Jak zničit peníze

Jak zničit peníze

Alex Kungurov, 25 května 2012

(autor je bývalý podnikatel a softwarový inženýr, pozn. Hox)


Jak zničit peníze a možnosti budování přiměřené a spravedlivé společnosti zajímají mysli mnoha lidí. Nabízím tedy velmi originální nápad, který, pokud bude pečlivě realizován, vytvoří plně udržitelnou, slušnou společnost.

Kdybych já byl Stalin – část. 4

Shrnu hlavní myšlenky tří předchozích části o neostalinismu.

1. Hospodářství musí být kreativní, aby splňovalo požadavky materiálních a duchovních potřeb člověka. Stát je povinen řídit národní hospodářství v zájmu společnosti, a nikoliv v zájmu kapitálu. Takové kritérium ekonomické efektivnosti jako ziskovost (rentabilita), nemůže být na makro úrovni používáno z principu.

2. Jen ta ekonomika je stabilní, která má potenciál celého výrobního cyklu (v ideálním případě by měla mít dokonce i velký domácí trh), tak že jen stát, který má svou technologickou pyramidu má i suverenitu, a to jak ekonomickou, tak politickou.

3. Kapitál - to nejsou peníze, ale zhmotnělá práce. Práce, kterou nelze zhmotnit, by měla být minimalizována. Člověk by měl být motivován k práci, každý projev parazitismu by měl podléhat okamžitému odstranění.

K prvnímu bodu. Pro ty, kteří nechápou, proč ve XXI. století v Rusku, které má velké zásoby plynu, je výhodné topit uhlím, vysvětlím na prstech. Například, náklady na získávání stejné jednotky tepla ze zemního plynu jsou ve výši 0,20 rublu. Náklady na získání téhož tepla z uhlí jsou 0,40 rublu. Je dvakrát výhodnější topit plynem? Ne nutně!

Je-li cena tohoto objemu plynu na světovém trhu 1 rubl, prodáváme plyn za 1 rubl, náklady na uhlí jsou 0,40 rublu, a dostaneme 0,60 rublu zisk. Navíc máme zaměstnanost v uhelném průmyslu a oživení ekonomiky v celém výrobním řetězci. Ale to je možné pouze v situaci, kdy stát je hlavní ekonomický subjekt a působí ve veřejném zájmu, tj. stahuje zisk z vývozu u "Gazpromu", a investuje tyto prostředky do rozvoje uhelného průmyslu, a stanoví sazbu pro teplo z uhlí ve výši 0,20 rublu (tj. polovina nákladů), ale k tomu kompenzuje ztráty energetického sektoru ve výši 0,30 rublu. V podmínkách tržního chaosu a převaze soukromého vlastnictví, jak vidíme, je toto v zásadě nemožné provést.

K druhému bodu- mám podrobně popsáno v předchozím příspěvku. Opět platí pro ty, kteří nechápou, co znamená produkce v plném cyklu, a proč je pro všechny účastníky výrobního řetězce výhodné zapojit se právě ve stabilním výrobním procesu, než vyhledávat drobné příležitostní práce v terénu stabilního chaosu volného trhu. Představte si, že jste vlastníkem společnosti vývoje softwaru (ať už soukromé, akciové nebo veřejné). Samozřejmě, že vaší první myšlenkou je pracovat pro vývoz. Řekněme, že budete mít štěstí, velká zahraniční společnost pro rozvoj počítačových her vám dá objednávku. Vy zaměstnávate nové pracovníky, pronajímáte kanceláře v centru města, platíte zaměstnancům dobrý plat a nezapomenete ani na sebe.

Všechno bude v pořádku tak dlouho, pokud váš zaměstnavatel nenajde levnějšího dodavatele, třeba Filipínce. Vaše firma okamžitě zkrachuje. Vy můžete pracovat pro západního kapitalistu, ale je nemožné v zásadě s ním soutěžit, protože on dodává hotový výrobek na trh (kontroluje celý výrobní řetězec), a vy rozvíjíte algoritmus vizualizace textur trojrozměrných objektů, jste jen jedním článkem tohoto řetězce. Nahradit jeden článek v řetězci je snadné, ale aby jeden článek stal řetězcem ?...

Další možnost: vaše společnost se podílí na vývoji softwaru pro avioniku domácího letadla. V tomto případě za prvé, žádná konkurence od Filipínců vám nehrozí, protože stát (tzv. soukromý výrobce vojenských letadel - to jsou pohádky na noc pro malé liberály) nemá zájem na převod výroby do zahraničí, protože ztrácí příjmy z daní a získává problém na téma " Co budeme dělat s miliony nezaměstnaných a nárůstem trestných činů?" Za druhé, vaše společnost má něco, co vám nedá žádný cizí pán - záruku zaměstnanosti. Pokud jste zapojen do výrobního řetězce a na letadlech se podílejí na výrobě v řádu 2-3 tisíce různorodých podniků, tak pokud se v Rusku budou vyrábět letadla, budete mít práci. No, jasně, je nákladově efektivnější najmout Filipínce, ale zde je důvod, proč říkám, že ziskovost - je fetiš pohovkových liberálů a v reálné ekonomice "návratnost" je pojem abstraktní.

Teď to nejlepší: s garantovaným balíkem zakázek pro vývoj avioniky, vaše firma si může dobře zahrát i na "svobodném" trhu, čili část pracovní síly může být použita pro výrobu nějakých počítačových her. Ale ve skutečnosti, samozřejmě, vy už nebude mít zájem, ať ty hry vymýšlejí třeba Filipínci, ale vy, řekněme, budete psát kód pro palubní elektroniku automobilů - to je jiná věc. A tak vy budete mít zájem na tom, aby stát vyvíjel i automobilový průmysl, protože "General Motors" vám takovou objednávku nedá, protože to má řešeno outsourcingem v Indii. Filipínci v každém případě zůstanou chudobní, protože svoji výrobní pyramidu nejsou schopni vytvořit, proto nikdy jako společnost nezbohatnou, to vám garantuji.

Takže Rusko dnes není v pozici vybudovat svou vlastní technologickou pyramidu a dokonce i samostatný výrobní řetězec spustit, i když má výrobní základny.

Například, vzpomeňme na vychválený "SuperJet". Ve skutečnosti je to jen tunelování, když jen na projektování konstrukce stroje spálili 1,4 miliardy dolarů a na nepřímé "investice" utopili více než 3 miliardy dolarů. Ale, i kdyby to byl čistě tržní projekt, a byl by úspěšným (fantazírují, ale dejme tomu), to znamená, že letadlo by se sériově vyrábělo, pak v Ruské federaci by byla provedena pouze montáž, protože z 80% kompletující částí jsou import (a jejích kvalita je, upřímně řečeno, diskutabilní).

Takže "SuperJet" 80% pracovních míst vytváří v zahraničí, právě tam se budou tvořit výrobní řetězce. Ale tato nejistá struktura může se zhroutit v okamžiku. Pokud firma Boeing se začne domnívat, že "SuperJet" je konkurentem pro B757, pak lobbisté rychle zakážou dodávky Rusku elektrických částí od společnosti Hamilton Sundstand nebo jiné americké společnosti. Bude to velmi snadné provést, pokud jde o společnosti, pro kterou je Boeing hlavním zákazníkem. Důvod se vždy najde, jako například, že je v Rusku demokracie málo, politických vězňů hodně atd. A nakonec kvůli přetržení výrobního řetězce jen v jednom článku, všechno padne, protože Rusko nemá kontrolu nad výrobním cyklem celého letadla.

Až se najde náhrada - dodávka bude zrušena, zákazník odstoupí od smlouvy. Jak vyhrát světový trh regionálních letadel? Brazílie se svým Embraer E-jet tento trh úspěšně vyhrává, výrobou až 80 kusů ročně (také Bombardier, s prodejem 300 kusů ročně, netřeba mluvit). I projekt "SuperJet" byl úspěšně ukončen. Je čas ho zavřít a přejít na tunelování dalšího projektu MS-21.

Nyní přejděme k tématu dne, mluvím o bodu 3. Připusťme, že jsem Stalin a sedím v Kremlu. Putin s Medvídkem šíjí rukavice vedle Chodora(p.p.Chodorkovský), noci snad tráví s Čubajsem v jedné cele. Kapitalisté jsou odstraněni. Jak mohu já donutit lidi k práci za socialismu? Dalším problémem je, že množství parazitů nechce pracovat, jsou dobře zabezpečení a s pomocí peněz kontrolují ekonomiku.

Tento problém lze řešit pouze radikálnějším způsobem - zrušit peníze, zničit je. Přesněji řečeno, zničit peníze jako uchovatele hodnoty, jako kapitál, zničit systém půjčování peněz a nahradit je tzv. volnými penězy (známé také jako "Freigeld" p.p.). Pro ty, kteří chtějí vědět v detailu, co jsou volné peníze, doporučuji odborníka na toto téma Cyrila Mjamlina a jeho knihu „Vysoký komunitarismus jako ruská idea"*.

Krátce vysvětlím podstatu vlastními slovy. Hlavním rysem volných peněz je jejích zadržení, to znamená daň z kapitálu (tzv. Demmurage). Daň- poplatek za "držení peněz" obdobně se zdržením, které platí vlastník pro další prostoje lodí v přístavu při nakládání. Volné peníze se budou snižovat, řekněme, o dvě kopejky (0,02 rublu) z každého rublu za měsíc. Takže, ať už držíte jednu miliardu rublů, nebo 100 miliard, za 4 roky a 2 měsíce, nebudete mít vůbec nic - daň z prostoje je sežere. Výše daně (demurrage) může být větší nebo menší, samozřejmě.

Dělat peníze z peněz bude naprosto nemožné, nebude potřebné zakázat akciové trhy a soukromé banky, střílet makléře, bankéře a spekulanty - bez ohledu na to, jak moc mají peněz, oni všechno odvedou společnosti po 50 měsících jen proto, že peníze přestaly být způsobilé ukládat bohatství a ještě důležitější je, že přestaly být zdrojem moci.

Myslím, že není nutné prokazovat, že moderní svět je ovládán penězi, spíše řídí ti, kteří mají peníze, a nebo spíše ten, kdo je produkuje. Produkují že je, kromě přímé emise, prostřednictvím velmi chytrých nástrojů (např. multiplexováním nebo výpůjční sazbou) banky. Takže, bankovní kapitál vládne světu.

Volné peníze budou výlučně prostředkem platby, a proto bude zničen najednou parazitní finanční kapitál bez jakéhokoliv fyzického násilí na samotných bankéřích.

Nebude "rozkládání peněz" nebezpečné pro obyčejné lidí? No, uvidíme: 90% lidí utrácí tolik peněz, kolik si vydělá, a většina z nich žije od výplaty k výplatě. Řekněme, že vyděláváte 30 tisíc rublů měsíčně a dostanete je v prvním dni dalšího měsíce a že do příští výplaty utrácíte tisíc rublů denně na jídlo, oblečení, pomůcky, dětské potřeby a zábavu. Pokud například bude daň účtována k poslednímu dni v měsíci, vy nebudete nic ztrácet, protože v tomto okamžiku, kdy každý rubl ztrácí 0,02 rublu své hodnoty, vy máte prázdné kapsy. Další den dostanete zaplaceno a žijete spokojeným životem i další měsíc.

Ale ve skutečnosti je dobře, bude-li daň účtována denně, ve výši 0,0007 rublu za každý den z každého rublu. To umožní, aby lidé co nejrychleji se zbavovali peněz, proč ztrácet 18 rublů ze svého platu 30 tisíc rublů? V důsledku toho rychlost obratu peněz se zvýší, a to je vždy dobré pro rozvoj ekonomiky.

Vysvětlím, proč je to dobré. Představte si, že všichni lidé najednou rozhodnou, že nebudou utrácet peníze celý měsíc kvůli většímu nákupu v budoucnu. Nikdo nechodí do kina, ani do kadeřnictví, nekupují oblečení a knihy. Všichni koupí pouze jídlo jen pro udržení života. Paradoxně i přes nejpřísnější sebeovládání, nikdo nezmůže tento měsíc našetřit. Kolik našetří taxikář a hospodský, pokud lidé nebudou jezdit v taxíku a jíst v restauracích z důvodu akumulace? Ekonomika prostě se zastaví, pokud peníze nebudou v oběhu.

Naopak, pokud lidé začnou utrácet peníze, jakmile se dostanou do jejich rukou, a nikdo nebude šetřit, bude nárůst poptávky na absolutně veškeré spotřební zboží. Ale to nezpůsobí inflaci, protože nabídka peněz se nezvýší, jen tzv. rychlost peněz (money velocity) bude růst. Výsledkem je, aby se vyhovělo rostoucí poptávce, budou výrobci zvyšovat produkci zboží, takže jejich zaměstnanci budou dostávat víc peněz, a utratí více. Vlastně, toto i je růst ekonomiky, když roste výroba i spotřeba.

Volné peníze poskytnou nejvyšší možnou úroveň oběhu peněz (zkušenosti ukázaly, že rychlost oběhu se zvyšuje 12 krát), protože dnes za tyto peníze si můžete koupit více než zítra.

Inflace do určité míry také tlačí spotřebitele k utracení, ale jen částečně. Inflace má odlišný charakter a spoustu velmi nepříjemných vedlejších účinků, které nemají volné peníze "podléhající postupné zkáze", které nejsou schopny se hromadit a vytvářet přebytek peněz v oběhu.

Takže, zrychlená 12 krát rychlost oběhu peněz znamená, že ekonomika produkuje 12 krát více zboží a služeb, a to ne na sklad a do rukou spotřebitele. A tento spotřebitel, aby mohl konzumovat hodně, musí více pracovat. Zde je to, ta hrozinka neostalinismu v praxi.

Vyvstává otázka: jak dělat velké nákupy, třeba koupit bydlení, když případné úspory budou plně znehodnoceny za 4 roky a 2 měsíce? (při demurrage 2% měsíčně).

Odpověď je jednoduchá:na byt, auto, dům a další důležité nákupy každý může dostat půjčku. A nejlepší na tom je, že úvěr bude zdarma, volné peníze se označují jako volné, protože jsou bez úroků z úvěrů. To znamená, že budete mít byt za milion rublů z úvěru a po dobu deseti let každý měsíc přijímat plat 30.000 rublů, a okamžitě splácet 8333 rublů. Zároveň žijete v klidu v bytě. To nedává smysl zabývat se hromaděním, ale je pobídkou pro lepší pracovitost k splacení dluhu co nejrychleji a dokonce vzít si nový úvěr pro ... všechno,co si jen vzpomenete.

Další otázka zní: kdo vydá úvěr, pokud neexistuje jediná banka?

Ano, banky nejsou, ale proto že existují peníze a peněžní toky, budou existovat pro peněžní vypořádání centra, evidující tyto procesy. No, pokud jste zvyklí, říkejte jim spořitelny nebo banky, i když ve skutečnosti to bude jen jedno velké celostátní účetnictví, pro všechny fyzické a právnické osoby. Přijdete do evidenčního centra s pasem, napíšete žádanku, že potřebujete půjčit milion na koupi domu, podepíšete papíry, které obsahují údaje o prodávajícím a pak můžete odjet v klidu do svého domu, protože než vy dojedete pro klíče, banka již převedla peníze prodávajícímu. Postup - deklaratorní, celá procedura trvá půl hodiny.

Samozřejmě, že technicky je možné zlepšit proces, například psát žádost e-mailem a potvrdit svůj podpis elektronicky. Transakce bude provedena automaticky. Žádní bankovní úředníci nebudou trávit příliš času nebo několik týdnů při kontrole vaši žádosti a platební schopnosti.

Ano, ano, už vím, na co se chcete zeptat: jaký důvod má banka dát vám úvěr, pokud ho vrátíte bez procentního navýšení, a jestli vůbec vrátíte? To znamená, z jakých finančních prostředků bude zaplacena práce bankovních úředníků, pokud banka nemá příjmy, když úroky z úvěrů jsou zakázány? Nesplácet úvěr bude nemožno, proč, vysvětlím níže (což je důvod, proč k poskytnutí úvěru dojde automaticky na základě žádosti).

Pokud jde o samotnou banku, budou administrativně účetní práce placeny na úkor daně za držení peněz. A čím více peněz je zapojeno do oběhu, tím větší objem daně z prostoje peněz a každý poskytnutý úvěr zvyšuje množství peněz v oběhu, a proto banka má zájem z principu, poskytovat mnoho úvěrů. Čím více spotřebitelů získalo úvěry, tím více se kupují byty, auta, domy a další věci, takže automobilky pracují na tři směny k uspokojení poptávky po celé zemi a tak nastává stavební boom. Toto dále zvyšuje potřebu peněz, tedy i hodnota příjmů ze zdržení se zvyšuje.

Ještě jednou podotýkám, že inflaci takto prudký růst poptávky nezpůsobuje, protože tam nejsou žádné nadměrné emise, protože každý nový rubl byl zaveden do oběhu pro konkrétní nákup. Proto není problémem ani likvidace nadměrné nabídky peněz.

Kdo řídí daň za prostoj peněz?
Tato otázka je velmi důležitá. Ve skutečnosti, peníze, tající ve výši 2% měsíčně, produkují obrovské emisní příjmy, protože všechen objem peněz je třeba obnovovat každé čtyři roky (tento proces, samozřejmě, je postupný). Zdržení (demurrage) - je v podstatě daň, kterou platí každý člověk.

Daně vybírá pouze stát. Zde je odpověď na otázku. Stát je jediným příjemcem výhody z volných peněz, ale stát je abstrakce. Jelikož stát za socialismu je struktura, která slouží zájmům společnosti, společnost i bude příjemcem výnosu z emise peněz. Koneckonců, soukromé banky v našem systému nebudou, ale bude pouze jediný národní systém účetnických center.

Samozřejmě, že všechny ostatní typy daní budou zachovány, a věřte mi, že se zavedením volných peněz každá firma se bude snažit platit daně, a to i dopředu, jakmile na účtu se objeví alespoň jeden volný rubl, protože tento každý rubl denně se bude zmenšovat o 0,0007 rublu. A co je zpoždění platu, o tom se lidé budou učit pouze z knih jako o děsivé minulosti, protože žádnému řediteli, soukromých firem či veřejných institucí, nepřijde na mysl zdržet výplaty. Docela možno, že jí bude vyplácet každý den, aby nedošlo ke ztrátě denně 0,0007 rublu z každého rublu, který je evidován na účtu.

Teď vysvětlím, jak je možno vyplácet výplatu denně a proč úvěry budou poskytnuty každému člověku automatický a proč ho nikdo neukradne. Je to jednoduše proto, že volné peníze, to nejsou peníze v hotovosti ale v elektronické podobě. Jen tato forma peněz technicky umožňuje denní účtování daně (demurrage). Každá osoba má svůj účet, kam se připíše výplata. Při změně zaměstnavatele se číslo účtu nemění. Při odchodu do důchodu se na něho bude posílat i důchod. Je logické,že při objednávání úvěru počítačový program za sekundu provede analýzu vašich příjmu za poslední rok a na základě toho výpočte dobu, na kterou vám poskytne potřebný milion rublů.

Splátky z vašeho účtu budou prováděny automaticky. Takže, při výplatě 30tis.rub, při úvěru milion na koupi bytu vám z účtu měsíčně odepíšou 8333 rublu. Máte možnost v případě např. prémií zvýšit splátku, proč byste nechali tát své peníze?

Nesplácet kredit člověk může jen v případě, že přestal pracovat. Ale to se vám nestane, pokud v Kremlu sedí soudruh „Stalin“.

Při socializmu nezaměstnaní neexistují, jsou jen parazité. Parazité nedostávají výplatu, proto nedostanou ani kredit. Pro počítač neexistujete, pokud nemáte příjmy na vašem účtu. PC vás bude pokládat za mrtvého.

Stane se, že máte snížené příjmy, PC vám výpočte nové splátky. Řekneme, že jste koupil džíp za 5mil. a vilu za 30mil. Džíp je zboží s nízkou životností, proto všechny vaší volné finance půjdou na splácení právě džípu. Určitě další úvěr už nedostanete. Je možné, že vilu nebudete schopen splatit do konce svého života. Ani zde nebude problém, vaši dědici dostanou vilu i s povinnosti splácet úvěr.

To jen dnes podvodník může vzít úvěr v bance a klidně ho ukrást, ale dle výše popsaných podmínek to nebude možné. Jak můžete ukrást peníze, pokud jsou jen v PC formě-elektronické. Možná že koupíte zlaté cihličky a pak je zaryjete. Ale co vám to přinese.

Technické možnosti pro zrušení hotových peněz a vedení jen evidence v elektronické formě již existují 10 let. Ale kreditní peníze v tradiční nebo elektronické podobě nezmění svou podstatu. Při kapitalizmu, kdy z kapitálu plyne moc a banky ovládají společnost, elektronické peníze se stanou dalším krokem ke globálnímu finančnímu totalizmu, kdy úplná moc finančního monstra bude použita v zájmu anonymních vlastníků kapitálu.

Volné peníze naopak zničí samotný finanční kapitál, a proto takový přechod k elektronickým penězům nemůže byt použit, například, k získání moci.

 

Překlad Nina.

 

* высокий коммунитаризм.pdf

Materiály o "Freigeld" jsou i v češtině, lze najít např. podle hesla Sylvio Gessel

 

Pozn. Hox: výše popsaný systém "tajících" peněz není utopie, ale odzkoušená praxe, která měla velmi dobré výsledky. V 20. a 30. letech se tento systém "tajících" peněz rozšířil během hospodářské krize 20/30 let. na mnoha místech Ameriky, Německa, Rakouska a dalších zemí pod pojmem "místní měny" jako odpověď na tehdejší ekonomickou situaci. Měl takové výsledky, že mu nebylo dovoleno přežít. Viz např. článek Místní a nouzové měny v minulosti - I.

Teorie a praxe "Freigeld" je také podrobně rozpracována na těchto stránkách - http://joytopia.sweb.cz/ pod názvem "Přirozená ekonomie".

 

Diskusní téma: Jak zničit peníze

Podivná tvrzení

Matematik | 03.07.2012

Já tedy nevím, ale nechat si vysvětlovat ekonomiku někým, kdo nemá základní znalosti matematiky (nebo je ignoruje) mi připadá dosti nerozumné.
Tvrzení, že při dvouprocentní demmurage budu s jakýmkoliv kapitálem na nule po čtyřech letech a dvou měsících, je nesmysl. To by se muselo evidovat, kdy který konkrétní penízek získám, každý odepisovat zvlášť a to zatraceně složité a nepřehledné. Správně bych po těch 50 měsících měl mít 36,4% původní sumy.

Ešte je ďalšia možnosť.

Dušan | 08.06.2012

1. Bez úročné peniaze.
2. Nad určitý ročný príjem 100% zdanenie
3. Príjem z akcií a divident 100% zdaniť

Niečo podobné je na tomto odkazu:
http://www.thoughts.com/johnybgood/1994-tretia-cesta-1998-e-je-idiotina-a-kriminlne-ialenstvo

Richard Sulík o Erovalu a ESM

Jan | 05.06.2012

http://www.youtube.com/watch?v=nPEVLDqgmIY&feature=player_embedded#!

Otázka

Jan | 05.06.2012

Kdo to ještě akceptuje, že psychopati rozhodují o osudu národních států?Si myslím že chtějí co nejvíce zavařit obyčejným lidem.Budou tam alespoň osobně podepsaní i s bydlištěm? :o) Jsou smrtelní jako každý jiný, ale obyčejným lidem půjde o život.

Re: Otázka

Jan | 05.06.2012

Viz odkaz-
http://www.youtube.com/watch?v=EItMh48LUE4&feature=player_embedded#!

Re: Otázka

Hox | 07.06.2012

naštěstí stále méně lidí, jen ta nevole zatím jen tiše bublá a jakoby se nic neděje...

re

David | 05.06.2012

Toto je stará myšlienka stárnucích peňazí poprve vyslovená R. Steinerom v jeho národhospodárskom kurze. Realizovaná Gesselim v Rakúsku. Dnes v mnohých obmenách používané.
Podrobnosti aj v mojej knihe http://rozkvet.cz/shop/podstranky_shopu/zodpovednaspolecnost.htm 
Jeden koncept skoro totožný s konceptom Kungurova je na na www.ekonomickareforma.cz

prosim o vysvetlenie

andrej | 05.06.2012

prepacte ale asi to nechapem spravne

ak budu ludia rychlejsie utracat svoje peniaze , aby nestratili hodnotu , tak sa budu peniaze v kolobehu tocit rychlejsie
kazdy sa bude snazit ich minut a nakupit co je potrebne

potom to prerastie v nakup nepotrebneho

zacne sa vela produkovat, aby bolo co za tie peniaze ktore treba minut kupovat

vyrobky budu mat nizku zivotnost , pretoze kto by si kupoval nieco co mu vydrzi 10 rokov ked si to za pol roka moze kupit zas

planeta sa bude este viac drancovat
a ludia nebudu vediet co od dobroty so sebou

pochybujem ze ludia zacnu nakupovat knihy = vysoka spotreba papiera

do divadla na sr*cku, pardon muzikal, asi tiez nepojdem 5 x do mesiaca

ak dostanem vypoved a peniaze som minul, lebo by stretili hodnotu , tak z coho budem zit ?

je fajn ze by peniaze prestali byt nosnou silou

zle sa na to pozeram ?
dakujem

Re: prosim o vysvetlenie

paprsek | 05.06.2012

A kolik lidí má tolik peněz, že kupuje zbytečné? A proč to dělá? Uspokojuje si tím pocit moci. Pokud budou peníze dostupné pro všechny - pocit moci při utrácení peněz zmizí. Nebude mít cenu je zbytečně utrácet a raději je poskytneme tomu, kdo je potřebuje. Jde o to, aby nevisely století v bance pro uspokojení psychicky nemocných, že mají zajištěné potomstvo na nějaké to století dopředu... Navíc se v oběhu bude udržovat jen tolik peněz, aby to stačilo, nebude důvod, aby bylo v systému víc peněz, než je nutno k oběhu, logicky pak se nebudou moci hromadit u jedinců... Bude-li konečně výroba kvalitní a ne jen pro výdělek, lidé si věci oblíbí a nebudou mít důvod zahazovat funkční věc.

Re: Re: prosim o vysvetlenie

andrej | 05.06.2012

prepac ale pises o dnesnych ludoch ?
to sa mi nezda

dnes ludia vyhodia sedacku len preto ze ma 5 rokov
kupuju si oblecenie za desattisice len preto ze to je znacka a uz davno nie kvalita
ludia si kupuju veci lebo si myslia ze tym dosiahnu stastie

obzrime sa okolo seba
nie nie toto nie je pre dnesnych ludi
aspon nie pre vacsinu
tych zaujimaju tv serialy a lacna sunka

Re: Re: Re: prosim o vysvetlenie

paprsek | 05.06.2012

Jak je mnohde slyšet nejvíc třídu podnikatelů, nadávajících zaměstnancům do vyžírek a socek, ač jich je mnohem míň, než těch zaměstnanců... Tak se mluví a ukazuje nadměrná spotřeba. Ale kdo na to má? Myslím, že těch lidí rapidně ubývá... Druhá věc je, že většina sedaček na dnešním trhu se rozpadne do těch pěti let, prošoupe. Čalouník je drahý, levnější je další sedačka-zmetek.

Většinu lidí zajímají TVseriály a jídlo, ano, ale většina nemá na to, aby si vyměnila sedačku po 5 letech. A proč zajímá tohle-jsou zahnáni do kouta, minimální možnosti, bezútěšný stav, budoucnost nerůžová, žádné vyhlídky. Leckdy se klepou o pracovní místo, mají-li nějaké. Tak co jako mají dělat? Snaží se vyjít s tím, co mají a co nejvíc zapomenout, že jim nebyla žádná budoucnost "přidělena"-alespoň zatím.
Lehce se druhý odsoudí a označí za tupce. Pro toho, kdo se dívá z rozhledny, je těžko pochopitelný omezený výhled někde pod kopcem. Ale to není vina toho, kdo se dívá pod kopcem, to je chyba toho s výhledem - ten má nadhled a měl by být ochoten pochopit toho dole.
Změna nemůže přijít, že se hromadně lidi změní...změna musí vyjít od jednotlivců, kteří změní enegetiku, až se sesypou špičky moci. Pak bude příležitost pro změnu všech. Od jednotlivců s výhledem z rozhledny - pokud ale předvedou jen odsudky, žádná změna nemůže nastat. Je to stejné jako má charita pomoci lidem na dně nebo recyklace plastů pomoci přírodě, vakcíny chránit zdraví... - vše má jediný důvod ospravedlnit jádro zla. (společenský systém, nesmyslné používání nepřirozených věcí, když přírodní jsou ve většině lepší, funkčnější, ničení zdraví.)
Píši o dnešních lidech, každý má nějaké mouchy, ale spousta lidí si nepotřebuje nic dokazovat nákupem sedačky nebo na to nemají. Je dost těch co si to dokazovat musejí, ale těch je mnohem míň, ale v těch nákupních centrech jsou vidět ti, co nakupují a ne ti druzí... Záleží kde to dění pozorujeme - v nákupních centrech nebo někde úplně jinde?

Re: Re: Re: Re: prosim o vysvetlenie

Dušan | 08.06.2012

Hovoríš mi z duše.

Re: prosim o vysvetlenie

Daka | 05.06.2012

Presne tak, celé to má chybičku krásy - ekonomický rast zaistený zvyšujúcou sa spotrebou. V prírode takýto neustály rast nazývame rakovinou a tá nakoniec zákonite zahubí organizmus, v ktorom rastie. Nebudeme hromadiť peniaze kvôli úroku ale kopu vecí. Takže ,,kdepak asi soudruh udělal chybu", keď to vedie k tomu istému ako súčasný finančný systém?

Re: Re: prosim o vysvetlenie

dusan | 12.06.2012

neverím tomu že keď budem mať dom, postarané o decká a budem vedieť že decká budú mať tie isté šance, že budem drhnúť aby som si postavil druhý, skôr by som povedal že sa budem venovať záľube alebo verejnoprospešnej činnosti, alebo niekto jednoducho bude sedieť na pive, drhnúť nebudú dokonca ani tí čo za terajších podmienok chcú všetko a 5 percent naviac, du

Re: Re: Re: prosim o vysvetlenie

Karol | 13.06.2012

Presne, budu mit dum, apod. , kdyz si koupim lednicku co vydrzi 30let misto dnesnich 10max. Pak budu muset koupit jenom jednu misto 3...

Tak kde je to zvysovani? Staci dat 2x plat delnikovi, ze splni kvalitu na tisicinu a bude muset delat 4hodiny misto aby delal na desetiny 3hodiny...

Jak rika ostravsky sociolog(meno sem zapomel), proc nutit podniky dobrymi slovy aby byli ekologicti? Vzdyt staci zmenit danovy system, aby ekologicke chovani bylo vynosnejsi nez neekologicke...

Re: prosim o vysvetlenie

Ivan_z_Ba | 05.06.2012

Neviem, či táto moja predstava zodpovedá popísanému systému, ale ja to vidím tak, že ak by som si okrem zabezpečenia stravy a bývania nechcel v danom mesiaci nič iné kúpiť, tak by som pracoval menej, aby som zarobil iba na mesačné náklady. Ak by som chcel kúpiť viac, napr. dovolenku, tak buď by som na ňu dokázal zarobiť za mesiac prácou na plný výkon, alebo by som si na ňu zobral pôžičku a zarábal na ňu v ďalších mesiacoch.
Každopádne akýkoľvek systém, ktorý by zbavil svet moci peňazí a teda tých, čo ich vyrábajú a špekulujú s nimi, by sa mi páčil.
Klasický pohľad na históriu peňazí ponúka zaujímavá kniha:
Niall Ferguson: Vzostup peňazí - Finančné dejiny sveta, http://www.martinus.sk/?uItem=114369

Re: Re: prosim o vysvetlenie

Dušan | 08.06.2012

To sú kvalitné argumenty.

A potom každý človek si bude môcť dovoliť kúpiť kvalitné veci len to bude dlhšie trvať splácať pôžičku. Keď sa nad tým tak zamyslím tak možno zo začiatku by sa vyrábalo veľa, ale postupne by sa výroba ustálila na kvalite a dlhovekosti výrobkov. A vyrábali by sa len potrebné veci (čítaj hlavne jedlo). Ďalej by som daňovo zvýhodnil družstevný spôsob výroby. (myslím tým súkromné družstvá). A plno iných zásad (rozdiel medzi investičným a spotrebným úverom a podobne)

dnes se bude ve sněmovně

Aien | 05.06.2012

- po divadýlku s Rathem- rozhodovat o našem osudu
http://www.esm.svobodni.cz/
Četli jste o tom někde? schválení smlouvvy je finanční sebevražda, proti tomu jsou korupční aféry jen pětníkový mariáš.

Přidat nový příspěvek