Zničit dětem zdraví a vzít jim schopnost se učit. O „učiteli národů“ Janu Ámosu Komenském

05.03.2019 15:49

sputniknews

 

„Nebeský strom (strom života) je nutné prořezat, dokud je mladý,“ to je skutečné poslání Jana Ámose Komenského. Předním pedagogům jeho smysl ovšem stále uniká. Komenského pedagogika nevratně zabíjí dětské zdraví a bere dětem to nejcennější – schopnost učit se. Sputnik hovořil s lékařem, jenž zasvětil život dětskému zdraví a polidšťování člověka.

Vladimir Filippovič Bazarnyj je ruský vědec, lékař a pedagog. Vypracoval unikátní systém na ochranu dětského zdraví ve školním vzdělávacím procesu. V jeho středu stojí ideál dynamického vzdělávacího procesu, jenž ve škole dokáže ochránit dětské zdraví, oproti statickému procesu, kdy děti sedí „přibité" v lavicích. Bazarnyj během své 40leté vědecké praxe dokázal, že stávající statický systém školního vzdělávání nezvratně ničí jak fyzické, tak i psychické dětské zdraví. Jeho výsledkem je fyzicky, ale i psychicky, nezdravá dospělá populace.

Během svých přednášek a školení Vladimir Bazarnyj hovoří o tom, že systém statického vzdělávání dětí má svůj původ ve starém Egyptě. Ve středověku ho ovšem do našeho prostředí přivedl právě Jan Ámos Komenský, jenž, podle slov ruského vědce, sledoval úplně jiné cíle než vzdělanost a zdravý rozvoj dětí.

Nebeský strom je potřeba prořezat, dokud je mladý

Nehledě na to, že se Komenský narodil na území jižní Moravy, a díky tomu si ho Češi do jisté míry přivlastňují a chlubí se jím, ruský vědec ho za příslušníka českého národa nepovažuje.

„Komenský je asi takový Čech, jako já jsem Číňan. To, že se narodil na území Česka, nic neznamená," prohlásil.

Během studia původu dětských zdravotních problémů, jakou jsou problémy se zrakem, skoliózy a další, lékař hledal, odkud pochází metodika školní výuky — metodika učení dětí vsedě a bez pohybu. Bazarnyj ji objevil ve starém Egyptě. Ve středověku a následujících letech, kdy došlo k masivnímu rozšíření školní „vzdělanosti", tuhle metodiku vyjádřil ve svých pracích právě Jan Ámos Komenský, dodal.

Pro rodiče a opravdové učitele, jimž na dětech záleží, je ovšem nejvíce zarážející fráze, kterou Bazarnyj připisuje Komenskému: Nebeský strom (strom života) je potřeba prořezat, dokud je mladý.

„Nebeský strom je potřeba prořezat, dokud je mladý — strom života je třeba prořezat, dokud je mladý (Древо Небесное надо подрезать тогда когда оно молодое)," cituje Bazarnyj Komenského.

Na otázku, kde je možné frázi o „prořezávání stromu života" v Komenského pracích najít, Bazarnyj prohlásil: „U nás existuje dvoudílný soubor prací Komenského. Ať už vystupuji před jakýmikoli experty — pedagogy, lékaři, psychology, filosofy — nikdo z nich tento dvoudílný soubor prací pečlivě s tužkou v ruce neprozkoumal."

„V čem spočívá síla lsti? Tam v samotném centru se skrývá pravda. A ta je obložena rituály a líbivými frázemi," prohlásil ruský vědec o Komenského pedagogice.

Neschopnost učitelů vidět hluboké smysly v „učení" Komenského Bazarnyj spojuje s příliš velkým množstvím žen v učitelství. Nedostatek mužů, nedostatek mužských principů ve školství, znesnadňuje vidět hloubku.

 

...

pokračování na sputniknews.com

 

Viz také:

 

https://www.youtube.com/watch?v=vBQJO3_ssA0