Nabitá (bioenergie)

(c) El Collie 2001

Zdroj: http://www.elcollie.com/st/super.html

(Pozn. Hox: toto není propagace nějakých konkrétních technik apod., tento článek je zde umístěn z důvodu své zajímavosti jakožto popis zkušeností s "bioenergiemi" z první ruky.)

 

V mnoha směrech je Kundalini elektrizující zážitek. Žena, procházející extrémním procesem Kundalini mi řekla, že její přítel dostal šok pokaždé, když se jí dotkl a její citlivá kočka zježila chlupy a prchala od ní, když vstoupila do místnosti. Říkala, že její ruce emitují tolik statické elektřiny, že papír a další malé předměty na stole od ní odskočily, když na ně šáhla.

 

Shakti (vzestup Kundalini) se často střetává s elektřinou v domácnosti. Znám něklik lidí, kteří, když nastaly potíže, volali elektrikáře, aby prověřili všechny své domácí elektroinstalace (bez nálezu vady). Světla pohasínají nebo blikají v blízkosti tohoto člověka. Prošla jsem obdobím, kdy jsem se nemohla dotknout vypínače světla, aniž by došlo k vyhoření. Rozhlas a TV programy mohou být rušeny v přítomnosti této osoby. Elektrické a mechanické zařízení se mohou porouchat mnohem častěji. Jedna žena mi řekla, že spálila čtyři telefoní záznamníky behem pěti týdnů. Byly doby, kdy jsem měla tolik energie, že když jsem vešla do místnosti, kde měl Carl počítače nebo tiskárny, tyto stroje byly okamžitě mimo provoz. Na vrcholu svého vzestupu žena řekla, že její Kundalini napětí bylo dost silné na to, aby to zaznamenal kompas nebo byla schopna rozsvítit žárovku pouze tím, že ji držela v ruce.

 

Zdánlivě paranormální elektromagnetické jevy jsou hlášeny často. V mém případě, televize se opakovaně zapínala uprostřed noci. Elektrické spotřebiče a bateriové spotřebiče se po zapnutí vypnuly nebo porouchaly, stejně jako ve filmu se avízuje přistání UFO. Je zvláštní, že se tento druh jevů nejčastěji vyskytuje u obětí fibromyalgie. Vedou se spekulace, že FMS může fyzicky způsobit probuzení Kundalini.

 

Objekty mohou praskat, přemísťovat se nabo padat v přítomnosti Shakti. Prošla jsem fáze, kdy co jsem byla v místnosti, docházelo k vrzání, praskání a dalším náhodným zvukům, bez zjevného důvodu. Jednou odpoledne jsem cítila najednou divoké pulzování v mé páteři. "Co teď?" pomyslela jsem si a doufala, že to není nějaký nový signál fyzické katastrofy. Po asi 30 vteřin se rozruch v mé páteři zastavil. Náhodou jsem o něco později zapnula televizi a zachytila vysílání zpráv a ukázalo se, že v přesný čas, kdy jsem cítila pulzování v páteři, středně silné zemětřesení zasáhlo oblast těsně na východ od nás.

 

Vicky Noble měla podobnou synchronicitu tělených projevů jako já. Velká síla vyvinutá v zádech jí dovoluje zažít pocit: "sopka chce bouchnout". Den poté, co napsala komentář pro svého partnera: "Svatá Helena chce bouchnout", stejně jako moje zkušenost. (Shakti Woman)

 

Tyto typy synchronicity vnitřních a vnějších zkušeností jsou společné s probuzením Kundalini. Probudila jsem se ráno 19. dubna 1995 s pocitem, jako by moje tělo bylo plné střepů: bolest po celém těle. Později jsem slyšela od mnoha dalších, kteří měli podobné příběhy, kteří se ten den cítili hrozně. Někteří se cítili "iracionálně" zozlobení nebo smutní, jiní cítili, jako by se dusili, pohřbeni zaživa, nebo psychicky vybuchovali. Naše náhlé bolestivé symptomy a reakce nedávaly smysl, dokud jsme se nedozvěděli zprávu o tragickém bombovém útoku v Oklahomě, které se staly ten den.

 

Stejně jako v návaznosti na NDE (zkušenosti blízké smrti) a dalšími mimořádnostmi, po probuzení Kundalini je častá přecitlivělost. Akutní smyslové uvědomění je známo jako "hyperestezie" a domorodci je považován jako první fáze vstupu do mystického "Dreamtime".

 

Ve své autobiografii "Z vody a ducha" afrického šamana Malidoma někteří říkají, že nově duchovně procitnutí členové kmene jsou zranitelní jako nemocný člověk, který prošel nejkritičtější fází své nemoci a nyní se zotavuje. Americká léčitelka Vicki Noble to vysvětluje takto: "Zatímco se zdá, že kůže je hranicí člověka v normální realitě, tak když se tato osoba otevře psychicky, hranice se rozšiřují a člověk cítí, že se rozšiřuje daleko mimo své tělo, přičemž se rozšiřuje prostor vycítění věcí mimo smysly. To co je považováno za samozřejmost jako hustota ve fyzické rovině je náhle zpochybněno na všech úrovních.

 

Bylo období v mém vzestupu, více než pět nebo 6 měsíců, kdy mé vědomí se rozšiřovalo stále dál, bořilo mé běžné hranice. Každých pár dní se mé vědomí rozšiřovalo nečekaně a mnohdy i nepříjemnými způsoby. Občas jakoby moje tělo se rozpouštělo v ohromující záři všudypřítomné energie. Vyvynula se mi citlivost na některé fyzické a duševní vibrace. Vše, co se stalo, bylo velmi zesílené, barvy velmi živé, zápach štiplavý, chutě vynikající a zvuky pronikavé. Jak se můj sluch stal ještě víc citlivý, tak když někdo třeba upustil ve vedlejší místnosti tužku, vyskočila jsem, jako by se zabouchly dveře. Zvuky přestaly mít externí vlastnost; namísto každého zvuku se mi zdálo, že někde hluboko v mém mozku došlo k výbuchu.

 

Stala jsem se bolestivě citlivá na hrubé a hlučné mentální/jemnohmotné energie, které jsou obecně považovány za normální lidský výstup. Zjistila jsem, že jsem nemohla snést žádné programy v televizi kromě dokumentů o přírodě. Nakonec i ty se staly příliš nepříjemné. Jak se můj stav zintenzívnil a ikdyž jsem nebyla u televize (byla jsem v jiné části domu) a byla zapnuta, cítila jsem, jakobych byla zasažena psychickou střepinou z explodující televize. Tím mě bolestivě zasáhly křeče. (Několik dalších lidí, co probudilo Kundalini mi řekli, že zažili stejný průběh nesnášenlivosti televizních vibrací.)

 

Vždycky jsem ráda četla, ale i v tomto jsem zjistila, že reaguji negativně na běžné písemnosti vědomím třetí čakry (což se týká většiny tištěných materiálů). Cítila jsem fyzickou bolest (zejména v oblasti solar plexu), když jsem se snažila číst tyto věci. Ve stejné době jsem toužila po posvátných spisech: Bible, Upanišády, Jóga sútry, budhistické texty, idiánské a jiné staré duchovní učení, mystické poezie, atd. Tyto texty byly mou potravou. Na vrcholu mého změněného stavu, zaměření se na čtení bylo nemožné úplně.

 

Stala jsem se citlivá na elektrické pole a zjistila jsem, že nemůžu být v blízkosti provozu elektrických zařízení (i jemně bzučíčí počítače) bez pocitu elektrických šoků a výkyvů ve své auře. Při meditaci nebo spaní byla tato citlivost výraznější. Moje duševní a fyzické energie byly v tom okamžiku tak křehce a jemně vyvážené, že sebemenší podnět mě hned rozhodil do chaosu. Po několik měsíců, když by se mě manžel dotkl rukou ve spánku, dostala bych bolestivou křeč. Jednou, když se manžel sprchoval, cítila jsem, že zemská gravitace se zdesetinásobila. Veškeré energie v těle klesaly k nohám. Nemohu říct, jestli energie následovala zvuk vody tekoucí ve sprše nebo jestli byl tažen magnetickým polem z vody sám. Ať tak nebo tak, je to velkmi zvláštní zážitek.

 

Mé duchovní antény se staly tak akutní, že přehnaně reagovaly na sebemenší napětí v atmosféře. Pokud někdo v mém okolí byl dokonce mírně naštvaný nebo měl strach o něco, musela jsem překonávat nevolnosti. Myšlenky a pocity jiných lidí na mě měly silný psychický dopad, ikdyž jsem žila v téměř úplné izolaci. Ještě než zazvonil telefon, tak jsem věděla, kdo volá a emoční stav osoby, která volá.

 

Běhe tohoto období jsem zjistila, že mohu cítit fyzické problémy ostatních lidí tím, že jednoduše skenuji jejich auru rukama. Když jsem míjela části těla, které bylo zraněné, měla jsem pocit ostrých a bodavých pocitů v ruce. Autor a pedagog New Age W.Brugh Joy vyvinul tuto schopnost stejně, po jeho duchovním probuzení. Protože on už byl M.D., byl schopen vytvořit a potvrdit lékařské diagnózy tímto způsobem.

 

Měla jsem pozoruhodné setkání s jedním člověkem, během této doby. Můj jediný kontakt s tímto mužem byl přes telefon. Jak jsme mluvili, měla jsem jednoznačný pocit, že jsem psychicky zkoumána. Doslova jsem cítila něco, co velmi aktivně a jemně sondovalo moje kvality. Ten pocit byl velmi podobný malému stvoření, které pobíhá kolem mé aury. Tento muž mi řekl, že moje energie je tak silná, že byla příčinou třesu jeho těla, že stěží udržel sluchátko. Aby se uklidnil, rozhodl se postavit duševní zeď. Nechtěla jsem přímo cítit jeho zeď a okamžitě se dostavil výsledek: byla jsem skoro sražena ze svého křesla přílivovou vlnou své vlastní odkloněné energie. To bylo překvapení, ale ještě více ohromující je, že energie, bumerang vracející se zpět na mě měl euforický účinek. To byla nejpřesvědčivější demonstrace, kterou jsem kdy měla ze své vlastní "dobré vibrace". Byla jsem nadšená, že jsem schopna cítit nezaměnitelnou realitu duševních sil tímto způsobem. Muž, se kterým jsem sdílela tento zážitek byl potěšen stejně, že našel někoho, kdo má dostatečnou citlivost, aby ho navštívil na této úrovni vědomí.

 

Chystat se na veřejnost - zejména tam, kde jsou davy lidí - může být utrpením pro někoho, kdo je přecitlivělý (hypersensitivní). Dočasné agorafóbie (a nesprávné pojmenování, které se doslovně překládá jako "strach z otevřených prostor", ale v tomto případě je to vlastně vyhýbání se psychickému bombardování vystupující z obecného lidu) je běžný mezi těmi, jejichž Kundalini je velmi aktivní. Porucha je výsledkem jednotlivce nechráněného a obrovsky zvýšené vnímavosti k chaotické vnitřní a vnější energii neviditelně vysílané jinými. Pro někoho, kdo nezažil syrové ohrožení psychické otevřenosti to může vypadat jako paranoidní omluva pro stažení se a asociální chování. Faktem je, že mnoho lidí, kteří mají tyto psychotické zážitky byli sociálně společenští a extroverti, než se probudila jejich Kundalini. Tréma (nebo strach z mluvení na veřejnosti) je nejčastější fóbie "normálních" lidí a v mém případě, v průběhu celých mým dvacátých a třicátých let, jsem nemyslela na nic jiného, než na dělání týdeních scénických čtení své poezie před velkým publikem. Přesto během mé nejcitlivější doby, jsem cestovala v autě jako pasažér, v obyčejném dopravním ruchu jsem se cítila jako hozená rukavice.

 

Je možné, že to, co je považováno za normální smyslové vjemy je vlastně stav sebeobranného znecitlivění. Všechno, co v moderním světě slouží k odpojení nás od našich instinktů a utupuje naše vědomí: naše sociální klimatizace, emocionální represe, naše posedlost levou polovinou mozku, neustálý hluk, vizuální kakofonii do očí bijící reklamy všude a na dohled, nesčetné EM vln, elektrická pole protínající se našim životním prostorem a snad i umělost naší stravy, naší architektury a oblečení.

 

Ve své knize Hlasy z prvního dne, Robert Lawlor zdůraznil, že "technologickou a průmyslovou převahu na severní polokouli bylo dosaženo díky snížení tělesných funkcí (jako je snížená citlivost na smyslové podněty a snížení sexuálního apetitu) a úměrné zvýšení vědomé činnosti mysli a mozku." Použití kovu a izolačních struktur v našich budovách a gumovou podrážkou na botách mají všechny naše vrozené lidské city sníženou citlivost na zemské geometrické pole. Lawlor říká: "Západní civilizace je dnes zahalena v uměle indukovaném magnetickém poli, které narušuje organické funkce těla a umlčuje lidskou citlivost na magnetické prostředí přírody.

 

Naše základní fyziologie byla změněna. "Téměř všechny funkce autonomního nervového systému jsou zablokovány, když jsme umístěni v budově nebo vozidle", říká Lawlor, protože tyto funkce jsou nastaveny na drobné změny denního světla a geomagnetizmu. Studie odhalují obrovské fyziologické změny, které nastanou při vycházení z interiéru do exteriéru nebo naopak: dýchání, změny srdečního tepu, zažívání, pocení, změny vylučovacích funkcí, hormonální aktivity spojené s citlivostí na světlo, žlázy šišinky a hypofýzy jsou ovlivněny taktéž.

 

Dokonce i struktura našeho jazyka otupuje naše vnímání. "Naše úsilí o stanovení všeobecnosti, kategorií a fantastické projekce světa kolem nás vyjadřuje nutnost odstoupit od skutečnosti a definovat jedinečnou živou přírodu a fiktivní pojmy známých skupin našeho jazyka a vědy," poznamenává Lawlor. "Jsme odtrženi pryč od vícevrstvé, duchovní dimenze."

 

Jsme v šíleném kolektivním emocionálním stavu ve světě založeném na základě hospodářské soutěže a konfliktu a v životním prostředí plném toxinů. Když v zájmu sebezáchovy jsme se naučili chránit se od přemíry naší křičící kultury, odsouváme sami sebe pryč od zdroje životní existence. Život ve své čisté formě je intenzívní smyslové a psychické zabývání se zkušenostmi. "Bez vědomí," říká Ginny Whitelaw, "jsme v podstatě nuceni žít stejný den znovu a znovu."

 

Duchovní probuzení obnovuje naši původní úroveň celistvosti, ale je to těžké, když žijeme v tomto světě. Problém pak nespočívá v naší úrovni citlivosti, ale v disharmonii naší násilné lidské bytosti, které je vytvářena a přijímána jako normální stav.

 

- přeložil Petr H.

 

Diskusní téma: Nabitá (bioenergie)

zajímavé

Jindra Voříšková | 10.05.2014

Nevím proč, ale je možné, že i já způsobuji potíže s elektrikou a to vždy, když jsem sama doma, pokaždé se mi něco stane. Často je to vypínač, který začne být teplý, hodně často přestane fungovat televize a to co mi nahnalo strach nejvíce bylo ve 3 hodiny se rozsvítilo světlo nad toaletkou, kde je jen šňůrka na rozsvícení, údajně se něco zlomilo, ale nechápu proč, když byl přístroj vypnutý a takových věcí je víc, takže už mě to začalo zajímat. A hučení nebo klepání v zářivce už do těchto evů ani nezahrnuji, tam je vysvětlení možné.

WMmhd72Ur

PypeJedeLem | 16.10.2013


Lululemon Yoga35493

Korscgxy | 08.10.2013


Pohled z profese.

Prince | 22.11.2011

Mnohdy jsem se divil, proč máme na letadlech poruchy elektroniky (nic fatálního, jen komunikační prvky). Dnes jsem se díval do statistiky a jsou to ta stejná jména, u někoho opakovaně. Většinou jsou to piloti, co jim to létání nebylo dáno od boha, ale díky bankovnímu kontu a roupama. Vybavilo se mi, že jsem u těch strojů cítil i zvláštní pižmo, přesně, jak jak smrdí stres. (pot vyvolaný stresem).
Došlo mi, že ti lidé, co se vznesou do vzduchu, jsou v tak obrovském psychickém, emocionálním tlaku, že to jejich biopole roztočí jako cirkulárku. Je tam obrovský strach z nepevné půdy pod nohama, strach z vlastního selhání, strach ze selhání stroje, ..oči, mozek, sluch, tělo, pracují na 200%.
Do toho euforie z letu, ze svobody v oblacích.... emoce, emoce, emoce.
Potom se člověk nabíjí jako kondenzátor, energie se kumuluje, roste, roste.. a stačí malý podnět, kdy se krizová oblast naplní a energie biopole pilota prskne jako výboj a ten se svede po vodičích do elektroniky, která není na tento pulz nastavena.

Takže znovu díky za článek a diskuzi, pomohl mi ujasnit si pár věcí.
Asi budu muset konkrétní piloty naučit malou "modlitbičku": ne andělíčku, můj strážníčku, ale: nezničím si stroj svými emocionálními erupcemi.

Re: Pohled z profese.

hermeska25 | 22.11.2011

myslím že jim motlitba nepomůže,i když určitě na škodu není, :-D, pánům se to spouští jaksi automaticky ještě než vlezou do letadla na venek vypadají v klidu ale během pár minut mají koláče v podpaží :-DDD
v poslední době mě trochu téma letectví vlítlo do všedního dne... tak posílám odkaz
http://detska-letecka-akrobacie.cz/ ...:-D

Peti, dík

veronika | 22.11.2011

za tento článek. Osvětlil jsi mi tím pár věcí, kterými procházím....- záře kolem mě, nebo tam, kam kouknu a soustředím se...., častý vyměňování žárovek, výkonný pc taky jsou často dost unavený a blbnou,....taky mě v bytě zlobí elektrika - průser je kdesi v panelu.... Jsem u tohoto světla nejčastěji........občas mi hraje rádio bez zdroje.......
NAštěstí mi nedělá hluk nic - mám totiž ráda hudbu puštěnou na plný kule...:-))))))))))))))))

:-)

hermeska25 | 21.11.2011

Určitě důležité info pro ty kterým se kundaliní probouzí...rozbité žárovky a podobné švejkoviny bych typla její na nekontrolovaný tok, který dotyčný ještě neumí ovládat což je pochopitelné ... pro mě prasknutá žárovká=chaos ve mě, absence kontroly myšlenek nebo moc myšlenek = nastolit klid a řád, vyprázdnit kedlubničku

Re: :-)

Prince | 21.11.2011

No vida, včera jsem zrovnakoumal poltergaisty a říkal jsem si, proč se to táhlo z domu do domu, zrovna s konkrétní osobou.
Je tedy možné, že dotyčná osoba má větší potenciál kundalíny a vědomě s ním nepracuje, ale tak nějak nevědomě.
Samozřejmě, nelze to kategorizovat do jednoho šuplete, je to případ od případu.
Možná i smovolné vznícení osob bude z podobného soudku.

Re: Re: :-)

Petr H. | 21.11.2011

Jak jsem četl tvůj příspěvek, napadla mě stejná souvislost. Kdysi jsme jeli s kámošem do Prace na brněnsku, kde někdo v domě převracel peřiňáky, květináče, levitoval okurky a podobné věci. Dokonce i mě při přůjezdu vybouchla duše u kola, to jsme teprve hledali, kde že ten dům vlastně je. Byly tam i televize, měli tam kamery, nic ale nenatočili. Vždycky se tam něco stalo, když se zrovna nikdo nedíval nebo kamery byly jinde. Děly se tam věci, které nešly naflignit a ani nebylo kým.

Teď s odstupem času si to tak srovnávám a zjišťuju, že za to nejspíš mohl malý chlapec, asi přeškolního věku, u kterého se projevovala bioenergetická síla, fyzicky by to nezvládl. Úplně ho vidím (představuju) jak se zaměří na květináč a ten se vymrští pryč.

Re: Re: :-)

hermeska25 | 21.11.2011

opravdu to nelze šuplíkovat vždy je to soubor věcí a událostí ...
přivtělené duše nebo nalepené duše k auře dokážou udělat parádní paseku a notabene když jsou ještě k tomu pěkně nasr...ve spojení s nositelem, který byl taky z nějakých záhadných důvodů naštván to může být docela pěkný nářez:-D to pak ti lidé čučí jak jeleni co z nich padá za moudra:-D

Re: :-)

Daniela I. | 21.11.2011

"....nastolit klid a řád, vyprázdnit kedlubničku..."

hermeska25, trafila si klinček po hlavičke.
Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že je to najsprávnejšia cesta ako zvládnuť túto novú situáciu. Keď sa k tomu pridá aj práca s dychom a častejší pobyt v prírode, tak človek rýchlejšie v relatívne krátkom čase nadobudne rovnováhu a naučí sa "to" ovládať.

Jen jedno mě zaujalo .....

erddyst | 21.11.2011

Zajímavé počtení, ale:
.....
Dokonce i struktura našeho jazyka otupuje naše vnímání.
„Naše úsilí o stanovení všeobecnosti, kategorií a fantastické projekce světa kolem nás vyjadřuje nutnost odstoupit od kutečnosti a definovat jedinečnou živou přírodu a fiktivní pojmy známých skupin našeho jazyka a vědy,“ poznamenává Lawlor.
„Jsme odtrženi pryč od vícevrstvé, duchovní dimenze.“
.........
Až "domorduju" Podstatu a ..... vrhnu se na studium starého ruského jazyka - původní podstaty a významu slov .....
V mnoha případech budu překvapen jak a proč jsou dnes týto význami převracené .....
P.S. - opravuju - "studium" = hledání informací z hodnověrných zdrojů. V případě že někdo něco má, bo narazí na zajímavý odkaz tak mi to prosím pošlete. Kdo nemá emeil ať požádá Hoxe, bo on je tady politbirem i kadrovákem kvalifikovaným :)))
DÍÍÍK !!!

je to tak)

Georgia*** | 21.11.2011

žárovky mi praskají, rádio šumí, televizi radši nepouštím, a u počitače začínám být nesvá...čaj, med - to mě zachraňuje))) a pramenitá voda)

To byl fofr

Prince | 20.11.2011

Díky Petře, jdu na samostudium :D

díky, moc zajímavé

Silaet | 20.11.2011

a nepochybuji, že to tak je. Nedělám žádná cvičení ani s kundalimi, ani s čakrami, prostě jen žiju :) Snažím se ale o větší vnímavost a citlivost, navíc se opět dívám na seance N. Levašova.

Už před lety jsem měla problém s EKG, byla jsem neměřitelná a pracovníci u přístroje byli vždycky vykulení, než to své měření ze mě a přístroje vyzískali :)

V posledních dnech jsem v nedobrém rozpoložení, protože jak je zde popisováno:

Zatímco se zdá, že kůže je hranicí člověka v normální realitě, tak když se tato osoba otevře psychicky, hranice se rozšiřují a člověk cítí, že se rozšiřuje daleko mimo své tělo, přičemž se rozšiřuje prostor vycítění věcí mimo smysly. To co je považováno za samozřejmost jako hustota ve fyzické rovině je náhle zpochybněno na všech úrovních.

Poslední dny doslova trpím, protože mám tak neuvěřitelně citlivý sluch, že mě to obtěžuje. Nejraději bych zakázala všem okolo, aby se vůbec jakkoli projevovali, což naneštěstí nejde, takže se snažím držet se na uzdě :))) Žárovky ještě nevybuchují, ale tuhle to psal Ivan, nebo Karla (myslím) takže ti asi také mají veselo v domě a okolo sebe :)

Moc děkuji za článek, alespoň vím, že nejsem zralá na doktora, nebo tak něco :)

Re: díky, moc zajímavé

Iris | 21.11.2011

Kolem mě bohužel žárovky vybuchují. Poslední dva měsíce je to úplně kritické. Už ani nepamatuju, kdy nám naposledy všechno fungovalo. Každou chvíli mám pokažený některý z počítačů nebo sedíme při svíčkách. Naposledy dnes večer. Už je to fakt únavné! Nejhorší je, že to nemůžu nijak ovlivnit, předejít tomu ani si to nějak vysvětlit.
Vím o pár lidech, kteří jsou takhle citliví, ale je to spíš handikep. Mám pocit, že necitlivost je v současné době určitá obranná reakce organismu, aby se nezbláznil z toho, v čem žijeme.

Re: Re: díky, moc zajímavé

Silaet | 21.11.2011

Je to možné. Přesně jak píšeš, necitlivost může být obranným mechanismem, protože přetížení je veliké. Osobně jsem něco takového zažila, tedy odpojejí se, a dnes si to teprve dávám dohromady.

Re: Re: díky, moc zajímavé

David | 21.11.2011

O tomto jevu píše Drunvalo Melchizedek v knize Prastaré tajemství květu života (doporučuji), stávalo se mu to také často ve spojení s používáním merkaby, dokonce i hořely zásuvky.
Pak mu jeho učitel řekl, ať to prostě myšlenkou tělu zakáže, něco ve smyslu: "Nepřeji si aby se mou přítomností poškozovala elektronika v mém okolí" a přestalo to.

Re: Re: Re: díky, moc zajímavé

Karla | 21.11.2011

Je to fajn, že je to tu ventilováno. Ty energie s námi opravdu cloumají a kdo neví o co se jedná ( Den Svaroga-řeka Nebeského Irie) tak to odnáší i psychicky. Když máš vidiny, slyšiny,dějí se věci co by měly patřit do sci-fi, ale pořád víš kdo jsi a kde bydlíš, tak nejsi cvok.

od slova k činu :)

Silaet | 20.11.2011

No to byl fofr, díky, také si ráda přečtu i když právě louskám zrcadla, čas si hned udělám :)

Přidat nový příspěvek