Zajímavý jev Ilja Erenburg

20.12.2014 22:15

(z interview s Jan Cambbellem zde: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Putin-vede-uz-6-0-Analytik-po-vystoupeni-ruskeho-prezidenta-vidi-veci-ktere-Zapad-nepotesi-351074 )

...

Protože jsem ke svému štěstí již dávno odložil do archivu ideály o kapitalismu a EU, dožil se věku aksakala, který dostává denně dárky velkého množství exstudentů ve formě SMS, mailů a telefonátů s obsahem díků a respektu za předané v době jejich studií, nabízím jako odpověď jim a všem ostatním zainteresovaným v existenci prosperující Evropy včetně politiků se seznámit s Iljou Erenburgem (1891 v Kyjevě – 1967 v Moskvě) z roku 1923. Erenburg byl sovětský spisovatel, básník a publicista židovského původu. V roce 1908 byl z politických důvodů uvězněn, poté uprchl a v letech 1908–1917 žil v Paříži, zde se seznámil s V. I. Leninem. Přežil a účastnil se tří válek. První a druhé světové války a občanské války ve Španělsku. Tam působil také jako dopisovatel pro více novin. Překládal francouzskou a španělskou literaturu. V jedné ze svých statí také napsal: Němci budou proklínat hodinu, kdy vstoupili na naši půdu. Německé ženy budou proklínat hodinu, kdy porodily své syny - barbary. My nebudeme hanobit. My nebudeme proklínat. My budeme zabíjet." O ČSR jako zemi psal již v roce 1931 také: „Milují amerikanismus a knedlíky se zelím a vyvážejí do světa Čapkovy spisy a Baťovy výrobky. To druhé svět potřebuje, to první si mohou nechat, vždyť každá země má Čapků dost." (O. Rádl, I. Erenburg o vlasti vojáka Švejka, Rozpravy Aventina, 1931, str. 337)

V kontextu tohoto příspěvku a TTIP tematiky připomínám „Trust D.E. aneb Historie zkázy Evropy“, napsanou v roce 1923 v Berlíně. Kniha prošla úspěšně světem, byla přeložena dokonce i do japonštiny (český překlad z r. 1924, dnes už zapomenutý, byl jeden z prvních). Skvěle vymyšlený a napsaný příběh, humor (místy i dost černý) a díky malému rozsahu (136 stránek vydání z roku 1966) rychlý spád děje dovolují pochopit i těm, kteří mají problém s koncentrací, tento ironický pamflet, smutnou utopii, bláznivou grotesku, výsměšnou parodii, kterou potvrdila pozdější realita. Duchaplný vtip i záplava dějů v příběhu dobrodruha a fantasty Jense Boota, který se mstí za milostný nezdar u zhýčkané Evropanky zrůdně rafinovaným plánem na zničení celé Evropy. Vydatnou podporu nalézá u amerických miliardářů, které tu Erenburg se značnou zlomyslností karikuje. Ale i evropské národy, včetně Rusů, dostaly v knize svůj díl výsměchu. Pod ironickým úšklebkem však pozorný čtenář rozezná obavy citlivého, kultivovaného člověka o vývoj civilizace a osud staré kultury, která by v extrémní racionalizaci života, nehledě už k expanzivním válečným plánům, mohla vzít za své. Je to Erenburgovo dávné téma, jež se ozývá ve většině jeho prací i v jeho veřejné činnosti mezi obránci míru. Nelze nepřipomenout, že Erenburg byl první, kdo již v roce 1922 ve své práci zvané „Neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita (a jeho žáků)“ představil příchod německého fašizmu, italskou rozdílnost vidění a v neposlední řadě i atomovou bombu nad Japonskem. Desetiletí po jejím svržení se snažila celá řada novinářů, historiků zjistit, jak je to možné, že Erenburg věděl to, o čem se nepsalo, a nikdo nechtěl mluvit!? Na tomto místě připomínám, že Erenburg hodně cestoval a navštěvoval i ČR především v roce 1927, 1928, 1931 a 1934. Nevím nic o byť i krátké vzpomínce k 80. výročí jeho poslední návštěvy ČR, nebo 40. výročí úmrtí v roce 2007. Máme jistě jiné starosti. Proto připomínám Erenburgovu předpověď: Evropu nezničí ani Němec, ani Francouz, ale „všeEvropan“. EU již koná. Připomínám i jeho předpověď pro misi RF: Vše začne agresí Polska a Rumunska proti Moskvě. Po zničení nebo škodách v Petrohradě, Kyjevě, Oděse, poté i Charkově, Rjazani a Vladimíru, ruský medvěd se rozběhne a zabere Varšavu a Bukurešť. Smrtonosná nemoc Evropy dovolí rychle přenést sídlo RF za Ural, kde na Rusko čeká blahoslovená budoucnost.

Nepřeji si, aby se splnila Erenburgova slova o Evropě, ale jako kriticky myslící člověk se ptám, jestli USA vymyšlený projekt EU a TTIP není analogem Trust D.E., který má převrátit Evropu naruby a atomizovat opět evropský kontinent. S ohledem na nepřítomnost kritického myšlení u našich lídrů a velké většiny studentů, které znám, musím i v tomto bodě přiznat další gól Putina.

...