MyTechnoLab - K čemu sloužily egyptské chrámy a Sfinga (aktualizováno)

MyTechnoLab - K čemu sloužily egyptské chrámy a Sfinga (aktualizováno)

19.5.2017

 

Miera Pravdy vo videu

 

Otázky redakcie hlavne na odborných
návštevníkov tejto stránky:
A. Čo z videa by mohlo byť pravdivé,
B. čo skôr asi nie a
C. čo vyzerá byť vyslovená blbosť?
Ďakujeme za pomoc.

 

 

Aktualizace

Některé otázky a odpovědi pod originálním videem:

Dotaz: A můžeme tu věc zrekonstruovat a zapojit?

Autor: Ano, můžeme! Je zapotřebí trochu se ještě povrtat v teorii a projít si to tam s přístroji uvnitř a v okolí a můžeme to zopakovat a s použitím moderních materiálů dokonce zdokonalit.

Dotaz: A bylo by to možné prodemonstrovat v elektrické emulaci? To by bylo zajímavé.

Autor: Mohu zopakovat některá konečná zařízení a vysvětlit, jak fungují. Například Sloup Džed, Egyptský kříž, osvětlení. Dívejte se v dalších dílech. http://vitatrans.net/wp-content/uploads/2017/01/316b5dbfe9470f76982e3c8fdf8adddf.jpg

Dotaz: Zajímavá verze. Hlavní myšlenku jsem pochopil. Ale otázkou zůstává, kde je konečné zařízení („zásuvka“) a jaké přístroje byly napájeny touto energií?

Autor: Hlavním převodníkem této energie byl Sloup Džed http://www.ljplus.ru/img4/a/r/arhivar_rus/djeds.jpg, který zesiloval vlnění a měnil je v obyčejnou, nám známou elektřinu, nebo elektrostatiku (v závislosti na metodě připojení). Toto zařízení také sloužilo jako rozhraní pro připojení k člověku (navlékali si jej na ruku přes „egyptský kříž“ Anch, který sloužil jako vypínač). Zdá se, že hlavním spotřebitelem (energie) byl sám člověk! (kromě osvětlení, komunikačního spojení, stavebních strojů) A s úvahami, co mohl dokázat člověk s tou dodatečnou energií, se zatím neodvažuji vystoupit před veřejností…

Dotaz: Naznačujete na kontrolované opouštění těla?

Autor: Ne, pro opuštění těla není potřebná energie. Energie je potřebná pro působení na něco. A na co, to zatím nevím.

Autor: Samozřejmě, tvar a struktura jsou velice důležité. Pozice lotosového květu je analogická polovině polí neutronu, nebo Země, nebo galaxie. Doporučuji vám podívat se na strukturní model neutronu od Alexandra Mišina. Brzy to s ním budeme vysvětlovat podrobněji. Je na čase měnit zastaralé modely struktury hmoty.

Dotaz: Řekněte, a jak mohli Egypťané opravovat ty své pyramidy, chrámy, Sfingu, když nebylo možné se k nim kvůli infrazvuku dostat? Jak mohli dočasně odpojit pyramidy nebo chrámy, třeba na jeden den kvůli opravám?

Autor: Myslím, že možnost odpojit je, aby nepracovali na plný výkon, existovala. Ale soudě podle stavebních materiálů a kvalitě prací, byla by jejich oprava potřebná až po uplynutí staletí.

Dotaz: A co se zakřivením zemského povrchu? Na 400-800 km to přece nemůže být přímá linie? Pokud vezmeme do úvahy, že Země je kulatá?

Autor: Čím je frekvence nižší, tím více vzrůstá schopnost obtékání překážek.

Dotaz: Část energie je předávána na jeden závit primární cívky prostřednictvím INDUKČNÍ VAZBY??? Ale vždyť kámen je dielektrikum, a jak víme, tak pyramidy jsou kamenné! Tak jaká indukční vazba??

Odpověď jiného uživatele: Autor se nevyjádřil úplně správně. Máme například vedle sebe dvě ladičky, když rozezníte jednu, vibrovat začne i ta druhá, která se nachází vedle ní. Energie je předávána zvukovou vlnou vzduchem. U pyramid se předávala vlna kamenem.

Autor: Máte pravdu, nebylo to úplně správně vyjádřeno. Také jsem chtěl uvést příklad se dvěma ladičkami, ale (druhý uživatel) mě předběhl, (děkuji mu za podporu). Vlny se šíří i dielektrikem, jenom s daleko menší rychlostí. Nejedná se o světelné frekvence jako v měděných vodičích. Pyramida vibruje s frekvencí do 20 Hz a tyto vibrace jsou předávány kamennému kruhu, ze kterého je jednodušší sejmout tento výkon, neboť je možné dosáhnout stojaté vlny upravujíce jeho délku. Vlnové procesy jsou analogické s těmi v transformátoru Tesla. Nedokázal jsem najít vhodnější termín než indukční vazba. Problém s termíny je v tom, že je třeba napřed je přesně definovat, proto se jim snažím vyhýbat. Tvrzení, že kámen je dielektrikum, také není úplně správné. Uzemnění může fungovat i přes kámen, pouze je potřebná větší plocha elektrody. Kámen má velký odpor, ale bude-li mít elektroda velkou plochu, tak to dopadne tak, že mnoho odporů s vysokou jmenovitou hodnotou bude zapojeno paralelně a při paralelním zapojení se výsledný odpor snižuje. Kámen je tedy také schopen posloužit jako vodič elektřiny, rozměry zde mají význam ;) Děkuji za to, že se díváte pozorně!

Dotaz: Vážený autore, chtěl bych znát váš názor na náboženskou, duchovní, kulturní složku těch lidí (opravdu lidí?), kteří používali takováto zařízení. Mohli podle vašeho názoru být někteří z nich nesmrtelní, mohli silou myšlenky ovládat hmotu (diagnostikovat a léčit nemoci, obnovovat své materiální tělo, nebo už ho vůbec nepotřebovali a uměli se materializovat podle potřeby), nebo to vše mělo jakési črty transhumanismu?

Autor: Zatím na to jednoznačný názor nemám. Ze starověkých fresek však očividně vyplývá, že tato energie byla využívána k léčení, osvětlení a nějakému dalšímu působení na živé i neživé struktury, například kámen, vodu apod. Nesmrtelnost neexistuje, ale dobu trvání života je možné zvýšit, pochopíme-li zákonitosti samotného procesu a zdokonalíme ho. Zatím toho velmi málo víme o možnostech vlnových procesů, je třeba usilovněji rozvíjet tento směr. S ohledem na léčení se podívejte na léčivou cívku Alexandra Mišina (vždyť se jedná o plochý bifilár N. Tesly), je to stejná technologie!

Dotaz: A je možné podrobněji vysvětlit pro ty, kteří si se slovem energie asociují (jako například já) pouze elektřinu, co vlastně s tím infrazvukem vůbec dělali?

Autor: Střídavý proud je vlna, která se pohybuje po vodičích rychlostí světla. V našem případě s frekvencí 50 Hz. Infrazvuk je také vlna s frekvencí do 20 Hz, která se pohybuje jiným prostředím (vzduch, voda, kámen) s nižší rychlostí v závislosti na materiálu. V podstatě mezi nimi žádný rozdíl není. Je lehké přeměňovat jednu ve druhou. Je možné z infrazvuku získat vysoké napětí, pro nás obvyklé. Ale jednodušší je používat zařízení od počátku projektovaná na tuto frekvenci. Jde prostě o jiný standard přenosu energie. Zdá se, že taková frekvence byla využívána pouze pro její přenos, a potom byla přeměňována ve vyšší (frekvence), ale to je zatím pouze verze. S ohledem na použití, zatím zcela jasně vidím na freskách osvětlení a léčení, zbytek jsou dohady.

Otázka: Takže jestliže žárovku (nu speciální) budeme napájet zvukovou vlnou, tak bude svítit?

Autor: To není přesně. Zvukovou vlnu je možné přeměnit na elektrostatiku vysokého napětí, díky které se může rozsvítit obyčejná zářivka.

Autor: Dokud jsem sestavoval video, vyšlo najevo ještě několik zajímavých faktů. Energie nebyla předávána přímo po Nilu. Vedle něho byl vybudován kanál široký 22 metrů a dlouhý 400 km, prostřednictvím kterého byla přenášena stojatá vlna z vody. Kanál vedl na obě strany, jeden do Luxoru a druhý do Alexandrie. Zbytky tohoto umělého kanálu jsou vidět vedle chrámů na levém břehu řeku. Vypadá to, že současní Egypťané nevystavěli všechny zavlažovací kanály, které dnes využívají, že někdy jen vyčistili ty starověké. Převodníkem energie byl chrám vedle Sfingy. Jde o samostatné zařízení. A kompaktním převodníkem uvnitř hory byl sloup Džed (https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEed), který mohl přeměňovat vlnění ve vysokonapěťové (Mišinova cívka - http://mihailosipov.ru/chto-takoe-katushka-mishina/). Budu-li mít čas, vyrobím funkční model s připojením na zářivku. Ale to bude na podzim, dřív určitě ne.

Otázka: Kde je v pyramidě převodník z elektromagnetické složky na mechanickou? Pyramida musí tvořit piezoelement. Jednou věcí je rádiová vlna a rezonátory a úplně jinou zase infrazvuk! Infrazvuk není možné zpracovávat v rezonátoru a filtrovat v takových filtrech – pro zvuk je potřebný masivní koridor, a tento systém je otevřený, nad hlavou nebe! Dále energie po Nilu – jaké budou ztráty v řece? A je třeba zohlednit rychlost zvuku ve vodě při různých teplotách – to je k té fázové synchronizaci.

Autor: Analogem piezoelementu může být sarkofág uvnitř pyramidy nebo samotný ten prostor (v závislosti na frekvenci). Jaká frekvence iniciuje tyto vibrace, říci nedokážu. Ale okolo pyramid je polarizovaný signál na frekvencích přibližně 2-10 MHz. Je zapotřebí to tam projít zevnitř i v okolí s analyzátory spektra ;) Vypadá to, že infrazvuk byl potřebný pouze pro přenos po vodě. Zatímco jsem sestavoval video, ukázalo se, že stojatá vlna nebyla přenášena po Nilu, ale umělým kanálem vedoucím paralelně s řekou s šířkou 22 a délkou okolo 400 km.

K té synchronizaci. Synchronizovat není třeba s pyramidou, ale v Luxoru s bodem vstupu a výstupu, což je pouze 2660 metrů – méně než jedno procento vzdálenosti k pyramidám. Vůbec nevadí, jestli se vlna zpomalí nebo zrychlí. Na tak malé vzdálenosti mezi Luxorem a Karnakem se ty fáze budou krýt.

Dotaz: A jak je možné pasivními komponentami zesílit signál?

Autor: 1. Zkoncentrovat do jednoho bodu (například jako zvětšovací sklo); 2. Vytvořit stojatou vlnu. Přímý a odražený signál se bude kumulovat a amplituda zvyšovat; 3. Podélnou vlnou vytvořit rezonanci v tvrdých horninách, potom se v kameni objeví ještě i příčná vlna. Při kumulaci těchto vibrací se celkový výkon zvýší.

Otázka: Řekněte prosím, proč se magnetické pole Země nemění v čase a je jednosměrné? To je v rozporu s hypotézou stojaté vlny v Zeměkouli.

Autor: Ještě tu je elektrostatika. Nejpravděpodobnější je, že vzniká dipól ze dvou elektrostatických vírů (toroidů) severní a jižní polokoule. To je však zatím pracovní verze, kterou je nutné potvrdit. Za několik dílů to chceme společně s Alexandrem Mišinem rozebírat. Podle mého názoru má Mišin zatím ten nejpravděpodobnější model planety (který je vlastně také modelem protonu, neutronu apod.)

 

Diskusní téma: MyTechnoLab - K čemu sloužily egyptské chrámy a Sfinga

Pomozte mi, jsem alkoholik

Josef Švejk | 28.05.2017

Vždy, když jsem ožralý, začnu psát příspěvky na web. Pak si to přečtu za střízliva a hrozně se za sebe stydím - odpuste mi, prosím, mé debilní příspěvky - byl jsem hrozně ožralý... Ještě jednou se omlouvám.

ja jsem takovy

Dagmar | 27.05.2017

prizemni clovek, studuji jiz 10 let to cemu se dnes rika alternativni medicina a zemedelstvi. Jinak jsem lekar. Absolvovala jsem stage o tzv elektrokulture, to jest zvysovani obranych schopnosti rostlin pomoci elektomagnetickeho pole Sever-Jih. zde: http://www.electroculturevandoorne.com/. U tohodle chlapka jsem byla na stazi; Vypestovala jsem kvetaky co vazily 4 kila. Velmi me to zaima, ale v malych rozmerech, zemedelstvi, medicina. Az se vratim do Cech (za rok) chci se tomu venovat na plny uvazek na statku co mam v Cechach.Chtela bych znat pouziti toho vseho na takovychto malych rozmerech. Jsou zde dobrovolnici, kteri mi jedmou pomohou ?

Re: ja jsem takovy

zvedavý | 27.05.2017

Rastliny netreba mučiť elektrinou. Stačí im dodať živiny a striedať plodiny. Nejde o to aké sú rastliny veľké, ale aké sú výživné. Pozrite si toto: http://ekozahrady.com/ . Neviem čo myslíte pod pojmom alternatívna medicína, ale na skutočnom liečení asi nezarobíte.

Re: ja jsem takovy

Josef Švejk | 28.05.2017

Slušný výsledek na lekara 4 kilový květák! Pokud doplníte nastudované stage elektrošoků ještě rytmickým poklepáváním tamburínovým bubínkem a tajemnou formulí heja heja heja, jsem si jist, že karfiól zvýší váhu nejméně na 5 kilo.

Už to leze na povrch??

čtenář | 26.05.2017

http://extrastory.cz/bude-lidstvo-schopne-prostrednictvim-zvuku-levitovat-predmety-stejne-jako-davni-egyptane.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

http://extrastory.cz/ovladali-lide-ve-staroveku-levitaci-a-pouzivali-antigravitacni-technologie.html

Re: Už to leze na povrch??

Josef Švejk | 26.05.2017

"V koptských spisech nalezneme popis procesu, kdy se kamenné bloky pro výstavbu pyramid vyzvedávaly pomocí rituálního zpěvu a skandování." V Česku jsme tento rituální zpěv upravili do jednoduchého "Hej rup!"
"Domy by létaly vzduchem, lidé by se vznášeli jak ptáci." I tuto metodu překonání gravitace jsme převzali. Nejznámější aplikátor této metody v Česku je MUDr. Štrosmajer.

Re: Re: Už to leze na povrch??

čtenář | 27.05.2017

Milý Švejku, no moc vtipné to není.. Stejně, jako kdybych vám navrhl, aby jste se se zpěvem vydal na Bělehrad a nedělal si prdel z vážných věci..

Pyramídy

Bynk | 24.05.2017

Tie pyramídy vyžarujú energiu aj napriek tomu, že sú už dávno odpojené a vnútrajšok vyrabovaní. Ak som správne pochopil čo písal Sitchin tak velká pyramída slúžila ako dnešná atomová elektráren. Na inom príncípe samozrejme, velkú úlohu tam mali spodné vody Nílu, pyramída bola priamo na brehu velkej rieky a spolu z vodným prúdením, pyramídovým tvarom produkovala ohromné množstvo energie. Dnes si ten princím už ani nevieme predstaviť a ja nie som na toto expert, ale tieto teórie som už počul. Ak mala Velká pyramída ešte nejaké prídavné zariadenia v sebe (vodiče káblov, kovové súčasti a pod), ktoré sú už dnes kompletne odstránené sa bohjužial dnes už presne nedozvieme. ale experimntovasť s tvarom môžeme. Možno ešte niečo objavíme...

Re: Pyramídy

Josef Švejk | 26.05.2017

"ja nie som na toto expert" - hej, z vonka to tak vyzerá. Ale to nevadí, důležité je vědět, že "pyramídovým tvarom produkovala ohromné množstvo energie." a činí tak i dnes, ačkoliv "vodiče káblov, kovové súčasti a pod, sú už dnes kompletne odstránené".
Je pozoruhodné co že nám to ze škol dneska vylézá!

Re: Re: Pyramídy

Oracle 911 | 27.05.2017

Áno je to pozoruhodné, lebo sú to fachidioti a pseudo-skeptici (čítaj ovečky pasené vedeckými autoritami) ako vy.

Výzkum pyramid v letech 2004 - 2011

Stanislav | 22.05.2017

Na základě vyzkumů zřejmě v letech 2004 až 2011 tvrdí Andrej Skljarov a Sergej Siparov ve videu níže něco
podobného:

1. Pyramidy nejsou určené pro lidi ani pro pochování Mumií ale spíše jako technologické objekty

2. Přesné rozměry pyramid napovídají spíše šíření energie
https://www.youtube.com/watch?v=PnKU2et9BMk

Nerozumím moc dobře rusky, takže všem konkrétním tvrzením nerozumím. Skljarov se alternativní historii věnuje
dodnes, žádné závěry o pyramidách jsem však nedohledal.

Re: Výzkum pyramid v letech 2004 - 2011

Josef Švejk | 26.05.2017

"2. Přesné rozměry pyramid napovídají spíše šíření energie" nad touto perlou se laik diví, odborník žasne. Ale my obyčejní lidé si otevřeně můžeme říct: Větší hovadinu jsem neslyšel.

Re: Re: Výzkum pyramid v letech 2004 - 2011

Oracle 911 | 27.05.2017

Google neviete používať, to vás nikto nenaučil?!

Re: Re: Výzkum pyramid v letech 2004 - 2011

Dagmar | 27.05.2017

Nomen Omen mate presne jmeno Svejk

Jen pár otázek k věci

Pe-tri | 21.05.2017

Chtělo by to alespoň hrubé schéma zapojení. Pochopili jste někdo, alespoň to, co je vstupem-zdrojem, co výstupem , alespoň základní funkčnost zařízení ? Kde je něco jako membrána generující zvukovou vlnu ? Kde je převodník mechanické akustické vlny 20 Hz či méně na vf elektrické pole a naopak ? Kámen sice může přenášet akustické vlny, ale všichni víme, jak dobrý izolant zvuku to je. Tedy odpor a ztráty by byla hodně velké. Dál. Kde je výstup - spotřebič energie a jeho účel ? Na těch 800 km se mohlo přenášet pouze vf elektrické pole, nikoliv mechanické akustické vlnění. Odpovídají zmíněné vf frekvence 2-10 MHz rozměrům staveb respektive vlnovodům, pro které to je ovšem příliš nízká frekvence než aby se daly použít zákonitosti přenosu vf energie ? Pracovalo tedy zařízení v impulsním režimu, alá radiolokátory, což by přinášelo další hromadu otázek ? Co by potom celé zařízení taktovalo ? Čím a proč se signál moduloval ? Bylo to tedy komunikační zařízení ? To by ovšem předpokládalo i přijímací zařízení na druhé straně ? Existuje takové ? Atd.
Pro mne tedy spíše víc nezodpovězených otázek než odpovědí, ale úplně to nezavrhuji, protože to mohlo sloužit jako teleportační zařízení (které vyžaduje specifickou energii), což už je ale jiný příběh.
P.

Re: Jen pár otázek k věci

ADM | 21.05.2017

Kde si mohu něco přečíst o teleportačním zařízení, které zmiňuješ?

Předpokládám, že nemyslíš "teleport" v konvečním chápání.

Re: Re: Jen pár otázek k věci

Josef Švejk | 26.05.2017

Nikde. Přečtěte si Babičku od Boženy Němcové, ta je mnohem realističtější!

Re: Re: Re: Jen pár otázek k věci

Oracle 911 | 27.05.2017

Nejaký vecný argument, ktorý by podporil váš slint by nebol?

celkovy vykon

zxc | 21.05.2017

Zajimalo by me jaky byl celkovy vykon te jedne pyramidove "elektrarny"... Neni mi ani jasne v jake podobe pyramida energii vlastne prijmala, ze Zemskeho magnetickeho pole? Ale to by slo jen v pripade ze by se toto pole (nejlepe co nejrychleji) menilo. Nebo z nejakeho elektrostatickeho pole? At uz to bylo jakkoliv, i kdyby vzala veskery prikon celeho zemskeho kondenzatoru (protor mezi vodivym povrchem a vodivou ionosferou, nabijeny bourkami) nemohl by byt vykon vyssi nez cca 1GW (to je celkovy mozny prikon, nezavisle na poctu takovychto zarizeni ktere postavite, at uz v podobe pyramid ci teslovych vezi). Rychleji se proste zemsky kondenzator nenabiji. Z rozmeru pyramidy si spsi myslim ze vykon bude MNOHEM mensi a taky mi neni jasne kde se bere ta frekvence 20Hz. Kazdopadne ale prenost v podobe infrazvukoveo vlneni mozny asi bude, i premena na elektrinu, napr. piezoelektrickym jevem.
Ac tedy vykon nemusel byt nic moc, pro potreby knezstva v ramci davoelitarni spolecnosti to stacit mohlo. Ale mohla tu byt i moznost, ze hlavni ucel byl prave ten infrazvuk 20Hz. Ten mi totiz opravdu nepripada nijak lecivy, spis "zombifikacne-terorizacni" (http://link.springer.com/article/10.1007/s13762-014-0581-4), coz se prave one vladnouci vrstve (zalezle v kamennych krytech "chramech" kde pred tim mohli byt sami chraneni) mohlo velmi hodit...

Re: celkovy vykon

zxc | 21.05.2017

mj. v tomto pripade by davalo smysl i vedeni zvuku rekou, nebot obyvatelstvo bylo prave hlavne podel reky rozmistene. A ony "ztraty" by pak vlastne mohl byt hlavni ucel, a premena na elektrinu pro osvetleni chramu spis takovy prijemny bonus.

Re: Re: celkovy vykon

Josef Švejk | 26.05.2017

K osvětlení chrámu prý dodával žárovky Edison a sklo na baňky Severočeské sklárny Kamenický Šenov okres Česká Lípa!

Re: celkovy vykon

Irena | 21.05.2017

Podívejte se i na jeho ostatní videa
https://www.youtube.com/watch?v=2d-u2LWacfU
https://www.youtube.com/watch?v=8WKsnm48oc4
https://www.youtube.com/watch?v=5nfTlaYcIhk
https://www.youtube.com/watch?v=Yy03fQmeJUQ

Re: celkovy vykon

Oracle 911 | 21.05.2017

Vedecký mýtus, že ionosferický kondenzátor je napájaný búrkami je hlúposť. Zmienený kondenzátor je napájaný Slnkom resp. prúdom slnečných častíc, van Allenovými pásmi a telurickými prúdmi (samonapájací homopolárny motor-generátor, ktorú opísal Tesla v jednom svojom patente).

Čo v praxi znamená, že výkon bol oveľa viac než 1GW.

Dodávam, indukčná väzba je fakt nešťastný pojem. Skôr by sedel väzba s elektrostatickou indukciou alebo indukovaná elektrostatická väzba.

Re: Re: celkovy vykon

Standa | 22.05.2017

Mohl byste prosím nějak konkrétněji popsat, jak by mohl ten kondenzátor být ve větším měřítku napájen proudem slunečních částic?
Ty částice jsou přece z velké části odkloněny právě do Van Allenových pásů, kde tvoří elektricky víceméně neutrální plazma, udržované magnetickým polem Země ve velké vzdálenosti od zemského povrchu. Díky své neutralitě to plazma nemůže na dálku prakticky nijak elektrostaticky působit. Proto nejspíš nedává moc smysl ani Vaše poznámka o elektrostatické indukci.

Jinak: nabíjení atmosféry bouřkami není moc přesné. To nabíjení probíhá prouděním vzduchu, který s sebou nese i volné náboje. To proudění může samozřejmě vést i ke vzniku bouřek. Bouřky samotné jsou ale už jen projevem a blesky způsobem vybíjení toho náboje.

Re: Re: Re: celkovy vykon

Oracle 911 | 23.05.2017

Van Allenove pásy nie sú neutrálne ale tvorené prevažne protónmi a tieto častice sú často urýchlené na rýchlosť blízko k rýchlosti svetla to je prvá vec.
Druhá vec je, že nejde o to či tá plazma je neutrálna ale či sa v nej dochádza k separácií nábojov.
Tretia vec, podľa pozorovania kozmických sond na póloch nielen vnikajú kozmické a slnečné častice ALE aj preteká elektrický prúd (elektróny k Slnku a protóny od Slnka).
Štvrtá vec, vedci resp astrofyzici tvrdia, že plazma nemôže pôsobiť na veľkú diaľku diaľku, otázne je však pravdivosť tohto tvrdenia. Hovorím to na základe toho, že Hannes Alfvén (vedec s Nobelovou cenou) a elektrický inžinieri robiaci pokusy s plazmou dokázali opak. Lebo ide o to, že plazma NIE je horúci plyn ale entita, v ktorom došlo k separácií atómov, atómových jadier a elektrónov t.j. je elektrickým vodičom a tým pádom platia na ne iné fyz. zákonitosti ako na plyn to znamená, že primárne reaguje na elektrické náboje a elektrické a magnetické polia.

A asi si to neprečítal poriadne ten môj príspevok, indukcia sa týkala pyramídy a kamenného oplotenia.

Re: Re: Re: Re: celkovy vykon

Standa | 23.05.2017

1. Mohl byste prosím uvést zdroj toho, že ty pásy NEJSOU neutrální?
Podle toho, co jsem našel, jsou pásy tvořeny zhruba stejným počtem elektronů i protonů - byť mají v různých místech různé energetické spektrum (někde převažují elektrony s vysokými energiemi, jinde protony s vysokými energiemi).
2. To, že dochází k ionizaci atomů (separaci na kladně nabitý ion a záporně nabitý elektron), je podle mne znakem plazmy. (to je i poznámka k tomu, že plazma skutečně není jen ohřátý plyn) Z vnějšku je ale plazma obvykle elektricky neutrální.
3. Prosím o odkaz na výsledky těch měření, na něž se odvoláváte. Rád bych si prošel metodiku i výsledky předtím, než Vaše tvrzení přijmu nebo odmítnu.
4. Plazma na velkou dálku působit může. Otázkou je ale spíše forma a velikost toho působení (jestli je ten vliv dost významný pro zkoumaný jev).
5.Pozorně jsem hledal slovo "oplotenie" ve Vašich starších příspěvcích, ale píšete o něm až teď. Co jsem tam tedy pořádně nepřečetl?
Navíc není moc jasný směr, velikost, ani zdroj energie pro tu indukci (pokud to tedy není jen statická indukce náboje bez jakýchkoliv významných toků energie)

Re: Re: Re: Re: Re: celkovy vykon

Oracle 911 | 23.05.2017

V týchto 2 bodoch som v podstate zosumarizoval odpovede na VŠETKY vaše otázky:
1) 3 anglické prednášky na téma elektrické okolie Zeme, využíva údaje od NASA a ostatných inštitúcií:
https://www.youtube.com/watch?v=z2W5jaxKlgU
https://www.youtube.com/watch?v=QiM_gLRIuGc
https://www.youtube.com/watch?v=YoyHHHTwAyM
V prvom videu spomínajú aj to, že cez póly pretekajú aj elektrické prúdy rádovo v miliónoch ampéroch (satelity NASA v 1973). A v treťom sa spomína aké sú elektrické potenciály hlavne v okolí Zeme a v Slnečnom systéme.
A nie je to len Zem, kde sa dajú nájsť štruktúry podobné van Allenovým pásom ale aj Saturn a Jupiter ich má:
https://www.thunderbolts.info/wp/2016/10/12/enceladus-is-plugged-in-2/
https://www.thunderbolts.info/wp/wp-content/uploads/2014/08/jupiter_mag.jpg

2) Plazma nie je len zmes separovaných nábojov ale v závislosti od podmienok vytvára dvoj-vrstvy napr. v žiarivkách:
http://www.everythingselectric.com/double-layers-plasma/
https://www.plasma-universe.com/Double_layer
A ako tieto dvoj-vrstvy vplývajú na atmosféry planéty:
https://www.youtube.com/watch?v=ASIBTxcEMc0

Ďalšia vec, v aktualizácií sa spomína kamenné oplotenie a v súvislosti s ňou aj indukčná väzba, takže ste fakt nepozorne čítali.

PS: Ak označíte mnou prezentované fakty bez relevantných argumentov za "blbosť" a "pseudovedu"atď, tak s vami budem nakladať ako s trolom. Podotýkam nesúhlasím so všetkými závermi tej komunity od ktorej citujem.

Re: celkovy vykon

Standa | 24.05.2017

Díky za odkazy. zkusím se tím prokousta podrobněji.

Řada věcí je tam určitě určitě dobrým popisem realiry, u dalších si ale nejsem jistý, jestli se jedná jen o zjednodušení pro účely přednášky, nebo o zásadní chybu v úvahách toho přednášejícího.

Konkrétně:
- hledám ve Vámi odkázaných materiálech (zatím marně - ale prošel jsem jen část) zmínky o Larmorově rotaci, což je dost významný jev pro chování plazmy v radiačních pásech. Částice se nepohybují rovně podél siločar, ale ve své naprosé většině po spirálách či kruzích kolem nich. Jejich hlavní složka rychlosti je tedy kolmá na magnetické pole a výsledný pohyb středu jejich rotace podél siločar je mnohem pomalejší, než je samotná rychlost částic. Ve videopřednášce je ale jen šipka s vysokou rycholstí podél siločar.
- není mi úplně jasné, proč by se napětí za sebou naskládaných "double layer" mělo sčítat a nikoliv vyrušit. Na potenciálový rozdíl mezi vnějšími náboji dvojice těch vrstev je přece možné se dívat také jako na vrstvu, kde je potenciál přesně opačný. Nabitá částice, procnázející postupně těmito vrstvami a mezerami mezi nimi, bude tedy střídavě urychlována a zpomalována.

Ale budu to dál procházet - prozatím si z toho nedělám žádný konečný závěr. Hlavně si z toho zkusím dohledat a prověřit kvantitativní výsledky, které lze případně měřit.

---
To kamené oplocení v textu stále marně hledám. Zkoušel jsem na stránce najít řetězce "plot", "plocen" a "oplo" ale vyskytuje se to jen v naší diskusi (a nesouvisejícím slově "teplota"). Je snad vyjádření o plotě v některém z odkázaných videí? Ta jsem zatím neprošel.

Re: Re: celkovy vykon

Irena | 24.05.2017

K tomu kamennému oplocení viz aktualizace zde:

Pyramida vibruje s frekvencí do 20 Hz a tyto vibrace jsou předávány kamennému kruhu...
Přičemž kruh je zde uveden ve smyslu obepínajícího okruhu, který má v případě pyramidy podobu čtverce - tedy jakéhosi oplocení.

Re: Re: Re: celkovy vykon

Standa | 24.05.2017

Aha. nenapadlo mne, že slovo "kruh" má znamenat "čtverec" a slovo čtverec (které se zde poprvé objevuje až ve Vašem příspěvku) má znamenat "jakési oplocení".
Doposud jsem se domníval, že každé z těch slov (kruh, čtverec, oplocení) popisuje výrazně rozílnou třídu objektů a nikdy jsem je nevnímal jako synonyma. (Domníval jsem se, že kruh nemá na obvodu rohpravoúhlé rohy jako čtverec a plot že je 3D útvar, na rozdíl od 2D čtverce a kruhu)

Ale dobrá. Pokud tedy měl plot sloužit k přenosu elektrického výkonu na frekvenci na 20 Hz, pak sel lze ptát na efektivitu takového přenosu.
Byl-li ten plot například 3 m vysoký a byl ve vzdálenosti například zhruba 10 m od pyramidy (aby jeho délka vyšla hezky na 1 km), vytvořil by s jejími stěnami kondenzátor o kapacitě přibližně 2,7 nanofaradu. ( C=eS/d = (9e-12) * 3 * 1000)/10).
V současnosti vypadá součástka o stejné kapacitě takhle: https://www.gme.cz/ck-2-7n-500v-z5u-rm5-08-20 . (Je fakt, že ta dvougramová součástka je jen na napětí 500V, nevím, kolik by měla mít pyramida).

Kapacitance (ekvivalent elektrického odporu na kondenzátoru)
by při 20 Hz byla přibližně 3 megaohmy. (R=1/(C*2*pi*f) =1/(2,7e-9 * 2 * 3,14 * 20) )
To je podle mne pro nějaký rozumný přenos větší energie celkem kvelký odpor. Smysl mi to nedává především kvůli tomu, že vápenec materiálu a podloží pyramidy by měl vést proudy téhle frekvence o mnoho řádů lépe (měrná vodivost vápence je v řádu kiloohmmetrů, nízká frekvence se na tyhle vzdálenosti chová skoro jako stejnosměrný proud).

Ale třeba mne opravíte

Jinak:
Mohu se ve svých úvahách samozřejmě mýlit
Budu proto vděčen, pokud je po mně zkontrolujete a upozorníte na případné chyby.

Re: Re: Re: Re: celkovy vykon

Irena | 24.05.2017

No v první řady by podle mě asi zcela určitě neměl sloužit k přenosu "elektrického výkonu".
Viz Mechanickou podstatu má i zvukové vlnění - jedná se o šíření mechanických kmitů pružnými materiály, či šíření tlakových změn tekutinami - o které v tomto případě zřejmě jde, dále se pracuje s různými odrazy vlnění, při kterých se vlnění různě zesiluje. Jestli jsem to dobře pochopila, tak ta stojatá vlna u pyramidy byla vytvářena ve vodním kanálu, kde se zřejmě díky vlnění tvořila i vodní vlna, jak v jednom videu ukazoval - kam asi měla sahat. Ale do diskuzí se s vámi pouštět nehodlám, neboť jste příliš nedůtklivý a vztahovačný. Za kruh se omlouvám, měl to opravdu být okruh ve smyslu oplocení, jak jsem neměla problém pochopit ani já ani Oracle.

Re: Re: Re: Re: Re: celkovy vykon

Standa | 24.05.2017

No - máte pravvu, že je to jak v Aktualizaci tak v diskusi poněkud zamotané:

V článku (aktualizaci) se píše na jednu stranu o indukci, ale na druhou stranu o zvukové vlně, předávané tu vzduchem (nejspíš ale jen u analogu ladičky), tu kamenem.
Tedy se jedná o mecnanický přenos energie - byožná mechanické. A protože množství energie za urjednotku času se nazývá výkonem, jedná se i o přenos výkonu.

Oraxcle ale píše:"Skôr by sedel väzba s elektrostatickou indukciou alebo indukovaná elektrostatická väzba."

Takže ten to nejspíš pochopil jako elektrický přenos a ne jako zvuk. Proto jsem také v kontextu tohoto vlákna diskuse přijak ten elektrický výklad.

Co se týče odrazů a stojatých vln: To není zesílení, ale akumulace.

Alespoň pokud "zesílením" budeme chápat to, že vlnění o nějaké energii je kontinuálně převáděno na vlnění o větší energii. Alumulace je zadržení přicházející energie na jednom místě pro případné krátkodobé použití.

Takže celkový výkon se nezvýší podle mne na rozdíl od tvrzení v článku. Zvýšit se díky akumulaci může krátkodobý výkon, ale jen na úkor toho, že jindy se ten výkon zase sníží. Proto celkový výkon bude vždy buď týž nebo spíš menší o ztráty.


Tu část vašeho příspěvku, jež se netýká problému ale osob, pomíjím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: celkovy vykon

Irena | 24.05.2017

V té aktualizaci jde o otázky různých lidí, které na sebe nenavazují, ale zdály se mi zajímavé včetně autorových odpovědí. Možná udělal Hox chybu, když odstranil oddělení mezi nimi, které tam bylo. Takhle si někdo může vyvozovat, že jde o návazný rozhovor, a to opravdu ne, to za prvé. Tu indukční vazbu tam právě řeší, že ji nepoužil v tomto ohledu příliš adekvátně, i když jako analogie podle mě použít jde. A zesílením jsem měla na mysli vlny, které se odráží v pyramidě díky jejímu tvaru, jak to autor uváděl v jednom z předchozích videí. On se to snaží podle mě dělat tak, aby to na sebe navazovalo a je dobré si tedy poslechnout i ty předchozí.

Re: Re: Re: Re: celkovy vykon

Oracle 911 | 25.05.2017

Veľmi rád vás opravím.
Pyramídy sú postavené z betónu resp. z geopolymérov, je to vedecky dokázané:
https://www.geopolymer.org/archaeology/pyramids/paleomagnetism-study-supports-pyramid-geopolymer-stone-2/
Pritom v geopolyméroch bol pozorovaný priamy piezoelektrický efekt:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127516307274
Pričom túto technológiu v staroveku používal kde-kto a vyrábal geopolyméry z kde-čoho:
https://www.geopolymer.org/archaeology/the-geopolymer-chemistry-was-known-during-antiquity/
Pričom množstvo organických látok vrátane sacharózy, Vínanu sodno-draselného a suchých kostí majú piezoelektrické vlastnosti:
https://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectricity#Other_natural_materials

Takže máme tu stavby z piezoelektrického materiálu (kamenivo pyramíd obsahuje 8-10% vody). Ak zoberieme v úvahu to, že stavitelia dokázali upraviť vlastnosti geopolymérov a vybrali vhodnú konštrukciu spolu s ostatnými materiálmi t.j. vedeli čo robili tak tu máme anténu naladenú na určitú frekvenciu resp. frekvencie ako primárka Teslovho transformátoru a sekundárku tvorenou kamenným oplotením ("okruhom"), ktorá je naladená na tú istú frekvenciu a ktorá svojou konštrukciou menil elektrické vlnenie na infrazvuk. Treba dodať, že o nekamenných konštrukčných prvkoch nemáme žiadne hodnoverné informácie.
A celý tento 1 komplex mal výkon rádovo v desiatkach možno aj v stovkách GW ale ani výkon 10 TW nie je nereálne.

Re: Re: Re: Re: Re: celkovy vykon

Standa | 25.05.2017

Než začneme s rozborem technických detailů, jen bych si rád shrnul, jak to podle zatím přednesených popisů mělo fungovat:

- pomocí zvukových vln ve vodě je přivedena mechanická energie do pyramidy
- v pyramidě se to mechanické vlněné přeměnilo pomocí piezoelektrického jevu na elektrickou energii
- elektrická energie tělesem pyramidy proša na její povrch
- vzduchem se ta energie pomocí indukce (elektrostatické? magnetické?) přenesla na oplocení. Přitom došlo k nějaké transformaci jako u Teslova transformátoru (který vyrábí z nízkého napětí a velkého proudu vysoké napětí a nepatrný proud)
- v oplocení se ta energie opět pomocí piezoelektrického jevu přeměnila na mechanické vlnění (infrazvuk).
- to mechanické vlnění ... - co se s ním vlastně dělo dál?

Vše to probíhalo na frekvenci cca 20 Hz a v celkovém objemu například 1 TW.

Popsal jsem Vaši představu správně? Když tak opravte či doplňte.
Pak bychom si mohli zkusit projít potřebné amplitudy a přibližné ztráty vedení i přeměn energií (například pro určení velikosti odpadního tepla).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: celkovy vykon

Irena | 25.05.2017

To je úplně špatně pochopené. Říkala jsem vám, abyste se podíval na ta předchozí videa. Energie vůbec nebyla vedená z vody do pyramidy ale naopak - například. Jak chcete něco shrnovat, když to chápete úplně špatně?
Tak např. Pyramidy v sobě koncentrují několik toků
magnetických polí, přicházejících z různých stran
viz video Princip fungování Egyptských pyramid 1, kde je probírán i koeficient zesílení z tvaru pyramid!!!!
Ta pole produkuje země viz video Je na čase převzít roli bohů
Složka proudu je probírána ve videu Fungování Egyptských pyramid 2
Pyramida sama slouží k zachycování energie, která je potom vlnovody vedena do chrámů, kde je upravována...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: celkovy vykon

Standa | 25.05.2017

Aha. tak to jsem ze sebe udělal pěkného troubu. Tok energie jsem obrátil.

Na videa jsem se zatím nekoukal, vycházel jsem jen z textu a zjevně jej špatně pochopil. Ale zkusím před spaním skouknout ta videa.

Budu se tam především snažit najít informaci o tom, jakým zdrojem je napájeno to zmíněné zesílení. K zesílení energie signálu je vždy třeba do zesilovače dodat odněkud tolik energie, kolik jí pak má obsahovat zesílený signál + ztráty. Tvar může sice zajistit změnu formy signálu nebo může zajistit regulaci odjinud přivedenné energie signálem, ale sám o sobě žádnou energii nedodá. Alespoň pokud platí zákon zachování energie.

Re: Re: celkovy vykon

Oracle 911 | 24.05.2017

Tá skupina tvrdí, že primárne je pretekajúci prúd t.j. prúd elektricky nabitých častíc v jednom smere a sekundárne takto generované magnetické pole a Larmarova rotácia sa berie v úvahu pri 2 veciach urýchľovanie protónov na rýchlosti blízko rýchlosti svetla a v prípade Birckelandových prúdov (iné meno je Field-Aligned Currents):
https://www.thunderbolts.info/wp/2011/12/06/essential-guide-to-the-eu-chapter-6/
https://www.plasma-universe.com/Birkeland_current
Birckelandove prúdy dokážu viesť elektrický prúd v plazme na kozmické vzdialenosti, 2 videá na toto téma:
https://www.youtube.com/watch?v=JST8NHoAAcA
https://www.youtube.com/watch?v=hPNMoalTTVE

V prípade "double layer" v plazme ide o rozdielnu teplotu resp. kinetiku dotýkajúcich sa plaziem, podrobnejšie rozpísané tu:
https://www.thunderbolts.info/wp/2011/12/03/essential-guide-to-the-eu-chapter-5/
A ako chemik môžem povedať jednu vec, podobný jav sa odohráva okolo elektród. Ide o to, že na elektródy sa často na-adsorbujú ióny a zlúčeniny, ktoré vytvoria súvislú vrstvu a následne menia vlastnosti elektród.

Re: Re: Re: celkovy vykon

Standa | 25.05.2017

Díky za odkazy. Tohle je ale řada témat a čtení na několik dnů (včetně procházení zdrojů, z nichž autoři vycházejí).

K tvrzení o protékajícím proudu: Trochu mi teď uniká kontext toho, o který proud a které pole se má jednat.
Píšete o Birkelandových proudech a magnetické složce kolmé k zemskému magnetickému poli, kterou ty proudy ve svém okolí vytváří? Nebo je kontext jiný?

Re: Re: Re: Re: celkovy vykon

Oracle 911 | 27.05.2017

Pyramídy odoberajú tú atmosferickú (na každý meter výšky asi 100V a na každý meter štvorcový základne niekoľko mikro Ampérov za jasného počasia ale keď prší tak je toho viac). Pritom treba mať na zreteli, že niektoré pyramídy mali kovovú špicu a možno aj kovové obloženie. Inými slovami pyramída by dokázala produkovať korónový výboj.

Atmosferická elektrina sa dobýja:
-slnečným vetrom;
-Birkelandovými prúdmi;
-a pravdepodobne aj van Allenvými pásmi (homopoláry motor/generátor).
Jednu vec nechápem úplne, ako sa udržiava tá separácia nábojov medzi atmosférou a zemským povrchom. Za tie miliardy rokov táto separácia by už mala dávno zmiznúť.
Birkelandove prúdy majú 2 zaujímavé vlastnosti:
-separujú ióny (tie najťažšie sú v strede);
-magnetické pole ich nielen separujú do vrstiev ale v podstate držia ten prúd častíc po kope.

Re: Re: Re: Re: Re: celkovy vykon

Standa | 27.05.2017

Pokud platí Vaše tvrzení o proudu a napětí, tak je celkový elektrický výkon několik málo kilowatt. (14kV napětí, několik desetin ampéru proud).
Nebylo by lepší použít na takovouhle produkci energie něco menšího a levnějšího, než je zrovna pyramida? Třeba vodní kolo, kterým by protekl kubický metr vody za vteřinu na spádu 1 metru by dalo srovnatelný výkon (5kW při 50% účinnosti)

Co se týče toho dobíjení atmosféry: Možnná by dost pomohlo, kdybychom každý z těch zdrojů konkrétně (stačí jen řádově) vyčíslili.

A doporučil bych ke zdrojům náboje doplnit také transport náboje vzdušnými proudy (podobný princip, jaký má van de Graafův generátor) a také jej vyčíslit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: celkovy vykon

Oracle 911 | 28.05.2017

Priznávam sa rozmýšľam za pochodu ako sa to deje v proto-dialektike.
Predstavte si, že Teslov transformátor zapojíte ako prijímač a podľa tejto schémy pyramída je analógiou pre primárku prijímača/Teslovho transformátoru naladenú na asi 20,8 Hz (jedna z Schumannovych frekvencií) s tým, že len budí s výkonom asi 14kW (ako ste vyrátali).
Oplotenie okolo pyramídy a "svätyňa" je zas sekundárka prijímača/Teslovho transformátoru a transformátorom EM vlny na mechanickú.
A tu musím odbočiť ak ste videli videá o tom ako sa dá zvaliť malým dominom väčší a ak ste videli ako sa prenáša energia medzi kyvadlami s rovnakými dĺžkami (naladené na rovnakú frekvenciu), tak mi to zjednoduší vysvetľovanie.
Takže máme tu oscilátor budenú jednou Schumannovou frekvenciou a napájanou atmosférickou elektrinou a sériu rezonančných obvodov naladené na určitú frekvenciu (základná alebo nejaká harmonická), budenú komplexom pyramíd a "svätýň". Nie je svätyňa ako svätyňa, lebo jedna jedna slúži na bohoslužbu a druhá je technickým zariadením, ktorá má aj funkciu našej trafostanice.
To znamená, že Pyramída má výkon "len" 14 kW ale v podstate budí systém, ktorý rezonuje s ňou. Problém je, že poriadne nikto neskúmal využitie rezonančných systémov v energetike resp. Tesla skúmal ale jeho výsledky len tak neuvidíme.

A čo sa týka atmosferickej elektriny, to nie je moja parketa ale viem, že elektrický potenciál medzi povrchom Zeme a medzi vrcholom ionosféry asi 300 kV a medzi ionosférou a van Allenovými pásmi je asi 1 kV a podľa výpočtov vedcov medzi van Allenovými pásmi a povrchom Slnka je to asi 600 V s tým, že oni to rátali lineárne a nebrali ohľad na špecifiká sférickej geometrie t.j. je to viac než 600 V. A keď prirátame, že cez póly pretekajú prúdy s intenzitou miliónov A, tak energie je tam viac než dosť.

Re: celkovy vykon

Standa | 29.05.2017

Tesl;v transformátor převádí velký proud o relativně nízkém napětí na nepatrný proud o velmi vysokém napětí.
Dělá to tak, že primární kmitavý obvod jakoby "pumpuje" svou energii do obvodu sekundárního a tam postupně zvyšuje napětí.
Po vyčermání primárního obvodu se mu z vnějšku dodá další energie do primárního obvodu a cyklus se opakuje.

Energie na výstupu je samozřejmě nižší o ztráty.
není ale moc jasné, jak by s měl ten cyklus obrátit (jak říká autor ve videu). Mělo by se napětí naopak snižovat a zvětšovat tomu úměrně proud? Opět to bude se ztrátami.

Problém je v tom, že rezonancí můžete sice transformovat formu energie (zvýšit napětí na úkor proudu nebo naopak, zvýšit tlak na úkor rychlosti nebo naopak), ale žádnou další energii navíc nedostanete. Naopak se každou další transformací sníží ta energie o ztráty.

Re: Re: celkovy vykon

Oracle 911 | 29.05.2017

Viem ako funguje Teslov transformátor ale podobnú konštrukciu má prijímač energie z Teslovho systému prenosu energie, ktorý som snažil opísať.

Obrátiť sa dá vhodným piezoelementom a autor o tom v tomto videu naozaj to nehovorí.

A čo sa týka transformátorov, vrátane tých rezonančný pokiaľ sa nevyžije magnetické pole sekundárky, tak straty budú. Pred cca rokom-rokom a pol som zahliadol video o transformátore ktoré využíva aj magnetické pole sekundárneho vinutia. V podstate bol to transformátor na profilu EI, v strede primárna cievka a na bokoch sekundárna cievka. Ak iba na jednej sekundárke bol záťaž, tak sa správal ako klasický transformátor ale ak sa zapojili obe, tak sa magnetické toky medzi oboma sekundárkami uzavreli a primárna cievka sa zatvárila tak, akoby obe sekundárky boli odpojené t.j. prešla do módu tlmivky, čo znamená, že generoval magnetické pole ale neprenášala sa elektrická práca medzi cievkami.

Je viac než pravdepodobné, že podobný princíp využívali aj stavitelia pyramíd a celého energetického systému.

Re: Re: Re: celkovy vykon

Standa | 29.05.2017

Pokud by staviteké pyramid využili princip, při němž se nepřenáší práce, tak by jim byl asi takový energetický systém byl k ničemu.

Přijímač na vhodné frekvenci samozřejmě energii zachytí.

Příklad: Minulý víkend jsem zkusil i bez frekvence po své cestě z Prahy do Kolína vytáhnout z tašky voltmetr a měřit jen na jeho rozhozené kabely. Uprostřed cesty jsem naměřil 1 volt, směrem k Praze i Kolínu to napětí sláblo. Kdybych naladil správnou frekvenci, určitě bych dostal několik voltů, možná i několik desítek (zkusím nezapomenout vzít cívku a kondenzátor při příští cestě.)
Zjevně tedy přenos z tamější třičtvrtěmegawattové věže funguje.
Jenže zachycený výkon je vůči vysílanému vždy mnohem menší.

Re: Re: Re: Re: celkovy vykon

Oracle 911 | 30.05.2017

Zrejme som sa vyjadril pre vás nejasne.
V systémoch striedavého prúdu pre výkon:
P=U*I*cos[fázového posunu]
Ak fázový posun je 0, tak sa práca koná ak je 90° tak sa práca nekoná, pričom pre cievku je fázový posun 90° preto prácu nekoná. A ako cievka/tlmivka sa prejavuje primárka ak pri klasických transformátoroch sa odpojí záťaž zo sekundárneho vinutia.
Podľa všetkého niekto skonštruoval transformátor, kde pri 2 zapojených sekundárkach primárka sa tvári ako tlmivka/cievka t.j. energia medzi systémami sa prenáša ale práca nie resp. sa nekoná.

Zrejme stavitelia pyramíd a naviazaných komplexov používali tento princíp, energia sa prenáša ale práca nie.

A tu sa stretávame s problematikou vnímania sveta, lebo hmota-energia-čas-priestor je druhotná k matéria-informácia-miera. Preto aby sme si to ujasnili, práca a energia sú 2 rozdielne veci, lebo energia je rozdiel medzi etalónom a meraným objektom, a práca je zmena stavu daného objektu/systému v porovnaní s predchádzajúcim stavom.

Re: Re: Re: Re: Re: celkovy vykon

Standa | 30.05.2017

nejsem si jist, jestli používáme stejné pojmy.

Podle mne je to takto:
Energie je míra schopnosti (potenciál) nějakou práci vykonat. Měříme ji poměrem k nějakému etalonu (obvykle je ale tím etalonem konkrétní práce). (tedy nikoliv rozdílem=odčítáním, ale podílem=dělením)

Práce je pak konkrétní využití té výše zmíněné schopnosti. Jednotky má stejné jako energie.

Pojmový rozdíl mezi energií a prací je tedy jen v tom, jestli je tu možnost, nebo se ta možnost realizuje.
----

U toho speciálního transformátoru by asi pomohl odkaz jednak na metodiku měření toho, kdo jej objevil a jednak na nějakou nezávislou recenzi někoho, kdo po něm zkontroloval korektnost použitého postupu.
Je skutečně možné že jen prohánějí tam a zpět jalovinu (což je také malé konání práce - projeví se to ohřevem vinutí i jádra). Pokud na sekundáru nic významného neodebírají, nelze asi rozlišit malý odběr od běžných ztrát.

Ale jinak můžete mít pravdu i v minulosti: Lidé mohli v nějakém systému tam a zpátky něco prohánět a žádnou práci (až na ztráty toho prohánění) nekonat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: celkovy vykon

Oracle 911 | 31.05.2017

Prvá vec, chybná definícia a z toho vyplývajúca nepochopenie problematiky. Pretože ak energiu definujete ako schopnosť konať prácu, tak v tom momente budete musieť nielen definovať čo je to práca ale aj voči čomu resp. v akom systéme sa koná práca a kde sú hranice systému, pritom túto raz použiteľnú definíciu už nemôžete použiť pre všetky prípady.
Táto problematika je rozoberaná v prácach VP ZSSR v kapitolách kde sa zaoberá so stavbou sveta a limitných pojmoch.

Čo sa týka transformátoru čo som sa snažil opísať bol ideálny prípad pre "bi-toroid transformer" (ráčte si to vygoogliť-ja za vás prácu nebudem robiť, na to proste zabudnite) ale demoštratívne video, kde sa porovnáva s klasickým transformátorom vám dám:
https://www.youtube.com/watch?v=4_zgR5fyF30

Závery si urobte sami.

Závěr z bitoroid transformátoru

Standa | 31.05.2017

Komentář k videu:
Podle mne je i u toho bitoroidního transformátoru zátěž plně napájena z primáru. Na zátěži není žádná energie navíc proti činné části příkonu.

Zdůvodnení je delší a vychází z následujících předpokladů:
- měření je provedeno poctivě a na osciloskopu, který není cinknutý (správně nula, správná fáze, lineární rozsah)
- zátěž, napájení i rozsah osciloskopu jsou v obou ukázaných případech (obyčejné i bitoroidní trafo) stejné

-Barvy: - Zeleně je napětí primáru,
- žlutě proud proud primáru,
- červeně jejich násobek, čili příkon (či výkon, když se energie vrací)
- purpurově napětí na zátěži
(pokud jsem špatně přeložil, opravte)

Zbytek jsou výpočty podle toho, co ukazuje osciloskop. Ty mi vyšly tak, jak jsem napsal v úvodu. Jestli o ně stojíte, můžeme je probrat.

---
K definicím je to asi na delší diskusi. Myslím si ale, že jakmile stanovíme etalon, lze jiné druhy energie i práce na tento etalon převést. Standardním etalonem je práce, vykonaná při působení síly jednoho Newtonu na dráze jednoho metru.

Re: celkovy vykon

Dušan | 22.05.2017

Ohľadne tej frekvencie 20Hz. Vypadá to že tá že trvalá záťaž touto frekvenciou je už mierne nepríjemná pre bežný život aj keď to nieje rovných 40Hz. Ide o to že pri tej frekvencii si stále v strehu. A nemôžeš si oddýchnuť na alfe 8-13Hz

viď odkaz
http://www.alfa-aplikace.cz/stavy-vedomi/

technologie možná z doby před katastrofou

Rama | 20.05.2017

Existuje mnoho domněnek, že pyramidy i sfingy jsou mnohem, mnohem starší než se máme domnívat, stopy po vodní erozi na sfingách apod. v té době tam asi bylo úplně jiné klima, existuje dokument, který vysílala kdysi čt, kde jsou vysloveny hypotézy, že pyramidy sloužily k nějakému podobnému účelu, výroba, přenos energie, uvnitř nalezli i tuším fresku se zákresem žárovky, nad vchodem jedné stavby je reliéf letadla, pokud byly záběry kamery autentické. Průvodci turistů mají údajně nařízeno na toto neupozorňovat. Autoři dokumentu podnikli tajnou expedici do pouště, kam turisté údajně nesmí, kde nalezli zbytky nástěnných maleb s vyobrazením bílých světlovlasých lidí plavících se na lodích, asi by se snadno našly důkazy, kdyby byla vůle, že pyramidy původně postavili opravdu světlovlasí "předkové autora videa", jak sám zmiňuje, v dobách před katastrofou. Černé obyvatelstvo přišlo mnohem později a používalo už hotové stavby jako hrobky svých nejvyšších otrokářů, protože nemělo potuchy, k jakému účelu byly původně postaveny, je možné, že se i oblékali dle nalezených fresek, nebo mohly mnohé fresky vzniknout později a oni napodobovali vizáž hlavy sfingy, každopádně si myslím, že původ takovýchto technicky vyspělých objektů by nemohl mít s civilizací z doby 4000 let před n.l. nic společného, spíše tam dožívali potomci původní zničené civilizace, kteří se postupně promísili s tmavým obyvatelstvem. Pokud je pravda, že nejstarší mumie byly blond a myslím Ramses měl dle nějakého západního dokumentárního filmu zrzavé vlasy, to mi utkvělo v paměti, protože zrzavého tmavého Araba, kterého tam prezentovali jako faraóna, jsem si v reálu těžko dokázala představit, ten herec vypadal hodně nepřirozeně :-)

Viac najdete na:

Tomi | 20.05.2017

Youtube: Okem Boha Hóra. 1-10

Je to velmi presne

Tomi | 20.05.2017

Vsetko co povedal sedi. Samozrejme je toho okolo piramid (nie len Egyptskych) ovela viac. A ako spomenul ide aj o duchovno a znalosti vesmiru.
Ak sa o tom chcete dozvediet, tak na Youtube: Okem Boha Hóra. 1-10.

Re: Je to velmi presne

Tomi | 20.05.2017

Su tam zodpovedane aj otazky z dotazov ohladne duchovnych a inych znalosti, moznosti a sila naseho tela a vedomia ci podvedomia.
Tiez sa tam hovori o tom ako ich stvavali. Prezradim vyuzivali antigravitacnu technologiu (tachionova energia - cize sila lasky) tak dokazali jednotlive kamenne odliatky presuvat a ulladat na miesto.
...Prava laska hory prenasa...
...(co je pre nu par "kamienkov/tehliciek")

Kde je pravda?

Definitiva | 20.05.2017

V porovnaní s doterajším blúznením vedcov o pyramídach a o starých civilizáciách toto video má logiku veci a je teda uveriteľné do doby, kým niekto nedá iný dôkaz. Vesmír a procesy v ňom sú vysvetliteľné pochopiteľné rozumom.

O zakladateľoch Suméru existujú v múzeách artefakty, tabuľky s písmom, vraj sa dajú čítať, vraj zakladatelia Suméru mali poznanie, aké dnešná civilizácia nemá. Mezopotánia, Staroveký Egypt, sú kultúry, ktoré existovali na zvyškoch poznania Sumérov po veľkej katastrofe.
Existuje spojitosť technická, kultovná, atď. od Starovekého Egypta, cez Grécko, Rím, až po technicky "vyspelý" dnešok. Neexistuje spojitosť medzi technickou vyspelosťou pyramíd a dneškom, vedomosti sa stratili. Čiže Staroveký Egypt nebol pôvodcom technického poznania o pyramídach, čiže museli to byť civilizácie pred Staro Egyptské.

Je zaujímavé mlčanie o Suméroch /aj o mladších kultúrach/, ako aj o oveľa starších artefaktoch svedčiacich o vysokej technickej vyspelosti obyvateľov-návštevníkov Zeme.

Ešte Hippokrates mal poznanie o zdraví a spätosti človeka s prírodou, o vplyve planét na ľudské telo. Pôvodná Hippokratova prísaha hovorila liečbe stravou, dnešná jeho prísaha je klamstvo, je o tom, že doktori predpisujú medikamenty, chémiu, ktorá poškodzuje zdravie. Tu vidno úpadok dnešnej vedy-pavedy v porovnaní so starovekým Gréckom. Ľudstvo iba konzumuje, duchovne nenapreduje, ale upadá.

mechanické stroje

faraón | 20.05.2017

Rezonátor zvýši tlak. Rozdiel tlaku oproti ukoliu umožňuje konať prácu. Posuvný pohyb možno preniesť na pohyblivý nástroj pomocou lanka a flexibilnej trubičky, príkladom je vibrátor betónu. Prevod medzi posuvným a krútivým pohybom robí rameno upevnené na kruhu, príkladom je parná lokomotíva.

Re: mechanické stroje

Standa | 22.05.2017

Rezonátor sice může zvýšit tlak, ale odběr energie ten tlak zase snižuje.
Obecně: pasivní rezonátor sice umožní krátkodobě akumulovat energii, ale sám žádnou další energii nevyrobí.

zaujímavá teória

faraón | 20.05.2017

Existujú stroje pracujúce s tlakovou vlnou?

Prevod na elektrinu umožňuje piezoelektrický krištál. Veľká žiarovká má veľkú zotrvačnosť vlákna a svieti rovnomerne aj pri nízkej napájacej frekvencii. Komutátorový elektromotor s vinutým statorom sa otáča jedným smerom nezávisle od polarity a frekvencie napájacieho prúdu. Jeho zotrvačnosť možno zvýšiť zotrvačníkom. Existujú aj elektrostatické motory.

Reakce na otázku redakce

Fanoušek | 19.05.2017

Obvykle komentáře nepíši nicméně teď musím.
V podstatě vše ve videu by se postupně dalo potvrdit. Jako elektrikář musím říct, že většina věcí dává v podstatě smysl. To, jak my chápeme svět a jak funguje je velmi omezené a ač se považujeme za nejlepší a nejchytřejší díky naší technice, obávám se, že jsme stále ještě hodně primitivní. Někde jsem četl, že kdysi vystoupal na vrcholek nejvyšší pyramidy v Gíze tuším Siemens a měl v ruce žárovku a ona se rozsvítila. Nepátral jsem už dále, nicméně by to dávalo smysl. Planeta má vlastní energetickou mřížku a z Teslovy práce to vyplývá. Tesla byl génius, kterého doceníme za dlouho. Jediné co chtěl a bylo velmi špatně, byla elektrická energie zdarma, pro všechny, 24/7 v neomezeném množství, což se určitým kruhům nelíbilo a chtěl energii opravdu získávat jak je popsáno ve videu. Lidstvo se vydalo špatnou cestou a až za dlouho dojdeme k tomu, o čem se mluví. Všichni víme, že vše je proces a procesy jsou krátké a dlouhé, zde se bavíme asi o velmi, velmi dlouhém procesu. Až postoupí naše civilizace na vyšší úroveň chápání světa a řídících procesů (mimochodem i o tom se ve videu autor zmiňuje) pochopíme jak to fungovalo a jak něco podobného postavit. Samozřejmě je nesmysl, aby tehdejší kultura stavěla tyto věci jako hrobky. Neefektivní, nesmyslné. Viděl jsem dokument o tom, dokonce byl z ČT, že se v chrámech starého Egypta učili lidé duchovně. Všechno je provázané se vším. Napsal bych toho ještě hodně, ale můžu prostě jen říct, že smysl to dává a já jsem zastánce toho, že to byla obrovská elektrárna. Jak byl článek zde, že se věda nachází v metodologické krizi, tak nepochopení popsaného ve videu je toho důkazem.

k zasvěcení sloužili ony chrámy

jill | 19.05.2017

...je to popsané i v pár knihách např.:Zasvěcení od Elisabeth Haich,
zasvěcení jest úkon, kterým projde duše člověka/vědomí/ očistou a stane se "svítící" a nesmrtelnou t.j. je zapsaná do Knihy života. existujou dva zpúsoby zasvěcení - shora t.j. mimozemským zpúsobem k tomu slouží pyramidové komplexy a zasvědcení na Zemi "svítícím" člověkem, jenž předává své "světlo" jiným. Jde o proměnu DNK. Jedinec je schopen komunikovat s vesmírem a jeho bystostmi, duchovními, neumírá, jenom odkládá své tělo. Ještě počas totality SSSR v Petrohradu se dělaly pokusy s vědomím člověka. Zasvěcenci byli např.: Ježíš, Budha, Maharishi, Poonja, Spira, Mooji...Mění se stavební prvek uhlík C s atomovým číslem 6 na C s a.č. 11, tavící pec mystikú. Nezdá se miže by o tom NIC nevěděli autoři.

motiv/účel

Nikdo | 19.05.2017

K čemu by mohla taková složitá přenosová soustava sloužit, kdyby jsme to uhodli/odhadli, tak z toho by se dalo odhadovat i množství energie přenášené soustavou.

Přenosová soustava slouží jako zdroj pro nějaká další koncová zařízení. Vzniká otázka jaká to jsou zařízení a jaký mají účel. K čemu by je v davo-elitářské společnosti vládcové potřebovali?

Účely koncových zařízení, které mne napadají, podle priority pravděpodobnosti v obecnějších kategoriích:

- manipulace davu (zvláštní efekty)
- zvýšení možností bytosti (nějaké transformace bytosti, vitalizace...)
- přenos informací
- zbraně
- doprava

Poznámka:
Že pyramidy a komplexy okolo pyramid mají za účel manipulaci davu (jakousi okázalost a dělání bohů z vládců) je vykládáno a vysvětlováno oficiální současnou vládnoucí mocí, ale nedostatečně to vysvětluje strukturovanost a přesnost staveb, kde to může ukazovat na nějakou zvláštní technologii (ne nutně).

Re: motiv/účel

Vj | 19.05.2017

A co varianta, že pyramidy byli vybudovany civilizací před faraony.
Egyptská kultura by je po objeveni používala k jinému účelu, než byli zbudovany.
Mohli se chlubit, pred ostatnimi civilizacemi, schopnostmi ktere ve skutecnosti neměli.
Podobně jako se dnes chlubí SSA lety na měsíc.

Re: Re: motiv/účel

Nikdo | 19.05.2017

Možnost napodobování starší technologie je také možná. Možnost, že se jedná o starší technologie uvedl již níže Cico Ciciak. Pokud je to napodobenina, tak dobrat se skutečnosti bude ještě obtížnější. Vzpomínám si, že někde měli Američtí vojáci polní letiště a místní domorodci z toho měli nějaké výhody. Pak vojáci odešli a domorodci do detailu napodobili letiště (ovšem z materiálu co měli k dispozici). ale žádné letadlo už nikdy nepřiletělo. Že jde o starší technologie a postupně zapomínané podporuje fakt, že novější pyramidy jsou méně kvalitní než starší. No ale lze předpokládat, že možná nejstarší pyramidy jsou pozůstatky fungujících zařízení.

Cargo kult

Standa | 22.05.2017

Říká se tomu Cargo kult.
Ti domorodci v tichomoří zjistili, že součástí nákladů (cargo) je i čokoláda, nástroje a spousta hezkých i užitečných věcí. Po kapitulaci Japonska se Američané stáhli. Domorodci ale nadále prosekávali v džungli ranveje, vztyčovali kusy bambusu jako antény, dávali si na uši dřevěné špalíky jako sluchátka a stavěli z proutí modely letadel v naději, že tím opět přilákají stříbrné ptáky, přinášející fantastické cargo.

Pozděli ten příklad použil fyzik Richard Feynman, když ukazoval rozdíly mezi skutečnou vědou a vvnějškově podobnými pseudovědeckými metodami, které označil za kargokultickou vědu.

Re: motiv/účel

Cico Ciciak | 19.05.2017

Neviem, aký zmysel má pokladať stále tie isté otázky (nehľadiac na to, že sú odbornejšie formulované), ktoré už niekto (ja tu, aj pod videom na YouTube, ale nikto neodpovedal) v diskusii položil.

Léčivé pyramidy?

Franta | 19.05.2017

Tak Krymské pyramidy mají tu zvláštnost, že jsou léčivé. jeden archeolog se po 14-dením pobytu v jedné z těch Krymských pyramid úplně vyléčil z těžké nemoci. Možmá to emituje záporné anionty, o nichž se ví, že jsou léčivé.

Re: Léčivé pyramidy?

Nikdo | 19.05.2017

Tento účel pyramidy považuji za pravděpodobný. Něco pro potřeby vládců a jejich nejbližších služebníků nějaké pozitivní působení na organismus a dávajícího výhodu nad davem. Zde se však řeší přenosová soustava, možná to něco přenášelo, co ještě plně neznáme, napojení energického systému člověka na okolí (například hledači vody proutkem - to naznačuje nějaké možnosti).

Kvantitativní odhad

Standa | 19.05.2017

Základním problémem celého toho popisu je, že v něm chybí jakýkoliv alespoň řádový kvantitativní odhad přenášených energií a jejich lokálních hustot.

To, že někde může procházet zvuk je sice hezké, ale obávám se, že jakmile se začne jednat o nějaké "rozumné" množství energie (kilowatty, megawatty) a nějakou použitelnou efektivitu přenosu či dokonce přeměn té energie (ztráty nanejvýš málo desítek procent), vyjde ten akustický řetězec nejspíš dost bídně.

Podle mne je právě tohle důvodem, proč se autoři konkrétním (řádovým) energetickým odhadům vyhýbají.

Re: Kvantitativní odhad

Nikdo | 19.05.2017

Moc jsem to nezkoumal, když byl dříve odkaz na hlavní diskuzi na toto video, pouze jsem letmo zhlédl (ale ne pečlivě, když jsem nestíhal nevracel jsem se) a už si to ani přesně nepamatuji. Měl jsem z toho dojem, že je to zajímavé, něco by na tom mohlo být, ale není to předmět, kterým bych se měl nějak zabývat.

K přenášenému množství energie, mám poznámku, že množství by nemuselo být velké, pokud by se přenášeli pouze informace.

Re: Re: Kvantitativní odhad

Standa | 19.05.2017

Pokud by se přenášeky informace, tak by jich bylo poměrně málo.
Množství informací, které lze namodulovat do signálu, je úměrné frekvěnci toho signálu. Při frekvenci v řádu jednotek Hertzů, která je ve videu popisována, by objem přenášené informace odpovídal nanejvýš (při velice optimalizovaném využití signálu) rychlosti klasického telegrafu 19. století.

Re: Re: Kvantitativní odhad

Miki-SK | 19.05.2017

Nikdo, volľakedy som čítal info o antických veštiarňach (neviem či ich bolo viac, alebo len Delfy???) že boli napojené na Egypt. Na otázku odpovedali s dosť veľkým oneskorením a v tom čláku bolo načrtnuté že asi používali poštové holuby. Ak by na prenos používali pyramídy, tak by tá "telegrafná rýchlosť 19. storočia" asi aj stačila...

Re: Re: Re: Kvantitativní odhad

merlin | 20.05.2017

Delfy boli kedysi riadiace centrum starovekého sveta = "pupok sveta" s Apollonovým chrámom, kde pýthie veštili budúcnosť a žreci tie veštby vykladali - asi ako dnes rôzni analytici a "politológovia", ktorí dnes po väčšinou vedia kulový, ako sa riadi svet a konajú na tiché pokyny z Wahingtonu, alebo Londonu. -:))

Napr. kráľ Lýdie Kroisos sa išiel do Délf "poradiť" a dostal veštbu: "Prekročíš rieku Halys a zničíš veľkú ríšu."
Podľa svojej defektnej morálky si SÁM vyložil veštbu, že môže dobiť Perziu - a ajhľa - zničil svoju ríšu.
Pri analýzach sa zistilo, že väčšina "veštieb" bola programovaním budúcnosti s hlbokým chápaním "ľudských nerestí" - asi ako Protokoly Sionských Mudrcov, či dnes masmediálne správy pre tupečkov...

Tých veštiarni bolo samozrejme viac, napr. v Dodone a viacero v Egypte, ale v Delfách to bolo centrum riadenia.
Preto aj Apollo(n) 11 akože pristálo na Mesiaci. Stará egyptská jedenástka tak rozhodla.

Veľkňazi orákula, ako napr. Plutarchos chodili "povinne" študovať do Egypta, ale najvyššie zasvätenie aj tak nedostali...
Ostatne tam sa zbiehajú mnohé línie megalitických stavieb z celej Európy - podvedomé (extrasenzorické harmonizované body planéty Zem, na ktorých sú postavené aj egyptské pyramídy na plató v Gíze), na ktorých sa dá nájsť množstvo svätýň rôznych vývojových kultov od dávnoveku až po povedzme tie "kresťanské".

Pyramídy a Sfinga v Gíze sú samozrejme predpotopné stavby minulej civilizácie (v ktorých sú použité mnohé transcendentné čísla = harmonizované miery stavby vesmíru) a v tomto videu sú skompilované so stavbami ktoré vznikli väčšinou v dynastickom Egypte, kde najväčší zasvätenci vedeli oveľa viac, ako tí, ktorých "kartuše" sa na mnohých takýchto stavbách objavili.
Tamojší žreci mnohé znalosti mali a zakomponovali ich aj do chrámov, ako tých v Karnaku...pravdepodobne zosilňovanie egregoriálnych vplyvov na nič netušiace obete, ale znalosti dávnych "bohov" už asi nemali úplné.
Ostatne aj napr. "kresťanské" chrámy - prečo sú také mohutné, majú špecifické kupoly a iné "kamenícke" elementy už min. od čias stavby Solomonovho chrámu v JeruŠalime..
Prečo sa pre veriace ovce nepostaví jednoduchá nízka koliba?
A mýtus o faraónskych stavbách samozrejme cielene pretrváva dodnes.

Tie vlnové dĺžky, vlnovody a niektoré fyzikálne závislosti sú zdá sa v poriadku, ale uzávery a spájanie pyramíd v Gíze s Petrou, či Pharosom je už dosť uletené.
Tí, ktorí precítili pobyty v pyramídach v Gíze (tie tehlové, stupňovité, ako v Sakkáre, ktoré sa poväčšinou zosypali a sú z nich dnes len trosky vznikli skutočne počas éry faraónov a odrážajú aj degeneráciu predpotopných znalostí) hovorili o mimoriadnych rezonančných, teplotných a "transcendentných" vlastnostiach.
Ostatne aj Napoleon vraj vyspal v sarkofágu faraóna v Cheopsovej pyramíde pri svojom "turné" do Egypta a bol potom dlhšiu dobu značne "vykoľajený" a nikomu nepovedal, čo prežil..
Možno išiel na oblohu k duchovi Osirisa, tak ako to projektovali pri mystériách starí žreci pri pochovávaní zomrelého "panovníka" -:))

A jadrové vojny spájať s prežívaním v jaskyniach tiež nemá patričnú oporu pri skúmaní starých civilizačných kultúr, tak žil aj praveký primitívny človek dávno pred celosvetovou potopou.

Re: Re: Re: Re: Kvantitativní odhad

Dušan | 20.05.2017

"A jadrové vojny spájať s prežívaním v jaskyniach tiež nemá patričnú oporu pri skúmaní starých civilizačných kultúr,"

Až na takú drobnosť. Že Grand kaňon bol vytvorený jediný možným prírodným spôsobom. A to Korčekovým rýpadlom. A ešte stále sa za hranicami grand kaňonu nachádza ložiská uránu a aj ho tam ťažia.

http://www.grandcanyontrust.org/uranium-mining

všimni si mapku dole

Re: Re: Re: Re: Re: Kvantitativní odhad

merlin | 20.05.2017

Podobné obrázky nájdeš po celom svete, čiže kedysi prebiehala intenzívna ťažobná činnosť.
Urán je možné využiť na mnohé spôsoby a je ho možné spojiť s pyramídami?
Ktoré sa dajú nájsť v rôznych tvaroch po celom svete a plnili v známejšej histórii kultovú (a určite aj inú) funkciu?

Re: Re: Re: Re: Re: Kvantitativní odhad

Bynk | 24.05.2017

Na toto ti odpoviem len týmto :-) Na Zemi totižto nieť lesov.

http://www.tartaria.sk/hadanie-pravdy/vylo-inde/as-gard/na-zemi-niet-lesov-i

.

Cico Ciciak | 19.05.2017

Vysvetlil už ten pán, načo bola starovekým Egypťanom (možno pyramídy a Sfingu postavila ešte staršia civilizácia než ľudia starovekého Egypta) toľká energia, a v akej forme ju využívali?

Re: .

vidlak | 20.05.2017

Na stabilizaciu otacok a precesie Zeme.

Re: Re: .

Cico Ciciak | 22.05.2017

Jo, taky názor.

praktika ako istina

Paulo | 19.05.2017

Trochu sa to rozoberalo aj na FB, ak má niekto link kde niečo takéto funguje aspoň v malom, tak to sem hoďte, lebo tam sme dospeli k tomu, že ak by sa takéto niečo používalo, tak by sa o tom v dnešnej info dobe už vedelo, minimálne domáci kutilovia by to zmajstrovali. Zrejme tomu ešte niečo chýba.

Přidat nový příspěvek