Globální scénáře pro Evropu, role kultury v samořízení společností. Cíl projektu "Breivik". Co by měl chápat nejen každý liberál i nacionalista

28.11.2017

 

youtube.com/watch?v=PPUNFhPnnI4

Úryvek ze 4. části cyklu "Besedy o životě" s M.V.Veličko.

 

Diskusní téma: Globální scénáře pro Evropu, role kultury v samořízení společností. Cíl projektu "Breivik". Co by měl chápat nejen každý liberál i nacionalista

.

Cico Ciciak | 03.12.2017

Keďže tu padla zmienka aj o národnom socializme, tak skúsim niečo o tejto otázke:

Národný socializmus (NS) vrátane jeho niektorých skutočných alebo domnelých kladov nie je v princípe správna ideológia resp. sveto-názor kvôli tomu, že už vo svojom základe/jadre odmieta vybudovať jedinú mravne-etickú, znalostnú, metodologickú (t.j. ne-dogmatickú!) a ne-davo-"elitárnu" globálnu kultúru spoločnú pre celý svet, kde je umožnené všetkým bez rozdielu na rasu, etnikum, národ a pod., t.j. každému jedincovi spoločnosti naplniť genetický/vrodený potenciál (ak chce) a sformovať Človečí typ psychiky (život jednotlivca pod "diktátom" svojho vlastného svedomia) ešte pred pubertou, ale v rámci jeho sveto-názoru toto umožňuje dosiahnuť len určitému "výnimočnému" národu na svete, (teraz) nehľadiac na to, do akej miery ideológia NS spomínané veci dokáže aj reálne zabezpečiť.

(Nacizmus je vlastne sfašizovaný národný socializmus dovedený do extrému.
Otázkou tiež zostáva, do akej miery sa NS v Nemecku pred WW2 sformoval ako prirodzená reakcia Nemcov tej doby na panujúcu sociálnu nespravodlivosť (ktorá bola do určitej miery vytváraná umelo - išlo o provokovanie davu s určitými cieľmi) a všeobecnú svetovú krízu kapitalizmu (resp. ako prirodzená snaha Nemcov tej doby vyjadriť celo-národnú túžbu po vybudovaní spravodlivej spoločnosti bez vykorisťovania človeka človekom, čo NS do určitej miery mohol teoreticky zabezpečiť) a nakoľko sa jednalo o projekt globálneho zákulisia, ktoré správne vycítilo a podchytilo si tendencie spoločnosti v Nemecku v 20. rokoch 20 storočia.)

A my už predsa vieme, že globalizácia je objektívny (= nezvratný) globálny proces/dej majúci vysokú prioritu a podporu Zhora, ale NS si nedáva za cieľ vytvoriť taký svet bez hraníc/obmedzení (vzhľadom ku svojej nosnej nacionálnej téze), kde by každá národná kultúra preberala od ostatných tie dobré veci a svojich defektných, ktoré boli sformované historicky v určitom uzavretom etnickom priestore (vďaka čomu nemohlo dobre dochádzať k prehodnocovaniu myšlienok, defektných prvkov a nedostatkov svojej kultúry, a obohacovaniu medzi jednotlivými kultúrami), by sa zbavovala, čím by sa postupne nakoniec vytvorila len jediná ne-davo-"elitárna" globálna kultúra svedomia a metodologického (= ne-dogmatického!) myslenia Homo Sapiens, kde by tým pádom prakticky prestalo záležať na rasovej, etnickej alebo národnej príslušnosti a pohlavári globálnej politiky by už nemohli využívať hlavný prostriedok riadenia - "divide et impera" na rasovom, etnickom a nacionalistickom základe.

Re: .

Cico Ciciak | 03.12.2017

Takto definuje príslušné pojmy KSB a DVTR:

Nacizmus - představa o nepodmíněné převaze vlastní kultury, doprovázená vědomým ničením jiných kultur a národů, které je vytvořily, nebo nepřátelským postojem k nim.

Nacionalizmus - uznání unikátnosti vlastní kultury v součtu s nepřiznáním unikátnosti a významu (pro lidstvo) jiných národních kultur.

Nacionální socializmus - socializmus pro určité (jeden nebo více) národy, ale vybudovaný takovým způsobem, že na představitele jiných národů se garance a normy nacionálního socializmu nevztahují.

Patriotizmus - uznání svébytnosti (unikátnosti) kultury svého národa a jeho odlišnosti od kultur druhých národů, také disponujících svébytností a významem ve společné historii lidstva.

Re: Re: .

Július | 03.12.2017

"Nacionalizmus - uznání unikátnosti vlastní kultury v součtu s nepřiznáním unikátnosti a významu (pro lidstvo) jiných národních kultur."

To o nepriznaní unikátnosti a významu iných národných kultúr je hlúposť.

Nacionalizmus je druhom politiky, ktorí sledujú hlavne záujmy vačšinového, štátotvorného národa v danom štáte, krajine a nemá vo svojej podstate nejaké nepriznanie unikátnosti druhých, ale nechce,aby tí druhí tomu vačšinovému národu rozkazovali a parazitovali z neho....

Patriotizmus je o niečom inom, ako tá téza...
Neviaže sa na národ, ale krajinu..Re: Re: Re: .

Hox | 03.12.2017

Jakýkoliv nefašistický stát by měl předvším sledovat zájmy všech občanů. Nadřazování menšin nad státotvornou většinu je stejně špatné, jako nadřazování většiny nad menšiny.

Re: Re: Re: Re: .

Július | 04.12.2017

Toto, čo píšeš sa dobre počúva a pekne vyzerá na papieri. A vyzerá to ozaj ľudsky a spravodlivo.
Ale, až chceš plniť všetky záujmy občanov a máš spoločnosť, ktorá nie je homogénna, ale výrazne heterogénna a má mnohé odlišnosti v týchto charakteristikách :

genetické, biologické, fyziologické, duševné, intelektuálne, kultúrné, národnostné, etnické, náboženské, kmeňové a iné odlišnosti

a tieto menšiny majú kvoli natalite, alebo kvoli narastajúcemu vplyvu v spoločnosti na základe peňazí, alebo mafiánskeho prenikania do riadicich štruktúr štátu čoraz vačší vplyv, tak demokracia, ktorá sa ti páči a rovnaké práve občanov, všetkých náboženstiev, ideológií povedú k oslabeniu a úpadku kultúry, náboženstva, moci, charakteru krajiny a vládnutia daného vačšinového štátotvorného národa, prípadne k jeho zotročeniu alebo aj zániku.

To dokazuje história a aj praktické prípady v našej histórií.

Príkladom je aj nedávne Kosovo, kde kvoli natalite Albáncov, "rovnakým právam", ktoré ty požaduješ a pekne znejú, stratili aj svoje územie Kosovo a vplyv v ňom, pretože neraz tieto povodné menšiny sú vysoko podporované vonkajšími silami, hlavne, keď tie nie sú slovanského povodu.

Tento problém dobre vysvetľuje aj Sokratés a tieto myšlienky platia doteraz :

„Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov, a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody bažia po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia, alebo oligarchia“

Tieto slová o demokracii napísal jeden z najväčších mysliteľov všetkých čias pred 2500 rokmi a za tieto slová bol odsúdený na smrť na základe vykonštruovanej obžaloby založenej na obvinení z pohoršovania mladých svojou neverou v aténskych bohov.

Napríklad v SR majú cigáni, len etnikum, rovnaké práva ako Slováci a dokonca v niektorých prípadoch aj nadpráva.
Výsledkom je ich vysoká natalita je ich cca 500 - 800 tis a ich počet neustále narastá, pretože štát im umožňuje žiť na úkor štátotvorného národa -Slovákov.
Už teraz na východe Slovenska persekujú Slovákov a štát nepoužíva rovnaký meter pri posudzovaní ich trestných činov.

Takto dopadne spoločnosť, keď urobí to, čo chceš ty.

Takže, ako som písal, problematika to nie je jednoduchá, sú etniká, menšiny, ktoré tak ĺahko nepresvedčíš čítaním tlstých kníh KSB, aby žili podĺa diktátu svedomia, keď podstata ich života je o parazitizme a toto ich vyhovuje stovky rokov.
A tým nemyslím len cigánov ako etnikum..

Slováci s Čechmi pre veľkú príbuznosť a malú odlišnosť mohli ži´t relatívne pokojne v kedysi spoločnosm štáte a pokojne sa rozísť, ale zďaleka to nie je vždy takto jednoduché, až sa vyskytne vačšia odlišnosť v tých charakteristikách, o ktorých sa tu zmieňujem.
Mal by si sa nad tým aj ty zamyslieť a pochopiť rozdiel medzi skutočnou realitou, praxom a ideálnym utopistickým stavom, ktorý sa dobre číta v tlstých knihách.

Iste chápeš minimálne to, že riadená imigrácia etnika, alebo výrazne odlišných národov do spoločnosti je forma útoku na 6 priorite riadenia.
A až im dáš tie rovnaké práva, čo chcú aj neomarxisti u nás, tak spoločnosť dopadne, ako to vidíme vo Švédsku a Nemecku, atď.

Re: Re: Re: Re: Re: .

Hox | 05.12.2017

Nikde jsem nenapsal, že chci dát migrantům stejné práva jako občanům, mluvil jsem o občanech, které ty chceš rozdělovat do občanů 1. kategorie a podřadných kategorií. Migranti jsou migranti a ti nemají občanské práva, mají jen ty práva, které jim daná země uzná, a tyto práva nejsou občanskými právy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Július | 06.12.2017

A ja som nepísal LEN o migrantoch.
A o podradných kategóriách tu píšeš len ty. Nie ja.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Hox | 06.12.2017

Ty to jen nepíšeš otevřeně, smysl je tentýž, mluvíš o tom že mají existovat různé druhy občanů s různým stupněm práv.

Re: .

Cico Ciciak | 03.12.2017

Ešte dodám, že nepatrím medzi zástancov genetického miešania medzi jednotlivými rasami vzhľadom k tomu, že ľudské rasy podľa mňa majú veľký význam, inak by tu neboli.

Re: .

Július | 03.12.2017

"vybudovať jedinú mravne-etickú, znalostnú, metodologickú (t.j. ne-dogmatickú!) a ne-davo-"elitárnu" globálnu kultúru spoločnú pre celý svet, kde je umožnené všetkým bez rozdielu na rasu, etnikum, národ a pod., t.j. každému jedincovi spoločnosti naplniť genetický/vrodený potenciál (ak chce) a sformovať Človečí typ psychiky (život jednotlivca pod "diktátom" svojho vlastného svedomia) ešte pred pubertou "

Národný socializmus si uvedomuje, genetické, biologické, fyziologické, duševné, intelektuálne, kultúrné, národnostné, etnické, náboženské, kmeňové a iné odlišnosti ľudí na tomto svete.

Uvedomuje si význam štátotvorného vačšinového národa pre fungovanie štátu, ktorý daný národ vybudoval a pokračuje ďalej.

Národný socializmus chápe, ako dopadne vačšinový národ a jeho kultúra, keď dá všetkým osobám v danom štáte úplne rovnaké práva, menšinám, roznym nepriateľským etnikám, zrovnoprávni všetky ideológie, náboženstvá.
Národný socializmus chápe, že takýto systém povedie k úpadku toho, čo daný štátotvorný národ vybudoval, daný štátotvorný národ tak časom ,ale neúprosne zanikne a predtým sa stane menšinou a sluhom a otrokom tých, ktorí boli kedysi menšinou a boli vítaní ako priatelia a dali im všetky práva.

Dokazom, že je toto pravda je pád Rímskej ríše, kvoli imigrácií otrokov, černochov a iným imigrantov a rovnako aj pád a likvidácia kultúry, náboženstva aj národov krajín, kde prišiel islam ako v bývalej Perzii, Severnej Afriky, Stredného východu, atď..

Národný socializmus chápe, že ideály KSB sú veľmi pekné na papieri a v knihách, podobne ,ako krásne tézy súčasných humanistov v Európe, ale realita povedie rovnako k tomu, k čomu kráča súčasná Európa.

Národný socializmus chápe, že cudzie menšiny sa len tak nevzdajú svojej kultúry, svojho náboženstva, čoho dokazom je práve islam a budú ho nanucovať silou všade, kde sú podĺa stupńa svojej moci.

Vedia, že vybudovať tu dokonalú spoločnosť, ako hlása KSB bude pre genetické, biologické, fyziologické, duševné, intelektuálne, kultúrné, národnostné, etnické, náboženské, kmeňové a iné odlišnosti ľudí na tomto svete v praxi úloha, ktorú nedokážu pre tieto aspekty uskutočniť.

A preto, aby zachránili svoj systém života, svoj kultúru, hodnoty ,rasu, svoje civilizačné výdobytky, na to majú národný socializmus...

Sú totiž realisti a nie utopisti, chcú vybudovať reálnu spoločnosť s reálnym spoločensko - ekonomickým systémom...

Práveže príklad spoločensko - ekonomického systému národného socializmu a úspešného v jednom štáte može byť príkladom pre iné štáty...

KSB sa proste nazdáva, že ľudia sa len tak vzdajú svojho náboženstva a prijmú HNR a egregory - utópia,

KSB razí, že ĺudia sa rodia dobrí, pričom realita je taká, že ĺudia sa rodia odlišný so sklonom k dobru a zlu a to dokonca na genetickej úrovni, pretože povaha človeka a jeho biológia je vyše 70 % genetiky a prostredia slabých 30 %...
Presne podĺa príslovia, dobrý strom rodí dobré ovocie, zlý, zlé ovocie, alebo jablko nepadne ďaleko od stromu..
Tie príslovia poukazujú na realitu a nie na utópiu.

Národný socializmus chápe, že keď černosi nedosahujú rovnaké IQ ako bieli a sú horší v testoch, že to nie je pre rasizmus bielych, ale kvoli genetike a biológií čiernych.
Národný socializmus vie, že černosi to nechcú priznať a radšej za to tajne nenávidia belochov, čoho výsledkom je aj situácia v JAR.

Jednotlivý štát, až má schopné vedenie može vybudovať národný socializmus vo svojom štáte.

Tú dokonalú spoločnosť, čo chce KSB však ani silný štát, ako Rusku nemože vybudovať, to pochopil aj Stalin, ktorý vedel, že svetová revolúcia neprebehne v celom svete ,ale začal budovať Rusko.

"ale v rámci jeho sveto-názoru toto umožňuje dosiahnuť len určitému "výnimočnému" národu na svete, (teraz) nehľadiac na to, do akej miery ideológia NS spomínané veci dokáže aj reálne zabezpečiť."

Lož, netýka sa národného socializmu ale fašizmu.Národný socializmus v čistej podobe netvrdí, že jeden národ je nadradený nad druhý, ale len to, že štátotvorný národ má právo vládnúť vo svojom štáte po svojom a odstrániť vykorisťovanie štátotvorného národa.

"(Nacizmus je vlastne sfašizovaný národný socializmus dovedený do extrému."

Nie, nacizmus je zneužite a zdeformovanie národného socializmu do fašizmu a schovávať fašizmus za národný socializmus, aby sa mohol neskor zakázať, čo sa aj stalo..

Keby bol národný socializmus produktom globálneho zákulisia nebolo by ho potrebné zdeformovať do fašizmu...

Na záver toĺko :

Nedá sa čakať, až hodíš do polievky všetky ingredencie, ktoré nájdeš povaľovať v špajzi a ladničke, bez ĺadu a skladu, že vytvoríš dokonalú a chutnú polievku...
Bude to skor niečo nekonzumovateľné.

Ale, KSB si myslí, že to možné je..Že hodíš toto všetko do polievky a vypadne ti dokonalý produkt, pretože jednotlivé ingredencie sa zladia tak, ako si to kuchár želá..Zbavia sa svojej formy, vlastností a prisposobia sa želaniu kuchára.

Re: Re: .

Hox | 03.12.2017

"Národný socializmus chápe, ako dopadne vačšinový národ a jeho kultúra, keď dá všetkým osobám v danom štáte úplne rovnaké práva, menšinám, roznym nepriateľským etnikám, zrovnoprávni všetky ideológie, náboženstvá."

Pověz, jak to dopadne když budou mít všichni lidé stejná práva? Z toho cos napsal automaticky plyne že podle tebe někteří lidé mají mít těch práv více, a jiní zase méně, klasické dělení na nadlidi a podlidi, nebo občany 1. kategorie a podřadných kategorií.

Re: Re: Re: .

Július | 04.12.2017

Už som napísal vyššie.

Re: Re: Re: Re: .

Hox | 04.12.2017

Podle tebe je tedy třeba pro to, aby společnost prosperovala, nikoliv zajistit, aby se všem měřilo stejným metrem a aby všichni měli stejné možnosti, práva a povinnosti a tak dále, ale rozdělit společnost na lidi 1. kategorie a na lidi 2. kategorie, kteří nebudou mít stejné práva, jako 1. kategorie? To je totiž to cos napsal.

Re: Re: Re: Re: Re: .

Július | 04.12.2017

Nič si z toho nepochopil. Podĺa tvojej logiky, imigrant, ktorý nič pre daný štát a spoločnosť neurobil má mať rovnaké práva, rovnaký nárok na sociálne dávky, ako občan štátu, ktorý pre neho a spoločnosť vyprodukoval hodnoty.
Len preto, že je na území daného štátu...
Pretože inak nebude mať rovnaké možnosti, ako ostatní, pravda ?

Ty si toho Sokrata ani trocha nepochopil, tebe ide len dokázať, že som fašista a podobné blbosti...
Tebe je lepšie mať pocit, aký si "demokratický , spravodlivý", presne ako slniečkári, ale skutočná realita , skutočný vývoj ťa vobec nezaujíma.
Nemá zmysel pokračovať s tebou v diskusii...Je to ako hádzať hrach na stenu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

hox | 04.12.2017

Odkdy je migrant občan cílové země? Řeč je o občanech daného státu, ne o těch, co se nacházejí na jeho území.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Július | 04.12.2017

Nepíšeš o občanoch, ale o spoločnosti, ktorej súčasťou sú aj imigranti :

"Podle tebe je tedy třeba pro to, aby společnost prosperovala, nikoliv zajistit, aby se všem měřilo stejným metrem a aby všichni měli stejné možnosti, práva a povinnosti a tak dále..."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Hox | 05.12.2017

Myslím že vím lépe než ty, co mám na mysli když o něčem píšu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Július | 06.12.2017

Neriešim a nereagujem na to, čo máš na mysli, ale čom píšeš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Feer | 27.02.2018

Julius - a to uz ti bylo upresneno. migranty sem netahej.
Plati to co pises i pro obcany?

Re: Re: Re: Re: .

Hox | 04.12.2017

A ještě, co mnohonárodnostní státy jako současné Rusko nebo SSSR, kde bylo asi 250 národností a asi 100 milionů členů jiných národností, například Kazaši, Uzbeci atd.
Taky je třeba perzekuovat všechny kromě "titulní národnosti", aby nastoupilo štěstí?
Historická zkušenost SSSR dokázala že to jde i jinak, než tvojí nacistickou variantou "nadřazené rasy".

Re: Re: Re: Re: Re: .

Július | 04.12.2017

Vedel som, že to spomenieš. Napíšem ti to takto. Kým je v súčasnom Rusku vyše 100 mil Rusov, cca 75% - 80% populácie Ruska, oproti cca 20 mil moslimov, tak Rusi možu dokazovať, že to ide, pretože vtedy sa to dá.
Keď bude moslimov pre ich zvýšenú natalitu voči Rusom podobne, tak sa situácia zmení, tá sa v skutočnosti zmení ešte skor, keď začnú moslimovia populačne dobiehať Rusov...

Stačí spomenúť príklad Kosovo, kde Srbi sa tiež snažili o to, čo píšeš ty..A podĺa toho aj dopadli.

Nesnaž sa vyrábať zo mńa nacistu a ani nepíšem nič o nadradenej rase, správaš sa ako neomarxista...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

ТаuRus | 04.12.2017

Jak řeší Rusko národnostní vztahy a jak řeší ostatní země je rozdíl nebo není?
Proč aplikuješ příklady z jiných zemí na Rusko, když mezi nimi je propastný rozdíl?
Podívej se na příklad středoasijských republik. Jaká byla politika Ruska, jaké byly tam poměry při SSSR, po rozpadu a dnes?
Proč se dnes mění vztah muslimů ve středoasijských republikách k Rusům, jako naději pro ně? Protože mají historickou zkušenost a paměti ze soužití s Rusy.
Porovnáváš neporovnatelné - mentalitu migrantů z Afriky nebo Albánců v Kosovu a mentalitu muslimů na postsovětském prostoru, která už stovky let není stejná. A ani jejích natalita není stejná. A ani jejích výklad koránu není stejný. A mnoho dalších věcí nejsou stejné.
Jen kdyby tě slyšel nějaký Tatar nebo Kazach, ten by ti dal...
------------------------------------------------------

A další věc, která mě na tobě velmi udivuje. Ty, jako křesťan, patřící k RKC musíš vidět, že politika Vatikánu je vstřícná vůči migrantům. To je neoddiskutovatelná věc. Proč teda se nezaměříš na kritiku Vatikánu a RKC, tj. na obec, ke které patříš, ale hledáš viníky současného stavu v Evropě jinde, u KSB? Kdo víc ovlivňuje politiku v Evropě, Vatikán s RKC nebo KSB? VP SSSR myje migrantům nohy a říká, že se musíme s nimi o své majetky podělit anebo papež?
Nejsou tvoje útoky na KSB a na nás jen pokusem svalit vinu z nemocné hlavy na zdravou? Kde je tvoje kritika politiky RKC nejen ve vztahu k migrantům, ale i rozdělení Slovanů, jak to vidíme na příkladu Polska, Chorvatů a dalších? Copak Chorvati nedělali Srbům stejné věci, jako Albánci?
Běháš od jedné diskuze ke druhé, pomlouváš nás a KSB, ale obrovské břevno ve svém oku nevidíš? Obhajuješ RKC, bagatelizuješ politiku Vatikánu a nevidíš, že tam je hnízdo všech neřestí pedofilií počínaje, vítáním migrantů konče?
Proč, jako správný křesťan, na každém kroku nepoukazuješ na hnilobu v samotné RKC a snažíš se hledat viníky na straně? Je těžké začít od sebe? Vidím, že ano.
Ale pokud s tím nezačneš, nemáš morální právo kohokoli obviňovat a cokoli posuzovat. Obzvlášť, když o předmětu, který posuzuješ, nemáš ani ponětí. Což zde každou chvíli a každým svým příspěvkem prezentuješ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 04.12.2017

Ten človek bude najskôr prefíkaný a podlý jezuita.
Lebo ide o celkom šikovného a sčítaného (v mejnstrímových a "alternatívnych" veciach, ktoré sú konceptuálne podmienené biblicko davo-"elitárnou" koncepciou globalizácie) manipulátora, ktorý vie podľa potreby narábať s (dez)informáciami (rôzne pozliepať, poprekrucovať, separovať, preparovať, odvádzať pozornosť, účelovo interpretovať a pod.).
Obyčajný pubertálny trolko-provokatér, ktorý sa len baví na nete, lebo nevie, čo s voľným časom, vypadá úplne inak.
Musí ísť o profesionála.
Jeho ciele môžu byť rôzne, jak diskreditovať KSB a DVTR, tak aj naopak (paradoxne) pestovať u ľudí odpor voči RKC, Biblii a (pseudo)kresťanstvu.
Ale určite mu nejde o proto-dialektickú diskusiu za účelom približovania sa k objektívnej pravde a korekcie vlastných názorov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Július | 06.12.2017

No, ciciak, pokročil si.
Teraz mám od teba novú značku - podlý jezuita....

V čom si pokročil je to, že si ma uznal za profesionála. Takže sa začínaš názorovo posúvať.

Síce nie som platený profesonál, to by moja aktivita vyzerala inak a rovnako aj čas, čo týmto stránkam venujem....

Začínaš uznávať, že moje príspevky nie sú len debilita a hlúposť, ale niečo viac.
Samozrejme, intoxikácia ideológiou ti neumožňuje objektívne posúdiť jej chyby.
Na to treba ďalší krok a ďalší vývoj...

Ale posun je u teba vidieť...Takže moje príspevky neboli ani pre teba úplne nadarmo...

Vdruhej fáze začneš mať pochybnosti, čo ozaj len klamem a mnipulujem, táto fáza však može byť u teba dlhšia...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Feer | 27.02.2018

Co prosim? Ten konec jsem tedy nepochopil? :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Michal2 | 04.12.2017

TauRusi a Cico, z mého pohledu Julius obhajuje křesťanství (nikoli konkrétní církev), jako základ naší evropské civilizace. Pravděpodobně se domnívá, že Ksb diskredituje křesťanství ... Některé materiály Ksb a některé příspěvky v diskuzích k problematice náboženství obecně a ke křesťanství jsou doopravdy mírně mimo .. Máme čas Adventu a blíží se čas Vánoc, které jsou také křesťanské .. Chtělo by to trochu ohledu k naší křesťanské minulosti ..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

ТаuRus | 04.12.2017

Ahoj, Michale2.
Znám Júliuse (virtuálně) už řadu let a vím i o jeho aktivitách zaměřených na diskreditací tohoto webu, včetně pomluv zde přispívajících nicků. Měl jsem tu pochybnou čest mluvit s ním i o Vatikánu a RKC, takže, znám i jeho názory na tuto konkrétní církev a ty nejsou v rozporu s tím, co sem napal v první reakcí, na kterou jste reagoval. Vzhledem k tomu, že se tento člověk nechová, jako pravý křesťan (šíří pomluvy a dezinformace), nehodlám ani já ho nějakým způsobem šetřit.
Ve vztahu ke skutečným křesťanům jsem absolutně neutrální. Pro mě jsou podstatnější lidské kvality toho, či onoho člověka, než jejích vztah k určité konfesí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Július | 06.12.2017

Michal2,

TauRus, samozrejme, zavádza. Obviňuje ma z diskreditácie tohto webu preto, že nemám názory, ktoré by sa jemu páčili. Moje názory považuje za diskreditáciu...

Samozrejme, klame, že jeho názory nie sú v rozpore.
Pravdu má v tom, že obaja súhlasíme s tým, aký je súčasný stav v RKC, ale odlišujeme sa názorovo, ohĺadom RKC v tom, že on vobec neuznáva sviatostný charakter RKC, že poskytuje sviatosti.
Hox, dokonca prezentoval názor, že katolík, ktorý si prečíta texty KSB a napriek tomu uznáva RKC a zostáva katolíkom, tedá verí na pravdy viery RKC, vyznáva sviatosti RKC, to je podĺa nich skrytý satanizmus, takže v tom sa nezhodneme.

Doteraz mi ani Hox a ani TauRus nedokázali, že šírim dezinformácie a klamstvá, len to tvrdia bez dokazov.
Čo sa týka pomluv, tak ja ich nepokladám za pomluvy je to reakcia na ich správanie na moju osobu, kde tých ohováraní, invektív, osobných útokov je pomaly od nich v každom príspevku...
Hox, napríklad nemá problém, aby ma na diskusii na vodaKSB jeden nick Oracle označil za "klinického debila", ale žiadny postih nie je z jeho strany...Tak toľko k "pomluvám"...
Ale ja som tam, hoci sa správam rádovo slušnejšie ako on, na ručnom schvaľovaní príspevkov..

Samozrejme, Taurus može mať ťažko ku kresťanom neutrálny postoj, až katolíkov pokladá za to, že vyznávajú skrytý satanizmus...
No, možno to je podĺa neho neutrálne.
Potom aj ja možem napísať, že kobista je skrytý satanista a budem podľa objetívnosti TauRa "neutrálny s neutrálnym postojom ku kobistom..
Keby som ich takto kdekade značkoval, ťažko by sa im to páčilo.
To k ich dvojitému metru a selektívnemu posudzovaniu spravodlivosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Július | 06.12.2017

Keď tak čítam tvoje názory o islame, tak si uvedomujem, aké riziko predstavujú pre ľudí a budúcnosť.
Na prvý pohĺad to vyzerá, že všetko, čo píšeš je v poriadku, ale pri hlbšom ponorení do problematiky je vidieť, že chceš vidieť veci ružovo a myslíš si, že súčasný stav v Rusku pretrvá.
Rusko je multinárodný štát, to je pravda, ale koľko je občanov ruskej národnosti ? Je cca 70 - 80 % a to je dosť vysoké číslo z celkovej populácie cez 146 mil ľudí.
Moslimov je možno cca 20 mil.
Vždy v histórií boli moslimovia na území Ruska v menšine. A podľa toho sa aj museli správať.
Až by si poriadne čítal korán, tak vieš 2 fakta. Prvý je ten, že moslim može uplatňovať vo veciach svojho náboženstva takiju, či že klamať. A to sa týka aj ich správania, politiky.
Druhý fakt je ten, že v koráne sa rovnako píše o tom, že moslimovia musia spolupracovať so silnejším národom a vyčkať, kým sa mu nevyrovnajú aspoń počtom, ale keď zosilnia, sú povinní v rámci islamu a jeho šírenia získať celé územie pre Alaha a podrobiť si nevercov, teda aj Rusov, či už ateistických, pravoslávnych, alebo iného vyznania.
Takto postupoval v histórií akýkoĺvek typ islamu, dávno predtým, než bol zradikalizovaný napríklad do wahhábizmu.
Reálny islam sa neriadi žiadnými zásadami nejakého utopistického - koránického islamu, ale riadi sa kodifikovaným koránom.
Až je islam slabý, musí spolupracovať, musí šíriť myšlienky o dobre islamu, a lži, že je mierový, čo končí, akonáhle islam posilní.
Až má krajina žiť podĺa islamu, (teda moslimovia v nej) a dodržiavať islamské práva a korán, tak sa bude správať presne tak, ako to uviedol ten študent voči bezvercom. Také sú fakta.
Len v prípade, že vedenie krajiny nedodržuje prísne islam a sekularizuje spoločnosť (Asad) alebo miesto islamu nenápadne pretláča arabský socializmus (Kaddáfi) tak len vtedy v danej krajine je vidieť znaky prosperity, pričom aj tie hodne súvisia s tým, že dané krajina má energie, ktoré može exportovať.
V praxi to dokazuje ten fakt, že len tie krajiny, ktoré sa odkláńajú od učenia islamu, možu aspoń čiastočne prosperovať, zatiaľ čo tie, ktoré ho striktne dodržiavajú, tak zaostávajú, sám islam so šáriou a jej nariadeniami to sposobuje.
Blokuje spoločnosťa jej rozvoj.
Pričom islam má vysokú pravdepodobnosť, aby sa radikalizoval aj na ruskom území.
To bol tiež jeden z dovodov, prečo ruské vojská vstúpili do Sýrie a bojovali s ISIL.
Alebo v čase rozpadu ZSSR, keď otec súčasného Kadyrova sa stal veľký mufti tej Čečenskej republiky, ktorá chcela byť nezávislá na Rusku ?
Ako ĺahko sa islam v Rusku radikalizoval a koĺko životov Rusov to stálo zneutralizovať tento konflikt. Sám otec Kadyrova tvrdil, že jeden Čecenec musí zabiť 150 Rusov, aby sa vyrovnal počet a keď videl, že nad Ruskom aj tak nevyhrajú, tak sa k nim pridal. Jednako neskor zomrel pri atentáte.
Z čoho vidieť, že v samotnom Čečensku je stále dosť moslimských radikálov.
Súčasný Kadyrov, jeho syn moc dobre vie, že aby Čečensko prežilo, tak musí spolupracovať s Ruskom. Je možné, že vedenie Čečencov pochopilo, že Západ urobil na nich podvod, lenže samotný Kadyrov, ktorý vyzerá ako lojálny spojenec Putina a Ruska tvrdí, že Čečensko je s Ruskom, lebo si to Čečeni želajú.
Budú si to želať aj v prípade, že bude Rusko slabé, alebo oslabené, ako v prípade pádu ZSSR ?
No, to také isté nie je, keďže sunnitský islam v Čečensku sa može rovnako rýchlo, pri oslabení Ruska radikalizovať.

Uznávam, že súžitie Ruska a islamu nemá toĺko negatívnych skúseností ,ako inde, lenže je to preto, že Rusko je silné, ruský národ je vysoko početný v Rusku voči islamu. Až sa toto zmení, pre nižšiu natalitu Rusov voči moslimom, alebo pri inom oslabení Ruska, tak sa karta obráti, a islam sa začne správať, klasicky agresívne, na základe sily...
Rovnako treba brať do úvahy, že aj do Ruska preniká tajne ISIL, aby radikalizoval islam a do Európy prichádza oficiálne a prichádza nám sem aj najvačší islamský odpad.
Takže myslieť si, že nič z toho do Ruska neprenikne, že islam nebude sposobovať problémy je ilúzia a rovnako aj to, že islam v Rusku je verný spojenec Rusov, čo sa už aj dokázalo ako hlúposť.
Nakoniec Rusko nemalo problém s islamom len v Čečensku...
A je obklopené silnými štátmi s prevahou islamu, bývalých republík ZSSR.

Islam je proste hrozba všade, vrátane Ruska, kde je možno tlmená, ale neustále tiká...

Len krajiny, ktoré buď zakážu islam, (niektoré africké štáty) alebo ho tvrdo potlačujú (Japonsko) majú šancu, aby ich kultúry a ich sposob života, vrátane národov prežil.

Len, keď sa islam izoluje a nemože parazitovať na iných hostiteľoch, len vtedy sa ukáže jeho zaostávanie...
Až majú islamské krajiny problém s vykrádaním Západu, tak to majú sami riešiť vo svojom vnútri a votrelcov vyhnať a nie prenášať problémy do iných krajín.

Koho je problém, že Mohamed povolil, aby sa brali pokrvní príbuzní I. stupńa ako bratranci a sesternice, čo sposobilo genetickú degenráciu ? Koho je problém, že moslim može mať 4 ženy a na mnohých chlapov už neostane ani jedna ? Koho je problém, že sa moslimovia prehnane množia, majú tam biedu a potom emigrujú ako kobylky, kde možu, rozmnožujú sa ďalej a prenášajú problémy inde ? Mám za to, že problém je v samotnom islame.
A to, že zotročuje ohromne ženy, to ani netreba písať...
Obhajovať islam, ako to robíš ty, TauRus je zavieranie očí nad skutočnou históriu islamu v dejinách a zatváranie oči pred faktami.
Všade,kde prišiel islam, zničil povodnú kultúru, povodný národ a sposobil zaostávanie a biedu a útlak všetkých, čo islam odmietli prijať.
Také sú historické fakta.

Čo sa týka mojich aktivít tu, na to som už xkrát odpovedal.

To, že moja prítomnosť a moje názory ti nevyhovujú je tvoj problém.

A uvedom, si, že osoba, ktorá tvrdí, že islam nás neohrozuje len elity, teda vedome klame o islame, od takej osoby morálne súdy neprijímam..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

ТаuRus | 06.12.2017

Júliusi, všechno tohle už jsem od tebe četl. Omíláš jednu písničku dokola. I kdybych na chvíli připustil, že všechno, co píšeš je pravda, pořád nemohu pochopit, proč řešíš problém islámu v Rusku, kde to zatím zvládají i bez tvých rad a neřešíš problém vítačů migrantů na nejvyšších pozicích v RKC, ke které patříš?
Řešíš zde mně, řešíš Hoxe, ale my nohy migrantům nemyjeme a neschvalujeme islámskou invazí do Evropy. Tak proč svoji energií nezamíříš tam, kde je to skutečně potřeba, na očistu RKC?

P.S. Já islám, ani migrací neobhajují, to tvrdíš o mně jen ty. Protože umíš jen jezuitský překrucovat smysl řečeného. Stejně, jako neobhajují žádnou z existujících konfesí. To bys už jednou mohl pochopit a nevyprávět o mně pohádky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Július | 06.12.2017

Pýtaš sa prečo riešim problém islamu v Rusku ? Pretože ty obhajuješ islam v Rusku, pretože si myslíš, že Rusko islam zvládlo...

A Rusko zvláda islam len s určitými ťažkosťami, ako som už písal...

Islam obhajuješ ty a aj Hox. Viackrát som tu napísal a podal fakty, ako obhajujete islam.

Problém vítačov migrantov zo strany najvyšších pozícií RKC nemám ako riešiť, ale vysvetlil som to už jasne viackrát, že RKC je na vrcholných miestach prešpikovaná masonmi a to je dovod toho vítania.
Chovanie Františka a jeho suity neovplyvním.

Tu však možem korigovať vašu manipuláciu s islamom, ktorú tu propagujete, reklamu na Mohameda ako morálneho a dobrého človeka a aj iné omyly KSB.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

ТаuRus | 11.12.2017

Takže, vítače migrantů ovlivnit nemůžeš, ale v jednom spolku s nimi být můžeš?
To je, jako být ve straně, se kterou nesdílíš její program. Faleš.

Svoji "stranu" a její špičky nekritizuješ, přestože dobře víš, co dělají a kritiku zamíříš na někoho, kdo ten problém s migrací nezpůsobil. Mazané.

Jak tvoje kritika pomůže vyřešení problémů s islámskou migrací v Evropě, když hlavní aktéry, kteří stojí u zrodu radikálního islámu a migrace z té kritiky vynecháváš?

Ty bojuješ s těmi, kdo na ten problém poukazuje, ale nebojuješ s těmi, kdo ho vytváří. O tom píši ve svém článku, který jsi tak jezuitský překroutil, že jsi málem ze mě udělal viníka problémů s islámskou migrací v Evropě.
Jde o klacek, kterým se nás snaží bít, nebo o ruku, která ho drží?

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/jde-o-klacek-kterym-se-nas-snazi-bit-nebo-o-ruku-ktera-ho-drzi/

A ještě vypíchnu jednu věc, kterou neustále opakuješ a útočíš na mě:
"Keby sa šlo k podstate veci, tak TauRus nepíše, že islam nás neohrozuje, ale len elity."

Július neútočí na elity, ale jen na islám. Protože vinu, za to, co způsobily elity chce svalit na KSB, mě, Hoxe a další. Útokem na nás Július brání elity, které celý ten problém s radikálním islámem a migrací v Evropě způsobily. V tom je podstata jeho jezuitství a falše.

Re: Re: Re: Re: Re: .

Július | 04.12.2017

Prečítaj si Hox, ako vyzerajú práva občanov v krajine, kde má islam prevahu. Čo tak o tom napísať článok na levanet, ako vyzerá islam v praxi ? Ešte som nič také od teba nevidel...

Tresty za odpadlictví

V dubnu se na Portlandské státní univerzitě konalo shromáždění prezentované jako mezináboženský diskuzní panel s názvem "Proti neporozumění". Jelikož žijeme v době, kdy porozumění stejně jako neporozumění náboženství je neobyčejně časté, mohla by mít taková diskuze smysl, a to i s vědomím, že se pravděpodobně zaměří na věci, na kterých nezáleží a bude odvádět pozornost od těch, které jsou důležité, jak už tomu v případě mezináboženských setkání obvykle bývá. Ke konci průměrné akce tohoto druhu je tak většinou dosaženo obecné shody na tom, že některé stravovací zvyklosti mají některá náboženství společné, že existovaly některé historické osoby a že náboženství je odpovědí na většinu problémů našeho světa. V Portlandu se naštěstí v publiku objevili lidé, kteří z tohoto zaběhlého schématu vybočili.

Mladá žena se přihlásila a zeptala se muslimského studenta – panelisty na jeden konkrétní verš Koránu, který se zdá schvalovat zabíjení nemuslimů (mohlo jít o verše 8:12; 22:19-22; 2:191-193; 9.5; 9:29). Muslimský student odpověděl:

"Mohu vám s jistotou říct, že když Korán říká nevinný život, myslí tím nevinný život bez ohledu na víru, rasu, a jakoukoli podobnou charakteristiku."

To mělo potenciál rozvinout se v zajímavou, nebo přinejmenším zajímavě vyhýbavou odpověď. A tak mladý student Andy Ngo, který rovněž pracoval pro studentské univerzitní noviny The Vanguard, vytáhl telefon a začal nahrávat. Muslimský panelista pokračoval:

"A některé to, co zmiňujete, zabíjení nemuslimů, to (být nevěřícím) je považováno za zločin jen tehdy, pokud zákony té země, ta země je založena na právu podle Koránu – to znamená, že tam není jiné právo, než Korán. V takovém případě máte svobodnou volbu tu zemi opustit, můžete jít do jiné země, to nehodlám nějak barvit na růžovo. Takže můžete jít do jiné země, ale v muslimské zemi, v zemi založené na právu podle Koránu, bezvěrectví nebo být nevěřícím není dovoleno, takže dostanete na výběr (odejít)."

To je obdivuhodně kompletnější odpověď, než jakou obvykle v takové situaci dostanete. Všechno je to silné i teologicky. Když před pár lety mluvil o přístupu islámské víry k odpadlictví Yusuf al-Qaradawi, velká muslimská autorita, řekl, že kdyby se muslimové zbavili trestů za odpadlictví, "islám by už dnes neexistoval." To je zarážející přiznání a jedno z těch, které naznačují, že vrozená atraktivita islámu není tak velká, jak se často tvrdí.

http://www.protiproud.cz/politika/3499-zapadni-svet-neporozumeni-vuci-zabijakum-je-nasi-vinou-kdyby-nebyli-neverici-trestani-islam-by-jiz-zanikl-cenzurou-pres-blazenou-nevedomost-az-na-popraviste-pomine-doba-sebevrazedneho-ignoranstvi.htm

Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 04.12.2017

Reálny pseudo-islam už takmer všetci poznajú (ak nerátame vymytých "slniečkárov"), a ak nie, tak nech sa pozrú po mejnstríme a "alternatíve, kde je okrem malej časti pravdy - veľa rôznych polo-právd, účelových (dez)interpretácií a lží až-až".

Lenže na Leva-net-e sa naopak ide k podstate veci, a vecne a pomocou presvedčivých argumentov sa rozoberá, že v skutočnosti nejde o žiadny Islam (inšpirovaný správnym výkladom Koránu, resp. jeho dobrého jadra a pôvodnej myšlienky) ale o pseudo-islam!

Takže sa zas nerob sprostým. :)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Július | 06.12.2017

Keby sa šlo k podstate veci, tak TauRus nepíše, že islam nás neohrozuje, ale len elity.

Pretože nás ohrozuje aj islam.

Pretože sa nás týka riziko historicky sformovaného islamu, pretože to je skutočné a reálne a s tým sa tu potýkame a budeme a nie akýsi neexistujúci, utopistický koránický islam, ktorý je v hlavách autorov KSB ,ale nikde neexistuje v reálnej praxi.

Re: .

Cico Ciciak | 04.12.2017

Na Národný socializmus nech si každý spravý názor sám podľa vlastnej miery chápania a morálky:

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_socialismus

http://cs.wikipedia.org/wiki/Program_NSDAP

http://sk.metapedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%BD_socializmus_(nemeck%C3%BD)

https://antiafa.wordpress.com/cinnost/

https://radicalrevival.wordpress.com/2012/09/14/david-myatt-proc-narodni-socialismus-neni-rasisticky/

https://hlavuhore.wordpress.com/2007/12/19/narodny-socializmus-lavicove-hnutie-povol-h-riis-knudsen/

http://guidemedia.cz/item/nemecko-a-svetovy-mir/

Re: Re: .

Cico Ciciak | 04.12.2017

https://uloz.to/hledej?q=main+kampf

III. světová odložena

Piplos | 01.12.2017

V té změti reakcí by to možná zapadlo a nebyl schopen případně reagovat a tak volím tuto formu reakce hlavně na Júliuse.

Podle mého omezeného chápání globální politiky, ale solidní technické logiky si myslím, že III. světová nemůže (prozatím) být. Je to logické z toho jak GP jedná a může jednat vůči Rusku a vůči neokonům.
Jaderné zbraně jsou opravdu záruka nespuštění III. světové, ale pouze v tom případě, že GP nemá nad mini kontrolu. Na neokony si může GP docela dovolovat, protože podle mého názoru si je jist, že když půjde do tuhého, tak je schopen jaderné zbraně deaktivovat. U ruska to zřejmě neumí, nebo si to myslí a tak je nucen jednat zdrženlivě. Problém vidím v tom, že GP si bude velmi dobře pamatovat, kdo s ním lidově řečeno vyběhl.

Omlouvám se pokud tímto příspěvkem ruším, nebo znovu rozdmýchávám debatu, ale občas mám prostě potřebu reagovat a něco málo ze sebe literárně vypotit. Děkuji za pochopení.

Přeji všem hezký večer.

Re: III. světová odložena

Globalista | 01.12.2017

S tím gp je to tak, že se plete ( nebo taky se** ) do řízení Boha, a to v době kdy je relativně všechno řiditelné strukrurně. Když nastane v důsledku jeho řízení chaos a krize, tak ani struktury ani gp nic nejsou schopny řídit. Pak je to na Bohu, aby dal všechno do pořádku .. a on si to už pohlídá .. A tak stále dokola .. gp to rozese** .. a zase je to na Bohu ..

Re: III. světová odložena

Globalista | 01.12.2017

Obdobné je to v řízení ekonomiky, tam také mistři ekonomové řídí a když jsou se svou vědou v koncích, tak musí přijít na pomoc neviditelná ruka trhu.

Re: III. světová odložena

Július | 02.12.2017

To je tvoj názor, na ktorý máš právo.

Re: III. světová odložena

Michal2 | 02.12.2017

Samozřejmě že můj názor je vyjádřen značně zjednodušeně .. Svět je mnohem složitější, a nelze jeho historii, současnost a budoucnost vyjádřit několika větami.

Re: III. světová odložena

nula | 03.12.2017

A kdo je to teda ten GP, když víš, jak jedná, resp. může jednat? Když jsi schopný sledovat něčí činy, musíš asi i vědět, čí činy sleduješ, ne? Tím pádem jsi schopný toho sledovaného identifikovat. Nebo mě moje technická logika plete? :-o

Re: Re: III. světová odložena

Michal2 | 03.12.2017

Bůh a GP jsou identifikátory něčeho, to něco si tam už musí každý dosadit sám .. :-)

Blackmoon

Azmeg | 30.11.2017

Co asi moze obycajny clovek v Chujnii ocakavat, ked sa obzrie na ciny nedavno minule. Britania pripravila statisice svojich deti o detstvo ich nasilnou deportaciou do Australie za ucelom otroctva a zneuzivania. Tak co moze ocakavat untermensch slovanskeho povodu? Nezamienajme si terminy s termitmi vazeni, toto nie je globalizacia ale pokracujuca genocida, staci letmy pohlad na populacnu krivku poslednych 70 rokov.

názor

Július | 30.11.2017

Veličko zasa manipuluje. V II svetovej vojne nestáli proti sebe nacionálny socializmus a internacionálny socializmus, ale fašizmus, reprezentovaný III ríšou a model Stalinovho socializmu, ktorý v tých časoch rozhodne nebol medzinárodný.

Nacionálny socializmus v Nemecku skončil pádom SA ,nástupom SS a tým, že Hitler zlikvidoval hlavný bod programu nacionálnych socialistov o znárodnení monopolov.

Samozrejme, Veličko stavia nacionálny socializmus do zlého svetla, rovnako ako súčasné mainstream médiá. Práveže Hitler a III ríša boli tým, čo mali národný socializmus a jej ekonomiku zdiskreditovať..

A ohĺadom vývoja globalisti chcú III svetovú vojnu s tým, že po víťazstve zavedú neofeudálny systém NWO.
A na to musia zničiť Rusko.

Žiadny nacionálny socializmus sa konať podľa nich nemá.

Re: názor

Hox | 30.11.2017

Jen kompletní idiot může tvrdit, že globalisté chtějí 3. světovou válku.

Re: Re: názor

Július | 30.11.2017

Len kompletný idiot je presvedčený, že jeho názor týkajúci sa budúcnosti musí byť nutne pravda a to mu dáva právo sa chovať ako primitív.

Globalisti zorganizovali I, II svetovú vojnu a rovnako plánujú aj III. bez ohľadu na názory rozprávkara Pjakina alebo iných guru KSB...

Re: Re: Re: názor

ludo | 30.11.2017

Boli v I. a II.sfetovej jadrové zbrane?

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.11.2017

V II. tie zbrane boli. A boli použité lokálne.
Okrem toho podoba III.svetovej vojny nemusí byť nutne len celosvetové jadrové zničenie sveta.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 30.11.2017

Išlo práve o ten KONIEC II.svetovej.

Myslíš, že je možný globálny konflikt,
ktorý by neprerástol do jadrového?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.11.2017

Pýtal si sa, či boli použité jadrové zbrane aj v II.svetovej vojne. Boli...

Globálny konflikt može prerásť do jadrového, ale može ísť použitie jadrových zbraní v lokálnej oblasti, može ísť o dimenzované jadrové zbrane na presné ciele, nemusí nutne ísť o celosvetový jadrový konflikt s tým, že bude zasiahnutá celá planéta. A celá zničená.
Sú a iné zbrane hromadného ničenia ako jadrové...

Re: názor

ludo | 30.11.2017

a) Áno, bol by z teba dobrý "právnik"..advocatus diaboli. :)
Vieš čo je to mať pravdu formálne
a nemať pravdu obsahovo, podstatou?

b1) Myslíš, že je vhodné takúto pravdepodobnôstku riskovať?
b2) Myslíš, že je GP úplne sprostý?

Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

a) dostal si pádny argument, tak potrebuješ značkovať oponenta, a to tradične negatívne ako máš vo zvyku

Vobec nemožeš vedieť, či mám alebo nemám pravdu aj obsahovo, do budúcnosti nevidíš a nevieš, ako by vyzerala III.svetová vojna, až by sa odohrala.

b1) Otázka nie je, či je to vhodné, ale či je to možné a áno je to možné.
b2) Až ti nič nehovorí útok PGS vypracovaný Západom a aj vo variante bez použitia jadrových zbraní, za to nemožem. Rovnako aj hybridná III.svetová vojna na viacerých úrovniach, alebo lokálny jadrový konflikt cudzími rukami s nutnosťou ,aby sa Rusko zapojilo kvoli obrane danej krajiny..

Re: Re: Re: názor

ľudo | 01.12.2017

a) Áno..zoberieme hranicu a postavíme ju do stredu, že?

Keď niečo nevieš ty Julo, neznamená to, že to nemôže vedieť ani nikto druhý, či?
Kto sa snaží riadiť čo i len svoj vlastný život,
je povinný do buducnosti hľadieť!
Proroci boli tiež "len" ľudia.

b1) Možné je kadečo, podstatné je, čo a do akej miery je pravdepodobné. Pravdepodobnostne predurčené. Viď Teória prevdepodobnosti, resp. mier neurčitostí.

Niekto si môže pri riadení auta aj oči zaviazať a to prežiť,
istá šanca tam je, že?

b2) Aké je pri takom množstve krajín s jadrovými zbraňami riziko,
že nejaký postupne väčší lokálny konflikt ti do jadrového neprerastie?
..o to viac ten tvoj "malý jadrový".
Prečo ani USA nenapádajú krajiny s jadrovými zbraňami?
(aspoň nie priamo)

Jadrové zbrane sú dnes paradoxne v podstate jedinou akou-takou zárukou bezpečnosti, garancie aspoň minimálneho manévrovacieho priestoru v infovojne ..pred demokratúrou, pred nejakou tou farebnou revolúciou, jarom pred vypaľujúcim letom..

Načo budú komukoľvek tie "obsadené zdroje", keď sa pri odstrašujúcich plutóniových jadrovkách dostatočná dekontaminácia územia počíta v desiatkách-až státisícoch rokov.
Navyše sa radiačný gradient šíri behom stáročí a tisícročí postupne nevyhnutne na celú planétu.

O masových mutáciach, rakovine, atď ani nehovoriac..
Proste REÁLNE peklo, ktoré nerobí Boh, ale ľudia, keď sa NIeKÝM z hlúposti zblbnúť nechajú.
Nie GP zasa až tak sprostý nie je..na rozdiel, od niektorých z reťaze sa utrhnuvších nenažratých lokáliek..
Tých ako prvý samotní GP likvidujú..rukou kadekoho a neraz aj s využitím Božieho Dopustenia.. nie len bežných matríc..

Myslíš si, že hlúposť je obdivuhodná Julo,
že toto myslel Ježiš pod "chudobní duchom"(slepo veriaci)?
Viera nestačí!!!

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

a) podsúvanie, manipulácia a snaha o dehonestovanie mojej osoby,
b1) to, čo píšem pravdepodobné je, ale to by si musel mať viac poznatkov, ako len práce KSB
b2) lokálny konflikt može kĺudne prerásť do jadrového, ale to neznamená, že jadrová vojna bude na celej planéte, može byť hodne lokálna na určitom území.
Opakujem ,jadrové zbrane nie sú jediné a najúčinejšie zbrane hromadného ničenia v dnešnej dobe.
USA nenapadajú jadrové krajiny priamo, iste kvoli možnosti odplaty a neakceptovateľných strát pre USA.
A nikde nepíšem, že III.svetovú vojnu začne USA priamo útokom na jadrový štát. Je dosť iných možností, ako som aj tu už písal.

Jadrové zbrane sú tou zárukou bezpečnosti pre také krajiny, pre ktoré sú tieto zbrane najdoležitejšou možnosťou odplaty, lebo nemajú nič účinnejšie.
A, samozrejme,aj pre Rusko boli a sú doležité i keď Rusko má aj iné zbrane hromadného ničenia pre odplatu.

Čo sa týka dekontaminácie zdrojov, tak jadrový útok nemusí postihnúť celý svet, ale len lokálne územie.
Dimenzované jadrové zbrane ničiace hlavne určitú infraštruktúru nesposobia také zamorenie. Nevšimol som si, že by Hirošima a Nagasaki boli dnes neobývané a to ani neboli presne dimenzované zbrane...
Netreba chápať III.svetovú vojnu ako celojadrový planetárny konflikt, ktorý spáli všetko, može mať inú, lokálnu a menšiu formu...
Okrem toho skúšky jadrových zbraní prebiehali v minulosti vo veľkom, zo strany Západu aj Ruska a nikto nerieši, že zamorili už vodu aj podu, čo sposobilo zvýšný výskyt roznych onkologických chorob..

Nesnaž sa,udo, zo mńa robiť hlupáka, si ním sám, až si myslíš, že je naprosto vylúčené, že III svetová vojna nemože byť kvoli jadrovej sile Ruska a Západu.
Snaž sa zbaviť tunelového videnia.
Porozprávaj sa niekedy s vojenským odborníkom, ako by mohol vyzerať taký konflikt a či sa dá naprosto vylúčiť.
budeš prekvapený.
Ale to by si musel čítať viac, ako KSB a argumentovať len ich tunelovým videním reality.

Re: názor

ludo | 01.12.2017

..a zase namosúrené prasiatko a kva-kva-kva? :))
(Soráč..ale to sa nedalo si odpustiť..
hlavne keď všetko berieš tak osobne..ako 5-ročné decko
vo fáze "A nie, nie, nie!!!":)

Neverím, že sám veríš tomu, čo si napísal..
Skončil si úspešne ZŠ?
Pamätáš si chémiu?
Akú máš prosím ťa SŠ?

Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

hlavne si,udo, "neser" do huby..:-)

Na jednej strane snaha o klasickú dehonestáciu mojej osoby :

"Skončil si úspešne ZŠ?"

Na druhej určitá forma uznania i keď, samozrejme s negatívnym podtónom..

"Áno, bol by z teba dobrý "právnik"..advocatus diaboli. :)

Takže, si hlavne v hlave urob, udo, sám poriadok. Ja to za teba neurobím.
To vieš, právnik má ukončenú základnú školu :-)

A nauč sa na niekoho, na ktorého nemáš patričné argumenty používať aj iné nástroje ako emotívnu zhadzovaciu reakciu. Je to také detinské a priehĺadné...

Pochop, že sa opakuješ ako kolovrátok.. :-)

Re: Re: Re: názor

ľudo | 01.12.2017

Ohó, zas a znova sme to dokázali zhrnúť na to podstatné,
pan tak mocne vzdelaný! :)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Azmeg | 30.11.2017

Ano, pravdepodobne dostanu navrch biologicke, prisne selektivne, preto aj ta snaha o ziskavanie DNA Rusov. Ebola bola len maly testik vrazednosti vyslachtenych kmenov. Nakoniec podpindosnici este zariadia, ze "unik"nastane z ruskeho laboratoria a maslo zostane na hlave Ruska. Ostatne v historii nebudeme jediny geneticky typ, ktory zahadne "zmizol" v priebehu jedinej generacie.

Re: názor

ľudo | 30.11.2017

Také snahy samozrejme existujú,
no nie je to vôbec také jednoduché.

Prvé eugenické masové pokusy sa na báze jednoduchých techník robili najneskôr od staroveku. Za obdobia Ríma už plne štandardizovane a "vedecky" na celoštátnej úrovni voči "barbarom"..

Gaussova krivka Normálneho štatistického rozdelenia
však platí všade. I v genetike.

Navyše špeciálne Rusko je mnohonárodá, multietnická kultúra.
Podobne ako Európa, alebo Čína.
Akurát ruskí používajú jednu reč..v podstate cca. od pádu Kazane.
I preto sa pôvodne v ruštine nepovie Rus ako podstatné meno,
ale ruský ako prídavné meno.
Hovorievalo sa "my rússkije".. a nie "rossijany, roSione"

Re: Re: Re: Re: názor

Azmeg | 03.12.2017

V prvej tesne pred koncom, bakteriologicke, v doteraz najmasovejsom meradle, keby bol pristup k jadrovym znalostiam,bezpochyby by doslo aj na ne.

Re: Re: Re: názor

Hox | 30.11.2017

Každý kdo má alespoň něco v hlavě chápe, že za situace přítomnosti jaderných zbraní, schopných několikrát zničit všechno živé na zemi, je globální válka ala 2. světová nemožná a globalisté naopak dělají vše pro to, aby nevznikla, protože by to stálo život i je. Není to tedy "můj názor týkající se budoucnosti", ale jen logika, kterou pochopí každý průměrně inteligentní člověk. Tvrdit to co ty může s vážnou tváří jen někdo, kdo není schopný adekvátně zpracovávat informace, a ty se navíc pohybuješ kolem těchto stránek už roky, takže všechny potřebné informace a argumenty k vyvození závěru, že globalisté se jaderné válce snaží předejít, už dávno máš, ale to ti nebrání popírat nos mezi očima, tvrdit zjevný nesmysl a obviňovat ty, komu je ten správný a logický závěr jasný.

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

Zasa len primitívna snaha z tvojej strany ma dehonestovať. Vo svojej obmedzenosti si dokážeš predstaviť III svetovú vojnu len na úrovni globálneho jadrového konfliktu, ktorý spáli celú planétu a preto vylučuješ III svetovú vojnu. Pričom ti vobec nedochádza, že može mať inú formu, ako si predstavuješ.
Pád ZSSR prebiehal po smrti Stalina rovnako ako vojna, len nie tak viditeľnými prostriedkami a Západ ju vyhral.
Až si myslíš, že len preto,že má Rusko jadrovú triádu a v súčasnosti aj navrch v týchto zbraniach, že vojna je nemožná, tak sa mýliš.
Existuje mnoho variant tejto vojny, ktoré sú vypracované a hybridné útoky na Rusko stále prebiehajú.
Vobec nevieš, či nebude napríklad zapojené také Turecko,v tom čase už mimo NATO, v budúcnosti do vzniku konfliktu, ktoré napadne napríklad nejakú krajinu, ktorú bude musieť Rusko brániť a to vytvorí časom globálny konflikt, ale na lokálnom území s tým, že v prípade takej vojny nedojde k jadrovej výmene na celej planéte, ale útok bude lokálny. Také niečo je kĺudne pravdepodobné a hlavne v prípade, keď Západ použije na útok cudzie ruky s tým, že po obrannej reakcii Ruska tento čin nazvú ako agresia. Aká bude geopolitická situácia , nevieš. Možno už ani NATO nebude existovať a do konfliktu donútia Európu, už islamizovanú, ale nie USA a UK, ktoré budú stáť tradične bokom a vyčkávať.

Vobec nemožeš vedieť, či Rusko znova nechcú poraziť zvnútra zradou a ako bude situácia vyzerať.
Nevieš, či nepoužijú islam a to vrátane Ruska.
Už v súčasnosti prebieha hybridná vojna proti Rusku, ktorá sa stále zintezívňuje a to na viacerých frontoch a len hlupák ju nevidí.

Tvrdiť, že III svetová vojna je vylúčená a ako nelogická hlúposť znamená pokladať ruských stratégov, ktorí s ňou počítajú, pripravujú sa a riešia všetky možné varianty za hlupákov..

A kto je hlúpy, ruské ozbrojené sily, ktoré s ňou rátajú ich Generálny štáb, alebo Hox so svojím názorm, ktorý si myslí, že kvoli jadrovým zbraniam je to vylúčené, to nech si posúdi každý sám. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 01.12.2017

To cos mi teď zopakoval jako svůj názor ti celou dobu píšu, a psychologickou charakteristiku ti psát nebudu, to si každý domyslí sám. Nebyl sem to já, kdo začal tvrdit, že cílem globalistů je světová válka, a z formy jaks to napsal je jednoznačné, žes měl na mysli horký konlikt, protože informační válka probíhá vždy, takže nemá smysl psát, že ji někdo chce rozpoutat. Opět překrucuješ, tentokrát svoje vlastní slova.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

Podľa teba globalisti nemožu chcieť svetovú globálnu vojnu, pretože skončí svetovým jadrovým konfliktom, čo zničí celú planétu.
Lenže ja som nepísal, že globalisti chcú práve takýto konflikt.

Ty neuznávaš, že može byť globálna svetová vojna aj na lokálnom území, kde sa účastní viac štátov a táto vojna može byť aj s použitím jadrovým zbraní na lokálnom území.
Že neuznávaš, že niečo také je možné je už tvoj problém...

"že globalisté se jaderné válce snaží předejít,"

Len takej jadrovej vojne, ktorá by sposobila neakceptovateľné škody a to hlavne v krajinách, kde majú hlavnú moc, až by škody a straty boli akceptovateľné v ich očiach, hlavne na území protivníka, alebo tam, kde si želajú hlavné škody, tak s tým nemajú problém.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 01.12.2017

Globální válka na lokálním území? Můžeš vysvětlit, co pod tím chápeš?

Můžeš taky popsat jak si přesně představuješ tu podle tebe "bezproblémovou" jadernou válku?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

Kde píšem, že existuje "bezproblémová jadrová vojna" ?
Nikde, takže si ju popíš sám, až sa na niečo také pýtaš.

Globálna vojna na lokálnom území znamená, že vojnový konflikt a hlavné straty a ničenie bude na určitom lokálnom území, nie na celej planéte v tom zmysle, že by sa stala neobyvateľnou.
Súčasťou takého konfliktu je, že sa do neho zapoja, postupne viacero štátov a to može byť roznou formou...
Viac štátov z viacerých kontinetov, preto ide o globálnu vojnu.
Rovnako taký konflikt može skončiť skor, ako sa zničí celá planéta..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 01.12.2017

Napsals že s určitým typem jaderné války nemají globalisti problém, odtud "bezproblémová". Jak konkrétně taková údajně bezproblémová jaderná válka, z úhlu pohledu globalistů, vypadá? Kdo garantuje, že se během válečného chaosu nezmění na nepřijatelně problémovou? A bude někdo s mozkem v hlavě usilovat o jadernou válku (jaks tvrdil), když nikdo nemůže garantovat, že se z toho nestane globální apokalypsa pro všechno živé?

Válka do které se zapojí mnoho států se nazývá světovou, bez ohledu na velikost území, kde se vedou bojové akce.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

To, že napíšem, že s určitým typom jadrovej vojny nemajú globalisti problém neznamená, že ide o bezproblémovú jadrovú vojnu..
To je len tvoj vlastný konštrukt, ktorý vyplýva z toho,že slabo chápeš, čo píšem.
Ten výraz znamená, že tento scenár sú schopní za určitých podmienok realizovať.

Ako si globalisti predstavujú tú vojnu, nájdi si a preštuduj rozne scenáre.
Od PGS formy, cez rozne proxy a hybridné, viacvrstvové útoky, vojnu na cudzom území s cudzími rukami s použitím kanonenfuter,atď...,prostredníctvom islamu, cez narušovanie spoločnosti roznou formu, infiltráciou...

"Kdo garantuje, že se během válečného chaosu nezmění na nepřijatelně problémovou? "

Nikto a preto musia byť splnené určité podmienky, ktoré globalisti vyžadujú a tie podmienky majú práve tento problém eliminovať.

Okrem toho, elitári - globalisti majú tú najlepšiu možnosť ochrany, až sa všetko negatívne zvrtne.

"A bude někdo s mozkem v hlavě usilovat o jadernou válku (jaks tvrdil), když nikdo nemůže garantovat, že se z toho nestane globální apokalypsa pro všechno živé?"

Bude a nielen to, také scenáre s akceptovateľnými stratami sú dávno pripravené, ďalšie neustále rozpracované.

Garantuje sa v takom prípade s pravdepodobnostnou možnosťou akceptovateľných strát. A či tí, čo také scenáre riešia sú s mozgom alebo bez mozgu si odpovedz sám.

Re: názor

ludo | 01.12.2017

Áno, bojme sa, pos..rme sa, bo oni aj so strejdom satanášom sú tak mocní, že sa i tak nijako neubránime a apokalypsa bude, lebo je to v "písme" predpísané.. bu-bu-bu

Pre koho pracuješ Julo??

Ok, zhrňme to na to podstatné:
Kam teda podĺa teba GP zdrhne, keď sa gombími šťukať začne, akú majú tú tvoju "NAJLEPŠIU MOŽNOSŤ OCHRANY" - prezraď ty figliar!
Jašteričky, 1000 rokov v bunkri, nebo tak něco?? :)

Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

Zasa emócie, udo. Čo ťa tak rozčuľuje, problém, vyvrátiť moje názory ?

Bet si príklád z Hoxa, ten sa o kategóriu dokáže lepšie ovládať..:-)

Keby si poriadne čítal, čo píšem, tak nekladieš takú otázku...

PS :pracujem pre GP, atlantickú vetvu , ktorá sídli vo Švajčiarsku. Ja som to bol, čo som kontaktoval Zaznobina...

Re: Re: Re: názor

ľudo | 01.12.2017

Potom chudák GP! :))

..čo vyvracať na iracionálnálnych pseudokonštrukciách?
Iba ak všetko? :)
bueéé ..

Srandy bokom.. no bavím sa.
Dúfam, že aj ty.
..a testujem (case study)..ako vidíš.
Ak ti to teda nevadí.
Inak by si sem asi nepísal, či?

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

GP bol chudák, pretože musel navštíviť "kapacitu" Zaznobina.. Vieš si predstaviť, ako sa musel premáhať ?

Pochybujem.

A keby len to, mne prikázali, aby som tu písal. Je to nariadenie priamo od atlantických hierofantov...
Týmto ma vlastne ponížili...
Viac už o tomto nemožem prezradiť.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

ludo | 01.12.2017

Vidíš..a ja som myslel, že Vladimír bol navštíviť ich
a od teba sa dozviem, že to bolo naopak..
Dik za info! :)

..a nedaj sa tým elefantom Julo, bojuj! :))
Sme tu pre teba a čo môžeme to pomôžeme :)))

Re: Re: Re: názor

Pet.A | 30.11.2017

:-D :-D :-D že prej globalisti chtějí 3. světovou :-D :-D ty frajere zapomínáš na jedno, že jseš tady provařenej..nikdo ti ty tvoje sračky už nežere..ale piš klidně dál...aspoň se zasmějeme

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

Smiať sa možeš a je mi to ĺahostajné, problém je dokázať, že píšem hlúposti a tam to akosi zlyháva, však ? :-)

Re: názor

ludo | 01.12.2017

Keď občas v katolíckych kruhoch stretnem prejaviť sa
osobu ako ty, len pozorujem, ako ostatní klasicky sklopia
zrak a mlčky tie výstrelky pýchy a obhajoby neznalosti tolerujú.
(Samozrejme zopár obdivných pohľadov sa i tam nájde..)

Horšie je, keď sa v kruhu objaví nejaký nekatolík.
Vtedy sa fakt za dotyčného "najväčšieho katolíka",
za nás všetkých riadne hanbím aj ja.

Horšie sú už asi len osoby typu Halíka.
Na tvoju česť však Julo slúži,
že to snáď nerobíš z tých dôvodov, ako on..

Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

Neznalosti, tak to označuješ preto,že ich nevieš racionálne vyvrátiť, preto nutne potrebuješ negatívne označkovať oponenta a vyrobiť z neho nevedomca, hlupáka, pyšného človeka.
Pritom to vyzerá skor, že pyšný tu je niekto iný...
Takéto prefláknuté metódy manipulácie učínkujú len na ĺudí s nižším intelektom, to by si sa mal uvedomiť, ale na tejto diskusii asi vieš, že prečo to musíš nutne používať.

A,udo, nehraj sa už na katolíka, ty ním totiž vobec nie si, už vierou, pretože keby si bol, tak by si vedel, že doteraz učí RKC, že Ježiš je Bohočlovek, čo ty do krvi neuznávaš a argumentuješ, že mnoho katolíkov to neuznáva na Západe, čo je pravda, lenže to sú takí "katolíci" ako ty, čo už formálne stratili vieru a veria na modernistické výklady niektorých členov kléru RKC, ktorých úlohou je zlikvidovať povodné magistérium RKC.

Udo, až si formálne aj katolík, teda si bol pokrstený, zmýšlaním si sektár, ktorý si vykladá katolícke náboženstvo po svojom a odmieta akceptovať aj doterar platnú doktrínu RKC.

Je smutné, že som ti na to xkrát poukázal a stále si to nepochopil...

Ty si, čo sa týka katolíckej viery si už prakticky v heréze, pretože odmietaš veriť, že Ježiš je Bohočlovek, tak buď taký láskavý a nehraj sa na dobrého katolíka..Tvoje zmýšlanie sa skor hodí do kruhu ložových bratov, ktorí chcú zliepať rozne kúsky svetových náboženstiev a vytvoriť nové náboženstvo, a to také, ktoré im najviac bude vyhovovať pre ich potreby...
snaž sa už verewjne zaradiť, kde patríš a nemanipuluj tu s tým, že ty si dobrý katolík a ja zlý...

Vieš, pre skutočných katolíkov si potom smiešny..

PS :A Halík je presne to, čo ti vyhovuje, ten by s tebou vo všetkom názorovo súhlasíl...

Re: Re: Re: názor

ľudo | 01.12.2017

Á..ultra"katolík" sa v tebe prebudil? :)))

Máš prosím ťa vôbec nejakých kamarátov, známych - katolíkov?
Ako reagujú na tvoje výlevy podobného typu, "vyznania"?

..lebo my, ako katolíci spolu veľa o týchto otázkach diskutujeme.
Alebo by sme podľa teba nemali?

Nežijeme predsa v ´80, či zač.´90 rokov minulého storočia,
keď bolo všetko taaak jednoduché (kto je ten akože dobrý a kto akoźe ten zlý), či?

Ja samozrejme chápem, že kedysi, keď tu bol hlavne marxizmus, tak nebolo nič iné, ako ideologicky mu oponovať, ako toto (prípadne Západný holyvúdusky neukojiteľný konzum), avšak dnes, v dobe internetu psychoticky odmietať rozlišovať, čo by mohlo byť v RKC dobré a čo asi menej??
Od jej počiatkov. Aké tam boli nevyhnutne vplyvy.

Precediť to, čo je dobré, obnoviť, do budúcnosti vysTrojiť.
Dať víziu, perspektívu lepšiu, ako apokalypsu!
Čo ty na to?

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

Znova emotívny útok,už sa udo opakuješ.

A nerozprávaj a neschovávaj sa za my, pretože za mojimi názormi stojí rovnako my..

"avšak dnes, v dobe internetu psychoticky odmietať rozlišovať, čo by mohlo byť v RKC dobré a čo asi menej?? "

Jedna vec je rozlišovať, čo je v RKC dobré a čo zlé, druhá vec je
tvrdiť, že dobrý katolík je ten, čo neuznáva hlavné pravdy viery katolíckeho náboženstva a naznačovať, že ten, kto v ne verí je ultra katolík. a spiatočník..

To je pre teba rovnako asi aj každý Poliak - katolík, pretože sa odváži na tie pravdy veriť, čo v prostredí "tvojich katolíkov, kde diskutujete" je nemiestna zaostalosť.

A nediskutuje o tom v prostredí lóžových bratov alebo nejakej tej tvojej sekty ?

Ako som už písal, Havlík je pre teba ten pravý učiteĺ toho správneho v katolíckej viere, tam sa obráť, ste na rovnakej vlne...

Je dostatočne modernistický, relativistický, správne o všetkom pochybuje ako ty, tiež už tuším neuznáva ani ježiša ako Boha a má aj ten správny rabínsky povod.Re: názor

ľudo | 01.12.2017

Ok, myslím, že môžme zaznamenať ďalší spoloćný úspech Julo!
Zhodujeme sa v názore na Halíka,
resp. minimálne ohľadom mnohých jeho výrokov. :)

..a samozrejme obdivujem tvoju schopnosť slovíčkarenia..odvádzania pozornosti na čo najmenej podstatné detaily, prípadne ako ďalší level - prerábania ich kontextu v štýle "buď všetko, alebo nič".

To sa často vyskytuje ako prvá fáza "vzdoru" u tzv. "katolíckej" mládeže, keď jej začína docvakávať, že nie vśetko je úplne tak, ako to na prvý pohľad vyzerá, ako ich to, hoci dobromyseľne, učili..

Neboj, tvoja reakcia je len štandardný sprievodný efekt tohto javu.
Keď chceš, môźeme ho i pdobnejśie rozobrať, ak máš záujem, ak to tiež vidíš ako problém-výzvu-príležitosť.
Poradím čo viem..

Bo niektoré nasledujúce fázy tohto procesu vývoja, prebudenia sa katolíka sú hodne nebezpečné. V neposlednom rade i pre okolie dotyčných. Tak rodinné, ako i hlavne pracovné, ak sa ti aspoň trochu črtá, čo by som myslieť mohol..

A úspešne to dotiahnuť na skutočného kresťana-katolíka,
je asi cesta celoživotná. Presne, ako i na Človeka, dieťa Božie, syna, či dcéru Božiu. V tomto zmysle majú i dženderisti pravdu, i keď inak je ich ideológia vo väčšine bodoch skôr silno chorá.

Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

Nemáš ako vyvrátiť moje názory, tak ako kolovrátok znova negatíva na moju osobu, bez argumentov.

A ani nevieš, či patrím medzi mládež, vobec ma nepoznáš.

A nepotrebujem ani tvoje ubezpečenia a snahu o "otcovský - profesorský" prístup zobrať si ma pod svoj patronát a vysvetĺovať niečo "zadubenému žiačikovi"

Na také niečo ani nemám čas a chuť. A podĺa tvojich reakcií vidím, že mi nemáš moc, čo ohĺadom RKC a jej učenia poskytnúť.

Čo je skutočný kresťan - katolík , to budeš musieť vo svojom živote,udo, dlho hĺadať, až sa vobec preto rozhodneš...

Možno ti raz Boh osvieti rozum.

Re: Re: Re: názor

ludo | 01.12.2017

A ako ťa mám brať, keď sa správaš, ako sa správaš?
Hoc by si mal aj 80 a správaš sa zanovito ako pubertiak..
Prezraď!..čo očakávaš?
Ty Pan etalón katolíctva :))

Isto..každý kresťan dúfa,
dôveruje v čo najlepšie osvietenie, nápady Zhora každý deň.
V tom s tebou taktiež súhlasím.
..vidíš, a znova sa priblížili naše názory..
bu-bu-bu ty môj setaník! :)

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

Správam sa normálne, len tebe znervózňuje, že máš problém vyvrátiť moje názory a to ťa núti dehonestovať moju osobu aj moje názory bez argumentov..

Prezraď ty, kedy tá dostatočná časť populácie pochopí koncepčné riadenie prevezme moc a zmení systém ?
Je to predsa hlavná téza KSB...Ale ako to realizovať v praxi, to som tu nepočul, len výhovorky...:-)

Mám za to, že je to rovnako utopistická téza ako marxizmus a jeho ciele...

Re: Re: Re: Re: Re: názor

ludo | 01.12.2017

a) Dalo by sa, no proste strielaš tie absurdity ako gulomet
a tak i tvoje "perly" inflácii podliehajú..

b) keď naprší a uschne a potom voda vzlinie.
Prvé dva skutky sa už stali.

c) Ty ako kresťan vravíš, že komunizmus a kresťanstvo, učenie Kristovo je utópia??

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

Práveže tvoje ďalšie absurdity vyvraciam a to ťa dosť serie a preto píšeš, že píšem absurdity..

c) Si to znova tradične nepochopil. Píšem, že marxizmus sa v praxi ukázal ako neuskutočniteľný a defektný, čo v praxi vysvetľoval aj Stalin z hĺadiska ekonomiky.

Re: názor

ľudo | 02.12.2017

a) Aha, tak teraz to už konečne chápem! :))

c) a aj toto a súhlasím :)
..tu by bola aj doplňujúca otázka, že v čom ďalšom ešte konkrétne.
T.j., či napr. Stalin aj na niečo pozabudol..
..ale to by už bolo možno nie úplne k téme

Dik inak za ďalší z rozhovorov :)

Re: Re: názor

Július | 30.11.2017

A čo tak vysvetliť prečo si Veličko zámerne mýli pojmy ako národný socializmus a fašizmus a pochybujem, že to robí z nevedomosti.

Re: Re: Re: názor

ludo | 30.11.2017

Nacizmus je jedna z foriem fašizmu.
Môžeš mať aj fašizmus náboženský, finančný, atď..
ďalej kombinácie, napr. finančný nacizmus-finacizmus, apod..

Stačí byť trošku politicky "kreatívny" Julo :)
..ako sa moderne vraví

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.11.2017

Národný soclialzmus nie je fašizmus i keby ho tak označili...

Stačí chápať do hĺbky, kde je rozdiel..

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.11.2017

*oprava - národný socializmus

Re: názor

ľudo | 30.11.2017

Podľa teba je národný socializmus
a nacizmus to isté?

Re: Re: názor

Július | 30.11.2017

Národný socializmus nie je nacizmus.

Re: Re: Re: názor

ludo | 30.11.2017

ok

Re: Re: Re: názor

Hox | 30.11.2017

Veličko na rozdíl od tebe chápe velmi dobře o čem mluví, neplete pojmy s dojmy a nevyrábí z toho průjem.

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

Buď si pletie pojmy, alebo zámerne manipuluje.
Tvrdiť, že proti ZSSR stála III ríša, ktorá bola nacionálnym socializmom je blbosť, pretože ani ekonomicky v tom čase tam už nebol nacionálny socializmus, ale fašizmus.
Nacionálny socializmus v Nemecku skončil nástupom Hitlera k moci, nahradením SA SS a odstránením hlavným vodcov nacionálneho socializmu a nesplnením ich hlavného bodu, a to znárodnením monopolov.

Takouto argumentáciou Veličko len dehonestuje národný socializmus, čo je podĺa mńa zámerná manipulácia, pretože neverím, že nechápe rozdiel medzi národným socializmom, nacizmom ,fašizmom...

Samozrejme, že sa mu národný socializmus nehodí do krámu a ani nič nacionálne...

Ekonomika III ríše za Hitlera bola už len zdeformovanie povodného ekonomického programu národného socializmu do fašizmu a fašizmus v podstate je sposob vlády, politický a ekonomický - elitárov - zla.
Takže správne je, že tam bol fašistický režim, alebo hitlerizmus, prípadne nacizmus a rozhodne nie národný socializmus, ktorý vobec nemal v programe zverstvá III ríše.

Samozrejme, jednou z úloh Hitlera od globalistov bolo dehonestovať národný socializmus a potom ho aj zakázať, čo sa podarilo.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 01.12.2017

To, že jsou pro tebe určité úrovně chápání nedostupné neznamená, že je někdo manipulátor. Tvoje argumentace je založená na tom, že každý, kdo si myslí něco jiného než ty nebo chápe nějaké pojmy lépe, je manipulátor. Ve skutečnosti jsi manipulátor ty sám.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

To, že sú pre mňa určité úrovne chápania nedostupné je niečo, čo nemáš ako dokázať na konkrétnom prípade. Až neuznávam vo všetkom učenie KSB, to neznamená a nepoukazuje na nedostupné chápanie mojej osoby.
Až Veličko vysvetľuje niečo z pozície KSB a zamieňa si fašizmus s národným socializmom preto, že podĺa neho a chápania KSB nutne je národný socializmus tiež fašizmom, tak z pozície chápania KSB a jeho akceptovania nemanipuluje, z pozície človeka, ktorý neuznáva chápanie národného socializmu zo strany KSB už manipuluje.
Otázkou je, či je národný socializmus fašistický, alebo nie.
V skutočnosti nie je i keď v dnešnej dobe neomarxizmu, už je tak označovaný.
A rozhodne,v čom sa Veličko mýli, alebo manipuluje, alebo zámerne klame je ten fakt,že tvrdí, že proti ZSSR stál národný socializmus Nemecka, to nie je pravda, nestál, stál fašistický režim označovaný ako Hitlerov režim alebo hitlerizmus, nešlo o národný socializmus, ten totiž ani nemá v programe agresiu proti iným štátom...
A národný socializmus sa ani v Nemecku nezavršil. Po získaní moci Hitlera bol zmenený na fašizmus - hitlerizmus.

"Tvoje argumentace je založená na tom, že každý, kdo si myslí něco jiného než ty nebo chápe nějaké pojmy lépe, je manipulátor. Ve skutečnosti jsi manipulátor ty sám."

Len tvoje nepochopenie a klasické dehonestovasnie mojej osoby, čo robíš už pravidelne..Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 01.12.2017

KSB není učení, nejde o to že bys KSB neuznával, ty nechápeš co to je. KSB nejde uznávat nebo neuznávat, lze ho znát a chápat nebo neznat a nechápat.
Veličko si nic nezaměňuje, co se v KSB chápe pod pojmem fašismus v nejširším smyslu, je tam vysvětleno, tvoje výtky že Veličko nepoužívá tvůj terminologický aparát jsou mimo, absurdní. To je jako bys kritizovat křesťana za to, že používá křesťanský terminologický aparát a nazýval bys ho manipulátorem, protože to nedělá - absurdita.

Jaký nacionální socialismus konkrétně považuješ za nefašistický? Existuje někde nyní nebo existoval v historii?

Co se týká toho o čem mluví Veličko, nechápeš o čem mluví, beru na vědomí.
Nazval jsi Velička manipulátorem proto, že chápe některé pojmy jinak než ty, to je fakt, nikoliv dehonestace.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

KSB je ideológia, ktorú ty pokladáš za teóriu. A, samozrejme, uznávaš tézy tam napísané. A to z toho dovodu, že sa nazdávaš, že ich chápeš správne.

Si na tom podobne ako ten rozviedčik, ako vysvetľoval Rakovský v tých protokoloch, keď s ním debatoval na výsluchu o marxizme..
Podstata a hlavné ciele KSB ti unikajú.

Kresťan, až používa kresťanský terminologický aparát, tak každý kto ho počúva vie, že je kresťanom a jeho názory berie už pozície, že sú to kresťanské názory a kresťanstvo je o VIERE a nie o vedeckých dokazoch.
A kto nie je kresťan, tak kresťanské názory a termíny nemusí brať vážne. Pretože vie, že sú o viere.

Až Veličko používa terminologický aparát KSB, tak ľudia vedia, že stojí za KSB a KSB je údajne teória najbližšie k súčasným vedeckým a spoločenským poznatkom.
Takže jeho názory na videu sa neberú z pozície VIERY, ale z pozície, že by mal mať objektívnu PRAVDU v terminologickom aparáte, pretože termíny, ako fašizmus, nacizmus, národný socializmus nie sú otázkou VIERY, ale spoločenskými termínmi, a to jasne definovanými a vysvetlenými.

Takže, až je pre Velička národný socliazmus len fašizmus, na základe pojmového aparátu KSB, tak zavádza ľudí , ktorí nepoznajú KSB, ale pritom veria tomu, že je to teória najbližšie k pravde a súčasnej vede...

"Nazval jsi Velička manipulátorem proto, že chápe některé pojmy jinak než ty, to je fakt, nikoliv dehonestace."

Omyl, to je tvoj konštrukt, nazval som ho manipulátorom z konkrétnych dovodov, ktoré som už napísal a opakovať sa nebudem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

ludo | 02.12.2017

Vies rozlíśiť teóriu a ideológiu?

Viera v tvojom ponímaní je smrť, Miera je život.
Ako sme sa bavili Julo, v tomto zmysle nie si kresťan.
Aj miliarda ludi, ked sa riadi lžou, nestane sa z tej lži pravda.
Ani pri Goebbelsovi a ani za 2000 rokov.
Boh je autokrat a demokraciu má v tomto kontexte na háku.

Keby si si prečítal DVTR, tak by si vedel,
že Velićko v tejto nemeckej súvislosti myslel nacizmus a nie národný socializmus ako taký.
V Nemecku bola hranica medzi národným socializmom a nacizmom v tom období, ako vieme, veľmi "plynulá".
Ako sme sa taktiež bavili, je nacizmus formo fašizmu.
Podobne, ako zneužívanie akejkoľvek pseudoteokracie, náboźenstva, či iného stádo-"elitárneho" zriadenia.
Mimochodom i pseudoRKC všetky mnohé z týchto parametrov žiaľ spĺňa.

Vo Velićkovi, tak ako v akomkoľvek človeku nehľadaj dokonalosť.
To je tvoj syndróm prameniaci zo lži ztotožňujúcej Ježiša, alebo kohokoľvek (v prípade iných tzv. "náboźenstiev") s Bohom.

I keď má nateraz, na tomto stupni vývoja Velićko skôr v mnohom čo popisuje pravdu, resp. je bližšie pravde ako mnohí iní a nie je naškodu porozmýšľať na jeho názormi.

Vieš rozlíšiť snahu o priblíženia sa pravde, od úplnej-absolútnej pravdy(názoru na nejakú konkrétnu vec-jav-dej-proces v celom jeho kontexte) ako takej, na ktorú má právo len Boh?
Žiaden človek, pápež a ani cirkev, ako sme sa spolu aj zhodli.

Prečo vśade projektuješ svoju dogmatiku-jediný správny pohľad na vec? To je smrť. Konštruktívny dialóg v hľadaní pravdy je Život, spoznávanie Boha, približovanie sa k nemu, prekonávanie, vylepšovanie vlastných stereotypov myslenia a konania. Preto je človek tvor spoločenský.
Klincovanie dialógu citátmi z nejakej knihy a podávaním ich za absolútnu pravdu nićíš aj to, ćo je v tej knihe dobré.

KSB/DVTR je návod k vedeniu konštruktívneho dialógu,
ktorý je samozrejme s dogmatikom v podstate nemožný.
Kým si moźno trochu nenarazí v živote rypáćik a nezačne predsa len aj on ÚPRIMNE klásť otázky.

KSB/DVTR nie je náboźenská kniha.
Je religiózna v zmysle náVodu hĺadania a nachádzania kontaktu s Bohom.
Chápeš, čo majú v tomto zmysle "naboženstvo" a relígia spoloćné a v čom sa odliśujú?
Náboženstvo je imitácia relígie..relácie s Bohom,
v ktorého šikmom základe je falošný-dogmatický, nemenný obraz Boha, pričom on sa vźdy prejavuje každému osobne v svojej nekonečnej mnohorakosti.

Práve oným odvedením pozornosti ovečky na falośný obraz Boha, je vôbec možná jej manipulácia, zvedenie z cesty, zosústredenie jej obrazu na falošnú stopu a tým maximálne moźné obmedzenie jej kontaktu s pomocou Božou, s Otcom. Jej zotročenie. A potom pýcha..že ona vie a iní nie. Na tom sú postavené prakticky vśetky kulty, včítane toho tvojho.
Kašli na nás, keď nás teda asi nenávidíš a spýtaj sa úprimne Boha, nie niekým v tvojej mysli vyprojektovaného a živeného, vyfarbovaného "Krista"..chudák Ježiś, ako sa musí v hrobe obracať, nad tým, ako ho zneužili, včítane teba, źe si sa tým nechal zblbnúť. Samozrejme, ak nešiel priamo k Otcovi, bo i také v dejinách neraz býva..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

Znova si vymýšľaš rozprávky a hlúposti o mne. A že zrovna sektár ako ty, ktorý sa dávno zmýšľaním vzdialil od katolíckej viery, (ale vydáva sa údajne za katolíka) ma nepokladá za kresťana mi je, však dobre vieš, kde...

Nie si ten, kto rozhoduje o tom, ktoré pravdy katolíckej viery sú lož alebo nie.

Ja som neriešil, čosi Veličko myslel, ale čo v tom videu povedal a tam sa vyjadril jasne.

Národný socializmus bol v Nemecku deformovaný do fašizmu, ale to nie je chyba nacionálneho socializmu, ktorý nie je fašistický vo svojej podstate.
zmenili ten systém, tým, že nedovolili, aby sa realizoval hlavný bod programu a neskor HItler transformoval spoločenský systém v Nemecku do fašizmu.

Až je podĺa teba RKC pseudocirkev, tak to je tvoj sektársky pohĺad, sektárska terminológia, ktorá mńa osobne nezaujíma a ani milióny skutočných katolíkov, ktorí stále vyznávajú hlavné pravdy viery a hlavne to, že Ježiš je Bohočlovek, čo ťa riadne rozpaĺuje...Ale to je už tvoj problém, že tebe vyhovuje islamský a judaistický pohĺad na boha, ktorý neuznáva Ježiša.

Možno sa v tebe ozýva svedomie bývalého katolíka, ktorý svoju vieru opustil, kvoli svojmu sekktárskemu zmýšĺaniu a to ho núti presvedčovať každého s iným názorom na Boha o svojej "pravde".

Vo svojom svedomí si urob poriadok sám.

Tvoj problém je,že sa na RKC dívaš len z pozície organizácie tvorenej osobami, ktoré, samozrejme podliehajú chybám, ako každá ľudská organizácia. Sviatostný charakter RKC ide mimo teba, nezaujíma ťa, neuznávaš ho, rovnako ako kobisti, pre ktorých ide o skrytý satanizmus...

Ja nehľadám vo Velíčkovi dokonalosť, upozorňujem na chyby, prípadne manipulácie z jeho strany.

Moje názory sú pre teba dogmatika, tvoje sú pre mńa sektárske. Keby som napísal, prečo rozširuješ svoje sektárske názory a dogmatiku, tak, čo mi odpovieš ?
Skadiaľ možeš vedieť v otázkach Boha, že pravdu má KSB a nie učenie RKC o Bohu ?

Kedy konečne pochopíš, že KSB v otázke na Boha nemusí byť vobec bližšie k pravde, ako si namýšlaš ?

"KSB/DVTR je návod k vedeniu konštruktívneho dialógu,
ktorý je samozrejme s dogmatikom v podstate nemožný."

Tvoj problém je,že pre teba je dogmatik každý, kto uznáva hlavné pravdy viery RKC.

Tvrdiť, že KSB nešíri dogmy je rovnako forma manipulácie. Pravda je, že svoje tézy nenazýva dogmou, nakoniec sa ani oficiálne nehlási, že ide o ideológiu aj s náboženským obsahom, lenže tie tézy, ktoré o Bohu hlása majú rovnako charakter dogiem, pretože nie sú vedecky dokazateľné, ale kobisti im jednako veria a operujú sa nimi v diskusiách.
Takže z pohĺdau na Boha veríte tomu, čo o tom píšu autori KSB.

V otázka na Boha nie je KSB nič iné, ako akákoĺvek iná sekta, ktorá hlása vlastné názory na Boha a náboženstvo.

Falošný obraz Boha je podĺa mńa práve ten moslimský, ktorý prevzalo aj KSB...:-)

Udo, trocha pokory, kedy pochopíš, že nemáš hovoriť za Ježiša, nie si jeho hovorca, osobne ho nepoznáš a nemožeš vedieť, či práve vašu sektu KSB schvaľuje a je ńou nadšený...

Pripadáš mi ako typický sektár, 100 % presvedčený o svoje pravde a taký, ktorý má potrebu o nej iných presvedčovať a kto sa nedá tak toho nálepkuje a dehonestuje ako vládze. Nijak sa neodlišuješ od ĺubovoĺnehé sektára, ktorý sa vyskytol od vzniku Prvotnej Cirkvi v Jeruzaleme v 1 storočí a útočil na ňu...

Čo sa týka, prečo sem píšem som xkrát Hoxovi vysvetlil, nemám záujem sa opakovať.Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 02.12.2017

> Čo sa týka, prečo sem píšem som xkrát Hoxovi vysvetlil, nemám záujem sa opakovať.

Vysvětlil jsi leda že jsi nesnášenlivý fanatik který chce umlčet informace, které ohrožují jeho vidění světa, a zpomalit jejich šíření. Uvedl jsi explicitně, že tvým cílem je odradit od zdejších informací co nejvíce lidí, a já dodám, že libovolnými prostředky, neštítíš se před ničím, včetně pomluv a lží.
Snaha umlčet je poznávacím znamením fašismu, fašisté vždy začali tím, že zakazovali knihy, zavírali stanice a tak dále. Rozdíl mezi námi je ten, že nemám nic proti tomu, aby sis založil stránky a publikoval tam svoje názory, kdežto tobě vadí, že si někdo založil stránky a publikuje tam svoje názory a informace, které považuje za významné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

Neznášanlivý fanatik - no, Hox, to je tvoj osobný subjektívny pohĺad, pretože ti prekáža moja prítomnosť tu a názorovo som ti nesadol...

Ako umlčiavam informácie, ktoré tu dávaš ? Mažem tu príspevky ? Zakazujem ĺuďom diskutovať ?
Trocha súdnosti Hox a menej emócií...

Ty si ten, kto ma blokuje na vodaSS a dal ma na ručné schvaľovanie a rovnako by som ho dostal aj tu, keby to bolo technicky možné...

Ty dovolíš na vodaSS, aby mi nadávali beztrestne do klinických debilov a nepostihuješ takých nickov, takže nemáš moc právo moralizovať, zameť si pred vlastným prahom...

"Uvedl jsi explicitně, že tvým cílem je odradit od zdejších informací co nejvíce lidí, a já dodám, že libovolnými prostředky, neštítíš se před ničím, včetně pomluv a lží."

Hrubá lož a manipulácia, nič také som nenapísal a uviedol som úplne iné dovody a hlavne tie, že chcem poukázať ľuďom, čo to tu čítajú na lži a manipulácie v článkoch, ktoré sem dávaš, pretože mnohí sú neznalí problematiky a reálnych faktov, informácií.
Až toto považuješ za odradenie, tak klameš sám seba, teba skor serie, že dávam iný pohĺad ,ako prezentuješ ty a takto si čítajúci možu urobiť VLASTNÝ názor na základe aj niečoho iného, ako ty to produkuješ. Nikoho však nenútim, aby akceptoval moje názory..

Snaha umlčať je tu hlavne z tvojej strany Hox, koĺko ĺudí si už zablokoval na vodaSS, znechutil ich na diskusii, odišli, koĺkí nemožu napísať svoje názory pre ručné schvaľovanie, koľkých, vrátane mńa sa snažíš znechutiť, vulgaritou, agresiou, nálepkami, dehonestáciou osoby aj názorov ?

To ty sa chováš ako fašista, pretože chceš šíriť svoje myšlienky, články KSB, ale diskusia o tom, ktorá ti názorovo nevyhovue ti prekáža.
Takto chce oberať ľudí o druhý pohĺad, obrať ich o možnosť vyváženia názorov.

Ovplyvňuješ ľudí verejne, táto diskusia je verejná a kým neuvedieš jasne a zreteľne, že v nej majú diskutovať len priaznivci KSB a kritika KSB je neprípustná, tak nečakaj, že budem mať morálny pocit, že musím odísť..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 02.12.2017

To, že jsi tu aktivní s cílem poškodit KSB a zamezit šíření těchto informací jsou tvoje vlastní slova, a potvrzuješ to každým svým dalším příspěvkem. To znamená že jsi fašista, protože ti nejde o možnost publikovat svoje názory, což můžeš kdykoliv udělat na svém webu, ale jde ti o to umlčet tobě nepohodlné informace. To je ten rozdíl mezi námi.

Kdybys mě obvinil ze snahy umlčet někde na svém webu, to by byla jedna situace, když mě obviníš na mých vlastních stránkách, kde jsi nejproduktivnější diskutér s největším počtem příspěvků a nejdelšími příspěvky, to svědčí o ztrátě soudnosti. K další zhruba normostraně demagogie se už nebudu vyjadřovat, každý si může udělat názor sám.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

Už sa opakuješ Hox a vysvetlil som to už jasne. Tvoju nálepku fašistu ti nežeriem je to len zúfalosť, lebo nie si schopný vyvrátiť moje argumenty.

Aké obvinenia, napísal som pravdu, ako sa správaš...

To, že sa nebudeš vyjadrovať k mojim príspevkom si napísal viackrát a stále to nie si schopný dodržať. Nekážem ti, aby si reagoval na moje príspevky a ja by som tu nemusel toĺko vysvetľovať a riešiť tvoje útoky a manipulácie na moju osoby a moje názory.
Sám si na príčine,spolu s udom, že tu veľa musím písať...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 02.12.2017

Tobě nejde o možnost vyjadřovat své názory, jde ti o možnost umlčovat tobě nepohodlné názory. Sám jsi tu před nějakou dobou explicitně napsal, že cílem tvého působení je odradit od KSB co nejvíce lidí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 02.12.2017


Jaký nacionální socialismus konkrétně považuješ za nefašistický? Existuje někde nyní nebo existoval v historii?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

Ten, ktorý budovali v Nemecku a nestihli ho zavŕšiť, pretože do vedenia sa dostali fašisti, ktorí to nedovolili.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 02.12.2017

"KSB je ideológia, ktorú ty pokladáš za teóriu. A, samozrejme, uznávaš tézy tam napísané. A to z toho dovodu, že sa nazdávaš, že ich chápeš správne."

Podsouváš ovcovský přístup, jakoby člověk nemohl zastávat nějaké postoje proto že určité věci pochopil a v praxi si ověřil, namísto toho, aby něco "uznával". Uznáváš ty obsah Bible, tam můžeš buď jen věřit nebo nevěřit, ale nemůžeš si nic ověřit ani použít rozum, na rozdíl od KSB.

Mohl bys napsat seznam "tezí KSB" které jsou podle tebe neplatné, a proč?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

KSB zastáva aj tézy ohĺadom otázok o Bohu.
Udáva, že správny je moslimský pohľad na Ježiša, vrátane jeho smrti.

Ako si si overil v praxi tieto názory KSB ?

Pričom KSB je údajne teória najbližšie k súčasným vedeckým poznatkom.

Tie tézy budem podrobne vysvetľovať niekde inde a nie tu, kde to možeš po čase zmazať.

Aj hlavná téza KSB je utópia.

Napíš, ako realizuješ v praxi hlavnú tézu KSB, že dostatočná časť populácie sa stane konceptuálnou a prevezme riadenie, zmení systém..

Doteraz som od vás nečítal vobec nič, ako niečo také chcete v praxi realizovať..

Je spústa argumentov, prečo je táto téza utopistická..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 02.12.2017

Nevím co to je "muslimský pohled" na Ježíše, ale možná mi to vysvětlíš. V každém případě nejde o to, jestli nějaký pohled je takový nebo makový, například český, ruský nebo čínský, ale jestli je pravdivý, a k podstatě ses nijak nevyjádřil. Tvoje výtka je výtka fanatika-dogmatika katolíka, že je něco jinak, než v Bibli. To není seriózní argument. Mě zajímá realita a pravda, ne to, co se píše v nějaké knize.

Jsi alibista, příjdeš sem zamazávat hovnem, ale nejsi ochotný poskytnou svoje argumenty.

Hlavní teze KSB spočívá v tom, že civilizace lidskosti je možná, že se bude jednat o společnost spravedlivosti, ve které bude každý mít možnost rozvíjet se a osvojovat si svůj geneticky předurčený potenciál. Podle tebe je to utopie, tedy není v principu možné, aby existovala spravedlivá lidská společnost, kde nebude existovat parazitismus jedněch na práci a životě druhých? Pokud je to podle tebe utopie, pak jsi na straně Satana a šíříš jeho agendu, tečka.

Kdes přišel na to, že realizace hlavní teze KSB záleží jen na mě? Co pro to, aby ze společnosti zmizel parazitismus jedněch na práci druhých, děláš ty? Co děláš pro to, aby se společnost stala konceptuálně gramotnou, ty? Kromě toho že hážeš špínu na ty, kdo se snaží něco dělat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

Moslimský pohĺad na Ježiša je to, že korán píše, že Ježiš bol LEN človek, prorok, nič viac. Ďalej sa zmieňuje o sposobe jeho smrti, že to nebolo tak, ako tvrdí kresťanstvo. Má vlastnú verziu. Kedysi si tom sám písal aj v diskusii a KSB má za to,že tento názor islamu je najbližšie k pravde.

Ako si tento názor preveríš v praxi ? A keď si ho nemáš ako preveriť, možeš ho prijať ako objektívnu pravdu ? Nemožeš, takže tomu možeš akurát tak veriť.
Vedecká teória sa nemá prikláńať k náboženským názorom, ktoré sa nedajú overiť v praxi...
Aj preto je KSB niečo iné ako teória, je ideológiou.

Samozrejme, moj pohĺad na Ježiša je na úrovni VIERY a nijak to netajím a neschovávam sa za nejakú "vedeckú teóriu"

Až vy a KSB šíria tieto tézy o Ježišovi, tak kde je tá realita a objektívna pravda, ktorá ťa zaujíma ?

Zasa manipuluješ. Ja som uviedol, že KSB nerieši ako tú civilizáciu ľudskosti realizuje v PRAXI a nieriešil som to, či je MOŹNÁ alebo NEMOŹNÁ..
Stále sa správaš ako manipulátor, ktorý prekrucuje,čo píšem.

KSB tvrdí, že zmena nastane až dostatočná časť populácie sa stane konceptuálnou, prevezme riadenie a zmení systém - koncepciu.

A je úplne relevantné, ako sa to urobí v praxi a pýtať sa na to...

A kde píšem, že realizácia hlavnej téze KSB záleží LEN na tebe ? Nikde .Znova manipuluješ. Pýtal som sa na názor kobistov, ako si to v praxi predstavujú a ty patríš k nim..

Na zbytok tvojich vulgarít a útokov nemienim reagovať.

A ešte jedno, čo robím ja ohĺadom KSB ? Poukazujem napríklad na to, že KSB neučí ako realizovať svoju hlavnú tézu v praxi a nevysvetľuje, ako v skutočnosti na to ísť, ale miesto toho rieši iné, skryté ciele, rovnako ako to robil marxizmus, kde sa hlavný cieĺ ukázal nerealizovateľný v praxi, ale marxizmus v praxi realizoval iné, skryté ciele..
A poukazujem na zjavné omyly, manipulácie KSB a v článkoch, čo tu dávaš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 02.12.2017

Otázka nezněla co děláš ohledem KSB ty ťulo, otázka zněla, co děláš ty pro to, aby se "dostatočná časť populácie sa stala konceptuálnou a prevzala riadenie".

Napsals "Napíš, ako realizuješ v praxi hlavnú tézu KSB..." z čehož je jasné, že se ptáš mě. Hlavní tezi KSB realizuju tím že dělám tyto stránky, což zjevně běsí do běla psychické trockisty, jinak bys tu tak absurdně nevyváděl.

Kdes vzal, že názor, že Ježíš byl člověk-posel Boží, a nebyl ukřižován, je "muslimský", když ten pohled existoval dávno před vznikem islámu a existuje také ve spoustě dalších zdrojů, nepočítaje KSB?
Na základě čehož podsouváš, že se islám dívá na Ježíše s despektem, když islám ve skutečnosti Ježíše uznává jako autentického Božího vyslance a liší se od bible jen v tom, že nerazí absurdní pohled, že to byl Bůh?

Kdybys vůbec KSB otevřel a cokoliv četl, tak bys chápal, že KSB nic o Ježíšovi netvrdí, a tudíž ani nemá co dokazovat, ale jen předkládá své chápání, podle něhož Ježíš existoval a byl to vyslanec Boha, zvěstovatel. KSB o Ježíšovi nic netvrdí, chápeme? Jen nabízí k zamyšlení svůj pohled na Ježíše a je na každém, co si bude myslet. Ale netvrdí, že v tom má pravdu, chápeš? Nemají snad autoři KSB právo na vlastní názor?

Napsal jsi "hlavná téza KSB je utópia.", a hlavní teze KSB je, že společnost spravdlivosti je možná, tak to je potom tvůj problém že KSB neznáš nebo se neumíš vyjadřovat, obviňuj leda tak sebe, neházej svoje problémy na ostatní.

To, že až dostatečná část společnosti bude konceptuálně gramotná, tak nastanou velké změny, to je jasné samo o sobě, to není něco, co je třeba nějak dokazovat.

Baví tě se neustále vyjadřovat k něčemu, co neznáš nebo nechápeš? Na základě čeho tvrdíš, že "KSB nerieši ako tú civilizáciu ľudskosti realizuje v PRAXI"?? O tom, jak se to realizuje v praxi, jsou veškeré materiály KSB, to co ty může tvrdit jen někdo kdo to nečetl, nepochopil nebo nemá čisté úmysly.
Nehledě na to že tu jen valíš svoje tvrzení bez snahy je podložit, bez argumentů. Prostě jen tvrzení ve stylu "KSB nerieši ako tú civilizáciu ľudskosti realizuje v PRAXI". Mají ti snad ostatní jen tak věřit, bez vysvětlení, bez podepření argumenty?

Co takhle zkusit přestat všechny obviňovat a zaměřit se na vlastní argumentaci?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 02.12.2017

" KSB neučí ako realizovať svoju hlavnú tézu v praxi a nevysvetľuje, ako v skutočnosti na to ísť, ale miesto toho rieši iné, skryté ciele"

- další tvoje tvrzení bez argumentů nebo vysvětlení, opět ti mají všichni věřit?
S tím, že marxismus realizoval v praxi jiné cíle, než jaké deklaroval, s tím přišly jako první veřejně tyto stránky, předtím než se to objevilo zde, spolu s vysvětlením, se tato informace nikde nenacházela.

> A poukazujem na zjavné omyly, manipulácie KSB a v článkoch, čo tu dávaš.

Už jsem se tě ptal mnohokrát, vždy když toto napíšeš. Jaké zjevné omyly, kde se o nich můžu dočíst, kde jsou argumenty? Nebo ti zase mají všichni věřit?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 04.12.2017

Je to moj názor a viackrát som už v diskusiách, ktoré si ty čítal, to vysvetľoval.
A dával som aj argumenty, ktoré si ty neuznal ,ale nevedel vyvrátiť.

"S tím, že marxismus realizoval v praxi jiné cíle, než jaké deklaroval, s tím přišly jako první veřejně tyto stránky, předtím než se to objevilo zde, spolu s vysvětlením, se tato informace nikde nenacházela."

Tak to ťažko...Rakovského protokoly, napríklad

boli napísané neskor, ako práce KSB ? :-)

" Jaké zjevné omyly, kde se o nich můžu dočíst, kde jsou argumenty? "

Už som ti v iných diskusiách napísal v súvislosti s Mohamedom, koránickým islamom, a aj iných..
A to je len zlomok toho...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 05.12.2017

Žádné platné argumenty jsem od tebe neviděl, jestli jich údajně máš tolik, zkus udělat stránku a všechno to vysvětlit, ať nemusíš stále jen tvrdit, že máš spoustu argumentů (které nikdo neviděl), ale nebudeš je uvádět.

Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 01.12.2017

Mohol by si nám už konečne vysvetliť (nie že by som to netušil), prečo tu neustále pretláčaš tú odpornú biblickú doktrínu globalizácie?

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

Nič nepretláčam, píšem svoj názor a reagujem na reakcie a zrovna tu som žiadnu biblickú doktrínu neriešil.
Nie je moj problém, že ti moje názory nesedia..

Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 01.12.2017

Nahaj ho Cico..veď on je už taký miestny folklór.. :)
Je s ním predsa i sranda,
trochu odĺahčenie od vážnych tém.

Veď i ty si taký kedysi bol, i ja.
Snáď mu časom aspoň trochu docvakne,
z tanku vylezie a aspoň pozdraví, pekný deň popraje.

Ostatne aktívnych tankistov je tu fakt obćas nemálo
a s rôznymi tankami.
Tou fázou si ale asi skoro každý prejsť musí.
Je to ok, len nech tam príliš netrčí,
bo potom sa z toho šera a priestoru stiesneného
i svetla nebodaj báť začne..
Tož podpichni ho možno akurát občas..
tak trochu.. a hlavne dobromyseľne :)

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

V poslednej dobe sa, udo, najlepšie bavím na tvojich reakciách, Cica si už dávno prekonal.

A to som ťa mal na začiatku za akúsi intelektuálnu elitu KSB.. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 01.12.2017

Dik za uznanie!
Ale myslím, že na Cica stále v mnohých veciach proste nemám :)

A dik aj za to jelito! :))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Tony Clifton | 01.12.2017

Cico? A co teprve Oracle911 na jeho "placenem" blogu - pujcka z pohodli domova, pujcka az do 8000 Kc zdarma, zjistit vice.. Z pohledu Tonyho Cliftona a publika, by jiste slo o kulervourci zalezitost, ale z pohledu studenta KSB je to vic nez pochopitelne.

PS: Pujcky na internetu opravdu nemam zapotrebi vyhledavat

https://oracle911blog.wordpress.com/2017/12/01/fico-zradi-a-po-volbach-urcite-pusti-migrantov/

Wtf, Udo ;)..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Tony Clifton | 01.12.2017

Z tohoto duvodu bych pro Oracle911 navrhoval novou prezdivku Bony, protoze se prokazane v zadnem systemu neztrati. Prezdivka vznika predevsim podle charakteru cloveka, ale co ti budu radit ..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 02.12.2017

Vieš na rozdiel od teba a Júliusa ja nie som sprostý klamár a duchom chudý manipulátor, a ako taký nespomínaš to, že wordpress má tú nepríjemnú vlastnosť, že pre bloggera BEZPLATNÉ blogy dáva reklamy, ktoré sa veľmi ľahko dajú blokovať napr. s AdBlockPlus (ABP).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

Si sprostý klamár, ktorý klame a manipuluje s tým, čo som napísal v diskusii.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 02.12.2017

Trafená hus zagágala.
Dodávam, že na DVTR.eu pred voľbami v2016 si dušoval, že Fico pustí na Slovensko migrantov, nestalo sa.
Keď Kaliňák povolil ukrajinským držiteľom biometrický pas, tak si začal nám podsúvať, že nás migranti zaplavia:
https://pastebin.com/LL6j1eK8

Keď som ti toto pripomenuli, tak si to najprv zapieral a keď Jox priniesol dôkazy, tak si povedal, že sme ti nerozumeli a že sme vytrhali tvoje slová z kontextu:
http://www.vodaksb.eu/diskuse-archiv-3/comment-page-13/#comment-55404

Keď začal Fico spomínať jadro, tak si bohorovne tvrdil, že sem navozí migrantov a nielen že sa to neplní:
https://www.novinky.cz/zahranicni/456533-evropska-unie-a-afrika-zacnou-vracet-migranty.html
Ale Fico pracuje aj na tom aby tu neboli ďalšie záplavy z Afriky:
http://www.teraz.sk/slovensko/fico-migraciu-moze-zastavit-spolupraca/295134-clanok.html

Takže si luhár a slaboduchý manipulátor, ktorý nielen chce poprieť aj nos medzi očami ale ani nechápe čo hovorí:
http://www.vodaksb.eu/diskuse-archiv-3/comment-page-13/#comment-55535

Mimochodom nechápem prečo chodíš na stránky kde sa pravidelne vyskytujú platený členovi scientologickej cirky a istej morálnej stoky (celé vlákno je informatívne):
http://www.dvtr.eu/diskuse/comment-page-32/#comment-90664

Dodávam, čo tu ty robíš za to v zdravých spoločnostiach zatvárajú do ústavov psychicky narušených.

PS: Hox ospravedlňujem sa za príliš osobný tón.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

Klameš, Oracle, vyjadril som sa inak a ty prekrúcaš zmysel toho, čo som tam napísal.

"Keď začal Fico spomínať jadro, tak si bohorovne tvrdil, že sem navozí migrantov a nielen že sa to neplní:"

Klameš, písal som, že až vstúpime do jadra, tak budeme musieť prijať jadrovú legislatívu a prijať aj imigrantov.

A ešte sme stále do jadra nevstúpili , len taká drobnosť ťa v tvojich klamstvách nezaujíma.

Slaboduchý manipulátor, klamár, osoba bez cti a morálky si práve ty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 02.12.2017

Nuž na takú blbosť čo si uviedol ako dôkaz toho, že klamem môžem povedať len jedinú vec:
Dúfam, že v tom ústave do ktorého sa dostaneš vlastným pričinením budú k tebe zhovievaví.

Prajem ti príjemný večer. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 04.12.2017

Osoba, ktorá ani nevie správne interpretovať, čo som kedysi napísal, prekrúti zmysel toho, čo som napísal a tento prekrútený konštrukt považuje za moj a začne ho kritizovať je proste buď duševný obmedzenec, ktorý ani nevie čo robí, alebo falošný, nečestný amorálny manipulátor, možeš si vybrať, kde patríš a nič na to nezmenia tvoje invektíva a diagnózy, ktoré sa týkajú najskor teba.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Tony Clifton | 02.12.2017

Ok, tak dej vedet az to u Home Creditu dotahnes na Bedu Travnicka nebo si rovnou muzes zalozit kabaret. Treba ti tam budu obcas ucinkovat. Samo, ze taky zadarmiko

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

:-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 02.12.2017

Ako vidím jeden slaboduchý manipulátor, klamár bez cti a morálky zabáva na pokuse o vtip toho druhého slaboduchého manipulátora, klamára bez cti a morálky ... :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Tony Clifton | 03.12.2017

Beati pauperes spiritu quoniam ipsorum est regnum caelorum

PS: o tvem a Pjakinove angazma uz uvazuji i v obnovenem poradu Ein Kessel Buntes. Sponzory poradu pak budou Tabak s.p. Kutna Hora, Likerka Drak-vytre vam zrak, blize neurcena skupina poskytovatelu nebankovnich sluzeb a sdruzeni Vasi uspesni exekutori. Nepochybuji, ze se vam dvema podari prevzit stafetu po legendarnim duu Heinz Rennhack & Jorg Pankin a udivenym nemeckym divakum nahnat slzy do oci :)

https://youtu.be/MRhLBCkdKg0

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 03.12.2017

Existuje anglická skratka IYI-intelectual yet idiot vo voľnom preklade intelektuál ale idiot.
Na teba to sedí na 110%. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Tony Clifton | 03.12.2017

Zacinas mi pripominat chudaka Uda, ktery predtim opet nepochopil jednu z mych skvelych narazek. Ty si muzes na dat na svem blogu cviko o vyznamu slova nejidealnejsi a Tony si da na nejaky cas zase pohov.. ;)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 04.12.2017

Ono fakt chudák je, treba mu nechať posledné slovo v diskusii, lebo inak by ho rozhodilo...

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Tony Clifton | 01.12.2017

Ohledne tech tanku mas recht. Tady je vyber par pozdraveni k memu uctu na WOT z 29.11. od neznameho ctitele: zabijem ti rodinu; A ber to vazne, ze ti ujebem tych najblizsich; Ja si te najdem; Na to dam krk. Clovek, aby nakonec byl rad, ze tady je jen za .. ;)

Re: Re: názor

Fx | 30.11.2017

Opravdu kvalitní příspěvek plný argumentů :)

Re: názor

Hox | 30.11.2017

Nacionální socialismus takový, jaký byl v hitlerovské německu, je jedna z forem fašismu v tom širším smyslu, jak se pojem fašismus chápe v KSB a jak je tam vysvětlen, jako protilidský systém, bránící dosahování typu psychiky Člověk.

III. světovou válku chce vyvolat státní elita USA pro zachování své moci, opět si pleteš pojmy. Globální elity (GP) tomu naopak brání protože na rozdíl od státních elit chápou, že jakýkoliv globálnější konflikt může nekontrolovatelně přerůst do jaderného s výsledkem likvidace života na Zemi, a to nikdo soudný nechce riskovat, proto je v současnosti globální válka ve stylu 2. světové v principu nemožná (jen jako těžká chyba řízení všech zůčastněných snad, ale nikdy ne jako záměr), ale ve skutečnosti 3. světová válka dávno probíhá jako válka studená, hybridní, informační.

Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

"Nacionální socialismus takový, jaký byl v hitlerovské německu, je jedna z forem fašismu v tom širším smyslu, jak se pojem fašismus chápe v KSB a jak je tam vysvětlen, jako protilidský systém, bránící dosahování typu psychiky Člověk."

Blbosť, nazvať nacionálny socializmus fašizmom, a to vrátane gurov KSB je zámerná manipulácia.

III svetovú vojnu ako celosvetový globálny jadrový konflikt, ktorý zničí celú planétu tu presadzuješ len ty, nikdy som netvrdil, že to takto musí prebiehať.

Re: Re: Re: názor

Hox | 01.12.2017

Aha. A jakpak předpokládá nacionální socialismus, který klade důraz na národ a národní jednotu, řešit otázku menšin? Nebo umí zařídit, aby menšiny neexistovaly?

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

Prečítaj si ako národný socializmu rieši menšiny.Alebo máš problém si to sám vyhĺadať ?
A nerieši ich sposobom, ako ich riešil Hitler, keď získal moc.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 02.12.2017

Mohl bys pár větami napsat, jak to chce řešit?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

Tým pár viet si Hox nájdi.

Nie je to také ťažké.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 02.12.2017

Bojíš se to napsat?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

Nemám dovod sa báť, ale nie som povinný tu riešiť tvoje domáce úlohy a konať podĺa tvojich želaní. Po tých urážkach z tvojej strany na moju osobu ani nemám chuť. Zisti si to sám a možeš to sem napísať a ja na to može reagovať...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 02.12.2017

Ok, nejsi tedy schopný to napsat, beru na vědomí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

Znova manipuluješ.. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 02.12.2017

Ty tvrdíš že nacionální socialismus umí řešit otázku menšin, ty napiš jak, jinak jen mlžíš.

Re: Re: Re: názor

Hox | 01.12.2017

Takže podle tebe, německý režim byl "před pádem SA" etalonem spravedlivé společnosti, podporující formování lidského typu psychiky?

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.12.2017

Nemecký režim pred pádom SA a odstránení hlavných vodcov národného socializmu sa snažil vytvoriť režim, spoločensko - ekonomický systém, v prospech štátotvorného národa, ktorým tam bol nemecký národ a odstrániť vykorisťovanie nemeckého národa.
Je to právo každého štátotvorného národa a nemá to nič spoločné s podstatou toho, čo predstavoval fašizmus alebo hitlerizmus v III ríše.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

ludo | 01.12.2017

Isto, to je pravda až na to,
źe žiaden národ nemoźno beztrestne pauśálne stavať nad ostatné.
Ani žiadne náboźenstvo, ći ideológiu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.12.2017

Národný socializmus nestavia nemecký národ nad ostatné, ale chce, aby nemecký národ, ako štátotvorný národ v danej krajine bol ten, kto rozhoduje ako sa má v Nemecku žiť a aby nebol menšinami, etnikami a inými skupinami vykorisťovaný. aby si vládol po svojom.
Nerieši, ako sa vládne v Anglicku, alebo inde.
Stavanie konkrétneho národa nad iné má v programe fašizmus..

Rozhodovať o náboženstve a ideológii je rovnako právo daného štátotvorného národa...
Toto právo vychádza z práva národa, ktorý založil vlastný štát a nie je povinný na svojom území štátu zrovnoprávniť alebo povoliť akúkoĺvek deštrukčnú ideológiu alebo náboženstvo.
Až toto ty požaduješ, tak si typický multikulturalista, alebo neomarxista, ktorý je vlastne multifašista a chce, aby menšiny vládli nad vačšinou a nakoniec vytvorili rovnaký bordel, ako panuje v EÚ pod vplyvom vlády neomarxistov a ich ideológie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 02.12.2017

Podívej, to že někde na papíře někdo deklaruje blahé cíle neznamená, že to není fašismus, Hitler byl v čele NSDAP od počátku 20. let a nadřazenost německé rasy deklaroval už v mein kampf asi 10 let před nocí dlouhých nožů, kdy podle tebe skončil ten "správný" nacionální socialismus, zkráceně nacizmus. Připomenu ti slogany SA, kterými se SA (spolek povalečů a rváčů) řídila od svého vzniku:
„Teror musí být zlomen zase jen terorem.“
„Veškerá opozice musí být zadupána do země.“
„Alles für Deutschland“ (Vše pro Německo)

ty ne-fašisto...

.

Cico Ciciak | 29.11.2017

Mimochodom, odporúčam si pozrieť celé video, ktoré stojí za to.
Dal som si ho znova po nejakom čase a chápal som ho s väčšou ľahkosťou než po prvý krát.

Optimista

Milan | 29.11.2017

Stále dúfam v jedno, že sme ešte neosprosteli úplne ako na Západe, že stále tu existuje šanca na prežitie a zmenu. Odhliadnuc od toho, kto je prezidentom, kto vládne a podobne, sledujem politikov, ktorí riešia nadnárodnú politiku, v ČR Zeman a u nás začal A. Danko v spolupráci s Ficom (aj keď ich nemusím). Pokiaľ nadviažu spoluprácu s Putinom, je ešte šanca, že sa Východoeurópske krajiny pripoja k Rusku a dokážu zvrátiť súčasný stav a morálku v naších krajinách.

Re: Optimista

Cico Ciciak | 29.11.2017

K politikom ľudia nemôžu pristupovať tak, že ich buď nemajú radi (nemusia), alebo majú radi (ako napr. svojho psa).
Politik buď nevie robiť politiku, alebo vie robiť politiku a vtedy, ak je navyše k tomu aj ten z morálnejších, sa zvýši šanca, že bude môže spraviť aj niečo dobré pre spoločnosť (v dnešných časoch moc toho spraviť nemôže, lebo... - už sa tu toho o tom popísalo dosť, tak ak to niekoho z vás skutočne zaujíma a chce si seriózne zvýšiť mieru chápania reálnej politiky, tak nech skúsi mrknúť napr. sem - http://cicociciak.blogspot.sk/2017/02/jak-funguje-realna-politika-z-netu.html).

A politikom sa nedôveruje/neverí, politici sa preverujú a kontrolujú politicky gramotnou, skutočne občiansko-demokratickou spoločnosťou.

Re: Optimista

Cico Ciciak | 29.11.2017

Mimochodom, stredná a východná Európa nie je až takou príťažou pre globálnu biosféru a ekológiu v porovnaní s jadrom (metropolou) západu.
A preto tu GP nemá až taký eminentný záujem vymeniť biomasu jak napr. v USA alebo v západnej EÚ.

Re: Re: Optimista

Milan | 29.11.2017

Lenže pokiaľ sa budeme držať Západnej Európy, tak nás stiahnú so sebou a biomasa sa vymení aj tu.

Re: Re: Re: Optimista

Cico Ciciak | 01.12.2017

No ja si myslím, že nás stiahnu aj vtedy, ak k tomuto problému (PROCESU) budeme pristupovať ľahostajne (nepokúsime sa ho riadiť).

Je nutné si uvedomiť, či sa to už niekomu páči alebo nie, že EÚ je dnes objektívne náš životný priestor!

Re: Re: Re: Re: Optimista

Cico Ciciak | 01.12.2017

Zatiaľ.

Re: Re: Re: Re: Re: Optimista

Milan | 01.12.2017

Je aj nie je, záleží ako sa na to pozrieš, z objektívneho hľadiska áno, sme členom EU, ale zo subjektívneho ľudia stále hlavne stredná a staršia generácia berú ako niečo čo sa nás netýka čo nám len dáva nezmyselné nariadenia, ale stále ich životným priestorom je Slovensko a na tom treba stavať, lebo nám oblbujú mládež, ktorej začínajú byť bližšie hodnoty EU ako slovenské. Začať treba práve od od toho, mladým treba vysvetliť škodlivosť morálky a ideológií EU, aby to pochopili, lebo keď to nepochopia, svoje deti už budú vychovávať ako euroobčanov so zvrátenou morálkou, čo už vidieť aj v správaní mnohých mladých ľudí.

Re: Re: Optimista

Kamil | 30.11.2017

Tak minimálne ich "uspešne" dobiehame.
V BA je už teraz na 1000 obyvateľov viac áut ako vo Viedni. Ak si zoberiem Rakúsko a Nemecko, pokiaľ ide o energetickú úspornosť budov, sú na špici. My sa v znižovaní energetickej náročnosti vlečieme za nimi, no otázkou je, či nezájdu aj do slepých uličiek (jadro, uskladnenie el. energie vyrobenej zo slnka, prevádzkové špičky a pod problémy).
Parameter, kde sa to preklápa je hustota zaľudnenia a počet obyvateľov. Naša hustota zaľudnenia je cca 110/km2, Nemecká je minimálne dvojnásobná. V4 65mil kontra len Nemecko 80mil.

Re: Re: Re: Optimista

Cico Ciciak | 01.12.2017

Ja sa tu bavím o životnej úrovni a spotrebe, a následnej produkcii odpadu.

Re: Re: Optimista

Azmeg | 30.11.2017

Kompletne mimo aby som citoval klasika Hoxa, vychod uz dnes predstavuje pracovnu zakladnu pre udrzanie blahobytneho Zapadu. U nas sa otroci pre zapadne korporacie. Ideme s nimi na jednej lodi. Odpadom si zasierame krajinu viac ako za sudruha. Tak budicek!

Re: Re: Re: Optimista

Cico Ciciak | 01.12.2017

> Odpadom si zasierame krajinu viac ako za sudruha.

Ktorý odpad máš na mysli? Ten u vás doma v obývačke?
Máme taký problém s migrantami jak na západe?
Nemáme aj vďaka tomu faktu, o ktorom som písal vyššie, tak tu láskavo nemanipuluj!

Re: Re: Re: Re: Optimista

Azmeg | 03.12.2017

Dakujem cenzor-nalepkovicovi Hoxovi za mazanie argumentov a ponechanie ciciackych invektiv, je to take KOBovske. Skutocne takto ziskate ten dostocny pocet truhlikov na utopicku udicku. Nic nove pod Slnkom, par podobnych to uz skusilo.

Konec nebo nacismus?

Přemysl | 28.11.2017

Takže máme jen dvě možnosti před sebou? Náš konec nebo nacionální socialismus s novým evropským furerem? To je dost smutné.

Re: Konec nebo nacismus?

Hox | 28.11.2017

Existuje i třetí možnost, správná národnostní politika a změna kultury. Viz celé video v odkazu, je to asi 56 minuta.

Re: Konec nebo nacismus?

Cico Ciciak | 29.11.2017

Tretia možnosť spočíva vo vybudovaní mravne-eticky homogénnej kultúry, čo je v súčasnej dobe a podmienkach v (hlavne západnej) Európe vzhľadom na západný/biblický supremacizmus nad-ľudský výkon a málo pravdepodobný variant vyústenia globálneho procesu demontáže buržoázne-liberálnej ideológie prostredníctvom zavlečenia cudzorodých kultúr a jej predstaviteľov v rámci západnej Európy.

Re: Re: Konec nebo nacismus?

Cico Ciciak | 29.11.2017

Čiže, najpravdepodobnejšie sa javia tie dva scenáre, o ktorých sa pojednáva vo videu - buď koniec pôvodných národných kultúr v (hlavne západnej) Európe, alebo nacistický scenár/variant.

Re: Re: Re: Konec nebo nacismus?

Putinovec | 29.11.2017

Tu třetí možnost není třeba zatracovat.Sama o sobě rozhodně nevznikne,jen musíme vzít v potaz činnost celé skupiny kolem Putina,kteří právě na tomto scénáři pracují.Nemluvě o tom,že vše se děje tím nejlepším možným způsobem,vzhledem k mravnosti všech zúčastněných.V současnosti se informace šíří nezadržitelnou rychlostí a to umožnuje všem lidem svoji mravnost měnit ve chvíli ,kdy začnou revidovat své dosavadní poznatky.A přesně to se děje.Ten kdo prochází přestavbou svých ideových dogmat a zvyků začíná jinak ovlivnovat své okolí a tím rozrušuje řady otupělých ovcí,čímž je nutí přemýšlet a přehodnocovat.Je to závod s časem,ale nikde není napsáno že už je vše ztraceno.A pokud to někdo tvrdí,tak je to lež.

Re: Re: Re: Re: Konec nebo nacismus?

Azmeg | 29.11.2017

No porodnice na Zapade pracuju proti. Casu, kedy to pojde zvratit je zufalo malo. Revidovat poznatky asi nebude mat kto.Semeno uz bolo zasiate a problem Zapadu bude trvaly, Rusko bude v kliestach natrvalo. Kanonfutru budu cele halalhordy.

Re: Re: Re: Re: Re: Konec nebo nacismus?

Hox | 29.11.2017

Názor kompletně mimo, dneska je už v kleštích dávno někdo jiný než Rusko.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konec nebo nacismus?

Milan | 30.11.2017

Koho máte Hoxi prosím na mysli ? Děkuji za odpověď.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konec nebo nacismus?

Hox | 01.12.2017

Spojené státy, Evropa, Globální prediktor, Saudové, Izrael například, ... dalo by se pokračovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konec nebo nacismus?

Azmeg | 30.11.2017

Hej? Hmm, to mi je novina. Zapadna spolocnost, s ktorou sa ako tak da dohodnut sa vramci dvoch generacii preklopi na absolutne nekompatibilnu, neschopnu jednat inak ako z pozicie sily. A akoze voci komu sa ten kanonfuter tam produkuje? Z vychodu Cina, z juhu a zapadu degenerati,(pardon atomovi fyzici a horda gynekologov). GP ma sachovu partiu dokonale na niekolko tahov vypracovanu. Staci vymenit figurku bieleho krala s obmedzenou zivotnostou a pristup k nevydrancovanym zdrojom mu padne do lona. Cas hraje proti Rusku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konec nebo nacismus?

Cico Ciciak | 01.12.2017

Inak, podľa môjho názuru značne (zámerne?) zavádzaš, lebo:

- s Čínou ani Iránom to ako s novými globálnymi četníkmi (centrami koncentrácie riadenia globalizácie GP) nevypadá moc ružovo, a

- kým vznikne v (západnej) EÚ (pseudo)islamský kalifát (ja skôr očakávam nacistický variant - to znamená, že rôzni internetoví troli-agenti sa budú v nasledujúcich rokoch hodne činiť), tak Rusko sa už bude môcť nachádzať ešte viac ďalej, než sa nachádza dnes. Je treba tiež zdôrazniť, že KSB a DVTR + jej práce o Koráne a pôvodnom Islame za proroka, sa šíria aj v moslimskom svete, hlavne asi vo sfére ruského vplyvu.

Takže, netreba zase zbytočne moc panikáriť.
Ale to bol asi aj tvoj jediný zámer, že?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konec nebo nacismus?

Azmeg | 30.11.2017

Este stale si Hoxi nepochopil, ze po demontazi uSSa je na rade riesenie Ruska? A Putin je zatial bez ruskej alternativy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Konec nebo nacismus?

Cico Ciciak | 01.12.2017

Po USA je na rade (západná) EÚ.
Mimochodom, nevšimol som si ty alarmista, aké konštruktívne riešenie navrhuješ ty osobne.
Alebo len strašenie a hysterčenie?

Přidat nový příspěvek