Alexandr Dugin: Teroristické útoky 13. listopadu: Made in Hollywood

4.12.2015

Croix

 

Úvodní komentář překladatele: Dugin jakožto radikální myslitel je zajisté pro evropského čtenáře zajímavým zdrojem informací o určitém myšlenkovém proudu v euroasijském hnutí. Dugin, který stojí „napravo“ od současného ruského prezidenta Putina, může být některými svými názory pro nejednoho evropského čtenáře zajisté až kontroverzním, stejně tak jako mají četné jeho analýzy a názory v sobě obsaženou hlubokou pravdu, to však ponechávám na nezávislém úsudku každého. Protože mainstreamem jsou tyto myšlenkové proudy ovlivňující ve stále větší míře politický vývoj v Evropě a ve světě zcela ignorovány, pokusil jsem se je tímto překladem zprostředkovat českému čtenáři za účelem pomoci při kvalifikovanější orientaci v současném neklidném světě nacházejícím se zřejmě na velké křižovatce. Následující Duginův text proto berte jako studijní materiál, nikoliv jako jeho primární popularizaci či propagaci všech jeho myšlenek. A taky jako zkoušku, zda tady u nás ještě slyšíme na skutečnou politickou pluralitu, nebo už jí nerozumíme a odmítáme ji, protože vše, zač se kvůli politické svobodě zvonilo kdysi klíči, už sežrala takzvaná politická korektnost, která dovedla Evropu tam, kde je.

 

A. Dugin: Teroristické útoky 13. listopadu: Made in Hollywood

Série teroristických útoků v Paříží, ke kterým došlo 13. listopadu 2015 splňuje všechny podmínky pro to, aby se stala výchozím bodem pro novou kapitolu současných evropských dějin. Jestli se jím stane, nebo ne, je otevřená otázka, vše závisí na tom, jak tyto útoky budou interpretovány francouzskou a evropskou společností a jaké závěry z nich budou učiněny. Průběh událostí samotných je znám: současně na několika místech Paříže byla zorganizována a zkoordinována skupina lidí vykřikujících islámskou modlitební formuli - „Allah akbar“ nebo jinou – která zahájila palbu na civilní osoby v barech a kavárnách večerní Paříže začínající trávit víkend. Současně došlo k odpálení sebevražedných atentátníků u stadionu Stade de France, kde probíhal zápas mezi fotbalovými družstvy Francie a Německa. V tu samou dobu skupina teroristů vtrhla do koncertního sálu Bataclan, kde začínal koncert americké skupiny Eagles of Death Metal a zahájila palbu do davu diváků, které si vzala jako rukojmí. Ve výsledku zahynulo asi 200 lidí a ještě větší množství jich utrpělo zranění různého stupně závažnosti. Odpovědnost za provedení teroristického útoku na sebe vzala v Rusku zakázaná teroristická organizace "Islámský stát". Detaily a verze toho, co proběhlo, se budou postupně upřesňovat, ale důležité není jen znát podrobnosti, ale hlavně objasnit smysl toho, co proběhlo.

 

„Společnost spektáklu“ a její „Islám“: vítejte na hororové show

 

(Pozn. překl.: Dugin používá označení přeložitelné doslova „Společnost spektáklu“ pro tento svůj článek, ale srov. též esej Václava Bělohradského z roku 2008: O společnosti spektáklu, věnovanou práci francouzského filozofa Guy Deborda: Společnost spektáklu, která vyšla v roce 1967. V této práci je tento termín použit poprvé.)

Teroristická organizace "Islámský stát" se liší od jiných směrů současného islámského fundamentalismu nejen rozsahem působení, úspěchy při ovládnutí rozsáhlých území Iráku a Sýrie, rozvětvenými sítěmi v dalších islámských zemích a efektivní organizací, ale v první řadě organizací předváděných teatrálních akcí, téměř vždy teroristického charakteru. Popravy rukojmích členy IS zachycují teatrálně: oblékají oběť do oranžové uniformy, podřezávají hlavy a šklebí se nad těly před kamerami. Při tom na sebe obrací pozornost profesionalita natáčecích týmů, pečlivě vybrané nasvícení, vybroušená dramaturgie srdcervoucích scén, které překonávají svou brutalitou scény hollywoodských filmů typu Hostel (horor z roku 2005, pozn. překl.) nebo zakázaných snuff videí, ve kterých je násilí reálné.

Křesťany členové IS veřejně křižují. Starobylé neocenitelné památky archaických kultur Blízkého východu, které mají obrovskou hodnotu pro celou civilizaci, nelítostně ničí. Homosexuály shazují ze střech a pečlivě zachycují pád. Zajaté ženy a dívky brutálně znásilňují a zotročují. Děti od nejútlejšího věku učí podřezávat nožem hrdla plyšových hraček. A opět tohle všechno natáčejí na kameru a metodicky umisťují na sociálních sítích. Svá videa představitelé IS doprovázejí vyhrocenými hrozbami všem svým protivníkům, když jim vyhrožují zabitím, znásilněním, rozčtvrcením, zotročením, ponížením a pošlapáním a obrácením jejich hodnot v prach. Vše je realizováno na základě klasické islamistické rétoriky krajně saláfistického směru, ale teologie pro "Islámský stát" není hlavní věcí – je to už něco jiného, než klasický islámský fundamentalismus. Je to postmoderní verze „islámu“  „Společnosti spektáklu,“ tvrdé islamistické snuff-show.

Žádní nudní kazatelé, ale běsnící saláfitští teologové v „akci buldozer,“ černý zábavní průmysl plně přebírá ty vzorce, které vytvořila současná hollywoodská kultura s dominancí hororů a tvrdého porna se všemi atributy reality show. To, co charakterizuje styl IS je plně prostoupené duchem postmodernismu, je to fundamentalistický postmoderní terorismus.

Takový fenomén má mnohem blíže k západní vizuální kultuře, než k tradičním náboženským společnostem, jménem kterých IS údajně bojuje. Náboženství  zde hraje roli nástroje sloužícího politice a ještě více „zábavě.“ "Islámský stát" je především show, i když obludné. Zdá se, že ho Západ očekával a přivolal. Poslední teroristické útoky jsou realizované přesně podle takového klíče. „Pátek 13.“ je běžná pověra vyskytující se v současné západní kultuře, je to zlověstné datum přinášející smůlu. V USA vysílaný seriál „Pátek 13“ o maniackém zabijákovi v hokejové masce velmi rozšířil povědomí o této pověře mezi širokým publikem, což vedlo k vytvoření určité psychiatrické diagnózy – „fóbie pátku třináctého.“

Ale „pátku třináctého“ se bojí pouze lidé v USA a v Evropě. V islámské kultuře žádná podobná tradice není.  To, že si "Islámský stát" vybral právě tohle datum pro okamžik realizace teatrálních teroristických útoků je plně v souladu se strategií „Společnosti spektáklu.“  „Chcete se bát? My to zařídíme“ – to je logika každého hororu, který má být maximálně působivý. Je těžké si představit něco přesvědčivějšího než teroristy v maskách rozbíhající se noční Paříží v „pátek třináctého“ a začínající svůj obludný víkend střílením prvních naskytnuvších se návštěvníků kaváren a barů. To k vám přišel seriálový maniak Jason Voorhees (z výše zmíněného seriálu, pozn. překl.), ten samý, který se utopil v táboře v Křišťálovém jezeře. Maniak a utopenec, který se přidal k saláfismu.

Co tím chtěla teroristická skupina "Islámský stát" dokázat? Totéž, co i všemi svými předchozími akcemi. A co jimi bylo řečeno? To samé, co chce deklarovat celá „Společnost spektáklu“: postmoderna už nedává žádný smysl.  Obsahuje je jen emoce a pokud se masy oddávají jen nejsilnějším, nejhrubším a nejradikálnějším emocím – zvířecímu strachu, hrůze z nevyhnutelné smrti, náhlému ocitnutí se v situaci naprostého ponížení a bezmoci a tak dále,  tím hůř pro tyto masy – není to nic osobního, jen showbyznys. Že krvavý? Ale co dělat, jestliže cokoliv mírnějšího už na nikoho nemá vliv a nikoho nepřesvědčuje? Jaký vztah má tato krvavá public relation, zvrácený snuff, k islámu? Prakticky žádný. V teroristických útocích v Paříži není ani náznak náboženského konfliktu nebo střetu civilizací. IS má takový vztah k islámu jako Freddie Krugger nebo Jeepers Creepers. Je to čisté „Made in Hollywood.“ V bezvadném provedení. Hororová reality show nové generace.

 

Enantiodromie Blízkého východu

 

Pařížská noční můra je však zapsána v geopolitickém systému koordinát, protože je to kapitola těch událostí, které se odehrávají na Blízkém východě. Tam pokračuje krvavý chaos rozpoutaný za podpory USA a zemí Evropy, včetně Francie, s cílem svržení režimů, které se tam udržely po předchozí desetiletí. Toto svrhávání režimů a jím vyvolané občanské války, které oficiálně probíhají jako součást „šíření demokracie“ a amerického plánu „Velkého blízkého východu,“ který vyhlásila otevřeně ministryně zahraničí Spojených státu amerických Condoleeza Riceová v Tel Avivu v roce 2006, začalo arabským jarem v roce 2010 a pokračuje do dnešní doby. Během tohoto procesu, do značné míry vyvolaného Američany a v některých případech doprovázeného přímými intervencemi vojsk NATO nebo USA v zemích Blízkého východu, začala v arabském světě série krvavých politických náboženských konfliktů – zejména v Iráku, Libyi, Jemenu, Egyptu, Bahrajnu, Sýrii a dalších.

V této složité regionální mozaice USA ovšem vsadily ne na liberálně-demokratické síly, které se v tomto regionu nikde neobjevily, ale na islámské fundamentalisty se kterými úzce spolupracovala už od časů studené války CIA a další americké zvláštní služby včetně Defence Intelligence Agency. Tehdy tyto síly byly využívány ke konfrontaci  s prosovětskými socialistickými nebo sekulárně-nacionálními režimy a politickými stranami (typu strany BAAS, která vládla do začátku posledních událostí v Iráku, Libyi a Sýrii – právě tam, kde došlo k rozpoutání krvavých válek). Hlavními centry islámského fundamentalismu jsou Saudská Arábie a Katar, kde jsou u moci plně proamerické elity vyznávající krajní saláfistické verze fundamentalistického sunnitského islámu. Analogické síly jsou velmi silné v Pákistánu a Afghanistánu.

Washington tímto způsobem využívá islámský fundamentalismus ke svým cílům „šíření demokracie,“ v čemž nelze přehlédnout vážný konceptuální rozpor, který nicméně v epoše postmoderny lze zanedbat. Zároveň nutí své evropské „partnery“ (vazaly), kteří jsou slabé vůle (někdy se zdá, že slabého ducha), aby jednali stejně. Ale při všech logických nesrovnalostech takové politiky je zřejmé, že cílem USA nemůže být přivedení k moci radikálních islamistů v celém arabském a šířeji islámském světě. Zde se projevuje efekt postmoderny v geopolitice Blízkého východu. Američané z jedné strany podporují a vyzbrojují islámské extremisty aby rozbili současné vládní systémy a z druhé strany je aktivně démonizují, vykreslují je jako „ztělesnění ďábla“ a zlověstnou karikaturu (tomu odpovídá public relation kampaň Islámského státu).

Taková strategie může být nazvána vědeckým termínem „enantiodromie,“ kdy jsou současně rozvíjeny dva aktivní a intenzivní procesy přesně opačného směru. Oporou a nástrojem USA na Blízkém východě je totéž, co v jejich vlastních očích představuje „absolutní zlo.“ Vzniká zákonitá otázka: Proč to dělají? Jaký konečný cíl sledují Američané? Pro Paříž, která podstoupila současné teroristické útoky (nebo alespoň pro těch pár lidí, kteří si ve Francii a v současné Evropě ještě plně uchovali schopnost střízlivě a racionálně uvažovat) to má důležitý význam. Nyní je zabíjejí bezohledně a nemilosrdně na jejich vlastním území. Je možné říci proč?

Odpovědět na to však není jednoduché. Racionální analýza vede nevyhnutelně k závěru, že Washingtonu, který vytrvale a důsledně používá vlastní geopolitickou enantiodromii (náchylnost převádět polarizované jevy do jejich opaku), chybí pozitivní cíl. Režimy, které byly za podpory Američanů svrženy celkově nepředstavovaly pro USA velkou hrozbu, byly víceméně ochotné s Washingtonem se dohodnout. Odstranit je za takovou cenu nebylo nijak naléhavě nezbytné. Tím spíš, že podle mnohých parametrů Asadova Sýrie nebo Kaddáfího Libye byly společensky, kulturně a hodnotově blíže USA a Evropě, než extremistickým saláfistům.

Zbývá si přiznat pouze jedno: USA už nemají žádný pozitivní cíl a nemohou nabídnout nic světu, ve kterém jsou stále centrem moci a jeho hlavní osou – začínají exportovat chaos, masakry a občanské války jako cíl sám o sobě. Nezajímá je, co bude poté, zajímá je jen co je teď. To znamená, že je uspokojuje samotný proces enantiodromie, že nesměřují k překonání rozporů, ale jsou ochotny je zhoršovat, vytvářet chaos jako přirozené kontinuální prostředí. A v tomto prostředí, braném jako norma, je možné určovat různé lokální cíle, úkoly atd. Jako trockisté s „permanentní revolucí,“ současní stratégové Washingtonu přijali koncepci „permanentní chaotizace.“ Vítězné cíle v této nové válce, někdy nazývané hybridní, nejsou. Cílem je samotný proces vedení této války.

USA bojují proti Islámskému státu stejně intenzivně, jako bojují za něj a s ním. Rusko pokračuje v uplatňování „zastaralých“ metod: Buď - anebo, buď proti něčemu, anebo pro něco. To objasňuje i naši politiku v Sýrii. Jsme tam proto, abychom přemohli nepřítele. Moskva nerozumí anebo nepřijímá enantiodromii. Zůstává vně postmoderny, na poli klasické logiky. Včetně logiky válečné a politické. Evropa včetně Francie se ve vztahu k americké geopolitice ukazuje být v poloze uprostřed. Na jedné straně Washington zavazuje Evropu následovat americkou politiku, na straně druhé příklad Ruska, které sleduje klasické modely, způsobuje střízlivění a vracení vědomí evropských lídrů k obvyklým otázkám: cíle, prostředky, příčiny, následky, vyváženost sil, zájmy a hodnoty.

Teroristické útoky v Paříži 13. listopadu 2015 jsou momentem prudkého zostření těchto rozporů. Francouzi obdrželi výzvu se kterou se jednoduše nemohou vypořádat, pokud jednají v podmínkách působení enantiodromie. Navíc ji v podmínkách politické korektnosti nejsou způsobilí ani adekvátně popsat. To znamená, že tyto teroristické útoky nejsou poslední. Takže se jede podle pravidel IS. Vždyť to nikdo nemůže a ani nechce zastavit. Proto bude všechno pokračovat.

„Společnost spektáklu“ má svou vlastní logiku – zvrácenou logiku Podívané. Ve vnitřní francouzské politice máme co dělat s touže postmoderní enantiodromií, jako v případě geopolitiky Blízkého východu. Pouze tu má ještě i ideologický rozměr svázaný s liberálními dogmaty. Volnost jednání teroristů IS, kteří spáchali teroristické útoky v „pátek třináctého,“ je v mnohém provázána s tou situací, která se vytvořila ve francouzské společnosti ve spojení s masovou imigrací, jejíž hlavní část tvoří uprchlíci z Blízkého východu a Magrebu (převážně muslimové) a v poslední době také běženci utíkající z nejkrvavějších válečných zón Sýrie, Iráku, Jemenu atd. Propagační kampaň Islámského státu přilévá olej do ohně a i když ne všichni muslimové vidí v této parodické extremistické sektě něco sobě vlastního, všichni znají hypnotický účinek stockholmského syndromu, když rukojmí  rázně vystupovali na straně teroristů.

Umožnit imigrantům nekontrolovaně pronikat na území Francie a organizovat tam své sociální enklávy (často nemající nic společného s životními normami a hodnotami rodilých Francouzů) požaduje ideologie liberalismu, „lidských práv,“ „občanské společnosti,“ která je v současné společnosti vládnoucí a oficiální v nemenší míře, než byl komunismus v Sovětském svazu. Proto při zachování stávajícího stavu věcí v oblasti liberální demokracie (kterou se v Evropě nikdo nechystá odmítat, ani o tom uvažovat) jsou růst imigrace a s tím související rozšiřování ohnisek islámské kultury garantovány.                                                                                            

Přidáme-li k tomu skutečnost, že rodilí Evropané (zejména Francouzi), nemají z hlediska vládnoucího liberalismu právo utvrzovat svoji vlastní identitu a vyžadovat respekt k evropským hodnotám ze strany přistěhovalců (což je dnes přirovnáváno k „fašismu“), pak je asimilace přistěhovalců z definice jednoduše vyloučena. Tato evropská společnost má v podmínkách liberalismu čistě negativní identitu – současná Evropa nechce mít nic společného předchozí Evropou, s křesťanstvím, národy, držbou půdy, patriarchátem, tradiční morálkou atd. A oproti tomu se za „evropské“ vyhlašuje všechno to, co maximálně vzdaluje Evropu jejím kořenům.

Za této situace, tj. nejen slábnoucí, ale z ideologických důvodů zakazované evropské identity, se přistěhovalectví (především islámské) automaticky hlásí k formulování  vlastního politického a náboženského programu. Tento program nemůže být organický a historicky kontinuální, v neposlední řadě proto, že radikální islám byl přinesen do Evropy uměle z různých regionů, často se zcela odlišnými etnickými, kulturními a náboženskými tradicemi. Proto jsou islámští imigranti odsouzeni k tomu, aby zformovali náhradní ideologii – ne islámskou, ale islamistickou, ne tradiční, ale modernistickou a dokonce postmodernistickou, ne přirozenou, ale umělou.

Tímto způsobem je „islám Společnosti spektáklu“ při dominanci liberálů v Evropě nevyhnutelný, může se jedině rozšiřovat. Je to zaručené: imigrantů bude přibývat, evropská identita se bude pouze oslabovat a nárůst postmoderního islamismu urychlovat. Pařížské teroristické útoky by byly zcela nemožné bez již stabilně zformovaného prostředí islamistické Francie, které se vytvořilo již před imigrantskou vlnou posledních let. Samozřejmě, ve vlně uprchlíků mohli být i aktivisté IS a nelze vyloučit, že oni byli přímými pachateli útoků. Ale živná půda pro to byla připravena už mnohem dříve, v první řadě ideologicky. Liberalismus povzbuzující imigraci (o tom se otevřeně vyjádřil jeden z nejdůslednějších agentů a stoupenců rozšiřování liberalismu ve světě G. Sorosz) a důsledně narušující evropskou identitu pro to vytvořil nezbytné předpoklady. Je realistické očekávat, že po krvavé tragédii v Paříži se situace v této otázce změní?

Kvůli tomu musí francouzské mocenské orgány vážně přezkoumat svůj vztah k dominující ideologii – jen to poskytne základ pro kontrolu migrace a konsolidaci Francouzů. Ale je to prostě nemožné. Ani Hollande, ani hlavní politické síly Francie (kromě otevřeně neliberální Národní fronty Marine LePen) se za žádných okolností nevzdají liberální ideologie. Proto až do finálního krachu liberalismu v Evropě všechny tyto procesy, které vedly k teroristickým útokům, budou i nadále narůstat. S tím se budou zvyšovat i rizika. Liberalismus Evropu nevyhnutelně přivede do situace, která panuje na Blízkém východě.

USA se učí žít v podmínkách kontrolovaného simulovaného chaosu. Už jim nestačí mít Washingtonu loajální guvernéry v čele jednotlivých států. Potřebují „prohloubení demokracie.“ Je to enantiodromická potřeba. A zdá se, že je nyní prezentována Evropě.

Vzhledem k tomu, že liberálové budou  zaručeně zůstávat v Evropě u moci, je zaručeno, že bude narůstat imigrace a eskalace etnických a kulturních konfliktů. Tím je také zaručen vzestup terorismu a popularita postmoderního Islámského státu. K určitému datu budeme mít v Evropě občanskou válku, ke které probíhá plným proudem příprava. Teroristické útoky v Paříži ukazují, jak to bude probíhat. Bašár Asad správně poznamenal, že to, co Francouzi prožili 13. listopadu 2015, je totéž, co Syřané prožívají během posledních let, jen v nesrovnatelně větším měřítku.  V „pátek třináctého“ jsme viděli zkoušku evropské budoucnosti: bezmocné v barech o víkendu odpočívající a popíjející Francouze a skupinu ozbrojených islámských teroristů bez jakýchkoliv zábran, kteří střílí do bezmocného davu. A nejenže nikdo nedělá žádné závěry, ale neodvažuje se dokonce ani korektně zhodnotit situaci. V takovém případě to, co je dnes hrstkou maniaků, islamistických Freddie Kruggerů, se zítra stane evropskou „umírněnou opozicí“ a bojovníky za práva menšin, čili za demokracii. Nedá se vyloučit, že se do jejich rukou dostanou celé evropské oblasti a možná i celé státy, pokud politickokorektní Evropané budou dále pokračovat v popíjení koktejlů, navštěvování stadionů, chození na koncerty heavy metalu. Nejtěžším „heavy metalem“ je střela, která s výkřikem „Allah kabar!“ letí z pódia namísto srdce drásajícího křiku amerických rockových degenerátů. Těžší nenajdete.

 

Skoncovat s liberalismem – jinak nás čeká to samé

 

Jaký závěr může učinit Rusko? Za prvé: Není  třeba příliš spěchat s přechodem od moderny k postmoderně. V určitých okamžicích se pokrok stává nepřítelem společnosti. Pokud přijmeme zákony enantiodromie, kterým USA a Západ obecně podléhají, pak se občanská válka ze Středního východu (nyní je už docela dobře možné, že z Evropy, pokud to takto půjde dál)  rozšíří k nám. Pokusy o to budou i nadále pokračovat. Je třeba si uchovat jasnou logiku „přítel – nepřítel.“ Příteli respekt a podporu, nepříteli to, co je nezbytné v závislosti na závažnosti jeho zločinů. Žádné nuance. Ten, kdo ohrožuje náš život, zabíjí naše přátele, sestřeluje naše civilní letadla, organizuje teroristické útoky, si zaslouží vymazat ze zemského povrchu. Bulavy, Iskandery, Kalibry a další efektivní komplexy jsou naprosto přesvědčivé argumenty pro ty nejdivočejší z nich.

Za druhé: hlavní linie boje neprochází mezi Ruskem a Islámským státem (a jinými islamistickými formacemi), ale mezi Ruskem a USA (a jejich vazaly v NATO). Bez aktivní vojenské, finanční, informační, politické a diplomatické podpory Washingtonu by současný islamistický terorismus nemohl existovat (nebo by byl okrajovým periferním jevem na úrovni sekt a teologických sporů). Dokud bude probíhat boj s americkou hegemonií, s Islámským státem a jeho obdobami se nevypořádáme. USA nabraly kurs řízeného chaosu a politiky enantiodormie. Právě to USA použily plnou měrou na Blízkém východě, Ukrajině, v Gruzii a dříve proti Srbsku (barevné revoluce) a začínají používat proti Evropě a nejednou se snažili použít proti nám. USA v tom budou pokračovat i nadále: anglosaský styl -  udržet si svou konzistentnost i v chaosu. Zatímco se USA cítí poměrně spokojeně, všichni ostatní (a především my) se nijak zvlášť dobře cítit nebudou, vždyť to není moc příjemné, když po tobě v tvém vlastním městě střílejí ze samopalu pro to, že jsi se tu narodil a tohle je tvoje země. Střílejí na Syřany a střílejí už i na Francouze. Zítra mohou začít střílet do Rusů. Není lepší vystřelit jako první, když už je boj nevyhnutelný?

Za třetí: je třeba jednou provždy skoncovat s liberalismem. Veškerá rétorika o „občanské společnosti,“ „toleranci,“ a „lidských právech“ je propagandistická příprava pro občanskou válku. Evropu to už přišlo draho a přijde ještě dráže. V Rusku je na čase s tím skoncovat vůbec. Normy politické korektnosti nejsou slučitelné s životem národů a společnosti, s uchováním naší identity. Liberalismus je něco, čeho by jsme se měli plně a definitivně zbavit. Musíme obnovit náš tradiční organický ruský pohled na svět na základě našich hodnot, zdrojů, autorů a našeho náboženství.

Při vší úctě ke všem ostatním: Ten kdo žije v Rusku musí být Rusem – kulturně, jazykově, duchovně, na úrovni vědomí. Krev zde není hlavní, Rus, to je duch. A náš ruský duch od nás žádá, abychom s naší zemí nedovolili udělat to, co Evropané udělali se svými zeměmi, ať už sami, nebo to dovolili učinit jiným.

 

Zdroj: http://www.evrazia.org/article/2764

Překlad: Croix

 

Diskusní téma: Alexandr Dugin: Teroristické útoky 13. listopadu: Made in Hollywood

Vcelku známe věci.

Sio | 06.12.2015

Zajímavý je ale jeden postřeh. Proudy uprchlíků sice vyznávají islám, ale v dost různých formách. Islám totiž není územně homogenní, jak jsem pochopil.
Tohle zjištění může mít spoustu zajímavých důsledků. Možná je čas začít studovat odlišností islámu podle místa a kultury národů nebo skupin, které se k němu hlásí. A není to jen sunnité x šíité.

Re: Vcelku známe věci.

udo | 06.12.2015

Je tam snáď viac siekt, ako v kresťanstve.

Spýtajte sa ale hocijakého bežného muslima,
čo si myslí o terore, nejakom "ISIL", či džiháde?
Povie Vám, že je to výmysel, projekt západu (včitane tzv. "Izraela"), západných médii a západných "štátnych" bezpečnostných služieb a v žiadnom prípade nemá nikde oporu v koráne. Iba ak v nejakej absurdne šialenej interpretácii.

Podobne, ako pre normálneho kresťana križiacke výpravy, či koloniálno-otrokársky biznis, ktorý je ale paradoxne západnou spoloćnosťou doteraz v istom zmysle ticho schvaľovaný, ako norma. (skúste sa napríklad nejakého Francúza spýtať na jeho postoj k "prínosu" ich kultúry voči svojim kolóniám - on proste nepochybuje, ani ten mladý "kresťan" na "misiách", o ospravedlniteľnosti stáročného vyciciavania národov, celkovom "benefite" pre obete)

Vo všeobecnosti mám tú súsenosť, že priemerný bežný arab je celkovo politicky gramotnejśí, ako Európan. O US-američanovi samozrejme ani nehovoriac.

Korán je v kvalitnom preklade rozhodne humánnejśí, modernejśí, ako biblia. No pravdou je aj to, źe oni ho rovnako nečítajú, ako kresťania nečítajú bibliu a veria interpretáciám svojim kanonom programovaným "kňazom", čo je ďalśí faktor.

Otázka:
Prećo sa hierarchovia oboch pohľadov nestretnú, a článok po článku si svoje knihy neprejdú, neporovnajú, na čom by sa dalo dohodnúť a o interpretácii čoho treba zmysluplne podiskutovať.
Odpoveď:
Bol by koniec "biznisu", tichej dohody:
"My svojich pasieme a vy svojich."

Toľko len k niektorým aspektom ideo..adeobiznisu,
kde na moc nepotrebujete ani toľko peňazí, ako pri
neefektívnejšom, finanćnom riadení niźśej vojenskej priority ekonomickej, ktoré je celkovo hlavne "účtovne"-dôsledkovo problematická, aj keď operačne rýchlejšia.

Re: Re: Vcelku známe věci.

Realista | 22.12.2015

Z podobnych prispevku je me velmi smutno...
Clovek, ktery by mel hledat pravdu, drzet si odstup od mass-medii si prevezme za sve jinou cast jejich vyroku.
Nemam snahu rypat do autora prispevku nakolik je znaly bible a zda je ve shode s liberalismem ci konzervatismem.
Prejdeme rovnou k tematu.

Absolutne nesouhlasim s tim, ze jednani teroristu (jejich principialni spravnost) neni obsazena v koranu. Pokud (coz se zrejme nestane) by jste si dal tu praci a podrobne precetl koran, zjistite co jsou pro muslima neverici a jakym zpusobem se nekolik stovek let rozrustalo islamem ovladane uzemi (lepe receno na jakem mechanismu). Dalepak treba tresty za ideozlociny, odpadlictvi, svadeni od koranu a nebo pomluva proroka mohameda. Jednani bojovneho islamu se shoduje s jeho svatou knihou. Krasny priklad dal mohamed, kdy jej urazila mistni slechta. Za par dni je zavrazdili mohamedovi souverci. Po te je zacal karat (za to ze je zabili by si mohl clovek myslet). Kdo urazi me, jakoby urazil alaha. Vam trvalo (nepamatuji si presny pocet) 3dny, nez jste sjednali napraveni krivdy

A co Krestanstvi? Tomu je dano pisateli dejin (vladni moci) vzdy to spatne a prehlizeni pozitivnich veci. Obraceni reality dle pisatelu dejin. A proto, chcete-li skutecne poznat dobro krestanstvi, prectete si bibli. Jsem si jisty, ze kdyz nekdo urazel Jezise, sam rekl ucednikum, at jej klidne urazi, ze je jen synem cloveka, ale jeho otce nesmi urazet. Kdyz se jej ptali ucednici, jakym zpusobem maji sirit viru, ci jak jednat s nepritelem. Jaka byla odpoved? Sirit viru ne bojem, ale slovem. Tam, kde nebudou lide poslouchat, nehazte perly svinim. Ohledne modleni se za sveho nepritele, soucitem s nim by se taky dalo popsat spoustu radku.

V souhrnu z vyse uvedenych duvodu s vama nemuzu souhlasit o mirumilovnem islamu a Krvelacnem krestanstvi.

Dugin, dílek do mozaiky názorů

nazdar | 05.12.2015

Ty Duginovy myšlenky jsou pro nás, „západní“ občany, zajímavé, neboť se odvážil pojmenovat to, co se neodváží žádní západní intelektuálové. Např., že USA nemá nic pozitivního k nabídnutí. To je hezky řečeno. USA se snaží prosadit hodně, ale nic pozitivního. Proto to nemůžou pojmenovat a prosazují to nevyřčeně, jako vedlejší efekt něčeho, co pojmenovat lze. To je asi také důvod zavádění newspeaku, politické korektnosti.
Také pojmenoval jako příčinu negativního vývoje ve světě, liberalismus. S tím bych také souhlasil, ale chybí mi tu nějaké vysvětlení. Proč je celým západem tak přijímán, kdo ho zavedl, kdo z toho profituje.
Jinak vřelé díky za překlad a možnost se s Dukinem seznámit.

k članku

jana123 | 05.12.2015

cielom chaosu je zabranit obyvatelom planety rozvijat ČLOVEČENSTVO , postúpiť na vyšší level ĽUDSKOSTI, obyvatelia su nahnani do škrečkovho kolotoča miesto toho aby stupali po rebriku
hore, či sa to deje preto, lebo v časoch dobrých zabúdame rozvíjať lásku k BOHU, alebo pre to, aby sme kvôli chaosu nemali čas a energiu túto lásku rozvíjať .... to si musí zodpovedať každý sám

Češi a Slováci, brzděte

nazdar | 05.12.2015

Zaujala mě diskuze mezi Čechy a Slováky. Jako bývalý československý občan, cítím ke Slovákům blízkost, ale jsem si jistý, že nelze vytvořit žádný československý národ. Nikdo se nechce na svém území, zříci své identity. Doufám, že na tomto odporu také ztroskotá NWO, když se bude snažit vytvořit jeden evropský národ.
Můj laický pohled na identitu, je následující. Ve středověku, jsme byli poddaní nějakého mocnáře a byli jsme v jednom státě s různými národnostmi. Naší identitou, bylo „poddaní, té a té korunované hlavy“. Měli jsme nějaký rodný jazyk. Ale čím jsme žili blíže k sídlu korunované hlavy, tím více, jsme používali jazyk té hlavy. Až někdy k zapomenutí svého vlastního jazyka, neboť neměl žádné využití.
Poté, co se začalo rušit nevolnictví, pod tlakem vznikajících manufaktur a dále průmyslu, jsme jako uvolnění nevolníci, zůstali bez identity. Novou jsme nacházeli v národním obrození, kdy jsme se začali přihlašovat k nějaké národnosti. Někdy jsme znali jazyk, své zvolené národnosti, jindy ne (podobně na tom byli s jazykem, nedávno Ukrajinci).
Takto vznikala i naše česká a slovenská identity. Vyznáváme ji, ale podle mého názoru, bychom to neměli stavět tak, že jejím prostřednictvím se stáváme úplně jinými lidmi. Ještě jsou zde lidové zvyky a kultura a zde zase můžeme nacházet věci, které prožíváme podobně.
To by nás mělo spojovat, ve vztahu k jiným vzdálenějším kulturám. Jak východním, tak západním. Proto jsem příznivec těsnějších vztahů, mezi středoevropskými státy, např. V4.

Dugin má v lecčems pravdu,

Olga | 05.12.2015

zéjména v poznání, že jde o orgie postmodernismu - krev, násilí, smrt. Abych byla stručná, popíši včerejší zážitek. V tramvaji za mnou seděli 14-15letí 2 kluci a holka. Popisovali shlédnutý film, samé vraždění a "magie" bojovnosti pro nové masy. Pakultura zabíjení hlasitými pubertálními hlasy zvěstovaná. Jednomu se "nejvíc líbilo, jak byla zastřelena G...ová.Ale litoval, že nevychutnal výraz jejího obličeje ve chvíli smrti - asi byla hned mrtvá" a já pocítila závan hluboké úzkosti a šla jsem si sednout pryč, abych je už neslyšela.Napadlo mne, že takové pokolení je už na válku vlastně připraveno.A že takového lidstva škoda nebude.

Re: Dugin má v lecčems pravdu,

Eva | 05.12.2015

Nejen mladé pokolení, televize pro chlapa např. Dajto žere můj chlap a tam nic jiného než zabíjení není.
To ale jsou dnes všechny pořady stejného zaměření v jakékoliv tv až na výjimky, a snad jen ráno krev v tv nestříká.

Je to příprava na válku a bez mladých budeme rychle vyměněni.

Re: Re: Dugin má v lecčems pravdu,

Slovan | 06.12.2015

Já bych toto úplně nedramatizoval. Sám jsem jako mladý kluk rád chodil na "akční" filmy a následně s kamarády probíral jak tam kdo koho "odprásknul" nebo jinak zamordoval. Než byly filmy, lidé zase četli nejrůznější krváky, předtím chodili na gladiátorské zápasy. Lidé jsou stále plus mínus stejní. Jde spíš o to, zda lidi chápou, že sledují jen film nebo se s tím ztotožní. A pak jde také samozřejmě o morální stránku věci. Tzn. s kterou stranou se ztotožní, zda s tou na straně dobra či s tou na straně zla. Pakliže s tou na straně dobra, nemám s tím morální problém, protože za dobro je třeba bojovat i za cenu že poteče krev...

chaos

Slovan | 05.12.2015

Ten pan Dugin se mýlí (a nebo schválně dezinformuje) v jedné věci. Chaos se nevytváří jen tak pro chaos bez cíle. Chaos má naopak cíl. Cílem je vyvolávání válek. Občanských, náboženských, národnostních. A cílem těchto válek je redukce počtu ovcí na planetě. A samozřejmě hlavně likvidace bílých ovcí... Ti co tahají za provázky (zde se jim říká GP) mají za cíl totální moc nad všemi ovcemi. Patří jim prakticky vše na planetě co má nějakou cenu, disponují všemi penězi, zlatem atd. Co je tedy další výzvou ? Moc. Totální moc. No a pak samozřejmě také historická pomsta. Byly kdysi dávno poraženi a teď si chtějí svůj triumf náležitě vychutnat.
A taky se jim to podaří, protože není nikoho kdo by se jim postavil. Spousta z Vás tady se domnívá, že Putin nebo Pjakin stojí proti nim, ale není tomu tak. Jsou to stejné loutky jako kdokoli jiný. Pjakin se tím ani defakto moc netají. Každou chvíli naznačuje, že Rusko jedná v souladu s GP proti Pindoským elitám... Kdyby tomu tak nebylo, tak se od Pjakina, nebo Putina dozvíme kdo konkrétně je GP. Ukáží na ně prstem, protože to vědí. A nejenom ukáží, zakroutili by jim krkem...

Re: chaos

Tomáš | 05.12.2015

Suhlasim, ze Pjakin je pod vplyvom GP. Dokaz je jednoduchy, stale o nom hovori, je nim posadnuty. Koluje v jeho zilach. Ale aj napriek tomu je to aspon dajaky zdroj informacii o GP, len netreba brat vsetko co povie vazne, lebo sam nevie rozlisit, co je manipulacia a co je pravda.

Re: chaos

popolvár | 05.12.2015

kazdý máme urcité mantinely, ktoré nás urcitým spôsobom obmedzujú kedy, ako a v com sa môzem rozhodnút... je na kazdom z nás, ci tieto mantinely (v MDP parametre východzieho stavu) budem brat do úvahy a hladat optimálnu cestu k dosiahnutiu najblizsieho ciastkového ciela, majúc vzdy na pamäti prioritný ciel, alebo pôjdem hlavou proti múru a casto dosiahnem opak zamýslaného... - a to vôbec neznamená, ze daný jedinec, reálne zhodnocujúc reálne moznosti konania, je bábka.
Bábka nemá vlastný rozum, koná len v zmysle toho, kto a ako ním potahuje za nitky.

...

AA. | 05.12.2015

Ma velku pravdu v tom, ze europa nemoze svoje problemy riesit, pretoze jej ideologia ich nedovoluje ani pomenovat. Ako reakcia na parizske divadlo bolo potvrdenie multikulti a pritvrdenie policajneho statu. Skor ako neschopnost europskych elit sa mi to vsak javi ako strategia.

nie vo vsetkom az tak dobrá, skôr potichu od hlavného dvádzajúca...

popolvár | 04.12.2015

vela zaujímavého, napr. termín islamisti a islamistický - a jeho pouzitie vo vztahu k Európe a Blízkemu východu - ak im to prejde, tak to nebudú islamské krajiny, ale islamistické (co to v autorovom chápaní znamená - pozri v clánku - a s týmto sa viem stotoznit)
Ale nesúhlasím s tvrdením autora, ze enantiodromia a permanentné vedenie vojny - spôsobovanie chaosu sú cielom samotným... ako píse: "cielom je samotný proces vytvárania chaosu"
Tvrdím, ze toto je len prostriedok na dosahovanie cielov USA, a ak uz silou-mocou ciel, tak nanajvýs ciastkový ciel, kde prioritou 1 vo vektori cielov USA je dosiahnutie a udrzanie celosvetovej hegemónie USA - pax americana...
Takisto nesúhlasím so zakonzervovaním tohto multi-kulti trendu, vedúceho k islamistickej Európe, ako niecoho nemenného a v EU uz nezvrátitelného - to potom hodme flintu do zita, serme na vsetko - a urvime, co sa dá a pokial sa dá...
Aj v starej 15-ke sa povedomie a nálady ovcanov menia a velmi rýchlo môze byt aj s liberalizmom vlád a vládami samotnými zatocené (tu súhlasím s autorom, ze pokial sa nevymetie liberalizmus s vládnucich postov, tak sa nic nezmení)
K tej zmene nálad - ak rodený Viedencanka este pred pol rokom bola celá paf z Merkelovej "herzlich wilkomenn! Wir schaffen das..." a pozerala na imigrantov predovsetkým ako na úboziakov, utekajúcimi pred vojnou a hnusným diktátorom Assadom (a dcéra jej isla na víkend dobrovolne vypomáhat utecencom) a ked som sa jej pokúsal vysvetlit objektívnu podstatu toho, co sa deje a co to sleduje, tak ma div nevyhlásila za neludského démona, tak teraz (a to som s nou uz na túto tému nediskutoval) pozerá v podstate na vec tak, ako som je to vtedy prezentoval. Takze poznanie a uvedomenie uz nastáva - otázkou je, nakolko je západná spolocnost este pre svoju záchranu akcieschopná..., a vôbec ochotná...

Re: nie vo vsetkom az tak dobrá, skôr potichu od hlavného dvádzajúca...

Martin | 05.12.2015

Také s Duginem nesouhlasím ohledně chaosu pro chaos. Řízený chaos byl vždy nástroj. Koneckonců máme známé zednářské heslo ordo ab chao... USA se ale nejstarší trik z knihy vymkl z ruky. A to souvisí s vaší otázkou jestli bude západní společnost schopná své záchrany. Myslím, že nakonec ano. Jednak je vystavena dost tvrdému jazyku životních okolností a jednak je chaos, který se USA vymkl příležitost pro evropskou elitu utéci z chomoutu. Možná to ale není o jejích schopnostech, ale o vnějších okolnostech, nad jejihž během má kontrolu Rusko, jako ten, kdo řídí lépe a i energii chaosu je schopno využít ve svůj prospěch. Kdo by řekl v době tahanic kolem Mistrálů, že vznikne rusko-francouská koalice proti ISIL v Sýrii? Že NATO se nepostaví za Turecko? Že Evropa začne mluvit o evropské armádě a tajné službě?
Ano, vulgární liberalismus, radikální humanismus a politická korektnost spolu se všemi možnými postmoderními úchylkami přivedly Evropany jak krysařova píšťalka na pokraj záhuby či spíše civilizační sebevraždy. Hvizd píšťalky ale už není tak omamný a širší procitnutí je nevyhnutelné. Přál bych si, aby akceschopnost přišla zdola, ale co na tom, když průvodní a snad správný směr nakonec dodá jen jiná píšťalka...

Re: Re: nie vo vsetkom az tak dobrá, skôr potichu od hlavného dvádzajúca...

Croix | 05.12.2015

Na několika místech to Dugin uvádí - cílem je sám chaos, protože v takovém prostředí si USA uchovají svou dominanci - např. "USA nabraly kurs řízeného chaosu a politiky enantiodormie. Právě to USA použily plnou měrou na Blízkém východě, Ukrajině, v Gruzii a dříve proti Srbsku (barevné revoluce) a začínají používat proti Evropě a nejednou se snažili použít proti nám. USA v tom budou pokračovat i nadále: anglosaský styl - udržet si svou konzistentnost i v chaosu."

Fjodorov: Analýza útokov v Paríži z 13.11.15

ph | 04.12.2015

http://www.mojevideo.sk/video/25c96/fjodorov_analyza_utokov_v_parizi_z_13_11_15.html

amerika

fantastik | 04.12.2015

s tým, aby si američania tak nehoveli, by sa malo začať v Izraeli a pohlo by sa to aj v usa.kým oni budú môcť ovládať Evropu a robiť tu výboje, dokonca bez vlastných vojakov, tak nebude dobre, toto by sa malo zmeniť.

skvělá analýza

luu | 04.12.2015

poslední dva odstavce mohou sloužit i pro česko - slovenský národ jako manuál k záchraně naší identity

Re: skvělá analýza

Rasťo | 04.12.2015

Čo stále trepeš o česko-slovenskom národe? Taký neexistuje, Česi sú Česi /alebo nenapravitelní čecháčkovia /ak nevieš o čom to je, prečítaj si vášho V.Černého/ a my Slováci sme boli, sme a budeme vždy Slováci.
A pokiaľ ide o analýzu - je výstižná, zodpovedá súčasnej realite.

Re: Re: skvělá analýza

VEZSENYI Václav | 04.12.2015

Mohl bys mi podat důkaz slovenského národa cca před 100. lety a dříve!!! Že ne, jseš potomek ugrofinské civilizace obývající horní Uhry, čili absolutní směska národností. A buď rád za SNP jinak by SLOVENSKO nikdy nevzniklo!!! To jen tak na okraj od čecháčka!!! Uvědomil že zde jsi v českém it prostoru a měl by ses tak chovat.

Re: Re: Re: skvělá analýza

mdmml | 04.12.2015

Ahojte. Neviem ci by nebolo na mieste opytat sa jeden druheho ako to mysli, skor ako sa tu zacnete osocovat, to len na okraj.
Mozno aj si nastudovat napriklad Cyrila A Hromnika a mozno
budete aj prekvapeni, ake je to nevhodne.
Inak super analiza, dakujem.

Re: Re: Re: skvělá analýza

Oracle 911 | 04.12.2015

Trepeš voloviny, naši predkovia tu žili od neolitu.

A Ugrofínska civilizácia v Uhorsku je lož. Lebo Kazincy (zaujímavé maďarské meno), ktorý doslova vymyslel moderný maďarský jazyk bol slobodomurár a zdá sa, že používal ako základ práve fínsky jazyk.
Ostatne tomu odpovedajú aj genetické dôkazy (len pár % Y chromozómov má ugrofínske charakteristiky).

Inými slovami stará maďarčina bola lingua franka pre určité kočovné kmene napr. knieža Gejza bol polovičný (po meči) Chazar.

Re: Re: Re: skvělá analýza

Maros | 04.12.2015

To je aka ugrofinska civilizacia?

Re: Re: Re: skvělá analýza

Cico Ciciak | 04.12.2015

Nevšimol som si, že by sa nejako "nevhodne" choval! A s tým "it priestorom" si nerob riť, lebo na to ti môžem zase ja kontrovať, že sa chovaj podľa toho, aký hardvér/softvér používaš!

Re: Re: Re: skvělá analýza

Vandal | 04.12.2015

Jasne ze ziadny slovensky narod neexistuje a nikdy neexistoval. Ved to predsa tvrdili uz taticek Masaryk a nochsled Benes celu svoju politicku karieru - vidno ze stale maju vdacnych fanusikov a nasledovnikov. Ale ten "cesky it prostor" kazdopadne pobavil...

Re: Re: Re: skvělá analýza

asm | 05.12.2015

Vyskytol sa nám tu výnimočný úkaz - český Maďar. Máš pravdu VEZSENYI Václav, Sloveni boli vytvorení až v roku 1993. Rusi zas vznikli v roku 1991, pretože predtým bol Sovietsky zväz. A Flámovia a Valóni vôbec neexistujú, pretože existuje Belgicko.

Sloveni boli vytvorení v roku 1993 a prileteli tu na lietajúcich tanieroch z vesmíru. Ako inak by sa tu mohlo odrazu objaviť 5 miliónov ľudí? Tým pádom nemajú takú dlhú históriu ako Maďari. Históriu plnú trapasov. Sloveni dlhú históriu nemajú, a tak sa nemusia hanbiť za také trapasy ako je katastrofálna porážka trápnej maďarskej armády pri Stalingrade, ktorá stála Nemcov celú vojnu. Predtým ich už podľa maďarskej logiky neexistujúci Rusi vytrepali v roku 1848. Nakladačka od Turkov viedla dokonca k okupácii celého maďarského územia. Najväčší trapas bol keď ich vydzigali Mongoli pri Slanej. Tam mali tuťruli dokonca číselnú prevahu. Samozrejme nesmieme zabudnúť porážky od Frankov a Pečenegov.

Re: Re: Re: skvělá analýza

asm | 05.12.2015

Český prostore s maďarským menom, nechceš ísť radšej za Dunaj. Tam sa môžeš dať k hnutiu Jebik a snívať si krásne sny o veľkom maďarsku.

Re: Re: Re: skvělá analýza

jana123 | 05.12.2015

doporučujem: ,,Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek
Oskár Cvengrosch,, malo by sa to volať skôr ,,UTAJENE dejiny...,,
alebo,, O Slovanech úplně jinak
Co nebylo o Slovanech dosud známo
Antonín Horák ,,

Re: Re: skvělá analýza

Ina | 04.12.2015

Tak se neurážejte, brácho, však Vám Vaše nikdo brát nechce a nebere. Asi máme mezi sebou trochu víc podrazáků než Vy, ale v mnoha ohledech máme stejné zájmy a měli bychom se vzájemně podporovat. A těch čechoslováků je mezi námi hodně, jak jinak chcete nazvat děcka ze smíšených manželství? V Praze je jich spousta. Tak všechno dobré ...

Re: Re: Re: skvělá analýza

Cico Ciciak | 04.12.2015

Nemám problém s pojmom čs-národ.

Re: Re: Re: skvělá analýza

udo | 05.12.2015

Nejakých tisíctristo rokov dozadu sme jedným národom boli.
To nie je ani 70 generácii. V ránci dejín okamih, nič..
Prišla diverzifikácia, špecializácia..

re: Praha
Obávam sa, že bez Slovákov, Rusínov a ďalśích Slovienov by nielen Praha už dávnejšie nebola. Germáni by vás uź boli asi"milovali"

re: Masaryk, Beneš a spol.
Urobili aj veľa dobrého pre viaceré národy i "národy", no do akej miery hájili "České" záujmy, do akej miery to boli reprezentanti "Čechov", je ďalšia nevyhnutná náväzná otázka, ako to už žiaľ v politike býva..

Mladších bratov (tzv. "Čechov"), čo vraj kedysi dávno ďalej na západ iśli, treba podporovať, bo nie len to dobré si z krajov zapadajúceho slnka, vždy skôr, ako my zvyknú zlízať. No občas aj bratovi staršiemu na východe nie nevýznamne pomohli, ale neraz krátkozrako, či dobromyseľne-nechápavo zradili..

V tomto zmysle sú však i Nemci, Frankovia, Briti, ..pomerne blízki bratranci.

Či, do akej miery znovu vytvárať národ "jeden"?
v tom si veru istý nie som, neviem..

Toľko k snahe o širší a hlbší pohľad.
Každopádne je nutné sa zbytoćne
ako puberťáci nehádať a kooperovať.
Bo Cui bono?

Re: Re: Re: skvělá analýza

Martin | 06.12.2015

Čechoslováci? A ako nazvete deti zo zmiešaného nemecko-českého manželstva? Čechonemci, alebo Nemcočesi? A čo deti z poľsko-českého manželstva? Zavediete oficiálne uznanú národnosťČechopoliaci, alebo Poliakočesi? A čo tak prípad, keď sa Španiel ožení s Taliankou a Angličan s Ruskou a ich deti sa zosobášia - bude ich vnúčik Španielotalianoangličanorus? Alebo radšej Rusošpanieloangličanotalian?
Takže prestaňme vymýšľať nezmyselné a neexistujúce národnosti.

Re: Re: Re: skvělá analýza

Vesna | 06.12.2015

Ina, dívam sa kam priviedla diskutujúcich tvoja konštruktívna poznámka "poslední dva odstavce mohou sloužit i pro česko - slovenský národ jako manuál k záchraně naší identity"
Odviedli debatu od podstaty úplne inam až k slovným potýčkam, ktoré k ničomu konštruktívnemu nevedú.
Súhlasím s tebou, že podstatná je záchrana identity a to jednak národa slovenského aj národa českého. A tomu by sme sa mali venovať.

Osobne mi staronovotvar československý vôbec nevadí, práve naopak, pretože konkrétne naša rodina je tak navzájom pomiešaná čechmi, slovákmi a moravákmi, pôvodom od Ašu po Svidník, že by sme splnili ten pojem československý národ. Pri rodinných stretnutiach si každý hovorí svojou rečou, žiadne problémy s dorozumením nie sú, ani názorovo sa moc nelíšime, malým deťom, ak nerozumejú niektoré slovo preložíme. Československo sme zhodne doteraz nerozdelili a všetci sa riadime heslom, nám nikto nebude našu vlasť rozdeľovať.
K tým zmiešaným manželstvám vyššie a príkladu k deťom českonemecký a pod.
Môj vnuk má v škôlke dvoch spolužiakov zo zmiešaného manželstva a to tak, že v jednom je matka maďarka a otec slovák a v druhom je to opačne. Obe deti majú občianstvo Slovenskej republiky, ale jeden chlapec, čo má matku maďarku má národnosť maďarskú a druhý, ktorý má matku slovensku má národnosť slovenskú. Žiadna maďarskoslovenská, ako nemôže byť česko nemecká a teda ani československá - zdôrazňujem národnosť. Národ je niečo iné, ten môže presahovať vytvorené novodobé štátne hranice.
Pre odporcov Československa, si myslím, že to bol výborný projekt, ale ako hovoril môj nebohý otec: myšlienka dobrá, iba ľudia všetko sprdkavejú.Re: Re: skvělá analýza

asm | 05.12.2015

Ty by si tiež nemusel vyrývať s čecháčkovstvom.

Re: Re: skvělá analýza

Hana | 10.12.2015

Po přečtení tohoto příspěvku jsem poprvé ráda za rozdělení bývalé republiky. Kolik méněcennosti asi musí cítit někdo, kdo takto agresivně reaguje na nevinnou poznámku. A nejen jeden. Nakonec opravdu je možné, že budeme mít více společného s Rakušáky a Němci než se Slováky.

poučné

arny | 04.12.2015

vďaka za preklad :)
velmi poucne citanie, rusom drzim palce, nech sa im podari zbavit sa liberalizmu a udrzat si ducha Ruska

Přidat nový příspěvek