Koncepcia sociálnej bezpečnosti

 

Koncepcia sociálnej bezpečnosti

Fundament lepšej, dlhodobo udržateľnej spoločnosti.

Návrh jednotnej základne na kooperáciu všetkých politických strán s cieľom

 

1. identifikácie, hodnotenia a riadenia kľúčových procesov = problémov(?) spoločnosti,

2. zabezpečenia plnohodnotnej možnosti osvojenia genetického potenciálu človeka a tým

3. zostrojenia podmienok na napĺňanie tvorivého negenetického potenciálu(kultúry) populácie.

 

Obsah:

1. Autorské práva

2. Cieľ publikácie – špecifikácia cieľových vektorov

3. Používaná terminológia

4. Čo je to Človek?

5. Kritérium priblíženia sa k objektívnej realite = vytváranie stavových a chybových vektorov

6. Základné algoritmy samo(?)riadenia dodnes dominujúceho konceptu systému

tzv. západnej civilizácie

7. Riadenie(manažment)

8. Metódy zisťovania kľúčových charakteristík ľubovoľného systému

9. Analýzy globálnych fundamentálnych konceptov

10. Človek ako dvojkanálový informačný systém

11. 1. Základná objektívna tendencia – Zmena logiky sociálneho správania

12. 2. Základná objektívna tendencia – Proces globalizácie

13. Staroegyptská a starogrécka Dialektika

14. Dejiny globalizácie

15. Tandemný dialektický princíp riešenia problémov v praxi – optimálne

formy koordinačných centier, riadenia firmy a štátu.

16. Tandem muž-žena

17. 5 foriem moci a ich prepojenie – Konceptuálna, Ideologická, Zákonodárna, Výkonná, Súdna

18. Staronové kategórie svetonázoru MIM vs. Samozvanými „elitami“ propagovaný METS

19. 7 zmyslov človeka

20. Dostatočne univerzálna funkcia tvorenia

21. 6 zákl. prostriedkov komunikácie (vedenia vojny)

22. Jadro politiky a ekonomiky kreditno-finančného systému –podstata neexistujúcich

maskovacích fiktívnych problémov „sociálnych, zdravotných, zamestnanostných,

dôchodkových, ekologických, kultúrnych, rómskych a iných“ a ich jednoduché RIEŠENIE

skryté na povrchu

23. BOZP(základy psychohygieny)

24. Cvičenia

 

  1. Autorské práva:

 

Publikácia je vlastníctvom slovenskej, európskej a svetovej kultúry. Ako všetko ostatné (od pästného klinu, lyžičky, kolesa, kladky, lode..až po nádych a výdych). V zásade sme proti akýmkoľvek autorským právam a patentom, pretože brzdia rozvoj. Naši predkovia si tiež neschovávali kľúče od miešačky na svoje vynálezy, inak by sme boli stále ešte na strome. Takúto činnosť považujeme za zločin proti ľudskosti. Váha argumentu o „motivácii“ a potrebe finančnej odmene pre autorov a vynálezcov je oproti váhe argumentu o brzdení vývoja zanedbateľná. Bezpečnostno-technické normy sú však samozrejme opodstatnené.

Fyzická, alebo právnická osoba, ktorá by si chcela prisvojiť v rámci dnešného dočasne akože platného právneho poriadku autorské práva tejto publikácie, sa stretne s odplatou za krádež vo forme nepríjemnej „mystiky“ vychádzajúcej za hranice právnej vedy. Napriek tomu má každý právo, vychádzajúc z jeho úrovne chápania a obecného prospechu, používať, kopírovať a vydávať tento materiál aj s komerčným účelom ako celok a aj vo fragmentoch všetkými jemu dostupnými prostriedkami. Osoba používajúca tieto materiály k svojej činnosti pri ich citáciách, alebo odkazoch na nich, prijíma plnú osobnú zodpovednosť aj v prípade ním vytvoreného zmyslového kontextu prevracajúceho zmysel následných materiálov ako celku. V tom prípade sa taktiež stretne s „mystickým“ efektom mimo hraníc oficiálnej právnej vedy. Tak, ako publikácia „Od ovce k Človeku“ , je aj dielo MIM zamerané na čo najrýchlejšie rozšírenie základných technologických a bezpečnostných vedomostí o tzv. matricových technológiách riadenia kultúry(jednotlivca v dave a davu samotného ako kolektívnej osobnosti s vlastným vedomím a podvedomím) medzi čo najširšiu vrstvu populácie. V mediálnom priemysle sú totiž v rámci socio-kultúrneho inžinieringu úzkou špeciálne školenou samozvanou „elitou“ široko využívané na riadenie kultúry(=všetkej negeneticky prenášanej in-formácie dominujúcej formovaniu sekvencie obrazov vnímania vedomia a podvedomia dnešných más).

 

V následnej publikácii je použitý osvedčený (cca 25 rokov) interdisciplinárny (medziodborový, medzipredmetový) terminologický (pojmový) aparát založený na základnej ľudskej potrebe spájajúcej všetky odbory vedy – na TVORENÍ (identifikácii, relačnom hodnotení a riadení prebiehajúcich procesov vo svojom okolí=riadení osudu svojho a spoločnosti). Nepoužíva žiadne nové pojmy okrem pojmu GP, či GPP(Globálny prediktor, parazit) a snáď staronového HNR (Hierarchicky najvyššie riadenie=Boh).

 

Mnohé z následných definícii, vysvetlení a metodík pochádzajú z tradičných fragmentálnych kurzov vzdelávania pre „elity“ a ich perifériu(mnohých CEO, manažérov, vrcholových politikov, novinárov, umelcov a silové zložky), no sú doplnené s cieľom vytvoriť jeden celok. Ako je už vyššie uvedené, má celý dokument slúži ako pomôcka pre všetky vrstvy populácie na zvýšenie celkovej miery chápania procesov prebiehajúcich v ich okolí, ich vplyvu na život spoločnosti a možnosti ich ovplyvnenia. Je namierený na postupne zrušenie základu informačnej pyramídy, na ktorej je postavená dnešná skryto otrokárska spoločnosť . Zároveň ponúka základ, fundament pre spoločnosť novú, spoločnosť Ľudí(nie dav), vytvárajúcu podmienky pre Človeka na hľadanie a napĺňanie svojho potenciálu v rámci cieľov HNR na báze dôvery HNR , nie ateistickej viery v HNR(pr.:Verím v svojho otca, alebo svojmu otcovi? Verím v televíziu, alebo televízii?).

 

MIM4.7.2.pdf (694,7 kB)
MIM4.7.2.doc (881,5 kB)
 

Diskusní téma: Koncepcia sociálnej bezpečnosti

File not found

Bignos | 16.04.2017

Ahoj. Dá sa to ešte niekde stiahnuť?

Re: File not found

T. | 18.08.2017

Na ľavej lište sú materiály a tam by som cez to skúsil pohľadať

Re: File not found

T. | 18.08.2017

https://uloz.to/!ePQ5cwB9fTRg/mim4-7-2-pdf

Cheap Lululemon65886

assworgiu | 08.10.2013


no ale dokedy to dokončíte

dusan | 01.06.2013

možno zložia ďalšieho delfína
http://www.presstv.com/detail/2013/05/31/306374/1st-supergovernmental-world-war-begins/
du

Ďakjem!

metla | 21.02.2013

Ďakujem všetkým, ktorí toto robia. Nak im to Pánbožko vynahradí aj na detných deťoch.
Som to zhltla na posedenie, ale treba sa k tomu vracať.

Re: Ďakjem!

dusan | 01.06.2013

kedysi som počul nádherná príslovie
Pnbžk neexistuje a ak existuje tak sa na Vás určite v kritickej situácii vy....rie, du

Gratulujem...

Miroslav | 17.02.2013

Autorom a Hoxovi gratulujem a ďakujem im za záslužnú prácu.
Ako píše taurus, treba pokračovať, šíriť poznanie.

vrelá vďaka

jajaa | 17.02.2013

Ďakujem autorovi, človeku, ktorý poskytol tento materiál a samozrejme aj Hoxovi. Práve ste ma vyliečili z depresie. Dávam 5 hviezdičiek.

Re: vrelá vďaka

Hox | 18.02.2013

:) musím říct že ke mně se to dostalo čistě (ne)náhodou, hlavní zásluhu má kolektiv autorů. Časem toho snad bude víc.

Dobrý nápad!

taurus | 17.02.2013

Vidím to jako velmi dobrý nápad udělat svoje stránky pro KOB a postupně sem dávát materiály. Vidím, že do slovenštiny už to někdo přeložil,proč toho nevyužit? Vždyť proto to lilé dělají, aby se s koncepcí postupně seznámil celý svět.

Re: Dobrý nápad!

Hox | 18.02.2013

určitě, navíc jak je uvedeno v odstavci 1, materiál není pod copyrightem, ale copy-leftem.. proto se šíření žádné překážky nekladou, navíc, systémem ala wiki, neboli každý chvilku tahá pilku, se to může postupně rozšiřovat a kompletovat, tohle je hodně zhuštěný základ.

Re: Re: Dobrý nápad!

dusan | 01.06.2013

Hoxy, ďakujem, sú aj taký ktorý potrebuju zhustený základ aby si ho prečítali 33 x, ako napr. ja , du

Přidat nový příspěvek