa dohodnúť aspoň v niektorých veciach... A ešte sa tým chváliť na internete, že áno... No, ale tento môj prínos k múdrosti ľudstva asi nebude zobrazený, lebo Hox sa ma rozhodol mazať a banovať. Ale nevadí, pravdu nezabiješ, ani ty Hox.

Re: Tak, GP asi nebude Satan osobne

Sio | 24.11.2015

Boha jeho, to jste neslyšeli o Biblické koncepci? Bůh x Satan? Její součást. To vás fakt tak drží?
Pokud chcete, můžete s BOHEM, komunikovat sám. Jinak se to totiž ani nedá. Zapomeňte na chytré knížky a poslouchejte proud myšlenek, které k vám přicházejí ve stavu mezi spánkem a probuzením. V takovém stavu mysli k nám, nikým nerušen, mluví BŮH. Zapomeňte na kostel, chytré muže a chytré knihy. Bůh k vám mluví skrze "srdce". Také takto lze nazvat tento duševní stav.
Pokud nic po ránu ne"slyšíte" ze svého nitra, nevzdávejte to.

Re: Re: Tak, GP asi nebude Satan osobne

JaroX | 25.11.2015

Si si istý, že toto bolo pre mňa? Do kostola nechodím, s Bohom komunikujem (nekomunikovať sa ani nedá, aj keď "nekomunikuješ" tak vlastne komunikuješ). A GP je podľa mňa skupina ľudí, ktorí si mylne myslia, že majú veci pod kontrolou a riadia ich (ok, majú obrovské vedomosti o veciach, ktoré bežný človek nepozná, ale poznať by mohol). Veď uvažuj - prečo by sa "Pjakinovci" snažili cez ľudských sprostredkovateľov "starešinov" nadviazať kontakt s GP a dohodnúť spoločný postup a podporu v čomkoľvek, ak by vedeli, že na vrchu pyramídy je Satan? A ako som povedal - veď o tomto otvorene hovoria, sú to práve "Pjakinovci", ktorí odhaľujú GP, jeho štruktúry a systém riadenia... V budúcnosti budú mnohé veci jasnejšie a potom by predsa všetci preklínali "Pjakinovcov" za ich spoluprácu so Satanom... takže do tohoto by Rusi nešli... (Zároveň netvrdím, že Satan neexistuje.)

Re: Re: Re: Tak, GP asi nebude Satan osobne

Sio | 25.11.2015

Tak promiň, tím Satanem v nadpisu jsi mě zmátl...

Re: Re: Re: Re: Tak, GP asi nebude Satan osobne

JaroX | 25.11.2015

nevadí, nič strašné sa nestalo :)

Re: Tak, GP asi nebude Satan osobne

M.C. | 24.11.2015

Člověka můžete postavit ke zdi, ale myšlenku nelze zastřelit.

Na základě čeho se domníváte, že to co píšete má něco společného s pravdou ve smyslu objektivního popisu skutečností?

Re: Re: Tak, GP asi nebude Satan osobne

JaroX | 25.11.2015

To nič, nechaj tak, to bolo iba pre Hoxa.

Re: Tak, GP asi nebude Satan osobne

Hox | 25.11.2015

Ban jsi dostal za osobní útok na konci příspěvku ( http://pastebin.com/vF1HSVec ), čtvrtý osobní útok v ten den, při třetím jsi dostal explicitní varování, takže stěžovat si můžeš leda sám na sebe.

Re: Re: Tak, GP asi nebude Satan osobne

Kolodej | 25.11.2015

A opäť čechizmy v príspevku :)

Co nebo kdo je GP

M.C. | 24.11.2015

Teď nevím, kde jsem to slyšel či četl, asi na Matrixu, že celý bordel na Zemi řídí skupina dlouhověkých bytostí z jiného systému, žijící v podzemí, která sem kdysi přiletěla s úmyslem Zemi obsadit a využít a jiná civilizace jim zničila přepravní prostředky a oni tu teď musí sedět. Mj. se snaží i různě urychlovat tajný vývoj technologií, protože doufají, že lidstvo znovu vynalezne a vyrobí něco podobného.
Oni sami znají princip, ale vyrobit to neumí.
Jestli je to pravda, čórti znájut.

Re: Co nebo kdo je GP

y | 24.11.2015

Keby to bola pravda, snáď by kolegovia z toho ich systému po nich prišli ešte vtedy, keď sme sa tu naháňali s medenými sekerkami.

Re: Co nebo kdo je GP

Jan | 24.11.2015

Jasne ze to je pravda, ale nejako dramaturgicky podana. GP je knieza totoho sveta uvezneny v podzemi s legiami jemu podobnych bytosti. A s prstom v nose sa bude pozerat ako atomovky vypalia povrch zeme. A cela takzvana elita ho uctieva a na kdejakych seansach prijma instrukcie co robit pripadne aj ako. Kto cita tluste knihy biblickej koncepcie jeho riadenia sveta a oslobodenia sa od jeho vplyvu, ten urcite vie o com pisem.

yzdvižení satana na 2. místo po Bohu

jana123 | 24.11.2015

koho tituluju krestania svetý otec???
kto je neomylny???

GP = Satan

Pepé | 24.11.2015

Dle mého názoru Pjakin co se týče GP mlží, ale mezi řádky či při „přeřeknutích“ jsem si z toho poskládal, že GP není globální korporátokracie, která je jeho součástí, ale pokud by nad sebou neměla „něco“ mocnějšího, trhla by se a dělala to po svém. Ten „něco/někdo“ mocnější řídí korporátokracii ve stylu filmu 5 element, jako když majitel všeho, jistý Zorg telefonoval s tou koulí (zlem) při dohodě o dodání 4 kamenů, no a při tom se mu z hlavy spustila krev. GP funguje také v tomto stylu, bez ohledu na to, kdo má jakou ochranku.

Co si vybavuji „překecnutí“ Pkajina z období posledního cca. půl roku, max. roku:

1) GP by mohl přežít na ostrově. (Z toho dovozuji, že celé korporátní řízení by se tam nevlezlo a tedy že GP je jedna bytost.)

2) GP nejde o čas a pokud začnete plánovat v závislosti na čase, tak neuspějete. (Pokud GP není závislý na čase, kdo to je, když i tzv. ilumináti se v průběhu času rozštěpili, ale stále existuje někdo, kdo dohlíží nad dodržováním plánů v průběhu věků, nejméně v posledních 2.000 letech.)

3) No a tuším v předposlední přednášce Pjakin natvrdo prohlásil, že GP nemůže připustit 3 světovou válku (jadernou), protože nemůže odletět (z planety), což kdysi mohl.

4) V jedném přednášce Pjakin uvedl, že z jejich týmu se s GP setkal Zaznobin, který s nim měl mít osobní schůzku. Toto říkal v čísle jednotném, nikoli množném s tím, že s dotazem, o co na schůzce šlo, by se měli zeptat Zaznobina.

Takže abych to shrnul, GP je jeden, existuje nezávisle na čase, je velmi mocný i přesto, že byl „svržen na zem“ a nyní nemůže létat, i když kdysi mohl. „Náhodou“ je něco podobného popsáno v Bibli (asi jedno z ponechaných zrnek pravdy), a sice ve zjevení Janově, kap. 12: http://www.biblenet.cz/app/b/Rev/chapter/12

Vyjímám: A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.
Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

Bytost, které se čas netýká se před pádem jmenovala v češtině Světlonoš, latinsky Lucius (Lucifer) a byla první v pořadí po Stvořiteli - Bohu. Tzn. nejvyžší. Plnil úkoly jenž plynuly z funkčnosti stvořeného systému než zpychnul a chtěl být jako Stvořitel. Ale on sám byl stvořen a sám nemůže slovem tvořit, jako Bůh, pouze radit svým otrokům, jenž se mu poddali sloužit ke svému prospěchu, nikoliv celku.

Tedy i když bych vypustil Bibli, tak my nevychází nic jiného, než to, že GP je Satan, či jemu obdobná bytost. A je jedno, jestli tu přežívá díky nějaké technologii, či svým schopnostem „krást“ těla, nebo existovat v jiné formě schopné se tu manifestovat. Ostatně Římsko katolická církev neuctívá dle mého názoru Krista, ale právě Satana, kdy inspiraci si opět dle mého názoru vzali v Egyptě.

Budu rád, když mi to někdo vyvrátí, či uvede na pravou míru. Děkuji a přeji pěkný den.

Re: GP = Satan

Jura | 24.11.2015

GP je skupina lidí (to považuji za naprosto jisté).
Jistě však má svého prvohiearchu, či vrchního žrece. Jesti tento prvohiearcha (vrchní žrec) je satan ... ???.

Jedince z GP (a tím celý GP) netrápí čas, protože nejspíš používají reinkarnaci či nějaký obřad předání vědomí (vysvětluji si to jako něco na způsob požehnání, tj. něco o co obral Izák Ezaua), či obojí (tj. jedni to a druzí zase ono).
Takového dalajlámu učí cca 20 let a někdy během té doby je schopen si na část ze svých předchozích životů vzpomenout.

Podle mých úvah žrece pozná jen další žrec. A to na dálku.
. .... takže studujme ať se stanete žreci.

P.S. Bible byla psaná dávno po vzniku GP (cca před 6000 lety) a sami ji psali, či na to aspoň dohlíželi. Tedy to vyzdvižení satana na 2. místo po Bohu považuji ne za fakt platný od stvoření světa.

Re: Re: GP = Satan

Kresťan | 18.11.2016

Historky o reinkarnácie dalajlámov ma fascinovali až dovtedy, než som sa dozvedel, že to boli krutí otrokári, ktorí zdierali Tibeťanov.
V tomto svetle sú to iba výmysly a žiadna hollywoodska propaganda to nezmení. Krutovládca môže povedať, čo len chce a je to považované za zákon.
Podobný dalajláma je "všetkými milovaný" prezident Severnej Kórei.

Re: GP = Satan

bigos | 24.11.2015

Ja si myslím, že GP nie je satan. Satan je totiž duchovná bytosť. Čo sa týka GP, nepochybujem o tom, že ide o ľudí. Ale keď už si spomenul bibliu, zaujímavý je napríklad list Janov 4 kapitola, verš 3: "Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete" - Ján píše niekoľko zaujímavých vecí, ale hlavne je zaujímavá tá posledná časť: Už teraz je na svete. presnejší preklad by bol "vo" svete. Kedy bol napísaný list Jána? V Prvom storočí. Takže z toho celého vyplýva, že ide o duchovnú mocnosť, ktorá pôsobí celé storočia/tisícročia vo svete a ovplyvňuje chod dejín. Toto ale nie je GP. Pokiaľ sa držíme tézy, že GP je skupina ľudí, potom GP je inšpirovaná práve týmto duchom - duchom antikrista. Vysvetľovalo by to mnoho vecí - napríklad globálne pretláčanie zvrátenosti LGBTI, okultizmus "hviezd" šoubiznizu(Rihana, Beyonce...), oklutizmus a vedomé uctievanie Molocha/satana v Bohemian grove a na všetkých týchto úrovniach. Všetko toto je antikristovská línia.
Činnosť GP, inšpirovaného duchom antikrista je vidieť hlavne v rímskej cirkvi. Rímska cirkev nie je kresťanská, ale pohanská. Vatikán a chrám sv.Petra sú plné egyptských symbolov, ISIS, HORUS....atd. Za čias apoštolov bolo pôvodné Kristove učenie zachované, neskôr, keď Konštantín v roku 311 zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými a ešte neskôr, keď sa stalo oficiálnym náboženstvom rímskej ríše, sa do kresťanstva dostávajú pohanské/okultné prvky. Až tu sa začína uctievanie Márie (zaujímavá paralela je s bohyňou Artemis a jej kulte v Efeze, zrejme ide o toho istého ducha, len rímska cirkev jej dala meno Mária). Až v tomto období sa prekrúca pôvodné kresťanské učenie. Z náboženstva lásky sa stáva náboženstvo zákona - podobne ako judaizmus. Začína prenasledovnie a vraždenie inovercov. Vzniká mocná štruktúra rímskej cirkvi, ktorej hlavou sa stáva pápež. tento pápež v stredoveku dokonca zápasí o moc nad svetom s cisárom...atď. zaujímavé je všimnúť si dve veci:
1. snaha zničiť pôvodnú vieru v Krista
2. snaha o svetovládu
Celé toto smerovanie má na svedomí úzka skupina vnútri tejto "cirkvi", ktorá praktizuje okultizmus na najvyššej úrovni. Možno to vyzerá, ako keby som písal, že GP je rímska cirkev, nie, nie je. Úloha tejto "cirkvi" bude zrejmá časom, ale podľa mňa bude to na ideologickej úrovni a zohrá úlohu falošného proroka pri manifestácii zjavného príchodu antikrista. Na príklade vzostupu rímskej cirkvi je vidieť pôsobenie cudzích elementov. Problém bol, že Nová zmluva je svätá kniha kresťanov a nebolo ju možné svojvoľne meniť, odpisy, ktoré sa robili museli byť identické s najstaršími odpismi, ktoré boli zachované. A tak rímska cirkev vymyslela falošné učenie o neomylnosti pápeža "ex catedra". Ďalej položila na jednu úroveň pápežské encykliky a Písmom. Dnešná rímska cirkev učí falošné učenie o očistci, Márii, odpustkoch a podobne. nič z toho v Písme nenájdeme, ale nájdeme to v rôznych uzneseniach koncilov, výrokoch pápežov atď... Do tohto stavu dostala cirkev úzka skupina ľudí.
Takže môj názor je, že GP nie je satan osobne, ale satan skrze ducha antikrista ovláda dianie vo svete prostredníctvom ľudí z GP.

GP

Gaston | 24.11.2015

Musím hned zpočátku říct, že GP nevnímám jako nějaké lidi ( i když mimořádně obdařené ) a už vůbec ne jako třeba mimozemšťany apod. Přesto cítím jakýsi proces, jakési napětí, které se táhne historií od počátku světa. Je to neustálý boj o lidskou svobodu, který se odehrává nejen okolo nás, ale hlavně v nás. Vše ukazuje, že GP ( pracovně to tak nazývejme ) je vlastně ďábel v křesťanském pojetí. Má všechny jeho atributy a jeho cílem je zotročit lidi a odtrhnout je od Hospodina. To je jediná, pro mne přijatelná hypotéza GP. Jiná věc je, jak působí. Ale to by bylo na celé knihy. Mnohé už popsali mystici a naším úkolem dnes je poukazovat na jeho dnešní finty.

Re: GP

Jura | 24.11.2015

GP vytvořil židovství.
Ježíš a další lidé z domu Davidova mu to trošku zašmodrchali, ale reformami v křesťanské obci (v 1. a 3. století) se mu ho podařilo přetvořit do katolicismu, jenž má taktéž pod kontrolou.

Re: Re: GP

udo | 24.11.2015

Myslíte, že iBa do tzv. "katolicizmu"? :)

Re: Re: Re: GP

y | 24.11.2015

Tak veľa ľudí fascinuje - kto predstavuje GP?, Kde sú tí ľudia, ako vyzerajú?
Podľa mňa to, čo GP predstavuje je tu odjakživa. Možno žijú dlhšie, možno nie, možno idú po rodovej línii, možno nie. Je to nepodstatné.
Ako povedal Starikov - vidíme boj medzi tzv. ľavičiarmi a pravičiarmi, vyššie medzi štátmi, vyššie medzi nadnárodnými korporáciami a tam úplne hore už je len boj dobra a zla.
A oboje je tu s vedomím stvoriteľa, či s úmyslom HNR.
Teraz nie som istý, či by vývoj smeroval dopredu bez stretnutia so zlom. Ale vychádza mi, že nie.
Aj GP ako zlo môže vyskakovať len potiaľ, pokiaľ mu to morálka, svedomie, statočnosť, pokora, obetavosť...DOBRO celého ľudstva dovolí.

Re: Re: Re: Re: GP

Theorosa | 24.11.2015

Naprosto souhlasím s Y. A navíc v tomto duchu také hovoří Védy.
A ještě k Pepému: souhlasím s ním a diskusi bych obohatila ještě o reptiliánské či jiné bytosti (anebo bytosti démonického typu) - tedy bytosti z jiných rozměrů, které mohou prostupovat do "našeho" světa.
V poslední dnech na toto téma opět hovořil David Wilcock anebo Correy Goode. A známé jsou samozřejmě práce Davida Icka, Zecharii Sitchina anebo Ivo Wiesnera, Rudolfa Steinera, Anastazie, Levašov atd. atd.
Podle mého názoru se téma satana, reptiliánů apod. liší pouze v "levlu" uspořádání Vesmíru. Jediné, co se tomu vymyká je (opět jen podle mého názoru virus "umělé inteligence".

Ale za primární a životně důležité považuji to, co řekl Y.

Re: Re: Re: Re: GP

imelo | 26.11.2015

ak je dobré je aj zlé jedno chcem a druhe nie, medzi hnevom- strachom cesta je.

Re: Re: Re: GP

Jura | 24.11.2015

Samozřejmě že ne, ale nejpozdeji od té doby je pod kontrolou.....

Viz. Rodina piso .... Někdo od nich byl členem GP

Re: Re: Re: Re: GP

adello | 25.11.2015

Aj napriek VŠETKEMU,aj napriek VŠETKEMU,nikde nie je napísané,že Boh nenávidí to čo stvoril-človeka,chcel by jeho definitívne zničenie? Mnísi na Hore Athos/Amon,Atos?/tiež hovoria o skupine múdrych mužov-mudrcoch ,ktorých nik nevidel ......

Re: Re: Re: Re: Re: GP

Hox | 25.11.2015

Ono je někde napsáno, nebo někdo tvrdil že Bůh nenávidí člověka?

Re: GP

imelo | 26.11.2015

Ego planety.

Re: GP

petržlen | 25.02.2016

Áno, abstraktné ego, čiže egoizmus, alebo po našom abstraktné Ja, čiže sebectvo. Iného staviteľa pyramíd niet.

Přidat nový příspěvek