Garantovaná cesta ke změně situace k lepšímu

22.3.2018

 

Mnoho lidí si klade otázku, jak jde současná situace změnit k lepšímu, co konkrétně dělat "obecně" a co může daný člověk udělat konkrétně. Existuje jedna objektivní zákonitost: společnost jako taková, její očekávání, do kterých se promítá míra chápání a mravnost, určuje všem politkům pevné mantinely "od - do", co můžou dělat. Jak ve smyslu "co si můžou dovolit" (co společnost zkousne), tak ve smyslu pozitivních kroků. Kdo nevěří, nechť si například představí, že by v roce 1989 Havel při svém prvním vystoupení před masami, kdy byl připuštěn na tribunu, začal mluvit o tom, že je třeba budovat komunismus. Nebo, že by někdo v roce 1953 v SSSR začal mluvit o tom, že je třeba likvidovat socialismus a obnovit kapitalismus. V obou případech by byl politik, který by šel proti proudu, vypískán, "sežrán zaživa" lidmi. To jsou pochopitelně extrémní příklady, ale stejný princip funguje vždy a všude, v současné situaci například ohledně toho, kdyby nějaký politik přišel s tím, že je třeba likvidovat institut úroku a vybudovat bezúročný finanční systém a bezúročnou ekonomiku. Ačkoliv menší část společnosti už chápe, že je to jediná cesta, která se dříve nebo později realizuje, většina společnosti by stále takového politika považovala za extremistu a blázna, a "zařízla". I když jsou to kroky, které jsou ku prospěchu celé společnosti a jsou nevyhnutelné. Společnost pracuje proti svým zájmům, z důvodu nedostatečného chápání (nejlepší otrok je ten, co si neuvědomuje, že je otrok...).

Tím se dostáváme k tomu podstatnému. Může v davově-"elitární" společnosti něco řešit výměna vůdce? Objektivní odpověď zní, že nikoliv, vazby příčina-důsledek jsou zde naopak: míra chápání společnosti a její mravnost určují, jaký vůdce se dostane "nahoru" a jaké úlohy bude řešit. Každá společnost má takového vůdce, jakého si reálně zaslouží.

Výměna vůdce tedy nic neřeší a z principu ani nemůže (to na margo těch, kteří stále "čekají na godota", na nějakého "vůdce", který, pokud bude zvolen, prý vyřeší všechny problémy). Co tedy řeší situaci, co může jeden člověk dělat? Velmi mnoho. Může změnit sebe. Může měnit svou mravnost k lepšímu a zvyšovat svou míru chápání, aby chápal objektivní procesy, jak lokální, tak globální - a to je ve skutečnosti jediná cesta, jak lze v dlouhodobém horizontu něco skutečně změnit. Protože, jak bylo naznačeno výše, za situace, kdy míra chápání společnosti a její mravnost, určuje trajektorii její budoucnosti, a za situace, kdy měnit druhé nejde, je jedinou cestou, která zbývá, (z)měnit sebe, a tím působit i na své okolí. Což je také ta správná cesta.

Globální konceptuální moc, často označovaná jako "globální zákulisí", má za cíl číslo jedna udržovat populaci v nevědomosti a ignoranci, neboť jen tak si může udržet svou moc nad ní. Tomuto úkolu je podřízeno vše: debilizační vzdělávací systém, dehumanizační tendence, kult požitků, těla, spotřeby, individualismu, propagace alkoholu, cigaret a tisíce dalších elementů současné masové kultury, se kterými se každý setkává mnohokrát denně. Hlavním cílem globálního zákulisí je zabránit, aby se lidé stali Lidmi. To je ten reálný "matrix", který obklopuje každého jedince od narození. Uvědomit si, že vůbec existuje, je jednou z nejtěžších věcí v životě každého člověka. Je to systém, který reprodukuje sám sebe, formuje nové generace, které pak zase svou činností formují další generace. Pokoušet se změnit ho "zvenku" je marné, jediná cesta jako ho změnit je, že dostatečný počet lidí změní sami sebe, svůj pohled na životu, přístup k životu. Tímto procesem se jako "virus" začne nová informace šířit ve starém systému, možná pomalu, ale nezadržitelně (jako vzlínající voda), pokud tato nová informace více odpovídá životu, než starý systém.

Zaslepení stoupenci starého systému sice budou mít ještě nějakou dobu možná pocit, že mají "věci pevně v rukou", ale postupem času bude tlak okolního prostředí na jejich psychiku stále větší, až si najednou uvědomí, že žijí ve světě, kterému nerozumí a který nepřijímají (kognitivní disonance). Tento proces už probíhá, jak v globálním měřítku, tak v ČR/SR...

 

Diskusní téma: Garantovaná cesta ke změně situace k lepšímu

Pre Júliusa

Cico Ciciak | 28.03.2018

Tzv. bez-štruktúrne (podľa mňa tento názov nie je asi najvhodnejší), resp. nepriame riadenie reálne existuje!

Tvoj problém je najskôr v tom (samozrejme iba za podmienky, že nie si agent imitátor-provokatér, ktorý tu len zámerne imituje a provokuje buď za peniaze alebo z nejakých iných dôvodov), že ak si si aj preštudoval celú KSB a DVTR (ako sám píšeš - o čom ja dosť silne pochybujem), tak si ju správne nepochopil, lebo inak by si vedel, aký význam sa pod tým pojmom ukrýva.

O čo vlastne ide pri tzv. bez-štruktúrnom riadení?

(Na začiatok - riadenie je informačný proces, resp. šírenie informácii systéme.)

Pri tzv. bez-štruktúrnom riadení sa informácia (informácie) v systéme šíri pomocou určitých prvotných štruktúr ne-adresne (t.j. nedávajú sa priame direktívy konečnému konkrétnemu adresátovi, aby vykonal nejaký rozkaz - to je dosť neefektívny spôsob riadenia, pretože ľudia nemajú radi rozkazy a najlepší výkon podajú najskôr až vtedy, keď si myslia, že začali konať z vlastnej vôle, pričom si samozrejme ani len neuvedomujú, že niekto napr. zámerne pozmenil charakter info-poľa, alebo zámerne stvoril určitú situáciu, v ktorej sa zrazu riadený objekt ocitol, buď naraz alebo postupne).

Ako určitá informácia (informácie) cirkuluje systémom, tak masy alebo jednotlivci, na ktorých kolektívnu alebo individuálnu psychiku začne táto informácia (informácie) pôsobiť, ju spracujú na základe svojich určitých stereotypov/algoritmov myslenia a správania (ktoré závisia hlavne od danej kultúry, v ktorej človek žije, alebo od prevládajúceho informačného poľa alebo hlavnej ideológie v spoločnosti), a potom nejakým spôsobom na túto informáciu (informácie) začnú reagovať/konať (buď aktívne alebo pasívne).

Konkrétne (riadiace) štruktúry vznikajú až potom, keď masy alebo jednotlivci začnú konať v dôsledku reakcie na danú informáciu (informácie) a sami vytvoria príslušné štruktúry.

Aká informácia (informácie) sa zvolí, to záleží na tom, čo konkrétne chce subjekt riadenia dosiahnuť, resp. ako chce, aby sa objekt riadenia správal v dôsledku svojich stereotypov myslenia a správania.

Mocný nástroj, ktorý sa tu používa je predikcia na základe matematickej a (asi hlavne) štatistickej pravdepodobnosti.
Proste, ide s veľkou presnosťou zistiť, ako sa bude správať katolík alebo liberál, keď vypustím do systému príslušnú info.

Toto je stručné vysvetlenie tzv. bez-štruktúrneho riadenia.

Známkou toho, že si to zase nepochopil (samozrejme iba za podmienky, že nie si agent imitátor-provokatér, ktorý tu len zámerne imituje a provokuje buď za peniaze alebo z nejakých iných dôvodov), bude pre mňa to, keď opäť napíšeš nejakú svoju typickú sprostosť.

Re: Pre Júliusa

Július | 28.03.2018

Klasicky si to nepochopil. Ja netvrdím, že nepriame - bezštruktúrne riadenie neexistuje, ale to, že elitári, aby efektívne riadili svet a formátovali ho do podoby, do ktorej ho potrebujú dostať sa nemožu zaobísť bez štruktúrneho riadenia.
Nie je pritom vobec podstatné, že masy už prijmú nejaké modely správania sa nepriamo cez médiá, cez akceptáciu okolia, tlaku a spoločnosti, ktorá sa tak správa. Pointa je o tom, že na to,aby tá masa prijala určité rozkazy a modely správania sa, aj keď to može vyzerať na pohĺad ako nepriame príkazy, už na toto sa musia vytvoriť štruktúry, ktoré donútia masy, aby dané vzorce prijali.

"Konkrétne (riadiace) štruktúry vznikajú až potom, keď masy alebo jednotlivci začnú konať v dôsledku reakcie na danú informáciu (informácie) a sami vytvoria príslušné štruktúry."

Blbosť. Riadiaca štruktúra vzníka práve za účelom presadenia nejakého vzorca spoločnosti ako priamy dosledok štruktúrneho riadenia.A práve tá štruktúra potrebuje profesionály štruktúrny management,aby bola efektívna.

Dám ti reálny príklad tvojej blbosti :

Vačšina ľudí vie, že vlády po roku 1989 masovo kradnú. Túto informáciu vie vačšina ľudí. Aké efektívne štruktúry tie masy ĺudí vytvorili, aby okrádaniu zabránili ?

Žiadne. Rekcia na danú informáciu je nulová, prípadne vysoko neefektívna.

A prečo je to tak ?
Pretože masy sa nevedia profi zorganizovať a vytvoriť štruktúry, ktoré by chránili ich záujmy pred menšinou - elitármi.Tí to na rozdiel od más vedia. Je ch málo, ale dokážu prinútiť masy, aby im slúžili a nechali sa okrádať.

Ty si doteraz nepochopil, že efektívne riadenie vyžaduje štruktúry a preto je blbosť učiť, že lepšie sa riadi bezštruktúrne, pretože efektívne bez štruktúr nemožeš nič riadiť.Dodnes nechápeš ,že nepriame riadenie, čiže,aby otrok dobrovoľne prijal danú agendu do vedomia ako klam a myslel si, že mu nerozkazujú, tak na také dačo potrebuješ efektévne štruktúrne riadenie, ktoré sa nevytvorí po rozšírení informácie, ale musí sa vytvoriť, aby sa infornácia a model správania EFEKTÍVNE ROZŚÍRIL...

Re: Re: Pre Júliusa

Cico Ciciak | 28.03.2018

> Klasicky si to nepochopil. Ja netvrdím, že nepriame - bezštruktúrne riadenie neexistuje, ale to, že elitári, aby efektívne riadili svet a formátovali ho do podoby, do ktorej ho potrebujú dostať sa nemožu zaobísť bez štruktúrneho riadenia.

A kde to DVTR popiera?
Nikde!
DVTR len popisuje 2 druhy riadenia: bez-štruktúrne a štruktúrne, a tvrdí, že bez-štruktúrne riadenie je účinnejším typom riadenia, ale zase dlhšie trvá, kým sa dostaví želaný účinok/výsledok; kdežto štruktúrne riadenie je operatívnejším spôsobom riadenia, ale zase menej účinným.
Podľa mňa závisí od konkrétnej situácie.


> Vačšina ľudí vie, že vlády po roku 1989 masovo kradnú. Túto informáciu vie väčšina ľudí. Aké efektívne štruktúry tie masy ĺudí vytvorili, aby okrádaniu zabránili ?

Zámerné šírenie týchto informácií v systéme subjektom riadenia, že sa kradne, dali možnosť vzniknúť takým novým štruktúram, ako je napr. ĽSNS alebo Sme rodina a pod.
Ja som nikde netvrdil, že iba masy budú vytvárať tieto riadiace štruktúry (ale môžu), ani že nakoľko v tom budú úspešné, ale že informácie (v tomto prípade, že sa kradne) sa v rámci tzv. bez-štruktúrneho riadenia šíria neadresným spôsobom, t.j. sú určené všetkým skupinám spoločnosti (aj davu, aj "elite", aj liberálom, aj katolíkom a pod.).
V tomto konkrétnom prípade určitá masa (časť spoločnosti) zareagovala tak, že chcela nejakého "spasiteľa" (na základe biblických stereotypov) = "Magiána", a tak ho aj od "elity" dostala (ktorá tiež jednala v reakcii na šírené informácie v rámci svojich stereotypov = davu je treba predhodiť nejakého "pastiera", aby sa dal dav riadiť a ovládať), o čo sa postarali už existujúce štruktúry ako RKC alebo Jezuiti, riadiaca periféria globalistov pôsobiaca na Slovensku (t.j. rôzne klanovo-korporátne skupiny), národnejšie a konzervatívnejšie orientovaná časť slovenskej "elity" nižšieho rangu a rôzni užitoční idioti.
Naopak, tzv. štruktúrne riadenie je také riadenie, kedy sa vydá direktívny príkaz (informácia) už existujúcej štruktúre, aby ho vykonala.
Podľa mňa v praxi vždy ide o kombináciu bez-štruktúrneho (nepriameho) a štruktúrneho (priameho) riadenia.
Avšak je potrebné pochopiť medzi nimi rozdiel, ktorý som vysvetľoval vyššie.
Nech to niekto skúsi vysvetliť lepšie, ak vie.

Re: Re: Re: Pre Júliusa

Július | 28.03.2018

Beštruktúrne riadenie nie je účinnejším typom riadenia ako štruktúrne, pretože bezštruktúrne riadenie je len následkom štruktúrneho riadenia.Až sa bavíme o skutočnom riadení spoločnosti.
A hlavne samostatné bezštruktúrne riadenie je nemožné pre form átovanie spoločnosti, keď za ním nestoja štruktúry.
Rovnako klame KSB v tom, že GP riadi bezštruktúrne a rovnako v tom, čo je podĺa KSB GP.

S tým spasiteľom si sám protirečíš. Tvrdíš, že spasiteĺa dodajú elity ako reakciu na potreby spoločnosti v probléme ich okrádania.
V takom prípade neplatí, že spoločnosť na základe beštruktúrneho šírenia sa informácií vytvorí príslušné štruktúry, keď ich nevytvorila vačšina, spoločnosť, ale elitári..

Re: Re: Re: Re: Pre Júliusa

Július | 28.03.2018

"Konkrétne (riadiace) štruktúry vznikajú až potom, keď masy alebo jednotlivci začnú konať v dôsledku reakcie na danú informáciu (informácie) a sami vytvoria príslušné štruktúry."

Konkrétne sa mýliš. Nie masy vytvoria tie štruktúry, ale elitári vytvoria štruktúru ako falošné riešenie.

Problém je,že vačšina nevie vytvárať efektívne štruktúry na presadenie svojich požiadaviek a práv..
A KSB neučí, čo má tá vačšina robiť, pretože čítanie tlstých kníh a ani mudrovanie v diskusiách na to nestačí.
Vačšina ani nevie rozoznať, ktorý štruktúra je false štruktúra. A to preto,že daná štruktúra sa može prejaviť ako zradná len v kritickej chvíli pre vačšinu a dovtedy sa može pretvarovať.


Re: Re: Re: Re: Re: Pre Júliusa

Cico Ciciak | 28.03.2018

> Vačšina ani nevie rozoznať, ktorý štruktúra je false štruktúra. A to preto,že daná štruktúra sa može prejaviť ako zradná len v kritickej chvíli pre vačšinu a dovtedy sa može pretvarovať.

Viď RKC alebo ĽSNS.

Spýtam sa ťa celkom vážne:

Si len totálny idiot alebo len nepriateľ? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre Júliusa

Július | 30.03.2018

Viď KSB , kde ani nevieš rozoznať, že nepomože tomu, aby ľudia zmenili systém , ale pomáha islamizovať Európu a odkresťančovať ju.

Tvoja otázka ma nezaujíma. Vyjadruj s k meritu veci. ináč na tvoje hlúposti nebudem reagovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Pre Júliusa

Cico Ciciak | 28.03.2018

Jednoduchý príklad:

Keď budem spoločnosť ako celok na Slovensku zámerne systematicky strašiť komunizmom a našou socialistickou minulosťou pomocou šírenia klamstiev a polo-právd o komunizme a našej socialistickej minulosti (t.j. budem ne-adresne šíriť určité informácie všetkým), tak si môžeš byť na 99% istý, že niektoré skupiny spoločnosti (napr. liberáli alebo katolíci) začnú sami podľa určitých stereotypov vytvárať určité proti-komunistické štruktúry.
To znamená, že tieto nové štruktúry vzniknú až potom - preto sa takéto riadenie nazýva bez-štruktúrne.

Zámerne tu naťahuješ diskusiu a provokuješ normálnych diskutérov.
Si len obyčajný špinavý hajzel a za to skončíš v pekle (len konštatujem).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre Júliusa

Július | 30.03.2018

Aby si mohol efektívne šíriť strašenie komunizmom a socializmom, tak musíš ovládnúť média so značným pokrytím populácie, teda rádio, tlač ,televíziu, mainstream weby, masovokomunikačné prostriedky. Inak nezasiahneš dostatočné množstvo ľudí, aby si vytvoril nejaký efekt.
Takže na efektívne neadresné šírenie klebety potrebuješ získať určitú štruktúru. To sa stále tu snažím vysvetliť, ale hlupáci to nechápu.

A bez toho spoločnosť ako CELOK na Slovensku neovplyvníš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre Júliusa

vlcek | 30.03.2018

Mám trochu jinou zkušenost a už jsem o tom tady psal. Při minulých českých volbách jsem v našem okresním městě volil Piráty. Za několik dní byly publikovány výsledky a Piráti neměli započtený jediný hlas, jakoby neexistovali. Několika lidem jsem si postěžoval, že to nemůže být pravda, protože alespoň jediný hlas do urny dostali ode mne.A hned jsem posluchačům vysvětloval zlodějny OSYa autorských práv. Lidé se mnou souhlasili, že je svinstvo, když děti v kostele zazpívaly několik starých koled, ale OSA chtěla výpalné. Koncem téhož týdne vyšel článek, kde přiznávali, že se v urnách skutečně našly dva hlasy pro Piráty. Nikoho jsem neúkoloval, ale "hlas lidu" zřejmě něco znamenal a stačilo, že jsem já sám a osobně neadresně držkoval. A úředník, kterého jsem možná nikdy neviděl, tak zapracoval. Není toto ukázka nestrukturního řízení?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre Júliusa

Július | 30.03.2018

Ja nepopieram existenciu neštruktúrneho riadenia, len vysvetľujem,že také riadenie bez štruktúr nestačí na komplexné ovládanie spoločnosti ako celku.

Re: Re: Re: Re: Pre Júliusa

Jox | 28.03.2018

na zaklade čoho tvrdíš čo tvrdíš? #meeto #AllForJan.... Tu máš viralne nestrukturne priklady, ktoré pôsobia na podvedomie. Hlupák sa chytí, hlupák s mozaikou videnia sveta. A začne robiť pre zadavateľa informacie bez toho, aby mu niekto povedal čo má robiť.
Najlepšia sociologická kniha o tejto teme čo som čital je Zakladňa od Isaaca Asminova. No tiež Hodina byka a Hmly v Androméde.
Ako som Ti napísal pred tým, svojim nepochopením, pretože máš blok egregoriálneho póvodu, pre stromy nevidíš les. Ak chceš rasť, musiš sa vytrhnúť z tohto bloku.
Napiš si to na papier, je to prvý krok ku vytrhnutiu sa. Pokial to neurobíš, obávam sa, že budeš celému polytandemickému tímu pisať stále len dookola, že my nechápeme, nerozumieme, etc.. a sám budes ten, ktory behá v miestnosti s páskou cez oči a budes kričať, že je tam tma, čo nevidíte...
Buď zdravý a vsetko dobré

Re: Re: Re: Re: Re: Pre Júliusa

Július | 30.03.2018

Vyššie som to napísal Ciciakovi. Nemienim sa opakovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre Júliusa

Jox | 31.03.2018

ale samozrejme. Nemáš argumenty...Uz si pod tymto článkom takto na mňa reagoval 3x. Už som pisal vyššie, ak by som mal čas, keby keby... Ak dostaneš ban, vôbec sa nebudem čudovať, vzhľadom.na to, čo dole pisal Hox, že si sam priznal to, že sem chodíš odrádzať a zachraňovať ľudí pred touto koncepciou...
Je to smutné a je mi ťa ľúto, pretože každy máme potenciál rastu. a behať okolo a kričať ľudia ste v tme, keď sám máš pásky cez oči, je smutné a poľutovaniahodné. Prajem ti, aby si nasiel cestu ku svetlu poznania.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre Júliusa

Július | 01.04.2018

Ale mám, napíš 1 konkrétnu presnú otázku, na ktorú chceš odpoveď.Ja odpoviem a dovtedy ďalšiu nepolož.

A ľutovať ma nemusíš, ja viem,čomu verím a to neznamená, že keď som iný ako ty, že som v tme a nerastiem.. :-)
Keby chcem,rovnako to može písať o tebe.

Chodím sem informovať o omyloch, lžiach a manipulácií, keby si podrobne čítal túto diskusiu, tak prídeš na to, až si objektívny, že mám pravdu.

názor

Július | 25.03.2018

Typická chybná úvaha v KSB. Je to ich hlavná téza, že dostatočné množstvo populácie získa koncepčné poznatky a zmení systém.

Vobec pritom nerieši realitu v praxi. Je to ako utopické a zbožné želanie, ktoré narazí na realitu života a neuskutoční sa rovnako ako žiadny iracionálna téza pri kontakte s realitou..

Mohol by som to rozobrať do podrobností a dokázať, že je nereálna, ale nemám záujem tu písať množstvo dokazov...
KSB miesto toho, aby poučila ľudí, populáciu, ako získať moc, tak učí túto vágnu - defektnú tézu.


Položím len jednu jednoduchú otázku :

Ako KSB zariadi v praxi, aby si dostatočné množstvo populácie vobec prečítalo tlsté knihy KSB napísané nie zrovna ĺudovým štýlom ?

A to nehovorím o tom, že medzi poznaním koncepčných poznatkov a skutočnou mocou nad spoločnosťou je ešte ohromný rozdiel.

A reálna moc nad spoločnosťou sa nezíska čítaním tlstých kníh, Treba k tomu viac ako poznatky, treba tu moc v realite aj získať...

Tá nespadne len tým, že nejaké % spoločnosti si niečo prečíta...

Prečo KSB nerieši, ako globalisti získali moc od histórie k dnešným časom, aké nástroje použili v minulosti, aké používajú teraz, aké štruktúry k tomu potrebujú, pretože reálna moc nie je bezštruktúrna, ale nutne potrebuje silné, sofistikované štruktúry ako legálne, tak aj tajné..

Re: názor

Am | 25.03.2018

Směšujete dvě věci dohromady. V článku je řeč o tom že je potřeba - „měnit svou mravnost k lepšímu a zvyšovat svou míru chápání“. Studium KSB automaticky nezajistí jedno ani druhé. Je to jen jedna z možností. Řeč je o tom, že na jaké úrovni bude společnost to je limitem pro to co si může vládnoucí elita dovolit. Je třeba pracovat na sobě, ne se jen snažit řešit věci silou a přebírat moc. Neříká Putin něco podobného – „Ne revoluce, evoluce to je to co je nám třeba“.

Re: Re: názor

Július | 25.03.2018

Limitom, čo si može vládnúca elita na spoločnosti dovoliť nie je to, na akej mravnej a intelektuálnej úrovni je daná spoločnosť, ale to, čo jej u danej spoločnosti ešte može prejsť bez toho, aby o svoju moc prišla...

Re: Re: Re: názor

Am | 26.03.2018

A co tedy určuje To co jim může u dané společnosti ještě projít?

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 26.03.2018

Odporový gradient spoločnosti ako reakcia na príslušnú akciu.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 27.03.2018

A to jest konkrétne čo ty hlavo?
Voláko si "skobovateľ", nezdá sa ti?
Hlavne, že kritizuješ podľa teba (nie že by som nesúhlasil - ale musím tiež povedať, že vďaka tomu musím šťaviť mozog na maximum a vyhľadávať externé informácie, čo je pre mňa prínosom) nie príliš ľudový štýl Koncepcie spoločenskej bezpečnosti a Dostatočne všeobecnej teórie riadenia, ty pokrytec.

Ako si to presne predstavuješ?
Ako tie dnes politicky a konceptuálne negramotné zmanipulované teľce bľačiace po uliciach, ktoré ani nevedia, za koho vymeniť súčasnú vládu, a ako presne zmeniť veci v spoločnosti k lepšiemu (viď posledné video od Daňa)?

Podľa mňa hlavná téza KSB a DVTR tkvie v tom, že človek by sa mal aktívne pomalými krôčikmi a tam, kde sa práve v spoločenskom rebríčku nachádza, podieľať na zmene spoločnosti k lepšiemu v rámci svojich schopností, možností, miery chápania a osobnej mravnosti (ktoré by si mal neustále zvyšovať).
Inej cesty podľa mňa nieto.
Ak ty vieš o nejakej reálne funkčnej, tak sem s ňou, alebo vypadni a nepruď (dúfam, že zase nebudeš plakať u Hoxa ako malé decko).

Konkrétne mám na mysli nasledovné: je nutné sa rozprávať s ľuďmi (doma s rodinou, s priateľmi, v práci), šíriť medzi nimi potrebné informácie, navrhovať lepšie a hlavne reálne funkčné riešenia, vymenovať im, čo ktorá vláda alebo politik dosiahli (ale nepresviedčať ich, že ten politik je fajn a iný zase kakaný, lebo to ľudia nemajú radi); otvoriť si papuľu v práci alebo na úrade, v čo najmenšej miere kupovať zahraničné výrobky, používať techniku až kým nevyhorí, vyhodiť TV a rádio, nefajčiť, nechľastať, presúvať sa po meste čo najviac pešo (alebo na bicykli) a pod.
Presne takto to ja robím.

Čo robíš konkrétne ty, ty ťažký frajer?!
Len nekonštruktívne prudíš a kritizuješ (samozrejme okrem RKC a ĽSNS), lebo za to ťa aj platia ty šššššššššššš...!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 27.03.2018

Jasné, že musíš šťaviť mozog na maximum, aby si vobec pochopil ,o čom píšem. Tézy KSB si zobral ako pravdu a preto ťa rozčuluje všetko, čo ti to narúša, ako aj moje názory.
Až napíšem, že KSB nie je napísaná pre masy, nie je napísaná ľudovo, tak je to pravda a nie je to žiadne pokrytectvo.Ja som KSB už dávno pochopil, ale vačšina, ktorá má malé poznatky o problematikje to ani neprečíta a ani nepochopí, o čom vlastne je, že ide o marxizmus v inom balení, s ezo prvkami, aby ich masy strávili. Rovnako aj KSB zombifikuje, čo je tá pravá morálka a aké hodnoty má ten nový a morálny človek, na základe KSB prijať, veriť tomu a šíriť to. Že ich hlavné tézy sú defektné a v praxi sa realizujú ich skutočné a skryté ciele,to už nevidíš.
Ale to by ti muselo najpr dojsť v hlave, čo nie je tvoj prípad..Takže šťav ten mozog trocha viac ..:-)
Ako si to predstavujem ? Že až chceš zmeniť spoločnosť nebudeš mútiť rozum ľudí, že islam je akýsi koránický, može sa zmeniť, čo je lož a neznalosť koránu a historických reálií. Rovnako nebudeš považovať vlastenecké strany za fašistické, pliesť si nacionalizmus s fašizmom, obhajovať strany, ktoré zrádzajú slovenský národ a štát, rozdeľovať spoločnosť s tým,že si osobujete právo tvrdiť o viere v Ježiša ako Boha, že ide o skrytý satanizmus. Asi ti nedochádza, že takéto správanie je choré, rozdeľuje spoločnosť a je znakom absolútneho nepochopenia reality fungovania spoločnosti...
A to robíš aj ty a ďalší kobisti. Dlhé roky ste glorifikovali Fica ako stratéga - konceptuála, teraz bez boja odišiel a až začne Pellegrini a jeho vláda schvaľovať tie všetky globalistické svinstvá, všetko špinavú agendu, tak kto bude na vine ?
Ale, do kotlebovcov si mlátil a nenechal na nich suchú nitku...
Až chceš niečo dokázať, najprv sa musíš prebudiť zo sektárskeho spánku a zombifikácie.
Stále trepeš o mravnosti, zvyšovania mravnosti, vieš vobec, čo to znamená ?
Až máš názor, že viera Ježiša ako v Boha je skrytý satanizmus je to mravné ? Až máš názor, že islam je najbližšia pravdu o Bohu je to pravda a je to mravné ?
Celé tvoje názory o mravnosti sú len o tom, že si myslíš, že hodnoty a tézy, ktoré si prijal čítaním KSB sú správne a na základe toho si myslíš, že máš správnu morálku, ktorú rozširuješ.
Až sa stretneš s inými názormi, s človekom s inými morálnymi hodnotami je to satanista, lebo neuznáva tvoju morálku ? A takto chceš budovať novú spoločnosť ?

Nemám nič proti tomu, až sa človek v rámci možností snaží zmeniť veci k lepšiemu, ale to ešte nemá nič spoločné so zmenou systému, tam treba toho viac.

A čo ja robím ? Okrem iného upozorňujem na to,na čo slúži KSB, že miesto toho, aby sa realizovala jej hlavná téza, že dostatočné množstvo populácie získa koncepčné poznatky a prevezme riadenie, čo je utópia, pretože tak to v praxi nepojde, tak miesto toho sleduje iné ciele,a to likvidáciu kresťanstva a viery v Ježiša ako Boha, čo je základom kresťanstva, nanucovanie pseudokresťanstva, Ježiš je len človek, rovnako, ako si to želá talmud a judaizmus, soft metódami podsúvanie islamu ako najbližšiej pravdy o Bohu, čo je lož a a manipulácia, rovnako podsúva omyl hlavnej tézy KSB, čo nie je reálne riešenie. Viacmenej čistí cestu pre NWO globalistov, len ty to nevidíš. Tézy má ako okopírované od vodcov francúzskej revolúcie, ktorí boli slobodomurári, slúžili NWO globalistov a rovnako "vyrábali nového a morálneho človeka".
V súčasnej situáci je jediné možné reálne riešenie pre ľudí podporovať skutočne vlastenecké, národné strany, ktoré nechú NWO a vládu globalistov a SMER takou stranou nie je, o čom sa už zakrátko presvedčíš..
Len teraz uvidíš, čo sa bude diať, keď Fico zdrhol, aby si užil nakradnuté, bez boja a nechal slovenský národ napospas sorosovcom..
Takto zabojoval ten váš idol.Na Tisa ste špinili, ale ten neváhal riskovať vlastný život, keď zachránil Banskú Bystricu, Zvolen, Brezno, tisíce ľudí od transportov do Nemecka za spackané povstanie SNP, za ktoré nezodpovedal.
Kde je ten tvoj Fico, aby sa postavil proti globalistickej agende, ktorú chcú v SR schváliť. To je vlastenecké, to je koncepčné, že zdrhol ako zajac ? A bez boja ?

Máš, čo robiť, aby si bol schopný vidieť veci v realite. možno to nikdy v živote nedokážeš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 28.03.2018

Nezasieraj tu večne tieto stránky tvojim zdĺhavými sprostosťami, ktoré je škoda čítať - a to hovorím na základe osobnej praxe ako ten človek, čo si už tie sračky x krát prečítal.
Ešte aj klameš, že beriem KSB ako písmo sväté, ty čo sa tu neustále oháňaš dogmatickou zbierkou bájok - Bibliou a bludmi typu, že Isa bol boho-človek.
Choď do riti ty prašivý klamársky manipulátor.
Šššššššššššššššššššš...!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.03.2018

Ukážka tvojej výchovy k človečenstvu v praxi, ktoré je podĺa KSB kritériom pravdy.. :-)

A to, že si serieš do huby, nielenže čítaš, čo píšem, ale aj reaguješ ti nedochádza.. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 28.03.2018

Podľa mňa celkom adekvátna reakcia na špinu, jak si ty.

To, že si špina, potvrdila aj prax, a môžu potvrdiť aj iní.

Keď niekoho adekvátne nazvem špinou a pošlem ho do riti pretože mám pre to pádne dôvody, tak to ešte nič nevypovedá o mojom človečenstve alebo nečlovečenstve, pretože k normálnym ľuďom sa správam primerane.

Keď sa sformuje na základe správnych myšlienok Koránu lživý pseudo-islam, tak to ešte neznamená, že Korán klame.

Ty vôbec nechápeš tej poučke, že subjektívna bytosť, ako je človek, musí posudzovať veci hlavne na základe praxe a nielen diskutovať o teóriách na akademickej pôde.

Takže, do huby si tu po celý čas serieš tak jedine ty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.03.2018

Špina a vulgárny primitív si ty.
A tvoje bláboy a omáčka okolo toho nič nezmenia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 28.03.2018

> Jasné, že musíš šťaviť mozog na maximum, aby si vobec pochopil ,o čom píšem.

Ach jaj.
Ja som mal na mysli ťažké štúdium KSB a DVTR, že mi to pomáha ako ťažký tréning s činkami - posúva ma to ďalej, lebo musím šťaviť svoj mozog na maximum a ešte popri tom aj kadečo naštudovať z iných zdrojov, aby som ten krkolomný text a formulácie mohol pochopiť.
Často krát ma to zavedie až k matematike, fyzike a pod.
Prečítaj si ten môj príspevok ešte raz, aby si pochopil jeho význam.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 28.03.2018

> Dlhé roky ste glorifikovali Fica ako stratéga - konceptuála, teraz bez boja odišiel...

Fico sa vzdal bez boja, čože?

Ani jedno z toho nie je pravda ty manipulátorská a klamárska špina.

Za toto raz zhoríš v horúcom pekle, tak sa na to už teraz teš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.03.2018

Vážne, v pekle ? Si ma pobavil...Človek má odlišný názor na Fica ako ty a za to má byť v pekle ? To je tá výchova KSB k človečenstvu ? :-)

A uznávajú starci KSB vobec peklo ? Nie je to skor záležitosť inej viery ako HNR a egregory ?

Cico, veď ty nemáš ani na to,aby si sa dokázal ovládať a nie,aby si niekoho dokázal o niečom presvedčiť. Si mentálne úplne nevyrovnaný a rozhodený...
Si zober príklad z jardoba alebo Joxa, tí sa vedia teda o pár tried lepšie ovládať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 28.03.2018

A ty si naozaj myslíš, že peklo ťa môže čakať len v posmrtnom živote?!
Mýliš sa lebo ak budeš pokračovať v súčasnom kurze, tak sa ocitneš v pekle alebo v infernu ešte v tomto živote.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.03.2018

orákulum, nekuvikaj, na mńa to neplatí, to si pestuj na vodaSS, kde ma má Hox na blackliste ,aby som nemohol poukazovať na tvoje hlúposti...

Radšej by si mal riešiť, ako tvoj génius Fico zdrhol bez boja a ponechal Slovákov v rukách sorosovcov..
Tiso, ktorého neznášaš, by sa tak zbabelo nezachoval...

Kto teraz bude na vine, keď začne SR schvaľovať protinárodnú globalistickú agendu ako Istanbulský dohovor a ďalšie, keď Fico zobral do zaječích ?
Kto, aký génius ubráni teraz Slovensko ?
To by si mal riešiť, aby som sa mal na čom zasmiať....


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 28.03.2018

Július začíná argumentovat tím, že na jiném webu je na ručním schvalování = Július je v úzkých.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.03.2018

To neznamená, že som v úzkych, to znamená, že ty sa bojíš mojich názorov a argumentov a preto ma selektuješ v blackliste a nie je to pre moju osobnú rovinu, útoky a podobne, ktoré ti neprekážajú u nickov, ktorí súhlasia s KSB a tam máš iný meter..

Sám si mi tu písal, ako si neželáš, aby som tu písal svoje príspevky a želáš si, aby som odišiel. Je to pre vulgarizmus, osobnú rovinu, invektívy ? Ale kdeže, je to pre moje názory, len to priznaj..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 28.03.2018

Opět jsi mi vyloudil úsměv na tváři. Jak si vysvětluješ, že, pokud se údajně bojím tvých názorů a argumentů, jsem tě dávno nesmazal v této diskusi? Nezdá se, že bys souhlasil s KSB.

Na vodaksb.eu na blacklistu nejsi, jsi na ručním schvalování. A právě jsem tě z toho seznamu odstranil. Pokud si pamatuju, za poslední měsíc dva jsi tam napsal pár jednovětných štěků, většina z nich tuším ještě i v rovině ad hominem... tedy reálně tam nediskutuješ ani se o to nepokoušíš, ale tady obviňuješ z cenzury. Kdybys napsal kvalitní příspěvek obsahující názory, bez problémů bych ho pustil, jako jsem to ostatně celou dobu dělal, kdyžs napsal něco, co nebylo jen výpad. Nehledě na to, že tvoje přítomnost na ručním schvalování byla výsledkem tvého chování v předchozích diskusích tamtéž, když jsi měl volný prostor, a kromě toho, i když jsem tě v minulosti párkrát už na ruční schvalování dal, vždy jsem ti po čase zase dal volný přístup.

> Sám si mi tu písal, ako si neželáš, aby som tu písal svoje príspevky

Ano, to bylo nicméně v konkrétní situaci, nikoliv kvůli názorům ale kvůli tvojí agitaci zde. Sám jsi dříve několikrát připustil / potvrdil, že tvým cílem zde není diskuse na základě dobré vůle, ale snaha odradit od KSB co nejvíce lidí. "Záchrana zbloudilých oveček", jaks to tehdy napsal jako svou motivaci. Jen mi není jasné, kdo rozhodl o tom, že zdejší informace jsou lež a manipulace a je třeba před nimi někoho zachraňovat. Do této role ses pasoval svévolně, čímž omezuješ svobodnou vůli ostatních, tím že je nenecháš, aby měli možnost udělali vlastní názor bez informačního tlaků podobných agitátorů, kteří považují za nutné jim "vysvětlit" co si mají myslet ještě dříve, než se s tím lidé mají možnost seznámit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 28.03.2018

Aj keby to bola pravda, že si na blackliste, tak by to bolo zaslúžene lebo neustále recykluješ tie isté zvratky...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.03.2018

Zvratky sú to len v tvojej hlave a práve preto som tam na blackliste, aby si ty tie svoje mohol šíriť bez toho, aby niekto poukázal, aké blbosti píšeš a čo všetko ti nevyšlo.
A bol by som aj tu, keby to pre Hoxa bola technicky možné.
Aj ten tvoj superkryptovlastenec, koncepčný génius Fico radšej zobral do zaječích, aby urputne a tvrdo, ako si kedysi tvrdil, bojoval s tým zlom..

Teraz "bojuje" z lavičky, ako bojuje futbalista, keď nie je na ihrisku....:-)

Ako dlho vydrží táto tvoja prognóza ?

"Takže zo Slovenska a v širšom zmysle aj V4 sa stáva centrom riadenia t.j. bude u nás pokoj a migranti cez kvóty a na zmluvu NEBUDÚ (nech nás zvedavec akokoľvek presviedča o opaku) a našou pákou bude Nemecko."

To, Nemecko sa tu práve snaží presadiť práve tu imigráciu, Istanbulský dohovor, atď...
Aby malo svoju kolóniu pod kontrolou a neutiekla jej niekde do ruskej sféry vplyvu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 28.03.2018

Čo príspevok to krátka slohová práca s recyklovaným obsahom, mizernej kvality.

Inak som zvedavý podľa teba v čom a kedy som sa mýlil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 28.03.2018

>Fico utiekol z boja, pretože vo svojej funkcií, keby zdoroval by mohol dokázať viac, ako z pozície teraz, kde je bez funkcie a bez priamej štátnej moci.
Pričom sám podal demisiu, bez boja.

2 veci:
-Uvedomuješ si, že čomu sa si priznal?
-Prečo si myslíš, že to bolo bez boja?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.03.2018

K ničomu som sa nepriznal, skonštatoval som fakt.

Bez boja to bolo preto, že predseda vlády nemá čo odstúpiť kvoli tlaku ulice, majdanu a má použiť všetky legálne štátne prostriedky, aby taký pokus o nelegálny prevrat odvrátil. Teda nestačí len poukázať, že bol za tým Soros, treba viac konať...
Ale, čo urobil Fico a prečo ,to ty pochopíš až neskor, podľa správania sa tejto vlády..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 28.03.2018

To, že zhoríš v pekle, ja len konštatujem, nie je to prianie, pričom zohľadňujem i fakt, že sa tu označuješ za katolíka.

Takže neodvádzaj od podstaty predošlého príspevku, ktorá je:

"Ani jedno z toho nie je pravda ty manipulátorská a klamárska špina."

Pripomínam, že je to reakcia na tvrdenie toho špinavého provokatéra, že Fico údajne zdupkal bez boja.
Ide o neslýchanú lož.

Tento smrad, nie že má iný názor na Fica - on zámerne klame!

Preto usudzujem, že jediným cieľom tohto nicku "Julius" je tu iba trolovať a nie konštruktívne kritizovať, navrhovať reálne riešenia a úprimne sa približovať k objektívnej pravde na základe praxe.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.03.2018

bla, bla.bla, manipulátorská a klamárska špina si ty.

Fico odišiel bez boja, podal demisiu dobrovoľne, pričom voliči mu dali mandát, aby dovládol.Pričom stále tvrdil,že má zodpovednosť za svoju vládu a jeho povinnosťou je dovládnúť.
Doteraz verejnosť nepozná skutočné dovody jeho odchodu.
Nechal Slovensko v rukách tejto novej vlády, a len čas ukáže, ako sa zachovajú.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 30.03.2018

>Fico odišiel bez boja, podal demisiu dobrovoľne, pričom voliči mu dali mandát, aby dovládol.

Dali to strane Smer-SD a jeho predsedovi,a a tieto entity môžu poveriť hocikoho aby predsedoval vláde.To je prvá vec.
Druhá vec je, že jeho demisiu predchádzalo niekoľko rokovaní a snáď nám nechceš povedať, že si bol na všetkých rokovaniach?!

>Fico odišiel bez boja, podal demisiu dobrovoľne, pričom voliči mu dali mandát, aby dovládol.

Vládne cez koaličnú radu ako predseda Smeru-SD. A tým pádom robí lepšie to, čo Dzurinda robil počas vlády Radičovej.

>Doteraz verejnosť nepozná skutočné dovody jeho odchodu.
Nechal Slovensko v rukách tejto novej vlády, a len čas ukáže, ako sa zachovajú.

To je pravda a čas síce ukáže ale veci ukazujú dobrým smerom.

Takže nielen si dokázal, že nechápeš neštruktúrne riadenie ale aj to, že ABSOLÚTNE nechápeš to, ako sa robí politika.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.04.2018

Nie je už predseda vlády. Tým Fico stratil významné páky na riadenie, ktoré koaličná rada dostatočne nekompenzuje.

Ustúpil tlaku ulice, médiám, miesto toho, aby začal čistenie od sorosovcov, čo v konečnom dosledku sposobí, že tlak bude pokračovať aj na Pellegriniho vládu.

Či sa veci ukážu v dobrom svetle, na to je krátky čas na posúdenie, to sa ukáže do 2 rokov, až táto vláda dovládne na základe toho,čo schváli a čo nie z genocídnej globálnej agendy, ktorú dostane na stol.

Dokázal si,že nechápeš doležitosť vrcholových funkcií štátu na riadenie.

Re: názor

Hox | 26.03.2018

Takže, co navrhuješ? :) Předlož vlastní koncepci, jak vyřešit globální systémovou krizi a eliminovat globální kryptootrokářský systém. Aha, zapomněl jsem, nemůžeš, protože jsi jeho součástí... tak nic, možná příště?

Re: Re: názor

Július | 27.03.2018

Takže, ako vidím, doteraz nie si schopný dať odpoveď na základný rozpor hlavnej tézy KSB, teda nevieš, ako dosiahnúť, aby dostatočné množstvo populácie prečítalo tlsté knihy KSB, získalo koncepčné poznatky a prebralo riadenie, však ?
A prečo by som ti mal napísať riešenia, ktoré by pomohli ? Veď ma neustále na vodaSS mažeš a máš ma tam na blackliste, hoci moje prognózy na rozdiel od kobistov vychádzajú...
KSB podporuje islam, stavia sa proti kresťanstvo, vieru v Boha ako Ježiša máte za satanizmus...
Najpr začni od seba, keď nechápeš zlo skutočného islamu. tak nepochopíš ani to ostatné.

Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 27.03.2018

> KSB podporuje islam, stavia sa proti kresťanstvo, vieru v Boha ako Ježiša máte za satanizmus...
Najpr začni od seba, keď nechápeš zlo skutočného islamu. tak nepochopíš ani to ostatné.

Takéto tu už dávno a niekoľko krát pádnymi argumentami vyvrátené tvoje bludy, zámerné manipulácie, podsúvania a útoky je treba systematicky mazať, mazať a zase len mazať.
A ešte by som ti pridal aj zopár po tej nevymáchanej a drzej papuli!

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 27.03.2018

Nebolo to vyvrátené...

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 28.03.2018

Zavri klapačku šššššššššššššš...! :DDD

Naozaj priklad "cloveka"

Jamail Yareshi | 28.03.2018

[osobní rovina, https://pastebin.com/3KGNwzdJ ]

Re: Naozaj priklad "cloveka"

Cico Ciciak | 29.03.2018

Skúsim sa polepšiť, ak ťa to ukľudní.
Silné slová môžu človeku pomôcť uľaviť, ale inak sú asi k ničomu.

Re: Re: Re: názor

Hox | 27.03.2018

Díky za potvrzení, že nic vlastního nemáš ani nenabízíš, jde ti jen o okopávání kotníků. Alespoň si KSB přečti ty ťulo, aby tvoje tvrzení o KSB nebyly tak směšné... není ti naozaj blbé, vyjadřovat se k něčemu co neznáš?
Kdes přišel na tezi, že, z toho jaks to napsal, nejspíš já osobně mám dosáhnout toho, aby lidé přečetli knihy KSB a převzali řízení? A nejspíš jsem za to podle tebe taky já osobně zodpovědný, a tudíž, osud planety leží výhradně na mě? :) Máš zajímavé názory :)
Jinak, jen demonstrace davově-"elitárního" myšlení a tvojí nevědomosti toho, co to KSB skutečně je.
Proč si myslíš, že jsem nějakým způsobem odpovědný za to, zda si nějaký člověk, kterého vůbec neznám, nastuduje KSB a osvojí si vědomosti, díky kterým může být úspěšný v životě, nebo nikoliv?

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 27.03.2018

Ale mám, ale tebe návod písať nemienim, aj tak by si to nepochopil..
KSB som už dávno prečítal..
To je taká klasika kobistov, nemajú argumenty, tak píšu, že oponent KSB neprečítal, nič nevie, nič nechápe...Ale odpovedať na jednu otázku a hlavnej téze KSB a jej nereaálnosti v praxi, to nikto z vás nedokáže. Neserie ťa to ?

Nikde nepíšem, že ty osobne máš dosiahnúť toho, aby si ĺudia prečítali knihy KSB a prevzali riadenie. Veď sa pozri na seba, ako prekrucuješ, manipuluješ, tak to vobec nebolo myslené a až máš aspoń priemerné IQ, čo ty máš, tak to iste dobre vieš. Vidíš, sám ,ako potrebuješ zámerne manipulovať, aby si dehonestoval oponenta ako osobu a rovnako ako aj problém hlavnej tézy KSB, na ktorý upozornil.

Rovnako prekrucuješ aj v tom, za čo si zodpovedný. Nie si zodpovedný za to, že nekto využije nejaké dobré poznatky v KSB, ktoré tam,samozrejm sú, pretože žiadna ideológia nie je príťažlivá, keď v nej nie je žiadna pravda, ale si zodpovedný za klamanie ohĺadom islamu, koránu, jeho podsúvanie do mysli ĺudí, čo je škodlivé a genocídne pre európske národy, rovnako ako lož,že Mohamed bol dobrý a morálny človek a že islam sa može zmeniť na koránický, čo poukazuje na ignorovanie historických reálií o islame od čias Mohameda od medinských čias a rovnako ako aj neznalosť koránu, kde sa mravnosť moslimov odvodzuje od Mohameda. a jeho správania sa.A ten bol dokazateľne, vrah, diktátor, ktorý šíril islam brutalitou a silou, zotročovaním a likvidovaním kafírov, ktorí ho odmietli.
S vysokou morálkou, ktorú učil Ježiš, s tým Mohamed nemá nič spoločné a neriadil sa ňou vo svojom živote..
Rovnako si zodpovedný aj za klamanie a šírenie bludov o kresťanstve.
A nielen ty, ale rovnako aj gurovia, starci KSB, ktorí spávajú s koránom pod vankúšom a šíria ho,čo im sily stačia ,aby do mozgov ĺudí dostali manipulácie o islame a islamizovali európsky kontinent rovnako, ako si to želajú globalisti.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 27.03.2018

Fakt už nevím, jestli se mám smát nebo brečet. Díky za to, že jsem si nad tvým příspěvkem procvičil bránici.

Můžeš napsat tu otázku, na kterou údajně nikdo z KSB neumí odpovědět?
Jestli jsi údajně všechno už vysvětlil a vyargumentoval, proč nenapsat nějaký článek, kde všechny tyto argumenty shrneš, abys nemusel stále jen tvrdit, žes to už 100x psal? Pak by stačilo jen dát odkaz na ten článek, v každé konverzaci, a lidé by viděli, co na tvých argumentech je. Připadá mi to férovější, než stále tvrdit to co tvrdíš.

Píšeš:
> Nikde nepíšem, že ty osobne máš dosiahnúť toho, aby si ĺudia prečítali knihy KSB a prevzali riadenie.

ale o příspěvek výše jsi napsal:
> teda nevieš, ako dosiahnúť, aby dostatočné množstvo populácie prečítalo tlsté knihy KSB, získalo koncepčné poznatky a prebralo riadenie

trochu rozpor, nezdá se ti?

> Veď sa pozri na seba, ako prekrucuješ, manipuluješ

jsem zmaten, můžeš napsat v čem, zcela konkrétně?

Píšeš:
> základný rozpor hlavnej tézy KSB

údajně KSB znáš, mohl bys tedy tuto údajnou základní tezi KSB, kterou máš na mysli, zformulovat svými slovy? Aby bylo něco konkrétního, o čem by se dalo diskutovat.

Pod křesťanstvím chápeš římskokatolickou církev, vatikán a jejich Bibli, do které byly zařazeny 4 evangelia z několika set, a zbytek byl prohlášen za kacířství a likvidován? Kdo rozhodl o tom, které evangelia zařadit do bible a které ne, Bůh nebo člověk?
Není ti blbé obviňovat z antikřesťanských postojů, když tady na hlavní stránce permanentně visí odkaz na Evangelium Ježíše Krista, které má k Ježíšovu učení neporovnatelně blíže, než Bible?

> Rovnako si zodpovedný aj za klamanie a šírenie bludov o kresťanstve.

opět jsem zmaten, mohl bys jmenovitě, o čem mluvíš? Případně napiš knihu nebo článek, kde shrneš svoji argumentaci. Když nenapíšeš nic konkrétního, nejde reagovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 27.03.2018

Hox, ja sa z teba smejem, ako si skončil s "argumentmi".

Tvrdíš, že nepíšem nič konkrétneho. No, to nech posúdia čítajúci.

Dám ti len jednu otázku, aby si sa zbytočne "intlektuálne nerozptyľoval.

V článkoch, ktoré si sem dal bol aj jeden o Mohamedovi a islame, ktorý tvrdil, že to bol dobrý a morálny človek...

Existuje množstvo prác, dokonca samotný korán po rozbore dokazuje, že to nie je tak.

Na základe, čoho teda článok, ktorý si tu mal niečo také tvrdí ?

A prečo túto lož tvrdí a vy ju tu šírite ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 27.03.2018

To je nějaká nová otázka? O příspěvek výše píšeš, že "ta" otázka je ohledně toho, jak se KSB rozšíří. O čem tedy ve skutečnosti mluvíš?

Tak snad abychom dali link na ten článek, aby si mohli čtenář udělat vlastní názor o jeho pravdivosti a hodnotě, ne?

http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-1/
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-2/

Vytrháváš z kontextu něco, co vůbec není pointou toho článku, který je ve skutečnosti protiislámský a kritický vůči islámu. Ale to by sis ho musel přečíst, že? :) A popřemýšlet nad jeho obsahem.

Píšeš o nějakých pracecech. Existují jiné práce, které dokazují pravý opak. Jak v takové situaci zjistíš, kde leží pravda? Kdo podle tebe může rozhodnout o tom, zda v těch práce je pravda, nebo je tam lež a pravda je naopak ve zdejším článku? Jen každý sám, s pomocí metodologie získávání nových vědomostí, s pomocí intuice, světonázoru, neboli toho, čemu se věnuje z velké části KSB.
Kdo pochopí obecných chod věcí, a dá si práci zjistit pravdivé informace o tématu, ten si bez problémů udělá správný závěr sám, bez nějakých tzv "autorit".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 28.03.2018

Reakce nebude?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.03.2018

Lepšie rozmýšlaj, o čom píšem a budeš to možno chápať.

Nevytrhávam z kontextu. Článok nie je protiislámsky, stavia Mohameda do falošného svetla ako človeka, ktorý bol dobrý a morálny a mierovo - koránicky, spravodlivo šíril islam, ktorý sa pokazil až po jeho smrti.

Čo je čistá lož a manipulácia, pretože od medinských čias Mohamed šíril islam silou, brutalitou, mečom, agresiou..

Článok glorifikuje Mohameda a klame o ňom aj o jeho sposobe šírenia islamu.

Existuje množstvo prác aj s dokazmi, ako sa šíril islam a prečo.
KSB na tieto dokazy kašle...

Pravdu o islame nie je ťažko poznať, a to ani v minulosti a ani v súčasnosti.
Vyvraždené národy, islamizované krajiny, zánik náboženstiev a kultúr, kde islam získal majoritu, utláčanie a zotročenie kafírov, zotročenie žien, všade, kde získal islam kontrolu. Tieto fakta nemožeš poprieť rovnako ako aj to,že Mohamed vobec nebol dobrý a morálny človek, na čo odkazuje aj samotný korán. Len zombifikovaný mozog si može namýšlať opak.

A ty propaguješ čítanie kodifikovaného koránu, ktorým sa tieto zverstvá riadili...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 28.03.2018

A ty za propaguješ knihu na základe ktorého križiaci páchali genocídu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.03.2018

Križiaci vznikli ako reakcia na to, že moslimovia obsadil územia, ktoré patrili kresťanom, vraždili ich a predávali do otroctva.
Prakticky viedli len obranný boj, aby ich vyhnali...Nešli ich vyháńať z Mekky a Arabského poloostrova.

V porovnaní so zločinmi islamu a moslimov vo svete sú určité zločiny križiakov len marginálne a rozhodne nedosahujú kvantitu a rozsah zločinov islamu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 28.03.2018

Vieš postoj RKC k otroctvu je prinajmenšom pokrytecká lebo:
-v Južnej Amerike schvaľovala otroctvo príklad Brazília;
-aby niekoho vykúpila z otroctva buď musel preukázať, že je katolík alebo prestúpiť na katolícku vieru.

Humanizmus križiakov v praxi:
-9 z 10 vojnových zajatcov nechali oslepiť celkom, 1 na jedno oko aby mohol ostatných doviesť domov. (Máme to od marca Pola).
-Vraždili tzv. bezvercov a lúpili.
-A čo sa týka križiakov, čo povedal ten biskup keď ho križiaci opýtali ako rozlíšiť Katarov, žeby "zabite ich všetkých, Boh ich preberie"?!

Inými slovami ak povieš A povedz aj B.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.03.2018

Nepleť si štátnu moc, s cirkevnou.
Že RKC oficiálne schvaľovala otroctvo je len neznalosť danej problematiky z tvojej strany. Bolo to "trocha" inak.

Všetko, čo "údajne" napísal Marco Polo nemusí byť rovnako pravda.

B povedz hlavne ty, aké zločiny a terorizmus páchali Albigénci, kým sa proti nim zasiahlo ? To ťa už nezaujíma, však ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 28.03.2018

Križiaci vznikli ako reakcia na to, že moslimovia obsadil územia, ktoré patrili kresťanom, vraždili ich a predávali do otroctva.

K tým kresťanským územiam si zabudol dopísať, že niektoré územia predtým staroveký Gréci alebo Rimania a ich nasledovníci - biblické štáty dobili a obsadili, alebo si ich podmanili tzv. "kultúrnou spoluprácou", t.j. pomocou lživej biblickej ideológie - preto sa stali kresťanskými.

Takže snaž sa byť aspoň trochu objektívny a nielen klamať ako taká špina.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.03.2018

Prvotná Cirkev Ježiša, ktorá vznikla v 1 storočí nikoho nevraždila. Bola 3 storočia prenasledovaná a jej stúpenci vraždení.
Ježiš neučil a neviedol, žiadnu vojnu, zmenu presadzoval kázaním, apoštolátom, mierovo.
Zatial čo Ježiš získal mierovým sposobom a kázaním tisíce stúpencov, po jeho smrti a vzniku Cirkvi milióny, a to napriek tvrdému prenasledovaniu.
Zato Mohamed získal mierovo počas 13 rokoch kázania 150 prívržencov a obrat nastal v Medine,keď sa Mohamed rozhodol šíriť islam silou a brutalitou. Ježiš nič také nerobil.
Mohamed sa za menej ako 10 rokov zúčastnil 27 lúpežných nájazdov a ďalších 38 bitiek - agresií riadil.

Takže objektivita a realita je taká, že islam od medinských čias vraždil, lúpil, prepadával, dával ľudí do otroctva, drancoval a kradol. Zatiaľ čo kresťanstvo bolo h 300 rokov prenasledované a šírilo sa len mierovo na základe viery, ale to ti, tiež prekáža...
Aj ty sa snažíš ovplyvňovať ľudí "kultúrnou spoluprácou", máš blog, kde píšeš svoje blbosti o KSB a snažíš sa,aby sa táto defektná ideológia riozšírila.
Neobjektívne posudzuješ a klameš ako špina ty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 28.03.2018

Článek kritizuje islám. Ale podle tebe není protiislámský :). Opět zajímavé názory. Proč záměrně nerozlišuješ pojmy "islám" a "Mohamed"?
Ježíš a křesťanství je podle tebe také totéž? Ježíš a to, co dělala církev je také totéž? Ruce po lokty v krvi celý středověk. Jestliže připisuješ Mohamedovi za vinu něco, co se dělo po jeho smrti, proč také nepřipisuješ Ježíšovi všechno, co se dělo po jeho smrti ze strany tzv. křesťanů?

Jestliže je Mohamed podle tebe špatný proto, co dělali "muslimové" po jeho smrti, pak je taky Ježíš osobně odpovědný za všechno, co někdo udělal později v jeho jménu (inkvizice, upalování lidí zaživa a podobně).

A jak už jsem psal, existují práce historiků, které dokládají přesný opak a jsou založeny na dochovaných zdrojích. Odkud bereš tu jistotu, že ty tvoje citované "práce" nejsou tendenční manipulace? Máš prostudované fakta a argumentaci protistrany? Udělal sis vlastní názor?

Neexistují dnes práce a knihy, které dokládají, jaký je Putin zločinec? Plné knihovny. Znamená to, že je to pravda?

Jestliže máš dvě práce, tvrdící vzájemný opak o konkrétním tématu, a obě dvě jsou "vědecké", jak zjistíš kde je pravda, na základě čeho tvrdíš, že pravda je na tvojí straně a že to ostatní jsou lži?

Jestliže je islám tak agresivní, jaktože svět dobyla biblická civilizace, která mimochodem vyvraždila původní obyvatelstvo několika kontinentů?

> A ty propaguješ čítanie kodifikovaného koránu, ktorým sa tieto zverstvá riadili...

Opět jsem zmaten. Kde? Cituje laskavě.

> Tieto fakta nemožeš poprieť rovnako ako aj to,že Mohamed vobec nebol dobrý a morálny človek, na čo odkazuje aj samotný korán.

Můžeš je ty dokázat? Zkus demonstrovat na nějakém konkrétním příkladě, že Mohamed nebyl dobrý člověk. Jen tak, pro účely diskuse.

Když už jsme u těch konkrétních příkladů, v historii se stal jeden precedent, během křižáckých válek dobyli muslimové křesťanské město v palestině, a nechali všechny křesťany odejít živé a zdravé. Když pak později totéž město dobyli křižáci, vyvraždili celé muslimské obyvatelstvo toho města, 2000 lidí, včetně žen a dětí. Kdo se zde zachoval morálně a kdo ohavně?

> Vyvraždené národy, islamizované krajiny, zánik náboženstiev a kultúr, kde islam získal majoritu, utláčanie a zotročenie kafírov, zotročenie žien, všade, kde získal islam kontrolu

Popisuješ biblický projekt a jeho šířením po světě? Neboť tato parafráze odpovídá realitě mnohem více:

Vyvraždené celé kontinenty, pokřesťanštěné krajiny, zánik náboženstiev a kultúr, kde biblický projekt získal kontrolu, utláčanie a zotročenie všech lidí bez výjimky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 28.03.2018

Reakce nebude?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.03.2018

Ale bude, tu ju máš...

"Článek kritizuje islám. Ale podle tebe není protiislámský :)"


Článok nie je protislamský, pretože klame a manipuluje o Mohamedovi. Podľa koránu má každý moslim uznávať Mohameda a jeho správanie ako najdokonalejšieho človeka a jeho správanie je pre moslimov, mravným vzorom, príkladom, ktorý musia nasledovať. Až by si niekedy čítal korán, tak sa to tam dozvieš.
Takže i keď článok, niektoré aspekty islamu kritizuje, hlavne po smrti Mohameda, klame a manipuluje o osobe Mohameda, jeho morálke a sposobe, ako šíril islam ešte za svojho života.
Od medinský čias sa šíril islam vraždením a brutalitou, dával ĺudí do otroctva, masakroval množstvo ĺudí, ani v morálke tých čias nemohol byť Mohamed dobrý a morálny človek, ako tvrdia tie lživé články, ktoré si tam dal.

"Proč záměrně nerozlišuješ pojmy "islám" a "Mohamed"?"

Pretože je to v podstate to samé v zmysle, až sa jedná o islam. Tak ako sa od medinských čias šíril islam ešte za života Mohameda, tak sa šíril aj po jeho smrti, akurát,že ešte o niečo brutálnejšie...

Tu máš niečo k začiatku, ako Mohamed islam šíril.

Po príchode do Mediny došlo k jednej výraznej zmene, Mohamed zaviedol do Koránu džihád – boj v mene Alaha. Veľký džihád je duchovný boj a malý džihád je boj s mečom. Mohamed sa v Medine začal výrazne venovať boju s mečom, konkrétne začal prepadávať karavány. Prvý výraznejší úspech dosiahol v januári 624, to bol jeho ôsmy pokus. Prepady obchodných karaván mali jediný účel – získať peniaze na financovanie džihádu. Mohamed si z lupu nechával 20 percent, zvyšok sa rozdelil medzi jeho spolubojovníkov. Príslušnú legitimizáciu na takéto činy udáva Korán v súrach 22:39 a 22:40.

"Ježíš a křesťanství je podle tebe také totéž?

Nie. Ježiš je Bohočlovek, kresťanstvo je náboženstvo.

"Ježíš a to, co dělala církev je také totéž?"

Nie.

"Ruce po lokty v krvi celý středověk. Jestliže připisuješ Mohamedovi za vinu něco, co se dělo po jeho smrti, proč také nepřipisuješ Ježíšovi všechno, co se dělo po jeho smrti ze strany tzv. křesťanů?"

Pretože Ježiš neučil to, čo Mohamed. Neučil, že kresťanstvo sa má šíriť krvavým džihádom, mečom, agresiou, nerobil z ľudí otrokov, ako Mohamed, neučil, že keď je kresťanstvo v spoločnosti silné, tak sa musí podrobiť kafírov silou, ako učil Mohamed a dodnes je to v koráne.
Takže, keď sa kresťania, vrátane RKC nesprávali podĺa učenia Ježiša, za to on nemože.

A že kresťanstvo má ruky od krvi po lakte je len tvoja ďalšia bombastická lož.

"Jestliže je Mohamed podle tebe špatný proto, co dělali "muslimové" po jeho smrti, pak je taky Ježíš osobně odpovědný za všechno, co někdo udělal později v jeho jménu (inkvizice, upalování lidí zaživa a podobně)."

Lož, manipulácia, vyššie som to vysvetlil. Keby Ježiš učil to,čo Mohamed, potom by bol zodpovedný, ale on takú morálku a správanie, ako učil Mohamed a aká je v koráne rozhodne neučil.A neučil ani to, aby existovala agresívna inkvizícia, nezodpovedá za prípadné zločiny RKC, pretože nič také neučil a to je problém príslušných ĺudí v RKC, čo sa toho dopustili.

"A jak už jsem psal, existují práce historiků, které dokládají přesný opak a jsou založeny na dochovaných zdrojích. Odkud bereš tu jistotu, že ty tvoje citované "práce" nejsou tendenční manipulace? Máš prostudované fakta a argumentaci protistrany? Udělal sis vlastní názor?"

Mám preštudované práce o islame.Sposob, ako sa šíril islam, aký bol Mohamed je historicky dávno dokázané.
Vyvracajú ho hlavne diela, ktoré vznikli, keď sa k moci v 17, 18 storočí v Európe dostali slobodomurári, ktorí písali diela, ktoré klamali o islame a na tie sa odvoláva dodnes.

"Jestliže máš dvě práce, tvrdící vzájemný opak o konkrétním tématu, a obě dvě jsou "vědecké", jak zjistíš kde je pravda, na základě čeho tvrdíš, že pravda je na tvojí straně a že to ostatní jsou lži?"


Existujú historické kroniky, ako sa šíril islam, vyhubil kresťanstvo v Afrike, boj Západného kresťanstva s islamom, v Španielsku, Karol Martel, Lipany, Maltézsky rád v Stredomorí, ktorý bránil kedysi Európu pred islamom na mori, útok islamu,na Byzantskú ríšu, dobitie Konstantinopolu, útok na Habsburskú ríšu,Viedeň, vraždy islamu na Balkáne, v Indii, vyhladenie povodnej perskej kultúry a ich náboženstva, na to všetko je spústa dokazov. Zločiny islamu nemáš šancu omluviť ani ty a ani neobjektívni historici.

Nejde totiž len o práce historikov, ale fyzické dokazy, čo je islam zač.Rovnako je zmapované, aké výboje konal Mohamed a aj kde počas svojho života, akým sposobom, ako sa správal k zajatcom, ako dával ĺudí do otroctva, znásilńoval, vraždil on a jeho vojsko moslimov.

Mohamed získal mierovo počas 13 rokoch kázania 150 prívržencov a obrat nastal v Medine,keď sa Mohamed rozhodol šíriť islam silou a brutalitou. Ježiš nič také nerobil.
Mohamed sa za menej ako 10 rokov zúčastnil 27 lúpežných nájazdov a ďalších 38 bitiek - agresií riadil.

Zmapované je aj toto počiatočné obdobie za života Mohameda.

"Neexistují dnes práce a knihy, které dokládají, jaký je Putin zločinec? Plné knihovny. Znamená to, že je to pravda?"

Existujú, ale neopierajú sa o historické kroniky, fyzické dokazy, o spomienky prenášané cez generácie, ako v prípade islamu.

"Jestliže je islám tak agresivní, jaktože svět dobyla biblická civilizace, která mimochodem vyvraždila původní obyvatelstvo několika kontinentů?"

Problém je,že ty nechápeš správne, čo je biblická civilizácia.Svet nedobila biblická civilizácia, ale konkrétne kráľovstvá, konkrétne monarchie, konkrétne štáty, kde nebolo vždy jednotné náboženstvo a ani systém moci a tie kolonizovali novoobjavené územia.
Niektoré štáty, monarchie a kráĺovstvá takmer úplne zdecimovali povodné obyvateľstvo, u iných došlo k asimilácií a nie k úplnému vyhladeniu, kde to vidieť v Južnej Amerike, kde mestici, ktorých je značné % sú dokazom zmiešania sa civilizácie a nie úplného vyhladenia povodnej populácie.

Okrem toho neplatí, že svet dobila LEN biblická civilizácia, od 7 storočia existuje aj značný svet islamu, rozsiahle územie sveta, ktoré stále narastá a rovnako aj počet moslimov vo svete.

"A ty propaguješ čítanie kodifikovaného koránu, ktorým sa tieto zverstvá riadili...

Opět jsem zmaten. Kde? Cituje laskavě.

Na tvojej diskusii.Sám som si stiahol kodifikovaný korán zo stránky, ktorú si uviedol na nete.Odporúčal si mi to prečítať.Rovnako si odporúčal tento preložený korán čítať aj ďalším. Nemám záujem ti to vyhľadávať v diskusii,ale je to tak.Chceš tvrdiť, že to nie je pravda ?

"Tieto fakta nemožeš poprieť rovnako ako aj to,že Mohamed vobec nebol dobrý a morálny človek, na čo odkazuje aj samotný korán.

Můžeš je ty dokázat? Zkus demonstrovat na nějakém konkrétním příkladě, že Mohamed nebyl dobrý člověk. Jen tak, pro účely diskuse."

Stačí si prečítať kodifikovaný korán a súry od Mohameda, stačí si prečítať diela historikov a expertov na korán a islam a skúmať ich dokazové materiály o islame, stačí si prečítať historické kroniky o šírení islamu z toho obdobia.Mnoho z toho som už uviedol vyššie.


https://www.koranoislamu.cz/

Počítaj si je tam mnoho toho,čo vykonal priamo "prorok".

Mohamed sa na ženy pozeral ako na domáce zvieratá.Zena ako zviera Vo svojej záverečnej kázni Mohamed prirovnal ženy k dobytku.Tabari (IX:113) zaznamenáva (citované Winn, 2004, Str. 557) „Zaobchádzajte so ženami dobre, pretože sú ako zvieratá a nič vlastného nemajú. Alah urobil potešenie z ich tiel zákonným vo svojom Koráne."

V islame, skrze manželstvo, muž nadobúda právne vlastníctvo „mäsa" tela ženy.Na rozdiel od hinduizmu a kresťanstva manželstvo nie je v islame záväzným zväzkom. Tu absolútne nie je prítomná idea spoločenstva, partnerstva alebo kamarátstva v rámci manželského páru. Korán nenahliada na rozvod alebo oddelenie ako na tragickú možnosť, ale ako na výhodnú príležitosť pre muža. V islame ženy nemajú žiadnu myseľ, iba „mäso" jej tela je „halal" pre muža, aby si ho vychutnal.Podľa Shahih Bukhari 7.62.173, Manželka si musí oholiť svoje ochlpenie, ak sa manžel vráti domov v noci po dlhej ceste.

Tu máš niečo k začiatku, ako Mohamed islam šíril.

Po príchode do Mediny došlo k jednej výraznej zmene, Mohamed zaviedol do Koránu džihád – boj v mene Alaha. Veľký džihád je duchovný boj a malý džihád je boj s mečom. Mohamed sa v Medine začal výrazne venovať boju s mečom, konkrétne začal prepadávať karavány. Prvý výraznejší úspech dosiahol v januári 624, to bol jeho ôsmy pokus. Prepady obchodných karaván mali jediný účel – získať peniaze na financovanie džihádu. Mohamed si z lupu nechával 20 percent, zvyšok sa rozdelil medzi jeho spolubojovníkov. Príslušnú legitimizáciu na takéto činy udáva Korán v súrach 22:39 a 22:40.

Po každém teroristickém útoku slyšíme muslimy volat, že to s islámem nemá nic společného. Islám je prý mírumilovný. Znamená to, že Mohamedovy zločiny proti lidskosti také nemají nic společného s islámem?

Nespáchal snad Mohamed genocidu podobně jako ISIS? V roce 627 muslimové odrazili útok z Mekky ve slavné „Bitvě o příkop“. Mohamed se pak cítil dost silný, aby zničil poslední opozici v Medíně. Oblehl židovský kmen Bení Kurajzá, který se provinil jen tím, že byl neutrální.

Když židy porazil, rozhodl se Prorok bezbranné zajatce povraždit ve stylu ISIS. Neumožnil jim konvertovat na islám a vyplatit svůj život výkupným (džizja). Ani mu nestačilo je vyhnat z města. Dovedete si představit, že by se tak zachoval Ježíš nebo Buddha?

Během noci byly přes celé městské tržiště vyhloubeny příkopy velké natolik, aby pojaly mrtvá těla mužů. Ráno Mohamed, který byl celou dobu divákem, nařídil, aby muže přiváděli k popravě ve skupinkách po pěti či šesti. Každá skupinka se musela posadit na okraj příkopu, jenž se měl stát jejich hrobem, tam byli sťati a jejich těla byla shozena do příkopu. Tato jatka začala ráno a trvala celý den. Po soumraku pokračovala za svitu pochodní. Tak na tržišti prolili krev sedmi či osmi set obětí. Mohamed pak přikázal, aby příkop zahrabali a odešel se utěšovat krásou Rihany, jejíž manžel a jejíž všichni mužští příbuzní právě v tomto masakru zahynuli. (Ibn Warraq. Proč nejsem muslim. Votobia 2005. Strana 140. Vylíčeno podle středověkého islámského Mohamedova životopisce Ibn Ishaka)

Kdyby to udělal dnes, byl by stíhán za zločiny proti lidskosti před tribunálem v Haagu. Jak se to liší od masakru v Srebrenici? Nebo od vyhlazení Lidic? O tomhle mluvil president Zeman 17. listopadu na Albertově, když zmiňoval „kulturu vrahů“.

"Když už jsme u těch konkrétních příkladů, v historii se stal jeden precedent, během křižáckých válek dobyli muslimové křesťanské město v palestině, a nechali všechny křesťany odejít živé a zdravé. Když pak později totéž město dobyli křižáci, vyvraždili celé muslimské obyvatelstvo toho města, 2000 lidí, včetně žen a dětí. Kdo se zde zachoval morálně a kdo ohavně?"

Nestačí vypichnúť konkrétny príklad a z toho vyvodzovať komplexný pohĺad na problematiku. Treba brať islam komplexnejšie a potom sa ukáže niečo iné..
Napríklad toto :

Ve jménu žádné jiné ideologie nebylo prolito tolik krve jako ve jménu islámu. Podle některých historiků zemřelo pod jeho mečem jenom v Indii víc než 80 milionů lidí. Další miliony byly zabity v následujících stoletích během nájezdů na Persii, Egypt a jiné země. Toto krveprolití trvá dodnes. Podle některých odhadů zmasakrovali islámští mudžahedíni za posledních čtrnáct století 280 milionů lidí.


Zaujímavé, že ukážku niečo dobrého z kresťanstva v podobnom garde len tak nedáš a ty že neobhajuješ islam, :-)" Vyvraždené národy, islamizované krajiny, zánik náboženstiev a kultúr, kde islam získal majoritu, utláčanie a zotročenie kafírov, zotročenie žien, všade, kde získal islam kontrolu

Popisuješ biblický projekt a jeho šířením po světě? "

Nie, popisujem islam :

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 30.03.2018

Podle některých odhadů nemá smysl diskutovat z pseudokřesťanskými fanatiky.

> Článok nie je protislamský, pretože klame a manipuluje o Mohamedovi.

Mohamed nerovná se islám, podobně jako Ježíš nerovná se křesťanství nebo církev.

> Podľa koránu má každý moslim uznávať Mohameda a jeho správanie ako najdokonalejšieho človeka

Pohádky ovčí babičky. Dej link, kde to tam údajně je.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.04.2018

"Podle některých odhadů nemá smysl diskutovat z pseudokřesťanskými fanatiky."

Až naznačuješ,že som fanatik, prečo na mňa reaguješ, prečo chceš, aby som ti odpovedal ?

"Mohamed nerovná se islám, podobně jako Ježíš nerovná se křesťanství nebo církev.".

Nepísal som,že Mohamed = islam, ale že v zmysle šírenia islamu za Mohameda od medinský čias a šírenia islamu po jeho smrti nie je významný rozdiel.

" Podľa koránu má každý moslim uznávať Mohameda a jeho správanie ako najdokonalejšieho človeka"

Rozhodne ano, Mohamed je vzor správania moslima.


PĚT ZÁSAD ISLÁMU
Existuje pět hlavních zásad Islámu:

1. Vyznání víry: vyznávat, že není žádného božstva kromě Boha, a že Mohamed je Jeho poslem pro celé lidstvo až do Soudného dne. Prorocké poslání Mohameda zavazuje muslimy následovat jeho příkladný život jako vzor....Keď chcete pochopiť Islamský štát prečítajte si najstarší Mohamedov životopis od Ibn Hishama. To je vzor pre ich činy.

- Islamský štát zabíja či odtína hlavy tým, ktorých považuje za neveriacich. Rovnakým spôsobom (podľa tohto životopisu) pripravil Mohamed o život 600 až 900 mužov zo židovského kmeňa Banu Kurayza.

- Je to skutočnosť, že Korán nariaďuje stínanie hláv - Súra 47, 4. verš: „Keď stretnete tých,, ktorí odmietli veriť, údery na krk im zasaďte.“ (Slovenský preklad Koránu od Abdulwahab Al-Sbenatyho). Ironicky je táto súra nazývaná Mohamed.

- Mimochodom, 3 Mohamedove manželky boli židovské dievčatá ktoré uniesol počas svojich nájazdov na náboženské menšiny, rovnako ako to robí dnes Islamský štát...


"Moslim je kópiou Mohameda. To je v Koráne zmienené 99 krát. Musíte ho napodobňovať vo všetkom čo urobil."

"pokud chceme pochopit muslimy, musíme pochopit proroka, kterého uctívají a napodobují. Pouze tím, že porozumíme Mohamedovi, můžeme s jistotou vědět, co zapřičiňuje chování muslimů. Jak porozumět Mohamedovi a muslimům je psychologická biografie, která jde k jádru příběhů o Alláhově prorokovi a klade si za cíl odhalit záhadu muže uctívaného 1,5 miliardou lidí.

Proč je důležité vědět, co byl Mohamed zač? Protože víc než miliarda lidí se snaží být a jednat jako on. Důsledkem toho je, že šílenství jednoho muže se přenáší na všechny jeho stoupence. A pokud byl Mohamed šílený, nemůžeme očekávat, že jeho napodobitelé budou příčetní. Právě tím, že porozumíme Mohamedovi, muslimy prohlédneme a budeme schopni předvídat činy a reakce těchto nepředvídatelných lidí.

Jejich postoje, názory, myšlenky a činy tedy odrážejí jeho osobnost a mysl. Jelikož Mohamed je vzorem všeho, co se v islámu považuje za počestné, očekává se od jeho stoupenců, že ho budou ve všem napodobovat. Poněvadž muslimové jako skupina žijí Mohamedův život, vzdávají se ve výsledku života svého, své lidskosti a do velké míry i své individuality. Obývají uzavřený narcistický vesmír svého proroka a následují jeho příkladu, čímž se stávají jeho součástí. Představíme-li si islám jako strom, pak jsou muslimové jeho větvemi a Mohamed kořeny. Muslimové sdílejí Prorokovu povahu, postoje i myšlení. Každý muslim je v podstatě takový malý Mohamed, jenž je pro věřící nejlepším stvořením, nejdokonalejším člověkem a vzorem hodným následování. Každý jeho čin, ať se zdá jak chce příšerný, je považován za správný. Nikdo se na nic neptá a žádný hodnotící soud se nepřipouští. O Mohamedovi se chce bavit jen málo lidí. Pokud ho někdo jen lehce zneváží, muslimové se okamžitě urazí.

Jakákoli poznámka, jedno jak neškodná, končí ostudou. Muslimové vám možná povolí kritizovat Prorokovy stoupence, avšak kritiku jeho samotného nepřipustí."

Alí Sína (Alí Síná je bývalý muslim, který říká, že lidé na Západě žijí v iluzích, pokud jde podstatu islámu)


Takže, Hox, žiadne pohádky, to ty nepoznáš islam...


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 01.04.2018

Já taky nemluvím o islámu. Tvrdils, že "Podľa koránu má každý moslim uznávať Mohameda a jeho správanie ako najdokonalejšieho človeka", ale v odpovědi operuješ islámem, nikoliv koránem. Tak jak? Udělej si jasno, co vlastně tvrdíš. A dokaž svoje tvrzení o koránu konkrétní citací z koránu, ze které vyplývá, že muslimové mají uznávat Mohameda a "jeho správanie ako najdokonalejšieho človeka"... vtip je v tom že nemůžeš, protože tam nic takového není, opět pohádky ovčí babičky z tvojí strany.

Tvrdíš - dokaž konkrétní citací, je to jednoduché.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.04.2018

Korán je kodifikovaný text o islamskom náboženstve.

Až sa povie podľa koránu, tak to znamená podľa islamu ,ktorý je odvodený hlavne z koránu ako knihy.

Nerob sa Hox, že poznáš islam a ich knihy lepšie ako bývalý moslim Siná, expert na korán a islam.

To,že moslimovia musia nasledovať Mohameda ako vzor pre správanie a morálku je odvodené priamo z textov obsiahnutých v koráne.

Nemožeš oddelovať islam a korán, pretože pre islam je korán ich najposvatnejšia kniha, rovnako ako pre kresťanov Nový Zákon.
Až to nechápeš je tvoj problém..

Len slovíčkaríš..Pritom ti uniká podstata.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 02.04.2018

Korán je jedno a historicky zformovaný islám je druhé, podobně jako učení Ježíše je jedno a činnost církví je druhá věc, spojovat to a tvrdit opak může jen člověk, který není schopen vnímat realitu.
Z jakých konkrétních textů koránu je to údajně odvozené? Jestli nejsi schopný odpovědět na tuhle jednoduchou otázku, jen vaříš z vody a manipuluješ.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 03.04.2018

Korán ,ktorý poznáme je kodifikovaný a na základe tohto kodifikovaného koránu sa vytvorili historicky sformovaný islam, ktorého vzorom je daný korán.

Ježiš a činnosť Cirkvi už bola z mojej strany vysvetlená, opakuješ sa.

Z akých textov je odvodený historicky sformovaný islam ?
To som sem už raz dal, z konkrétnych súr v koráne ako sú uvedené aj tu :

https://www.koranoislamu.cz/

Takže zlo historicky sformovaného islamu vychádza priamo zo súr kodifikovaného korána...

Že nevieš alenbo nechceš čítaťz tie "úžasne povznášajúce súry o prenasledovaní, vraždení kafírov, o bití žien je už tvoj problém..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 03.04.2018

Co to přesně podle tebe znamená, že korán je kodifikovaný? Bible je taky kodifikovaná? :)

Co přesně chápeš pod "historicky zformovaný islám"? Davově elitární egregoriální kult, podobně jako historicky zformované křesťanství, které nemá nic společného s učením Ježíše, podobně jako nemá ve své podstatě historicky zformovaný islám nic společného s obsahem koránu, a jako nemá současná pseudodemokracie nic společného se skutečnou demokracií, a tak dále?

>Ježiš a činnosť Cirkvi už bola z mojej strany vysvetlená, opakuješ sa.

Umíš tvrdit něco jiného, než že jsi všechno už dříve vysvětlil? Když se nechceš namáhat s diskusí, proč diskutuješ? :)

Opět jsi neodpověděl, zkusím to tedy znovu: z jakých konkrétních pasáží koránu je údajně odvozené to, co tvrdíš? (že muslimové musí uznávat mohameda jako vzor dokonalého chování). Můžeš ty konkrétní pasáže uvést? Vtip je v tom, že tam nic podobného není, celé je to jen tvůj výmysl, který jsi převzal od nějaké třetí osoby. Jestli chceš tvrdit že to tam je, ukaž kde, je to jednoduché. Nebo je to projev tvojí neznalosti.

> Z akých textov je odvodený historicky sformovaný islam ?

Na to jsem se nikde neptal, ptal jsem se jen na to, kde v koránu je to, co tvrdíš že tam je, chápeme? :)

Nevšiml sis zatím, že vůbec není řeč o historicky zformovaném islámu, který má k obsahu koránu asi tak stejně daleko, jako současná církev k učení Ježíše?
Řeč z mojí strany byla jen o tom, že tvrdíš nesmysly o obsahu koránu, které neodpovídají realitě. A když na to člověk poukáže, tak výsledkem je hromada manipulací a překrucování z tvojí strany, abys ses vyhnul nutnosti sebereflexe.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.04.2018

"Všetci moslimovia súhlasia s tým, že niet iného boha ako Alaha a že Mohamed je jeho prorokom. Korán nám v 91 veršoch hovorí, že každý moslim má čo najvernejšie napodobňovať život Mohameda."

Bill Warner - expert na islam a korán.

Chápeš zmysel tej citácie ? Asi nie, tak ti to vysvetlím.
V koráne nenájdeš 91x túto citáciu

"Mohamed je vzor"
"Mohamed je najdokonalejší človek, ktorého musia moslimovia nasledovať."

To však neznamená, že sa z koránu nedá odvodiť, že Mohamed je pre moslimov vzor hodný nasledovania a jeho správanie má pravý moslim čo najdokonalejšie napodobňovať a to sa ti snažím vysvetliť, lenže ty sa radšej slovíčkaríš, aby si poprel podstatu a význam toho,čo som napísal. Ale to už poprieť nedokážeš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 02.04.2018

> "Všetci moslimovia súhlasia s tým, že niet iného boha ako Alaha a že Mohamed je jeho prorokom. Korán nám v 91 veršoch hovorí, že každý moslim má čo najvernejšie napodobňovať život Mohameda."

Dej na ty verše link aby se mohl každý přesvědčit, jinak je tvoje tvrzení na úrovni tvrzení, že nějaká modrá, kterou nikdo neviděl, je o něco více modrá než jiná modrá, kterou taky nikdo neviděl.

Kromě toho: a) křesťané snad nesouhlasí s tím, že je jen jeden Bůh-Stvořitel? Jsi snad polyteista?
b) korán explicitně uvádí, že je to ten stejný Bůh, který poslal Ježíše a před ním další prorok, že je jen Jeden Bůh, společný pro všechny lidi. Slovo "Aláh" má český překlad a ten zní "Bůh".

> To však neznamená, že sa z koránu nedá odvodiť,...

jen do toho, odvoď, už se tě asi po páté ptám, z čeho konkrétně by to mělo vyplývat, zatím jsi nebyl schopný odpovědět.

Popřít co, tvoje dojmy? :) Ty skutečně popřít nedokážu, není totiž co, zatím jsi ničím nepodložil, že to nejsou jen tvoje výmysly a dojmy, které si převzal od "autoritiek" typu billa warnera, aniž by sis udělal vlastní názor na korán bez předsudků.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 03.04.2018

Link na verše si vypýtaj od autora danej kniha Sínu, zbytočne manipuluješ, kniha existuje a autor knihy vie, o čom hovorí.

Tvoj problém je,že chceš slovíčkáriť a nechceš chápať odovodený kontext z textu - súr islamu.

V podstate ide o to,,že v koráne je viackrát zdoraznené, že Mohamed je posol boží, prorok Alaha, ktorý priniesol od neho učenie a keď toto učenie, ktoré priniesol a ktorým sa podľa neho aj riadil v živote nebudú nasledovať ostatní, teda následovať Mohameda ako vzor a jeho učenie, tak nech sú napríklad prekliati...
Z toho vyplýva,že moslimovia musia nasledovať proroka Mohameda a jeho učenie, až nechcú byť prekliaty Alahom.

Tu máš ukážku takého verša :

89. Keď k nim (spomenutým židom) prišla Kniha (Korán) od Boha (pochádzajúca) potvrdzujúca to, čo majú (Tóru) - keďže predtým prosili o pomoc (prosili Boha o pomoc, ktorá by im umožnila zvíťaziť a) zdolať tých, ktorí odmietli veriť (spomenutí židia neustále Boha prosili, aby im poslal sľúbeného proroka a Knihu, aby im pomohol proti ich nepriateľom) -, keď k nim prišlo to, čo spoznali, odmietli v to veriť (keď k nim prišiel tento prorok - prorok Muhammad, ktorého vlastnosti z Tóry poznali a o ktorého tak žiadali spolu s Knihou - Koránom, odmietli ho nasledovať tak, ako to u nich bolo zvykom a ako to opisuje verš 88). Prekliatie Božie nech teda spočinie na tých, ktorí odmietajú veriť.

"Kromě toho: a) křesťané snad nesouhlasí s tím, že je jen jeden Bůh-Stvořitel? Jsi snad polyteista?
b) korán explicitně uvádí, že je to ten stejný Bůh, který poslal Ježíše a před ním další prorok, že je jen Jeden Bůh, společný pro všechny lidi. Slovo "Aláh" má český překlad a ten zní "Bůh"."

Poukazuješ len na svoju neznalosť.
Aláh nie je to samé ako kresťanský boh, pretože kresťania uznávajú, že je jeden Boh ako moslimovia, ale má 3 osoby, islam niečo také pokladá za rúhanie, teda kresťanský Boh a islamský Alah je rozdiel. Okrem toho kresťanský Boh nesľubuje kraviny ako hurisky a 72 panien a podobne zmyslové nezmnysly, ako v koráne, čomu uveria len obmedzené a zmyselné osoby, ktoré hľadajú svoj raj len v fyzických požitkoch..

No korán mám vlastný názor je to hnus aj čítať, hlavne tie nenávistné súry k neveriacim a ženám.

Výsledkom koránu je aj toto...A ty islam cez KSB propaguješ, takže pracuješ na zničení našich národov...

Takto dopadnú krajiny, ktoré k sebe pustia islam.

Pan Nisar také odmítl dovolit paní Asii Bibi, křesťanské matce pěti dětí, která strávila deset let v cele smrti za rouhání, předběžné slyšení u soudu ve věci konečného odvolání jejího rozsudku smrti, vyneseného v důsledku soudního procesu, který byl hodnocen jako “nespravedlivý”. Rita Panahi komentovala případ paní Bibi v australském Herald Sun následovně:

Paní Bibi pracovala na poli v úmorném vedru a byla požádána, aby přinesla vodu ze studny. Následně byla obviněna, že se dopustila údajného rouhání tím, že se napila vody z nádoby. Jiná vesničanka, která měla s Bibi konflikt, tvrdila, že Bibi “znečistila” nádobu a zdroj vody svýma nečistýma křesťanskýma rukama. Bibi byla obviněna ze “znečištění vody”. “Výjimečně”, vysvětlila Bibi, ve svých pamětech: ‘Rouhání: odsouzena k smrti za hrnek vody’, “jsem se rozhodla bránit se a neustoupit. Řekla jsem: ‘Myslím si, že Ježíš by měl jiný názor než Mohamed.'” Ta žena jí odpověděla: “Jak se odvažuješ zpochybňovat Proroka, ty špinavé zvíře?”… “Dříve než dorazila policie, tak Bibi a její rodina čelili rozezlenému davu…”. Mnoho obviněných z rouhání v Pákistánu nemá takové štěstí, jsou totiž zavražděni dříve, než jsou formálně obviněni.”

Podle jiné zprávy:

“Mulláhové ji chtějí mrtvou. Vyhlásili odměnu od 10 000 do 500 000 pákistánských rupií (od 60 do 3 200 britských liber) pro toho, kdo zabije Asii Bibi. Mulláhové dokonce prohlásili, že pokud ji soud osvobodí, tak oni zajistí, že bude trest smrti vykonán.”

http://www.protiproud.cz/politika/3712-velikonoce-v-pakistanu-namisto-pomlazky-upalovani-zaziva-nenavist-soucasti-skolnich-osnov-obohati-nas-tato-kultura-zapad-krestany-pres-palubu-muslimsti-vrazi-vitani-jak-dlouho-jeste-budeme-slepi.htm

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 03.04.2018

Na verše se ptám tebe ty telátko, neboť tvrdíš že v koránu je něco, ale nejsi schopný ukázat, kde to tam je. Kdes na to přišel ty, už si můžeš vyřešit sám.

Do interpretace obsahu koránu bych ti radil se nepouštět dřív, než se budeš schopný osvobodit od předsudků a zhodnotit to, co tam skutečně je, a nikoliv to, co si myslíš že tam je. Zatím jen ilustruješ princip, že kdo hledá lež, najde ji ve všem (vždy si nějak absurdně zdůvodní a překroutí význam, vytrhne z kontextu a tak dále).

V křivém oku je i rovina křivá. Kdes vzal, že konkrétní verše koránu, které se vážou ke konkrétní situace, je správné vytrhnout a hodnotit bez znalosti té konkrétní situace? To je asi tak stejně opodstatněné, jako na základě přikázání "nezabiješ" obvinit vojáky Rudé armády, že během druhé světové války bojovali proti fašismu a zabíjeli Němce.

Zbytek je šílená ukázka jezuitské logiky a tunelového vidění, raději už nebudu komentovat, neb jsi právě spáchal jeden z největších hříchů jak podle bible, tak podle koránu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 31.03.2018

Ještě zareaguju na pár tvých nesmyslů, ad zbytek, gramotný člověk odhalí lehce tvoje manipulace sám a udělá si obrázek, o co ti tím tendenčním výkladem jde, škoda tratit čas v téhle diskusi, kterou už stejně skoro nikdo nečte.
Takže, pro pořádek.

Na základě čeho tvrdíš, že chápu špatně smysl pojmu biblický projekt, jak víš, že ho naopak nechápeš špatně ty?

> A ty propaguješ čítanie kodifikovaného koránu, ktorým sa tieto zverstvá riadili...
Na tvojej diskusii.Sám som si stiahol kodifikovaný korán zo stránky, ktorú si uviedol na nete.Odporúčal si mi to prečítať.Rovnako si odporúčal tento preložený korán čítať aj ďalším. Nemám záujem ti to vyhľadávať v diskusii,ale je to tak.Chceš tvrdiť, že to nie je pravda ?

Překrucuješ a vytrháváš z kontextu, ta diskuse je zde a každý se může podívat, že jsem nic nepropagoval a nikomu nic nedoporučoval:
http://www.vodaksb.eu/diskuse/mimo-tema/comment-page-8/#comment-19680

Pokud jde o tebe, napsal jsem ti asi ať si korán nejdříve přečteš, když už ho chceš řešit, abys nemluvil o něčem co sám neznáš. Byla to tedy opět jen reakce na tvoje příspěvky, nikoliv "propagování".

Pokud chceš dále obviňovat, vyhledej konkrétní diskusi o které mluvíš a cituj ji celou, bez vytrhávání z kontextu. Obviňuješ, dokaž, je to jednoduché. Vymyslet si můžeš cokoliv, buď vždy konkrétní, pokud chceš dokázat že je to tak jak tvrdíš, máš jedinou možnost, dát link na tu diskusi, o které tvrdíš že jsem tam něco propagovat. Tvrdit může každý co chce, vyhýbat se detailům a vytrhávat z kontextu je arzenál manipulátorů.

>Stačí si prečítať kodifikovaný korán a súry od Mohameda, stačí si prečítať diela historikov a expertov na korán a islam a skúmať ich dokazové materiály o islame, stačí si prečítať historické kroniky o šírení islamu z toho obdobia.Mnoho z toho som už uviedol vyššie.

Korán jsem četl, to co tvrdíš jsem tam nenašel, napiš co konkrétního máš na mysli. Tvůj návrh získat objektivní informace o islámu od křesťanských pisatelů a "vědců" je asi tak stejně smysluplný, jako návrh získat vyvážené informace o křesťanství a jeho historii z děl islámských pisatelů a historiků. Nebo získat adekvání informace o USA z děl marxistických pisálků dob SSSR a vice versa.

> Nestačí vypichnúť konkrétny príklad a z toho vyvodzovať komplexný pohĺad na problematiku. Treba brať islam komplexnejšie a potom sa ukáže niečo iné..

Brát komplexněji, týká se to i církve a křesťanství nebo je to požadavek jen ohledně islámu? Můžeš citovat moje slova, kde z té události údajně vyvozuju nějaký komplexní pohled?

> Podle některých odhadů zmasakrovali islámští mudžahedíni za posledních čtrnáct století 280 milionů lidí.

Pokud taky nenapíšeš, kolik lidí zmasakroval za posledních 14 století biblický Západ, slouží podobné tvrzení, i kdyby bylo pravdivé, jen k manipulaci v diskusi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.04.2018

"Na základě čeho tvrdíš, že chápu špatně smysl pojmu biblický projekt, jak víš, že ho naopak nechápeš špatně ty?"

Vysvetlené v príspevku 30.3.

"Překrucuješ a vytrháváš z kontextu, ta diskuse je zde a každý se může podívat, že jsem nic nepropagoval a nikomu nic nedoporučoval:"

KSB tvrdí, že islam je najbližšia pravda o Bohu a k tomuto poznaniu údajne prišli preštudovaním všetkých najvýznamnejších svetových náboženstiev..
Ty KSB propaguješ = propaguješ islam = prekrucuješ fakta o živote Mohameda

Propagoval si korán v diskusii aj na iných miestach ,ako si teraz dal odkaz. Nejedem to hľadať je mi jedno, či to spochybníš.

"Korán jsem četl, to co tvrdíš jsem tam nenašel, napiš co konkrétního máš na mysli. Tvůj návrh získat objektivní informace o islámu od křesťanských pisatelů a "vědců" je asi tak stejně smysluplný, jako návrh získat vyvážené informace o křesťanství a jeho historii z děl islámských pisatelů a historiků. Nebo získat adekvání informace o USA z děl marxistických pisálků dob SSSR a vice versa."

Nauč sa lepšie čítať je to v príspevku 30.3.
Prečítaj si diela Al Sína o islame, je to bývalý moslim ,ale je toho, samozrejme,viac.

"Podle některých odhadů zmasakrovali islámští mudžahedíni za posledních čtrnáct století 280 milionů lidí.

Pokud taky nenapíšeš, kolik lidí zmasakroval za posledních 14 století biblický Západ, slouží podobné tvrzení, i kdyby bylo pravdivé, jen k manipulaci v diskusi."

Biblický západ je zavádzajúci a manipulačný výraz, ktorý má viny Západu spájať s bibliou.Tie však nie sú komplexne spojené LEN s bibliou, s kresťanstvom ,s RKC, ale aj s niečím iným, na čo nerád poukazuješ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 01.04.2018

> Vysvetlené v príspevku 30.3.

Nikoli, leda tak ve tvojí fantazii. Zkus uvést, co máš konkrétně na mysli.

> KSB tvrdí, že islam je najbližšia pravda o Bohu

Zkus uvést konkrétní pasáž, kde to tam údajně je.

> Propagoval si korán v diskusii aj na iných miestach ,ako si teraz dal odkaz. Nejedem to hľadať je mi jedno, či to spochybníš.

Zkus si dát tu práci a ty konkrétní diskuse najdi, stejně úspěšně bych mohl tvrdit, žes propagoval korán ty a je mi jedno, že to popíráš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 02.04.2018

" KSB tvrdí, že islam je najbližšia pravda o Bohu"

Je netvrdím, že presne tak, ako som ten text napísal, že v KSB je...
Avšak tvrdím,že zmysel toho textu je pravdivý a dá sa odvodiť z pasáži v KSB...

"Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že Korán všade hlása svetonázor, odlišný od všetkých
variánt „Ja-centrizmu“ (egocentrizmu)"

Ukážka výlučnosti koránu, ako niečo lepšieho ako ostatné svetonázory..

"Prostredníctvom Koránu sa ľuďom navrhuje prijať v kvalite vedomej normy
organizácie psychiky jedincov a spoločenstiev SVETONÁZOR, PRICHÁDZAJÚCI
OD BOHA KU KAŽDÉMU ČLOVEKU, prichádzajúcemu do styku s Koránom a jeho
prekladmi."

Znova ukážka výlučnosti koránu...

Počítaj si na strane 255 pdf dokumentu z tvojho levanetu DVTR

A potom nasleduje MIM a glorifikácia tohto systému...

Vieš Hox, nie je všetko o presnej citácií je doležité pochopiť aj zmysel...A tvrdiť, že KSB nepodsúva islam do lepšieho svetla ako kresťanstvo ,iné náboženství a svetonázory je lož. Dáva islamu určitú formu výučnosti ako pravde a to kvalitnej od Boha..

To je samozrtejme manipulácia v prospech islamu.

Celý KSB je reklama na islam..

Tú diskusiu nejdem hľadať, nemám na to čas a rovnako ani tvoje admin možnosti prehĺadávania..
Len slepý nevidí po tých rokov, ako ty a levanet propagujete islam.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 02.04.2018

> KSB tvrdí, že islam je najbližšia pravda o Bohu

Pohled KSB na korán spočívá v tom, že se jedná o chronologicky poslední (nejmladší) zápis autentického Zjevení Shora, podobného jako dřívější Zjevení Shora - Ježíšovi, Mojžíšovi a dalším. A tudíž nejméně zkreslené. Nikoliv v tom, že by to měla být "nejbližší pravda o Bohu", to je jen tvůj výmysl nebo nepochopení smyslu textu. To znamená, že ten pohled nespočívá v tom, že pravda o Bohu je jedině v koránu - pravda o Bohu se dá najít všude, v Přírodě, člověk si může uvědomit sám, může ji nalézt na různých místech atd. - ale v tom, že z historicky dochovaných zápisů Zjevení je to, obsažené v koránu, nejméně zkreslené. Což je něco komplet jiného, než tvrdíš.

"Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že Korán všade hlása svetonázor, odlišný od všetkých variánt „Ja-centrizmu“ (egocentrizmu)"

A to je podle tebe špatně??? Ježíš snad hlásal něco jiného?

> Ukážka výlučnosti koránu, ako niečo lepšieho ako ostatné svetonázory..

Uvedl jsi jen konstataci toho, jaký světonázor je obsažen v koránu, o výlučnosti tam není ani slovo.


> "Prostredníctvom Koránu sa ľuďom navrhuje prijať v kvalite vedomej normy organizácie psychiky jedincov a spoločenstiev SVETONÁZOR, PRICHÁDZAJÚCI OD BOHA KU KAŽDÉMU ČLOVEKU, prichádzajúcemu do styku s Koránom a jeho prekladmi."

To znamená lidský typ psychiky - opět, to je podle tebe špatně??? Liší se to snad od učení Ježíše?? Ježíš neučil důvěru Bohu?

Podle tebe je rozdíl, kde člověk příjde do styku s Pravdou? Zda v učení Ježíše, nebo třeba v koránu, nebo úplně jinde?

Chápeš, co ve skutečnosti tvrdíš? Že je nějaká konkrétní Pravda obsažená v Bibli, tak je to ok, ale když je v koránu, tak je to od satana, to je drsná schizofrenie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 03.04.2018

" Nikoliv v tom, že by to měla být "nejbližší pravda o Bohu", to je jen tvůj výmysl nebo nepochopení smyslu textu."

To, potom nechápeš zmysel tejto citácie z KSB :

"Prostredníctvom Koránu sa ľuďom navrhuje prijať v kvalite vedomej normy
organizácie psychiky jedincov a spoločenstiev SVETONÁZOR, PRICHÁDZAJÚCI
OD BOHA KU KAŽDÉMU ČLOVEKU, prichádzajúcemu do styku s Koránom a jeho
prekladmi."

""Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že Korán všade hlása svetonázor, odlišný od všetkých variánt „Ja-centrizmu“ (egocentrizmu)"

Korán hlása nenávisť ku káfirom a nárokuje si silou prinútiť ostatných na svoj pohĺad na Boha, akonáhle majú moslimovia na danom území prevahu. Je to nenávistná ideológia. S učením Ježiša nemá nič spoločné v podstatných veciach.

"To znamená lidský typ psychiky - opět, to je podle tebe špatně???"

Lož. Korán vyrába typ zombie psychiky v lepšom prípade, v horšom démonický.Až má moslim presne nasledovať historicky kodifikovaný korán.


Na zbytok tvojich manipulácií škoda času reagovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 03.04.2018

Co je tedy podle tebe smyslem této citace?

"Prostredníctvom Koránu sa ľuďom navrhuje prijať v kvalite vedomej normy organizácie psychiky jedincov a spoločenstiev SVETONÁZOR, PRICHÁDZAJÚCI OD BOHA KU KAŽDÉMU ČLOVEKU, prichádzajúcemu do styku s Koránom a jeho prekladmi."

A co je podle tebe smyslem této citace?

"Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že Korán všade hlása svetonázor, odlišný od všetkých variánt „Ja-centrizmu“ (egocentrizmu)"

Jestliže máš s touto citací problém, pak to znamená, že světonázor odlišný od egocentrizmu je podle tebe špatně, a správný je tedy světonázor založený na egocentrizmu? S čím vlastně máš v dané citaci problém?

> "To znamená lidský typ psychiky - opět, to je podle tebe špatně???"

Tato moje replika se vztahovala k citacím výše, ne k tomu, pod cos ji umístil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Jan Tungli | 03.04.2018

http://www.tarot.72.sk/?m=AE

Ak niekto pozná Koran tak vie, že Koran nemá nič spoločné s láskou ani s Kristom. Skôr naopak. Je to veľmi agresívne a netolerantne náboženstvo. Niet divu, že proroctvo Ezechiela 38,39 kap. píše o Gog , kto prichádza zo zeme Magog (dnes islamské štáty) proti ľudstvu.

http://www.tarot.72.sk/?m=AL

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 31.03.2018

"Jestliže máš dvě práce, tvrdící vzájemný opak o konkrétním tématu, a obě dvě jsou "vědecké", jak zjistíš kde je pravda, na základě čeho tvrdíš, že pravda je na tvojí straně a že to ostatní jsou lži?"

Odpovídáš ve stylu, že pravda je to, co se ti hodí a co odpovídá tvým dosavadním názorům a je kompatibilní s kultem, kterého jsi členem (RKC). Nicméně o tom otázka nebyla, otázka zněla, když existují dvě vědecké práce, které tvrdí vzájemný opak o jedné věci, jak zjistíš, která z nich odpovídá realitě, nebo zda jsou špatně obě, nebo co je pravda v které?
Jak to tedy zjistíš, a, na základě čeho tedy tvrdíš že zrovna ty práce, kterými operuješ ty, odpovídají realitě a nejsou to tendenční manipulace? (a já mohu ukázat, že jsou to tendenční manipulace, na základě těch úryvků, které jsi z nich načerpal. A dodám, že velmi povrchní a hloupé manipulace, které jsou každému kdo je seznámem s tématem pro smích.)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.04.2018

Vysvetlené v príspevku 30.3.

Nejdem sa opakovať..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 01.04.2018

Jasně.. a co není tam, to je vysvětleno v příspěvku z 30. února :)

Re: Re: Re: Re: názor

Jox | 27.03.2018

HoxiJednu vec Ti ale nemozno upriet. Ze si dal dohromady team ludi, ktori rozsiruju znalosti tam, kde su ludia pripraveni. Za to velka vdaka. Tiez vysvetlovanie s teamom, aby bolo zabranene sirokemu nepochopeniu, ako sa ukazuje teraz aj v tejto diskusii (ako aj vela krat pred tym, mam ta rad Julius, no proste fakt je fakt, snazis sa ale este mas pred sebou cestu) za to vdaka. Bud zdravy a vsetko dobre. Blaho zelam

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 27.03.2018

Jox, tiež prajem všetko dobré. Máš pred sebou dlhú cestu, kým nájdeš tú PRAVDU.
Do tých čias by mi stačili aj relevantné protiargumenty na tie moje, ale nechádzam ich.
Že naznačuješ, ako nechápem to tu čítali už viacerí, čo oponovali KSB, ale to nie je relevatný argument, čo pri svojom IQ iste chápeš..

Re: Re: názor

Cico Ciciak | 27.03.2018

A to ešte nevieš?!
Predsa čítať a dogmaticky veriť v Bibliu!
:)))

Re: názor

Cico Ciciak | 27.03.2018

> Prečo KSB nerieši, ako globalisti získali moc od histórie k dnešným časom, aké nástroje použili v minulosti, aké používajú teraz, aké štruktúry k tomu potrebujú, pretože reálna moc nie je bezštruktúrna, ale nutne potrebuje silné, sofistikované štruktúry ako legálne, tak aj tajné.

A prečo by sa mal VP-ZSSR dopodrobna zaoberať a strácať čas s nejakou objektívne nepotvrdenou konšpirológiou (rôznymi tzv. "virtuálnymi" štruktúrami, ktoré vznikajú, zanikajú a zase vznikajú... podľa potreby), ktorou sa zaoberá pomaly celá "alternatíva" (aby odvádzala pozornosť oviec od merita vecí!), alebo s nepodstatnými vecami?

Však, ak ťa to zaujíma, tak padaj tam, alebo si čítaj Bibliu na dobrú noc a nepruď tu ty magor aj s tvojimi pseudo-argumentami, ktoré mňa osobne ešte nikdy nepresvedčili ani trochu!

KSB a DVTR popisuje, ako a na akých základoch funguje tzv. davo/tlupo-"elitárna" spoločnosť (ktorú pomáhala po stáročia a ďalej pomáha udržovať napr. aj tá "satanská" RKC, ktorú tu ty tak primitívne vychvaľuješ), ako vybudovať skutočne Ľudskú a spravodlivú spoločnosť (vlastne komunizmus, resp. "Kráľovstvo Božie" priamo tu na Zemi), a ako sa riadia sociálne super-systémy (spoločnosť).
Toto sú podľa mňa omnoho dôležitejšie veci než nejaké polo-sračky napr. o Illuminátoch a "dobrej" RKC, ktoré sa dajú prečítať napr. na pochybnej stránke "Spiknutí proti církvi a lidstvu".
Ďalej sú práce VP-ZSSR cenné a ojedinelé aj v tom, že sa snažia objektívne rozoberať "satanizmus" pseudo-kresťanstva, RKC, vyvracať bludy, mýty a dogmy Biblie, a tiež sa snažia v čase obecnej anti-koránskej a anti-islamskej hystérie a zámernej propagandy v rámci biblickej civilizácie, čo najobjektívnejšie analyzovať Korán, dejiny a súčasný stav Islamu, aby bol neutralizovaný potenciálny budúci nástroj GP v Rusku - moslimovia (veď aj pôvodný /ne/obyčajný Človek Isa pracoval s pôvodnými židmi, aby ich prinavrátil na správnu cestu).

BTW: Zase som stratil pár minút času napísaním toho, čo tu už boli asi zo miliónkrát napísané.
Dúfam, že ťa dnes v noci bude za to poriadne bolieť aspoň zub. :)))

Re: Re: názor

Július | 27.03.2018

Bludy zombifikovaného mozgu...
Ty ani nechápeš, základne učenie Sun Tzu :

„Ak poznáš nepriateľa i seba samého, nebudeš porazený. Ak nepoznáš nepriateľa, ale poznáš sám seba, máš 50% šancu na víťazstvo. Ak nepoznáš sám seba, ani nepriateľa, prehráš.“

Nepoznáš nepriateľa, nepoznáš, ako postupoval, keď získaval moc, nepoznáš, ako postupuje teraz, ale myslíš si, že keď to nevieš, že to nie je podstatné., lebo KSB údajne rozoberá satanizmus RKC...A to ti stačí...A rovnako ti stačí náčrt tlupoelitárnej spoločnosti.
Márne čakám, kedy tu aspoń jeden z vás príde na to, prečo KSB nepíše nič o 2 hlavnej priorite riadenia, bez ktorej konceptuálna moc nemáš šancu dlhodobo prežiť..Ale to by som chcel od vás veľa..
Cico, ani nejdem na teba strácať čas, radšej na sebe zapracuj ,aby si nebol za totálneho hlupáka..

Re: Re: Re: názor

Jox | 27.03.2018

Julius. Jun Tze a Sun Pin su trocha moja salka vitaminu C.

Dovol mi dat Ti jeden z pohladov na horeuvedenu vetu z jeho mudra.
Poznaj svojho nepriatela a poznaj sameho seba a nikdy nebudes porazeny, to je myslim si lepsi preklad vety.

Poznaj svojho nepriatela, teda pomocou mozaikoveho videnia sveta dokazes vidiet plny obraz a tym mas plnu funkciu riadenia vzhladom ku subjektu, s ktorym bojujes/sutazis. 1. priorita ZPR. Tu je prvkom rozlisenia moralka, cim vyssia v jedincovi, tym vyssie rozlisenie a tym presnejsi obraz. A tu je skryte aj Poznaj seba sameho. Bez SveDomIa to nejde. Zapamataj si to zrkadlo o ktorom som Ti vela hovoril v minulosti. Poznaj sameho seba a zvysenim svojej moralky zmenis rozlisenie.

Poznaj svojho nepriatela a jeho akcie z minulosti tak, aby si nasledne vedel, ake akcie mozes ocakavat, resp. co sa stalo v minulosti, kde boli silne a slabe stranky. 2. priorita ZPR, tu mas pravdu, no otazka je, ked vies, ako pracuju, teda bezstrukturne riadenie a chapes jeho zaklady, co chces odhalovat? tu je nepochopenie riadenia na druhej priorite ZPR.

Poznaj prostriedky nepriatela na tretej priorite, teda akym sposobom uz ciastocne strukturne riadi nepriamo pomocou masovo komunikacnych prostriedkov (knihy, rozpravky, pribehy, myty, tradicie, cirkevne ritualy, noviny, rozhlas, televizia, internet, filmova a hodobna produkcia, scientologia...)
Poznaj urok a jeho nasledky. Ked vies, ako urok pracuje, vies, co je potrebne zmenit, tiez ale, co je potrebne urobit u SEBA, u komunity v ktorej zijes, aby sa urok tykal Vas co najmenej a nasledne.. Nasledne postupne rozsirovat az do statnych celkov. Ale to uz zabieham to koncepcie globalizacie podla urcitych prvkov.
Poznaj nepriatela, pachajuceho genocidu cez hlinik vo vakcinach a poznaj sameho seba, ako sa proti nim mozno ochranit, no aj proti tym chorobam ako takym. Vitaminy, hygiena, spravna strava, spravny pitny rezim je spoznanie sameho seba na bunkovej urobni a je to ochrana na 5tej priorite ZPR. A co ine latky ako alkohol, ine drogy, smog, vplyv mesta, vid hore Cicov komentar, on uz vie, ako pracovat na 5tej priorite.

A siesta priorita je jasna. Kolko divizii mas, tolko rozhodovania mas na tejto priorite. Tu je naozaj najlepsie pre vaecsinu malych narodov, ako sme my, byt neutralny, pretoze inak poznas nepriatela a je to vlastne cely svet. Preco? Vieme o tom, ze NATO svoju zmluvu ma nastavenu tak, ze nebude mozne ju aktivovat, ak by napriklad ukrajina napadla polsko. Vid grecko-turecko. Ani to nie je doteraz vyriesene.

Takze ano spoznaj svojho nepriatela, na to ale, aby si ho spoznal, musis najskor studovat, vela studovat, aby si na vyssich prioritach, ako je ta siesta bol schopny spoznat najskor sam seba a nasledne sa ti zlozi mozaika do obrazu. Obraz ale nemusi byt to, co prijme tvoje vedomie, a toboz uz nie podvedomie a preto sa hovori, ze pre stromy nevidis les... Nasi predkovia boli mudri. Vedeli o tom, no na druhej priorite sme prehrali, no nas egregor tu stale je a informacie, ktore su v nom nezmizli, su tam a cakaju na odhalenie.
Bud zdravy a odporucim Ti. Zacni s ocistou tela. V zdravom tele, zdravy duch a ked ocistis ducha a naplnis ho ziarivym zdravim, Dusa Tvoja sa zapali ako fakla v tme a otvoris oci, s ktorymi vidiet budes, stromy budes stale vnimat, no zelena farba lesa odpustenia a fialova vrcholkov stromov poznania bude nadherne ziarit v tvojom srdci.
Vsetko dobre a blaho zelam

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 27.03.2018

Mohol by som podrobne ako ty rozpísať s čím nesúhlasím, čo píšeš, ale to, myslím, netreba.
Stačí mi, až dokážeš odpovedať na základnú tézu KSB.
Ako zariadi KSB v PRAXI - v praktickom reálnom živote, aby dostatočná časť populácie prečítala tlsté knihy KSB a prevzala riadenie ?

Na to som doteraz odpoveď nedostal. PRAX je predsa podĺa KSB kritérium pravdy a preto sa teda pýtam na to, ako to chce KSB v praxi zariadiť.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Jox | 27.03.2018

Argumentovat systemom "mohol by som" je to iste, ako neargumentovat. V podstate som Ti hore v mojom komentari jednoDucho popisal formu bezstrukturneho/strukturneho principu riadenia, na co nemas mat ake argumenty. Otazka cital si diela Sun Tze s poznamkami Sun Pina? Ja ano, mam ich doma a pravidelne sa k nim vraciam. Ku obom.

Internet je opicia pracka davo elitarizmu. Pretoze sa cez internet da sirit, elektronicky poslat inFORMAcia ktora nasledne bude sirena dalej, len staci zacat mat potrebu chapat.
A cim viac ludom nesedia inFORMAcie z mejnstrimu, cim su hladnejsi po pochopeni co sa s nimi deje a cim viac manipulator krici MANIPULACIA, tym viac ludi sa zamysla a dava si otazku. Naozaj je to tak, ako mi hovori h is TORi a alebo je to inak. To je druha priorita.
Ale to Ty vies, hovorime to uz dlho, no co nechces, je to, ze nechces pre stromy vidiet les. To je cele. Mechanizmus zatlkania, mechanizmus aktivneho branenia sa (alebo trolingu, co je ale iny vektor cielov, nehovorim, ze je to tak) inFORMAcii s inym celkovym vyznamom, tymto celym hovoris len jedno. Ze nechces vstupit do polytandemovej tematicky zameranej diskusie, pretoze Ti to nedovoli Tvoj Duch, aj ked Dusa (pokial netrolujes) krici a stale sa driape a vracia k tej teme.
Len to, co si pravdepodobne nevzal do uvahy pri svojom komentari je cas.
Aj z minulosti z Tvojich komentarov, chces mat vsetko hned. Okamzite. Zajtra. Inak nic nie je a neplati.
Prve priority su silne v tom, ze dokazu vplyvat na dlhodoby vyvoj procesu, no potrebuju cas. Preto Tvoja otazka, AKO "prinuti"niekto citat hrube knihy, odpoved znie, tak, ze tuto informaciu da k dispozicii sirokym masam.
Najskor budu masy literaturu ignorovat, nasledne ju budu odmietat, potom budu argumentovat proti a nakoniec sa stane, tak, ako citanie, pisanie, matematika sucastou zakladnej vybavy cloveka. A cesta ku Clovecenstvu bude otvorena.

No na to, aby toto bolo viditelne je potrebne rozlisenie. a to dostanes, pokial.... vid predchadzajuce prispevky.
Bud zdravy a vsetko dobre

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 27.03.2018

Pozri, Jox, chcem to zostručniť a nechcem tu písať slohové práce.
Sun Tzu som čítal.
Internet može byť opičia pracka davoelitarizmu, ale to len dovtedy, kým nezrušia alternatívne weby a nezakážu ich. Kým neblokujú e-mailovú komunikáciu, ktorá má v sebe správy z alternatívnych webov, kým nezlikvidujú osoby, čo sa podieĺajú na šírení skutočnej alternatívy pre zmenu. Iste dobre vieš, že internet nebude v budúcnosti taký free, ako doteraz.
Až sa zamedzí šírenie informácií internetom, tak sa mnoho ĺudí aj prestane zamýšlať a bude musieť zvážiť či sa postaví proti systému a systém ich utne a odreže od peňazí, v prvej fáze, neskor od slobody, možno aj života, alebo sa zaradí do rady, ako ostatní.
Teda plávať po prúde. A čo povieš, pláva vačšina s prúdom alebo proti prúdu ?
Čas práveže beriem do úvahy, zatiaľ čo ty chápeš súčasne procesy ako nemenné a násobiace sa a nechceš vidieť akcie elitárov v neprospech tohto toku.
Do tandemu s kobákmi nemožem ísť nie preto, že to moj duch nedovolí, ale preto, že vidím na čo KSB vlastne slúži a na zmenu k človeku veru nie a ani na zmenu systému.
KSB prakticky v otázkach svetonázoru alebo náboženstva rozdeľuje ľudí, vysoko uprednostňuje islam a to neobjektívne, súčasne klame o počiatkoch kresťanstva a aj o Ježišovi, rovnako ako aj o prvotnej Cirkvi, priority riadenia neriešia vobec sposob, ako elitári získali moc, udržali si ju a ako ju uplatňujú doposiaľ, chýba tam jedna mimoriadne doležitá priorita riadenia, bez ktorej nie je možné dlhodobo udržať koncepciu, a to zámerne, KSB klame v tom,že bezštruktúrne sa dá riadiť svet cez GP, čo je fakt blbosť, čo chápe každý, kto niečo v živote riadil...
Efektívne riadenie, kde existuje organizovanie, plánovanie, riadenie, kontroling, delegovanie, s určitými dátumami, tam nie je možné použiť efektívne bezštruktúrne riadenie.
KSB odvádza vinu elitárov na nezistiteľné GP, pretože údajne riadi bezštruktúrne, čím odvádza ľudí, aby poukázali na skutočných vinníkov súčasného marazmu a to je štruktúra moci 150 najbohatších rodín sveta, ktoré určujú, čo a ako sa na tomto svete deje a nie nejaké tajomné GP hierofantov...
Takže s mojím rozlíšením nie je problém.
A ty po mne chceš, aby som toto všetko v KSB zožral, inak nespejem k človečenstvu a podobne...

Jox, nie je to možné, ja používam ROZUM.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Jox | 27.03.2018

Vidím, kde je киска zakopaný, takže skúsim inak. Ako a na základe čoho usudzuješ, že máš pravdu? Čo Ti dáva istotu v Tvojich tvrdeniach? Zatiaľ čítam dohady a narážky na niečo, čomu nerozumieš, pretože na to pozeráš svojim terajším chápaním sveta. ktoré je kaleidoskopické. Inak by si nenapísal že vidím sučasné procesy ako nemenné. A že chšpeš čas.
Napišem Ti to znova, potom pôjdem produkovat melatonín, chceš vsetko hrrrr. Nie si trpezlivý. A to, spolu s neochotou diskutovať po prečítaní iného názoru, pretože más kaleidoskop zaseknutý na jednom obraze Ťa oberá o rozlíšenie, či ten obraz je správny.

Ak by si niečo naozaj riadil vieš, že bezštrukturne riadenie použivaju všetci uspešní riaditelia procesov. ja som len nevedel tomu obrazu priradit spravne slovo až do stretnutia s ksb.
No aby si pochopil veľmi trefné vyjadrenie Sun Tze, musíš zahodiť kaleidoskop.

Vieš, že každý majster bojového umenia zameraného na rozvoj interných, energetických a mravných schopností kandidáta NIKDY neučí tak, že ukazuje tajomstvá ďalších dverí? Učiteľ vedie a čaká, kým ich žiak otcorí sám a uvidí čo je vo vnútri. Potom sa žiak spýta a učiteľ vysvetlí ďaľší stupeň, pretože keď žiak zadá správnu otázku, je vedomostne no hlavne mravnostne pripravený na ďalší krok.
A na to je potreba hrubych kníh, aj keď aj tu, každý má svoje pole "expertízy", no v polytandeme sme všetci učitelia a žiaci zároveň.
želám Ti vychod z matrice, ktorá drží Tvoj kaleidoskop a dúfam, že niekedy zrezonuješ na frekvencii polytandemu s väčším počtom ľudí tu. Buď zdravý a všetko dobré. Dobru noc

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.03.2018

Ty mi buď nechceš rozumieť, alebo nerozumieš.

1. Na bezštruktúrne riadenie potrebuješ vytvoriť štruktúry.
2. Formátovanie sveta sa nezaobíde bez štruktúr a štruktúrneho riadenia.
3. Elitári sa bez štruktúrneho riadenia nezaobídu.

Až tieto 3 body nepochopíš, škoda sa rozpisovať.

A na základe čoho usudzujem, že mám pravdu ? Na základe dokazov a rovnako aj základne logiky...

Dám to konkrétny dokaz :

Kresťanstvo uznáva, že Ježiš je Boh, to je podstata kresťanstva, súčasťou toho je aj prijímanie Eucharistie...

KSB neuznáva,že Ježiš je Boh.Kobisti tvrdia, ako napríklad Hox, že kresťan -katolík, ktorý si preštuduje KSB a napriek tomu sa jeho viera nezmení, verí na Eucharistiu, uznáva Ježiša za Boha, podĺa nich uznáva skrytý satanizmus a rituálny kanibalizmus...

Myslíš si,že takýto postoj nerozdeľuje ľudí.Isteže rozdeľuje. A tu máš jeden z dokazov...

Milióny ĺudí, čo uznávajú Ježiša za Boha, uznávajú sviatosti nebudú súhlasiť s Vami, ani s učením KSB...

Takže, záver je taký že KSB nezjednocuje ĺudí s odlišnými vierovyznaním,ale rozdeľuje.
Nehĺadá spoločný prienik v oblasti hodnot, ale vnucuje svoj pohĺad na Boha, ako jediný správny s tým,že kto nejde po ich ceste sa nestane človekom, čo je práve tá forma skrytej manipulácie známej z každej ideológie elitárov, ktoré vždy formátujú a vyrábajú určitý typ ľudí. Marxizmus tak vyrábal "súdruha" ako toho správneho človeka...

A je naivné si myslieť, že milióny kresťanov odhodia svoju vieru, aby vyhoveli predstavám starcov KSB, ale kobistov ako je Hox, pretože podĺa nich len vtedy sa stanú človekom a nebudú uznávať skrytý satanizmus , keď prijmú ich svetonázorový pohĺad na Boha.
Chápeš,o čom píšem ?

Myslím,že moc nie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 28.03.2018

>1. Na bezštruktúrne riadenie potrebuješ vytvoriť štruktúry.
2. Formátovanie sveta sa nezaobíde bez štruktúr a štruktúrneho riadenia.

Blbosť par excellence lebo:
-Existujú klebety napr. Pelegrini je teplý na základe kde to sa chová (sám sa musí priznať inak sú to len reči).
-Pred vstupom do EU sa začalo šíriť klebeta, že po vstupe sa stúpne cena cukru a slovenské gazdinky začali nakupovať cukor vo veľkom. Následkom bolo to, že sklady sa nielen vyprázdnili ale aj cukor zdražel aj pred vstupom do EU.

Čo by si povedal o človekovi, ktorý v rámci náboženského rituálu (symbolicky) konzumuje ľudskú krv a ľudské mäso, a tvrdí, že to robí aby zdieľal muky toho človeka a tak dosiahol vykúpenie?

Ja hovorím, že eucharistia je kanibalizmus v praxi a povýšenie hocijakého človeka na úroveň Boha-tvorcu je zas satanizmus v praxi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.03.2018

Ty klasicky nič nechápeš...

Pletieš si dosah klebety na spoločnosť so sofistikovaným riadením, ktoré má dlhodobé ciele a formátuje spoločnosť..

Povedal by som, že si to prekrútil a nechápeš zmysel Eucharistie.
Nejde totiž o konzumáciu a nejde o potravu pre fyzické telo.

Pletieš si fyzickú potravu od duševného spojenia s niečím, kde ani nejde o prijímanie potravy, teda nejde vobec o kanibalizmus, a to ani rituálny.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 28.03.2018

A čo sú klebety ak nie formou bez-štruktúrneho riadenia?!

Eucharistia je symbolická konzumácie ľudského mäsa a krvi.
A dodávam, že rituálny kanibalizmus je o získaní nejakej vlastnosti konzumovaného t.j. o potravu ducha. V tomto konkrétnom prípade ide o vykúpenie cez obetu nevinného človeka.

Takže síce katechizmus hovorí, že je to o vykúpení a pozdvihnutí ducha ale ty si ten, ktorý nechápe o čom je reč.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.03.2018

Pletieš si rozdiel medzi prijímaním a konzumáciou..
Eucharistia sa totiž "nekonzumuje".
Takže klasicky trepeš blbosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 29.03.2018

> 1. Na bezštruktúrne riadenie potrebuješ vytvoriť štruktúry.

Nie nevyhnutne!

Predstav si prvotných kresťanov (alebo nejakú inú skupinu ľudí - napr. primitívny indiánsky kmeň), ktorí sprvoti nemali žiadne riadiace/výkonné štruktúry, a ktorých správanie a konanie bez-štruktúrne (ne-adresným šírením informácií = kto chcel, ten si prisadol a počúval) ovplyvňoval nejaký "aktivista" tej doby (údajne sa volal Ježiš alebo tak nejak), ktorý bez akejkoľvek riadiacej/výkonnej štruktúry len ne-adresným spôsobom (= kto chcel, ten si prisadol a počúval) šíril príslušné informácie v určitej časti spoločnosti (v sociálnom super-systéme).
Následne začali vznikať štruktúry rôzneho druhu, ako sa v reakcii na Ježišom šírené informácie organizovali rôzne skupiny spoločnosti (rôzne spoločenské vrstvy, dav aj "elita" na základe vlastných stereotypov myslenia a správania, ktorými dovtedy disponovali), kam prenikli tieto Ježišom šírené informácie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.03.2018

Nemusíš vytvoriť štruktúru na beštruktúrne riadenie, ale potom dosah takého riadenia je malý,slabý, neefektívny a tak nie je možné riadiť spoločnosť ako celok.

Samotný Ježiš začal tým,že povolal svojich 12 apoštolov, vytvoril prvotnú štruktúru a začal kázať... :-)

Prvotní kresťania okamžite po smrti Krista okolo roku 33 nl. vytvorili v Jeruzaleme Prvotnú kresťanskú Cirkev, takže začali prakticky šíriť kresťanstvo touto štruktúrou, potom nasledovali ďalšie cirkevné obce, riadenie Cirkvi sa okamžite organizovalo do štruktúr..
Bez štruktúr to nejde a skončí do stratena.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 31.03.2018

Žiadne argumenty, len samé vykrúcanie, odvádzanie od merita a provokácie.

Ja mám za to, že som sa ti dostatočne snažil vysvetliť pojem tzv. bez-štruktúrne riadenia, a ako funguje v praxi.
Ďalej už s tebou nemienim márniť svoj drahocenný čas a energiu.
Nemienim hádzať perly sviniam.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.04.2018

Jasne som ti to vyargumentoval, ale ty ani niečo jednoduché, konkrétne a očividné nechceš uznať. To je už tvoj problém.

Nikto ti nekáže na mńa reagovať..Už si neuznáš prehru je tvoj problém. Ja budem len rád,že s tebou nebudem strácať čas.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 31.03.2018

Zaujímavé:

> 1. Na bezštruktúrne riadenie potrebuješ vytvoriť štruktúry.

> Nemusíš vytvoriť štruktúru na beštruktúrne riadenie...

Už to začína byť riadna komédia chlapče okuliarnaté "pakošovské". :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.04.2018

Vytrhávaš to z kontextu. Je to myslené v zmysle ,až chceš bezštruktúrným riadením masovo a hĺbkovo ovplyvniť spoločnosť. Vtedy je nutná štruktúra.

Ja tu neriešim šírenie klebiet, ale riadenie spoločnosti :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 31.03.2018

> Bez štruktúr to nejde a skončí do stratena.

Tu nebola reč o tom, či ide alebo nejde spoločnosť riadiť bez štruktúr.
(Jasné, že spoločnosť efektívne riadiť bez adekvátnych štruktúr nejde, čo je jasné hádam aj tej najposlednejšej opici, tak neviem, načo tu tu vôbec pletieš.)

Tu bola reč o rozdiele medzi tzv. bez-štruktúrnym (nepriamym) a tzv. štruktúrnym (priamym) riadením!
Naštuduj si vyššie.

Ešte raz zdôrazňujem, že riadenie je informačný proces - t.j. šírenie informácií, ktoré sa deje jak u tzv. bez-štruktúrneho riadenia, tak aj u tzv. štruktúrneho riadenia!

Ďalej bola reč o tom, že tzv. bez-štruktúrne riadenie je celkovo mocnejšie a efektívnejšie riadenie než tzv. štruktúrne riadenie, pretože:

1. tzv. bez-štruktúrne riadenie je hierarchicky nadradené tzv. štruktúrnemu,

2. z tzv. bez-štruktúrneho riadenia vzniká tzv. štruktúrne riadenie pomocou virtuálnych a tradičných štruktúr (napr. štátnych inštitúcií, cirkví),

3. tzv. bez-štruktúrne riadenie by malo byť pri správnej realizácii anonymné = brutálna výhoda oproti štruktúrnemu riadeniu,

4. vďaka tzv. bez-štruktúrnemu riadeniu subjekt riadenia riadi objekt riadenia cudzími rukami = veľmi ekonomické riadenie!,

5. pri tzv. bez-štruktúrnom riadení má riadený objekt pocit, že je sám subjektom riadenia,

6. atď.


Takto má vypadať normálna a presvedčivá argumentácia namiesto neustálych ničím nepodložených útokov, nepresvedčivých pseudo-argumentov, nekonštruktívnej kritiky, negativizmu, zloby, frustrácie a ad-hominem diskreditácie nositeľov iných názorov, než má kritik!

Totálne som ťa argumentačne spláchol do kanála!
Šach mat a dovidenia! :)

BTW: Teraz už dúfam, že tu už konečne prestaneš otravovať jak taký komár. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 01.04.2018

Ešte som to doplnil:

https://pastebin.com/hXesfcEj

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.04.2018

Nespláchol si nič...

Celý čas debatujem o efektívnom riadení spoločnosti, na čo sú potrebné adekvátne štruktúry.

"Tu bola reč o rozdiele medzi tzv. bez-štruktúrnym (nepriamym) a tzv. štruktúrnym (priamym) riadením!
Naštuduj si vyššie."

Nie, od začiatku som riešil toto a mám to aj v 1 príspevku pod týmto článkom :

Klasicky si to nepochopil. Ja netvrdím, že nepriame - bezštruktúrne riadenie neexistuje, ale to, že elitári, aby efektívne riadili svet a formátovali ho do podoby, do ktorej ho potrebujú dostať sa nemožu zaobísť bez štruktúrneho riadenia.


Bezštruktúrne riadenie nie je mocnejšie a efektívnejšie riadenie, pretože

1) až má byť účinné a efektívne a má pokryť plošne spoločnosť, tak sa nezaobíde bez štruktúr, takže ťažko može byť hierarchicky nadradené nad štruktúrnym riadením. Zober bezštruktúrnemu riadeniu štruktúru a zosype sa jeho účinnosť,

2) Omyl, vytvorenie nejakej novej štruktúry napríklad štátnych inštutúcií nevzniká z beštruktúrneho riadenia, ale ako následok nejakej štruktúry, ktorá má taký dosah na systém, že vyvolá tvorbu štruktúry v systéme.

príklad : ĽSNS vznikla ako strana je to štruktúra, NAKA vtedy nevznikla.
ĽSNS sa dostala do paramentu - štruktúra je nebezpečná pre systém v rámci odporového gradientu systému, NAKA vznikla ako odpoveď,

A NAKA vznikla ako dosledok nebezpečnej štruktŕy a zvyšovania jej významu,

3.súhlas, lenže, nikdy nie je úplne anonymné, až sa tu rieši riadenie štátov, len je sťažená možnosť sa dopátrať ku skutočným autorom v pozadí,čiže znova sa nerealizuje bez štruktúr,

4, tie cudzie ruky v skutočnosti pracujú pre subjekt riadenia, vrcholová časť štruktúr cudzích rúk však pozná sobjekt riadenia, čiže cudzie ruky sú štruktúrou subjektu riadenia a nezaobíde sa bez nich

5, neuvedomelé masy áno, lenže znova je nutné, až by mal byť taký plošný masový zásah realizovaný, nutné použiť štruktúru

Záver :

Použitie beštruktúrneho riadenia na objekt riadenia typu,štát, spoločnosť sa bez štruktúr nezaobíde.
Až sa nezaobíde, tak sa nedá povedať, že bezštruktúrne riadenie je lepšie alebo efektívnejšie, pretože nevyhnutne potrebuje štruktúru.

A preto globalisti, aby riadili potrebujú vlastné nadnárodné štruktúry moci, legálne a aj tajné..

Bezštruktúrne riadenie a jej masový efekt na spoločnosť padá bez štruktúr...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 28.03.2018

> KSB prakticky v otázkach svetonázoru alebo náboženstva rozdeľuje ľudí, vysoko uprednostňuje islam

Mohl bys ukázat místo, kde tak KSB údajně činí?

KSB neupřednostňuje islám, neupřednostňuje ani jedno ze zavedených náboženství, což jsou kulty ovládání mas. Máš asi na mysli, že KSB ve svých textech používá občas citace z koránu. Používá citace i z bible, i z jiných textů, často se opírá o výroky Ježíše. A?

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 28.03.2018

> Ako zariadi KSB v PRAXI - v praktickom reálnom živote, aby dostatočná časť populácie prečítala tlsté knihy KSB a prevzala riadenie ?

Čo tu teraz zase riešiš?

Ktorá otázka ťa vlastne zaujíma?

1. Či je KSB a DVTR lživá teória, alebo

2. ako sa KSB a DVTR môže rozšíriť medzi aspoň kritické množstvo ľudí?

1. Podľa teba je to lož, ok, ale mňa tvoje subjektívne výtky a lacné argumenty absolútne nepresvedčili (a to som sa ich už načítal celkom dosť) a pochybujem, že presvedčili aj ostatných.

2. KSB a DVTR je len teória = text, znalosti, ... - to znamená, že už z princípu sama nemôže zariadiť nejaké svoje šírenie.
Sami ľudia ju budú šíriť v praktickom živote svojim aktívnym prístupom v spoločnosti a tým, že spomenú medzi rečou iným, že také niečo existuje a že aj z tade čerpali inšpiráciu pre riešenie úloh a problémov jak svojich, tak aj celo-spoločenských.
Čiže z tvojej strany ide o (podľa mňa len zámerne) debilne položenú otázku s cieľom zámerne odvádzať pozornosť od merita, manipulovať a odrádzať potenciálnych študentov od KSB a DVTR.

Špinavý a lacný pokus chlapče.
Teba a tvoje "moudrá" tu už ľudia dávno prekukli.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.03.2018

Načo na mńa neustále reaguješ, až ťa moje príspevky nepresvedčili a nezaujímajú ?

Najprv sa nauč chápať, o čom píšem. Tu nejde o to, že KSB z princípu nemože zariadiť svoje šírenie a šíriť ju budú ĺudia...

Tu ide o to, že hlavná téza KSB je defektná a nerealizovateľná v praxi.
A starci, čo ju napísali, to vedia. Teda treba riešiť to, že čo vlkastne KSB sleduje, keď jej hlavná téza je nerealizovateľná v praxi.Ale na to treba vyššie IQ, aby si pochopil skutočné ciele KSB...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 28.03.2018

K veci špina!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.03.2018

Nie som tvoj poskok, špina.

Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 28.03.2018

Ako vždy.
Od zúfalej špiny je márne čakať pádne argumenty.

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.03.2018

Zúfala špina ako ty nemá argumenty, tak sa uchyľuje k urážkam.
Teba rozhodne nie je problém vyargumentovať.

Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 28.03.2018

> „Ak poznáš nepriateľa i seba samého, nebudeš porazený. Ak nepoznáš nepriateľa, ale poznáš sám seba, máš 50% šancu na víťazstvo. Ak nepoznáš sám seba, ani nepriateľa, prehráš.“

O čom to tu zase trepeš ty manipulatívna klamárska špina?
Ja mám o Illuminátoch a o všetkých tých polo-blbostiach prečítané dosť (aj zo stránky "Spiknutí proti..."), lebo som s tým začinál (asi ako každý alternatívec).
Ale dnes som už našťastie inde (narozdiel od teba).
Ja sa už dnes moc nezaoberám nejakými (virtuálnymi) štruktúrami a objektívne nepotvrdenou konšpirológiou, ale akými metódami tieto štruktúry riadia (KSB a DVTR je v tejto veci neoceniteľný zdroj), lebo to ide ľahko vypozorovať aj v praktickom živote!
Podľa mňa je najdôležitejšie rozumieť práve týmto metódam riadenia, aby sa ľudia pomocou nich nenechali ovládať a manipulovať.
Však o čom je napr. ĽSNS alebo HaRabín?

Mimochodom, veď to práve ty nepoznáš jedného z najväčších nepriateľov gojímov = pseudo-kresťanstvo na čele s RKC a RPC pod kuratelou tzv. "rabinátu"!
Biblia je čistý ojeb, je to nástroj klamania človeka rovnako ako aj ideológie typu kresťanstvo a islam.
Zato Korán je oproti Biblii pre mňa omnoho inšpiratívnejším a omnoho viac autentickejším zdrojom, ktorý omnoho viac uvádza veci na pravú mieru.

> Cico, ani nejdem na teba strácať čas, radšej na sebe zapracuj ,aby si nebol za totálneho hlupáka..

Ja nepotrebujem konkrétne od teba žiadne rady, nemám o ne vôbec záujem, tak si ich strč voľakde do riti.
Tie sračky, čo tu pravidelne píšeš, som už x krát čítal a vôbec ma nepresvedčili na rozdiel od iných, pretože podľa mňa sú na svetelné roky vzdialené od objektívnej pravdy.
A všetko tomu u mňa signalizuje - môj intelekt, doterajšie znalosti, intuícia aj prax z reálneho života.
Ty si buď len taký dogmatickí úbožiačik typu Pakoš a spol. alebo agent-provokatér (dokonca ma už napadla aj taká "kacírska" myšlienka, že paradoxne pracuješ pre Leva-net, aby si ukazoval, aký sú katolíci totálne primitívni hlupáci a katolícka viera "rakovina" na mozgu :)) ).

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.03.2018

Jasné, Cico, bude z teba dobrý moslim. Vybral si si správne podĺa tvojho IQ...

Ve jménu žádné jiné ideologie nebylo prolito tolik krve jako ve jménu islámu. Podle některých historiků zemřelo pod jeho mečem jenom v Indii víc než 80 milionů lidí. Další miliony byly zabity v následujících stoletích během nájezdů na Persii, Egypt a jiné země. Toto krveprolití trvá dodnes. Podle některých odhadů zmasakrovali islámští mudžahedíni za posledních čtrnáct století 280 milionů lidí.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 28.03.2018

A koľko stomiliónov domorodcov z Ameriky, Austrálie a iných kútov sveta zomrelo resp. prišlo o svoju kultúru v mene kresťanstva t.j. podľa teba jedinej správnej viery?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 28.03.2018

To, ako protestanti, anglikáni v tých časoch kolonizovali Ameriku a Austráliu, za to RKC nemože, nakoľko protestanti ,anglikáni sa od nich odtrhli.
Ja neobhajujem všetky kresťanské spoločenstvá a sekty.

Okrem toho kresťanstvo nezodpovedá za hrabivosť panovníkov tých čias, ktorý neejenali podĺa kresťanstva, ale len na základe vlastných zištných zámerov.

Kresťanstvo neučí, že sa tí, čo v neho neveria majú podrobiť silou. Korán však toto učí, že je povinnosťou moslimov, až majú prevahu donútiť ich, aby sa podriadili islamu aj silou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 28.03.2018

Jsem zmaten. Protestanté nejsou křesťané?

ps. podle tvojí logiky je třeba soudit Ježíše za chování protestantů (viz tvůj text výše), stejně jako soudíš Mohameda za chování muslimů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.03.2018

Protestanti sa označujú za kresťanov, ale odtrhli sa od RKC. Takže je rozdiel, obviňovať za zločiny RKC alebo protestantov, tých ja neobhajujem..
Za zločiny protestantov RKC nezodpovedá, pretože neriadi ani svetskú moc protestantov a ich panovníkov, ktorí vraždili v Novom svete a neovplyvńuje ani náboženstvo protestantov, ktoré sa odtrhlo od skutočného kresťanstva.

PS. blbosť, už som vysvetlil inde..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 30.03.2018

Za zločiny RKC RKC doufám podle tebe odpovídá?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.04.2018

Zodpovedala by vtedy, keby v jej samotnom učení v doktríne bolo priame nabádanie na zločiny, ktoré urobili jej predstavitelia.
Až nie, tak za zločiny nemože učenie, doktrína RKC, ale príslušné osoby, ktoré sa od toho učenia odklonili a urobili zločiny, nie RKC ako komplet.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 28.03.2018

A čo Južná Amerika, snáď nám nechceš povedať, že ju podmanili protestantský conquistadori a kolonizovali ju anglikáni?!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 29.03.2018

Detto Afrika, kde mali kolónie tak Francúzi, Belgičania ako aj Nemci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.03.2018

Za kolonizáciu Južnej Ameriky nemožeš obviňovať IBA RKC, pretože jednak samotní pápeži priamo nemohli rozkazovať katolíckým kráľom, ktorých vojská kolonizovali v Južnej Amerike a jednak, až sa niekto hlási ku kresťanstvu k RKC, ale sa tak nespráva, ale opačne, nie je na vine výlučne kresťanstvo, ktoré také správanie neučí.

Vina je vždy osobná, konkrtétna. Keby kresťanstvo učilo,že sa má šíriť násilím, brutalitou, mečom ako islamský džihád, potom by rovnako na vine bolo aj kresťanstvo.Ale v NZ sa nič také nepíše..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 30.03.2018

Hlúposť lebo Pápež mohol nielen VEREJNE odsúdiť postup kráľov a kolonizátorov ale aj rovno prikázať svojim členom (vrátane kráľov) aby postupovali humánne pod hrozbou exkomunikácie. Toto ale neurobili (maximálne zmohli na symbolický protest) lebo im pribúdali ovečky a kasa sa plnila t.j. biznis ako obvykle.

A čo sa týka brutality džihádu, pekne is sa nabehol lebo nielen platí tie argumenty sa dajú použiť aj na obranu Islamu ale sa aj naplno prejavili tvoje dvojité morálne štandardy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.04.2018

S tým pápežom je to zložitejšie, ako píšeš. Určití pápeži, kvoli náboženstvu dali kráľov na exkomunikáciu, hoci prišli aj o zisky. a aj celé kráĺovstvá.
A rovnako sa pápeži aj stavali proti otroctvu, len to by si musel poznať problematiku hlbšie.
Okrem toho pápeži nevládli svetskou mocou kráľov, keby tak bolo, tak Alexander VI neustúpi Filipovi Peknému vo veci templárov..
Nerob z pápežov neobmedzených vládcov v stredoveku, bolo to inak.
Svetskú moc ovládali príslušní králi a panovníci a tí neraz neváhali ísť s pápežom až na nože.
Napríklad Henrich VIII..

S džihádom islamu to má plne pomýlené... :-)
Posudzuješ to príliš jednoducho..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 30.03.2018

Neprišlo v mene kresťanstva, ale v mene záujmov kolonizátorov.
Kresťanstvo neučí drancovať, vraždiť a kolonizovať silou a brutalitou..

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 28.03.2018

> asné, Cico, bude z teba dobrý moslim. Vybral si si správne podĺa tvojho IQ...

Ve jménu žádné jiné ideologie nebylo prolito tolik krve jako ve jménu islámu. Podle některých historiků zemřelo pod jeho mečem jenom v Indii víc než 80 milionů lidí. Další miliony byly zabity v následujících stoletích během nájezdů na Persii, Egypt a jiné země. Toto krveprolití trvá dodnes. Podle některých odhadů zmasakrovali islámští mudžahedíni za posledních čtrnáct století 280 milionů lidí.


Nepodsúvaj tu zase ľuďom nejaké nezmysli.

Toto moje tvrdenie nižšie nie je o žiadnej dogme, ale o triezvom poctivom uvažovaní a o prečítaní si Biblie a Koránu a porovnaní ich v praxi:

"Zato Korán je oproti Biblii pre mňa omnoho inšpiratívnejším a omnoho viac autentickejším zdrojom, ktorý omnoho viac uvádza veci na pravú mieru."

Podotýkam, že ja sa v tomto odstavci nebavím o žiadnej ideológii - súčasnom pseudo-islame (ktorý mimochodom kritizujem), ale čisto o Koráne - knihe, ktorú sa snažím narozdiel od teba hodnotiť s nadhľadom a objektívne.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 28.03.2018

VODA MŔTVA (34)
---------
"Biblia (= "manuál" globalizácie po biblicku) (= stereotypy/vzorce myslenia a správania, ktorými infiltruje/infikuje a zotročuje ľudí hlavne na úrovni ich podvedomia) zotrela z povrchu Zeme národy Austrálie, oboch Amerík, dokaličila Afriku i Rusko, zbavila Euro-Americkú civilizáciu kultúry myslenia, čo aj zrodilo extrémny individualizmus tzv. „osobností“ z davu, dve svetové vojny za jedno storočie, ekologickú krízu a urobila všetkých rukojemníkom genocídnych zbraní a štatisticky predurčených možností vzniku technogénnych katastrof..."

http://leva-net.webnode.cz/products/voda-mrtva-33/

http://leva-net.webnode.cz/products/voda-mrtva-34/

Lud.mudrost: Bavit sa z volom, ak nemas v ruke bic...,aneb marnost

Jamail Yareshi | 28.03.2018

[osobní rovina, https://pastebin.com/Fg6xfEzz ]

Re: Lud.mudrost: Bavit sa z volom, ak nemas v ruke bic...,aneb marnost

Cico Ciciak | 29.03.2018

Nepodsúvaj tu ľuďom lži, že by som chcel niekomu dať po papuli za jeho osobný názor, ALE za tie špinavosti, čo robí, ako je systematické klamanie a očierňovanie pomocou primitívnych a nepresvedčivých pseudo-argumentov.

Re: Re: Lud.mudrost: Bavit sa z volom, ak nemas v ruke bic...,aneb marnost

Július | 30.03.2018

Agresívny fanatik. Je dobre, že si len marginálnou záležitosťou..Nie je divu, že v Rusku je KSB brané ako extrémistická literatúra, až vychováva takých špinavcov ako si ty..

Re: názor

Cico Ciciak | 28.03.2018

> Typická chybná úvaha v KSB. Je to ich hlavná téza, že dostatočné množstvo populácie získa koncepčné poznatky a zmení systém.

Vobec pritom nerieši realitu v praxi. Je to ako utopické a zbožné želanie, ktoré narazí na realitu života a neuskutoční sa rovnako ako žiadny iracionálna téza pri kontakte s realitou..

Mohol by som to rozobrať do podrobností a dokázať, že je nereálna, ale nemám záujem tu písať množstvo dokazov...
KSB miesto toho, aby poučila ľudí, populáciu, ako získať moc, tak učí túto vágnu - defektnú tézu.


Ok, taky názor, ako sa hovorí.
Síce ho nezdieľam, ale neberiem ti ho.
Skrátka si ma dostatočne nepresvedčil.

Ale k veci:

1. Čo presne navrhuješ, ako majú ľudia prevziať riadenie od "elít"?
(Dopredu ti poviem, že s vodcami a lídrami typu Kotleba ako jediným riešením na mňa nechoď, dobre?)

2. Poďalšie, aké si ľudia majú osvojiť znalosti a akým spôsobom?

Ďakujem.

Re: Re: názor

Cico Ciciak | 30.03.2018

Nič?
No to si ma teda sklamal.

Re: Re: názor

Július | 30.03.2018

Až chceš moje návrhy, najprv sa nauč správať slušne, takže zatiaĺ nemám záujme slúžiť.
A hlavne sa naučk krotiť emócie, keď ti niekto dokáže, že hlavná téza KSB je utópia.

Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 31.03.2018

Takže žiadne argumenty.
Ďakujem ty špinavec. :)

Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 31.03.2018

Ak máš čo povedať k otázke, ako reálne zabezpečiť pozitívnu zmenu na svete, tak nemusíš odpovedať mne, ale môžeš svoju odpoveď napísať na začiatok vlákna, alebo pod príspevok niekoho iného, kto si to podľa tvojich pochybných merítok morálky zaslúži.

Ale ja som si všimol, že ani Hoxovi si svoju "medicínu" nechcel prezradiť - podľa teba by ju vraj nepochopil.
No tak to je "argument" jak noha a pekná blamáž pre teba!

Ty si len obyčajný platený agent imitátor-provokatér.

A Dúfam, že s tebou osud naloží tak, jak sa na špinu patrí!

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.04.2018

Daj si pozor, Cico, aby si nedopadol ako sektár Árius a naštuduj si ako zomrel, keď máš stále potrebu značkovať druhých ako špiny a neustále rovnako ako on neuznávaš Ježiša za Boha...
Podobne skapal aj Voltaire, ktorý nenávidel rovnako, ako ty RKC...

To k tomu, ako tu neustále hrozíš mojim osudom.. :-)

Mne je to totiž len smiešne..

Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 31.03.2018

> hlavná téza KSB je utópia

Toto si nikde pomocou presvedčivých argumentov nedokázal - ty si tu práveže neuviedol žiadne argumenty - tak tu neklam ako špina!

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 01.04.2018

Viackrát som o tom písal v diskusii s Hoxom.
Práveže on a ďalší nevedeli odpovedať, ako chcú v praxi realizovať hlavnú tézu KSB, hoci som ich viackrát vyzval..

Mravnost

Přemek | 25.03.2018

Mravnost nelze individuálně přímo zlepšit, pouze ji promítnout v individuální morálce a tím posílit celkovou míru mravnosti ve společnosti. S mravností je to jako se světlem - nedostatek světla je tmou a nedostatek mravnosti je nemravností. O řádu platí totéž, neb vše pojí tatáž podstata. Autorova úvaha v článku je až na uvedené nepřesnosti velmi informativní, neb dodává jednotlivci energii činit přednostně ty změny, jež ovládá on sám, je-li ještě člověkem.

ještě jednou: samotný vůdce nestačí

Libor Smetana | 25.03.2018

Vždyť i firmách při změně řízení-větším manévru se při změně vůdce musí vyměnit většina zaměstnanců. protože nový, třeba kvalitou 10*výkonnější vůdce nedokáže firmu zefektivnit. Něco sice řeší záměna pracovních pozic, ale to je nedostačující. O malývh firmách to platí také, jen je možnost ovlivnění větší. V supersystému Ruská federace Putin může dělat větší změny (manévry) až při dostatečném počtu vhodných kádrů rezonujících s těmito změnami. Stále platí pravidlo soudruha Stalina:Kádry řeší vše. Za kádry lze považovat dostatečná míra uvědomělých a akceschopných lidí ochotných nadšeně pracovat na novém vektoru řízení, to je 5 -10 % minimálně. Z těch ostatníchse sice velká číst přidá, ale i tak zůstane velká část pasívní. proto nelze urychlovat změny prudkými manévry, jak to hlásí zrádce národa Grudinin, který by je nebyl schopen stejně realizovat, maximálně by se zahraniční pomocí rozpoutal občanskou válku mezi Ukrajinou a Ruskem, v nejhorším případě i v Rusku. Naštěstí si to GP zatím nepřeje.
Vemte si to jen v rodinách: Jeden se začne chovat jinak, například hubnout a ostatní mu budou vědomky či nevědomky házet klacky pod nohy a může to skončit i rozvodem.

26.3. - změna na obzoru?

Pavel_2 | 24.03.2018

Uvidíme co a jak proběhne ...

https://operationdisclosure.blogspot.cz/

http://prekladyodlesa.sk/svet-coskoro-zisti-ake-hrozne-boli-zlociny-chazarskej-mafie#more-7301

Demagogia ako vysita

Kolko budes zit | 23.03.2018

Pravda je v skutocnost taka, ze praveze v akekolvek spolocnost vsetko riesi vymena "vudce" i "v davovo elitarnej"! Alebo si mysli autor, ze by sa situacia v Ceskoslovensku nevyvijala inak, ak by miesto Havla nastupil Dubcek? Preco Dubceka odstranili? Nic by sa nezmenilo ani v 1. CS Republike, ak by neodstranili Stefanika? A nebola by ina situaciach ak by miesto Dzurindu, ktory umoznil bombardovanie Srbska a privatizoval strategicka podniky, zostal premier ten " pre zapad zly Meciar", ktory to odmietal? Alebo ak by nevyhral volby Putin ale... Co to za nezmysly tu tvrdite a nebezpecne zavadzate zial ... citatelov? Nic by sa nezmenilo, ak by neschopnych veducich nahradilischopni v akekolvek oblasti zivota? Nemoralnych moralny? Ved o tom cely CAS vravi p.Pjakin! Ako je mozne, ze takyto clanok sa dostane sem medzi osobnosti p.Jefimova, p. Pjakina...? To akoze ma ich znevazit presne podobnym principom ako v sebe odrazaju deje 1. sprvu nepochopeny "Kolja v Bundestagu", potom " hymna pod bielou vlajkou"...?

Re: Demagogia ako vysita

graul | 23.03.2018

Každý v miere svojho chápania háji svoje záujmy,v miere svojho nechápania háji záujmy toho,koho miera chápania je väčšia.
Tvoja miera chápania je dosť nízka.Skús lepšie počúvat Jefimova,Pjakina a hlavne začni myslieť.

Re: Re: Demagogia ako vysita

Kolko budes zit | 24.03.2018

Pravdepodobne sta sa pozerali do zrkadla, ked ste to pisali p.,Graul. Ja som pisal o inom a to co vy sa mi snazite podsunut sa nazyva sofizmus. Moja posledna veta v predoslom je vystizna.

Re: Re: Re: Demagogia ako vysita

popolvár | 24.03.2018

ak by to bolo len o vodcovi, tak nič ľahšie ako zmeniť svet k lepšiemu by nebolo. No aj ten najlepší vodca, ak chce sa udržať, a o to viac, ak chce udržať dedičstvo-výsledky svojho vládnutia aj pre budúce pokolenia, sa musí mať o koho oprieť. Inak sa stáva tyranom. A oprieť sa môže len o široké masy obyvateľstva, ktoré musia chápať a mať určitú morálku. Veď aj Fico je svojim spôsobom vodca - aspoň - ho takto, aj keď hanlivo, sa snažia média onálepkovať. A pozrite, čo sa s ním stalo. A už keď sa odvolávaš na Pjakina, tak ten parkrát zopakoval, že Putin potrebuje vo voľbách dosiahnuť víťazstvo nad 70% pri účasti aspoň 70% voličov, aby dosiahol plnú legitimitu, t.j. opierať sa o viac ako 50% voličskej základne. Čiže aj taký vodca ako Putin sa potrebuje oprieť o národ. A to sa stane len vtedy, ak úroveň vedomostí a mravnosti dosiahne určitú hranicu. Takže, prosím, študuj do hĺbky, a nepaprč sa.

Re: Re: Re: Re: Demagogia ako vysita

Július | 25.03.2018

Ach, popolvár, zhodil Fica národ ? Zhodili ho demonštrácie, majdan ani nie 1 % obyvateľstva v SR ?
Alebo je za tým niečo iné ? Porozmýšľaj...

Samozrejme, že spoločnosti sa menia prostredníctvom aktivít vodcov.
Si myslíš, že neplatí : Udriem na vodcu a stádo sa rozpŕchne...O čom to hovorí ?
Prečo po páde ZSSR isté sily likvidovali práve vodcov, práve inteligenciu Ruska ?
A neraz až vodcovia, keď dosiahli čiastkové úspechy začali meniť názory v spoločnosti.
Príkladom je taký Spartakus. Začal s pár otrokmi ako gladiátor a zakrátko ako vodca mal pod sebou vyše 100 tisícovú armádu otrokov...

Alebo si myslíš, že Putin, keby nepracoval v prospech ĺudí a nebol výnimočne chytrý ako vodca, že by ruská spoločnosť bola tam, kde je teraz ?

KSB hrubo podceňuje potrebu spoločnosti mať vodcov pre zmenu. Tí vodcovia, aby boli úspešní musia dosahovať určité morálne charakteristiky, aby mohli pozitívne meniť spoločnosť, ktorá sa k nim na základe podobnosti cieľov pridá. Tak to funguje v realite.
Rovnako aj politika v -SR je založená na silnom vodcovi, hegemonóvi, či už to bol Mečiar alebo iní...
Je chybou očakávať, že vačšinová spoločnosť može byť porovnateľne dobrá ako profesionálni, vodcovia, ktorí pozitívne vedú spoločnosť. Vačšina na to nikdy nebude mať, čas, možnosti, neraz aj IQ, pretože je zaneprázdená inou činnosťou, kvoli prežitiu...
A preto potrebuje každá spoločnosť, dobrých vodcov, dobrých hegemónov, dobrých stratégov, takí boli aj v občine v Tartárií...

Vodca sa iste potrebuje oprieť o národ, ale nie je to len o tom, až je niekto na vrchole moci a nie je to vodca, opretie o národ mu nepomože, až je ešte aj hlúpy...

Re: Re: Re: Re: Re: Demagogia ako vysita

Oracle 911 | 28.03.2018

Inými slovami hovoríš, že spoločnosť musí mať pastiera, ktorá ju vedie na hojné pastviny.

Lenže nie sme ovce, ktorých osud je byť strihaný a skončiť na nejakom bitúnku (to vyplýva z tvojich postojov a z chodu vecí). To je prvá vec.

Druhá vec je, že na to aby niekto ako Spartakus, Putin, Stalin, Mao, Pol-pot, Hitler, Fico, Mečiar atď sa objavil daná spoločnosť musí byť pripravená. A či je to proces samovoľný resp. dôsledkom samo-riadenia alebo dôsledok vonkajšieho riadenia je jedno.

Tretia vec, Fico zostáva v politike, takže nikto ho nezhodil a ani z boja neutiekol, len zmenil bojisko.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Demagogia ako vysita

Július | 28.03.2018

Hovorím, že vačšina musí mať svojich profesionálnych zástupcov v politike, ktorí obhajujú ich záujmy, inak nemajú šancu, pretože vačšina nemá čas sledovať politiku a dobre vyhodnocovať situáciu.

Nedokážeš pochopiť, že to nie je o ovciach, ale o realite života.

Hlúposť, Spartakus sa objavil v čase, keď už dlhé roky existovalo otroctvo a dlhé roky existovalo aj po potlačení jeho povstania. Čo si znova nepochopil, že to bol Spartakus, ako vodca,ktorý dal danej záležitosti impulz a naformátoval spoločnosť na svoje názory pre vzburu otrokov..
Keby tam vtedy nebol, tak podobné povstanie ani nemusí vzniknúť. Podobné je to aj so škotskym vlastencom Wiliamom Wallacem, bez neho by nebolo to škótske povstanie...
To,že sa objaví nejaký vodca, čo niečo zmení nemusí byť nutne ako dosledok pripravenia spoločnosti, pretože v mnohých prípadoch sa taký vodca neobjaví...V prípadoch, keď napríklad zanikajú národy a systémy.
Tu ide o prvok, čo dokáže chytrý, odhodlaný, inteligentný jedinec s vodcovskými schopnosťami a aký má dosah na spoločnosť.

Fico utiekol z boja, pretože vo svojej funkcií, keby zdoroval by mohol dokázať viac, ako z pozície teraz, kde je bez funkcie a bez priamej štátnej moci.
Pričom sám podal demisiu, bez boja.
Zmenil bojisko rovnako, ako futbaliska odíde z ihriska si sadnúť na lavičku, lebo je vystriedaný a len sa pozerá na boj, kde už na ihrisku nezasahuje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Demagogia ako vysita

Oracle 911 | 28.03.2018

Iste Július podľa teba príde vodca, ktorý má krásne reči a nasľubuje hory a doly, a následne zavedie ľud na večne zelené pastviny.

Fico utiekol z boja, pretože vo svojej funkcií, keby zdoroval by mohol dokázať viac, ako z pozície teraz, kde je bez funkcie a bez priamej štátnej moci.
Pričom sám podal demisiu, bez boja.

Práve si dokázal, že absolútne nechápeš ako sa robí politika, ako sa riadi a o čom je DVTR.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Demagogia ako vysita

Július | 01.04.2018

Nauč sa reagovať na to,čo píšem a nie na to,čo si myslíš ty, že píšem, ale je to lož a manipulácia z tvojej strany.

Ty si dokázal, že nemáš argumenty, tak klasicky dodokobsky obviňuješ oponenta z nechápania..

Re: Re: Re: Re: Demagogia ako vysita

Július | 25.03.2018

A ešte niečo, popolvár. Aby vodca uspel, musí sa oprieť o svoje kádre. Bez kádrov mu masy a davy nepomožu, čoho výsledkom je zánik stalinizmu v Rusku, ako formy socializmu. Kádre vodcu, aby jeho dielo pokračovalo musia prežiť jeho odstúpenie od moci.
Aby si kádre udržali moc a mohli pokračovať v kontinuite, potrebujú podporu más.
Podporu más získajú, keď pracujú pre ich záujmy...

Fico, okrem iného zlyhal aj preto, že nemal kádre, nemal svojich ĺudí, čo by bojovali v prospech Slovákov ako národa...
Pretože, on v skutočnosti neriešilk, aby tam mal proslovenské kádre...
On mal iné záujmy..

Re: Demagogia ako vysita

jardob | 23.03.2018

Tam ide o to, že väčšina ľudí nerozumie politike a na veci sa pozerá len povrchne. Nestačí vidieť iba vodcu, ale celý proces, a hlavne tie záujmové skupiny, ktoré stoja za vodcom, a väčšie skupiny, ktoré stoja za týmito skupinami. Chápať aké sú ich krátkodobé ale predovšetkým dlhodobé ciele. Chápať, kto aké tendencie podporuje, a kto aké potláča. Toto všetko sú procesy, ktoré sú pred zrakmi väčšiny ľudí skryté. Je to ako vidieť malý ľadovec nad vodou a nevidieť tých 80-90 percent pod vodou, pri takejto chybe sa môže loď o ľadovec rozbiť.

Keby na všetko stačila iba náhodná výmena vodcu, tak svet je už dávno inde. Ľudia väčšinou do hlavy politikom nevidia, a kým zistia o čo mu ide, tak to trvá aj desaťročie (v podmienkach globalizačnej vojny). Ak sa aj podarilo občas dostať do vlády schopného človeka, tak pokiaľ sa nezmenil národ, tak táto zmena trvala iba chvíľu... Vodca zomrel, a krivý proces sa vrátil do starých koľají...
Nestačí vidieť iba vrchol ľadovca - vodcu. Nestačí prekladať všetku zodpovednosť za blaho národa iba na vodcu. Aj národ sa musí vlastným úsilím meniť k lepšiemu. Pretože inak bude mať vládu, akú si reálne zaslúži - kto by chcel vládnuť hlupákom (t.j. tým, čo sa rozvíjať nechcú a zodpovednosť prekladajú na autority. Tí, čo si robia z autorít sluhov - dostanú "sluhov", ktorí im pre ich hlúposť prejdu cez rozum, lebo odmietli sa vzdelávať).

Re: Demagogia ako vysita

ludo | 25.03.2018

Da sa suhlasit. Staci si len uvedomit aka velka zmena nastala ked v Rusku vymenili Jelcina za Putina.

Re: Re: Demagogia ako vysita

ludo | 26.03.2018

ha-ha..zasa niekto s mojim menom..
i nadpis dobry :)

doplnenie

popolvár | 22.03.2018

"...za situace, kdy míra chápání společnosti a její mravnost, určuje trajektorii její budoucnosti, a za situace, kdy měnit druhé nejde, je jedinou cestou, která zbývá, (z)měnit sebe, a tím působit i na své okolí. Což je také ta správná cesta..."
K tomu len doplním, využijúc časť citácie: "...(z)měnit sebe, a tím působit i na své okolí...":
1. ako príklad (tá odlišnosť, úroveň mravnosti a vedomostí, orientovanie sa a porozumenie domácej a globálnej politiky, správny odhad trendov a vývoja) - to okolie zaujme.
2. aktívnym prístupom k okoliu, t.j. nenechávať si svoje vedomosti a chápanie reality len pre seba, ale nevtieravo, vyvolajúc záujem, okolie informovať a nasmerovávať na zdroje informácií, napr. leva-net...
Myšlienky, prezentované na leva-nete sa šíria, a pomáhajú ľuďom sa orientovať. A tí ich šíria ďalej - až som sa usmieval dnes ráno sediac vo vlaku z BA do Viedne, ako celkom rozumne a oduševnene vysvetľovala jedna postaršia pani spolusediacim, čo sa to na Slovensku vlastne deje - pani, ktorá v Rakúsku pracuje ako upratovačka...
Takisto mne sa za tie dva týždne, čo som bol na Slovensku, podarilo počas práce, vysvetliť zopár klientom "vocogou"...
A niektorí boli tvrdé oriešky. Najtvrdší boli z rád stredných podnikateľov, ktorým najviac prekáža klientelizmus a podobné kauzy ako Váhostav and company... Fico je vinný!
Vtedy som si len vypočul najprv ich argumenty a položil otázku, či takéto niečo sa dialo len za Fica. Otázku, či Ficov odchod dané problémy vyrieši. Postupne som ich smeroval k tomu, že zmena a výmena tvárí nič radikálne nezmôže,a ak chcú reálnu zmenu, tak sa musia snažiť o systémovú zmenu. Lebo tento marazmus nie je vinou jednotlivých tvári, ale vinou a súčasťou systému, ktorý takéto občanov iritujúce nespravodlivosti umožňuje. A že každý politik má len úzkymi mantinelmi vymedzený priestor na manévrovanie. A jeho mravnosť a skutočný patriotizmus ukáže, na hrane ktorého mantinelu manévruje. Potom nasledoval výpočet toho, čo Ficova politika a vláda dobrého priniesla občanom, a Slovensku... S čím aj ten najtvrdší "ficojevinný" súhlasil. ...a následne ani neprotestoval, ak som debatu uzavrel, že momentálne je Fico to najlepšie, čo na Slovensku máme. Bolo vidno, že každý jeden sa zamýšľal nad mojimi slovami.
A udalosti posledných týždňov priniesli jedno veľké pozitívum: ľudia si uvedomujú, že sa musia začať o politiku a spoločenské dianie zaujímať, lebo keď nastanú takéto udalosti, tak sú zrazu bezradní, nevedia, komu a čomu veriť a aký postoj zaujať.
Máme veľké šťastie, že ukrajinský euromajdan je pomerne čerstvou udalosťou a že vyeskaloval až do občianskej vojny. A toho sa ľudia veľmi boja.

Re: doplnenie

Bahen | 23.03.2018

Pozor na úpratovačky :)
Už se to tu někde řešilo, že "členové" GP pravděpodobně někde zametají...

pár postrehov na dnes

Jox | 22.03.2018

Dnes je 22.3. Kiska, p-Rezident dnes vymenoval novu vladu. Urobil to tak, ze posunul datum vymenovania, bol "na hrane" ustavy a naraz bez namietok vymenuje vladu 22heho. Takze prislo ku konsenzu nadnarodneho riadenia ohladom toho, kto bude spravovat do volieb. teraz je jasne, ze ak vlada ziska parlamentnu doveru bude to ona, ak ju neziska, bude to uradnicka vlada. Verim, ze ziska doveru. A hla, ako smahom prutika naraz je odvolany pochod za "slusne" Slovensko, "ulica" a 140 mimovladiek este pred 24 hodinami hovorila o tom, ze len predcasne volby a naraz "ulica" 22.3 otoci o 180 stupnov...Ako som pisal pred par dnami, GP urobil podla mna overstag a dostali jednoducho stopku, ktora znamena zastavenie kvilenia, Aspon docasne...
Druha vec, ktora sa stala, je taka nevinna malickost dnes, ktora ale sla viralne do sveta. https://www.rt.com/politics/422024-viral-vorobyov-pink-girl/
Male dievcatko urobilo v Moskovskej oblasti na gubernatora gesto s podrezanim hrdla. A cuduj sa svete, boli pri tom kamery, cuduj sa svete, dievcatko bolo v ruzovej, aby dobre vyniklo a cuduj sa svete uz to ide do eteru A, dokonca aj RT v svojom prispevku hovori, ze takto zacinaju revolucie. Uvidime, ako sa toto bude vyvijat, no mam pocit, ze je to povestny vystrel z aurory, ktory ma zapalit pole na leto tak, ako o tom hovoril Pjakin vo svojom poslednom videu...
Budte zdravi a vsetko dobre aj Slovensku aj Ruskej Federacii

Re: pár postrehov na dnes

vidlak | 23.03.2018

Pelegrini spominal v tv nejaky summit EU, ktory by bol bez slovenskej ucasti. Chapem to tak, ze po volbach v RF ide o zaujatie postoja k novovzniknutej neplanovanej situacii. Potom nieco nacrtol o ustavnosti kroku prezidenta k nevymenovaniu vlady. S tym dievcatkom mas pravdu. Ritualne sa podrezala mlada spolocnost. Najviac ma mrzi, ze stary vychodny slnecny kalendar sa zacina v jeseni a konci v lete. Myslim na Rybnikovov novy pozemsky kalendar, zacinajuci prirodzene jarou.
Kto je Hlinova manzelka?
Preco nikto nespomina hlavneho mecenasa Smeru, o ktorom raz tlac napisala, clovek, ktoreho kazdy pozna, ale ktoreho nikto nevidel?

Re: pár postrehov na dnes

JaroX | 23.03.2018

Toľko nenávisti v tak malom dievčati... to sa len tak nevidí. Situácia bola dopredu pripravená, dievča dostalo pokyny a aj ich vyplnilo. Človek žijúci podľa svedomia by niečo takéto nikdy zorganizovať a takto zneužiť dieťa nemohol.

Re: Re: pár postrehov na dnes

Jox | 23.03.2018

Film Vrteti psem. Odporučam. Da odpoved. Dievčatko herečka, ktora zahrala rolu. Smutnu ale len rolu.

Cesta ke změně-komentář k článku

Libor Smetana | 22.03.2018

1. Použiji jedno upravené úsloví: Jakákoliv změna se stane, když připravenost potká příležitost, nebo
2. Chce-li například někdo něco změnit (zhubnout, začít sportovat, vzdělávat se), vždy se to děje iniciativou daného jedince, NIKDY NE NAOPAK, NIKDY PŘESVĚDČOVÁNÍM, PŘEMLOUVÁNÍM, NEBO DRUHÉHO ZMĚNIT.
Tímto se mi potvrzuje správnost článku, který se mi jeví spíše informativní, ne diskutabilní (informuje, neřeší rozpory a informuje SPRÁVNĚ.

Děkuji

Jana | 22.03.2018

Moc pěkný článek! Super..

Ba prave naopak

Slovan | 22.03.2018

Casto spravny vodca dokaze obratiti postupne celu spolocnost. Vid Putin v Rusku.

Re: Ba prave naopak

Jana | 22.03.2018

Kdepak, Putin je právě odrazem úrovně Ruské společnosti. Vůdce musí mít patřičnou oporu v národu, jinak sám nic nezmůže.

Re: Re: Ba prave naopak

Libor Smetana | 22.03.2018

Výborně vyjádřeno, odrazem, doslova kopií Obrazu-inFormačního naladění společnosti jako aritmetický průměr informací (obrazů) všech jedinců společnosti.

Re: Re: Re: Ba prave naopak

Libor Smetana | 22.03.2018

Nepopsal jsem to přesně, on by dosáhl víc, ale společnost ještě není připravena na rychlejší změny,

Re: Re: Re: Re: Ba prave naopak

Jana | 22.03.2018

Přesně tak, on musí držet krok se společností, kdyby byl moc napřed, tak by to vedlo k chybám a pádu. Ale hlavní je, že vůdce příjde až když je společnost na něj připravená.

Re: Ba prave naopak

Libor Smetana | 22.03.2018

Dovolím si oponovat, protože společnost musí být na vůdce připravena. P.S. Kdysi jsem si myslel to stejné, co píšeš.
Jsou sice jakoby výjimky. Např. osobní příklad u malého kolektivu, ale i toto ovlivnění přijde, až si malý kolektiv na vůdce zvykne a tím je na něj připraven a pak to opět už není až zas taková výjimka. Vůdce je vyzdvižen a má největší vliv, pokud ostatní účastníci procesu jej vědomě, nebo nevědomě podporují.

Re: Ba prave naopak

Svarun | 22.03.2018

Článek je správně, jen úloha osobnosti v dějinách je neoddiskutovatelná.Se vší úctou k Rusku a jeho obyvatelům,bez VVP by ho už roztrhali na kusy... Jinak absolutní souhlas a gratulace Rusům za volby... podívejte jakou paseku dělá na Slovensku ten hamburgerovej chazar...

Re: Re: Ba prave naopak

Pavel | 22.03.2018

Kdyby tam nebyl V.V.Putin, tak by se do čela dostal třeba Lavrov nebo Pjakin nebo někdo hodně podobný.
Jenže by jste toho člověka dnes vnímali stejně jako Putina.

Přidat nový příspěvek