AIDS - mystifikace světového rozsahu?

AIDS - mystifikace světového rozsahu?

9.8.2016

zakonvremeni.ru

 

Irina Michailovna Sazonova je lékařka s třicetiletými zkušenostmi, autorka knih "HIV-AIDS: virtuální virus nebo provokace století" a "AIDS: rozsudek zrušen", autorka překladů knih Dr. Petera H. Duesberga "Vymyšlený virus" (Inventing the AIDS virus, Regnery Publishing, Inc., Washington, D. C.) a "Nakažlivý AIDS: všichni jsme byli uvedeni v omyl?" (Have We Been Misled?", North Atlantic Books, Berkeley, California). 
Dr. Sazonová nashromáždila obrovské množství materiálů týkajících se této problematiky, včetně vědecké informace vyvracející teorii "moru XX. století", kterou jí poskytl maďarský vědec Antal Makk)
 

- Irino Michailovno, je známo, že první informace o HIV-AIDS, která pronikla do SSSR, přišla nejdříve z Elisty a potom z Rostova a Volgogradu. Za uplynulé čtvrtstoletí nám hrozili celosvětovou pandemií a slibovali údajně širokou vakcinaci. A najednou tu je vaše kniha... Ta vyvrací všechny představy o AIDS. Opravdu se v případě AIDS jedná o podvod světového měřítka?


- Existence viru HIV-AIDS byla změněna ve "vědecké důkazy" v USA okolo roku 1980. Pak se objevilo na toto téma mnoho pojednání. Ale už tehdy akademik Valentin Pokrovský hovořil o tom, že všechno je ještě třeba řádně prostudovat a prověřit. Nevím, jak Pokrovský tuto otázku studoval dál, ale za pětadvacet let se ve světě objevilo mnoho vědeckých prací, které experimentálně i klinicky teorii původu AIDS vyvrátily - zejména práce australské skupiny vědců pod vedením Eleny Papadopulos, práce vědců pod vedením kalifornského profesora Petera Duesberga nebo maďarského vědce Antala Makka, který pracoval v mnohých zemích Evropy, Afriky a vedl kliniku v Dubaji. Takových vědců je však na světě více než 6.000! Jsou to známí a zkušení specialisté včetně laureátů Nobelovy ceny.
Nakonec skutečnost, že takzvaný virus lidské imunodeficience nikdy nebyl objeven, uznali i jeho "objevitelé" Luc Montagnier z Francie a Robert Gallo z Ameriky. Přesto podvod ve světovém měřítku vesele pokračuje dál... Do tohoto procesu jsou totiž zapojeny velmi mocné síly a nepředstavitelné peníze. Tentýž Antal Makk na budapešťském kongresu v roce 1997 detailně vyprávěl o průběhu vytvoření AIDS-establishmentu americkými úřady, který zahrnuje celou řadu vládních i nevládních institucí a služeb, zástupců orgánů a institucí zdravotnictví, farmaceutických firem a různých společností v boji s AIDS, a také AIDS-žurnalistiku.

- Snažili jste se tuto mystifikaci nějak rozbít?
- V rámci svých skromných možností jsem vydala dvě knihy, řadu článků, vystupovala jsem v rozhlase i v televizních pořadech. V roce 1998 jsem názory odpůrců teorie o AIDS předložila na parlamentním slyšení "O naléhavých opatřeních v boji s rozšířením AIDS" ve Státní dumě. V odpověď jsem uslyšela... mlčení všech přítomných, včetně prezidenta RAMN (Ruské akademie medicínských věd) Valentina Pokrovského a jeho syna, vedoucího Centra pro prevenci AIDS Vadima Pokrovského. A co následovalo? Zvýšení financování tohoto odvětví medicíny. Vždyť AIDS, to je přece šílený byznys.

- To znamená, že stovky vědeckých prací, lékařských výzkumů a ověřených faktů vyvracejících teorii smrtícího AIDS jednoduše ignorovali? V čem ten podvod vlastně spočívá?
- Podstata věci je jednoduchá. Vysvětlím to způsobem pochopitelným pro obyčejného člověka. Nikdo nemluví o tom, že AIDS není. To není úplně přesné. AIDS - syndrom získané lidské imunodeficience - existuje. Byl, je a bude. Ale není způsoben virem. Respektive - "nakazit" se jím v obvyklém smyslu slova není možné. Ale chcete-li, je možné si ho "uhnat".
O selhání imunity už víme dávno. Všem studentům medicíny se už třicet, možná čtyřicet let - tedy v době, kdy se o nějakém AIDS ještě nemluvilo - přednášelo, že selhání imunity může být jednak vrozené a jednak získané. Znali jsme všechny nemoci, které se nyní spojily pod jediný název - AIDS.
Podle verze Světové zdravotnické organizace se dnes jako AIDS nazývají takové dříve známé nemoci jako kandidóza průdušnice, průdušek, plic, jícnu, kryptosporidióza, salmonella septikémie, plicní tuberkulóza, zápal plic, herpes simplex, infekce cytomegalovirem (ovlivňují jiné orgány s výjimkou jater, sleziny a lymfatických uzlin), rakovina děložního čípku (invazivní), syndrom vyčerpání a mnohé další.
Spekulace kolem problému HIV-AIDS  je největším podvodem na dnešním trhu medicíny. Stavy oslabené imunity, tedy imunodeficience, jsou medicíně známé už z dávných dob. Existují sociální příčiny imunodeficience – chudoba, podvýživa, zneužívání drog, ale i řada dalších. Existují i příčiny v životním prostředí. V každém konkrétním případě oslabení imunity je tedy nutné důsledné a důkladné vyšetření pacienta pro zjištění skutečné příčiny imunodeficience.
Opakuji: syndrom získané imunodeficience byl, je a bude. Stejně jako byly, jsou a budou nemoci vznikající v důsledku oslabené imunity. Žádný lékař, žádný vědec to nemůže popřít a také to nepopírá.
Já však chci, aby lidé pochopili jednu věc. AIDS není infekční onemocnění a není způsobeno žádným virem. Zatím nikdo nenašel vědecký důkaz o přítomnosti viru lidské imunodeficience, nazývaného AIDS. Mohu zde citovat světovou autoritu jako je Carey Mullis, biochemik a nositel Nobelovy ceny: "Jestliže existují důkazy, že HIV způsobuje AIDS, pak by měly být předloženy vědecké dokumenty, které by společně nebo odděleně prokázaly tuto skutečnost s vysokou pravděpodobností. Žádný takový dokument však neexistuje. "

- Irino Michailovno, promiňte mi, ale lidé s diagnózou AIDS tu přece umírají...
- Uvedu vám názorný případ. V Irkutsku onemocněla dívka. Test na HIV byl pozitivní, a tak jí byla diagnostikována infekce HIV. Začali ji léčit. Antiretrovirální terapii (léčbu oficiálně zavedenou v případě AIDS) dívka snášela těžko. Každým dnem zjišťovali jen zhoršení. Nakonec zemřela. Pitva však ukázala, že všechny její orgány byly zasaženy - tuberkulózou. To znamená, že dívka zemřela na sepsi způsobenou tuberkulozními tyčinkami. Kdyby byla správně diagnostikována a léčena protituberkulozními preparáty a nikoli antiretrovirální terapií, mohla žít.
Můj spolupracovník, irkutský patolog Vladimír Agjejev, který se 15 let zabývá výzkumnou prací věnovanou AIDS, pitval zemřelé, z nichž většina byla diagnostikována na irkutském AIDS-centru jako HIV infikovaní, a zjistil, že všichni byli narkomani a zemřeli především na hepatitidu a tuberkulózu. Stopy HIV v této kategorii občanů objeveny nebyly, i když teoreticky jakýkoli virus by přece měl v těle stopy zanechat.
Jenže virus AIDS na světě ještě nikdo neviděl, což však nikterak nebrání zainteresovaným osobám v tom, aby s tímto neobjeveným virem bojovali. Přitom však bohužel bojují velmi nebezpečným způsobem. Faktem totiž je, že antiretrovirální terapie, která by měla s HIV-infekcí bojovat, ve skutečnosti naopak způsobuje selhání imunity, protože zabíjí všechny buňky bez rozdílu, a to zejména kostní dřeň, která je zodpovědná za produkci buněk imunitního systému. Lék AZT (zidovidin, retrovir), kterým se léčí AIDS nyní, kdysi dávno vymysleli pro léčbu rakoviny, ale použít se ho tehdy neodvážili, protože byl uznán jako vysoce toxický.

- Oběťmi s diagnózou AIDS jsou často narkomani...
- Ano. Protože drogy jsou toxické pro imunitní buňky. Imunitní systém je tedy zničen drogami, nikoli virem. Drogy ničí játra, která v lidském těle plní řadu životně důležitých funkcí, zejména neutralizují toxické látky, podílejí se na různých formách výměny, a tak s nemocnými játry onemocníte prakticky čímkoli. U drogově závislých se nejčastěji vyvíjí toxická officinalis hepatitida.
AIDS tedy může vzniknout z braní drog, ale není nakažlivý a z člověka na člověka se nepřenáší. Jiná věc však je, že na pozadí již získané imunodeficience může nastat kdykoliv infekční onemocnění, a teprve to se pak přenáší. Včetně hepatitidy B a dávno známé nemoci Bodkina – typu A.

- Ale nejen narkomanům je diagnostikován AIDS. Cožpak je možné tak snadno ohlupovat miliony lidí?
- Bohužel nejen narkomanům je diagnostikován AIDS. Před několika lety jedna moje známá, mladá lékařka, se mě také zeptala: "Jak je to Irino Michajlovno, možné: celý svět hovoří o AIDS a vy to popíráte?" A po nějakém čase se vrátila z dovolené a na kůži objevila nějakou bulku. Analýza jí otřásla: řekli jí, že je HIV pozitivní. Je dobře, že se v medicíně orientovala a obrátila se na Institut imunologie. Jí jako lékařce tam řekli, že 80% kožních onemocnění dává pozitivní reakci na HIV, ačkoli se samozřejmě o žádné AIDS nejedná. Vyléčila se a uklidnila. Ale představte si, co se mohlo stát, pokud by věc takto neřešila - podstoupila by antiretrovirální terapii, čímž by si zničila imunitu a první onemocnění, s nímž by se pak setkala, by pro ni mohlo být fatální.

- Četla jsem, že HIV nikdy nebyl izolován...
- Ano, o tom v červenci 2002 na konferenci v Barceloně hovořil emeritní profesor patologie Etienne de Harve, který se 30 let zabývá elektronovou mikroskopií. Publikum bylo nadšeno tím, jak podrobné technické argumenty o neexistenci toho, co je známo jako virus AIDS, elektronové mikroskopické obrazy přinesly. Pak vysvětlil, že kdyby HIV skutečně existovalo, bylo by jednoduché vyjmout vir z osob, které mají nejvyšší hodnoty této virové zátěže. To však zatím nikdo nedokázal...

– Podle vyjádření vedoucího Centra pro prevenci a boj s AIDS, které pronesl na konci minulého století, mělo být v Rusku v roce 2000 už 800 tisíc pacientů s AIDS...
– Takové množství nemocných tu není ani dnes. Kromě toho je zmatek v tom, že ve statistice nerozlišují AIDS a HIV. Ano, každý rok se prý počet nemocných má zvýšít 10krát, tento poměr vymysleli v Americe v Centru pro kontrolu a prevenci nemocnosti. Z USA mimochodem kromě AIDS pochází i atypický zápal plic popsaný velmi nespecifickými příznaky, nemoc šílených krav, ptačí chřipka, prasečí chřipka atd. Je to všechno naprostý nesmysl! Neustále vybízejí k boji s nějakou novou infekcí. Ale s čím vlastně máme bojovat? Se skutečnými infekcemi, nebo s vymyšlenými?

– Irino Michajlovno, řekněte přímo: je možné do sebe úmyslně vpravit takzvanou HIV-pozitivní krev, a neznepokojovat se?
– To přece již bylo provedeno. V roce 1993 americký doktor Robert Willner si do těla vpravil HIV-pozitivní krev. Když se ho ptali, proč tak riskuje život, řekl: "Dělám to proto, aby se už skoncovalo s největší smrtící lží v historii medicíny". A tehdy jsem se rozhodla napsat recenzi na jeho knihu "Smrtelné lži".

- V tisku se občas objevují zprávy o objevu léku na AIDS...
- Je to vždycky zábavné číst takové zprávy, protože zároveň si v medicínských článcích autoři "všeléku" stěžují na to, že klasická pasteurovská metoda vytvoření vakcíny stále nějak nepřináší výsledek. Samozřejmě, že nemůže přinést výsledek, protože pro vytvoření vakcíny chybí malý, ale za to důležitý detail - výchozí materiál pod názvem "virus". Bez něho "kupodivu" klasická metoda vytvoření vakcíny nefunguje. Zakladateli současné mikrobiologie a imunologie Louisi Pasteurovi se v XIX. století nemohlo ani v nejhorším snu zdát, že lidé nazývající se vědci, budou jednou vytvářet vakcínu z ničeho a při tom si stěžovat, že nefunguje. Jak neexistující je sám virus, tak neexistující je i možnost vytvoření z něj vakcíny. 
Existující jsou jen ty obrovské peníze vydávané na celé toto dobrodružství...


Na závěr ještě seznam faktorů, které mohou vyvolat chybné pozitivní výsledky testu na HIV protilátky (podle časopisu Kontinuum). Ze seznamu 62 faktorů uvádíme ty nejsrozumitelnější lidem bez lékařského vzdělání:
1. Zdraví lidé v důsledku neznámých křížových reakcí
2. Těhotenství (a to zejména u ženy rodící vícekrát)
3. Transfuze krve, a to zejména opakované
4. Infekce horních cest dýchacích (nachlazení, ARI)
5. Chřipka
6. Nedávno přenesená virové infekce nebo virová očkování
7. Očkování proti chřipce
8. Očkování proti hepatitidě B
9. Očkování proti tetanu
10. Hepatitida
11. Primární biliární cirhóza
12. Tuberkulóza
13. Herpes
14. Hemofilie
15. Alkoholické hepatitidy (alkoholické onemocnění jater)
16. Malárie
17. Revmatoidní artritida
18. Systémový lupus erythematodes
19. Onemocnění pojivové tkáně
20. Zhoubné nádory
21. Roztroušená skleróza
22. Selhání ledvin
23. Transplantace orgánů
24. Chybně pozitivní odpověď na jiný test, včetně testu RPR na syfilis
25. Receptivní anální sex

(Ve všech těchto případech může dojít k pozitivnímu výsledku testu na HIV, přestože pacient toto onemocnění ve skutečnosti nemá. Je však dalším potenciálním kandidátem na uplatnění antiretrovirální terapie a co bude následovat po ní, je zřejmé... - pozn. překl.)
 

překlad: Vlabi / myslenkyocemkoliv

 

Diskusní téma: AIDS - mystifikace světového rozsahu?

.

Cico Ciciak | 14.11.2016

Takže dalo by sa povedať, že AIDS/HIV sú umelo vytvorené pojmy združujúce rôzne infekčné a iné nemoci (dedičné a získané počas života) spôsobujúce problémy s imunitným systémom tela?

prax

MM | 18.08.2016

pracujem v centre HIV/AIDS a vidim, ako dopadnu ludia, ktori sa neliecia na HIV, videli ste zomierat cloveka na AIDS? Ja ano a nikto ma nepresvedci, ze HIV virus neexistuje a nesposobuje AIDS, nie kazda alternativna teoria je spravna, neverte vsetkemu, co sa pise na internete!!!!!!!

Re: prax

Cico Ciciak | 14.11.2016

Vieš vôbec o čom bola v článku reč? Ty si nejaký korporátny "odborník" na AIDS, alebo sa nás tu snažíš presvedčiť o "pravde" iba na základe svojich subjektívnych dojmov?

Koloidní stříbro

Franta | 10.08.2016

Koloidní stříbro v laboratorních podmínkách zahubilo 100% virů HIV-1 za 3 hodiny. http://www.czechfreepress.cz/zdravi/lekarska-studie-zjistila-ze-stribro-zabiji-viry.html

Re: Koloidní stříbro

Bynk | 12.08.2016

Hm. ale ak neexistujú tak aké víry potom zabilo? :-)

.

Cico Ciciak | 10.08.2016

Do pr..., to jsou mi věci!

Preto "vedci" (akože) nemôžu nájsť vakcínu/liek proti HIV/AIDS (čo by asi nemal byť pri víruse moc veľký problém), lebo keby prezradili, že ani nie je možné na to nájsť liek, z jednoduchého dôvodu, že to nespôsobuje žiadny vírus HIV, tak by sa ľudia začali "sedliacky" pýtať, a čo do pekla spôsobuje tento syndróm/chorobu oslabenej imunity AIDS?! A prišlo by sa na to, že asi tento chorý svet a jeho chorý životný štýl! Potom by to pravdepodobne malo aj dopad minimálne na výskumný biznis zaoberajúci sa nekonečným hľadaním zázračného lieku proti HIV/AIDS! Ten už ale predsa poznáme: skutočne Ľudská a zdravá spoločnosť (svet) a ten vám v podobe vakcíny/lieku žiadna korporácia nepredá!

Dôvod tohto mýtu (mystifikácie)?! Aby GP a ním kontrolovaná lekárska "veda" oficiálne a beztrestne zabili čo najviac ľudí nemocných na bežné onemocnenia (z ktorých by sa vyliečili klasickými medicínskymi postupmi) ich predraženými proti-HIV terapiami?!

Re: .Ano

Dagmar | 10.08.2016

toto je zname jiz radu let, a my "alternetivci", co se zabyvame alternatiovni medicinou, nebo lepe receno zabyvame se zdravim, toto vime jiz radu let. To ze nemoc (jakakoliv) neni zpusobena nejakym utokem z vnejsku, ale jde vzdy o selhani, nebo nerovnovahu iminitniho systemu a pak tyen vnejsi faktor (virus nebo bakterie) se usadi, je take znamé jiz desitky a desitky let. Bohuzel vedci, kteri lecili tim ze uvadeli do rovnovahy imunitni systém , byli casto zavrazdeni. Mez nimi: Loic Le Ribault, Mirko Beljansky, George Lakhowsky, Marcel Violet.......... seznam je dlouhy.

názor

Libor Smetana | 10.08.2016

Přečetl jsem o HIV/AIDS v minulosti asi 1 000 stran, prostě jsem toto onemocnění aktivně sledoval, protože se mi nelíbily tolik rozporů a mýtů a po zralé úvaze na 90% souhlasím s tímto článkem

Štruktúra a genóm HIV

Anton | 09.08.2016

No neviem, informácie o štruktúre a genóme vírusu HIV sú k dispozícii a keďže tieto info sú verejné, hoci aj iba odbornej verejnosti (pozri trebárs zoznam referencií na wiki), mali by byť aj verifikovateľné. Je mi jasné, že nie každá krajina má tím schopný skúmať túto problematiku, ale zdá sa mi to neuveriteľné.

Re: Štruktúra a genóm HIV

jardob | 09.08.2016

Neuveriteľné? Iste, čestný človek sa môže diviť mnohým veciam, ktoré sa udiali v minulosti. Otázka je, čo je ten vírus, ktorý je zobrazený aj s genomom zač? Aké má reálne učinky? (Na rozdieľ od tých ktoré sa mu pripisujú).
Pred niekoľkými storočiami nahánali a upaľovali masovo "vedmy" a "koldúnov" (alias bosorákov a čarodejnice) - skutočných ľudí z mäsa a krvi. Háčik bol len v tom, že hoci objekt existoval, nemal tie vlastnosti ktoré mu pripisovali.
Odvtedy sa technologie mistifikácie zdokonalili. Nezmenilo sa iba to, že každá činnosť má svoj cieľ (oficiálny aj skrytý).

Genocida

Putinovec | 09.08.2016

K tomu si můžeme přidat jedovatá očkování,užívání nevyzkoušených léčiv,dopování hormony a jsme doma.Pamatujete si ještě,jak u Nás chtěli mermomocí při údajné ptačí chřipce očkovat neodzkoušenou vakcínou?Ta vakcina údajně vznikla během několika týdnů a okamžitě byla vyrobena ve stamilionových balení.Naštěstí tenhle očkovací podvod většina společnosti odmítla,přestože nejvyšší hygienik se před kamerou nechal? očkovat.

Re: Genocida

Leoš | 09.08.2016

Chtěl dobře zaopatřit svoji rodinu.

Podvod.

Vlkan | 09.08.2016

Pridávam ďalší článok na danú tému:
www.osud.cz/hivaids-pravda-podvod

Re: Podvod.

popolvár | 09.08.2016

hej, to je dobrý článok a je v ňom pekne zhrnuté a vysvetlené, prečo vírus HIV nemôže spôsobiť AIDS. A tu v tomto článku je zas vysvetlené, čo AIDS v skutočnosti je a čo všetko zaň za posledné roky skryli.
Problémom však je, že ruská lekárka tvrdí, že HIV vírus neexistuje a tento článok amerického autora zase zaraďuje HIV vírus k bežným retro vírusom, ktorý v žiadnom prípade AIDS spôsobiť nemôže. Takže ako? Kto hovorí pravdu a kto klame?
Vysvetliť tento zdanlivý rozpor sa dá jedine tak, že obaja pod HIV vírusom mienia niečo iné. Američan má na mysli konkrétny retro vírus, na ktorý zhodili zodpovednosť za AIDS a ktorý reálne za nič nemôže, a ruská lekárka má na mysli HIV vírus, reálne spôsobujúci AIDS - a ten dosiaľ objavený nebol, lebo ani neexistuje vzhľadom na argumenty, čo vlastne AIDS je.

Re: Re: Podvod.

janvarja | 10.08.2016

už v 93 nás v škole učili, že sa neumiera na AIDS ale napr. na zápal pľúc

Re: Re: Re: Podvod.

ÂDM | 10.08.2016

Potvrzuji. Ve škole nám taky vykládali (2005+), že pacient neumírá přímo na AIDS ale na nějaké jiné onemocnění, se kterým by si imunitní systém v normálním stavu byl schopen poradit.

Je to zkrátka zvlaštní virus, jehož největší nebezpečí tkví v tom, že čistě informačního působení.

Základná otázka

Marek | 09.08.2016

Veľmi dobré. Škoda, že v rozhovore nepadla aj otázka, ako teda AIDS diagnostikujú - na základe čoho povedia, že je človek HIV pozitívny ? Keďže nie je vírus, bude nejaká bujará heuristika vyhodnotenia súboru parametrov a potom do toho spadnú aj nešťastníci s tým radom iným problémov (vymenované na konci článku).

Re: Základná otázka

Ziim | 09.08.2016

HIV virus existuje, ale není původcem AIDS. Je možné, že je nějaká korelace mezi jeho přítomností v organismu a AIDS - tzn. může být větší pravděpodobnost, že dostanete AIDS, pokud je váš organismus "nakazitelný" virem HIV. Ale tento virus není ani přímý ani nepřímý původce této nemoci.

Re: Re: Základná otázka

Oracle 911 | 09.08.2016

Existuje aj šimpanzia resp. opičia verzia HIV-u, tá ale u šimpanz nevyvoláva AIDS. Žeby preto, že nie je jeho pôvodcom (génom máme spoločné na 98-99%)?

Re: Re: Re: Základná otázka

ÂDM | 10.08.2016

Dodám jen, že minimálně z hlediska genetiky je podstatná ta odlišnost, nikoliv podobnost.

Oficiální paVěda tvrdí, že se šimpanzem sdílíme 99% genomu a že rozdíl mezi lidskými rasami je 0,1%. Tolik k oficiální paVědě.

Re: Re: Re: Základná otázka

Standa | 17.08.2016

Existuje i FIV - podobný virus, napadající kočky.
U koček se neléčí, protože je to drahé.
Kočky umírají podobným způsobem , jako lidé na AIDS.

----
Co se týče podobnosti se šimpanzem:
V první polovině 20. století se léčila syfilis pomocí umělého nakažení opičí malárií. (Dokonce za objev této léčby byla udělena Nobelova cena).
Opičí malárií proto, že ta (na rozdíl od lidských druhů malárie) nezabíjela člověka, ale zničila syfilis.
Jenže po mnoha letech, kdy se malárie přestala brát od opic, ale využila se ta, kterou měl předchozí pacient, se i opičí malárie "naučila" zabíjet lidi.

Takže:
1. Opice a lidé mohou mít podobné choroby, kde jednomu druhu ta choroba nemusí ublížit a druhému ano.
2. Choroba, která byla zpočátku vcelku neškodná, se může změnit na smrtící postupným přenosem

.

ÂDM | 09.08.2016

K tématu doporučuji tento film.

http://www.csfd.cz/film/231188-klub-posledni-nadeje/komentare/

House of numbers

Franta | 09.08.2016

Existuje uz pár let dokument The house of numbers, kde odborníci, zádní sarlatáni nebo rádobylécitelé, ríkají to samé co v tomto clánku. https://www.youtube.com/watch?v=BwgmzbnckII

Přidat nový příspěvek