MyTechnoLab - K čemu sloužily egyptské chrámy a Sfinga (aktualizováno)

MyTechnoLab - K čemu sloužily egyptské chrámy a Sfinga (aktualizováno)

19.5.2017

 

Miera Pravdy vo videu

 

Otázky redakcie hlavne na odborných
návštevníkov tejto stránky:
A. Čo z videa by mohlo byť pravdivé,
B. čo skôr asi nie a
C. čo vyzerá byť vyslovená blbosť?
Ďakujeme za pomoc.

 

 

Aktualizace

Některé otázky a odpovědi pod originálním videem:

Dotaz: A můžeme tu věc zrekonstruovat a zapojit?

Autor: Ano, můžeme! Je zapotřebí trochu se ještě povrtat v teorii a projít si to tam s přístroji uvnitř a v okolí a můžeme to zopakovat a s použitím moderních materiálů dokonce zdokonalit.

Dotaz: A bylo by to možné prodemonstrovat v elektrické emulaci? To by bylo zajímavé.

Autor: Mohu zopakovat některá konečná zařízení a vysvětlit, jak fungují. Například Sloup Džed, Egyptský kříž, osvětlení. Dívejte se v dalších dílech. http://vitatrans.net/wp-content/uploads/2017/01/316b5dbfe9470f76982e3c8fdf8adddf.jpg

Dotaz: Zajímavá verze. Hlavní myšlenku jsem pochopil. Ale otázkou zůstává, kde je konečné zařízení („zásuvka“) a jaké přístroje byly napájeny touto energií?

Autor: Hlavním převodníkem této energie byl Sloup Džed http://www.ljplus.ru/img4/a/r/arhivar_rus/djeds.jpg, který zesiloval vlnění a měnil je v obyčejnou, nám známou elektřinu, nebo elektrostatiku (v závislosti na metodě připojení). Toto zařízení také sloužilo jako rozhraní pro připojení k člověku (navlékali si jej na ruku přes „egyptský kříž“ Anch, který sloužil jako vypínač). Zdá se, že hlavním spotřebitelem (energie) byl sám člověk! (kromě osvětlení, komunikačního spojení, stavebních strojů) A s úvahami, co mohl dokázat člověk s tou dodatečnou energií, se zatím neodvažuji vystoupit před veřejností…

Dotaz: Naznačujete na kontrolované opouštění těla?

Autor: Ne, pro opuštění těla není potřebná energie. Energie je potřebná pro působení na něco. A na co, to zatím nevím.

Autor: Samozřejmě, tvar a struktura jsou velice důležité. Pozice lotosového květu je analogická polovině polí neutronu, nebo Země, nebo galaxie. Doporučuji vám podívat se na strukturní model neutronu od Alexandra Mišina. Brzy to s ním budeme vysvětlovat podrobněji. Je na čase měnit zastaralé modely struktury hmoty.

Dotaz: Řekněte, a jak mohli Egypťané opravovat ty své pyramidy, chrámy, Sfingu, když nebylo možné se k nim kvůli infrazvuku dostat? Jak mohli dočasně odpojit pyramidy nebo chrámy, třeba na jeden den kvůli opravám?

Autor: Myslím, že možnost odpojit je, aby nepracovali na plný výkon, existovala. Ale soudě podle stavebních materiálů a kvalitě prací, byla by jejich oprava potřebná až po uplynutí staletí.

Dotaz: A co se zakřivením zemského povrchu? Na 400-800 km to přece nemůže být přímá linie? Pokud vezmeme do úvahy, že Země je kulatá?

Autor: Čím je frekvence nižší, tím více vzrůstá schopnost obtékání překážek.

Dotaz: Část energie je předávána na jeden závit primární cívky prostřednictvím INDUKČNÍ VAZBY??? Ale vždyť kámen je dielektrikum, a jak víme, tak pyramidy jsou kamenné! Tak jaká indukční vazba??

Odpověď jiného uživatele: Autor se nevyjádřil úplně správně. Máme například vedle sebe dvě ladičky, když rozezníte jednu, vibrovat začne i ta druhá, která se nachází vedle ní. Energie je předávána zvukovou vlnou vzduchem. U pyramid se předávala vlna kamenem.

Autor: Máte pravdu, nebylo to úplně správně vyjádřeno. Také jsem chtěl uvést příklad se dvěma ladičkami, ale (druhý uživatel) mě předběhl, (děkuji mu za podporu). Vlny se šíří i dielektrikem, jenom s daleko menší rychlostí. Nejedná se o světelné frekvence jako v měděných vodičích. Pyramida vibruje s frekvencí do 20 Hz a tyto vibrace jsou předávány kamennému kruhu, ze kterého je jednodušší sejmout tento výkon, neboť je možné dosáhnout stojaté vlny upravujíce jeho délku. Vlnové procesy jsou analogické s těmi v transformátoru Tesla. Nedokázal jsem najít vhodnější termín než indukční vazba. Problém s termíny je v tom, že je třeba napřed je přesně definovat, proto se jim snažím vyhýbat. Tvrzení, že kámen je dielektrikum, také není úplně správné. Uzemnění může fungovat i přes kámen, pouze je potřebná větší plocha elektrody. Kámen má velký odpor, ale bude-li mít elektroda velkou plochu, tak to dopadne tak, že mnoho odporů s vysokou jmenovitou hodnotou bude zapojeno paralelně a při paralelním zapojení se výsledný odpor snižuje. Kámen je tedy také schopen posloužit jako vodič elektřiny, rozměry zde mají význam ;) Děkuji za to, že se díváte pozorně!

Dotaz: Vážený autore, chtěl bych znát váš názor na náboženskou, duchovní, kulturní složku těch lidí (opravdu lidí?), kteří používali takováto zařízení. Mohli podle vašeho názoru být někteří z nich nesmrtelní, mohli silou myšlenky ovládat hmotu (diagnostikovat a léčit nemoci, obnovovat své materiální tělo, nebo už ho vůbec nepotřebovali a uměli se materializovat podle potřeby), nebo to vše mělo jakési črty transhumanismu?

Autor: Zatím na to jednoznačný názor nemám. Ze starověkých fresek však očividně vyplývá, že tato energie byla využívána k léčení, osvětlení a nějakému dalšímu působení na živé i neživé struktury, například kámen, vodu apod. Nesmrtelnost neexistuje, ale dobu trvání života je možné zvýšit, pochopíme-li zákonitosti samotného procesu a zdokonalíme ho. Zatím toho velmi málo víme o možnostech vlnových procesů, je třeba usilovněji rozvíjet tento směr. S ohledem na léčení se podívejte na léčivou cívku Alexandra Mišina (vždyť se jedná o plochý bifilár N. Tesly), je to stejná technologie!

Dotaz: A je možné podrobněji vysvětlit pro ty, kteří si se slovem energie asociují (jako například já) pouze elektřinu, co vlastně s tím infrazvukem vůbec dělali?

Autor: Střídavý proud je vlna, která se pohybuje po vodičích rychlostí světla. V našem případě s frekvencí 50 Hz. Infrazvuk je také vlna s frekvencí do 20 Hz, která se pohybuje jiným prostředím (vzduch, voda, kámen) s nižší rychlostí v závislosti na materiálu. V podstatě mezi nimi žádný rozdíl není. Je lehké přeměňovat jednu ve druhou. Je možné z infrazvuku získat vysoké napětí, pro nás obvyklé. Ale jednodušší je používat zařízení od počátku projektovaná na tuto frekvenci. Jde prostě o jiný standard přenosu energie. Zdá se, že taková frekvence byla využívána pouze pro její přenos, a potom byla přeměňována ve vyšší (frekvence), ale to je zatím pouze verze. S ohledem na použití, zatím zcela jasně vidím na freskách osvětlení a léčení, zbytek jsou dohady.

Otázka: Takže jestliže žárovku (nu speciální) budeme napájet zvukovou vlnou, tak bude svítit?

Autor: To není přesně. Zvukovou vlnu je možné přeměnit na elektrostatiku vysokého napětí, díky které se může rozsvítit obyčejná zářivka.

Autor: Dokud jsem sestavoval video, vyšlo najevo ještě několik zajímavých faktů. Energie nebyla předávána přímo po Nilu. Vedle něho byl vybudován kanál široký 22 metrů a dlouhý 400 km, prostřednictvím kterého byla přenášena stojatá vlna z vody. Kanál vedl na obě strany, jeden do Luxoru a druhý do Alexandrie. Zbytky tohoto umělého kanálu jsou vidět vedle chrámů na levém břehu řeku. Vypadá to, že současní Egypťané nevystavěli všechny zavlažovací kanály, které dnes využívají, že někdy jen vyčistili ty starověké. Převodníkem energie byl chrám vedle Sfingy. Jde o samostatné zařízení. A kompaktním převodníkem uvnitř hory byl sloup Džed (https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEed), který mohl přeměňovat vlnění ve vysokonapěťové (Mišinova cívka - http://mihailosipov.ru/chto-takoe-katushka-mishina/). Budu-li mít čas, vyrobím funkční model s připojením na zářivku. Ale to bude na podzim, dřív určitě ne.

Otázka: Kde je v pyramidě převodník z elektromagnetické složky na mechanickou? Pyramida musí tvořit piezoelement. Jednou věcí je rádiová vlna a rezonátory a úplně jinou zase infrazvuk! Infrazvuk není možné zpracovávat v rezonátoru a filtrovat v takových filtrech – pro zvuk je potřebný masivní koridor, a tento systém je otevřený, nad hlavou nebe! Dále energie po Nilu – jaké budou ztráty v řece? A je třeba zohlednit rychlost zvuku ve vodě při různých teplotách – to je k té fázové synchronizaci.

Autor: Analogem piezoelementu může být sarkofág uvnitř pyramidy nebo samotný ten prostor (v závislosti na frekvenci). Jaká frekvence iniciuje tyto vibrace, říci nedokážu. Ale okolo pyramid je polarizovaný signál na frekvencích přibližně 2-10 MHz. Je zapotřebí to tam projít zevnitř i v okolí s analyzátory spektra ;) Vypadá to, že infrazvuk byl potřebný pouze pro přenos po vodě. Zatímco jsem sestavoval video, ukázalo se, že stojatá vlna nebyla přenášena po Nilu, ale umělým kanálem vedoucím paralelně s řekou s šířkou 22 a délkou okolo 400 km.

K té synchronizaci. Synchronizovat není třeba s pyramidou, ale v Luxoru s bodem vstupu a výstupu, což je pouze 2660 metrů – méně než jedno procento vzdálenosti k pyramidám. Vůbec nevadí, jestli se vlna zpomalí nebo zrychlí. Na tak malé vzdálenosti mezi Luxorem a Karnakem se ty fáze budou krýt.

Dotaz: A jak je možné pasivními komponentami zesílit signál?

Autor: 1. Zkoncentrovat do jednoho bodu (například jako zvětšovací sklo); 2. Vytvořit stojatou vlnu. Přímý a odražený signál se bude kumulovat a amplituda zvyšovat; 3. Podélnou vlnou vytvořit rezonanci v tvrdých horninách, potom se v kameni objeví ještě i příčná vlna. Při kumulaci těchto vibrací se celkový výkon zvýší.

Otázka: Řekněte prosím, proč se magnetické pole Země nemění v čase a je jednosměrné? To je v rozporu s hypotézou stojaté vlny v Zeměkouli.

Autor: Ještě tu je elektrostatika. Nejpravděpodobnější je, že vzniká dipól ze dvou elektrostatických vírů (toroidů) severní a jižní polokoule. To je však zatím pracovní verze, kterou je nutné potvrdit. Za několik dílů to chceme společně s Alexandrem Mišinem rozebírat. Podle mého názoru má Mišin zatím ten nejpravděpodobnější model planety (který je vlastně také modelem protonu, neutronu apod.)

 

Diskusní téma: MyTechnoLab - K čemu sloužily egyptské chrámy a Sfinga

Výzkum pyramid v letech 2004 - 2011

Stanislav | 22.05.2017

Na základě vyzkumů zřejmě v letech 2004 až 2011 tvrdí Andrej Skljarov a Sergej Siparov ve videu níže něco
podobného:

1. Pyramidy nejsou určené pro lidi ani pro pochování Mumií ale spíše jako technologické objekty

2. Přesné rozměry pyramid napovídají spíše šíření energie
https://www.youtube.com/watch?v=PnKU2et9BMk

Nerozumím moc dobře rusky, takže všem konkrétním tvrzením nerozumím. Skljarov se alternativní historii věnuje
dodnes, žádné závěry o pyramidách jsem však nedohledal.

Jen pár otázek k věci

Pe-tri | 21.05.2017

Chtělo by to alespoň hrubé schéma zapojení. Pochopili jste někdo, alespoň to, co je vstupem-zdrojem, co výstupem , alespoň základní funkčnost zařízení ? Kde je něco jako membrána generující zvukovou vlnu ? Kde je převodník mechanické akustické vlny 20 Hz či méně na vf elektrické pole a naopak ? Kámen sice může přenášet akustické vlny, ale všichni víme, jak dobrý izolant zvuku to je. Tedy odpor a ztráty by byla hodně velké. Dál. Kde je výstup - spotřebič energie a jeho účel ? Na těch 800 km se mohlo přenášet pouze vf elektrické pole, nikoliv mechanické akustické vlnění. Odpovídají zmíněné vf frekvence 2-10 MHz rozměrům staveb respektive vlnovodům, pro které to je ovšem příliš nízká frekvence než aby se daly použít zákonitosti přenosu vf energie ? Pracovalo tedy zařízení v impulsním režimu, alá radiolokátory, což by přinášelo další hromadu otázek ? Co by potom celé zařízení taktovalo ? Čím a proč se signál moduloval ? Bylo to tedy komunikační zařízení ? To by ovšem předpokládalo i přijímací zařízení na druhé straně ? Existuje takové ? Atd.
Pro mne tedy spíše víc nezodpovězených otázek než odpovědí, ale úplně to nezavrhuji, protože to mohlo sloužit jako teleportační zařízení (které vyžaduje specifickou energii), což už je ale jiný příběh.
P.

Re: Jen pár otázek k věci

ADM | 21.05.2017

Kde si mohu něco přečíst o teleportačním zařízení, které zmiňuješ?

Předpokládám, že nemyslíš "teleport" v konvečním chápání.

celkovy vykon

zxc | 21.05.2017

Zajimalo by me jaky byl celkovy vykon te jedne pyramidove "elektrarny"... Neni mi ani jasne v jake podobe pyramida energii vlastne prijmala, ze Zemskeho magnetickeho pole? Ale to by slo jen v pripade ze by se toto pole (nejlepe co nejrychleji) menilo. Nebo z nejakeho elektrostatickeho pole? At uz to bylo jakkoliv, i kdyby vzala veskery prikon celeho zemskeho kondenzatoru (protor mezi vodivym povrchem a vodivou ionosferou, nabijeny bourkami) nemohl by byt vykon vyssi nez cca 1GW (to je celkovy mozny prikon, nezavisle na poctu takovychto zarizeni ktere postavite, at uz v podobe pyramid ci teslovych vezi). Rychleji se proste zemsky kondenzator nenabiji. Z rozmeru pyramidy si spsi myslim ze vykon bude MNOHEM mensi a taky mi neni jasne kde se bere ta frekvence 20Hz. Kazdopadne ale prenost v podobe infrazvukoveo vlneni mozny asi bude, i premena na elektrinu, napr. piezoelektrickym jevem.
Ac tedy vykon nemusel byt nic moc, pro potreby knezstva v ramci davoelitarni spolecnosti to stacit mohlo. Ale mohla tu byt i moznost, ze hlavni ucel byl prave ten infrazvuk 20Hz. Ten mi totiz opravdu nepripada nijak lecivy, spis "zombifikacne-terorizacni" (http://link.springer.com/article/10.1007/s13762-014-0581-4), coz se prave one vladnouci vrstve (zalezle v kamennych krytech "chramech" kde pred tim mohli byt sami chraneni) mohlo velmi hodit...

Re: celkovy vykon

zxc | 21.05.2017

mj. v tomto pripade by davalo smysl i vedeni zvuku rekou, nebot obyvatelstvo bylo prave hlavne podel reky rozmistene. A ony "ztraty" by pak vlastne mohl byt hlavni ucel, a premena na elektrinu pro osvetleni chramu spis takovy prijemny bonus.

Re: celkovy vykon

Irena | 21.05.2017

Podívejte se i na jeho ostatní videa
https://www.youtube.com/watch?v=2d-u2LWacfU
https://www.youtube.com/watch?v=8WKsnm48oc4
https://www.youtube.com/watch?v=5nfTlaYcIhk
https://www.youtube.com/watch?v=Yy03fQmeJUQ

Re: celkovy vykon

Oracle 911 | 21.05.2017

Vedecký mýtus, že ionosferický kondenzátor je napájaný búrkami je hlúposť. Zmienený kondenzátor je napájaný Slnkom resp. prúdom slnečných častíc, van Allenovými pásmi a telurickými prúdmi (samonapájací homopolárny motor-generátor, ktorú opísal Tesla v jednom svojom patente).

Čo v praxi znamená, že výkon bol oveľa viac než 1GW.

Dodávam, indukčná väzba je fakt nešťastný pojem. Skôr by sedel väzba s elektrostatickou indukciou alebo indukovaná elektrostatická väzba.

Re: Re: celkovy vykon

Standa | 22.05.2017

Mohl byste prosím nějak konkrétněji popsat, jak by mohl ten kondenzátor být ve větším měřítku napájen proudem slunečních částic?
Ty částice jsou přece z velké části odkloněny právě do Van Allenových pásů, kde tvoří elektricky víceméně neutrální plazma, udržované magnetickým polem Země ve velké vzdálenosti od zemského povrchu. Díky své neutralitě to plazma nemůže na dálku prakticky nijak elektrostaticky působit. Proto nejspíš nedává moc smysl ani Vaše poznámka o elektrostatické indukci.

Jinak: nabíjení atmosféry bouřkami není moc přesné. To nabíjení probíhá prouděním vzduchu, který s sebou nese i volné náboje. To proudění může samozřejmě vést i ke vzniku bouřek. Bouřky samotné jsou ale už jen projevem a blesky způsobem vybíjení toho náboje.

Re: celkovy vykon

Dušan | 22.05.2017

Ohľadne tej frekvencie 20Hz. Vypadá to že tá že trvalá záťaž touto frekvenciou je už mierne nepríjemná pre bežný život aj keď to nieje rovných 40Hz. Ide o to že pri tej frekvencii si stále v strehu. A nemôžeš si oddýchnuť na alfe 8-13Hz

viď odkaz
http://www.alfa-aplikace.cz/stavy-vedomi/

technologie možná z doby před katastrofou

Rama | 20.05.2017

Existuje mnoho domněnek, že pyramidy i sfingy jsou mnohem, mnohem starší než se máme domnívat, stopy po vodní erozi na sfingách apod. v té době tam asi bylo úplně jiné klima, existuje dokument, který vysílala kdysi čt, kde jsou vysloveny hypotézy, že pyramidy sloužily k nějakému podobnému účelu, výroba, přenos energie, uvnitř nalezli i tuším fresku se zákresem žárovky, nad vchodem jedné stavby je reliéf letadla, pokud byly záběry kamery autentické. Průvodci turistů mají údajně nařízeno na toto neupozorňovat. Autoři dokumentu podnikli tajnou expedici do pouště, kam turisté údajně nesmí, kde nalezli zbytky nástěnných maleb s vyobrazením bílých světlovlasých lidí plavících se na lodích, asi by se snadno našly důkazy, kdyby byla vůle, že pyramidy původně postavili opravdu světlovlasí "předkové autora videa", jak sám zmiňuje, v dobách před katastrofou. Černé obyvatelstvo přišlo mnohem později a používalo už hotové stavby jako hrobky svých nejvyšších otrokářů, protože nemělo potuchy, k jakému účelu byly původně postaveny, je možné, že se i oblékali dle nalezených fresek, nebo mohly mnohé fresky vzniknout později a oni napodobovali vizáž hlavy sfingy, každopádně si myslím, že původ takovýchto technicky vyspělých objektů by nemohl mít s civilizací z doby 4000 let před n.l. nic společného, spíše tam dožívali potomci původní zničené civilizace, kteří se postupně promísili s tmavým obyvatelstvem. Pokud je pravda, že nejstarší mumie byly blond a myslím Ramses měl dle nějakého západního dokumentárního filmu zrzavé vlasy, to mi utkvělo v paměti, protože zrzavého tmavého Araba, kterého tam prezentovali jako faraóna, jsem si v reálu těžko dokázala představit, ten herec vypadal hodně nepřirozeně :-)

Viac najdete na:

Tomi | 20.05.2017

Youtube: Okem Boha Hóra. 1-10

Je to velmi presne

Tomi | 20.05.2017

Vsetko co povedal sedi. Samozrejme je toho okolo piramid (nie len Egyptskych) ovela viac. A ako spomenul ide aj o duchovno a znalosti vesmiru.
Ak sa o tom chcete dozvediet, tak na Youtube: Okem Boha Hóra. 1-10.

Re: Je to velmi presne

Tomi | 20.05.2017

Su tam zodpovedane aj otazky z dotazov ohladne duchovnych a inych znalosti, moznosti a sila naseho tela a vedomia ci podvedomia.
Tiez sa tam hovori o tom ako ich stvavali. Prezradim vyuzivali antigravitacnu technologiu (tachionova energia - cize sila lasky) tak dokazali jednotlive kamenne odliatky presuvat a ulladat na miesto.
...Prava laska hory prenasa...
...(co je pre nu par "kamienkov/tehliciek")

Kde je pravda?

Definitiva | 20.05.2017

V porovnaní s doterajším blúznením vedcov o pyramídach a o starých civilizáciách toto video má logiku veci a je teda uveriteľné do doby, kým niekto nedá iný dôkaz. Vesmír a procesy v ňom sú vysvetliteľné pochopiteľné rozumom.

O zakladateľoch Suméru existujú v múzeách artefakty, tabuľky s písmom, vraj sa dajú čítať, vraj zakladatelia Suméru mali poznanie, aké dnešná civilizácia nemá. Mezopotánia, Staroveký Egypt, sú kultúry, ktoré existovali na zvyškoch poznania Sumérov po veľkej katastrofe.
Existuje spojitosť technická, kultovná, atď. od Starovekého Egypta, cez Grécko, Rím, až po technicky "vyspelý" dnešok. Neexistuje spojitosť medzi technickou vyspelosťou pyramíd a dneškom, vedomosti sa stratili. Čiže Staroveký Egypt nebol pôvodcom technického poznania o pyramídach, čiže museli to byť civilizácie pred Staro Egyptské.

Je zaujímavé mlčanie o Suméroch /aj o mladších kultúrach/, ako aj o oveľa starších artefaktoch svedčiacich o vysokej technickej vyspelosti obyvateľov-návštevníkov Zeme.

Ešte Hippokrates mal poznanie o zdraví a spätosti človeka s prírodou, o vplyve planét na ľudské telo. Pôvodná Hippokratova prísaha hovorila liečbe stravou, dnešná jeho prísaha je klamstvo, je o tom, že doktori predpisujú medikamenty, chémiu, ktorá poškodzuje zdravie. Tu vidno úpadok dnešnej vedy-pavedy v porovnaní so starovekým Gréckom. Ľudstvo iba konzumuje, duchovne nenapreduje, ale upadá.

mechanické stroje

faraón | 20.05.2017

Rezonátor zvýši tlak. Rozdiel tlaku oproti ukoliu umožňuje konať prácu. Posuvný pohyb možno preniesť na pohyblivý nástroj pomocou lanka a flexibilnej trubičky, príkladom je vibrátor betónu. Prevod medzi posuvným a krútivým pohybom robí rameno upevnené na kruhu, príkladom je parná lokomotíva.

Re: mechanické stroje

Standa | 22.05.2017

Rezonátor sice může zvýšit tlak, ale odběr energie ten tlak zase snižuje.
Obecně: pasivní rezonátor sice umožní krátkodobě akumulovat energii, ale sám žádnou další energii nevyrobí.

zaujímavá teória

faraón | 20.05.2017

Existujú stroje pracujúce s tlakovou vlnou?

Prevod na elektrinu umožňuje piezoelektrický krištál. Veľká žiarovká má veľkú zotrvačnosť vlákna a svieti rovnomerne aj pri nízkej napájacej frekvencii. Komutátorový elektromotor s vinutým statorom sa otáča jedným smerom nezávisle od polarity a frekvencie napájacieho prúdu. Jeho zotrvačnosť možno zvýšiť zotrvačníkom. Existujú aj elektrostatické motory.

Reakce na otázku redakce

Fanoušek | 19.05.2017

Obvykle komentáře nepíši nicméně teď musím.
V podstatě vše ve videu by se postupně dalo potvrdit. Jako elektrikář musím říct, že většina věcí dává v podstatě smysl. To, jak my chápeme svět a jak funguje je velmi omezené a ač se považujeme za nejlepší a nejchytřejší díky naší technice, obávám se, že jsme stále ještě hodně primitivní. Někde jsem četl, že kdysi vystoupal na vrcholek nejvyšší pyramidy v Gíze tuším Siemens a měl v ruce žárovku a ona se rozsvítila. Nepátral jsem už dále, nicméně by to dávalo smysl. Planeta má vlastní energetickou mřížku a z Teslovy práce to vyplývá. Tesla byl génius, kterého doceníme za dlouho. Jediné co chtěl a bylo velmi špatně, byla elektrická energie zdarma, pro všechny, 24/7 v neomezeném množství, což se určitým kruhům nelíbilo a chtěl energii opravdu získávat jak je popsáno ve videu. Lidstvo se vydalo špatnou cestou a až za dlouho dojdeme k tomu, o čem se mluví. Všichni víme, že vše je proces a procesy jsou krátké a dlouhé, zde se bavíme asi o velmi, velmi dlouhém procesu. Až postoupí naše civilizace na vyšší úroveň chápání světa a řídících procesů (mimochodem i o tom se ve videu autor zmiňuje) pochopíme jak to fungovalo a jak něco podobného postavit. Samozřejmě je nesmysl, aby tehdejší kultura stavěla tyto věci jako hrobky. Neefektivní, nesmyslné. Viděl jsem dokument o tom, dokonce byl z ČT, že se v chrámech starého Egypta učili lidé duchovně. Všechno je provázané se vším. Napsal bych toho ještě hodně, ale můžu prostě jen říct, že smysl to dává a já jsem zastánce toho, že to byla obrovská elektrárna. Jak byl článek zde, že se věda nachází v metodologické krizi, tak nepochopení popsaného ve videu je toho důkazem.

k zasvěcení sloužili ony chrámy

jill | 19.05.2017

...je to popsané i v pár knihách např.:Zasvěcení od Elisabeth Haich,
zasvěcení jest úkon, kterým projde duše člověka/vědomí/ očistou a stane se "svítící" a nesmrtelnou t.j. je zapsaná do Knihy života. existujou dva zpúsoby zasvěcení - shora t.j. mimozemským zpúsobem k tomu slouží pyramidové komplexy a zasvědcení na Zemi "svítícím" člověkem, jenž předává své "světlo" jiným. Jde o proměnu DNK. Jedinec je schopen komunikovat s vesmírem a jeho bystostmi, duchovními, neumírá, jenom odkládá své tělo. Ještě počas totality SSSR v Petrohradu se dělaly pokusy s vědomím člověka. Zasvěcenci byli např.: Ježíš, Budha, Maharishi, Poonja, Spira, Mooji...Mění se stavební prvek uhlík C s atomovým číslem 6 na C s a.č. 11, tavící pec mystikú. Nezdá se miže by o tom NIC nevěděli autoři.

motiv/účel

Nikdo | 19.05.2017

K čemu by mohla taková složitá přenosová soustava sloužit, kdyby jsme to uhodli/odhadli, tak z toho by se dalo odhadovat i množství energie přenášené soustavou.

Přenosová soustava slouží jako zdroj pro nějaká další koncová zařízení. Vzniká otázka jaká to jsou zařízení a jaký mají účel. K čemu by je v davo-elitářské společnosti vládcové potřebovali?

Účely koncových zařízení, které mne napadají, podle priority pravděpodobnosti v obecnějších kategoriích:

- manipulace davu (zvláštní efekty)
- zvýšení možností bytosti (nějaké transformace bytosti, vitalizace...)
- přenos informací
- zbraně
- doprava

Poznámka:
Že pyramidy a komplexy okolo pyramid mají za účel manipulaci davu (jakousi okázalost a dělání bohů z vládců) je vykládáno a vysvětlováno oficiální současnou vládnoucí mocí, ale nedostatečně to vysvětluje strukturovanost a přesnost staveb, kde to může ukazovat na nějakou zvláštní technologii (ne nutně).

Re: motiv/účel

Vj | 19.05.2017

A co varianta, že pyramidy byli vybudovany civilizací před faraony.
Egyptská kultura by je po objeveni používala k jinému účelu, než byli zbudovany.
Mohli se chlubit, pred ostatnimi civilizacemi, schopnostmi ktere ve skutecnosti neměli.
Podobně jako se dnes chlubí SSA lety na měsíc.

Re: Re: motiv/účel

Nikdo | 19.05.2017

Možnost napodobování starší technologie je také možná. Možnost, že se jedná o starší technologie uvedl již níže Cico Ciciak. Pokud je to napodobenina, tak dobrat se skutečnosti bude ještě obtížnější. Vzpomínám si, že někde měli Američtí vojáci polní letiště a místní domorodci z toho měli nějaké výhody. Pak vojáci odešli a domorodci do detailu napodobili letiště (ovšem z materiálu co měli k dispozici). ale žádné letadlo už nikdy nepřiletělo. Že jde o starší technologie a postupně zapomínané podporuje fakt, že novější pyramidy jsou méně kvalitní než starší. No ale lze předpokládat, že možná nejstarší pyramidy jsou pozůstatky fungujících zařízení.

Cargo kult

Standa | 22.05.2017

Říká se tomu Cargo kult.
Ti domorodci v tichomoří zjistili, že součástí nákladů (cargo) je i čokoláda, nástroje a spousta hezkých i užitečných věcí. Po kapitulaci Japonska se Američané stáhli. Domorodci ale nadále prosekávali v džungli ranveje, vztyčovali kusy bambusu jako antény, dávali si na uši dřevěné špalíky jako sluchátka a stavěli z proutí modely letadel v naději, že tím opět přilákají stříbrné ptáky, přinášející fantastické cargo.

Pozděli ten příklad použil fyzik Richard Feynman, když ukazoval rozdíly mezi skutečnou vědou a vvnějškově podobnými pseudovědeckými metodami, které označil za kargokultickou vědu.

Re: motiv/účel

Cico Ciciak | 19.05.2017

Neviem, aký zmysel má pokladať stále tie isté otázky (nehľadiac na to, že sú odbornejšie formulované), ktoré už niekto (ja tu, aj pod videom na YouTube, ale nikto neodpovedal) v diskusii položil.

Léčivé pyramidy?

Franta | 19.05.2017

Tak Krymské pyramidy mají tu zvláštnost, že jsou léčivé. jeden archeolog se po 14-dením pobytu v jedné z těch Krymských pyramid úplně vyléčil z těžké nemoci. Možmá to emituje záporné anionty, o nichž se ví, že jsou léčivé.

Re: Léčivé pyramidy?

Nikdo | 19.05.2017

Tento účel pyramidy považuji za pravděpodobný. Něco pro potřeby vládců a jejich nejbližších služebníků nějaké pozitivní působení na organismus a dávajícího výhodu nad davem. Zde se však řeší přenosová soustava, možná to něco přenášelo, co ještě plně neznáme, napojení energického systému člověka na okolí (například hledači vody proutkem - to naznačuje nějaké možnosti).

Kvantitativní odhad

Standa | 19.05.2017

Základním problémem celého toho popisu je, že v něm chybí jakýkoliv alespoň řádový kvantitativní odhad přenášených energií a jejich lokálních hustot.

To, že někde může procházet zvuk je sice hezké, ale obávám se, že jakmile se začne jednat o nějaké "rozumné" množství energie (kilowatty, megawatty) a nějakou použitelnou efektivitu přenosu či dokonce přeměn té energie (ztráty nanejvýš málo desítek procent), vyjde ten akustický řetězec nejspíš dost bídně.

Podle mne je právě tohle důvodem, proč se autoři konkrétním (řádovým) energetickým odhadům vyhýbají.

Re: Kvantitativní odhad

Nikdo | 19.05.2017

Moc jsem to nezkoumal, když byl dříve odkaz na hlavní diskuzi na toto video, pouze jsem letmo zhlédl (ale ne pečlivě, když jsem nestíhal nevracel jsem se) a už si to ani přesně nepamatuji. Měl jsem z toho dojem, že je to zajímavé, něco by na tom mohlo být, ale není to předmět, kterým bych se měl nějak zabývat.

K přenášenému množství energie, mám poznámku, že množství by nemuselo být velké, pokud by se přenášeli pouze informace.

Re: Re: Kvantitativní odhad

Standa | 19.05.2017

Pokud by se přenášeky informace, tak by jich bylo poměrně málo.
Množství informací, které lze namodulovat do signálu, je úměrné frekvěnci toho signálu. Při frekvenci v řádu jednotek Hertzů, která je ve videu popisována, by objem přenášené informace odpovídal nanejvýš (při velice optimalizovaném využití signálu) rychlosti klasického telegrafu 19. století.

Re: Re: Kvantitativní odhad

Miki-SK | 19.05.2017

Nikdo, volľakedy som čítal info o antických veštiarňach (neviem či ich bolo viac, alebo len Delfy???) že boli napojené na Egypt. Na otázku odpovedali s dosť veľkým oneskorením a v tom čláku bolo načrtnuté že asi používali poštové holuby. Ak by na prenos používali pyramídy, tak by tá "telegrafná rýchlosť 19. storočia" asi aj stačila...

Re: Re: Re: Kvantitativní odhad

merlin | 20.05.2017

Delfy boli kedysi riadiace centrum starovekého sveta = "pupok sveta" s Apollonovým chrámom, kde pýthie veštili budúcnosť a žreci tie veštby vykladali - asi ako dnes rôzni analytici a "politológovia", ktorí dnes po väčšinou vedia kulový, ako sa riadi svet a konajú na tiché pokyny z Wahingtonu, alebo Londonu. -:))

Napr. kráľ Lýdie Kroisos sa išiel do Délf "poradiť" a dostal veštbu: "Prekročíš rieku Halys a zničíš veľkú ríšu."
Podľa svojej defektnej morálky si SÁM vyložil veštbu, že môže dobiť Perziu - a ajhľa - zničil svoju ríšu.
Pri analýzach sa zistilo, že väčšina "veštieb" bola programovaním budúcnosti s hlbokým chápaním "ľudských nerestí" - asi ako Protokoly Sionských Mudrcov, či dnes masmediálne správy pre tupečkov...

Tých veštiarni bolo samozrejme viac, napr. v Dodone a viacero v Egypte, ale v Delfách to bolo centrum riadenia.
Preto aj Apollo(n) 11 akože pristálo na Mesiaci. Stará egyptská jedenástka tak rozhodla.

Veľkňazi orákula, ako napr. Plutarchos chodili "povinne" študovať do Egypta, ale najvyššie zasvätenie aj tak nedostali...
Ostatne tam sa zbiehajú mnohé línie megalitických stavieb z celej Európy - podvedomé (extrasenzorické harmonizované body planéty Zem, na ktorých sú postavené aj egyptské pyramídy na plató v Gíze), na ktorých sa dá nájsť množstvo svätýň rôznych vývojových kultov od dávnoveku až po povedzme tie "kresťanské".

Pyramídy a Sfinga v Gíze sú samozrejme predpotopné stavby minulej civilizácie (v ktorých sú použité mnohé transcendentné čísla = harmonizované miery stavby vesmíru) a v tomto videu sú skompilované so stavbami ktoré vznikli väčšinou v dynastickom Egypte, kde najväčší zasvätenci vedeli oveľa viac, ako tí, ktorých "kartuše" sa na mnohých takýchto stavbách objavili.
Tamojší žreci mnohé znalosti mali a zakomponovali ich aj do chrámov, ako tých v Karnaku...pravdepodobne zosilňovanie egregoriálnych vplyvov na nič netušiace obete, ale znalosti dávnych "bohov" už asi nemali úplné.
Ostatne aj napr. "kresťanské" chrámy - prečo sú také mohutné, majú špecifické kupoly a iné "kamenícke" elementy už min. od čias stavby Solomonovho chrámu v JeruŠalime..
Prečo sa pre veriace ovce nepostaví jednoduchá nízka koliba?
A mýtus o faraónskych stavbách samozrejme cielene pretrváva dodnes.

Tie vlnové dĺžky, vlnovody a niektoré fyzikálne závislosti sú zdá sa v poriadku, ale uzávery a spájanie pyramíd v Gíze s Petrou, či Pharosom je už dosť uletené.
Tí, ktorí precítili pobyty v pyramídach v Gíze (tie tehlové, stupňovité, ako v Sakkáre, ktoré sa poväčšinou zosypali a sú z nich dnes len trosky vznikli skutočne počas éry faraónov a odrážajú aj degeneráciu predpotopných znalostí) hovorili o mimoriadnych rezonančných, teplotných a "transcendentných" vlastnostiach.
Ostatne aj Napoleon vraj vyspal v sarkofágu faraóna v Cheopsovej pyramíde pri svojom "turné" do Egypta a bol potom dlhšiu dobu značne "vykoľajený" a nikomu nepovedal, čo prežil..
Možno išiel na oblohu k duchovi Osirisa, tak ako to projektovali pri mystériách starí žreci pri pochovávaní zomrelého "panovníka" -:))

A jadrové vojny spájať s prežívaním v jaskyniach tiež nemá patričnú oporu pri skúmaní starých civilizačných kultúr, tak žil aj praveký primitívny človek dávno pred celosvetovou potopou.

Re: Re: Re: Re: Kvantitativní odhad

Dušan | 20.05.2017

"A jadrové vojny spájať s prežívaním v jaskyniach tiež nemá patričnú oporu pri skúmaní starých civilizačných kultúr,"

Až na takú drobnosť. Že Grand kaňon bol vytvorený jediný možným prírodným spôsobom. A to Korčekovým rýpadlom. A ešte stále sa za hranicami grand kaňonu nachádza ložiská uránu a aj ho tam ťažia.

http://www.grandcanyontrust.org/uranium-mining

všimni si mapku dole

Re: Re: Re: Re: Re: Kvantitativní odhad

merlin | 20.05.2017

Podobné obrázky nájdeš po celom svete, čiže kedysi prebiehala intenzívna ťažobná činnosť.
Urán je možné využiť na mnohé spôsoby a je ho možné spojiť s pyramídami?
Ktoré sa dajú nájsť v rôznych tvaroch po celom svete a plnili v známejšej histórii kultovú (a určite aj inú) funkciu?

.

Cico Ciciak | 19.05.2017

Vysvetlil už ten pán, načo bola starovekým Egypťanom (možno pyramídy a Sfingu postavila ešte staršia civilizácia než ľudia starovekého Egypta) toľká energia, a v akej forme ju využívali?

Re: .

vidlak | 20.05.2017

Na stabilizaciu otacok a precesie Zeme.

Re: Re: .

Cico Ciciak | 22.05.2017

Jo, taky názor.

praktika ako istina

Paulo | 19.05.2017

Trochu sa to rozoberalo aj na FB, ak má niekto link kde niečo takéto funguje aspoň v malom, tak to sem hoďte, lebo tam sme dospeli k tomu, že ak by sa takéto niečo používalo, tak by sa o tom v dnešnej info dobe už vedelo, minimálne domáci kutilovia by to zmajstrovali. Zrejme tomu ešte niečo chýba.

Přidat nový příspěvek