Mýtus o samoregulaci trhu

Mýtus o samoregulaci trhu

(z materiálů Koncepce společenské bezpečnosti, knihy "Krátký kurz")

Víra v objektivní schopnost trhu k samoregulaci produkce a spotřeby v souladu se společenskými potřebami k ničemu nezavazuje a proto dělá život bezstarostným. Ale ke globálnímu biosférno-ekologické krizi neexistuje společenská potřeba. Tato krize vznikla v důsledku vědecko technického boomu posledních dvou staletí v západní regionální civilizaci, a je projevem toho, že vedle společenských potřeb tržní samoregulace ekonomiky uspokojuje i antispolečenské potřeby, antibiosférní potřeby určité části obyvatel.

Krize není epizodou, náhodným jevem bez příčin, ale výsledek dlouhého procesu nakupení chyb civilizace. To mluví o tom, že historicky, reálný tržní mechanismus Západní civilizace není schopen zbavit se antisociální, antibiosférní orientace ekonomiky. Taková stabilní mnohastaletá orientace ekonomiky Západu dovoluje tvrdit, že: Západní regionální civilizace je ve své podstatě degradační-parazitickou sebevražednou civilizací, představující nebepečí pro celé lidstvo.

V makroekonomice je degradačně-parazitická podstata kultury Západu projevena jako nadvláda bezmyšlenkovitého lichvářského parazitizmu, který získal civilizované uzákoněné formy v bankovním systému, nad intelektuální činností ve směru organizace výroby a rozdělení produkce a služeb. Jistě, osvojení bankovní činnosti, jejích tradic (jinými slovy: dělám to, ale nevím proč) potřebuje určité duševní úsilí, ale bankovní systém jako celek je automat, naprogramovaný na výběr úroků.

Úrok z úvěrů jednosměrně přesunuje platební schopnost ze společnosti do korporací lichvářů. Dokonce jestli je představitel této korporace neúměrně hloupý v činnosti rozdělování investičních prostředků a úvěrů do odvětví ekonomiky, pak jednoduché zvýšení úroků mu dovoluje zabezpečit korporaci prvenství ve sféře financí, bez závislosti na dynamice produkce i bez závislosti na následcích hospodářské činnosti pro společnost a biosféru. To znamená, kvůli chybám investiční politiky jediné bankovní korporace bude vždy trpět někdo jiný, jen ne sami bankéři, schopní zaplatit monopolně vysokou cenu za vše při libovolném deficitu.

V důsledku této situace je bankovní systém jako celek nejvyšší hierarchickou úrovní v makroekonomice Západu, a může si dovolit nepřemýšlet o následcích ekonomické životnosti subjektů, které kredituje; a ty, naopak, pod bičem bankovního lichvářství (a leasingového parazitismu) nemají možnost ohlédnout se okolo a zamyslet se nad čímkoliv jiným, kromě své vlastní politiky, dovolující dosáhnout maximálního zisku z půjčeného kapitálu.

Výsledkem je století rozvíjející se společensky i z hlediska biosféry nepřípustná kultura produkce a spotřeby.

Takový způsob "hospodaření", rozšířen v globálním měřítku, vedl k tomu, že hospodáři bankovních lichvářských klanů dovedli obyvatelstvo celých kontinentů do zničení vlastní kultury a vymírání; populaci "nerozvinutých" zemí odsoudili na narko- a porno- byznys a chudobu; a populaci "rozvinutých" zemí dovedli do takového stupně mravní a intelektuální tuposti, že ona (populace) nevidí příčiny a nemůže zastavit už déle než 2000 trvající vleklou katastrofu schizofrenické kultury, přenášené z pokolení na pokolení propagandou Bible a Talmudu. V Tóře (viz. Starý zákon, Deuteronomium 23:19,20 - 4. století př.n.l.) je jedněm povoleno lichvářství jako blahorodá činnost; a druhým - kánon Nového zákona, který prošel cenzurou ještě před Nikejským koncilem, přikazuje neprotivit se zlu a čekat na druhý příchod. Starý a Nový zákon a Talmud tvoří jeden celek. U následovníků jednoho i druhého víra v písmo v masovém měřítku degraduje intelekt a trhá proces myšlení na cáry, což se projevuje v množství vnitrosociálních antagonizmů, integrujících se do globálního antagonizmu biblické sebevražedné civilizace s biosférou planety.

Do období "svobody (s)vědomí od náboženského tmářství" ta civilizace vstoupila, nemaje kulturu v souladu s Objektivní realitou myšlení, v důsledku čehož bezmyšlenkovitě vychovávala v nových pokoleních předchozí vztahy mezi lidmi a jim vlastní způsoby panování (hospodaření?). Civilizace Západu jako celek je civilizací nevolníků, kteří se stali loutkami systému sociálních vztahů, kdysi přijatým - jakožto normu - mravností jejich předků. Je nezpůsobilá (prakticky, i v psychiatrickém smyslu toho slova); není schopna pomoci nikomu a sama potřebuje pomoc zvenku, aby přežila parazitizmus své kultury. V konečném důsledku se poté, co se hierarchie "zasvěcenců" Egypta zbavila faraona Achnatona (tj. přibližně posledních 3000 let), Země změnila v náš společný domov pro duševně choré.

 

Diskusní téma: Mýtus o samoregulaci trhu

ModeBreadetry hitsillug deatastundark 35178</Subject1>

Cexaspisekack | 03.03.2014
ModeBreadetry hitsillug deatastundark 108224</Subject1>

Cexaspisekack | 03.03.2014
ATVTYkki02

assitineMiz | 11.11.2013GNPBvqn39

assitineMiz | 19.10.2013čo je na čo a čo je čo

dusan | 16.11.2012

-trhový mechanizmus sa začína a končí tam kde sa začínajú, keďže poväčšine po revolúcii sa dostali do vedenia a k peniazom krivé osoby /čo je logické, lebo sú ovládatelnejšie/, ich vlastné potreby sú ďaleko, ďaleko vyššie ako potreby spoločnosti, skrátka alokácia zdrojov končí tam kde začína podnikateľova chuť na jachtu, trhový mechanizmus nad ktorým nevykonáva dozor štát je koncepcia monopolistu aby mohol zožrať slabšieho
-s článkom súhlasím - nie je problém si domyslieť odpovede na otázky, či boh v oboch častiach biblii je stejný alebo je iný, ak je stejný tak sa kresťania klaňajú jahvemu ak je iný prečo majú starý zákon, daľšia vec je že niečo bolo vytvorené pre insiderov no a aby outsidery lepšie poslúchali tak im bolo tiež niečo vymyslené a funguje to ako hrubý múr proti logickej debate
du

Re: čo je na čo a čo je čo

dusan | 16.11.2012

sorry - kde sa začínajú chute podnikatelov

Re: čo je na čo a čo je čo

Hox | 17.03.2013

dobré postřehy, vidíme to podobně

Kultura vs. systém

Oxo13 | 14.11.2012

Nepoužívejte - prosím - pro označení destrukční podstaty civilzace slovo kultura. Správné slovo je systém. Přeformátování slov do opačného významu (rytmu, tonality) je jednou z příčin rozpadu myšlení - nelze pak věci i děje uchopit v prvopodstatě. Například husité sami sebe označovali za Boží bojovníky, slovo husité pro ně vymysleli jejich protivníci, aby je zesměšnili. Všeobecným přijmutím označení "husité" bylo možné Boží bojovníky ztotožnit (zmanipulovat) minulým režimem (systémem) s představiteli "revolučního hnutí" a glorifikovat je, dnes je možné je z téže pošahané pozice zase odstřelit. Přitom podstata jejich ozbrojeného odporu je umístěna již ve slovním spojení Boží bojovníci. Echnaton je zřejmě překlep. Ach - je slovo označující Duch(a) - ve slovanských jazycích uchované v povzdechnutí "ach" - spojení s výdechem není nahodilé.

Re: Kultura vs. systém

Dušan 2 | 14.11.2012

Pekná reakcia. Dik za doplnenie.

Re: Kultura vs. systém

Hox | 14.11.2012

z jedné strany souhlasím, z druhé - ten text je překlad. V obecném chápání je kultura vše, co se nepřenáší geneticky, ale interakcí s prostředím, ve kterém člověk vyrůstá a žije. Takže z tohoto pohledu je to použito správně.

Přidat nový příspěvek