Altajský seminář V.V.Pjakina: Japonsko z hlediska globální politiky; Co si počít s čínskou 'expanzí'; O sloučení vzdělání a náboženství; O zločineckých pohlavárech a roli kriminality

Altajský seminář V.V.Pjakina: Japonsko z hlediska globální politiky; Co si počít s čínskou 'expanzí'; O sloučení vzdělání a náboženství; O zločineckých pohlavárech a roli kriminality

30.8.2018

 

 

 

 

 

Seminář v Horském Altaji 18-27.07.2018 - Co si počít s čínskou -expanzí-.txt (12137)
Seminář v Horském Altaji 18-27.07.2018 - Japonsko z hlediska globální politiky.txt (2245)
Seminář v Horském Altaji 18-27.07.2018 - O sloučení vzdělání a náboženství.txt (4149)
Seminář v Horském Altaji 18-27.07.2018 - O zločineckých pohlavárech a roli kriminality.txt (4915)
Seminář v Horském Altaji 18-27.07.2018 - Japonsko z hlediska globální politiky.srt (3430)
Seminář v Horském Altaji 18-27.07.2018 - Co si počít s čínskou -expanzí-.srt (18304)
Seminář v Horském Altaji 18-27.07.2018 - O sloučení vzdělání a náboženství.srt (6294)
Seminář v Horském Altaji 18-27.07.2018 - O zločineckých pohlavárech a roli kriminality.srt (7430)
 

 

Fond konceptuálních technologií uvádí Seminář v Horském Altaji ...Červenec 2018

Valerij Pjakin
 

Co si počít s „čínskou“ expanzí

 

 

Rozumím. Čína k nám vstupuje a silně ovlivňuje ruskou ekonomiku, politiku Ruska.
Takže co si počneme s tou čínskou „expanzí“?
Pochopil jsem to správně?
- Nu, ano.
Víte, obyvatelé Karélie jsou prostě zděšeni tím, co tam provádějí „civilizovaní“ západní podnikatelé které tam zastupují finští podnikatelé, jak jsou tam káceny karelské lesy.
A to má Finsko jen 5 miliónů obyvatel. Je to malý státeček s nevelkou ekonomikou. Ale ani Karélie není velká. A tam, budeme-li to hodnotit z hlediska psychologického vnímání, je to poškozování ekologie i ekonomiky srovnatelné.

 

Mluvím o psychologickém vnímání. Čína toho samozřejmě z hlediska množství kácí více. Ale Čína je první nebo druhá největší světová ekonomika. Je celkem jedno, jak to hodnotíte. Čína se ale nedopouští expanze na ruské území.
Všechno, co zde podniká Čína, realizuje přes korupční schémata místního úřednictva, prostřednictvím dezintegrace ruského státu.

 

My potřebujeme především upevnit svůj stát! A v tomto ohledu není Čína naším nepřítelem, ale pomocníkem. Když teď v Číně probíhají některé ty soudy s korupčníky tak se ptají:
A proč já? Já to přece dělal ku prospěchu, já se s Rusy domluvil, podplatil jsem je a dovezli jsme vše k nám. A teď mě soudíte za korupci? Měli byste mě spíše odměnit!“

 

Jenže ho trestají a proč? Čína vybudovala Velkou čínskou zeď. A proč asi? Ani ne tak kvůli tomu, aby se tak chránila před svým severním sousedem, jako spíš proti tomu, aby omezila expanzi svého vlastního obyvatelstva. Neboť Číňané jsou v podstatě jako roj sarančat. Kam vstoupí, tam prostě zmizí vše živé.
Oni to velmi dobře vědí. Znají své dějiny a vědí, proč se Čína proměnila v takovou pustinu. Oni vědí, jak tam dosáhli té rovnováhy mezi obyvatelstvem a ekologií. Proto tyhle věci řeší velice tvrdě a vytvářejí slušné sociální podmínky přibližně pro 300 miliónů lidí a zbylá miliarda je z tohoto sociálního státu vyloučena.

 

Prý že v Číně je socialismus, no ano, pro 300 miliónů lidí na úkor té miliardy. A přitom těm 300 miliónům lidí cíleně formují nový typ psychiky a jinou mentalitu.
Proto v době kultu osobnosti Mao Ce-tunga zpřetrhali vazby mezi pokoleními, když příslušníci Rudých gard pronásledovali své otce zpátečníky, ve smyslu:
„On je stará struktura, je příliš starý a nemůže budovat novou společnost.“

 

Potom ty z Rudých gard posílali na převýchovu, mimo jiné i Si Ťin-pchinga. Jeho otec, partajní činitel byl vystaven represím a jeho poslali na převýchovu, nehledě na to, že byl stejným příslušníkem Rudé gardy jako všichni ostatní. A potom ho samozřejmě zase vrátili zpět, protože prokázal, že jeho mentalita dobře odpovídá tomu, kam směřují.

 

Potom zavedli tu politiku jednoho dítěte. A nač?
Aby vytvořili takový ekonomický, politický a sociální život pro těch 300 miliónů lidí, který by se více podobal tomu evropskému, kde je nízká porodnost, kde je hnutí Child Free obecným trendem.
A co je výsledkem?
Zformovali příznivé podmínky pro přijetí západních odborníků do svého prostředí. Už jsou tam postavena města, která stojí prázdná, pro koho jsou?

 

Došlo tam k takovým případům, kdy metro končí v pustém místě, a je tam vybudována překrásná zastávka metra. No a co? My tu plánujeme postavit město.“
A kdy?“ „Až to bude zapotřebí, tak tu bude.“

Máte v úmyslu sem přestěhovat lidi?“ Ne, takové programy pro přesídlení žádné nemáme, sem přijede 250-300 miliónů odborníků.“
„A odkud?“
Odkud to budeme potřebovat, odtud přijedou.“
Ta města už tam staví. Aby proto integrovali obyvatelstvo, a ono tu migraci přijalo, těch 300 miliónů, které plánují, musí mít takovou mentalitu, aby…

 

Nu jak bych to... Musí být příznivě nakloněni tomu, aby přijali tu západní mentalitu. Když tuto podobu lidí zformovali, když se jejich běžný život víceméně přiblížil životu západního úředníka a čínský úředník nebo funkcionář, či pracovník čínské společnosti se svou mentalitou přiblížil té západní, tak si řekli:
„Skvěle, a teď potřebujeme, aby jejich počet vzrostl, proto rušíme politiku jednoho dítěte a zavádíme politiku dvou dětí s možností získat povolení na třetí, v rámci možností.“

 

Takže poté, co zformovali určitou strukturu psychiky, určitou mentalitu nového čínského člověka, ji teď upevňují v pokoleních, aby ji takovou udrželi.
Nač je to dobré? Protože tito Číňané jsou potřební k tomu, aby se vyřešil problém přelidnění tou miliardou. Nikdo totiž nemá v úmyslu rozvíjet nějak tuto miliardu, která žije ve vnitřních čínských oblastech. Toho formování se týká pouze úzký pruh na pobřeží.

 

A v tomto smyslu, kdyby Čína skutečně realizovala politiku expanze do Ruska, tak mi věřte, že…
Pro Číňany by nebyl vůbec žádný problém, aby v malých skupinkách po jednom, dvou, třech miliónech překročili hranici a... Ano, Číňanů je velmi mnoho. To původní obyvatelstvo za Uralem by svým počtem figurovalo na úrovni statistické chyby, kdyby Čína jednoduše sto, dvě stě miliónů zvedla a řekla jim: „Pouštíme vás, můžete jet.“


Čína je naopak drží uvnitř a proč? Protože vědí, že kdyby je sem vpustila, tak tu po nich zůstane vyplundrovaná země. Oni jsou jako sarančata, snědí všechno.
A pro ně tu přece ruské národy neopatrovaly lesy, pole, své přírodní zdroje.

Teď má na ně zálusk globální prediktor a ten se o ně s nikým dělit nehodlá.

 

Oni teď mají za úkol zavést normální spotřebu, protože probíhá snižování spotřeby zdrojů. A v tomto ohledu se boj s korupcí shoduje i s našimi cíli.
A v tom nám Čína bude v každém případě pomáhat. Protože na stabilitě Ruska závisí stabilita Činy.

 

Čína není technologicky a z tvůrčího hlediska schopna být centrem koncentrace řízení, dokud k sobě nepřestěhuje minimálně těch 300 miliónů západních odborníků, ze západního světa, kteří budou schopni a to bude nějaký čas trvat, vytvořit technologické prostředí, které by dokázalo nahradit účast ruského vědeckotechnického potenciálu v čínské ekonomice.

 

Celá oblast vesmíru, celá jaderná energetika to vše je Rusko. Zbraně, opět Rusko. Čína to bez Ruska nemůže zvládnout.
A ještě je tu jeden důležitý aspekt. Ti geopolitici se hrabou v té své geopolitice, civilizace souše, civilizace moře a nepletou se tak pod nohy dospělým strýčkům, kteří realizují politiku nové hedvábné stezky. Ti v klidu budují kontinentální cesty, formují ekonomické klastry, spojují je mezi sebou a na základě toho všeho probíhá řízení.
Geopolitici se zatím hrabou ve svém pískovišti a nepletou se jim do toho, nu a ti dospělí strýčkové v klidu řídí svět.


Ta situace je taková, že Rusko nedisponuje jen přírodními zdroji, ale i lidskými zdroji, které jsou schopny tvůrčí práce.
A co je třeba podniknout v rámci plnění úkolů při realizaci velké hedvábné stezky?
A opět se vracíme k malým státům. Je nutné, aby se Rusko, aby se celé Rusko... Stejně jako se SSSR rozpadl na osmdesát, tedy na 15 států, tak Rusko se teď má rozpadnout na 80 subjektů, které ale budou řízeny z nadnárodní úrovně.
Sám žádný z těchto subjektů nebude mít žádnou vlastní suverenitu, žádnou vlastní politiku, vše bude už dáno.

 

Ale všechny tyto subjekty budou přes nadnárodní úroveň zapojeny v technologické oblasti do výroby toho či onoho produktu a budou zdrojem kádrů.
To je cílem realizace té nové hedvábné stezky.


My ale také máme vlastní odpověď na tyto plány.

Globální prediktor nemá zájem na tom, aby posiloval jen Čínu. Aby to nedopadlo jako s USA, které dělají ve světě takovou rotyku, že si s nimi nedokážou poradit.
Potřebují nějakou protiváhu. A takovou protiváhou se v podstatě měl stát Írán, jenže tam půjde o princip tandemové spolupráce.


Takže protiváhou Číně se svou formou a podstatou má stát Indie.
A povšimněte si, že v poslední době bylo vyprodukováno velmi mnoho filmů, řekněme třeba s účastí Jackie Chana, kde se hledalo brnění „boží ochrana“. A co hledají? Znalosti o řízení společnosti, které má Indie pro Čínu. A ta samá varianta ve vztahu k řízení společnosti

- tajné znalosti pro Čínu - je námětem velmi zajímavého filmu, já si teď nepamatuji, který přesně díl té Mumie to byl, Mumie se vrací.
- Třetí.
Když už mají většího syna a on tam předvádí:

To je vůbec nejlepší zbraň, samopal na světě PPS-43.“ Vzpomínáte? Co tím sledují?
Jedná se o brainstorming, jak využít indické znalosti, znalosti esoterických učení celého světa, aby podle toho vyladili řízení čínských národů.


Probíhá to na této úrovni. To znamená, že nejsou samostatní, jsou zranitelní, potřebují ještě v mnohém pomoci, podpořit, aby se z nich dalo zformovat to centrum koncentrace řízení.
Ale tím hlavním aspektem je, že tam potřebují dopravit přibližně 300 miliónů odborníků ze západního světa. A to zatím nestíhají. I když v mnohém jsou už na to připraveni.

 

Zatímco Írán ještě vůbec není připraven na to, aby se stal centrem koncentrace řízení.
A když jsem odpovídal na otázku, jak Írán zůstal v Sýrii. Tak jsem to tehdy vyložil pouze z jedné pozice, že Írán bude muset jednat s Ruskem, aby se zabránilo likvidaci Izraele.

Ale Írán byl právě na to, na poslední, finální holokaust připravován, tím totiž měla začít jeho expanze do světa.


To on měl osvobodit svět od židovského jařma. Napovídaly to i ty konference, které pořádal Ahmadínežád. Jaký by tedy měl mít Írán, který se těší podpoře globálního prediktoru, zájem jednat s námi?
Zcela bezprostřední. Írán je totiž také technologicky, technicky i vědecky závislý na Rusku. Jestliže Rusko Írán tím vším nepodpoří, stejně jako Čínu, svým vědeckotechnickým potenciálem, jeho růst v tomto směru, tak se Írán nedokáže stát centrem koncentrace řízení.

 

Jenže Rusko globální expanzivní tendence Íránu nepodporuje, to v žádném případě.
A to tím spíš, že Írán stále ještě nepřistoupil na dialog, neustále by chtěl jenom diktovat a to vždy s postojem:
Cože? Vždyť ta nejvyšší šarže na světě vám přikázala, abyste pracovali pro mne, a vy to odmítáte?!“

Oni jsou tím vždy znovu a znovu rozčarováni. Má to být přece tak, že Rusko to zařídí, stáhne se stranou a dostane další vzácné instrukce od Íránu:

A zatím to Rusko udělá, řekne, že to udělalo ve svém zájmu a jestliže od nich něco chceme, tak s nimi o tom musíme jednat. Co jako chceme a za jakých podmínek?!“

 

Takže ty objemy jsou velké, ekologické škody také, ale ta práce probíhá opačným směrem, aby se tyto ekologické škody snižovaly, ekologie se znovu obnovovala a byla přitom likvidována ta korupční složka, která ničí náš stát.
A v tomto ohledu máme podporu globalistů, protože globalisté nemají žádnou chuť postupovat ruské zdroje Číně.
Oni nechtějí, aby tyto zdroje využívalo Rusko, ale poskytovat je Číně také nechtějí, proto ta obnova probíhá normálně.

 

Oni by teď chtěli zformovat SSSR 2.0, aby tento nový Sovětský svaz za 15-20 let vybudoval normální stát, tedy normální stát z hlediska globálního prediktoru, který by vyřešil všechny ty problémy, přičemž tvrdě, konfrontačně s tím, že by to potom opět v budoucnu využili, a držel Čínu zkrátka.

A potom by na základě principu „Rozděl a panuj“ SSSR/Rusko rozčlenili na státy bez suverenity, ale se zachováním potenciálu. Stejně jako ty německé státy v 19. století, které samy o sobě nic neznamenaly. Ale tak, aby ten vědeckotechnický potenciál mohl být dál využíván.

 

A co je pro ně to nejdůležitější? Aby až by se Sovětský svaz zhroutil, oni dosáhli svých cílů.
A naším úkolem je využít jejich cíle, abychom odstavili Čínu od bezohledného plenění našich zdrojů, abychom obnovili naši ekologii a obnovili naši státní suverenitu.

 

A úkolem státní elity USA je za každou cenu vyvolat válečný konflikt mezi námi a Čínou.
Proto jsou rozdmýchávány takové hysterické nálady, že s Čínou si nijak neporadíme, že s ní nesmíme spolupracovat, ale bojovat. A proč?
Aby si tak chytrá opice zpoza oceánu vyřešila své úkoly?

 

Ne, za cizí zájmy Rusko bojovat nebude.