Juvenilní justice

Detaily o tomto systému, který po vetu Klause protlačilo 104 zaprodanců i u nás.

Raději si na to sedněte, protože pokud nevíte co čekat, nebudete tomu věřit. Co nás čeká v případě, že se tuhle zrůdnost nepodaří nějak zablokovat je například to, že juvenilní úřady odeberou rodině dítě proto, že si ve školce postěžuje, že ho rodiče nutí čistit si zuby. Učitelka pak proaktivně kontaktuje sociální úřady a ty proaktivně začnou jednat, není výjimkou, že dítě se ten den ze školky už jednoduše nevrátí domů (takové případy se v Norsku staly, viz prezentace).

A když odeberou z rodiny jedno, odebírají automaticky i všechny ostatní. V Norsku, což je pro tento systém testovací polygon, už situace dostoupila do tak absurdního stádia, že někteří lidé nechodí do pro peníze banky, ale jdou do fronty na pěstounství, protože na dítě v pěstounské péči se tam dostávájí obrovské částky.

 

Prezentace - juvenilní justice:

http://cs.gloria.tv/?media=354082&fullscreen

 

Diskusní téma: Juvenilní justice

Komentář k článku na Svobodném fóru " Barnevernet nám pomohl, má citlivý přístup, shodují se NĚKTEŘÍ rodiče"

Lucie Fifernová | 11.06.2016

Buďto "zrnka šťastlivců na dně norského moře" nebo fabulace pana Viléma Bassera. Ale i kdyby toto byla pravda, tak je to úžasná výpověď hrstky párů s dětmi! A bylo by možná nasnadě uvést časovou posloupnost, kdy se těmito kauzami zaobíral institut zvaný Barnevernet, jenž má už svými negativními prověřenými přístupy a postupy ještě stále neutuchající nedobrou pověst a cejch zvrhlosti právě díky necitlivě, až absurdně /i lživým přístupem samotných sociálních pracovnic/ řešenými v některých autentických v článku uváděných případech či podobných těmto, že bude mít stále velmi to těžké zlepšit si reputaci!

Píseň o Ježíškovi

Lucie Fifernová | 15.02.2016

Petra Hajmanová Víte, je zřejmé, že Vy jste ten typ, co nevěří v tomto dnes už celosvětovém problému ničemu!
Vše se děje, jen proto, že všichni co o tom vědí více lžou a ti co o tom píší jen manipulují. Neměla byste se více zamyslet nad tím, proč vůbec se odebírají děti skutečně kvůli absurditám a podloženým - později zjištěno, že právě sociálními pracovnicemi zneužitými a využitými argumentacemi pro svůj záměr? Vězte, že ti rodiče, ani tito s devítiměsíčním děvčátkem nechápali postup vedení oddělení nemocnice a už vůbec lživou formu sociálních pracovnic. /A jak už měli vše pro trvalé odebrání vše nachystáno!/ A nikdo si tyto informace z prstu nevycucává. Ona ta tzv. profláknutost těchto neoddiskutovatelných procesů je jen dobře, neboť těch něšťastníků, bohužel, přibývalo..., a právě že by se v budoucnu mohla stát i píseň o Ježíškovi důvodem k předběžnému odebrání, ač toto vám se bude zdáti jako úsměvné a filipika!

Druhá reakce ze SF

Petra Hajmanová | 15.02.2016

Penny Dreadful No, to je právě ono! V Norsku se děti kvůli tom, že zpívají ve škole píseň o Ježíškovi opravdu neodebírají. Asi to nebylo úplně jasné z toho, co jsem napsala. To, že to říkal europoslanec v televizi, bohužel neznamená, že je to pravda. Tímto manipulativním tvrzením vyzývají pořadatelé demonstrací, aby lidi přišli vyjádřit svůj nesouhlas s "praktikami BV". Mě zas přijde zvrhlá taková nechutná manipulace. Lidi po celém světe protestují, protože se "v Norsku odebírají děti kvůli víře". A všichni teď poukazují na vysoká čísla účastníků demonstrací. Určitě to musí znamenat, že ten BV ze zvrhlý. ojoj.

Tak vidíte...!

Lucie Fifernová - Liberec | 14.02.2016

A zde pouze poukazujete, paní Hajmanová, jak je to vskutku zvrhlé i to předběžné odebrání potomka - za zpěv o Ježíškovi!!! Už nejde ani o drobné výchovné plácnutí! Stupidnější systém s takovýmito směrnicemi, které jsou předpokladem pro odebírání mrňousků nemohl být nastaven pro jeho kvalitu, ale pravděpodobně i pro možnost zneužití zájmů Barnevernetu, ač v prvopočátcích byl zamýšlen k dobré víře - pomoci! Ale v mnoha případech se nejednalo o pomoc rodině. Ta nemá asi takový význam pro Norsko.
Jednoznačně bychom v mnoha případech podávali trestní oznámení na sociální pracovnice, ať dokazují proč lhali, lžou, využili ke svému záměru maledikce spojenou s neoprávněnou denunciací. Jinak se tyto sociální systémy nepoučí a stát by měl kontrolovat za co skutečně se odebírají děti. Tak tomu je i u nás! Jsou děti všude ve světě, kde nemají to štěstí lásky a života v rodině, ale proč odebírat na základě absurdit a subjektivního lživého udávání!
Po vyvrácení soudu, že jsou rodiče bez viny se viditelně začít nebránit proti těmto udavačům stejnou mírou!!!

Re: Tak vidíte...!

Lucie Fifernová | 14.02.2016

Oprava: Po vyvrácení soudu, že jsou rodiče bez viny, se viditelně začít bránit proti těmto udavačům stejnou mírou!

Reakce ze SF

Petra Hajmanová | 14.02.2016

Ten hukot, kolem "norské kauzy" je v Čechách momentálně už jen populistická maškaráda.

K odebrání zmíněné holčičky došlo na základě předběžného opatření. To funguje i u nás (předběžné opatření ve věcech nezletilých dětí). Přesně stejným postupem se třeba u nás odebírají narození kojenci drogově závislým matkám. V Norsku pak Krajská komise (soud zabývající se případy spadající pod sociálku) potvrdila předběžné opatření. V norských novinách se uváděl důvod odebrání: lékaři pojali podezření, že rodiče chtějí přerušit léčbu dítěte, tzn. předběžné opatření bylo vydáno na základě obavy, že se jedná o ohrožení života dítěte. Rodiče podali ke stejné Komisi stížnost na předběžné opatření. Komise má povinnost projednat oprávněnost předběžného opatření do 3 měsíců. Tak se stalo. Komise (tedy ten soud) shledala, že rodiče projevují zájem o dítě, že dítě není v ohrožení života a na základě předložení důkazů a výpovědi svědků, dítě vrátili do péče rodičů.

Ale pan Zdechovský už dnes vykřikuje, že takový postup je jen důkazem zvráceného norského systému a vyzývá českou vládu, aby vrátila děti EM. Že prý se jedná o podobný případ. Až na ten malý rozdíl, že Krajská komise v případě EM neshledala předběžné opatření za neopodstatněné a odebrání dětí v jejich zájmu potvrdila. A tak i všechny další soudní instance, ke kterým se odvolávala.

Ano, ve světě se demonstruje, proti norskému Barnevernet ve velkém. Prý tam odebírají děti pro víru. Holčička měla ve škole zpívat píseň o Ježíškovi. Taky bych šla demonstrovat, kdybych nevědela, že v Norsku mají děti ve škole v osnovách povinný předmět náboženství a kdybych se nedočetla v norských novinách, že rodiče byli policií obviněni z hrubého násilí na dětech. ...a taky budou v Rumunsku brzy volby.

I v této kauze uběhne lhůta 3 měsíců a Komise bude muset rozhodnout, zda předběžné odebrání dětí norsko-rumunskému páru bylo oprávněné. To, jak tato komise rozhodne ovlivní jen a pouze předložené důkazy, výpovědi a odborné posudky. Ne míra úspěšnosti manipulace částí obyvatel Evropy

Štěstí versus Zlo

Lucie Fifernová - Liberec | 08.02.2016

Norské pracovnice naprosto evidentně zvrhlého a nevyzpytatelného sociálního institutu Barnevernet obvinit z trestného činu maledikce a vyhodit na hodinu!
Ještě nemají rodiče děvčátka zcela vyhráno, ale byla by to nebetyčná troufalost Barnevernetu se odvolávat!
Norské království ví o praktikách odebírání na základě lživých denunciací a maledikcí a ani norští poslanci zajisté nejsou slepí, ale přiznat si tu kardinální chybu selhání při udělování pravomocí této nedůvěryhodné sociální instiutci - infernu! -
Ještě to bude potřeba štěstí při sobě a racionální - zdravé smýšlení!
Lucie Fif. a spol. zdravotnic

Zázraky se přeci nedějí...

Lucie Fifernová | 19.01.2016

Norské království není zemí pohádkovou a už vůbec ne zázraků.

Norský sociální institut Barnevernet je systém s dlouhými chapadly a dnes již tolik zakořeněn, že např. v tomto výše uvedeném případu bude štěstím, když se vůbec mamince a tatínkovi vrátí dcerka zpět domů...
Počátek zastrašování rodičů děvčátka a destrukce rodiny započal! - - -
A pěstouni již dávno vybraní mají vyděláno //i všichni aktéři /"dobráci"/ tohoto sociálního úřadu// a "ukořistěné" děvčátko se stává tím nejnevinnějším tvorečkem zneužitém v tomto monstrózním systému.

Necestovat s dětmi do takovéto země plné absurdních sociálních nařízení - zákonů, kde jsou slova o pomoci rodině s dětmi mystifikací!

Můžeme už jen mamince s českým občanstvím, tatínkovi s norským občanstvím a malé jejich holčičce s obojím občanstvím /Norska i Česka/ popřát mnoho štěstí.

/Doufáme, že se s takovýchto fatálních kauz v Norsku ponaučí jiné sociální úřady a moc doufáme, že takovýto přístup není myšlen zakotvit v naší české zemi - díky norským fondům/.
Lucie Fifernová

Ať se s demonstracemi "pohnou ledy"

Lucie Fifernová - Liberec | 16.01.2016

Kdyby tak tyto demonstrace pohnuly zákonodárci Norska...
V Norsku v těchto sociálních sférách je tak pramálo dobrého, že i policie, zdravotníci a též i někteří sociální pracovníci jen zoufale přihlížejí bez možnosti usměrňování a bránění bezbranných rodičů a dětí.
Protestují lidé dle pana europoslance Tomáše Zdechovského proti sociálnímu systému, ale tento až šokující systém, jenž dospěl až absurdnímu zvrhlému jednání, byl zplozen a odsouhlasen /posvěcen/ a předány mu neskonalé pravomoce v rozhodování díky poslancům Norska.
Tudíž my protestujeme proti celému Norskému království, jež by se mělo za svůj průběh sociálního systému vedeném pod službou nazývaném BARNEVERNET stydět.
Lucie Fifernová /s rodinkou/, děti Sarah, Magdalena, Elis, Anežka a Deniel

BARNEVERNERT - inferno na zemi

Lucie Fifernová - Liberec | 06.10.2015

Tragédie - nepochopitelná?! Jak může někdo odejmout rodičovská práva evidentně nezvrhlé mamince. Upozorňuji, že chybujeme všichni! Nabýváme čím dále většího dojmu, že pokud se bude maminka snažit více a více získat své chlapce, již nosila pod srdcem a zajisté se k nim nechovala jak bestie, budou špatní lidé soudní instituce v Norsku v čele se seskupením šílené organizace Barnevernet jednat tím nejhorším způsobem. To skutečně neexistuje žádná reálná možnost tomuto už konečně zabránit - kradení dětí v této zemi? Zajisté by paní velvyslankyně Siri Ellen, měla zvážit podobu stránek uvádějících fakta o odebíraní dětí rodičům v zemi králů. Ostudné a smutné království...

...vyhlásit jim snad "válku"...

Lucie Fifernová | 30.04.2015

Pomoci? Jak se postavit zvrhlé instituci Barnevernet? Jak se postavit norským zvrhle jednajícím úředníkům v této údajně sociální službě státu Norsko, vysmívajícím se s využíváním nacistických praktik - lhaní, snižování úcty k člověku, ponižování...?
Za sebe mohu pouze prosit, opatrujte se a s dětmi tyto země nenavštěvujte!

Vzpomínky zůstanou

Lucie Fifernová | 08.02.2015

Děkujeme, že nezapomínáte. Děkujeme lidem rozumně, zdravě smýšlejícím, nejvyšším úředníkům, děkujeme za odvážná a pravdivá slova člověka nejsvětějšího, za jejich pomoc v jakékoli podobě, jež jsou pro naději maminek a tatínků v zoufalé situaci v kauzách převážně norských úřadů, velmi důležitá a vzácná. Slova jsou silnou "zbraní", i když nebudou v mnoha případech pouze jediným možným prostředkem v nutnosti konání pro klid a mír dětí. Pro touhu žít!

korekce

Lucie Fifernová | 29.01.2015

Křestní jméno paní poslankyně je ERNA. Omlouvám se

"A je vymalováno?!"

Lucie Fifernová | 29.01.2015

Co ještě k vyjádření kauz odebírání dětí v zemích jako je Norsko...Na základě utýraných dětí v norské rodině vznikla se všemi pravomocemi a posvěcením státu sociální služba BERNEVERNET - posvěcený orgán státem de facto k obchodu s dětmi: služba, jenž na základě až absurdního zákona a mnohdy absurdních denunciací, odebírá, "krade" děti. Služba, jež by se těšila vážnosti, kdyby lidé v ní jednali pokaždé se zdravím rozumem a tolerantností nejen ke svým lidem, ale i k těm, kteří se přistěhovali v dobré víře z jiných zemí. Nevím, jestli si páni a paní poslanci uvědomují, že se de facto stali a stávají i nepřímými vykonavateli většího trestu pro děti v podobě sebevraždy /suicidium/ a dříve nebo později rodičů. Pokud toto vše vnímá poslanecká bašta jako pomoc a zastání se práv dětí - dětí rodičů, civilizovaný svět v tomto směru upadá. Stát - úředníci mají ve svém nejlepším vědomí a svědomí pomáhat - ne odsuzovat! A pokud jsem díky zákonům přenechal tyto pravomoci na jakékoli organizaci, má si ponechat vůli kontroly dle nejvyššího zákona - zákona úcty k rodině a lásky. --- " Když se chce, paní Olgo Solbergová - poslankyně Norského parlamentu - zasáhnout pro dobro rodin a dětí / světa /tak všechno jde. Ale musí se chtít pomoci!

tohle shlédněte!! to je síla!!

killinger | 04.10.2014

https://www.youtube.com/watch?v=2UXoRhyTCXo

Re: tohle shlédněte!! to je síla!!

Lucie Fifernová | 04.10.2014

Na bezpráví v ukázkách, jenž nemůžeme objektivně ohodnotit, se nedá koukat do konce, pokud máte pro danou zločinnou problematiku dostatek empatie. Ti mrňousci určitě nevolali na linky důvěry, neshledával nikdo u nich známky týrání či jiných negativních praktik a přesto se najde jedinec či malá skupina tzv. sociálních pracovníků, která mívá jediný aspekt na danou situaci - ukrást, zničit, vydělat a nedat již šanci či přiznat vinu a dát tzv. juvenilní justicí" vše do pořádku. Ale za bolest, křivdy, ponížení a utrpení by měli všichni účastníci jejich řádících procesů tvrdě býti postiženi!- za děti - jejich křehká srdíčka, za maminky a tatínky, kteří byli křivě obviněni či se jim nedostává nápravy v podobě návratu dětí do jejich náručí. Je to peklo - zlo na zemi!

člověk nahoře versus člověk dole

Lucie Fifernová | 04.10.2014

A ti všichni, co tento justiční nesmysl vymysleli a dále vymýšlejí nové absurdní zákony složky, by měli dostat pořádně na prdel! - Již by za takováto nesmyslná odebírání dětí měli býti ve vězení. Dostali vyšší post a při své nepochopitelné inteligenci a rozvoji intelektu vůbec, mají sklony k takovýmto trestným pochodům na něž není dostatečný zákon obrany a stává se metlou lidstva. Toto není o demokracii, ale o síle jedince či skupiny na místech vyšších - mám moc jsem superiorativní jedinec a vymýšlím bolestné, nespravedlivé - v mnoha případech, novelizace zákonů o dětech, jenž ho evidentně posilují nejen finančně. Rozumní moudří lidé nedopustí takováto jednání, ale kde byly rozum a moudro v mnoha případech z minulosti - dobách zvěrstvech, krutosti, ponižování. Většina rodičů v Čechách by dle jejich neuvěřitelných stupidních zákonů musela být bezdětných. Čím jsme se opět inspirovali nedobrým ze zemí tolik nám předkládáno jako vyspělých. Tolik špatností mívají sami ve svých zemích.. Předhazují zbytku světa jejích vykutálené výplody jako to nejlepší. Málo inteligentní výchovy se jim dostávalo od jejich rodičů a přesto se z nich stali " uznávaní" lidé podporující a realizující zločinné jednání.

Stabilita systému závisí na dokonalé spolupráci privilegovaných příživníků.

Bam | 28.08.2013

Položme si otázku, jak vlastně probíhají finanční toky úřednických příživníků:
1- Vznikne námět.
2- Vznikne zákon.
3- Vznikne úřad.
4- Vzniknou privilegovaní příživníci.
5- Úředníci spolu s privilegovanými příživníky "zacyklí systém".
Naskýtá se otázka: Privilegovaný příživník dostane na třeba tři děti 30 tisíc měsíčně. Kdo by to nebral, zájemců se určitě najde víc než jde vybrat. Kdo je vybrán? Samozřejmně kdo dá úředníkovi víc do kapsy. Tato absurdní korupce bují n ejen v juventilní justici, ale prakticky dnes všude. Existují dokonce specializovaní právníci, kteří vymýšlejí nové náměty, a navrhuji přo ně zákony do parlamentu. Přiživí se výhodně a dlouhodobě všichni. Tato úřední rakovina spojuje jako armádu proti lidem, kterému měla původně sloužit například zdravotní a sociální pojišťovnu přímo se zainteresovanými exekučními úřady, kterým sdělují data o plátcích / neplátcích/ banky, a exekuční úřady si najímají na špinavou práci nejen místní, ale i cizí zločince / albánci, čečenci, cikáni.../. A nebo nemocnice- zdravotní pojišťovna- ústav důchodového zabezpečení- pohřební služby- transplantační služby. Všichni jsou to jedna kriminální rodina.......


Přidat nový příspěvek