Milan Tůma: Mé vzpomínky na 21. srpen 1968

Myslíte si, že pětileté dítě si nic nepamatuje ? Mýlíte se !

Pokud nyní očekáváte drastické vyprávění o hrůzách, pláči a stresu malého dítěte z vybičované atmosféry dospělých, pak vás zklamu. Zvláště ty mladší, kteří si rok 1968 nemohou pamatovat.

V podstatě je 21. srpen 1968 mojí první vzpomínkou z dětství. Před tím už si na nic nepamatuji, pak ještě nějaké střípky, první den ve škole … Ale na to středeční ráno si pamatuji docela zřetelně.

Bylo krásně slunečno, když jsem se probudil, a v tu chvíli vběhla do pokoje moje tehdy 12 letá sestra. „Přijeli sem cizí vojáci!“ Oznámila mi a odběhla. Lekl jsem se – co to znamená? Znal jsem vyprávění rodičů a prarodičů o tom, když přijeli „cizí vojáci“ a vypadalo to děsivě.

Ale rodiče ani prarodiče se vcelku nevzrušovali. „To jsou Rusové,“ řekli, a nijak žádné emoce neprojevili.

Ten týden měli rodiče dovolenou a tak jsme ihned vyšli do ulic. Hned ve vedlejší ulici, na rohu s hlavní třídou, stál tank. Byl obsypaný lidmi. Neviděl jsem, že by lidé vojákům nějak nadávali – mluvili s nimi a podávali vojákům děti, a ti je brali do tanku. A tak i já poprvé prolezl celý tank, tahal jsem za všechny páky …

Podivná okupace, že? Přesto jsem to slovo slyšel tehdy mnohokrát a ptal jsem se na jeho význam. A rodiče i prarodiče říkali – „My zažili skutečnou okupaci, ale TOTO není okupace.“

A já si to myslím dodnes. Okupanti by se těžko chovali tak, co jsem viděl. Bydleli ve stanech za městem, a místní omladina za nimi v poklidu chodila hrát volejbal. A já chodil s nimi.

Později jsme ale viděli, co se dělo v Praze – vybičovaná atmosféra, lidé v ulicích, i útoky na vojáky a tanky. Ti však nezačali střílet do lidí, jen do vzduchu. Ano, odražené kulky trefily několik kolemjdoucích. Musím říci, že se vojákům divím – ani po útocích zápalných lahví na tanky se nijak víc nebránili, což je vidět i nyní na dobových záběrech, které dodnes ČTV vysílá jako „důkaz odporu československého lidu proti okupaci.“ Zajímalo by mne, co by se stalo, kdybyste v Iráku nebo kdekoli jinde na světě hodili byť jen obyčejný kámen na americký tank, natož zápalnou láhev. Rád bych se podíval, co by z vás zbylo.

Nic takového se v našem městě nedělo.

Ano, je pravda, že Český rozhlas šli „bránit“ místní aktivisté. Nevím proč. Rozhlas v poklidu vysílal co chtěl, vojáci a tanky stály okolo. Nikdo mu v provozu nebránil. Vím, jak se lidé tehdy smáli sousedovi, který byl také mezi „obránci“. Všem bylo jasné, že kdyby vojáci chtěli zabránit rozhlasu v provozu, stačilo by jednou vystřelit z kanónu. Nic takového se nestalo.

Aktivisté nakonec pronikli až dovnitř, odkud je pak museli násilím vyvést – ne Rusové, ale normální esenbáci, povolaní rozhlasáky, kterým cizí lidé vadili při práci. A vcelku oprávněně.

Přesto se šířily různé fámy – a od té doby vím, že se dá lhát úplně nestydatě. Rodiče o tom často mluvili. Například – vojáci prý rozbili veškeré zařízení místní televizní věže, fotografie té spoušti přinesly noviny na první stránce. Jak se však bylo možno přesvědčit, televizní příjem fungoval pořád a bez problémů. Rodiče nad těmi povídačkami kroutili hlavou. Ty noviny jsem si tehdy schoval a mám je dodnes.    

Je pravda, že doba to byla rozjitřená, pamatuji se na dlouhé debaty a spory u nás doma. Většinou se však vedly nad tím, kdo víc lže. A že už je dost jednostranných informací.

Rusové tehdy rozhazovali letáky z letadel. Pamatuji si, jak jsem šel jednou s babičkou po náměstí. Záblesk vzpomínky mi ukazuje na vrtulník vysoko na obloze, ze kterého se sypou papíry. Jeden z nich dolétl přímo k nám. Babička jej sebrala – a v tu chvíli byl u nás jakýsi chlap s černými brýlemi. Oslovil babičku, aby mu ten leták dala. Ta však odvětila, že si ho nejdřív přečte. Cizí chlap tedy babičku vyzval, aby si ho přečetla a dala mu ho. Ta se však nedala a řekla, že tu nemá správné brýle. Ten jí nabízel svoje, ale babička leták ubránila. Měla důvod – chlap byl zjevně místní „demokrat“, který dával dětem drobné za každý sebraný leták a v rámci té správné demokracie je pálili na náměstí.

Tanky pak pomalu vymizely z běžného provozu měst, k velké lítosti dětí. Pamatuji si, jak někteří sousedé začali strhávat ukazatele ulic a čísla ze svých domů. Prý proto, aby vojáci zabloudili. Nevím, proč to dělali, neboť zjevně to byl nápad dokonale vybrakovaného mozku. Nikdy se totiž nenašlo tolik pitomců, kteří by očistili celé ulice od cedulí, nehledě na to, že se tak z Rusů dělali úplní blbci, kteří nemají ani mapu. Navíc v naší poklidné vilové čtvrti se tank ani cokoli jiného vojenského neukázalo ani jednou. Postupně se tak cedule vrátily na své místo.

Viděl jsem i to, jak někomu vadilo úplně všechno, co se vojáků týkalo – jeden soused se rozčiloval nad stavem vozovek, které měly občas přirozeně stopy po pásech. Tento člověk však nikdy nehnul ani prstem, pokud se konala v ulici nějaká zkrášlovací akce. Rodiče říkali – podívej, jak se krčí za záclonami a nevystrčí ani nos, aby nemusel zamést ani chodník!

Vzpomínám na hesla té doby: „Ani sousto, ani skývu okupantům!“ A nechutnou odrhovačku „Běž domů Ivane, čeká tě Nataša.“ Dodnes to nemohu ani slyšet.

Dozvídali jsme se totiž jiné věci – o tom, jak mnozí vojáci volili raději vlastní smrt, než ohrožení našich lidí. Těch, kteří jim nadávali, házeli kameny. Stal se případ, že řidič transportéru raději strhl vůz ze stráně, než by riskoval střet s ženou a kočárkem. Všichni vojáci zahynuli.

Když slyším dnešní zprávy, dívám se na TV, říkám si – ještě 10 let a bude se tvrdit, že tady vojska střílela do lidí, byly tady hromady mrtvol … Ne, to nedopustím!

Celý život o tom, co se tehdy dělo, přemýšlím. Snažím se dobrat toho, kde se stala chyba. Přečetl jsem všechno, co se dalo, nevyhýbám se jakémukoliv názoru. Vidím u starších kolegů, kterým v té době bylo více let než mě, že ta doba v nich zanechala hlubokou stopu.

Snažím se také vidět tehdejší situaci – jaké to bylo tehdy rozhodování Moskvy? Riskovat ztrátu ČSSR – to by znamenalo válku. A vstup vojsk – vyvolání nenávisti a narušení do té doby skutečně tradičního přátelství Čechů, Slováků s Rusy. Ať dnes slyšíte co chcete, to přátelství zde bylo vždycky, až do té doby. Moskva se tedy musela rozhodnout, i když bylo jistě jasné, že ať dojde k jakémukoli rozhodnutí, bude více či méně špatné. Způsobilo to ztrátu přátelství. Sdělovací prostředky chrlily nenávist a zlobu. A důsledek - ať se dnes dám do řeči s lidmi, kteří tu dobu tehdy zažili, jejich argumenty jsou hlavně poznamenány emocemi, rozumné argumenty chybí. Nikdo si nepřipouští, co se tehdy mohlo stát, kdyby vojska nepřijela.

Za pár let jsme to pochopili. 11. září (ach, to známé datum) 1973 nastal převrat v Chile. Vojsko svrhlo demokraticky zvolenou vládu, vybombardovalo prezidentský palác, zastřelilo zákonného prezidenta. Pinochet a vojenská junta v Chile se nadlouho stalo synonymem novodobého fašismu a neskutečných zvěrstev. 30.000 lidí bylo do konce roku 1973 v Chile zavražděno, nebo zmizelo beze stopy. Velvyslanectví samotných západních států (s východními státy byly okamžitě přerušeny styky) přijímalo na svém území uprchlíky. Ti byli mnohdy stříleni před jejich ploty vládními vojáky, pokud nestačili doběhnout.

To všechno se mohlo stát u nás. Nedělejme si žádné iluze o „socialismu s lidskou tváří“. Později jsem se dozvěděl o štvanicích na lidi, o lidech, dohnaných k sebevraždám. I strýc dostal dopis s šibenicí. Lidé se dají nasměrovat proti komukoli, prodejní novináři k tomu budou ještě podněcovat. Třeba ten chlap s černými brýlemi. Viděl jsem jeho vztek, když se s babičkou hádal pro pitomý kus papíru. Nebýt ten tank pár metrů od nás, nic by ho nezastavilo.

Mé vzpomínky na 21. srpen 1968 vyšlo na novysmer.cz

 

Diskusní téma: Milan Tůma: Mé vzpomínky na 21. srpen 1968

XDIJGkja41

assitineMiz | 06.12.2013LZYTOhda71

assitineMiz | 03.12.2013MZBSZftm88

assitineMiz | 02.12.2013XJYSYxsw36

assitineMiz | 01.12.2013Existuje polo-dokumentárny film.

Hjalmar | 25.09.2013

Tento asi hodinový dokument asi pred dvoma rokmi dávala ja čt.2, ale oproti pôvodnej verzii bol dosť zostrihaný.
Na základe spomienok zúčastnených tlmočníkov, a podlkadov od ľudí, ktorí vedia čítať z pier, boli rekonštruované rozhovory medzi čsl. a sovietskymi vedúcimi predstaviteľmi v roku 1968. V dokumente hrali čsl.a ruskí herci vtedajších politických aktérov. Bol som prekvapený ústretovým chovaním Brežneva, ktorý s Dubčekom ešte aj vo svojom vagone v Čiernej nad Tisou jednal spôsobom: Šaňi, veď sa poznáme, sme kamaráti, povedz čo potrebuješ, vo všetkom ti pomôžeme, všetko dodáme ... zastav útoky novinárov na spojenectvo so ZSSR a Varšavskú zmluvu... je vypätá medzinárodná situácia, nestabilitu v strednej Europe si neôžeme dovoliť. Pozri, ako na mňa tlačia Ulbricht so Živkovom, majú obavu o nepokoje vo svojej krajine. Žiadajú vojenský zásah, máme problémy ich udržať. Dubček Brežneva upokojoval, že má situáciu pevne v rukách, ale že musí zasadnúť Plénum ÚV, ktoré otázky posúdi a podobné kecy.

Re: Existuje polo-dokumentárny film.

.T | 25.09.2013

Nejako mi ušiel názov toho filmu ...

ako sa volá popr. kde by som ho mohol nájsť ?

mossad a 68

afík | 18.09.2013

Po šesťdňovej vojne medzi Izraelom a Egyptom v roku l967 hrozil veľmi nebezpečný konflikt, ktorý mohol skončiť tragicky. Izrael a USA potrebovali zamestnať Sovietov iným problémom, aby sa do tohto ohniska neangažovali veľkou mierou. A tak ich zamestnali operáciou, ktorú finančne a aj ideovo podporovali. Sovieti sa nenechali nachytať na hruškách a potrebovali mať manipulačný priestor, preto pritlačili na svojich satelitov a tak vstúpili do Československa
http://afinabul.blog.cz/1308/naozaj-som-na-rok-l968-takmer-zabudol

Hrabem sa a kombinujem, V roku 1971 Vasil Biľak v prejave http://www.youtube.com/watch?v=AQ27JO-HrfI dal do jednej rady socializmus s ľudskou tvárou a rozvrat republiky sionistami, je jasné, že sa celú pravdu už nedozvieme, ale to nám nebráni hladať súvislosti, v období toho prejavu sa zrodila aj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10209991308-tajne-akce-stb/409235100221001-akce-pavouk/, Solženicyn napríklad popisuje, aké etnikum vystúpilo v Rusku, pretože v Československu sa deje opäť krivda iba “občanom”, s tým súvisí zase toto: http://nadhlad.com/content/1968-108, proste ide o to: Historia magistra vitae, ale kto Vás ju učí?
Takže v 56 to v Maďarsku začalo ako pogrom, kto strieľal do povstalcov? Žid Béla, pretože bol represívna zložka v Maďarskej “SIS/STB” a chránil svojich, nie gójov.
http://czech.ruvr.ru/2012_09_10/87802445/
Národ chce slušne žiť, ale:
Daniel Lipšic hodnotí zásah polície počas protestu Gorila
http://www.ta3.com/clanok/8962/tb-daniel-lipsic-hodnoti-zasah-policie-pocas-protestu-gorila.html
Nie len Kaliňák, ale aj Lipšic by sa asi poriadne zapotili, ak by ľudia vedeli pravdu o pozadí ich spoločného snaženia … http://www.youtube.com/watch?v=ipqU7dR6zQ4

Dubček sa v 68. ocitol v čele odboja nechcený, pretože pripravení už boli iní vodcovia http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/redakce/_zprava/v-unikatnim-dokumentu-zni-vaclav-havel-z-roku-1968–1241527 a počúvajte túto trúbu:
http://www.topky.sk/cl/10/304751/AUGUST–68-Dubcek-bol-neschopny-aparatnik–konstatuje-Samson
zdroj:
http://afinabul.blog.cz/1308/komunistka-obhajuje-okupaciu-vesali-by-nas-na-kandelabre

Zajímavé články z ruské strany

taurus | 16.09.2013

45 лет операции "Дунай"
http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/82830/

Роль стран НАТО в событиях в Чехословакии 1968 года
http://varjag-2007.livejournal.com/3454542.html

Re: Zajímavé články z ruské strany

Hox | 16.09.2013

kvalitní články

Re: Zajímavé články z ruské strany

Borky77 | 18.09.2013

Moja mama je ruštinárka na dôchodku (68 r). Poslal som jej ruský text. Tu je jej názor :
Prečítala som si ruský text o "68" a o faktoch z prevažnej časti textu som už počula a verím im. ALE ! Sila propagandy a manipulácie s faktmi najviac ovplyvnili tých Slovákov a Čechov, ktorí neradi premýšľajú a konzumujú všetko, čo je jasné na prvý pohľad. Zabúdajú pritom na slovanského ducha spolupatričnosti, na dôležitú úlohu strategickej globálnej rovnováhy, neregistrujú, čo/kto/ stojí za prosperitou USA...Ale veď : na takomto princípe "prostomyseľnosti" je založený ten pohodlný svet súčasného konzumného života , ktorý preferuje väčšina národa .Je to veľmi ľahké - nepremýšľať !
A považovať Rusko za strašiaka je populárne hlavne v katolicky založených krajinách. Dôvody sú zrejmé -pravoslávne náboženstvo strašilo veriacich... a komunistické odmietanie náboženstva ako tmárstva zas nevyhovovalo "mocným", stratili možnosť strašiť Bohom a peklom.

Re: Zajímavé články z ruské strany

treerat | 18.09.2013

Děkuju. Zajímavé články. V podstatě potvrzují to, co jsem ve světle aktuálních událostí jen nejasně předpokládal. Velmi zajímavý mi přijde odstavec z prvního odkazu:

"V prvních dnech po vstupu spojeneckých vojsk, ve spolupráci s českými bezpečnostními orgány z mnoha úkrytů a sklepů bylo zadrženo několik tisíc samopalů (avtomatov), stovky kulometů a granátometů. Byly nalezeny i minomety. Tak, dokonce v pražském Domě novinářů, které provozují vysoce opozice, bylo zjištěno 13 kulometů, 81 útočná puška a 150 krabic munice. Na začátku roku 1969 v Tatrách bylo zjištěno ochotni do koncentračních táborů. Kdo ho postavil, a pro koho, v té době neznámý."

Z toho to vypadá, že se pro Československo chystal scénář, jaký byl nedávno uplatněn v Libyi a snaží se ho uplatnit v Sýrii. Rád bych věřil, že tady by nebyli lidé, kteří by stříleli do demonstrantů i bezpečnostních složek, ale bohužel i dnes se vyskytuje dost fanatických antikomunistů, kteří by do toho mohli jít, a tehdejší situace byla asi ještě horší.

Re: Re: Zajímavé články z ruské strany

Hox | 18.09.2013

>Z toho to vypadá, že se pro Československo chystal scénář, jaký byl >nedávno uplatněn v Libyi a snaží se ho uplatnit v Sýrii.

nebo 73-tém v Chile: http://janica9.wordpress.com/2013/09/12/paranoici-to-byli/

21.august 1968

orech | 17.09.2013

Milujem Rusko.
Milujem aj Vas, ze ste sem dali taky uzasny clanok.Ze som sa dozil tejto chvile pravdy ...
V dojati rozmyslam,komu by som ten clanok preposlal, ale okolo este stale zuri protiruska hysteria. Nepotrebujem, aby slovaci mavali ruskymi vlajkami, uz niesom hlupy, aby som im uveril, ze to myslia uprimne. Iba prezliekli kabat, ako vzdy v dejinach. Tisic prikladov - a skoda slov. A vsimol som si, ze ludia,ktori su rusofobovia su falosni a zli aj v inych oblastiach, ze je to taky spolahlivy znak.

ja si to pamätám

dusan | 16.09.2013

tak isto - sedel som na múriku, kdosi povedal prišli Rusi a to bolo všetko, len teraz je okolo toho akosi vela kecov, du

Re: ja si to pamätám

jan johanes | 10.01.2015

a co ti co je rusáci postříleli, museum asi oklovali holubi

1968-utajeni-britti-dobrovolnici

x | 16.09.2013

http://www.novysmer.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=50:1968-utajeni-britti-dobrovolnici&catid=37:zahranicnipolitika&Itemid=48

P.S.Události v Československu roku 21.8.1968 z globálního pohledu

Dubček

Aien | 16.09.2013

byl naivní idealista, však ho to po 89 stálo život.

Re: Dubček

udo | 16.09.2013

Otázka je:
Kto navrhol osobu s psychologickým profilom typu Dubček na taký post a kto ho za rôznych okolností následného prognostikovateľného vývoja držal na poste?

Ktorý personálny, manaźer, politruk, proxyzombi?
Viď archívy.
Stalinské: "Kadry rešajut vsjo", platí v podstate za jedných aj druhých okolností.
A Auréliovo 1800 rokov staré:
"Je naivné myslieť si, že zlí zlo konať nebudú konať ."
s medzi riadkami vraj na brehu Hrona nevypovrdaným:
Problémom sú tí, ktorí umožnia 1-2% "zlých"(či niekedy ešte horšie - nechápavých dobrákov) realite neadekvátnu sociopatiu vykonávať.

Tradične logicky rozhodujú metodiky, koncepcia personálneho manažmentu.
Či po starom: "výberu kádrov", "kádrovej politiky".

Isto, Dubček to s najväčšou pravdepodobnosťou z veľkej časti myslel naozaj dobre.
Tak pravdepodobne aj Havel..aj keď tam už ide aj o silnejšiu kávu(a iné drogy).

No zvalovať všetku vinu na oboch a ďalších by bolo nezodpovedné voči tak našim predkom, potomkom a aj voči sebe. Generácia, čo nepochopí to, čo mala pochopiť, si nesplnila dostatočne svoju úlohu. Žiaľ naivita našich rodičov a dedov ohľadom nezištnosti Britskej koloniálnej politiky a tetky Ameriky, bola takmer bezbrehá. Tak aj varovné hlasy vtedy staršej generácie. Za štandardných 20-25 rokov(=1 generácia) od r.1945 zasa takmer zabudli a programátori to O-PäŤ využili na malé polygónne cvičenie z ich pohľadu.
Procesy vývoja spolo(ne)cnosti vo vtedajšom ZSSR to však už v tom období mali tiež výrazne nahnuté.
O tem žádná..

Dnes máme aj vďaka IT konečne reálnu možnosť poučiť sa s väčšinou dobromyseľnych fatálnych chýb našich predkov, prameniacich z nedostatočného chápania objektívnej politickej reality.
Snáď nebudeme hlúpi a využijeme nástroj, z bezpečnostných dôvodov vývoja objektívnych socionaturálnych procesov Zhora s ohľadom na vývoj Človeka pravdepodobnostne predurčený.
Snáď naša a prípadne najneskôr ďalšia generácia odkľaje infernálny kruh mementa opakovania dejín v jeho rôznych formách, aby Ľudia, dietky Božie, mohli s-odpovedne ďalej kráčať.

“Pravda vždy výjde na povrch. (skôr, či neskôr)
Na tom stojí svet.”

Re: Re: Dubček

Hox | 16.09.2013

>kto navrhol osobu s psychologickým profilom typu Dubček na taký post a kto ho za rôznych okolností následného prognostikovateľného vývoja držal na poste

nepotvrzeno: operací "pražské jaro" se prý chlubí izraelské tajné služby jako svou nejlepší operací v historii, tím by bylo vyřešeno "číma rukama", zbývá odpovědět, kdo to objednal. Jedna hypotéza: vytvoření "zábavy" pro Východní blok, aby se moc nesoustředil a operaci apollo a "šou" proběhlo hladce. (případně, mohl to být dílčí cíl)

Re: Re: Re: Dubček

Karol | 17.09.2013

Tak než "Izraelské" verzi uvěřím spíš, že země není kulatá... Jo určitě, v době nenávisti mezi SSSR a Izraelem, by nechali beuztrestně dosazovat (KGB a STB) za pomocí Izraelců Dubčeka? Jestli to tvrdí či naznačuje Izraelská tajná služba pak bychom si spíše měli klást otázky je vše co se o ní říká pravda nebo je to papírový drak?

Holt nejjednodušší vysvětlení, že nechtěli v SSSR nové maďarsko a německo se každému zdá "scifi"? To raděl apollo nebo žido variantu? Si děláte asi prdel ne?

Re: Re: Re: Re: Dubček

udo | 17.09.2013

Ide o to Karol, čo chápete pod výrazom "Mossad".
Či viac tú jeho časť, ktorá sa snaží hájiť záujmy zástupcov oficiálneho útvaru s názvom "Izrael"(snaha vyznavačov mýtickej rasisticko-fašistickej elitárnej ideológie o vytvorenie národa), alebo viac záujmy globálnych elít, v ktorých zámeroch hrá koncentrácia výpalníckeho aparátu na jednom mieste skôr problematickú rolu. T.j., je logicky nežiadúca. Ktorý pohľad v globálnych otázkach získava "prirodzene" v silovej zložke tohoto typu navrch?

re: KGB
Ideologické zloženie komisariátov(cez 90% judaisti) je predsa z archívov dlhodobo známe. Inak to nebolo, nie je, ani u nás, či v USA a pod. Klanovo-korporátny oligarchický fašizmus dnešnej démonkaracie len v tomto zmysle len ďalšou formou bývalých neslobodných murárov a spomínaných judaistov(najstaršej a najkultovejšej mafie).

Sú globálne záujmy a lokálne záujmy. Samozrejme sa občas pretnú. Globálna politika vždy dominuje medzinárodnej a tá lokálnej. Logicky nikdy nie naopak. To sú objektívne pravidlá všetkých socionaturálnych systémov.

Maďarská, Nemecká, ZSSR..atď politika je do tej miery len objektom globálnej politiky, do akej miery ich občania nechápu objektívnu realitu vzájomnej hoerarchickej usporiadanosti globálnych procesov a možné role ich Subjektu, ak chápete.

Pekne zhrnuté

Slovan | 16.09.2013

Mám podobné matné spomienky.
Bol to pokus západu zaviesť režim, ktorý sa im podarilo nastoliť až roku 1989, keď bol Gorbatým predaný ZSSR a socialistický blok ako taký.
Akú úlohu tam hral Dubček a ini účinkujúci, musí posúdiť bádateľ tipu Starikova.

Re: Pekne zhrnuté

jan johanes | 10.01.2015

To semi jenom zdá jací jste zde poitomci, proč tak lžete

Přidat nový příspěvek