Nabitá (bioenergie)

(c) El Collie 2001

Zdroj: http://www.elcollie.com/st/super.html

(Pozn. Hox: toto není propagace nějakých konkrétních technik apod., tento článek je zde umístěn z důvodu své zajímavosti jakožto popis zkušeností s "bioenergiemi" z první ruky.)

 

V mnoha směrech je Kundalini elektrizující zážitek. Žena, procházející extrémním procesem Kundalini mi řekla, že její přítel dostal šok pokaždé, když se jí dotkl a její citlivá kočka zježila chlupy a prchala od ní, když vstoupila do místnosti. Říkala, že její ruce emitují tolik statické elektřiny, že papír a další malé předměty na stole od ní odskočily, když na ně šáhla.

 

Shakti (vzestup Kundalini) se často střetává s elektřinou v domácnosti. Znám něklik lidí, kteří, když nastaly potíže, volali elektrikáře, aby prověřili všechny své domácí elektroinstalace (bez nálezu vady). Světla pohasínají nebo blikají v blízkosti tohoto člověka. Prošla jsem obdobím, kdy jsem se nemohla dotknout vypínače světla, aniž by došlo k vyhoření. Rozhlas a TV programy mohou být rušeny v přítomnosti této osoby. Elektrické a mechanické zařízení se mohou porouchat mnohem častěji. Jedna žena mi řekla, že spálila čtyři telefoní záznamníky behem pěti týdnů. Byly doby, kdy jsem měla tolik energie, že když jsem vešla do místnosti, kde měl Carl počítače nebo tiskárny, tyto stroje byly okamžitě mimo provoz. Na vrcholu svého vzestupu žena řekla, že její Kundalini napětí bylo dost silné na to, aby to zaznamenal kompas nebo byla schopna rozsvítit žárovku pouze tím, že ji držela v ruce.

 

Zdánlivě paranormální elektromagnetické jevy jsou hlášeny často. V mém případě, televize se opakovaně zapínala uprostřed noci. Elektrické spotřebiče a bateriové spotřebiče se po zapnutí vypnuly nebo porouchaly, stejně jako ve filmu se avízuje přistání UFO. Je zvláštní, že se tento druh jevů nejčastěji vyskytuje u obětí fibromyalgie. Vedou se spekulace, že FMS může fyzicky způsobit probuzení Kundalini.

 

Objekty mohou praskat, přemísťovat se nabo padat v přítomnosti Shakti. Prošla jsem fáze, kdy co jsem byla v místnosti, docházelo k vrzání, praskání a dalším náhodným zvukům, bez zjevného důvodu. Jednou odpoledne jsem cítila najednou divoké pulzování v mé páteři. "Co teď?" pomyslela jsem si a doufala, že to není nějaký nový signál fyzické katastrofy. Po asi 30 vteřin se rozruch v mé páteři zastavil. Náhodou jsem o něco později zapnula televizi a zachytila vysílání zpráv a ukázalo se, že v přesný čas, kdy jsem cítila pulzování v páteři, středně silné zemětřesení zasáhlo oblast těsně na východ od nás.

 

Vicky Noble měla podobnou synchronicitu tělených projevů jako já. Velká síla vyvinutá v zádech jí dovoluje zažít pocit: "sopka chce bouchnout". Den poté, co napsala komentář pro svého partnera: "Svatá Helena chce bouchnout", stejně jako moje zkušenost. (Shakti Woman)

 

Tyto typy synchronicity vnitřních a vnějších zkušeností jsou společné s probuzením Kundalini. Probudila jsem se ráno 19. dubna 1995 s pocitem, jako by moje tělo bylo plné střepů: bolest po celém těle. Později jsem slyšela od mnoha dalších, kteří měli podobné příběhy, kteří se ten den cítili hrozně. Někteří se cítili "iracionálně" zozlobení nebo smutní, jiní cítili, jako by se dusili, pohřbeni zaživa, nebo psychicky vybuchovali. Naše náhlé bolestivé symptomy a reakce nedávaly smysl, dokud jsme se nedozvěděli zprávu o tragickém bombovém útoku v Oklahomě, které se staly ten den.

 

Stejně jako v návaznosti na NDE (zkušenosti blízké smrti) a dalšími mimořádnostmi, po probuzení Kundalini je častá přecitlivělost. Akutní smyslové uvědomění je známo jako "hyperestezie" a domorodci je považován jako první fáze vstupu do mystického "Dreamtime".

 

Ve své autobiografii "Z vody a ducha" afrického šamana Malidoma někteří říkají, že nově duchovně procitnutí členové kmene jsou zranitelní jako nemocný člověk, který prošel nejkritičtější fází své nemoci a nyní se zotavuje. Americká léčitelka Vicki Noble to vysvětluje takto: "Zatímco se zdá, že kůže je hranicí člověka v normální realitě, tak když se tato osoba otevře psychicky, hranice se rozšiřují a člověk cítí, že se rozšiřuje daleko mimo své tělo, přičemž se rozšiřuje prostor vycítění věcí mimo smysly. To co je považováno za samozřejmost jako hustota ve fyzické rovině je náhle zpochybněno na všech úrovních.

 

Bylo období v mém vzestupu, více než pět nebo 6 měsíců, kdy mé vědomí se rozšiřovalo stále dál, bořilo mé běžné hranice. Každých pár dní se mé vědomí rozšiřovalo nečekaně a mnohdy i nepříjemnými způsoby. Občas jakoby moje tělo se rozpouštělo v ohromující záři všudypřítomné energie. Vyvynula se mi citlivost na některé fyzické a duševní vibrace. Vše, co se stalo, bylo velmi zesílené, barvy velmi živé, zápach štiplavý, chutě vynikající a zvuky pronikavé. Jak se můj sluch stal ještě víc citlivý, tak když někdo třeba upustil ve vedlejší místnosti tužku, vyskočila jsem, jako by se zabouchly dveře. Zvuky přestaly mít externí vlastnost; namísto každého zvuku se mi zdálo, že někde hluboko v mém mozku došlo k výbuchu.

 

Stala jsem se bolestivě citlivá na hrubé a hlučné mentální/jemnohmotné energie, které jsou obecně považovány za normální lidský výstup. Zjistila jsem, že jsem nemohla snést žádné programy v televizi kromě dokumentů o přírodě. Nakonec i ty se staly příliš nepříjemné. Jak se můj stav zintenzívnil a ikdyž jsem nebyla u televize (byla jsem v jiné části domu) a byla zapnuta, cítila jsem, jakobych byla zasažena psychickou střepinou z explodující televize. Tím mě bolestivě zasáhly křeče. (Několik dalších lidí, co probudilo Kundalini mi řekli, že zažili stejný průběh nesnášenlivosti televizních vibrací.)

 

Vždycky jsem ráda četla, ale i v tomto jsem zjistila, že reaguji negativně na běžné písemnosti vědomím třetí čakry (což se týká většiny tištěných materiálů). Cítila jsem fyzickou bolest (zejména v oblasti solar plexu), když jsem se snažila číst tyto věci. Ve stejné době jsem toužila po posvátných spisech: Bible, Upanišády, Jóga sútry, budhistické texty, idiánské a jiné staré duchovní učení, mystické poezie, atd. Tyto texty byly mou potravou. Na vrcholu mého změněného stavu, zaměření se na čtení bylo nemožné úplně.

 

Stala jsem se citlivá na elektrické pole a zjistila jsem, že nemůžu být v blízkosti provozu elektrických zařízení (i jemně bzučíčí počítače) bez pocitu elektrických šoků a výkyvů ve své auře. Při meditaci nebo spaní byla tato citlivost výraznější. Moje duševní a fyzické energie byly v tom okamžiku tak křehce a jemně vyvážené, že sebemenší podnět mě hned rozhodil do chaosu. Po několik měsíců, když by se mě manžel dotkl rukou ve spánku, dostala bych bolestivou křeč. Jednou, když se manžel sprchoval, cítila jsem, že zemská gravitace se zdesetinásobila. Veškeré energie v těle klesaly k nohám. Nemohu říct, jestli energie následovala zvuk vody tekoucí ve sprše nebo jestli byl tažen magnetickým polem z vody sám. Ať tak nebo tak, je to velkmi zvláštní zážitek.

 

Mé duchovní antény se staly tak akutní, že přehnaně reagovaly na sebemenší napětí v atmosféře. Pokud někdo v mém okolí byl dokonce mírně naštvaný nebo měl strach o něco, musela jsem překonávat nevolnosti. Myšlenky a pocity jiných lidí na mě měly silný psychický dopad, ikdyž jsem žila v téměř úplné izolaci. Ještě než zazvonil telefon, tak jsem věděla, kdo volá a emoční stav osoby, která volá.

 

Běhe tohoto období jsem zjistila, že mohu cítit fyzické problémy ostatních lidí tím, že jednoduše skenuji jejich auru rukama. Když jsem míjela části těla, které bylo zraněné, měla jsem pocit ostrých a bodavých pocitů v ruce. Autor a pedagog New Age W.Brugh Joy vyvinul tuto schopnost stejně, po jeho duchovním probuzení. Protože on už byl M.D., byl schopen vytvořit a potvrdit lékařské diagnózy tímto způsobem.

 

Měla jsem pozoruhodné setkání s jedním člověkem, během této doby. Můj jediný kontakt s tímto mužem byl přes telefon. Jak jsme mluvili, měla jsem jednoznačný pocit, že jsem psychicky zkoumána. Doslova jsem cítila něco, co velmi aktivně a jemně sondovalo moje kvality. Ten pocit byl velmi podobný malému stvoření, které pobíhá kolem mé aury. Tento muž mi řekl, že moje energie je tak silná, že byla příčinou třesu jeho těla, že stěží udržel sluchátko. Aby se uklidnil, rozhodl se postavit duševní zeď. Nechtěla jsem přímo cítit jeho zeď a okamžitě se dostavil výsledek: byla jsem skoro sražena ze svého křesla přílivovou vlnou své vlastní odkloněné energie. To bylo překvapení, ale ještě více ohromující je, že energie, bumerang vracející se zpět na mě měl euforický účinek. To byla nejpřesvědčivější demonstrace, kterou jsem kdy měla ze své vlastní "dobré vibrace". Byla jsem nadšená, že jsem schopna cítit nezaměnitelnou realitu duševních sil tímto způsobem. Muž, se kterým jsem sdílela tento zážitek byl potěšen stejně, že našel někoho, kdo má dostatečnou citlivost, aby ho navštívil na této úrovni vědomí.

 

Chystat se na veřejnost - zejména tam, kde jsou davy lidí - může být utrpením pro někoho, kdo je přecitlivělý (hypersensitivní). Dočasné agorafóbie (a nesprávné pojmenování, které se doslovně překládá jako "strach z otevřených prostor", ale v tomto případě je to vlastně vyhýbání se psychickému bombardování vystupující z obecného lidu) je běžný mezi těmi, jejichž Kundalini je velmi aktivní. Porucha je výsledkem jednotlivce nechráněného a obrovsky zvýšené vnímavosti k chaotické vnitřní a vnější energii neviditelně vysílané jinými. Pro někoho, kdo nezažil syrové ohrožení psychické otevřenosti to může vypadat jako paranoidní omluva pro stažení se a asociální chování. Faktem je, že mnoho lidí, kteří mají tyto psychotické zážitky byli sociálně společenští a extroverti, než se probudila jejich Kundalini. Tréma (nebo strach z mluvení na veřejnosti) je nejčastější fóbie "normálních" lidí a v mém případě, v průběhu celých mým dvacátých a třicátých let, jsem nemyslela na nic jiného, než na dělání týdeních scénických čtení své poezie před velkým publikem. Přesto během mé nejcitlivější doby, jsem cestovala v autě jako pasažér, v obyčejném dopravním ruchu jsem se cítila jako hozená rukavice.

 

Je možné, že to, co je považováno za normální smyslové vjemy je vlastně stav sebeobranného znecitlivění. Všechno, co v moderním světě slouží k odpojení nás od našich instinktů a utupuje naše vědomí: naše sociální klimatizace, emocionální represe, naše posedlost levou polovinou mozku, neustálý hluk, vizuální kakofonii do očí bijící reklamy všude a na dohled, nesčetné EM vln, elektrická pole protínající se našim životním prostorem a snad i umělost naší stravy, naší architektury a oblečení.

 

Ve své knize Hlasy z prvního dne, Robert Lawlor zdůraznil, že "technologickou a průmyslovou převahu na severní polokouli bylo dosaženo díky snížení tělesných funkcí (jako je snížená citlivost na smyslové podněty a snížení sexuálního apetitu) a úměrné zvýšení vědomé činnosti mysli a mozku." Použití kovu a izolačních struktur v našich budovách a gumovou podrážkou na botách mají všechny naše vrozené lidské city sníženou citlivost na zemské geometrické pole. Lawlor říká: "Západní civilizace je dnes zahalena v uměle indukovaném magnetickém poli, které narušuje organické funkce těla a umlčuje lidskou citlivost na magnetické prostředí přírody.

 

Naše základní fyziologie byla změněna. "Téměř všechny funkce autonomního nervového systému jsou zablokovány, když jsme umístěni v budově nebo vozidle", říká Lawlor, protože tyto funkce jsou nastaveny na drobné změny denního světla a geomagnetizmu. Studie odhalují obrovské fyziologické změny, které nastanou při vycházení z interiéru do exteriéru nebo naopak: dýchání, změny srdečního tepu, zažívání, pocení, změny vylučovacích funkcí, hormonální aktivity spojené s citlivostí na světlo, žlázy šišinky a hypofýzy jsou ovlivněny taktéž.

 

Dokonce i struktura našeho jazyka otupuje naše vnímání. "Naše úsilí o stanovení všeobecnosti, kategorií a fantastické projekce světa kolem nás vyjadřuje nutnost odstoupit od skutečnosti a definovat jedinečnou živou přírodu a fiktivní pojmy známých skupin našeho jazyka a vědy," poznamenává Lawlor. "Jsme odtrženi pryč od vícevrstvé, duchovní dimenze."

 

Jsme v šíleném kolektivním emocionálním stavu ve světě založeném na základě hospodářské soutěže a konfliktu a v životním prostředí plném toxinů. Když v zájmu sebezáchovy jsme se naučili chránit se od přemíry naší křičící kultury, odsouváme sami sebe pryč od zdroje životní existence. Život ve své čisté formě je intenzívní smyslové a psychické zabývání se zkušenostmi. "Bez vědomí," říká Ginny Whitelaw, "jsme v podstatě nuceni žít stejný den znovu a znovu."

 

Duchovní probuzení obnovuje naši původní úroveň celistvosti, ale je to těžké, když žijeme v tomto světě. Problém pak nespočívá v naší úrovni citlivosti, ale v disharmonii naší násilné lidské bytosti, které je vytvářena a přijímána jako normální stav.

 

- přeložil Petr H.

 

Diskusní téma: Nabitá (bioenergie)

zajímavé

Jindra Voříšková | 10.05.2014

Nevím proč, ale je možné, že i já způsobuji potíže s elektrikou a to vždy, když jsem sama doma, pokaždé se mi něco stane. Často je to vypínač, který začne být teplý, hodně často přestane fungovat televize a to co mi nahnalo strach nejvíce bylo ve 3 hodiny se rozsvítilo světlo nad toaletkou, kde je jen šňůrka na rozsvícení, údajně se něco zlomilo, ale nechápu proč, když byl přístroj vypnutý a takových věcí je víc, takže už mě to začalo zajímat. A hučení nebo klepání v zářivce už do těchto evů ani nezahrnuji, tam je vysvětlení možné.

WMmhd72Ur

PypeJedeLem | 16.10.2013


Lululemon Yoga35493

Korscgxy | 08.10.2013


Přidat nový příspěvek