Konceptuálně podmíněné defekty současné vědy

Konceptuálně podmíněné defekty současné vědy

9.10.2014

Lux

 

Ľudstvo naďalej žije pod množstvom historických i novodobých mýtov a veda i jej predstavitelia nie sú výnimkou a sú rovnako zahrnutí pod autokratickú Konceptuálnu moc, ktorá (ticho) definuje čo je Pravda a čo lož.
Tak ako to kedysi dávnejšie verejne definovala - čo je pravda - Rímska cirkev "svätá", ktorá plnila úlohu blízkej periférie GP (dnes už predstavuje trochu vzdialenejšiu perifériu zavádzania stáda). Kto nesúhlasil, tak sa s ním napr. inkvizícia rýchlo vysporiadala až po verejné upálenie.

Sizifos už v zmenenej logike sociálneho času hrá o debilizáciu más a robí dez-info politiku, aj keď veľká väčšina "sizifovcov" si úprimne (asi) myslí, že má pravdu. Pomaly od (ich) Boha, ktorý je či už materialistickým, alebo idealistickým kaleidoskopickým zmýšľaním "vedcov" na míle vzdialený od toho Pravého.

Veda je dnes dominantne ovládaná riadiacími agregátnymi biopoliami (egregormi) judaizmu. Z tejto zombie-kôpky sa regrutujú "najväčší" vedeckí deja-telia posledných stáročí...
V špičkových "vedeckých" korporátnych kruhoch nebýva problém nájsť aj vyše 50 % obrezancov, z ktorých systém potom vyberá Nobelovských laureátov, či iných premiantov.
Proste deja vú príslušného judaistického nadriadeného egregoru (vytvoreného GP na ovládanie stáda), ktorý dominuje príslušnému odbornému korporátnemu.
Potom už len horlivý piár príslušnému deformátorovi Pravdy, napr. Einsteinovi a nová teória a zavádzanie tlupy je na svete.

"Nič sa vo vede nedrží pevnejšie ako lož."
Lož má totiž krátke nohy a preto má dobrú stabilitu..-:)
(zo študentských právd vyrytých nožíkom do lavíc)

Celý systém vzdelávania a (pa)vedeckých hodností je postavený na odskúšaných konceptuálne zdokonalených technológiach zasväcovania masonských lóžových bratov, len sa mu pridali prvky exoteriky pre celú nekonceptuálne zdatnú tlupu oviec.

Skutočnosť, že rýchlosť svetla nie je max. rýchlosť obmeny inFormácií vo Vesmíre je dlhodobo známa (čo úplne nabúrava einsteinovskú teóriu relativity, ktorá sa vytrvalo drží na všetkých svetových fakultách a dnes napr. jej upgrade klon tzv. Jednotnej teórie poľa - Teória superstrún. Maxwell, Ciolkovskij, spomínaný Kozyrev, či jeden z posledných - prof. Valitov, ktorý teoreticky i experimentálne dokázal, že myšlienka sa šíri v torzných(?) poliach okamžite:
Ľudové príslovie hovorí:
"Čo je najrýchlejšie na svete? Myšlienka."

Valitov dokázal, že "v rovnovážnych vratných systémoch sa čas môže meniť na hmotu a energiu a potom podstúpiť spätný proces".
To je úplne kruté tvrdenie pre časopriestor einsteinovskej fyziky, lebo z neho vyplýva, že čas je subjektívny a v tomto zmysle je "čas" hmotný a ako proces sa môže z vákua materializovať.
T.j.: Hocijaká myšlienka nezmizne v minulosti bez stopy, ale vykazuje nejaké pôsobenie na priebeh udalostí, lebo dosiahne okamžite všetko vo Vesmíre (pokiaľ je pripustená VM) a uvádza do činnosti v rôznych fragmentoch Vesmíru rozmanité emitéry kmitavých procesov, ktoré už majú nejakú konečnú rýchlosť a ohraničenú silu (dosah).
Valitov, presvedčený a(t)deistický materialista prešiel po objave do pozície idealistického a(t)deistu - blahoželal mu medzi inými aj kráľ Saudskej Arábie (patrí totiž do rodiny islamistického pôvodu), ako aj pápež RKC, že dokázal, že Boh môže okamžite riadiť (inFormačne pôsobiť) všetko vo Vesmíre a nie je limitovaný einsteinovskou rýchlosťou 300 000 km/sekunda..

Tu už radšej dočasne skončím...:-


Už to tu bolo neraz preberané a nechcem zachádzať do kvantových podrobností rôzných teórií, ktoré platia len obmedzene a taktiež bavenie sa o Laplaceho operátore, Lifšic-Landauovom pseudotenzore, Schrödingerových rovniciach a mačkách, Heisenbergovom princípe neurčitosti a bla-bla rôzných "výdobytkov" atómových fyzikov, lebo to drvivej väčšine ľudí veľa nepovie.

Proste METS systém nezodpovedá objektívnej realite. Objektívne sú len MIM, t.j. Matheria, InForma(cia) a Miera.
Čas a priestor sú len vedľajšie podkategórie Miery a môžu prechádzať do rôzných agregátnych foriem podľa rôznych okolností.

Čo je treba si najmä uvedomiť je, že myšlienka je hmotná a každého myslenie sa tak alebo onak zhmotňuje v Objektívnej realite, a preto je tak dôležité myslieť pozitívne a čo najviac v správnom vektore (tenzore), ktorý sa blíži k optimu daného jedinca, aby spätné väzby nemali efekt kočičí alebo opičí pracky.
Každého myšlienky sú zaznamenávané v inFormačnom poli Zeme (tzv. Noosféra) a Pravda tak, či tak vždy vyjde na povrch.Sú viaceré metódy, ako sa dá dostať určitým jedincom k informačným poliam Zeme (pozri napr. Bronnikovovu metódu a čo všetko má človek zakódované v jeho skrytom potenciáli). A žiadna čierna diera alebo šedá hmota expandujúca mathériu v "nárečí" astrofyzikov tu nepomáha...

Človek žije večne, len mení formy existencie a jeho myslenie zanecháva inFormačné "stopy" v inFormačných biopoliach, na jeho priamych potomkoch, ako aj na potomkoch nasledovných generácií (môžme si to vyložiť aj v cirkevnej terminológií ako povedzme dedičný hriech). Každý rod buď morálne a inFormačne napreduje alebo degeneruje (rôzné formy fyzických alebo psychických, skôr psychosomatických chorôb). Najvyšší stupeň degenerácie rodu sa prejavuje v neschopnosti reprodukcie, povedzme v rôznych psychických deviáciach typu LGBTI, ktoré sú globalistami zavádzané do spoluNecnosti, lebo hlavný útok na zdravú podstatu ľudstva vždy smeruje na zvýšenie defektnej morálky (1. priorita ZHN) a mnohí sú takto postihnutí a berú to ako Normu (viď arci-biskup, či arci-sethan Bezák a jeho podporujúca, prevážne homolobby, i keď homo je človek, ale s malým č to prejde..).

Viera vo výdobytky dnešnej pavedy v dnešnom info-Veku je značne defektná a prináša benefity len deFormátorom ( aj tam len do času, ako hus klasu) a jej miera aplikácie do spoloCnosti determinuje do značnej Miery nezdary implementátora (v rôznych životných prejavoch).
Najzraniteľnejšie osoby, z pohľadu prechodu do iného agregátneho stavu existencie sú dnes tzv. "hviezdy" show biznisu, kde sa mnohí pohybujú na úplnej hranici tzv. Božieho dopustenia - viď napr. posledná kauzalita Iveta Bartošová. Proste vyčerpala svoje dopustenie, lebo nevedela myslieť v reláciach sedliackého Čelo-Veka.

Nevedomosť ospravedlňuje dnes v zmenenej logike sociálneho času len čiastočne a má siahodlhé dôsledky pre každý rod, národ, civilizáciu..

Miera chápania populusu determinuje jeho ďalšiu existenciu. A ak si do čela vybral sciento-logosa, tak musí na podvedomých úrovniach (ktoré sa jednoducho nedajú oklamať) pykať za svoj výber. Sciento-lóg bude zase konať len v hraniciach, ktoré mu populus otvorí svoju nechápavosťou a neschopnosťou poly-tikos.
Fašizácia spoloNecnosti vo svete pokračuje, a ako je bežné u adaptívnych modulov biblickej Konceptuálnej moci, tak v zásadných otázkach vždy aktéri adaptívnych modulov (pol. strán) prehlasujú opak toho , čo konajú.
Skvelý príklad je dnešná Ukrajina.

Kto nakoniec dostane m-at je však jasné aj mat-érií..

 

xxx | 21.05.2014

"Veda je dnes dominantne ovládaná riadiacími agregátnymi biopoliami (egregormi) judaizmu" cez jezuitov

 

To by som netvrdil xxx.
Ak vieš ako je vybudovaný Vesmír so vzájomne vloženými mat(r)icami, ktoré sú rôznej hierarchie, tak toto tvrdenie neobstojí:


Mat(r)ica je prvotná ku Koncepcii, ktorá je nejak lexikálne alebo symbolicky opísaná (vyjadrená). A dnešná Globálna Mat(r)ica alebo Matrix je vytvorená už pred vyše 3 000 rokmi a lexikálne bola vyjadrená najmä Starým zákonom (ktorý je vlastne jej programom alebo algoritmom). Tým pádom je hierarchicky vyššia ako Mat(r)ica Nového zákonu alebo historického kresťanstva, ktorá začala fungovať po stanovení dogiem na Nicejskom koncile, kde s Ježiša urobili "boha".
Mat(r)ice sú hmotné a vykazujú riadiace pôsobenie na ľudí, ktorí sú na ne napojení a na podvedomých úrovniach sprevádzajú daného jedinca životom ako automat a zároveň zabezpečujú aj výber kádrov pre riadiace funkcie danej Mat(r)ice.

Ak GP vytvoril kastu judaistov ako úžerníkov a riadičov(manna-žerov) a dozorcov stáda, tak kresťanom prisúdil úlohu otrokov, o čom je množstvo dôkazov z analýzy programového vybavenia vzájomne vložených Matrixov do Biblie.

Kedy Ignác z Loyoly "stvoril" jezuitov?
Až r. 1534. Podegregor=matrix jezuitov je hierarchicky podriadený kresťanskému a ten oveľa staršiemu judaistickému.
Vo všeobecnosti platí, že čím je Matrix starší, tým je inFo náskok daného algoritmického zabezpečenia tohto agregátneho biopoľa väčší a je hierarchicky nadriadený mladšiemu, ak nie je Spravodlivejší alebo Pravdivejší..

Prečo hierarchovia RKC hovoria o judaistoch ako o našich starších bratoch?
Prečo neprotestujú proti monopolnej úžerníckej doktríne judaistov v Starom zákone a tvrdia, že je od boha ? (samozrejme by vyplynula otázka od akého, alebo či to bol Boh, ktorý to svinstvo tam zakomponoval).
Prečo tolerujú a otvorene nepovedia o globálnych úžerníckych klanoch, ktoré cez úverovú pascu a globálne pirane typu MMF a SB držia za gule všetky štáty sveta?
Atď..

Lebo sú podvedome psychicky podriadení judaizmu a rabinátu (napr. všetci rabíni pochádzajú od jedného predka po mužskej línii!) a držia ovce na paši.

Proste Konceptálna moc, ako najvyššia forma moci pôsobí ako autokrat a automat na tých, ktorí sú konceptuálne prázdne zvieratká, zombie či démoni.
To isté platí aj vo vede, a preto vo vedeckých kruhoch dominujú judaisti, v rôznych ved. ústavoch aj vyše 50 %, hoci ich podiel v populuse je rádovo 1-2%. Plnia tak navyše synchronizačnú funkciu Biblickej Koncepcie alebo Matrixu (keď v stáde stačí nad 1 % roztieskávačov alebo dnes tzv. aktivistov, ktorí uvádzajú Biblický program do života stáda - stačí sa pozieť do rôznych neziskoviek, čo je to tam za čeliadku).

V tomto sú jezuiti, napriek ich vyššej vzdelanostnej úrovni tiež len bioautomaty odpracovávajúce svoj zverený dielik intríg a riadenia a sú v hierarchii hodne vzadu. Stačí sa len zamyslieť pod aké krídla spadajú v RKC a pochopiť, že na vyššiu riadiacu prácu sú určení iní.

Dnes v zmenenej logike sociálneho času sa derú (sú tlačení) do popredia scientológovia ako nádejnejší typ deformovaných zombie-démonov, ktorí sú psychicky lepšie prispôsobení (deformovaní) zmeneným podmienkám pre riadenie globálnych záležitosti ako judaisti.

Kiska len tak náhodou nebol vybratý a médeálne tlačený ako kandidát a budúci rezident GP v SR.

 

 

Diskusní téma: Konceptuálně podmíněné defekty současné vědy

Poznámka k myšlienke

Mag | 14.10.2014

Za 1. - myslím, že je to dobrý príspevok.
Neviem ako je na tom autor s poznaní vecí,
no mám za to, že myšlienka, ako taká nie je hmotná.
Je to čistá energia - povedzme Tachyónová energia, ktorá ak je ,či už vedome alebo nevedome, vyslaná do Vesmíru ( priestoru - pole všetkých možností ).
Pôsobí na Vesmír, ktorý následne vytvorí zodpovedajúcu realitu.
Pre nevedomého človeka môže byť nechcená a pre znalého skutočnosti vedome vytvorená.

V tomto kontexte je čas, ktorý uplinie medzi mišlienkou a jej realizáciou v skutočnosti PRODLEVA ( vynikajúce české slovo, ktoré presne vystihuje podstatu ) po slovensky "oneskorenie".
Prodleva - čas musí byť pre našu ochranu inak by pri nevedomom tvorení reality vnikol neskutočný chaos.
Prodleva je taktiež " čas" ktorý nám dáva Vesmír jednak pre potvrednie našej požiadavky a jednak pre vytvorenie " našej " nevedomej požiadavky.
Preto, ak by si ľudia vyberali - tvorili svoju realitu VEDOME a bez úmyslu niekou škodiť, čize z energiou Lásky - Čas by bol veličinou, o ktore by sme viedli vážnu diskusiu.

Poznámka..

| 11.10.2014

Možná jedna připomínka - "člověk žije věčně" - předpokládám, že autor myslí lidskou duši, která se reinkaruje a ne dočasné lidské tělo.
Pak dotaz - je ta vědecké slovo "noosféra" totožné s výrazem "astrální sféra - astrál", jak se mluví v "nevědě" (schválně nepíšu v ezoterice, to tady nemáte moc rádi..).
Jinak velice zajímavý námět, děkuji..

Re: Poznámka..

Hоx | 11.10.2014

odpověď na otázku zní ne. Noosféra je vysvětlena např. zde: http://leva-net.webnode.cz/products/o-matricich-a-egregorech-strucne/

Žijeme v přelomové době,

Zdeněk | 10.10.2014

ve které bude vyvráceno mnohé, a to téměř ve všech vědních oborech.

To, že myšlenka je rychlejší než rychlost světla je pouze jeden fakt z mnohých, které popisuje védská literatura, která je nejstarší literaturou této planety Země. Materalistická věda také nepřijímá popisy vesmírné situace dle Véd, ale na druhé straně nemůže popřít a vyvrátit přesné astronomické výpočty, které byly napsány dávno předtím, něž si tyto výpočty a celou vesmírnou situaci dokázali materialističtí vědci vůbec představit.

Podobně teorie moderní vědy, že mozek je zdrojem veškeré inteligence je mylná. Činnou složkou je vědomí individuální duše a nikoli mozek. To všechno popisují Védy . V současné době se této přelomové osvěty ujali Rusové se svým programem DVTR. Tedy každý kdo pochybuje, a má na to, nechť místo svých dojmů a subjektivních spekulací, vyvrátí tento program.

Probíhá tvrdá informační válka mezi současnou biblickou koncepcí a prastarou vědou Véd. Pokud nebude světová apokalyptická válka, bezpochyby zvítětí védská koncepce.

Re: Žijeme v přelomové době,

Cico Ciciak | 26.07.2016

Nemôže zvíťaziť to, čo už dávno prehralo!

Vasiľ | 09.10.2014

Azda iba jednu vec by som poznamenal.

Ako keby exitovali dve rôzne vedy. Jedna pre vedcov a druhá ako sociálny inštitút pre masy. Dobromyseľní vedci si toto len málokedy uvedomujú. Oni vnímajú vedu cez rovnice, matematiku, experimentálne údaje.. a či sa nejaká vec nazýva "čierna diera" alebo "Schwarzschildovo riešenie Einstenových rovníc", či nejako takto:
http://www.zamandayolculuk.com/cetinbal/VZ/v_MetricEqn.gif
je im v podstate jedno. Vo vzťahu k verejnosti to však rozhodne nie je jedno.

Verejnosti známe pojmy ako: čierna diera, tmavá hmota, tmavá energia, veľký tresk, kvark, teória relativity, "božská častica" a pod., ktoré vznikli "náhodou, samé od seba", sú možno veľmi zaujímavé fragmenty niektorých matríc.

Re:

udo | 10.10.2014

Hej..u nás po dedinách sa na to vravieva:
POJMY a DOJMY..
poj ma a doj ma :)

Niekedy mám hrôzu z toho, keď niečo hovorím a vidím podľa reakcii očiek, tvárí, gestikulácie bioautomatov, ako čudne, často absurdne, takmer opačne oproti pôvodnej konštrukcii toku myšlienok(obrazov) to vnímajú. Spracovávajú informácie pomocou mnohogeneračne profesionálno-inžiniersky predprogramovaných algoRytmov. Pritom sú hlboko presvedčení, že to robia oni samy z "vlastnej vôle". Takmer sa ku ním samotným, ichzatarasenej ľudskej podstate ani nedá prejsť. Najčastejśie žiaľ len pri nejakej nehode, chorobe(upozornení Zhora), pokiaľ sa samozrejme nedajú v tom momente ešte úpenlivejšie na nejaké drogy. Či už chemické, alebo mentálne("náboženstvo", ezoteriku a pod..).

Nájsť tie správnejšie slová, príbehy..
Ako starí mudrci nevysvetľovali, ale príKladom, príBehmi išli.
U nás sa zachoval oproti histérii hIsTórie aj krásny starý výraz, pojem "DejIny", chod dejov(procesov) rôznych, iných, plynutie kamienkov mozaiky vývoja, mat(r)íc v ich vzájomnej previazanosti. Starejší pozorovali a reprodukovať vnukom a pravnukom v obrazoch, symboloch nadčasových sa snažili.

Tak vznikal z kolektívneho podvedomia(usporiadanej databázy) i vedome FOLKLÓR.
Ľudový, najväčší poklad predkov každého národa.

re: matrica a koncepcia.. upresnenie:
Matrica je koncepcia v obrazoch.
Ľudia, tak ako celé stvorenie, strojenie sveta = jazyk, slová Jeho, sú printrami, tlačiarňami príslušných mat(r)íc.

Ľudia sú akurát samostatnejśie objekty, schopné istej aktívnej spoluúčasti na strojení(alebo deštrukcii)..transFormácii

Neodborne, hrubo laicky povedané:
Matrica je hmotná a skladá sa z emócii ľudí.

Emócii = komplexných, nimi nahromaďovaných, podľa morálneho štandardu jedinca a/alebo kolektívu, jeho miery chápania a vôle(disciplíny riadenia=tvorenia) spracovaných informačných modulov.

re: Bezák
Nemyslím inak, že Bezák by to bol myslel zle, len prosto skôr asi nevedel, s kým má tú "česť"
..Hríb a mnohí ostatní podobní opičáci, tiež doteraz zrejme nevedia, pre koho pracujú.

Tak aj v rámci cikvi sú na vyšších úrovniach rôzne frakcie, kde sa kaźdá snaží spoliehať na to, že si situáciu lepšie interpretovala, ako tá iná a že teda v rámci danej(kým?) situácie konala najlepśie ako vedela podľa vlastného(?) "vedomi a svedomia"..cieľov

To by bola ale ďalśia veľká téma spolu s jej tradićným nevyhnutným previazaním na REÁLNU praktickú každodennú politiku "nestranníckych klubov"..
Podobne je to v mnohom aj s judaizmom a inými -izm´ami..

Re: Re:

Lux | 19.10.2014

Hej, hej recht majú:
Matrica je koncepcia v obrazoch.

V tom príspevkovom kompiláte Hoxa to bolo myslené ako najvyššia Matrica - Miera všetkých vecí a teda aj nejakej pozemskej koncepcie.
Vyznelo to asi ináč...mea culpa - ale len raz, aby sa moc kmotrovia od Biblie netešili...:)

Čo sa týka Bezáka, tak sa samo, že dajú viaceré jeho speechy interpretovať nedogmaticky a vcelku pozitívne.
Vidiac však jeho medailón od tuším ČT, tak tam bolo po-mierne dobré vidieť jeho vektor cieľov a príliš ľudsky sa mi nejavil, ak beriem do úvahy, že podvedome sa snažil vykresliť v lepšom svetle ako v realite je a myslí.
A posadnutým sethanom ho nazvali vlastní z hierarchie, ktorí ho poznajú osobne a asi lepšie, čiže nazvali ho Bes-ak-om, posadnutým zlým duchom..:)

No a 5. kolóna so Stefom Pilzom má z korporátnych sedení vyššiu mieru chápania a tak Besak pracoval na ich i cudzie ciele, za čo aj zaplatil, presne podľa základného princípu tlupo-elitarizmu.
Ale pre koho v konečnom dôsledku pracujú ani periférni žoldáci skôr plne nevedia - nedostali sa až na takú mieru zasvätenia, aby to takej miestnej výkonnej periférii vešali korporátni socinžinieri na nos..

Re:

Pe-tri | 10.10.2014

Ano, jen pro mladší doplním, že ony populární pojmy typu černá díra skutečně nevznikly a do hlav populu se nedostaly samy od sebe či náhodou, nýbrž je tam umně implementoval, ještě před převratem, zdatný manipulátor, dnešní sysifos Jiří Grygar v populárním a tehdy hodně sledovaném TV seriálu "Okna vesmíru dokořán".
P.

Re: Re:

zzz | 11.10.2014

pro ty mladsi take doplnim, ze pojem cerna dira vymyslel J.A. Wheeler v roce 1967, podle vas jiste take zdatny manipulator, a hlavne s ohledem na budouci mateni hlav obyvatel male zemicky po statnim prevratu o dvacet let pozdeji nekde ve vychodni evrope...

Ono take co maji vedci jineho delat, nez pri popularizaci vymyslet popularni terminy, kdyz jejich financovani a tedy i existence v dem(ent)okracii zalezi na vlisani se ignorantskym blbum, zato o to vice nadutych a sebevedomych (snad si to tu nikdo nevezme osobne..:)

Přidat nový příspěvek