Dostatočne všeobecná teória riadenia, kap.6 - Uzavreté systémy

Dostatočne všeobecná teória riadenia, kap.6 - Uzavreté systémy

Další část DVTR:

DVTR9.2.doc

DVTR9.2.pdf

 

6. Uzavreté systémy

 

V drvivej väčšine prípadov nemajú objekty(procesy), s ktorými sa stretávame v bežnom živote, vlastnosť samoriadenia v pre nás želateľnom režime. V závislosti na tejto skutočnosti sa javíme stáť pred nevyhnutnosťou riešiť rôzne úlohy riadenia(tvorenia..a presnejšie s-trojenia). Riešenie týchto úloh spočíva v tom, že:

  1. Buď rozpoznáme v objekte(procese) nejaký systém riadeniaprestavíme ho na pre nás prijateľný režim;

  2. Alebo zo-strojíme systém riadeniaprepojíme ho s objektom(procesom), ktorý sa snažíme riadiť

Oba spôsoby riešenia nás privedú k pojmu „uzavretý systém“:

 

UZAVRETÝ SYTÉM“ (uzavretá sú-stava)

je objekt riadenia(proces), nachádzajúci sa v interakcii(prepojením so svojim okolím a systém(sústava) jeho riadenia, ktoré sú vzájomne previazané priamymi a spätnými väzbami.

 

Účel systému riadenia(ako komponenty zamknutého systémy) je vytvárať riadiaci signál a pre-dávať(posielať) ho objektu a jeho okoliu cez priamu väzbu. Je jasné, že systém riadenia musí zodpovedať tak vektoru cieľov riadenia, ako aj objektu riadenia a pôsobeniu prostredia na neho.

 

Úplne všeobecne znamená riadenie a jeho pre-jav vždy vzájomné vloženie pojmov vyjadrujúcich tieto procesy a samotných objektívnych procesov prebiehajúcich v Objektívnej realite.

Riadenie je informačno-algoritmický(rytmický) proces In-Formácie

In-Formomovať..In-Formovanie..Riadenie(s-trojenie) budú-cnosti, o-sudu má 2 základné smery komunikačného toku, výmeny(pre-dania info):

  1. Spätná väzba:

z objektu a pro-str(i)edia obkolesujúceho objekt riadenia do sústavy riadenia objektu

  1. Priama väzba:

Zo systému riadenia objektu na objekt a prostredie.

 

Priame väzby sa delia na A. vnútorné a B. vonkajšie:

  • Vnútorné priame väzby sú lokalizované v rámci objektu a jeho systému riadenia.

  • Vonkajšie priame väzby vychádzajú z riadiaceho systému a objektu riadenia do vonkajšieho prostredia

 

Analogickým obrazom(spôsobom) sa na vnútorné a vonkajšie delia aj spätné väzby:

  1. Vnútorné spätné väzby: tie kanály, po ktorých tečie in-Formácia o stave elementov(sú-čiastok) objektu a jeho systému riadenia

  2. Vonkajšie spätné väzby: in-formačné toky s údajmi o stave vonkajšieho prostredia a stavu objektu v nej.

...(kráceno)

 

Diskusní téma: Dostatočne všeobecná teória riadenia, kap.6 - Uzavreté systémy

DQJAJsii97

assitineMiz | 07.12.2013ROHFHvms45

assitineMiz | 06.12.2013OWJIMuxq83

assitineMiz | 02.12.2013SVRVKcjt78

assitineMiz | 30.11.2013TNFXJatv86

assitineMiz | 30.11.2013SUQPRwyx58

assitineMiz | 29.11.2013オークリー メガネ

cowebge | 11.11.2013
Lululemon Outlet Online27231

gosgowox | 23.10.2013


re:Lin, Popolvár, Ivan a "magické" delegovanie zodpovednosti na obete

udo | 22.08.2013

re: Ivan a Magio :)
Oki, Spass bei Seite..Srandy bokom..

Tzv. mágia je konanie na princípe mystiky.
Z gr. "mys-tikos" = skrytý názor, pohľad, vedomosti..proste hermeneutika pre zasvätených vyššie v informačnej pyramíde.
Máš pravdu Ivan.
Mágie niet.
Sú len technológie("dielo ľudských rúk") a prírodné javy, ktoré sa vždy opakujú s príslušnou frekvenciou, rozptylom a ďalšími charakteristikami spadajúcimi pod kmitavé modely(teóriu kmitania).

Z gr. theoria = pozorovanie, skúmanie..teda identifikácia objektívnych procesov, ich vyhodnotenie vzhľadom na osobné(klanové, či všeobecné) ciele a následné využitie, či riadenie objektívneho procesu.
Tak sme sa dostali znova k božím dietkam a ich prackám.
Buď námestníci svojho otca na zemi, anebo de-ámoné,
vládci ega, Pani temna. Bu-bu-bu..ako-ktoré..

Hovorí sa:
Riadiť možno iba objektívne procesy(socio-naturálne javy).
Ak vznikne ilúzia objektivity procesu, vznikne aj ilúzia riadenia(manažovania, tvorenia, strojenia).
Avšak vytriezvenie z tejto ilúzie je vždy plne reálne.
V horšom prípade až po smrti.
Výraz "karma" je žiaľ a trochu aj oprávnene sprofanovaný. Používal by som skôr zmena formy, transformácia momentálneho stavu bytia. Ako kúsok pravdy medzi lžami blockformeru Transformers :)
Že je nejaké nebo(kde NiEt BOha), na to sa dnes už snáď žiaden triezvejšie uvažujúci jedinec neodvoláva ani podvedome..snáď..

Aj v biblii sa pôvodne(a dnes znova) hovrilo v Genezis 2:17, 18: "Nespochybňujte objektívne zákony"..rozpoznávajte ich
Figliari de-má(gó)govia to však prevrátili v opak o jablku A-dios.
Wers glaubt, wird (un)seelig. Im Himmel ohne Gott.
Ide v dnešnom ponímaní o sociálnych a v tomto prípade konkrétne a-sociálnych inžinierov. Mágia je teda len manipulácia "méédiami". Samovyvolenými Übermenschami. Socio-kultúrny inžiniering.

Inak v zásade súhlas s diskusiou. Mám v mnohom podobné osobné skúsenosti ako Popolvár. Niekedy takmer doslovne.

re:Lin
Metódy delegácie zodpovednosti na obete sme tu, a aj na Zvedavcovi veľa krát a dosť podrobne rozoberali. Tiež ide len o praktickú znalosť vyšších(dominantných) spoločensko-prírodných objektívnych zákonov z workshopov(tvorivých dielní) Vis Maior. Hold niekto ich má viac(često dedených a odovzdávaných po generácie) a niekto žije v Méédeinej ilúzii.

"V apatiece nekoupý, co je zvýše každému dáno."
a "Pravdu poznajú všetci, okrem vybraných"
T.j. na úroveň konceptuálnych vedomostí sa nemožno vkúpiť, ale len zdvihnúť na báze skutočných znalostí.
Na osnove metodológie zisťovania Pravdy.
Systematickej aproximácie objektívnej reality.
Faktov je dosť, no ako ich interpretovať, keď je každý presvedčený, že on a Lenon má pravdu?
Stačí počúvať Logos.
Vnímať, vidieť jasno, no chápať.
Lebo inak načo sú somárovi knihy na chrbte, či prasiatkami perly?

Popri ostatných dôležitých sme si v minulých diskusiách ešte myslím nespomenuli jav z kapitoly 5 DVTR. Strana 62 posledný odsek. To je ale už Lin na tématickú diskusiu pod jednotlivými novšie uvedenými kapitolami, tak vám potom asi odpoviem v novších príspevkoch pri konkrétnejších otázkach.
Teda ak budem vedieť..

Protodialektická otázočka Lin:
Skúste sa vždy pýtať, čo by ste na mieste tímu odhodlaných vysoko inteligentných profesionálnych a ku všetkému odhodlaných egoistických vojakov s neobmedzenými prostriedkami urobili vy Lin?

Ako by ste s tými vedomosťami, ktoré máte a ktoré ešte nadobudnete, "delegovali zodpovednosť"?
Myslím, že už ste schopná si do veľkej miery odpovedať aj sama.
Demystifikovať, rozohnať hmlu nad zemou a nechať slnko presvitnúť. Sebe a aj druhým blízkym, či vzdialeným úprimne zvedavým.

Ľudia, dietky Božie sa nerodia zlé a ich "vina" je v podstate len v tom, že sa nechali podviesť. Vždy a všade nesú 97,5% zodpovednosti tí profesionálni principiálne autokratickí konceptuológovia, čo veky riadia kultúru, no jej prejavenie "magicky zhmotňujú" podľa potrieb svojho klanového ducha na oltári ako kuchár. Mäsiari bez domu. Abra Chabiru chránil aj krvi-lačný JHWH, čo jeho syna takmer život stálo.

Viera s vedou svetov
Viera, čo i slepá, obraz našej mysli,
chráni ako droga, kým príde doba,
keď Otec pravý, dá jej v dobre výraz kyslý.
Hlas ľudu však vplýva na pohľad Boží.
Preto čím viac sa čo i temná forma množí,
dáva silu moci zloby, odveduvšej deti v hroby.
Ako inak môže Otec leda, vzbudiť stádo sebaisté,
ega bez kontaktu bieda? Hĺa tu základ, veda!

Re: re:Lin, Popolvár, Ivan a "magické" delegovanie zodpovednosti na obete

udo | 22.08.2013

jou..technická..
Toto je reakcia na aktuálnu diskusiu ohľadom DVTR v starších článkoch:
http://leva-net.webnode.cz/products/dostatocne-vseobecna-teoria-riadenia-2-cast/

Dal som to sem tak, ako som napísal v príspevku bo tam je to zapadnuté a odpoveď sa týka aj novších kapitol DVTR. Odkaz je tiež nastavený na aktuálne stránkovanie DVTR 9.8, no myslím, že by mal byť ohľadom témy orientačne(+ - 1-2 strany) funkčný aj na staršie verzie.

Re: Re: re:Lin, Popolvár, Ivan a "magické" delegovanie zodpovednosti na obete

Lin | 23.08.2013

Děkuju za odpověď a srdečně zdravím.
Tvou odpověď jsem zaregistrovala už včera, ale neodpověděla, protože v podstatě nevím, co. Nerozumím, proto nemůžu diskutovat.
V té záplavě cizích slov a náznaků se ztrácím...
Píšeš, že metody "předávání zodpovědnosti" jme už víckrát rozebírali. Nevím...nenašla jsem to, nenatrefila na to - anebo nevím, že jde právě o tohle. Přitom jde asi o jádro mého dotazu.
Několikrát jsem se (porůznu) dočetla (namátkou vzpomínám na knížku "Astrologie a psychologie"), že určité skupiny lidí (klany, rody) mají vědění, jak se následků svých činů zbavit - anebo je alespoň odložit a zmírnit. Proto také bez obav mohou dělat to, co dělají. Protože však nejde karmický (přírodní) zákon jen tak zastavit, obelstili ho. Jejich následek se "vybije" na někom jiném (i skupině) nebo třeba jako přírodní katastrofa postihne určitou oblast.

PS: Udo, teď napíšu něco, z čeho možná nadšený nebudeš nebo něco, s čím se totálně "historicky" znemožním.
Já té uveřejňované teorii vůbec nerozumím...
Už jsem to i přestala číst a je mi z toho smutno. Jenže má snaha je marná - takto podávanému nerozumím. A obávám se, že jako dosud byly informace jen pro někoho, zůstává to tak i dál. K čemu mi je, že je teorie zveřejňovaná, když nevím, co si s ní počít...
Dávala jsem to zkusmo číst dvěma lidem, kterým věřím a kteří mají větší přehled, než já - a hlavně - technické myšlení. A taky nic...

re:Lin, Popolvár, Ivan a "magické" delegovanie zodpovednosti na obete

udo | 24.08.2013

Nikto nehovoril, že osvojenie materiálov bude ľahké Lin.
Hlavne jadra systému(DVTR), ktorý ašpiruje na to, aby bol alternatívou dnešnému systému.
Naviac objemnejšou, modelovo nadradenou tzv. biblickej koncepcii samoriadenia euroatlantickej kultúry.
Bavíme sa tu o veľmi vážnych objektívnych celospoločenských javoch
a nie o nejakom "Človeče nezlob se". No to asi už dávnejšie viete..
Pustili ste sa proste do celeživotného procesu vývoja, ktoríýv tomto zmysle nebude asi nikdy “zavŕšený”. Môžete sa samozrejme pokúsiť vrátiť do “sladkej nevedomosti”. Otázka je, či by naozaj išlo o “riešenie”..

Na tie cudzie slová a náznaky ma upozorňoval aj Hox.
Ide o to, že toto je tzv.full verzia.
Po preložení a preformulovaní na naše podmienky to asi osekáme na jednu čisto odbornú verziu a z druhej strany postupne možno na rozprávky, alebo nejaké umeleckejšie produkcie. Resp. použijeme už existujúce z folklóru. V tomto zmysle naozaj neide o nič nové. Len o snahu v aktuálnejšom a exaktnejšom jazyku spísať to, čo sa po dedinách a dolinách zachovalo vo forme ľudovej slovesnosti..porekadiel, príbehov a piesní, múdrostí po stovky a možno tisíce rokov, gene-rácii(gene-ratio). Ten "žánrový" rozptyl tam je teraz preto, aby naznačil, že ide len o špičku ľadovca. Ostatné je vo vode = prax, každodenná, vždy jedinečná aplikácia v živote.

Ak vytrváte, postupne by ste mali byť schopná nie “vidieť”, no skôr medzi riadkami vnímať jednotlivé “prichádzajúce” matice.( Aktívne systematicky zlepšovať intuíciu, podvedome vylaďovať jednotu zmyslovo-emočno-racionálneho stroja psychiky ). Ide v istom zmysle o hmotné objekty. Nie, nebojte sa, nie sme na psychiatrii. Zatiaľ  . Áno osadenstvo ústavov žiaľ často tvorili(a niekdy ešte aj tvoria) práve osoby silnejšie vnímajuce uvedené “mystické”, oficiálne menej priznávané javy. Boky Gaussovej krivky. DVTR je niečo ako sociálny like, iskra.

Re:ezoterika
Preklad výrazu EZoterika znamená v podstate skryté vedomosti a EXoterika je verzia pre plebs.

Tak aj sama postupne budete prepracovávať a modelovať cieľavedome matice nové(technológie v publikácii KSB MIM, FIE). Každý človek sa predsa od narodenia zaoberá modelovaním situácii. Našou úlohou je zdvihnúť tento proces z úrovne podvedomia na úroveň vedomia. Demystifikovať tento uhoľný kameň hermeneutiky(znalosti pre hierarchov, samovyvolených “zasvätených”).

Použitie často viacerých výrazov v zátvorkách za pojmami má práve nabádať k tomu, aby ste boli postupne lepšie schopná vnímať jemné nuansy slova-kódu-miery. Tak aj jej vývoj v priebehu dejín cez etymológiu - korene a pôvodné vyznamy slov, slovné hračky, ktoré sú mnohoúrovňové a vždy majú svoje miesto vo súvisiacich variáciách celej plastickej konštrukcie. Tak aj indexovanie s vysvetlivkami.
Dôležité nie je “či niečo chápete”, ale “ako to chápete”. Tak správne vravievajú aj starí ra-bini.

Áno, informačná nasýtenosť(obrazová hustota) textu DVTR je extrémne vysoká. Je doslovne na hrane a niekedy možno aj mierne za ňou. Vyššiu hustotu(intenzitu, rýchlosť prenosu)je možné dosahovať len uměním, ktoré vyvoláva emócie(extrémne nahustené spojito vnímané informačné moduly)

“Nienadarmo sa umenie umením menuje.”
Prežúvajte v kľude, nechajte si na jednotlivé procesy “čas”.
Prespite sa, snívajte a uvažujte nad snami, čo vám Zhora chcelo byť povie-dané,.. po spracovaní, zobrazení..dajte si pauzu, keď tak cítite..potom príde situácia, ktorá bude signalizovať čas návratu..a tak dokola po špirále ďalej. .vkladám Vám do tohto textu rôzne obrázky, ako ste postrehli.. zvyknú pomôcť pri prebúdzaní (román a film Neprebudený od M.Kukučína). Informácie, ktoré ste doteraz v živote prijímali a máte ich v podvedomí, sa budú postupne preskupovať, usporadúvať. Trvá to mesiace, roky. Je to “Nikdy nekončící pří-běh”. Nebojte sa a užívajte, no nezneužívajte. DVTR má pomôcť v dehierarchizácii spolocnosti. Budú snahy o zneužitie, ako tomu vždy bolo. Je však pomerne dobre ošetrená a snáď bude ešte lepšie, alebo vznikne kompletne nový, lepší model modelovania osudia.

Tak sa dostávame k bezpečnosti(peč-eng. “patch” je v tomto zmysle aj záplata..), ktorej súčasťou je aj obrana pred technológiami delegácie zodpovednosti za činy iných. Rozberali sme to viac krát hlavne s Kysučanom a myslím aj s Oraclom, Vojtom, Mtk a ďalšími na portáli Zvedavec aj v konkrétnych príkladoch, case study(prípadových štúdiách). Aj vy ste sa pár krát myslím zamiešala jestli se napletu, či?
Niečo z toho tu do výcucióv na leva-nete pod DVTR a KSB nakopčil a skompiloval myslím Jano.

Pár zákonov na praktickom chápaní ktorých je postavené “bypasovanie” zodpovednosti, jej “rozptyl” a delegovanie :

1.Vždy je podporená tá alternatíva, ktorá viac zodpovedá cieľom HNVR(alebo ak chcete Allaha, či Boha).
Kľúčové je preto schopnosť metodického odhadovania(napr DVTR) pravdepodobných cieľov HNVR z hľadiska objektívnych globálnych procesov pre konkrétne prípady každodenného života.

2. Minimalizácia prípustného rámca rozptylu pri udržiavaní a prechode z jedného rovnováźneho režimu riadenia do druhého.Viď spomínaná str.62 DVTR T.j. bližšieho,A. iteračnými metodikami, B.metodicky vylaďovanou intuiciou, či kombináciou oboch(AB) získavaného odhadu konkrétnych situačných pravdepodobnostne predurčených cieľov HNVR. Konkrétne môžem napr. dať cieľ menej zodpovedajúci zámerom zhora, menej morálny a postupovať až “macchiavelisticky”, no pokiaľ budem držať líniu presne a morálnejšie osoby budú mať v “samo”riadiacej algorytmike sociálneho inžinierstva rozptyl prípustného riadenia za rámcom objektívnych hodnôt definovaných cieľmi HNVR, bude Bohom logicky podporená verzia “hajzlíka”.
Proste “Holding the line” or Elysium..ako v bojovej scéne posledného útoku na impériu nepoddajných “barbarov” z mystifikačného blockbusteru Gladiator, ak ste ho videli. V tomto zmysle sa týka uvedená scéna aj odpovede na Vaše vyslovené a nevyslovené otázky.

3. Systematická dlhodobá idiotizácia obetí(riadených, manipulovaných cieľových skupín), aby sa maximálne obmedzila možnosť realizácie ich potenciálu stať sa ľuďmi. Psychotyp “Človek” totiž prakticky nemôžno zneužívať na klanovo-korporátne ciele. Zviera(rôzne druhy narkomanov) a biorobotov dnešnej konzumnej zombikultúry, či de-amonových mana-žerov( “Žráčov manny chrámu Amonovho” obrazne povedané strých predikčných technológii reálnej politiky). Presnejšie ich a-diotizácia. Odrezanie od pomoci Zhora. T.j.od Otca..Boha, Manitua..odbornejšie HNVR-hierarchicky najvyššieho všeobjímajúceho riadenia, či ak chcete supersystému supersystémov. Konkrétne vypracovávanie čo najdokonalejších subjektívne kontrolovaných hierarchických simulácii HNVR(tzv.náboženstiev). Smrteľná kombinácia adeizmu a hierarchia pre život po smrti v nebi, kde niet Boha..Obeť pravdepodobne zostáva väzňom agregátneho modulu kolektívneho podvedomia(v tzv.ezoterike „egregor“) aj po smrti. Baterka, orgán výkonu, bezprízorný duch(forma hmoty) nenaplnivší svoju rolu, nedostatočne poučený, nepostúpený bližšie k Bohu a lepšiemu pochopeniu cieľov Otca a svojej optimálnej role v ich rámci ..v tomto zmysle.

Ok, nebudem Vás už preťažovať, aby ste mali čas na spracovanie a Vám neuletel dekel, strecha z ako sa vraví programátorskom, inžinierskom žargóne „stack overload“ a zamrznutia Vášho systému(freeze). Hrozilo by, že sa spustia u Vás od detstva kultúrou predprogramované bloky, železné mreže a iné svinstvá, čo budúcim zombi po generácie nasekáva západný koncept psudocivilizácie, napriek mnohým svojim pozitívam(podobne východ, len z opačnej strany..).Obete programátorov a správcov systému potom aj spätne negujú a prevrátia automaticky „samo“sebou aj to pozitívne, čo dovtedy prijali a viac-menej dobre spracovali. Holt kvalitná práca profesionálov.

Re:kolegovia technici Vaši
Tiež mám hlavne technické vzdelanie, no to ma nechráni pred mnohými reálne nevedeckými stereotypmi. Čím starší, tým pravdepodobnosť zvládnutia schopnosti rozpoznávania adekvátnosti svojich zvykov(emócii mocných)vzhľadom k objektívnej realite a prehodnocovania subjektívnych stereotypov, výrazne klesá. Pojem „vyššia sofistikovanosť stereotypov“, resp. Jej konkrétna miera. To sme aj tu na Leva-nete rozoberali napríklad s Téčkom, resp. na jeho podnet v staršej diskusii niekde pod publikáciami prvých kapitol DVTR.

Najlepšie sa logicky pracuje s deťmi ZŠ a SŠ a niekedy aj s menej “vzdelanými” osobami.
“Čo dedina to miera, čo mesto to viera(slepá).”
Parafráza I.Kant.
Len aby Vás nezačali považovať za “Boha” a aby ste potom vy sama nenašla v prsteni moci prílišné zaľúbenie. “Všetkého veľa škodí!”
(všetko s mierou.. na dedine sa vraví)
Zvyk je železná košeľa. Medzi riadkami:
“Môže pred drakom ochrániť, no i v riečke utopiť.”

Máme sa ešte čo učiť aj počas tancu fox-trotu v páre s GPP.
Nie nadarmo Vergilius vravieval: „Vulpes iungere“. V tomto bode výpočet, špecifikáciu a praktické príklady technológii sociálneho inžinierstva zatiaľ zastavíme. Predýchajte, dajte si čajík a choďte za rodinkou. Potom sa prípadne vráťte a pýtajte, predstavujte si, sa ďalej..alebo menej..jak je libo Lin.

Pekný, kľudný.. s-pokojný začiatok nového týždňa prajem

u.

re:Lin, Popolvár, Ivan a "magické" delegovanie zodpovednosti na obete

udo | 24.08.2013

Jou Lin,

asi zbytočne píšem, bo to isto viete, že najhodnotnejšie je, keď ste schopná niečo povedať vlastnými slovami. Nie opakovaním povedaného, napisaného niekym iným. To vždy je lžou.
Ja používam svoje obrazy, no vy máte a budete mať svoje. Jedinečné vo vzťahu k svojmu okoliu, rodine, kultúre a ak chcete aj k Bohu, či HNVR.

Ak teda niečo viete sama povedať, porozprávať príbeh plný farebných obrazov spojených symbolikou miestneho pôvodu(proveniencie) pre maličkých, znamená to, že ste znova niečo ďalšie pochopila, uchopila. Aspoň z malej časti. Aj to je obrovský úspech pri snahe o zásadnú pozitívnu zmenu, desmystifikované mýtické uni-vers-álne(jednota, SÚVISLOSŤ bývalých "protikladov") riešenie konkrétnych problémov-výziev- príležitostí každodenného života.

Vieme predsa, že nikdy nejde o dokonalosť, ale stálu dostatočnosť(hľadanie Miery, Mieru, súladu, HNVR) pre aktuálnu situáciu, ktorú máme v rukách práve my.

Áno, cieľ , i-dea, koncept..koncert má byť veľký, takmer, či objektívne v podstate možno aj nedosiahnuteľný, no máme ísť k nemu v postupných malých jednoduchých krokoch.

Presne opačne, ako nás školy a médiá, učia.
..a kedysi cirkvi zneuživšie meno múdreho dobráka Issu z Nasarje.

"Chápať máme globálne a konať lokálne"
Prepracovať sa objektívne k výsledkom možno iba pri dostatočnom chápaní celku.
Pri vzhľadom na objektívnu realitu konkrétnych procesov dominujúcich situácii, ktorú sa pokúšam uriadiť(formovať, modelovať), nedostatočnej miere ich chápania, celkových súvislostí, nemôžem prakticky dosiahnuť svoje ciele, aj keď sú na vyššej morálnej úrovni, ako ciele toho, kto chápe viac, ako ja, no morálku má horšiu. Proste ma podľa miery mojej nevedomosti dotyčný poľahky včlení do svojho operačného poľa, ako figúrku a použije, využije. Zodpovednosť pritom zostane z veľkej miery a napriek mojej "dobrej viere" na mne.
Nebáť sa zlyhania, chyby, no neopakovať ju zbytočne z pohodlnosti.

Tak, ako je aj zodpovednosť nevyhnutne v tomto zmysle vždy kolektívna. Opačne ako v dnešnej zatiaľ prevládajúcej interpretácii práva.
"Drazí kolegové, hlavně si prosím pro Boha nikdy nepleťte právo s morálkou..i když se někdy mohou potkat..co se ovšem nestává nejak často"
Aktuálne právo chráni koncept samoriadenia kultúry a ten je, ako vieme v princípe fašistický. Akurát dne má po marxizme masku démonkracie. Demokratúra je demokracia nie len s kozmetickou vadou.

Isto, Boh môže zriedka spustiť hromy blesky,
no to nie je štýl Jeho. Žiadne tresky plesky.
Skôr tiché reči, strojenia sveta vecí,
sú jazykom Otca milujúcich detí.

Rozpráva On citlivo, kultivovane veľmi,
jazykom drobných zmien v okolí tvojom jemných,
ktoré človeku podobná opička buď vníma
a úprimne sa snaží byť Človekom,
alebo zostáva zvieratkom, či biorobotom,
déamonom..od Otca svojho bokom.

No čo s deckom, ktoré nepočúva bežnej kľudnej reči otca?
Nechalo sa zblbnúť, že trpieť a slinu s krvou zglgnúť,
normou jest Otca svetla a po trápení sebaklamom
po smrti posledná veta: Načo ti bol Amen ..On..
ten vodník, rybár temný..Ja vystríhal som dieťa!
Vo sne, tichu noci, či cez deň kvapkou rosi,
letom vtáka, chôdzou bossa, no i akciou osy..
Hluché bolo dieťa moje, napriek sluchu výbornému,
tak musel som pre dobro ďalśích, no aj jeho,
pripustiť..a pristúpiť ku kroku presmutnému..

Presne podľa ďalšieho zo spomínaných zákonov:
"Mierou svojho chápania pracuješ na seba a mierou svojho nechápania pracuješ na toho, kto chápe viac"

Tieždieťa Božie, vy-užívajúce dary Otca lepšie ako ty.
Presnejšie zne-užívajúce..

"Ma-théma-tikos je neúprosná,
keď bystrý skúma tvorcu krosná."

Princíp M&M Moral & Measure
Nerozlučne spojené nádoby A.Morálka a B.Miera chápania.

Ak je tvoja morálka síce vyššia ako oponentova(ohodnoťme napr. č.10),
no miera chápania oponenta výrazne vyššia ako tvoja(ohodnoťme číslom 100. alebo aj 1000),

na koho stranu sa pridá HNVR?
Obzvlášťpokiaľ mu tvoj oponent (sociopat) ponúkne objektívne vzhľadom na aktuálny stav spolocnosti dočasne prijateľné vývojové riešenie. Môže si hlboko zodpovedný a prezieravý Boh "dovoliť" svedomitého, avšak rojka spusteného v ilúzii?
Isto, morálka je prvoradá a preto útoky profesionálnych deprivátorov smerujú v neposlednom rade aj na ňu.
No viete aj to, kam žiaľ často vedie cesta dláždená dobrými úmyslami..

Áno, nevyslovená, tichá časť ľudového porekadla znamená práve onu mieru chápania reality, či zotrvanie v ilúziach ni(e)kým riadených stereotypov kultúry vychovávajúcej naše deti, strojacej naše myslenie.
Lev-i-At-on..velí simulácii bdelý

by..Bod zlomu v Gets-emane:
"Bdite a modlite sa(rozprávajte sa, komunikujte) s Otcom, aby ste neupadli do pokušenia"

Zaspali však na varínoch a mnohé sa im potom zdalo,
až sa z toho tisíc rokov, dvakrát v šípov zámku spalo.

Přidat nový příspěvek