Čínské "anime" ("O současné situaci" č.3 (105), 2012)

Čínské "anime" ("O současné situaci" č.3 (105), 2012)

30.11.2012

VP SSSR

 

"O současné situaci" č.3 (105), 2012

Čínské "anime"
 

2012_cinske anime.odt (38730)
2012_cinske anime.epub (91898)

 

Čínská televizní stanice Now TV (Hongkong), vlastnící práva na propagaci evropského šampionátu ve fotbale, uvedla v květnu 2012 reklamní spot ve stylu anime. Jeho uvedení vyvolalo vlnu nepochopení. Z recenzí například:

 

„Čínský televizní kanál Now TV natočil reklamí spot na Evropský šampionát ve fotbale ve stylu anime. Rozehrává se v něm opravdový apokalyptický příběh konce Evropy a začátku světové války. Starobylé symboly Evropy jako římské Coloseum a anglický Big Ben hoří. Na fotbalový stadion padají bomby, hráči vstupují do války. A to vše podkresleno pochodem „Loučení Slovanky“ (Прощание славянки).“ (http://www.sostav.ru/news/2012/05/23/euro_2012_now_tv/)

 

„V anime videu je vykreslen zápas EURO 2012 mezi dvěma neznámými týmy. Na pozadí vidíme zničenou Evropu, v ruinách leží historické památky – Eiffelova věž, Big Ben a Coloseum. Na stadion shazují letadla během zápasu bomby a vojáci neznámé armády vstupují do přímého boje s fotbalisty. Anime doprovází píseň na motivy pochodu „Loučení Slovanky“, kterou zpívá známý hongkongský zpěvák Hacken Lee.“ (http://n1.by/news/2012/05/22/316823.html).

 

„V Číně natočili promo-video Evropského šampionátu ve fotbale – EURO 2012. Video ve stylu anime, jehož děj provází čínský chlapec, zpívající na pozadí ruin zničených evropských měst, objevují se tanky, bojové válečné scény a fotbalisti zde hrají roli vojáků. K završení všeho anime tým čínských fotbalistů sehrává zápas s anime týmem Evropanů, což symbolizuje zápas čínského národa se světovým zlem. Na konci videa nás čeká to nejzajímavější – po všech válečných scénách boje Číny proti zemím Evropy se obě strany proměňují v symbolické draky. Před rozhodujícím gólem se draci utkávají v zápase na život a na smrt.“ (http://www.citynews.net.ua/ukrainenews/19321-skandalnyy-kitayskiy-rolik-na-temu-evro-2012-futbolisty-voiny-protiv-mirovogo-zla.html).

 

„Čínští multiaplikátoři vytvořili promo-video o EURO 2012. Představy Číňanů o Ukrajině nebo Polsku jsou velmi zarážející. Big Ben bombardován, Eiffelova věž padá k zemi a římské Coloseum v ohni. V čínském promo-videu o evropském šampionátu ve fotbale EURO 2012 jsou vykreslené válečné události, které se dějí v Evropě, trosky jejích symbolů a fotbalové soupeření mezi týmy Evropy a Číny.“ (http://news.lugansk.info/2012/lugansk/05002627.shtml).

 

Jestli se dá podle výše citovaných komentářů soudit, čínské anime video nebylo jednoznačně pochopeno. Spekulace, jestli je umělecké přirovnání šampionátu ke světové válce výsměchem Číňanů Evropanům, kteří jsou schopni se uprostřed finančně – ekonomické krize zaměřit na fanatické fotbalové fandění ve sportbarech nebo u televizních obrazovek a to i ve chvílích, kdy se jim doma hroutí ekonomiky a zhoršují se životní podmínky. Jestli Číňani do videa vložili hrozbu své připravenosti začít světovou válku proti Evropě a zda ji nezačnou „teroristickým útokem“ na OH v Londýně (jak avizují některé zdroje „zahraničních věcí“ i globální politiky). No a nakonec – jestli to celé není jen drsný „východní vtípek“, úmyslně postavený ve stylu anekdot o „globální Ukrajině“ nebo „globálním Polsku“ tak, aby byl evropskou myslí těžko pochopitelný a z tohoto důvodu ho nelze brát vážně.

 

Samozřejmě, umělecké vyjádření japonských a čínských tvůrců anime bývá v Evropě nezřídka vnímáno jinak, než v Číně nebo Japonsku. Důvodem je rozdílná konstrukce „dálkové“ komunikace. Evropská kultura je založená na fonetické vzájemné komunikaci pomocí písmen abecedy, přesné pochopení zprávy je založené na jednoznačné interpretaci. Ale pro Číňany a Japonce probíhá komunikace pomocí obrázkového písma (hieroglyfů), jeho vizuální interpretaci v kontextu každodenních životních situací, ke kterým se vztahují. To však vyžaduje, aby „odesílatel“ zprávy i „příjemce“ zprávy interpretovali ve stejném kontextu a k tomu je vede jejich kultura společného chápání světa.

Výraznou rozdílnost vidíme i mezi evropským a japonským malířstvím. Plátna evropských umělců jsou celá zaplněná umělcovým vyjádřením, tématem. Na plátnech japonských a čínských malířů vždy zůstávají pole nedotčená umělcovou fantazií. Kdysi tento rozdíl objasňoval Ronaldu Reaganovi japonský premiér Jasuhiro Nakasone. Japonské tradiční malířství záměrně zanechává tématem nedotčené oblasti, aby si je mohl divák sám zaplnit vlastní fantazií.

To je velmi důležité vědět, abychom mohli lépe chápat, proč si Evropané video tak rozdílně vysvětlují. Když se nyní vrátím zpět k videu, připomenu, proč souvisí schéma ovlivnění procesů řízení a samořízení v životě Ruska (obrázek č.1) ve spise „Pravdiv a svoboden je jejich prorocký jazyk a s vůlí nebeskou družen“ ze série „O aktuální situaci (č. 6/2011, 102)“, s globální politikou, v souladu s kterou se objevilo i toto promo-video a způsobilo tolik zmatku, nepochopení a odmítnutí ze strany Evropanů.

 

Ve videu je děj, zpěv a hudba.

Děj:

Hned na začátku vidíme zničené symboly evropských hlavních měst – Big Ben (Londýn), Eiffelova věž (Paříž), Coloseum (Řím), Brandenburgská brána (Berlín). Symboly Varšavy nebo Kyjeva tam evidentně nejsou. Jednak proto, že svět většinou nezná Sirénu, symbol Varšavy, není tak velká a slavná jako Big Ben, a Kyjev nemá světově rozeznatelné symboly. A za druhé proto, že Polsko i Ukrajina nebyly původně „Evropou“, ale bývaly součástí dávné staroslovanské civilizace, kterou Evropa časem „vstřebala“.

Animace – sledujeme střídání dvou témat:

  1. boj čínského týmu na stadionu pod ochranou ohnivého draka

  2. boj proti státům Evropy, vedený neznámou armádou.

Zpěv:

Bravurní čínština a těm, kdo nevládnou čínštinou, zůstává ukryta hodnota celého videa.

Hudba:

Řízný rytmus, variace na ruský marš „Loučení Slovanky“.

 

Nyní přejděme k obecnému globálnímu politickému kontextu a jeho interpretace na základě Dostatečně obecné teorie řízení.

Tady vůbec nejde o to, kdo vůbec „vynalezl“ fotbal, zda Angličani nebo daleko dříve nějací mniši švýcarského kláštera. Věc tkví v tom, že fotbalový míč je kulatý a hrají spolu dva týmy po 11 hráčích. Toto vyvolává určité asociace a pokud se dobře orientujete v historii, víte, že obdobný proces řízení existoval i v jiných oblastech.

V Egyptě, v dávných faraonských dobách (jeden ze státních symbolů – státní znak, který převzaly i mnohé dnešní státy – vyobrazen), moc žreců byla nadřazená moci státní. Jen ona určovala vývoj a charakter státu, vypracovávala koncepci státního rozvoje. Pouze takto vedený stát byl zárukou stability ve společnosti, v celé mnohatisícileté existenci faraónského Egypta. Tento vzájemný vztah se odrážel i v egyptské architektuře faraónské epochy. Vztahy jsou znázorněné na obr.1. Šipky ukazují vzájemné spojení i zpětnou vazbu mezi mocenskými (vládnoucími a spravujícími) skupinami.

Obr.: schéma řízení v antickém Egyptě ( prediktor1 + prediktor2 = tandem <-> faraon <-> státní aparát <-> ... )

 

Nejvyšší žrečestvo Egypta bylo reprezentováno dvěma skupinami po deseti lidech, skupinu vedl nejvyšší žrec, tj. jedenáctý člověk ve skupině.

Jedna skupina nesla název „Desítka severu“, druhá „Desítka jihu“.

Nejvyšší žrečestvo Egypta se nazývalo hierofanti (p.p.: viz karta tarotu – hierofant, velekněz). Smysl tohoto slova se dá vyjádřit jako někdo, kdo umí číst osud a zná budoucnost. V Egyptě jim bylo podřízené všechno, včetně samotného faraona, který spravoval zemi.

Jestliže takto koncipovaná správa (konceptuální vláda) země měla fungovat, pouze tyto dvě skupiny na sobě nesly předpovězení a vyjevení problému a zároveň doporučení jeho řešení s návazností na prognostiku budoucnosti (predikce).

(p.p.: prediktor 1 a prediktor 2 přednesli faraonovi, ten podle jejich doporučení spravoval zemi)

Jestliže tyto dvě skupiny hierofantů (prediktorů) nedošly ve svých míněních ke shodě a jejich předpovědi do sebe nezapadaly, pak přešly do režimu „tandem“ (viz „Mrtvá voda“) a společně vyhotovili předpověď třetí – nejvyšší životně důležitý pohled, oproštěný od chyb obou předchozích předpovědí.

Obrázek státního znaku Egypta faraónských dob představuje zemskou „kouli“, nesenou dvěma křídly. Symbolizuje oba prediktory a jejich vzájemný tandemový princip správy.

 

Potom se však hierofantům zdála vláda pouze nad Egyptem málo a tak se zrodil „biblický projekt“ zotročení celého lidstva ve jménu boha – biblický projekt globalizace. Prvními obětmi tohoto projektu byli dávní Judejci, na které byla vložena mise šíření projektu zotročení světa, a také samotný Egypt. Jeho řízení státních záležitostí začalo být vedeno podle schématu klasické monarchie, kde se vláda nerealizuje na profesionálním základě. Důsledkem toho se faraonský Egypt definitivně rozpadl v dobách Kleopatry, Julia Caesara a Marka Antonia.

Výsledkem působení dávné existence biblického projektu je současný a nám známý euro-americký konglomerát států. A každý z nich je řízený schématem klasické monarchie, ač vnější forma je rozdílná. Při takovém způsobu vlády ztratily jakoukoliv možnost řídit plně a nezávisle funkce státu, ztratily svou suverenitu.

Co se týká konceptuální vlády, v euro-americkém konglomerátu nabyla nadnárodní a konspirativní charakter, kde neschopné a k vládě v plném rozsahu nezpůsobilé státy a společenství se staly jejími nevolníky.

 

  • Jen v těchto státech se od dávna hraje fotbal, který se stal kultovní hrou.

  • Jen v těchto státech žije dav v trvalém opojení fotbalem, pod jehož vlivem ztrácí schopnost vnímat cokoliv z dění v politice, nerozumí perspektivám a, samozřejmě, to i ve svých vlastních životech. A ti nejvíce skalní „fandové“ se stávají nebezpečnými jak sami sobě, tak i svým bližním na stadionech a v ulicích měst…

Obr.: schéma řízení země při absenci profesionálního konceptuálního (žrečeského) centra

A takto proběhlo přerozdělení sociálních rolí:

  • Nevědomým davům se povoluje propadat se v psychologické struktuře osobnosti až na samé dno úrovně „bandar-logů“ a nic jim nezbraňuje těšit se fotbalem, ve kterém míč symbolizuje zeměkouli, týmy mají 11 hráčů – oba, i tým soupeře, a samotná hra symbolizuje globální politiku.

  • Následovníci vědění staroegyptských hierofantů nadále budují svou jedinou světovou říši ve jménu boha – a pod rouškou povoleného „opojení“ vládnou vyšší, skutečnou a skrytou mocí nad těmito davy pomocí „demokratických vlád“ jejich zemí.

 

Konglomerát úspěšně rozšiřuje svou moc pouze v tom případě, pokud se mu podaří zlikvidovat konceptuální systém vládnutí a v úplnosti zničit funkce samosprávy společenství – potencionální oběti jeho agrese. Pokud se mu to nezdaří, hledá usilovně nejrůznější situace, kterými by toho dosáhl, dokonce je i sám inscenuje nebo používá k inscenování jiné.

Ale na zemi jsou dosud regiony a regionální civilizace, ve kterých si samosprávy plně zachovaly své funkce navzdory agresi strůjců biblického projektu. I když konceptuální (žrečeská) vláda se u nich (regionálních civilizací) vždy neprojevuje strukturálně stejně, jako tomu bylo ve starém Egyptě za faraonské epochy, mají svůj podobný způsob a globální „způsob“ je pro ně v každém případě nepřijatelný. Způsob vedení samosprávy společenství, při kterém je konceptuální vláda realizovaná na základě samosprávných struktur či bezstrukturálního vedení, byl popsán v „Mrtvé vodě“ (r.1991).

 

Bloky jsou také schopné se rozšiřovat, ale tento proces integrace nových regionů probíhá na základě úplně odlišného algoritmu. Zakazuje se ničit správu integrujícího se regionu, ovládnutí všech jeho správních funkcí. Doporučuje se cesta sjednocení, zlepšení a vyladění - sjednotit na cílech a prostředcích k jejich dosažení v sloučených regionech.

V „mrtvé vodě“ byla mnohonárodnostní civilizace Rusi charakterizovaná jako blok, ve kterém biblický konglomerát využil asi před tisíci lety touhu po sjednocení a „nabídl“ křest. Přijetím křesťanství se začal dlouholetý boj o zničení konceptuální vlády v místních společenstvích. „Nabídka“ se nesetkala s úspěchem až do dnešních časů a přinesla šéfům euro-amerického konglomerátu řadu neřešitelných problémů.

Kromě toho, v „Mrtvé vodě“ byly Indie, Čína, Japonsko, muslimské země, tj. jiné kultury za hranicemi mnohonárodnostní Rusi, také identifikovány jako regiony, ve kterých dominuje samospráva „blokového“ typu. Proto jsou určeny:

  • za potencionální oběti konglomerátu, což potvrzuje mnohaletá historie evropského kolonialismu a historie boje za nezávislost porobených národů z bývalých kolonií

  • za potencionální nepřátele konglomerátu a osvoboditele jím porobených národů v biblickém projektu.

 

 

To vše je jen minimum svědectví, které je nutné znát k chápání čínského videa. Video je ve své podstatě egregoriálně-noosférní prohlášení, provedené skrze čínský televizní kanál, o přechodu blokového projektu globalizace, alternativního k biblickému, do stádia praktické realizace. (KS Číny toto video nezadala a neurčovala jeho scénář).

Téma fotbalu zde slouží jako adresa na obálce: následníkům staroegyptských hierofantů, kteří realizují konceptuální vládu v euro-americkém konglomerátu.

Válka, vedená ve videu pomyslně proti Evropě, je vedená archaickými zbraněmi (šestimotorové vrtulové bombardéry, používané v r.1930-1940 atd.) – ve skutečnosti jde o symbol začátku aktivní fáze odboje spřátelených bloků proti agresi konglomerátu: „Loučení Slovanky“ symbolizuje Rus, drak – symbol Číny i Japonska. Je přitom symbolické, že hudba, provázející celé dění ve videu, je ve svém základě ruská.

Pochodu „Loučení Slovanky“ je letos právě 100 let. Prvně byl uveden na podzim r.1912 při přehlídce 7. záložního pluku kavalerie v Tambovu. Autorem je Vasilij Ivanovič Agapkin (1884-1964), syn křesťana, rolníka. Kromě autorství pochodu „Loučení Slovanky“ najdeme v jeho životopise i takové počiny, jako dirigování velkého orchestru během vojenské přehlídky na Rudém náměstí 7.11.1941, v době oslav 24. výročí VŘSR, a také v přehlídce na Den vítězství 24.06.1945.

Co se týká interpretace názvu pochodu v tomto kontextu, vyznívá neradostně pro rusofoby. Není to loučení se Slovanů se životem, ale s biblickou minulostí… Hudba tohoto pochodu je divoce slavnostní. V hymně Velké vlastenecké – ve „Svaté válce“ – jsou slova „Ať svaté naše nadšení se vzdouvá jak vln proud!“- a o tom to je.

(p.p.: slovo „jarosť“ se dá také přeložit jako hněv, v tomto textu tedy „svatý náš hněv“)

A návštěva V.Putina v Číně se chronologicky shodovala se začátkem internetových diskusí o tomto videu…

 

Vnitřní prediktor

06-07. června 2012

zdroj - «О текущем моменте», № 3 (105), 2012 г.

 

 

Poznámka překl. (Lin):

Chtěla bych upozornit na scénu, kdy se do o samotě stojícího fotbalisty "desítky" vlévá světlo (= síla) z barevných vlajek, vycházejícch z mapy. Podle mého je to také dost zásadní scéna, protože ty vlajky vycházejí z určitého prostoru, který ovšem nezahrnuje tzv. západní Evropu (vynechávají Itálii, Francii, Anglii, Španělsko a částečně i Německo). To zářivé místo, odkud vlajky vycházejí, podle mého zahrnuje pouze prostor bývalé staroslovanské říše (a vynechává staré území Franků a Sasů - a samozřejmě - kolébku Říše).

Přeložila jsem i ten text písně, protože si myslím, že je důležitý. Aspoň si to myslím.. je dost symbolický a měl by přesvědčit i nejzarytější "přesvědčence", kteří si myslí, že se Čína chystá na válku.

 

Pole rozhodující bitvy

 

Planoucí oči a horká krev hrnoucí se do hlavy

Všichni se snaží prodrat se kupředu

Nebojí se ani desítky tisíc soupeřů

Země se otřásá a státy se rychle mění

Ovládej se, jméno máš napsané na zádech

My nechceme skórovat

Musíme překonat sami sebe –

toto je velká bitva

 

Obehrávky a přihrávky míče –

to je včerejší den

Vždy budou ti, kdo začnou útočit

Ze zálohy, bez žádného ohledu

Nelze to vzdát

V prvním poločase byl útočník vážně raněn

Jako kat je proti nepříteli příliš dobrý

Trenér zaujal své místo

Jako člověk litý z oceli

V šatně se slabý tým přerodí do mocného

Právě teď v rozhodujícím čase

A pot se lije ze všech

 

Ve druhém poločase je drtící stroj

I lidé plní rozhodnutí

10 výstřelů tanku se podobá odplatě

Reaktor má přehled z prava i z leva

Znova použijí neočekávané údery

Vedou řeči o bojových pořádcích a soustřeďují síly

Nastal rozhodující čas

Ze všech se lije pot

Celým svým srdcem odrazíme soupeře

Znovu odkrývaje novou epochu

Najdeme ty, na které je spolehnutí –

naše bojové druhy

 

Země se otřásá a státy se rychle mění

Ovládej se, své jméno máš napsané na zádech

Planou oči a vroucí krev se hrne do hlavy

Všichni v tvé skupině jdou s větší a větší jistotou kupředu

Už se nebojí ani desítky tisíc soupeřů

Země se otřásá a láme pod mýma nohama

 

Ovládej se, své jméno máš už napsané před sebou

Nechceme skórovat, musíme sebe překonat –

Tohle byla a je velká bitva.

 


Реклама Евро-2012 в Китае

 

Diskusní téma: Analytika VP SSSR: čínské "anime"

I, pet goat II

Jasom | 04.06.2013

Činske video mi pripomína "I, pet goat II" http://www.youtube.com/watch?v=Id6nCa_OTEM

Názor pana profesora..

| 21.12.2012

Zdravím, přikládám zde rozbor pana profesora pod zkratkou udo z jiného známého webu, kde jsem ho požádal o jeho názor na věc... Možná nám ukáže nový směr v této diskuzi.


k veci..
Číňania majú svojich analytikov a prípadné "súkromné" iniciatívy podobného typu bývajú v tej-či onej miere naviazané na miestne kulturologické stereotypy v pozitívnom a aj menej pozitívnom zmysle. Na podrobnejšiu analýzu Ďalekého východu a špeciálne Číny tu asi zatiaľ nie je priestor.

Preto mám aj väčšie obavy, ako obyčajne, niečo konkrétne jednoduché napísať. Tunajšie (t.j.aj európske) vnímanie Číňanov totiž logicky tiež podlieha našim kulturologickým špecifikám a žiaľ často objektívnej realite až príliš neadekvátnym stereotypom. Číňania sú síce myslením fakt dosť iní od nás (ako som bol počas mojich prvých štúdijných osobných kontaktov najprv dosť prekvapený), no môžem potvrdiť, že vedia byť tiež veľmi, veľmi ľudskí. Ak máte nejaké špecifické konkrétne otázky na túto tému, musel by som kontaktovať kolegov. Naozaj nie som v tejto oblasti špecialista. Toť v skratke.

Video vnímam pozitívne.
Chápavejší a globálne zodpovední Číňania poznajú panázijský a globálny postoj japonskej elity, dlhodobý postoj U.S.A. je tiež obecne známy tak, ako je nie len vo vyšších kruhoch od 80 rokov a masových finančných nájazdoch (koníkom Sorosom) v JV Ázii známy aj postoj tzv."nadrabinátu", či GP viditeľného cez globálny finančný terorizmus.

Hlavne vo väčšine krajín Ázie poznajú aj oficiálne napr. spomínaný ruský globálny bezpečnostný koncept dôverne, ako tu neraz bolo uvedené, myslím od roku 1994. Vtedy bol preložený do Čínštiny, no len pre úzku "elitu". Neskôr bol uvedený postupne v Mongolsku, Viet-Name, Indii, Pakistane, Iráne špeciálne a ďalších aj arabských krajinách ešte do posledného prelomu tisícročí. Kam všade sa dostal, by sme mohli podľa uvedeného videa špekulovať, ak je pravdou, že nebolo robené na objednávku čínskych prognostických centier.

Číňania nás dlhodobo študujú a vedia, že Slovania majú k sebe kulturologicky blízko. Tak vedia asi aj odhadnúť, aký bude mať z dlhodobého hľadiska tento nový, čiastočne v rusku vyvinutý koncept, efekt na európu a tzv.západnú civilizáciu, ak v rámci in-formačných matíc nepostavia Atlantickí kmotri niečo lepšie.
O tom je konkurencia kultúr, presnejšie koncepcii ich "samo"riadiacej operačno-systematickej algoritmiky a administrácie (v rámci spominaného kulturo-logického inžinieringu, resp. programovania).
Východná Európa tu asi aj podľa Číňanov z viacerých dôvodov zohrá, zohráva (zatiaľ nie úplne vedome) veľkú rolu, keďže západ je konceptuálne vyčerpaný, ako tvrdia od 70-tich rokov 20.stor aj japonské analytické špičky.
Vyzerá, źe autori videa (mohol fyzicky vytvoriť kľudne ako printer príslušnej matice aj konceptuálne negramotný autor) sa nestotožňujú s globálnou hegemóniou Číny ako fašistickej diktatúry, ktorú sa ako "alternatívu" snažia presadiť správcovia nadnárodných klanov(358).
Interpretácie sú samozrejme možné rôzne podľa kritérii
A.osobnej morálky a
B.miery chápania objektívnych pravidiel, procesov.

Spýtajte sa Anonym najlepšie sám seba.
Aspoň tak pri stále správnejšie kladených otázkach uvidíte, ako blízko ste k Človeku v sebe.
Udiať sa môže len to, čo ľudia chcú, čo si prajú.
Preto ten boj méd(e)ii, umenia, umeleckých nevedomých a vedomých žoldnierov, (a)sociálnych mágov,..objektívne pravidlá chápajúcich emočných inžinierov.

Myslím, že Číňania nám pomôžu a tak aj my im.
Čo si vy myslíte o jedinom mene vo videu Hacken Lee?..internet..jeho sloboda..kľúč..hackeri..
Tiger a drak, lev a sokol..prečo je vo videu lev a nie čínsky tiger?

Leo a Theo..
Keď ideme hlbšie do symboliky, nemali by sme si leva (Leo) nechať zobrať. Symbolom GP, aj keď neskôr začali používať Leva, bola mačka. Domestikovaná mačka chrániaca bohatstvo Egypta, živé zlato, hlavný obchodný masový artikel staroveku=obilie pred myšami. Envivalent prvotného monopolu tlaćenia peňazí vtedy podlozených zrnom a dnes podpornými masovomanipulačnými mat(r)icami a konvenčno-vojenskou kontrolou komoditnej burzy (presnejśie obchodu s energonosičmi, energiou)..
Keď Rimania vpochodovali do Alexandrie, odporúčali miestni skutoční mocipáni dať na štíty obraz mačky a nikto sa neodvážil ich napadnúť. Kto v Egypte totemnému zvieraťu mačke vypichol oko, tomu ho tiež vypichli, kto vážne poranil labku, tomu odsekli ruku.

Tak, ako sa tí rozumnejší snažia aj "jamu levovu" interpretovať vo svoj prospech, mali by sme aj my maľovať v našich hlavách krajšie zajtrajšky, byť v pozitívnom zmysle strojcami svojho osudu a nie maľovať "čerta na stenu".

"Človeka nepotrebuje kult a kult nepotrebuje Človeka."
Murári, pseudo-ra-bini, zvrátení judaisti, či kresťania, konzumenti, atď. sú majetkom kultov, presnejšie tvorcov kultov.
Čím viac sa stávate Človekom a prestávate byť okultistom, tým viac informácii, nových po-mocných informácii dostávate zvyššia (VM), ostatní sú odkázaní len na už známe in-formácie (obrazy a ich vzťahy, procesy). Iba ten, kto je na správnej ceste k Človeku, dostane obrazy nové, ostatnými zatiaľ nepoznané, funkčné. To je jedno z kritérii správnej cesty, cesty druhu Človek.
"Tvár, oči sú zrkadlom duše".
Tváre hráčov žlto-modrých vo videu boli blízke Ľudským.
Videl som v nich túžbu ísť cestou synov a dcér Ľudských.
Slnko a obloha.
Včely zo všetkých farieb najviac modrú milujú.
Levi chceli byť pánmi svet(l)a, no panmi púšte sa stali.
Nezvládli to, čo im bolo dané, keď sa raz pradávno úprimne pýtali. Sve-domie (bios a ultimatívna aplikácia, hra zároveň) však nepustí. Musel nastať boj červenej a bielej o jedno KA a každé BA a ten boj trvá. Dvaja včelári a jeden úľ, roj, raj..

..je toho hodne čo povedať, ako sa hovorí "do nekonečna" pri tzv."Konceptuálnom umení".
Stále ešte priveľa osôb hlavne v umeleckej branži, diskusiách, rádiu, na fórach, ten termín používa bez znalosti jeho obsahu. Ako opice sa snažia prekričať, zakecať Pravdu, no Ju nemožno zabiť. Vlak im ušiel a oni sa ho už len snažia dobehnúť. Na drezine ťažko.. Pravidlá boli od vekov VM nastavené bezpečnostne na podobné momenty.

Dik za podnet Anonym zatiaľ bez Niku.
u.

V Číně te pochod je zřejmě populární:

m | 13.12.2012

http://www.youtube.com/watch?v=r24RIkgQjJI

výborná analýza

micha | 08.12.2012

Díky za překlad. Čas 02:17 - Jackie Chan si zase při natáčení ublížil:-)

onslaught

dusan | 05.12.2012

po technickej stránke je vojna už tu - činkovia jednoducho masakrujú ekonomiky - je to aj naša vina - no a je málo štátov ktoré takýto nápor vydržia - nemci, rusi ? - takźe je to zaújmavé - čo bude keď zvalcujú ekonomiku štátov a nebudú mať kam vyvážat - vzbura ?
du

čína

dusan | 05.12.2012

inzercia je pekná vec, ich pocity - to je tiež ok, druhá vec je že sú zviazaný pupočnou šnúrou s usa + je dosť možné že budú pre nás v budúcnosti hrozbou ak ... ak nebudeme znova spojený ako v rvhp a nestaneme sa ich hlavným vývozným teritóriom/na vnútornú spotrebu sa len tak rýchlo nepreorientujú/, potom by sme mali zaručené ako tak že budeme mať ako tandem pokoj
du
-no a ten chlap čo chce aby sme robili osvetu a považuja nás za sektárov - ...............

Ještě k anime

Lin | 03.12.2012

Pro zajímavost sem hodím odkaz na skutečnou kultovní klasiku anime - Final Fantasy. Kdo ale nezná hru, těžko pochopí příběh a postavy.

http://www.youtube.com/watch?v=XV30-5E6Png

Překládala jsem já

Lin | 03.12.2012

1) Jestli se někomu překlad nezdá, na konci článku je uveden ruský zdroj. Když na to kliknete, objeví se několik možností zobrazení článku, já volila formu "pdf". Takže můžete překontrolovat, zda se překlad shoduje s ruským textem
2) Jestli se někomu nezdá samotný text (že se opakují sdělení), je to pravděpodobně tím, že text spadá do určitého většího komplexu, z něhož již Hox některé části zveřejnil.
3) Technická k mandarínštině je sice správná, ale nepoužívá se. I na Wiki se dočtete, že úřední řečí je čínština. Běžně se používá spojení "čínské znaky", "čínské písmo", "mluví čínsky"...)
4) Jestli se komu zdá, že porozumění videu i textu je podmíněné nějakým sektářstvím, mýlí se. Jde jen o to, co je kdo sám schopný z viděného dovodit, je hloupé očekávat polopatistiku a servírování na stříbrném podnose. Jde o to hledat sám. O tom to celé je...

Dávala jsem klip ke kouknutí člověku, který vůbec nemá ponětí o nějaké "slovanské vlně" nebo "ukradené historii". A ten, hned po prvním kouknutí poznal, že jde o velkou symboliku - hlavně v závěru videa, jak se tam mihne těch 6 ksichtíků. Těch 6 vyobrazených fotbalistů "čínského týmu" totiž vůbec nejsou Číňani....
Škoda... čekala jsem, že se diskuze bude ubírat podobným směrem....

A jen tak na okraj: pokud překládám nějaký text, můžu s mím tisíckrát nesouhlasit, ale musím se ho držet.
Tady konkrétně jsem se dost kroutila při označení "anime". Moc to totiž nesedí, čínské a japonské anime má svá přesná pravidla vyjádření - oči, vlasy, postavy, zbraně.... - a to vše má svůj daný význam, který je srozumitelný všem fandům.

Re: Překládala jsem já

taurus | 03.12.2012

Nebuďte, prosím, rozčarovaná. Domnívám se, že vyjádřim názor většiny, která chápe, že to, co dělate vyžaduje spoustu hodin práce. Dělate vše na úkor svého volného času a bez nároku na odměnu. A za to Vám patří velký dík.
V každé společnosti se najdou rejpalové, kteři nikdy nebudou spokojeni,ale společnost je schopná sama takové lidi eliminovat.

Re: Překládala jsem já

Karol | 03.12.2012

Ten vas posledni odstavec je presne smer jakym jsem cekal , ze bude rozbor. Ze autor puvodniho textu nepojme rozbor jako neco co ma podporit jeho nazor.

At se mi to nekteri snazili vnutit, ze je to muj nazor, vazim si prekladu, ale to neznamena ze nemuzu rici, ze autor napsal paskvil..

Take jsem cekal, ze sem tam nekdo napise to v klipu zname na to ci ono, misto toho dostanu vseobjimajici odpoved "je to soucasti matrice" je to soucasti toho a toho a pozadi, proc sem chlape pises kdyz nevis to to znamena.

Me treba bije do oci, ze symboli co jsou ukazany jsou soucasti "starych starovekych a stredovekych risi evropy". Zadna naznak vychodnich statu v toroskach (at si nemci mysli co chcou fotku branborske brany skoro nikdo ve svete nezna a presto ji tam autor dal).
Bije do oci, ze vizualne raketomety(na konci) jsou ruske, narozdil od chodicich "robotu" co maji streli vizualne americke.

Ze obleceni bojovniku(se zbranemi) je oblek kontraktoru a ne vojaku atd.

Toto byl smer ktery sem cekal jak v rozboru(v cetne co by to mohlo znamenat), ale i v diskusi. Bohuzel "je to soucasti matrice" apod. asi nejak take pro me neznamo jak souvisi s rozborem.

Re: Re: Překládala jsem já

taurus | 04.12.2012

Podívejte,rozbor je subjektivním názorem a pochopením kolektivu autorů (Vnitřního prediktora) tohoto animé. Je to jejich odhad, co asi Číňané chtěli sdělit světu. Přesnější rozbor vám mohou poskýtnout pouze sami tvůrci, t.j. Číňani, ale silně pochybuji, že to budou ochotni učinit.
A potom, proč vás tak dráždí slovo matrice? Tak si dejte konečně práci a zjistěte co to znamená, vždyť učit se nikdy není pozdě.

Re: Re: Re: Překládala jsem já

Karol | 08.12.2012

Je videt, ze stale chcete vest odpoved na co se neptam. Odpovedi "souvisi s matrici" je jako souvisi s kyslikem kdyz se bavime o zivote. Takze me neirituje slovo matrice (dalsi vec co nerikam, ale je mi podsunuto), me irituje neco jineho. Prijde na web nekdo kdo "o tom vi kul...", na neco se zepta dostane odpoved "to souvisi s matrici", kdyz se ozve "vubec nechapu o cem to pisete", dostane odpoved "musis hledat".

Takze me s diskuse vychazi, toto je web pouze a jenom pro lidi co uz o tom vi kvanta veci, pokud sem prijde nekdo kdo chce zjisit vice dostava odpovedi hledej a pak se ptej. Nezda se to trochu silene? Proc bych tady na diskusi byl a debatoval co ta ktera vec znamena, kdyz bych vedel? Proc bych debatoval, zde na tomto webu, kdyz me je receno musis hledat mi ti to nereknem, nechcem, mi chcem debatovat (jak ukazuje debata) jenom s temi co uz vi hooodne a lidi co teprve hledaji odpovedi nas nezajimaji.

Nu co, stravil sem v rusku dost casu, a nikdy sem me nestalo "hledej mi ti to nereknem", v CR je to standart. Zde plati ja sem znalosti ziskal tvrdou praci, proc bych to ostatnim usnadnil, je jednodussi ho odpalkovat "ucenou poznamkou"...

Konec, fakt debata tady nema cenu, misto odpovedi dostavam otazky proc nehledam jinde, proc mam vlastne otazky a nehledam sam, proc se zde vubec ptam a nehledam sam, kdyz nechapu proc nedostanu odpoved pak sem trol ci vas mam za sektare, proc nehledam chybu v sobe(kdyz pokladam otazky tj. take hledani odpovedi u tech ktery by meli vedet) apod.

Me to dava jenom dve odpovedi, vetsina nevi odpovedi a tak na otazky odpovida odtatkou ci hodne obecnou odpoved. Nebo nechcou odpovedet (pak je ozka proc...). Web se tvari(a majitel webu i tak kona clanky), ze chce zmenit svet, lidi pod diskusi az na vyjimky jednaji opacne...

Re: Překládala jsem já

Richard | 03.12.2012

Také se přidávám s poděkováním za překlad, je to dobrá práce a také věřím, že to dalo zabrat! A že lidé mají k článku negativní reakce nebo komentáře, tak to neberte jako kritiku Vašeho překladu, ale spíš kritiku autora toho textu a Vám patří ještě jednou díky za to, že jste jej zprostředkovala a dala možnost i ke kritickému komentáři:)

Myslím si, že pořád ještě máme možnost projevit nesouhlas nebo nepochopení s něčím, kde jsme čekali něco jiného a to je dobře. Přeci jak pozitivní, tak negativní komentáře tvoří diskuzi a díky té se většinou k něčemu dojde. A kdo ví, třeba by stálo za to vytvořit vlastní rozbor videa, protože to bylo všechno možné, jen ne "pouhá" reklama na fotbal:)

Ještě jednou děkuji a přeji hezký den!

Richard

Re: Překládala jsem já

| 04.12.2012

Taky se připojuji k těm, kteří oceňují Vaši snahu a děkuji za čas, který jste článku věnovala.. Bohužel, někteří asi od Vás očekávali nemožné - totiž že podáte 100% výklad smyslu toho videa. Jenže to ví pouze samotní autoři a my se zde jen můžeme domnívat či hádat, o co jim ve skutečnosti šlo. Třeba o hodně a třeba o nic, ale to nevíme. Jedině je zkusit kontaktovat, ale kdo se tomu bude věnovat, že ano?? Takže to zůstane hádankou, třeba navždy. Ev. nedá se třeba z reakcí čínských občanů na toto video něco vyčíst?? Kdyby náhodou neměl někdo co na práci..
Závěrem zdravím Karola a Dušana a uzavírám mír..

Re: Re: Překládala jsem já

dusan to já | 04.12.2012

-čo sa týka hádky, nemám rád keď niekto podceňuje graduovaných ľudí čo si dajú prácu aby nám zadarmo dali nejake info, ak je taký graduovaný nech ide na geab a nech si cvakne za každú analýzu
-darmo budeme chcieť vyčítať čo bude z jednej reklamy, za rozbor dakujem, berme to ako čriepok do skladačky
du

sen

Chiron | 03.12.2012

Před časem jsem zde uveřejnil v diskuzi můj sen, který se mi zdál 2x v různé variantě. Za jednu noc! Zkuste vyhledat. CH

p.s. mám dosti často věštecké sny, a jsou teď hodně o Slovanech ale je to velmi pozitivní.

David Icke - "Ľudia informujte sa!"

Miroslav | 03.12.2012http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KTTbh5J5jWM#!

technická:

m | 01.12.2012

"Čínština" neexistuje, nejrozšířenější jazyk v Číně je mandarínština.

Podiv

Karol | 01.12.2012

Takto "trapne" rozbor jsem necetl dlouho, je jak bych cetl projev Kalouska, da par informaci, ktere mel uz davno predtim a aplikuje je na nasilne na videoklip.

Toto je vyber informaci co byla v diskusi, ale dana dohromady tak, ze nadavaji skoror smysl. Lepe receno smysl co davali pod clankem v diskusi zde neni.

Re: Podiv

| 01.12.2012

No kritizovat umíte, pane jo... Tak dejte váš rozbor, at vás pak můžeme taky zkritizovat, že nic neumíte.. No nic, s takovými sebevědomými lidmi je ztráta času cokoliv řešit..

Re: Re: Podiv

Karol | 02.12.2012

Takze rici ze je neco blbost muze jenom nekdo kdo neco napise?

Podle teto logiky kdyz prijdu do restourace nemuzu rici "kuchar uvaril slichtu", protoze nejsem kuchar?

Sam sem se tesil, jaky rozbor to bude a kdyz me nekdo predhodi neco co vykopirovane text spojeny dohromady u ktereho to bije do oci mam rici "skvele"? To jste myslel spise jako vtip...

Dam vam priklad ze zivota. Vizita v nemocnici ma hlavni kouzlo v tom, ze osetrujici lekar "na sebe necha kydat hnuj a musi poslouchat od vsech co mel udelat jinak". Neni to utok na lekare, ale pro dobro pacienta "lekar neco mohl prehlednout".

Takze za me vas prispevek misto aby jste mi napsal "to neni pravda proto a proto" napisete invektiva ala kalousek. Zame vice "visit" textu a vyvodu a mi lidi co to resi jako vy "drz hubu kdyz nesouhlasis nebo jsi nic nenapsal apod." prave lidi jako vy uvedli svet tam kde je. Zadna kritika, bo ostatni nejsou "odbornici".

Spravne lidi jao Vy nema smysl komentovat, je to strata casu, radej si budem placat po ramenou, ze jsme neco vytvorili i kdyz je to na urovni zakladni skoly, ale budem i piva ci na diskusnim foru za kingy. Jak jinak kdyz ten co poukaze na chybu bude pohanen a na lepsich diskusich i smazan ci zakaznan jako prispevatel.

Proc my vas prispevek pripomina Idnes prispevky nejvetsich inteligentu jak "prave" ci "leve" otrocke casti obyvatel....

Re: Re: Re: Podiv

| 02.12.2012

Příteli, takže takto - pokud budeš kritizovat kuchaře a sám neumíš uvařit ani vejce na tvrdo, pak na kritiku nemáš právo, protože neumíš ani ten blivajz.. Dále to, že pro tebe to je zmatené a pro jiné ne, tak to znamená, že problém je v tobě, že tomu ty nerozumíš a proto ti to připadá zmatené.. Můj laický názor je, že hledáš chyby u jiných a ne u sebe..
A pokud něčemu nerozumíš, můžeš se SLUŠNĚ zeptat autora, jak to myslel nebo ať to třeba upřesní. Ale ne v první větě to celé shodit. Víš, kolik to asi stálo času a námahy a jeden takový " Brouk Pytlík" svým blbým komentářem zkazí překladateli radost?? A otrok nejsem, trochu se mírni, husy jsme spolu nepásli..
Takže příště trochu slušného vychování, tady nejsme v hospodě..

Re: Re: Re: Re: Podiv

Karol | 02.12.2012

Takze pokud nejsem kuchar tak nemuzu rici "nechutna mi"?

Ze se mi to zda zmatene nemuzu dat otazku "co to znamena, zni to zmatene"?

Kritika prekladatele? Pokud text co prelozil je zmatene neni problem prekladatele ale autora puvodniho textu. Predpokladam, ze prekladatel "preklada" a "netvori neco noveho".

Za dalsi pokud necemu nerozumim, ja napsal ze je to hooodne zamtene a pusobi to jako smeska co nekdo okopiroval s diskuse. Mam rikat "je to skvele napsano" i kdyz to neni pravda?

Za dalsi pokud se budem bavit v otazce co jsi polozil ty a nikde ja, ano prekladatel udelal skvelou praci. Tot k tomu co jsi do diskuse zavedl ty a ne ja. Takze prosim nevkladat mi do ust co jsem nerekl...

Takze shrnuto kdyz napisu je text zmateny nedava smysl, je mi vycteno hanim prekladatele i kdyz hanim obsah text. Kdyz nechapu co to ma znamenat a ptam co to znamena to zmatene mam hledat odpoved u sebe? Nevim, pro me logicky zni text je napsan zmatene a nedava smysl v neschopnosti "autora textu" (pro Já ne prekladatele) napsat srozumitelny text, pro me logicke kdyz nechapu text se ptat rozumi tomu nekdo a nehledat u sebe co to znamena...

Takze po nekolika odpovedich sem se nedozvedel nic od nikoho co to znamena i kdyz kazdy z vas to chape. Misto toho se dozvim kritiku toho co jesme nerekl, ze mam hledat u sebe a ne u toho kdo to vi, ze se nemuzu vyjadrovat k chuti jidla kdyz nejsem kuchar a podobne moudra.

Panove nenapadlo vas nekdy delat co dela autor tohoto vebu a odpovidat na otazky misto toho abyste lidem rikali "hledej u sebe", "kdyz nevis nekritizuj" apod. Mam pocit, ze chyba je spise v nas slovanech misto pomoci navzajem, tak nadavky za kritku a nadavky za otazky.

Re: Re: Re: Re: Re: Podiv

dusan | 03.12.2012

a dalsi pokud se budem bavit v otazce co jsi polozil ty a nikde ja, ano prekladatel udelal skvelou praci. Tot k tomu co jsi do diskuse zavedl ty a ne ja. Takze prosim nevkladat mi do ust co jsem nerekl...

Takze shrnuto kdyz napisu je text zmateny nedava smysl, je mi vycteno hanim prekladatele i kdyz hanim obsah text. Kdyz nechapu co to ma znamenat a ptam co to znamena to zmatene mam hledat odpoved u sebe? Nevim, pro me logicky zni text je napsan zmatene a nedava smysl v neschopnosti "autora textu" (pro Já ne prekladatele) napsat srozumitelny text, pro me logicke kdyz nechapu text se ptat rozumi tomu nekdo a nehledat u sebe co to znamena...

Takze po nekolika odpovedich sem se nedozvedel nic od nikoho co to znamena i kdyz kazdy z vas to chape. Misto toho se dozvim kritiku toho co jesme nerekl, ze mam hledat u sebe a ne u toho kdo to vi, ze se nemuzu vyjadrovat k chuti jidla kdyz nejsem kuchar a podobne moudra.

Panove nenapadlo vas nekdy delat co dela autor tohoto vebu a odpovidat na otazky misto toho abyste lidem rikali "hledej u sebe", "kdyz nevis nekritizuj" apod. Mam pocit, ze chyba je spise v nas slovanech misto pomoci navzajem, tak nadavky za kritku a nadavky za otazky.


Karolko, tak za toto by som Ti dal jazykovedný metál /alebo medailu/, pripadáš mi jako keby Ti do hlavy vliezol google translátor "do r..i a nie a nie von", du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podiv

dusan | 03.12.2012

ze se nemuzu vyjadrovat k chuti jidla kdyz nejsem kuchar a podobne moudra.

no zistil som že som toho ešte veľa nepreskákal - chcel by som poznať Čecha alebo Moraváka ktorý vyplazí takúto vetu, du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podiv

| 03.12.2012

Milý Karolko a Dušanko.. Náramně připomínáš nějakého Čecho - Slováka na Zvědavci, ten se taky jen hádal, než ho lidi poslali do zadní části těla.. Takže na závěr - Mě může urazit jen inteligent a to ty nejsi. Takže se loučím tvoje Máňa..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podiv

dusan to já | 04.12.2012

-sorry kamarád ak som sa Ťa dotkol, Tebe som ale nepísal
-som len Dušan ale Karol je niekto iný
du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podiv

dusan | 04.12.2012

ešte sa mi nestalo že by som sa predstavil pod nickname, na zvedavca nechodím ale máš pravdu hádať sa hádam, dúfam že nie moc :-). du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podiv

Karol | 03.12.2012

No ja zase Dusanko nepotrebuju videt slovaka co ma vymeteno pod cepici a misto odpovedi na "fakta ktere pisu a snima nemusi nikdo souhlasit", zacne "radoby sarkasticky" urazet...

To radej odpovet "to je matrice", a pak dlouho hledat jak to souvisi sitm clankem nez odpoved jako tvoje. Ale co kdyz ti to dela dobre pokracuj a urazej, mam rad slovaky, ale "cobolaci" me nevytaci, apsom se mame komu sma tv hospode u piva.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podiv

dusan | 06.12.2012

cepici - to znie ako nejaký taliansky výraz, zrejme si jedným z mála čechov ktorý píšu bez diakritiky, alebo že by si bol z nejakej krajiny kde diakritiku nepoužívajú ?
takto som sa dávno nezabavil
du

Re: Podiv

taurus | 01.12.2012

Existuje pojem - druhá smyslová řada, a o tom je celý rozbor.
Nic není násilné, vše má logiku. Podobné filmy natáčejí jak Američané - Matrix, Heliofant, tak i Rusové - Bílé slince pouště, Ruslan i Ludmila a t.d.

Re: Re: Podiv

Karol | 02.12.2012

Ok, vy reagujete, ze chcete diskutovat.

Beru, to ze cinani maji hodne v oblibe "prirovnanii" apod. je to v jejich kulture nic nerict naplno, ale opisovat.
Po precteni je tam hodne naznaku co by mohlo byt co. Jenom ten rozbor mi propomina jako by to psal clovek co se nedokaze soustredit na myslenku a preskakuje od jedne veci k druhe. Coz by nevadilo, kdyby to byl treba "rychle myslenkovy nastin" co klip predstavuje. Ale jako "rozbor" to neni ani na urovni 5-6tridy zakladky.

Chapu dobre "druha smyslova rada", ze nemam hledat co mi je prvoplanove servirovano, ale neco co v tom uvidim na 5-10 pohled a zamysleni.

To beru to naznacuje i clanek. Co by se v tom dalo hledat. Ja jenom cekal, ze po precteni nebudu muset hledat 100 a jednu vec co by to mohlo znamenat v dalsich x dokumentech na netu, ze mi bude proste naservirovan "rozbor", kde to je.

Re: Re: Re: Podiv

taurus | 02.12.2012

Podívejte, tento rozbor není předkládán široké veřejnosti, ale pouze lidem, kteři studuji a něco vědí o koncepci KOB. Vědí o tom, jak se vytváří matrice a jak se ovlivňuji události v budoucnosti. Má to i určitý mystický smysl. Pokud jste člověk zvídavý, tak nezbyvá nic jiného, než dohledat 100 a jednu věc na netu, jinak se nedopátrate pravdy.

Re: Re: Re: Re: Podiv

Karol | 02.12.2012

Tak nevim "matrice" co to je a kde to tam bylo zmineno? Co jsem cetl ja bylo moderne receno "teorie rizeni statu", "sosiologie spolecnosti" atd. A hlavne upadek kdyz zpusob vedeni statu misto rozvoje spolecnosti se preorintoval na moc.

A dle me "lide co o tom neco vi" nemusi cist tyto clanky, protoze vidi video a vi. Takze clanek urcite nebyl psan pro nekoho kdo "vi", proc by cetl neco co vi?

Dle vasi odpovedi ma byt clanek tedy zamysleni nad obsahem pisne co by tam mohlo byt clovekem co se o to zajima, takze zadny rozbor. Ok to beru. Sice si myslim, ze by autor mohl dat odkaz v ruznych castech textu aby si clovek co se o to zajima mohl "primo podivat co tim autor myslel" misto aby hledal na netu co tim asi autor mohl myslet.

Nebudem si nalhavat, ze na netu nejsou vše vetsi casti zhovadilosti, takze misto abych si usetril praci a precetl "profiltrovanou informaci" tak vy mi doporucuje "hledej cumacku, mozna za 20 let naleznes to co ja taky tak dlouho hledal, preci nechces neco vedet za 1 hodinu, kdyz ja musel hledat tolik let"...

Nu co pak se divime, ze slovane jsou kde jsou.

Re: Re: Re: Re: Re: Podiv

taurus | 02.12.2012

Matrice -podklad pro kopírování.
Rozbor, zcela zjednodušeně, říká o tom, že Čína se loučí s biblickou minulosti a přechází do alternativního proektu třeba i prostřednictvím boje ( Rusové jsou spojenci).
Přečtete si komentář Slovana, je docela přesný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podiv

dusan | 02.12.2012

strácate čas reagovaním na ten Karolov blábol, du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podiv

Karol | 02.12.2012

Takze kdyz nekdo da otazku nerozumim je to zmatene jak oGoro pred otkiem, kdyz dam kritiku, ze by se melo vse nazivat pravim jmenem. Coz pane dusane je v jinem clanku zdurazneno nemenit smysl slov ve spojistosti stareho jazyka je blabol?

Nu panove koncim s diskusi prectu si rad clanky co sem daji autori, ale hledat odpovedi na neco co cloveku ktery nevi nema smysl dozvi se jenom, ze pise blaboli atd.

P.S. diskuse zde pod clankem me presvedcila, problem slovanu neni zapad, ale sami slovane. Misto aby ti kdo vi delali osvetu s euzavrou do sekty. Nu co asi budu muset prejit na ruska fora a ptat se tam, tam alepon pisou odpovedi misto kecu "hledej v sobe" apod.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podiv

dusan | 03.12.2012

aby si nezistil, že tam Ťa prehliadnu skôr ako otvoríš hubu, du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podiv

Karol | 03.12.2012

Takze misto debaty o tom co je v klipu bude dusanko pokracovat v provokacich? Nu cekal jsem spise, chovani slovaka hodneho toho jmena a ne nekoho jako mecier...

To nema cenu, misto toho aby mi nekdo rekl jak ten "rozbor" souvisi sklipem tak se dozvim, ze hanim prekladatelovu praci nebo zesmesnovani dusankem-mecierkem...

Takze opakuji prave kvuly lidem jako dusanko hodne lidi na druhe strane B.Karpat si po93 reklo alespon ted mame klid....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podiv

dusan - to Karol | 04.12.2012

-nebol som v politike od 92 roku, takže kvôli takým ako ja si česi a moraváci povedali že konečne mají klid, mecier to jako mečiar? au, kruci, to sú argumenty,
-pre teba to má takú cenu že kalíš vodu, provokujem ? hovorím ti iba to čo si myslím, ale aj to prestane
du

Biblicky konmcept končí

Slovan | 01.12.2012

Pod taktovkou Ruskej kultúry sa svet vysporiada s otrokármi sveta. Ak bude nutné aj za cenu svetovej vojny. Je to otázka veľmi krátkej doby.
Vďaka za preklad.

Ďakujem

Lu | 30.11.2012

za preklad.
Ten Egypt je dôležitý na pochopenie. V treťom Videjku Petrova (je zrozumiteľnejšie, používa slajdy) sa tomu dosť venuje. Tam začína celý biblicky koncept, ktorý nás doviedol tam, kde sme.
Len neviem, či toto všetko chápu Číňania tak, ako my. Je to natolko odlišná kultúra, že všetky analýzy od nás by som nebral ako smerodajné.

Re: Ďakujem

Oracle 911 | 01.12.2012

Podľa toho čo som prečítal na stránkach Sidorova vďaka Google translate, tak za tento celý binec môžu kňazi Amona (v skutočnosti Amon bol Set, len to snažili ututlať), oni dali vzniknúť biblickému konceptu.

Re: Re: Ďakujem

Dušan 2 | 02.12.2012

No presne, bola to temná bytosť z NAVI

Re: Re: Re: Ďakujem

dusan | 02.12.2012

pokial tie temné bytosti z nav nenájdu v ich norách a .... tak potom sa to začna odznova, du

Re: Re: Re: Ďakujem

| 02.12.2012

Netuším, zda v NAVI jsou hmotné či nehmotné bytosti, ale mi se velice zamlouvá tento text..
http://leva-net.webnode.cz/products/kdo-to-je-jahve/

Čili že Zemi navštívily materiální bytosti z jiné planety (prostoru) a ty jsou za vznikem temného agregora. To by taky vysvětlovalo "materiální " projevy boha (mimozemštanů) ve Starém zákoně - zapálení keře (laserem), vysušení studny, sestoupení boha za projevu blesků a hromů (start rakety či diskoletu..) apod. Většinu z toho si lze vysvětlit dnešními technickými prostředky..

Re: Re: Re: Re: Ďakujem

Miroslav | 03.12.2012

Vyčerpávajúcu odpoveď čo sa stalo pred Egyptom a čoho je biblicky koncept pokračovateľom najdete na stránkach.

http://vedy.sk/

a tiež

David Icke - Lev Již Nedřímá 1/4, CZ titulky, HD http://www.youtube.com/watch?v=wz065iqSjPs

David Icke - Lev Již Nedřímá 2/4, CZ titulky, HD http://www.youtube.com/watch?v=SWqccrYX7WI

Сила резонанса. Путешествие в нано мир. http://www.youtube.com/watch?v=iLcC_Jk_7to&feature=player_embedded#!

Re: Re: Re: Re: Re: Ďakujem

Hox | 03.12.2012

kromě toho, asi nejpodrobněji v knize Sidorova - Chronologicko-esoterická analýza vývoje současné civilizace, ve druhém díle, který je kompletně! přeložen do češtiny:

http://leva-net.webnode.cz/products/g-sidorov-chronologicko-esotericka-analyza-rozvoje-soucasne-civilizace-kompletni-preklad-/

Re: Re: Re: Re: Re: Ďakujem

Putinovec | 27.01.2016

Díky ,velice zajímavé.Už jsem popsané stavy prožil,ale zde jsou srozumitelně vysvětlovány.Vytvořil se červík v uvědomováníse a ten poroste.

Přidat nový příspěvek