Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitola 9 - Schémy riadenia

Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitola 9 - Schémy riadenia

Doplněna kapitola 9, nyní jsou tedy už kompletní kapitoly 1-12

DVTR9.9.pdf

DVTR9.9.doc

 

Ukázka:

9. Schémy riadenia

 

Všetky uzavreté systémy sa pri ľubovoľných spôsoboch riadenia (aj pri organizácii samoriadenia) stroja na osnove jeden z nasledujúcich schém riadenia1 a(alebo) ich kombinácii v rámci objemnejšieho uzavretého systému. Rôzne schémy(nie spôsoby) riadenia zabezpečujú pre jedny a tie isté objekty za jedných a tých istých podmienkach rôznu pružnosť reagovania na rušivé vplyvy a rôznu maximálnu dosiahnuteľnú úroveň kvality riadenia. Súc realizované na jedných a tých istých objektoch, zabezpečujú im rôzne rezervy(bafery z eng. buffer) udržateľnosti riadenia. Schémy riadenia sa líšia jedna od druhej rozmiestnením do jednotlivých komponentov uzavretého systému plnej funkcie riadenia.

 

Štruktúra, realizujúca schému riadenia, môže byť úplne rozmiestnená v objekte, alebo môžu byť z rozličných príčin niektoré elementy rozmiestnené mimo riadeného objektu. Čiastkovým prípadom takéhoto variantu sa javí byť diaľkové ovládanie(remote control), keď sú na(príp. v) objekte rozmiestnené prevažne výkonné elementy štruktúry, ktoré nie je škoda stratiť, alebo ktoré vedome nemožno zachrániť. Posledný prípad sa často vyskytuje vo vzťahu k rozkazom politikov, vyjadrujúcim SKUTOČNÚ MOC2 a taktiež pri používaní robotov v nebezpečnom prostredí3(aj keď v davovo-„j-elitárnej“ spolocnosti politici zriedka kedy nepredstavujú robotov - biorobotov).

...

 

1 My používame termíny typu „schéma riadenia“, a nie typu „princíp riadenia“, používané v technických variáciách teórie riadenia, keďže pod uvedeným termínom chápeme schému architektúry štruktúry, uskutočňujúcej proces riadenia. Pritom jedny a tie isté „princípy riadenia“ môžu byť realizované na osnove rozličných schém riadenia.

2 Skutočná moc a publicita sa z princípu vylučujú. Z pohľadu globálno-lokálnych konceptuálno-technologických operácii a ich bezpečnostných štandardov, nesmie byť vaše meno a tvár, ako skutočného politika(manažéra) známe. Ak pri egokoncepte vznikne čo i len podozrenie, že vôbec existujete, je vaša operabilita od toho momentu výrazne narušená. To vylučuje mediálne známe osoby, p-Oslancoch, manažérov firiem typu Penta a J&T, US Steel, ČEZ, atď.. v stredoeurópskom priestore, ako politicky vplyvné osoby objektívne reálnej politiky. O rôznych ppp-rezidentoch(prediktorových podvedomých proxy rezidentoch) a priemeroch, či iných celebriťkách multimeéédiálnej virtuálnej reality ani nehovoriac. V tomto zmysle ide len o štandardný nevyhnutný informačný šum zadymovania zväzku bojových lodí na otvorenom mori globálnej uni-vers politiky. Maskovanie, a-deológia pretrvávajúceho konceptu „samo“riadenia sa aktualizuje podľa zmeny prostredia. Zemepisnej šírky a dĺžky, ročného obdobia, vegetácie, počasia,..pseudonáboženstiev..Jednoducho ad hoc podľa stupňa vývoja kultúry. Niekde v rozptyle od geniálneho japonského kormidelníka(z gr.“kybernet“) nomen omen Samosato, až po Cisára Nahého. „Poslední prvými budú, až keď cisárove nové šaty na zem padnú.“

3 Veľké podmorské hĺbky, jadrové reaktory, bojové pole, vulkány,..a pod.

 

Diskusní téma: Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitola 9

BTTMBdkm85

assitineMiz | 07.12.2013CHGDBvfh90

assitineMiz | 06.12.2013BDJNZrlh94

assitineMiz | 02.12.2013SWTJOcrr94

assitineMiz | 01.12.2013Lululemon Outlet Online87950

andomlbo | 23.10.2013


Sidorov

eru24 | 09.09.2013

Ospravedlnujem sa za prispevok mimo, ale preco sa na strankach viac neobjavuju clanky Georgija Sidorova?

Re: Sidorov

Hox | 09.09.2013

považuju KOB za prioritnější, to je asi ten hlavní důvod. Ale pokud někdo něco nového do něj přeloží, zveřejním..

Re: Re: Sidorov

eru24 | 10.09.2013

Pohoda, len ma prekvapila zmena na strankach. :) Informacie su to zaujimave, diky ti za ne. :)

Trochu aforismů

Lin | 06.09.2013

Díky za další překlad studijních materiálů. Čtu po kouskách... dokud mi to hlava bere. :)
Udo tu posledně navrhl trochu lehčí a srozumitelnější formu - třeba ve formě pohádek či povídání. Čistě "náhodou" jsem se koukla do knihovny, zda se u ruských autorů nějaký vhodný vyskytuje - a ejhle - ruka mi padla na Krylova. Jde o knihu s jeho bajkami a pod každou z nich je něco jako stručné shrnutí = o čem ta bajka je. Pro neznalé ještě doložím, že bajky vznikly na začátku 19. století.
Dovolím si pár jich ocitovat a předložit k posouzení:

Člověk se ničím jiným tak neliší od ostatních tvorů jako velikostí své duše., získanými znalostni a tím, jak umí užitečně zacházet s vlohami, kterými je obdařen.

Nic nás nemůže tak oslnit jako mladý člověk, který si tropí šašky z vážných věcí, aniž jim rozumí. Třebaže je rozumu mdlého, je jak roztomilý mopslík, který se vrhá na statného kapitána od dragounů s úmyslem roztrhat ho na cucky, zatím co kapitán si klidně pokuřuje dýmku a nenechá se vyrušovat jeho zuřivostí.

Jestliže panovník nemiluje pravdu, oplácí mu pravda stejnou mincí. Ne že by ho nenáviděla, ale vyhýbá se mu a snáší jeho existenci asi tak jako cudná panna přijímá objetí svého uchvatitele.

Pravidla a zákony mohou mít trvalou platnost jenom v matematice. Snažit se je však uplatňovat v neustále se měnící skutečnosti je nepohodlné. A přepisovat pravidla určující společenské soužití je právě tak vhodné, jako šít pro celé město kabáty jediné velikosti.

Mnozí moudří lidé tvrdí, že je mnohem lehčí snést smrt než pohrdání, neboť smrt znamená konec veškeré trýzně, kdežto k pohrdání není možné nikdy přivyknout a urážka a muka, které pohrdání působí, jsou hodinu od hodiny těžší. Čím více ušlechtilých citů člověk v sobě chová, tím trýznivější bývá pro něho pohrdání, které snad jiní snášet dovedou.

Je snad možné považovat za člověka toho, kdo je krutější než lev a krvežíznivější než tygr?

Čím déle žiji mezi lidmi, tím více o nich ztrácím své dřívější mínění a tím více se mi zdá, že jsem obklopen spoustou loutek, které ten nejnicotnější popud nutí, aby poskakovaly, křičely, plakaly a smály se. Vznešené slečně ukápne slzička, a v tom okamžiku všichni kolem ní krabatí obličeje. Velký pán se pousměje a všichni ti panáci na vysokých podpatcích se začnou smát na celé kolo. NIkdo nedělá nic z vlastní vůle, všechno jakoby bylo na péro, které pohání strojky, jimž se říká občanská ctnost, úzkostlivá poctivost, ceremoniál a móda.

Svět je obrovská škola otevřená pro každého, kdo se chce učit. Je jen třeba pečlivě rozeznat všechno, co se v něm děje, a odlišovat to od naprosto opačných, lidmi zavedených zvyklostí. Nectnosti, které pozorujeme na druhých, mohou nám sloužit vždy jako poučení a je nesporně správné tvrzení, že moudrost je možné nejlíp získat, jestliže poznáme všechny lidské slabosti.

Lvi a tygři napáchali lidem méně škod, než někteří vladaři a jejich ministři. Kdo dal člověku právo zabíjet miliony svých bratří jen pro ukojení svých choutek? Jaký článek přirozeného práva ospravedlňuje jednotlivce k tomu, aby množství lidí padlo za oběť jeho marnivosti - nebo spíše jeho šílenství?
Je možné předejít hladu, když zakoupíme obilí z jiných zemí. Je možné zachránit se před nakažlivou nemocí, když odjedeme tam, kde ještě nezuří. Před slavomamem panovníka se však nedá nikam uniknout. Jako pramen vrhající se ze srázu pohlcuje vše, co se mu postaví do cesty.

Re: Trochu aforismů

udo | 07.09.2013

Fajn :)
Hlavne sa už len naučiť tak, ako v ra-správkach, aktívne robiť s dynamickými aforizmami. S globálnou a prepojenou špecifickou lokálnou symbolikou(časovo podmienenými premennými) a ich rozvíjaním do príslušných sekvencii obrazov. Obrazy(myšlienky), ktoré chceme štatisticky pravdepodobnostne predurčene niekomu pre-dať, zasa z druhej strany ubaliť do adekvátnej symboliky.

Raz skoro každý bude v tomto zmysle "mágom".
Naši potomkovia, no snáď aj mnohí z nás.
Prirovnania(silný ako lev, bystrý ako líška, zákerný ako had,.. ) sú skôr statické, presnejšie zobrazujú sociálnu kinematiku za konkrétnych okolností. Symbolika(voda, meč, nádoba, kríž,..) je v tomto zmysle viac nadčasová. Zároveň môžeme ňou urýchľovať, alebo spomaľovať objektívne spoločenské procesy.

Tak, ako má náš dych, tep, chôdza, hra,..bunka, kameň svoju frekvenciu zmeny,
je aj modelovanie prechodom z jedného rovnovážneho režimu do druhého..
..a o niekoľko krokov k Človeku ďalej..aj preto, kto netvorí, nežije.

Tvoriť(modelovať, strojiť cez transport obrazov svet, manažovať,riadiť "hmotu" aj ľudí..) patrí k biosu druhu Homo sapiens sapiens.
Každý sa s týmto re-flexom rodí a praktizuje ho pod-vedome denno denne od mala.
No ako sa správne hovorí: "Zisti kto si a rob to úmyselne!"
Jednou z hlavných funkcii intelektu je uvedomovanie si, korekcia stereotypov vlastného autopilota.
Rozširovanoie funkčnosti podvedomia, miesto rozširovania vedomia, vedúceho spravidla logicky na oddelenia psychiatrie.

Všetko je vo Vašich rukách, hlavách.
Konajte obecne zodpovedne.
Veľa šťastia model-ári, -árky!

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek