10 hodin, které pohřbily demokracii v USA

10 hodin, které pohřbily demokracii v USA

9.1.2021

russtrat.eu

 

Nehledě na napadení Kapitolu, Kongres po 10-ti hodinovém jednání potvrdil výsledky voleb a Joe Bidena jako 46. prezidenta USA.

Toto rozhodnutí znamená konec americké demokracie a západní demokracie obecně. Před našima očima zvítězila ve vedoucí zemi kolektivního Západu revoluce finančního kapitálu a globalistů. Ale tím události nekončí, to bylo jen první dějství.

Globalisté nyní potřebují upevnit pozice, stále ještě poměrně vratké. A řeč zde není o provokátorech, kteří vnikli do Kongresu.

Demokraté rvoucí se k moci během tohoto procesu pošlapali a přepsali spoustu pravidel, které se v USA považovaly do nedávné doby za základní mravně-etický imperativ. Tím dali vše do závislosti na přelétavých politických zájmech a na názorech jimi samými řízeného davu. Ale vypuštěného džina teprve musí ovládnout v procesu formování vlastního stabilního systému moci.

Trump velmi dobře pochopil podstatu provokace s vniknutím „vzbouřenců“ do Kongresu. Mnoho lidí interpretuje apel Trumpa na vzbouřence s výzvou rozejít se domů jako zradu. Ve skutečnosti, podle platné legislativy USA, může Trump zavést vojenský stav teprve poté, co předloží povstalcům nabídku rozejít se domů.

Co se týká zbytku světa, všichni by se nyní měli připravovat na agresivní šíření „nových pravidel a pořádků“ na všechny oblasti, kam „demokraté“ z USA dosáhnou. V první řadě se to týká Evropy. Tam se dá čekat přímé kopírování schémat a postupů, které zabezpečily úspěch v USA.

To znamená pokus o radikální posílení centralistických mechanizmů EU a posílení bruselské byrokacie s odpovídajícím úsilím o oslabení národních vlád. S vnucováním „nových pravidel“ všem státům EU.

A jelikož hlavním protivníkem „nového amerického světa vítězných demokratů“ je Rusko a Čína, měli bychom očekávat posílení pokusů antiruského politické a ekonomického tlaku. Na vojenský konflikt se odváží jen stěží, jaderný odstrašující potenciál neztrácí svou aktuálnost. Navíc, jak ukazují události v USA, uplatňují metodu „bít svoje, aby se cizí báli“.

Bít v přímém smyslu slova. Umělce, spisovatele, ekonomy, byznysmeny, politiky, doslova všechny, kdo se odvážil něco říct proti „vítězným demokratům“. Vyhazov v práce. Likvidace byznysu bojůvkami BLM. Aktivní vytváření atmosféry strachu, aby se nikdo neodvážil ani podpořit oběti. Hitler a jeho hnědé košile si podřídili Německo přibližně podobným způsobem. Ještě se budeme divit, jak v USA budou pálit „nesprávné knihy“.

Rusko by se mělo připravovat na vlnu odstoupení evropských partnerů ze společných projektů, pod nesmyslnými nebo přímo vymyšlenými záminkami. Připravovat se ve dvou rovinách: skrz formování alternativního ekonomického prostoru a skrz změnu vnější politiky ohledně klíčových mezinárodních otázek.

Pokud to Rusko neudělá, může se opakovat situace 30. let minulého století a nový Drang nach Osten. S tím rozdílem, že tentokrát půjde o celý kolektivní Západ, což nelze za žádnou cenu dopustit.